224.. ΑΡΙΘ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Προγραµµάτων & Μέσων ιδασκαλίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "224.. ΑΡΙΘ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Προγραµµάτων & Μέσων ιδασκαλίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΑΡΙΘ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 Προγραµµάτων & Μέσων ιδασκαλίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ - ΘΕΡΜΟΫ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 Αριθµός Απόφασης Σ : Κωδικός :

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ - ΘΕΡΜΟΫ ΡΑΥΛΙΚΟΣ 1995 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ : ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ : 16 ΚΑΙ ΑΝΩ : 3 ΧΡΟΝΙΑ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΣ Β ΕΤΟΣ Γ ΕΤΟΣ α εξ β εξ α εξ β εξ α εξ β εξ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Ελληνικά Κοινωνική Αγωγή Στοιχεία Οικονοµίας Οργάνωση Εργασίας Μαθηµατικά Φυσική Ασφάλεια Εργασίας Εισαγωγή στους Η/Υ (εργαστήριο) Ξενόγλωσση τεχνική Ορολογία Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Τεχνικό Μηχανολογικό Σχέδιο (εργαστήριο) Επαγγελµατική Χηµεία Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας Στοιχεία Αντλιών Στοιχεία Υδάτινων Πόρων Τεχνολογία Συγκολλήσεων Τεχνολογία Συγκολλήσεων (εργαστήριο) Κεντρικές Θερµάνσεις Στοιχεία Κλιµατισµού Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Υδραυλικές Εγκαταστάσεις (εργαστήριο) Μηχανουργική Τεχνολογία (εργαστήριο) Μηχανουργική Τεχνολογία Σύνολο ωρών την εβδοµάδα Πρακτική Εκπαίδευση στους Τόπου Εργασίας : 7 ώρες την ηµέρα 2

3 1. Γενική στόχοι - δοµή προγράµµατος Ο στόχος του προγράµµατος αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, όπως αποτυπώνεται στο σύστηµα Μαθητείας του ΟΑΕ είναι να εκπαιδευτούν νέοι ηλικίας ετών σε ειδικότητες τεχνικής κατεύθυνσης, εν προκειµένω στην ειδικότητα των Υδραυλικών - Θερµοϋδραυλικών. Η εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση των σπουδαστών της ειδικότητας Υδραυλικών - Θερµοϋδραυλικών προσανατολίζεται στην εξασφάλιση θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι αποδέκτες σπουδαστές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αλλά και στις µεταλλαγές της αγοράς εργασίας, σε ότι αφορά τη µελετώµενη ειδικότητα. Θεωρούµε επίσης, ότι εξ ίσου σηµαντικός στόχος είναι η ανύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης, επειδή η γενική εµπλουτίζει τους αποδέκτες της µε ένα ευρύ σύνολο γνώσεων. Ο εµπλουτισµός αυτός τους καθιστά ικανούς να διεκδικούν διαφορετικές θέσεις εργασίας ανάλογα µε την οικονοµική συγκυρία και να προσαρµόζεται εις τεχνολογικές αλλαγές. 2. Αξιολόγηση βαρύτητας προγράµµατος - Η τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση που παρέχεται από τον ΟΑΕ είναι το ξεκίνηµα µις οργανωµένης επαγγελµατικής µάθησης µε σκοπό την απόκτηση επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το πρόγραµµα τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης Υδραυλικών - Θερµοϋδραυλικών του δυϊκού συστήµατος της Μαθητείας είναι πολύ σηµαντικό γιατί προσανατολίζεται σε τοµείς,και επαγγέλµατα που δεν έχουν κορεστεί και έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιχειρείται, συµβάλει στην αύξηση επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, οι οποίες βοηθούν στην ανάπτυξη και διάδοση νέων τεχνολογιών και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 3. Αριθµός εκπαιδευοµένων - Ο αριθµός εκπαιδευοµένων µαθητών σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας των εκπαιδευτικών µονάδων µαθητείας (Ν. 1346/83), µπορεί να αριθµεί µέχρι 36 µαθητές και όχι λιγότερους από 16 θεωρούµε όµως ότι για την καλύτερη κατάρτιση των σπουδαστών ο αριθµός τους πρέπει να είναι γύρο στους 20 µε 25 το πολύ. 4. Ανάλυση - περιγραφή θέσης εργασίας Α. Περιγραφή της θέσης εργασίας Ειδικότητα : Υδραυλικός Θερµοϋδραυλικός Θέση : Ελεύθερος επαγγελµατίας Λόγος ύπαρξης θέσης : Εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση θερµοϋδραυλικών συστηµάτων γενικά Υπευθυνότητα : Εξαρτάται από το βαθµό επαγγελµατικής συνείδησης του τεχνικού Λειτουργία θέσης : Εφαρµόζει πλαίσιο οδηγιών, εντολών και κανονισµών, ως εκ τούτου έχει περιορισµένη ελευθερία δράσης. Η εκτέλεση της εργασίας εξαρτάται από τη γνώση και την εµπειρία του τεχνίτη. Χρειάζεται επαφή µε τον πελάτη και τον µελετητή µηχανικό της εγκατάστασης. Υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες. Ο κάτοχος της θέσης εποπτεύει τους βοηθούς του και ο τελικός έλεγχος της εγκατάστασης γίνεται από τον µελετητή µηχανικό. Η τελική εργασία παραδίδεται στον πελάτη µε τις υπογραφές του µελετητή και του υπεύθυνου υδραυλικού - θερµοϋδραυκικου Ο υδραυλικός παίρνει αποφάσεις για την εγκατάσταση, αναλαµβάνει κινδύνους οικοδοµικούς και ποιοτικούς, µέσα στα πλαίσια των οδηγιών του µελετητή και η άνεση χρόνου για την λήψη των αποφάσεων εξαρτάται από το είδος της εγκατάστασης Περιβάλλον θέσης : Στην αγορά εργασίας υπάρχει ανταγωνισµός και οι αλλαγές που γίνονται στις νέες τεχνολογίες αυτή την περίοδο είναι αµελητέες. Β. Προδιαγραφές θέσης Ανάγκες επικοινωνίας : Σύντοµες επαφές για ανταλλαγή πληροφοριών και διευκρινίσεις για την εκτέλεση της εγκατάστασης, συνεργασία µε τον µελετητή και τους βοηθούς του. Ανάγκες πρωτοβουλίας : Παίρνει αποφάσεις και αναλαµβάνει κινδύνους οικονοµικούς και ποιοτικούς. Η άνεση εξαρτάται από το είδος της εργασίας. 3

4 Ανάγκες γνώσης και εµπειρίας : Πτυχίο µέσης εκπαίδευσης, γνώση ξένης γλώσσας εµπειρία τουλάχιστον τριών ετών, επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων στις νέες τεχνολογίες και στους υπολογιστές. Απαιτείται επίσης άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το Υπουργείο Βιοµηχανίας 5. ιάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών - Είναι σοβαρή η ανάγκη επανασχεδιασµού και αναµόρφωσης των αναλυτικών ωρολογίων προγραµµάτων εκπαίδευσης της ειδικότητας, σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα της αγοράς εργασίας και τις νέες τεχνολογίες. Ως εκ τούτο, πρέπει να αναγνωρισθούν, καθοριστούν αλλά κυρίως να επιλεγούν οι απαραίτητες γνώσεις µέθοδοι και ικανότητες που χρειάζεται να αποκτήσει ο σπουδαστής ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας που αφορούν : αποστολή, λειτουργία, καθήκοντα, προδιαγραφές και αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ειδικότητας επαγγέλµατος. Έτσι ο τεχνίτης υδραυλικός - θερµοϋδραυλικός πρέπει να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να : Τοποθετεί, συντηρεί και επισκευάζει συστήµατα θέρµανσης µε νερό Εγκαταστάσεις διανοµής κρύου και ζεστού νερού σε κτίρια και οικόπεδα Εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακάθαρτων και βρόχινων νερών σε κτίρια και οικόπεδα Εγκαταστάσεις µόνιµων πυροσβεστικών συστηµάτων µε νερό σε κτίρια Εγκαταστάσεις κλιµατισµού κτιριακών χώρων µε ζεστό ή µε κρύο νερό ή και µε αέρα. Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανοµής αερίων Εγκαταστάσεις διανοµής και χρήσης καυσίµων αερίων Εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διανοµής και χρήσης αερίων για ιατρικές εφαρµογές 5α. Καθορισµός εκπαιδευτικών στόχων - Οι εκπαιδευόµενοι µαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν και αφοµοιώσουν όλες τις θεωρητικές γνώσεις της ειδικότητας, αλλά και τις δεξιότητες - ικανότητες της απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλµατος υδραυλικού - θερµοϋδραυλικου. ΟΙ σπουδαστές στο τέλος της τριετούς φοίτησης τους, θα πρέπει να είναι ικανοί να ασκούν όλες τις δραστηριότητες της ειδικότητας τους. 5β. ιδακτέα ύλη - θεαµατικές ενότητες Πλην των γενικών µαθηµάτων, η διδακτέα ύλη, αποτελείται από τα εξής τεχνολογικά µαθήµατα : 1. Τεχνικό Μηχανολογικό Σχέδιο στο Α, Β και Γ Έτος 2. Επαγγελµατική Χηµεία, στο πρώτο Α Έτος 3. Τεχνολογία µηχανουργικών υλικών Α και Β Έτος 4. Στοιχεία ηλεκτροτεχνίας στο Α έτος 5. Στοιχεία Αντλιών στο Α Έτος 6. Προστασία υδάτινων πόρων, στο Α Έτος 7. Τεχνολογία Συγκολλήσεων (θεωρία και πρακτική) στο Α Έτος 8. Μηχανουργική τεχνολογία (θεωρία και πρακτική) στο Α Έτος 9. Υδραυλικές Εγκαταστάσεις (θεωρία και πρακτική) και στα τρία Έτη 10. Κεντρικές Θερµάνσεις στο Β και Γ Έτος 11. Στοιχεία Κλιµατισµού στο Γ Έτος 12. Πρακτική Άσκηση στους Χώρους Εργασίας 6. Σκιαγράφηση - προφίλ εκπαιδευόµενων Γενικές γνώσεις : Απολυτήριο Γυµνασίου Ατοµικά χαρακτηριστικά : Ηλικία ετών, ψυχοτεχνικό τεστ τεχνικών κλίσεων, ερωτηµατολόγιο κοινωνικοοικονοµικών κριτηρίων. Επειδή το επίπεδο των µαθητών κρίνεται γενικών χαµηλό, θα πρέπει οι υποψήφιοι να εισάγονται µε αδιάβλητες εξετάσεις στην έκθεση ιδεών, σε προβλήµατα πρακτικής αριθµητικής καθώς επίσης να ελέγχεται η αρτιµέλεια και οι ψυχοδιανοητικές ικανότητες τους. 6α. Υποκίνηση εκπαιδευοµένων 4

5 Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι σπουδαστές της ειδικότητας υδραυλικός - θερµοϋδραυλικός, εξασφαλίζουν µια βασική κατάρτιση επαρκούς επιπέδου, συνδυάζοντας τη σχολική εκπαίδευση µε την επαγγελµατική ζωή. Το σύστηµα Μαθητείας του Οργανισµού, αποτελεί βαθµίδα εκπαίδευσης και αντιστοιχεί στις ΤΕΣ (Τεχνικές - Επαγγελµατικές - Σχολές) του Υπουργείου Παιδείας. Το γεγονός ότι οι µαθητές, στη ευτέρα και Τρίτη τάξη, εργάζονται παράλληλα µε την παρακολούθηση στο σχολείο, αµείβονται για την εργασία τους, έχουν ασφάλιση ΙΚΑ και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, αποτελεί σοβαρό κίνητρο για την ένταξη τους στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση, όπως αποτυπώνεται στοπ σύστηµα Μαθητείας του Οργανισµού. 6β. Πιστοποίηση εκπαίδευσης - Η πιστοποίηση εκπαίδευσης των σπουδαστών, γίνεται µε την απονοµή των πτυχίων στους απόφοιτους της τρίτης τάξης, σύµφωνα µε την επίδοση τους στα διδασκόµενα µαθήµατα, θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης. 7. Παιδαγωγικές κατευθύνσεις - Οι εκπαιδευτικοί θεωρητικών µαθηµάτων και εργαστηρίων, πιθανόν να αντιµετωπίσουν µαθησιακές δυσκολίες µερικών σπουδαστών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι εκπαιδευόµενοι να συνεργασθούν µε τους σπουδαστές, να επινοήσουν τακτικές και µεθόδους διδασκαλίας για να αντιµετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήµατα. Είναι βασικά για την εκπαίδευση να συµβάλλει στην καλλιέργεια του πνεύµατος και της ψυχής των µαθητών. Έτσι οι µετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, πρέπει να µεριµνούν για την ανθρωπιστική αγωγή των µαθητών, την αρµονική ανάπτυξη των διανοητικών και πνευµατικών δυνατοτήτων τους, γενικά τη µόρφωση τους, διότι ανθρωπισµός σηµαίνει µόρφωση, τελειοποίηση και ολοκλήρωση του ανθρώπου. Θεωρούµε ότι είναι επιτακτική ανάγκη ο εκπαιδευτικός να κατευθύνει τους µαθητές, στη γνωριµία τους µε τις ανώτερες αξίες (τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, την αρετή), καθώς και στην καλλιέργεια των κοινωνικών, αισθητικών, εθνικών και παγκοσµίων αξιών. Με τη στροφή προς τις αξίες, ενισχύεται γενικότερα, ο πνευµατικός πολιτισµός (Culture), για να µπορέσει να συµβαδίσει µε τον τεχνικό πολιτισµό (Civilization). Ο προσανατολισµός αυτός της εκπαίδευσης είναι απαραίτητα να είναι φανερός από τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά βιβλία, µέχρι την καθηµερινή διδακτική και εξωδιδακτική σχολική επιδίωξη και προσπάθεια, δηλαδή σε όλες τις εκφάνσεις και εκδηλώσεις της σχολικής ζωής. 7α. Επιλογή µεθόδου διδασκαλίας - Οι µέθοδοι διδασκαλίας που προτείνουµε είναι συµµετοχική διδασκαλία για τα θεωρητικά µαθήµατα και ο κατευθυνόµενος τρόπος διδασκαλίας για τα εργαστηριακά µαθήµατα. Στη συµµετοχική διδασκαλία οι εκπαιδευόµενοι µοιράζονται και ανταλλάσσουν εµπειρίες, ο εκπαιδευτικός δεν επιβάλλει τις απόψεις του, αλλά κάνει δηµιουργική σύνθεση των απόψεων των µαθητών. Ο εκπαιδευτικός δίνει ερεθίσµατα και ευκαιρίες για προβληµατισµό, άσκηση και συνεργασία χρησιµοποιώντας τις εξής µεθόδους : ιάλεξη µε ερωταπαντήσεις π.χ. στην εισαγωγή της διδασκόµενης ενότητες. Οµάδες εργασίας Καταιγισµό ιδεών (Brain storm) Μελέτη περίπτωσης (Case study) Προσχεδιασµένη εργασία (Project work) Παιχνίδι ρόλων (Play role) Στα τεχνικής κατεύθυνσης εργαστηριακά µαθήµατα θα πρέπει η διδασκαλία να είναι περισσότερο κατευθυνόµενη εκ µέρους του διδάσκοντα και λιγότερο συµµετοχική, επειδή οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε µηχανήµατα, εργαλεία και η εµπειρία τους είναι µικρή. 8. Επιλογή εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα : Να έχουν πτυχία παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ, όπου αυτό απαιτείται Να έχουν διδακτική εµπειρία στο αντικείµενο διδασκαλίας Να έχουν επαγγελµατική εµπειρία στο διδασκόµενο αντικείµενο Να χρησιµοποιούν συµµετοχική διδασκαλία Να γίνει αξιοκρατική επιλογή τους βάσει µορίων, όπου θα πριµοδοτούνται όλα τα παραπάνω προσόντα. 5

6 9. ιάρκεια προγράµµατος - Οι σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ βάσει του κανονισµού είναι εκπαιδευτική βαθµίδα τεχνικής - επαγγελµατικής κατάρτισης, προβλεπόµενη από το Ν. 1566/85. Η διάρκεια της εκπαίδευσης της ειδικότητας υδραυλικού - θερµουδραϋλικου είναι τριετής. Κατά το πρώτο έτος των σπουδών, οι µαθητές παρακολουθούν καθηµερινά τα διδασκόµενα µαθήµατα, ενώ κατά το δεύτερο και τρίτο έτος ισχύει το δυϊκό ή εναλλασσόµενο σύστηµα εκπαίδευσης κατά το οποίο οι µαθητές παράλληλα εργάζονται στο δηµόσιο ή στο ιδιωτικό τοµέα, σε εργοδότες στους οποίου; τους τοποθετεί η υπηρεσία. 10. Επιλογή αξιολογικών µέσων - Αξιολογικά µέσα αποτελούν : Η προφορική εξέταση στην τάξη, τα γραπτά τεστ, η συµµετοχή των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο, οι γραπτές εξετάσεις Φεβρουαρίου και Ιουνίου, καθώς και οι απολυτήριες εξετάσεις για τους τριτοετείς. 11. Τεχνικός εξοπλισµός Χρειάζεται µεγάλος αριθµός τεχνικών και εποπτικών µέσων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης κατάρτισης της ειδικότητας όπως : Πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια Γραφοσκόπιο για την προβολή διαφανειών Projectors για την προβολή Slides Video για την προβολή ταινιών Βιβλία και σηµειώσεις των εκπαιδευτικών 12. Χώροι εκπαίδευσης - Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται κατά τόπους ΚΕΤΕΚ και τις Σχολές Μαθητείας του Οργανισµού. Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι αίθουσες εργαστηρίων, πρέπει να είναι µεγάλες, ευάερες, οι χώροι ευχάριστοι και ελκυστικοί για του µαθητές. 13. Αριθµός διοργανώσεων - Για την ειδικότητα των υδραυλικών - θερµοϋδραυλικών, λειτουργούν τριετή τµήµατα Μαθητείας και τµήµατα Ταχύρυθµης Εκπαίδευσης διάρκειας 1200 ωρών στα ΚΕΤΕΚ και στις Σχολές Μαθητείας της χώρας. Συγκεκριµένα τη σχολική χρονιά; λειτουργούσαν 25 συνολικά τµήµατα, ανά την επικράτεια. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΘΕΡΜΟΫ ΡΑΥΛΙΚΟΥ 1. Ονοµασία του επαγγέλµατος Υδραυλικός - Θερµοϋδραυλικός 2. Ορισµός επαγγέλµατος Ο Υδραυλικός - Θερµοϋδραυλικός είναι το φυσικό πρόσωπο που εγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις υδραυλικές - θερµοϋδραυλικές καθώς και κλιµατιστικές µε χρήση νερού ή αέρα και εγκαταστάσεις αερίων. Επίσης οργανώνει, παρακολουθεί και συντονίζει τις εργασίες ενός ή περισσότερων τεχνιτών και βοηθητικού προσωπικού. Υπάρχει περίπτωση ειδίκευσης σε ορισµένο τοµέα π.χ. τεχνίτης λεβητοστασίου κεντρικής θέρµανσης κλπ 3. Φύση και περιγραφή εργασίας Εκτέλεση εγκατάστασης Ο υδραυλικός - θερµοϋδραυλικός συναρµολογεί, συνδέει, τοποθετεί και στερεώνει τα µέρη και τα τµήµατα µιας εγκατάστασης για να εξασφαλίσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της Συντήρηση εγκατάστασης Ο υδραυλικός - θερµοϋδραυλικός διατηρεί την εγκατάσταση σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας. ηλαδή περιοδικά ελέγχει, επιθεωρεί, λιπαίνει και αντικαθιστά µέρη της εγκατάστασης. Επισκευή εγκατάστασης 6

7 Ο υδραυλικός - θερµοϋδραυλικός αποκαθιστά την καλή και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. ηλαδή επισκευάζει, αντικαθιστά φθαρµένα ή αντικανονικά λειτουργούντα εξαρτήµατα και µέρη της εγκατάστασης και τροποποιεί τµήµατα αυτής. ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Υδραυλικές - θερµοϋδραυλικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις διανοµής κρύου και ζεστού νερού Εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακάθαρτων και βρόχινων νερών Εγκαταστάσεις θέρµανσης µε νερό Εγκαταστάσεις µόνιµων πυροσβεστικών συστηµάτων µε νερό 2. Κλιµατιστικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις κλιµατισµού µε ζεστό - κρύο νερό και αέρα 3. Εγκαταστάσεις αερίων Εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανοµής ατµού Εγκαταστάσεις διανοµής και χρήσης αερίων καυσίµων Εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διανοµής και χρήσης αερίων για ιατρική χρήση 4. Εργαλεία - όργανα - µηχανήµατα Χρησιµοποιεί εργαλεία χειρός, µηχανικά και ηλεκτρικά Επίσης όργανα και µηχανήµατα κατάλληλα για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. 5. προσωπικός εξοπλισµός ασφαλείας Υποχρεούται να φέρει τα προβλεπόµενα από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, προσωπικά µέσα προστασίας. 6. Συνθήκες εργασίας Εκτίθεται σε όλες τις καιρικές συνθήκες, όλες τις εποχές του έτους. Εκτελεί χειρονακτικό έργο και συνεργάζεται µε τους βοηθούς του. 7. Προσόντα Αρτιµελής - καλή όραση και ακοή Επιδεξιότητα και ευλυγισία. Μυϊκή δύναµη. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών Επινοητικότητα - φαντασία. Ανοικτό πνεύµα για την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στις εγκαταστάσεις 8. Επαγγελµατικοί κίνδυνοι και ασθένειες ηλητηριάσεις - τραυµατισµοί - πτώσεις - εγκαύµατα 9. Εκπαίδευση Τεχνικές - Επαγγελµατικές Σχολές (µηχανολογικό τµήµα, κατεύθυνση υδραυλικών εγκαταστάσεων όπου παρέχεται εκπαίδευση και για θερµικές εγκαταστάσεις) ε έτη στα ηµερήσια και 3 στα νυκτερινά, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι γυµνασίου Σχολές Μαθητείας ΟΑΕ, τµήµα θερµοϋδραυλικών, 3 έτη, δεκτοί : απόφοιτοι γυµνασίου µέχρι 18 ετών Τµήµατα Ταχύρυθµης Εκπαίδευσης ΟΑΕ, ειδικότητα Θερµοϋδραυλικών, δεκτοί : άνεργοι, απόφοιτοι δηµοτικού, ηλικίας ετών. 10. Πληροφορίες γενικού περιεχοµένου Τοµείς απασχόλησης Οικοδοµικές και τεχνικές εταιρίες Εταιρείες εµπορίας ειδών θέρµανσης και υδραυλικών Ελεύθερο επάγγελµα Τεχνικές υπηρεσίες του δηµοσίου Αγορά εργασίας Πληροφορίες από συλλόγους, συνδικαλιστικές οργανώσεις, µονάδες και υπηρεσίες ΟΑΕ, δανειστικές βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, οργανισµούς και υπηρεσίες απασχόλησης εργαζοµένων των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7

8 ΤΕΧΝΙΤΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ - ΘΕΡΜΟΫ ΡΑΥΛΙΚΟΣ - Ο κάτοχος πτυχίου Υδραυλικός - θερµοϋδραυλικός Μαθητείας έχει πιστοποιήσει δεξιότητες και επαγγελµατικές γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτηµένη η µη εργασία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή. Υδραυλικών - θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων Κλιµατιστικών εγκαταστάσεων µε χρήση νερού ή αέρα Εγκαταστάσεων αερίων Ο υδραυλικός - θερµοϋδραυλικός ενεργεί υπεύθυνα µε βάση τις τεχνικές και γενικές οδηγίες, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές ασφάλειας για την προστασία ατόµων, συσκευών και του περιβάλλοντος, χρησιµοποιώντας µε σωστό τρόπο εργαλεία και συσκευές. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Γενικές επαγγελµατικές δραστηριότητες Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και τεχνικών οδηγιών ασφάλειας Χρησιµοποιεί τα µέσα ατοµικής προστασίας και υγιεινής σύµφωνα µε τη νοµοθεσία Εκτελεί τις σχετικές εργασίες σύµφωνα µε τα σχέδια και τις γενικές και ειδικές οδηγίες που του δίδονται 2. Ειδικές επαγγελµατικές δραστηριότητες Οργανώνει την εργασία του κατάλληλα, εγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει τις εγκαταστάσεις µε τρόπο ώστε να πληρείται,η καλή και ασφαλή λειτουργία τους. ηλαδή εγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει τις εξής εγκαταστάσεις α. Υδραυλικές - Θερµοϋδραυλικές ιανοµής κρύου και ζεστού νερού Αποχέτευσης ακάθαρτων και βρόχινων νερών Θέρµανσης µε νερό Μονίµων πυροσβεστικών συστηµάτων µε νερό β. Κλιµατιστικές Κλιµατισµού µε ζεστό - κρύο νερό και αέρα γ. Αερίων Πεπιεσµένου αέρα Παραγωγής και διανοµής ατµού ιανοµής και χρήσης αερίων καυσίµων Αποθήκευση διανοµής και χρήσης αερίων για ιατρική χρήση 8

9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γενικός στόχος 1. Να δοθεί έµφαση στο σωστό χειρισµό του γραπτού και προφορικού λόγου της ελληνικής γλώσσας 2. Να µυηθούν οι µαθητές µέσα από κείµενα της ελληνικής & ξένης γραµµατείας στο λογοτεχνικό λόγο µε σκοπό την ευαισθητοποίηση και τον προβληµατισµό σχετικά µε τα κτίσµατα το αιώνα µας (ατοµικά, κοινωνικά, οικολογικά, οικονοµικά) Α ΕΤΟΣ - α εξάµηνο 2 ώρες την εβδοµάδα 1. Γραµµατική και συντακτικό Μονοτονικό σύστηµα Επανάληψη των βασικών κανόνων της Γραµµατικής. Ασκήσεις Επανάληψη των βασικών κανόνων της ορθής σύνταξης. Ασκήσεις 2. Έκθεση Εισαγωγή στην έκθεση και ανάλυση των ειδών αυτής Γραφή έκθεσης σε όλα τα είδη (µία έκθεση περίπου του µήνα για την συγγραφή της οποίας θα διατίθενται 2 ώρες) ιόρθωση έκθεσης µε ταυτόχρονη άσκηση στη γραµµατική και το συντακτικό 3. Αναγνώσµατα Επιλογές από διάφορα είδη αναγνωσµάτων της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας Α ΕΤΟΣ - β εξάµηνο 2 ώρες την εβδοµάδα 1. Έκθεση Γραφή έκθεσης σε θέµατα κρίσης και σύγχρονου προβληµατισµού (µία έκθεση περίπου του µήνα για την συγγραφή της οποίας θα διατίθενται 2 ώρες) ιόρθωση έκθεσης µε ταυτόχρονη άσκηση στη γραµµατική και το συντακτικό 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α ΕΤΟΣ - α εξάµηνο 1 ώρα την εβδοµάδα Γενικός στόχος - Ο γενικός στόχος του µαθήµατος της Κοινωνικής Αγωγής, για τους µαθητές των σχολών Μαθητείας, αποφοίτων Γυµνασίου, ηλικίας ετών, αποσκοπεί στην κοινωνική ένταξη, σε µια ευνοούµενη δηµοκρατικά οργανωµένη πολιτεία, που για να λειτουργήσεις σωστά απαιτούνται : α. Η εύρυθµη λειτουργία των θεσµών µε σκοπό την απόκτηση εµπιστοσύνης εκ µέρους των πολιτών β. Βασικές απαραίτητες γνώσεις, εκ µέρους των πολιτών, σχετικά µε την λειτουργία των οργάνων της πολιτείας αφ ενός και των πολιτικών και κανονικών δικαιωµάτων του ατόµου αφ ετέρου, στοιχεία απαραίτητα για κάθε πολιτικό όν, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη Σύνταγµα Έννοια - περιεχόµενο - βασικές αρχές Συντάγµατος - διάκριση εξουσιών Στόχος : Βασικές έννοιες του υπέρτατου νόµου του κράτους, όπου περιλαµβάνονται οι διακρίσεις των εξουσιών Προεδρευόµενη - Προεδρική ηµοκρατία 9

10 Βασικές αρχές του Συντάγµατος Περιεχόµενο εκπαίδευσης Σύνταγµα : Θεµελιώδης - µη θεµελιώδης διατάξεις και γενικά περί Συντάγµατος ιακρίσεις εξουσιών Νοµοθετική, Εκτελεστική, ικαστική Προεδρευόµενη - Προεδρική ηµοκρατία Βασικές αρχές του Ελληνικού Συντάγµατος α. Προεδρευόµενη ηµοκρατία β. Κοινοβουλευτισµός γ. Αιρετό του Ανώτατου Άρχοντα δ. Ατοµικές - πολιτικές ελευθερίες ε. ιάκριση των εξουσιών στ. Άσυλο της κατοικίας Τίτλος : Τοπική Αυτοδιοίκηση Στόχος : Γενικά περί του Α και Β βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε κύρια αναφορά στον Β βαθµό Α ΕΞΑΜΗΝΟ Περιεχόµενο εκπαίδευσης Θεσµός της Ε.Ε. (Μάστριχτ) Όργανα της Ε.Ε. α. Ευρωπαϊκό Λοινοβούλιο β. Ευρωπαϊκό ικαστήριο γ. Συµβούλιο των Υπουργών δ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι Έλληνες εργαζόµενοι ως πολίτες της Ε.Ε. Β ΕΞΑΜΗΝΟ Εργατικό δίκαιο Στόχος : Η ευαισθητοποίηση και κατανόηση των εκπαιδευµένων και κέντρισµα του ενδιαφέροντος τους για θέµατα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική πολιτική Περιεχόµενο εκπαίδευσης Έννοια εργατικού δικαίου µ (σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας) Συλλογικές συµβάσεις εργασίας (δικαιώµατα - υποχρεώσεις εργαζοµένων, εργοδοτών) Αµοιβή εργατοτεχνιτών : κανονικό ή νόµιµο ή βασικό ηµεροµίσθιο Ωράριο - υπερωρία Άδεια - επίδοµα αδείας (αποδοχές ηµερών αδείας) Αποζηµίωση - λύση σύµβασης εργασίας (γενικά) Άδεια ασθενείας (αποδοχές ηµερών άδειας ασθενείας) Άδεια αποστρατευµένου µισθωτού ώρα εορτών (Πάσχα - Χριστούγεννα) Εργατικά ατυχήµατα ΓΣΕΕ - ΟΑΕ - Μαθητικός συνδικαλισµός Εργασιακά σωµατεία (νοµοθεσία, συνδικαλιστικά δικαιώµατα) Κοινωνική ασφάλιση (ασθένεια, σύνταξη γήρατος, ανεργία, ατυχήµατα) Τίτλος : Εµπορικό δίκαιο Στόχος : Απαραίτητες απλοποιηµένες περιληπτικές γνώσεις γύρο από την σύσταση εµπορικών επιχειρήσεων και σύνταξη γενικά αξιογράφων 10

11 Περιεχόµενο εκπαίδευσης Εµπορικές επιχειρήσεις : ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Ατοµική (σύσταση, νοµική προσωπικότητα, διοίκηση, µετοχή, κεφάλαιο ΑΕ, συνεταιρισµοί) Συναλλαγµατικοί : τυπικά στοιχεία της συναλλαγµατικής - ορισµός συναλλαγµατικής Γραµµάτιο σε διαταγή : γενικά διαφορές γραµµατίου σε διαταγή και συναλλαγµατική Τραπεζική επιταγή : γενικά για την επιταγή - ακάλυπτη επιταγή - κυρώσεις 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α ΕΤΟΣ - β εξάµηνο 1 ώρα την εβδοµάδα Γενικός στόχος - Το µάθηµα αποτελείται από τρις ενότητες, στις οποίες αναφέρονται βασικές αρχές οικονοµικών στοιχείων και οργάνωσης παραγωγής που ενδιαφέρουν τον εργαζόµενο τόσο στον ενδοεπιχειρησιακό τοµέα όσο και στα δηµοσιονοµικά. Και στις τρις ενότητες, οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν σφαιρικές απαραίτητες γνώσεις, χρήσιµες για την παραπέρα επαγγελµατική και κοινωνική του πορεία. Στόχος Κατανόηση βασικών αρχών οικονοµίας Α. Ορισµός - αντικείµενο πολιτικής οικονοµίας Β. Παραγωγή 1. Έννοιες - συντελεστές παραγωγής 2. Τοµείς παραγωγής (προσέγγιση και ανάλυση της ελληνικής οικονοµίας) Γ. Οικονοµικά συστήµατα 1. Έννοια οικονοµικού συστήµατος 2. Βασικές αρχές καπιταλιστικού συστήµατος 3. Βασικές αρχές σοσιαλιστικού συστήµατος 4. Το οικονοµικό σύστηµα στην Ελλάδα. Μορφές αγοράς 1. Γενικά περί αγοράς 2. Πλήρης ανταγωνισµός 3. Ατελής ανταγωνισµός (µονοπωλιακός ανταγωνισµός, ολιγοπώλιο) 4. Μονοπώλιο Ε. Λειτουργία της αγοράς σε συνθήκες ανταγωνισµού 1. Έννοια τιµής ενός οικονοµικού αγαθού 2. Η ζήτηση αγαθών - παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση 3. Η προσφορά αγαθών - παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά 4. Η τιµή ισορροπίας της αγοράς 5. Έννοια τιµάριθµου ΣΤ. Χρήµα 1. Γενικά περί χρήµατος 2. Είδη χρήµατος 3. λειτουργίες χρήµατος Ζ. Τραπεζικό σύστηµα 1. γενικά για το τραπεζικό σύστηµα 2. Βασικές λειτουργίες των τραπεζών Β ΕΤΟΣ - α εξάµηνο 1 ώρα την εβδοµάδα Η. Πληθωρισµός 11

12 1. Έννοια και είδη πληθωρισµού 2. Συνέπειες του πληθωρισµού Θ. Απασχόληση - ανεργία 1. Έννοια απασχόλησης - υποαπασχόληση - ανεργία 2. Είδη ανεργίας 3. Κοινωνικές επιπτώσεις ανεργίας Ι. ηµοσιονοµικός τοµέας 1. Στόχοι και µέσα της οικονοµικής πολιτικής του κράτους 2. Μέσα δηµοσιονοµικής πολιτικής του κράτους 3. ηµόσιες δαπάνες 4. Έσοδα (φόροι, διακρίσεις φόρων) 5. Κρατικός προϋπολογισµός ΙΑ. Επιχείρηση - Στόχος : Κατανόηση βασικών αρχών σχετικά µε την διοικητική, λειτουργική και οργανωτική δοµή των επιχειρήσεων 1. Έννοια και σκοποί της επιχείρησης 2. Έννοια και βασικές αρχές οργάνωσης της επιχείρησης 3. Λειτουργική οργάνωση της επιχείρησης 4. ιοικητική οργάνωση της επιχείρησης α. Βασικές αρχές διοικητικής οργάνωσης β. Οργανόγραµµα επιχείρησης Β ΕΤΟΣ - β εξάµηνο 1 ώρα την εβδοµάδα ΙΒ. Οργάνωση εργασίας - Στόχος : Κατανόηση βασικών αρχών της επιστηµονικής οργάνωσης της εργασίας µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας 1. Η έννοια της επιστηµονικής οργάνωσης της εργασίας 2. Η έννοια της παραγωγικότητας 3. Εργονοµία α. Το σύστηµα κίνησης του ανθρώπινου σώµατος και η χρησιµοποίηση του β. Οι συνθήκες και το περιβάλλων εργασίας γ. Τα κίνητρα εργασίας 4. Μελέτη παραγωγής α. Μορφές και προγράµµατα παραγωγής β. Μελέτη µεθόδων - κινήσεων - χρόνων γ. ιάταξη του χώρου εργασίας δ. ιακίνηση υλικών 5. Τυποποίηση και έλεγχος ποιότητας α. Τυποποίηση β. Έλεγχος ποιότητας γ. Είδη ελέγχου δ. Σκοποί ελέγχου ΙΓ. Υποχρεώσεις επιχειρηµατία σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ. - Σκοπός :Α Κατανόηση βασικών γνώσεων που αφορούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του επιχειρηµατία (Κ.Β.Σ.) 1. Σύσταση ατοµικής επιχείρησης ή εταιρείας (ΟΕ - ΕΕ - ΕΠΕ - ΑΕ) 2. ΑΦΜ - έννοια - υποχρέωση αναγραφής 3. Λογιστικά βιβλία 12

13 α. Υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων β. Κατηγορίες λογιστικών βιβλίων (παράδειγµα τήρησης λογιστικών βιβλίων β κατηγορίας) 4. ΦΠΑ α. Έννοια και κατηγορίες ΦΠΑ β. Αναφορά στην περιοδική εκκαθάριση του ΦΠΑ 5. Στοιχεία που εκδίδονται από τους επιχειρηµατίες (πότε εκδίδονται και τι στοιχεία αναγράφονται) α. Απόδειξη λιανικής πώλησης (ταµειακή µηχανή) β. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών γ. Τιµολόγια χονδρικής πώλησης δ. ελτία αποστολής ε. Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών στ. Πιστωτικό σηµείωµα εκπτώσεων και επιστροφών 6. Πρακτική άσκηση για έκδοση παραστατικών µέσω Η/Υ 4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σκοπός - Είναι αντίληψη η κατανόηση και η γνώση των µαθηµατικών εννοιών και µεθόδων από τους εκπαιδευόµενους, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες, ώστε να γίνονται κατανοητοί οι διάφοροι επαγγελµατικοί υπολογισµοί και οι τεχνολογικές γνώσεις της κάθε ειδικότητας αντίστοιχα. Παρατηρήσεις - σχόλια - Η παρουσίαση των µαθηµατικών εννοιών να γίνεται µε απλό, συνοπτικό τρόπο και µε όσο το δυνατόν περισσότερες εφαρµογές και ασκήσεις - άµεσα χρησιµοποιήσιµες από τον εκπαιδευόµενο στην αντίστοιχη κάθε φορά ειδικότητα. - Στις εφαρµογές και τις ασκήσεις να χρησιµοποιούνται όροι, σύµβολα και τύποι που να ανταποκρίνονται στην ειδικότητα. - Να προτιµούνται εκφράσεις και ορολογία από την τεχνική γλώσσα και κάθε θέµα που παρουσιάζεται ώστε να γίνεται περισσότερο κατανοητή η ανάγκη παρακολούθησης του µαθήµατος από τον εκπ/νο και άµεση χρήση των µαθηµατικών στην ειδικότητα του. 1. Άλγεβρα 1.1. Πραγµατικοί αριθµοί 1.2. Πρόσθεση - αφαίρεση πραγµατικών αριθµών και ιδιότητες 1.3. Πολλαπλασιασµός - διαίρεση πραγµατικών αριθµών και ιδιότητες 1.4. Αλγεβρικά κλάσµατα 1.5. υνάµεις (ορισµός - ιδιότητες - παραδείγµατα) 1.6. Ρίζες πραγµατικών αριθµών (έννοια - παραδείγµατα) 1.7. Υπολογισµός αριθµητικής τιµής αλγεβρικών παραστάσεων 1.8. Βασικές ταυτότητες (παραδείγµατα) 1.9. Αναλογίες (πράξεις) Απλή µέθοδος των τριών (παραδείγµατα) Ακέραια µονώνυµα - πολυώνυµα - πράξεις Εξισώσεις Πρώτου βαθµού µε έναν άγνωστο. Λύση και διερεύνηση της αχ+β=0, εφαρµογές, ασκήσεις Λύση εξισώσεων της µορφής α 1 (χ) x α 2 (χ) x...x α ν (χ) = Επίλυση δευτεροβάθµιας εξίσωσης Όταν Γραφικές Παραστάσεις των συναρτήσεων : y= αχ, y= α ± β, y= αχ Πρωτοβάθµια συστήµατα Μέθοδος επίλυσης πρωτοβάθµιων συστηµάτων µε δυο αγνώστους Πρωτοβάθµια προβλήµατα (µε έναν άγνωστο, µε δύο αγνώστους) 2. Τριγωνοµετρία 13

14 2.1. Μονάδες µέτρησης τόξων και γωνιών 2.2. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί οξείας γωνίας 2.3. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί 2.4. Πίνακες φυσικών τριγωνοµετρικών αριθµών 2.5. Επίλυση ορθογωνίου τριγώνου 2.6. Σχέσεις µεταξύ τεσσάρων τριγωνοµετρικών αριθµών της ίδιας οξείας γωνίας ηµχ 1 συνχ (ηµ 2 χ + συν 2 χ = 1, εφχ = , σφχ = = συν χ εφχ ηµχ 2.7. Νόµος ηµίτονων - συνηµίτονων 2.8. Βασικές τριγωνοµετρικές ταυτότητες (παρουσίαση - εφαρµογές) 2.9. Μιγαδικοί αριθµοί α. Αριθµός µιγαδικού αριθµού β. Συζυγείς µιγαδικοί αριθµοί γ. Μέτρο των µιγαδικών αριθµών 3. Γεωµετρία 3.1. Γεωµετρικά σχήµατα στο επίπεδο και στοιχεία αυτών 3.2. τρίγωνα 3.3. Είδη τριγώνων 3.4. ιάµεση - διχοτόµοι - ύψη τριγώνου 3.5. Γεωµετρικές κατασκευές (απλές - χρήσιµες στην ειδικότητα) 3.6. Πυθαγόρειο θεώρηµα (παραδείγµατα) 3.7. Μονάδες µέτρησης µήκους - επιφάνειας - µετατροπές 3.8. Μονάδα (ορθογώνιου, παραλληλόγραµµου, τριγώνου, τραπεζιού) παραδείγµατα 3.9. Εµβαδόν πολυγώνου Μήκος περιφέρειας κύκλου Υπολογισµός µήκους κυκλικού τόξου Εµβαδόν κύκλου Εµβαδόν κυκλικού τοµέα Εµβαδόν κυκλικού τµήµατος Εµβαδόν κυκλικού µηνίσκου Μονάδες µέτρησης όγκου - µετατροπές Γεωµετρικά σχήµατα στον χώρο α. Εµβαδά παράπλευρης - ολικής επιφάνειας β. Όγκοι κανονικού τετραέδρου, πυραµίδας, κόλουρης πυραµίδας, πρίσµατος, ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, κύβου Επιφάνειες και στερεά από περιστροφή Κύλινδρος (εµβαδόν - όγκος) Κώνος (εµβαδόν - όγκος) Κόλουρος κώνος (εµβαδόν - όγκος) Σφαίρα (µέτρηση σφαίρας) 5. ΦΥΣΙΚΗ Σκοπός - Είναι αντίληψη, η κατανόηση και η γνώση των φυσικών εννοιών και µεθόδων από τους εκπαιδευόµενους, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες, ώστε να γίνονται κατανοητοί οι διάφοροι επαγγελµατικοί υπολογισµοί και οι τεχνολογικές γνώσεις της κάθε ειδικότητας αντίστοιχα. Επαγγελµατικές οδηγίες 14

15 - Η παρουσίαση των φυσικών εννοιών να γίνεται µε απλό, συνοπτικό τρόπο και µε όσο το δυνατόν περισσότερες εφαρµογές και ασκήσεις - άµεσα χρησιµοποιήσιµες από τον εκπαιδευόµενο στην αντίστοιχη κάθε φορά ειδικότητα. - Στις εφαρµογές και τις ασκήσεις να χρησιµοποιούνται όροι, σύµβολα και τύποι που να ανταποκρίνονται στην ειδικότητα. - Να προτιµούνται εκφράσεις και ορολογία από την τεχνική γλώσσα και κάθε θέµα που παρουσιάζεται ώστε να γίνεται περισσότερο κατανοητή η ανάγκη παρακολούθησης του µαθήµατος από τον εκπαιδευόµενο και άµεση χρήση της φυσικής στην ειδικότητα του. Α ΕΤΟΣ - β εξάµηνο 2 ώρες την εβδοµάδα 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικά περί των φυσικών µεγεθών 1.2. Συστήµατα µονάδων µέτρησης 1.3. Μονόµετρα και ανυσµατικά µεγέθη 2. Στατική του υλικού σηµείου 2.1. Έννοια και ορισµός της δύναµης 2.2. Γραφική παράσταση δύναµης 2.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάµεων, που ενεργούν στο ίδιο σηµείο 2.4. Ισορροπία δυνάµεων, που επιδρούν στο ίδιο υλικό σηµείο 3. Κινητική του υλικού σηµείου 3.1. Κίνηση, τροχιά υλικού σηµείου 3.2. Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση 3.3. Ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση 3.4. Οµαλή κίνηση 4. υναµική του υλικού σηµείου 4.1. Αξιώµατα της δυναµικής 4.2. Θεµελιώδης νόµος της µηχανικής 4.3. Βαρύτητα και επιτάχυνση της βαρύτητας 4.4. Βάρος σώµατος 5. Έργο - ισχύ - ενέργεια 5.1. Έννοιες και ορισµοί 5.2. Μονάδες µετρήσεις 6. Τριβή 6.1. Τριβή ολίσθησης 6.2. Τριβή κύλισης 7. Υδροστατική 7.1. Θεµελιώδεις αρχές υδροστατικής 7.2. Υδροστατική πίεση 7.3. Συγκοινωνούντα δοχεία 7.4. Αρχή του Pascal - υδραυλικό πιεστήριο 7.5. Αρχή του Αρχιµήδη 8. Θερµότητα 8.1. Έννοια και ορισµός θερµότητας και θερµοκρασίας 8.2. Θερµόµετρα - θερµοµετρικές κλίµακες 8.3. ιαστολή των στερεών 15

16 8.4. Σχέσεις που ισχύουν κατά τη διαστολή στερεών - υγρών 8.5. Μεταβολές αερίων (µε σταθερή πίεση µε σταθερή θερµοκρασία) 9. Θερµιδοµετρία 9.1. Θεµελιώδης εξίσωση της θερµιδοµετρίας 9.2. Θερµοχωρητικότητα σώµατος 10. Μεταβολές κατάστασης των σωµάτων Τήξη - νόµοι τήξης Πήξη νόµοι πήξης Εξαέρωση Εξάτµιση Βρασµός Εξάχνωση Απόσταξη 11. ιάδοση θερµότητας ιάδοση θερµότητας - µε αγωγό µεταφοράς - ακτινοβολία ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Τα κεφάλαια της Θερµοδυναµικής και Υδροστατικής να διδάσκονται µέσα από τα τεχνολογικά µαθήµατα των ειδικοτήτων, ώστε να δίδεται η απαιτούµενη έµφαση όπου απαιτείται και παράλληλα να µην γίνεται επικάλυψη της διδασκόµενης ύλης 6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Α ΕΤΟΣ - α εξάµηνο 1 ώρα την εβδοµάδα Α. Το πρόβληµα του εργατικού ατυχήµατος 1. Επαγγελµατικοί κίνδυνοι και εργατικά ατυχήµατα 2. Οι αιτίες των εργατικών ατυχηµάτων 3. Οι επιπτώσεις των εργατικών ατυχηµάτων 4. Η µελέτη των εργατικών ατυχηµάτων 5. Η πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων 6. Γενικοί κανόνες ασφάλειας της εργασίας Β. Ατοµικά µέσα προστασίας 1. Τα κυριότερα ατοµικά µέσα προστασίας Γ. Κίνδυνοι και προφυλάξεις στην εργασία 1. Οι πτώσεις και η αποφυγή τους 2. Οι φορητές σκάλες και η χρήση τους 3. Μεταφορά και ανύψωση υλικών και αντικειµένων 4. Η ασφαλής χρήση των εργαλείων χειρός 5. Η ασφαλής χρήση των µηχανηµάτων 6. Κίνδυνοι και προφυλάξεις από το ηλεκτρικό ρεύµα 7. Η ασφαλής χρήση των χηµικών ουσιών 8. Πυρκαγιά και τρόποι αντιµετώπισης της. Πρώτες βοήθειες 1. Γενικοί κανόνες πρώτων βοηθειών 2. Πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις τραυµατισµού 3. Τεχνητή αναπνοή 16

17 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Σκοπός - Είναι κατανόηση της σηµασίας της εκµετάλλευσης της σύγχρονης τεχνολογίας µέσα από την χρήση των συσκευών των ηλεκτρονικών συσκευών. Ο σκοπός της ενότητας είναι διπλός : - Ο εκπαιδευτικός οφείλει να µεταφέρει στους εκπαιδευόµενους την ουσιαστική σηµασία των ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστηµάτων ανάλογα µε την διδασκόµενη ειδικότητα και παράλληλα να µεταδώσει τις βασικές αρχές λειτουργίας των συσκευών αυτών οι οποίες όµως θα είναι ικανές να επιτρέψουν στον σπουδαστή εάν απαιτηθεί από το επαγγελµατικό του περιβάλλον στο µέλλον να παρακολουθήσει σεµινάρια επιµόρφωσης στον τοµέα αυτό. - Για παράδειγµα αναφέρεται ότι η τεχνολογική εξέλιξη παρουσιάζει σύγχρονα µοντέλα αυτοκινήτων στα οποία µια σηµαντική σειρά από µετρήσεις και ρυθµίσεις γίνονται µε το όχηµα σε πραγµατική κίνηση και ταυτόχρονη σύνδεση µε συσκευή Η/Υ. - Στις περιπτώσεις αυτές ο τεχνικός πρέπει να γνωρίζει των χειρισµό Η/Υ να είναι ενηµερωµένος στα χαρακτηριστικά στοιχεία της τεχνολογίας την οποία χρησιµοποιεί. Εκπαιδευτικές οδηγίες 1. Η παρουσίαση των τµηµάτων συσκευής Η/Υ οφείλει να γίνεται περισσότερο µε βάση λειτουργίας και λιγότερο µε τα λογικά τους χαρακτηριστικά 2. Η παρουσίαση των βασικών χειρισµών να γίνεται µε απλό, συνοπτικό τρόπο και µε όσο το δυνατόν περισσότερες εφαρµογές και ασκήσεις - άµεσα χρησιµοποιήσιµες από τον εκπαιδευόµενο 3. Στις εφαρµογές και τις ασκήσεις να χρησιµοποιούνται ορολογίες και παραδείγµατα από την χρήση στο επαγγελµατικό περιβάλλον του σπουδαστή όπου αυτό είναι δυνατόν Βασικοί άξονες της ενότητας Εξοικείωση µε τις συσκευές Η/Υ ιδασκαλία βασικών στοιχείων Ενηµέρωση για τις εξελίξεις στον τοµέα των Η/Υ Ενηµέρωση για εφαρµογές οι οποίες αφορούν την συγκεκριµένη ειδικότητα Βασικές εφαρµογές Η/Υ Κατανοµή εκπαίδευσης - Η ενότητα Η/Υ αποτελείται από δυο µέρη το Α και το Β - Σε ειδικότητες στις οποίες προβλέπεται εκπαίδευση στους Η/Υ διαρκείας ενός εξαµήνου διδάσκεται µόνο το πρώτο µέρος. Αντίστοιχα σε ειδικότητες στις οποίες προβλέπεται εκπαίδευση δευτέρου εξαµήνου στην ενότητα των Η/Υ διδάσκεται το δεύτερο µέρος Α ΕΤΟΣ - α εξάµηνο 2 ώρες την εβδοµάδα ΜΕΡΟΣ Α 1. Εισαγωγή στους Η/Υ 1.1. Εισαγωγή στην πληροφορική α. Η έννοια της πληροφορικής β. Η σηµασία της πληροφορικής στον σύγχρονο επαγγελµατία 1.2. Η επεξεργασία της πληροφορικής α. Η επεξεργασία της πληροφορικής χωρίς την χρήση Η/Υ β. Συµβολή των Η/Υ στην επεξεργασία της πληροφορίας 17

18 2. Πληροφορία και Η/Υ 2.1. Αριθµητικά συστήµατα α. εκαδικό αριθµητικό σύστηµα β. υαδικό αριθµητικό σύστηµα γ. Πράξεις και µετατροπές αριθµών σε αριθµητικά συστήµατα δ. υαδικό σύστηµα και Η/Υ ε. Κωδικοποίηση στοιχείων στ. Λογικές πράξεις ζ. Λογικά κυκλώµατα 3. οµή και οργάνωση Η/Υ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Κεντρική µνήµη 3.3. Μονάδες µέτρησης µνήµης 3.4. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας 3.5. οµή και λειτουργία της κεντρικής µονάδας (σχηµατικά) 3.6. Μονάδες εισόδου - εξόδου 3.7. Άλλες περιφερειακές συσκευές 3.8. Βασικές αρχές λειτουργίας 4. Στοιχεία συσκευών Η/Υ 4.1. γενική αναφορά στις συσκευές Η/Υ α. Ιστορική αναδροµή β. Βασικά χαρακτηριστικά - λειτουργίες γ. Τοµείς εφαρµογών (γενικά) δ. Τοµείς εφαρµογής (στην διδασκόµενη ειδικότητα) ε. Σύγχρονη τεχνολογία - αναφορά σε µελλοντικές εξελίξεις 4.2. Βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής Η/Υ α. Λειτουργία και χαρακτηριστικά των βασικών περιφερειακών συσκευών ενός Η/Υ (πληκτρολόγιο, οθόνη, εύκαµπτη δίσκοι, σταθεροί δίσκοι, εκτυπωτές, CD ROMs, συσκευή κατάδειξης mouse, συσκευές modems, plotters κλπ) 4.3. Τύποι Η/Υ 4.4. Κατηγορίες οθονών 4.5. κατηγορίες εκτυπωτών 5. Λειτουργικά συστήµατα Η/Υ 5.1. Γενικά χαρακτηριστικά του λειτουργικού συστήµατος 5.2. Είδη λειτουργικών συστηµάτων 5.3. ιαφορές - οµοιότητες 5.4. Περιβάλλον λειτουργικού συστήµατος Microsoft DOS α. Εντολές πληροφοριών περιβάλλοντος εργασίας β. Εντολές χειρισµού καταλόγων γ. Η έννοια του αρχείου δ. Κατηγορίες αρχείων ε. Εντολές χειρισµού αρχείων στ. Εντολές διατήρησης αρχείων ασφαλείας 5.5. Περιβάλλον λειτουργικού συστήµατος Microsoft Windows α. Χειρισµός mouse β. Εντολές χειρισµοί περιβάλλοντος γ. Εντολές χειρισµού αρχείων - υποκαταλόγων δ. Βασικά προγράµµατα περιβάλλοντος MS-Windows 6. Προγράµµατα WORD- PROCESSING 18

19 6.1. Γενικά χαρακτηριστικά κειµενογράφων 6.2. Κειµενογράφοι σε περιβάλλον MS-Windows 6.3. Κειµενογράφος MS-Write α. ηµιουργία αρχείου κειµένου β. Αποθήκευση αρχείου κειµένου γ. Αναζήτηση αρχείου κειµένου δ. Σύνταξη κειµένου ε. Λειτουργίες : κοπής - µεταφοράς - αντιγραφής - διαγραφής στ. ιαµόρφωση κειµένου (παράγραφοι - γραµµατοσειρές) ζ. Στοίχιση κειµένου η. ιόρθωση κειµένου (ορθογράφοι) - λεξικά θ. Εκτύπωση κειµένου 7. Προγράµµατα σχεδίασης σε περιβάλλον MS-Windows 7.1. Γενικά χαρακτηριστικά σχεδιαστικών προγραµµάτων 7.2. Σχεδιαστικά προγράµµατα σε περιβάλλον MS-Windows 7.3. Προγράµµατα Paintbrush α. ηµιουργία αρχείου σχεδίου β. Αποθήκευση αρχείου σχεδίου γ. Αναζήτηση αρχείου σχεδίου δ. Ελεύθερη σχεδίαση - γεωµετρικά σχήµατα - χαρακτηριστικά - γραµµές σχεδίασης, εισαγωγή χαρακτήρων ε. Λειτουργίες : Κοπής - µεταφοράς - αντιγραφής - διαγραφής - -pick στ. Λειτουργία µεγένθησης ζ. Τοποθέτηση χρωµάτων - επιλογή χρωµάτων η. ιαµόρφωση σελίδας θ. Εκτύπωση σχεδίου 8. Εισαγωγή σε εφαρµογές 8.1. Εισαγωγή σε εφαρµογές εσόδων - εξόδων α. Βασικά χαρακτηριστικά β. γενικές λειτουργίες γ. Χειρισµός - εκµετάλλευση δ. Πρακτική εξάσκηση 8.2. Εισαγωγή σε εφαρµογές διευθυνσιογράφων α. Βασικά χαρακτηριστικά β. γενικές λειτουργίες γ. Χειρισµός - εκµετάλλευση δ. Πρακτική εξάσκηση ΜΕΡΟΣ Β 9. Η γλώσσα προγραµµατισµού BASIC 9.1. Βασικά στοιχεία αλγορίθµων 9.2. Εισαγωγή στην λογική των γλωσσών προγραµµατισµού 9.3. Η λειτουργία ενός απλού προγράµµατος αριθµητικών πράξεων στην BASIC 9.4. Αριθµητικές πράξεις στην BASIC 9.5. Βασικές συναρτήσεις στην BASIC 9.6. Χειρισµός αλφαριθµητικών στην BASIC 9.7. Εντολές ελέγχου - διακλάδωσης 9.8. Εντολές εισόδου - εξόδου 9.9. Εκτύπωση πληροφοριών ιαµόρφωση εµφάνισης αποτελεσµάτων 19

20 9.11. Σειριακά αρχεία στην BASIC Βασικές εντολές χειρισµού σειριακών αρχείων στην BASIC Εφαρµογές και αρχεία στην BASIC Άλλες γλώσσες προγραµµατισµού Η/Υ (αναφορά) 10. Εισαγωγή σε εφαρµογές ειδικότητας - Αναφορά σε προγράµµατα της ειδικότητας στην χρήση και εκµετάλλευση της νέας τεχνολογίας καθώς και στις µεθόδους εφαρµογής της από τον σύγχρονο τεχνικό Παρατηρήσεις : - Οι κατώτερο αναφερόµενες παρατηρήσεις παρά τα γεγονότα ότι έχουν σαν αφορµή την βελτίωση της απόδοσης της ενότητας των Η/Υ διατηρούν γενικό χαρακτήρα και για τον λόγο αυτό αναφέρονται σε όλες τις ενότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. - Να συµβαίνει σε κάθε περίπτωση συνεννόηση εκ των προτέρων από τους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο διδασκαλίας των ενοτήτων των µαθηµάτων και να καθίσταται γνωστές οι µέθοδοι και ο τρόπος εκπαίδευσης µεταξύ των εκπαιδευτικών ώστε να αυξάνεται η απόδοση της διδασκαλίας. - Για τον σκοπό αυτό να υπολογίζονται κάποιες ώρες αµοιβών των εκπαιδευτικών εκτός από το παραδοσιακό διδακτικό ωράριο και οι οποίες θα αφορούν την επικοινωνία µεταξύ τους για την εκπαίδευση των ενοτήτων οι οποίες σχετίζονται µεταξύ τους. - Η εκπαίδευση ενός αντικειµένου είναι ενιαία διαδικασία και στην πραγµατικότητα δεν αποτελείται από ξεχωριστά αντικείµενα για τα οποία αποκτά γνώση ο εκπαιδευόµενος. - Το πλήθος των διδακτικών ορών οι οποίες θα διατίθενται για την συνεργασίας των εκπαιδευτικών να υπολογίζεται ανάλογα µε την σπουδαιότητα του µαθήµατος για την διδασκαλία της ειδικότητας. - Να ανακοινωθούν κανόνες ελέγχου για την συνεργασία των εκπαιδευτικών για τον αναφερόµενο σκοπό και το προϊόν της συνεργασίας να ανακοινώνεται στην ΚΟΠΕΠ για την περαιτέρω επεξεργασία του. - Να συντάσσουν οι εκπαιδευτικοί,στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, εκθέσεις στις οποίες να αναφέρεται η γενική πορεία της εκπαίδευσης, δυσκολίες τις οποίες παρατήρησαν, ελλείψεις κατά τη διάρκεια της, σχολιασµός του επιπέδου των εκπαιδευόµενων κλπ. 8. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικός στόχος - Να δοθεί έµφαση στη σύνδεση της γλώσσας µε την ειδικότητα έτσι ώστε ο µαθητής να είναι ικανός και κατανοεί και να χρησιµοποιεί λεξιλόγιο και φράσεις που άπτονται της τεχνικής εκπαίδευσης του. Εισαγωγικά µαθήµατα Το αλφάβητο της ξένης γλώσσας Χρήση ξενόγλωσσου λεξικού : Εύρεση λέξεων και επιλογή εννοιών Στοιχεία τεχνικής ορολογίας - Με βάση απλά κείµενα, θα διδαχθούν βασικές λέξεις και τεχνικοί όροι που χρησιµοποιούνται στην επαγγελµατική πρακτική της ειδικότητας και κυρίως λέξεις και όρους που αφορούν : α. Γεωµετρικά σχήµατα β. ιαστάσεις και µονάδες µέτρησης γ. Βασικά εργαλεία, όργανα και µηχανήµατα δ. Υλικά ε. Προειδοποιήσεις κινδύνων και εκφράσεις απαγόρευσης, προσοχής και υποχρέωσης Πληροφορικά στοιχεία ξένης γλώσσας - Παράλληλα µε τα στοιχεία τεχνικής ορολογίας, θα δοθούν ενηµερωτικού χαρακτήρα στοιχεία για την ξένη γλώσσα, µε τον σκοπό την κατανόηση απλών φράσεων, µε τη χρήση λεξικού. 20

21 Ενδεικτικά και κατά περίπτωση τα στοιχεία θα αφορούν : 1. Άρθρα 2. Πτώσεις των ουσιαστικών στον ενικό και πληθυντικό αριθµό 3. Προσωπικές αντωνυµίες 4. εικτικές αντωνυµίες 5. Βοηθητικά ρήµατα 6. Σχηµατισµός µέλλοντα, αορίστου και παρακείµενου χρόνου των ρηµάτων ενεργητικής φωνής 7. Σχηµατισµός µετοχών 8. Σχηµατισµός παθητικής φωνής των ρηµάτων 9. Αόριστες αναφορικές αντωνυµίες 10.Επιρρήµατα 11.Προθέσεις και σύνδεσµοι 12.Συγκριτικοί βαθµοί των επιθέτων Γραπτά µέσα καθηµερινής επικοινωνίας - Σύνταξη αιτήσεων, αναφορών, υποµνηµάτων, υπευθύνων δηλώσεων, εξουσιοδοτήσεων, αποδείξεων παραλαβής - εισπράξεων κλπ Αναγνώσµατα - Επιλογές από διάφορα είδη αναγνωσµάτων της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας Ελεύθερα θέµατα - Ανάπτυξη και ανάλυση θεµάτων σχετικά µε τα επιτεύγµατα της επιστήµης, τεχνολογίας και τέχνης, σχολιασµός και κριτική άρθρων µε θέµατα που αφορούν την νεολαία σήµερα κλπ. Τα θέµατα αυτά µπορούν να εµπλουτιστούν µε συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις 9. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α ΕΤΟΣ - α και β εξάµηνο 2 ώρες την εβδοµάδα Γυµναστική - Συµµετοχή σε αθλητικές συναντήσεις Παρακολούθηση µορφωτικών εκδηλώσεων. ιαλέξεις λογοτεχνικού, ιστορικού, θρησκευτικού, τεχνολογικού κλπ περιεχοµένου ιοργάνωση εκδηλώσεων Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους Επισκέψεις σε χώρους ου γίνονται εκδηλώσεις εικαστικών τεχνών (ζωγραφική, γλυπτική) Επισκέψεις σε χώρους τεχνολογικών ερευνών, εφαρµογών κλπ 21

22 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στο τέλος του µαθήµατος οι εκπαιδευόµενοι µαθητές θα καταστούν ικανοί : Να κατανοούν, χρησιµοποιούν και να εφαρµόζουν µε ευχέρεια τις βασικές γνώσεις των κανόνων του τεχνικού - Μηχανολογικού Σχεδίου Να χρησιµοποιούν τα µέσα και υλικά σχεδίασης και να σχεδιάζουν σκαριφήµατα και απλά σχέδια µηχανολογικών εξαρτηµάτων. Να µετατρέπουν τις σκέψεις τους σε σχέδια λαµβάνοντας υπ όψη τα στοιχεία που θα τους δώσει ο µελετητής. Να διαβάζουν, δηλαδή να καταλαβαίνουν πλήρως όταν βλέπουν ένα σχέδιο τη σωστή εικόνα του αντικειµένου που παριστάνει, καθώς και να προβαίνουν στις απαραίτητες διορθώσεις και τροποποιήσεις του σχεδίου. Α ΕΤΟΣ - α και β εξάµηνο 3 ώρες την εβδοµάδα α εξάµηνο 1. Εισαγωγή Σκοπός και διαίρεση του σχεδίου 2. Όργανα και υλικά σχεδίασης Είδη οργάνων σχεδίασης - περιγραφή - χρήση (σχεδιαστήριο - πινακίδα σχεδίασης, ταυ - τρίγωνα - διαβήτες - υποδεκάµετρα - καµπυλόγραµµα - µοιρογνωµόνια - οδηγοί (στένσιλ) - σµυριδόχαρτο, ψαράκι) Μολύβια σχεδίου - τύποι µολυβιών και χρήση αυτών Γραµµογράφοι - είδη και χρήση αυτών Μελάνι σχεδίασης χαρτί σχεδίου - είδη - τυποποιηµένες διαστάσεις και δίπλωµα χαρτιών σχεδίασης Περιθώρια και υποµνήµατα σχεδίων (να υπάρχει υπόµνηµα και περιθώριο στα επόµενα σχέδια) Χρήση οργάνων και µέσων σχεδίασης 3. Γραµµογραφία Είδη γραµµών - πάχη - οµάδες γραµµών - χρησιµότητα γραµµών σχεδίου - χάραξη γραµµών Άσκηση χάραξης γραµµών 4. Γράµµατα - αριθµοί Ορθή και πλάγια γραφή γραµµάτων και αριθµών - τυποποίηση αυτών Τρόποι γραφής αριθµών και γραµµάτων Άσκηση γραφής γραµµάτων - αριθµών. Συµπλήρωση σε ειδικά χαρακωµένο φύλλο 5. Κλίµακες Έννοιες και είδη κλιµάκων Χρησιµότητα και τυποποίηση κλιµάκων Εφαρµογές κλιµάκων 6. Βασικές γεωµετρικές χαράξεις Χάραξη παράλληλων - κάθετων γραµµών Χάραξη µεσοκάθετης ενός ευθύγραµµου τµήµατος ιαίρεση ευθείας σε ίσα µέρη ιαίρεση τόξου σε δύο ίσα µέρη ιχοτόµηση γωνίας Χάραξη τόξου σε ορθή γωνία 22

23 Χάραξη τριγώνου σε γνωστό µήκος πλευρών Χάραξη εφαπτόµενων Χάραξη ευθείας εφαπτόµενης δύο κύκλων Χάραξη κανονικών πολυγώνων 7. Προοπτική σχεδίαση Πλάγια προοπτική σχεδίαση Αξονοµετρική προοπτική σχεδίαση : Ισοµετρική - ιµετρική - Τριµετρική Σχεδίαση µε όργανα - σχεδίαση µε το χέρι - σκαρίφηµα 8. Στοιχειώδεις γνώσεις παραστατικής γεωµετρίας Προβολή σηµείου Προβολή ευθείας Προβολή καµπυλών Προβολή επιπέδου 9. Όψεις - διατάξεις όψεων Προβολικά επίπεδα - κατάκλιση προβολικών επιπέδων Όψεις - διατάξεις όψεων Συστήµατα σχεδίασης : Ευρωπαϊκό Σύστηµα, Αµερικάνικο Σύστηµα (µόνο αναφορά) Αναγκαίες όψεις Σχεδίαση όψεων από απλά µηχανουργικά εξαρτήµατα που δείχνονται σε αξονοµετρικά σχέδια (ενδείκνυνται τα αξονοµετρικά σχέδια να σχεδιάζονται από τους µαθητές στο πάνω µέρος του χαρτιού σχεδίασης) β εξάµηνο 10. ιαστάσεις Ανάγκη και σηµασία των διαστάσεων στο σχέδιο Τυποποιηµένα σύµβολα διαστάσεων Κανόνες αναγραφής και τοποθέτησης διαστάσεων Ειδικές περιπτώσεις τοποθέτησης διαστάσεων Σχεδίαση όψεων από απλά µηχανουργικά εξαρτήµατα υπό κλίµακα και καταχώρηση διαστάσεων 11. Τοµές Ανάγκη σχεδίασης τοµών Σχεδίαση τοµών Σχεδίαση ειδικών τοµών - ηµιτοµή - µερική τοµή - τοµή σε παράλληλα επίπεδα κλπ. Σχετικοί κανονισµοί Σχεδίαση όψεων - τοµών απλών εξαρτηµάτων και τοποθέτηση διαστάσεων Κατακλίσεις - επαναλήψεις - λεπτοµέρειες 12. Σχεδίαση σπειρωµάτων - κοχλιών - περικοχλίων Στοιχεία των σπειρωµάτων Συµβολική σχεδίαση εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωµάτων Σχεδίαση κοχλιών - περικοχλίων Σχεδίαση διατάξεων κοχλιοσυνδέσεων Άσκηση : Σχεδίαση κοχλιοσύνδεσης µηχανουργικών εξαρτηµάτων σε όψη και τοµή, µε περαστό κοχλία, περικόχλιο, ροδέλα Β ΕΤΟΣ - α και β εξάµηνο 2 ώρες την εβδοµάδα 1. Επανάληψη Σχεδίαση όψεων - τοµών υπό κλίµακα. Τοποθέτηση διαστάσεων - οδηγίες αποφυγής σφαλµάτων 23

24 Άσκηση : Σχεδίαση απλού µηχανουργικού εξαρτήµατος σε όψεις - τοµή - τοποθέτηση διαστάσεων κλπ 2. Σύµβολα κατεργασίας - ανοχές Ποιότητα επιφάνειας Έννοιες και συµβολισµοί τραχύτητας επιφάνειας Συµβολισµοί ανοχών Τρόποι κατεργασίας των µηχανουργικών κοµµατιών στο µηχανουργικό εργοστάσιο, στις διάφορες εργαλειοµηχανές Σχεδίαση όψεων από απλά αξονοµετρικά κοµµάτια και καταχώρηση διαστάσεων και συµβόλων κατεργασίας - ανοχών 3. Σχεδίαση συγκολλήσεων Στοιχεία συγκολλήσεων Τυποποιηµένα σύµβολα συγκολλήσεων Σχεδίαση ραφών συγκολλήσεων σε κατασκευαστικά σχέδιο Άσκηση : Σχεδίαση συγκολλητής σωληνωτής κατασκευής µε τα απαραίτητα σύµβολα συγκόλλησης 4. Σχεδίαση σωληνώσεων και εξαρτηµάτων Σχεδίαση σιφωνίου Σχεδίαση ποδοβαλβίδας σε τοµή Σχεδίαση σφαιρικού υδραυλικού διακόπτη 5. Βασικές έννοιες αρχιτεκτονικού σχεδίου Σχεδίαση κάτοψης κτιρίων Σχεδίαση τοµής κτιρίων Σχεδίαση όψεων κτιρίων Σχεδίαση δωµάτων - κλίσης δωµάτων Σχεδίαση λεπτοµερειών και µόνωσης δωµάτων Σχεδίαση στοιχείων κουζίνας Σχεδίαση ειδών υγιεινής Σχεδίαση λουτρών - διατάξεις Εφαρµογή : α. Σχεδίαση διώροφου κατοικίας σε κάτοψη και τοµή β. Σχεδίαση τυπικού ορόφου πολυκατοικίας γ. Σχεδίαση πολυώροφου κατοικίας σε κάτοψη - τοµή Γ ΕΤΟΣ - α και β εξάµηνο 2 ώρες την εβδοµάδα 1. Σχεδίαση σωληνώσεων και εξαρτηµάτων Σχεδίαση τριόδου βαλβίδας µε ενδιάµεσες θέσεις λειτουργίας Σχεδίαση τετραόδου,βαλβίδας µε ενδιάµεσες θέσεις λειτουργίας Ανάγνωση αξονοµετρικού σχεδίου δικτύου σωληνώσεων Συµβολική σχεδίαση σωληνώσεων και εξαρτηµάτων υδραυλικών εγκαταστάσεων Συµβολικός χρωµατισµός σωληνώσεων - χρήση χρωµατολογίου και αριθµών Σχεδίαση κάτοψης και τοµής ισογείου κατοικίας µε λεβητοστάσιο σε κλίµακα 2. Σχεδίαση δικτύων υδραυλικών εγκαταστάσεων Σχεδίαση δικτύου υδραυλικής εγκατάστασης ισογείου κατοικίας (σε φωτοαντίγραφο προηγούµενου αρχιτεκτονικού σχεδίου να σχεδιαστούν τα δίκτυα, ψυχρού - θερµού νερού - αποχέτευσης - αερισµού - βρόχινου νερού και αερίου Σχεδίαση δικτύου υδραυλικής εγκατάστασης διώροφου κτιρίου (σε φωτοαντίγραφο προηγούµενου αρχιτεκτονικού σχεδίου να σχεδιαστούν δίκτυα ψυχρού - θερµού νερού αποχέτευσης - αερισµού - βρόχινου νερού και αερίου 3. Σχεδίαση δικτύων κεντρικής θέρµανσης Σχεδίαση πλήρους δικτύου λεβητοστασίων (προηγούµενο σχέδιο ισογείου κατοικίας). Να περιλαµβάνει ηλιακούς συλλέκτες και µπόϊλερ 24

25 Σχεδίαση δισωλήνιου εγκατάστασης θέρµανσης διώροφου κτιρίου (Στο προηγούµενο αρχιτεκτονικό σχέδιο, να καθοριστεί η θέση των θερµαντικών σωµάτων, η θέση του λέβητα και να διαµορφωθεί το δίκτυο) Σχεδίαση µονοσωληνίου εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης διώροφου κτιρίου - αυτονοµία (Στο προηγούµενο αρχιτεκτονικό σχέδιο) 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος του µαθηµάτων οι εκπαιδευόµενοι µαθητές θα είναι ικανοί : Να αναγνωρίζουν τις διάφορες µορφές της ύλης, τη σύσταση των υλικών σωµάτων και την εσωτερική τους δοµή Να κατανοούν τις µεταβολές της ύλης που µπορούν να γίνουν στη βιοµηχανία, στο εργαστήριο ή στη φύση και οι οποίες δηµιουργούν νέες µορφές αυτής και έχουν σχέση µε την ειδικότητα τους. Α ΕΤΟΣ - α και β εξάµηνο 1 ώρα την εβδοµάδα Φυσικά και χηµικά φαινόµενα Φυσικές και χηµικές ιδιότητες των σωµάτων Απλά και σύνθετα σώµατα Χηµική ένωση, µίγµα Μόρια και άτοµα οµή του ατόµου - Χηµική συγγένεια Ατοµικό και µοριακό βάρος Χηµικά σύµβολα Μέταλλα και αµέταλλα - ιδιότητες Κράµατα ιαλύµατα ιαλυτότητα, περιεκτικότητα διαλυµάτων Οξείδωση, αναγωγή Οξέα, βάσεις, άλατα - ορισµοί και ιδιότητες Ηλεκτρόλυση Ηλεκτρολύτες ΡΗ - µέτρηση ΡΗ - δείκτες Οξυγόνο, Υδρογόνο, Νερό - ιδιότητες - χρήσεις Άζωτο και ενώσεις του αζώτου - ιδιότητες - χρήσεις Άνθρακας και ενώσεις του άνθρακα - ιδιότητες - χρήσεις Για όλα τα παραπάνω στοιχεία να γίνει απλή αναφορά στις χηµικές αντιδράσεις Σύσταση αέρα Κατάταξη οργανικών ενώσεων Υδρογονάνθρακες - κορεσµένοι, ακόρεστοι Καύσιµα - στερεά, υγρά αέρια (προέλευση, ιδιότητες, χρήσεις) Λίπη, έλαια. Ταξινόµηση, ιδιότητες, βιοµηχανικές κατεργασίες 25

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να:

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να: Όνοµα Οργανισµού: ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Μηχανοτρονικής Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανολογικό Σχέδιο / Ενότητα 3 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο): Βασικής επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ (50 Δ. ώρες) Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές δραστηριότητες Οι μαθητές να είναι ικανοί: Μπορούμε να ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΑΞΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο - Οι φυσικοί αριθµοί 1.1. Φυσικοί αριθµοί - ιάταξη Φυσικών - Στρογγυλοποίηση 1.2. Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. A Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. A Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος A Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εργασιακό Περιβάλλον». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η διδασκαλία του µαθήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΗ ΜΤΕΕ Στη ΜTEE από τη σχολική χρονιά 2001-02 02 άρχισαν να γίνονται σημαντικές αλλαγές τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στις μεθόδους διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα.

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα. εύτερη διάλεξη. Η στα αναλυτικά προγράµµατα. Η Ευκλείδεια αποτελούσε για χιλιάδες χρόνια µέρος της πνευµατικής καλλιέργειας των µορφωµένων ατόµων στο δυτικό κόσµο. Από τις αρχές του 20 ου αιώνα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ **********

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ********** ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ********** ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑ: : ΠΕΡΙΟ ΟΙ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη Α Τάξη Γυμνασίου Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά, Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου, έκδοση 01. Κεφ. 1 ο : Οι φυσικοί αριθμοί 1. Πρόσθεση, αφαίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1ο Γνωριμία με το σχέδιο

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1ο Γνωριμία με το σχέδιο Περιεχόμενα Πρόλογος Περιεχόμενα Εισαγωγή Κεφάλαιο 1ο Γνωριμία με το σχέδιο 1.1 Ορισμός σχεδίου 1.2 Ελεύθερη σχεδίαση 1.2.1 Γνωριμία με το ελεύθερο σχέδιο 1.2.2 Ιστορική αναδρομή ελεύθερης σχεδίασης 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Β Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη

Β Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη Β Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Ι. Διδακτέα ύλη Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά, Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου, έκδοση 2012. ΜΕΡΟΣ Α Κεφ. 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Επιμέλεια: Καραγιάννης Β. Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό Έτος: 016-017 Μαθηματικός Περιηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 o. Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 o. Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2701005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2015-16 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝΟΛΑ (Σελ. 25 42) Η Έννοια του Συνόλου Σχέσεις Συνόλων Πράξεις Συνόλων ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΡΙΘΜΟΙ (Σελ. 46 83)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: 1. ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: 1. ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: 1. ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Από το διδακτικό βιβλίο των Αντωνίου Ν., ηµητριάδη Π. κ.ά. θα διδαχθούν: Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1.1. Οι φυσικές επιστήµες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] Εισαγωγικό σημείωμα Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στο μάθημα «Τεχνικό», που διδάσκεται στην Α τάξη ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και είναι μάθημα της

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8 ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο 1. Τι ονομάζουμε αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Να δώσετε από ένα παράδειγμα. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, καλείται αριθμητική παράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Τεχνολογίας Προτύπων Κοπής (Πατρόν) Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων Τάξεις Ε+ΣΤ Δημοτικού

Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων Τάξεις Ε+ΣΤ Δημοτικού Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων 2016-2017 Τάξεις Ε+ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Στόχοι Πηγή Υλικού 3.1 Αριθμοί Οι μαθητές πρέπει: Σχολικά βιβλία Ε και ΣΤ Φυσικοί, Δεκαδικοί, μετρήσεις Να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου

ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου Συγγραφέας: Κοπατσάρη Γεωργία Ημερομηνία: Φλώρινα, 5-3-2014 Γνωστική περιοχή: Μαθηματικά (Γεωμετρία) Β Γυμνασίου Προτεινόμενο λογισμικό: Προτείνεται να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πρακτική Άσκηση σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πρακτική Άσκηση σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ενότητα 2: Απόδειξη Δέσποινα Πόταρη, Γιώργος Ψυχάρης Σχολή Θετικών επιστημών Τμήμα Μαθηματικό Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

με τόξο ακτίνας R 43 1.2.14 Σύνδεση ευθείας τ με δύο τόξα ακτίνας R και R 1

με τόξο ακτίνας R 43 1.2.14 Σύνδεση ευθείας τ με δύο τόξα ακτίνας R και R 1 Πρόλογος 19 1 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 21 1.1.1 Χαρτί σχεδίου 21 1.1.2 Κανονισμοί στο σχέδιο 21 1.1.3 Τοποθέτηση του χαρτιού 23 1.1.4 Αναδίπλωση 23 1.1.5 Υπόμνημα 24 1.1.6 Κλίμακα 25 1.1.7

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Β Τάξη Γυμνασίου. Ι. Διδακτέα ύλη

Β Τάξη Γυμνασίου. Ι. Διδακτέα ύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 έτη, Δίπλωµα)

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 έτη, Δίπλωµα) Όνοµα Οργανισµού: Ιntercollege Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 έτη, Δίπλωµα) Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Θερµικά Συστήµατα MTECH-2 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο):

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο µαθήµατος. Γενικά στοιχεία. Ονοµατεπώνυµο καθηγητή: Τσίκαλας Κωνσταντίνος (MSc) Ηλεκτρονικός Φυσικός (Ρ/Η) Ηµεροµηνία: 05/04/2006

Σχέδιο µαθήµατος. Γενικά στοιχεία. Ονοµατεπώνυµο καθηγητή: Τσίκαλας Κωνσταντίνος (MSc) Ηλεκτρονικός Φυσικός (Ρ/Η) Ηµεροµηνία: 05/04/2006 Σχέδιο µαθήµατος Γενικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο καθηγητή: Τσίκαλας Κωνσταντίνος (MSc) Ηλεκτρονικός Φυσικός (Ρ/Η) Ηµεροµηνία: 05/04/2006 Σχολείο: Σ Ε Αλεξανδρούπολης Βαθµίδα εκπαίδευσης: Β/θµια Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι)

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Γενικός Σκοπός Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο (νέο Σύστημα) Το ΕΠΑΛ είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Ηµερίδα ΤΕΕ: «ιείσδυση του Φυσικού Αερίου στην αγορά ενέργειας. Τεχνικά Προβλήµατα, προοπτικές, ασφάλεια» ιοργάνωση: «Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, ΤΕΕ» ΑΘΗΝΑ, 4 Νοεµβρίου 2004 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο:

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα:  Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάθηµα: «Σχεδιασµός Ετοίµων Ενδυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ **********

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ********** ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ********** ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : : ΠΕΡΙΟ ΟΙ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΤΗ Β ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΕ Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις στα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΙ με

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: α) ρητοί β) άρρητοι γ) πραγματικοί;

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη μαθηματικών Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη μαθηματικών Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διδακτέα-εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδακτέα- Εξεταστέα ύλη Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η, Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Σέρρες, 17 / 01 / 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

Β Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Μ α θ ή µ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς. Άλγεβρα Γενικής Παιδείας. I. ιδακτέα ύλη

Β Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Μ α θ ή µ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς. Άλγεβρα Γενικής Παιδείας. I. ιδακτέα ύλη ΘΕΜΑ : Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθηµάτων των Β και Γ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2011 12. Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Επιμέλεια: Καραγιάννης Β. Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό Έτος: 016-017 Μαθηματικός Περιηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 11/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Υποδοχή Πρωτοετών ΧΜ ΕΜΠ 3 Οκτωβρίου 200 Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Εµµ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Στόχοι Προγράµµατος Σπουδών ΧΜ Παροχή γνώσεων, µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γώγουλος Γ., Κοτσιφάκης Γ., Κυριακάκη Γ., Παπαγιάννης Α., Φραγκονικολάκης Μ., Χίνου Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών) ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ 2: Συνοπτικό σχέδιο σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης/εφαρμογής στην τάξη

ΦΟΡΜΑ 2: Συνοπτικό σχέδιο σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης/εφαρμογής στην τάξη ΦΟΡΜΑ 2: Συνοπτικό σχέδιο σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης/εφαρμογής στην τάξη Συμπλήρωση (Ομάδα Επιμορφωτών): ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ Κατάθεση/Υποβολή: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ Αφιέρωμα στο Γ Συνέδριο «Τεχνολογία & Αυτοματισμός» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ Νίκος Γλώσσας Καθηγητής Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια ημ. και συν. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς πίνακες στους υπολογισμούς τους.

Να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια ημ. και συν. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς πίνακες στους υπολογισμούς τους. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Νίκος Γ. Τόμπρος Ενότητα : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Περιεχόμενα ενότητας Τριγωνομετρικοί οξείας γωνίας αριθμοί Διδακτικοί στόχοι Διδακτικές οδηγίες - επισημάνσεις Πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν:

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα