ραστηριότητες Αριθµητισµού ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ραστηριότητες Αριθµητισµού ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητες Αριθµητισµού Στόχος της συγκεκριµένης ενότητας είναι η εξοικείωση µε τους λογαριασµούς και τα τιµολόγια χρέωσης της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση της ορολογίας, των συµβόλων και των µονάδων µέτρησης που εµφανίζονται σε ένα λογαριασµό, αλλά και του τρόπου υπολογισµού της τελικής χρέωσης βάσει των διαφορετικών κλιµάκων. Απώτερος στόχος της επεξεργασίας του συγκεκριµένου θέµατος είναι η εξοικείωση µε βασικές µαθηµατικές έννοιες και διαδικασίες µέσω της χρησιµοποίησής τους ως εργαλείου κατανόησης και επεξεργασίας µιας πραγµατικής δραστηριότητας. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οι σχετικές υπηρεσίες της ΕΗ Η ιστοσελίδα της ΕΗ: Τα ένθετα Ε1, Ε2, Ε3 Η συγκεκριµένη ενότητα πρέπει να αντιµετωπισθεί από τον επιµορφωτή αλλά και από τους ενήλικες ως «µαθησιακή εµπειρία» η οποία στοχεύει στο να καταστήσει τους ενήλικες ικανούς: 1. Να επικοινωνούν αποτελεσµατικά στα πλαίσια µιας οµάδας. Η δεξιότητα της επικοινωνίας αναφέρεται τόσο στις δεξιότητες οµιλίας, ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής, όσο και στις δεξιότητες ενεργούς συµµετοχής σε διάλογο, ανάληψης πρωτοβουλιών και διατύπωσης απόψεων µε βάση την προσωπική τους εµπειρία. 2. Να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους αριθµούς και τις µαθηµατικές έννοιες για την διερεύνηση και επεξεργασία καθηµερινών καταστάσεων. 3. Να επεξεργάζονται κριτικά τις πληροφορίες που τους δίνονται και να διατυπώνουν σαφή και λογικά επιχειρήµατα για την υποστήριξη της άποψής τους. 4. Να επιλέγουν µέσα από έναν µεγάλο αριθµό πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους, εκείνες που συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αντιµετώπιση του εκάστοτε προβλήµατος. 5. Να αξιοποιούν τις γνώσεις που ήδη έχουν, αλλά και τις πληροφορίες που λαµβάνουν στα πλαίσια της συνεργασίας τους µε τα άλλα µέλη της οµάδας για τη διαµόρφωση µιας σφαιρικής άποψης σχετικά µε το υπό διερεύνηση θέµα. ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Μέσω της επεξεργασίας της συγκεκριµένης ενότητας οι ενήλικες θα έρθουν σε επαφή και θα εξοικειωθούν: µε τις µαθηµατικές έννοιες των ακεραίων αριθµών, των δεκαδικών αριθµών, και των ποσοστών, µε τους αλγόριθµους των τεσσάρων πράξεων στα πλαίσια των ακεραίων και των δεκαδικών, µε τη διαδικασία στρογγυλοποίησης, και µε τη διαδικασία προσεγγιστικής εκτίµησης ενός αποτελέσµατος, µε την απλή µέθοδο των τριών και µε τη µέθοδο της αναγωγής στη µονάδα. Λόγω του ότι δίνεται προτεραιότητα στην ικανότητα κριτικής επεξεργασίας των µαθηµατικών εννοιών, διαδικασιών και αποτελεσµάτων και όχι στην αποµνηµόνευση τύπων και αλγορίθµων, οι «δύσκολες» πράξεις µε δεκαδικούς αριθµούς µπορούν να γίνουν µε τη βοήθεια αριθµοµηχανής. Άλλωστε η απόκτηση της δεξιότητας χρήσης της αριθµοµηχανής για την επεξεργασία πολύπλοκων αριθµητικών δεδοµένων, συνιστά επίσης έναν από τους στόχους της συγκεκριµένης ενότητας. Προτεινόµενη διάρκεια επεξεργασίας της ενότητας: 16 ώρες 1

2 ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ραστηριότητα 1: Εξοικείωση µε το Λογαριασµό της ΕΗ 1. Εντοπίστε στο Λογαριασµό την Πάγια Χρέωση της ΕΗ. Από τι εξαρτάται το πάγιο που πληρώνουµε; [Ε1] 2. Παρατηρείστε ότι υπάρχουν δύο είδη τιµολογίων οικιακής χρήσης: τιµολόγιο κανονικής χρέωσης & µειωµένης χρέωσης. Συζητήστε αν ο τρόπος ζωής σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από το τιµολόγιο µειωµένης χρέωσης ; [Ε2 & Ε3] 3. Οι ενδείξεις του µετρητή µας πληροφορούν για τον αριθµό των ΩΧΒ που καταναλώσαµε κατά τη χρονική περίοδο που αναγράφεται στο λογαριασµό. Υπάρχει ειδική αναφορά στην κατανάλωση νύχτας και ηµέρας; [Ε1] 4. Ποια είναι η µονάδα µέτρησης που χρησιµοποιείται; Μπορείτε να καταλάβετε σε τι αντιστοιχεί; Αν δηλαδή σας πει κάποιος ότι έχετε 3 λάµπες των 75 watt αναµµένες συνεχώς για τρία 24ωρα µπορείτε να υπολογίσετε πόσες ΩΧΒ καταναλώσατε; [Ε1] Υπολογίστε επίσης Συσκευή Ισχύς (watt) Τεµάχια ιάρκεια (ώρες) Λαµπτήρας Λαµπτήρας Λαµπτήρας Λαµπτήρας Κατανάλωση (ΩΧΒ) 5. Η χρέωση είναι ενιαία-οµοιόµορφη για κάθε κατανάλωση ή υπάρχουν διαβαθµίσεις-κλίµακες; Μπορείτε να το εντοπίσετε στο Λογαριασµό; [Ε1] 6. Ποιο ποσό αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α.; [Ε1] ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ( ) Υπολογίστε επίσης ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ Φ.Π.Α. (8%) 81,28 6, , ,50 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΠΑ Οδηγίες: 1. Τα σύµβολα Ε1, Ε2 κλπ. παραπέµπουν στα αντίστοιχα ένθετα. 2. Ένας λογαριασµός της ΕΗ είναι κάτι για το οποίο οι ενήλικες έχουν άµεση εµπειρία. Θα ήταν εποµένως καλό µε αφορµή προσωπικούς τους λογαριασµούς να διερευνηθεί τι γνωρίζουν ήδη σχετικά µε τα ερωτήµατα της δραστηριότητας. 3. Να υπογραµµισθούν µε τη συµµετοχή των επιµορφούµενων εκφράσεις και λέξεις των οποίων το περιεχόµενο δεν είναι σαφές για όλους. Παράδειγµα: «πάγια χρέωση», ΦΠΑ, Κ10, Μ12, Γ1, Γ1Ν, «Εκκαθαριστικός», «Έναντι». 4. ώστε παραδείγµατα «πάγιων χρεώσεων» και ζητήστε από τους ενήλικες να διατυπώσουν εκτιµήσεις σχετικά µε τις ΩΧΒ που έχουν καταναλωθεί. 5. Να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε λέξεις, εκφράσεις ή σύµβολα από το χώρο των Μαθηµατικών και της Φυσικής που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή γλώσσα. Παράδειγµα: ΩΧΒ (Βήµα 4), «διαβαθµίσεις /κλίµακες» (Βήµα 5). 6. Σε περίπτωση που οι ενήλικες αντιµετωπίζουν δυσκολίες µε τους δεκαδικούς και τα ποσοστά να στρογγυλοποιηθούν οι δεκαδικοί και να γίνουν οι υπολογισµοί µε βάση τους ακεραίους (Βήµα 6). 7. Ζητήστε να υπολογιστούν τα έσοδα διαφόρων ήµων από τη ΕΗ, ανάλογα µε τον πληθυσµό τους κάνοντας την παραδοχή ότι κάθε οικογένεια έχει κατά µέσο όρο 3 µέλη και ζει σε σπίτι 80 τµ. 7. Υπάρχουν άλλες χρεώσεις; Ποιες είναι; Μπορείτε να τις εντοπίσετε πάνω στο Λογαριασµό; Πώς υπολογίζονται αυτές οι χρεώσεις; [Ε1] 8. Πόσα παραπάνω δηµοτικά τέλη και φόρους θα πληρώνατε αν η ΕΗ θεωρούσε ότι η κατοικία σας είναι 10 τµ περισσότερο; [Ε1] 9. Μπορείτε να υπολογίσετε το ποσοστό επί της τελικής χρέωσης που αποδίδεται στη ΕΗ και το ποσοστό που αποδίδεται σε άλλους φορείς; Τι συµπεραίνετε; [Ε1] Προτεινόµενη διάρκεια: 2 ώρες 2

3 ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ραστηριότητα 2: Τρόποι πληρωµής του Λογαριασµού της ΕΗ 1. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι εξόφλησης των λογαριασµών της ΕΗ; 2. Γνωρίζετε ότι πολλές από αυτές έχουν έξτρα χρέωση, άλλες σταθερή και άλλες ανάλογα το λογαριασµό; (π.χ. κάποιες τράπεζες χρεώνουν ένα συγκεκριµένο ποσό ενώ τα ΕΛΤΑ και τα πρακτορεία ΠΡΟΠΟ κλιµακώνουν τη χρέωση ανάλογα το πληρωτέο ποσό.) 3. Έχετε αναλογιστεί πόσα επιπλέον χρήµατα καταβάλετε ετησίως σε τέτοιου είδους έξτρα µικροχρεώσεις ; 4. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αν συγκεντρώναµε αυτά τα χρήµατα θα πληρώναµε έναν ακόµα λογαριασµό, έχουν δίκιο ή υπερβάλλουν; Οδηγίες: 1. Σε περίπτωση που οι επιµορφούµενοι έχουν σχετικές προσωπικές εµπειρίες οι ίδιοι καλό θα ήταν να τους ζητηθεί να τις µεταφέρουν σε όλους. Συµπληρώστε τον πίνακα Πληρωτέο ποσό Ποσοστό επιβάρυνσης Τελική Αύξηση 47,65 1% 123,87 0,9% 57,92 1,3% 98,12 1,5% 34,80 2,4% 234,17 0,7% 5. Υπολογίστε επίσης την Επιβάρυνση υποθέτοντας ότι αντιστοιχεί στο 1,5% του πληρωτέου ποσού. Είδος Λογαριασµού Πληρωτέο Ποσό/4µηνο Επιβάρυνση ΕΗ 80 ΟΤΕ 100 ΚΙΝΗΤΟ 120 Υ ΡΕΥΣΗ 40 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 300 ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 150 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΑΝΕΙΟ 600 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΑΝΕΙΟ 600 Σύνολο 6. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, πραγµατοποιώντας τους υπολογισµούς για επιβαρύνσεις της τάξης του 1%, 1,3%, 1,7%, 2,3% & 3%. Ποσό/Επιβάρυνση 1% 1,3% 1,7% 2,3% 3% Πραγµατοποιείστε τους απαραίτητους υπολογισµούς µε βάση τους δικούς σας λογαριασµούς για διάστηµα 3, 6 & 12 µηνών. Για κάθε είδος λογαριασµού χρησιµοποιείστε διαφορετικό ποσοστό επιβάρυνσης (π.χ. ΕΗ 1,3%, ΟΤΕ 0,9%) Προτεινόµενη διάρκεια: 2 ώρες 3

4 ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ραστηριότητα 3: Τιµολόγια Οικιακής Χρήσης 1. Στρογγυλοποιώντας την τιµή της ΩΧΒ στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, υπολογίστε τη συνολική τιµή του ρεύµατος, χωρίς και µε Φ.Π.Α. [Ε2] Κατανάλωση kh/τετράµηνο Κόστος χωρίς ΦΠΑ Κόστος µε ΦΠΑ 2. Μια οικογένεια που καταναλώνει 2500 kh το τετράµηνο, πόσο κέρδος θα έχει αν ενεργοποιήσει το τιµολόγιο µειωµένης χρέωσης και καταναλώνει τις 1000 kh σε ωράριο µειωµένης χρέωσης; [Ε2] 3. Υπολογίστε την κατανάλωση σε ΩΧΒ καθεµιάς από τις παρακάτω συσκευές για ένα τετράµηνο. Με βάση αυτό υπολογίστε το κόστος λειτουργίας της σε ωράριο κανονικής (µε τη χαµηλότερη χρέωση) και µειωµένης χρέωσης. Επιλέξτε κάποιες συσκευές που θα µπορούσατε να τις λειτουργήσετε σε ώρες µειωµένης χρέωσης. Τι κέρδος θα είχατε; [Ε2] ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Συσκευή Λειτουργία /Μερα Ισχύς Κατανάλωση (ΩΧΒ) Κόστος Κανονικό Ηλεκτρικό σίδερο 1 ώρα 1000 Ηλεκτρική σκούπα 1 ώρα 1000 Φριτέζα 20 λεπτά 1500 Καφετιέρα 10 λεπτά 900 Μίξερ (1 γλυκό) 3 λεπτά 180 Τηλεόραση (έγχρωµη) 1 ώρα 41 Βίντεο 1 ώρα 33 Στερεοφωνικό 1 ώρα 30 Μεσαίο µάτι 1 ώρα 1500 Φούρνος απλός 50 λεπτά 2700 Πλυντήριο ρούχων 45 λεπτά 2800 Θερµοσίφωνας 80 Λίτρων 20 λεπτά 4000 Κόστος Μειωµένο Οδηγίες: 1. Σε περίπτωση που οι ενήλικες αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση των δεκαδικών αριθµών, αφού γίνει µια πρώτη προσέγγιση στην έννοια του δεκαδικού, να γίνει µια εκτεταµένη εξάσκηση στο θέµα της στρογγυλοποίησης και οι υπολογισµοί να γίνουν κατά προσέγγιση. 2. Οι πράξεις µε τους δεκαδικούς µπορούν να γίνουν είτε µε τη βοήθεια αριθµοµηχανής, είτε µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό σηµείο ή µέσω συµµιγών. Εκείνο που ενδιαφέρει στους δεκαδικούς είναι η κατανόηση της τάξης µεγέθους ενός δεκαδικού αριθµού. 3. Γίνεται αναφορά στη χαµηλότερη τιµή κανονικής χρέωσης για να µην προκύψει σύγχυση ως προς το ποια από τις 4 περιπτώσεις του ένθετου Ε2 να επιλέξουν. 4. Εάν εκτιµάτε ότι το βήµα 3 είναι υπερβολικά σύνθετο, µπορείτε να το χωρίσετε σε επιµέρους δραστηριότητες, ανάλογα µε τις δυνατότητες των επιµορφούµενων. 4. Υποθέστε ότι τους τρεις πρώτους µήνες του τετραµήνου έχετε καταναλώσει 2000 ΩΧΒ. Πόσο θα σας στοιχίσει τον τελευταίο µήνα του τετραµήνου η λειτουργία των παραπάνω συσκευών σε ωράριο κανονικής χρέωσης ; Τι κέρδος θα είχατε αν κάποιες από αυτές τις χρησιµοποιούσατε σε ωράριο µειωµένης χρέωσης ; [Ε2] Προτεινόµενη διάρκεια: 3 ώρες 4

5 ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ραστηριότητα 4: Τιµολόγια Οικιακής Χρήσης: Επιλογές & Εξοικείωση Όσον αφορά στις πολύτεκνες οικογένειες η ΕΗ παρέχει ειδικές διευκολύνσεις που αφορούν και στα τιµολόγια χρέωσης. Όπως βλέπεται και στον ακόλουθο πίνακα, υπάρχουν δύο κλίµακες χρέωσης, µία µέχρι kh το τετράµηνο και µια άλλη για 600 kh επιπλέον εντός του ίδιου τετραµήνου. Σε περίπτωση που υπερβούν την κατανάλωση των 3000 kh εντός ενός τετραµήνου, τότε, για εκείνο το τετράµηνο, χρεώνονται τη συνολική τους κατανάλωση βάσει των κανονικών τιµολογίων. Ειδικά τιµολόγια χρέωσης για πολύτεκνες οικογένειες Κατανάλωση Χρέωση/kwatt Τελικό Ποσό 2400 kh 0, kh 0, kh Οδηγίες: 1. Ολοκληρώστε τη ραστηριότητα όπως και τις παραπάνω. 2. Οι πράξεις στη συγκεκριµένη δραστηριότητα, αλλά και σε πολλές ακόλουθες µπορούν να γίνουν µε σειρά υπολογισµών ή µε απλή µέθοδο των τριών ή µε αναγωγή στη µονάδα. Ανάλογα µε τις δυνατότητες των επιµορφούµενων µπορεί να επιλεγεί µια µέθοδος ή να διδαχτούν και να χρησιµοποιηθούν όλες, παράλληλα ή εκ περιτροπής. 1. Συµπληρώστε τον πίνακα προκειµένου να βρείτε τη συνολική χρέωση των 3000 kh για µια πολύτεκνη οικογένεια. Μια οικογένεια πολυτέκνων που καταναλώνει τη µέγιστη επιτρεπτή (για να επωφελείται της έκπτωσης) κατανάλωση, δηλαδή 3000 kh το τετράµηνο, πόσο όφελος έχει σε σχέση µε µια οικογένεια της οποίας η κατανάλωση είναι ίση αλλά τιµολογείται χωρίς την ειδική αυτή έκπτωση; Αποτελεί αυτό το µέτρο ουσιαστική βοήθεια στις πολύτεκνες οικογένειες; [Ε2] 2. Μια οικογένεια πολυτέκνων µε 5 παιδιά που καταναλώνει περίπου κατά µέσο όρο 28 kh/ηµέρα, που βρίσκεται δηλαδή λίγο παραπάνω από το όριο των 3000 kh το τετράµηνο, πόση ζηµιά θα έχει γι αυτήν της τη σπατάλη; (Συνολική κατανάλωση: 28 kh/ηµέρα x 120 = 3360 kh το τετράµηνο) 3. Το όριο των 3000 kh το τετράµηνο είναι επαρκές για τις πολύτεκνες οικογένειες ή αποτελεί ένα διαφηµιστικό µόνο τρυκ της ΕΗ; Κι αν αρκεί για µια πολύτεκνη οικογένεια µε 4 παιδιά τι γίνεται για µια οικογένεια µε 9 παιδιά; Μπορείτε να κάνετε τους απαραίτητους υπολογισµούς θέτοντας ένα ελάχιστο όριο κατανάλωσης ανά άτοµο; 4. Αν λοιπόν υποθέσουµε ότι µια πολύτεκνη οικογένεια µε 9 παιδιά ξεπερνά κατά πολύ το όριο των 3000 kh το τετράµηνο και συνεπώς πληρώνει το λογαριασµό µε κανονική τιµολόγηση, µπορείτε τώρα να υπολογίσετε την οικονοµική επιβάρυνση που υφίσταται κάθε τετράµηνο; Μελετήστε τις διαθέσιµες πληροφορίες και δικαιολογήστε την απάντησή σας. Χρησιµοποιείστε αυτόν τον πίνακα ως βοήθεια Κατανάλωση Κατανάλωση µε κανονική χρέωση Κατανάλωση µε µειωµένη χρέωση ιαφορά 5. Αξίζει το κόπο να κάνει κανείς τη διαδικασία εγκατάστασης νυχτερινού µετρητή; Υπάρχει περίπτωση να µη συµφέρει κάποιον; 6. Οι πολύτεκνες οικογένειες θα είχαν κάποιο όφελος µε το νυχτερινό τιµολόγιο; 7. Ποιο τιµολόγιο κρίνετε ότι θα έπρεπε να επιλέξει για το σπίτι του προκειµένου να έχει τη µέγιστη οικονοµία ένας νυχτοφύλακας; Ένας υπάλληλος αντίστοιχα που εργάζεται 9:00-19:00 και χρειάζεται µια ώρα να φτάσει σπίτι του ποιο τιµολόγιο κρίνετε ότι θα έπρεπε να επιλέξει για να έχει τη µέγιστη οικονοµία; Προτεινόµενη διάρκεια: 2 ώρες 5

6 ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ραστηριότητα 5: Ηλεκτρικές Συσκευές & Επιλογές Κατανάλωσης ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Λαµπτήρες ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΟΙΝΟΣ Αντιστοιχία ισχύος (att) λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης (φθορισµού) και κοινών (πυρακτώσεως) Οδηγίες: 1. Ολοκληρώστε τη ραστηριότητα όπως και τις παραπάνω. 2. Σε περίπτωση που οι επιµορφούµενοι έχουν σχετικές προσωπικές εµπειρίες, θα ήταν σκόπιµο να τους ζητηθεί να τις µεταφέρουν σε όλους προς ενηµέρωση και συζήτηση. 3. Χρησιµοποιείστε τις διαθέσιµες πληροφορίες σε συνδυασµό µε τις γνώσεις και συνήθειες των επιµορφούµενων προκειµένου να δηµιουργήσετε ρεαλιστικά ερωτήµατα προς συζήτηση και εφαρµογή των σχετικών µαθηµατικών εννοιών και δεξιοτήτων. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (euro) Κοινός ώρα 100 0,10 0,007 Κοινός 60 1 ώρα 60 0,06 0,004 Χαµηλής κατανάλωσης 20 (= 100) 1 ώρα 20 0,02 0, Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος που θα είχαµε σε ένα εξάµηνο αν χρησιµοποιούσαµε λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης στην κουζίνα, στο καθιστικό και στο γραφείο αν υποθέσουµε ότι χρησιµοποιούµε λαµπτήρες πυρακτώσεων 100 και τους έχουµε αναµµένους κατά µέσο όρο 6 ώρες την ηµέρα τον καθένα; 2. Μπορείτε να κάνετε τον ίδιο υπολογισµό για όλους τους λαµπτήρες του σπιτιού σας; 3. Αν πούµε ότι ένας λαµπτήρας πυρακτώσεως κοστίζει 2 ενώ ένας φθορισµού 15, έχει όµως διάρκεια ζωής δεκαπλάσια, δεδοµένης και της οικονοµίας στην κατανάλωση θα µας συνέφερε να ξοδέψουµε 300 (15 x 20 λαµπτήρες) για να αντικαταστήσουµε όλους τους λαµπτήρες του σπιτιού µας; Πόσο καιρό χρειαζόµαστε για να κάνουµε απόσβεση αυτού του κόστους; Συσκευές Μαγειρέµατος ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ euro Μεγάλο µάτι 1 ώρα ,00 0,133 Μεσαίο µάτι 1 ώρα ,50 0,100 Μεσαίο µάτι 1 φαγητό για 4 άτοµα ,80 0,120 Φούρνος απλός ψητό 1,8 κιλά ,23 0,215 Φούρνος απλός 1 κέικ (50 λεπτά) ,25 0,150 Φούρνος 5 λεπτά 800 0,06 0,004 µικροκυµάτων Φούρνος µικροκυµάτων 5 λεπτά 360 0,03 0, Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος που θα είχαµε αν αντί να χρησιµοποιούµε κανονικά σκεύη χρησιµοποιούσαµε τη χύτρα ταχύτητας; Σκεφτείτε ότι µε τα κανονικά σκεύη ανάβουµε το µεγάλο µάτι της κουζίνας για 1 ώρα/µέρα και το µεσαίο για 2 ώρες/µέρα; 6

7 5. Υπολογίστε το κέρδος που θα είχαµε σε διάστηµα ενός χρόνου, αν κάθε φορά που µαγειρεύαµε για 1 ώρα κλείναµε το µάτι της κουζίνας 10 λεπτά πριν γίνει το φαγητό. Θεωρείστε ότι ανοίγουµε το µεγάλο µάτι της κουζίνας για 2 ώρες/µέρα και τα 2 µικρότερα από 1 ώρα/µέρα ( ιπλασιάστε τις ώρες για τα Σαββατοκύριακα). 6. Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος ή τη ζηµιά που θα είχαµε στη περίπτωση που έπρεπε να διαλέξουµε µεταξύ µιας ηλεκτρικής κουζίνας αξίας 400 και µιας άλλης, αξίας 800 µε κατανάλωση όµως 25% χαµηλότερη από την πρώτη, αν υποθέσουµε ότι θα χρησιµοποιούµε για 10 χρόνια κατά µέσο όρο 2 ώρες/µέρα το µεγάλο µάτι, 1ώρα/µέρα το µικρό και 50 λεπτά/µέρα το φούρνο; Σχήµα & ποιότητα µαγειρικών σκευών Στις οδηγίες µιας ηλεκτρικής κουζίνας συνήθως περιλαµβάνεται και το παραπάνω σχήµα, καθώς οι εταιρίες θεωρούν αυτή τη πληροφορία πολύ σηµαντική, και πραγµατικά είναι. Το σχήµα του πάτου ενός σκεύους είναι πολύ σηµαντικό καθώς αυτό είναι που έρχεται σε επαφή µε την εστία της κουζίνας και µεταδίδει τη θερµότητα στο περιεχόµενο. Αν δεν είναι σωστή η επαφή υπάρχει µεγάλη απώλεια θερµότητας, αύξηση του απαραίτητου χρόνου µαγειρέµατος και φυσικά αύξηση της κατανάλωσης. 7. Μπορείτε να υπολογίσετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύµατος που θα είχαµε στη διάρκεια ενός τετραµήνου, αν αντί να χρησιµοποιούµε σκεύη µε επίπεδο πάτο χρησιµοποιούµε σκεύη φθαρµένα µε ΜΗ επίπεδους πάτους, υποθέτοντας ότι µαγειρεύουµε κατά µέσο όρο την ηµέρα 2 ώρες στο µεγάλο µάτι και άλλες 2 στο µεσαίο; 8. Υπολογίστε το κέρδος που θα είχαµε σε διάστηµα 6 µηνών, αν κάθε φορά που µαγειρεύαµε για 2 ώρες στο µεγάλο µάτι της κουζίνας, χρησιµοποιούσαµε σκεύος µε επίπεδο πάτο και κλειστό καπάκι, αντί µε ανοιχτό καπάκι. Ηλεκτρικό Πλυντήριο Πιάτων ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ euro 65 C / γεµάτο ,60 0, C / γεµάτο ,30 0, C / γεµάτο ,50 0, C / γεµάτο (οικονοµικό πρόγρ/µα) ,80 0,053 7

8 9. Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος που θα είχαµε σε ένα τετράµηνο, αν χρησιµοποιούσαµε το πλυντήριο πιάτων κάθε µέρα αντί στους 65 C, στους 55 C στο οικονοµικό πρόγραµµα; 10. Κάντε τον ίδιο υπολογισµό για το ίδιο διάστηµα συγκρίνοντας το πρόγραµµα των 65 C µε εκείνο των 55 ο C, αλλά και εκείνο των 40 C. Πλυντήρια Ρούχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ euro 95 C / 5κ. ρούχα ,80 0, C / 5κ. ρούχα ,40 0, C / 5κ. ρούχα ,50 0, C / 5κ. ρούχα (χωρίς πρόπλυση) ,30 0, Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος που θα είχαµε σε ένα τετράµηνο, αν χρησιµοποιούσαµε το πλυντήριο ρούχων κάθε µέρα αντί στους 95 C, στους 40 C; 12. Κάντε τον ίδιο υπολογισµό για το ίδιο διάστηµα συγκρίνοντας το πρόγραµµα των 95 ο C µε εκείνο των 60 ο C, αλλά και των 40 ο C χωρίς πρόπλυση. Ηλεκτρικές Συσκευές Θέρµανσης ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣ Ηλεκτρικό θερµαντικό σώµα ΚΑΤ/ΣΗ euro 1 ώρα ,133 Αερόθερµο 1 ώρα ,133 Κλιµατιστικό (θέρµανση 9000 Btu) 1 ώρα (µε αντλία θερµότ.) , Μπορείτε να υπολογίσετε τη διαφορά κατανάλωση ενός αερόθερµου και ενός κλιµατιστικού 9000 btu στη διάρκεια 6 µηνών; 14. Αν υποθέσουµε ότι ένα αερόθερµο κοστίζει 70 και ένα κλιµατιστικό 400, τι µας συµφέρει να αγοράσουµε για τα 4 χρόνια των σπουδών ενός παιδιού µας, αν υποθέσουµε ότι θα χρησιµοποιεί τη συσκευή για 6 ώρες την ηµέρα; Η ΕΗ µας συµβουλεύει να χρησιµοποιούµε ηλιακούς θερµοσίφωνες ή boilers που συνδέονται µε τους καυστήρες. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ euro Θερµοσίφωνας 10 Λίτρων 50 C ,33 0,022 Θερµοσίφωνας 80 Λίτρων 50 C ,6 0,173 Ηλιακός Θερµοσίφωνας µε ηλιοφάνεια Ο ηλιακός θερµοσίφωνας δεν έχει κόστος λειτουργίας, µόνο κόστος αγοράς και εγκατάστασης. Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος από τη χρήση ενός ηλιακού θερµοσίφωνα σε σχέση µε τη χρήση ενός ηλεκτρικού 80 λίτρων, αν υποθέσουµε ότι τον ανάβουµε 2 φορές την ηµέρα µέχρι να φτάσει στους 50 C στη διάρκεια των 6 ζεστών µηνών του έτους; 8

9 16. Προσθέστε τώρα και το κέρδος από τη χρήση του boilers που συνδέεται µε τον καυστήρα του καλοριφέρ, αν δεχτούµε ότι χρειαζόµαστε το ζεστό νερό όταν είναι αναµµένο το καλοριφέρ (τις ώρες δηλ. που είµαστε στο σπίτι), σε σχέση µε τη χρήση ενός ηλεκτρικού θερµοσίφωνα και αν υποθέσουµε ότι τον ανάβουµε 3 φορές την ηµέρα µέχρι να φτάσει στους 50 ο C στη διάρκεια των υπόλοιπων 6 ψυχρών µηνών του έτους. Πόσο εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσµα; Ηλεκτρικές συσκευές κλιµατισµού ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ euro Ανεµιστήρας οροφής 1 ώρα 150 0, Ανεµιστήρας δαπέδου 1 ώρα 60 0, Κλιµατιστικό 1 ώρα (ψύξη 9000 Btu) σε χώρο 15 τ.µ , Αν υποθέσουµε ότι ένας ανεµιστήρας κοστίζει 85 και έχει κατανάλωση 0,15/ώρα και θεωρήσουµε ότι το κλιµατιστικό το έχουµε ήδη, είναι υπερβολικό το κόστος λειτουργίας του κλιµατιστικού για 3 µήνες το χρόνο για 4 χρόνια (π.χ. κατά τη διάρκεια των σπουδών ενός φοιτητή), σε σχέση µε την αγορά και χρήση ενός ανεµιστήρα οροφής; Όλα µαζί 18. Απ όλα τα στοιχεία που προτάθηκαν και µελετήσατε ποιο σας φαίνεται σηµαντικότερο να εφαρµόσει κανείς; Υπάρχουν κάποια που είναι σηµαντικά, αλλά ανεφάρµοστα; 19. Αν υποθέταµε ότι όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας, της Πάτρα και της Κοµοτηνής αποφάσιζαν να εφαρµόσουν όλα τα παραπάνω µέτρα µπορείτε να βρείτε την εξοικονόµηση σε ηλεκτρικό που θα γινόταν για κάθε πόλη χωριστά και συνολικά απ όλες µαζί; 20. Πόση ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να γλιτώσει µια οικογένεια τηρώντας τα παραπάνω για διάστηµα µιας ηµέρας, µιας εβδοµάδας, ενός µήνας, ενός εξαµήνου και ενός έτους; Πόσα χρήµατα µπορεί να εξοικονοµήσει; Είναι ουσιαστικό το οικονοµικό όφελος; 21. Ένας πολίτης ευαισθητοποιηµένος σε περιβαλλοντικά ζητήµατα έχει το δικαίωµα να στολίσει το σπίτι του µε λαµπάκια τα Χριστούγεννα ή η συνείδησή του δεν θα έπρεπε να του το επιτρέψει σε καµιά περίπτωση; Συζητήστε τα όρια µεταξύ ευαισθησίας απέναντι στο περιβάλλον και της υπερβολής, που γίνεται καταπιεστική για τον άνθρωπο µε αφορµή την ηλεκτρική ενέργεια. 22. Ποιες επιλογές θεωρείτε πως πρέπει και µπορεί να κάνει ένας συνειδητοποιηµένος πολίτης προκειµένου να πληρώνει το ελάχιστο δυνατόν, χωρίς να σπαταλά ηλεκτρική ενέργεια και χρήµα, αλλά και χωρίς να στερείται όσα του εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο; 23. ιατυπώστε, βάσει των συνηθειών ή προτιµήσεών σας, εναλλακτικούς συνδυασµούς των παραπάνω πληροφοριών που είστε διατεθειµένοι να εφαρµόσετε και υπολογίστε την αντίστοιχη εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας και χρηµάτων. 24. Συγκρίνετε τις δικές σας επιλογές µε εκείνες των υπολοίπων στο τµήµα σας. Υπάρχουν διαφορές; Ποιος είναι ο πιο σπάταλος και ποιος ο πιο προσεκτικός; Συζητήστε µεταξύ σας τις επιλογές σας. Στην καθηµερινότητά σας θα τις εφαρµόζατε; 9

10 10 Προτεινόµενη διάρκεια: 6 ώρες

Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ

Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ Μπορείτε να υπολογίσετε και μόνοι σας την κατανάλωση ή την εξοικονόμηση ενέργειας για τις συσκευές που χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας ή που προτίθεστε να αγοράσετε,

Διαβάστε περισσότερα

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας;

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Συσκευές καθημερινότητας 4% Standby (Αναμονή) 6% Ζέστη & Δροσιά 22% Ψυγείο/Κατάψυξη 7% Συσκευές Κουζίνας 9% Φώτα 9% Άλλα 3% Πλύσιμο & στέγνωμα 3% Ζεστό νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ!

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ! ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ! Στόχος(οι): Ο υπολογισμός των απαιτήσεων σε ενέργεια των ηλεκτρικών συσκευών. Η κατανόηση της έννοιας της kwh και ο τρόπος υπολογισμού της. Η ανάληψη δράσεων για την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Αριθµητισµού

ραστηριότητες Αριθµητισµού ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ραστηριότητες Αριθµητισµού Η συγκεκριµένη ενότητα πραγµατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw 1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια; Το πρόγραµµα αφορά εταιρίες οι οποίες είτε είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κάποιου κτιρίου. Θα µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με το σχολείο:

Α. Σχετικά με το σχολείο: Ενδεικτικό Σχέδιο Εργασίας 1. Για την ενεργειακή αποτύπωση του Σχολείου 2. Για την καταγραφή συνηθειών που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας στο Σχολείο Ηλικιακή Βαθμίδα: Μαθητές/τριες πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για την Ευέλικτη Τιμολόγηση

Συχνές Ερωτήσεις για την Ευέλικτη Τιμολόγηση Συχνές Ερωτήσεις για την Ευέλικτη Τιμολόγηση Greek 1. Τι είναι η ευέλικτη τιμολόγηση ηλεκτρικού ρεύματος; Ευέλικτη τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος σημαίνει ότι ισχύουν διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 ΤΑΞΗ: Ε

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 ΤΑΞΗ: Ε ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 ΤΑΞΗ: Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι το απλό ηλεκτρικό κύκλωµα; ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι µαθητές να: είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήµανση συσκευών Η ενεργειακή σήµανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την έκδοση της οδηγίας 92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο µε την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 180/1994, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές 2010/1060 Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές Προτιμήστε οικιακές ψυκτικές συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ I II XYZ XYZ L YZ L YZ db Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 1. Σε καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε τα λάθη στην κωδικοποίηση. α. Αλγόριθµος Άσκηση β. Αλγόριθµος Άσκηση ιάβασε x ιάβασε x Αν x >= 52 τότε Αν x mod 2 = 0 τότε y x ^ 2

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη τιμολόγηση για το ρεύμα. Απλά Ελληνικά Απρίλιος 2015. Greek

Ευέλικτη τιμολόγηση για το ρεύμα. Απλά Ελληνικά Απρίλιος 2015. Greek Ευέλικτη τιμολόγηση για το ρεύμα Απλά Ελληνικά Απρίλιος 2015 Greek Σχετικά με το φυλλάδιο αυτό Αυτό το φυλλάδιο έχει πληροφορίες για την ευέλικτη τιμολόγηση για το ρεύμα και τα συμβόλαια ευέλικτης τιμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ Στόχος(οι): Να ενημερωθούν οι μαθητές σχετικά με την κατανάλωση των ηλεκτρικών συσκευών όταν αυτές βρίσκονται σε φάση αναμονής (standby) και να απενεργοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στόχος(οι): Η κατανόηση του σε πόσες από τις καθημερινές δραστηριότητές μας χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια. Ο προσδιορισμός τρόπων για τον περιορισμό της κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνουμε για την ενέργεια

Μαθαίνουμε για την ενέργεια Μαθαίνουμε για την ενέργεια Εργασίες από τα παιδιά του Ε 2 2013-2014 Απακίδης Ανατόλι, Κολοβός Δημήτρης, Κυριάκου Σάββας Κρυπτόλεξο Ε Β Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Λ Π Υ Β Κ Δ Ξ Υ Θ Ο Η Λ Ι Ο Σ Ω Δ Η Θ Ο Ο Φ Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING)

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) Το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (Νet-Μetering) σας προσφέρει μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3,

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθ. 4 Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας. Αριθµός απόφασης 2 2 / 2 0 1 2 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµολογίου, τελών

Διαβάστε περισσότερα

Ηγέτης στην ενεργειακή κλάση Α. * Ο νέος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos PICO.

Ηγέτης στην ενεργειακή κλάση Α. * Ο νέος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos PICO. Ηγέτης στην ενεργειακή κλάση Α. * Ο νέος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Έντυπο προϊόντος. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS * Όσον αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ο νέος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως γίνεται.; Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής Συνείδησης στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία σε Δράση

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής Συνείδησης στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία σε Δράση ΝΕΟΙ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Συμμαχία για την Ενίσχυση της περιβαλλοντικής Συνείδησης στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία σε Δράση Διερεύνηση της Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας των Νέων ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το κέρδος δικό σου και του τόπου

Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το κέρδος δικό σου και του τόπου Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας Το κέρδος δικό σου και του τόπου Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΖΗΜΙΩΝΕΙ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ Ο ηλεκτρισμός είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής στο σπίτι, στη δουλειά, στο παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα

Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα Στη σύγχρονη κοινωνία είναι ευρύτατα διαδεδοµένη η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. εν θα ήταν ψέµα αν λέγαµε ότι είµαστε πλήρως εξαρτηµένοι από αυτή. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Στόχος(οι): Να μάθουν οι μαθητές το πού μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή μίας συγκεκριμένης και να εξοικειωθούν με τις αναγραφόμενες ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Το προϊόν δεν είναι καινούργιο, η ιδέα είναι καινούργια. Εδώ και πολλά χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης 1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η ηλεκτρική ενέργεια: a. Δε μεταφέρεται εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις. b. Μεταφέρεται μέσω ανοιχτών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. c. Μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας με τη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΟΔΟΣ Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΙΟΥΛΙOΣ 2014 1/9 1. ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Τιμολόγιο Γ1: Χωρίς Χρονοχρέωση Χρεώσεις Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Το νέο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στην Ελλάδα από 31/12/2014 Τι προβλέπεται-διαδικασία σύνδεσης Τιμές απόσβεση Με την αυτοπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KNX INSTABUS

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KNX INSTABUS Ερωτηµατολόγιο KNX - Instabus 1. Φωτισµός εσωτερικών χώρων ΝΑΙ ΌΧΙ 1.01 Θα ελέγχονται όλα τα φωτιστικά µε το KNX; αν όχι, ποια θα ελέγχονται; 1.02 Σε ποιά φωτιστικά θα γίνεται ρύθµιση φωτισµού (dimming);

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα μπορείτε να κάνετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήμα

Όλα όσα μπορείτε να κάνετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήμα Οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας Όλα όσα μπορείτε να κάνετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήμα Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας Eco 2 nomy του WWF Ελλάς, που υποστηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ! 2002-ΕΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ! 2002-ΕΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ! 2002-ΕΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 1. Εξοικονόµηση στη θέρµανση 2. ιαρροή ηλεκτρικής ενέργειας από συσκευές σε αναµονή 3. Ενεργειακή Σήµανση: Το Αλφάβητο της Απόδοσης των Ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

INTERbatt THΛ. 210 4837014 ΦΑΧ 210 4837097 Emai: info@interbatt.gr

INTERbatt THΛ. 210 4837014 ΦΑΧ 210 4837097 Emai: info@interbatt.gr INTERbatt THΛ. 210 4837014 ΦΑΧ 210 4837097 Emai: info@interbatt.gr ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΩΡΕΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΑ Τα παρακάτω συστήµατα έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νερό στο σπίτι (α) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Δραστηριότητες. Πληροφορίες. Οικιακή κατανάλωση νερού

Νερό στο σπίτι (α) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Δραστηριότητες. Πληροφορίες. Οικιακή κατανάλωση νερού 14 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Δραστηριότητες Νερό στο σπίτι (α) Πώς χρησιµοποιείτε το νερό στο σπίτι σας; Για ποιες χρήσεις καταναλώνετε το

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομήστε Ενέργεια. Εύκολες συμβουλές για εσάς και την οικογένειά σας

Εξοικονομήστε Ενέργεια. Εύκολες συμβουλές για εσάς και την οικογένειά σας Εξοικονομήστε Ενέργεια Εύκολες συμβουλές για εσάς και την οικογένειά σας Τι είναι η Κλιματική Aλλαγή; Η Κλιματική Αλλαγή αναφέρεται στα μεταβαλλόμενα καιρικά φαινόμενα, που παρατηρούνται σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Aναλυτικές συμβουλές εξοικονόμησης

Aναλυτικές συμβουλές εξοικονόμησης Aναλυτικές συμβουλές εξοικονόμησης Μηδενικό κόστος 1. Αερίστε το σπίτι μόνο όταν δεν λειτουργεί καλοριφέρ ή κλιματιστικό. Το καλοκαίρι, ο αερισμός να γίνεται νωρίς το πρωί ή τις νυχτερινές ώρες και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

5.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ

5.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ 1 5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. ύο υπάλληλοι έχουν µηνιαίο µισθό 1500. Στον έναν από τους δύο έγινε αύξηση % και στον άλλο µείωση 5% πάνω στις αποδοχές του πρώτου υπαλλήλου όπως αυτές διαµορφώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

IUSES Toolkit Εισαγωγή Το «κουτί πειραµάτων» είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο για τη διεξαγωγή πειραµάτων σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη 11/3/2013 1 Net Metering Ποιες είναι οι δυνατότητες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος. Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D.

Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος. Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D. Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D. Σαν fitness directors καλούμαστε να αξιολογήσουμε την οικονομική επιτυχία νέων προγραμμάτων που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006 Τεχνικό Άρθρο JAN-2006 ιαφορικοί Θερµοστάτες Η βασικότερη ενεργειακή πηγή των τελευταίων αιώνων, τα ορυκτά καύσιµα, βρίσκονται χρονικά πολύ κοντά στην οριστική τους εξάντληση. Ταυτόχρονα η αλόγιστη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

AutoHeat. Autonomy Heating System

AutoHeat. Autonomy Heating System AutoHeat Autonomy Heating System ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ (το προϊόν είναι κατοχυρωμένη πατέντα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Για κάθε Σχολική Μονάδα έχει ανοιχθεί λογαριασµός στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και έχει πιστωθεί µε το ποσό της κατανοµής όπως φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (Ηλιακά Βεβιασμένης Κυκλοφορίας) Το ζεστό νερό χρήσης, αποτελεί, όσο και εάν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, μία δραστηριότητα, καθημερινώς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 EURONET 50/50 Μεθοδολογία Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 Πώς να ξεκινήσετε: 1. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50; Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

1 η υπό-ομάδα (Wind): Ισμαήλ Σερκάν Τσουλουχόπουλος Ιωάννης Φαρμακίδης Πασχάλης Τσακίρη Άννα Αριστινίδης Παύλος. 2 η υπό-ομάδα (Cosmote):

1 η υπό-ομάδα (Wind): Ισμαήλ Σερκάν Τσουλουχόπουλος Ιωάννης Φαρμακίδης Πασχάλης Τσακίρη Άννα Αριστινίδης Παύλος. 2 η υπό-ομάδα (Cosmote): 1 η υπό-ομάδα (Wind): Ισμαήλ Σερκάν Τσουλουχόπουλος Ιωάννης Φαρμακίδης Πασχάλης Τσακίρη Άννα Αριστινίδης Παύλος 2 η υπό-ομάδα (Cosmote): Αμυγδαλούδης Κωνσταντίνος Νερατζάκης Κωνσταντίνος Μποτούρ Μεμέτ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας Καθημερινές πρακτικές και εφαρμογές σε κατοικίες

Εξοικονόμηση Ενέργειας Καθημερινές πρακτικές και εφαρμογές σε κατοικίες Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Εξοικονόμηση Καθημερινές πρακτικές και εφαρμογές σε κατοικίες Supported by the European Commission through the Intelligent Energy- Program and the Cyprus Union of Communities

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 Ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι διμηνιαίος. Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα : Εξωτερικές Οικονοµίες ικτύου

Παράρτηµα : Εξωτερικές Οικονοµίες ικτύου Παράρτηµα : Εξωτερικές Οικονοµίες ικτύου ΕΕΤΤ Μάιος 2006. 267 Η ΕΕΤΤ, αναγνωρίζοντας τη σκοπιµότητα της περαιτέρω αύξησης του βαθµού διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας και λαµβάνοντας υπόψη και την πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. για σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ερωτηματολόγιο. για σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ερωτηματολόγιο για σχολεία Δευτεροβάθμιας ς Aυτό το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην Κατηγορία Γ στην αρχή και το τέλος της περιόδου που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1500,00 5 ΚΑΝΑΠΕΣ ΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 350,00 1400,00 6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 500,00 2000,00 7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΕΜ 6 120,00 720,00

ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1500,00 5 ΚΑΝΑΠΕΣ ΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 350,00 1400,00 6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 500,00 2000,00 7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΕΜ 6 120,00 720,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

WEEE ELECTROCYCLOSIS CYPRUS LIMITED ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (VERSION V2-2013)

WEEE ELECTROCYCLOSIS CYPRUS LIMITED ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (VERSION V2-2013) WEEE ELECTROCYCLOSIS CYPRUS LIMITED ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (VERSION V2-2013) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο παρέχεται στα Μέλη και Μετόχους της WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd και στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Περιβαλλοντικά Μαθηματικά στο Δημοτικό Σχολείο

Τα Περιβαλλοντικά Μαθηματικά στο Δημοτικό Σχολείο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Τα Περιβαλλοντικά Μαθηματικά στο Δημοτικό Σχολείο Φοιτήτρια: Νάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο REMODECE. Αυτό το φυλλάδιο αποσκοπεί να σας βοηθήσει:

Το έργο REMODECE. Αυτό το φυλλάδιο αποσκοπεί να σας βοηθήσει: Με την υποστήριξη του προγράμματος Το έργο REMODECE Αυτό το φυλλάδιο αποσκοπεί να σας βοηθήσει: να μειώσετε το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού σας να βελτιώσετε τα επίπεδα άνεσης της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές ΠΛΑΝΕΤ

Κατευθυντήριες Γραμμές ΠΛΑΝΕΤ Κατευθυντήριες Γραμμές ΠΛΑΝΕΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ A. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κλείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. τεχνικό γραφείο

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. τεχνικό γραφείο Προβλήµατα Είναι γνωστά τα προβλήµατα που έχουν οι πολυκατοικίες µε κλασσικό σύστηµα θέρµανσης (δισωλήνιο µε κατακόρυφες στήλες). ιαφωνίες για τις ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης. ιαφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαχειριστείτε το λογαριασμό της ηλεκτρικής σας ενέργειας και του φυσικού σας αερίου

Πώς να διαχειριστείτε το λογαριασμό της ηλεκτρικής σας ενέργειας και του φυσικού σας αερίου Πώς να διαχειριστείτε το λογαριασμό της ηλεκτρικής σας ενέργειας και του φυσικού σας αερίου Ένας οδηγός για τους Βικτοριανούς πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου Εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

µ¹ ª¹» º Æ Á ª ðìà ðòàçíáôá ðïù íðïòïàíå îá ëàîïùíå ö ëáôáîáìöôû çéá îá âïèõüóïùíå ôïî ðìáîüôè

µ¹ ª¹» º Æ Á ª ðìà ðòàçíáôá ðïù íðïòïàíå îá ëàîïùíå ö ëáôáîáìöôû çéá îá âïèõüóïùíå ôïî ðìáîüôè µ¹ ª¹» º Æ Á ª ðìà ðòàçíáôá ðïù íðïòïàíå îá ëàîïùíå ö ëáôáîáìöôû çéá îá âïèõüóïùíå ôïî ðìáîüôè Ο άνθρωπος επί δεκαετίες φέρθηκε αλόγιστα και επιβάρυνε τον πλανήτη. Η καταναλωτική κοινωνία που διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Άσκηση 1 Η εταιρεία Αλεξάνδρου Α.Ε. σχεδιάζει να αντικαταστήσει παλαιά µηχανήµατα µε νέα. Τα νέα µηχανήµατα κοστίζουν 100.000. Τα µηχανήµατα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, Cryologic Αρτέµιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr Σεµινάρια Cryologic Τα σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Στην καθημερινή ζωή μας ακούμε φράσεις όπως: Ο έμπορος κερδίζει 30% (τριάντα τοις εκατό ή τριάντα στα εκατό) στην τιμή της αγοράς Τι σημαίνει ο έμπορος κερδίζει 30%; Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ο καταναλωτής συνήθως επιλέγει ηλεκτρικές οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα