Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ.: 1011/ Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής σας στέλνουµε συνηµµένα κείµενο µε τις σχετικές παρατηρήσεις µας στον Κώδικα. Είµαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και ενηµέρωση επί του θέµατος. Με εκτίµηση, Αγγελόπουλος Νίκος Εµπορικός ιευθυντής Verbund-APT Energa Hellas SA Σελίδα 1 από 5

2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΩ ΙΚΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ 1. Άρθρο 18-4 παράγραφος 4. σελ. 89. Θεωρούµε ότι πρέπει να αναφερθεί συγκεκριµένα το όριο των αποκλίσεων στον έλεγχο των µετρήσεων για να αποφεύγονται προβλήµατα µε τους τελικούς καταναλωτές. 2. Άρθρο 18-7 παράγραφος 4. σελ. 91. Θεωρούµε ότι η διαδικασία αυτή για την αποστολή στατιστικών στοιχείων στον Προµηθευτή είναι πολύ χρονοβόρα και γραφειοκρατική. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να µπορεί να ζητάει πλήρη ιστορικά στοιχεία του Καταναλωτή µε µία απλή δήλωσή του στον ιαχειριστή του ικτύου ηλεκτρονικά. Ο προµηθευτής θα µπορεί να παίρνει αυτή την έγκριση από τον Πελάτη στην σύµβαση που θα υπογράφει µαζί του ή σε ανεξάρτητο έντυπο ανάλογα µε το πώς ορίζει εκείνος. Επιπλέον των ιστορικών στοιχείων ο ιαχειριστής του ικτύου πρέπει να παρέχει στους Προµηθευτές, πέραν των όσων αναφέρονται στον παρόν κώδικα, οποιαδήποτε άλλα κόστη µε τα οποία θα επιβαρύνεται ο Προµηθευτής ή ο Καταναλωτής σε µηνιαία βάση (πχ το κόστος για το Υ.Κ.Ω.). 3. Άρθρο 18-7 παράγραφος 4, σελ. 91. Θεωρούµε ότι πρέπει να οριστεί η περίοδος όπου πρέπει ο ιαχειριστής του ικτύου να αποστέλλει τα πρωτογενή στοιχεία και τα εδοµένα µετρήσεων. Η περίοδος πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα στην αρχή ώστε να µπορεί ο Προµηθευτής να τιµολογεί τους πελάτες του, και θεωρούµε ότι στο µέλλον πρέπει να µπορεί να υπάρχει ηµερήσια παρακολούθηση από τους Προµηθευτές του ηλεκτρονικού αρχείου µέσω ειδικής ιστοσελίδας. 4. Άρθρο 18-7 παράγραφος 5, σελ. 91. Να προστεθεί στην τελευταία πρόταση ότι η ΡΑΕ έχει το δικαίωµα αλλαγής της σχετικής διαδικασίας εφόσον κρίνει ότι δεν είναι λειτουργική. 5. Άρθρο 19-3, παράγραφος 2, σελ. 93. Κατά την γνώµη µας η δήλωση εκπροσώπησης µετρητή φορτίου δεν θα πρέπει να αποστέλλεται υπογεγραµµένη από τον Καταναλωτή. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να αποστέλλει ηλεκτρονικά στον ιαχειριστή ικτύου τους καταναλωτές µε τους οποίους έχει υπογράψει την ήλωση εκπροσώπησης µετρητή φορτίου δηλώνοντας υπεύθυνα ότι έχει λάβει αυτή την εξουσιοδότηση από τους εν λόγω Καταναλωτές (αυτό το ζητάµε για αποφυγή της γραφειοκρατίας και επίσπευση των διαδικασιών). Η δήλωση εκπροσώπησης µετρητή θα µπορεί να υπάρχει ενσωµατωµένη στην σύµβαση που υπογράφει ο Προµηθευτής µε τον Πελάτη (εφόσον ο Προµηθευτής το θέλει έτσι) ή να υπογράφεται η σχετική ήλωση εκπροσώπησης µετρητή φορτίου από τον Καταναλωτή και να την διατηρεί σε αρχείο ο Προµηθευτής. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν έχει υπογράψει την δήλωση εκπροσώπησης µε τον Καταναλωτή, η ΡΑΕ θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να επιβάλει ρήτρα στον Προµηθευτή αυτό. 6. Άρθρο 19-4, παράγραφος 1,Γ, σελ. 94. Θεωρούµε ότι οι 30 ηµέρες που δίνονται ως ελάχιστη διάρκεια για την έναρξη της ισχύς της ήλωσης εκπροσώπησης µετρητή φορτίου είναι πολύ µεγάλη και η διάρκεια αυτή δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 ηµερολογιακές ηµέρες. Σελίδα 2 από 5

3 7. Άρθρο 19-4, παράγραφος 3, σελ. 94. Σε περίπτωση µη τήρησης της προθεσµίας των 5 ηµερών θα πρέπει να καταβάλλεται αποτρεπτική ρήτρα στον Προµηθευτή από τον ιαχειριστή ικτύου. 8. Άρθρο 20-2, παράγραφος 3, σελ. 95. Σε συνέχεια της παρατήρησης 3, ο διαχειριστής του ικτύου θα πρέπει να δίνει στον Προµηθευτή την εκτιµώµενη κατανάλωση ενέργειας ανά µετρητή κάθε µήνα σε ηλεκτρονική µορφή και όχι µόνο συνολικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι αδύνατο στον Προµηθευτή να εκδώσει τιµολόγια στους Καταναλωτές του καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την λειτουργία του. Επιπλέον εάν δεν έχει την ανάλυση ανά µετρητή ο Προµηθευτής δεν θα µπορεί να ελέγξει την ορθότητα των εκ των προτέρων εκτιµωµένων ποσοστών εκπροσώπησης φορτίου καθώς και την εκτιµώµενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους Καταναλωτές του. Θεωρούµε ότι για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος του κώδικα (τουλάχιστον 1-2 χρόνια) την εκτίµηση για την κατανάλωση ενέργειας για το σύνολο των τελικών Καταναλωτών θα πρέπει να την υπολογίζει ο ΕΣΜΗΕ, και αυτό γιατί κανείς Προµηθευτής δεν θα έχει ούτε τα ιστορικά στοιχεία ούτε τις καµπύλες κατανοµής φορτίου των πελατών (θυµίζουµε πως η ΕΗ αρνείται να τα δώσει) αλλά και ούτε τα µαθηµατικά µοντέλα για να κάνει ορθές προβλέψεις. 9. Άρθρο 20-3 παράγραφος 4, σελ. 96. Αντίστοιχα µε την παρατήρησή µας 7, ο ιαχειριστής ικτύου πρέπει να κοινοποιεί την καταλογιζόµενη σε αυτόν ενέργεια αναλυτικά για κάθε µετρητή ηλεκτρονικά και όχι µόνο συνολικά, για να µπορεί να γνωρίζει την ενέργεια που πραγµατικά καταναλώνει ο κάθε Καταναλωτής του. 10. Άρθρο 20-3 παράγραφος 6, σελ. 97. Η περίοδος ένστασης θα πρέπει να αυξηθεί σε 10 ηµέρες µιας και µε αυτές τις µετρήσεις θα κληθεί να πληρώσει ο Προµηθευτής τον ιαχειριστή του ικτύου. Επιπλέον πρέπει να δοθεί αρκετός χρόνος στον Προµηθευτή για να µπορεί να τιµολογήσει και να εισπράξει από τους Καταναλωτές του τα όποια ποσά και µετά να τα αποδίδει στον ιαχειριστή του Συστήµατος και στον ιαχειριστή του ικτύου. Θεωρούµε ότι το διάστηµα αυτό πρέπει να είναι 30 εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα όπου αποστέλλει τα στοιχεία ο ιαχειριστής του ικτύου. 11. Άρθρο 21-2, παράγραφος 2,Β, σελ 98. Θεωρούµε ότι πρέπει να δοθούν 8 εργάσιµες ηµέρες (µέχρι την 13 η εργάσιµη ηµέρα του κάθε µήνα) για να έχουν χρόνο οι Προµηθευτές να υποβάλλουν τεκµηριωµένες αντιρρήσεις προς τον ιαχειριστή του ικτύου. Αντίστοιχα θα πρέπει να τροποποιηθεί και η επόµενη παράγραφος («µέχρι την 17 η εργάσιµη ηµέρα»). 12. Άρθρο 21-2, παράγραφος 3,4, σελ 98. Οι προµηθευτές θα πρέπει να έχουν µία περίοδο 30 εργάσιµων ηµερών από την οριστικοποίηση της οριστικής εκκαθάρισης για να πληρώσουν τον ιαχειριστή ικτύου και αντίστοιχα 31 εργάσιµες για να πιστώνονται από τον ιαχειριστή δικτύου. Αυτό το προτείνουµε γιατί οι Προµηθευτές δεν µπορούν να χρηµατοδοτούν τις πληρωµές και θα πρέπει πρώτα να εισπράττουν και µετά να αποδίδουν τα χρήµατα. 13. Άρθρο 28-9, παράγραφος 3, σελ Σελίδα 3 από 5

4 Το διάστηµα των 3 εργάσιµων ηµερών για την υποβολή ενστάσεων είναι πολύ µικρό και προτείνουµε να γίνει 5 εργάσιµες ηµέρες. 14. Άρθρο 28-9 παράγραφος 4, σελ Αντίστοιχα µε την παρατήρησή µας 10 προτείνουµε το διάστηµα πληρωµής να γίνει 30 εργάσιµες. (Είναι λογικό να δίνεται κάποιος εύλογος χρόνος στον Προµηθευτή να αποστέλλει λογαριασµούς στους καταναλωτές που εκπροσωπεί, να εισπράττει και στην συνέχεια να αποδίδει τα χρήµατα στους αρµόδιους φορείς). Θεωρούµε αδύνατο και παράλογο να πληρώνει ο Προµηθευτής τα χρήµατα τα κόστη χρήσης δικτύου και τα λοιπά τέλη ( ηµοτικά Τέλη, ΕΡΤ κλπ) εντός 8 εργάσιµων ηµερών γιατί αυτό θα σήµαινε ότι ο Προµηθευτής θα πρέπει να προπληρώνει πολλά εκατοµµύρια ευρώ πριν καν τα εισπράξει από τους καταναλωτές του. 15. Άρθρο 29-2, σελ Θα πρέπει ο Προµηθευτής να εισπράττει κάποια χρήµατα για την συλλογή των χρηµάτων αυτών. Επειδή η ΕΗ εισπράττει το 2,5% των χρεώσεων υπέρ τρίτων θεωρούµε ότι αυτό το ποσοστό θα πρέπει να το κρατάει ο Προµηθευτής (σαν κόστος συλλογής χρηµάτων). Επιπλέον σε περίπτωση που ο Καταναλωτής δεν αποδίδει τα χρήµατα στον Προµηθευτή ο Προµηθευτής δεν θα αποδίδει τα χρήµατα αυτά στον ιαχειριστή του ικτύου. Κατά τα άλλα συµφωνούµε ότι ο Καταναλωτής πρέπει να λαµβάνει έναν µόνο λογαριασµό από τον Προµηθευτή στον οποίο θα περιλαµβάνονται όλα τα κόστη (Ενέργεια, Χρήση ικτύου, ΥΚΩ, ΕΡΤ, ηµοτικά Τέλη κλπ). Επιπλέον θα πρέπει να γίνει σαφές πότε θα αποδίδονται τα χρήµατα αυτά από τους προµηθευτές και να διασφαλιστεί κάποιος χρόνος για να µπορούν να εισπράξουν τα χρήµατα αυτά από τους καταναλωτές. Κατά τα ανωτέρω θεωρούµε ότι πρέπει να δοθούν 30 εργάσιµες ηµέρες από την ενηµέρωση του Προµηθευτή από τον ιαχειριστή του ικτύου. Επίσης να αναφερθεί κάθε πότε και πως θα ενηµερώνει ο ιαχειριστής τους Προµηθευτές για τις λοιπές χρεώσεις. 16. Γενικότερα στο θέµα των πληρωµών εφόσον κάποιος Καταναλωτής δεν πληρώσει τον λογαριασµό του στον Προµηθευτή ο Προµηθευτής θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να διακόψει άµεσα το ρεύµα στον Καταναλωτή µέσω ειδικής διαδικασίας που πρέπει να θεσπιστεί. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής αυτός θέλει να προµηθευτεί ρεύµα από οποιονδήποτε άλλο προµηθευτή θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσει τον λογαριασµό του στον αρχικό προµηθευτή και µετά να µπορεί να ενεργοποιήσει την σύνδεση του σε οποιονδήποτε προµηθευτή. Σε περίπτωση που κάποιος προµηθευτής ενεργοποιήσει την σύνδεση του εν λόγω καταναλωτή θα πρέπει να καταβάλει τα οφειλόµενα χρήµατα στον αρχικό προµηθευτή. Με την απελευθέρωση της αγοράς υπάρχει µεγάλος κίνδυνος ένας µεγάλος αριθµός Καταναλωτών να µην πληρώνει τους λογαριασµούς, και να µπορούν να αλλάζουν περιοδικά προµηθευτές χωρίς να χρειάζονται να πληρώνουν τους λογαριασµούς τους. Θεωρούµε ότι λόγω των πολύ χαµηλών περιθωρίων κέρδους αυτό ενέχει µεγάλους κινδύνους απώλειας χρηµάτων για όλους τους προµηθευτές δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα στην αγορά. 17. Σαν γενική παρατήρηση θα θέλαµε να ληφθεί µέριµνα, ώστε σε περίπτωση που ο διαχειριστής ικτύου παραβαίνει την κείµενη νοµοθεσία και δεν διαθέτει στους Προµηθευτές τα στοιχεία που προβλέπονται, χρησιµοποιεί αθέµιτες µεθόδους (πχ αλλαγή κατηγορίας πελατών σε περίπτωση που χάνει έναν καταναλωτή µε σκοπό να τον ξαναπάρει πελάτη), και γενικά δεν συνεργάζεται ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθµη Σελίδα 4 από 5

5 λειτουργία των Προµηθευτών, να υπάρχουν ρήτρες/πρόστιµα τα οποία θα πρέπει να πληρώνει ο ιαχειριστής του ικτύου στους Προµηθευτές για την αποκατάσταση της ζηµίας που τους προκαλεί. Το ύψος της ρήτρας θα πρέπει να ορίζεται κατά περίπτωση µε συµµετοχή της ΡΑΕ στην διαδικασία. Σελίδα 5 από 5

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1...5 Πεδίο Εφαρµογής και Ορισµοί...5 ΆΡΘΡΟ 2...7 Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας...7 ΆΡΘΡΟ 3...7 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013 Απόφαση επί της µε αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-157483/07.06.2012 καταγγελίας - αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρούσα σύμβαση η εταιρεία με την επωνυμία Volterra Aνώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ενέργειας με αρ. μητρώου συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 167 Ορισµοί 1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της Εταιρείας. στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα

Απαντήσεις της Εταιρείας. στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα Απαντήσεις της Εταιρείας στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα «Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2006 Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & Σχετικές Υπηρεσίες» Οκτώβριος 2006 ΓΕΝΙΚΑ Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ www.watt-volt.gr ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ WATT + VOLT ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ home energy ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN Περιεχόμενα 1. Γενικά Στοιχεία για την GREEN 2. Ορισμοί 3. Γενικά Στοιχεία για τον ΑΔΜΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ 4. Διαδικασία και προϋποθέσεις σύναψης Σύμβασης Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ www.watt-volt.gr ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ WATT + VOLT ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 4 Γενικά... 4 Διαμόρφωση Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ)... 4 Αρμοδιότητες ΛΑΓΗΕ... 5 Αρμοδιότητες ΑΔΜΗΕ...

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Πρώτη έσµη µέτρων για την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Θεσπίστηκε το 1992

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 655/Β/17.5.2005 /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) Λ. Κηφισίας 60 Μαρούσι Τ.Κ 15125. Αρ. Πρωτ: 112 /07 Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2007

ΠΡΟΣ Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) Λ. Κηφισίας 60 Μαρούσι Τ.Κ 15125. Αρ. Πρωτ: 112 /07 Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΣ Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) Λ. Κηφισίας 60 Μαρούσι Τ.Κ 15125 Αρ. Πρωτ: 112 /07 Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2007 Θέμα: Απάντηση στο κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΠΡΟΣ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος e-mail: dg@aegeanpower.com Π. Μπίσκας e-mail: pb@aegeanpower.com Αθήνα, 23 Απριλίου 2010 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Έκδοση 5.2 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 16 Ιουλίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Κάθε είδους πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδρομητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN 1 Περιεχόμενα Σελ. 1. Γενικά Στοιχεία για την GREEN..3-4 2. Ορισμοί.4 3. Γενικά Στοιχεία για τον ΑΔΜΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ.4-6 4. Διαδικασία και προϋποθέσεις σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα