ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Στασινή Φράγκου 312

2 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 1 ο Φύλλο Εργασίας: Ο Λογαριασµός της Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρεύµατος 1.1 Η εταιρεία που προµηθεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών µε ηλεκτρική ενέργεια είναι η ΕΗ. Η ηλεκτρική ενέργεια που φτάνει στο σπίτι µας και χρησιµοποιείται από τις ηλεκτρικές µας συσκευές καταµετράτε από το µετρητή και κοστολογείται από τη ΕΗ. Η ενέργεια µετριέται σε kwh (διαβάζεται κιλοβατώρες). Παρακάτω φαίνεται ένας λογαριασµός που έχει εκδώσει η υπηρεσία αυτή. Παρατηρήστε τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές του

3 Περιοχή Πληροφορίες 1 Τελευταία ένδειξη του µετρητή 2 Προηγούµενη ένδειξη του µετρητή 3 Κόστος της ηλεκτρικής ενέργεια που οφείλουµε. 4 Άλλες χρεώσεις που εντάσσονται στον λογαριασµό της ΕΗ (δηµοτικά τέλη, ΕΡΤ) 5 Τελικό Ποσό 6 Τελευταία ηµεροµηνία πληρωµής 1.2 Η ΕΗ εκδίδει τιµολόγιο µε το οποίο υπολογίζει το κόστος της ενέργειας που οφείλουν οι καταναλωτές. Ανοίξτε το αρχείο Excel Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας και επιλέξτε φύλλο εργασίας Τιµολόγιο ΕΗ. Παρατηρήστε ότι ανάλογα µε την κατανάλωση αλλάζει και η τιµή της µίας µονάδας της 1 kwh, καθώς και του πάγιου. Τι συµβαίνει στην τιµή του πάγιου όταν αυξάνει η κατανάλωση ρεύµατος; Τι συµβαίνει µε την τιµή της 1 kwh όταν αυξάνει η κατανάλωση; Μπορείτε να εξηγήσετε το γιατί; 1.3 Μελετήστε το λογαριασµό του ηλεκτρικού ρεύµατος του σπιτιού σας (ή αυτόν που θα σας δώσει ο δάσκαλος σας). Αναγνωρίστε µε ποιο τιµολόγιο θα πρέπει να πληρωθεί αυτός ο λογαριασµός κοιτάζοντας την συνολική κατανάλωση ρεύµατος (περιοχή 1,2). 314

4 1.3.Α Πηγαίνετε στην περιοχή υπολογισµού κόστους του φύλλο εργασίας Τιµολόγιο ΕΗ και καταχωρήστε στον πίνακα την τιµή της 1 kwh (µία κιλοβατώρα) (στήλη Β). 1.3.Β Συµπληρώστε την στήλη C µε τον αριθµό των κιλοβατώρων kwh. 1.3.Γ Αυτόµατα υπολογίζεται το κόστος καθώς και η τιµή µε τον φόρο ΦΠΑ Υπολογίστε το σύνολο των κιλοβατώρων kwh. Για να υπολογίσετε το άθροισµα των κιλοβατώρων της στήλης C ακολουθήστε τα βήµατα: Επιλέξτε το κελί στο οποίο θα µπει το άθροισµα (C51) Επιλέξτε από µενού Εισαγωγή /Συνάρτηση/ SUM Με το ποντίκι επιλέξτε συνεχόµενα τα κελιά στα οποία βρίσκονται οι αριθµοί που θέλετε να προσθέσετε (από C43 και κάτω). Πατήστε Οκ 1.3.Ε Όµοια υπολογίστε και το συνολικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας (στήλη Ε). 315

5 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 2 ο Φύλλο Εργασίας : Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 2.1 Η ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα παράγεται µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πηγή προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργεια και τα αντίστοιχα ποσοστά φαίνονται παρακάτω: πηγή 2.2 Ποιο είναι το κυριότερο καύσιµο για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας; 2.3 Ποια από αυτά είναι ορυκτά καύσιµα; 316

6 2.4 Ποιο ποσοστό ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές; 2.5 Με ποιο τρόπο παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από το λιγνίτη; Επηρεάζει την ρύπανση της ατµόσφαιρας και το φαινόµενο της υπερθέρµανσης του πλανήτη;

7 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 3 ο Φύλλο Εργασίας : Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών Συσκευών 3.1 Οι οικιακές συσκευές χρησιµοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια και την µετατρέπουν σε κάποια άλλη µορφή. Στην συχνότερη περίπτωση µετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε θερµότητα. Κατέγραψε ηλεκτρικές συσκευές που πραγµατοποιούν τις παρακάτω µετατροπές: Μηχανή Μορφή Ενέργειας Θερµότητα Μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε Κινητική Ενέργεια υναµική ενέργεια 3.2 Κάθε συσκευή που αγοράζετε έχει καταγεγραµµένο πάνω το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει κάθε δευτερόλεπτο (ονοµάζεται W). αν η συσκευή έχει ισχύ: 180 W (Ισχύς σε W) τότε σε µία ώρα θα έχει καταναλώσει:180 Wh ή αλλιώς 180/1000 kwh (Κατανάλωση σε kwh) αν υποθέσουµε ότι η 1 kwh κοστίζει περίπου 0, 1 ευρώ τότε το κόστος λειτουργίας της συσκευής είναι 0,18*0,1=0,018 ευρώ (κόστος σε ευρώ) Με αυτή την συλλογιστική φτιάχτηκε και ο πίνακας που θα βρείτε στο αρχείο Excel Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας και επιλέξτε φύλλο εργασίας κατανάλωση οικιακών συσκευών. 318

8 3.2.Α Ποιες συσκευές έχουν πολύ µεγάλη κατανάλωση ενέργειας; 3.2.Β Ποιες συσκευές έχουν µικρή κατανάλωση ενέργειας; 3.3 Χρησιµοποιείστε το παρακάτω φύλλο για να καταγράψτε την λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών του σπιτιού σας. Προσοχή θα πρέπει να καταγράψετε το είδος της εργασίας που έκανε κάθε συσκευή αλλά και το χρόνο λειτουργίας. Προσπαθήστε να καλύψετε ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο. Φύλλο Παρατήρησης Ηµέρα: Ώρες καταγραφής: Συσκευή Λειτουργία Χρόνος (από έως) 319

9 3.4 Χρησιµοποιήστε το αρχείο Excel Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας και επιλέξτε φύλλο εργασίας κατανάλωση οικιακών συσκευών. Χρησιµοποιήστε το φύλλο παρατήρησης. Συµπληρώστε τον πίνακα για τις συσκευές που χρησιµοποιήθηκαν στο σπίτι σας. Επιλέξτε τις συσκευές και καταµετρήστε το χρόνο λειτουργίας τους. Καταχωρήστε τον αριθµό αυτό στην στήλη Συνολικός χρόνος λειτουργίας. 3.5 Πολλαπλασιάστε το Συνολικό χρόνο λειτουργίας µε το Κόστος (στήλη Ε) για να βρείτε το συνολικό κόστος λειτουργίας (στήλη G). Για την πραγµατοποίηση της πράξης ακολουθήστε τα βήµατα: Επιλέξτε το κελί που θα τοποθετήσετε το αποτέλεσµα. Πληκτρολογείστε = 320

10 Επιλέξτε µε το ποντίκι Συνολικός χρόνος λειτουργίας Πληκτρολογείτε * (επί). Επιλέξτε µε το ποντίκι κόστος. Πατήστε το Enter. 3.6 Υπολογίστε το συνολικό κόστος αθροίζοντας (όπως ερώτηση 1.3.δ) 3.7 Μελετήστε τις παρακάτω σελίδες στο διαδίκτυο και διατυπώστε µερικούς τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να περιορίσετε την σπατάλη της ηλεκτρικής ενέργειας. Φτιάξτε ένα φυλλάδιο και ενηµερώστε µε αυτό τους φίλους σας, συγγενείς σας, γείτονες σας

11 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Στασινή Φράγκου 322

12 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 1.Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου 1.1 Τίτλος ιδακτικού Σεναρίου Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 1.2 Εµπλεκόµενες Γνωστικές Περιοχές Φυσικές Επιστήµες, Μαθηµατικά, Πληροφορική 1.3 Τάξεις στις Οποίες Μπορεί να Απευθύνεται Η Ε ηµοτικού διδάσκεται τις έννοιες µορφές ενέργειας, ηλεκτρική ενέργεια, µετατροπές ενέργειας και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενώ στην ΣΤ ηµοτικού διδάσκονται έννοιες όπως αυτές των ορυκτών καυσίµων, της αξιοποίηση στους και της οικονοµίας της ενέργειας. Εποµένως είναι κατάλληλο και για τις δύο τάξεις του δηµοτικού 1.4 Συµβατότητα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Συνδέεται µε τις διδακτικές ενότητες των Φυσικών Επιστηµών Να σχηµατίσουν µία πρώτη αντίληψη για την ηλεκτρική ενέργειας. Να αντιληφθούν την µετατροπή της ενέργειας από την µια µορφή στην άλλη. Να αναγνωρίσουν την χρήση της ενέργειας στην καθηµερινή τους ζωή. Να αντιληφθούν την σηµασία της οικονοµίας στην κατανάλωση της ενέργειας. Να αναγνωρίσουν την αξία των ήπιων µορφών ενέργειας για το περιβάλλον. Στα Μαθηµατικά προάγει την ικανότητα ανάγνωσης γραφηµάτων. Στην Πληροφορική εισάγει τους µαθητές στην χρήση λογιστικών φύλλων και στην πραγµατοποίηση πράξεων. 1.5 Οργάνωση της ιδασκαλίας και Απαιτούµενη Υλικοτεχνική Υποδοµή Το µάθηµα απευθύνεται σε µαθητές που έχουν µικρή εµπειρία µε υπολογιστές. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί στο εργαστήριο σε οµάδες των 2-3 ατόµων. Απαιτείται το λογισµικό Excel και η χρήση διαδικτύου Internet 1.6 ιδακτικοί Στόχοι Σε αυτό το σενάριο οι µαθητές: Θα υπολογίσουν το κόστος της καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι τους. Θα παρατηρήσουν και θα υπολογίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι τους κι στο σχολείο. Θα διατυπώσουν κανόνες για την αποδοτικότερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι και στο σχολείο. 323

13 Θα συνδέσουν την παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µε την εκποµπή καυσαερίων τα οποία εντείνουν το φαινόµενα του θερµοκηπίου και τις κλιµατολογικές αλλαγές. 1.7 Εκτιµώµενη ιάρκεια Η εκτιµώµενη διάρκεια είναι 3-4 ώρες 2. ιδακτικές Προσεγγίσεις Το Προτεινόµενο Σενάριο 1 ο Φύλλο Εργασίας : Ο Λογαριασµός της Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρεύµατος ιάρκεια 1 διδακτική ώρα Μπορούµε να προετοιµάσουµε τους µαθητές για το σενάριο αυτό ζητώντας τους να φέρουν από το σπίτι ένα λογαριασµό εξοφλητικό της ΕΗ. Στην τάξη µπορούµε να συζητήσουµε µαζί τους τι είδους υπηρεσία µας παρέχει η ΕΗ και πως αυτή κοστολογείται. Μπορούµε να αναφερθούµε στη µονάδα της ενέργειας µε την οποία γίνεται η µέτρηση και να την συνδέσουµε µε άλλες µονάδες που γνωρίζουν οι µαθητές. Στην συνέχεια µελετάµε τον λογαριασµό της ΕΗ. Εξηγούµε πως γίνεται ο υπολογισµός της κατανάλωσης µέσα από τους αριθµούς στις περιοχές 1,2. Μελετάµε µαζί τους το τιµολόγιο της ΕΗ. Για ποιους λόγους το τιµολόγιο γίνεται ακριβότερο αν αυξηθεί η κατανάλωση; Εδώ είναι µία πρώτη ευκαιρία να εισάγουµε την έννοια της οικονοµίας στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με την βοήθεια του φύλλου εργασίας Τιµολογίο ΕΗ υπολογίζουµε το κόστος της κατανάλωσης που έχει ο λογαριασµός του καθενός. Μπορούµε να συζητήσουµε µε τα παιδιά και τις άλλες χρεώσεις του λογαριασµού και να αναπτύξουµε τον κοινωνικό χαρακτήρα που µπορεί να έχει η συλλογή χρηµάτων γι αδιάφορους σκοπούς καθώς και τις αντιρρήσεις που µπορεί να έχουν κάποιοι σε τέτοια καθολικά µέτρα. 2 ο Φύλλο Εργασίας : Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας ιάρκεια 1 διδακτική ώρα Στο δεύτερο µάθηµα µπορούµε να µελετήσουµε την πηγή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ερωτήσεις σαν αυτές που θα βρείτε στο φύλλο εργασίες οδηγούν τους µαθητές στην καλύτερη αναγνώριση των δεδοµένων του γραφήµατος πίτα. Αν ολοκληρωθεί η επεξεργασία του γραφήµατος µπορούµε µε τους µαθητές να επισκεφθούµε την ιστοσελίδα και να αναγνωρίσουµε τα είδη των σταθµών ενέργειας που έχουµε στην Ελλάδα. Μπορούµε να συζητήσουµε πως η ενέργεια που έχει λιγνίτης γίνεται τελικά 324

14 ηλεκτρική. Αξίζει τον κόπο να αναφερθούµε στα αέρα που εγκλείονται από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και να συγκρίνουµε το θερµοηλεκτρικό εργοστάσιο µε το υδροηλεκτρικό. ίνουµε στους µαθητές για το σπίτι το φύλλο παρατήρηση του επόµενου µαθήµατος και τους εξηγούµε τι θέλουµε να κάνουνε. 3 ο Φύλλο Εργασίας : Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών Συσκευών ιάρκεια 1-2 διδακτικές ώρες Οι µαθητές επιστρέφουν µε το φύλλο συµπληρωµένο και µε την βοήθεια σας κατασκευάζουν έναν πίνακα και κάνουν τους απαραίτητους υπολογισµούς για να δουν το κόστος της καταναλισκόµενης ενέργειας στο σπίτι τους. Μπορούµε να συζητήσουµε µαζί τους αν παρατήρησαν σπατάλη της ενέργειας. Μέσα από αυτό µπορούµε να τους ζητήσουµε να συντάξουν ένα κατάλογο µε συµβουλές εξοικονοµήσεις ενέργεια τον οποίο θα µοιράσουν στο σχολείο και στους φίλους τους. Μπορούµε να τους ζητήσουµε να παρακολουθούν κάθε µέρα τις ενέργειες που κάνουν για την εξοικονόµηση ενέργειας και να παρακολουθήσουν αν υπάρχουν αλλαγές στο λογαριασµό της ΕΗ. Οι µετρήσεις δίνουν ότι τουλάχιστο το 20% της καταναλισκόµενης ενέργειας στα νοικοκυριά θα µπορούσε να εξοικονοµηθεί µε µικρές αλλαγές συµπεριφοράς και βελτιώσεις εξοπλισµού. 3.Βιβλιογραφία Πόσο καίει η συσκευή που αγοράζουµε. Ανάλυση ετικέτας ενεργειακής σήµανσης συσκευής Χάρτες ηλεκτρικών µονάδων

15 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Γ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Στασινή Φράγκου 326

16 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 1.Εισαγωγή 1.1 Τίτλος ιδακτικού Σεναρίου Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 1.2 Εµπλεκόµενες Γνωστικές Περιοχές Φυσικές Επιστήµες, Μαθηµατικά, Πληροφορική 1.3 Τάξεις στις Οποίες Μπορεί να Απευθύνεται Συµβατότητα µε το Α. Π.Σ. Η Ε ηµοτικού διδάσκεται τις έννοιες µορφές ενέργειας, ηλεκτρική ενέργεια, µετατροπές ενέργειας και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενώ στην ΣΤ ηµοτικού διδάσκονται έννοιες όπως αυτές των ορυκτών καυσίµων, της αξιοποίηση στους και της οικονοµίας της ενέργειας. Εποµένως είναι κατάλληλο και για τις δύο τάξεις του δηµοτικού Συνδέεται µε τις διδακτικές ενότητες των Φυσικών Επιστηµών Να σχηµατίσουν µία πρώτη αντίληψη για την ηλεκτρική ενέργειας. Να αντιληφθούν την µετατροπή της ενέργειας από την µιά µορφή στην άλλη. Να αναγνωρίσουν την χρήση της ενέργειας στην καθηµερινή τους ζωή. Να αντιληφθούν την σηµασία της οικονοµίας στην κατανάλωση της ενέργειας. Να αναγνωρίσουν την αξία των ήπιων µορφών ενέργειας για το περιβάλλον. Στα Μαθηµατικά προάγει την ικανότητα ανάγνωσης γραφηµάτων. Στην Πληροφορική εισάγει τους µαθητές στην χρήση λογιστικών φύλλων και στην πραγµατοποίηση πράξεων. 1.4 Οργάνωση της ιδασκαλίας και Απαιτούµενη Υλικοτεχνική Υποδοµή Το µάθηµα απευθύνεται σε µαθητές που έχουν µικρή εµπειρία µε υπολογιστές. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί στο εργαστήριο σε οµάδες των 2-3 ατόµων. Απαιτείται το λογισµικό Excel και η χρήση διαδικτύου Internet 1.5 Επιµορφωτικοί Στόχοι Να µελετήσουν ένα σενάριο αξιοποίησης λογιστικού φύλλου. Να επεκτείνουν το σενάριο. 1.6 Εκτιµώµενη ιάρκεια Η εκτιµώµενη διάρκεια είναι 3 ώρες 327

17 2.Προτεινόµενες ραστηριότητες Οι επιµορφούµενοι εξοικειώνονται µε το λογισµικό και εφαρµόζουν το προτεινόµενο σενάριο. Στην συνέχεια προτείνουν τρόπους επέκτασης σε οµάδες των 3. Μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλες δυνατότητες του λογιστικού φύλλου. Μπορούν επίσης να αναζητούν δεδοµένα και να σχεδιάσουν ένα νέο σενάριο µε θέµατα δικών τους ενδιαφερόντων. 328

18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Στασινή Φράγκου 329

19 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Εισαγωγή 1.1 Οργάνωση της ιδασκαλίας και Απαιτούµενη Υλικοτεχνική Υποδοµή Το µάθηµα απευθύνεται σε µαθητές που έχουν µικρή εµπειρία µε υπολογιστές. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί στο εργαστήριο σε οµάδες των 2-3 ατόµων. Απαιτείται το λογισµικό Excel και η χρήση διαδικτύου Internet. 1.2 Στόχοι Να µελετήσουν ένα σενάριο αξιοποίησης λογιστικού φύλλου. Να επεκτείνουν το σενάριο. 1.3 Εκτιµώµενη ιάρκεια Η εκτιµώµενη διάρκεια είναι 3 ώρες 2. Προτεινόµενες ραστηριότητες Οι εκπαιδευόµενοι µελετούν και εφαρµόζουν το προτεινόµενο σενάριο και σε µικρές οµάδες προτείνουν τρόπους αξιοποίησης και άλλων λειτουργιών του λογισµικού. Μπορούν επίσης να προτείνουν νέα σενάρια για την αξιοποίηση ενός τέτοιου περιβάλλοντος. Συλλέγουν δεδοµένα από το διαδίκτυο και συγκροτούν τους απαραίτητους πίνακες δεδοµένων. Σχεδιάζουν τα απαιτουµεν φύλλα εργασίας 330

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΚΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΚΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΚΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.5. Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Φράγκου Στασινή 559 Μεγάλες Γεωγραφικές Εξερευνήσεις και Ανακαλύψεις 1ο Φύλλο Εργασίας : Περιγραφή της Θέσης Ενός Τόπου-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 ΤΙΤΛΟΣ εν γεννιέµαι αλλά υπάρχω, δεν πεθαίνω αλλά µορφές αλλάζω Ενέργεια µε λένε και σου φωνάζω, τα πρόσωπά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Μιχάλης Αργύρης ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ(ΠΑ.Κ.Ε) ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ ΤΑΞΗ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ. Ιατρού Κωνσταντίνος

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ. Ιατρού Κωνσταντίνος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ Ιατρού Κωνσταντίνος Οµάδα Μέλη οµάδας 1. 2. 3. 4. Ηµεροµηνία / /20 ΜΕΡΟΣ Α Ενεργειακές µετατροπές που πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Αριθµητισµού ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ραστηριότητες Αριθµητισµού ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Για Για μαθητές μαθητές ημοτικού ημοτικού (Ε & (Ε & Στ ) Στ ) & Γυμνασίου Γυμνασίου Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ιεύθυνση παραγωγών & εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΝOESIS / Σεπτέμβριος 2014 ιεύθυνση παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Euronet 50/50 Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία E-Pack Ενημέρωση - Οδηγός για το πρόγραμμα 50/50 1 Εισαγωγή Ο παρών οδηγός έχει στόχο να σας προσφέρει μια μεθοδολογία οργάνωσης του προγράμματος 50/50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Στόχος(οι): Οι κύριος στόχοι της δραστηριότητας ενεργειακής παρακολούθησης είναι: Να ενημερωθούν οι μαθητές και όλο το προσωπικό του σχολείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝO» ΦΩΣ. Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

«ΠΡΑΣΙΝO» ΦΩΣ. Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «ΠΡΑΣΙΝO» ΦΩΣ Μετάφραση-Επιµέλεια: Κάλλια Κατσαµποξάκη Καίτη Σιακαβάρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΑΙΑ ΙΙ

Η ΓΗ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΑΙΑ ΙΙ Η ΓΗ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΑΙΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Γ. Κωτσάνης, Ε. Σπυράτου, Ν. απόντες 470 Η ΓΗ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών ιδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη ιδασκαλία της Πληροφορικής 1 Κεφάλαιο 10ο Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών Σ. Φράγκου Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ»

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ» ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ» Εισαγωγή Μελετώντας το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ), το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα νέα βιβλία Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Η διατροφή μας» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ!

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ! ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ! Στόχος(οι): Ο υπολογισμός των απαιτήσεων σε ενέργεια των ηλεκτρικών συσκευών. Η κατανόηση της έννοιας της kwh και ο τρόπος υπολογισμού της. Η ανάληψη δράσεων για την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΧΝΟΣ CO 2 ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΟ ΙΧΝΟΣ CO 2 ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΙΧΝΟΣ CO 2 ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Στόχος(οι): Το να αποκτήσουν οι μαθητές επίγνωση του με ποιο τρόπο η συνεισφορά τους σε εκπομπές CO 2 εξαρτάται από την επιλογή που θα κάνουν για το

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50 max Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Eκπαιδευτικό υλικό (e-pack) για τα δημοτικά σχολεία Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EURONET 50/50 max Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ 1o ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός του Περιεχοµένου και της Μεθοδολογίας µιας ιδασκαλίας

Σχεδιασµός του Περιεχοµένου και της Μεθοδολογίας µιας ιδασκαλίας Σχεδιασµός του Περιεχοµένου και της Μεθοδολογίας µιας ιδασκαλίας Στο πλαίσιο προγραµµατισµού µιας διδασκαλίας θα πρέπει να καθοριστούν οι ακόλουθοι άξονες: 1. Αντικείµενο ιδασκαλίας: Αναφέρεται το θέµα/έννοια

Διαβάστε περισσότερα