Χατζηπαναγής I. 1 και Βουγιούκας. 2 1 ΙΓΜΕ, Φράγκων 1, Θεσσαλονίκη 2 ΙΓΜΕ, Μπροκούµη 30, Ξάνθη ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χατζηπαναγής I. 1 και Βουγιούκας. 2 1 ΙΓΜΕ, Φράγκων 1, 546 26 Θεσσαλονίκη 2 ΙΓΜΕ, Μπροκούµη 30, 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΤΙΜΕΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Χατζηπαναγής I. 1 και Βουγιούκας. 2 1 ΙΓΜΕ, Φράγκων 1, Θεσσαλονίκη 2 ΙΓΜΕ, Μπροκούµη 30, Ξάνθη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα µάρµαρα της Ανατολικής Μακεδονίας καλύπτουν επιφανειακή έκταση km 2 περίπου και διακρίνονται σε ασβεστιτικά, δολοµιτικά και σιπολινικά. Οι ποιοτικοί εµπορικοί τύποι που παράγονται, διαµορφώνονται ανάλογα µε την χηµική ορυκτολογική σύσταση, τον χρωµατισµό, την κοκκοµετρία, το είδος της τεκτονικής παραµόρφωσης και τις φυσικοµηχανικές ιδιότητες των υπό εκµετάλλευση µαρµάρων. Στο ελληνικό και διεθνές εµπόριο κυκλοφορούν περισσότεροι από 40 εµπορικοί τύποι µαρµάρων της Αν. Μακεδονίας. Μεγαλύτερη αξία έχουν τα χιονόλευκα και λευκά δολοµιτικά µάρµαρα και ακολουθούν τα λευκά ηµίλευκα ασβεστιτικά µάρµαρα, µε τιµές που κυµαίνονται µεταξύ /m 3. Τα ποικιλόχρωµα δολοµιτικά και τα τεφρόχρωµα ταινιωτά ριγωτά ασβεστιτικά είναι µεσαίας εµπορικής αξίας µε τιµές /m 3, ενώ τα σκουρόχρωµα και τεφρόχροα ασβεστιτικά µάρµαρα πωλούνται σε πολύ χαµηλές τιµές ( /m 3 ). Στην περιοχή ανοίχτηκαν 576 λατοµεία από τα οποία σήµερα λειτουργούν τα 86, µε ετήσια παραγωγή m 3 δια- µορφωµένα ογκοµάρµαρα και περίπου m 3 ογκοµάρµαρα µε ακανόνιστο σχήµα (ξοφάρια). Τα συνολικά αποθέµατα δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν, καθώς η έρευνα στα περισσότερα λατοµεία είναι υποτυπώδης έως ανύπαρκτη. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γεωλογία της υτικής Ροδόπης Ο χώρος της Ανατολικής Μακεδονίας ανήκει γεωλογικά στη υτική Ροδόπη, η οποία δοµείται από την Κατώτερη Τεκτονική Ενότητα (Ενότητα Παγγαίου) µε πετρώµατα χαµηλού βαθµού µετα- µόρφωσης (πρασινοσχιστολιθική φάση) και την Ανώτερη Τεκτονική Ενότητα (Ενότητα Σιδηρόνερου) µε πετρώµατα µεταµορφωµένα στην ανώτερη αµφιβολιτική φάση (Μπόσκος κ.ά. 1998). Τα µεταµορφωµένα πετρώµατα της. Ροδόπης, µε βάση τα λιθολογικά χαρακτηριστικά τους µπορούν να χωριστούν σε τρεις λιθολογικές ενότητες (Chatzipanagis 1990), οι οποίες από τα παλαιότερα προς τα νεότερα είναι : α) Ενότητα γνευσίων του υπόβαθρου, β) Ενότητα εναλλαγών γνευσίων, σχιστολίθων, µαρµάρων, αµφιβολιτών και γ) Ενότητα µαρµάρων Λιθολογική ανάλυση της Ενότητας µαρµάρων Αποτελούν την ανώτερη λιθολογική ενότητα της αλπικής ροδοπικής λεκάνης, καλύπτοντας συνολική επιφανειακή έκταση km 2 περίπου, στις περιοχές των ορέων Όρβηλου, Μενοίκιου, Παγγαίου, Φαλακρού, Θάσου και Λεκάνης (Σχ. 1). Με βάση τη χηµική ορυκτολογική τους σύσταση τα µάρµαρα µπορούν να διαιρεθούν σε τρεις σειρές (Χατζηπαναγής κ.ά. 1993), οι οποίες από τα κατώτερα στα ανώτερα είναι : Σειρά ταινιωτών σιπολινικών µαρµάρων Εµφανίζονται στη βάση της Ενότητας, µε µέγιστο πάχος 200 m περίπου. Είναι λεπτοπλακώδη και αποτελούνται από ασβεστίτη (90%), χαλαζία (5-6%), δολοµίτη (2-3%) και γραφίτη (1-2%). Σαν επουσιώδη ορυκτά συµµετέχουν: µαρµαρυγίας, χλωρίτης, τρεµολίτης, άστριοι, απατίτης, επίδοτο 387

2 και µεταλλικά ορυκτά. Ο ασβεστίτης είναι συνήθως µεσόκοκκος και ο χαλαζίας υπερλεπτόκοκκος. Ο τελευταίος εµφανίζεται άλλοτε διάσπαρτος και άλλοτε σε λεπτότατες ταινίες ή οφθαλµούς. Ο γραφίτης είναι λεπτόκοκκος και εµφανίζεται τόσο διάσπαρτος όσο και µέσα στις χαλαζιακές ταινίες, δίνοντάς τους µελανότεφρο χρώµα. Οι ταινίες του χαλαζία µαζί µε το γραφίτη και τα προσανατολισµένα φυλλώδη ορυκτά δηµιουργούν αλλεπάλληλα επίπεδα σχιστότητας µε εµφανείς αποτυπωµένες δο- µές πλαστικής παραµόρφωσης (πτυχές, boundinage, κ.λπ.). Η σειρά αποτελεί το 20% της Ενότητας, καθώς καλύπτει περίπου 350 km 2 επιφανειακή έκταση Σειρά δολοµιτικών µαρµάρων Καλύπτουν περίπου 80 km 2 επιφανειακή έκταση, αποτελώντας µόνο το 4,5% του συνόλου των ανθρακικών πετρωµάτων. Εµφανίζονται υπό µορφή µικρών ή τεράστιων φακών, µέγιστου πάχους 300 m (Βουγιούκας κ.ά. 2001α). Παρά το γεγονός ότι τα δολοµιτικά µάρµαρα εµφανίζονται συνήθως αποκοµµένα µεταξύ τους, λόγω έντονης τεκτονικής παραµόρφωσης (πτυχές, boundinage), αλλά και πιθανόν αρχικών ιζηµατογενών δοµών (πλευρικές αποσφηνώσεις) αποτελούν ένα σαφώς καθορισµένο λιθοστρωµατογραφικό σχηµατισµό, καθώς βρίσκονται σχεδόν πάντα µεταξύ των κατώτερων σιπολινικών και των ανώτερων ασβεστιτικών µαρµάρων, µε σταθερή χηµική-ορυκτολογική σύσταση στο κέντρο και βαθµιαία µετάβαση τόσο προς τη βάση όσο και προς την οροφή. Το ποσοστό του περιεχόµενου δολοµίτη κυµαίνεται µεταξύ 92-99%, µε µικρά ποσοστά ασβεστίτη (1-8%) συνήθως υπό µορφή διάσπαρτων κόκκων ανάµεσα στους κρυστάλλους του δολοµίτη Σειρά ασβεστιτικών µαρµάρων Καλύπτουν περισσότερα από km 2 επιφανειακή έκταση στην Αν. Μακεδονία, µε µέγιστο πραγµατικό πάχος m περίπου (Χατζηπαναγής 1991). Πρόκειται για χοντροπλακώδη ή τελεί- 388

3 ως άστρωτα ασβεστιτικά µάρµαρα, µε ασβεστίτη που φθάνει το 97% και δολοµίτη γύρω στο 2-3%. Είναι κατά κανόνα µεσόκοκκα και σε ελάχιστες περιπτώσεις εµφανίζονται χονδρόκοκκα. Συνήθως περιέχουν µικροκρυσταλλικό γραφίτη σε ποσοστό τέτοιο ώστε το χρώµα τους να ποικίλλει από τεφρό, έως τεφρόλευκο. Κατά θέσεις εµφανίζονται ορίζοντες ή πάγκοι, περιορισµένου πάχους (3-4 m) µε λευκό ή ηµίλευκο χρώµα. 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Τα φυσικά πετρώµατα που χρησιµοποιούνται στη διακοσµητική πρέπει µετά την εξόρυξη, την κοπή, τη λείανση, τη στίλβωση και την τυποποίηση να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά υψηλής αισθητικής, καθώς επίσης και ικανοποιητικές φυσικοµηχανικές ιδιότητες, ώστε να αποκτήσουν υψηλή εµπορική αξία. Οι βασικοί παράγοντες που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε ένα «φυσικό» µάρµαρο να αποκτήσει εµπορικότητα είναι: η χηµική ορυκτολογική σύσταση, η κοκκοµετρία του πετρώµατος, ο χρωµατισµός του, ορισµένες τεκτονικές δοµές που αποτυπώνονται σ αυτό και οι φυσικοµηχανικές του ιδιότητες. Σε ορισµένες περιπτώσεις στις πιο πάνω παραµέτρους µπορούν να προστεθούν και κάποιες τεχνικές στη µεταποίηση, οι οποίες µπορούν να βελτιώσουν σηµαντικά τα µέτρια χαρακτηριστικά διάφορων µαρµάρων Η χηµική - ορυκτολογική σύσταση Η χηµική ορυκτολογική σύσταση αποτελεί βασική παράµετρο στον καθορισµό των εµπορικών τύπων των µαρµάρων, καθώς τα µονόµικτα πετρώµατα δηµιουργούν διαφορετική αισθητική αλλά και διαφορετικές φυσικοµηχανικές ιδιότητες έναντι αυτών που περιέχουν περισσότερους ορυκτολογικούς τύπους. Στην Α. Μακεδονία διαµορφώνονται 4 τύποι ανθρακικών πετρωµάτων : αµιγώς δολοµιτικά µάρµαρα, αµιγώς ασβεστιτικά, ανάµικτα δολοµιτικά ασβεστιτικά και σιπολονικά µάρµαρα. Συχνά, στους πιο πάνω τύπους περιέχονται σηµαντικά ποσοστά γραφίτη και µεταλλικών ορυκτών µε τη µορφή ταινιών, νησίδων ή διάσπαρτα στο πέτρωµα, διαµορφώνοντας διαφορετικούς εµπορικούς τύπους Η κοκκοµετρία Η κοκκοµετρία των µαρµάρων της Αν. Μακεδονίας ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα µε το βαθµό µεταµόρφωσης και το ρυθµό ανακρυστάλλωσης του πετρώµατος. Με βάση το µέγεθος των κόκκων των ανθρακικών ορυκτών, τα µάρµαρα διακρίνονται σε (Βουγιούκας κ.ά. 2001α) : Υπερχονδρόκοκκα, µε µέγεθος κόκκων >1,5mm, χονδρόκοκκα, µε κόκκους µεταξύ 0,8-1,5 mm, µεσόκοκκα, µε µέγεθος κόκκων 0,2-0,8 mm, λεπτόκοκκα, µε µέγεθος κόκκων 0,08 0,2 mm και υ- περλεπτόκοκκα, όπου οι κόκκοι δεν ξεπερνούν τα 0,08 mm Ο χρωµατισµός Τα «καθαρά» µάρµαρα είναι συνήθως λευκά. Ανάλογα µε το είδος και το ποσοστό των περιεχό- µενων µη ανθρακικών ορυκτών, τα µάρµαρα εµφανίζουν διάφορους χρωµατισµούς. Τα συνήθη χρώµατα των µαρµάρων της Αν. Μακεδονίας είναι: χιονόλευκα, γαλακτόχροα, λευκά, ηµίλευκα, τεφρόλευκα ταινιωτά ή ριγωτά, σκουρόχρωµα ταινιωτά, τεφρόχροα, ενώ λιγότερο συχνά εµφανίζονται ποικιλόχρωµα. Γενικά, τα λευκά µάρµαρα στην περιοχή έχουν δολοµιτική σύσταση, τα ηµίλευκα, τεφρόχρωµα και σκουρόχρωµα είναι ασβεστιτικά, ενώ τα σιπολινικά παρουσιάζουν ποικιλίες χρω- µάτων. Τα χιονόλευκα µάρµαρα αποτελούν αποκλειστικότητα ορισµένων δολοµιτικών µαρµάρων της ΒΑ Θάσου. Το χαρακτηριστικό χρώµα τους οφείλεται στην ανάκλαση του φωτός σε επιφάνειες ασυνέχειας, οι οποίες βρίσκονται σε βαθύτερα σηµεία στη µάζα του µαρµάρου (Τσιραµπίδης2000). Τα γαλακτόχροα µάρµαρα χαρακτηρίζουν τα δολοµιτικά της περιοχής Φαλακρού, όπου αυτά εµφανίζονται «καθαρά». Το χρώµα τους οφείλεται στην αδιαφάνεια του λευκού µαρµάρου (Τσιραµπίδης 2000). Τα ασβεστιτικά µάρµαρα εµφανίζονται από λευκά έως σκουρόχρωµα, µε όλες τις ενδιάµεσες δυνατές αποχρώσεις ανάλογα µε το περιεχόµενο ποσοστό γραφίτη στο πέτρωµα (Χατζηπαναγής 1991). Οι ερυθρωπές ταινίες που παρουσιάζονται σε ορισµένους εµπορικούς τύπους της περιοχής Γρανίτη Βώλακα, οφείλουν το χρωµατισµό τους στην παρουσία οξειδίων και υδροξειδίων του σι- 389

4 δήρου τα οποία εµποτίζουν το υπερλεπτόκοκκο (µυλωνίτης) δολοµιτικό υλικό (Χατζηπαναγής & Βουγιούκας 2004). Τέλος, η ποικιλοχρωµία των σιπολινικών µαρµάρων οφείλεται στην παρουσία ορυκτών όπως: µοσχοβίτης, φλογοπίτης, χλωρίτης, τρεµολίτης, γραφίτης, χαλαζίας και µεταλλικά ορυκτά Η τεκτονική παραµόρφωση Παρά το γεγονός ότι τα ανθρακικά πετρώµατα έχουν υποστεί την ίδια τεκτονική παραµόρφωση µε τα υπόλοιπα µεταµορφωµένα πετρώµατα της Ροδόπης, η αποτύπωση των τεκτονικών δοµών διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο του µαρµάρου και το είδος της παραµόρφωσης. Έτσι, ορισµένες παραµορφωτικές δοµές όπως πτυχές, boundinage, s-c τύπου µυλωνίτες, αποτυπώνονται µε ευκρίνεια σε µάρµαρα µε ταινίες διαφορετικού χρώµατος ή µε διαφορετική χηµική ορυκτολογική σύσταση, ενώ διακρίνονται ελάχιστα ή καθόλου σε µονόµικτα ασβεστιτικά ή δολοµιτικά µάρµαρα. Οι δοµές αυτές, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επηρεάζουν τη συνοχή του πετρώµατος, αλλά αντίθετα δηµιουργούν νέους εµπορικούς τύπους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν ο τύπος Venus, ο οποίος διαµορφώνεται από πτυχωµένες ποικιλόχρωµες ταινίες που εναλλάσσονται µε λευκό δολοµιτικό υλικό και ο τύπος «Αµβροσία» ο οποίος είναι ένα τεκτονικό ψευδοκροκαλοπαγές δολοµιτικό πέτρωµα (Χατζηπαναγής & Βουγιούκας 2004). Συνήθως η ρηξιγενής τεκτονική αποτελεί αρνητικό παράγοντα στην εκµεταλλευσιµότητα των ανθρακικών πετρωµάτων, λόγω της περιορισµένης συνοχής που προκαλεί σ αυτά. Σε ορισµένες όµως περιπτώσεις είναι δυνατόν οι εµφανιζό- µενες διακλάσεις ή ρωγµατώσεις να πληρώνονται µε δευτερογενές, πολλές φορές έγχρωµο, υλικό, επιτυγχάνοντας συγχρόνως συνοχή του πετρώµατος και καλή αισθητική εικόνα. Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί ο εµπορικός τύπος Golden Spider Οι φυσικοµηχανικές ιδιότητες Αποτελούν σηµαντική παράµετρο κυρίως στη µεταποίηση και τη χρήση των διακοσµητικών πετρωµάτων. Οι φυσικοµηχανικές ιδιότητες διαφέρουν από πέτρωµα σε πέτρωµα. Στα µάρµαρα της Α. Μακεδονίας οι διαφορές είναι ελάχιστες και µικρές. Ο συντελεστής απορροφητικότητας στα α- σβεστιτικά µάρµαρα είναι περίπου 0,08%, ενώ στα δολοµιτικά µάρµαρα κυµαίνεται από 0,14% έως 0,24% (Βουγιούκας κ.α. 2001β), ενώ η αντοχή στη θλίψη, για τα ασβεστιτικά µάρµαρα είναι Νmm 2 και για δε τα δολοµιτικά Ν/mm 2. Η αντοχή στην κάµψη, η αντοχή στη φθορά από τριβή και η αντοχή στην πρόσκρουση είναι σχεδόν ίδιες τόσο γα τα δολοµιτικά όσο και για τα ασβεστιτικά µάρµαρα (Βουγιούκας κ.α. 2001β) Τεχνικές κατεργασίες Σε αρκετές περιπτώσεις ειδικές κατεργασίες δίνουν τη δυνατότητα εκµετάλλευσης ορισµένων µαρµάρων, που χωρίς αυτές θα ήταν αδύνατη η αξιοποίησή τους. Πρόκειται κυρίως για χηµικές διεργασίες (Ποµάκης 2000) όπως: α) ρητινάρισµα, όπου η πλάκα του µαρµάρου εµποτίζεται µε συστήµατα ρητινών τα οποία διεισδύουν σε όλες τις ρωγµές, οπές, σκασίµατα πληρώνοντας τα κενά και συγκολλώντας τα σαθρά τµήµατα, β) ενίσχυση, η οποία συνίσταται στο συνδυασµό ρητίνης µε υαλοϋφασµα ή υαλόπλεγµα στην οπίσθια πλευρά της πλάκας, ώστε να την καταστήσει πιο ανθεκτική. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο εµπορικός τύπος Golden Spider. γ) στοκάρισµα, όπου πληρώνονται µικρές ή µεγάλες οπές που παρουσιάζει το πέτρωµα, µε χηµικά προϊόντα. 3 ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά κυκλοφορούν περισσότεροι από 40 εµπορικοί τύποι µαρµάρων της Α. Μακεδονίας. Συχνά, οι ονοµασίες των εµπορικών τύπων δεν ταυτίζονται µε τους ποιοτικούς τύπους, καθώς οι πρώτοι διαµορφώνονται από τις εµπορικές επιχειρήσεις, ενώ οι δεύτεροι µε βάση αντικειµενικούς επιστηµονικούς προσδιορισµούς. Στην παράγραφο αυτή γίνεται προσπάθεια περιγραφής όλων των ποιοτικών εµπορικών τύπων, τις διαµορφούµενες τιµές στην αγορά, τις παραγωγές και τα αποθέµατα, εκεί όπου υπάρχουν στοιχεία (Σχ. 1). Πρωτεύουσα θέση στην εµπορικότητα κατέχουν τα δολοµιτικά µάρµαρα, ακολουθούν τα ασβεστιτικά µε µεγάλη διαφορά στην εµπορικότητα, ενώ τα σιπολινικά έχουν µικρή εµπορική αξία. 390

5 3.1. ολοµιτικά µάρµαρα Με βάση τους χρωµατισµούς, την κοκκοµετρία και ορισµένες τεκτονικές δοµές, διαµορφώνεται µία µεγάλη ποικιλία εµπορικών τύπων δολοµιτικών µαρµάρων. Στη διεθνή και εγχώρια αγορά, εξέχουσα θέση καταλαµβάνουν τα χιονόλευκα της Θάσου, τα γαλακτόχροα του Φαλακρού, καθώς επίσης και τα λευκά της Θάσου Χιονόλευκα Θάσου Πρόκειται για υπερχονδρόκοκκα µάρµαρα χιονόλευκου χρώµατος που αποτελούνται κατά 95% από δολοµίτη και 5% από ασβεστίτη. Εµφανίζονται στις περιοχές Μούργενα και Σαλιάρη στη ΒΑ Θάσο καλύπτοντας ~20Km 2 επιφανειακή έκταση. Παρά το γεγονός ότι τα χιονόλευκα µάρµαρα της Θάσου καλύπτουν σχετικά µεγάλη έκταση και έχουν σταθερά ορυκτολογικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, οι παραγωγές είναι µικρές καθώς λόγω της έντονης τεκτονικής διάρρηξης στην περιοχή, τα ποσοστά αποληψιµότητας είναι χαµηλά (7-8%). Στην περιοχή υπάρχουν 25 λατοµεία από τα οποία λειτουργούν µόνο τα 10, µε ετήσια παραγωγή σε ογκοµάρµαρα m 3 περίπου, η οποία µειώνεται συνεχώς κυρίως λόγω τεκτονικών προβληµάτων του πετρώµατος. Η συνολική παραγωγή ξεπερνάει τα m 3. Η τιµή των ακατέργαστων ογκοµαρµάρων διαµορφώνεται σήµερα στα /m 3, από τις υψηλότερες στο εγχώριο και διεθνές εµπόριο Λευκά Θάσου Εµφανίζονται στις περιοχές Λιµένα, τριών Γκρεµών και Παναγίας. Αν και χαµηλότερης εµπορικής αξίας ( /m 3 ),αποτελούν την εναλλακτική λύση στα περιορισµένα αποθέµατα των χιονόλευκων µαρµάρων. Είναι χονδρόκοκκα έως υπερχονδρόκοκκα και αποτελούνται και αυτά από δολοµίτη (95%) και ασβεστίτη (5%). Έχουν χρώµα λευκό, µε υπόλευκες νησίδες ή ταινίες. Από τα 35 λατοµεία σήµερα λειτουργούν τα 9, µε ετήσια παραγωγή m 3 περίπου. Το σύνολο της παραγωγής µέχρι σήµερα εγγίζει τα m ολοµιτικά Γρανίτη Βώλακα Στις περιοχές Γρανίτη και Βώλακα ράµας διαµορφώνονται 12 εµπορικοί τύποι δολοµιτικών µαρµάρων, κυρίως ανάλογα µε τους χρωµατισµούς και ορισµένες τεκτονικές δοµές οι οποίες διαφοροποιούν τα χαρακτηριστικά του πετρώµατος (Χατζηπαναγής & Βουγιούκας 2004). Από τα 50 λατοµεία που υπάρχουν στην περιοχή εξορύχτηκαν περισσότερα από m 3 ογκοµάρµαρα. Η ετήσια παραγωγή στα 16 λειτουργούντα λατοµεία είναι της τάξης των m 3. Οι τιµές για το µεν Άριστο κυµαίνονται µεταξύ 800 /m 3 και /m 3, των ποικιλόχρωµων ριγωτών και ταινιωτών µεταξύ 300 /m 3 και 800 /m 3 και των σκουρόχρωµων ριγωτών µεταξύ 200 /m 3 και 500 /m 3 (Βουγιούκας & Χατζηπαναγής 2001) Άριστο Γρανίτη Πρόκειται για λεπτόκοκκο πέτρωµα µε ισοκοκκώδη γρανοβλαστικό ιστό και συµπαγή υφή, που αποτελείται κατά 99% από δολοµίτη και ~1% από ασβεστίτη (Χατζηπαναγής κ.ά., 2000). Λόγω της υψηλής καθαρότητας το πέτρωµα παρουσιάζει χρώµα λευκό, γαλακτώδες. Το µεγαλύτερο ποσοστό του Άριστο εξορύσσεται µόνο σε ένα λατοµείο στην περιοχή Γρανίτη, όπου το πάχος του λευκού δολοµιτικού πετρώµατος είναι περίπου 40 m. Σήµερα, η ετήσια παραγωγή πλησιάζει τα 1000 m 3 σε ογκοµάρµαρα, ενώ τα αποθέµατα είναι δύσκολο να υπολογιστούν. Ποιότητες Άριστο εξορύσσονται και σε άλλα λατοµεία, µετά από κατάλληλη κοπή λεπτών (0,5-2 m) οριζόντων αµιγούς λευκού δολοµιτικού πετρώµατος, το οποίο εναλλάσσεται µε έγχρωµο υλικό (Βουγιούκας & Χατζηπαναγής 2001) Λευκό Γρανίτη Λευκό Βώλακα Λευκό Μακεδονία Παρά την επωνυµία του «λευκό», ουσιαστικά το πέτρωµα είναι ποικιλόχρωµο, καθώς αποτελείται από λεπτόκοκκο λευκό δολοµιτικό υλικό, τύπου Άριστο, µε παρεµβολές λεπτών (0,3-3 mm) αλλεπάλληλων ταινιών ερυθρωπού χρώµατος, αποτελούµενες και αυτές από υπερλεπτόκοκκο δολο- µίτη (βλαστοµυλωνίτης) και διάσπαρτους κρυστάλλους οξειδίων υδροξείδιων του σιδήρου (Χατζηπαναγής & Βουγιούκας 2004). Οι τρεις εµπορικοί τύποι διαφέρουν ελάχιστα µεταξύ τους. 391

6 Κύκνος Ωµέγα Κάλλιστο Πρόκειται για ρυθµικές εναλλαγές τεφρόχρωµων ασβεστιτικών µαρµάρων υπό µορφή ταινιών, πάχους 3-10 cm, µε λευκό δολοµιτικό υλικό. Η διαφορά µεταξύ των τριών εµπορικών τύπων είναι κυρίως η µορφή και η συχνότητα µε την οποία εµφανίζονται οι τεφρές ταινίες (Χατζηπαναγής & Βουγιούκας 2004) Αθηνά Ωρίων Παρουσιάζουν ποικιλόχρωµη εµφάνιση, καθώς αποτελούνται από τεφρόχρωµες ασβεστιτικές ταινίες, οι οποίες εναλλάσσονται τόσο µε λεπτότατες (0,2-1mm) ερυθρωπές ταινίες δολοµίτη όσο και µε λεπτόκοκκο λευκό δολοµιτικό υλικό, δίνοντας στο πέτρωµα µια ποικιλόχρωµη αισθητική, τελείως διαφορετική από τους προηγούµενους εµπορικούς τύπους Venus Αποτελούν παραµορφωµένα ισοδύναµα των ποιοτικών τύπων Αθηνά και Ωρίων, καθώς στο πέτρωµα αποτυπώνονται πλήθος ισοκλινών, τύπου chevron και πτυγµατικές πτυχές, διαφοροποιώντας αισθητά τη µορφή του πετρώµατος Αµβροσία Χαρακτηρίζεται από ζώνες µυλωνιτίωσης, όπου η έντονη τεκτονική παραµόρφωση δηµιούργησε πτύχωση και αποκοπή λόγω περιστροφής και ολίσθησης των λευκοκρατικών και των έγχρωµων δολοµιτικών οριζόντων, σε βαθµό που το πέτρωµα να µοιάζει µε παραµορφωµένο κροκαλοπαγές. Αποτελεί ιδιάζοντα εµπορικό τύπο, εξορύσσεται σε τρία µόνο λατοµεία της περιοχής Γρανίτη Βώλακα, µε περιορισµένη παραγωγή, καθώς οι ζώνες αυτές έχουν µικρό πάχος (3-4 m) Λαµπρός Αστέρας Πρόκειται για ρυθµικά εναλλασσόµενες ταινίες σκουρόχρωµου και λευκοκρατικού υλικού. Οι σκούρες ταινίες που αποτελούνται άλλοτε από ασβεστίτη και άλλοτε από δολοµίτη, περιέχουν ση- µαντικό ποσοστό (1-2%) µικροκρυσταλλικού γρανίτη, στην παρουσία του οποίου οφείλεται το σκούρο χρώµα τους ολοµιτικά µάρµαρα Πηγών ράµας Εµφανίζονται υπό µορφή φακών, ποικίλων διαστάσεων (Σχ. 1) οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισµένοι, κυρίως τεκτονικά µέσα στη σειρά των σιπολινικών µαρµάρων. Πρόκειται για λεπτόκοκκο δολοµιτικό πέτρωµα µε κατά θέσεις υψηλή περιεκτικότητα (2-3%) γραφίτη και διάσπαρτα τεφρά «συννεφάκια» που αποτελούνται από συσσωµατώµατα ασβεστιτικού υλικού, καθώς επίσης και ε- ρυθρωπές ή ροζ αποχρώσεις οφειλόµενες στην παρουσία οξειδίων και υδροξειδίων του σιδήρου. ιακρίνονται δύο σκουρόχρωµοι εµπορικοί τύποι (Grey Lais, Alexander) και δύο ποικιλόχρωµοι (Dolit, Pink Lais). Στην περιοχή υπάρχουν 15 λατοµεία, από τα οποία λειτουργούν µόνο τα 3. Εξορύχθηκαν µέχρι σήµερα περίπου m 3 ογκοµάρµαρα, ενώ τα αποθέµατα είναι πολύ περιορισµένα, λόγω των µικρών διαστάσεων που παρουσιάζουν τα δολοµιτικά σώµατα. Ο µέσος όρος των τιµών κυµαίνεται µεταξύ 120 /m 3 και 600 /m Λευκό Πύργων Πρόκειται για λεπτόκοκκο δολοµιτικό µάρµαρο λευκού χρώµατος µε σποραδικές παρεµβολές τεφρών νησίδων ασβεστιτικού µαρµάρου (Βουγιούκας κ.α. 2001β). εµφανίζεται στην περιοχή Πύργων ράµας, στις νότιες παρυφές του όρους Φαλακρού. Η συστηµατική εκµετάλλευση στην περιοχή άρχισε πρόσφατα µε τρία λατοµεία και ετήσια παραγωγή ~4.000 m 3 σε ογκοµάρµαρα. Τα αποθέµατα δεν είναι γνωστά, αλλά εκτιµάται ότι είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες m 3. Η εµπορική αξία του εξορυσσόµενου υλικού κυµαίνεται µεταξύ 400 /m 3 και 750 /m Λευκό Νικήσιανης (AJAX) Αποτελείται από λεπτόκοκκο δολοµιτικό µάρµαρο λευκού χρώµατος µε παρεµβολές ερυθρωπών ταινιών υπερλεπτόκοκκου δολοµίτη και τεφρές ταινίες ασβεστιτικού υλικού. Το ποσοστό του 392

7 ασβεστίτη στο πέτρωµα φθάνει µέχρι 15%. Το πέτρωµα είναι έντονα παραµορφωµένο µε δοµές boundinage και πτυγµατικές πτυχές. Ο συγκεκριµένος εµπορικός τύπος τη δεκαετία 80 ήταν προϊόν υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε τιµές που έφθαναν τα /m 3 και αποτελούσε διεθνή αποκλειστικότητα. Στα δύο λατοµεία που λειτούργησαν επί σειρά ετών, στη θέση Πόρτες Νικήσιανης Καβάλας, εξορύχθηκαν περισσότερα από m 3 ογκοµάρµαρα. Τα αποθέµατα που απέµειναν είναι ελάχιστα Κιτρινόλευκο Πλατανότοπου (GOLDEN SPIDER) Είναι ένα λεπτόκοκκο δολοµιτικό µάρµαρο λευκού χρώµατος µε παρουσία αραχνοειδούς δικτύου διακλάσεων και ρωγµατώσεων, πληρωµένων µε οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου ερυθροκίτρινου χρώµατος. Οι τεκτονικές ασυνέχειες άλλοτε είναι συγκολληµένες και άλλοτε όχι, καθώς το πέτρωµα είναι έντονα καταπονηµένο. Για την ενίσχυση και διατήρηση της συνοχής του πετρώµατος χρησιµοποιούνται τεχνητά µέσα (υαλόπλεγµα) στην οπίσθια πλευρά των πλακών. Στην περιοχή Πλατανότοπου Καβάλας υπάρχει ένα λατοµείο σε λειτουργία και το υλικό αποτελεί παγκόσµια αποκλειστικότητα, µε τιµές που κυµαίνονται µεταξύ /m 3 και /m 3. Η µέχρι σήµερα παραγωγή ήταν m 3, ενώ η ετήσια παραγωγή είναι γύρω στα m Λευκά Λεκάνης Εµφανίζονται στις περιοχές Ελαφοχωρίου, Μακρυχωρίου, Στενωπού, Κεχρόκαµπου και Ιµέρων, των ορέων Λεκάνης και καλύπτουν συνολική έκταση 20 km 2 (Βουγιούκας κ.ά. 2001α). το πέτρωµα αποτελείται από λευκές, ταινίες υπερλεπτόκοκκου (0,01-0,1 mm) δολοµιτικού υλικού, οι οποίες ε- ναλλάσσονται µε υπόλευκες ταινίες µεσόκοκκου (0,2-0,4 mm) ασβεστιτικού υλικού. Συχνά, στις δολοµιτικές ταινίες εµφανίζονται φυλλώδη ορυκτά και χαλαζίας, ενώ τα δίκτυα διακλάσεων και ρωγµατώσεων πληρώνονται µε δευτερογενή ασβεστίτη και µεταλλικά ορυκτά του Fe και του Mn. Στα 4 α- νενεργά λατοµεία της περιοχής Μακροχωρίου, εξορύχθηκαν, στο παρελθόν, µικρές ποσότητες ο- γκοµαρµάρων, καθώς το πέτρωµα είναι έντονα τεκτονισµένο, σε βαθµό τέτοιο ώστε κατά θέσεις να εµφανίζεται σαν τεκτονικό σύντριµµα Ασβεστιτικά µάρµαρα Αντίστοιχα µε τα δολοµιτικά µάρµαρα έτσι και τα ασβεστιτικά µάρµαρα της Α. Μακεδονίας εµφανίζουν µεγάλη ποικιλία εµπορικών τύπων, οι οποίοι διαµορφώνονται, κυρίως µε βάση τον χρωµατισµό και την κοκκοµετρία τους. Οι πιο αξιόλογοι εµπορικοί τύποι είναι τα λευκά Ληµνιάς, τα λευκά Κεχρόκαµπου και η Κρυσταλλίνα της Θάσου. Μικρότερης εµπορικής αξίας είναι τα ηµίλευκα, τα ταινιωτά ή ριγωτά και τα τεφρόχροα των περιοχών του Αν. Φαλακρού και των ορέων Λεκάνης Λευκά Ληµνιάς Εµφανίζονται στην περιοχή Ληµνιάς Βουνοχωρίου Καβάλας. Πρόκειται για µεσόκοκκα ασβεστιτικά µάρµαρα λευκού χρώµατος τα οποία παρεµβάλλονται µεταξύ σκουρόχρωµων ή και ταινιωτών µαρµάρων, µε τη µορφή ενός ορίζοντα πάχους ~12 m και συνολικού µήκους 4 km, µε οριζόντιες διακοπές. Το περιορισµένο πάχος του πετρώµατος και οι συχνές διακοπές, περιόρισαν τη δυνατότητα εξόρυξης µεγάλων ποσοτήτων ογκοµαρµάρων. Όµως, εξαιτίας της υψηλής εµπορικής α- ξίας του υλικού, διανοίχτηκαν 15 µεγάλα και τουλάχιστον 30 µικρά λατοµεία, από όπου εξορύχθηκαν συνολικά m 3 ογκοµάρµαρα. Σήµερα λειτουργούν µόνο 2 µε πολύ µικρή παραγωγή. Οι τιµές που διαµορφώνονται στην αγορά είναι γύρω στα /m Λευκά Κεχρόκαµπου Εµφανίζονται ΝΝΑ του Κεχρόκαµπου και αποτελούν µία δέσµη λεπτόκοκκων ασβεστιτικών µαρµάρων λευκού υπόλευκου χρώµατος, µε λεπτές ενστρώσεις δολοµιτικών µαρµάρων (Βουγιούκας κ.ά. 2001α). Η λατοµική δραστηριότητα στην περιοχή είναι πρόσφατη µε 10 λατοµεία. Η ε- τήσια παραγωγή, στα 3 λατοµεία που λειτουργούν είναι της τάξης των 9000 m 3. Η τιµή του υλικού είναι ~ 800 /m 3. Η συνολική παραγωγή εγγίζει τα m 3 ογκοµάρµαρα. 393

8 3.2.3 Ηµίλευκη κρυσταλλίνα Θάσου Εξορύσσεται στην περιοχή Μαριών Θάσου έχει υπόλευκο χρώµα και αποτελείται κατά 97% από λεπτόκοκκο ασβεστίτη, ενώ στην περιοχή Θεολόγου έχει χρώµα υπόλευκο-τεφρό και είναι χονδρόκοκκο (Βουγιούκας κ.ά. 2001β). Από τα 35 λατοµεία σήµερα λειτουργούν 3 µε ετήσια παραγωγή ~8.500 m 3 ογκοµάρµαρα, ενώ η συνολική παραγωγή ξεπερνά τις m 3 σε ογκοµάρµαρα. Η τι- µή του πετρώµατος κυµαίνεται µεταξύ 250 /m 3 και 450 /m Τεφρόχρωµη κρυσταλλίνα Χαλκερού. Πρόκειται για χονδρόκοκκο ασβεστιτικό µάρµαρο τεφρού χρώµατος µε αραιές σκουρόχρωµες νησίδες που αποτελούνται και αυτές από ασβεστίτη. Η ορυκτολογική σύσταση του πετρώµατος είναι: ασβεστίτης (96%), δολοµίτης (2%), χαλαζίας (2%). Από το µοναδικό λατοµείο που λειτουργεί στο Χαλκερό Καβάλας, εξορύχθηκαν µέχρι σήµερα m 3 ογκοµάρµαρα, µε ετήσια παραγωγή m 3. Οι τιµές που διαµορφώνονται είναι ανάλογες µε την κρυσταλλίνα Θάσου Ηµίλευκα Ανατολικού Φαλακρού Παρουσιάζουν µεγάλη επιφανειακή εξάπλωση στην ανατολική πλευρά του όρους Φαλακρού, µεταξύ Ξηροποτάµου, Βαθύλακκου, ενδρακίων, Μακρυπλαγίου και Μοναστηρακίου ράµας. Πρόκειται για ρυθµικά επαναλαµβανόµενους ορίζοντες, πάχους 4-5 m, στη λιθοστρωµατογραφική ακολουθία των ασβεστιτικών µαρµάρων και αποτελούνται από µεσόκοκκο έως, κατά θέσεις χονδρόκοκκο ασβεστιτικό µάρµαρο, τεφρόλευκου χρώµατος µε διάσπαρτες σκουρόχρωµες νησίδες ή «πιτσιλιές» οι οποίες αποτελούνται από ασβεστίτη και υπερλεπτόκοκκο γραφίτη. Είναι ο πλαιότερος ποιοτικός εµπορικός τύπος που εξορύσσονταν στην περιοχή. Υπάρχουν περισσότερα από 250 λατοµεία, από τα οποία σήµερα λειτουργούν µόνο 8 µε ετήσια παραγωγή m 3 ογκοµάρ- µαρα. Η τιµή του υλικού είναι πολύ χαµηλή ( /m 3 ). Η συνολική παραγωγή σε ογκοµάρµαρα είναι της τάξης των m Ηµίλευκα ριγωτά Στενωπού Είναι λευκά έως ηµίλευκα, λεπτόκοκκα έως µεσόκοκκα ασβεστιτικά µάρµαρα, τα οποία εναλλάσσονται µε τεφρές λεπτότατες ταινίες (ρίγες) πάχους 0,5-1 cm. Εµφανίζονται στις περιοχές Στενωπού, ύσβατου και Ελαφοχωρίου των ορέων Λεκάνης. Από τα 30 λατοµεία της περιοχής, σήµερα λειτουργούν µόνο τα 11 µε ετήσια παραγωγή m 3. Τα µέχρι σήµερα εξορυχθέντα ογκο- µάρµαρα είναι της τάξης των m 3, ενώ τα αποθέµατα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία, εκτιµάται ότι είναι πολλαπλάσια. Οι τιµές διαµορφώνονται µεταξύ 100 /m 3 και 450 /m Τεφρόλευκα ταινιωτά Αγ. Κοσµά Πρόκειται για τεφρόχροες ταινίες ασβεστιτικού υλικού, µε υπόλευκες τεφρόχρωµες ταινίες αποτελούµενες επίσης από ασβεστίτη. Από τα 39 υπάρχοντα λατοµεία στην περιοχή του Αγ. Κοσµά, σήµερα λειτουργούν µόνο τα 7 µε ετήσια παραγωγή σε ογκοµάρµαρα ~ m 3. Οι τιµές αυτού του υλικού κυµαίνονται µεταξύ 100 /m 3 και 350 /m 3. Μέχρι σήµερα εξορύχθηκαν περισσότερα από m 3 ογκοµάρµαρα Σιπολινικά µάρµαρα Σήµερα, είναι τα µάρµαρα µε τη χαµηλότερη εµπορική αξία, καθώς είναι κατά κανόνα σκουρόχρωµα ή ποικιλόχρωµα και παρουσιάζουν προβλήµατα στην κοπή, λείανση και στίλβωση, λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε φυλλώδη ορυκτά και χαλαζία. Παλαιότερα, στη δεκαετία 70, γινόταν εκ- µετάλλευση των σκουρόχρωµων-ταινιωτών µαρµάρων του Πανοράµατος µε 2 λατοµεία, των τεφρόχροων Βαθύλακκου-Ταξιαρχών, µε 30 λατοµεία, από τα οποία εξορύχθηκαν ~ m 3 ογκο- µάρµαρα, των τεφρών Ροδολίβους µε 1 λατοµείο στην περιοχή Ν.Φυλής και αργότερα, τη δεκαετία 80, των ποικιλόχρωµων Σιπολινών Βουνοχωρίου, µε 1 λατοµείο. Σήµερα, το µοναδικό σιπολινικό µάρµαρο που εξορύσσεται στην περιοχή είναι το Πράσινο Ξηροποτάµου(GREENSTAR), µε 2 λατοµεία στον Ξηροπόταµο. Πρόκειται για ένα αδρόκοκκο ασβεστιτικό µάρµαρο τεφρού χρώµατος µε πράσινα συσσωµατώµατα ή ταινίες οι οποίες αποτελούνται κυρίως από φλογοπίτη, ασβεστιούχο 394

9 σκαπόλιθο, χαλαζία, αστρίους και φθορίτη. Τα αποθέµατα είναι περιορισµένα, ενώ η τιµή του φτάνει τα /m 3. 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Τα µάρµαρα της Α. Μακεδονίας καλύπτουν έκταση km 2 και διακρίνονται σε ασβεστιτικά (75%), δολοµιτικά (5%) και σιπολινικά (20%). 2. ιανοίχτηκαν 576 λατοµεία, από τα οποία εξορύχθηκαν συνολικά 3, m 3 σε ογκοµάρµαρα. Σήµερα, στα 86 λειτουργούντα λατοµεία η ετήσια παραγωγή είναι m 3 σε ογκο- µάρµαρα. 3. Οι ποιοτικοί εµπορικοί τύποι διαµορφώνονται ανάλογα µε τη χηµική ορυκτολογική σύσταση, το χρωµατισµό, την κοκκοµετρία, το είδος της τεκτονικής παραµόρφωσης και τις φυσικο- µηχανικές ιδιότητες του πετρώµατος. 4. Συχνά, οι ποιοτικοί τύποι δεν ταυτίζονται µε τους εµπορικούς, καθώς οι πρώτοι διαµορφώνονται µε βάση επιστηµονικά κριτήρια, ενώ οι δεύτεροι µε βάση καθαρά εµπορικά-οικονοµικά κριτήρια από τις διάφορες εταιρείες εκµετάλλευσης. 5. Τα µάρµαρα µε τη µεγαλύτερη εµπορική αξία είναι τα χιονόλευκα δολοµιτικά της Θάσου. Τα τεκτονικά προβλήµατα του πετρώµατος και η απαγόρευση αδειοδότησης νέων περιοχών, έ- χουν σαν αποτέλεσµα τα περιορισµένα αποθέµατα. 6. Εφάµιλλης εµπορικής αξίας προϊόν, µε τα χιονόλευκα της Θάσου αποτελούν τα γαλακτόχροα δολοµιτικά µάρµαρα (Αριστο) της περιοχής Γρανίτη ράµας. Λόγω των µικρών εµφανίσεων του πετρώµατος, τα αποθέµατα είναι ελάχιστα. 7. Ο µεγαλύτερος όγκος παραγωγής προέρχεται από τους ποιοτικούς τύπους µεσαίας εµπορικής αξίας, µε: τα λευκά ασβεστιτικά του Κεχρόκαµπου, τα λευκά δολοµιτικά Πηγών και Πύργων, τα ποικιλόχρωµα του Φαλακρού, τα ηµίλευκα, ριγωτά, ταινιωτά και τεφρόχρωµα ασβεστιτικά µάρµαρα του Φαλακρού και της Λεκάνης. 8. Τα σκουρόχρωµα µάρµαρα που κατά κανόνα είναι σιπολινικά, λόγω της µικρής ζήτησης και των πολλαπλών προβληµάτων που παρουσιάζουν στη µεταποίηση, είναι χαµηλής εµπορικής αξίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βουγιούκας. & Χατζηπαναγής Ι Πληροφοριακά στοιχεία λειτουργούντων λατοµείων και εργοστασίων επεξεργασίας µαρµάρων στην Αν. Μακεδονία και Θράκη, Έκθεση ΙΓΜΕ, Ξάνθη, 91σ. Βουγιούκας., Χατζηπαναγής Ι., Αναστασιάδης Ι., ηµάδης Ε., Θεοδωρούρης Α. & Επιτρόπου Ν. 2001α. Έ- ρευνα για τον εντοπισµό και αξιοποίηση µαρµαροφόρων περιοχών στην Αν. Μακεδονία- Θράκη. Τελική Έκθεση ΙΓΜΕ, Ξάνθη, 233σ. Βουγιούκας., Χατζηπαναγής Ι., Λασκαρίδης Κ., Παπαϊωάννου Ν., Παπατρέχας Χ. & Χρίστου Γ. 2001β. Άτλαντας Μαρµάρων. ΙΓΜΕ, Ξάνθη, 46σ. Μπόσκος Ε., Χατζηπαναγής Ι. & Παπαδόπουλος Π Νέα δεδοµένα στην οριοθέτηση των τεκτονικών Ενοτήτων Παγγαίου και Σιδηρόνερου στη υτική Ροδόπη. ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ. 32/1, Ποµάκης Ι Σύγχρονα χηµικά προϊόντα στην ποιοτική αναβάθµιση του µαρµάρου. Πρακτ. 2 ου Πανελλ. Συν. «Το Ελληνικό Μάρµαρο», Θεσσαλονίκη, Τσιραµπίδης Α Πετρογραφικά χαρακτηριστικά, ορυκτολογική και χηµική σύσταση και τύποι ελληνικών µαρµάρων. Πρακτ. 2 ου Πανελλ. Συν. «Το Ελληνικό Μάρµαρο», Θεσσαλονίκη, Χατζηπαναγής Ι Η γεωλογική δοµή της ευρύτερης περιοχής του όρους Φαλακρού. ιδ. ιατριβή, Ε.Μ. Πολυτεχνείο, 170σ. Χατζηπαναγής Ι., Φυτρολάκης Ν. & Μπόσκος Ε Η γεωλογική δοµή της ευρύτερης περιοχής του όρους Φαλακρού και η τεκτονική σχέση της. Ροδόπης µε τη Σερβ/κή µάζα ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ. 28/1, Χατζηπαναγής Ι. & Βουγιούκας Η σηµασία της λιθοστρωµατογραφικής θέσης και της τεκτονικής παρα- µόρφωσης στον εντοπισµό και την αξιοποίηση των δολοµιτικών µαρµάρων του όρους Φαλακρού. ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρείας. 36/1, Χατζηπαναγής Ι., Βουγιούκας., Θεοδωρούδης Α. & Παπατρέχας Χ Η γεωλογική έρευνα στον εντοπισµό, αξιολόγηση και εκµετάλλευση µαρµαροφόρων περιοχών. Πιλοτική εφαρµογή στην περιοχή Γρανίτη ράµας. Πρακτ. 2 ου Πανελλ. Συν. «Το Ελληνικό Μάρµαρο», Θεσσαλονίκη, Chatzipanagis I Geology and stratigraphy of Falakro mountain area (W. Rhodope). Geologica Rhodopica, 2,

10 ABSTRACT THE MARBLES OF EASTERN MACEDONIA. PRINCIPAL FACTORS WHICH CHARACTERIZE THEIR COMMERCIAL VALUE AS ORNAMENTAL STONES. QUALITIES-PRODUCTION-PRICES-ECONOMIC RESERVES Chatzipanagis I. 1 and Vougioukas D. 2 1 I.G.M.E., 1 Frangon, Thessaloniki 2 I.G.M.E., 30 Brokoumi, Xanthi The marbles of Eastern Macedonia area cover a surface area approximately of 1800 km 2 and are distinguished in calcitic marbles, dolomitic marbles and cipoline,. The quality commercial types that are produced, are shaped according to the chemical mineralogical composition of the rocks, the colour, the grain dimensions of the crystals, the type of the tectonic deformation and the physico-mecanical characteristics of the marbles. At this point, 40 types of ornamental stones of E. Macedonia are in the market. Greater value have the snow white marbles and the white dolomite marbles followed by the white and semi-white calcitic marbles with prices between 800 /m 3 and 1,800 /m 3. The multicoloured dolomitic marbles, the gray colored marbles and the banded or striped calcite marbles are of medium commercial value with prices between 400 /m 3 and 800 /m 3, while the brown and dark colored calcite and cipoline marbles are saled in very low prices ( /m 3 ). In E. Macedonia there are 576 open quarries from which today function approximately 86, with annual production of 210,000 m 3 in blocks. The total economic reserves cannot be estimated, because there are not detailed informations as far as quarrying by private companies is concerned. 396

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΑΔΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΑ ΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΡΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΦΟΡΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ Δηλγεράκη Ζωή Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (%w) Ασβεστίτης 98 Δολομίτης - Quartz 0.5

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (%w) Ασβεστίτης 98 Δολομίτης - Quartz 0.5 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) Ασβεστίτης 98 Quartz 0.5 CaO 54.80 K 2 O 0.09 MgO 1.55 Na 2 O 0.04 SiO 2 1.10 MnO 0.02 Fe 2 O 3 0.14 LOl 43.05 Al 2 O 3 0.20 Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Βασίλης Μέλφος Λέκτορας Κοιτασματολογίας-Γεωχημείας Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης melfosv@geo.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ. 9-17 ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Βαρτή - Ματαράγκα Μ. και Ματαράγκας. Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Κεφάλαιο 4: Τεχνική συµπεριφορά πετρωµάτων 4.1 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Στα επόµενα γίνεται παρουσίαση της τεχνικής συµπεριφοράς των πετρωµάτων, που συνήθως αναπτύσσονται στον Ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.- ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.- ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & MΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.- ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Από Ι.Χατζηπαναγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 15 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Γεωγραφία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Η Περιφέρεια Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ. Στερεά σώματα, ποικίλων σχημάτων και

ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ. Στερεά σώματα, ποικίλων σχημάτων και ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Δομικοί λίθοι Β. Αδρανή υλικά Γ. Συνδετικά υλικά - Κονιάματα ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ Στερεά σώματα, ποικίλων σχημάτων και διαστάσεων. Κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος, αλλά γενικά επιδιώκεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αναχώρηση με λεωφορείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 4. Πετρολογία Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν το στερεό φλοιό της γης διακρίνονται από τεχνικογεωλογικής πλευράς σε εδαφικούς και βραχώδεις. Οι βραχώδεις προϋπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μίγματα ορυκτών φάσεων Οι ορυκτές φάσεις μπορεί να είναι ενός είδους ή περισσότερων ειδών Μάρμαρο

Είναι μίγματα ορυκτών φάσεων Οι ορυκτές φάσεις μπορεί να είναι ενός είδους ή περισσότερων ειδών Μάρμαρο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, 2011 Είναι μίγματα ορυκτών φάσεων Οι ορυκτές φάσεις μπορεί να είναι ενός είδους ή περισσότερων ειδών Μάρμαρο Πολλοί κρύσταλλοι ασβεστίτη Γρανίτης Κρύσταλλοι χαλαζία, πλαγιοκλάστου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών η Ορυκτολογία-Πετρολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

6. ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 74 6. ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6.1 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.1.1 Γενικά - Λατοµεία στο Ν. Καβάλας Ο Νοµός Καβάλας αποτελεί σήµερα ένα από τα κυριότερα κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ CARRARA ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΓΟΚΡΥΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ CARRARA ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΓΟΚΡΥΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ CARRARA ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Πετρολογικός κύκλος

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Πετρολογικός κύκλος ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εκρηξιγενή - Μεταµορφωµένα - Ιζηµατογενή πετρώµατα Πετρολογικός κύκλος ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Πετρώµατα Πετρώµατα είναι φυσικά στερεά υλικά σε συµπαγή ή χαλαρή µορφή, που π αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ορυκτός Πλούτος της Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Ο Ορυκτός Πλούτος της Αν. Μακεδονίας και Θράκης Ο Ορυκτός Πλούτος της Αν. Μακεδονίας και Θράκης Ανδρέας Μπενάρδος, Λέκτορας Σχολή Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. Περίληψη Ο ορυκτός πλούτος και η ορθή εκμετάλλευσή του είναι αλληλένδετος με τις αναπτυξιακές

Διαβάστε περισσότερα

Mορφές ανάπτυξης των κοιτασμάτων και δομές μεταλλευμάτων

Mορφές ανάπτυξης των κοιτασμάτων και δομές μεταλλευμάτων Mορφές ανάπτυξης των κοιτασμάτων και δομές μεταλλευμάτων Στην παρουσίαση αυτή υπάρχουν εικόνες με περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πολλά μεταλλεύματα αναπτύσσονται στο χώρο, καθώς και επιλογή από εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» Το µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» ανήκει στα µεταλλεία Κασσάνδρας που εκτείνονται στο βορειοανατολικό τµήµα της Χαλκιδικής Κοίτασµα µικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείµενο. 2.Περιγραφη Κτιριων Συγκροτήµατος. 2.Α. Κυρίως κτίριο 2.Α.1. Βορειοανατολική Όψη - Νοτιοδυτική Όψη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείµενο. 2.Περιγραφη Κτιριων Συγκροτήµατος. 2.Α. Κυρίως κτίριο 2.Α.1. Βορειοανατολική Όψη - Νοτιοδυτική Όψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείµενο H µελέτη αφορά τις εργασίες αποκατάστασης όψεων και αφορούν τη στερέωση των µαρµάρων που είναι επενδεδυµένες οι εξωτερικές πλευρές του συγκροτήµατος. 2.Περιγραφη Κτιριων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΞΑΝΘΗ. Β Εξάμηνο.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΞΑΝΘΗ. Β Εξάμηνο. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΞΑΝΘΗ Β Εξάμηνο Θεσσαλονίκη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΡΟΜΗΣ 1η ΗΜΕΡΑ Ξάνθη. Βολλαστονίτης (Σχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Ορυκτά - πετρώματα Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Πετρώματα είναι οι μεγάλες μονάδες υλικών, που αποτελούν το στερεό συνεκτικό σύνολο από ένα ανακάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΩΝ Το 1844 ο Γάλλος επιστήμονας Dufrenoy χαρακτήρισε το ορυκτό που μελετήθηκε το 1821 απο το Γάλλο χημικός Berthier στο χωριό Les Baux, της Ν. Γαλλίας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3. Ορυκτά Πετρογραφία Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Pb-Zn Ore deposits in Greece

Pb-Zn Ore deposits in Greece Pb-Zn Ore deposits in Greece 1. Kirki-Evros* 2. Thermes* 3. Thasos P. Kavala Pangaeon* 4. Agistron Vrontou* 5. Pontokerasia Kilkis* 6. Chalkidiki* 7. Lavrio* 8. Molaoi -Lakonia 9. Cyclades (Milos, Siphnos,

Διαβάστε περισσότερα

Stratigraphy Στρωματογραφία

Stratigraphy Στρωματογραφία Stratigraphy Στρωματογραφία τι είναι η στρωματογραφία? είναι ο κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με την μελέτη των στρωμένων πετρωμάτων στον χώρο και στο χρόνο. branch of geology dealing with stratified

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Geotechnical Classification of Metamorphic Rocks Based on their Degree of Anisotropy ΣΑΡΟΓΛΟΥ, X. I. ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα των Ορυκτών

Η έρευνα των Ορυκτών Η έρευνα των Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Ι.Γ.Μ.Ε. (Έμφαση στις Ο.Π.Υ. για Αδρανή) Αναπλ. Καθηγητής Παν. Αθηνών Κ.Θ. Παπαβασιλείου Γενικός ιευθυντής του Ι.Γ.Μ.Ε. Πάτρα,, 18 Μαϊου 2010 1 Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΚΊΔΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΟΛΥΛΑΜΑ ΤΕΛΑΡΑ ΚΟΠΗ ΚΟΦΤΕΣ ΓΕΦΥΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΜΑΡΜΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ.

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Δ Εξάμηνο ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα στοιχεία του τεκτονικού ιστού που καθορίζουν και διαµορφώνουν µια φύλλωση είναι τα ακόλουθα (Εικ. 4.1):

Τα στοιχεία του τεκτονικού ιστού που καθορίζουν και διαµορφώνουν µια φύλλωση είναι τα ακόλουθα (Εικ. 4.1): σελ. 49 4. Φύλλωση Γράµµωση 4.1 Εισαγωγή Πολλές µικροδοµές σε ένα πέτρωµα καθορίζονται από τον προτιµητέο προσανατολισµό των ορυκτών ή άλλων στοιχείων του τεκτονικού ιστού. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΡΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ (e-mail: tsourlos@lemnos.geo.auth.gr) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ Μελετά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Απρίλιος 2007 ΠΥΡΙΤΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Απρίλιος 2007 ΠΥΡΙΤΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Απρίλιος 2007 ΠΥΡΙΤΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ 92% των ορυκτών του φλοιού της γης είναι πυριτικά 39% 12% 12% 11% 5% 5% 5% 3% 8% Πλαγιόκλαστα Αλκαλικοί άστριοι Χαλαζίας Πυρόξενοι Αμφίβολοι Μαρμαρυγίες

Διαβάστε περισσότερα

9 ΛΑΜΠΡΟΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΑΚΡΑΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ

9 ΛΑΜΠΡΟΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΑΚΡΑΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ 9 ΛΑΜΠΡΟΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΑΚΡΑΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ Εκτός από τα πετρώµατα τα οποία αναφέρθηκαν µέχρι τώρα, υπάρχουν και άλλα, τα οποία, αν και γενικά δεν είναι πολύ διαδεδοµένα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Ohm.m) ΓΡΑΝΙΤΗΣ 100-1 x 10 6 ΓΑΒΡΟΣ 1 x 10 3-1 x 10 6 ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ 50-1 x 10 7 ΨΑΜΜΙΤΗΣ 1-1 x 10 8 ΑΜΜΟΣ 1-1.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Ohm.m) ΓΡΑΝΙΤΗΣ 100-1 x 10 6 ΓΑΒΡΟΣ 1 x 10 3-1 x 10 6 ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ 50-1 x 10 7 ΨΑΜΜΙΤΗΣ 1-1 x 10 8 ΑΜΜΟΣ 1-1. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της μεθόδου της ειδικής αντίστασης είναι να βρεθεί η γεωηλεκτρική δομή του υπεδάφους και έμμεσα να ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι. Πηγή του υλικού Μάγμα Τήξη πετρωμάτων στο θερμό κάτω φλοιό ή άνω μανδύα. ιαδικασία γένεσης Κρυστάλλωση (στερεοποίηση μάγματος)

Τι είναι. Πηγή του υλικού Μάγμα Τήξη πετρωμάτων στο θερμό κάτω φλοιό ή άνω μανδύα. ιαδικασία γένεσης Κρυστάλλωση (στερεοποίηση μάγματος) Πυριγενή πετρώματα Τι είναι Πηγή του υλικού Μάγμα Τήξη πετρωμάτων στο θερμό κάτω φλοιό ή άνω μανδύα. ιαδικασία γένεσης Κρυστάλλωση (στερεοποίηση μάγματος) Είδη πυριγενών πετρωμάτων Ηφαιστειακά ή εκρηξιγενή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας «Συστήματα ΓΑΘ Ταξινόμηση Συστημάτων ΓΑΘ και Εναλλαγή Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΟΠΥΡΙΤΙΚΑ X 3 Y 2 (SiO 4 ) 3 (X=Mg,Fe,Mn,Ca) (Y=Al,Cr,Fe Y=Al,Cr,Fe) Κυβικό τα πόλωσης Σχισμός Γενικά άχρωμο, γκριζωπό. Υψηλό έως πολύ υψηλό θετικό. Ιδιόμορφες εξαπλευρικές ή οκταπλευρικές τομές. Aποστρογγυλεμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ. Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7. Καθ. Αναστασία Κυρατζή. Κυρατζή Α. "Φυσική της Λιθόσφαιρας"

ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ. Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7. Καθ. Αναστασία Κυρατζή. Κυρατζή Α. Φυσική της Λιθόσφαιρας ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7 Καθ. Αναστασία Κυρατζή Κυρατζή Α. "Φυσική της Λιθόσφαιρας" 1 Εισαγωγή Υπόθεση της Μετάθεσης των ηπείρων Wegener 1912 Υπόθεση της Επέκτασης του θαλάσσιου πυθµένα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα

Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα Γεώργιος Χαραλαμπίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΤΥΧΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΤΥΧΟ ΞΑΝΘΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΤΥΧΟ ΞΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής Λέκτορας Βασίλειος Μέλφος Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 12: Περιροδοπική- Σερβομακεδονική Ζώνη. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 12: Περιροδοπική- Σερβομακεδονική Ζώνη. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 12: Περιροδοπική- Σερβομακεδονική Ζώνη Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ H πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το πάθος για καινοτομία έχουν καταστήσει την εταιρία Sonneflex ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή και σκοπός πτυχιακής εργασίας... 4

1. Εισαγωγή και σκοπός πτυχιακής εργασίας... 4 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την χαρτογράφηση και την κινηματική ανάλυση του τεκτονικού καλύμματος των κυανοσχιστολίθων της νήσου Σίφνου και συγκεκριμένα της ευρύτερης περιοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση μέθοδων υπόγειας εκμετάλλευσης

Σύγκριση μέθοδων υπόγειας εκμετάλλευσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Σύγκριση μέθοδων υπόγειας εκμετάλλευσης Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Μέθοδοι Υπόγειας Εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο design συναντάει το απόλυτα διαχρονικό υλικό

Το σύγχρονο design συναντάει το απόλυτα διαχρονικό υλικό ΜΑΡΜΑΡΟΝ Ένα φυσικό υλικό με διαχρονική αξία, αντοχή και απεριόριστες δυνατότητες που από την ανακάλυψή του μέχρι σήμερα συνδέεται με εμβληματικές εκφράσεις της αρχιτεκτονικής και της τέχνης. Κάθε είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ACO 3. A = μέταλλο

ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ACO 3. A = μέταλλο Ανθρακικά ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ACO 3 A = μέταλλο Ομάδα Ασβεστίτη Τριγωνικό Ασβεστίτης CaCO 3 Μαγνησίτης MgCO 3 Σιδηρίτης FeCO 3 Ροδοχρωσίτης MnCO 3 Σμιθσωνίτης ZnCO 3 Ομάδα Αραγωνίτη Ρομβικό Αραγωνίτης CaCO 3 Κερουσίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Μετρήσεις στην εργασιακή ατµόσφαιρα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Μετρήσεις στην εργασιακή ατµόσφαιρα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Αρχαίες Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο νοµός Καβάλας κατέχει, ως προς τους φυσικούς πόρους, ξεχωριστή θέση ανά- µεσα στους νοµούς της χώρας. Τα κοιτάσµατα πετρελαίου στον Πρίνο, κοντά στη Θάσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.ΣΕΛ 3 1 Γεωλογία Αττικο-κυκλαδικής μάζας...σελ 4-7 2 Η μεταμόρφωση στην Αττικο-κυκλαδική μάζα...σελ 8-12 2.1 Τεκτονική επισκόπηση...σελ 13-14 2.2 Γεωλογία Άνδρου...ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ.

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Εξάμηνο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2009 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η άσκηση υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Ο συνολικός πληθυσµός του νοµού Καβάλας, µε πρωτεύουσα την Καβάλα, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ανέρχεται σε 145.054 κατοίκους.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, 2011 Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ Καλιούχος Άστριος ή Πλαγιόκλαστο Χαλαζίας Βιοτίτης ή Κεροστίλβη + Μοσχοβίτης (όχι με Κεροστλίβη) + Μαγνητίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2009

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (Γ 0101) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2009 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Δρ. Δ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ & Χ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας, το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 Χαρακτηριστικά και ορυκτολογία σιδηρούχων ιζημάτων Διεργασίες FeR και SR Ταινιωτοί σιδηρούχοι σχηματισμοί (BIF) Λεπτόκοκκα κλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Φ3. Η κορυφή του όρους «Ζας», η οποία δοµείται από µετακροκαλοπαγές. υπόλοιπος ορεινός όγκος απότελείται

Φ3. Η κορυφή του όρους «Ζας», η οποία δοµείται από µετακροκαλοπαγές. υπόλοιπος ορεινός όγκος απότελείται Φ1. Η παραλία του «Καλαντού» αποτελούµενη από χονδρόκοκκη άµµο. Στο βάθος διακρίνεται ο ορεινός όγκος «Βιγλαστούρι» που δοµείται από µάρµαρα. Στους πρόποδες του ορεινού όγκου επικρατεί ο σχηµατισµός των

Διαβάστε περισσότερα

Κοιτασματολογία Ενότητα 3: Διαδικασίες σχηματισμού, περιεχόμενο και εμφανίσεις κοιτασμάτων

Κοιτασματολογία Ενότητα 3: Διαδικασίες σχηματισμού, περιεχόμενο και εμφανίσεις κοιτασμάτων Κοιτασματολογία Ενότητα 3: Διαδικασίες σχηματισμού, περιεχόμενο και εμφανίσεις κοιτασμάτων Γεώργιος Χαραλαμπίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν έφη ονοµάζονται οι αιωρούµενοι ατµοσφαιρικοί σχηµατισµοί οι οποίοι αποτελούνται από υδροσταγόνες, παγοκρυστάλλους ή και από συνδυασµό υδροσταγόνων και παγοκρυστάλλων. Ουσιαστικά πρόκειται για το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝ ΡΟΥ

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝ ΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝ ΡΟΥ ( ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα