ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΚΤ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΚΤ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΚΤ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Στην παρούσα ανασκόπηση αναφέρονται ασυνήθεις µικροοργανισµοί που πρόσφατα συνδέθηκαν µε τη δηµιουργία της εκκριτικής µέσης ωτίτιδας καθώς και οι αλληλοσυγκρουόµενες απόψεις για το ρόλο τους στην παθογένεια της εκκριτικής µέσης ωτίτιδας στα παιδιά. Από τους πλέον µελετηµένους ασυνήθεις µικροοργανισµούς είναι ο. Πρόκειται για έναν gram θετικό κόκκο, για τον οποίο έχει τεκµηριωθεί η τοπική ανοσοαπάντηση µε την ανεύρεση IgG και IgA αντισωµάτων έναντι του παραπάνω κόκκου στο έκκριµα του µέσου ωτός και έχει καταχωρισθεί στους παθογόνους µικροοργανισµούς. Άλλοι µικροοργανισµοί που σπάνια ενοχοποιούνται στην παθογένεια της εκκριτικής ωτίτιδας είναι η, τα και, τα άτυπα µυκοβακτηρίδια, το, τα και και το. Ωστόσο η συµµετοχή αυτών στη δηµιουργία εκκριτικής µέσης ωτίτιδας δεν έχει τεκµηριωθεί και απαιτείται περαιτέρω έρευνα. (Λέξεις ευρετηρίου: ασυνήθεις µικροοργανισµοί, εκκριτική µέση ωτίτις, παιδιά). Εισαγωγή S. pneumoniaeh. influenzaem. catarrhalis

2 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Alloiococcus otitidis (A. otitidis) A. otitidis, A. οtitis Α. οtitidis A. otitidis Α. otitidis Α. οtitidis A. οtitidis Α. οtitidis Α. otitidis A. otitidis

3 218 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Α. otitidis S. pneumoniae H. Influenzae M. catarrhalis Α. otitidis A. οtitidis Α. οtitidis Α. οtitidis A. οtitidis A. otitidis A. otitidis A. otitidis Turicella otitidis (T. otitidis) Turicella otitidis T. otitidis T. otitidis T. οtitidis Corynebacterium auris Corynebacterium afermentans Τ. otitidis

4 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Φυµατιώδης ωτίτις Μη φυµατιώδη ή άτυπα µυκοβακτηρίδια M. fortuitum M. avium M. abscessus

5 220 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία M. chelonaem. fortuitum M. kansasii M. abscessus M. chelonae M. abscessus M. fortuitum Μ. fortuitum Μ. abscessus M. fortuitum M. abscessus M. abscessus Μ. abscessus Helicobacter pylori (H. pylori) H. pylori, H. pylori H. pylori H. pylori H. pylori H. pylori Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) C. trachomatis C.

6 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, trachomatis Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae) C. pneumoniae C. trachomatis A. otitidis ιεύθυνση Επικοινωνίας: Μαρία Παπαπετροπούλου Γούναρη 35, Αγ. Παρασκευή Summary M. PAPAPETROPOULOU, N. PAPAPETROPOULOS Uncommon microorganisms related to otitis media with effusion Dept. of Microbiology «Athens Medical Center» Applied Clinical Microbiology In this review article the most uncommon microorganisms that recently have been linked with the pathogenesis of otitis media with effusion will be mentioned. There is a debate concerning their role in the pathogenesis of otitis media with effusion in children. Among these microorganisms the most well studied is Alloiococcus otitis. It is a gram-positive coccus that has been enregistered as pathogenic microorganism. There are numerous microorganisms that have been implicated in the pathogenesis of otitis media with effusion such as, and afermentans, non-tuberculous mycobacteria,, and pneumonia and. There is need of more research concerning these bacteria in order to prove their involvement in the pathogenesis of otitis media with effusion. (Key words: Uncommon microorganisms, otitis media with effusion, children). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bluestone CD 118 (3) 2. Pereira MB, Pereira MR, Cantarelli V, Costa SS 80 (1) 3. Hendolin PH, Markkanen A, Ylikoski J, Wahlfors JJ 35 (11) 4. Faden H, Dryja D 27 (11) 5. Aguirre M, Collins MD 42 (1) 6. Von Graevenitz A 31 (2)

7 222 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία 7. Stroman DW, Roland PS, Dohar J, Burt W 111 (11 Pt 1) 8. Frank DN, Spiegelman GB, Davis W, Wagner E, Lyons E, Pace NR 41 (1) 9. Kalcioglu MT, Oncel S, Durmaz R, Otlu B, Miman MC, Ozturan O 25 (1) 10. Leskinen K, Hendolin P, Virolainen-Julkunen A, Ylikoski J, Jero J 66 (1) 11. Harimaya A, Takada R, Hendolin PH, Fujii N, Ylikoski J, Himi T 44 (3) 12. Rayner MG, Zhang Y, Gorry MC, Chen Y, Post JC, Ehrlich GD 279 (4) 13. Hendolin PH, Paulin L, Ylikoski J 38 (1) 14. Konishi M, Nishitani C, Mitsuzawa H, Shimizu T, Sano H, Harimaya A, et al 36 (6) 15. Harimaya A, Takada R, Himi T, Yokota S, Fujii N 49 (1) 16. Hendolin PH, Karkkainen U, Himi T, Markkanen A, Ylikoski J 18 (10) 17. Beswick AJ, Lawley B, Fraise AP, Pahor AL, Brown NL 354 (9176) 18. Gomez-Hernando C, Toro C, Gutierrez M, Enriquez A, Baquero M 18 (1) 19. Bosley GS, Whitney AM, Pruckler JM, Moss CW, Daneshvar M, Sih T, et al 33 (11) 20. Ashhurst-Smith C, Hall ST, Walker P, Stuart J, Hansbro PM, Blackwell CC 51 (1) 21. Durmaz R, Ozerol IH, Kalcioglu MT, Oncel S, Otlu B, Direkel S, et al 25 (2) 22. Gomez-Garces JL, Alhambra A, Alos JI, Barrera B, Garcia G 10(9) 23. Funke G, Stubbs S, Altwegg M, Carlotti A, Collins MD 44 (2) 24. Holzmann D, Funke G, Linder T, Nadal D 21 (12) 25. Pallen MJ, Butcher PD 18 Suppl A 26. Runyon EH 43 (1) 27. Williams RG, Douglas-Jones T 109 (1) 28. Austin WK, Lockey MW 102 (9) 29. Wardrop PA, Pillsbury HC 110 (10) 30. Plemmons RM, McAllister CK, Liening DA, Garces MC

8 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, (6) 31. van Aarem A, Muytjens HL, Smits MM, Cremers CW 43 (1) 32. Avery RK, Eavey RD, Della Torre T, Ramos D, Pasternack MS 15 (11) 33. TerKonda RP, Levine SC, Duvall AJ, 3rd, Giebink GS 105 (12 Pt 1) 34. Franklin DJ, Starke JR, Brady MT, Brown BA, Wallace RJ, Jr 15 (3) 35. Nylen O, Alestig K, Fasth A, Gustavii N, Olofsson J, Renvall U, et al 13 (7) 36. Karlidag T, Bulut Y, Keles E, Kaygusuz I, Yalcin S, Ozdarendeli A, et al 115 (7) 37. Yilmaz MD, Aktepe O, Cetinkol Y, Altuntas A 69 (6) 38. Agirdir BV, Bozova S, Derin AT, Turhan M 70 (5) 39. Bitar M, Mahfouz R, Soweid A, Racoubian E, Ghasham M, Zaatari G, et al 126 (2) 40. Crapko M, Kerschner JE, Syring M, Johnston N 117 (8) 41. Uno Y 78 (12) 42. Hashigucci K, Ogawa H, Kazuyama Y 95 (11) 43. Keles E, Bulut Y, Kaygusuz I, Karlidag T, Yalcin S, Ozdarendeli A, et al 42 (7) 44. Storgaard M, Tarp B, Ovesen T, Vinther B, Andersen PL, Obel N, et al 48 (2) Υποβλήθηκε: 30/05/2008 Εγκρίθηκε: 09/09/2008 Salmonella typhi E. Coli

9 ΜΕΛΕΤΕΣ Φ. ΚΟΝΤΟΣ, Ι. ΜΑΡΙΝΟΥ, Σ. ΧΑΤΖΗ, Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ, Λ. ΖΕΡΒΑ H εργαστηριακή διάγνωση της φυµατίωσης έχει το µειονέκτηµα ότι οι συνήθεις µέθοδοι στερούνται ευαισθησίας και η λήψη των αποτελεσµάτων καθυστερεί πολύ. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν στο εµπόριο συµβατικές και µοριακές µέθοδοι που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση αυτών των µειονεκτηµάτων της εργαστηριακής διάγνωσης. Η παρούσα µελέτη αξιολoγεί την καινούργια αυτή µεθοδολογία. Ε- ξετάστηκαν διαδοχικά δείγµατα στα οποία διενεργήθηκε οξεάντοχη χρώση και καλλιέργειες σε υλικό Loewenstein-Jensen (biomerieux). Επιπλέον, τα δείγµατα ενοφθαλµίσθηκαν στο σύστηµα υγρών καλλιεργειών BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson). Για την ταυτοποίηση του και των ατύπων χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι Accuprobe (biomerieux) και Genotype Mycobacterium CΜ και AS (Hain-Lifescience), αντίστοιχα. Η ορθότητα της ταυτοποίησης επιβεβαιώθηκε µε προσδιορισµό της αλληλουχίας του 16S rrna και ανάλυση του γονιδίου heat shock 65kD µε µεθοδολογία PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism, όπου χρειάσθηκε. H αντοχή στην ισονιαζίδη και ριφαµπικίνη ανιχνεύθηκε µε τη µέθοδο Genotype MTBDRplus (Hain-Lifescience) και τα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν από το σύστηµα MGIT. Από τα ανωτέρω δείγµατα αποµονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν 131 στελέχη που περιελάµβαναν άτυπα19 54, 3, 3, 2, 2, 1. Η ευαισθησία διάγνωσης των µυκοβακτηριδιώσεων µε το MGIT (96.7%) ήταν ανώτερη από αυτήν του Loewenstein-Jensen (61.9%), ενώ ο µέσος χρόνος θετικοποίησης των καλλιεργειών ήταν 15,8 και 27,9 ηµέρες, αντίστοιχα. Σε δείγµατα ασθενών µε φυµατίωση και θετική οξεάντοχη χρώση, ο συνδυασµός καλλιέργειας στο MGIT και άµεσης εφαρµογής των εµπορικών µεθόδων οδήγησε σε µέσο χρόνο διάγνωσης της φυµατίωσης τις 11,6 ηµέρες από τη λήψη του κλινικού δείγµατος και µέσο χρόνο ανίχνευσης της αντοχής τις 13,6 ηµέρες. Τέλος, από 31 ασθενείς µε φυµατίωση, µόνον 10 (32.3%) ήταν αλλοδαποί και µόνον 19 (61.3%) εµφάνιζαν πνευµονική νόσο. Συµπεραίνεται ότι η εφαρµογή συνδυασµού άρτιας εµπορικής καλλιεργητικής, αλλά και µοριακής µεθοδολογίας, παρέχει ταχέως αξιόπιστα αποτελέσµατα και δίδει τη δυνατότητα διάγνωσης σε πολλά είδη µυκοβακτηριδίων που έχουν κλινική σηµασία. (Λέξεις ευρετηρίου:, άτυπα µυκοβακτηρίδια, εργαστηριακή διάγνωση, έλεγχος αντοχής, BACTEC MGIT 960).

10 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Εισαγωγή Mycobacterium tuberculosis M. tuberculosis Υλικό και µέθοδοι

11 226 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία M. tuberculosis M. tuberculosis Αποτελέσµατα Μ. tuberculosis M. abscessus M. tuberculosis Μ. tuberculosis

12 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Πίνακας 1 Αριθµός Αριθµός Αριθµός Είδος Κλινικού είγµατος ειγµάτων (%) Καλλιεργειών Θετικών Καλλιεργειών Θετικών για για ΜΤΒ 1 (%) 2 Άτυπα Μυκοβακτηρίδια (%) 2 (31 ασθενείς) (24 ασθενείς) Κατώτερο Aναπνευστικό 1519 (60,7) 60 (2,4) 31 (1,2) Αίµα 302 (12,1) 2 (0,08) 1 (0,04) Ούρα 220 (8,8) 5 (0,2) Άσηπτα Υγρά 275 (11) 2 (0,08) Πύον 68 (2,7) 19 (0,8) 3 (0,12) Ιστοί 68 (2,7) 2 (0,08) Μυελός 35 ( 1,4) 1 (0,04) Άλλα 11 (0,4) ΣΥΝΟΛΟ (3,64) 35 (1,4) M. intracellularem. simiae M. fortuitumm. shimoidei M. fortuitumm. aviumm. celatumm. intracellularem. abscessus M. lentiflavum

13 228 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Πίνακας 2 Είδος Μυκοβακτηριδίου, Αριθµός ΜΧΘ 1 ΜΧΘ 1 Αποτέλεσµα Χρώσης Ziehl- Neelsen Καλλιεργειών BACTEC MGIT 960 Loewenstein-Jensen σε ηµέρες (εύρος) σε ηµέρες (εύρος) M. tuberculosis M. tuberculosis Σύνολο M. tuberculosis 86 Μ. tuberculosis Μ. tuberculosis Συζήτηση M. tuberculosis

14 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Πίνακας 3 α/α Ηλικία (έτη) Φύλο (Άρρεν/ Θήλυ) Χώρα προέλευσης Εντόπιση Φυµατίωσης Είδος δειγµάτων (Αριθµός) Αριθµός θετικών καλλιεργειών Αριθµός θετικών Ζ-Ν

15 230 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία

16 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, M. lentiflavum M. lentiflavum M. lentiflavum M. intracellularem. simiae M. tuberculosis ιεύθυνση Επικοινωνίας: Φανούρης Κόντος Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ρίµινι 1, Χαϊδάρι Ευχαριστίες Μ. tuberculosis Summary F. KONTOS, I. MARINOU, S. HATZI, K. IOANNOU, L. ZERVA Validation of novel diagnostic methodology in Mycobacteriology Clinical Microbiology Laboratory, Medical School of Athens, «ATTIKON» University Hospital, Athens Applied Clinical Microbiology Conventional cultural methods for the diagnosis

17 232 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία of tuberculosis demonstrate lack of sensitivity and long turnaround time. Recent commercial developments in this field include liquid cultures of automated systems and identification and detection of resistance by molecular assays. The present report examined the clinical significance of the application of this new methodology. A total of consecutive specimens were stained with Ziehl-Neelsen and cultured on Loewenstein- Jensen (L-J) slants (biomerieux) as well as BACTEC MGIT 960 system (Becton Dickinson). and non-tuberculous mycobacteria (NTM) were speciated by Accuprobe (biomerieux) and Genotype Mycobacterium CM and AS (Hain-LIFESCIENCE) assays. Sequencing of 16S rrna and analysis of the heat shock 65 kd gene by PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism were used for identification confirmation, when necessary. Resistance to isoniazide and rifampin was detected by MTBDRplus (Hain-Lifescience) and results were confirmed by MGIT. A total of 130 mycobacterial strains were isolated including 91 and 39 NTM strains (19, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1 ). The sensitivity of MGIT was superior compared to L- J slants (96.7% and 61.9 %, respectively), while mean time to positivity corresponded to 15,8 and 27,9 days, respectively. For acid fast positive samples from tuberculosis patients, mean time of tuberculosis diagnosis was 11,6 days by MGIT and molecular methods, while mean time of resistance detection was 13,6 days by molecular assays. Among 31 tuberculosis patients, only 10 (32.3%) were foreign born and only 19 (61.3%) demonstrated pulmonary disease. These findings demonstrate that the application of the new commercial methodology, liquid culture system and molecular assays, provides fast and accurate results and enables the diagnosis of the full spectrum of mycobacterioses. (Key words:, non-tuberculous mycobacteria, laboratory diagnosis, sensitivity test, commercial methodology). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Centers for Disease Control and Prevention Mycobacterium tuberculosis American Thoracic Society/Centers for Disease Control and Prevention/Infectious Diseases Society of America Nolte FS, Metchock B 4. Kontos F, Petinaki E, Nicolaou R, Gitti Z, Anagnostou S, Maniati M, et al 46(4) 5. Richter E, Rusch-Gerdes S, Hilleman D Hilleman D, Rusch-Gerdes S, Richter E Mycobacterium tuberculosis Kent PT, Kubica GP 8. Hiraishi A Tortoli E, Bartolini A, Bottger EC, Emler S, Garzelli C, Magliano E, et al Telenti A, Marchesi F, Balz M, Bally F, Bottger EC, Bodmer T Casas I, Powell L, Klapper PE, Cleator GM

18 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Kontos F, Maniati M, Costopoulos C, Gitti Z, Nicolaou S, Petinaki E, et al Mycobacterium tuberculosis Χούχουλα, Σκαρµούτσου Ν, Φαβίου Ε, Φακίρη Ε, Νικολάου Σ, Βλέτσας Χ, και συν Russo C, Tortoli E, Menichella D Tortoli E Piersimoni C, Olivieri A, Benacchio L, Scarparo C Mycobacterium tuberculosis Miotto P, Piana F, Penati V, Canducci F, Migliori GB, Cirillo DM Mycobacterium tuberculosis Tortoli E, Marcelli F Mycobacterium tuberculosis Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA, Catanzaro A, Daley C, Gordin F 20. Torvinen E, Suomalainen S, Lehtola MJ, Miettinen IT, Zacheus O, Paulin L, et al Raviglione MC, O Brien RJ Υποβλήθηκε: 02/10/2008 ERRATUM 8. de Franca FP, Lutterbach MT Whiteley M, Parsek MR, Greenberg EP 182

19 ΑΛ. ΙΩΑΚΕΙΜΙ ΟΥ, Τ.-ΑΧ. ΒΥΖΑΝΤΙΑ ΗΣ, Σ. ΚΟΤΣΙΝΟΥ, ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ, Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ύο εµπορικές και τυποποιηµένες µέθοδοι ελέγχου της in vitro ευαισθησίας ζυµοµυκήτων σε αντι- µυκητιακά φάρµακα, οι ταινίες διαβαθµισµένης πυκνότητας E-test και η µέθοδος µικροαραιώσεων ATB Fungus συγκρίθηκαν στη µελέτη αυτή µε σκοπό να εκτιµηθεί ο βαθµός συµφωνίας τους (διαφορά όχι περισσότερο από µια υποδιπλάσια αραίωση) σχετικά µε τις προσδιοριζόµενες ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις (MIC) και το εκτιµώµενο επίπεδο της in vitro ευαισθησίας. Εξετάσθηκαν 47 κλινικά στελέχη ζυµοµυκήτων. Τα αντιµυκητιακά φάρµακα τα οποία ελέγχθηκαν είναι η αµφοτερικίνη Β, η φλουκοναζόλη, η ιτρακοναζόλη, η βορικοναζόλη και η 5-φθοριοκυτοσίνη. Η συνολική συµφωνία των MIC είναι 81,1%, ενώ η συνολική συµφωνία ως προς το επίπεδο της ευαισθησίας του ελεγχόµενου στελέχους είναι 93,9%. Η συµφωνία των MIC για το κάθε φάρµακο ξεχωριστά είναι µεγαλύτερη για τα µυκητοκτόνα φάρµακα αµφοτερικίνη Β (92,3%) και 5-φθοριοκυτοσίνη (100%), ενώ είναι µικρότερη για τις µυκητοστατικές αζόλες (68-76,9%). Η συµφωνία ως προς το επίπεδο ευαισθησίας είναι απόλυτη (100%) για την αµφοτερικίνη Β και τη 5-φθοριοκυτοσίνη, ενώ για τις αζόλες κυµαίνεται από 82,1 ως 95,5% µε µικρότερη για την ιτρακοναζόλη. Για τα στελέχη (27 στελέχη) τόσο η συνολική συµφωνία όσο και η συµφωνία για το κάθε φάρµακο ξεχωριστά είναι καλύτερη από αυτή των στελεχών (20 στελέχη), ιδίως ως προς τη συµφωνία στις αζόλες. Συµπερασµατικά, οι δύο µέθοδοι δίνουν παρόµοια αποτελέσµατα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν εξίσου για τον έλεγχο της ευαισθησίας στελεχών ζυµοµυκήτων στα µυκητοκτόνα φάρµακα αµφοτερικίνη Β και 5-φθοριοκυτοσίνη, καθώς και για τον έλεγχο στελεχών στις αζόλες. Αντίθετα, ασυµφωνία µεταξύ των δύο µεθόδων παρουσιάζεται κατά τον έλεγχο της ευαισθησίας των στελεχών ζυµοµυκήτων και κυρίως στις αζόλες. (Λέξεις ευρετηρίου: έλεγχος ευαισθησίας, αντιµυκητιακά φάρµακα, ζυµοµύκητες, Candida). Εισαγωγή

20 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Candida Υλικό και µέθοδος Candida albicanscandida glabratacandida krusei Candida tropicaliscandida guillermondii Candida parapsilosiscandida lusitaniae Saccharomyces cerevisiae

21 236 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Πίνακας 1.Candida Aντιµυκητιακό Eυαισθησία (S) οσοεξαρτώµενη ευαισθησία (SDD) Aντοχή (R)

22 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Candida parapsilosiscandida Krusei Αποτελέσµατα Πίνακας 2. AMB FCA ITR VRC 5-FC συνολική συµφωνία Γεωµετρική µέση τιµή ATB E-test Εύρος τιµών MIC (mg/l) ATB E-test Συµφωνία MIC (%) Συµφωνία επιπέδου ευαισθησίας (%)

23 238 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Candida albicanscandida non-albicans Candida albicans Candida albicans Candida non-albicans Candida albicans Candida non-albicans Συζήτηση Πίνακας 3Candida albicanscandida non-albicans AMB FCA ITR VRC 5-FC συνολική συµφωνία συµφωνία MICs (%) Candida albicans συµφωνία επιπέδου ευαισθησίας (%) συµφωνία Candida MICs (%) non-albicans συµφωνία επιπέδου ευαισθησίας (%)

24 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Candida albicans Candida non-albicans Candida Candida albicanscandida non-albicans Candida albicans Candida albicanscandida non-albicans Candida albicans Candida non-albicans Candida albicans Candida non-albicans ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τιµολέων-Αχιλλέας Βυζαντιάδης Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Π.Π. Γερµανού Θεσσαλονίκη Summary A. IOAKIMIDOU, T.-A. VIZADIADIS, S. KOTSINOU, A. ADONIADIS, N. MALISIOVAS Comparison of two methods for in vitro antifungal susceptibility testing of yeasts 1st Department of Microbiology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki Applied Clinical Microbiology Two commercial methods of in vitro antifungal susceptibility testing of yeasts, the stable concentration gradient strips, the E-test, and a microdilution method, the ATB Fungus, were compared

25 240 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία in this study in order to estimate the agreement (difference of no more than one dilution) of the determined minimal inhibitory concentration (MIC) as well as the categorical agreement (susceptibility level evaluation) of these methods. 47 clinical yeast isolates were tested. The tested antifungal agents were amphotericin B, fluconazole, itraconazole, voriconazole and 5-flucytocine. The overall agreement of the determined MICs was 81,1% while the overall categorical agreement was 93,9%. Considering each antifungal agent, the agreement of MICs was better for the fungicidal amphotericin B and 5-flucytocine (100%) while it was poorer for the fungistatic azoles (68-76,9%). The categorical agreement was excellent (100%) for amphotericin B and 5-flucytocine while for the azoles it ranged between 82,1 to 95,5% with itraconazole being the worst. For Candida albicans isolates (27 strains) the overall agreements as well as the agreements by drug were better than those determined for the non-albicans isolates (20 strains), especially for azoles. In conclusion, the two methods produce similar results and can be used equally for the in vitro antifungal susceptibility testing of yeasts for the fungicidal amphotericin B and 5-flucytocine as well as for the testing of Candida albicans to azoles. In contrast, disagreement of the two methods was observed when non-albicans isolates were tested to azoles. (Key words: susceptibility testing, antifungal agents, yeasts, ). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Hospenthal DR, Murray CK, Rinaldi MG 8(3) 2. National Committee for Clinical Laboratory Standards 3. Pfaller MA, Diekema DJ, Rex JH, Espinel-Ingroff A, Johnson EM, Andes D, et al 44(3) 4. Wanger A, Mills K, Nelson PW, Rex JH 39(11) 5. Rex JH, Cooper CR, Merz WG, Galgiani JN, Anaissie EJ 39(4) 6. Torres-Rodriguez JM, Alvarado-Ramirez E Durussel C, Parreno D, Nougier L, Monnin V, Zambardi G, Bille J 10 (Suppl. 3) 8. LinksFleck R, Dietz A, Hof H 59(4) 9. Alexander BD, Byrne TC, Smith KL, Hanson KE, Anstrom KJ, Perfect JR, Reller LB 45(3) Υποβλήθηκε: 08/09/2008

26 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ CLOSTRIDIUM TERTIUM Β. ΜΑΜΑΛΗ 1, Α. ΚΥΡΑΤΣΑ 1, Γ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Ε. ΤΡΙΚΚΑ-ΓΡΑΦΑΚΟΥ 1 Περιγράφεται µία σπάνια περίπτωση αυτόµατης βακτηριακής περιτονίτιδας από το οξυγονοάντοχο κλωστηρίδιο, που οδήγησε στο θάνατο ασθενή µε ηπατίτιδα C και κίρρωση. Αναφέρεται λεπτοµερώς η κλινική εικόνα, η εργαστηριακή διάγνωση, η παθογένεια και η θεραπευτική αντιµετώπιση και γίνεται ανασκόπηση της προσιτής βιβλιογραφίας. (Λέξεις ευρετηρίου:, αυτόµατη βακτηριακή περιτονίτιδα, κίρρωση). Εισαγωγή Escherichia coli Klebsiella pneumoniaes. pneumoniae Clostridium tertium

27 242 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Περιγραφή περίπτωσης é C. tertium é Συζήτηση

28 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Αναερόβια µικρόβια C. tertium C. perfrigens C. histolyticumc. carnisc. intestinale C. tertium C. histolyticum C. tertiumc. carnisc. intestinale Bacillus spplactobacillus spp C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium

29 244 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium ιεύθυνση Επικοινωνίας: Β. Μάµαλη Επιµελήτρια Β Ε.Σ.Υ. Τηλ. Επικοινωνίας: Θερµοπυλών 32, Βριλήσσια Ευχαριστίες: Summary V. MAMALI 1, A. KYRATSA 1, G. PANOUTSOPOULOS 2, E. TRIKKA-GRAPHAKOS 1 Fatal spontaneous bacterial peritonitis due to Clostridium tertium. Case report and review of the literature. Department of Clinical Microbiology 1 and 1st Department of Internal Medicine 2, «Thriassio» General hospital, Athens Applied Clinical Microbiology

30 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) is quite common in patients with advanced cirrhosis however, anaerobic SBP is distinctly uncommon. The moste likely pahtogens are enteric gram negative bacteria, pneumococci and other gram-positive bacteria. Therefore the antibiotic of choice for empirical treatment of SBP is cefotaxime. We report a case of fatal SBP in a cirrhotic patient, due to an aerotolerant clostridial species, resistant to cefotaxime. Allthough is an extremely rare couse of SPB, it should be identified on time since the appropriate antibiotic therapy is very critical. (Key words: Spontaneous bacterial peritonitis, ). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Căruntu FA, Benea L 15(1) 2. Garcia-Tsao G 3. Kuiper JJ, van Buuren HR, de Man RA 65(8) 4. Strauss E, Caly WR 4(2) 5. Butler T, Pitt S Clostridium tertium Miller DL, Brazer S, Murdoch D, Reller LB, Corey GRClostridium tertium Rosario-Quintana C, Monzón-Moreno C, Ojeda-Vargas M 24(6) 8. King BM, Ranck BA, Daugherty MD, Ray CA Clostridium tertium Speirs G, Warren RE, Rampling AClostridium tertium 158(6) 10. Valtoven M, Sinoven A, Elonen E Clostridium tertium Χριστάκης Γ, Περλορέντζου Σ, Ασλανίδου Μ Clostridium tertium 49(5) 12. Kourtis AP, Weiner R, Belson K, Richards FO JrClostridium tertium Gredlein CM, Silverman ML, Downey MS Coleman N, Speirs G, Khan J, Broadbent V, Wight DG, Warren RE Clostridium tertium Lew JF, Wiedermann BL, Sneed J, Campos J, Mc Cullough DClostridium tertium 28(9) 16. Ray P, Das A, Singh K, Bhansali A, Yadav TD Clostridium tertium Fujitani S, Finegold SM, Song YL, Mathisen GEClostridium tertium 13(3-4) 18. Elsayed S, Zhang KC. intestinale43(4) 19. Steyaert S, Peleman R, Vaneechoutte M, De Baere T, Claeys G, Verschraegen G Clostridium tertium 37(11) 20. Leegaard TM, Sandven P, Gaustad PClostridium tertium 37(3) Υποβλήθηκε: 29/02/2008 Εγκρίθηκε: 08/09/2008

31 ΕΙ ΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Μ. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα του 48ου µεταπτυχιακού σεµιναρίου της ESCMID, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 14 και 15 Μαρτίου στο Βερολίνο και είχε θέµα: «Λοιµώξεις από πολυανθεκτικά παθογόνα µικρόβια - Μικροβιολογικές, κλινικές και θεραπευτικές απόψεις». Η συγγραφέας του άρθρου παρακολούθησε το σεµινάριο µε την οικονοµική ενίσχυση της Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας. Πολυανθεκτικός S. pneumoniae

32 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, S. pneumoniae Επιδηµιολογία, µικροβιολογία και πρόληψ η/έλεγχος ανθεκτικού στη µεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA) Staphylococcus aureus

33 248 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Staphylococcus aureus S. aureus S. aureus S. aureus S. aureus

34 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, é S. aureus

35 250 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Λοιµώξεις από στρεπτόκοκκο και εντερόκοκκο Enterococcus faecium

36 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Νοσοκοµειακές λοιµώξεις από πολυανθεκτικούς µικροοργανισµούς E. faecium Streptococcus viridans Staphylococcus aureus E. coli

37 252 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία S. pneumoniaes. aureus S. pneumoniae, S. aureus, εντεροβακτηριακά, Haemophilus spp Legionella, Mycoplasma, Chlamydia, Rickettsia, Mycobacteria, Ehrlichia, Listeria, Shigella spp P. aeruginosa, Acinetobacter baumanniik. pneumoniae Νεότερα αντιβιοτικά S. aureus

38 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Staph. epidermidiss. agalactiae S. pyogenesescherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa Enterococcus faecalis E. faecium E. faecalis Proteus spppseudomonas spp Acinetobacter spp é

39 254 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Πολυανθεκτικές µυκητιάσεις é Πίνακας 1. Αντιµικροβιακά Συνδυασµός µε άλλα φάρµακα Παρενέργειες

40 ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤ. ΛΙΑΠΠΑ, Π. ΚΑΡΚΑΛΟΥΣΟΣ Η ανάλυση ούρων, η Ουροσκοπία, στα πολλά στάδια της εξέλιξής της, αποτέλεσε ένα εφαλτήριο γνώσης πάνω στο οποίο στηρίχτηκε και εξελίχθηκε η ιατρική. Οι πρώτες επιστηµονικές αναφορές εµφανίστηκαν στα κείµενα του Ιπποκράτη και του Γαληνού, εξελίχθηκαν όµως σηµαντικά κατά το Μεσαίωνα από τους Βυζαντινούς και Άραβες ιατρούς. Οι Βυζαντινοί επινόησαν τον 6ο αιώνα την πρώτη εργαστηριακή ανάλυση στα ούρα και γενικότερα στην ιατρική, το βρασµό των ούρων για την ανίχνευση της πρωτεϊνουρίας. Η δυτική ιατρική θα πάρει τη σκυτάλη από τον 12ο αιώνα και µετά, οπότε και θα µεταφραστούν στα λατινικά, ιδιαίτερα στο µοναστήρι του Μοντεκασίνο στη Νότια Ιταλία, πολλά σχετικά ελληνικά και αραβικά κείµενα. Σηµαντική συµβολή στον ύστερο Μεσαίωνα για την ανάπτυξη της Ουροσκοπίας είχε η σχολή του Σαλέρνο η οποία συστηµατοποίησε τις προηγούµενες γνώσεις και ανέπτυξε τεχνικές που συνέβαλαν ουσιαστικά, όχι µόνο στη βελτίωση των τεχνικών της Ουροσκοπίας αλλά και στην ανάπτυξη της δοµής του µελλοντικού χηµικού εργαστηρίου. Ο µεσαιωνικός ιατρός, εξετάζοντας µε κάθε δυνατό µέσο τα ούρα, και ιδιαίτερα µε τη χρήση µίας ειδικής φιάλης, της αµίδας, µπορούσε να διαγνώσει µία πληθώρα προβληµάτων υγείας. Ασθένειες, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η πρωτεϊνουρία και ο ίκτερος είναι µερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα, ενδεικτικά της διαγνωστικής ικανότητας της Ουροσκοπίας. Από την Αναγέννηση και µετά θα αρχίσει η παρακµή της Ουροσκοπίας η οποία θα καταστεί µέσο εκµετάλλευσης και τσαρλατανισµού και οι πρεσβευτές της ο περίγελος της επιστηµονικής κοινότητας. (Λέξεις ευρετηρίου: Ουροσκοπία, aµίδα, oυροσκοπικός τροχός). Εισαγωγή.

41 256 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Εικόνα 1 Η εξέλιξη της ουροσκοπίας Προγνωστικά Corpus Hippocraticum Πραγµατεία στις ασθέ-

42 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, νειες των νεφρών και της κύστης Περί Ούρων ậ ậ Κανόνας Ιατρικής Περί Ούρων

43 258 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία De Urinis Εικόνα 2 De urinis libri septem, quibus omnia, quae de urinis dici possunt, continentr Εικόνα 3 The Fasciculus Medicinae

44 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Η τεχνική της Ουροσκοπίας Συλλογή των ούρων Η θερµοκρασία των ούρων Η σηµασία του σωστού φωτισµού των ούρων

45 260 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Η όψη των ούρων De Urinis Το χρώµα και έχω δει πολλές καµήλες στις πόλεις της Ρώµης αλλά και παραπέρα και ξέρω ότι όλες οι καµήλες είναι είτε γκρι ή υπόφαιες ή µερικές φορές γκρι-άσπρες

46 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Η πυκνότητα Το ίζηµα Έµµορφα συστατικά Περί ούρωναπό τα γλοιώδη σωµατίδια που υπάρχουν µέσα στα ούρα, αυτά που υποδηλώνουν καλύτερη πρόγνωση είναι αυτά που διαλύονται µετά από έντονη ανάδευση του περιεχοµένου της αµίδας τα σωµάτια τα οποία καθιζάνουν στον πυθµένα της αµίδας είναι καλά και συµµετρικά και δεν υποδηλώνουν µία νέα παθολογική κατάσταση. Τα υπόλοιπα που επιπλέουν το κάνουν για κακό λόγο Γεύση των ούρων

47 262 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Πλούτος Νοσήµατα ή καταστάσεις που ανιχνεύονται µε τη µέθοδο της Ουροσκοπίας Σακχαρώδης διαβήτης υπέροχα γλυκιά σαν να έχουν ανακατευτεί µε µέλι ή ζάχαρη γλυκά σα µέλι ούρα Ίκτερος Νεφρική ανεπάρκεια Όγκοι του ουροποιητικού Λιθίαση των νεφρών και επίσης υποφέρω από µία χρόνια ασθένεια των νεφρών κατά την ο- ποία εκκρίνονται πέτρες... Ο πόνος είναι τόσο οξύς και φέρνει το θάνατο µπρος στα µάτια µου Αιµατουρία Πρωτεϊνουρία Αφορισµούς Πραγµατεία στις ασθένειες των νεφρών και της κύστης Περί Ούρων

48 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Περί ούρων αν οι φυσαλίδες παρατηρηθούν πριν αρχίσει ο πυρετός τότε υ- ποδηλώνουν σοβαρή ασθένεια Εγκυµοσύνη Επίλογος ιεύθυνση Επικοινωνίας: Πέτρος Καρκαλούσος Σαρανταπόρου 40, Χαλάνδρι Summary ST. LIAPPA, P. KARKALOUSOS Urine analysis in Ancient, Medieval and Renaissance times - «Uroscopy» Technological Institute of Athens Faculty of Health Professions Department of Medical Technologists Applied Clinical Microbiology The ancient and medieval urine analysis, the Uroscopy, was the basic diagnostic tool of medicine for centuries. Knowledge of this subject was absolutely mandatory for each physician, especially after Galen era. The first references of urine analysis were in Babylonian and Egyptian papyruses, but the first scientific studies are found in Hippocratic books. After Hippocrates many famous ancient physicians wrote treatises about urine. The most important of them was Galen, who was the real founder of Uroscopy. His work influenced the Alexandrian physician School and later the Byzantine and Arabic Schools. Byzantines continued the ancient Greek tradition and added many new findings. Among them, there were the diagnostic methods of proteinuria, diab. mellitus and icterus. In 6th century Theophilus Protospatharius invented a diagnostic method for proteinuria, the boiling of urine. Byzantines invented and the diagnostic tool of Uroscopy, the amis (or matula in latin), the diagnostic vial of urine. Amis would become the

49 264 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία symbol of medicine for the next centuries. The Ancient and Byzantine medicine reached out in West (Italy) from Byzantine and Arabic manuscripts. In medieval times the west physicians were exclusively monks and their monasteries were medical schools and hospitals at the same time. The most important of them were the monasteries of South Italy (like the abbey of Montecasino) where the influence from Byzantium was direct. In the 12th century, the most important School of Uroscopy was the medical School of Salerno. The teachers of Salerno made the art of Uroscopy famous in all Europe. Their books about the Uroscopy s techniques, especially the interpretation of Uroscopy wheel, became familiar to all people. That was the onset of its decline. During the next centuries, Uroscopy was becoming more and more a victim of charlatanism. This situation lasted until the end of 18th century. Thereafter the chemical analysis of urine and its microscopic study (end of 19th century) brought urine analysis back to the scientific community. (Key words: Uroscopy, Amis, Uroscopic wheel) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Harvey R Institute of Biomedical Science 4. Angeletti L, Cavara B Seufert W Diamandopoulos A O Boyle Βογιατζάκης 11(4) 10. Mujais S Diamandopoulos A 16(6) 11a. Marketos S, Diamandopoulos A, Voyiatzakis E Iorio L, Avagliano F Fine L Diamandopoulos A, Goudas P Diamandopoulos. A, Goudas P 41(7) 16. Angeletti L, Cavarra B Cameron J Murphy J2 19. Bush B 208

50 Πρόγραµµα Παρουσίασης Περιπτώσεων της Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής ιαγνωστικής, Περιόδου Αµφιθέατρο Νοσοκοµείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», (ώρα µ.µ.) Ralstonia picketti S. pyogenes C. difficile Salmonella enteritidis Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν τις 6 από τις 8 συνεδριάσεις

51 08:30 Μοριακές Τεχνικές στην Κλινική Μικροβιολογία Αµφιθέατρο Πολεµικού Μουσείου, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 09:15 09:30 09:30 11:30 A Μέρος Εισαγωγή στη Μοριακή Μικροβιολογία Συντονιστές: Ν. Σιαφάκας Ι. Παπαπαρασκευάς Ν. Σπανάκης Λ. Ζέρβα 11:30 12:15 12:15 12:30 12:30 14:30 Β Μέρος Εφαρµογές των Μοριακών Τεχνικών στην Κλινική ιαγνωστική Συντονιστές: Μ. Χριστοφίδου Ε. Πετεινάκη Ι. Σπηλιοπούλου Α. Μεντής 14:30 Λήξη

52 Ερώτηση 1η Ποιες από τις ακόλουθες δοµές ανήκουν στον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό; Ερώτηση 2η Το καλύτερο δείγµα για καλλιέργεια υλικού από εγκεφαλικό απόστηµα είναι: Ερώτηση 3η Ποιες από τις ακόλουθες εγκεφαλίτιδες δεν οφείλονται σε αρµποϊό; Ερώτηση 4η Ασθενής µε AIDS έχει βήχα που επιµένει και παράλληλα τις τελευταίες βδοµάδες εµφανίζει αλλαγές συµπεριφοράς: η ΟΝΠ έδειξε αύξηση της πίεσης του ΕΝΥ, και τα κύτταρα ήταν 99/ml µε τύπο λεµφοκυτταρικό. Ποια εξέταση δεν θα ζητήσετε αρχικά;

53 ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 24 Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Μαΐου March - 2 April May June June 2009

54 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Εφαρµογή της ευρέος φάσµατος 16S rrna PCR στη διάγνωση των βακτηριακών λοιµώξεων: Μύθος ή πραγµατικότητα; Ε. Μάλλη, Ε. Πετεινάκη Ανεπάρκεια της βιταµίνης D Β. εληγιάννη Η δηµιουργία της βιοµεµβράνης και ο ρόλος της στη µικροβιακή αντοχή Ε. Καλογεροπούλου Στοιχεία ανατοµίας και φυσιολογίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος Νικολέττα Χαραλαµπάκη Μικροβιακά αίτια - Παθογένεια βακτηριακής µηνιγγίτιδας Ευσταθία Στάικου Εργαστηριακή διάγνωση µικροβιακής µηνιγγίτιδας Ελένη Αλεξάνδρου - Αθανασούλη Συµβολή των µοριακών τεχνικών στη διάγνωση βακτηριακής µηνιγγίτιδας Η επιδηµιολογία της στην Ελλάδα και την Ευρώπη Τζωρτζίνα Τζανακάκη Ιογενείς Μηνιγγίτιδες Ανδρέας Μεντής Χρόνιες Μηνιγγίτιδες Ζωή Ψαρουδάκη Εγκεφαλίτιδες Άννα Παπά Εγκεφαλικό Απόστηµα Μαρία Ορφανίδου Ασυνήθεις µικροοργανισµοί που συνδέονται µε την αιτιολογία της εκκριτικής µέσης ωτίτιδας σε παιδιά Μ. Παπαπετροπούλου, Νεκτ. Παπαπετρόπουλος ΜΕΛΕΤΕΣ Αποµόνωση του Staphylococcus lugdunensis από κλινικά δείγµατα Κ.-Σ. Χατζηγεωργίου, Αικ. Ταρπατζή, Ν. Σιαφάκας, Σ. Χανιωτάκη, Λ. Ζέρβα ευτεροπαθής θροµβοκυττάρωση σε παιδιά µε ιογενή λοίµωξη του αναπνευστικού Ο. Φιλίππου, Μπ. Παούρη, Κ. Θέµελη- ιγαλάκη, Μ. Ζήβα-Πετροπούλου, Χρ. Κούτσια-Καρούζου, Στ. Παπαδάκου

55 270 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Αξιολόγηση της σύγχρονης µεθοδολογίας για τη διάγνωση των µυκοβακτηριδιώσεων Φ. Κόντος, Ι. Μαρίνου, Σ. Χατζή, Κ. Ιωάννου, Λ. Ζέρβα Σύγκριση δύο µεθόδων ελέγχου της ευαισθησίας κλινικών στελεχών ζυµοµυκήτων Αλ. Ιωακειµίδου, Τ.-Αχ. Βυζαντιάδης, Σ. Κοτσινού, Αντ. Αντωνιάδης, Ν. Μαλισιόβας ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Μεµβρανώδης σπειραµατονεφρίτιδα από κυτταροµεγαλοϊό Μ. Γιαννάκη, Ε. Μηλίτση, Ν. Στεργίου, Ε. Λυκοπούλου, Σ. Κόκοτας, Α. Μεντής Ε. Γεωργάκη, Α. Πάγκαλη Αποµόνωση Haemophilus influenzae και Staphylococcus saprophyticus σε ουρολοίµωξη Μ. Κανελλοπούλου, Α. Αδάµου, Ν. Σκαρµούτσου, Μ. Μαρτσούκου, Γ. Φλωροπούλου, Ε. Παπαφράγκας Αυτόµατη βακτηριακή περιτονίτιδα από οξυγονοάντοχο Clostridium tertium B. Μάµαλη, Α. Κυράτσα, Γ. Πανουτσόπουλος, Ε. Τρίκκα-Γραφάκου ΕΙ ΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Η µέτρηση των εξαρτησιογόνων φαρµάκων στο κλινικό εργαστήριο Ι. Παλέρµος Λοιµώξεις από ενδοφλέβια χορήγηση υγρών - Έλεγχος στειρότητας υγρών παρεντερικής διατροφής Μ. Γιαννάκη, Μ. Ντουµπανάκη, Χ. Καµινιώτη, Α. Χαρισιάδου, Ε. Σακκά, Α. Πάγκαλη Λοιµώξεις από πολυανθεκτικά παθογόνα Μ. Παπαδηµητρίου ΣΧΟΛΙΑ Η ιακήρυξη της ALMA-ATA Φαρµακευτικά σκευάσµατα κοινόχρηστης ονοµασίας Β. εληγιάννη ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η «Ουροσκοπία» και η εξέλιξή της Στ. Λιάππα, Π. Καρκαλούσος

56 Α Β Γ Ζ Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Σ Τ Φ Χ Ψ

57 Αίτηση εγγραφής µέλους της Εταιρείας Εφαρµοσµένης Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής ιαγνωστικής ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΟΥΡΟΣΚΟΠΙΑ» ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ

Η «ΟΥΡΟΣΚΟΠΙΑ» ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Η «ΟΥΡΟΣΚΟΠΙΑ» ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Περίληψη Η ανάλυση ούρων, η Ουροσκοπία, στα πολλά στάδια της εξέλιξης της, αποτέλεσε ένα εφαλτήριο γνώσης πάνω στο οποίο στηρίχτηκε και εξελίχθηκε η ιατρική. Οι πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Η βακτηριαιμία είναι αληθής (>90% των περιπτώσεων) όταν το βακτήριο που απομονώνεται είναι: S. aureus S. pneumoniae S. pyogenes S. agalactiae Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διευθυντής: Καθηγητής A. Τσακρής Μικράς Ασίας 7, Γουδή Αθήνα 11 27 URL: http://www.uoa.gr Αριστέα Βελεγράκη, PhD, cbiol,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασιλική Κουλουρίδα Βιοπαθολόγος Συντ. δ/ντρια, ΓΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού (DFI) Όλες οι δερματικές βλάβες, έλκη, είναι επιμολυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2012 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ I.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (3ος όροφος) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις ουροποιητικού. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα

Λοιμώξεις ουροποιητικού. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Λοιμώξεις ουροποιητικού Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Ταξινόμηση-Ορισμοί Λοιμώξεις ανώτερου ουροποιητικού Πυελονεφρίτιδα με ή χωρίς νεφρικό ή παρανεφρικό απόστημα. Λοιμώξεις κατώτερου ουροποιητικού Κυστίτιδα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 1 Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των εξειδικευομένων είναι οι: Εμμανουήλ Ροηλίδης, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Στρογγυλό τραπέζι Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Συντονιστής: Η. Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και ιαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 25-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 11: Εξωγενείς Παράγοντες Θερμοκρασία, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γυναίκα 42 ετών προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία παραπονούμενη για δυσουρία ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης 1.1. Κυστίτιδα 1.2. Σκλήρυνση του αυχένα της κύστης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Eφη Πετεινάκη ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ταυτοποίηση κάποιων βακτηρίων ο έλεγχος ευαισθησίας διάγνωση λοιμώξεων από μικροοργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου.

Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου. Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου..σκούτας¹,.καραγιάννη¹, Ε.Ρηγάδη¹, Κ.Μικούδη¹, Κ.Σιώμος¹, Ο.Γουλή¹,

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων. Τι είναι ουρολοίμωξη; Σαν ουρολοίμωξη χαρακτηρίζουμε την βακτηριδιακή λοίμωξη κυρίως οποιοδήποτε σημείου του ουροποιητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1ο st 1-2. Hospital Infection Control. Πρόγραμμα Program. στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology &

1ο st 1-2. Hospital Infection Control. Πρόγραμμα Program. στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology & Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕIΑ H E L L E N I C MICROBIOLOGY SOCIETY 1ο st Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Postgraduate Course στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ

Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ ΗΠΑ SENIC 1975-1985 Βασικά στοιχεία προγράμματος 1. Επιδημιολογική επιτήρηση- feedback 2. Εφαρμογή συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο»

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» «Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» Μηχανισμοί Άμυνας κατά των Λοιμώξεων Παρεμπόδιση διείσδυσης μικροβίων Καλυπτήρια επιθήλια

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων

Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων Λουκία Ζέρβα Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Αττικό Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Η συμβολή των μοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ Γένος Μycobacterium (G+C 60-70% DNA) Μέγεθος:0.2-0.6 * 1-10 μm Αερόβιο, μη-κινητό,δεν σχηματίζει σπόρια. Ανθίστανται στον αποχρωματισμό από οξέα-αλκοόλη Θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ. Μαρία Θεοδωρίδου

Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ. Μαρία Θεοδωρίδου Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ Μαρία Θεοδωρίδου ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Ουδεμία 0% - 8% Υπεράνοσος ίππειος ορός 16% Σουλφοναμίδες 12% - 28% Υπεράνοσοςίππειοςορόςκαισουλφοναμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Συχνότητα: Σκύλος >> γάτα Συχνότητα: Θηλυκά >> αρσενικά Εντόπιση: ουροδόχος κύστη, ουρήθρα Αιτιολογία: βακτήρια>μυκοπλάσματα, χλαμύδιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

«Θέματα Μυκητολογίας»

«Θέματα Μυκητολογίας» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ www.ekmed.gr 15η Hμερίδα Kλινικής Mικροβιολογίας «Θέματα Μυκητολογίας» Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015 ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 4 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης 27ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Διοργάνωση: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος 9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης Τελικό Πρόγραμμα Χορήγηση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Κ. Χατζίκα, Π. Κοντού, Κ. Μανίκα, Μ. Σιωνίδου, Μ. Παπαϊωάννου, Κ. Ζαρογουλίδης, Ι. Κιουµής Μονάδα Αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα;

Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα; Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πανδημία της Νέας Γρίπης Α (H1N1) και τις Πολιτικές Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα; Γ. Σαρόγλου Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Νίκος Α. Καρανταγλής Παιδίατρος Επιστηµονικός Συνεργάτης Γ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. 1 Ως Μέση Ωτίτιδα ορίζεται η φλεγµονή του µέσου ωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ. Μαρία Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ. Μαρία Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ Μαρία Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Ορισμός Εγκεφαλικό απόστημα= περιγεγραμμένη πυώδης συλλογή εντός του εγκεφαλικού παρεγχύματος Παθοφυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµικροβιακά Φάρµακα

Αντιµικροβιακά Φάρµακα Αντιµικροβιακά Φάρµακα ΚΤ 2007 Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Αναστολείς σύνθεσης τοιχώµατος ΚΤ 2007 β-λακτάµες β-λακτάµη Penicillium chrysogenum Αναστολείς σύνθεσης τοιχώµατος β-λακτάµες

Διαβάστε περισσότερα

BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος

BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος Ετσι αρχισε η Ζωη? To δεντρο της Ζωης Και τι µας νοιαζει αν υπαρχουν µικροοργανισµοι η οχι? H ανυπολόγιστη αξία της Mικροβιολογίας για τη Βιολογια Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 6: Ενδογενείς Παράγοντες Ενεργότητα Ύδατος (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION. Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER

ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION. Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/GENERAL INFORMATION ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER RAINERSTRASSE 6-8, SALZBURG, 5020 AUSTRIA Hotel Front Desk: 43-662-88978 X0 Hotel Fax: 43-662-878893

Διαβάστε περισσότερα

EΥΘΥΜΙΑ Α. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Βιοπαθολόγος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ MIKΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

EΥΘΥΜΙΑ Α. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Βιοπαθολόγος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ MIKΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ EΥΘΥΜΙΑ Α. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Βιοπαθολόγος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ MIKΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευθυμία Α.Πετεινάκη Τόπος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο Δεκέμβριος 2014 Επιδημιολογία Η πνευμονία είναι η έκτη κατά σειρά αιτία θανάτου Επίπτωση: 500-1000 περιπτώσεις /100.000 Στη χώρα μας υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Οόρος«μεταφραστική επιστήμη» νωρίς δεκαετία 1990 αφορούσε προσπάθειες για την ανεύρεση νέων αντικαρκινικών γονιδίων Karp

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και εμπειρική θεραπεία των λοιμώξεων 2007 ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ./Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TOBREX Οφθαλµική αλοιφή 0,3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g αλοιφής περιέχει 3 mg τοµπραµυκίνης. Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης

Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την ΠΟΥ το 1/3 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μολυσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κολπίτιδες-Τραχηλίτιδες

Θέμα: Κολπίτιδες-Τραχηλίτιδες Πανεπιστήμιο Αθηνών Αρεταίειο Νοσοκομείο Θέμα: Κολπίτιδες-Τραχηλίτιδες Ευαγγελία Κουσκούνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού, Bιοχημικού, Ορμονολογικού Εργαστηρίου Ανατομία κόλπου-τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ Μάριος Βασιλείου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Abstract. Keywords: Candida species, resistance, susceptibility, antifungal, HIV. Introduction

Abstract. Keywords: Candida species, resistance, susceptibility, antifungal, HIV. Introduction 87 Candidiasis in HIV-positive patients in Greece: Conventional epidemiological data and evaluation of the clinical resistance of Candida species to seven antifungal agents Hini Stavroula 1, Kambouris

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Η επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε αυτήν των λοιµωδών νοσηµάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα. Αικατερίνη Κ Μασγάλα

Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα. Αικατερίνη Κ Μασγάλα Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα Αικατερίνη Κ Μασγάλα Ομάδες αντιβιοτικών 1.Β-λακτάμες: 1.1Πενικιλλίνες 1.2 Μονομπακτάμες 1.3 Καρβαπενέμες 1.4 Κεφαλοσπορίνες 2. Αμινογλυκοσίδες 3. Μακρολίδες-Αζαλίδες-Κετολίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ Μάθημα στους ειδικευόμενους : 26-11-2008 Ευαγγελία Δ. Πλατσούκα ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ : παρουσία βακτηρίων στο αίμα, που ανιχνεύονται με την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονώδης Νόσος της Πυέλου (PID) Δρ. Aικατερίνη Μασγάλα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Ορισμός PID (Pelvic Inflammatory Disease) Οξεία λοίμωξη των δομών του έσω γεννητικού συστήματος (μήτρα, σάλπιγγες, ωοθήκες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΥ ΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ PCR ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Μαρία Οικονόμου Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη πύου μέσα σε μία άρθρωση, ύστερα από την εγκατάσταση σ αυτή

Διαβάστε περισσότερα

29ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 31 Ιανουαρίου, 1 Φεβρουαρίου 2015. ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, κόκκινο κτήριο

29ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 31 Ιανουαρίου, 1 Φεβρουαρίου 2015. ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, κόκκινο κτήριο 29ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Διοργάνωση: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος 31 Ιανουαρίου, 1 Φεβρουαρίου 2015 ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, κόκκινο κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Γερογιάννη Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Α Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Ειρήνη Γερογιάννη Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Α Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Ειρήνη Γερογιάννη Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Α Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Πολυάριθμοι Ευρωπαϊκοί και Αιγύπτιοι σκελετοί, φυματιώδεις αλλοιώσεις σε μούμιες Αιγυπτιακά νεκροταφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣΚΟ. Μακρολίδες. Αζαλίδες. Στρεπτογραμίνες. Κετολίδες. Οξαζολιδινόνες

ΜΑΣΚΟ. Μακρολίδες. Αζαλίδες. Στρεπτογραμίνες. Κετολίδες. Οξαζολιδινόνες ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ ΜΑΣΚΟ Μακρολίδες Αζαλίδες Στρεπτογραμίνες Κετολίδες Οξαζολιδινόνες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΛΙΔΩΝ Macrolides 12-membered ring methymycin 14-membered ring 16-membered ring spiramycin Erythromycin A Semi-synthetic

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα