ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΚΤ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΚΤ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΚΤ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Στην παρούσα ανασκόπηση αναφέρονται ασυνήθεις µικροοργανισµοί που πρόσφατα συνδέθηκαν µε τη δηµιουργία της εκκριτικής µέσης ωτίτιδας καθώς και οι αλληλοσυγκρουόµενες απόψεις για το ρόλο τους στην παθογένεια της εκκριτικής µέσης ωτίτιδας στα παιδιά. Από τους πλέον µελετηµένους ασυνήθεις µικροοργανισµούς είναι ο. Πρόκειται για έναν gram θετικό κόκκο, για τον οποίο έχει τεκµηριωθεί η τοπική ανοσοαπάντηση µε την ανεύρεση IgG και IgA αντισωµάτων έναντι του παραπάνω κόκκου στο έκκριµα του µέσου ωτός και έχει καταχωρισθεί στους παθογόνους µικροοργανισµούς. Άλλοι µικροοργανισµοί που σπάνια ενοχοποιούνται στην παθογένεια της εκκριτικής ωτίτιδας είναι η, τα και, τα άτυπα µυκοβακτηρίδια, το, τα και και το. Ωστόσο η συµµετοχή αυτών στη δηµιουργία εκκριτικής µέσης ωτίτιδας δεν έχει τεκµηριωθεί και απαιτείται περαιτέρω έρευνα. (Λέξεις ευρετηρίου: ασυνήθεις µικροοργανισµοί, εκκριτική µέση ωτίτις, παιδιά). Εισαγωγή S. pneumoniaeh. influenzaem. catarrhalis

2 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Alloiococcus otitidis (A. otitidis) A. otitidis, A. οtitis Α. οtitidis A. otitidis Α. otitidis Α. οtitidis A. οtitidis Α. οtitidis Α. otitidis A. otitidis

3 218 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Α. otitidis S. pneumoniae H. Influenzae M. catarrhalis Α. otitidis A. οtitidis Α. οtitidis Α. οtitidis A. οtitidis A. otitidis A. otitidis A. otitidis Turicella otitidis (T. otitidis) Turicella otitidis T. otitidis T. otitidis T. οtitidis Corynebacterium auris Corynebacterium afermentans Τ. otitidis

4 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Φυµατιώδης ωτίτις Μη φυµατιώδη ή άτυπα µυκοβακτηρίδια M. fortuitum M. avium M. abscessus

5 220 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία M. chelonaem. fortuitum M. kansasii M. abscessus M. chelonae M. abscessus M. fortuitum Μ. fortuitum Μ. abscessus M. fortuitum M. abscessus M. abscessus Μ. abscessus Helicobacter pylori (H. pylori) H. pylori, H. pylori H. pylori H. pylori H. pylori H. pylori Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) C. trachomatis C.

6 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, trachomatis Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae) C. pneumoniae C. trachomatis A. otitidis ιεύθυνση Επικοινωνίας: Μαρία Παπαπετροπούλου Γούναρη 35, Αγ. Παρασκευή Summary M. PAPAPETROPOULOU, N. PAPAPETROPOULOS Uncommon microorganisms related to otitis media with effusion Dept. of Microbiology «Athens Medical Center» Applied Clinical Microbiology In this review article the most uncommon microorganisms that recently have been linked with the pathogenesis of otitis media with effusion will be mentioned. There is a debate concerning their role in the pathogenesis of otitis media with effusion in children. Among these microorganisms the most well studied is Alloiococcus otitis. It is a gram-positive coccus that has been enregistered as pathogenic microorganism. There are numerous microorganisms that have been implicated in the pathogenesis of otitis media with effusion such as, and afermentans, non-tuberculous mycobacteria,, and pneumonia and. There is need of more research concerning these bacteria in order to prove their involvement in the pathogenesis of otitis media with effusion. (Key words: Uncommon microorganisms, otitis media with effusion, children). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bluestone CD 118 (3) 2. Pereira MB, Pereira MR, Cantarelli V, Costa SS 80 (1) 3. Hendolin PH, Markkanen A, Ylikoski J, Wahlfors JJ 35 (11) 4. Faden H, Dryja D 27 (11) 5. Aguirre M, Collins MD 42 (1) 6. Von Graevenitz A 31 (2)

7 222 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία 7. Stroman DW, Roland PS, Dohar J, Burt W 111 (11 Pt 1) 8. Frank DN, Spiegelman GB, Davis W, Wagner E, Lyons E, Pace NR 41 (1) 9. Kalcioglu MT, Oncel S, Durmaz R, Otlu B, Miman MC, Ozturan O 25 (1) 10. Leskinen K, Hendolin P, Virolainen-Julkunen A, Ylikoski J, Jero J 66 (1) 11. Harimaya A, Takada R, Hendolin PH, Fujii N, Ylikoski J, Himi T 44 (3) 12. Rayner MG, Zhang Y, Gorry MC, Chen Y, Post JC, Ehrlich GD 279 (4) 13. Hendolin PH, Paulin L, Ylikoski J 38 (1) 14. Konishi M, Nishitani C, Mitsuzawa H, Shimizu T, Sano H, Harimaya A, et al 36 (6) 15. Harimaya A, Takada R, Himi T, Yokota S, Fujii N 49 (1) 16. Hendolin PH, Karkkainen U, Himi T, Markkanen A, Ylikoski J 18 (10) 17. Beswick AJ, Lawley B, Fraise AP, Pahor AL, Brown NL 354 (9176) 18. Gomez-Hernando C, Toro C, Gutierrez M, Enriquez A, Baquero M 18 (1) 19. Bosley GS, Whitney AM, Pruckler JM, Moss CW, Daneshvar M, Sih T, et al 33 (11) 20. Ashhurst-Smith C, Hall ST, Walker P, Stuart J, Hansbro PM, Blackwell CC 51 (1) 21. Durmaz R, Ozerol IH, Kalcioglu MT, Oncel S, Otlu B, Direkel S, et al 25 (2) 22. Gomez-Garces JL, Alhambra A, Alos JI, Barrera B, Garcia G 10(9) 23. Funke G, Stubbs S, Altwegg M, Carlotti A, Collins MD 44 (2) 24. Holzmann D, Funke G, Linder T, Nadal D 21 (12) 25. Pallen MJ, Butcher PD 18 Suppl A 26. Runyon EH 43 (1) 27. Williams RG, Douglas-Jones T 109 (1) 28. Austin WK, Lockey MW 102 (9) 29. Wardrop PA, Pillsbury HC 110 (10) 30. Plemmons RM, McAllister CK, Liening DA, Garces MC

8 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, (6) 31. van Aarem A, Muytjens HL, Smits MM, Cremers CW 43 (1) 32. Avery RK, Eavey RD, Della Torre T, Ramos D, Pasternack MS 15 (11) 33. TerKonda RP, Levine SC, Duvall AJ, 3rd, Giebink GS 105 (12 Pt 1) 34. Franklin DJ, Starke JR, Brady MT, Brown BA, Wallace RJ, Jr 15 (3) 35. Nylen O, Alestig K, Fasth A, Gustavii N, Olofsson J, Renvall U, et al 13 (7) 36. Karlidag T, Bulut Y, Keles E, Kaygusuz I, Yalcin S, Ozdarendeli A, et al 115 (7) 37. Yilmaz MD, Aktepe O, Cetinkol Y, Altuntas A 69 (6) 38. Agirdir BV, Bozova S, Derin AT, Turhan M 70 (5) 39. Bitar M, Mahfouz R, Soweid A, Racoubian E, Ghasham M, Zaatari G, et al 126 (2) 40. Crapko M, Kerschner JE, Syring M, Johnston N 117 (8) 41. Uno Y 78 (12) 42. Hashigucci K, Ogawa H, Kazuyama Y 95 (11) 43. Keles E, Bulut Y, Kaygusuz I, Karlidag T, Yalcin S, Ozdarendeli A, et al 42 (7) 44. Storgaard M, Tarp B, Ovesen T, Vinther B, Andersen PL, Obel N, et al 48 (2) Υποβλήθηκε: 30/05/2008 Εγκρίθηκε: 09/09/2008 Salmonella typhi E. Coli

9 ΜΕΛΕΤΕΣ Φ. ΚΟΝΤΟΣ, Ι. ΜΑΡΙΝΟΥ, Σ. ΧΑΤΖΗ, Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ, Λ. ΖΕΡΒΑ H εργαστηριακή διάγνωση της φυµατίωσης έχει το µειονέκτηµα ότι οι συνήθεις µέθοδοι στερούνται ευαισθησίας και η λήψη των αποτελεσµάτων καθυστερεί πολύ. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν στο εµπόριο συµβατικές και µοριακές µέθοδοι που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση αυτών των µειονεκτηµάτων της εργαστηριακής διάγνωσης. Η παρούσα µελέτη αξιολoγεί την καινούργια αυτή µεθοδολογία. Ε- ξετάστηκαν διαδοχικά δείγµατα στα οποία διενεργήθηκε οξεάντοχη χρώση και καλλιέργειες σε υλικό Loewenstein-Jensen (biomerieux). Επιπλέον, τα δείγµατα ενοφθαλµίσθηκαν στο σύστηµα υγρών καλλιεργειών BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson). Για την ταυτοποίηση του και των ατύπων χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι Accuprobe (biomerieux) και Genotype Mycobacterium CΜ και AS (Hain-Lifescience), αντίστοιχα. Η ορθότητα της ταυτοποίησης επιβεβαιώθηκε µε προσδιορισµό της αλληλουχίας του 16S rrna και ανάλυση του γονιδίου heat shock 65kD µε µεθοδολογία PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism, όπου χρειάσθηκε. H αντοχή στην ισονιαζίδη και ριφαµπικίνη ανιχνεύθηκε µε τη µέθοδο Genotype MTBDRplus (Hain-Lifescience) και τα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν από το σύστηµα MGIT. Από τα ανωτέρω δείγµατα αποµονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν 131 στελέχη που περιελάµβαναν άτυπα19 54, 3, 3, 2, 2, 1. Η ευαισθησία διάγνωσης των µυκοβακτηριδιώσεων µε το MGIT (96.7%) ήταν ανώτερη από αυτήν του Loewenstein-Jensen (61.9%), ενώ ο µέσος χρόνος θετικοποίησης των καλλιεργειών ήταν 15,8 και 27,9 ηµέρες, αντίστοιχα. Σε δείγµατα ασθενών µε φυµατίωση και θετική οξεάντοχη χρώση, ο συνδυασµός καλλιέργειας στο MGIT και άµεσης εφαρµογής των εµπορικών µεθόδων οδήγησε σε µέσο χρόνο διάγνωσης της φυµατίωσης τις 11,6 ηµέρες από τη λήψη του κλινικού δείγµατος και µέσο χρόνο ανίχνευσης της αντοχής τις 13,6 ηµέρες. Τέλος, από 31 ασθενείς µε φυµατίωση, µόνον 10 (32.3%) ήταν αλλοδαποί και µόνον 19 (61.3%) εµφάνιζαν πνευµονική νόσο. Συµπεραίνεται ότι η εφαρµογή συνδυασµού άρτιας εµπορικής καλλιεργητικής, αλλά και µοριακής µεθοδολογίας, παρέχει ταχέως αξιόπιστα αποτελέσµατα και δίδει τη δυνατότητα διάγνωσης σε πολλά είδη µυκοβακτηριδίων που έχουν κλινική σηµασία. (Λέξεις ευρετηρίου:, άτυπα µυκοβακτηρίδια, εργαστηριακή διάγνωση, έλεγχος αντοχής, BACTEC MGIT 960).

10 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Εισαγωγή Mycobacterium tuberculosis M. tuberculosis Υλικό και µέθοδοι

11 226 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία M. tuberculosis M. tuberculosis Αποτελέσµατα Μ. tuberculosis M. abscessus M. tuberculosis Μ. tuberculosis

12 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Πίνακας 1 Αριθµός Αριθµός Αριθµός Είδος Κλινικού είγµατος ειγµάτων (%) Καλλιεργειών Θετικών Καλλιεργειών Θετικών για για ΜΤΒ 1 (%) 2 Άτυπα Μυκοβακτηρίδια (%) 2 (31 ασθενείς) (24 ασθενείς) Κατώτερο Aναπνευστικό 1519 (60,7) 60 (2,4) 31 (1,2) Αίµα 302 (12,1) 2 (0,08) 1 (0,04) Ούρα 220 (8,8) 5 (0,2) Άσηπτα Υγρά 275 (11) 2 (0,08) Πύον 68 (2,7) 19 (0,8) 3 (0,12) Ιστοί 68 (2,7) 2 (0,08) Μυελός 35 ( 1,4) 1 (0,04) Άλλα 11 (0,4) ΣΥΝΟΛΟ (3,64) 35 (1,4) M. intracellularem. simiae M. fortuitumm. shimoidei M. fortuitumm. aviumm. celatumm. intracellularem. abscessus M. lentiflavum

13 228 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Πίνακας 2 Είδος Μυκοβακτηριδίου, Αριθµός ΜΧΘ 1 ΜΧΘ 1 Αποτέλεσµα Χρώσης Ziehl- Neelsen Καλλιεργειών BACTEC MGIT 960 Loewenstein-Jensen σε ηµέρες (εύρος) σε ηµέρες (εύρος) M. tuberculosis M. tuberculosis Σύνολο M. tuberculosis 86 Μ. tuberculosis Μ. tuberculosis Συζήτηση M. tuberculosis

14 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Πίνακας 3 α/α Ηλικία (έτη) Φύλο (Άρρεν/ Θήλυ) Χώρα προέλευσης Εντόπιση Φυµατίωσης Είδος δειγµάτων (Αριθµός) Αριθµός θετικών καλλιεργειών Αριθµός θετικών Ζ-Ν

15 230 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία

16 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, M. lentiflavum M. lentiflavum M. lentiflavum M. intracellularem. simiae M. tuberculosis ιεύθυνση Επικοινωνίας: Φανούρης Κόντος Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ρίµινι 1, Χαϊδάρι Ευχαριστίες Μ. tuberculosis Summary F. KONTOS, I. MARINOU, S. HATZI, K. IOANNOU, L. ZERVA Validation of novel diagnostic methodology in Mycobacteriology Clinical Microbiology Laboratory, Medical School of Athens, «ATTIKON» University Hospital, Athens Applied Clinical Microbiology Conventional cultural methods for the diagnosis

17 232 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία of tuberculosis demonstrate lack of sensitivity and long turnaround time. Recent commercial developments in this field include liquid cultures of automated systems and identification and detection of resistance by molecular assays. The present report examined the clinical significance of the application of this new methodology. A total of consecutive specimens were stained with Ziehl-Neelsen and cultured on Loewenstein- Jensen (L-J) slants (biomerieux) as well as BACTEC MGIT 960 system (Becton Dickinson). and non-tuberculous mycobacteria (NTM) were speciated by Accuprobe (biomerieux) and Genotype Mycobacterium CM and AS (Hain-LIFESCIENCE) assays. Sequencing of 16S rrna and analysis of the heat shock 65 kd gene by PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism were used for identification confirmation, when necessary. Resistance to isoniazide and rifampin was detected by MTBDRplus (Hain-Lifescience) and results were confirmed by MGIT. A total of 130 mycobacterial strains were isolated including 91 and 39 NTM strains (19, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1 ). The sensitivity of MGIT was superior compared to L- J slants (96.7% and 61.9 %, respectively), while mean time to positivity corresponded to 15,8 and 27,9 days, respectively. For acid fast positive samples from tuberculosis patients, mean time of tuberculosis diagnosis was 11,6 days by MGIT and molecular methods, while mean time of resistance detection was 13,6 days by molecular assays. Among 31 tuberculosis patients, only 10 (32.3%) were foreign born and only 19 (61.3%) demonstrated pulmonary disease. These findings demonstrate that the application of the new commercial methodology, liquid culture system and molecular assays, provides fast and accurate results and enables the diagnosis of the full spectrum of mycobacterioses. (Key words:, non-tuberculous mycobacteria, laboratory diagnosis, sensitivity test, commercial methodology). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Centers for Disease Control and Prevention Mycobacterium tuberculosis American Thoracic Society/Centers for Disease Control and Prevention/Infectious Diseases Society of America Nolte FS, Metchock B 4. Kontos F, Petinaki E, Nicolaou R, Gitti Z, Anagnostou S, Maniati M, et al 46(4) 5. Richter E, Rusch-Gerdes S, Hilleman D Hilleman D, Rusch-Gerdes S, Richter E Mycobacterium tuberculosis Kent PT, Kubica GP 8. Hiraishi A Tortoli E, Bartolini A, Bottger EC, Emler S, Garzelli C, Magliano E, et al Telenti A, Marchesi F, Balz M, Bally F, Bottger EC, Bodmer T Casas I, Powell L, Klapper PE, Cleator GM

18 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Kontos F, Maniati M, Costopoulos C, Gitti Z, Nicolaou S, Petinaki E, et al Mycobacterium tuberculosis Χούχουλα, Σκαρµούτσου Ν, Φαβίου Ε, Φακίρη Ε, Νικολάου Σ, Βλέτσας Χ, και συν Russo C, Tortoli E, Menichella D Tortoli E Piersimoni C, Olivieri A, Benacchio L, Scarparo C Mycobacterium tuberculosis Miotto P, Piana F, Penati V, Canducci F, Migliori GB, Cirillo DM Mycobacterium tuberculosis Tortoli E, Marcelli F Mycobacterium tuberculosis Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA, Catanzaro A, Daley C, Gordin F 20. Torvinen E, Suomalainen S, Lehtola MJ, Miettinen IT, Zacheus O, Paulin L, et al Raviglione MC, O Brien RJ Υποβλήθηκε: 02/10/2008 ERRATUM 8. de Franca FP, Lutterbach MT Whiteley M, Parsek MR, Greenberg EP 182

19 ΑΛ. ΙΩΑΚΕΙΜΙ ΟΥ, Τ.-ΑΧ. ΒΥΖΑΝΤΙΑ ΗΣ, Σ. ΚΟΤΣΙΝΟΥ, ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ, Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ύο εµπορικές και τυποποιηµένες µέθοδοι ελέγχου της in vitro ευαισθησίας ζυµοµυκήτων σε αντι- µυκητιακά φάρµακα, οι ταινίες διαβαθµισµένης πυκνότητας E-test και η µέθοδος µικροαραιώσεων ATB Fungus συγκρίθηκαν στη µελέτη αυτή µε σκοπό να εκτιµηθεί ο βαθµός συµφωνίας τους (διαφορά όχι περισσότερο από µια υποδιπλάσια αραίωση) σχετικά µε τις προσδιοριζόµενες ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις (MIC) και το εκτιµώµενο επίπεδο της in vitro ευαισθησίας. Εξετάσθηκαν 47 κλινικά στελέχη ζυµοµυκήτων. Τα αντιµυκητιακά φάρµακα τα οποία ελέγχθηκαν είναι η αµφοτερικίνη Β, η φλουκοναζόλη, η ιτρακοναζόλη, η βορικοναζόλη και η 5-φθοριοκυτοσίνη. Η συνολική συµφωνία των MIC είναι 81,1%, ενώ η συνολική συµφωνία ως προς το επίπεδο της ευαισθησίας του ελεγχόµενου στελέχους είναι 93,9%. Η συµφωνία των MIC για το κάθε φάρµακο ξεχωριστά είναι µεγαλύτερη για τα µυκητοκτόνα φάρµακα αµφοτερικίνη Β (92,3%) και 5-φθοριοκυτοσίνη (100%), ενώ είναι µικρότερη για τις µυκητοστατικές αζόλες (68-76,9%). Η συµφωνία ως προς το επίπεδο ευαισθησίας είναι απόλυτη (100%) για την αµφοτερικίνη Β και τη 5-φθοριοκυτοσίνη, ενώ για τις αζόλες κυµαίνεται από 82,1 ως 95,5% µε µικρότερη για την ιτρακοναζόλη. Για τα στελέχη (27 στελέχη) τόσο η συνολική συµφωνία όσο και η συµφωνία για το κάθε φάρµακο ξεχωριστά είναι καλύτερη από αυτή των στελεχών (20 στελέχη), ιδίως ως προς τη συµφωνία στις αζόλες. Συµπερασµατικά, οι δύο µέθοδοι δίνουν παρόµοια αποτελέσµατα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν εξίσου για τον έλεγχο της ευαισθησίας στελεχών ζυµοµυκήτων στα µυκητοκτόνα φάρµακα αµφοτερικίνη Β και 5-φθοριοκυτοσίνη, καθώς και για τον έλεγχο στελεχών στις αζόλες. Αντίθετα, ασυµφωνία µεταξύ των δύο µεθόδων παρουσιάζεται κατά τον έλεγχο της ευαισθησίας των στελεχών ζυµοµυκήτων και κυρίως στις αζόλες. (Λέξεις ευρετηρίου: έλεγχος ευαισθησίας, αντιµυκητιακά φάρµακα, ζυµοµύκητες, Candida). Εισαγωγή

20 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Candida Υλικό και µέθοδος Candida albicanscandida glabratacandida krusei Candida tropicaliscandida guillermondii Candida parapsilosiscandida lusitaniae Saccharomyces cerevisiae

21 236 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Πίνακας 1.Candida Aντιµυκητιακό Eυαισθησία (S) οσοεξαρτώµενη ευαισθησία (SDD) Aντοχή (R)

22 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Candida parapsilosiscandida Krusei Αποτελέσµατα Πίνακας 2. AMB FCA ITR VRC 5-FC συνολική συµφωνία Γεωµετρική µέση τιµή ATB E-test Εύρος τιµών MIC (mg/l) ATB E-test Συµφωνία MIC (%) Συµφωνία επιπέδου ευαισθησίας (%)

23 238 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Candida albicanscandida non-albicans Candida albicans Candida albicans Candida non-albicans Candida albicans Candida non-albicans Συζήτηση Πίνακας 3Candida albicanscandida non-albicans AMB FCA ITR VRC 5-FC συνολική συµφωνία συµφωνία MICs (%) Candida albicans συµφωνία επιπέδου ευαισθησίας (%) συµφωνία Candida MICs (%) non-albicans συµφωνία επιπέδου ευαισθησίας (%)

24 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Candida albicans Candida non-albicans Candida Candida albicanscandida non-albicans Candida albicans Candida albicanscandida non-albicans Candida albicans Candida non-albicans Candida albicans Candida non-albicans ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τιµολέων-Αχιλλέας Βυζαντιάδης Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Π.Π. Γερµανού Θεσσαλονίκη Summary A. IOAKIMIDOU, T.-A. VIZADIADIS, S. KOTSINOU, A. ADONIADIS, N. MALISIOVAS Comparison of two methods for in vitro antifungal susceptibility testing of yeasts 1st Department of Microbiology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki Applied Clinical Microbiology Two commercial methods of in vitro antifungal susceptibility testing of yeasts, the stable concentration gradient strips, the E-test, and a microdilution method, the ATB Fungus, were compared

25 240 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία in this study in order to estimate the agreement (difference of no more than one dilution) of the determined minimal inhibitory concentration (MIC) as well as the categorical agreement (susceptibility level evaluation) of these methods. 47 clinical yeast isolates were tested. The tested antifungal agents were amphotericin B, fluconazole, itraconazole, voriconazole and 5-flucytocine. The overall agreement of the determined MICs was 81,1% while the overall categorical agreement was 93,9%. Considering each antifungal agent, the agreement of MICs was better for the fungicidal amphotericin B and 5-flucytocine (100%) while it was poorer for the fungistatic azoles (68-76,9%). The categorical agreement was excellent (100%) for amphotericin B and 5-flucytocine while for the azoles it ranged between 82,1 to 95,5% with itraconazole being the worst. For Candida albicans isolates (27 strains) the overall agreements as well as the agreements by drug were better than those determined for the non-albicans isolates (20 strains), especially for azoles. In conclusion, the two methods produce similar results and can be used equally for the in vitro antifungal susceptibility testing of yeasts for the fungicidal amphotericin B and 5-flucytocine as well as for the testing of Candida albicans to azoles. In contrast, disagreement of the two methods was observed when non-albicans isolates were tested to azoles. (Key words: susceptibility testing, antifungal agents, yeasts, ). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Hospenthal DR, Murray CK, Rinaldi MG 8(3) 2. National Committee for Clinical Laboratory Standards 3. Pfaller MA, Diekema DJ, Rex JH, Espinel-Ingroff A, Johnson EM, Andes D, et al 44(3) 4. Wanger A, Mills K, Nelson PW, Rex JH 39(11) 5. Rex JH, Cooper CR, Merz WG, Galgiani JN, Anaissie EJ 39(4) 6. Torres-Rodriguez JM, Alvarado-Ramirez E Durussel C, Parreno D, Nougier L, Monnin V, Zambardi G, Bille J 10 (Suppl. 3) 8. LinksFleck R, Dietz A, Hof H 59(4) 9. Alexander BD, Byrne TC, Smith KL, Hanson KE, Anstrom KJ, Perfect JR, Reller LB 45(3) Υποβλήθηκε: 08/09/2008

26 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ CLOSTRIDIUM TERTIUM Β. ΜΑΜΑΛΗ 1, Α. ΚΥΡΑΤΣΑ 1, Γ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Ε. ΤΡΙΚΚΑ-ΓΡΑΦΑΚΟΥ 1 Περιγράφεται µία σπάνια περίπτωση αυτόµατης βακτηριακής περιτονίτιδας από το οξυγονοάντοχο κλωστηρίδιο, που οδήγησε στο θάνατο ασθενή µε ηπατίτιδα C και κίρρωση. Αναφέρεται λεπτοµερώς η κλινική εικόνα, η εργαστηριακή διάγνωση, η παθογένεια και η θεραπευτική αντιµετώπιση και γίνεται ανασκόπηση της προσιτής βιβλιογραφίας. (Λέξεις ευρετηρίου:, αυτόµατη βακτηριακή περιτονίτιδα, κίρρωση). Εισαγωγή Escherichia coli Klebsiella pneumoniaes. pneumoniae Clostridium tertium

27 242 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Περιγραφή περίπτωσης é C. tertium é Συζήτηση

28 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Αναερόβια µικρόβια C. tertium C. perfrigens C. histolyticumc. carnisc. intestinale C. tertium C. histolyticum C. tertiumc. carnisc. intestinale Bacillus spplactobacillus spp C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium

29 244 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium C. tertium ιεύθυνση Επικοινωνίας: Β. Μάµαλη Επιµελήτρια Β Ε.Σ.Υ. Τηλ. Επικοινωνίας: Θερµοπυλών 32, Βριλήσσια Ευχαριστίες: Summary V. MAMALI 1, A. KYRATSA 1, G. PANOUTSOPOULOS 2, E. TRIKKA-GRAPHAKOS 1 Fatal spontaneous bacterial peritonitis due to Clostridium tertium. Case report and review of the literature. Department of Clinical Microbiology 1 and 1st Department of Internal Medicine 2, «Thriassio» General hospital, Athens Applied Clinical Microbiology

30 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) is quite common in patients with advanced cirrhosis however, anaerobic SBP is distinctly uncommon. The moste likely pahtogens are enteric gram negative bacteria, pneumococci and other gram-positive bacteria. Therefore the antibiotic of choice for empirical treatment of SBP is cefotaxime. We report a case of fatal SBP in a cirrhotic patient, due to an aerotolerant clostridial species, resistant to cefotaxime. Allthough is an extremely rare couse of SPB, it should be identified on time since the appropriate antibiotic therapy is very critical. (Key words: Spontaneous bacterial peritonitis, ). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Căruntu FA, Benea L 15(1) 2. Garcia-Tsao G 3. Kuiper JJ, van Buuren HR, de Man RA 65(8) 4. Strauss E, Caly WR 4(2) 5. Butler T, Pitt S Clostridium tertium Miller DL, Brazer S, Murdoch D, Reller LB, Corey GRClostridium tertium Rosario-Quintana C, Monzón-Moreno C, Ojeda-Vargas M 24(6) 8. King BM, Ranck BA, Daugherty MD, Ray CA Clostridium tertium Speirs G, Warren RE, Rampling AClostridium tertium 158(6) 10. Valtoven M, Sinoven A, Elonen E Clostridium tertium Χριστάκης Γ, Περλορέντζου Σ, Ασλανίδου Μ Clostridium tertium 49(5) 12. Kourtis AP, Weiner R, Belson K, Richards FO JrClostridium tertium Gredlein CM, Silverman ML, Downey MS Coleman N, Speirs G, Khan J, Broadbent V, Wight DG, Warren RE Clostridium tertium Lew JF, Wiedermann BL, Sneed J, Campos J, Mc Cullough DClostridium tertium 28(9) 16. Ray P, Das A, Singh K, Bhansali A, Yadav TD Clostridium tertium Fujitani S, Finegold SM, Song YL, Mathisen GEClostridium tertium 13(3-4) 18. Elsayed S, Zhang KC. intestinale43(4) 19. Steyaert S, Peleman R, Vaneechoutte M, De Baere T, Claeys G, Verschraegen G Clostridium tertium 37(11) 20. Leegaard TM, Sandven P, Gaustad PClostridium tertium 37(3) Υποβλήθηκε: 29/02/2008 Εγκρίθηκε: 08/09/2008

31 ΕΙ ΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Μ. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα του 48ου µεταπτυχιακού σεµιναρίου της ESCMID, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 14 και 15 Μαρτίου στο Βερολίνο και είχε θέµα: «Λοιµώξεις από πολυανθεκτικά παθογόνα µικρόβια - Μικροβιολογικές, κλινικές και θεραπευτικές απόψεις». Η συγγραφέας του άρθρου παρακολούθησε το σεµινάριο µε την οικονοµική ενίσχυση της Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας. Πολυανθεκτικός S. pneumoniae

32 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, S. pneumoniae Επιδηµιολογία, µικροβιολογία και πρόληψ η/έλεγχος ανθεκτικού στη µεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA) Staphylococcus aureus

33 248 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Staphylococcus aureus S. aureus S. aureus S. aureus S. aureus

34 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, é S. aureus

35 250 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Λοιµώξεις από στρεπτόκοκκο και εντερόκοκκο Enterococcus faecium

36 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Νοσοκοµειακές λοιµώξεις από πολυανθεκτικούς µικροοργανισµούς E. faecium Streptococcus viridans Staphylococcus aureus E. coli

37 252 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία S. pneumoniaes. aureus S. pneumoniae, S. aureus, εντεροβακτηριακά, Haemophilus spp Legionella, Mycoplasma, Chlamydia, Rickettsia, Mycobacteria, Ehrlichia, Listeria, Shigella spp P. aeruginosa, Acinetobacter baumanniik. pneumoniae Νεότερα αντιβιοτικά S. aureus

38 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Staph. epidermidiss. agalactiae S. pyogenesescherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa Enterococcus faecalis E. faecium E. faecalis Proteus spppseudomonas spp Acinetobacter spp é

39 254 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Πολυανθεκτικές µυκητιάσεις é Πίνακας 1. Αντιµικροβιακά Συνδυασµός µε άλλα φάρµακα Παρενέργειες

40 ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤ. ΛΙΑΠΠΑ, Π. ΚΑΡΚΑΛΟΥΣΟΣ Η ανάλυση ούρων, η Ουροσκοπία, στα πολλά στάδια της εξέλιξής της, αποτέλεσε ένα εφαλτήριο γνώσης πάνω στο οποίο στηρίχτηκε και εξελίχθηκε η ιατρική. Οι πρώτες επιστηµονικές αναφορές εµφανίστηκαν στα κείµενα του Ιπποκράτη και του Γαληνού, εξελίχθηκαν όµως σηµαντικά κατά το Μεσαίωνα από τους Βυζαντινούς και Άραβες ιατρούς. Οι Βυζαντινοί επινόησαν τον 6ο αιώνα την πρώτη εργαστηριακή ανάλυση στα ούρα και γενικότερα στην ιατρική, το βρασµό των ούρων για την ανίχνευση της πρωτεϊνουρίας. Η δυτική ιατρική θα πάρει τη σκυτάλη από τον 12ο αιώνα και µετά, οπότε και θα µεταφραστούν στα λατινικά, ιδιαίτερα στο µοναστήρι του Μοντεκασίνο στη Νότια Ιταλία, πολλά σχετικά ελληνικά και αραβικά κείµενα. Σηµαντική συµβολή στον ύστερο Μεσαίωνα για την ανάπτυξη της Ουροσκοπίας είχε η σχολή του Σαλέρνο η οποία συστηµατοποίησε τις προηγούµενες γνώσεις και ανέπτυξε τεχνικές που συνέβαλαν ουσιαστικά, όχι µόνο στη βελτίωση των τεχνικών της Ουροσκοπίας αλλά και στην ανάπτυξη της δοµής του µελλοντικού χηµικού εργαστηρίου. Ο µεσαιωνικός ιατρός, εξετάζοντας µε κάθε δυνατό µέσο τα ούρα, και ιδιαίτερα µε τη χρήση µίας ειδικής φιάλης, της αµίδας, µπορούσε να διαγνώσει µία πληθώρα προβληµάτων υγείας. Ασθένειες, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η πρωτεϊνουρία και ο ίκτερος είναι µερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα, ενδεικτικά της διαγνωστικής ικανότητας της Ουροσκοπίας. Από την Αναγέννηση και µετά θα αρχίσει η παρακµή της Ουροσκοπίας η οποία θα καταστεί µέσο εκµετάλλευσης και τσαρλατανισµού και οι πρεσβευτές της ο περίγελος της επιστηµονικής κοινότητας. (Λέξεις ευρετηρίου: Ουροσκοπία, aµίδα, oυροσκοπικός τροχός). Εισαγωγή.

41 256 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Εικόνα 1 Η εξέλιξη της ουροσκοπίας Προγνωστικά Corpus Hippocraticum Πραγµατεία στις ασθέ-

42 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, νειες των νεφρών και της κύστης Περί Ούρων ậ ậ Κανόνας Ιατρικής Περί Ούρων

43 258 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία De Urinis Εικόνα 2 De urinis libri septem, quibus omnia, quae de urinis dici possunt, continentr Εικόνα 3 The Fasciculus Medicinae

44 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Η τεχνική της Ουροσκοπίας Συλλογή των ούρων Η θερµοκρασία των ούρων Η σηµασία του σωστού φωτισµού των ούρων

45 260 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Η όψη των ούρων De Urinis Το χρώµα και έχω δει πολλές καµήλες στις πόλεις της Ρώµης αλλά και παραπέρα και ξέρω ότι όλες οι καµήλες είναι είτε γκρι ή υπόφαιες ή µερικές φορές γκρι-άσπρες

46 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Η πυκνότητα Το ίζηµα Έµµορφα συστατικά Περί ούρωναπό τα γλοιώδη σωµατίδια που υπάρχουν µέσα στα ούρα, αυτά που υποδηλώνουν καλύτερη πρόγνωση είναι αυτά που διαλύονται µετά από έντονη ανάδευση του περιεχοµένου της αµίδας τα σωµάτια τα οποία καθιζάνουν στον πυθµένα της αµίδας είναι καλά και συµµετρικά και δεν υποδηλώνουν µία νέα παθολογική κατάσταση. Τα υπόλοιπα που επιπλέουν το κάνουν για κακό λόγο Γεύση των ούρων

47 262 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Πλούτος Νοσήµατα ή καταστάσεις που ανιχνεύονται µε τη µέθοδο της Ουροσκοπίας Σακχαρώδης διαβήτης υπέροχα γλυκιά σαν να έχουν ανακατευτεί µε µέλι ή ζάχαρη γλυκά σα µέλι ούρα Ίκτερος Νεφρική ανεπάρκεια Όγκοι του ουροποιητικού Λιθίαση των νεφρών και επίσης υποφέρω από µία χρόνια ασθένεια των νεφρών κατά την ο- ποία εκκρίνονται πέτρες... Ο πόνος είναι τόσο οξύς και φέρνει το θάνατο µπρος στα µάτια µου Αιµατουρία Πρωτεϊνουρία Αφορισµούς Πραγµατεία στις ασθένειες των νεφρών και της κύστης Περί Ούρων

48 Περίοδος B, Τόµος 13, Τεύχος 4, Περί ούρων αν οι φυσαλίδες παρατηρηθούν πριν αρχίσει ο πυρετός τότε υ- ποδηλώνουν σοβαρή ασθένεια Εγκυµοσύνη Επίλογος ιεύθυνση Επικοινωνίας: Πέτρος Καρκαλούσος Σαρανταπόρου 40, Χαλάνδρι Summary ST. LIAPPA, P. KARKALOUSOS Urine analysis in Ancient, Medieval and Renaissance times - «Uroscopy» Technological Institute of Athens Faculty of Health Professions Department of Medical Technologists Applied Clinical Microbiology The ancient and medieval urine analysis, the Uroscopy, was the basic diagnostic tool of medicine for centuries. Knowledge of this subject was absolutely mandatory for each physician, especially after Galen era. The first references of urine analysis were in Babylonian and Egyptian papyruses, but the first scientific studies are found in Hippocratic books. After Hippocrates many famous ancient physicians wrote treatises about urine. The most important of them was Galen, who was the real founder of Uroscopy. His work influenced the Alexandrian physician School and later the Byzantine and Arabic Schools. Byzantines continued the ancient Greek tradition and added many new findings. Among them, there were the diagnostic methods of proteinuria, diab. mellitus and icterus. In 6th century Theophilus Protospatharius invented a diagnostic method for proteinuria, the boiling of urine. Byzantines invented and the diagnostic tool of Uroscopy, the amis (or matula in latin), the diagnostic vial of urine. Amis would become the

49 264 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία symbol of medicine for the next centuries. The Ancient and Byzantine medicine reached out in West (Italy) from Byzantine and Arabic manuscripts. In medieval times the west physicians were exclusively monks and their monasteries were medical schools and hospitals at the same time. The most important of them were the monasteries of South Italy (like the abbey of Montecasino) where the influence from Byzantium was direct. In the 12th century, the most important School of Uroscopy was the medical School of Salerno. The teachers of Salerno made the art of Uroscopy famous in all Europe. Their books about the Uroscopy s techniques, especially the interpretation of Uroscopy wheel, became familiar to all people. That was the onset of its decline. During the next centuries, Uroscopy was becoming more and more a victim of charlatanism. This situation lasted until the end of 18th century. Thereafter the chemical analysis of urine and its microscopic study (end of 19th century) brought urine analysis back to the scientific community. (Key words: Uroscopy, Amis, Uroscopic wheel) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Harvey R Institute of Biomedical Science 4. Angeletti L, Cavara B Seufert W Diamandopoulos A O Boyle Βογιατζάκης 11(4) 10. Mujais S Diamandopoulos A 16(6) 11a. Marketos S, Diamandopoulos A, Voyiatzakis E Iorio L, Avagliano F Fine L Diamandopoulos A, Goudas P Diamandopoulos. A, Goudas P 41(7) 16. Angeletti L, Cavarra B Cameron J Murphy J2 19. Bush B 208

50 Πρόγραµµα Παρουσίασης Περιπτώσεων της Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής ιαγνωστικής, Περιόδου Αµφιθέατρο Νοσοκοµείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», (ώρα µ.µ.) Ralstonia picketti S. pyogenes C. difficile Salmonella enteritidis Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν τις 6 από τις 8 συνεδριάσεις

51 08:30 Μοριακές Τεχνικές στην Κλινική Μικροβιολογία Αµφιθέατρο Πολεµικού Μουσείου, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 09:15 09:30 09:30 11:30 A Μέρος Εισαγωγή στη Μοριακή Μικροβιολογία Συντονιστές: Ν. Σιαφάκας Ι. Παπαπαρασκευάς Ν. Σπανάκης Λ. Ζέρβα 11:30 12:15 12:15 12:30 12:30 14:30 Β Μέρος Εφαρµογές των Μοριακών Τεχνικών στην Κλινική ιαγνωστική Συντονιστές: Μ. Χριστοφίδου Ε. Πετεινάκη Ι. Σπηλιοπούλου Α. Μεντής 14:30 Λήξη

52 Ερώτηση 1η Ποιες από τις ακόλουθες δοµές ανήκουν στον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό; Ερώτηση 2η Το καλύτερο δείγµα για καλλιέργεια υλικού από εγκεφαλικό απόστηµα είναι: Ερώτηση 3η Ποιες από τις ακόλουθες εγκεφαλίτιδες δεν οφείλονται σε αρµποϊό; Ερώτηση 4η Ασθενής µε AIDS έχει βήχα που επιµένει και παράλληλα τις τελευταίες βδοµάδες εµφανίζει αλλαγές συµπεριφοράς: η ΟΝΠ έδειξε αύξηση της πίεσης του ΕΝΥ, και τα κύτταρα ήταν 99/ml µε τύπο λεµφοκυτταρικό. Ποια εξέταση δεν θα ζητήσετε αρχικά;

53 ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 24 Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Μαΐου March - 2 April May June June 2009

54 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Εφαρµογή της ευρέος φάσµατος 16S rrna PCR στη διάγνωση των βακτηριακών λοιµώξεων: Μύθος ή πραγµατικότητα; Ε. Μάλλη, Ε. Πετεινάκη Ανεπάρκεια της βιταµίνης D Β. εληγιάννη Η δηµιουργία της βιοµεµβράνης και ο ρόλος της στη µικροβιακή αντοχή Ε. Καλογεροπούλου Στοιχεία ανατοµίας και φυσιολογίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος Νικολέττα Χαραλαµπάκη Μικροβιακά αίτια - Παθογένεια βακτηριακής µηνιγγίτιδας Ευσταθία Στάικου Εργαστηριακή διάγνωση µικροβιακής µηνιγγίτιδας Ελένη Αλεξάνδρου - Αθανασούλη Συµβολή των µοριακών τεχνικών στη διάγνωση βακτηριακής µηνιγγίτιδας Η επιδηµιολογία της στην Ελλάδα και την Ευρώπη Τζωρτζίνα Τζανακάκη Ιογενείς Μηνιγγίτιδες Ανδρέας Μεντής Χρόνιες Μηνιγγίτιδες Ζωή Ψαρουδάκη Εγκεφαλίτιδες Άννα Παπά Εγκεφαλικό Απόστηµα Μαρία Ορφανίδου Ασυνήθεις µικροοργανισµοί που συνδέονται µε την αιτιολογία της εκκριτικής µέσης ωτίτιδας σε παιδιά Μ. Παπαπετροπούλου, Νεκτ. Παπαπετρόπουλος ΜΕΛΕΤΕΣ Αποµόνωση του Staphylococcus lugdunensis από κλινικά δείγµατα Κ.-Σ. Χατζηγεωργίου, Αικ. Ταρπατζή, Ν. Σιαφάκας, Σ. Χανιωτάκη, Λ. Ζέρβα ευτεροπαθής θροµβοκυττάρωση σε παιδιά µε ιογενή λοίµωξη του αναπνευστικού Ο. Φιλίππου, Μπ. Παούρη, Κ. Θέµελη- ιγαλάκη, Μ. Ζήβα-Πετροπούλου, Χρ. Κούτσια-Καρούζου, Στ. Παπαδάκου

55 270 Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία Αξιολόγηση της σύγχρονης µεθοδολογίας για τη διάγνωση των µυκοβακτηριδιώσεων Φ. Κόντος, Ι. Μαρίνου, Σ. Χατζή, Κ. Ιωάννου, Λ. Ζέρβα Σύγκριση δύο µεθόδων ελέγχου της ευαισθησίας κλινικών στελεχών ζυµοµυκήτων Αλ. Ιωακειµίδου, Τ.-Αχ. Βυζαντιάδης, Σ. Κοτσινού, Αντ. Αντωνιάδης, Ν. Μαλισιόβας ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Μεµβρανώδης σπειραµατονεφρίτιδα από κυτταροµεγαλοϊό Μ. Γιαννάκη, Ε. Μηλίτση, Ν. Στεργίου, Ε. Λυκοπούλου, Σ. Κόκοτας, Α. Μεντής Ε. Γεωργάκη, Α. Πάγκαλη Αποµόνωση Haemophilus influenzae και Staphylococcus saprophyticus σε ουρολοίµωξη Μ. Κανελλοπούλου, Α. Αδάµου, Ν. Σκαρµούτσου, Μ. Μαρτσούκου, Γ. Φλωροπούλου, Ε. Παπαφράγκας Αυτόµατη βακτηριακή περιτονίτιδα από οξυγονοάντοχο Clostridium tertium B. Μάµαλη, Α. Κυράτσα, Γ. Πανουτσόπουλος, Ε. Τρίκκα-Γραφάκου ΕΙ ΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Η µέτρηση των εξαρτησιογόνων φαρµάκων στο κλινικό εργαστήριο Ι. Παλέρµος Λοιµώξεις από ενδοφλέβια χορήγηση υγρών - Έλεγχος στειρότητας υγρών παρεντερικής διατροφής Μ. Γιαννάκη, Μ. Ντουµπανάκη, Χ. Καµινιώτη, Α. Χαρισιάδου, Ε. Σακκά, Α. Πάγκαλη Λοιµώξεις από πολυανθεκτικά παθογόνα Μ. Παπαδηµητρίου ΣΧΟΛΙΑ Η ιακήρυξη της ALMA-ATA Φαρµακευτικά σκευάσµατα κοινόχρηστης ονοµασίας Β. εληγιάννη ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η «Ουροσκοπία» και η εξέλιξή της Στ. Λιάππα, Π. Καρκαλούσος

56 Α Β Γ Ζ Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Σ Τ Φ Χ Ψ

57 Αίτηση εγγραφής µέλους της Εταιρείας Εφαρµοσµένης Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής ιαγνωστικής ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ. rrna Ε. ΜΑΛΛΗ 1, Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ 1,2

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ. rrna Ε. ΜΑΛΛΗ 1, Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ 1,2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ rrna Ε. ΜΑΛΛΗ 1, Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ 1,2 Στη συγκεκριµένη ανασκόπηση αναφέρεται η χρήση της ευρέος φάσµατος 16S rrna PCR, σε συνδυασµό µε ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, ως µεθόδου για την

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇ ÌÏÑÉÁÊÇ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÁ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇ ÌÏÑÉÁÊÇ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÁ ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇ ÌÏÑÉÁÊÇ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÁ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ Οι µοριακές µέθοδοι της σύγχρονης Μικροβιολογίας αποτελούν ένα σύνολο τεχνικών που αποσκοπούν στην ανίχνευση, το χειρισµό και τη διερεύνηση του γενετικού

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Στην παρούσα ανασκόπηση αναφέρονται συνοπτικά στοιχεία ανατοµίας και φυσιολογίας του κεντρικού νευρικού συστήµατος προκειµένου να γίνει ευκολότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ TRICHOPHYTON RUBRUM Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΑΡ. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ TRICHOPHYTON RUBRUM Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΑΡ. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ TRICHOPHYTON RUBRUM Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΑΡ. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ Το ανθρωπόφιλο δερµατόφυτο (Castellani) Sabouraud 1910 πρωτοαποµονώθηκε από µία περίπτωση µυκητίασης των µηρογεννητικών πτυχών στην Ιάβα και

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

TO ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 16, Τεύχος 3, σελ. 136-146 2011 TO ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ 1, Α. ΜΕΝΤΗΣ 2

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ 1, Α. ΜΕΝΤΗΣ 2 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ 1, Α. ΜΕΝΤΗΣ 2 Στο άρθρο που ακολουθεί περιγράφονται µε λεπτοµέρειες οι διάφορες εργαστηριακές µέθοδοι που υπάρχουν για τη διάγνωση της νέας γρίπης. Αναφέρονται χρήσιµες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY ΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑCTA MICROBIOLOGICA HELLENICA - Tόµος 58 Τεύχος 3 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Τόµος 58 Τεύχος 3 July - September 2013 Volume 58 Issue

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κλινικής Βιοχηµείας, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. 2

Εργαστήριο Κλινικής Βιοχηµείας, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. 2 Α ν α σ κ ό ϖ η σ η, ένα άγνωστο εντεροβακτηριακό: κλινική σηµασία σύγχρονοι βιοχηµικοί και µοριακοί τρόποι διάγνωσης και ταυτοποίησης Μ. Νταλαµάγκα 1, Γ.Π. Σωτηρόπουλος 1,2, Γ. Βρυώνη 3, Α. Τσακρής 3

Διαβάστε περισσότερα

GR1306107033. somethink.gr

GR1306107033. somethink.gr GR1306107033 somethink.gr 3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι λοιµώξεις συνεχίζουν να αποτελούν µεγάλο πρόβληµα στη δηµόσια υγεία και στην καθηµερινή απασχόληση του παιδιάτρου, είτε ως πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ Στην καθηµερινή πράξη για την εκτίµηση της νεφρικής λειτουργίας χρησιµοποιούνται οι προσδιορισµοί των συγκεντρώσεων στον ορό των άχρηστων προϊόντων του µεταβολισµού (µεταβολίτες

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρυγγικό επίχρισμα στη διάγνωση της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας

Το φαρυγγικό επίχρισμα στη διάγνωση της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας Α ν α σ κ ό π η σ η Το φαρυγγικό επίχρισμα στη διάγνωση της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας Ε. Καλογεροπούλου 1, Σ. Δαμιανίδου 1, Γ. Βρυώνη 2 1 Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων.

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. 14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. Καίτη Θέμελη Διγαλάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Τζανείο» ΓΝΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Μοριακές μέθοδοι στοχεύουν στην ανίχνευση και ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Φυματίωση aπο τη διαγνωση στη θεραπεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2011-2014 Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 16, Τεύχος 2, σελ. 64-74 2011 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΕΡΗΣ Οι μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(25):418-431 Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις Αν και τα άτυπα μυκοβακτηρίδια ανακαλύφθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Περιγραφή περίπτωσης µηνιγγίτιδας από Nocardia farcinica Σ. Κανταρτζίδου, 1 Μ. Νέπκα, 1 Ε. Περιβολιώτη, 1 Ε. Πετεινάκη, 2 Σ. Γκολφινοπούλου, 3 Κ. Φουντούλης, 1

Διαβάστε περισσότερα

MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION

MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ RESEARCH ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION Ευγενία Καπράλου Eugenia Kapralou,1 Δρόσος Καραγεωργόπουλος Drossos

Διαβάστε περισσότερα

ÌéêñïâéïëïãéêÞò. äåëôßï åëëçíéêþò. åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA

ÌéêñïâéïëïãéêÞò. äåëôßï åëëçíéêþò. åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ äåëôßï åëëçíéêþò ÌéêñïâéïëïãéêÞò åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικοί Συνεργάτες. Δρ Κων/νος Κεσανόπουλος Δρ Αθανασία Ξηρογιάννη ΕΚΑΜ-Ε02.04 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Τομέας Δημόσιας Υγείας

Επιστημονικοί Συνεργάτες. Δρ Κων/νος Κεσανόπουλος Δρ Αθανασία Ξηρογιάννη ΕΚΑΜ-Ε02.04 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Τομέας Δημόσιας Υγείας ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Τομέας Δημόσιας Υγείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Επιστημονικοί Συνεργάτες Δρ Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 24 No 4 october-december 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 4 οκτωβριοσ-δεκεμβριοσ 2011 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 24 No 4 october-december 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 4 οκτωβριοσ-δεκεμβριοσ 2011 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 24 No 4 october-december 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 4 οκτωβριοσ-δεκεμβριοσ 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικοί Συνεργάτες: Δρ Κων/νος Κεσανόπουλος, Δρ Αθανασία Ξηρογιάννη

Επιστημονικοί Συνεργάτες: Δρ Κων/νος Κεσανόπουλος, Δρ Αθανασία Ξηρογιάννη ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Τομέας Δημόσιας Υγείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Επιστημονικοί Συνεργάτες: Δρ Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 18 Aðñßëéïò - Éïýíéïò 2013

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 18 Aðñßëéïò - Éïýíéïò 2013 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 18 Aðñßëéïò - Éïýíéïò 2013 ÁöéÝñùìá óôéò ÌõêçôéÜóåéò ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ Streptococcus pneumoniae ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ SEPTIC ARTHRITIS DUE TO Streptococcus pneumoniae IN A IMMUNOCOMPROMISED

Διαβάστε περισσότερα

Καντινταιμία στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων: Επιδημιολογία και αντιμετώπιση

Καντινταιμία στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων: Επιδημιολογία και αντιμετώπιση Παιδιατρικ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 7 Α ΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Καντινταιμία στη Μονάδα Εντατικς Νοσηλείας Παίδων: Επιδημιολογία και αντιμετώπιση Λ. Βογιατζ, Ε. Ροηλίδης Γ Παιδιατρικ Κλινικ Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων

Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων Λουκία Ζέρβα Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Αττικό Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Η συμβολή των μοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή ιάγνωση Μυκοβακτηριδιακών Λοιμώξεων. ρ. Ε. ΦΑΚΙΡΗ Αν. /ντρια Κλινική Μικροβιολόγος Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής

Εργαστηριακή ιάγνωση Μυκοβακτηριδιακών Λοιμώξεων. ρ. Ε. ΦΑΚΙΡΗ Αν. /ντρια Κλινική Μικροβιολόγος Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Εργαστηριακή ιάγνωση Μυκοβακτηριδιακών Λοιμώξεων ρ. Ε. ΦΑΚΙΡΗ Αν. /ντρια Κλινική Μικροβιολόγος Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ιάγνωση Απαιτείται ταχεία και ακριβής μέθοδος διάγνωσης κλινική εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HEL LE NIC MI CRO BIO LO GY SO CI E TY

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HEL LE NIC MI CRO BIO LO GY SO CI E TY ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HEL LE NIC MI CRO BIO LO GY SO CI E TY ΤΟΜΟΣ 59 ΤΕΥΧΟΣ 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2014 VOL. 59 ΙSSUE 2, April

Διαβάστε περισσότερα

Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa

Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa ΟΜΙΛΙΕΣ Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa Paolo Lionetti Department of Neuroscience, Psychology, Pharmacology and Child's Health, University of Florence, Meyer Hospital, Florence,

Διαβάστε περισσότερα