ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2010-2011"

Transcript

1 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΕΡΓΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΣΙΣ ΙΔ. ΔΙΚΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΥΤΙΚΟ ΠΣΧΟΛΟΥΜΕ ΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ- ΜΕΛΕΤΩΝ- ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΙΟΥ ΧΩΡΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΣΙΣ ΙΔ. ΔΙΚΙΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΡΟΠΟΡΙ, ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΤΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΖΟΝΤΙ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ ( ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ 01/01/ /12/2009 ΚΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΙΒΩΝ, ΕΚΤΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΧΗ /12/ /01/2010 5,5% ΣΤΙΣ ΒΣΙΚΕΣ ΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟ 09/12/ /01/ /01/2010 ΚΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΙΒΩΝ, ΕΚΤΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΧΗ /11/ /02/2010 2,5% ΣΤΙΣ ΒΣΙΚΕΣ ΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟ ΚΘΟΡΙΣΜΟΣ 1

2 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΕΞΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΣΙΣ, ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΣ ΡΧΙΦΥΛΚΩΝ, ΦΥΛΚΩΝ, ΝΥΚΤΟΦΥΛΚΩ Ν ΚΙ ΘΥΡΩΡΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΖΟΝΤΙ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΥΤΙΚΟ ΕΡΓΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ 18/11/2009 ( ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ 20/03/ /02/2010 ΚΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΡΚΕΙΣ, ΠΟ 01/01/ /02/2010 ΚΘΟΡΙΣΜΟΣ 01/01/ /02/2010 ΚΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΣΩΜΤΩΣΗ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΠΟΔΟΣΗΣ 2

3 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΔΙΚΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΙ Τ Ν.Π.Δ.Δ. ΧΩΡΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΙ ΒΟΗΘΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΝΤΛΙΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΤΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΘΩΣ ΚΙ ΕΡΓΤΩΝ ΠΡΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΤΟΣ ΚΙ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥΣ, ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΝΙΕΣ ΠΡΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ΠΣΧΟΛΟΥΜΕ ΝΟΥ ΣΤΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ 01/01/ /03/2010 3% ΣΤΙΣ ΒΣΙΚΕΣ ΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟ 01/05/2010 ( ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ 01/01/ /03/2010 ΚΘΟΡΙΣΜΟΣ 3

4 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΚ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΙΟΥ ΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΘΜΟΥΣ ΚΙ Τ ΝΗΠΙΓΩΓΕΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ, ΕΚΜΕΤΛΛΕΥΣ ΕΙΣ, ΙΔΡΥΜΤ Η ΣΩΜΤΕΙ ΚΙΝΗΜΤΟΓΡΦ ΙΚΕΣ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ 10/02/ /04/2010 ΣΤΟΥΣ ΒΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΤ 1,5% ΠΟ 10/02/2010 ΚΙ ΚΤ 1% ΠΟ 01/09/ /01/ /04/2010 ΣΤΙΣ ΒΣΙΚΕΣ ( ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ 4

5 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΧΩΡΣ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΣΧΟΛΟΥΝΤ Ι ΣΤ ΙΔΙΩΤΙΚ Ι.Ε.Κ. ΧΩΡΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΣΗΣ ΤΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΖΟΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΘΜΟΥΣ ΤΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΩΜΤΕΙΩΝ Ε.ΠΕ.Κ. ΚΙ Τ.Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ ΠΟΔΟΧΕΣ 2,6% ΠΟ 01/01/ /11/ /04/2010 1% ΠΟ 01/01/2011 ΚΙ 0,5% ΠΟ 01/01/2010 ΣΤ ΩΡΟΜΙΣΘΙ 01/01/ /04/2010 1,5% ΣΤΟΥΣ ΒΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΠΟ 01/01/ /01/ /04/2010 1,5% ΣΤΟΥΣ ΒΣΙΚΟΥΣ ( ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 5

6 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΕΛΛΔΟΣ, ΕΡΓΖΟΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΘΜΟΥΣ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΩΜΤΕΙΩΝ Ε.ΠΕ.Κ. ΚΙ Τ.Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΟΣ ΕΡΓΖΟΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΘΜΟΥΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΟΣ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΩΜΤΕΙΩΝ Ε.ΠΕ.Κ. ΚΙ Τ.Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΡΓΖΟΝΤΙ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΠΟ 01/01/ /01/ /04/2010 1,5% ΣΤΟΥΣ ΒΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΠΟ 01/01/ /01/ /04/2010 1,5% ΣΤΟΥΣ ΒΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ( ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΛΙΣΤΙΚΗΣ 6

7 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΣΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΘΜΟΥΣ ΤΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΩΜΤΕΙΩΝ Ε.ΠΕ.Κ. ΚΙ Τ.Ε.Π. ΟΞΟΠΟΙΙΣ, ΠΟΤΟΠΟΙΙΣ, ΟΙΝΟΠΟΙΙΣ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΤ ΟΠΟΙΙΣ, ΖΥΘΟΠΟΙΙΣ ΚΙ ΕΜΦΙΛΩΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΠΕΖΙΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΛΔΙΟΥ, ΚΡΣΙΟΥ ΚΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ ΠΟ 01/01/ /01/ /05/2010 ΣΤΟΥΣ ΒΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ 1,5% ΠΟ 01/01/2010 ΚΙ 1% ΠΟ 01/07/2010 ( ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΣΕ 07/05/2010 (ΕΝΣΩΜΤΩΣΗ ΟΡΩΝ ΥΤΗΣ Δ). ΕΣΣΕ 03/10/2011 (ΔΙΕΤΗΣ, ) 7

8 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΚΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΘΜΙ Σ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΣΤΗΜΤΩ Ν ΧΩΡΣ. ΥΠΟΓΡΦΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ ΕΡΓΣΙΣ ( ) ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Κ.ΛΠ. ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΦΟΡΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΤΟΣ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ ( ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ 20/02/ /05/2010 ΚΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ 15/01/ /06/2010 ΕΩΣ 30/06/2011 ΠΟ 01/07/2011 ΣΤ ΟΡΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩ- ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 2010 ΕΚΔΟΣΗΣ: 02/08/2010, ΜΕΤ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3871/ /07/ /07/2010 J J J J J 23/03/ /07/2010 ΕΩΣ 30/06/2011 ΠΟ 01/07/2011 ΣΤ ΟΡΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩ- ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

9 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ - ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΙ ΒΟΗΘΩΝ ΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΤΟΣ ΚΙ ΕΡΓΤΩΝ ΠΣΧΟΛΟΥΝΤ Ι ΣΤΙΣ ΠΡΓΩΓΗΣ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΤΟΣ ΧΩΡΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΣΗΣ ΕΡΓΖΟΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΘΜΟΥΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙ (Ε.Τ.Ι.Τ..) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΖΟΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ ( 01/01/ /07/2010 ΓΙ ΤΟ 2010 (ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ Δ 15/09/2010) 20/07/2010 ΓΙ ΤΟ 2010 ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΝΙ ΝΙ ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙ ΜΗ ΜΖΙΚΕΣ ΠΟΛΥΣΕΙΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΣΗΣ ΝΖΗΤΗΣΗ ΕΥΚΙΡΙΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΣΕ ΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙ ΜΗ ΜΖΙΚΕΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 9

10 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΘΜΟΥΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙ (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.) ΟΔΗΓΩΝ ΤΩΝ ΠΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Κ.Λ.Π. ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΣΧΟΛΟΥΝΤ Ι ΣΕ ΟΠΟΙΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΩΡΣ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 3871/2010 ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΒΤΙΚΩΝ ΚΙ ΓΟΡΙΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΤΞΙ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ ( (ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ Δ 14/09/2010) 01/01/ /07/2010 (ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ Δ 29/09/2010) ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΟΛΥΣΕΙΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΣΗΣ ΝΖΗΤΗΣΗ ΕΥΚΙΡΙΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΣΕ ΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ. ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 30/07 30/07/20210 J J J J J 01/01/ /08/

11 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΚΙ ΓΟΡΙ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ 3871/2010 ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΣΧΟΛΟΥΝΤ Ι ΣΤ ΙΔΙΩΤΙΚ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΔΙΟΦΩΝΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΔΙΟΦΩΝΙΣ ΕΡΓΖΟΝΤΙ ΣΕ ΡΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Σ ΣΤΘΜΟΥΣ (Ρ/Σ) ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ι.Ρ.. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ ( ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ 17/08 17/08 J J J J J 27/03/ /08/2010 ΒΣΙΚΩΝ ΕΩΣ 27/03/ /01/ /08/2010 ΕΦΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΤ ΤΗΣ Δ 30/2010 ΕΚΔΟΘΗΚΕ 01/07/ /01/ /09/2010 ΕΚΤΚΤΗ ΠΡΟΧΗ ΓΙ ΤΗΝ ΓΙ ΤΟ 2010 ΓΙ ΤΟ 2010 ΔΙΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΤΗΣ 03/07/2009 ΕΦΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ 3871/2010) ΓΙ ΚΥΡΩΣΗ Δ ΔΥΝΜΕΙ ΤΩΝ Ν ΚΙ 3845/2010. ΚΥΡΩΣΗ Δ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΠΟΦΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΙΤ. ΟΡΓΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΕΔ. ΓΙ ΤΗΝ ΚΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΩΛΕΙΩΝ ΠΡΓΜΤΙΚΟΥ 11

12 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΔΙΤΡΟΦΗΣ - ΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΘΜΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΠΣΧΟΛΟΥΝΤ Ι ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΕΣ ΟΛΗΣ ΧΩΡΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ν ΤΗΝ ΧΩΡ ΚΤΕΛ ΚΙ ΤΟΥ ΡΟΔΙΚΟΥ ΟΡΓΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ ΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΡΚΕΙΣ ΠΟ 01/01/2010 ΠΩΛΕΙ ΠΡΓΜΤΙΚ ΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΤ ΟΣ ( 15/10/ /07/ /10/2010 ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΠΟ 01/07/2011 ΚΙ ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΤΟΣ ΝΤΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΞΗΣΗΣ, ΔΙΝΟΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΘΡΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΝΩΤΤΟ ΟΡΙΟ 3%) ΜΕ ΒΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΙ ΠΟ ΤΗΝ ΤτΕ. 12

13 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΚΙ ΚΤΣΚΕΥΣΤΙ ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΩΡΣ ΠΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ 3899/2010. ΕΙΣΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΣΣΕ ΚΙ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΟΜΕΔ. ΜΕΤΡΡΥΘΜΙΣ Η ΠΛΙΣΙΟΥ ΜΕΣΟΛΒΗΣΗ ΚΙ Σ ΚΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ ΕΤΗΣΙ /12/ /12/ /09/ /12/2010 (ΠΟ ΤΟ ( ΜΕΧΡΙ 30/06/ /10/2010 ΓΙ ΤΟ 2010 ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΠΟ 01/07/2012 ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩ- ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2010 ΚΙ 2011 ΝΤΙΣΤΟΙΧ ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ J J J J J ΠΟ 01/07/2011 ΣΤΟ 13

14 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΡΓΖΟΝΤΙ ΣΤ ΚΕΝΤΡ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΣ ΜΕ ΣΥΜΒΣΗ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΣΙΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΖΕΤΙ ΣΤΗ ΔΙΔΙΚΣΙ ΠΡΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΣΙΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧ ΟΙΣ ΚΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ ΣΩΜΤΕΙΟ) 01/01/ /12/2010 (ΠΟ ΤΟ ΣΩΜΤΕΙΟ) 17/06/ /12/2010 (ΠΟ ΤΟ ΣΩΜΤΕΙΟ) ΣΤΙΣ ΒΣΙΚΕΣ ΠΟΔΟΧΕΣ 1% ΠΟ 01/07/2011 ( ΜΕΧΡΙ 30/06/2011 ΜΕΧΡΙ 30/06/2011 ΕΩΣ 30/06/2011 ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩ- ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΠΟ 01/07/2011 ΚΙ ΠΟ 01/07/2012 ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩ- ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2010 ΚΙ 2011 ΝΤΙΣΤΟΙΧ ΠΟ 01/07/2012 ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩ- ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ 14

15 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΜΕΤΛΛΩΝ ΚΘΩΣ ΚΙ ΔΙΔΙΚΣΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΩΡΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥ (ΕΡΓΤΟΤΕΧΝΙΤ ΩΝ ΤΥΠΟΓΡΦΩΝ) ΠΣΧΟΛΟΥΝΤ Ι ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΠΡΧΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΧΩΡΣ ΠΛΗΝ ΘΗΝΩΝ ΚΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΣΧΟΛΟΥΝΤ Ι ΣΤ ΙΔΙΩΤΙΚ Ι.Ε.Κ. ΧΩΡΣ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ ΕΤΗΣΙ /02/2011 (ΠΟ ΤΟ ΣΩΜΤΕΙΟ) 01/12/ /02/2011 (ΠΟ ΤΟ ΣΩΜΤΕΙΟ) ( ΤΩΝ ΓΙ ΤΟ 2010 ΜΕΧΡΙ 30/06/2011 ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΠΟ 01/07/2011 ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩ- ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ 15

16 ΚΛΔΙΚΕΣ ΔΙΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΟΦΣΕΙΣ ΚΛΔΟΣ ΕΠΓΓΕΛΜ ΥΠΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΖΕΤΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚ ΚΙ ΤΞΙΔΙΩΤΙΚ ΓΡΦΕΙ ΚΙ ΧΩΡΣ ΕΝΡΞΗ /ΚΙ ΔΙΡΚΕΙ 04/02/ /03/2011 (ΠΟ ΤΟ ΣΩΜΤΕΙΟ) ( ΠΡΟΣΡΜΟΣΜ. ΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΥΣΕΩΝ/ ΔΙΣΦΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΣ ΤΗΣ ΡΗΤΡΣ ΔΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΤΞΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ Δ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ν.3899/2010 (ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΤΕΥΣΗ) 16

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G)

ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G) ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G) Κεραίες UHF LTE Οι κεραίες UHF LTE είναι ειδικές κεραίες που ενσωματώνουν στο δίπολο ένα φίλτρο SAW (επαγγελματικών προδιαγραφών), ειδικές για την αποφυγή των παρεμβολών που

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα

Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα Bruce A. Black Philip S. DiPiazza Bruce A. Ferguson David R. Voltmer Frederick C. Berry Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά Μαθηματικός, MSc Computer Sci ence Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Τα παπούτσια τηςfoot Forward

Τα παπούτσια τηςfoot Forward Τα παπούτσια τηςfoot Forward Μόνιμης Χρήσης Foot Forward Shoes Permanent Shoes www.foot-forward.com New Promenade SR11043 Teseo SR12191 New Alipes SR10090 Amalfi SR6991 Venezia SD2811 Picasso Botero SD31111

Διαβάστε περισσότερα

Transcribing Greek Minuscule Manuscripts

Transcribing Greek Minuscule Manuscripts Transcribing Greek Minuscule Manuscripts 1 Chapter 1: Getting Started This is the first page of the Gospel of John in a twelfth century minuscule manuscript called Peckover Greek 7, or G/A 713 (It is also

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Transcribing Greek Minuscule Manuscripts

Transcribing Greek Minuscule Manuscripts Transcribing Greek Minuscule Manuscripts 1 Chapter 1: Getting Started This is the first page of the Gospel of John in a twelfth century minuscule manuscript called Peckover Greek 7, or G/A 713 (It is also

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαθέσιμα χρώματα Available Colours Golden Oak Νussbaum Sapeli (Mahagoni) t r a d i t i o n a l PVC 9160 ΑBS 8160 Glass with rail PVC 9161 ΑBS 8161 t r a d i t i o n a l PVC & ABS

Διαβάστε περισσότερα