Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής Τάξης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής Τάξης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο"

Transcript

1 Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής Τάξης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών Σταμάτης Ν. Βούλγαρης Διδάκτωρ Επιστημών της Αγωγής Ι. Εισαγωγή Α. Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής Τάξης Η συστηματική μελέτη της σημασίας του μαθησιακού περιβάλλοντος ξεκίνησε τη δεκαετία του '30 με τη θεωρία πεδίου (Κ. Ιχ\νϊη, 1936), σύμφωνα με την οποία η συμπεριφορά καθορίζεται από το συνδυασμό ατομικών χαρακτηριστικών και περιβαλλοντικών συνθηκών. Κατά τη δεκαετία του εξήντα προτείνεται ως πλαίσιο ανάλυσης του εκπαιδευτικού χώρου η σχολική τάξη, η οποία μελετάται ως μοναδικό κοινωνικό σύστημα (Οεΐζοίδ & Ήιείεη, 1960). Τη δεκαετία του '70 διατυπώθηκε η θεωρία συμφωνίαςσύγκρουσης ατόμου-περιβάλλοντος, κατά την οποία ο συνδυασμός προσωπικών αναγκών και περιβαλλοντικών πιέσεων επηρεάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα (δΐεπι, 1970). Παρόμοια έμφαση στη σημασία των εσοκερικών παραγόντων και το συνδυασμό τους με παράγοντες του κοινωνικού περιβάλλοντος παρατηρείται και στην κοινωνικογνωστική θεωρία του Β&ηάιΐΓ& (1986), σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 315

2 Η. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ - Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ συμπεριφορά και η λειτουργία του ανθρώπου ως κοινωνικού όντος ως αποτέλεσμα της συνεχούς αλληλεπίδρασης της ατομικής συμπεριφορά; και δράσης των υποκειμένων, των ενδοπροσωπικών τους στοιχείων και των γεγονότων και διαδικασιών του περιβάλλοντος τους. Η κατοπινή πρόταξη της οικολογικής θεώρησης, η οποία προέκυψε ως απόρροια και συνάθροιση προγενέστερων θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων για την ταυτόχρονη μελέτη της διδασκαλίας, της μάθησης και της ΐς, αποδίδει κύρια έμφαση στην επικοινωνία, τις διαπροσωπικέ; ; και τις συναισθηματικές νοηματοδοτήσεις μεταξύ των μελών της κοινότητας της σχολικής τάξης (ϋογίε, 1979,1986). Ανάλογη οικολογική προσέγγιση στη μελέτη του σχολικού κλίματος ακολουθεί και το οικοσυστημικό λο της ανθρώπινης ανάπτυξης (υ. ΒΓοηίεηΐ>ΓεηηεΓ, 1979) και οι αναθεωρήσεις του (ΒΓοηίειώΓεηηεΓ, 1995), σύμφωνα με τις οποίες το παιδαγωγικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνει τόσο τις διαδικασίες που εντοπίζονται στο άμεσο περιβάλλον (ρτοχίπι&ι ρτοοεδδεδ) όσο και τις διαδικασίες που εντοπίζονται στην ευρύτερη κοινωνική σφαίρα διαβίωσης του ατόμου (άίδίαΐ ργοαεδκεδ). Η διαχρονική μελέτη του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξη; οδήγησε καταληκτικά στον ορισμό της μαθησιακής συμπεριφοράς, τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της κοινωνικής, οος συνάρτησης της αλληλεπίδρασης μεταξύ χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος και των ατομικών χαρακτηριστικών του μαθητή. Ακολούθως, οι θεωρητικές προσεγγίσεις των ψυχοκοινωνικών (ρ8γ<±θδοοί&1) παραγόντων (Ρτ&δεΓ, 1989), μέσα απυ τους οποίους συνάγεται το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης, το συσχετίζουν με το μαθησιακό περιβάλλον και το ορίζουν κυρίως με αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής βιώνει υποκειμενικά και σηματοδοτεί συναισθηματικά τις σχέσεις του με τις κυρίαρχες παραμέτρους του Έτσι, η βιβλιογραφία (ΡτίΐδεΓ, 1989 ΟοΗ, 1998 ΑΙΙοάϊ, 2002), ι την καταλυτικής σημασίας σχέση δάσκαλου-μαθητή, αναδεικνύει την ήτα των σχέσεων μεταξύ των υπόλοιπων παραμέτρων του μαθησιακού περιβάλλοντος, όπως είναι οι συμμαθητές και τα διδακτικά αντικείμενα. Υπογραμμίζει (ΡΐδΙιεΓ, 1986 ϋΐηγπαηΐεδ, 1994 Μγίηί & Οοΐι. 2001) την αναγκαιότητα της διαμεσολαβητικής παρέμβασης του εκπαιδευτικού και αναζητεί τη μορφή που πρέπει να πάρει η δασκαλική διαμεσο- 316 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

3 ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ λάβηση, ώστε οι σχέσεις αυτές να είναι παιδαγωγικές, δηλαδή, να συμβάλλουν στη μάθηση και την ανάπτυξη. Σύμφωνα, λοιπόν, με το ανωτέρω σκεπτικό, το κυρίαρχο ερώτημα που αυτόματα προκύπτει αφορά στον εντοπισμό των κυρίαρχων παραγόντων του μαθησιακού πλαισίου ή ι στο πόσοι και ποιοι είναι οι κυρίαρχοι παράγοντες του μαθησιακού : σίου που διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα και μέσω αυτού επηρεάζουν τη μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά. Η απάντηση στο τελευταίο ερώτημα είναι ότι τέσσερις παράγοντες συντο ιδιότυπο πλαίσιο σχέσεων επικοινωνίας και αλ ; σχολικής τάξης, το οποίο, τελικά, εκφράζεται ως το /.ό Κλίμα (στη συνέχεια ΨΚ) της σχολικής τάξης. Αυτοί είναι: (α) ο δάσκαλος, (β) οι συμμαθητές, (γ) τα μαθήματα και (δ) η οργάνωση του τρόπου ερα. Ο Δάσκαλος της τάξης είναι πρωταρχικής σημασίας, έχει θεσμοθερόλο και δρα διαμεσολαβώντας, ελέγχοντας, αξιολογώντας και, ίζει, επαινεί ή τιμωρεί. β. Οι Συμμαθητές παίζουν επίσης ανάλογο ρόλο, κυρίως στις ;, διότι αποδέχονται, απορρίπτουν, επιβραβεύουν,; και μερικές φορές βιαιοπραγούν. γ. Τα Μαθήματα (το περιεχόμενο του Α.Π.), τα οποία μπορεί να είναι»λα, ευχάριστα, αδιάφορα και επιφέρουν, ανάλογα με τη του μαθητή μαζί τους, τη δασκαλική και τη γονεϊκή επιβράβευση ή ]. Καθορίζουν, δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό την καταξίωση ή δ. Η Οργάνωση τρόπου εργασίας, της οποίας ο ρόλος αναγνωρίστηκε σχετικά πρόσφατα, είναι επίσης σημαντικός παράγοντας του ψυχολογικού κλίματος, διότι εκθέτει δημόσια το μαθητή και, < τον τοποθετεί σε πλαίσια ανταγωνισμού, συνεργασίας ή στήριξης. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ο μαθητής αποτελεί τον «αδύνατο κρίκο» στις παραπάνω σχέσεις και, ως τέτοιος, προσλαμβάνει, ιδιαίτερα κατά τις φάσεις της μετάβασης (από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην επόμενη) τους παράγοντες αυτούς ως αρχέγονους παράγοντες. Επιπλέον, εκείνοι οι μαθητές που έχουν ανάγκη ειδικής στήριξης αισθάνονται ιδιαίτερα ι μοι έναντι των παραπάνω ; ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 317

4 Η. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ - Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Β. Δ ιερεννηση - Μεθοδολογία Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των σχέσεων του μαθησιακού πλαισίου έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μέσα και εργαλεία προσδιορισμού των ψυχοκοινωνικών παραμέτρων που συναπαρτίζουν το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης. Από τη δεκαετία του 1970 γίνεται διάκριση μεταξύ ερευνητικών έτρησης «χαμηλού συμπερασμού» (Εονν Ιπίετοηοε ΐοοίδ) και ιύ συμπερασμού» (Ηί 1ι ΙηΐεΓεηοε Ιοο1 ) (Κοδοηδίιίηε, 1970), με αναφορά σε όργανα καταγραφής χαρακτηριστικοϋν της σχολικής τάξης αλλά και της σχολικής μονάδας. Συστήματα κατηγοριοποίησης των παρατηρήσεων θεωρούνται «χαμηλού συμπερασμού», διότι βασίζονται σε μετρήσεις συχνότητας των καταγεγραμμένων γεγονότων που προκύπτουν από την παρατήρηση και αφορούν κυρίως άμεσα παρατηρούμενα φαινόμενα του περιβάλλοντος. Αντίθετα, οι μετρήσεις που προκύπτουν από τη χρήση κλιμάκων αυτο-αναφοράς (δοιί-γεροπ κο^ΐεδ) δεν εξαρτώνται από άμεσες παρατηρήσει; ειδικών περιστάσεων και, επομένως, επιτρέπουν και συνεπάγονται υψηλότερο βαθμό συμπερασμού. Οι μετρήσεις που εξάγονται από τη χρήση μέσων αυτο-αναφοράς (δειί-τορογΐ δο&ΐεδ) βασίζονται στην προσωπική νοηματοδότηση και αξιολογική αποτίμηση των δεδομένων της ότι άλλες κλίμακες μετρούν το ψυχολογικό κλίμα της μονάδας γενικότερα και καταγράφουν το γενικότερο «σχολικό κλίμα» των επιμέρους σχολικών μονάδων και άλλες καταγράφουν το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης, όπως το βιώνουν οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια αίθουσα και αποκαλείται «ψυχολογικό Γ. Ανασκόπηση Εμπειρικής Μελέτης τον Ψυχολογικού Κλίματος Την τελευταία εικοσιπενταετία έγινε πλήθος εμπειρικών μελετών που τη συλλογή δεδομένων τη χρήση μέσων αυτο-αναφοράς 318 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

5 ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜίΙί-ΓεροΓΐ δοαίεδ-ερωτηματολόγια), τα οποία έχουν ως βασική τους αφετηριακή παραδοχή ότι η συμπεριφορά του μαθητή της αλληλεπίδρασης των ατομικών του χαρακτηριστικών με τα στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι εν λόγω έρευνες την αξία και τη σημασία του ψυχολογικού κλίματος ως αξιόπιστου δείκτη πρόβλεψης της γνωσιακής, κοινωνικής και συναισθηματικής συμπεριφο- '.; των μαθητών και, κατά συνέπεια, ως πρωτεύοντος κριτηρίου νησης νέων αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικών μεθόδων, > ιχριβώς της ισχυρής σύνδεσης και συσχέτισης του με τη σχολική Ήΐατικότητα. Ειδικότερα, η αξία του στο γεγονός ότι αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης της παραβατικής,,/ιφοράς, της ακαδημαϊκής προόδου, της συναισθηματικής ισορροπίας, της (ΐπρόσκοπτης ανάπτυξης και καλύτερης κοινωνικής προσαρμογής. Το σχολικό κλίμα έχει βρεθεί συστηματικά και κατ' επανάληψη να σχετίζεται θετικά με την ακαδημαϊκή αποτελεσματικότητα (δίενεηκ & 5&ηοΙιεζ, >'99). Αυτό επιβεβαιώνεται από αρκετές πρόσφατες μελέτες, οι οποίες Γ'/ουν δείξει τη συστηματική συσχέτιση του θετικού σχολικού κλίματος με τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, είναι πιθανότερο σε περιβάλλον θετικού σχολικού κλίματος οι μαθητές να έχουν υψηλότερη επίδοση, θετικότερη αυτο-ιδέα και αυτο-εκτίμηση, καλύτερη συμπεριφορά και υψηλότερες προσδοκίες παρά το αντίθετο (Ηον & Ηδηηιιιη, 1997; Κιιρεπτπηο, Εε&άβεαΐοι, Ειτπηοηδ & ΒΙ&Ιΐ, 1997; Κ.ιιπΛεΓ ει, 1995). α όπου επικρατεί στις τάξεις, αλλά και στη σχολική μονάδα ι, θετικό σχολικό κλίμα, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα βελτί- ; της ακαδημαϊκής προόδου των μαθητών, αλλά και μείωσης της παραβατικής τους συμπεριφοράς. Έτσι, το θετικό σχολικό κλίμα εξαίρεται για την αξία του ως παράγοντα πρόληψης της πιθανής προβληματικής συαπεριφοράς μαθητών. Επίσης, το θετικό σχολικό κλίμα συνδέεται με /.ότερους δείκτες παρακολούθησης των μαθητών, ποινών για παραβατική συμπεριφορά και υψηλότερη γονεϊκή ικανοποίηση (ΟπΜΐΙι, 1997; Η&νηεδ, Ειηιηοηδ, Βεη-Ανίο & οιηεγ, 1996). Ο ΒτοοΙίονεΓ και συν. (1978) σε μία κλασική πλέον μελέτη παραγόντων του σχολικού κλίματος κατέδειξαν ότι το σχολικό κλίμα (οριζόμενο κυρί- ΧΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 319

6 Η. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ - Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ως από ακαδημαϊκές νόρμες και προσδοκίες του σχολείου) αποτελεί καλύτερο και περισσότερο αξιόπιστο δείκτη πρόβλεψης της ακαδημαϊκή; προόδου απ' ό,τι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών. Με άλλα λόγια, η κοινωνικοοικονομική προε'λευση του μαθητικού πληθυσμού δεν προκαθορίζει απαραίτητα το σχολικό κλίμα και, επομένως, διαφορο- ; στο κοινωνικοοικονομικό στάτους των μαθητών ελλείψει θετικοί,λίματος δεν αποτελούν εγγύηση για θετικές αλλαγές στη κή ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών του Δ. Αξιολόγηση Ψυχολογικού Κλίματος στο παρούσα μελέτη υιοθετούμε τη μεθοοο της υποκειμενικής νοηματοκαι αξιολογικής αποτίμησης και επιλέξαμε ως εργαλείο το Μν Ο&88 ΙπνοπΙοΓν (ΜΟ) των Ρτ&κεΓ Άϊΐά \νηΐ6εγ, όπως μεταφράστηκε και εφαρμόσθηκε σε ελληνικές τάξεις δημοτικού σχολείου (Ματσαγγούρα;. 2003), το οποίο είναι υψηλής εγκυρότητας και αξιοπιστίας και έχει διεθνώς χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη μελέτη του ψυχολογικού κλίματος τη; τάξης στο δημοτικό σχολείο. Ιδιαίτερη αναφορά στις διαδικασίες < κού ελέγχου και στους δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας της ι μορφής του εν λόγω ερωτηματολογίου κάνουμε σε άλλη μας εργασία (Βούλγαρης & Ματσαγγούρας, 2004). Οι διαστάσεις που συναπαρτίζουν το συνολικό ψυχολογικό κλίμα της στο δημοτικό σχολείο είναι οι παρακάτω: 9ετικός, συμπεριληπτικός, δείκτης της κυρίαρχης ατμόσφαιρας της σχολικής τάξης, ο οποίος προκύπτει ως συνισταμένη των σχέσεων του μαθητή με τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές, το περιεχόμενο του Α.Π. και την οργάνωση του τρόπου εργασίας. Διενεκτικότητα: αρνητικός δείκτης, ο οποίος, συνοψίζει την ποιότητα των διαμιαθητικών σχέσεων και δηλώνει το βαθμό τριβών και, ή αντιπαραθέσεων μεταξύ συμμαθητών. Ανταγωνιστικότητα: δείκτης αποτίμησης του πλαισίου της κοινωνική; οργάνωσης της σχολικής εργασίας, ο οποίος δηλώνει τον αρνητικό τρόπο συσχέτισης των ατομικών επιδιώξεων. Συγκεφαλαιώνει, δηλαδή, τις 320 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

7 ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ σεις ανταγωνισμού ή συνεργασίας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής οργάνοοσης της σχολικής εργασίας. Δυσκολία: αρνητικός, από ένα σημείο και μετά, δείκτης αποτίμησης των σχέσεων του μαθητή με το περιεχόμενο του Α.Π. και υπογραμμίζει την.τιθανή αναντιστοιχία μαθητικών δυνατοτήτων και απαιτήσεων της σχολικής εργασίας. Συνεκτικότητα: θετικός δείκτης, που συνοψίζει αξιολογικά τη φύση τιον διαμαθητικών σχέσεων και δηλώνει το βαθμό φιλίας, αποδοχής και ταύτισης με τους συμμαθητές στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Με τους παραπάνω δείκτες καλύπτονται και οι τέσσερις παράμετροι που διαμορφώνουν το κλίμα της σχολικής τάξης. Ε. Το Δείγμα Το ερωτηματολόγιο της τάξης μου (ΤΕΤ) συμπληρο5θηκε από τές των τεσσάρων μεγαλύτερων τάξεων (Γ, Δ, Ε και ΣΤ) δημοτικών λείων της περιοχής του κέντρου των Αθηνών, της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, της ευρύτερης περιοχής της Αττικής και επαρχιακών δημοτικών σχολείων της ηπειρωτικής και νησιωτικής επικράτειας. Ο αναλυτικός αριθμός μαθητών ανά περιοχή σχολείου φοίτησης, ανά τάξη και φύλο παστον Πίνακα 1 της επόμενης σελίδας. ΣΤ. Δομή και Αξιοπιστία τον Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας που παρατίθενται στους πίνακες προέκυψαν από την ατομική συμπλήρωση των 25 προτάσεων του ερωτηματολογίου που έκαναν συνολικά μαθητές, οι οποίοι φοιτούσαν σε 106 τμήματα. Ο βαθμός για κάθε επιμέρους διάσταση-στοιχείο του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης («Ικανοποίηση», τα», «Ανταγωνιστικότητα», «Δυσκολία» και «Σννεκτικότητ από το άθροισμα της βαθμολογίας των πέντε ερωτήσεων που συνθέτουν κάθε μία από τις πέντε διαστάσεις. ΛΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 321

8 Η. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ - Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Πίνακας 1 Τάξη Δημοτικού ΦΥΛΟ Περιοχή Τοποθεσίας Σχολείου ΣΥΝΟΛΟ Αθήνα Π. Αθηνοίν Αττική Περιφέρεια Γ Αγόρι Κορίτσι Μερικό Σύνολο Δ Αγόρι Κορίτσι Μερικό Σύνολο Ε Αγόρι Κορίτσι Μερικό Σύνολο ΣΤ Αγόρι Κορίτσι Μερικό Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ Τα δεδομένα υποβλήθηκαν, στη συνέχεια, σε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (ρπηοϊρ&ι οοπιροη6ηΐ8 & ν&ππι&χ τοί&ΐίοη) για την ανάδειξη ενός μοντέλου πέντε παραγόντων, οι οποίοι ερμηνεύουν από κοινοί 1 το 55% περίπου της συνολικής διασποράς τιμών στις προτάσεις του ερωυ, συμπεριλαμβανομένων και των συνολικών διαστάσεων τον ^ (αθροίσματα της βαθμολογίας στις προτάσεις που αφορούν κάθε διάσταση του σχολικού κλίματος που αξιολογείται από το ερο>, ότι σε συμπληρωματική παραγοντική ανάλυση που έγινε με τη χρήση των μέσων όρων βαθμολόγησης των ερωτήσεων της κλίμακας σε επίπεδο τμήματος το ποσοστό ερμηνείας της συνολικής διασπορά; 322 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

9 ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ τιμών από τους πέντε παράγοντες του Ψυχολογικού Κλίματος είναι αισθητά υψηλότερο (περίπου 70%). Όσον αφορά την εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, ο σχετικός έλεγχος ο οποίος διενεργήθηκε ((Ιτοηβ&οΐι Ά) τόσο σε προγενέστερες πιλοτικές εφαρμογές όσο και στο παρόν δείγμα για όλες τις επιμέρους διαστάσεις του ερωτηματολογίου ξεπερνάει το 0,60 σε ατομικό επίπεδο. Σε επίπεδο τμήματος τάξης ο δείκτης αξιοπιστίας είναι τα υψηλότερος ξεπερνώντας το επίπεδο του 0,70, ενώ για τ της «Διενεκτικότητας» ο συγκεκριμένος δείκτης ξεπερνάει και το επίπεδο του 0,80. Η εσωτερική αξιοπιστία, επομένως, της κλίμακας κρίνεται μέση προς υψηλή με βάση τον παραπάνιο δείκτη (ΟοιΛααΙι Η). Επιπρόσθετα, έγινε και έλεγχος της αξιοπιστίας της συνολικής κλίμακας, για να διαπιστωθεί η σταθερότητα των απαντήσεων μαθητών σε μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να εξακριβωθεί εάν οι απαντήσεις που καταγράφονται είναι το αποτέλεσμα τυχαίας επιλογής (Ιεκί-τείεκί ΓεΙϊ&ΜΗΐν). Ετσι, η κλίμακα συμπληρώθηκε δυο φορές από μικρό δείγμα μαθητών με ενδιάμεσο χρονικό διάστημα δύο εβδομάδες μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης συμπλήρωσης. Ο δείκτης συσχέτισης (Ρε^Γδοη ΟοΓΓεΙ&ΐίοπ (Γοείίϊοίεηΐ Γ) μεταξύ των βαθμολογιών που προέκυψαν από τις δύο χρονικές περιστάσεις συμπλήροοσης της κλίμακας είναι 0,78 (ρ<0,01) μέγεθος αρκετά υψηλό, ώστε η αξιοπιστία της συνολικής κλίμακας να κρίνεται ίτ.-ταρκής. II. Δεδομένα Έρευνας και Σχολιασμός τους Α. Προφίλ τον Ψυχολογικού Κλίματος στο Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται ο συνολικός αριθμός των μαθητών (των Γ'. Δ', Ε', ΣΤ' τάξεων) του δείγματος που έδωσαν έγκυρες απαντήσεις, οι ιιέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για καθεμία από τις διαστάσεις που συναπαρτίζουν το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης στο δημοτικό σχολείο. Η ανάλυση γίνεται τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΛΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 323

10 Η. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ - Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Πίνακας 2 Παράγοντας Ψυχολογικού Κλίματος Ν Ατομικό Επίπεδο Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Επίπεδο Τμήματος Τάξης Ν Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ,58 2, ,59 1,033 ΔΙΕΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ,58 3, ,45 1,694 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ,99 3, ,84 1,480 ΔΥΣΚΟΛΙΑ ,85 3, ,86 1,435 ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ,32 2, ,53 1,260 : η ρ και 15 κάθε Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, ο μέσος όρος στις διαστάσεις του ΨΚ ;του δημοτικού σχολείου διαφέρει ελάδύο επίπεδα ανάλυσης των απαντήσεων, δηλαδή, το ατομικό επίπεδο και το επίπεδο τμήματος. Μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζει η τυπική απόκλιση όλων των διαστάσεων, η οποία αποτυπώνεται αισθητά υψηστο ατομικό επίπεδο ανάλυσης συγκρινόμενη με το επίπεδο ανά- ; τμήματος. Συνολικά η εικόνα του ΨΚτης τάξης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο εμφανίζεται θετική με υψηλά επίπεδα «Ικανοποίησης» και και και 3. Συγκριτική Θεώρηση Δεδομένων ΨΚ Ελλάδας και Η συγκριτική αντιπαράθεση μέσων όρων στις πέντε διαστάσεις του (Πίνακας 3) μεταξύ του ελληνικού δείγματος (παρούσα μελέτη) και δειγμάτων μαθητών από την Αυστραλία (Ματσαγγούρας, 2003), την Αγγλία (Ρϊοάεποΐίδοιι & Τυπιοί", 2001) και τη Νέα Ζηλανδία (ΧΥγϋε, ΤΊιοπιρδοη & ΕγίΙΐ6 2001) εμφανίζουν τους Έλληνες μαθητές να βκόνουν 324 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

11 ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πίνακας 3 Μέσοι Όροι για τις Πέντε Διαστάσεις του Σχολικού Κλίματος που Επικρατεί ήτις Τέσσερις Μεγαλύτερες Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Διαστάσεις ΨΚ Ελλάδα Μ.Ο. Αυστραλία Μ.Ο. Αγγλία Μ.Ο. Ν. Ζηλανδία Μ.Ο. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 13,59 10, ,69 \ΙΕΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 9,45 11, ,30 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 10,84 11, ,59 ΛΥΣΚΟΛΙΑ 8,86 7, ,58 ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 12,53 11, ,58 και χδιε- Συνολικά, λοιπόν, το ψυχολογικό κλίμα, όπως αποτυπώνεται στις αυτο-αναφορές μαθητών των τεσσάρων μεγαλύτερων τάξεων του ελληνικού δημοτικού σχολείου (οι οποίες εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη), φαίνεται να είναι θετικότερο από αντίστοιχες καταγραφές του ψυχολογικού κλίματος σε Αυστραλία, Αγγλία και Ν. Ζηλανδία. Όσον αφορά τα καταγεγραμμένα υψηλότερα επίπεδα «Δυσκολίας», όπου φαίνεται ότι συνολικά οι Έλληνες μαθητές των τεσσάρων μεγαλύτεοων τάξεων του δημοτικού σχολείου βιώνουν τη σχολική εργασία ως περισσότερο «Δύσκολη» από αντίστοιχους μαθητές σε σχολεία του εξωτερικού, ενδέχεται να οφείλεται είτε στο γεγονός ότι μαθητές διαφορετικών τάξεων βιώνουν υψηλότερα επίπεδα «Δυσκολίας» λόγω του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος είτε στις υψηλές προσδοκίες και ακαδημαϊκές απαιτήσεις δασκάλων ή και γονέων μαθητών δημοτικού στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον αυτό ερώτημα το οποίο εστιάζει στους λόγους που πιθανά ιτυντελούν στην παρατηρούμενη διαφορά αξίζει μελλοντικής ερευνητικής μελέτης. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 325

12 Η. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ - Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙ. Διαφορές στις Διαστάσεις τον Ψυχολογικού Κλίματος μεταξύ Διαφορετικών Τάξεων τον Δημοτικού (Γ, Δ', Ε', ΣΤ) Προηγούμενες μελε'τες, κυρίως στην Αυστραλία με τη χρήση του ΜΟ (διιογΐ νογδίοη), αναφέρουν ότι το ερωτηματολόγιο αποδίδει με αρκετή ακρίβεια διαφορές στο ΨΚ τόσο μεταξύ διαφορετικών σχολικών τμημάτων της ίδιας τάξης όσο και μεταξύ ηλικιακών τάξεων (ΡΓΗΚΟΓ & λ &11)εΓ, 1991). Για τη διερεύνηση πιθανών διαφορών στις διαστάσεις του ΨΚτου δικού μας δείγς, τα δεδομένα των ερωτηματολογίου υποβλήθηκαν σε στατιστική ανά- (Οη6\ν&γ αη&ίγδϊδ οί ν&π&ηοε) και σε ατομικό επίπεδο και σε ;. Εδώ παρουσιάζουμε τα δεδομένα από το ι Πίνακας 4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΚ ΙΚΑΝΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΚΤΙ- ΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΓΩ- ΝΙΣΠΚΟ- ΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙ- ΚΟΤΗΤΑ Χ Τάξη Δημοτικού σχολείου Υ Τάξη Δημοτικού σχολείου Διαφορά Μ.Ο. (Χ-Υ) Διαφορά Μ.Ο. (Χ-Υ) Διαφορά Μ.Ο. (Χ-Υ) Διαφορά Μ.Ο. (Χ-Υ) Διαφορά Μ.Ο. (Χ-Υ) Γ Δ' 0,32-0,90-0,16 0,35 0,62 Ε' 0,32 0,00-0,16-0,73 0,11 ΣΤ' 0,24-0,14 0,03-0,03 0,17 Δ' Γ -0,32 0,90 0,16-0,35-0,62 Ε' -0,00 0,91 0,00-1,08* -0,51 ΣΤ' -0,08 0,76 0,20-0,38-0,45 Ε' Γ -0,32-0,00 0,16 0,73-0,11 Δ' 0,00-0,91-0,00 1,08* 0,51 ΣΤ' -0,07-0,14 0,20 0,70 0,06 ΣΤ Γ -0,24 0,14-0,03 0,03-0,17 Δ' 0,08-0,76-0,20 0,38 0,45 Ε' 0,07 0,14-0,20-0,70-0,06 (*): ρ< 0,05, (**): ρ<0,01, (***): ρ< 0, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

13 ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η στατιστικά σημαντική διαφορά που διαπιστώνεται μεταξύ μαθητών σε επίπεδο ανάλυσης τμήματος τάξης (Πίνακας 4) εντοπίζεται στα υι επίπεδα «Δυσκολίας» που βιώνουν οι μαθητές της Ε' τάξη; ότι και η αντίστοιχη στατιστική ανάλυση σε ατομικό,αθητές της Ε' τάξης να βιώνουν στατιστικι επίπεδα «Δυσκολίας» ε'ναντι των μαθητών των άλλων Πίνακας 5 του ΨΚ ανά τάξη σε επίπεδο ΜΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΚ Τάξη Δημοτικοί σχολείου Γ Α' Ε' ΣΤ' Ν Μ 5 Ν Μ 5 Ν Μ 8 Ν Μ 8 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 27 13,83, ,50, ,51 1, ,58 1,04 ΜΕΝΕΚΉΚΟΤΗΤΑ 27 9,23 1, ,14 2, ,23 1, ,37 1,49 ννταγωνιστικοτητα 27 10,78 1, ,95 1, ,95 1, ,75 1,52 \ΥΣΚΟΛΙΑ 27 8,63 1, ,27 1, ,36 1, ,66 1,33 ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 27 12,73, ,11 1, ,62 1, ,56 1,53 Γ2. Σχολιασμός Διαφορών στις Διαστάσεις τον ΨΚ μ Διαφορετικών Τάξεων Δημοτικού Παρά το γεγονός ότι δεν είναι όλες οι διαφορές στατιστικά όπως προαναφέρθηκε, στον Πίνακα 5 μπορεί κανείς να διακρίνει < ; γενικότερες τάσεις διαφοροποίησης στις διαστάσεις του Ι την τάξη φοίτησης των μαθητών δημοτικού. Έτσι, η βαίνει ελαφρώς μειούμενη από τις μικρότερες τάξεις προς τις μεγαλύτερες, γεγονός που επιβεβακύνεται από πρόσφατες μελέτες και < ρών (Χχχχχ, 2001). Η «Σννεκτικότητα» επίσης παρουσιάζει από τα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφονται για μαθητές Γ' τάξης σε Δ' τάξης και, παρομοίους, η ίδια διάσταση φαί- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 327

14 Η. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ - Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ να μειώνεται βαθμιαία από τα υψηλότερα επίπεδα μαθητών Ε' σε πίπεδα για μαθητές της ΣΤ' τάξης. Η «Ανταγωνιστικότητα». χ, καταγράφεται αρχικά μειωμένη στην Γ τάξη και βαθμιαία αυστην Δ' και Ε' τάξη, για να επανέλθει σε χαμηλότερα επίπεδοι ΣΤ' τάξη. Οι διαφορές στην «Ανταγωνιστικότητα» ίσως να συνδέονται με τις διαφοροποιήσεις στα επίπεδα «Δυσκολίας», η οποία εμφανίζεται αυξημένη στην περίπτωση μαθητών της Ε' τάξης, παρουσιάζει κάμψη στην περίπτωση των μαθητών Δ' τάξης και στη συνέχεια κορυφώνεται?η των μαθητών της Ε' τάξης, για να επανέλθει, στην περί- I των μαθητών ΣΤ' τάξης, στα αρχικά επίπεδα τα οποία καταγράφονται για μαθητές της Γ' τάξης. Οι παρατηρούμενες διαφορές ενδέχεται να οφείλονται στο γεγονός ότι οι διαστάσεις που συναπαρτίζουν το σχολικό κλίμα δεν είναι απολύτου: ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά συσχετίζονται και αλληλεξαρτώνται, έτσι ώστε το επίπεδο μιας διάστασης να επηρεάζει και να επηρεάζεται από τα επίπεδα που παρατηρούνται σε μία άλλη (Υαΐοκ, 2003). Η διαφορά που παρατηρείται στα επίπεδα «Δυσκολίας», τα οποία καταγράφονται από μαθητές της Ε' τάξης, φαίνεται να είναι τική και στατιστικά σημαντική. Μια πρώτη εξήγηση φαίνεται να ζεται στην οργάνωση του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματα; στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος προβάλλει αναλογικά μεγαλύτερες απαιτήσεις για τους μαθητές της Ε' δημοτικού. Κάτι τέτοιο φαίνεται λογικό, αν λάβει κανείς υπόψη του τη σπειροειδή ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος, σύμφωνα με την οποία σε μεγάλο βαθμό η εισαγωγή των νέων εννοιών γίνεται κατά την φοίτηση στις Α', Γ' και Ε' τάξεις. Επιπλέον, στην Γ' και την Ε' τάξη γίνεται εισαγιογή νέων μαθημάτων, όπως είναι στη Γ' τάξη η Ιστορία και τα Θρησκευτικά και στην Ε' τάξη οι Φυσικές Επιστήμες και η Γεωγραφία. Παρομοίως, αλλάζει και η όλη αντιμετώπιση, διότι η Ε' τάξη αποτελεί την πρώτη από τις δύο «μεγάλες» τάξεις του δημοτικού. Επόμενο, λοιπόν, είναι οι μαθητές των Γ' και Ε' τάξεων να βιοονουν μεγαλύτερη «Δυσκολία» εξαιτίας των αυξημένων απαιτήσεων που προβάλλονται από το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, αλλά και από τις δυσκολίες που παρουσιάζει ο επιστημονικός λόγος, ο 328 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

15 ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ οποίος κυριαρχεί στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια υπό ε'κδοση). Την παραπάνω εκδοχή ενισχύει και το γεγονός ότι, όπως φαίνεται συ-, στον Πίνακα 5, και οι μαθητές της Γ' τάξης πράγματι βιώνουν, ; θα ανέμενε κανείς με βάση το παραπάνω σκεπτικό, υψηλότερο βαθμό «Δυσκολίας» από τους αντίστοιχους μαθητές της Δ'τάξης, παρόλο που η καταγεγραμμένη διαφορά δεν φτάνει τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, αναφορικά με τις διαφορές στις διαστάσεις του ΨΚ μεταξύ μαθητών που παρακολουθούν τις τέσσερις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου, φαίνεται να υποστηρίζονται από προηγούμενη διαχρονική μελέτη με την εφαρμογή του ίδιου οργάνου ; του ΨΚ σε μαθητές στην ηλικία των 8 και ακολούθως των ίδιων σε ηλικία 10 ετών σε σχολεία της Ν. Ζηλανδίας (\νγ1ίο, "Πιοιηρδοπ & ίγΐ!ΐ, 2001). Στην μελέτη αυτή αναφέρεται ότι σε ηλικία 8 ετών οι μαθητές με θετικά βιώματα για το περιβάλλον της τάξης τους ήταν περισσότεροι από τους μαθητές με αντίστοιχα βιώματα στην ηλικία των 10 ετών. Επιπλέον, στην ηλικία των 10 ετών περισσότεροι ήταν οι μαθητές οι οποίοι ανέφεραν ότι η σχολική εργασία είχε πολλές απαιτήσεις, κάτι που συμφωνεί απόλυτα με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, όπου η διάσταση «Δυσκολία» εμφανίζεται αυξημένη σε μαθητές της Ε' τάξης, ενώ παράλληλα λιγότεροι μαθητές (σε σύγκριση με την αντίστοιχη καταγραφή σε ηλικία 8 ετών) βίωναν Ικανοποίηση» με αναφορά στη σχολική εργασία. Τα επίπεδα «Ανταγωνιστικότητας» παρέμειναν λίγο-πολύ τα ίδια μεταξύ των μαθητών σε 8 και 10 ετών, αντίστοιχα, κάτι που επίσης συνάδει με τα ι ρούσας μελέτης, όπου η διάσταση της «Ανταγωνιστικότητας» δεν διαφοροσημαντικά μεταξύ μαθητών που φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 329

16 Η. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ - Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΙ. Διαφορές στις Διαστάσεις τον ΨΚμεταξύ Αγοριών και Κοριτσιών Για τη διερεύνηση πιθανών διαφορών στις διαστάσεις του ΨΚ αγοριών και κοριτσιών τα δεδομένα των ερωτηματολογίων υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση (ί-ΐοκί) σε ατομικό επίπεδο ανάλυσης (Πίνακας 6) και σε επίπεδο ανάλυσης τμήματος τάξης (Πίνακας 7). Πίνακας 6 Διαφορές στο Μέσο Όρο των Διαστάσεων του ταξύ Αγοριών και Κοριτσκον σε Ατομικό Επίπεδο Ανάλυσης Με- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΚ ΦΥΛΟ Ν Μ.Ο. Σ.Α. Διαφορά Μ.Ο. άΐ Τιμή "Γ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Κορίτσια Αγόρια ,66 13,51 2,096 2,183 0, ,535 ΔΙΕΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Κορίτσια Αγόρια ,71 9,45 3,214 3,212 0, ,880 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Κορίτσια Αγόρια ,89 11,10 3,055 3,065-0, ,542 ΔΥΣΚΟΛΙΑ Κορίτσια Αγόρια ,80 8,90 3,121 3,097-0, ,741 ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Κορίτσια Αγόρια ,02 12,62 3,003 2,651-0,60 * ,801 (*): ρ< 0,05, (**): ρ<0,01, (***): ρ< 0,001 Όπως φαίνεται και παραπάνω (Πίνακας 6), σε ατομικό επίπεδο ανάλυσης τα κορίτσια βιώνουν υψηλότερη «Ικανοποίηση» και «Αιενεκτικότητα», αλλά χαμηλότερη «Ανταγωνιστικότητα», «Δυσκολία» και τητα» (στατιστικά σημαντική διαφορά) έναντι των αγοριών. 330 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

17 Η. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ - Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Το γεγονός ότι η περιοχή τοποθεσίας του σχολείου φοίτησης γοντα πρόβλεψης των διαστάσεων του ΨΚ της Ί την αφετηριακή θεωρητική παραδοχή της παρούσας της, όπως και προηγουμένων διερευνήσεων του ΨΚ στο δημοτικό < στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ότι δηλαδή κάθε σχολική μονάδα ι σε μεγάλο βαθμό αυτοτελές οικοσύστημα που διε'πεται από ι κατά περίσταση παραμέτρους και ιδιότυπο δίκτυο σχέσεων, οι οποίες με τη σειρά τους διαμορφώνουν το εκάστοτε ΨΚ στη σχολική τάξη. III. Συμπεράσματα και Προτάσεις Α. Το πρώτο εμφανές συμπέρασμα -όπως προέκυψε και κατά την: ση των αποτελεσμάτων στο σύνολο τους μέσα από τη γενικότερη νία και επιβεβαίωση των συμπερασμάτων προηγουμένων μελετών του ] σε σχολεία του εξωτερικού- είναι η σημασία της συνεξέτασης των παραμέτρων που συναπαρτίζουν το ΨΚ της σχολικής τάξης τόσο σε ατομικό επίπεδο αλλά κυρίως σε επίπεδο τμήματος. Σε συνάρτηση και με τα αποτελέσματα των τελευταίων αναλύσεων, οι οποίες παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι κάθε διαφορετική σχολική μονάδα αποτελεί ανεξάρτητο οικοσύστημα με τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία με τη σειρά τους συμπλέκονται σε ένα μοναδικό, ιδιότυπο δίκτυο σχέσεων, οι οποίες σηματοδοτούν και χαρακτηρίζουν το ΨΚ της συγκεκριμένης τάξης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κάθε τμήμα αποτελεί επίσης μοναδικό χαμηλότερη; ΐς οικοσύστημα μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον της συγκεκριμένης μονάδας. Η ανάλυση των δεδομένίον της παρούσας μελέτης παρέχει επίσης ισχυρές ενδείξεις ότι ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως η τάξη (Γ, Δ', Ε', ΣΤ) του δημοτικού που παρακολουθούν οι μαθητές και το μέγεθος του τμήματος με αναφορά στον αριθμό μελών σε καθένα, αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης κάποιων τουλάχιστον διαστάσεων του ΨΚ, όπως έγινε εμφανές από τις δια- ; που βιώνουν οι μαθητές γενικά (για το σύνολο του δείγματος) σε επί- 338 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

18 ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ πεδα «Συνεκτικότητας» και ειδικότερα σε επίπεδα «Δυσκολίας» στην Γ", αλλά κυρίως στην Ε' τάξη. Κάτι τε'τοιο σηματοδοτεί σε ένα βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ο ειδικός τρόπος διάρθροοσης του αναλυτικού προγράμματος και η εισαγωγή νέων μαθημάτων σε κάθε τάξη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το ΨΚ της σχολικής τάξης βιώνεται από τους μαθητές. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά προστίθεται και η επιρροή του φύλου των μαθητών, όπου τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, σε συμφωνία με προηγούμενες διερευνήσεις του ΨΚ σε σχολεία του εξωτερικού, εμφανίτα κορίτσια να βιώνουν γενικά περισσότερο ευνοϊκό ΨΚ στην τάξη, με υψηλότερη «Ικανοποίηση», χαμηλότερη «Αιενεκτικότητα» και «Ανταγωνιστικότητα» και, όπως είδαμε στην εξέταση των αποτελεσμάτων, ίσως να συσχετίζεται με τον τρόπο οργάνωσης της σχολικής εργασίας, με αναφορά στη διάσταση της «Σννεκτικότητας», όπου κατ' εξαίρεση τα αγόρια βιώνουν υψηλότερα επίπεδα συνοχής στην τάξη τους από τα κορίτσια. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ειδικές διαφορές που εμφανίζονται σε επιμέρους διαστάσεις του ΨΚ δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, και αλληλοπροσδιοριζόμενες με βάση τα ειδικά 3ε τμήματος. Επισημαίνεται ότι, όπως έχει κατά καιρούς προκύψει από προηγούμενες μελέτες, οι ανά δύο σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων του ΨΚ φαίνεται να επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα και από τις πες διαστάσεις. Επισημαίνουμε ακόμη την άμεση επιρροή ττ «Αιενεκτικότητας», η οποία όπως σχολιάστηκε παραπάνω έχει άμεση ροή στα επίπεδα «Ανταγωνιστικότητας», «Δυσκολίας» και «Ικανοποίησης» και προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ τους και, βέβαια, το συσχετισμό τους με την ακαδημαϊκή πρόοδο και μαθησιακή επάρκεια των μαθητών. Β. Προτάσεις Μελλοντικής Έρευνας Μία πρόταση για λεπτομερή διερεύνηση του ΨΚ στη σχολική τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου αφορά στην εστιασμένη μελέτη της παρατηρούμενης συστηματικής διαφοράς στα επίπεδα «Δυσκολίας», τα οποία καταγράφονται στο παρόν δείγμα σε σύγκριση με δείγματα μαθητών σε άλλες χώρες. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο σχολιασμό, κάτι τέτοιο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 339

19 Η. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ - Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ να προκύπτει από τις υψηλότερες ακαδημαϊκές απαιτήσεις δασκάλων ή και γονέων μαθητών δημοτικού στην Ελλάδα, γενικότερα, ή ειδικότερα συγκεκριμένων σχολικών μονάδων με ιδιαίτερα οικοσυστημικά χαρακτηριστικά. Η μελλοντική αυτή έρευνα μπορεί να αποσκοπεί από τη μία στην επιβεβαίωση της παρουσίας της διαφοράς που εντοπίστηκε εδώ και στην επέκταση της διερεύνησης στους λόγους και τις παραμέτρους του εκάστοτε οικοσυστήματος της σχολικής μονάδας ή και εκπαιδευτικής περιφέρειας και κοινότητας που πιθανόν να τη διαμορφώνουν. Η παραπάνω πρόταση προβάλλει και την ανάγκη περισσότερων μελετών συσχέτισης των παραμέτρων του ΨΚ με εξωτερικούς και εσωτερικού: παράγοντες του οικοσυστήματος της σχολικής μονάδας πέρα από το επίπεδο της απλής περιγραφής. Κάτι τέτοιο αυτόματα προκρίνει την ανάγκη επέκτασης των μελλοντικών διερευνήσεων με τη χρήση περισσότερο; πλοκής μεθοδολογίας σχεδιασμού υποθετικών μοντέλων επεξήγησης (ραΐΐι &η&1γ8ΐ5 και διτιιοιιίγαι εςιι&ΐίοη ιτιοάε1ίη ) των παρατηρούμενων διακυμάνσεων επιμέρους διαστάσεων του ΨΚ και των συσχετίσεων τους με παράγοντες που κρίνουν τη σχολική αποτελεσματικότητα γενικότερα, προτάσεις οι οποίες, άλλωστε, προκρίνονται συστηματικά και 1 πρόσφατη διεθνή Βιβλιογραφία Α11ο<1ί, Μ.λ. (2002). "Α 1\νο Ιενεΐ αηπίγδίδ οί οιακδγοοπι εΐίπι&ΐε ίη Γείαίίοη ίο κοοίίΐΐ οοηΐεχί, τοιιρ εοηιροκίΐίοη, ζηά οΐβίΐηίζαΐίοη οί δρεεμ κιιρρογΐ". Ι^εαηιίηξ ΕηνίΓοηηιεηΙδ Κεαεακίϊ, νοί. 5 ( ). ΒαηάιίΓΕ, Α. (1986). 8ούαΙ Ροηηάαίίοηί ο/ ΉιοιίξΗί αηά Αείίοη. Α 5οάα1 ο ηίίί\'ί' Ώιεοιγ. Ν. ΤεΓδεγ: ΡΓεηΙίοε-ΗαΙΙ. ς, Σ. & Ματσαγγοΰρας, Η. (2004). «Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολική; ; στο Δημοτικό Σχολείο». Πρακτικά Ε' Πανελλήνιου Συνεδρίου: Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης» Α' Τόμος. Αθήνα Νοεμβρίου ΒΐΌΐιίεηβΓεηηεΓ, II. (1979). ΤΗε Εοοίοξγ ο/ Ηιιιηαη Ώενβίοριηεηΐ: Εχρεήιηεηΐ8 ί>\' ΝαΐιίΓε αηά Όεύξη. ΟπηΛπά^ε, ΜΑ: ΗδΓν&Γά υηίνεγδίίγ Ρτεχδ. 340 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

20 TO iraoaoriko KAIMA THI IXOAIKHI TAEHI ZTO EAAHNIKO AHMOTIKO IXOAEIO Bronfenbrenner, U. (1989). "Ecological Systems Theory". Annals of Child Development, vol. 6 ( ). Greenwich, CN: JAI Press. Brookover, W.B., Schweitzer, J.H., Schneider, J. M., Beady, C.H., Flood, P.K. & Wisenbaker, J.M. (1978). "Elementary School Social Climate and School Achievement". American Educational Research Journal, 15 (2), ( ). Diamantes, T. (1994). "Reducing Differences between Student Actual and Preferred Classroom Environments in Science Classrooms". Eric Document (ED ). Doyle, W. (1979). "Making Managerial Decisions in Classrooms". In D. Duke (Ed.), Classroom management (pp ) (Seventy-Eighth Yearbook of the National Society for the Study of Education, Part 2). Chicago, IL: University of Chicago Press. Doyle, W. (1986). "Classroom organization and management". In M.C. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching. New York: Macmillan. Fisher, D. (1986). "Changing the Environment". The Scottish Counsil for Research in Education, Fraser, B.J. & Walberg, H.J. (Eds) (1991). Educational Environments: Evaluation, Antecedents and Consequences. Oxford: Pergamon. Fraser, B.J., Giddings, G.J., & McRobbie, C.J. (1992). "Science Laboratory Classroom Environments: A cross-national study". Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Boston. Fraser, J.B. (1989). Learning Environment Research in Science Classrooms: Past Progress and Future Prospects. NARST Monograph, Number Two. Western Australia: Curtin University of Technology. Getzels, J.W. & Thelen, H.A., (1960). "The classroom Group as a Unique Social System". In N.B. Henry (Ed.), The Dynamics of Instructional Groups: Sociopsychological Aspects of Teaching and Learning (pp ). (Fifty-Ninth Yearbook of the National Society fro the Study of Education, Part II). Chicago, IL: University of Chicago Press. Goh, S.C. & Fraser, B. (1998). "Teacher Interpersonal Behaviour, Classroom Environment and Student Outcomes in Primary Mathematics in Singapore". Learning Environments Research, vol. 1 ( ). Griffith, J. (1997). "Linkages of School Structural and Socioenvironmental ANATNQPI2H 341

21 H. MATIAITOYPAZ -1. BOYArAPHZ Characteristics to Parental Satisfaction with Public Education and Student Academic Achievement". Journal of Applied Social Psychology, 27 (2), ( ). Haynes, N.M., Emmons, C.L., Ben-Avie, M. & Comer, J.P. (1996). The School Development Program: Student, Staff and Parent School Climate Surveys. New Haven, CT: Yale Child Study Center. Hoy, W.K. & Hannum, J.W. (1997). "Middle School Climate: An Empirical Assessment of Organizational Health and Student Achievement". Educational Administration Quarterly, 33 (3), ( ). Kuperminc, G.P., Leadbeater, B. J., Emmons, C. & Blatt, S.J. (1997). "Perceived School Climate and Difficulties in the Social Adjustment of Middle School Students". Applied Developmental Science, 1 (2), (76-88). Lawrenz, F. (1987). "Gender Effects for Student Perception of the Classroom Psychosocial Environment". Journal of Research in Science Teaching, vol. 24. (689-97). Lewin, K., (1936). Principles of Topological Psychology. New York: Ronald Press. c;, H.F. (2003). H^xofaxij Td^r/. AOrjva: For YO(3T]c;. g, H.F. (ujtd e'xsoar]), ZXO^LXOC EYYQOwatianog. AQrjva: EX&. Myint, S.K. & Goh, S. (2001). "Investigation of Tertiary Classroom Learning Environment in Singapore". Paper presented at the International Educational Research Conference, Australian Association for Educational Research (AARE). University of Notre Dame, Fremantle, Western Australia, 2-6 December Owens, L.E. & Straton, R.G. (1980). "The Development of a Cooperative. Competitive and Individualised Learning Preference Scale for Students". British Journal of Educational Psychology, vol. 50, ( ). Quek C.L., Wong, A.F.L. & Fraser, B.J. (2002). "Gender Differences in The Perceptions of Chemistry Laboratory Classroom Environments". Queensland Journal of Educational Research, 18 (2), ( ). au/iier/qjer/qjerl8/quek.html Rickards, T. & Fisher, D. (1997). "Gender and Cultural Differences in Teacher- Student Interpersonal Behaviour". Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. Chicago, Illinois. Rosenshine, B. (1970). "Evaluation of Classroom Instruction". Review of Educational Research, 40, ( ). 342 ANATNQPI2H

22 TO TOOAOriKO KAIMA THZIXOAIKHZ TAEHIITO EAAHNIKO AHMOTIKO IXOAEIO Rumberger, R.W. (1995). "Dropping Out of Middle School: A Multilevel Analysis of Students and Schools". American Educational Research Journal, 32 (3), ( ). Stern, G.G., (1970). People in context: measuring person-environment congruence in education and industry. New York: Wiley. Stevens, CJ. & Sanchez, K.S. (1999). "Perceptions of Parents and Community Members as a Measure of School Climate". In H. J. Frieberg (Ed.), School Climate: Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning Environments ( ). London: Palmer. Wong, A.F.L. & Eraser, B.J "Sex Differences in Perceptions of Chemistry Laboratory Environments in Singapore". Journal of Applied Research in Education, vol. 1, (12-22). Wylie, C, Thompson, J. and Lythe, C. (2001). Competent Children at 10. Families, Early Education, and schools. New Zealand Council for Educational Research. Xxxxx, X.X. (2001). "Student's Educational Achievement and Perceptions of School Climate During the Transition from Single Sex to Coeducation". International Education Journal, 2, (4), Educational Research Conference 2001 Special Issue. Yates, Sirley (2003). "Gender Differences in Perceptions of School Climate: A Longitudinal Study of School Reform". Paper presented at The International Education Research Conference. AARE (Australian Association for Research in Education) - NZARE (New Zealand Association for Research in Education). 30 November - 3 December 2003, Auckland, New Zealand. ISSN ANAFNQPIIH 343

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά βιβλία Δηµοτικό & Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικά βιβλία Δηµοτικό & Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικά βιβλία Δηµοτικό & Νηπιαγωγείο ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 + 2 Μεγάλη από τις προσφορά ε κδόσεις Μεταίχ µιο ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΥΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΑ ΩΡΟ Λεπτοµέρειες για την προσφορά στο οπισθόφυλλο www.metaixmio-education.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Ω 7Λ4Ω0Ο-ΛΥ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 3-9-2014 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 134574 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ : Ω 7Λ4Ω0Ο-ΛΥ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 3-9-2014 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 134574 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ : Ω 7Λ4Ω0Ο-ΛΥ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 3-9-2014 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 134574 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Με προσκαλούν και προσκαλώ»

Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Με προσκαλούν και προσκαλώ» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Με προσκαλούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. Ιστορικές φωτογραφίες της Οδού Πατησίων. Απόψεις της οδού Πατησίων, περί το 1900. Πηγή : Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Β. Ιστορικές φωτογραφίες του Συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗΑ-Ι61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗΑ-Ι61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :78029 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 458/2013 Από το Πρακτικό της 48ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 20ουΑΙΩΝΑ Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Στη Γένεση τα κεφάλαια 2,4β 4,26 προέρχονται από την πηγή: α) Ελωχιμειστική β) Ιαχβιστική γ) Ιερατική δ) Δευτερονομιστική 2. Ποιο ήταν το τελευταίο γραπτό κείμενο του Παύλου; α) Προς Εφεσίους β) Προς

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-11-2007 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα, 10-10-2007 Ακαδημίας 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ.: 4202 Τηλ. Κέντρο : 36.94.100

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 2 Δ. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν & Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Α8ΑΗ-ΤΑ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΕΥΕ ΠΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ (παροχή υπηρεσίας).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ (παροχή υπηρεσίας). ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ Αντικείµενο: Υπηρεσίες Συµβούλου σε θέµατα περιβαλλοντικών επιπτώσεων µονάδας αεριοποίησης υπολειµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σέρρες, 05-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 3397 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 14 / 10 /2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 64127 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Αποθηκών, Προμηθειών υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Διαγωνισμών Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...i ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ...7 1. Επιχειρήσεων των ΟΤΑ µέχρι τον Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων του 1954...7 Α. Νοµική µορφή των επιχειρήσεων...7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/οικ.79666 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ 2011-2014 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 11.4.2013 Ε.Π.Ε. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕIΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕIΣ ΠΡΑΚΤIΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: 501577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Αριθ. Πρωτ: Δ.Διοικ. 2490 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2.12.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:146821 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αποστολή ταχυδρομικά και με ηλεκτρ. ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων Δρ.Σ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά.

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά. Ενότητα 1 Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα Π ώς θα μελετούμε κάθε ενότητα Κάθε ενότητα αποτελείται από τέσσερα (4) κείμενα. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010 Υπέρλαμπρα Αστέρια K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α 1 Φίλες και φίλοι, editorial Η πρώτη φάση του 76ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος τελείωσε στη Καστοριά, σε μια πόλη που ξέρει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3801 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 18/2012 από 17/10/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 08-3-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 03/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/03/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Εξέταση της από 29-1-2013 ένστασης της εταιρείας «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 01-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1038

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1038 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1) Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α ΤΜΗΜΑ Α 2) Δ/ΝΣΗ 13 η ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 Ιουνίου 2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. α. Αγροτική μεταρρύθμιση : Η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Μαγνησίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2016 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2/ 1202 /0004 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΦΕΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε: 33177/62/Β/95/96 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

279 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ

279 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πάτρα, 07.11.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 279 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. (α). ώστε τον ορισμό του προβλήματος (Μονάδες 3)

Α1. (α). ώστε τον ορισμό του προβλήματος (Μονάδες 3) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2011 ΘΕΜΑ Α Α1. (α). ώστε τον ορισμό του προβλήματος (Μονάδες 3) (β). ίνεται ο παρακάτω πίνακας που στην Στήλη 1 υπάρχουν κριτήρια κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 119 ΘΕΜΑ: Επανάληψη όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα