KE-32TS2E KE-42TS2E. Flat Panel Colour TV GR SE DK FI NO. Οδηγίες Χρήσης Instruktionsbok Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning (1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KE-32TS2E KE-42TS2E. Flat Panel Colour TV GR SE DK FI NO. Οδηγίες Χρήσης Instruktionsbok Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 4-094-602-31 (1)"

Transcript

1 (1) Flat Panel Colour TV KE-32TS2E KE-42TS2E 2003 Sony Corporation Οδηγίες Χρήσης Instruktionsbok Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning GR SE DK FI NO

2

3 OK Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτή την Έγχρωµη Επίπεδη Τηλεόραση Sony Trinitron. Προτού τη χρησιµοποιήσετε, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. Σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο εγχειρίδιο...σηµαντικές πληροφορίες....πληροφορίες για τη λειτουργία. 1,2...Αλληλουχία των οδηγιών. Περιεχόµενα...Τα σκιασµένα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο δείχνουν ποια πλήκτρα πρέπει να πιέσετε για να ακολουθήσετε την αλληλουχία των οδηγιών....σας πληροφορεί σχετικά µε το αποτέλεσµα των οδηγιών. Εισαγωγή... 3 Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια...4 Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας...5 Έλεγχος των παρεχόµενων εξαρτηµάτων... 5 Επισκόπηση Επισκόπηση των πλήκτρων της τηλεόρασης... 6 Επισκόπηση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου... 7 Εγκατάσταση Τοποθέτηση των µπαταριών στο τηλεχειριστήριο... 8 Σύνδεση της κεραίας και του βίντεο... 8 Πρόληψη Πτώσης της Τηλεόρασης...9 Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά Ενεργοποίηση της Τηλεόρασης και Αυτόµατος Συντονισµός Καναλιών Σύστηµα µενού Εισαγωγή και Χρήση του Συστήµατος Μενού Picture Adjustment (Ρύθµιση Εικόνας) Sound Adjustment (Ρύθµιση Ήχου) Screen Control (Έλεγχος Οθόνης) Features (Λειτουργίες) Set Up (Ρύθµιση) Timer (Χρονοδιακόπτης) Unit Status (Στοιχεία Συσκευής) Teletext Teletext Πρόσθετες πληροφορίες Σύνδεση εξωτερικών συσκευών Χρήση Προαιρετικών Συσκευών ιάταξη Τηλεχειριστηρίου για Βίντεο/DVD Τεχνικά χαρακτηριστικά Επίλυση προβληµάτων GR Περιεχόµενα 3

4 Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Αυτή η τηλεόραση πρέπει να λειτουργεί µόνο µε παροχή ρεύµατος V AC. Φροντίστε να µη συνδέσετε πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα παροχής διότι κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Για λόγους περιβαλλοντικούς και ασφάλειας συνιστάται (όταν η τηλεόραση δε χρησιµοποιείται) να µην παραµένει σε λειτουργία αναµονής. Αποσυνδέστε την από το ρεύµα. Ποτέ µην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείµενο στη συσκευή διότι κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μη χύνετε υγρά οποιουδήποτε είδους πάνω στη συσκευή. Εάν πέσει οποιοδήποτε υγρό ή στερεό αντικείµενο µέσα στη συσκευή, µη θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση. ώστε την τηλεόραση για έλεγχο σε εξουσιοδοτηµένο σέρβις. Μην ανοίγετε το περίβληµα και το πίσω κάλυµµα της τηλεόρασης. Απευθυνθείτε µόνο σε εξουσιοδοτηµένο σέρβις. Για την ασφάλειά σας, µην αγγίξετε οποιοδήποτε εξάρτηµα της τηλεόρασης, το καλώδιο παροχής ή το καλώδιο της κεραίας κατά τη διάρκεια καταιγίδας µε κεραυνούς. Για την αποτροπή πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε την τηλεόραση στη βροχή ή σε υγρασία. Μην καλύπτετε τα ανοίγµατα εξαερισµού της τηλεόρασης. Για τον εξαερισµό, αφήστε χώρο τουλάχιστον 10cm γύρω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση σε θερµά, υγρά ή πολύ σκονισµένα σηµεία. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε σηµεία που εκτίθενται σε µηχανικούς κραδασµούς. Για την αποφυγή πυρκαγιάς, κρατήστε εύφλεκτα αντικείµενα ή εκτεθειµένες φλόγες (π.χ. κεριά) µακριά από την τηλεόραση. Καθαρίζετε την οθόνη και το περίβληµα µε ένα µαλακό, ελαφρά νοτισµένο ύφασµα. Μη χρησιµοποιήσετε σφουγγαράκι οποιουδήποτε τύπου που θα µπορούσε να χαράξει την τηλεόραση, αλκαλικά καθαριστικά, σκόνες καθαρισµού ή διαλυτικά όπως οινόπνευµα ή βενζίνη, ή αντιστατικά σπρέι. Σαν προφύλαξη ασφαλείας, αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύµα πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε το καλώδιο παροχής από το φις. Μην τραβήξετε το ίδιο το καλώδιο. Προσέξτε να µην τοποθετήσετε βαριά αντικείµενα πάνω στο καλώδιο παροχής διότι κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει ζηµιά. Συνιστάται να τυλίξετε όσο καλώδιο περισσεύει στα στηρίγµατα που παρέχονται στο πίσω µέρος της τηλεόρασης. Τοποθετήστε την τηλεόραση επάνω σε µία ασφαλή και στέρεα βάση. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν πάνω σε αυτή. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πλαγιασµένη ή µε την οθόνη προς τα επάνω. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν µετακινήσετε την τηλεόραση. Αποφεύγετε τις ανώµαλες επιφάνειες, τα γρήγορα βήµατα ή την άσκηση υπερβολικής δύναµης. Εάν η τηλεόραση πέσει ή υποστεί ζηµιά, πρέπει να ελεγχθεί αµέσως από ένα εξουσιοδοτηµένο σέρβις. Μην καλύπτετε τα ανοίγµατα εξαερισµού της τηλεόρασης µε αντικείµενα όπως κουρτίνες ή εφηµερίδες κλπ. 4 Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια

5 Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας Αυτή η τηλεόραση πρέπει να µετακινείται από δύο ή περισσότερα άτοµα. Εάν η τηλεόραση χρειάζεται να µεταφερθεί, θα πρέπει να προστατευτεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί από κτυπήµατα, κραδασµούς ή υπερβολική δύναµη. Οι σχισµές και τα ανοίγµατα στο περίβληµα και στο πίσω και κάτω µέρος παρέχονται για τον απαραίτητο εξαερισµό. Για να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία της τηλεόρασης και για να προστατευτεί από υπερθέρµανση, αυτές οι σχισµές και τα ανοίγµατα δεν πρέπει ποτέ να φράσσονται ή να καλύπτονται. Μετά τη µεταφορά της τηλεόρασης απευθείας από κρύα σε ζεστή τοποθεσία, ή εάν η θερµοκρασία του δωµατίου αλλάξει ξαφνικά, η εικόνα µπορεί να είναι θολή ή να έχει κακή ποιότητα χρώµατος σε κάποια σηµεία της. Αυτό συµβαίνει επειδή έχει συµπυκνωθεί υγρασία στα κάτοπτρα ή τους φακούς στο εσωτερικό της τηλεόρασης. Αφήστε την υγρασία να εξατµιστεί πριν χρησιµοποιήσετε την τηλεόραση. Για να έχετε καθαρή εικόνα, µην εκθέσετε την οθόνη σε απευθείας φωτισµό ή απευθείας στο ηλιακό φως. Εάν είναι δυνατό χρησιµοποιήστε φωτισµό τύπου σποτ ο οποίος να φωτίζει κατακόρυφα από την οροφή. Η οθόνη αυτής της τηλεόρασης διαθέτει αντιανακλαστική επίστρωση. Για να αποφύγετε τη φθορά της οθόνης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Μην πιέζετε ή γδέρνετε µε σκληρά αντικείµενα και µην πετάτε οτιδήποτε στην οθόνη. Η οθόνη µπορεί να υποστεί ζηµιά. Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε από την πρίζα το συνδεδεµένο στην τηλεόραση καλώδιο παροχής ρεύµατος πριν τον καθαρισµό. Μην αγγίζετε την οθόνη µετά από συνεχή λειτουργία για µεγάλο χρονικό διάστηµα διότι η οθόνη θερµαίνεται. Η οθόνη αυτής της τηλεόρασης διαθέτει αντιανακλαστική επίστρωση. Συνιστάται να αποφεύγετε όσο το δυνατό να αγγίζετε την οθόνη. Καθαρίζετε την οθόνη µε το παρεχόµενο ύφασµα καθαρισµού ή µε ένα µαλακό ύφασµα ελαφρά ποτισµένο µε ένα διάλυµα ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιµοποιήσετε ποτέ σφουγγαράκι οποιουδήποτε τύπου που θα µπορούσε να χαράξει, σκόνες καθαρισµού ή διαλυτικά όπως οινόπνευµα ή βενζίνη. Αυτού του είδους η επαφή µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην επιφάνεια της οθόνης. Η τηλεόραση δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο παροχής ρεύµατος όταν ο διακόπτης βρίσκεται σε θέση Off. Για να αποσυνδεθεί εντελώς η τηλεόραση τραβήξτε το φις από την πρίζα. Σηµείωση για χρήση σε µεγάλο υψόµετρο Όταν χρησιµοποιείται σε υψόµετρο µεγαλύτερο των µέτρων (πίεση αέρα µικρότερη από 800hPa), αυτή η οθόνη πλάσµατος µπορεί να παράγει ένα χαµηλό βόµβο σαν αποτέλεσµα της διαφοράς πίεσης του αέρα στο εσωτερικό και το Έλεγχος των παρεχόµενων εξαρτηµάτων είτε τη σελίδα 32. εξωτερικό των πινάκων. Αυτό δε θεωρείται ελάττωµα και δεν καλύπτεται από την Εγγύηση της Sony. Αυτός ο βόµβος είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό οποιασδήποτε οθόνης πλάσµατος. ιάβρωση Η χρήση αυτής της τηλεόρασης κοντά σε παραλίες µπορεί να την εκθέσει σε διάβρωση και εσωτερική ζηµιά λόγω της αλµύρας µε αποτέλεσµα να υποβαθµιστεί η απόδοση της τηλεόρασης. Εάν η τηλεόραση πρόκειται να εκτεθεί σε οποιεσδήποτε από αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για τη µείωση της υγρασίας και της θερµοκρασίας του χώρου όπου βρίσκεται η τηλεόραση. Εικόνα Εάν οι παρακάτω εικόνες εµφανιστούν για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, µπορεί να υπάρξει σταθεροποίηση της εικόνας (afterimage) σε ορισµένες περιοχές της οθόνης λόγω των χαρακτηριστικών της οθόνης πλάσµατος. Μαύρες λωρίδες στο πάνω και κάτω µέρος οι οποίες εµφανίζονται µε πηγές βίντεο ευρείας εικόνας (εικόνα Letterbox). Μαύρες λωρίδες αριστερά και δεξιά οι οποίες εµφανίζονται µε πηγή βίντεο 43 (συµβατικές τηλεοπτικές µεταδόσεις). Βιντεοπαιχνίδια Εικόνες που προέρχονται από υπολογιστή Μενού DVD στην οθόνη Μενού στην οθόνη, αριθµοί καναλιών, κλπ, συνδεδεµένων εξωτερικών συσκευών όπως συσκευές Set top box, Modem µε καλώδιο, βίντεο κλπ. Αυτός ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος αν η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία "Live" ή λειτουργεί µε υψηλό κοντράστ. Αυτή η εικόνα δεν µπορεί να απαλειφθεί εφόσον γραφτεί στην οθόνη. Προκειµένου να µη συµβεί κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να αφήνετε την τηλεόραση να λειτουργεί µε αυτήν την εικόνα ή µε αυτό το πρόγραµµα για πολύ χρόνο. Πρέπει να χρησιµοποιείτε τη λειτουργία "Screen Saver" ή να περιορίζετε τη στάθµη του κοντράστ. Μία επαναλαµβανόµενη και µακράς διάρκειας καθηµερινή χρήση της ίδιας εικόνας ή προγράµµατος, µπορεί επίσης να δηµιουργήσει το ίδιο ελάττωµα. Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ SONY. Για τη µείωση της διατήρησης εικόνας, αυτή η τηλεόραση διαθέτει τη λειτουργία "Screen Saver". Η προεπιλεγµένη ρύθµιση της λειτουργίας "Orbit" στο "Screen Saver" είναι "On". Η λειτουργία "Screen Saver" προλαµβάνει και µειώνει τη διατήρηση εικόνας Όταν για πολύ χρόνο γίνεται χρήση αυτής της τηλεόρασης σε λειτουργία 43, η επιφάνεια οθόνης 43 µπορεί να γίνει πιο σκούρα µέσα σε πλαίσιο µορφής 169. Προς αποφυγή αυτού του προβλήµατος, πρέπει να χρησιµοποιείται η λειτουργία εικόνας "Smart". GR Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια 5

6 Επισκόπηση των πλήκτρων της τηλεόρασης 2 πλήκτρο (έντασης) +/ πλήκτρο (επιλογής εισόδου) πλήκτρο PROG (κανάλι) +/ ιακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ένδειξη / (αναµονή/χρονοδιακόπτης) Αισθητήρας τηλεχειρισµού i Υποδοχή ακουστικών Χρησιµοποιήστε ακουστικά µε συνδετήρα τύπου L. Εάν συνδέσετε ακουστικά, τα ηχεία της τηλεόρασης θα πάψουν αυτόµατα να παράγουν ήχο. 6 Επισκόπηση

7 Επισκόπηση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου VIDEO TV ql 1 a Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την τηλεόραση Πιέστε αυτό το / πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την τηλεόραση (ανάβει η ένδειξη / (αναµονή/χρονοδιακόπτης) στην τηλεόραση). Πιέστε και πάλι για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από τη λειτουργία αναµονής Για εξοικονόµηση ενέργειας, σας συνιστούµε να απενεργοποιείτε εντελώς την qk 4 τηλεόραση όταν δεν τη χρησιµοποιείτε. 0 Μετά από ορισµένο χρόνο χωρίς σήµα και αν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο, qj 5 η τηλεόραση µπαίνει αυτόµατα σε λειτουργία αναµονής (Auto Shutoff, qh 6 σελίδα 25). qg 7 b Επιλογή της πηγής εισόδου Πιέστε επανειληµµένα αυτό το πλήκτρο µέχρι OK 8 να εµφανιστεί στην οθόνη το σύµβολο της επιθυµητής πηγής εισόδου. c Επιλογή των καναλιών Εάν ο Επιλογέας Μέσου είναι ρυθµισµένος σε TV ή MENU REC qf TV 9 VCR, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε τα κανάλια. VCR DVD Για διψήφιους αριθµούς καναλιών, εισάγετε το δεύτερο ψηφίο εντός 2,5 0 PROG δευτερολέπτων. qd qa d a) Εάν το πλήκτρο Επιλογής Μέσου είναι ρυθµισµένο σε TV Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να παρακολουθήσετε το τελευταίο κανάλι που επιλέξατε (το qs παρακολουθήσατε για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα). b) Εάν το πλήκτρο Επιλογής Μέσου είναι ρυθµισµένο σε VCR Για διψήφιους αριθµούς καναλιών στο βίντεο της Sony, π.χ. 23, πιέστε πρώτα -/- - και στη συνέχεια τα πλήκτρα 2 και 3. e Το πλήκτρο αυτό λειτουργεί µόνο σε λειτουργία Teletext. f Επιλογή του φορµά της οθόνης Πιέστε επανειληµµένα αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε το φορµά τής οθόνης. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο κεφαλαίο "Screen Control (Έλεγχος Οθόνης)" στη σελίδα 16. g Επιλογή Teletext Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το Teletext. h a) Εάν το πλήκτρο Επιλογής Μέσου είναι ρυθµισµένο σε TV Όταν είναι ενεργοποιηµένο το MENU, χρησιµοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να χειριστείτε το σύστηµα µενού. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο "Εισαγωγή και Χρήση του Συστήµατος Μενού" στη σελίδα 13. b) Εάν το πλήκτρο Επιλογής Μέσου είναι ρυθµισµένο σε VCR ή σε DVD Χρησιµοποιώντας αυτά τα πλήκτρα µπορείτε να ελέγξετε τις κύριες λειτουργίες του βίντεο ή του DVD. i Πλήκτρο εγγραφής Εάν ο Επιλογέας Μέσου είναι ρυθµισµένος σε VCR, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να γράψετε προγράµµατα. j Επιλογέας Συσκευής Με αυτό το τηλεχειριστήριο µπορείτε να ελέγχετε όχι µόνο αυτήν την τηλεόραση αλλά και τις κύριες λειτουργίες του βίντεο ή του DVD σας. Ενεργοποιήστε τη συσκευή την οποία θέλετε να χρησιµοποιήσετε και στη συνέχεια πιέστε επανειληµµένα αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε VCR, TV ή DVD. Μία πράσινη λυχνία θα ανάψει στιγµιαία. Απαιτείται µια αρχική ρύθµιση για να συγχρονιστεί αυτό το τηλεχειριστήριο µε το βίντεο ή το DVD σας. Θα εξαρτηθεί από τη µάρκα εκείνων των προϊόντων. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο κεφαλαίο " ιάταξη Τηλεχειριστηρίου για Βίντεο/DVD" στη σελίδα 31. k Επιλογή των καναλιών Πιέστε αυτά τα πλήκτρα για επιλογή του επόµενου ή προηγούµενου καναλιού. l Αποκοπή του ήχου Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να κλείσετε τον ήχο της τηλεόρασης. Πιέστε ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο. m Ρύθµιση της έντασης του ήχου της τηλεόρασης Πιέστε αυτά τα πλήκτρα για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου της τηλεόρασης. n Εµφάνιση του συστήµατος µενού Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εµφανίσετε το µενού στην οθόνη της τηλεόρασης. Πιέστε και πάλι για να αποµακρύνετε το µενού από την οθόνη της τηλεόρασης. o Επιλογή της λειτουργίας τηλεόρασης Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε το teletext ή την είσοδο του βίντεο. p Επιλογή Εφέ ήχου Πιέστε επανειληµµένα αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε το εφέ ήχου. q Επιλογή της λειτουργίας εικόνας Πιέστε επανειληµµένα αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε τη λειτουργία εικόνας. r Εµφάνιση των πληροφοριών στην οθόνη Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εµφανίσετε όλες τις ενδείξεις στην οθόνη. Πιέστε ξανά για ακύρωση. s Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Βίντεο ή DVD Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το βίντεο ή το DVD σας. Εκτός από τις λειτουργίες της τηλεόρασης, όλα τα χρωµατιστά πλήκτρα και τα πράσινα σύµβολα χρησιµοποιούνται επίσης και για λειτουργίες Teletext. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα "Teletext" στη σελίδα 27 του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών. GR Επισκόπηση 7

8 Τοποθέτηση των µπαταριών στο τηλεχειριστήριο Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις παρεχόµενες µπαταρίες µε τη σωστή πολικότητα. Να θυµάστε πάντοτε να απορρίπτετε τις µπαταρίες, δείχνοντας σεβασµό στο περιβάλλον. Σύνδεση της κεραίας και του βίντεο Χρησιµοποιήστε το παρεχόµενο καλώδιο παροχής ρεύµατος (Τύπου C). Χρησιµοποιήστε το παρεχόµενο οµοαξονικό καλώδιο για τη σύνδεση της κεραίας. Άλλα καλώδια σύνδεσης δεν παρέχονται. R/D/D/D L/G/S/I R/D/D/D L/G/S/I CTRL S R/D/D/D L/G/S/I Y/G PB/CB/B PR/CR/R HD VD AC IN (SMARTLINK) (W/G/W/G) Συνδέστε το παρεχόµενο οµοαξονικό καλώδιο. Συνδέστε το παρεχόµενο καλώδιο παροχής ρεύµατος (Τύπου C, µε προστατευτική γείωση). ή OUT IN R/D/D/D L/G/S/I R/D/D/D L/G/S/I CTRL S R/D/D/D L/G/S/I Y/G PB/CB/B PR/CR/R HD VD AC IN (SMARTLINK) (W/G/W/G) Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύνδεση του βίντεο, παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση εξωτερικών συσκευών" στη σελίδα 28 του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών. Το καλώδιο Scart είναι προαιρετικό. 8 Εγκατάσταση

9 Πρόληψη Πτώσης της Τηλεόρασης Τοποθετήστε το παρεχόµενο στήριγµα στο πίσω µέρος της τηλεόρασης, περάστε ένα γερό σχοινί ή αλυσίδα στο στήριγµα και στερεώστε το σε έναν τοίχο ή κολώνα. Επικοινωνήστε µε το κατάστηµα πώλησης σας όταν τοποθετείτε το στήριγµα, διότι οι βίδες για το στήριγµα συγκρατούν επίσης και το πίσω περίβληµα στη θέση του. 1 Αφαιρέστε µια από τις βίδες στο πίσω µέρος της τηλεόρασης. Μην αφαιρέσετε και τις δύο βίδες ταυτόχρονα διότι αυτές οι βίδες συγκρατούν το πίσω περίβληµα στη θέση του. Ποτέ µη χρησιµοποιήσετε την τηλεόραση έχοντας αφαιρέσει τις βίδες. 2 Τοποθετήστε το παρεχόµενο στήριγµα µε τη βίδα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε τη βίδα που προσαρµόζεται στο πίσω περίβληµα. Μια διαφορετική βίδα µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην τηλεόραση και να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Στήριγµα (παρέχεται) 3 Επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2 για να τοποθετήσετε το άλλο στήριγµα. 4 Τοποθετήστε ένα γερό σχοινί ή αλυσίδα σταθερά στο κάθε στήριγµα, στο πίσω µέρος της τηλεόρασης. Τοποθετήστε το γερό σχοινί ή αλυσίδα (δεν παρέχεται) σταθερά. GR (συνεχίζεται) Εγκατάσταση 9

10 5 Στερεώστε το σχοινί ή την αλυσίδα σε έναν τοίχο ή κολώνα. Πλάγια Όψη Κάτοψη Βιδώστε ένα άγκιστρο (δεν παρέχεται) σταθερά σε έναν τοίχο ή κολώνα. 10 Εγκατάσταση

11 Ενεργοποίηση της Τηλεόρασης και Αυτόµατος Συντονισµός Καναλιών Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, θα εµφανιστεί στην οθόνη µια ακολουθία µενού τα οποία θα σας επιτρέψουν να 1) επιλέξετε τη γλώσσα της οθόνης µενού, 2) επιλέξετε τη χώρα στην οποία θέλετε να χρησιµοποιήσετε την τηλεόραση, 3) αναζητήσετε και αποθηκεύσετε όλα τα διαθέσιµα κανάλια (τηλεοπτική µετάδοση) και 4) αλλάξετε τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται στην οθόνη τα κανάλια (τηλεοπτική µετάδοση). Ωστόσο, εάν θέλετε να αλλάξετε οποιεσδήποτε από αυτές τις ρυθµίσεις κάποια άλλη στιγµή, µπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας το κατάλληλο στοιχείο από το µενού (Set Up). 1 Συνδέστε το φις της τηλεόρασης σε µια πρίζα ( V AC, 50 Hz). Την πρώτη φορά που συνδέεται η τηλεόραση, συνήθως είναι ενεργοποιηµένη. Εάν η τηλεόραση είναι απενεργοποιηµένη, πιέστε το πλήκτρο Power στην τηλεόραση για να την ενεργοποιήσετε. Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, θα εµφανιστεί αυτόµατα στην οθόνη ένα µενού Language. 2 Πιέστε το πλήκτρο ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Από εδώ και πέρα όλα τα µενού θα εµφανίζονται στην επιλεγµένη γλώσσα. Language Engl ish Españo l Français Italiano Por t uguês Deutsch Neder l ands Select language, to select, press to set OK OK 3 Το µενού Country εµφανίζεται αυτόµατα στην οθόνη της τηλεόρασης. Πιέστε το πλήκτρο ή για να επιλέξετε τη χώρα στην οποία θα χρησιµοποιήσετε την τηλεόραση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Count r y United Kingdom España France Italia Portugal Deutschland Nederland Select country, to select, press OK to set OK Εάν η χώρα στην οποία θέλετε να χρησιµοποιήσετε την τηλεόραση δεν εµφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε "-" αντί για χώρα. Σε περίπτωση αλλαγής της επιλογής της χώρας (συµπεριλαµβανοµένου και του "-"), θα πρέπει πάντοτε στη συνέχεια να εκτελείται η επόµενη διαδικασία Αυτόµατου Συντονισµού. GR (συνεχίζεται) Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά 11

12 4 Το µενού Auto Tuning εµφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε Yes. Do you want to start automatic tuning? Yes No OK 5 Η τηλεόραση αυτόµατα ξεκινά την αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιµων τηλεοπτικών καναλιών. Αυτή η διαδικασία µπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά. Παρακαλούµε επιδείξτε υποµονή και µην πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, διαφορετικά δε θα ολοκληρωθεί ο αυτόµατος συντονισµός. Εάν κατά τη διαδικασία του αυτόµατου συντονισµού δε βρεθεί κανένα κανάλι τότε αυτόµατα εµφανίζεται στην οθόνη ένα νέο µενού το οποίο σας ζητά να συνδέσετε την κεραία. Παρακαλούµε συνδέστε την κεραία (βλέπε σελίδα 8) και πιέστε το OK. Η διαδικασία αυτόµατου συντονισµού θα ξεκινήσει και πάλι. 6 Όταν όλα τα διαθέσιµα κανάλια εντοπισθούν και αποθηκευθούν, εµφανίζεται αυτόµατα στην οθόνη το µενού Programme Sorting και σας επιτρέπει να αλλάξετε τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται στην οθόνη τα κανάλια. a) Εάν επιθυµείτε να διατηρήσετε τα κανάλια στη συντονισµένη σειρά, προχωρήστε στο βήµα 7. b)εάν επιθυµείτε να αποθηκεύσετε τα κανάλια µε διαφορετική σειρά 1 Πιέστε το πλήκτρο ή για να επιλέξετε τον αριθµό του προγράµµατος µε το κανάλι (τηλεοπτική µετάδοση) του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη σειρά, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο. 2 Πιέστε το πλήκτρο ή για να επιλέξετε το νέο αριθµό προγράµµατος της θέσης για το επιλεγµένο κανάλι (τηλεοπτική µετάδοση), στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο. 3 Επαναλάβετε τα βήµατα b)1 και b)2 εάν επιθυµείτε να αλλάξετε τη σειρά και άλλων καναλιών. 7 Πιέστε το πλήκτρο MENU για να αποµακρύνετε το µενού από την οθόνη. Auto Tuning Programme Channel System 01 C21 I Conf Searching... No channel found. Please connect aer i al Conf i rm Programme Sor t i n g 01 TVE 02 TVE Select Exit TV3 C33 C27 C58 S02 S06 channel, to select, to, set OK MENU Programme Sor t i n g 01 TVE 02 TVE Select TV3 C33 C27 01 TVE C58 S02 S06 new position, to select, press OK to return Exit MENU MENU OK OK OK Η τηλεόρασή σας είναι τώρα έτοιµη για χρήση. 12 Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά

13 Εισαγωγή και Χρήση του Συστήµατος Μενού Η τηλεόρασή σας χρησιµοποιεί ένα σύστηµα µενού στην οθόνη για να σας καθοδηγήσει στις λειτουργίες. Χρησιµοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για το χειρισµό του συστήµατος µενού της τηλεόρασης 1 Πιέστε το πλήκτρο MENU για να ενεργοποιήσετε το µενού του πρώτου επιπέδου. MENU 2 Για να φωτίσετε την επιθυµητή επιλογή του µενού, πιέστε ή. Για να εισέλθετε στην επιθυµητή επιλογή του µενού, πιέστε. Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη επιλογή του µενού, πιέστε. Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της επιλογής που έχετε φωτίσει, πιέστε / / ή. Για να επιβεβαιώσετε και να αποθηκεύσετε την επιλογή σας πιέστε το πλήκτρο OK. 3 Πιέστε το πλήκτρο MENU για να αποµακρύνετε το µενού από την οθόνη. OK MENU Picture Adjustment (Ρύθµιση Εικόνας) Picture Adjustment Mode Personal1 Con t rast Brightness Colour Sharpness NR Low Dynamic Pict On Colour Tone Cool, to select, OK, enter adj. menu to Picture Adjustment Mode Personal1 Con t rast Brightness Colour Sharpness NR Low Dynamic Pict On Colour Tone Cool to select,,, set OK to Το µενού "Picture Adjustment" σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθµίσεις της εικόνας. Για να το κάνετε Αφότου επιλέξετε το στοιχείο το οποίο θέλετε να αλλάξετε πιέστε, στη συνέχεια πιέστε επανειληµµένα / / ή για να το ρυθµίσετε και τελικά OK για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθµιση. Το µενού αυτό σας επιτρέπei να προσαρµόζετε την ποιότητα της εικόνας για τις λειτουργίες "Movie", "Personal1" και "Personal2" µε βάση το πρόγραµµα το οποίο παρακολουθείτε. Mode Live (για βελτιωµένο κοντράστ και οξύτητα εικόνας). Standard (για εικόνα µε κοντράστ κατάλληλο για τις συνθήκες φωτισµού του δωµατίου σας). Movie (για εικόνα µε πολύ καλή λεπτοµέρεια). Personal1 (για τις δικές σας προσαρµοσµένες ρυθµίσεις). Personal2 (για τις δικές σας προσαρµοσµένες ρυθµίσεις). GR Contrast Πιέστε / για να µειωθεί το κοντράστ της εικόνας. Πιέστε / για να αυξηθεί το κοντράστ της εικόνας. (συνεχίζεται) Σύστηµα µενού 13

14 Brightness Πιέστε / για να γίνει πιο σκοτεινή η εικόνα Πιέστε / για να φωτιστεί η εικόνα Colour Πιέστε ή για να µειωθεί η ένταση των χρωµάτων. Πιέστε ή για να αυξηθεί η ένταση των χρωµάτων. Το Colour δεν µπορεί να ρυθµιστεί για την είσοδο RGB. Sharpness Πιέστε ή για να µειωθεί η οξύτητα της εικόνας. Πιέστε ή για να αυξηθεί η οξύτητα της εικόνας. NR (Περιορισµός Θορύβου) Off/Low/Mid/High Επιλέξτε για να µειώσετε το επίπεδο θορύβου όλων των συνδεδεµένων συσκευών. Είναι αποτελεσµατικότερο µε το σήµα από την υποδοχή VHF/UHF. Η λειτουργία NR (Περιορισµός θορύβου) δεν µπορεί να ρυθµιστεί για συσκευές συνδεδεµένες µε την είσοδο RGB. Dynamic Pict Colour Tone Colour Correct On/Off Επιλέξτε για να βελτιώσετε το κοντράστ της εικόνας. Cool/Normal/Warm/User1/User2/User3 Επιλέξτε για να προσδώσετε στα έντονα χρώµατα µια κόκκινη απόχρωση (Η ρύθµιση µεταβάλλεται από Cool έως Warm). Επιλέξτε User1, User2, ή User3 για να προσαρµόσετε το Colour Tone ρυθµίζοντας τα Red Gain, Green Gain, και Blue Gain (απόχρωση), και αποθηκεύστε τα στη µνήµη. Name Set Επιλέξτε για να ονοµάσετε τις προσωπικές σας ρυθµίσεις. Πιέστε / / / για να επιλέξετε το γράµµα, στη συνέχεια πιέστε OK. Τελικά πιέστε / / ή για να επιλέξετε τη λέξη "End" στην οθόνη και πιέστε OK για αποθήκευση. Για διόρθωση του γράµµατος, επιλέξτε στην οθόνη για επιστροφή και πιέστε OK. Για κενό, επιλέξτε στην οθόνη για επιστροφή και πιέστε OK. On/Off Επιλέξτε για να τονιστούν τα κόκκινα και τα µπλε. Το Colour Correct δεν µπορεί να ρυθµιστεί για την είσοδο RGB. Gamma Correct Reset High/Mid/Low Επιλέξτε για ρύθµιση της ισορροπίας µεταξύ των φωτεινών και σκοτεινών περιοχών της εικόνας. Cancel/OK Επιλέξτε OK για να επαναρυθµιστεί η εικόνα στα εργοστασιακά προρυθµισµένα επίπεδα. Η κάθε επιλογή δεν µπορεί να ρυθµιστεί όταν η επιλογή Mode ρυθµίζεται σε Live ή Standard. 14 Σύστηµα µενού

15 Sound Adjustment (Ρύθµιση Ήχου) Picture Adjustment Mode Personal1 Con t rast Brightness Colour Sharpness NR Low Dynamic Pict On Colour Tone Cool, to select, OK, enter adj. menu Sound Adj u s tment Effect Treble Bass Balance Dual Sound Aut o Volume Reset to Off Mono Off Sound Adj u s tment Effect Treble Bass Balance Dual Sound Aut o Volume Reset Off Mono Off Το µενού "Sound Adjustment" σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθµίσεις του ήχου. Για να το κάνετε Αφότου επιλέξετε το στοιχείο το οποίο θέλετε να αλλάξετε πιέστε, στη συνέχεια πιέστε επανειληµµένα / / ή για να το ρυθµίσετε και τελικά πιέστε OK για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθµιση., to select, OK, enter adj. menu to, to select,, OK to set Effect Off (κανένα εφέ). Natural (εµπλουτίζει την καθαρότητα, τη λεπτοµέρεια, την παρουσία του ήχου µε χρήση του "BBE High Definition Sound system" (Ηχοσύστηµα υψηλής ανάλυσης BBE)*). Dynamic ("BBE High Definition Sound system" (Ηχοσύστηµα υψηλής ανάλυσης BBE)* εµπλουτίζει την καθαρότητα και την παρουσία του ήχου για καλύτερη ευκρίνεια και µουσική ρεαλιστικότητα). TS (TruSurround**) (για ήχο surround (για παράδειγµα, λογισµικό DVD). Παράγει ένα εικονικό εφέ ήχου.) * Το "BBE High Definition Sound system" (Ηχοσύστηµα υψηλής ανάλυσης BBE) κατασκευάζεται από την Sony Corporation κατόπιν αδείας της BBE Sound, Inc. Καλύπτεται από την πατέντα Η.Π.Α. Αριθ. 4,638,258 και αριθ. 4,482,866. Η λέξη "BBE" και το σύµβολο είναι εµπορικά σήµατα της BBE Sound. ** Τα TruSurround και το σύµβολο είναι εµπορικά σήµατα των SRS Labs, Inc. Η τεχνολογία Trusurround περιλαµβάνεται στην άδεια των SRS Labs, Inc. Treble Πιέστε / για µείωση των ήχων υψηλότερης έντασης. Πιέστε / για αύξηση των ήχων υψηλότερης έντασης. Bass Πιέστε / για µείωση των ήχων χαµηλότερης έντασης. Πιέστε / για αύξηση των ήχων χαµηλότερης έντασης. Balance Πιέστε / για τονισµό του αριστερού ηχείου. Πιέστε / για τονισµό του δεξιού ηχείου. Dual Sound Auto Volume Reset Mono/Stereo Για στερεοφωνική εκποµπή, επιλέξτε Stereo ή Mono. Mono/A/B Για δίγλωσση εκποµπή, επιλέξτε A για το κανάλι ήχου 1, B για το κανάλι ήχου 2 ή Mono για µονοφωνικό κανάλι εάν είναι διαθέσιµο. On/Off Η ένταση των καναλιών θα παραµείνει ίδια, ανεξάρτητα από το εκπεµπόµενο σήµα (π.χ. σε περίπτωση διαφηµίσεων). Cancel/ΟΚ Επιλέξτε OK για να επαναρυθµιστεί ο ήχος στο εργοστασιακά προρυθµισµένο επίπεδο. GR Σύστηµα µενού 15

16 . Screen Control (Έλεγχος Οθόνης) Picture Adjustment Mode Personal1 Con t rast Brightness Colour Sharpness NR Low Dynamic Pict On Colour Tone Cool, to select, OK, enter adj. menu to Το µενού "Screen Control" σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθµίσεις της οθόνης. Screen Cont r o l Screen Cont r o l Aut o Format Screen Format Screen Zoom Screen Size Screen Shift Adjust Pi xe l Reset On Wide Standard Aut o Format Screen Format Screen Zoom Screen Size Screen Shift Adjust Pi xe l Reset On Wide Standard, to select, OK, enter adj. menu to, to select,, OK to set Auto Format Η επιλογή "Auto Format" σας επιτρέπει να αλλάζετε αυτόµατα το λόγο διατάσεων της οθόνης. Για να το κάνετε Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. Στη συνέχεια πιέστε ή για να επιλέξετε On (εφόσον επιθυµείτε η τηλεόραση να επιλέγει το φορµά της οθόνης αυτόµατα σύµφωνα µε το εκπεµπόµενο σήµα) ή Off (εφόσον επιθυµείτε να διατηρήσετε την προτίµηση σας) και τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Ακόµη και εάν έχετε επιλέξει On ή Off στην επιλογή "Auto Format", µπορείτε πάντοτε να τροποποιήσετε το φορµά της οθόνης πιέζοντας επανειληµµένα στο τηλεχειριστήριο. Screen Format Η επιλογή "Screen Format" σας επιτρέπει να αλλάζετε το φορµά της οθόνης. Για να το κάνετε Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. Στη συνέχεια πιέστε ή για επιλογή του επιθυµητού φορµά οθόνης και τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Smart Αποµίµηση του εφέ ευρείας οθόνης για εκποµπή Συµβατικό µέγεθος εικόνας 43, πλήρεις πληροφορίες εικόνας. 149 Συµβιβασµός µεταξύ των µεγεθών εικόνας 43 και 169. Zoom Φορµά ευρείας οθόνης για ταινίες letterbox. Smart Zoom Wide Για εκποµπή 169. Wide Εάν αποκόπτονται τµήµατα στο κάτω και το πάνω µέρος της οθόνης, πιέστε για ρύθµιση της θέσης της εικόνας στην οθόνη (π.χ. για ανάγνωση υποτίτλων). ή 16 Σύστηµα µενού

17 Screen Zoom Η επιλογή "Screen Zoom" σας επιτρέπει να µεγεθύνετε την εικόνα µε σταθερό το κεντρικό σηµείο (µόνο όταν το Screen Format είναι ρυθµισµένο στο Wide). Για να το κάνετε Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. Στη συνέχεια πιέστε ή για επιλογή µεταξύ των Standard (κανονικό µέγεθος), 2 (διπλάσιο), 3 (τριπλάσιο), ή 4 (τετραπλάσιο) και τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Το Screen Zoom µπορεί να ρυθµιστεί µόνο όταν το Screen Format είναι ρυθµισµένο στο Wide. Screen Size Η επιλογή "Screen Size" σας επιτρέπει να ρυθµίζετε το µέγεθος της εικόνας για κάθε Φορµά Οθόνης. Για να το κάνετε 1 Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. 2 Πιέστε / / ή για ρύθµιση του κάθε στοιχείου, στη συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Πιέστε για κατακόρυφη µεγέθυνση του Μεγέθους Οθόνης. Πιέστε για κατακόρυφη σµίκρυνση του Μεγέθους Οθόνης. Πιέστε για οριζόντια σµίκρυνση του Μεγέθους Οθόνης. Πιέστε για οριζόντια µεγέθυνση του Μεγέθους Οθόνης. Το Screen Size δεν µπορεί να ρυθµιστεί οριζόντια όταν το Screen Format είναι ρυθµισµένο στο Smart. Screen Shift Η επιλογή "Screen Shift" σας επιτρέπει να ρυθµίζετε τη θέση της εικόνας για κάθε Φορµά Οθόνης. Για να το κάνετε 1 Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. 2 Πιέστε / / ή για ρύθµιση του κάθε στοιχείου, στη συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Πιέστε για µετακίνηση της οθόνης προς τα πάνω. Πιέστε για µετακίνηση της οθόνης προς τα κάτω. Πιέστε για µετακίνηση της οθόνης προς τα αριστερά. Πιέστε για µετακίνηση της οθόνης προς τα δεξιά. Το Screen Shift δεν µπορεί να ρυθµιστεί οριζόντια όταν το Screen Format είναι ρυθµισµένο στο Smart. GR (συνεχίζεται) Σύστηµα µενού 17

18 Adjust Pixel Η επιλογή "Adjust Pixel" σας επιτρέπει να ρυθµίζετε την εικόνα από µια συσκευή RGB. Για να το κάνετε 1 Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. 2 Πιέστε ή για να επιλέξετε το παρακάτω στοιχείο. Auto Adjust Επιλέξτε OK για αυτόµατη ρύθµιση της καλύτερης εικόνας για το σήµα εισόδου. Σηµειώστε ότι µπορεί να µη ρυθµιστεί τέλεια ανάλογα µε την κατάσταση του σήµατος εισόδου ή τον τύπο της εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, εκτελέστε ξανά Auto Adjust. Dot phase Ρυθµίστε µεταξύ του όταν µέρος ενός κειµένου ή µίας εικόνας που εµφανίζεται δεν είναι καθαρό. Total H Pixel (Total Horizontal Pixel) Ρυθµίστε όταν ολόκληρη η εικόνα δεν είναι συνολικά καθαρή. Reset Επαναρύθµιση στις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Το Adjust Pixel είναι διαθέσιµο µόνο για σήµα εισόδου RGB συνδεδεµένο στην υποδοχή 5 και η επιλογή "AV5 Input" είναι ρυθµισµένη στο "RGB" στο µενού "Features". Reset Cancel/ΟΚ Επιλέξτε ΟΚ για να επαναφέρετε τις επιλογές "Screen Zoom", "Screen Size" και "Screen Shift" στις εργοστασιακές ρυθµίσεις. 18 Σύστηµα µενού

19 Features (Λειτουργίες) Picture Adjustment Mode Personal1 Con t rast Brightness Colour Sharpness NR Low Dynamic Pict On Colour Tone Cool, to select, OK, enter adj. menu to Το µενού "Features" σας επιτρέπει να αλλάζετε τις διάφορες ρυθµίσεις των λειτουργιών αυτής της τηλεόρασης. Features Power Saving Standard TV Speakers On Screen Saver AV3 Output Auto AV3 Input Video AV4 Input Video AV5 Input Component RGB Mode DTV, to select, OK, enter adj. menu to Features Power Saving Standard TV Speakers On Screen Saver AV3 Output Auto AV3 Input Video AV4 Input Video AV5 Input Component RGB Mode DTV to select,,, set OK to Power Saving Η επιλογή "Power Saving" σας επιτρέπει να µειώσετε την κατανάλωση ρεύµατος αυτής της τηλεόρασης. Για να το κάνετε Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. Στη συνέχεια πιέστε ή για επιλογή του Reduce και τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Εάν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση όσο είναι ενεργή η λειτουργία Power Saving, η λειτουργία παραµένει ενεργοποιηµένη την επόµενη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση. Εάν επιλεγεί η λειτουργία "Movie", "Personal1" και "Personal2" στο µενού "Picture Adjustment" (σελίδα 13), µπορείτε να ρυθµίσετε την επιλογή εικόνας ακόµη και εάν η λειτουργία Power Saving είναι ενεργή. Σηµειώστε ότι η κατανάλωση ενέργειας και πάλι θα αυξηθεί εάν αυξήσετε τα Contrast ή Brightness. TV Speakers Screen Saver Η επιλογή "TV Speakers" σας επιτρέπει να ελέγχετε την έξοδο ήχου από τα ηχεία της τηλεόρασης όταν χρησιµοποιείτε τα ηχεία του ηχοσυστήµατός σας. Για να το κάνετε Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. Στη συνέχεια πιέστε ή για επιλογή του Off και τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Ο ήχος της τηλεόρασης δεν εξέρχεται από τα ηχεία της τηλεόρασης. Η επιλογή "Screen Saver" σας επιτρέπει να µειώσετε τη σταθεροποίηση εικόνας. Για να το κάνετε 1 Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. Μετακινήστε τη θέση της εικόνας για να µειωθεί η σταθεροποίηση εικόνας. Orbit Επιλέξτε On για µετακίνηση θέσης. Εάν επιλέξετε On, ρυθµίστε το Orbit Range και τον Orbit Cycle. Orbit Range Επιλέξτε το εύρος µετακίνησης από τα Large, Mid (Μεσαίο), και Small. Orbit Cycle Επιλέξτε το χρόνο µετακίνησης από τα 10sec, 30sec, 1min, και 5min. GR 2 Πιέστε OK για αποθήκευση. (συνεχίζεται) Σύστηµα µενού 19

20 AV3 Output Η "AV3 Output" αυτή σας επιτρέπει να επιλέγετε την πηγή που θα εξάγεται από την υποδοχή Scart 3/ S. Από αυτή την υποδοχή Scart µπορείτε να γράψετε οποιοδήποτε σήµα προέρχεται από την τηλεόραση ή από εξωτερικές συσκευές συνδεδεµένες στις άλλες υποδοχές Scart. Εάν το βίντεό σας υποστηρίζει τη λειτουργία SmartLink, αυτή η δε χρειάζεται. Για να το κάνετε Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. Στη συνέχεια πιέστε ή για επιλογή του επιθυµητού σήµατος εξόδου Auto, TV, AV1, AV2, ή AV4. Εάν επιλεγεί το Auto, το σήµα εξόδου θα είναι πάντοτε το ίδιο µε εκείνο που εµφανίζεται στην οθόνη. Εάν έχετε συνδέσει έναν αποκωδικοποιητή στην υποδοχή Scart 3/ S ή σε ένα βίντεο συνδεδεµένο σε αυτή την υποδοχή Scart, παρακαλούµε θυµηθείτε να ρυθµίσετε ξανά την "AV3 Output" στο Auto για σωστή αποκωδικοποίηση. Όταν η AV3 Output είναι ρυθµισµένη στο Auto, το σήµα που εισάγεται από την είσοδο AV5 και το σήµα RGB δεν εξάγονται από την υποδοχή Scart 3/ S. AV3 Input/ AV4 Input/ AV5 Input RGB Mode Οι επιλογές "AV3 Input", "AV4 Input" και "AV5 Input" σας επιτρέπουν να επιλέγετε από ποια υποδοχή θα λαµβάνει σήµα εισόδου η τηλεόραση. Video ή S Video για την Είσοδο AV3 και Είσοδο AV4, και Component ή RGB για την Είσοδο AV5. Για να το κάνετε Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. Στη συνέχεια πιέστε ή για επιλογή της επιθυµητής υποδοχής και τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Επιλέξτε τη "RGB Mode" εάν στις υποδοχές Y/G, PB/CB/B, PR/CR/R του 5 είναι συνδεδεµένες συσκευές που εξάγουν σήµα RGB. Για να το κάνετε Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. Στη συνέχεια πιέστε ή για επιλογή της συνδεδεµένης συσκευής. DTV για ψηφιακό δέκτη µε σήµα RGB, ή Others για άλλες συσκευές RGB. Το DTV είναι το ψηφιακό φορµά το οποίο έχει καθιερωθεί στις Ηνωµένες Πολιτείες, και υπάρχουν διάφορα φορµά σήµατος, όπως τα 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, ή 1080i. 20 Σύστηµα µενού

21 Set Up (Ρύθµιση) Picture Adjustment Mode Personal1 Con t rast Brightness Colour Sharpness NR Low Dynamic Pict On Colour Tone Cool, to select, OK, enter adj. menu to Το µενού "Set Up" σας επιτρέπει να αλλάζετε τις διάφορες επιλογές αυτής της τηλεόρασης. Set Up Language/ Coun t r y Auto Tuning Programme Sor t ing Programme Labels AV Pr eset Manual Programme Preset Set Up Language/ Coun t r y Auto Tuning Programme Sor t ing Programme Labels AV Pr eset Manual Programme Preset, to select, OK, enter adj. menu to, to select,, OK to set Language/ Country Auto Tuning Programme Sorting Programme Labels Η επιλογή "Language/Country" σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία εµφανίζονται τα µενού. Σας επιτρέπει επίσης να επιλέξετε τη χώρα στην οποία θέλετε να χρησιµοποιήσετε την τηλεόραση. Για να το κάνετε Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε και στη συνέχεια προχωρήστε µε τον ίδιο τρόπο όπως στα βήµατα 2 και 3 στην ενότητα "Ενεργοποίηση της Τηλεόρασης και Αυτόµατος Συντονισµός Καναλιών" στη σελίδα 11. Η επιλογή "Auto Tuning" επιτρέπει την αυτόµατη αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιµων τηλεοπτικών καναλιών. Για να το κάνετε Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε και στη συνέχεια προχωρήστε µε τον ίδιο τρόπο όπως στα βήµατα 4 και 5 στην ενότητα "Ενεργοποίηση της Τηλεόρασης και Αυτόµατος Συντονισµός Καναλιών" στη σελίδα 11. Η επιλογή "Programme Sorting" σας επιτρέπει να αλλάζετε τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται στην οθόνη τα κανάλια (τηλεοπτική µετάδοση). Για να το κάνετε Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε και στη συνέχεια προχωρήστε µε τον ίδιο τρόπο όπως στο βήµα 6 b) στην ενότητα "Ενεργοποίηση της Τηλεόρασης και Αυτόµατος Συντονισµός Καναλιών" στη σελίδα 12. Η επιλογή "Programme Labels" σας επιτρέπει να ονοµάσετε ένα κανάλι χρησιµοποιώντας µέχρι πέντε χαρακτήρες (γράµµατα ή αριθµούς). Για να το κάνετε 1 Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. στη συνέχεια πιέστε ή για να επιλέξετε τον αριθµό του προγράµµατος µε το κανάλι στο οποίο θέλετε να δώσετε ένα όνοµα. 2 Πιέστε. Πιέστε / / / για να επιλέξετε το γράµµα, στη συνέχεια πιέστε OK. Τελικά πιέστε / / ή για να επιλέξετε τη λέξη "End" στην οθόνη και πιέστε OK για αποθήκευση. Για διόρθωση του γράµµατος, επιλέξτε στην οθόνη για επιστροφή και πιέστε OK. Για κενό, επιλέξτε στην οθόνη και πιέστε OK. GR (συνεχίζεται) Σύστηµα µενού 21

22 AV Preset Manual Programme Preset Η επιλογή "AV Preset" σας επιτρέπει να αντιστοιχείτε ένα όνοµα σε οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται σε αυτή την τηλεόραση. Για να το κάνετε 1 Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. Στη συνέχεια πιέστε ή για να επιλέξετε την πηγή στην οποίο θέλετε να δώσετε ένα όνοµα. Στη συνέχεια πιέστε. 2 Μια ετικέτα εµφανίζεται αυτόµατα στη στήλη των ετικετών a) Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε µια από τις προκαθορισµένες ετικέτες (CABLE, GAME, CAM, DVD,VIDEO, ή SAT), πιέστε ή για επιλογή της επιθυµητής ετικέτας και τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. b) Εάν θέλετε να ρυθµίσετε µια άλλη ετικέτα, επιλέξτε Edit και πιέστε. Στη συνέχεια µε το πρώτο στοιχείο φωτισµένο, πιέστε / / / για να επιλέξετε το γράµµα, στη συνέχεια πιέστε OK. Τελικά πιέστε / / ή για να επιλέξετε τη λέξη "End" στην οθόνη και πιέστε OK για αποθήκευση. Για διόρθωση του γράµµατος, επιλέξτε στην οθόνη για επιστροφή και πιέστε OK. Για κενό, επιλέξτε στην οθόνη και πιέστε OK. Η επιλογή "Manual Programme Preset" σας επιτρέπει να A) Προρυθµίσετε κανάλια ή µια πηγή εισόδου εικόνας, ένα-ένα, µε τη σειρά που εσείς θέλετε. Για να το κάνετε 1 Μετά την επιλογή του στοιχείου "Manual Programme Preset", πιέστε. Στη συνέχεια µε την επιλογή Programme φωτισµένη πιέστε. Πιέστε ή για επιλογή του αριθµού του προγράµµατος στον οποίο θέλετε να προρυθµίσετε το κανάλι (για το βίντεο, επιλέξτε τον αριθµό προγράµµατος "0"). Στη συνέχεια πιέστε OK. 2 Η παρακάτω επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο ανάλογα µε τη χώρα που έχει επιλεγεί στο µενού "Language/Country". Μετά την επιλογή του στοιχείου System, πιέστε. Στη συνέχεια πιέστε ή για επιλογή του συστήµατος τηλεοπτικής µετάδοσης (B/G για τις χώρες της υτικής Ευρώπης, D/K για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, I για το Ηνωµένο Βασίλειο ή L για τη Γαλλία). Στη συνέχεια πιέστε OK. 3 Μετά την επιλογή Channel, πιέστε. Στη συνέχεια πιέστε ή για να επιλέξετε συντονισµό καναλιών (S για καλωδιακά κανάλια ή C για επίγεια κανάλια). Στη συνέχεια πιέστε. Κατόπιν, πιέστε τα αριθµητικά πλήκτρα για απευθείας εισαγωγή του αριθµού του καναλιού της τηλεοπτικής µετάδοσης ή του σήµατος από το βίντεο. Εάν δε γνωρίζετε τον αριθµό του καναλιού, πιέστε ή για να τον αναζητήσετε. Όταν συντονίσετε το κανάλι που θέλετε, πιέστε OK. Με φωτισµένο το στοιχείο Confirm, πιέστε OK. Στη συνέχεια πιέστε για επιλογή του OK και τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Επαναλάβετε όλα τα παραπάνω βήµατα για το συντονισµό και την αποθήκευση περισσότερων καναλιών. 22 Σύστηµα µενού

23 B) Αντιστοίχηση ονόµατος σε κανάλι µε µέχρι 5 χαρακτήρες. Για να το κάνετε Φωτίζοντας την επιλογή Programme πιέστε το πλήκτρο PROG +/ για να επιλέξετε τον αριθµό του προγράµµατος µε το κανάλι στο οποίο θέλετε να δώσετε ένα όνοµα. Όταν το πρόγραµµα στο οποίο θέλετε να δώσετε όνοµα εµφανιστεί στην οθόνη, επιλέξτε το στοιχείο Label και πιέστε. Στη συνέχεια πιέστε / / / για να επιλέξετε το γράµµα, στη συνέχεια πιέστε OK. Τελικά πιέστε / / ή για να επιλέξετε τη λέξη "End" στην οθόνη και πιέστε OK για αποθήκευση. Για διόρθωση του γράµµατος, επιλέξτε στην οθόνη για επιστροφή και πιέστε OK. Για κενό, επιλέξτε στην οθόνη και πιέστε OK. C) Κανονικά ο αυτόµατος µικροσυντονισµός (AFT) προσφέρει την καλύτερη δυνατή εικόνα, ωστόσο µπορείτε να µικροσυντονίσετε την εικόνα µε το χέρι για να πετύχετε καλύτερη εικόνα εάν αυτή είναι παραµορφωµένη. Για να το κάνετε Ενώ παρακολουθείτε το κανάλι (τηλεοπτική µετάδοση) στο οποίο επιθυµείτε να πραγµατοποιήσετε µικροσυντονισµό, επιλέξτε τη λειτουργία AFT και πιέστε το. Στη συνέχεια πιέστε ή για ρύθµιση του µικροσυντονισµού µεταξύ 15 και +15 και πιέστε OK. Με την επιλογή Confirm φωτισµένη, πιέστε OK. Στη συνέχεια πιέστε για επιλογή του OK και τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. D) Υπερπηδήστε τα µη επιθυµητά προγράµµατα όταν αυτά επιλέγονται χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα PROG +/. Για να το κάνετε Φωτίζοντας την επιλογή Programme πιέστε το πλήκτρο PROG +/ για να επιλέξετε τον αριθµό του προγράµµατος που επιθυµείτε να υπερπηδηθεί. Όταν το πρόγραµµα που επιθυµείτε να υπερπηδηθεί εµφανιστεί στην οθόνη, επιλέξτε τη θέση Skip και πιέστε. Στη συνέχεια πιέστε ή για επιλογή του Yes και πιέστε OK. Με φωτισµένο το στοιχείο Confirm, πιέστε OK. Στη συνέχεια πιέστε για επιλογή του OK και τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Για να ακυρώσετε αργότερα αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε το No αντί για το Yes στο παραπάνω βήµα. E) Παρακολουθήστε και γράψτε κωδικοποιηµένα κανάλια όταν χρησιµοποιείτε αποκωδικοποιητή συνδεδεµένο στο Scart 3/ S είτε απευθείας είτε µέσω βίντεο. Η παρακάτω επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο ανάλογα µε τη χώρα που έχει επιλεγεί στο µενού "Language/Country". Για να το κάνετε Ενεργοποιήστε την επιλογή Decoder και πιέστε. Στη συνέχεια πιέστε ή για επιλογή του On και πιέστε OK. Με φωτισµένη την επιλογή Confirm, πιέστε OK. Στη συνέχεια πιέστε για επιλογή του OK και τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Για να ακυρώσετε αργότερα αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε το Off αντί για το On στο παραπάνω βήµα. GR Σύστηµα µενού 23

24 Timer (Χρονοδιακόπτης) Picture Adjustment Mode Personal1 Con t rast Brightness Colour Sharpness NR Low Dynamic Pict On Colour Tone Cool, to select, OK, enter adj. menu to Το µενού "Timer" σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθµίσεις του χρονοδιακόπτη. Timer Timer S leep Timer Clock Set Clock Display On/ Off Timer Au t o Shut o f f Off Off Off Off S leep Timer Clock Set Clock Display On/ Off Timer Au t o Shut o f f Off Off Off Off, to select, OK, enter adj. menu to, to select,, OK to set Sleep Timer Η επιλογή "Sleep Timer" σας επιτρέπει να ορίζετε µια χρονική στιγµή µετά την οποία η τηλεόραση µπαίνει αυτόµατα σε λειτουργία αναµονής. Για να το κάνετε Αφού κάνετε την επιλογή πιέστε, κατόπιν πιέστε ή για να ρυθµίσετε το διάστηµα του χρόνου µέχρι την αποσύνδεση (µέγιστος χρόνος 2 ωρών) και τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να δείτε τον εναποµένοντα χρόνο µέχρι την αποσύνδεση. Clock Set Clock Display Η επιλογή "Clock Set" σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τη σωστή ώρα. Η ανοχή σφάλµατος του ενσωµατωµένου ρολογιού είναι ± 30 δευτερόλεπτα το µήνα. Για να το κάνετε 1 Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε. 2 Πιέστε ή για ρύθµιση της ώρας, κατόπιν πιέστε. 3 Πιέστε ή για ρύθµιση των λεπτών, κατόπιν πιέστε. 4 Πιέστε OK σε ένα σήµα της ώρας. Το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί. Η επιλογή "Clock Display" σας επιτρέπει να βλέπετε το ρολόι στην οθόνη. Για να το κάνετε Αφού κάνετε την επιλογή πιέστε, κατόπιν πιέστε ή για να επιλέξετε το On και τελικά πιέστε OK. Η εικόνα του ρολογιού εξαφανίζεται αυτόµατα µετά από 5 λεπτά από τη στιγµή που ενεργοποιήθηκε. 24 Σύστηµα µενού

25 On/Off Timer Η επιλογή "On/Off Timer" Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την τηλεόραση σε µια καθορισµένη ώρα. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να ρυθµίσετε εκ των προτέρων την ώρα στο ρολόι. Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη λειτουργία, µην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση από το διακόπτη Power που βρίσκεται πάνω στην τηλεόραση διότι η λειτουργία Χρονοδ/της Ανοιγ. δε θα ενεργοποιηθεί. Αντί για αυτό χρησιµοποιήστε η λειτουργία Αναµονής. Για να το κάνετε 1 Μετά την επιλογή του στοιχείου, πιέστε. 2 Πιέστε ή για να επιλέξετε το On, κατόπιν πιέστε. 3 Πιέστε ή για να επιλέξτε Timer Mode, στη συνέχεια πιέστε. 4 Πιέστε ή για να επιλέξτε την επιθυµητή Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Auto Shutoff Off Επιλέξτε για να ρυθµίσετε την ώρα που θα απενεργοποιηθεί η τηλεόραση. On Επιλέξτε για να ρυθµίσετε την ώρα που θα ενεργοποιηθεί η τηλεόραση. On/Off Επιλέξτε για να ρυθµίσετε την ώρα που θα ενεργοποιηθεί και θα απενεργοποιηθεί η τηλεόραση. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 5 Πιέστε ή για να επιλέξετε Off Time ή On Time, στη συνέχεια πιέστε. 6 Ρυθµίστε την ώρα. Εάν επιλέξετε On/Off στο βήµα 4, επαναλάβετε τα βήµατα 5 και 6για να ρυθµίσετε τόσο την Off Time όσο και την On Time. 7 Τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης σε καθορισµένη ώρα κάθε µέρα, ρυθµίστε το Repeat στο On µετά το βήµα 2, στη συνέχεια προχωρήστε στο βήµα 3. Για να ακυρώσετε αργότερα αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε το Off αντί για το On στο βήµα 2 παραπάνω. Η επιλογή "Auto Shutoff" σας επιτρέπει να ρυθµίζετε την τηλεόραση να µπαίνει αυτόµατα σε λειτουργία αναµονής εάν δεν υπάρχει µετάδοση ή σήµα εισόδου από τις συνδεδεµένες συσκευές. Για να το κάνετε Αφού κάνετε την επιλογή πιέστε, κατόπιν πιέστε ή για να επιλέξετε το διάστηµα του χρόνου και τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. GR Σύστηµα µενού 25

26 Unit Status (Στοιχεία Συσκευής) Picture Adjustment Mode Personal1 Con t rast Brightness Colour Sharpness NR Low Dynamic Pict On Colour Tone Cool, to select, OK, enter adj. menu to Το µενού "Unit Status" σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση αυτής της τηλεόρασης. Un i t Status Model Name Ser i a l Number Temper a ture Fan KE-32TS2E OK OK Model Name Serial Number Όνοµα µοντέλου αυτής της τηλεόρασης. Αριθµός Σειράς που καταχωρείται στην κάθε τηλεόραση. Temperature Εάν το NG αναβοσβήνει, ακολουθήστε τη διαδικασία στο A) παρακάτω. Fan Εάν το NG αναβοσβήνει, ακολουθήστε τη διαδικασία στο Β) παρακάτω. Εάν το NG ανάβει κόκκινο, και η ένδειξη / (αναµονή/χρονοδιακόπτης) αναβοσβήνει, πιέστε το διακόπτη Power που βρίσκεται πάνω στην τηλεόραση για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύµα. A) Εάν εµφανιστεί το "NG" στη στήλη "Temperature" Τοποθετήστε την τηλεόραση σε ένα δροσερό σηµείο έτσι ώστε να µειωθεί η θερµοκρασία της. Εάν τα ανοίγµατα εξαερισµού είναι φραγµένα Τα ανοίγµατα εξαερισµού δεν πρέπει ποτέ να φράσσονται ή να κλείνουν Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σηµείο µε καλό αερισµό ώστε να είναι δυνατή επαρκής κυκλοφορία του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη / (αναµονή/χρονοδιακόπτης) σταµατά να αναβοσβήνει. Εάν η ένδειξη / (αναµονή/χρονοδιακόπτης) συνεχίσει να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε µε το κοντινότερο κέντρο σέρβις της Sony. B) Εάν εµφανιστεί το "NG" στη στήλη "Fan" Επικοινωνήστε µε το κοντινότερο σέρβις της Sony. 26 Σύστηµα µενού

27 Teletext Το Teletext είναι µια υπηρεσία πληροφόρησης που µεταδίδεται από τους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθµούς. Η σελίδα ευρετηρίου της υπηρεσίας teletext (συνήθως είναι η σελίδα 100) παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης αυτής της υπηρεσίας. Για να χρησιµοποιήσετε το teletext, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου όπως αναφέρεται παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε ένα κανάλι (τηλεοπτική µετάδοση) µε ισχυρό σήµα, διαφορετικά µπορεί να εµφανιστούν σφάλµατα στο teletext. Είσοδος στην υπηρεσία Teletext Μετά την επιλογή του τηλεοπτικού καναλιού που παρέχει την υπηρεσία teletext που θέλετε να παρακολουθήσετε, πιέστε. Επιλογή µιας σελίδας Teletext Πληκτρολογήστε 3 ψηφία του αριθµού σελίδας, χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Εάν κάνατε λάθος, πληκτρολογήστε ξανά το σωστό αριθµό της σελίδας. Εάν ο δείκτης σελίδων στην οθόνη δε σταµατά την αναζήτηση, αυτό συµβαίνει διότι η σελίδα δεν είναι διαθέσιµη. Στην περίπτωση αυτή, πληκτρολογήστε έναν άλλο αριθµό σελίδας. Μετάβαση στην προηγούµενη ή την επόµενη σελίδα Πιέστε PROG + ( ) ή PROG ( ). Υπέρθεση του κειµένου teletext στην εικόνα της τηλεόρασης Ενώ παρακολουθείτε το κείµενο teletext, πιέστε Πάγωµα µιας σελίδας teletext. Πιέστε ξανά για ακύρωση της λειτουργίας teletext. Ορισµένες σελίδες περιέχουν υποσελίδες, οι οποίες ακολουθούν αυτόµατα τις κύριες. Για να το αποφύγετε αυτό, πιέστε /. Πιέστε ξανά για ακύρωση του παγώµατος. Για εµφάνιση κρυφών πληροφοριών (π.χ., απαντήσεις για ένα κουίζ). Πιέστε /. Πιέστε ξανά για να αποκρύψετε τις πληροφορίες. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας Teletext Πιέστε. TELETEXT Index Programme News Sport Weather Fastext Το Fastext επιτρέπει την πρόσβαση στις σελίδες µε την πίεση ενός µόνο πλήκτρου. Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία Teletext και σε περίπτωση που εκπέµπεται σήµα Fastext, στο κάτω τµήµα της σελίδας του teletext εµφανίζεται ένα µενού κωδικοποιηµένο µε χρώµατα. Πιέστε το έγχρωµο πλήκτρο (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο ή µπλε) για πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα. GR Teletext 27

28 Σύνδεση εξωτερικών συσκευών Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες µπορείτε να συνδέσετε µια µεγάλη γκάµα εξωτερικών συσκευών στην τηλεόρασή σας. (Τα καλώδια σύνδεσης δεν παρέχονται). Βιντεοκάµερα S VHS/Hi8/DVC Συσκευή Hi-fi DVD ** R/D/D/D L/G/S/I R/D/D/D L/G/S/I CTRL S R/D/D/D L/G/S/I Y/G PB/CB/B PR/CR/R HD VD AC IN "PlayStation"* (SMARTLINK) (W/G/W/G) 1 2 Αποκωδικοποιητής Υπογούφερ (SA-WD200) Αποκωδικοποιητής Βίντεο DVD Συσκευές RGB * Το "PlayStation" είναι προϊόν της Sony Computer Entertainment, Inc. * Το "PlayStation" είναι εµπορικό σήµα της Sony Computer Entertainment, Inc. ** Για να µπορείτε να ελέγχετε και άλλες συσκευές της Sony µε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, συνδέστε τον ακροδέκτη εισόδου CONTROL S IN της συσκευής µε τον ακροδέκτη εξόδου CONTROL S OUT της τηλεόρασης µε το καλώδιο CONTROL S. Μόνο όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιηµένη, ή η ένδειξη / (αναµονή/ χρονοδιακόπτης) ανάβει κόκκινη. Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιηµένη δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 28 Πρόσθετες πληροφορίες

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-EHJ-100-71(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-EHJ-100-71(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ A-EHJ-100-71(1) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD Οδηγίες Χρήσης Οδηγός εκκίνησης Παρακολουθώντας τηλεόραση Χρήση προαιρετικών συσκευών Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ Πρόσθετες πληροφορίες KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A /

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. εργοποιηµέν

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. εργοποιηµέν A8CN1EP_EL.book Page 2 Thursday, March 13, 2008 5:41 PM αµονή εργοποιηµέν ίµενο ότιτλος ληροφορίες ατήρηση εριεχόµενο έρσορας τ. ρογρ. ειτουργία τόµατης ενεργοποίη ης - φωνία ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ CAUTION RISK OF

Διαβάστε περισσότερα

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-671-549-51 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες χρήσης Για να μάθετε χρήσιμες υποδείξεις, συμβουλές, και πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sony, παρακαλείστε να επισκεφτείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11)

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11) Περιεχόμενα Ρυθμίσεις/ενδείξεις τηλεχειριστηρίου και τηλεόρασης Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11) Παρακολουθώντας τηλεόραση Παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση συσκευής LCD-TV. Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά SI CODES / KOD

Επισκόπηση συσκευής LCD-TV. Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά SI CODES / KOD Επισκόπηση συσκευής LCD-TV Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά IT SI CODES / KOD 1. Οθόνη TFT 2. Ένδειξη λειτουργίας: Μπλε φωτεινή ένδειξη, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Σβήνει όταν η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42U20E TX-P46U20E TX-P50U20E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Εισαγωγή... 3 Προετοιμασία... 3 Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 4 Μέτρα ασφαλείας... 5 Σύνδεση σε σύστημα κατανομής τηλεοπτικού σήματος (καλωδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-109-223-73 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες Χρήσεως PAL SLV-D960P E SLV-D930 D SLV-D925 E SLV-D920 E 2004 Sony Corporation ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Καλωσορίσατε! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Αρ. μοντέλου TX-L32E3E TX-L37E3E TX-L42E3E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT20E TX-P46VT20E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation Συσκευή εγγραφής DVD Οδηγίες λειτουργίας RDR-GX210 2005 Sony Corporation 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτραπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) 3-106-936-11(1) 2-896-001-11(1) DVD Home Theatre System Manual de Instruções Οδηγίες χρήσης PT GR DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD

ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ASA Δήλωση CE: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ SHARP Electronics (Europe) GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ο προσαρμογέας USB ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 20-Zoll LCD - TV ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ Αυτό το έγγραφο περιέχει νοµικά προστατευµένες πληροφορίες. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Αντιγραφή σε µηχανική, ηλεκτρονική και κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH БЪЛГАРСКИ MAGYAR ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 50234336 EΛΛΗVΙΚ LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ ĞÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞÅÁÀ HASZNÁLATI

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 Oδηγίες Xρήσης Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 ΠΡΟΣΟΧΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε βροχή ή σε υγρασία. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema

Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema Αρ. μοντέλου SC-BTX77 SC-BTX75 Αγαπητέ καταναλωτή, Οι εικόνες αναπαριστούν το SC-BTX77. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για καλύτερη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P65VT20E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν από το

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42G30E TX-P46G30E TX-P50G30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης... 4 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

DCS-424K. Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που παρέχει η online δήλωση του προϊόντος σας στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.pioneer.eu.

DCS-424K. Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που παρέχει η online δήλωση του προϊόντος σας στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.pioneer.eu. DCS-424K Σύστημα surround με DVD player Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που παρέχει η online δήλωση του προϊόντος σας στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.pioneer.eu Οδηγίες χρήσης 2 Πληροφορίες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση.

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Πίνακας περιεχομένων Γενικά Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια...104 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση...104 Καθαρισμός δίσκων...104 Χειρισμός μονάδας σκληρού δίσκου (HDD)...104

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV

Πολυκάναλος Δέκτης AV 4-266-497-11(2) (EL) Πολυκάναλος Δέκτης AV Οδηγίες χρήσης STR-DH820 2011 Sony Corporation ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή

Διαβάστε περισσότερα