Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 «Εφαρμογές Διαδικτύου» Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Ι. Παπαδόπουλος 1 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο τηλεφωνική dial-up καλωδιακή ασύρματη δορυφορική μέσω κινητού τηλεφώνου Ι. Παπαδόπουλος 2 1

2 Συνδέσεις dial-up απλή τηλεφωνική γραμμή αναλογική μετάδοση σήματος μετατροπή του σήματος: ψηφιακό αναλογικό ψηφιακό modem modulator demodulator διαμορφωτής αποδιαμορφωτής Ι. Παπαδόπουλος 3 Συνδέσεις dial-up ISP Internet Service Provider πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου ιδιωτικές εταιρίες π.χ. otenet, forthnet, vivodi, δημόσιοι φορείς π.χ. πανεπιστήμια Ι. Παπαδόπουλος 4 2

3 Συνδέσεις dial-up Διαδικασία σύνδεσης ο χρήστης καλεί τον ISP από τον Η/Υ του μέσω ενός modem αστική κλήση ΕΠΑΚ - Ενιαίου Πανελλαδικού Αριθμού Κλήσης ΠΕΑΚ - Περιοχικού Αριθμού Κλήσης αποκαθίσταται επικοινωνία με τον ISP και ελέγχεται η ταυτότητα του χρήστη ξεκινά η σύνδεση στο Διαδίκτυο Ι. Παπαδόπουλος 5 Συνδέσεις dial-up Μέγιστες ταχύτητες 56 kbps για σύνδεση PSTN 128 kbps για σύνδεση ISDN + : : προσβασιμότητα παντού όπου υπάρχει μία τηλεφωνική συσκευή αργή διαδικασία σύνδεσης χαμηλές ταχύτητες σχετικά υψηλό κόστος Ι. Παπαδόπουλος 6 3

4 Καλωδιακές συνδέσεις ευρυζωνικές (broadband) πραγματοποιούνται με ομοαξονικά καλώδια οπτικές ίνες χάλκινα σύρματα ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line ασύμμετρη ψηφιακή γραμμή συνδρομητή φορείς δεδομένων χάλκινα σύρματα τηλεφωνικής γραμμής (Ελλάδα) ομοαξονικά καλώδια καλωδιακής τηλεόρασης (αλλού ) ταυτόχρονη μετάδοση αναλογικού και ψηφιακού σήματος Ι. Παπαδόπουλος 7 Καλωδιακές συνδέσεις ADSL: διαφορετικές ταχύτητες download/upload π.χ. 2048/256 kbps Ταχύτητα download με 30 /μήνα Ελλάδα 1 Mbps Γαλλία 28 Mbps κανάλια tv + Ι. Παπαδόπουλος 8 4

5 Ασύρματες συνδέσεις χρησιμοποιούνται κατάλληλοι πομποδέκτες Wi-Fi (Wireless Fidelity) το πιο διαδεδομένο σύστημα σήμερα βασίζεται στο πρότυπο IEEE Εμβέλεια: 100 m Μέγιστη ταχύτητα 54 Mbps Οι περισσότεροι φορητοί Η/Υ έχουν σήμερα Wi-Fi Με βάση το Wi-Fi μπορούν εύκολα να συσταθούν ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN Wireless LAN) τα οποία συνδέονται έπειτα στο Διαδίκτυο Ι. Παπαδόπουλος 9 Ασύρματες συνδέσεις Wireless Hotspots περιοχές όπου προσφέρεται ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο αεροδρόμια, δημόσιοι χώροι, café, εμπορικά κέντρα, πολλές φορές είναι δωρεάν Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: κυλικείο Εστιών Β βιβλιοθήκη αναγνωστήριο Τμήματος Φυσικής Ι. Παπαδόπουλος 10 5

6 Ασύρματες συνδέσεις WiMax εμβέλεια μερικών χιλιομέτρων κάλυψη μεγάλων αποστάσεων δημιουργία μητροπολιτικών ασυρμάτων δικτύων Ι. Παπαδόπουλος 11 Δορυφορικές συνδέσεις Προσφέρονται σε ειδικές περιπτώσεις απουσία επίγειας πρόσβασης σε μέρη που μετακινούνται (π.χ. πλοία) Τρόποι σύνδεσης μονόδρομη πολυεκπομπή (one-way multicast) μονόδρομη με επίγεια επιστροφή (one-way with terrestrial return) αμφίδρομη (two-way way satellite access) Ι. Παπαδόπουλος 12 6

7 Συνδέσεις μέσω κινητής τηλεφωνίας Κινητή τηλεφωνία βασίζεται στην μετάδοση ψηφιακού σήματος εκτός των δεδομένων φωνής μπορεί να μεταδώσει και πακέτα δεδομένων GPRS General Packet Radio Services Πρόσβαση κινητών τηλεφώνων στο WWW μέσω WAP στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω IMAP Ι. Παπαδόπουλος 13 Συνδέσεις μέσω κινητής τηλεφωνίας Χρήση ενός κινητού ως modem σύνδεση Η/Υ με το κινητό καλώδιο USB bluetooth Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω GPRS Μειονεκτήματα ιδιαίτερα ακριβό ιδιαίτερα αργό (~ 32 kbps) ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (π.χ. UMTS, HSDPA) 1.5 Mbps Ι. Παπαδόπουλος 14 7

8 Απομακρυσμένες συσκευές Μεταφορά αρχείων Απομακρυσμένα τερματικά Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εφαρμογές πραγματικού χρόνου Παγκόσμιος Ιστός WWW Υπολογιστικό Πλέγμα GRID Ι. Παπαδόπουλος 15 Πρόσβαση σε απομακρυσμένες συσκευές δικτυακοί σκληροί δίσκοι δικτυακοί εκτυπωτές webcams Χρησιμοποιούμενες εφαρμογές SAMBA διασύνδεση υπηρεσιών αρχείων και εκτυπωτών MS windows με άλλα λειτουργικά συστήματα NFS (Network File System) δικτυακό σύστημα αρχείων AFS (Andrews File System) κι άλλο ένα δικτυακό σύστημα αρχείων Ι. Παπαδόπουλος 16 8

9 Μεταφορά αρχείων FTP File Transfer Protocol client-server μεταφορά αρχείων από/προς κάποιον εξυπηρετητή δεν παρέχει ασφάλεια επικοινωνίας συνήθως χρησιμοποιείται για τη λήψη ελεύθερου λογισμικού θύρα TCP = 21 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη γραμμή εντολών από φυλλομετρητές WWW από γραφικές εφαρμογές (GUI) όπως το WS_FTP Ι. Παπαδόπουλος 17 Μεταφορά αρχείων ftp ftp.uoi.gr Connected to ftp.uoi.gr. 220 ProFTPD Server (NOC UOI ANONYMOUS FTP SERVER) [ ] User (ftp.uoi.gr:(none)): anonymous 331 Anonymous login ok, send your complete address as your password. Password:*** 230 Anonymous access granted, restrictions apply. ftp> cd /mirror/apache/httpd/docs/ 250 CWD command successful ftp> dir httpd-docs-*.en.* 200 PORT command successful 150 Opening ASCII mode data connection for file list rw-rw-r root root Oct httpd-docs docs en.pdf rw-rw-r root root Apr httpd-docs docs en.chm rw-rw-r root root Apr httpd-docs docs en.maff.zip rw-rw-r root root Apr httpd-docs docs en.war 226 Transfer complete. ftp: 654 bytes received in 0,00Seconds ,00Kbytes/sec. ftp> get httpd-docs en.pdf 200 PORT command successful 150 Opening ASCII mode data connection for httpd-docs en.pdf ( bytes) 226 Transfer complete. ftp: bytes received in 16,28Seconds 216,93Kbytes/sec. ftp> bye 221 Goodbye. Ι. Παπαδόπουλος 18 9

10 Μεταφορά αρχείων SFTP (secure FTP), SCP (secure copy) client-server μεταφορά αρχείων από/προς κάποιον εξυπηρετητή παρέχει ασφάλεια επικοινωνίας μέσω της κρυπτογραφημένης μετάδοσης δεδομένων βασίζονται στο πρωτόκολλο SSH (θύρα TCP 22) (secure shell) Η χρήση του SFTP μοιάζει με αυτή του FTP Η χρήση του SCP μοιάζει με το πρόγραμμα αντιγραφής cp π.χ. scp /path/myfile.doc Υπάρχουν και γραφικές εφαρμογές (GUI) για την πιο φιλική χρήση των πρωτοκόλλων αυτών, όπως π.χ. το WinSCP Ι. Παπαδόπουλος 19 Απομακρυσμένα τερματικά ανάγκη πρόσβασης σε απομακρυσμένους Η/Υ χρήση σαν να ήταν κανείς άμεσα συνδεμένος Πρωτόκολλα / προγράμματα TELNET SSH VNC Remote desktop Ι. Παπαδόπουλος 20 10

11 Απομακρυσμένα τερματικά - TELNET TELetype NETwork client-server δεν παρέχει ασφάλεια εγκαταλείπεται χρησιμοποιείται για επικοινωνία με συσκευές θύρα TCP = 23 Ι. Παπαδόπουλος 21 Απομακρυσμένα τερματικά - SSH Secure SHell λειτουργεί όμοια με το TELNET παρέχει ασφάλεια μέσω κρυπτογραφημένης μετάδοσης δεδομένων θύρα TCP = 22 επιτρέπει την ταυτόχρονη προώθηση δεδομένων πέραν αυτών του τερματικού, π.χ. του συστήματος γραφικών Χ11, μέσα από το ίδιο κανάλι SSH. Ι. Παπαδόπουλος 22 11

12 Απομακρυσμένα τερματικά - VNC Virtual Network Computing εφαρμογή GUI, client-server διανομή της επιφάνειας εργασίας ενός Η/Υ (Α) σε έναν άλλο απομακρυσμένο (Β) μετάδοση των γεγονότων πληκτρολογίου και ποντικιού από τον Β στον Α ανανέωση της οθόνης γραφικών του Β όποτε υπάρχουν αλλαγές ο βασικός κώδικας του VNC είναι ελεύθερος διατίθενται πολλές δωρεάν εκδόσεις του (π.χ. Ι. Παπαδόπουλος 23 Απομακρυσμένα τερματικά Remote desktop σύνδεση σε απομακρυσμένους Η/Υ που τρέχουν MS windows υπάρχουν servers μόνο για τα windows φιλοσοφία όμοια με αυτή του VNC υπάρχουν clients για όλα τα λειτουργικά συστήματα (π.χ. το rdesktop στο linux) Ι. Παπαδόπουλος 24 12

13 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή από τις κυριότερες εφαρμογές του διαδικτύου Αποστολή και λήψη μηνυμάτων απλού κειμένου μορφοποιημένου κειμένου (με HTML) δυνατότητα επισύναψης αρχείων βασίζεται στο πρωτόκολλο SMTP Simple Mail Transfer Protocol Ι. Παπαδόπουλος 25 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ι. Παπαδόπουλος 26 13

14 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 1. Ο αποστολέας γράφει το μήνυμά του χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα όπως το Mozilla Thunderbird (MUA Mail User Agent) Ο MUA το αποστέλλει με χρήση του SMTP στο τοπικό πρόγραμμα προώθησης, τον ΜΤΑ (ΜΤΑ Mail Transfer Agent) MUA SMTP MTA Ι. Παπαδόπουλος 27 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2. Ο ΜΤΑ ελέγχει τη διεύθυνση του παραλήπτη και εντοπίζει σε αυτή την περιοχή (domain). Αναζητά σε έναν DNS server ποιος εξυπηρετητής δέχεται μηνύματα για την περιοχή αυτή. Ι. Παπαδόπουλος 28 14

15 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3. Ο αρμόδιος DNS server απαντά ποιος εξυπηρετητής δέχεται μηνύματα για τη ζητούμενη περιοχή. Ι. Παπαδόπουλος 29 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 4. Ο ΜΤΑ αποστέλλει με χρήση του SMTP το μήνυμα στον ΜΧ server mx.some_domain.gr Ι. Παπαδόπουλος 30 15

16 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 5. Ο παραλήπτης πατά το κουμπί «Λήψη μηνυμάτων» και λαμβάνει στο πρόγραμμα MUA που χρησιμοποιεί το μήνυμα από τον server χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο POP (Post Office Protocol). Ι. Παπαδόπουλος 31 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο MUA SMTP MTA DNS MX POP IMAP Mail User Agent Simple Mail Transfer Protocol Mail Transfer Agent Domain Name System Mail exchange Post Office Protocol Internet Message Access Protocol Ι. Παπαδόπουλος 32 16

17 Εφαρμογές πραγματικού χρόνου real-time computing systems περιορισμοί ως προς τη χρονική απόκριση λογισμικό και υλικό ιδιαίτερων προδιαγραφών τηλεπικοινωνίες Τηλεφωνία, τηλεδιασκέψεις VoIP (Voice over IP) Skype VRVS, EVO Διαδικτυακή τηλεόραση και ραδιόφωνο Ιατρική παρακολούθηση ασθενών από απόσταση εκτέλεση εγχειρήσεων από απόσταση χρήση ρομπότ για την εγχείρηση ο χειρουργός βλέπει σε μία οθόνη και χρησιμοποιεί χειριστήρια που κατευθ υνουν το ρομπότ Ι. Παπαδόπουλος 33 Παγκόσμιος Ιστός WWW World orldwide World-Wide World Wide the Web Web Web Web Γεννήθηκε στο CERN το Αποτελεί την κυριότερη εφαρμογή του Διαδικτύου Ι. Παπαδόπουλος 34 17

18 Παγκόσμιος Ιστός WWW Σύστημα αλληλοσυνδεόμενων αρχείων υπερ-κειμένου (hypertext) Ιστοσελίδες εμφάνιση με φυλλομετρητές (browsers) περιέχουν μορφοποιημένο κείμενο (HTML HTML) εικόνες πολυμέσα υπερσυνδέσμους (hyperlinks) Ι. Παπαδόπουλος 35 Πλέγμα GRID GRID: ένα βήμα πέρα από τον Ιστό Εκτός από πληροφορίες, οι χρήστες έχουν πρόσβαση και σε άλλους πόρους σε υπολογιστική ισχύ σε αποθηκευτικούς πόρους σε δικτυακές συσκευές σε ανιχνευτές, συσκευές λήψης δεδομένων, Ι. Παπαδόπουλος 36 18

19 Πλέγμα GRID Ένας χρήστης «βλέπει» το GRID σαν έναν υπερυπολογιστή Επιμέρους κατηγορίες υπολογιστικά πλέγματα (computational grids) πλέγματα δεδομένων πλέγματα εξοπλισμού (data grids) (equipment grids) Ι. Παπαδόπουλος 37 Πλέγμα GRID EGEE όταν ξεκίνησε: Enabling Grids for E-science in Europe τώρα πια αποτελεί παγκόσμια συνεργασία: Enabling Grids for E-sciencE Η Ελλάδα είναι μέλος του EGEE-SEE (EGEE South Eastern Europe) Στο εργαστήριο ΦΥΕ του Τμήματος Φυσικής είναι υπό κατασκευή ένας κόμβος GRID που σύντομα θα συνδεθεί στο Πλέγμα Ι. Παπαδόπουλος 38 19

20 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Τα περισσότερα πρωτόκολλα που είδαμε έως τώρα δεν εξασφαλίζουν το απόρρητο δυνατότητα υποκλοπής πακέτων κατά τη δρομολόγησή τους από τρίτους Ανάγκη γη ανάπτυξης πρωτοκόλλων που εξασφαλίζουν το απόρρητο της επικοινωνίας Ι. Παπαδόπουλος 39 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο πρωτόκολλο TLS/SSLSSL Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα SSL Secure Sockets Layer TLS Transport Layer Security Χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα πρωτόκολλα μεταξύ του επιπέδου εφαρμογών και του επιπέδου μεταφοράς Ι. Παπαδόπουλος 40 20

21 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο πρωτόκολλο TLS/SSLSSL TLS v1.0 βασίζεται στο SSL v3.0, με το οποίο είναι ουσιαστικά ίδιο οπότε αναφέρεται ως TLS/SSLSSL client server Συνήθως γίνεται έλεγχος της ταυτότητας του εξυπηρετητή ο πελάτης γνωρίζει με ποιον έχει συνδεθεί η επικοινωνία είναι κρυπτογραφημένη Ι. Παπαδόπουλος 41 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο πρωτόκολλο TLS/SSLSSL Σε ανώτερο επίπεδο ασφαλείας, έλεγχος τόσο της ταυτότητας του πελάτη όσο και του εξυπηρετητή γίνεται με τη χρήση της υποδομής PKI Public Key Infrastructure Ι. Παπαδόπουλος 42 21

22 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο πρωτόκολλο TLS/SSLSSL λειτουργία σε τρεις φάσεις διαπραγμάτευση για τους υποστηριζόμενους αλγορίθμους ανταλλαγή κλειδιών κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού (public key encryption) αυθεντικότητα βασισμένη σε πιστοποιητικά ανταλλαγή κρυπτογραφημένων δεδομένων κρυπτογράφηση συμμετρικής φράσης (symmetric cipher) Ι. Παπαδόπουλος 43 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο πρωτόκολλο TLS/SSLSSL Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε πρωτόκολλο εφαρμογής πριν το πρωτόκολλο μεταφοράς (π.χ. TCP) Συνήθως χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το HTTP: HTTPS (secure HTTP) = HTTP + TLS/SSL Ι. Παπαδόπουλος 44 22

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Φωνή, αγγελιοφόροι, φωτιές (φρυκτωρίες), καπνός, τύμπανα (ταμ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό. Κεφάλαιο 13: Βασικές Δικτυακές Εντολές Ένα δίκτυο αποτελείται από υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους. Ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς υπολογιστές σε ένα σπίτι ή γραφείο, ή να είναι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς 1 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Διδάσκων: κ. Χρήστος Μπούρας Συνεργάτες: Σακελλαρίδη Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονες Τεχνικές Απομακρυσμένου Έλεγχου Συστημάτων Ασφαλείας. ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Μελέτη στα πλαίσια του μαθήματος [Enter Document «Ειδικά θέματα στα Δίκτυα» Title] Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Δημητρακόπουλος Νικόλαος Παπαδημητρίου Αργύρης [ Ακαδημαϊκό έτος 2005-06]

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15

1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15 Πίνακας Περιεχομένων 1. Σειριακές επικοινωνίες...3 1.1 Το RS-232 πρότυπo σειριακών επικοινωνιών... 3 1.2 Διαφορική σειριακή μετάδοση.... 5 1.3 Αναφορές... 5 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB)

Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB) Κεφάλαιο 1 Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB) Εισαγωγή Το ιαδίκτυο (Internet) σήµερα αποτελείται από εκατοµµύρια συσκευών διασυνδεδεµένων µεταξύ τους που επικοινωνούν χρησιµοποιώντας την στοίβα πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ Βασίλειος Μαυρουδής, Ιωάννης Μαυρίδης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Εγνατία 156, 54006, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6 Καθηγητής Χάρρυ Παπαπανάγος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Internet Banking. Ίσως ο πιο εξελιγμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγών για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις

Διαβάστε περισσότερα