Γιατί και πώς δε ζει πια ανάμεσά μας το εργατικό κίνημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιατί και πώς δε ζει πια ανάμεσά μας το εργατικό κίνημα"

Transcript

1 Γιατί και πώς δε ζει πια ανάμεσά μας το εργατικό κίνημα Το εργατικό κίνημα είναι η πρακτική των εργαζομένων να οργανώνονται μαζικά για την διεκδίκηση των όρων δουλειάς και ζωής κατ επέκταση στη βάση της εργατικής τους ταυτότητας. Αυτό σαν γενικευμένη και πάγια τακτική πλέον δεν υπάρχει. Η εξήγηση της εξαφάνισης του εργατικού κινήματος σαν αλλαγή των συσχετισμών με τη παραπλάνηση των εργατών από τη σοσιαλδημοκρατία ή από προδοτικά κόμματα και οργανώσεις είναι εκτός χρόνου και υπονοεί ότι μία ανάσταση του εργατικού κινήματος είναι εφικτή. Η εξήγηση της εξαφάνισης μπορεί να γίνει μόνο με τη κατανόηση της εξαφάνισης των ιστορικών συνθηκών μέσα στις οποίες γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το εργατικό κίνημα. Μεταβολή των παραγωγικών σχέσεων Για να κατανοήσουμε πως εξαφανίστηκαν αυτές οι ιστορικές συνθήκες θα πρέπει να κατανοήσουμε πως οι παραγωγικές σχέσεις στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής (ΚΤΠ) μεταβάλλονται. Η θεμελιακή δομή του ΚΤΠ πετυχαίνει μια οικονομική αρχή που λέει ότι κάθε χρόνο με την ίδια ποσότητα εργασίας παράγονται περισσότερα από τον προηγούμενο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνεχώς μία ποσοτική αλλαγή στις σχέσεις που τον συνθέτουν. Οι ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές όμως είναι αλληλένδετες. Οι παραγωγικές σχέσεις μεταβάλλονται ποσοτικά και ποιοτικά, διαφέρουν από περίοδο σε περίοδο και η κίνηση αυτή δεν είναι απλό αποτέλεσμα αλλά αποτέλεσμα και προϋπόθεση του ΚΤΠ. Οι παραγωγικές σχέσεις για να πετύχουν αυτή την οικονομική αρχή και επειδή την πετυχαίνουν διαμορφώνονται. Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτή η σχετική αύξηση του πλούτου στον ΚΤΠ είναι αυτός της αξιοποίησης και επανεπένδυσης του κεφαλαίου, αυτή είναι η θεμελιακή δομή του. Ο τρόπος αξιοποίησης του κεφαλαίου είναι η άντληση υπεραξίας. Οι παραγωγικές σχέσεις δηλαδή δεν είναι ουδέτερες είναι σχέσεις εκμετάλλευσης, είναι αντιθέσεις. Εξαιτίας αυτής της φύσης των παραγωγικών σχέσεων ο μηχανισμός με τον οποίο αυτές οι σχέσεις διαμορφώνονται είναι η ταξική πάλη. Ένα αντικειμενικό επιχείρημα από τη σκοπιά της υπεράσπισης του συστήματος για την αντίληψη των ποσοτικών αλλαγών: Αν συμβολίσουμε το σύνολο του αποτελέσματος της παραγωγής με ένα γράφημα πίτας και πούμε ότι στους εργαζόμενους πηγαίνει ένα μικρό ποσοστό αυτής έστω χ τον επόμενο χρόνο στους εργαζόμενους θα πάει ένα ποσοστό χ <χ αλλά η πίτα θα είναι μεγαλύτερη. Με σχετικούς όρους οι εργαζόμενοι κάθε χρόνο έχουν πρόσβαση σε μικρότερο κομμάτι του παραγόμενου πλούτου αλλά με απόλυτους όρους έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερο κομμάτι. Η εκκίνηση όλων των κινημάτων γίνεται για την διεκδίκηση μεγαλύτερου κομματιού της πίτας πράγμα εφικτό όπως φαίνεται με απόλυτους όρους. Το αποτέλεσμα όλης της ταξικής πάλης είναι η απόκτηση μικρότερου κομματιού της πίτας με σχετικούς όρους πράγμα το οποίο είναι μονόδρομος για να επιτευχθεί αύξηση της πίτας. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η απόλυτη αλλά κυρίως η σχετική αύξηση του πλούτου επιτυγχάνεται και επιτυγχάνει τη διαμόρφωση των παραγωγικών σχέσεων δια της ταξικής πάλης. Άντληση υπεραξίας Για την αντίληψη του τρόπου μεταβολής των παραγωγικών σχέσεων πρέπει να εξετάσουμε τους τρόπους αύξησης του ποσοστού της υπεραξίας. Η άντληση υπεραξίας χωρίζεται σε άντληση απόλυτης υπεραξίας και άντληση σχετικής υπεραξίας. Η αύξηση του ποσοστού της υπεραξίας μέσω της άντλησης απόλυτης υπεραξίας γίνεται με αύξηση των ωρών εργασίας ή με μείωση του μισθού. Η αύξηση του ποσοστού της υπεραξίας με άντληση σχετικής υπεραξίας γίνεται με αλλαγή του λόγου αναγκαίας εργασίας/υπερεργασίας. Ο λόγος αυτός μειώνεται με την μείωση του κόστους των μέσων συντήρησης του εργαζόμενου ή εκφρασμένο αλλιώς με την αύξηση της παραγωγικότητας (ή αποδοτικότητας) της εργασίας. Το κόστος των μέσων συντήρησης αποτελείται από την εργασία που δαπανήθηκε και το σταθερό προκαταβεβλημένο κεφάλαιο. Η μείωση του κόστους μπορεί να επιτευχθεί με μείωση της εργασίας που πρέπει να δαπανηθεί πράγμα ταυτόσημο με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας ή με μείωση του σταθερού κεφαλαίου που πρέπει να προκαταβληθεί. Ονόμασα αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας μόνο τη μείωση της εργασίας που πρέπει να ξοδευθεί για την παραγωγή ενός εμπορεύματος. Αν όμως σκεφτούμε την εργασία σαν μεταβλητό κεφάλαιο τότε η μείωση του κόστους των μέσων συντήρησης (που οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού της υπεραξίας) επιτυγχάνεται με μείωση του κεφαλαίου γενικά που χρειάζεται για να παραχθούν αυτά τα μέσα συντήρησης, μείωση του κεφαλαίου σταθερού ή μεταβλητού. Δηλαδή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας είναι η μείωση του κεφαλαίου που πρέπει να καταβληθεί για την παραγωγή των εμπορευμάτων. Υποταγή της εργασίας στο κεφάλαιο Η υποταγή της εργασίας στο κεφάλαιο ξεκινά με τη μετατροπή της εργασίας σε μεταβλητό κεφάλαιο, από τη στιγμή που η εργασία γίνεται κομμάτι του κεφαλαίου και σαν τέτοιο παίρνει μέρος στην αξιοποίηση του κεφαλαίου. Προκύπτει όμως και μία άλλη μορφή υποταγής της εργασία στο κεφάλαιο από την συσσώρευση του κεφαλαίου. Αυτό συμβαίνει γιατί στον ΚΤΠ ο καταμερισμός της εργασίας γίνεται στη βάση των κοινωνικών μέσων παραγωγής και μέσω της συσσώρευση κεφαλαίου και της συσσώρευση μέσων παραγωγής εμφανίζεται και μια αυξημένη κοινωνική παραγωγική δύναμη της εργασίας που εμφανίζεται σαν παραγωγική δύναμη του κεφαλαίου. Εμφανίζεται σαν τέτοια διότι η παραγωγικότητα

2 της εργασίας εκφράζεται σαν το κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί για την παραγωγή των εμπορευμάτων. Αν ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής παρουσιάζεται από τη μια μεριά σαν ιστορική ανάγκη για τη μετατροπή του προτσές εργασίας σε κοινωνικό προτσές, από την άλλη, αυτή η κοινωνική μορφή του προτσές εργασίας εμφανίζεται σαν μια μέθοδος που τη χρησιμοποιεί το κεφάλαιο για να εκμεταλλευτεί πιο κερδοφόρα το προτσές εργασίας με το ανέβασα της παραγωγικής του δύναμης. 1 Το κεφάλαιο είναι φορέας της αποδοτικότητας της εργασίας. Η αύξηση της παραγωγικής δύναμης της εργασίας εμφανίζεται σαν αύξηση της παραγωγικής δύναμης του κεφαλαίου. Η υποταγή της εργασίας στο κεφάλαιο δεν είναι κάτι που έχει συντελεστεί, είναι κάτι που συντελείται διαρκώς, είναι μια διαδικασία και μάλιστα συνεχώς αυξανόμενης έντασης. Μαζί με τη διαδοχή περιόδων ύφεσης και ανάπτυξης εμφανίζονται και προστίθενται νέοι τρόποι αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας που παρουσιάζεται όμως σαν αύξηση της παραγωγικής δύναμης του κεφαλαίου. Περνώντας από τον ένα κύκλο συσσώρευσης στον άλλο εμφανίζονται νέοι τρόποι αύξησης της παραγωγικότητας διότι κάθε κύκλος έχει μεγαλύτερους ρυθμούς συσσώρευσης από τον προηγούμενο. Συγκεκριμένα / λίγο σχηματικά / για το εργατικό κίνημα Η αρχή της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής γίνεται τη στιγμή που έχουμε μια τέτοια συσσώρευση κεφαλαίου που επιτρέπει την εκμετάλλευση ενός μεγαλύτερου αριθμού εργατών στο ίδιο είδος εμπορεύματος. Από αυτό το γεγονός έχουμε αμέσως μια αυξημένη κοινωνική παραγωγική δύναμη της εργασίας/του κεφαλαίου που οφείλεται στη συνεργασία ενός μεγαλύτερου αριθμού εργατών στο ίδιο είδος εμπορεύματος. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η χρησιμοποίηση της τεχνολογικής προόδου από το κεφάλαιο για την αύξηση της αποδοτικότητας της εργασίας. Αν ορίζουμε αύξηση της αποδοτικότητας της εργασίας την μείωση του κεφαλαίου που καταβάλλεται για την παραγωγή εμπορευμάτων, η αύξηση της αποδοτικότητας με χρήση νέας τεχνολογίας αφορά την μείωση του μεταβλητού μέρους του κεφαλαίου που χρειάζεται για την παραγωγή. Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί μια συλλογική κατάκτηση η οποία εμφανίζεται όμως σαν επιτεύγματα ατομικών επιστημόνων και εφευρετών, εμφανίζεται σαν κατάκτηση ενός επιπέδου μεγαλύτερης δυνατότητας εκμετάλλευσης της εργασίας από ένα ατομικό κεφάλαιο. Εμφανίζεται έτσι διότι η κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται με κινητήρια δύναμη τον ανταγωνισμό. Φυσικά όταν κατακτιέται ένα επίπεδο μεγαλύτερης δυνατότητας εκμετάλλευσης της εργασίας από ένα ατομικό κεφάλαιο σε ένα είδος εμπορεύματος στη συνέχεια εγκαθιδρύεται 1 Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, Τόμος 1 οικουμενικά για να εκφραστεί σαν το μέσο κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας για την παραγωγή του εμπορεύματος αυτού. Συνεργασία εργατών εντός της επιχείρησης και χρήση της τεχνολογικής προόδου, είναι οι δύο μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν από το κεφάλαιο για να αυξηθούν τα ποσοστά της υπεραξίας την εποχή του εργατικού κινήματος. Η άντληση σχετικής υπεραξίας μέσω της συνεργασίας των εργατών εντός της επιχείρησης δημιουργεί την ανάγκη διοίκησης της παραγωγής, ρόλο τον οποίο έχει το κεφάλαιο και κάνει τον κεφαλαιοκράτη αφεντικό. Η άντληση σχετικής υπεραξίας μέσω της τεχνολογικής προόδου κάνει τη συνθήκη που το κεφάλαιο είναι ο φορέας της παραγωγικότητας της εργασίας να εμφανίζεται σαν συνθήκη που η ιδιοκτησία του αφεντικού είναι ο φορέας της παραγωγικότητας της εργασίας του εργάτη. Η ιδιοκτησία του αφεντικού είναι τα μέσα παραγωγής και από το τι τεχνολογικού επιπέδου μέσα παραγωγής μπορεί να αγοράσει το αφεντικό εξαρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό η παραγωγικότητα της εργασίας. Η αύξηση στο ποσοστό της υπεραξίας είναι ποσοτική αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων. Η αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων γίνεται με το μηχανισμό της ταξικής πάλης. Από τον τρόπος αύξησης του ποσοστού της υπεραξίας προκύπτει η μορφή της ταξικής πάλης. Η εμφάνιση του κεφαλαιοκράτη σαν αφεντικό/διοικητή και η εξάρτηση της παραγωγικότητας της εργασίας από την τεχνολογία των μέσων παραγωγής που αποτελούν ιδιοκτησία του αφεντικού οδηγεί την ταξική πάλη να παίρνει τη μορφή της αντιπαράθεσης μεταξύ αφεντικών και εργατών γύρω από την άντληση απόλυτης υπεραξίας, γύρω από το μισθό και το ωράριο. Δηλαδή οι εργάτες βρίσκονται στη βάση της εργατικής τους ταυτότητας απέναντι από τα αφεντικά στη διεκδίκηση των όρων δουλειάς. Νέοι τρόποι άντλησης σχετικής υπεραξίας Στη συνεργασία και διεύθυνση των εργατών πάνω σε ένα είδος εμπορεύματος και στη τεχνολογική πρόοδο εμφανίζονται και προστίθενται νέοι τρόποι άντλησης σχετικής υπεραξίας, νέοι τρόποι αύξησης της παραγωγικότητας οι οποίοι τρόποι προκύπτουν από τη συσσώρευση. Εδώ θα χρησιμοποιήσω το πολυσυζητημένο παράδειγμα της αυτοκινητοβιομηχανίας του Φορντ ρίχνοντας τη προσοχή σε ένα διαφορετικό σημείο. Συγκεκριμένα σε μια επιχειρηματική πρακτική του Φορντ, ένα σύμπλεγμα εργοστασίων κατά μήκος ενός ποταμού το Ford River Rouge Complex. Είχε συγκεντρώσει στην ιδιοκτησία του από ορυχεία που εξόρυσσαν πρώτες ύλες μέχρι τα εργοστάσια συναρμολόγησης αυτοκινήτων όλες τις βιομηχανίες συν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, τα λιμάνια και σιδηρόδρομο. Δεν είχε δηλαδή σχεδόν καθόλου προμηθευτές και συνεργαζόμενες εταιρείες. Ακόμα περισσότερο για να ελεγχθεί ακόμα καλύτερα η κίνηση των εμπορευμάτων ο Φορντ είχε εγκαθιδρύσει και ένα σύστημα franchise με το οποίο έλεγχε τους λιανοπωλητές. Πέρα από τη γραμμή παραγωγής και τον καταμερισμό των εργασιών μέσα στο εργοστάσιο είχε καταφέρει και

3 μεταξύ των εργοστασίων μία συνεχή ροή των εμπορευμάτων από πρώτη ύλη ως την πώληση. Πρακτική που αύξησε πολύ τους ρυθμούς συσσώρευσης του κεφαλαίου. Αυτή η ευθυγράμμιση και η αύξηση του ρυθμού συσσώρευσης σαν αποτέλεσμα της ακραίας συσσώρευσης ήταν ουτοπική για το κεφάλαιο. Η ουσία του επιτεύγματος ήταν στην συνεχή ροή των εμπορευμάτων. Αυτή η συνεχής ροή των εμπορευμάτων θεωρητικά εξαφανίζει την ανάγκη όλων των ενδιάμεσων εργοστασίων να αποθηκεύουν πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα αφού εξισορροπεί την προσφορά και την ζήτηση και τίθεται τέτοιο ζήτημα μόνο στο επίπεδο της τελικής κατανάλωσης. Αυτό επιτρέπει στις εταιρίες να επιχειρούν με λιγότερο κεφάλαιο αφού δεν είναι υποχρεωμένες να δεσμεύουν κεφάλαιο σε αποθέματα πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. Αλλάζει επομένως η σύνθεση σταθερού και μεταβλητού κεφαλαίου, η υπεραξία που επενδύεται ξανά, επενδύεται τώρα με άλλη αναλογία. Εδώ έχουμε τη περίπτωση της άντληση σχετικής υπεραξίας με μείωση του κεφαλαίου που χρειάζεται για την παραγωγή των εμπορευμάτων αλλά αυτή τη φορά τη μείωση του σταθερού του μέρους. Έχουμε ανέβασμα της παραγωγικής δύναμης της εργασίας χωρίς να αλλάξουν άμεσα οι συνθήκες της δουλειάς αλλά με οικονομία στα μέσα παραγωγής. Πρόκειται για μια αύξηση της έντασης του φαινομένου υποταγής της εργασίας στο κεφάλαιο. Πρόκειται για ποιοτική αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων. Την οικονομία των μέσων παραγωγής πρέπει γενικά να την εξετάζουμε από διπλή άποψη. Τη μια φορά εφόσον φτηναίνει τα εμπορεύματα και ρίχνει έτσι την αξία της εργατικής δύναμης. Την άλλη φορά εφόσον αλλάζει τη σχέση της υπεραξία προς το προκαταβεβλημένο συνολικό κεφάλαιο, δηλαδή προς το άθροισμα της αξίας των συστατικών μερών του, του σταθερού και του μεταβλητού κεφαλαίου. Επειδή δηλαδή στην κεφαλαιοκρατική παραγωγή οι όροι της εργασίας αντιπαρατίθενται στον εργάτη σαν κάτι το αυτοτελές, εμφανίζεται και η οικονομία τους σαν μια ιδιαίτερη επιχείρηση που δεν τον αφορά καθόλου και για αυτό χωρισμένη από τις μέθοδες που ανεβάζουν τη προσωπική του παραγωγικότητα. 2 Η συγκέντρωση στα χέρια ενός κεφαλαιοκράτη όλων των κομματιών της παραγωγής ενός εμπορεύματος δεν ακολουθήθηκε τελικά διότι αποδείχτηκε μη αποδοτική. Το κεφάλαιο ακολούθησε την πρακτική της αποκέντρωσης της παραγωγής αλλά είχε αποκαλυφθεί η δυνατότητα ακόμα μεγαλύτερης εκμετάλλευσης της εργασίας μέσω της δημιουργίας συνεχών ροών εμπορευμάτων, μέσω της ευθυγράμμισης της παραγωγής συνολικά, μέσω της συνεργασίας και από κοινού βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των νούμερων μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτή είναι και η ουσία του ΚΤΠ, εξειδίκευση, σπάσιμο και καταμερισμός των εργασιών σε επιμέρους κεφάλαια ενός όμως κοινωνικού προτσές παραγωγής. 2 Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, Τόμος 1 Νέα παγκοσμιοποίηση και οριζόντιες δομές παραγωγής Αυτή είναι η νέα παγκοσμιοποίηση η οποία δεν διεξάγεται λόγο του ανταγωνισμού των μονοπωλίων αλλά διεξάγεται εξαιτίας της ανάγκης για ευθυγράμμιση των εργασιών. Η επέκταση δεν γίνεται με κατάκτηση νέων αγορών αλλά νέων κομματιών της αγοράς με διαδικασία εμπορευματοποίησης. Οι εταιρείες στην διαδικασία ευθυγράμμισης και από κοινού βελτιστοποίησης άλλαξαν το μοντέλο με το οποίο συναλλάσσονταν. Πέρασαν από ένα μοντέλο εντολών και ελέγχου σε ένα μοντέλο σύνδεσης και συνεργασίας. Οι εταιρείες μέχρι τώρα έδιναν εντολές, έθεταν παραγγελίες και έλεγχαν το αποτέλεσμα προσπαθώντας να επωφεληθούν όσο μπορούσαν από τον ανταγωνισμό των προμηθευτών τους. Τώρα οι εταιρείες συνδέονται και συνεργάζονται προσπαθώντας να βελτιώσουν από κοινού τα νούμερά τους. Αυτό έχει σαν αποτελέσματα την μεταφορά του μοντέλου σύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Σε πολλές εταιρείες αντί να διαρθρωθούν σε πολλά επίπεδα και να έχουν μία κάθετη δομή είναι εφικτό να δημιουργήσουν μία πιο οριζόντια δομή με πολύ λιγότερα επίπεδα. Πάντα οι επιστάτες, οι ελεγκτές και οι διευθυντές θεωρούνταν αναγκαίο έξοδο αλλά εδώ έχουμε νέες συνθήκες εργασίας. Το φαίνεσθαι Σε καιρούς εργατικού κινήματος είπα ότι η συνθήκη που το κεφάλαιο είναι ο φορέας της παραγωγικότητας της εργασίας εμφανίζεται σαν συνθήκη όπου τα μέσα παραγωγής είναι ο φορέας της παραγωγικότητας της εργασίας. Η αναπαράσταση αυτή έχει αλλάξει, δεν έχει χαθεί, έχουν προστεθεί και άλλα στοιχεία, έχουμε αλλαγή στο τι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται σαν φορέα της αποδοτικότητάς της εργασίας τους. Δύο ακόμα φαινομενικοί φορείς είναι η γεωγραφική θέση και το κράτος. Την αντίληψη αυτών των δύο σαν φορείς αποδεικνύουν εκφράσεις όπως όλα πλέον παράγονται στην Κίνα και η Ελλάδα δεν συμφέρει για επενδύσεις που είναι εκφράσεις must για ανθρώπους που ξέρουν την αγορά. Πρώτα η γεωγραφική θέση : δύο ίδια εργοστάσια με ίδιο εξοπλισμό και οργάνωση, με ίδιο ρυθμό παραγωγής σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη επιτυγχάνουν διαφορετικά ποσοστά κέρδους. Πέρα από τις διαφορές σε μισθούς ή το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν, ας υποθέσουμε ότι αυτά δεν διαφοροποιούνται, και πάλι λόγο της γεωγραφικής θέσης λόγο της θέσης στα διεθνή δίκτυα ροής εμπορευμάτων υπάρχει διαφορά στα ποσοστά κέρδους. Τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε κίνηση ή είναι αποθηκευμένα και περιμένουν είναι δεσμευμένο κεφάλαιο και η ποσότητα αυτών των εμπορευμάτων, αυτού του κεφαλαίου εξαρτάται σε ένα ευθυγραμμισμένο παγκοσμιοποιημένο σύστημα από τη γεωγραφική θέση. Γι αυτό και οι ρυθμοί αξιοποίησης του κεφαλαίου, οι ρυθμοί αξιοποίησης της εργατικής δύναμης διαφέρουν ανάλογα την γεωγραφική θέση. Στη προσπάθεια να αυξηθεί η ταχύτητα αξιοποίησης του κεφαλαίου πράγμα που είναι αποτέλεσμα της ταξικής πάλης φάνηκε η ανάγκη για ένα

4 πιο παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας. Δεν λέω ότι υπάρχει απόλυτη περιφερειοποίηση της παραγωγής, λέω ότι η γεωγραφική θέση αποτελεί ένα παράγοντα διαφοροποίησης του ρυθμού αξιοποίησης της εργασίας. Δεύτερα το κράτος είναι αυτό που καθορίζει την ικανότητα των επιχειρήσεων μίας χώρας να ενταχθούν με επιτυχία ή όχι στις παγκόσμιες αλυσίδες. Ο τρόπος με τον οποίο το καταφέρνει αυτό είναι θέτοντας ένα σταθερό πλαίσιο, ένα νομικό πλαίσιο που επιτρέπει τη μεταφορά και επένδυση κεφαλαίων, ένα πλαίσιο λειτουργίας των υποδομών μεταφοράς και πιο σημαντικό από όλα ένα πλαίσιο πολιτικής σταθερότητας. Δεν μπορούμε φυσικά να δούμε το κράτος σαν απλό εργαλείο του ΚΤΠ, σαν ξεχωριστό από το κεφάλαιο. Το κράτος έχει τη βασική λειτουργία της ενσωμάτωσης της εργασίας στο κεφάλαιο, της ενσωμάτωσης της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης στην αναπαραγωγή του κεφαλαίου και αυτή του η λειτουργία δεν αλλάζει αν και έχει διαμορφωθεί. Όμως εδώ κοιτάμε το πώς εμφανίζεται το κράτος σαν φορέας της αποδοτικότητας της εργασίας π.χ. είναι σίγουρο πως το αν ένα κράτος έχει συνάψει διεθνείς συμβάσεις εμπορίου ή όχι επηρεάζει τα ποσοστά κέρδους που μπορούν να επιτύχουν τα κεφάλαια στη χώρα αυτή δηλαδή το αν αξίζει να αξιοποιηθεί η εργασία των κατοίκων και σε ποιο βαθμό. Εμπορευματοποίηση και ελαστικές σχέσεις εργασίας Για να μπορέσουν να συνεχίσουν να αυξάνονται τα ποσοστά κέρδους δεν φτάνει αυτή η ευθυγράμμιση και η προσπάθεια δημιουργίας συνεχών ροών εμπορευμάτων, πρέπει να ανακαλύπτονται συνεχώς νέες δυνατότητες, νέες μέθοδοι δημιουργίας κέρδους. Η ανακάλυψη αυτή γίνεται με μια συνεχή διαδικασία εμπορευματοποίησης. Η εμπορευματοποίηση αγαθών και υπηρεσιών είναι δομική στον ΚΤΠ και είναι κομμάτι της διαδικασίας αύξησης του ρυθμού αξιοποίησης κεφαλαίου. (Δεν αναφέρομαι σε εμπορευματοποίηση κάποιων κοινωνικών αγαθών. Τα λεγόμενα κοινωνικά αγαθά είναι ήδη εμπορεύματα και σαν κοινωνικά αγαθά υπάρχουν μόνο στο μυαλό όσων σκέφτονται με ένα ορίζοντα εργατικού ελέγχου πάνω στον καπιταλισμό). Η διαδικασία της εμπορευματοποίησης έχει αυξήσει και αυτή τους ρυθμούς της και δεν πρόκειται για μια μεταβολή απλά ποσοτική αλλά και για ποιοτική μεταβολή της διαδικασίας η οποία γεννά νέες παραγωγικές σχέσεις. Η εμπορευματοποίηση αναφέρεται σε αυτά που καπιταλιστικά ονομάζονται καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Πρόκειται για εμπορεύματα που εμφανίζονται πρώτη φορά στην αγορά και όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του κεφαλαίου επενδύεται στη παραγωγή τους διότι αφήνουν μεγάλο περιθώριο κέρδους αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης της ζήτησης. Ο τρόπος οργάνωσης της παραγωγής αυτών των εμπορευμάτων είναι τελείως διαφορετικός. Ενός παραδοσιακού εμπορεύματος, που καλύπτει μία λειτουργική ανάγκη με γνωστή ζήτηση η παραγωγή οργανώνεται με βάση τα πλεονεκτήματα της μαζικής παραγωγής. Τα υψηλότερα ποσοστά κέρδους επιτυγχάνονται με αύξηση του ποσοστού υπεραξίας με τον τρόπο που περιέγραψα προηγουμένως, με τον παγκόσμιο καταμερισμό, με την ευθυγράμμιση της παραγωγής. Ενός καινοτόμου εμπορεύματος από την άλλη η παραγωγή οργανώνεται με βάση την γρήγορη ανταπόκριση. Αυτό συμβαίνει επειδή η ζήτηση των εμπορευμάτων αυτών από τη φύση τους είναι ακαθόριστη, μη προβλέψιμη. Η παραγωγή τους γίνεται κοντά στην περιοχή κατανάλωσής, χρησιμοποιούνται διάφοροι εναλλακτικοί προμηθευτές και δημιουργούνται δομές που επιτρέπουν τις αποκλίσεις στην δυναμικότητα του συστήματος. Ένα παράδειγμα είναι το παράδειγμα εμπορευματοποίησης της νέας τεχνολογίας όπως πχ τα εμπορεύματα της APPLE που όταν πρόκειται να βγάλει ένα νέο εμπόρευμα μισθώνει διαφορετικά εργοστάσια παραγωγής και παράγει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τεράστιες ποσότητες και στη συνέχεια αποσύρεται από την παραγωγή. Τα συνεργαζόμενα εργοστάσια παρουσιάζουν τεράστιες αποκλίσεις στους ρυθμούς παραγωγής που πρέπει να επιτύχουν. Αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο όπως πχ μια απεργία βρίσκει εναλλακτικό προμηθευτή χωρίς επιπλέον κόστος διότι αυτό κάνει ήδη, κλείνει ακραίες συμφωνίες της τελευταίας στιγμής, έχει εξαρχής επενδύσει στην προσαρμοστικότητα της παραγωγής της. Για την ακρίβεια η επένδυση στην προσαρμοστικότητα είναι η επένδυση που οδηγεί σε αυξημένα κέρδη. Η ουσία της δυνατότητας μεγαλύτερων ποσοστών κέρδους είναι η ακαθοριστία, η ουσία της αύξησης του ρυθμού αξιοποίησης κεφαλαίου βρίσκετε στην μεταβλητότητα του συστήματος. Εδώ βρίσκεται και η αρχή των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η παραγωγικότητα της εργασίας των εργαζομένων που έχουν σαν αντικείμενο τέτοια εμπορεύματα προκύπτει από την επισφάλεια τους. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας δεν είναι λοιπών επινόηση για τον εκβιασμό των εργαζομένων, ούτε η ήττα ενός κινήματος που υποχώρησε και το άφησε να συμβεί. Η επισφάλεια είναι όμως αποτέλεσμα της ταξικής πάλης γιατί πάντα το αποτέλεσμα της ταξικής πάλης είναι υψηλότεροι ρυθμοί αξιοποίησης κεφαλαίου και μαζί διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων. Η εμπορευματοποίηση όμως (όπως πχ η εμπορευματοποίηση της νέας τεχνολογίας που περιέγραψα και που η νέα τεχνολογία είναι απαραίτητο εργαλείο δουλειάς) αλλάζει τις συνήθειες της κατανάλωσης και ενώ τα καινοτόμα προϊόντα αποτελούν την αρχή των ελαστικών σχέσεων στη συνέχεια έχουμε εξάπλωση και εγκαθίδρυση αυτών των σχέσεων παράλληλα με την εγκαθίδρυση νέων τρόπων κατανάλωσης. Ακόμα η πλειονότητα των εταιρειών έχουν σαν πελάτες άλλες εταιρείες και η κατανάλωση των εμπορευμάτων τους αφορούν κομμάτια της παραγωγής, έτσι που η εμπορευματοποίηση αποτελεί επέκταση του καπιταλισμού σε κοινωνικό επίπεδο διαμορφώνοντας τις σχέσεις κατανάλωσης και παραγωγής ταυτόχρονα. Επιβολή της εργασίας, απασχολησιμότητα και ιδεολογήματα Η παραγωγή σήμερα είναι ακόμα πιο καταμερισμένη και γεωγραφικά καταμερισμένη αλλά είναι και πιο

5 ευθυγραμμισμένη ενώ η δομή της τείνει να γίνει οριζόντια. Επίσης έχουμε εξάπλωση των επισφαλών σχέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα η άντληση της σχετικής υπεραξίας συνοδεύεται πάντα και από μία αύξηση της έντασης της εργασίας. Η άντληση της σχετικής υπεραξίας με αλλαγή στα μέσα παραγωγής αλλάζει άμεσα τις συνθήκες της εργασίας και έτσι την εντατικοποιεί όμως οι μέθοδοι που περιέγραψα για την αύξηση της σχετικής υπεραξίας δεν αλλάζουν άμεσα τις συνθήκες εργασίας. Πώς αυξάνει η εντατικότητα της εργασίας σήμερα και ποιός είναι ο μηχανισμός επιβολής των απαιτήσεων του κεφαλαίου από την εργασία; Η απάντηση βρίσκεται στον όρο της απασχολησιμότητας. Ο κάθε εργαζόμενος για να μπορέσει να συνεχίσει να εργάζεται πρέπει να εξασφαλίζει την απασχολησιμότητά του, να αποδεικνύει δηλαδή ότι η εργασία του μπορεί να αξιοποιηθεί. Αυτό γίνεται με τη συνεχή αύξηση των προσόντων του με σεμινάρια, προσωπική μέριμνα επιμόρφωσης και με την προσαρμοστικότητά του στις νέες συνθήκες. Το κυνήγι της απασχολησιμότητας από τους ίδιους τους εργαζομένους παρουσιάζεται σήμερα σαν ένα προαπαιτούμενο για να μπορέσει το κεφάλαιο να αξιοποιήσει την εργασία. Έτσι έχει αλλάξει στον κυρίαρχο ιδεολόγημα μεταξύ των εργαζομένων. Σε καιρούς εργατικού κινήματος αυτό που εξασφάλιζε την επιβολή της εργασίας που ήταν απαραίτητη τότε ήταν το ιδεολόγημα που επικρατούσε μεταξύ των εργαζομένων που ήταν η ιδέα ότι από την εργατική υπόσταση αντλείται μια περηφάνια. Το ιδεολόγημα του περήφανου εργάτη ήταν κοινό για όλους τους εργάτες από δεξιούς μέχρι κομμουνιστές. Ήταν η λογική επέκταση της συνθήκης της εξασφάλισης της αναπαραγωγής των προλετάριων από την ένταξή τους στην εργατική τάξη. Ενώ σήμερα το κυρίαρχο ιδεολόγημα είναι η ιδέα ότι ο εργαζόμενος πρέπει να είναι περήφανος για την θέση που κατάφερε να έχει μέσα στην παραγωγή ατομικά. Και αυτό είναι λογική επέκταση της σημερινής συνθήκης που είναι η εξασφάλισης της αναπαραγωγής των προλετάριων από την επίτευξη της απασχολησιμότητας κάτω από την απειλή του αποκλεισμού. Το ιδεολόγημα αυτό υποστηρίζεται σε ένα βαθμό από την οριζοντιότητα της παραγωγής που παρουσιάζει πολλές θέσεις εργασίας σαν θέσεις ευθύνης. Τέλος Τα κινήματα σήμερα και στο μέλλον δεν μπορούν να είναι μαζικά και συνειδητοποιημένα για μια άλλη κοινωνία. Έδωσα μεγάλη έμφαση στο γεγονός πως η παραγωγικότητα της εργασίας εμφανίζεται σαν παραγωγική δύναμη του κεφαλαίου. Όσο το γεγονός αυτό της υποταγής της εργασίας στο κεφάλαιο εντείνεται τόσο λιγότερο μαζικά και συνειδητοποιημένα θα είναι τα κινήματα διότι συνειδητοποίηση εννοείται η αντίληψη της εργατικής τάξης και του κεφαλαίου σαν δύο ξεχωριστά και αντίπαλα κομμάτια και μαζικότητα εννοείται η μαζικότητα στη βάση της εργατικής ταυτότητας. Κατά συνέπεια και καθώς η υποταγή της εργασίας στο κεφάλαιο εμφανιζόταν σαν εξάρτηση της παραγωγικότητα της εργασίας από τα μέσα παραγωγής δημιουργούνταν και ένας ορίζοντας κατάκτησης των μέσων αυτών, ένας δηλαδή θετικός ορισμός μιας άλλης κοινωνίας που σήμερα δεν μπορεί να δοθεί. Έτσι προκύπτει από την ιστορικής αντίληψης πως η ιστορία δεν μπορεί να κάνει πίσω βήματα. Επιμένω στην συνεχή αύξηση του πλούτου με σχετικούς όρους σαν την ευθύγραμμη συνιστώσα της κίνησης της ιστορίας διότι οι σχέσεις διαμορφώνονται γύρω από αυτή την αρχή και δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω και να πάμε σε χαμηλότερα ποσοστά αύξησης του πλούτου. Ένα παράδειγμα: έχει υπάρξει ιστορική περίοδος που είχαμε καταμερισμό της εργασίας αλλά όχι ανεπτυγμένη εμπορευματική παραγωγή, έχει υπάρξει ιστορική περίοδος που είχαμε εμπορευματική παραγωγή αλλά όχι κινητήριο μοχλό το κέρδος. Σήμερα αυτά είναι αναπόσπαστα το ένα από τα άλλα. Είναι όροι των τρόπων παραγωγής οι οποίοι εξελίσσονται και καθώς εξελίσσονται δεν μπορούμε να έχουμε αποσύμπλεξη των επιμέρους πτυχών τους. Αντίστοιχα στο σήμερα έχουμε σαν όρο του τρόπου παραγωγής την περαιτέρω υποταγή της εργασίας στο κεφάλαιο και δεν μπορούμε να το αντιστρέψουμε αυτό. Δεν πρόκειται για μια προσπάθεια μηδενισμού των εργατικών αγώνων. Δεν υποστηρίζω ότι κάθε αντίσταση είναι ανώφελη. Μάλιστα θεωρώ τις εργατικές διεκδικήσεις πολύ σημαντικές και τους αγώνες για καλύτερους όρους δουλειάς απαραίτητους. Αν όμως πάμε να εξηγήσουμε τη σημερινή οπισθοχώρηση με γνώμονα πως το εργατικό κίνημα είναι μονόδρομος και τα κινήματα πρέπει αποκλειστικά να είναι μαζικά και συνειδητοποιημένα για μια άλλη κοινωνία φτάνουμε στο συμπέρασμα πως οι προλετάριοι σήμερα είναι παραπλανημένοι, αδρανείς και κάπου κάναμε λάθος. Όχι. Δεν κάναμε πουθενά λάθος και οι σημερινοί προλετάριοι δεν είναι παραπλανημένοι ούτε αδρανείς, δίνουν μάχες αλλά κάποιες από αυτές δεν έχουν τη μορφή που συνηθίσαμε. Η ταξική πάλη δεν πέθανε, διεξάγεται αλλά δεν έχει τη μορφή που ξέραμε. Γέρος [σύντροφος από ΑΠΗΜ]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πολιτική Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) είναι η επιστήμη που μελετά τα οικονομικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εργασιακή Θεωρία της Αξίας του Μαρξ Σημειώσεις του Λευτέρη Τσουλφίδη Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ο Νόμος της Αξίας του Μαρξ Ο καπιταλισμός ορίζεται ως το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης Απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Γιάννη Οικονόμου σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό δίκτυο Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της ΕΕΤΤ, για να συμμετάσχω στο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

23/11/14. 20 ος αιώνας. } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας

23/11/14. 20 ος αιώνας. } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας 20 ος αιώνας } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας 1 Taylor F. (1911) The Principles of Scientific Management. επιστηµονική διοίκηση της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία Βιογραφικό σημείωμα Η Ζιζή Σαλίμπα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (DEA) και διδακτορικό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ποιότητα προϊόντος/υπηρεσίας Ταχύτητα παραγωγής/παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό Offshoring vs Outsourcing 1 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις αντιστοίχησης Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενών Ερωτήσεις ανάπτυξης Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Ορισμός Ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας έξω από το ωράριο της εργασίας και που μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Γενικά Ελεύθερος χρόνος υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200 ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρεία logistics Orient Express έχει αναλάβει τη διακίνηση των φορητών προσωπικών υπολογιστών γνωστής πολυεθνικής εταιρείας σε πελάτες που βρίσκονται στο Hong Kong, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2 Διεθνές εµπόριο-1 Το διεθνές εµπόριο συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της ανθρωπότητας γιατί ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής της συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 2 Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 2: Αγροτικά Προϊόντα μικρών παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Για να αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες της δυναμικής του εργοστασίου εισάγουμε εδώ ορισμένους όρους πέραν αυτών που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα Κεφάλαια π.χ. είδος,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ = ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ορισμός κατά Grönroos, 200) Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης & Η χρησιμότητά του Περιεχόμενα Γενικά Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Ο Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου Το Νεκρό Σημείο ως δείκτης παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οικονομική Επιστήμη: Η κοινωνική επιστήμη που ερευνά την οικονομική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT 100. Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες

PROJECT 100. Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες PROJECT 100 Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες Η βασική ιδέα Μετά από 25 χρόνια υποστήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας με παροχή Επιχειρηματικών Συμβουλών, Εκπόνηση Μελετών και Εκπαίδευση του

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Στο κείμενο «η ιστορική παραγωγή της επανάστασης της τρέχουσας περιόδου» του προηγούμενου τεύχους, εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Τα 5 κλειδιά στην. Τεχνική Διαπραγματεύσεων

Τα 5 κλειδιά στην. Τεχνική Διαπραγματεύσεων Τα 5 κλειδιά στην Τεχνική Διαπραγματεύσεων 1 ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Αντιπροσωπεύεται από φράσεις όπως Ας μοιράσουμε τη διαφορά μεταξύ αυτού που εσύ θέλεις και αυτού που εγώ θέλω Σε αυτού του είδους τον διακανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Ταξική ενότητα εργαζομένων στον Όμιλο Wind: ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ τους ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Ταξική ενότητα εργαζομένων στον Όμιλο Wind: ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ τους ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Ταξική ενότητα εργαζομένων στον Όμιλο : ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ τους ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι εργαζόμενοι στη, Και την χρονιά που μας πέρασε η Διοίκηση επιτέθηκε σε πολλά

Διαβάστε περισσότερα