ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ DI.SCOL.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ DI.SCOL.A."

Transcript

1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ DI.SCOL.A.

2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ DI.SCOL.A. Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ DI.SCOL.A.2 A. Η γενική πρόταση του σχεδίου 2 Β. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου 2 Γ. Οργάνωση του σχεδίου..2 Δ. Αναμενόμενα αποτελέσματα.3 Ε. Λογικό πλαίσιο..3 ΣΤ. Σχολικό σύστημα & σχολική επιτυχία..4 Η. Ο ιστότοπος του προγράμματος DI.SCOL.A. : ΟΙ ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ..6 Α. Οι ορθές ευρωπαϊκές πρακτικές και τα μοντέλα που προκύπτουν...6 Β. Οι ορθές πρακτικές του σχεδίου DI.SCOL.A.7 ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ DI.SCOL.A 9 Α. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ DI.SCOL.A. : Γενικό σχήμα..12 Β. Φάση αναγνώρισης 13 Γ. Φάση εκπόνησης 14 Δ. Φάση διαδικασιών επιμόρφωσης.15 Ε. Φάση αξιολόγησης.17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication) reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Via Domenico Comparetti 55/A Roma Tel: Fax: mail: 1

3 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ DI.SCOL.A Το σχέδιο «DI.SCOL.A. ΑΝΤΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ Ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών για την εξασφάλιση της σχολικής επιτυχίας» προέρχεται από την ανάγκη να απαντήσουμε στο στόχο βελτίωσης της ποιότητας της επαγγελματικής και συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και επιμορφωτών και πρόσβασης στην επιμόρφωση καθώς και στην προτεραιότητα 4 του προγράμματος Leonardo Da Vinci: «προώθηση της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και επιμορφωτών»: προτίθεται λοιπόν να συμβάλει στην οικοδόμηση ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος όπως προβλέπεται από το Συμβούλιο της Λισαβόνας και στην πραγματοποίηση των στόχων της Διακήρυξης της Κοπεγχάγης. Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη μιας διαδικασίας που προσβλέπει στη μείωση της σχολικής διαρροής βελτιώνοντας την ποιότητα της διδασκαλίας στα σχολεία Β/θμιας εκπαίδευσης και ενισχύοντας τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των επιμορφωτών με την προσδοκία να συμβάλει στην εισαγωγή στοιχείων σχετικών με την ποιότητα της σχολικής επιμόρφωσης, δηλαδή των μακροδεικτών που προσδιορίζουν τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού, και να φέρει σε πέρας μία μελέτη και μία πειραματική έρευνα των καινοτόμων μεθόδων και στρατηγικών για τη βελτίωση της σχολικής επιτυχίας των μαθητών. Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν νέες παιδαγωγικές δεξιότητες, να συγκροτηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό περιβάλλον και να απαντήσει στις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των επιμορφωτών. Α. Ο γενικός στόχος του προγράμματος: Το σχέδιο βασίζεται στην επιθυμία να βελτιώσουμε το λειτούργημα του εκπαιδευτικού για να αυξήσουμε τις πιθανότητες της σχολικής επιτυχίας των μαθητών. Συνεπώς, οι άμεσοι αποδέκτες του σχεδίου είναι οι εκπαιδευτικοί και οι επιμορφωτές που διαδρούν με μαθητές ετών, ηλικία που επηρεάζεται πιο πολύ από το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας. Οι έμμεσοι αποδέκτες είναι οι οργανισμοί επιμόρφωσης και τα δημόσια ιδρύματα. Β. Οι επιμέρους στόχοι: Δημιουργία ενός ιστότοπου για να ευνοηθεί η διάδραση ανάμεσα στους εταίρους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διαμορφωθεί μία κοινότητα επιμορφωτών οι οποίοι να εφαρμόσουν πειραματικά με τρόπο συγκεκριμένο τις διδακτικές εφαρμογές του σχεδίου Διεξαγωγή μιας έρευνας, σε κάθε χώρα εταίρο, που αφορά τις διαδικασίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσω της ανάλυσης συγκεκριμένων περιπτώσεων και της πειραματικής εφαρμογής των υιοθετούμενων μεθόδων. Εφαρμογή ενός ποιοτικού μοντέλου διδασκαλίας για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος: επεξεργασία ενός ή περισσοτέρων δυναμικών μοντέλων επιμόρφωσης στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πειραματικά από διάφορους εταίρους Ορισμός «διαδικασιών επιμόρφωσης» βασισμένων στην πραγματοποίηση επεξεργασμένων μοντέλων Αξιολόγηση των διαδικασιών μέσω πιλοτικής έρευνας Γ. Οργάνωση Το σχέδιο, διετούς διάρκειας, διαρθρώνεται σε 6 φάσεις διάρκειας το ελάχιστο ενός μήνα & το μέγιστο 7 μηνών: Φάση I: Διαμόρφωση της Πύλης DI.SCOL.A. Φάση II: Αναζήτηση, επιλογή και παρουσίαση επιτυχών περιπτώσεων διαδικασιών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Φάση III: Ορισμός των μακροδεικτών ποιότητας της διδασκαλίας σύμφωνα με το μοντέλο EFQM Φάση IV: Επεξεργασία ενός ή περισσοτέρων δυναμικών μοντέλων επιμόρφωσης στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών με βάση τους μακροδείκτες Φάση V: Εφαρμογή πραγματικών διαδικασιών επιμόρφωσης που θα βασίζονται στα επεξεργασμένα μοντέλα Φάση VI: Αξιολόγηση των μοντέλων & των επιμορφωτικών διαδικασιών Via Domenico Comparetti 55/A Roma Tel: Fax: mail: 2

4 Δ. Αναμενόμενα αποτελέσματα Το σχέδιο θέτει ως αναμενόμενα αποτελέσματα: Τη δημιουργία ιστότοπου ικανού να συγκεντρώνει τα έγγραφα, να συμβάλει στην επικοινωνία και να διαδίδει τα αποτελέσματα του σχεδίου Τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης ενημερωτικών στοιχείων σχετικά με διάφορες περιπτώσεις σχολικής επιτυχίας Τη δημιουργία ενός εγχειριδίου που θα προγραμματίζει τις διαδικασίες και το σύστημα που θα επιτρέπουν τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, τις διαδικασίες επιμόρφωσης και την αξιολόγηση της πραγματοποιούμενης πορείας. Ε. Τo λογικό πλαίσιο του σχεδίου Το σχέδιο DI.SCOL.A. μπορεί να παρουσιαστεί με το ακόλουθο Λογικό Πλαίσιο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ Ένα δυναμικό μοντέλο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Εθνικές κοινότητες πρακτικής στο διαδίκτυο (500 συμμετέχοντες) Θεματικές ενότητες επιμόρφωσης Καινοτόμες διαδικασίες επιμόρφωσης Μία μεθοδολογία συμμετοχικής εκπόνησης σχεδίων (GOPP) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 7 ΧΩΡΕΣ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪ ΚΩΝ ΜΑΚΡΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΕ 3 ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ GOPP ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 3

5 ΣΤ. Σχολικό σύστημα και σχολική επιτυχία Το σχέδιο DISCOLA βασίζεται στις ακόλουθες αντιλήψεις: α) Το σχολικό σύστημα χαρακτηρίζεται από 4 όψεις: Κοινωνικό περιβάλλον, Διδασκαλία καθηγητών, Μάθηση μαθητών, Σχολική οργάνωση β) η σχολική επιτυχία συνδέεται με τη βελτίωση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών (διδασκαλία) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ANALYSE DU SYSTEME SCOLAIRE ENVIRONNEMENT SOCIAL ENSEIGNEMENT PROFESSEUR APPRENTISSAGE ELEVES ORGANISATION DU SYSTEME SCOLAIRE ENVIRONNEMENT EDUCATIF ENVIRONNEMENT SOCIAL PROCESSUS DE LA REUSSITE SCOLAIRE 4 REUSSITE SCOLAIRE DES ELEVES 1 AMELIORATION DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE 3 AMELIORATION DE LA QUALITE DU SYSTEME SCOLAIRE 2 AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA FORMATION 4

6 Η. Ο ιστότοπος του σχεδίου DI.SCO.LA.: Ο ιστότοπος του σχεδίου DI.SCO.LA έχει την ακόλουθη δομή: Είναι σημαντικό να επισκεφθεί κανείς την πύλη του σχεδίου DI.SCOL.A. προκειμένου: - να διαπιστώσει την πορεία και την πρόοδο του σχεδίου - να μπορεί αναλύσει τα ενημερωτικά έντυπα των ορθών πρακτικών και όλα τα έντυπα του σχεδίου - να γνωρίσει τις διαδικασίες αξιολόγησης - να μπει στο δίκτυο του σχεδίου και της διάδοσής του Via Domenico Comparetti 55/A Roma Tel: Fax: mail: 5

7 ΟΙ ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Α. ΟΙ ΟΡΘΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Οι ορθές ευρωπαϊκές πρακτικές που επιλέχθηκαν αποτελούν μοντέλα τα οποία σε διάφορες βαθμίδες έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. η ενσωμάτωση σε διάφορα συστήματα (εκπαιδευτικό σύστημα, σύστημα επαγγελματικής επιμόρφωσης, πανεπιστήμια, επίσημα ή ανεπίσημα περιβάλλοντα μάθησης, θεσμική λογική λογική συστήματος) 2. η ποικιλία των πρωταγωνιστών και η διάδραση ανάμεσα στα διαφορετικά συστήματα για να απαντά με ακριβή τρόπο στις ανάγκες των αποδεκτών του περιβάλλοντος 3. η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στο αναλυτικό πρόγραμμα στα σχολικά μαθήματα 4. ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών (εισαγωγική επιμόρφωση, διαρκής επιμόρφωση) 5. η υποστήριξη των διαδικασιών της συνεργατικής μάθησης 6. η χρήση συστημάτων αξιολόγησης βασισμένων στις δεξιότητες 7. η βιωσιμότητα του μοντέλου Είναι ενδιαφέρον σ αυτό το στάδιο να εξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα στις επιλεγμένες καλές πρακτικές και το μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους εταίρους. 1. Όσον αφορά το επίπεδο ενσωμάτωσης των συστημάτων, αυτό φαίνεται περισσότερο παρόν στις βελγικές πρακτικές αλλά ακολουθείται με τρόπο περισσότερο ή λιγότερο έντονο παντού. Είναι σίγουρα ένα βασικό στοιχείο του μοντέλου DI.SCOL.A. διότι επιτρέπει να ανοίξουμε το σχολικό σύστημα προς όλες τις εξωτερικές, προς το σχολείο, αρχές. Αυτή η ενσωμάτωση θέλει να προβάλει την ενεργή και ισότιμη συμμετοχή όλων των συνεργαζόμενων φορέων. Στο μοντέλο DI.SCOL.A. αυτό το επίπεδο ενσωμάτωσης είναι έντονα παρόν στην ανάπτυξη των τομέων ανάλυσης και αναγνώρισης όταν στην αρχική φάση προσδιορίζουμε τις δραστηριότητες και τους εξωτερικούς πόρους που μπορούν να συμβάλουν στις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες. Ειδικότερα, η αρχή της έντονης ενσωμάτωσης ανάμεσα στα συστήματα ήδη εφαρμόζεται στην έρευνα κοινοτήτων πρακτικής που υπάρχουν. 2. Όσον αφορά την ποικιλία των πρωταγωνιστών και τη διάδραση ανάμεσα στα συστήματα, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι παρόντα σχεδόν σε όλες τις καλές πρακτικές. Στο σχέδιο, αυτό λαμβάνεται υπόψη για κάθε τομέα καθώς υιοθετούμε τη μεθοδολογία Gopp για την επεξεργασία του σχεδίου και την αξιολόγησή του. Αυτή η μεθοδολογία χαρακτηρίζεται ακριβώς από την εμπλοκή των πρωταγωνιστών που προέρχονται από διαφορετικά συστήματα και συνενώνονται για να επεξεργαστούν μαζί τα σχέδια παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον. 3. Όσον αφορά την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στο αναλυτικό πρόγραμμα στα σχολικά μαθήματα είναι ένα στοιχείο που εμφανίζεται σε όλες τις επιλεγμένες καλές πρακτικές. Είναι ένα «πρέπει» στον ορισμό του μοντέλου DI.SCOL.A. Πολλές καλές πρακτικές διερεύνησαν: α. τη σχέση μάθηση / διαδίκτυο ή εκπαίδευση / τεχνολογία β. τον αντίκτυπο των τεχνολογιών και του διαδικτύου στη σχολική οργάνωση ή στις σχέσεις με τον εξωτερικό, από το σχολείο, κόσμο. Στο μοντέλο DI.SCOL.A. αυτή η ενσωμάτωση είναι ουσιαστικά παρούσα στην ανάπτυξη σχεδίων που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια Gopp (3 ο πεδίο του σχεδίου) όταν γίνεται αναφορά στις υπάρχουσες κοινότητες πρακτικής, στα επιλεγμένα, από το σχολείο, θέματα. Είναι μία επιλογή του σχεδίου που λαμβάνει υπόψη τις κοινότητες πρακτικής οι οποίες λειτουργούν μέσω διαδικτύου καθώς και μία επαρκή πλατφόρμα. Via Domenico Comparetti 55/A Roma - Tel: Fax: mail: 6

8 4. Όσον αφορά τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, ορισμένες καλές πρακτικές τοποθετούν τους εκπαιδευτικούς σ άλλες πραγματικότητες, σε μία θέση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης όπου έχουν το ρόλο συμβούλου, διευκολυντή, εμψυχωτή σε ένα νέο περιβάλλον μάθησης και επιμόρφωσης. Αυτό επιτρέπει να αποτελέσουν ομάδες ειδικών εκπαιδευτικών ικανών να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν πειραματικές δραστηριότητες, να μεταφέρουν διδακτικά μοντέλα, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν σχήματα, μοντέλα και εύκαμπτα προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Στο μοντέλο DI.SCOL.A. όλα αυτά εφαρμόζονται τόσο στη φάση της επεξεργασίας του σχεδίου και της επικύρωσης όπου εμφανίζεται το νέο επαγγελματικό προφίλ όσο και στη φάση ανάπτυξης στη διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν το ρόλο του συμβούλου προς τους μαθητές, όσο και την επαγγελματική τους ανάπτυξη στην επαφή με την εξωτερική πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα το μοντέλο προσβλέπει στη δυνατή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και επιδιώκει να τους μετατρέψει σε πρωταγωνιστές των νέων διαδικασιών μάθησης των μαθητών. 5. Όσον αφορά την υποστήριξη των διαδικασιών συνεργατικής μάθησης, πολλές καλές πρακτικές αναπτύσσουν περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης εξ αποστάσεως (συνεργατική μάθηση μέσω Η/Υ) που ενισχύουν τις διαρκείς ευκαιρίες εποικοδομητικής αντιπαράθεσης, την κοινή διαχείριση των καθηκόντων και των στόχων θέτοντας τις ατομικές δεξιότητες στην υπηρεσία της ομάδας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του μοντέλου που προβλέπει στο 3 ο πεδίο τις διαδικασίες συνεργατικής μάθησης και τη δημιουργία περιβάλλοντος μάθησης on line. 6. Για τη χρήση των συστημάτων αξιολόγησης που βασίζονται στις δεξιότητες, παρατηρούμε ότι είναι ένα σημαντικό και καινοτόμο στοιχείο για ορισμένες ορθές πρακτικές. Έχουμε, για παράδειγμα, μία ιταλική ορθή πρακτική που δοκίμασε ένα μοντέλο πιστοποίησης των ικανοτήτων που μπορεί να αναγνωριστεί όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην επεξεργασία του σχεδίου, αξιολογούμε τη συνεργασία για να πραγματοποιήσουμε μία αποστολή χρησιμοποιώντας τα εργαστήρια Gopp όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού. Η αποστολή αξιολόγησης των ικανοτήτων ολοκληρώνεται με συνεργατικό τρόπο προβάλλοντας τις άτυπες δεξιότητες και τα ταλέντα του καθενός. Στο μοντέλο DI.SCOL.A. αυτή η πλευρά λαμβάνεται υπόψη στις φάσεις της διαμορφωτικής και της τελικής αξιολόγησης που πραγματοποιούνται με εργαστήριο Gopp, όπως επίσης εντός κάθε κοινότητας πρακτικής για να προβληθεί η διαδικασία ανάπτυξης της ομάδας όσον αφορά τις ικανότητες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ικανότητες πειθαρχίας. 7. Τέλος, η διάσταση της βιωσιμότητας του μοντέλου είναι εμφανής σε μερικές καλές πρακτικές που επιλέχθηκαν. Είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του μοντέλου DI.SCOL.A. που επιδιώκει να ενσωματωθεί στην παραδοσιακή διδακτική διαδικασία όχι ως ξένο σώμα αλλά ως παράγοντας συνεχούς και μόνιμης επιρροής για να την μεταμορφώσουμε και να την εκσυγχρονίσουμε. Β. ΟΙ ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ DI.SCO.LA. Οι εταίροι παρουσίασαν τις ακόλουθες περιπτώσεις επιτυχούς επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Περιπτώσεις επιτυχούς επιμόρφωσης των ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO ASSUNTI (ITIS L Aquila) ATLAS (Scienter) FORMAZIONE MANAGERIALE PER DOCENTI (Univ. Studi Roma III) E-MUSICNET Via Domenico Comparetti 55/A Roma - Tel: Fax: mail: 7

9 ETT CAMPUS (Scienter) FORTIC (Univ. Studi Roma III) Pedagogical ICT licence (Scienter) DIDATTICA DELL ITALIANO L2 (IRRE Toscana) STILI DI VITA-LA SCUOLA PROMOTRICE DI SALUTE (IRRE Toscana) DALLA PROVINCIA LABORATORIO AL LABORATORIO PROVINCIALE (ISPEF) FARE SCUOLA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE (ISPEF) (Progetto RISORSE) FORMAZIONE DEI DOCENTI ALLA FACILITAZIONE DEI PROCESSI (Esperto MPI) Περιπτώσεις επιτυχούς επιμόρφωσης των ΒΕΛΓΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ STAGE PLURIDISCIPLINAIRE D EDUCATION PHYSIQUE SCOLAIRE (SIREAS-Belgium) Περιπτώσεις επιτυχούς επιμόρφωσης των ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ OPEN-DOOR (DEMONSTRATIONAL) LESSON (Professional School of Fashion Design-Bulgaria) Περιπτώσεις επιτυχούς επιμόρφωσης των ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Βαλέτειο Γυμνάσιο Ίου-Ελλάς) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Βαλέτειο Γυμνάσιο Ίου-Ελλάς) Περιπτώσεις επιτυχούς επιμόρφωσης των ΡΟΥΜΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ DIDACTIQUE DES MATHEMATIQUES ET SCIENCES (Lycée «Neagoe Basarab» - Romania) INFORMATION AND SENSIBILISATION HIV / SIDA IN VALCEA AND CALARASI DISTRICTS (Lycée «Neagoe Basarab», Romania) PROGRAMME OF CURRICULUM RATIFICATION (Lycée «Neagoe Basarab» - Romania) MANAGEMENT FOR EDUCATION (Nicolae Bãlcescu - Romania) LE DROIT DE L HOMME («École 2», Oltenita Romania) TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DANS LES PROCESSUS D APPRENTISSAGE («Ioan C. Stefanescu», Iasi Romania) FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DE LANGUE ET LITTERATURE ROUMAINES («Ioan C. Stefanescu», Iasi Romania) COOPERATIVE PROJECT («N. Titulescu» - Romania) Περιπτώσεις επιτυχούς επιμόρφωσης των ΙΣΠΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ SECUNDARY TEACHER / IN SERVICE SECUNDARY TEACHER / TRAINING AND PROFESSIONAL TRAINING (Education Sciences Institution ICE Spain) Via Domenico Comparetti 55/A Roma - Tel: Fax: mail: 8

10 ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ DI.SCOL.A. Εκτός από τα χαρακτηριστικά που πηγάζουν από τις επιλεγμένες ευρωπαϊκές ορθές πρακτικές και λαμβάνοντας υπόψη τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην αρχική φάση του σχεδίου υπάρχουν και άλλοι μακροδείκτες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον ορισμό του μοντέλου, του περιβάλλοντος μάθησης και του οργανωτικού πλαισίου. Αυτοί είναι: 1. μεθοδολογία επεξεργασίας του πεδίου βασισμένη στους στόχους και τη συμμετοχή των πολλαπλών ανθρώπων-κλειδιών 2. συνεργατική μάθηση που θα συμπεριλαμβάνει και τους εξωτερικούς, από το σχολείο, πρωταγωνιστές 3. έμφαση στις ικανότητες κάθε μαθητή συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτήθηκαν μέσα από άτυπες διαδικασίες 4. έρευνα-δράση ως κύρια μέθοδο εργασίας 5. ακριβής γνώση των προβλημάτων του περιβάλλοντος όπου πραγματοποιείται η διδακτική πράξη 6. διδακτική «ευλυγισία» η οποία θα χαρακτηρίζεται από το «μαθαίνοντας κάνοντας» και τη «μάθηση βασισμένη στην πράξη» 7. απόκτηση δεξιοτήτων για την υλοποίηση των διδακτικών διαδικασιών 8. επιλογή bottom up σε θέματα επιμόρφωσης, άμεσα, από τους εκπαιδευτικούς της κοινότητας 9. ενσωμάτωση της επιμόρφωσης σε μία θεσμική λογική 10. ενσωμάτωση της επιμορφωτικής διαδικασίας σε μία μικρο-καινοτομία Το δυναμικό μοντέλο DI.SCOL.A. που πηγάζει απ όλους αυτούς τους συλλογισμούς προβλέπει 4 πεδία στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που πραγματοποιούνται σε 4 φάσεις που συνδέονται μεταξύ τους: 1. Αναγνώριση των πόρων 2. Εκπόνηση του σχεδίου 3. Επιμορφωτικές διαδικασίες 4. Αξιολόγηση διαδικασιών και αποτελεσμάτων ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Via Domenico Comparetti 55/A Roma - Tel: Fax: mail: 9

11 Οι 4 φάσεις του Δυναμικού Μοντέλου χαρακτηρίζονται από την ακόλουθη μεθοδολογία: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ GOPP ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ - Λειτουργική αυτονομία - Διδακτική αυτονομία - Οργανωτική αυτονομία - Αυτονομία έρευνας & πειραματισμού - Σχολικά δίκτυα ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ GOPP Φάση ανάλυσης, Φάση εκπόνησης, Λογικό πλαίσιο ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Συντονισμός Διαχείριση του προσωπικού Πολιτικές και στρατηγικές Συνεργασίες και πόροι Διαδικασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η συνεργατική μάθηση Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα Η αξιολόγηση Η λογική του συστήματος Η σημασία και η καταλληλότητα 10

12 Το πλήρες μοντέλο είναι, λοιπόν, το ακόλουθο: ΤΟΜΕΑΣ 1 ΤΟΜΕΑΣ 2 ΤΟΜΕΑΣ 3 ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ν Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 11

13 Το δυναμικό μοντέλο DI.SCOL.A. παρουσιάζεται ως ακολούθως (με δύο θέματα για τις επιμορφωτικές διαδικασίες όπως στο παράδειγμα): A. Δυναμικό μοντέλο DI.SCOL.A.: Γενικό σχήμα Τομέας της Αναγνώρισης Τομέας εκπόνησης του σχεδίου Τομέας των επιμορφωτικών διαδικασιών Τομέας της αξιολόγησης ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Κοινότητα μάθησης στο θέμα n 1 πληροφόρηση ανάλυση καινοτομία πληροφόρηση ανάλυση καινοτομία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν 12

14 Β. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (Αναγνώριση των εσωτερικών & εξωτερικών πόρων, αναγνώριση των θεμάτων επιμόρφωσης) Reconnaissance Ressources Externes ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Reconnaissance Thèmes de Formation Reconnaissance Ressources Internes Στον τομέα της αναγνώρισης αναπτύσσουμε τις παρακάτω δραστηριότητες: - αναγνώριση των πρωταγωνιστών-κλειδιών του περιβάλλοντος - αναγνώριση των δραστηριοτήτων που μας ενδιαφέρουν σε επίπεδο περιβάλλοντος - αναγνώριση των πόρων των μαθητών - αναγνώριση των χρήσιμων για τον οργανισμό θεμάτων επιμόρφωσης Στη φάση αναγνώρισης οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν τα θέματα της επιμόρφωσής τους. Στο προτεινόμενο δυναμικό μοντέλο μετά τη φάση αναγνώρισης αποκτούμε με συμμετοχικές μεθόδους μία λίστα ενδιαφερόντων θεμάτων που μπορούν να αναπτυχθούν στο σχολείο. Via Domenico Comparetti 55/A Roma - Tel: Fax: mail: 13

15 Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο επίπεδο εκπόνησης του σχεδίου αναπτύσσουμε εργαστήρια με τους πολλαπλούς πρωταγωνιστές για να συμφωνήσουν στο σχέδιο με βάση τα αποτελέσματα της αναγνώρισης. Σ αυτό το επίπεδο χρησιμοποιούμε το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ GOPP Είναι μία μεθοδολογία που σχεδιάζει τις διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων μέσα σε κλίμα ενεργό, εποικοδομητικό και συνεργατικό, εμπλέκοντας άμεσα κάθε πρωταγωνιστήκλειδί. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στη φάση εκπόνησης του σχεδίου θα καταρτίσουμε το σχέδιο επιμόρφωσης και θα πραγματοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας και δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες, το Διαδίκτυο, την τηλεδιάσκεψη, συναντήσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στη φάση της ανάπτυξης, θα καταρτίσουμε το πλάνο εργασίας στις κοινότητες πρακτικής που επιλέχθηκαν. Η εργασία εντός κάθε κοινότητας θα καθοδηγείται και θα αξιολογείται σε επίπεδο διαδικασιών και αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οι διάφορες κοινότητες θα έρχονται σε συνεννόηση με τις ομάδες διαχείρισης στις χώρες - εταίρους. Via Domenico Comparetti 55/A Roma - Tel: Fax: mail: 14

16 Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Στο επίπεδο των επιμορφωτικών διαδικασιών θα αναπτύξουμε τις ακόλουθες δραστηριότητες: επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις κοινότητες μάθησης με βάση τα επιλεχθέντα θέματα με τους εξωτερικούς πρωταγωνιστές οι οποίοι επίσης ενδιαφέρονται για τα ίδια θέματα έρευνα δράση στην τάξη για τα θέματα και τα προβλήματα που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο. Οι επιμορφωτικές διαδικασίες χαρακτηρίζονται από τις παρακάτω μακροδιαστάσεις: - ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ - ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτές οι τρεις μακροδιαστάσεις χαρακτηρίζουν τη λειτουργία μίας δυνητικής κοινότητας μάθησης των εκπαιδευτικών του σχολείου δευτεροβάθμιας κάθε μία βασισμένη σε θέμα που προκύπτει από την αρχική φάση Αναγνώρισης. Via Domenico Comparetti 55/A Roma - Tel: Fax: mail: 15

17 Αυτές οι πλευρές αναλύονται ακολουθώντας τα 3 στάδια των επιμορφωτικών διαδικασιών με εύκαμπτο τρόπο (κυκλικό ή μεταβαλλόμενο) κι όχι με αυστηρό τρόπο: 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: πάνω στο επιλεγμένο θέμα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε κοινότητα μάθησης 2. ΑΝΑΛΥΣΗ: του θέματος πάνω σε συνεργατικό μοντέλο εντός της κοινότητας μάθησης 3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΥΤΟΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: πάνω στο επιλεγμένο θέμα και καθορισμός των στοιχείων της μικρο-καινοτομίας του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού Πληροφόρηση Θεματικές ενότητες α, β, γ, δ Ανάλυση Κοινότητα Θεματικές ενότητες α, β, γ, δ Καινοτομία, αυτοεπιμόρφωση & Αυτονομία Θεματικές ενότητες α, β, γ, δ Τομέας της επιμορφωτικής διαδικασίας Κοινότητα μάθησης για το θέμα n 1 Κοινότητα μάθησης για το θέμα n 2 Πληροφόρηση Πληροφόρηση Ανάλυση Ανάλυση Καινοτομία Καινοτομία Αν για παράδειγμα επιλεγούν δύο θέματα, θα δημιουργηθούν δύο Κοινότητες πρακτικής, καθεμία με δικά της χαρακτηριστικά. Via Domenico Comparetti 55/A Roma - Tel: Fax: mail: 16

18 Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σε επίπεδο αξιολόγησης αναπτύσσουμε: - την αξιολόγηση των διαδικασιών - την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης και της έρευνας σε κάθε κοινότητα μάθησης - τον επαναπρογραμματισμό της επιμόρφωσης σύμφωνα με την ανατροφοδότηση ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων γίνεται με τους 6 ΜΑΚΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ II Η θεσμική λογική Η συνεργατική μάθηση Η αξιολόγηση Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα Η σημασία και η καταλληλότητα Η καινοτομία Οι παράγοντες του ΜΟΝΤΕΛΟΥ EFQM (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) Συντονισμός Διαχείριση του προσωπικού Πολιτικές και στρατηγικές Συνεργασίες και πόροι Διαδικασίες 17

19 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγράμματος: Via Domenico Comparetti 55/A Roma - Tel: Fax: mail: 18

20 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ DI.SCOL.A: (IT) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΑΣΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ DI.SCOL.A.: - Dep. De Didactica i Organització Educativa UNIVERSIDAD DE BARCELONA (ES) - IRRE TOSCANA (IT) - ITIS Amedeo di Savoia Duca d Aosta L AQUILA (IT) - SCIENTER (IT) - UNIVERSITA ROMA III (IT) ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ DI.SCOL.A. : SIREAS (BE) Professional School Of Fashion Design (BG) Valetio High School (GR) DEIS CORK (IE) Learning Community Srl (IT) Collège National Vocational "Nicolae Titulescu" (RO), L.T. Neagoe Basarab (RO) S.G. Ioan C. Stefănescu (RO) Via Domenico Comparetti 55/A Roma - Tel: Fax: mail: 19

21 20

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αυτό ( ES01-KA ) συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να. θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση. περιέχονται σε αυτήν.

Το έργο αυτό ( ES01-KA ) συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να. θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση. περιέχονται σε αυτήν. 2015 Δραστηριότητα 1. Έκθεση του State of the Art σχετικά με υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής για τους μετανάστες: ανάλυση πλαισίου, ανάγκες και συστάσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση

The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση Dimitris Alimisis 1, Meurig Beynon 2, Jonathan Foss 2, Elizabeth Hudnott 2, Steve Russ 2 1 EDUMOTIVA, Greece 2 University of Warwick,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version Οι Συμβουλές Δράσης EILEEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγετική Ικανότητα & Παροχή Κινήτρων. Soft Skills Training for Women in Construction

Αποτελεσματική Ηγετική Ικανότητα & Παροχή Κινήτρων. Soft Skills Training for Women in Construction Αποτελεσματική Ηγετική Ικανότητα & Παροχή Κινήτρων Soft Skills Training for Women in Construction Στόχοι Μαθήματος Οι μύθοι & τα γεγονότα γύρω από την Ηγετική ικανότητα Διοίκηση vs Ηγεσία (είναι διαφορετικά;)

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΤΕΥΧΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους διαχειριστές των Σχολείων NON FOR LESL

Οδηγός για τους διαχειριστές των Σχολείων NON FOR LESL Οδηγός για τους διαχειριστές των Σχολείων Η Μη-τυπική Μάθηση μπορεί να αποτρέψει την Πρόωρη Σχολική Εγκατάλειψη ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: NI---DE-KA- ERASMUS+ NON-FOR-LESL: Η Μη-τυπική Μάθηση μπορεί να αποτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ τολή Κοινωνικών, Ανθρωπιζηικών Δπιζηημών και Σετνών Σμήμα Γιεθνών και Δσρωπαϊκών ποσδών ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις Μηχανισμός υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ SGOLC ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τελική Πρόταση για τα Δοκιμαστικά Μαθήματα Συνάντηση Αθήνας, 14 η Οκτωβρίου 2011 ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Το αποτέλεσμα του συνολικού μονοπατιού:

Διαβάστε περισσότερα

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων - Απ' ευθείας πώληση από το αγρόκτημα Περιπτώσεις απ' ευθείας πώλησης Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρηση Χρόνου. Soft Skills Training for Women in Construction

Διαχείρηση Χρόνου. Soft Skills Training for Women in Construction Διαχείρηση Χρόνου Soft Skills Training for Women in Construction Στόχοι Μαθήματος Η έννοια του χρόνου και οι κοινές παρανοήσεις Η σχέση με τον εαυτό σας, τους στόχους σας και τη διαχείρισή του χρόνου σας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 IDentifEYE D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 Project Authors Reviewer IDentifEYE CCS, EF COIN This project has been funded with support from the European Commission.

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΜΑΣΚΟΤ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Βρες τα μοτίβα Επίπεδο 1

Βρες τα μοτίβα Επίπεδο 1 31/03/2012 Βρες τα μοτίβα Επίπεδο 1 Συμπληρώστε τα κενά με τα κατάλληλα σχήματα ώστε να παραχθεί ένα μοτίβο. Μπορείτε να αναγνωρίσετε και να αναπαράγετε το μοτιβο; Ποιες ενέργειες είναι διαθέσιμες? Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 Απεξάρτηση και Απασχολησιμότητα Κεφάλαιο 5.2A Επιχείρηση και Κοινωνική Επιχείρηση

Ενότητα 5 Απεξάρτηση και Απασχολησιμότητα Κεφάλαιο 5.2A Επιχείρηση και Κοινωνική Επιχείρηση Κεφάλαιο 5.2A Co-funded by the European Union Ενότητα 5 Απεξάρτηση και Απασχολησιμότητα Κεφάλαιο 5.2A Επιχείρηση και Κοινωνική Επιχείρηση This project has been funded with support from the European Commission.

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

HANDOUTS TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANDOUTS TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία

Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία newsdys www.dys2.org Γερμανία: LiNK MV, Editha Tegler Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία Οι εντυπώσεις από τα πιλοτικά εργαστήρια στη Γερμανία Τι καινούργιο υπάρχει; Εκεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

FAMICO Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγχειρίδιο χρήσης για τον Διευκολυντή (Facilitator)

FAMICO Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγχειρίδιο χρήσης για τον Διευκολυντή (Facilitator) FAMILY CAREER COMPASS - Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children s Vocational Career EACEA Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project nr: 2013-1-PL1-LEO05-37576

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας Το παράδειγμα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών Βασίλειος Τόλιας Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2011 Τι είναι η Παιδαγωγική Διαχείριση Ποιότητας (PQM) ; PQM

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ Η περιγραφή δημιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραμμα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε μειονεκτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Empowerment kit for Immigrant women with low educational / working experience

Empowerment kit for Immigrant women with low educational / working experience Grundtvig project 4/4/2012 Empowerment kit for Immigrant women with low educational / working experience 509974-LLP-1-2010-1-SE-GRUNDTVIG-GMP Όλγα Λεβέντη Χάρης Ταµπάκης This project has been funded with

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα και Εμπειρίες από την Ολοκλήρωση της Δεύτερης Ομάδας Πιλοτικών Προγραμμάτων για υλοποίηση του ECVET,

Συμπεράσματα και Εμπειρίες από την Ολοκλήρωση της Δεύτερης Ομάδας Πιλοτικών Προγραμμάτων για υλοποίηση του ECVET, Συμπεράσματα και Εμπειρίες από την Ολοκλήρωση της Δεύτερης Ομάδας Πιλοτικών Προγραμμάτων για υλοποίηση του ECVET, 2011-2014 ΙΔΕΠ Hμερίδα Πληροφόρησης για το ECVET 8 Νοεμβρίου 2013 Δημήτρης Εγγλεζάκης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2 Αποκατάσταση και Ανθεκτικότητα

Μάθημα 2 Αποκατάσταση και Ανθεκτικότητα Ενότητες 2.3A και 2.3B Co-funded by the European Union Μάθημα 2 Αποκατάσταση και Ανθεκτικότητα Ενότητα 2.3A Γίνομαι Καθαρός: Ξεπερνώντας τον Εθισμό χωρίς Θεραπεία Ενότητα 2.3B Η Αποκατάσταση του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διαδικασίες δειγματοληψίας για την πιλοτική εφαρμογή του έργου ATS2020 στα σχολεία

Α. Διαδικασίες δειγματοληψίας για την πιλοτική εφαρμογή του έργου ATS2020 στα σχολεία ATS2020 ATS2020, ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 2 Α. Διαδικασίες δειγματοληψίας για την πιλοτική εφαρμογή του έργου ATS2020 στα σχολεία Στον πιο κάτω πίνακα συνοψίζονται οι προδιαγραφές και οι ανάγκες του έργου. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα 1 Περιεχόμενα Α Β Γ Το ECVET και ο Σκοπός του Τα Βασικά Στοιχεία του ECVET Τα Οφέλη του ECVET 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Μάρτιος 2011 Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι διάφορες δράσεις και δραστηριότητες οδήγησαν στα ακόλουθα αποτελέσµατα, τα οποία περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω: With the support

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

ΘΕΜΑ: «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικών Ασκήσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SALE Social Media Training to Combat Unemployment Among Higher Education Graduates

SALE Social Media Training to Combat Unemployment Among Higher Education Graduates SALE Social Media Training to Combat Unemployment Among Higher Education Graduates Project Number: 2014-1-AT01-KA202-000953 This project has been funded with support from the European Commission. This

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020 Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων Ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

FREE - IT: ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

FREE - IT: ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Grundtvig Learning Partnership FREE - IT: ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεύτερη Συνάντηση - Διακρατική Κινητικότητα ΤΗΝ Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Σημειώστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε εν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα Πολλοί συμμετέχοντες, λίγοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κανένα Λόγω τηλεδιασκέψεων του μεταπτυχιακού που παρακολουθώ, συνέπεσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ Γιώργος Γρηγορόπουλος Δευτεροβάθμια εκπαίδευση & ΠΤΔΕ, Παν. Πατρών Βασιλική Σπηλιωτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εσπερινά σχολεία, μια διαφορετική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία Δρ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθυντής 1 ου Εσπερινού ΓΕΛ Αθηνών zarknick@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα