ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑKΟΥΣΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ AM 568 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ Ρέθυμνο Οκτώβριος

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που συμμετείχαν με κάθε τρόπο στην αποπεράτωσή της. Πρώτα απ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Εμμανουήλ Βενιέρη που μου παρείχε τα εφόδια για την ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο θέμα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον κ. Ιωάννη Κουβαράκη για τις συμβουλές που μου έδινε σε όλο το διάστημα που διήρκεσε η σύνταξη της εργασίας. Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελένη Παύλου για την παραχώρηση της ηλεκτρικής κιθάρας. Η βοήθειά τους υπήρξε καθοριστική για την διεξαγωγή της εργασίας. Τέλος ευχαριστώ την οικογένειά μου και την Καλλιόπη Παναγιωτίδου για την ηθική και οικονομική συμπαράσταση και για τις όμορφες και δύσκολες στιγμές που μοιράστηκαν μαζί μου κατά τη συγγραφή της εργασίας. 2

3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Στην παρούσα εργασία θα κατασκευαστεί και θα μελετηθεί ηλεκτρονική διάταξη για ηλεκτρική κιθάρα όπου θα επηρεάζεται η λειτουργιά των μαγνητών της κιθάρας δίνοντας μας την δυνατότητα για λειτουργιά του κάθε μαγνήτη ξεχωριστά καθώς και τον έλεγχο αν ο μαγνήτης θα λειτουργεί σε σειρά ή παράλληλα καθώς και με αναστροφή φάσης ή χωρίς, αποσκοπώντας στην έξοδο περισσότερων ηχητικών αποτελεσμάτων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μαγνήτες, Διακόπτες, Ηλεκτρική κιθάρα. KEYWORDS: Guitar Pick-ups, Coils, Switch, Electric guitar. 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Νικόλαος Κοντογιάννης ΤΙΤΛΟΣ: Κατασκευή ηλεκτρονικού κυκλώματος επιλογέα πολλαπλών θέσεων μαγνητών ηλεκτρικής κιθάρας Οκτώβριος 2012 Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η κατασκευή κυκλώματος επιλογέα θέσεων διακόπτων για μια ηλεκτρική κιθάρα Stratocaster με 3 μονοπηνιακούς μαγνήτες. Οι στόχοι της μελέτης ήταν : 1. Η κατασκευή κυκλώματος επιλογέα θέσεων διακόπτων και ο έλεγχος της σωστής λειτουργιάς του, 2. Η προσομοίωση του κυκλώματος στο πρόγραμμα NI MULTISIM 10 για την παρατήρηση τυχόν αλλαγών ανάμεσα στις θέσεις των διακοπτών, 3. Η έξοδος περισσότερων ηχητικών αποτελεσμάτων διάμεσου της κατασκευής Η ερευνά χωρίστηκε σε τρία τμήματα. Στο πρώτο μέρος έγινε αναφορά στην ιστορία και εξέλιξη της ηλεκτρικής κιθάρας μέχρι και σήμερα και τέθηκαν οι θεωρητικές βάσεις σχετικά με την λειτουργία της καθώς και των μερών που την απαρτίζουν. Στο δεύτερο μέρος περιγράφηκαν ο σκοπός, η μεθοδολογία και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του κυκλώματος στην ηλεκτρική κιθάρα. Στο τρίτο μέρος της εργασίας παρουσιάστηκε η ψηφιακή σχεδίαση του κυκλώματος στο NI MULTISIM 10 και δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και τον τρόπο λειτουργιάς και σχεδίασης του κυκλώματος στο πρόγραμμα αυτό. Τα κυριότερα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας διάταξης σε ηλεκτρική κιθάρα ήταν οικονομική και το ηχητικό αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό, καθώς οι συνδυασμοί από τις επιλογές των διακόπτων παρείχαν περισσότερες θέσεις από τις αρχικές 5 που είχε η κιθάρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η λειτουργιά και των 3 μαγνητών σε σειρά με αναστροφή φάσης καθώς και η λειτουργιά του κάθε μαγνήτη ξεχωριστά. 4

5 ABSTRACT Nikolaos Kontogiannis TITLE: Construction of an electronic circuit with multiple choices switches that affects guitar coils October 2012 In the framework of the current thesis, the construction of a circuit that controls the switch positions of a Stratocaster electric guitar with 3 single coils was investigated. The main objectives were: 1. Building of the circuit and investigation of its proper operation. 2. Simulation of the circuit with the program NI MULTISIM 10 in order to detect the possible changes between the positions of the switches. 3. To produce audio signals from the guitar coils through the device. The structure of the thesis consists of 3 parts. The first part includes a review of the history and evolution of the electric guitar up to the present. It further establishes the theoretical principles describing the function of the guitar and its parts. The second part involves the main purpose of the study, including the materials and the methods adopted for the construction of the project applied in the electric guitar. The third part incorporated the simulation of the digital circuit in NI MULTISIM 10 software whereas further details and methodological issues in the construction and function of the circuit were discussed. The main results of the research have revealed that the device was cost effective whereas, the sound results were considered sufficient, given that the combination of the switches provided more than 5 positions, which were initially found at the factory model. Particular interest presented the function of the 3 coils working in line all together or separate and the function of the 3 coils working in line with phase inversion. 5

6 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ Ιστορική αναδρομή ηλεκτρικής κιθάρας Μέρη ηλεκτρικής κιθάρας Μαγνήτες Είδη μαγνητών ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους Είδη μαγνητών ανάλογα τον τρόπο κατασκευής τους Ηλεκτρονικά κιθάρας Παλλόμενη χορδή ταλαντώσεις ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΜΑΓΝΗΤΩΝ Στόχος της εργασίας Ηλεκτρικό κύκλωμα και υλικά για την κατασκευή του επιλογέα Συνοπτική παρουσίαση κυκλώματος Διαδικασία κατασκευής ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Υλοποίηση κατασκευής στο Ni Multisim Τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος Παρουσίαση αποτελεσμάτων θέσεων διακοπτών Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κατασκευής ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κιθάρα από τα παλιά χρόνια χρησιμοποιούνταν ως μέσο ψυχαγωγίας και χαλάρωσης. Ωστόσο, στο πέρασμα των αιώνων εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε ανάλογα με τα μέσα και την τεχνολογία της εκάστοτε περιόδου. Με την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού τη δεκαετία του 1930, η οποία οδήγησε σε επαναστατική τεχνολογική πρόοδο, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για τη κατασκευή της κιθάρας έγιναν πιο εύχρηστα, ενώ αναπτύχθηκαν τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της υγρασίας του ξύλου της κιθάρας και για τη διατήρησή της σε επιθυμητά επίπεδα. Η μείωση του χρόνου αλλά και του κόστους κατασκευής της έδωσε τη δυνατότητα στους τεχνίτες-κατασκευαστές να πειραματιστούν με διαφορετικά υλικά και διαφορετικής προέλευσης και ποιότητας ξύλα, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή χροιά ήχου σε κάθε διαφορετικό μοντέλο κιθάρας (Bonds 2003). Ακόμη, η ραγδαία εξέλιξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας και πληροφόρησης είναι οι φορείς στους οποίους οφείλεται η εξέλιξη, η δημοσιότητα και η αναγνώριση που έχει λάβει η ηλεκτρική κιθάρα. Η ηλεκτρική κιθάρα έχει λεπτό συμπαγές σκάφος, χωρίς αντηχείο, και διατάξεις σύλληψης τοποθετημένες κάτω από τις χορδές που είναι όλες μεταλλικές. Ο ήχος, διερχόμενος μέσα από ενισχυτές, μεταφέρεται σε μεγαφωνικές εγκαταστάσεις. Το σήμα που προέρχεται από την κιθάρα μπορεί να διαφοροποιηθεί ή να παραμορφωθεί με εφέ όπως το reverb και μέσω ποικιλίας διακοπτών να επιλέγουμε την λειτουργία των μαγνητών ανάλογα με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η εξέλιξη των ενισχυτών ήχου καθώς και η ποικιλία μαγνητών που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές κιθάρες έχει δώσει την ευχέρεια στους σύγχρονους κιθαρίστες να πειραματίζονται με νέους ήχους. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η μορφοποίηση ενός κυκλώματος ηλεκτρικής κιθάρας Stratocaster με 3 μονούς μαγνήτες και το πώς μπορεί να διαμορφωθεί ο ήδη υπάρχων ήχος που πηγάζει από την κιθάρα. Το συγκεκριμένο στυλ κυκλώματος διακοπτών υπήρξε αρχική ιδέα του κιθαρίστα των Queen, Brian May ο οποίος κατασκεύασε την πρώτη του κιθάρα μονός και στην συνέχεια πρόσθεσε πολλαπλούς διακόπτες (www.brianmayguitars.co.uk). Σήμερα υπάρχει 7

8 ολόκληρη βιομηχανία κατασκευής παρόμοιων κυκλωμάτων και αρκετές πατέντες πάνω στην αρχική αυτή ιδέα. Η εργασία έχει διαχωριστεί σε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, τα λειτουργικά μέρη από τα οποία απαρτίζεται καθώς και τον τρόπο λειτουργίας μίας ηλεκτρικής κιθάρας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του κυκλώματος που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή επιλογέα διακοπτών ώστε να μελετηθούν οι δυνατότητες παραγωγής καινούριων ήχων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εργασίας, όπως προέκυψαν από την Ac ανάλυση του κυκλώματος που κατασκευάστηκε στο πρόγραμμα NI MULTISIM 10 καθώς και όλες οι πιθανές επιλογές μεταξύ της θέσης των διακοπτών. 8

9 1. Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 1.1 Ιστορική αναδρομή ηλεκτρικής κιθάρας Ηλεκτρική αποκαλείται η κιθάρα που χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνήτες για να μετατρέψει τον ηχητικό παλμό των ατσάλινων χορδών της σε ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο μπορεί έπειτα να ενισχυθεί από ένα σύστημα ενισχυτή-ηχείου. Το σήμα που προέρχεται από την κιθάρα μπορεί κάποιες φορές να διαφοροποιηθεί με εφέ όπως το reverb ή να παραμορφωθεί. Ενώ οι περισσότεροι τύποι ηλεκτρικής κιθάρας φέρουν έξι χορδές, απαντώνται και επτάχορδες οι οποίες χρησιμοποιούνται από κάποιους μουσικούς της τζαζ και της μέταλ μουσικής, ειδικά του είδους νιου μεταλ (Nu Metal), καθώς και δωδεκάχορδες με έξι ζεύγη χορδών οι οποίες απέχουν διάστημα μιας οκτάβας τις οποίες συναντάμε κυρίως σε μουσικά είδη όπως το jungle pop και το ροκ (el.wikipedia.org). Η ηλεκτρική κιθάρα χρησιμοποιήθηκε αρχικά από big band μουσικούς της τζαζ ως ένα κούφιο όργανο, ηλεκτρικώς ενισχυμένο για μεγαλύτερη ένταση κατά την περίοδο της άνθησης του σουίνγκ. Η επιθυμία αυτή ήταν πιο έντονη την εποχή που άρχισαν να δημιουργούνται μεγάλες μπάντες διότι οι ακουστικές κιθάρες εκείνη την εποχή μετά βίας ακούγονταν ανάμεσα στα υπόλοιπα όργανα. Πριν από τις σύγχρονες ηλεκτρικές κιθάρες οι κατασκευαστές πειραματίστηκαν με την ενίσχυση του ήχου της ακουστικής κιθάρας χρησιμοποιώντας μικρόφωνα ή μαγνήτες βολφραμίου. Οι μαγνήτες βολφραμίου χρησιμοποιούνταν για να τροποποιήσουν τα προς ενίσχυση ακουστικά όργανα. Οι πρώτες ηλεκτρικές κιθάρες διέθεταν κούφιο σώμα, ατσάλινες χορδές και ηλεκτρομαγνήτες με σπείρες από βολφράμιο που κατασκεύαζε η εταιρία Rickenbacker το Παρόλο που μερικές από τις πρώτες κατασκευάστηκαν από τον Les Paul, ο πρώτος επιτυχημένος εμπορικά τύπος ηλεκτρικής κιθάρας με κούφιο σώμα ήταν η Fender Esquire το Η ηλεκτρική κιθάρα ήταν ένα όργανο-κλειδί για την ανάπτυξη πολλών μουσικών ειδών που εμφανίστηκαν από τα τέλη του 1940 και μετά όπως το Σικάγο Μπλουζ, το πρώιμο Ροκ εντ Ρολ και το Ροκαμπίλι καθώς και το Μπλουζ Ροκ του Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε διάφορα άλλα είδη μουσικής όπως η κάντρι, η Άμπιεντ, η Νιού Έιτζ, καθώς και σε κάποια είδη σύγχρονης ορχηστρικής μουσικής (Ingram 2001). 9

10 Η ηλεκτρική κιθάρα είναι το αποτέλεσμα της επιθυμίας που είχαν οι κιθαρίστες να ακουστούν πιο δυνατά και με περισσότερο όγκο. Το 1946 ο κατασκευαστής ενισχυτών μουσικών οργάνων και τεχνικός ραδιοφώνου Clarence Leonidas Fender, γνωστότερος ως Leo Fender κατασκεύασε μέσω της ομώνυμης εταιρίας την πρώτη επιτυχημένη εμπορικά συμπαγή ηλεκτρική κιθάρα με μονό ηλεκτρομαγνήτη η οποία αρχικά ονομάστηκε Fender Esquire. Ήταν το πρώτο ουσιαστικό κατασκευαστικό πέρασμα από την τυπική κιθάρα που χρησιμοποιείτο στη τζαζ προς το όργανο που θα έβρισκε απήχηση από τους μουσικούς της κάντρι της δυτικής Καλιφόρνια. Η εκδοχή της Esquire με δυο μαγνήτες ονομάστηκε αρχικά Broadcaster, όνομα το οποίο άλλαξε σε Fender Telecaster έπειτα από γεγονός συνωνυμίας/ομοηχίας με το σετ ντραμς Broadkaster (Bacon 2005). Στα χαρακτηριστικά της Telecaster περιλαμβάνονταν: Σώμα από φλαμουριά που ενωνόταν με 4 μπουλόνια και ατσάλινο δίσκο με ένα μάνικο από σφένδαμο 25½ ιντσών, 21 ή 22 τάστων, 2 εξαπολικούς μαγνήτες, έναν προς τη γέφυρα κι έναν προς το λαιμό, ένα ρυθμιστικό τόνου και ένα έντασης, έναν διθέσιο επιλογέα μαγνήτη και μια έξοδο για ηλεκτρικό καλώδιο στο πλάι του οργάνου. Ένα μαύρο κομμάτι από βακελίτη πάνω στο σώμα έκρυβε το ηλεκτρικό σύστημα του οργάνου. Το βιδωτό μάνικο οφειλόταν στην πεποίθηση του Leo Fender ότι ο γενικότερος σχεδιασμός του οργάνου θα όφειλε να ευνοεί την άμεση και οικονομική αντικατάστασή/επισκευή των επιμέρους κομματιών του. Λόγω της εμπορικής απήχησης της Telecaster εμφανίστηκαν σύντομα κάποιο όργανα φέροντα το λογότυπο της εταιρίας αλλά χωρίς αναγνωριστικό μοντέλου, τα οποία αποκαλούνται από τους συλλέκτες σαν Nocasters. Το 1954 η Fender δημιούργησε την Stratocaster η οποία έγινε πολύ δημοφιλής στους μουσικούς όπως : Eric Clapton, Jimi Hendrix, Eric Johnson, Stevie Ray Vaughn (Brosnac 1987). Τέλη της δεκαετίας του 1930 ο Les Paul πήρε ένα κομμάτι συμπαγές ξύλο 14x4 και το προσκόλλησε στο τέλος του λαιμού της κιθάρας. Μετά προσάρμοσε δύο μαγνήτες και μια γέφυρα στο κυρίως σώμα της κιθάρας σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι ένα συμπαγές σώμα κιθάρας έχει καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα από τις ηλεκτρικές κιθάρες εκείνης της εποχής. Το 1940 πήρε την δημιουργία του και πήγε στην Εpiphone και την Gibson για να επιδείξει της δυνατότητες του συμπαγούς σώματος της ηλεκτρικής του κιθάρας, ελπίζοντας ότι κάποιος θα 10

11 προσφερθεί να κατασκευάσει το όργανο. Όμως δεν έγινε έτσι. Τότε, αποφάσισε να δώσει μια πιο καθαριστική μορφή στην κατασκευή του κατασκευάζοντάς την μέσα σε ένα σώμα από κιθάρα Εpiphone. Έτσι ο Les Paul ανακάλυψε την ηλεκτρική κιθάρα σε συμπαγές σώμα όπως είναι και σήμερα (Ingram 2001). Στα χρόνια που ακολούθησαν και με τη βοήθεια της τεχνολογίας κατασκευάστηκαν διάφορα μοντέλα ηλεκτρικής κιθάρας. Το 2007 η Gibson παρουσίασε την 1 η κιθάρα ρομπότ. Η κιθάρα αυτή διαθέτει ρομποτικά μηχανήματα που συνδέονται με της χορδές και μπορεί να κουρδιστεί στην επιθυμητή ρύθμιση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εικόνα 1. Σχέδιο της κιθάρας lap-steel της Fender από την αίτηση πατέντας του (Πηγή E%BA%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1 1.2 Μέρη ηλεκτρικής κιθάρας Μια συνηθισμένη ακουστική κιθάρα παράγει ήχο εξ-ολοκλήρου μέσα από την δόνηση. Όταν πάλλεται η χορδή κινείται μπρος πίσω μετακινώντας τον αέρα που την περιβάλει. Κύματα ηχητικής ενέργειας κινούνται μέσα στο σώμα της 11

12 κιθάρας δημιουργώντας αντηχήσεις οι οποίες ενισχύουν τον ήχο της κιθάρας. Αν παρατηρήσουμε μια ηλεκτρική κιθάρα θα δούμε ότι αποτελείται από ένα συμπαγές σώμα φτιαγμένο από ξύλο και σπανιότερα από πλαστικό. Ο ήχος στην ηλεκτρική κιθάρα δημιουργείται τελείως διαφορετικά απ ότι στην ακουστική. Στην ηλεκτρική κιθάρα οι μαγνήτες μετατρέπουν τον παλμό της χορδής σε ασθενές ηλεκτρικό σήμα. Το ηλεκτρικό σήμα ενισχύεται και παράγεται ο ήχος (www.explainthatstuff.com/electricguitars.html). Ας μελετήσουμε αναλυτικότερα πως παράγεται ο ήχος σε μια ηλεκτρική κιθάρα. Εικόνα 2. Λειτουργία μαγνήτη σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα εξαρτήματα της κιθάρας. (Πηγή 1. Η ράβδος του μαγνήτη που δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο τριγύρω της. 2. Το μαγνητικό πεδίο. Εκτείνεται αόρατα μέσα από τις χορδές της κιθάρας. 3. Χορδή κιθάρας. Πάλλεται άμα δονηθεί. Καθώς είναι φτιαγμένη από μέταλλο στην ουσία είναι ένας αγωγός που κινείται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο. Έτσι επάγεται μια μικρή τάση καθώς πάλλεται. Το επαγόμενο ρεύμα δημιουργεί το δικό του μαγνητικό πεδίο γύρω από την χορδή. 4. Πηνίο από λεπτό σύρμα (κίτρινο) το οποίο ανιχνεύει το μαγνητικό πεδίο και παράγει μια μικρή τάση. 5. Ενισχυτής. Ενισχύει την τάση που παράγεται από το πηνίο ώστε να μπορεί να οδηγηθεί το σήμα σε μεγάφωνο. 6. Μεγάφωνο. Μετατρέπει το ηλεκτρικό ρεύμα σε ήχο. 12

13 1.3 Μαγνήτες Οι μαγνήτες που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές κιθάρες είναι ένα σύστημα μαγνητών (πόλων) περιελιγμένων με καλώδιο χαλκού (πηνίο) με σκοπό την δημιουργία ενός ηλεκτρομαγνήτη που έχει την ιδιότητα να μετατρέπει τις διαταραχές που προκαλεί η κίνηση μιας ατσάλινης χορδής στο μαγνητικό του πεδίο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Οι πόλοι ενός μαγνήτη μπορεί να είναι μονοί, διπλοί, τύπου ράγας ή ακόμη και ρυθμιζόμενοι ώστε να μπορούμε να επιτύχουμε μια πολύ καλή ισορροπία εντάσεων μεταξύ των χορδών. Μια ηλεκτρική κιθάρα μπορεί να έχει από ένα μέχρι τρείς μαγνήτες τοποθετημένους πάνω στο σκάφος της σε διαφορετικές θέσεις (Γέφυρα- Bridge, Μέση-Middle, Μπράτσο-Neck)(Cavendish 2003). Ο ήχος ενός μαγνήτης καθορίζεται από τους εξής παράγοντες (www.noiz.gr): 2. Το υλικό και το πάχος των μαγνητικών πόλων του (Alnico I, Alnico II, Alnico V, Ceramic, SCN κλπ) 3. Το είδος, το πάχος, και την ποσότητα του χαλκού περιέλιξης στο πηνίο του (καθαρότητα χαλκού διατομή και στροφές περιέλιξης ) 4. Το εξωτερικό περίβλημα του μαγνήτη (πλαστικό, επιχρωμιωμένος ή επιχρυσωμένος χαλκός, αλουμίνιο, ξύλο κλπ) Πιο σκληρά μέταλλα δίνουν πιο πρίμο ήχο και διευρύνουν το πεδίο του μαγνήτη, πιο μαλακά μέταλλα, δίνουν πιο μπάσο και γλυκό ήχο. Επίσης ο τελικός ήχος από ένα μαγνήτη καθορίζεται και από τα υπόλοιπα μέρη του κυκλώματος, όπως ποτενσιόμετρα, πυκνωτές, αντιστάσεις κλπ Είδη μαγνητών ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους 1. Ceramic Υψηλότερη ροή από τους Alnico V, χαμηλότερη όμως από Alnico I και SCN, έχει πιο σκληρό ήχο από τους προηγούμενους με αρκετό attack. 2. SCN Υψηλής ροής και σχεδόν διπλάσιου πεδίου σε σχέση με το μέγεθος του, μπορεί να κάνει έναν μονό μαγνήτη να ακούγεται σαν διπλός, και έχει vintage ήχο και καλή επιμήκυνση του ήχου. 3. Alnico I είναι πολύ κοντά στον SCN (ηχητικά), αλλά ο SCN είναι πιο ευαίσθητος, και αρκετά επιρρεπής στα χτυπήματα. 13

14 4. Alnico IΙ Σε σχέση με SCN και Alnico I έχει χαμηλότερη ευαισθησία, αλλά έχει γρήγορη ροή, γλυκό άκουσμα και μεγάλη διάρκεια ήχου. 5. Alnico V Έχει μέτρια ροή και ήχο στρογγυλό με αρκετές χαμηλές συχνότητες Είδη μαγνητών ανάλογα τον τρόπο κατασκευής τους Α. Μονός μαγνήτης (Single Coil). Αποτελείται από ένα πηνίο και έχει ως χαρακτηριστικά τον καθαρό ήχο μέτριας εξόδου, αλλά με θόρυβο που προκαλείται συνήθως από την χαμηλή συνολική του αντίσταση σε συνδυασμό με εξωτερικούς παράγοντες όπως, ραδιοκύματα, θερμικές λάμπες και φθορισμού, οθόνεςτηλεοράσεις καθοδικού σωλήνα (CRT), ύπαρξη συνδεδεμένων συσκευών στην ίδια γραμμή παροχής του ενισχυτή όπως ψυγεία, μετασχηματιστές υψηλής τάσης, φωτιστικά κλπ. Εικόνα 3. Μονός μαγνήτης. (Πηγή ) Β. Διπλοί μαγνήτες (Humbuckers). Μαγνήτες που αποτελούνται από δύο πηνία και ξεκίνησαν να φτιάχνονται στα μέσα της δεκαετίας του 50 από τον Seth Lover για την Gibson. Το σκεπτικό ήταν αρχικά η εξάλειψη του θορύβου που υπήρχε μέχρι τότε απ τους μονούς, αλλά αυτό τους οδήγησε στην κατασκευή μαγνητών μεγαλύτερης εξόδου, αφού τα δύο πηνία ήταν συνδεδεμένα σε σειρά, άρα είχαν και μεγαλύτερη συνολική αντίσταση. Επίσης λόγο μεγέθους το μαγνητικό πεδίο ήταν διπλάσιο των μονών. Χαρακτηριστικό στον ήχο τους είναι ο πιο παχύς ήχος, η μεγάλη έξοδος, η έλλειψη θορύβων και η μεγαλύτερη (σε σχέση με τους μονούς) ευαισθησία τους (sensitivity). 14

15 Εικόνα 4. Διπλοί μαγνήτες. (Πηγή ) Γ. Διπλοί Σε Μέγεθος Μονών (Stack Humbuckers). Αυτοί οι μαγνήτες φτιάχτηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 70, για να δώσουν λύση στις κιθάρες με μονούς μαγνήτες που είχαν θορύβους. Το αποτέλεσμα είναι ένας αθόρυβος μαγνήτης με ήχο πολύ κοντά στους μονούς αλλά με την ησυχία του διπλού. Αρχικά οι πρώτοι stacked humbuckers είχαν πρόβλημα στο σήμα εξόδου, κάτι που όμως δεν υπάρχει σήμερα, μιας και οι τεχνικές και τα υλικά κατασκευής έχουν εξελιχθεί κατά πολύ από τότε. Εικόνα 5. Διπλοί μαγνήτες σε μέγεθος μονών. (Πηγή ) Λόγω της διπλής καλωδίωσης των Διπλών (Humbucker) και των Διπλών σε μέγεθος μονού (Stack Humbucker), υπάρχουν επιπλέων συνδυασμοί σύνδεσης, όπως σε σειρά, παράλληλα, διαχωρισμός πηνίων (coil split) κλπ. Δ. Ενεργοί Μαγνήτες (Active Pickups). Αρχικά ήρθαν και αυτοί ως εναλλακτική λύση των stacked humbuckers και του προβλήματος εξόδου που είχαν, στην δεκαετία του 70. Η ιδέα ήταν παρόμοια, αλλά με την ενσωμάτωση ενός προενισχυτή μέσα στον μαγνήτη και η απαραίτητη χρήση μπαταρίας για την 15

16 τροφοδοσία έθεσαν νέα στάνταρ στην αγορά των μαγνητών. Χαρακτηριστικό στον ήχο τους είναι ο σχεδόν μηδενικός θόρυβος, η πολύ μεγάλη έξοδος και ευαισθησία τους. Εικόνα 6. Ενεργοί μαγνήτες. (Πηγή ) Ε. Lipstick (κραγιόν). Εμφανίστηκαν κάπου στα μέσα των 50 s απ την Danelectro. Η ονομασία τους έχει βάση, καθώς όντως συσκευάζονταν μέσα σε άδεια σωληνάρια από κραγιόν. Κατασκευαστικά διαφέρουν στο ότι το πηνίο είναι τυλιγμένο απευθείας πάνω στον μαγνήτη χωρίς μπομπίνα για το πηνίο και έπειτα το τύλιγαν με μία πλαστική ταινία πριν τον κλείσουν στο...κραγιόν. Ο ήχος τους είναι συνδεδεμένος με το Rockabilly και Surf εκείνης της εποχής, στακάτο, με έμφαση στα μεσαία και πρίμα, αλλά και με θόρυβο καθώς ήταν άλλη μία υλοποίηση μονού. Εικόνα 7. Μαγνήτες Lipstick. (Πηγή: ) 16

17 ΣΤ. Soapbar. Στην ουσία, οι πρώτοι μονοί μαγνήτες που έχουν κατασκευαστεί μαζικά, κάπου στα μέσα με τέλη της δεκαετίας του 40 από την Vox και την Gibson. Κατασκευαστικά, το πηνίο είναι τυλιγμένο σε πιο ευρεία διάταξη (wide) για να καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνεια το μαγνητικό πεδίο με τα κλασσικά polepieces να φαίνονται στην επιφάνεια του. Ηχητικά ένας ήχος πιο παχύς από ένα μονό, αλλά με το attack και...το θόρυβο του μονού. Αργότερα εμφανίστηκαν και υλοποιήσεις διπλών soapbar που εξάλειψαν το πρόβλημα των θορύβων, αλλά δίνοντας και ένα άλλο, πιο παχύ χαρακτήρα στον ήχο τους. Εικόνα 8. Soapbar. (Πηγή: ) Ζ. Z-Coil Pickups. Ήταν εφεύρεση του Leo Fender και του George Fullerton, που χρησιμοποίησαν για τις κιθάρες τους (G&L Guitars), η ιδέα ήταν ένα μεγάλο πηνίο (σχεδόν διπλού) με τα polepieces να είναι χωρισμένα σε δύο μέρη ανά τρείς χορδές. Αργότερα προστέθηκαν ρυθμιζόμενα polepiece και ονομάστηκαν MFD Z-Coil Pickups. Ήχος με αρκετές ιδιαιτερότητες ειδικά στα μπάσα και με πιο μαλακά μεσαία και πρίμα. Λόγω σχήματος (Ζ) και των ρυθμιζόμενων polepieces, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη ρύθμιση για ένα σωστό ηχητικό αποτέλεσμα. 17

18 Εικόνα9.Z coil pickups. (Πηγή: ) 1.4 Ηλεκτρονικά κιθάρας Η συνδεσμολογία των ηλεκτρικών που απαρτίζουν μια ηλεκτρική κιθάρα βασίζεται σε ένα απλό κύκλωμα το οποίο αποτελείται από: Μαγνήτες. Ανάλογα με το είδος της κιθάρας υπάρχει και ο αντίστοιχος αριθμός μαγνητών. Στην Gibson les Paul υπάρχουν δύο διπλοπηνιακοί μαγνήτες (humbuckers) ενώ στην Fender Stratocaster υπάρχουν τρεις μονοπηνιακοί μαγνήτες (single coil). Οι μαγνήτες μετατρέπουν τον παλμό της χορδής σε ασθενές ηλεκτρικό σήμα. Ποτενσιόμετρο έντασης. Ρυθμίζει την ένταση του σήματος που θα φτάσει από τους μαγνήτες στην έξοδο. Ποτενσιόμετρο τόνου. Ρυθμίζει τις υψηλές συχνότητες που βγαίνουν στην έξοδο της κιθάρας (πρίμα). Με την αποκοπή των υψηλών συχνοτήτων θα έχουμε περισσότερες χαμηλές συχνότητες (μπάσα). Πυκνωτής. Λειτουργεί σαν φίλτρο. Βρίσκεται κολλημένος πάνω σε ένα ποτενσιόμετρο ρύθμισης τόνου και σε συνδυασμό με αυτό ο ρόλος του είναι η αποκοπή συχνοτήτων. Βύσμα. Ένα μονοφωνικό βύσμα ως έξοδος για τον ενισχυτή D.I., κτλ. Επιλογέας. Είναι ένας διακόπτης πολλαπλών θέσεων που ελέγχει την λειτουργία των μαγνητών της ηλεκτρικής κιθάρας. 18

19 Εικόνα 10. Τυπικό κύκλωμα ηλεκτρικής κιθάρας (Πηγή: Η ηλεκτρική κιθάρα δεν ήταν πρακτικό όργανο μέχρι που αναπτύχτηκαν αποτελεσματικοί τρόποι που αντιλαμβάνονταν την κίνηση μερών του οργάνου και να μετατρέπεται αυτή σε αναλογική τάση. Ένα από τα πειράματα του Les paul ήταν να φτιάξει μια βελόνα φωνογράφου στο πάνω μέρος μιας ακουστικής κιθάρας. Καθώς η βελόνα ήταν σχεδιασμένη να αυξάνει της δονήσεις που προκαλούνται από την πλευρική θέση των αυλακώσεων σε ένα δίσκο καθώς αυτός περιστρέφεται, ενίσχυε και τις δονήσεις από το καπάκι της κιθάρας. Ο πρώτος πρακτικός τύπος μαγνήτη που χρησιμοποιήθηκε σε συμπαγές σώμα ηλεκτρικής κιθάρας ήταν επαγωγικός ηλεκτρομαγνήτης. Αυτός ο απλός μηχανισμός ανιχνεύει της αλλαγές σε ένα μαγνητικό πεδίο που προκαλούνται από κινούμενες ατσάλινες χορδές. Οι επαγωγικοί μαγνήτες δεν είναι ο μοναδικός τύπος μαγνητών. Διαφορετικοί τύποι οργάνων απαιτούν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους μαγνήτες (French 2008). Οι επαγωγικοί ηλεκτρομαγνήτες είναι μια κομψή έκφραση των βασικότερων αρχών του ηλεκτρομαγνητισμού. Η βασική ιδέα είναι να στηθεί ένα μαγνητικό πεδίο και με την χρήση ενός πηνίου σύρματος να αντιλαμβάνονται οι δονήσεις στο πεδίο που δημιουργούνται από το τσίμπημα της χορδής. Ο Michael Faraday ανακάλυψε την σχέση ανάμεσα στον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό και αργότερα εξελίχτηκε σε μαθηματική μορφή από τον James Clerk Maxwell. Ο Faraday ανακάλυψε ότι η μετακίνηση ενός μαγνήτη μέσα από ένα συρμάτινο πηνίο δημιουργεί επαγωγικό ρεύμα στο σύρμα. Επίσης παρατήρησε ότι συνέβαινε το ίδιο αν μετακινούσε το πηνίο και κρατούσε τον μαγνήτη σταθερό. Αυτό το φαινόμενο ονομάστηκε ο νομός του Faraday και αποτελεί μια από τις εξισώσεις του Maxwell. Οι ηλεκτρομαγνήτες χρησιμοποιούνται είτε σαν single coil ή σαν double coil 19

20 (humbuckers). Οι δυο διαφορετικές αυτές χρήσεις προσφέρουν διαφορετική απόκριση συχνότητας και διαφορετική ευαισθησία στον ηλεκτρομαγνητικό και στον ηλεκτροστατικό θόρυβο (ό.π.). Η εικόνα 11 μας δείχνει πως έχουν τοποθετηθεί δυο μονοπηνιακοί μαγνήτες πάνω σε μια ηλεκτρική κιθάρα ενώ στην εικόνα 12 φαίνονται οι γραμμές του πεδίου ενός μαγνήτη ενώνουν τους αντιθέτους πώλους. Εικόνα 11. Μονοπηνιακοί μαγνήτες. (Πηγή: French 2008) Εικόνα 12. Γραμμές μαγνητικού πεδίου. (Πηγή: French 2008) Θεωρητικά θα ήταν δυνατό να ενισχυθεί απλά το δυναμικό τάσης στα άκρα μιας παλλόμενης χορδής διαμέσου του μαγνητικού πεδίου αλλά δεν είναι πρακτικό. Η τάση που αναπτύσσεται είναι παράγων της εντάσεως του μαγνητικού πεδίου και ο αριθμός των σπειρών του χάλκινου σύρματος του μαγνήτη κινείται σε σχέση με το πεδίο. 20

21 Οπού e είναι η τάση (αντιπροσωπεύει την ηλεκτρεγερτική δύναμη, το σύμβολο αυτό χρησιμοποιούνταν πριν η μονάδα της ηλεκτρεγερτικής δύναμης ονομαστεί Volt προς τιμή του Αλεσάντρο Βόλτα), Ν είναι ο αριθμός των στροφών του πηνίου και Φ η μαγνητική ροη. Έτσι αν Ν=1 το σύρμα θα είναι σχετικά ανέπαφο σε αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο. Για να αυξηθεί η ευαισθησία πρέπει είτε να αυξηθούν ο αριθμός των στροφών του σύρματος είτε να αυξηθεί η δύναμη του μαγνητικού πεδίου. Η λύση ήταν να κατασκευαστεί ένα πηνίο από λεπτό σύρμα γύρω από τον μαγνήτη τον ίδιο όπως φαίνετε στο σχήμα 13. Αυτό λειτουργεί διότι η παλλόμενη χορδή και το μαγνητικό πεδίο είναι συνδυασμένα και η παλλόμενη χορδή επίσης επηρεάζει το πεδίο κάνοντας το να ταλαντώνεται. Η εξίσωση απαιτεί να υπάρχει σχετική κίνηση μεταξύ του μαγνητικού πεδίου και του σύρματος του πηνίου είτε το ένα είτε και τα δυο θα μπορούσαν να κινούνται. Είναι τυπικό για τους ηλεκτρομαγνητικούς μαγνήτες να έχουν αρκετούς μαγνήτες στο εσωτερικό τους μέσα σε ένα ενιαίο συρμάτινο πηνίο. Αρκετοί μαγνήτες όπως αυτός της εικόνας 11 έχουν βίδες συνδεδεμένες με τους μαγνήτες που δρουν ως επεκτάσεις του μαγνήτη. Μπορούν να ρυθμιστούν για να μεταβάλλουν την απόσταση από την χορδή και συνεπώς να επηρεάζουν τον ήχο. Εικόνα 13. Συρμάτινο πηνίο τυλιγμένο γύρω από μια μπάρα χάλυβα καθώς και οι αλληλεπιδράσεις του μαγνητικού πεδίου σε συνδυασμό με την παλλόμενη χορδή.(πηγή: French 2008) 21

22 Εικόνα 14. Συρμάτινο πηνίο τυλιγμένο γύρω από μια μπάρα χάλυβα. (Πηγή: French 2008) Οι πιο συνηθισμένες μορφές μαγνητών ηλεκτρικής κιθάρας είναι οι μονοπηνιακοί και οι διπλοπηνιακοί ή humbucker. Ένας humbucker τυπικά χρησιμοποιεί ένα μαγνήτη με πόλους χάλυβα ή μια μπάρα χάλυβα σε κάθε άκρο. Το συρμάτινο πηνίο τυλίγεται γύρω από ένα πόλο όπως φαίνετε από την εικόνα 14. Είναι τυλιγμένο γύρω από τους μαγνήτες και λειτουργεί σαν κεραία και ανταποκρίνεται σε κάθε ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο του περιβάλλοντος χώρου. Η πιο κοινή πηγή τέτοιου θορύβου είναι ένα σήμα 60Hz από τα καλώδια που μεταφέρουν εναλλασσόμενο ρεύμα. Αυτό εκδηλώνεται σαν ένα χαμηλό βουητό στον ήχο που προέρχεται από τον ενισχυτή. Η ιδέα πίσω από τους μαγνήτες humbucker ήταν τα δυο πηνία είναι σε σειρά το ένα με το άλλο αλλά τυλίγονται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Και τα δυο πηνία διαισθάνονται τις ίδιες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές αλλά το ένα πηνίο της αναλαμβάνατε 180 μοίρες εκτός φάσης από το άλλο. Δεδομένου ότι οι μαγνητικοί πόλοι έχουν αντιστραφεί η απόκριση προς τις χορδές δεν επηρεάζεται από την αλλαγή κατεύθυνσης του πηνίου. Το αποτέλεσμα είναι να εξουδετερώνει τον θόρυβο ενώ διατηρεί το σήμα από την δόνηση της χορδής (Cavendish 2003). Ας υποθέσουμε ότι ένας μαγνήτης τοποθετείται 85% της απόστασης από τον καβαλάρη της ηλεκτρικής κιθάρας τότε η κίνηση της χορδής σε συνάρτηση με το χρόνο σε αυτή τη θέση δίνεται από την σχέση : 22

23 y(t)=0.4540sin(1232t) sin(2463t) sin(3694t). Ωστόσο ένας μαγνήτης Humbucker έχει 2 πηνία των οποίων το κέντρο είναι 19mm το ένα μακριά από το άλλο. Εάν το πρώτο πηνίο ήταν ευθυγραμμισμένο με το σημείο 85% το δεύτερο πηνίο θα ευθυγραμμιστεί με το σημείο 88%. Η θέση της χορδής σε συνδυασμό με τον χρόνο μας δίνετε από την σχέση : sin sin sin Στην εικόνα 15 παρατηρούμε την κίνηση των χορδών σε συνάρτηση με το χρόνο. Εικόνα 15. Κίνηση των χορδών με βάση την θέση των μαγνητών. (Πηγή: French 2008) Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τον ήχο που παράγεται από τον μαγνήτη είναι η σύνθετη ηλεκτρομαγνητική του αντίσταση. Η σύνθετη αντίσταση είναι ανάλογη με την αντίσταση αλλά διαφέρει στο ότι εξαρτάται από την συχνότητα. Δυστυχώς δεν υπάρχει βολική μέτρηση για την σύνθετη αντίσταση όπως υπάρχει για την αντίσταση. Έτσι οι κατασκευαστές των μαγνητών γενικότερα δίνουν πληροφορίες γενικότερα για την σύνθετη αντίσταση. Ένας μονοπηνιακός μαγνήτης χρησιμοποιεί ένα λεπτό διαμέτρου σύρμα τυλιγμένο γύρω από ένα πηνίο (French 2008). 23

24 1.5 Παλλόμενη χορδή ταλαντώσεις Ελεύθερη ταλάντωση είναι η περιοδική κίνηση που παρατηρείται όταν το σύστημα μετατοπιστεί από τη θέση ισορροπίας του, ενώ όταν το σύστημα υφίσταται την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων τότε η ταλάντωση είναι εξαναγκασμένη. Στην περίπτωση που η συχνότητα της δύναμης διέγερσης είναι ίση με τη φυσική συχνότητα του συστήματος, τότε δημιουργείται το φαινόμενο του συντονισμού. Το σύνολο σχεδόν των φυσικών συστημάτων παρουσιάζει περισσότερες από μία φυσικές συχνότητες ή αλλιώς ιδιοσυχνότητες όπως ονομάζονται (Σπυρίδης 1990). Όταν δημιουργηθεί συντονισμός σε ένα μουσικό όργανο, τότε κυριαρχεί ένας τρόπος ταλάντωσής του, ενώ όταν αυτό δεν συντονίζεται υπάρχει ένας συνδυασμός των τρόπων με τους οποίους μπορεί να ταλαντωθεί. Κατά τη δημιουργία του συντονισμού παράγονται στάσιμα κύματα και το πλάτος της ταλάντωσης μπορεί να αυξηθεί θεωρητικά απεριόριστα, συγκρατείται όμως λόγω της απόσβεσης του συστήματος (Young 2005). Η ταλάντωση μιας χορδής σε φυσικό περιβάλλον έχει απώλειες ενέργειας, κυρίως μέσω των δυνάμεων τριβής, κι έτσι το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται και, εν τέλει μηδενίζεται. Με την επίδραση τέτοιων δυνάμεων εξασθένησης η μηχανική ενέργεια του συστήματος ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου, οπότε η ταλάντωση φθίνει βαθμιαία και λέγεται φθίνουσα η αλλιώς αποσβένουσα. Ο κάθε μαγνήτης της ηλεκτρικής κιθάρας λαμβάνει διαφορετικό σήμα από την ταλάντωση της χορδής και αυτό διότι η χορδή δεν ταλαντώνεται το ίδιο σε ολόκληρο το μήκος της. Καθώς η τιμή της δύναμης εξασθένισης πλησιάζει την τιμή της δύναμης επαναφοράς οι ταλαντώσεις φθίνουν γενικότερα, το σύστημα δεν ταλαντώνεται, αλλά απλώς επανέρχεται στην θέση ισορροπίας όπου και σταματά. Τότε λέμε ότι έχουμε κρίσιμη απόσβεση (Παπαδογιάννης Ν, Μπακαρέζος Ε. 2004). 24

25 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 2. Στόχος της εργασίας Η μετατροπή του διακόπτη που επηρεάζει τη λειτουργία των μαγνητών μιας ηλεκτρικής κιθάρας παρέχει τη δυνατότητα μεγαλύτερου ηχητικού εύρους γεγονός που δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των μουσικών καθώς διευρύνονται οι δυνατότητες χρήσης του οργάνου τους. Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί η ποικιλία των ήχων που μπορεί να προέλθουν από τη χρήση πέντε διακοπτών αντί ενός που προϋπάρχει στο εργοστασιακό μοντέλο. Για την επίτευξη των σκοπών της εργασίας τροποποιήθηκε ηλεκτρονική διάταξη της ηλεκτρικής κιθάρας με την αντικατάσταση του μονού διακόπτη πέντε θέσεων με δύο διακόπτες τύπου Διπλού Πόλου Διπλής Ενέργειας (DPDT) και τρεις διακόπτες τύπου Μονού Πόλου Μονής Ενέργειας (SPST). Έπειτα έγινε προσομοίωση του κυκλώματος στο πρόγραμμα NI Multisim 10 ώστε να μελετηθούν οι δυνατότητες παραγωγής ηχητικού σήματος με τις νέες επιλογές των διακοπτών. 25

26 2.1 Ηλεκτρικό κύκλωμα και υλικά για την κατασκευή του επιλογέα Εικόνα 16. Manual ηλεκτρικής κιθάρας. (Πηγή Για την συγκεκριμένη εργασία έχουμε στην διάθεση μας μια ηλεκτρική κιθάρα Fender Stratocaster by squire.το manual της κιθάρας με τον αρχικής κατασκευής 5 θέσεων διακόπτη φαίνετε στην παραπάνω εικόνα. Εικόνα 17. Ηλεκτρονικό σχέδιο της κιθάρας με τον παλιό διακόπτη 5 θέσεων. (Πηγή 26

27 Για την παραγωγή μεγαλύτερης ποικιλίας ήχων πραγματοποιήθηκε αλλαγή του κεντρικού επιλογέα διακόπτη 5 θέσεων που ήδη προϋπήρχε με 5 διακόπτες. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του κυκλώματος είναι πέντε διακόπτες. Οι διακόπτες που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της κατασκευής είναι 2 εξάπηνοι διπλού πόλου - διπλής ενέργειας 2 τρίπηνοι μόνου πόλου μόνης ενέργειας και ένας δίπηνος μόνου πόλου - μόνης ενέργειας. Στην φωτογραφία 18 φαίνονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Εικόνα 18. Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του κυκλώματος.(πηγή : προσωπικό αρχείο) 2.2 Συνοπτική παρουσίαση κυκλώματος Στο κύκλωμα παρατηρούμε από τα αριστερά τους διακόπτες στο πάνω μέρος του σχεδίου. Αρχικά ο εξάπηνος διπλού πόλου διπλής ενέργειας (DPDT) και στην σειρά οι τρεις δίπηνοι μονού πόλου - μονής ενέργειας (SPST) και στο τέλος ο 2 ος εξάπηνος διακόπτης του κυκλώματος. Στην μέση του διαγράμματος βλέπουμε τους τρεις μαγνήτες της κιθάρας (λαιμού μεσαίος γέφυρας ). Τέλος στο κάτω μέρος του διαγράμματος από τα αριστερά βλέπουμε ένα πυκνωτή ο οποίος παίζει το ρόλο φίλτρου αποκόπτοντας ανεπιθύμητες συχνότητες, τα ρυθμιστικά ποτενσιόμετρα της κιθάρας (neck tone middle tone volume ) και την έξοδο του σήματος διαμέσου ενός μονοφωνικού βύσματος. Οι δυο διακόπτες διπλού πόλου διπλής ενεργείας ελέγχουν την φάση των μαγνητών και αν θα λειτουργούν σε σειρά ή παράλληλα. Το σχέδιο του κυκλώματος που χρησιμοποιήθηκε είναι το ακόλουθο. 27

28 Εικόνα 19. Κύκλωμα κατασκευής ηλεκτρονικής διάταξης ηλεκτρικής κιθάρας (Πηγή 2.3 Διαδικασία κατασκευής Στην παρακάτω φωτογραφία παρατηρούμε την κιθάρα προτού ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής του διακόπτη. Εικόνα 20.Αρχικός διακόπτης 5 θέσεων (εξωτερική όψη). (Πηγή : προσωπικό αρχείο) Στις παρακάτω φωτογραφίες βλέπουμε τον παλαιό (φιξ) διακόπτη 5 θέσεων που είχε η κιθάρα. 28

29 Εικόνα 21. Αρχικός διακόπτης 5 θέσεων (εσωτερική όψη). (Πηγή : προσωπικό αρχείο) Εικόνα 22. Διαφορετική όψη του αρχικού διακόπτη 5 θέσεων της ηλεκτρικής κιθάρας. (Πηγή : προσωπικό αρχείο) Ακολουθώντας πιστά το κύκλωμα στις άκρες τοποθετηθήκαν οι δύο εξάπηνοι διακόπτες και στην μέση ο τρίπηνος διακόπτης. Η διαδικασία τρυπήματος του καπακιού τις κιθάρας απαιτούσε προσοχή διότι έπρεπε η διάμετρος της τρυπάς να ανοιχτεί διαδοχικά από την μικρότερη στην μεγαλύτερη μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος για να μην ραγίσει το πλαστικό (βλ εικόνα 23 ). 29

30 Εικόνα 23. Τοποθέτηση των τριών πρώτων διακοπτών. (Πηγή : προσωπικό αρχείο) Εικόνα 24. Εξωτερική όψη κιθάρας με τους τρεις πρώτους διακόπτες στην θέση τους. (Πηγή : προσωπικό αρχείο) Παρακάτω βλέπουμε το τελείωμα τοποθέτησης των διακόπτων από τη μπροστά και πίσω όψη του καπακιού της κιθάρας και την αρχή καλωδίωσης με τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μέρη της ηλεκτρικής κιθάρας. 30

31 Εικόνα 25. Τελική τοποθέτηση και των πέντε διακοπτών. (Πηγή : προσωπικό αρχείο) Εικόνα 26. Εξωτερική όψη κιθάρας με τους πέντε διακόπτες στην θέση τους. (Πηγή : προσωπικό αρχείο) 31

32 Εικόνα 27. Υλοποίηση καλωδίωσης με βάση την εικόνα 19. (Πηγή : προσωπικό αρχείο) 32

33 3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 Υλοποίηση κατασκευής στο Ni Multisim 10 Χρησιμοποιώντας το σχέδιο της κυκλώματος σχεδιάστηκε το κύκλωμα στο πρόγραμμα Ni Multisim 10 για να παρατηρηθούν τυχόν ατέλειες στην πλακέτα καθώς και να πραγματοποιηθεί Ac ανάλυση του κυκλώματος για κάθε δυνατή επιλογή των διακοπτών. Για να αποδοθεί η ταλάντωση της χορδής προστέθηκε μια γεννήτρια ημιτονικού σήματος της τάξεως του 1KHz.Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατό στο πρόγραμμα να αναπαρασταθεί 100% η ταλάντωση της χορδής. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ακριβής εξομοίωση διότι δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε το σήμα εισόδου (ταλάντωση χορδής ). Στο πάνω μέρος του σχεδίου παρατηρούνται οι πέντε διακόπτες. Οι J4, J5, J6 και J7 αποτελούν τους δύο διακόπτες τύπου Διπλού Πόλου Διπλής Ενέργειας(DPDT).. Εικόνα 28. Κύκλωμα πλακέτας όπως αυτό σχεδιάστηκε στο NI MULTISIM

34 Οι διακόπτες J4 και J5 συμβολίζουν τον διακόπτη αλλαγής από σειρά σε παράλληλα ενώ οι διακόπτες J5 και J6 συμβολίζουν τον διακόπτη αλλαγής φάσης. Στο πάνω μέρος του κυκλώματος στην μέση βλέπουμε τους τρεις διακόπτες τύπου Μονού Πόλου Μονής Ενέργειας(SPST) που ελέγχουν τον Λαιμού, τον Μεσαίο και της Γέφυρας τους μαγνήτες αντίστοιχα. Στην μέση του κυκλώματος με τους συμβολισμούς T1, T2 και T3 αντίστοιχα βλέπουμε τους τρεις μαγνήτες. Τέλος στο κάτω μέρος του σχεδίου παρατηρούμε τα τρία ρυθμιστικά έντασης των μαγνητών συνδεδεμένων με πυκνωτές. Μια τυπική Stratocaster έχει 3 ποτενσιόμετρα της τάξεως των 500KHz εκ των οποίων του μαγνήτη Λαιμού το ποτενσιόμετρο και του μεσαίου μαγνήτη έχουν ένα πυκνωτή το καθένα 0.33uf. Τελειώνοντας την κατασκευή του κυκλώματος στο Ni Multisim συνδέθηκαν δυο παλμογράφοι για να παρατηρηθεί το σήμα εξόδου από τα ποτενσιόμετρα ανάλογα με την θέση των διακόπτων. Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι σε ορισμένες θέσεις των διακοπτών δεν υπήρχε καθόλου σήμα. Αυτό συνέβη όταν η επιλογή των διακοπτών ήταν σε παραλληλία για τους μαγνήτες της Γέφυρας και του λαιμού ή σε παραλληλία για ένα και μόνο μαγνήτη από τους τρεις. Η παραλληλία στους διακόπτες λειτουργεί μόνο στις περιπτώσεις που : Είναι ενεργοί οι μαγνήτες λαιμού και μεσαίος Είναι ενεργοί οι μαγνήτες γέφυρας και μεσαίος Είναι ενεργοί και οι 3 μαγνήτες. Σε οποιαδήποτε άλλη θέση παραλληλίας των μαγνητών έχουμε μηδενικό σήμα εξόδου. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν μπορούν να παραλληλιστούν δυο μαγνήτες οι οποίοι δεν είναι διπλά ο ένας στον άλλο. 3.2 Τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος. Όταν ο διακόπτης διπλού πόλου διπλής ενεργείας (DPDT) είναι σε σειρά η θέση των διακοπτών είναι εύκολα κατανοητή. Οι μόνοι έξοδοι σήματος για τους μαγνήτες είναι ο ακροδέκτης + του μεσαίου μαγνήτη και ο ακροδέκτης του μαγνήτη γέφυρας. Οι διακόπτες έχουν καλωδιωθεί έτσι ώστε να παρεκκλίνουν από τον συγκεκριμένο μαγνήτη, έτσι ώστε όταν κλείνουμε τον μαγνήτη στην ηλεκτρική 34

35 κιθάρα ο διακόπτης στην ουσία είναι ενεργοποιημένος και προσπέρνα αυτόν τον μαγνήτη. Με αυτό τον τρόπο δεν δημιουργούμε προβλήματα όταν όλοι οι μαγνήτες είναι σε σειρά ή παράλληλα. Έχοντας τον διακόπτη σε παραλληλία ενεργοποιημένο οι μεσαίες διακλαδώσεις είναι συνδεδεμένες στο και +. Οι διακόπτες εξακολουθούν και δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Στην περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον μαγνήτη λαιμού και τον μεσαίο μαγνήτη ο μαγνήτης της γέφυρας βραχυκυκλώνεται και ο αρνητικός ακροδέκτης του μαγνήτη λαιμού πηγαίνει κατευθείαν στην γείωση ενώ ο θετικός ακροδέκτης πηγαίνει κατευθείαν στην έξοδο. Στην εικόνα 29 βλέπουμε την λειτουργιά του διακόπτη και την καλωδίωση του σε σχέση με τους μαγνήτες. Εικόνα 29.Καλωδίωση διακόπτη σε σχέση με τον τρόπο λειτουργιάς των μαγνητών. (Πηγή: 3.3 Παρουσίαση αποτελεσμάτων θέσεων διακοπτών. Κατόπιν εξομοίωσης του κυκλώματος στο Ni Multisim πρόεκυψαν συνολικά 21 διαφορετικές θέσεις για τους διακόπτες που μας δίνουν την δυνατότητα για 21 διαφορετικές λειτουργιές των μαγνητών όσο αφορά την φάση τους και το αν θα λειτουργούν σε σειρά ή παράλληλα. Στον πίνακα 1 παρατηρούμε αναλυτικά τις επιλογές μεταξύ των μαγνητών καθώς και την θέση των διακοπτών για την εκαστοτε λειτουργιά. Η θέση των διακοπτών έχει αποδοθεί ψηφιακά χρησιμοποιώντας το λογικό 0 και το λογικό 1, ανάλογα με την θέση του διακόπτη. 35

36 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΘΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΗΛ. ΚΙΘΑΡΑΣ Γέφυρας σε σειρά Μεσαίος σε σειρά Λαιμού σε σειρά Γέφυρας σε σειρά με αναστροφή φάσης Μεσαίος σε σειρά με αναστροφή φάσης Λαιμού σε σειρά με αναστροφή φάσης Γέφυρας και Μεσαίος σε σειρά Γέφυρας και Λαιμού σε σειρά Μεσαίος και Λαιμού σε σειρά Γέφυρας, Λαιμού και Μεσαίος σε σειρά Γέφυρας και Μεσαίος σε σειρά με αναστροφή φάσης Γέφυρας και Λαιμού σε σειρά με αναστροφή φάσης Μεσαίος και Λαιμού σε σειρά με αναστροφή φάσης Γέφυρας, Λαιμού και Μεσαίος σε σειρά με αναστροφή φάσης Γέφυρας, Λαιμού και Μεσαίος παράλληλα Γέφυρας, Λαιμού και Μεσαίος παράλληλα με αναστροφή φάσης Γέφυρας και Μεσαίος παράλληλα Μεσαίος και Λαιμού παράλληλα Γέφυρας και Μεσαίος παράλληλα με αναστροφή φάσης Μεσαίος και Λαιμού παράλληλα με αναστροφή φάσης Μεσαίος και Λαιμού σε σειρά με αναστροφή φάσης Πίνακας 1. Λειτουργία μαγνητών ανάλογα με την θέση των διακοπτών. Παρατηρείται στα αποτελέσματα της Ac ανάλυσης ότι οι διαφορές του σήματος εξόδου είναι ελάχιστες. Αυτό κυρίως οφείλεται στο ότι δεν μπορούμε να εξομοιώσουμε σ αυτό το πρόγραμμα την ταλάντωση της χορδής όπως 36

37 προαναφέρθηκε με αποτέλεσμα οι μαγνήτες σαν σήμα εισόδου να παίρνουν το ίδιο ενώ θα έπρεπε ο κάθε μαγνήτης ξεχωριστά να έχει διαφορετικό σήμα εισόδου. Διάγραμμα 1. Μαγνήτης Λαιμού σε σειρά. (Πηγή : προσωπικό αρχείο) Διάγραμμα 2. Μαγνήτης Μεσαίος σε σειρά. (Πηγή : προσωπικό αρχείο) 37

38 Διάγραμμα 3. Μαγνήτης Γέφυρας σε σειρά. (Πηγή : προσωπικό αρχείο) Διάγραμμα 4. Μαγνήτης Γέφυρας και μαγνήτης Λαιμού σε σειρά. (Πηγή : προσωπικό αρχείο) 38

39 Διάγραμμα 5. Μαγνήτης Γέφυρας και Μεσαίος μαγνήτης παράλληλα. (Πηγή : προσωπικό αρχείο) Διάγραμμα 6. Μαγνήτης Γέφυρας, Μεσαίος και Λαιμού σε σειρά. (Πηγή : προσωπικό αρχείο) 39

40 Διάγραμμα 7. Μαγνήτης Γέφυρας, Μεσαίος και Λαιμού παράλληλα. (Πηγή : προσωπικό αρχείο) Διάγραμμα 8. Μαγνήτης Γέφυρας, Μεσαίος και Λαιμού σε σειρά με αναστροφή φάσης. (Πηγή : προσωπικό αρχείο) 40

41 Διάγραμμα 9. Μαγνήτης Γέφυρας, Μεσαίος και Λαιμού παράλληλα με αναστροφή φάση(πηγή : προσωπικό αρχείο) Από τα διαγράμματα 1 έως 9 παρατηρούμε ορισμένες διαφορές ως προς την λειτουργιά των μαγνητών, όχι τόσο δραστικές όμως καθότι όπως αναφέρθηκε δεν μπορεί να προσομοιωθεί η ταλάντωση της χορδής. Συνεπώς από την Ac εξομοίωση και τα αποτελέσματα που προβάλλονται στα διαγράμματα 1 έως 9 παρατηρείτε ότι όταν ο μαγνήτης λαιμού είναι σε σειρά και λειτούργει μονός του υπάρχει μια γραμμική λειτουργιά με συχνότητα αποκοπής στα 1.4KHZ. Το ίδιο ισχύει και για την θέσεις των διακόπτων με μαγνήτη γέφυρας και μεσαίο σε σειρά και με μαγνήτη γέφυρας σε σειρά. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις όπου και οι 3 μαγνήτες είναι ενεργοποιημένοι και σε παράλληλη θέση με αναστροφή φάσης. Εκεί παρατηρείτε ότι λειτουργούν σαν all pass filter και το πλάτος εξόδου είναι διπλάσιο. Όταν και οι 3 μαγνήτες είναι σε σειρά το πλάτος εξόδου εξακολουθεί και είναι διπλάσιο με συχνότητα αποκοπής στα 142KHz. 3.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κατασκευής Α. Μειονεκτήματα 1. Συγκεκριμένες επιλογές των διακοπτών δεν θα παράγουν καθόλου ήχο. Αυτό θα έφερνε σε δύσκολη θέση ένα μουσικό αν κατά την διάρκεια μιας παράστασης «νέκρωνε» η ηλεκτρική κιθάρα. Γι αυτό το λόγο αν κάποιος κατασκευάσει αυτή 41

42 την διάταξη στην ηλεκτρική του κιθάρα, θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να εξοικειωθεί με τις θέσεις των διακοπτών και τον τρόπο λειτουργίας τους. Όταν ο πρώτος διακόπτης είναι ρυθμισμένος για «παραλληλία» των μαγνητών οι νεκρές θέσεις είναι με την επιλογή μόνου μαγνήτη ή με την επιλογή μαγνητών λαιμού και γέφυρας. Και οι τρεις μαγνήτες μπορούν να επιλεγούν όταν ο πρώτος διακόπτης είναι ρυθμισμένος σε «σειρά». 2. Αν η κιθάρα έχει εγγύηση με την κατασκευή αυτής της διάταξης αυτομάτως ακυρώνεται. 3. Θα αλλάξει η εμφάνιση της κιθάρας καθώς στην θέση του παλιού διακόπτη θα προστεθούν 5 διακόπτες. Η αλλαγή δεν είναι και τόσο δραστική διότι οι διακόπτες τοποθετούνται ακριβώς στην θέση του παλιού και μπορεί από αρκετούς αυτό να θεωρηθεί σαν βελτίωση της κιθάρας όσον αφορά την εμφάνιση της. Β. Πλεονεκτήματα 1. Οι διακόπτες που χρειάζονται γι αυτή την διάταξη είναι δύο διπλού πόλου - διπλής ενέργειας(dpdt) και τρεις μονού πόλου μονής ενέργειας(spst) και είναι αρκετά φτηνοί στην αγορά. 2. Οι διακόπτες τοποθετούνται στην ίδια ακριβώς θέση που ήταν ο παλιός διακόπτης έτσι καθιστά των χειρισμό των διακοπτών εύκολο. 3. Εξακολουθούμε να έχουμε τους ήχους που είχαμε από τον παλιό διακόπτη: 4. Αποκτάμε τους επιπλέον ήχους : Μαγνήτης λαιμού και μαγνήτης μεσαίος σε σειρά. Μαγνήτης μεσαίος και μαγνήτης γέφυρας σε σειρά. Μαγνήτης λαιμού και μαγνήτης γέφυρας σε σειρά εκτός φάσης. Και τους τρεις μαγνήτες σε σειρά. Μαγνήτης λαιμού και μαγνήτης γέφυρας σε σειρά. Στην πραγματικότητα αποκτάμε περισσότερους από 6 καινούργιους ήχους αν υπολογίσουμε όλους τους συνδυασμούς που μπορεί να μας δώσει ο διακόπτης «φάσης». 42

43 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνοψίζοντας την διαδικασία της κατασκευής τα γενικότερα συμπεράσματα είναι ότι για να φτιάξει κάτι παρόμοιο κάποιος τα υλικά που θα χρειαστεί είναι ένα κολλητήρι, καλάι, λεπτά καλώδια και τους διακόπτες. Ο μουσικός που θα υλοποιήσει μια τέτοια διάταξη στην ηλεκτρική του κιθάρα θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να εξοικειωθεί με τους καινούργιους διακόπτες. Ο χρήστης θα πρέπει να εξοικειωθεί με την έννοια της παραλληλίας και με το γεγονός ότι για να δουλεύει αυτός ο διακόπτης θα πρέπει να είναι δύο μαγνήτες τουλάχιστον ενεργοποιημένοι με τη βασική προϋπόθεση να βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο. Δεν μπορεί να υπάρξει παραλληλία ανάμεσα στον μαγνήτη γέφυρας και τον μαγνήτη λαιμού διότι υπάρχει ανάμεσα τους ο μεσαίος μαγνήτης. Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι σαφώς καλύτερο από το προηγούμενο. Με τη χρήση του διακόπτη αλλαγής φάσης προκύπτουν ενδιαφέροντα ηχητικά αποτελέσματα. Ο ήχος που προκύπτει είναι πιο «μουντός». Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η θέση όπου και οι 3 μαγνήτες είναι ενεργοποιημένοι είτε σε σειρά είτε παράλληλα με ή χωρίς αναστροφή φάσης, αφού αυξάνεται το σήμα εξόδου με αποτέλεσμα ο ήχος που προκύπτει να είναι πιο δυνατός. Αυτή είναι μια θέση που οι τυπικές Stratocaster δεν την διαθέτουν. Ακόμη, τα αποτελέσματα των μετρήσεων από το πρόγραμμα NI MULTISIM 10 δεν ήταν ικανοποιητικά καθότι η εξομοίωση ταλάντωσης μια παλλόμενης χορδής σε τέτοιο πρόγραμμα είναι πρακτικά δύσκολη διότι πρόκειται για φυσικό φαινόμενο και η αναπαράσταση του έγκειται σε δυσκολίες. Οι μεγαλύτερες διαφορές παρουσιάστηκαν με τους μαγνήτες να λειτουργούν και οι τρεις σε σειρά εμφανίζοντας πλάτος διπλάσιο με συχνότητα αποκοπής στα 142KHz. Στις περιπτώσεις που λειτουργούσαν ο καθένας ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με κάποιον άλλο το αποτέλεσμα που παρουσιάζονταν ήταν σχεδόν ίδιο, με απειροελάχιστες διαφορές και συχνότητα αποκοπής στο 1.4KHz. Συμπερασματικά, η πραγματοποίηση αυτής της διάταξης στην συγκεκριμένη κιθάρα είναι εφικτή αρκεί να υπάρχει προσοχή στις κολλήσεις που πραγματοποιούνται καθώς και στα εκτεθειμένα ηλεκτρονικά μέρη της κιθάρας κατά την διάρκεια της κατασκευής. Υπάρχουν παρεμφερείς κατασκευές με διακόπτες Push-pull ή και διακόπτες με led οθόνες που να δείχνουν την εκάστοτε συνδεσμολογία αναλόγως του προσδόκιμου 43

44 ηχητικού αποτελέσματος που επιθυμεί ο χρήστης. Το ηχητικό αποτέλεσμα παρουσιάζει ενδιαφέρον, ωστόσο προτείνεται να επιχειρηθεί στο μέλλον σε κιθάρες μεγαλύτερης αξίας, αφού το αποτέλεσμα θα ήταν σαφώς καλύτερο. Τέλος, θα μπορούσαν να αλλαχτούν οι μαγνήτες και να μπουν καλύτερης εταιρίας, ιδίου τύπου ή και διαφορετικού, και σε διαφορετικά σημεία πάνω στο καπάκι της κιθάρας όχι μόνο ως προς το μήκος αλλά και ως προς το ύψος, ανάλογα με το προσδόκιμο ηχητικό αποτέλεσμα. 44

45 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bond, R. (2003), The illustrated directory of guitars, MBI Publishing Company, USA. 2. Ingram, A. (2001), A Concise History of the Electric Guitar, Mel Bay Publications, USA. 3. Bacon, T. (2005), Six Decades of the Fender Telecaster: The Story of the World's First Solidbody Electric Guitar, Backbeat Books, London. 4. Brosnac, D. (1987), Guitar History: Guitars Made by the Fender Company, Bold Strummer, USA. 5. Cavendish, M. (2003), How it works: Science and Technology, vol. 13, Marshall Cavendish Corporation, USA. 6. French, R.M. (2008), Engineering the Guitar: Theory and Practice, Springer, New York 7. Σπυρίδης, Χ.Σ. (1990), Μουσική ακουστική, Α.Π.Θ. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Θεσσαλονίκη. 8. Young, H. D. (1995), Πανεπιστημιακή φυσική: Ηλεκτρομαγνητισμός, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 9. Παπαδογιάννης, Ν. και Μπακαρέζος, Ε. (2004), Σημειώσεις του μαθήματος «Φυσική Κυματική Θεωρία Εργαστήριο», ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Ρέθυμνο. Διαδικτυακοί Τόποι 1. Brian May, Red Special Story, [τελευταία πρόσβαση 14 Οκτωβρίου 2012] 2. Ηλεκτρική Κιθάρα, 81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE %B1[τελευταία πρόσβαση 14 Οκτωβρίου 2012] 45

46 3. Chris Woodford (2012), Electric Guitars [τελευταία πρόσβαση 14 Οκτωβρίου 2012] 4. Οδηγός Μαγνητών (2010), ca55&topic= [τελευταία πρόσβαση 14 Οκτωβρίου 2012]. 46

Τεχνολογία ΠΩΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ. 7ο Λύκειο Καλλιθέας Σκαρλάτος Βασίλης Α4

Τεχνολογία ΠΩΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ. 7ο Λύκειο Καλλιθέας Σκαρλάτος Βασίλης Α4 Τεχνολογία ΠΩΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 7ο Λύκειο Καλλιθέας Σκαρλάτος Βασίλης Α4 Από τα παλιά χρόνια η κιθάρα χρησιμοποιούνταν ως μέσο ψυχαγωγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων

Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Το μικρόφωνο πήρε την ονομασία του από τον Ντέιβιντ Χιουζ, ο οποίος επινόησε μια διάταξη μεταφοράς ήχου που ήταν τόσο ευαίσθητη, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη των ανθρώπων για ασύρματη επικοινωνία από απόσταση έδωσε το έναυσμα στους επιστήμονες της εποχής, πριν περίπου 116 χρόνια, να ασχοληθούν περαιτέρω με την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστημα εκτελεί ελεύθερη ταλάντωση όταν διεγερθεί κατάλληλα και αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερο να

Ένα σύστημα εκτελεί ελεύθερη ταλάντωση όταν διεγερθεί κατάλληλα και αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερο να ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Α. Εξαναγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις Ελεύθερη - αμείωτη ταλάντωση και ποια η συχνότητα και η περίοδος της. Ένα σύστημα εκτελεί ελεύθερη ταλάντωση όταν διεγερθεί κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0/0/03 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 DC ΔΙΑΚΟΠΤΙΚA ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. B κύματος. Γνωρίζουμε ότι το σημείο Α έχει μικρότερη φάση από το x x σημείο Β. Συνεπώς το σημείο Γ του

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. B κύματος. Γνωρίζουμε ότι το σημείο Α έχει μικρότερη φάση από το x x σημείο Β. Συνεπώς το σημείο Γ του ΑΡΧΗ ης ΣΕΛΙΔΑΣ Προτεινόμενο Τελικό Διαγώνισμα Στη Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυσης Γ Λυκείου Διάρκεια: 3ώρες ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλωμα RLC σε σειρά. 1. Σκοπός. 2. Γενικά. Εργαστήριο Φυσικής IΙ - Κύκλωμα RLC σε σειρά

Κύκλωμα RLC σε σειρά. 1. Σκοπός. 2. Γενικά. Εργαστήριο Φυσικής IΙ - Κύκλωμα RLC σε σειρά Κύκλωμα RLC σε σειρά. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τη συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC συνδεδεμένο σε σειρά όταν τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων

Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων Δραστηριότητα στο πλαίσιο του Ομίλου Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών, του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας κατά το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Ευαισθησία μικροφώνων

1/3/2009. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Ευαισθησία μικροφώνων Ηλεκτροακουστικοί μετατροπείς Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Μετατρέπουν ακουστική/ηλεκτρική/μηχανική ενέργεια που παράγεται σε κάποιο υποσύστημα σε κάποια άλλη μορφή Συνδιάζουν πολλαπλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ήχος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης

Ο Ήχος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Ο Ήχος Τµήµα: β1 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: Γεώργιος Ελευθεριάδης Ο Ήχος Έχει σχέση ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com Περιληπτικό Εγχειρίδιο Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002 www.behringer.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 ULTRA-DI DI20 Καλώς ήρθατε στην BEHRINGER! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα της BEHRINGER, την οποία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (4ΩΡΟ) 1 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (32 π) Οι μαθητές και μαθήτριες να: 1.1 Ελαστικότητα. 1.1.1 Υπολογίζουν την ελαστική δυναμική ενέργεια. 1. Η ελαστική δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΘΕΜΑ 1 Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ με περίοδο Τ και πλάτος Α. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης τότε η περίοδος της θα : α. παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια

Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι (Και) Αυτή η μαθηματική εξίσωση διδάσκεται στο πανεπιστήμιο. Στο δημοτικό σχολείο την έχετε εκφράσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Αφού επαναληφθεί το τυπολόγιο, να γίνει επανάληψη στα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ερωτήσεις: (Από σελ. 7 και μετά)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry.

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry. Επαγόµενα πεδία Ένα µαγνητικό πεδίο µπορεί να µην είναι σταθερό, αλλά χρονικά µεταβαλλόµενο. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν το 1831 έδειξαν ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ΗΕΔ σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Της µαθήτριας Χρυσαφίδου Ξανθής, τµήµατος β3 γυµνασίου Επιβλέπων εκπαιδευτικός: κ. Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το τηλέφωνο είναι µια από τις εκατοντάδες συσκευές που έχει εφεύρει

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ. Παρακάτω θα γνωρίσουμε μερικά από τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την συναρμολόγηση και σύνδεση της θυροτηλεόρασης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ. Παρακάτω θα γνωρίσουμε μερικά από τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την συναρμολόγηση και σύνδεση της θυροτηλεόρασης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλώς ήλθατε στον υπέροχο κόσμο της ψηφιακής εικόνας. Αυτό το μοντέλο είναι ένα από τα πιο πλήρη και προηγμένα συστήματα ήχου και εικόνας. Μερικά από τα εξαρτήματα και χαρακτηριστικά του μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων με πηνίο, τροφοδοτικό, διακόπτη, ροοστάτη, λαμπάκια, γαλβανόμετρο,

Διαβάστε περισσότερα

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno. Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου Κβάντωση ηλεκτρικού φορτίου ( q ) Q=Ne Ολικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

O Ψηφιακός Παλμογράφος

O Ψηφιακός Παλμογράφος Τεχνική Εκπαίδευση O Ψηφιακός Παλμογράφος Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν www.georgizas.gr 1. Γενικά περί παλμογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.4 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η. 3.5 Σε φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) το πλάτος Α 0

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.4 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η. 3.5 Σε φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) το πλάτος Α 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φθίνουσα ταλάντωση 3.1 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η σταθερά b, εξαρτάται: Α. από τη μάζα του ταλαντωτή, Β. μόνο από τις ιδιότητες του μέσου μέσα στο γίνεται η ταλάντωση, Γ. μόνο από τις

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Θέμα 1 ο ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Στα ερωτήματα 1 5 του πρώτου θέματος, να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της απάντησης που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 1 Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:.... /..../ 20.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:.... /..../ 20.. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΤΟΧΟΙ η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan g g Εισαγωγή Η ενέργεια μεταφέρεται με μεταφορά μάζας Αν ρίξεις μια μπάλα προς ένα αμαξάκι, το αμαξάκι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Προτεινόμενα Θέματα Θέμα ο Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η φάση της ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα : φ(rad) 2π π 6

Διαβάστε περισσότερα

Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης

Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της Α. Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Σο μαγνητικό πεδίο περιγράφεται με το μέγεθος που αποκαλούμε ένταση μαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις)

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ΘΕΜΑ 1 ο Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 επιλέξτε τη σωστή πρόταση 1. Ένα σώμα μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Ήχος Είναι το αίτιο διέγερσης του αισθητηρίου της ακοής, λόγω μεταβολή της πίεσης ή ταχύτητας των σωματιδίων ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Άσκηση 9 Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Στοιχεία Θεωρίας Η αναγκαιότητα του να ελέγχονται οι κατασκευές (ή έστω ορισμένα σημαντικά τμήματα ή στοιχεία τους) ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα 1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Γνωστικό Αντικείμενο: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Διδακτική Ενότητα: Ηλεκτρισμός Τάξη: Ε'

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ραδιοφωνία Περιέχομενα 1.Ιστορική Αναδρομή 2.Μονοφωνικό Σήμα 3.Στερεοφωνικό Σήμα 4.Σύγκριση Μονοφωνικό και Στερεοφωνικό σήματος 5.Ψηφιακή Μετάδοση Μηνύματος - Radio

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14) Θέμα 1 ο Α. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC σε κάποια χρονική στιγμή που το ρεύμα στο κύκλωμα είναι ίσο με το μισό της μέγιστης τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο)

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Άσκηση Η15 Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Το γήινο μαγνητικό πεδίο αποτελείται, ως προς την προέλευσή του, από δύο συνιστώσες, το μόνιμο μαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5. 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5. 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8 1.1. Περιοδική κίνηση Περιοδικά φαινόμενα 9 1.2. Ταλάντωση - Ταλαντούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ενότητα 5: Επανάληψη στο Συνεχές Ρεύμα. Αριστείδης Νικ. Παυλίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Equalizing

Εισαγωγή στο Equalizing Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Με τον όρο equalizing εννοούμε την εξισορρόπηση των συχνοτήτων που ενυπάρχουν σε ένα σήμα. Πρακτικά, το equalizing λαμβάνει χώρα για να «χρωματίσουμε»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Σπουδαστή Σταμούλια Π. Γεώργιου Α.Μ. 27731 Επιβλέπων: Δρ. Ψωμόπουλος Σ. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 d x dx Η διαφορική εξίσωση κίνησης ενός ταλαντωτή δίνεται από τη σχέση: λ μx. Αν η μάζα d d του ταλαντωτή είναι ίση με =.5 kg, τότε να διερευνήσετε την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Σειρά MX -P Οδηγίες χρήσης υνατότητες 8 έως 12 μονοφωνικές (ανάλογα με το μοντέλο). Ισχύς ενσωματωμένου ενισχυτή (στα 4Ω) από 2 x 200W έως 2 x 500W (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Στα θέματα 1 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.

Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Στα θέματα 1 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης Θέμα ο Στα θέματα 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. ) Στο σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο ενός τρέχοντος αρμονικού κύματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

( ) Στοιχεία που αποθηκεύουν ενέργεια Ψ = N Φ. διαφορικές εξισώσεις. Πηνίο. μαγνητικό πεδίο. του πηνίου (κάθε. ένα πηνίο Ν σπειρών:

( ) Στοιχεία που αποθηκεύουν ενέργεια Ψ = N Φ. διαφορικές εξισώσεις. Πηνίο. μαγνητικό πεδίο. του πηνίου (κάθε. ένα πηνίο Ν σπειρών: Στοιχεία που αποθηκεύουν ενέργεια Λέγονται επίσης και δυναμικά στοιχεία Οι v- χαρακτηριστικές τους δεν είναι αλγεβρικές, αλλά ολοκληρο- διαφορικές εξισώσεις. Πηνίο: Ουσιαστικά πρόκειται για έναν περιεστραμμένο

Διαβάστε περισσότερα