1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:"

Transcript

1 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του Κεφαλαίου 5 του βιβλίου του Μαθήματος Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα. Προϋποθέτει επίσης γνώσεις Ηλεκτρονικής που αφορούν τα σχετικά με τελεστικούς και διαφορικούς ενισχυτές οπότε συνιστάται η επανάληψή τους πριν από την προσέλευση στο Εργαστήριο. Ο σκοπός της ανάπτυξης της παρούσας εργαστηριακής άσκησης, η οποία είναι η πρώτη από τις έξι ασκήσεις των μαθημάτων Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι και ΙΙ, προσετέθη για να καλύψει το κενό που υπήρχε σχετικά με τις πολύ χαμηλές (τηλεφωνικές) συχνότητες. Σκοπός. Ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει το σήμα της φωνής του (πράγμα που μπορεί, βέβαια, να κάνει και με τη βοήθεια μίας κάρτας ήχου) με εργαστηριακά όργανα, δηλαδή τον παλμογράφο. Θα παρατηρήσει επίσης την ισοδύναμη λειτουργία του υβριδικού μετασχηματιστή ο οποίος υπάρχει τουλάχιστον στα παλιά τηλέφωνα, ενώ στα νεώτερα έχει αντικατασταθεί με κυκλώματα σαν αυτό της εργαστηριακής άσκησης. Ουσιαστικά, γίνεται μετατροπή της τετρασύρματης σύνδεσης που απαιτείται συνήθως για την αμφίδρομη μεταφορά του σήματος (δύο κατευθύνσεων) σε δισύρματη: Είναι γνωστό ότι όλα τα τηλέφωνα συνδέονται στο τηλεφωνικό κέντρο με τη χρήση μόνο δύο αγωγών. Γενικά. Τα τηλέφωνα που υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένα στις κατοικίες και τους χώρους εργασίας των συνδρομητών είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία αναλογικά έστω και αν συνδέονται σε ψηφιακά κέντρα. Μόνο ειδικές συνδέσεις (ISDN) είναι ψηφιακές. Θα πρέπει να διευκρινιστεί εγκαίρως ότι ένα τηλέφωνο δεν χαρακτηρίζεται ως ψηφιακό από το αν διαθέτει πληκτρολόγιο ή όχι ή από το αν είναι συνδεδεμένο σε ψηφιακό κέντρο, αλλά από το αν μετατρέπει το σήμα της φωνής σε ψηφιακό εντός της συσκευής. Η υλοποίηση του τηλεφώνου της εργαστηριακής άσκησης είναι καθαρά αναλογική. Σε άλλη εργαστηριακή άσκηση (Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ) θα παρουσιαστεί η μετατροπή του σήματος σε ψηφιακό. Όπως αναφέρθηκε πριν, η παρούσα άσκηση ασχολείται κυρίως με την αμφίδρομη μεταφορά του σήματος μέσα από την ίδια (μία) δισύρματη γραμμή. Ως γνωστόν το εύρος ζώνης του τηλεφωνικού καναλιού είναι Hz που είναι χονδρικά και το εύρος ζώνης της παρούσας άσκησης, όπως θα διαπιστωθεί. Το κύκλωμα της παρούσας άσκησης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως (ιδιωτικό) σύστημα ενδοσυνεννόησης.

2 Τηλεφωνικά υβριδικά κυκλώματα. Όπως αναφέρθηκε στα εισαγωγικά, το τηλεφωνικό υβριδικό κύκλωμα (υβριδικός μετασχηματιστής) είναι σχεδιασμένο ώστε να μετατρέπει την διασύνδεση δυο καλωδίων σε διασύνδεση τεσσάρων καλωδίων και είναι ένα από τα βασικότερα κυκλώματα ενός τηλεφωνικού συστήματος. Η κλασσική υλοποίηση με ειδικό μετασχηματιστή παρουσιάζεται στο βιβλίο. Το τηλεφωνικό υβριδικό κύκλωμα είναι αυτό που ξεχωρίζει το μεταδιδόμενο από το λαμβανόμενο ακουστικό σήμα (audio) έτσι ώστε και τα δύο σήματα να μεταδίδονται μέσα από δύο μόνο καλώδια. Τα υβριδικά κυκλώματα των modems αποτελούνται συνήθως από έναν μετασχηματιστή audio αντίστασης 00:00. Για τον διαχωρισμού του λαμβανόμενου από το μεταδιδόμενο σήμα χρησιμοποιείται ένας διαφορικός ενισχυτής με την συνδεσμολογία που παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. Σήμα προς τηλέφ. γραμμή Σήμα από τηλ. γραμμή R R5 R R4 C R3 Τηλεφωνική Γραμμή Σχήμα. Υβριδικό κύκλωμα Τροφοδοσία (θετική τάση) και σύνδεση των συσκευών μεταξύ τους. Μέσω των δυο καλωδίων της γραμμής, έκτος από τα σήματα της φωνής (300Hz 3400Hz), διοχετεύεται και μια DC τάση την οποία παρέχει το κέντρο μέσω ενός πηνίου μεγάλης επαγωγής. (Για λειτουργία με τάση 48V το πηνίο πρέπει να είναι 5 H). Στην παρούσα άσκηση η τάση τροφοδοσίας είναι από V έως 8V, ενώ το πηνίο έχει επιλεγεί να είναι 00mH. Το συνολικό σήμα (ΑCDC) της γραμμής διέρχεται από μία γέφυρα διόδων ώστε ανεξάρτητα από τη σύνδεση των δύο καλωδίων της γραμμής να εξασφαλίζεται ότι η θετική τάση και η γείωση θα βρεθούν σωστά συνδεδεμένες στα υπόλοιπα ηλεκτρονικά κυκλώματα χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. AC DC DCAC DCAC DC AC Σχήμα. Kύκλωμα σύνδεσης των δύο συσκευών μεταξύ τους και τροφοδότησής τους από το «κέντρο»

3 Στο τηλέφωνο πρέπει να απομονωθεί η DC τάση για να τροφοδοτηθούν τα κυκλώματα του. Για την απομόνωση του DC απαιτείτε πάλι ένα πηνίο μεγάλης επαγωγής κάτι όμως το οποίο δεν είναι πρακτικό λόγω του μεγάλου μεγέθους του. Για αυτό τον λόγω το πηνίο προσομοιώνεται μέσω του κυκλώματος Gyrator το οποίο φαίνεται στο Σχήμα 3. ΙΣ. ΠΗΝΙΟ (GYRATOR) 30Ω BC548 8K 8K 3.3μ F Σχήμα 3. Ισοδύναμο κύκλωμα πηνίου Το κύκλωμα Gyrator μπορεί να προσομοιώσει μεγάλες επαγωγές πηνίων ρυθμίζοντας την τιμή του πυκνωτή. Η επαγωγή που προσομοιώνεται είναι περίπου Henry για κάθε δυο μf πυκνωτή. Για παράδειγμα αν θέλουμε να προσομοιώσουμε ένα πηνίο 5 Henry αρκεί να χρησιμοποιήσουμε έναν πυκνωτή 0 μf. Δημιουργία αρνητικής τάσης. Για την τροφοδοσία του διαφορικού ενισχυτή απαιτείται και αρνητική τάση η οποία δεν παρέχεται όπως η θετική αλλά δημιουργείται στο κύκλωμα του τηλεφώνου (τουλάχιστον για την περίπτωση της εργαστηριακής άσκησης). Για την παραγωγή της αρνητικής τάσης χρησιμοποιήσαμε ένα κύκλωμα το οποίο αποτελείται από ένα ταλαντωτή (βασισμένο στο ολοκ. κύκλωμα NE555) ένα πυκνωτή (DC block), δύο διόδους ανόρθωσης και ένα ηλεκτρολυτικό πυκνωτή στον οποίο συλλέγεται και φιλτράρεται η αρνητική τάση. 3.3K 3.3K NE V Σχήμα 4. Κύκλωμα δημιουργίας αρνητικής τάσης 3

4 ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΙΣXΥΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 0μF K V 5 ΕΞΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ K K K 0KΩ K K 0.μF.K K 0.μF ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ V K 3 5 V K 0KΩ V V 0Ω AC LINE IN DCAC ΙΣ. ΠΗΝΙΟ (GYRATOR) BC548 30Ω DC 8K 8K V 3.3K 3.3K LM V ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ Σχήμα 5 Συνολικό κύκλωμα τηλεφώνου 4

5 Οδηγίες για την εκτέλεση της Εργαστηριακής Άσκησης. Ο σκοπός των επομένων βημάτων είνα να δεί ο φοιτητής πως γίνεται η πλήρως αμφίδρομη (full duplex) επικοινωνία σε δύο κατευθύνσεις μέσα από την ίδα γραμμή και πως εξουδετερώνεται στη λήψη το σήμα το οποίο προέρχεται από την ίδια πλακέτα. Παρακάτω, για εκπαιδευτικούς λόγους, δίδονται οι κυματομορφές τις οποίες πρόκειται να παρατηρήσετε. Στα κενά σχήματα σχεδιάστε αυτές που παρατηρείτε εσείς. Τροφοδοτήστε το «Κέντρο» με τάση V (συνδέστε το κόκκινο βύσμα στον ακροδέκτη V του τροφοδοτικού και το μαύρο στον ακροδέκτη 5 V). Συνδέστε της δυο πλακέτες με το «Κέντρο». (Αφού πρώτα αφαιρεθούν οι βραχυκυκλωτήρες J και J). Παρατηρήστε ότι λόγω της γέφυρας που χρησιμοποιείται στην είσοδο του σήματος δεν έχει σημασία πως θα τοποθετηθούν τα δυο βύσματα της γραμμής.. Ρυθμίστε την γεννήτρια σήματος με τη βοήθεια του παλμογράφου, πριν τη συνδέσετε στο κύκλωμα, ώστε να έχετε ημιτονοειδή κυματομορφή συχνότητας KHz με V PP =9V, χωρίς DC. Συνδέστε τη γεννήτρια στον ακροδέκτη Signal IN της πλακέτας του ενός τηλεφώνου. Ως ακροδέκτη γείωσης χρησιμοποιείστε τις βίδες της πλακέτας. 3. Ρυθμίστε την μεταβλητή αντίσταση αντιστάθμισης η οποία βρίσκεται στην πλακέτα έτσι ώστε για F IN =KHz το «επιστρεφόμενο» σήμα Signal Out στην ίδια πλακέτα να είναι το ελάχιστο δυνατό, π.χ. 00 mv pp. 4. Τοποθετήστε το κανάλι του παλμογράφου στο σημείο Line In και παρατηρήστε το σήμα ACDC. Προσέξετε ο παλμογράφος να λειτουργεί σε DC mode. 5. Τοποθετήστε το κανάλι του παλμογράφου στο σημείο V και παρατηρήστε την εμφάνιση του DC σήματος μετά την αφαίρεση του AC με την χρησιμοποίηση του κυκλώματος Gyrator. Μετρήστε την θετική τάση τροφοδοσίας. 5

6 . Tοποθετήστε το κανάλι στο σημείο Clk και μετρήστε την συχνότητα που δημιουργείται από το ολοκληρωμένο κύκλωμα ΝΕ555 σε λειτουργία (ασταθούς) ταλαντωτή.. Τοποθετήστε το κανάλι στο σημείο V της πλακέτας και μετρήστε την αρνητική τάση.

7 8. Παρατηρήστε τα σήματα Signal Out της μίας πλακέτας και Signal Out της άλλης πλακέτας για F IN =000 Hz 9. Μετρήστε τα σήματα Signal Out της μίας πλακέτας και Signal Out της άλλης πλακέτας για f IN =50 Hz έως f IN =4 KHz. 0. Υπολογίστε τον λόγο 0log(Signal Out / Signal Out ) db. Τι είναι ο λόγος αυτός;. Σχεδιάστε την γραφική παράσταση του λόγου των δυο σημάτων σε συνάρτηση με την συχνότητα ,9 5 0,8 0 0, 0, 5 db 0,5 db 0 0,4 0,3 5 0, 30 0, 35 Frequency Frequency Επαναλάβετε τα βήματα και για την δεύτερη πλακέτα.. Θα χρειαστείτε δύο γεννήτριες σημάτων. Ρυθμίσετε την μία γεννήτρια στα 00Ηz και συνδέστε την στην είσοδο Signal IN της πρώτης πλακέτας 3. Ρυθμίσετε την γεννήτρια σήματος στα 500Ηz και συνδέστε την στην είσοδο Signal IN της δεύτερης πλακέτας.

8 4. Τοποθετήστε το κανάλι του παλμογράφου στο σήμα Signal Out της πλακέτας και το κανάλι στο σήμα Signal Out της πλακέτας. Μεταβάλλοντας τις δύο μεταβλητές αντιστάσεις παρατηρήστε τα δύο σήματα. Θα πρέπει να διαπιστώσετε ότι η αυτακουστικότητα μεταβάλλεται (χειροτερεύει) 5. Eπανασυνδέστε τους βραχυκυκλωτήρες J και J αφού πρώτα αφαιρέσετε τις γεννήτριες σήματος από τις πλακέτες. Λειτουργία των πλακετών ως τηλεφώνων.. Η τοποθέτηση των βραχυκυκλωτήρων αποκαθιστά τη σύνδεση του μικροφώνου και του ακουστικού στα ηλεκτρονικά στοιχεία της πλακέτας. Συνδέστε επιπλέον τις συσκευές χειρός («ακουστικά») στο βύσμα αμερικάνικου τύπου.. Παρατηρείστε στο σημείο Μic Out (έξοδος του ενισχυτή μικροφώνου) το σήμα της φωνής σας καθώς μιλάτε στο μικρόφωνο και καθώς «σφυράτε». Ρυθμίστε το ποτενσιομέτρο και παρατηρείστε πως μεταβάλεται το πλάτος του σήματος. Ένα άλλο μέλος της ομάδας μπορεί να ακούει στο ακουστικό της άλλης πλακέτας. 8. Συνομιλείστε μεταξύ σας για να διαπιστώσετε την ποιότητα της επικοινωνίας. 8

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...2 Γενικά...2 1.1 Θεώρημα Μίλερ (Mller theorem)...10 1.2 Μπούτστραπινγκ (Boottrappng)...11 1.2.1 Αύξηση της σύνθετης

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Ενισχυτής τάξης AD ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Παναγάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ. " Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ.  Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακού Θερμομέτρου

Ψηφιακού Θερμομέτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών www.thmmy.gr Κατασκευή Ψηφιακού Θερμομέτρου Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας, είναι η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΥΡΤΩ Θ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΕΜ: 355 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός ενισχυτής 35 Watt με λυχνίες

Τελικός ενισχυτής 35 Watt με λυχνίες Κυκλώματα Ήχου 112 Τελικός ενισχυτής 35 Watt με λυχνίες Μια απλή σχεδίαση Από τον Bob Stuurman Ο ενισχυτής με λυχνίες που σας παρουσιάζουμε παρακάτω είναι μια κλασική σχεδίαση push-pull και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ηλεκτρονικά ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηλεκτρονικά ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μαστοράκης Ιωάννης Τσιμπίσης Σωτήρης Υπεύθυνος : Μαγκαφάς Λυκούργος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Για πολλά χρόνια, ο μόνος τρόπος μετάδοσης ενός σήματος ήταν σε αναλογική μορφή. Αυτό σημαίνει πως το σήμα έχει άπειρες τιμές τάσης. Επίσης ένα σήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 86 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...6 1.1 ΓΕΝΙΚΑ: Τελεστικοί Ενισχυτές...6 1.2 Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής...6 1.3 Υποθέσεις για την Ανάλυση των Ιδανικών Τελεστικών Ενισχυτών...7 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΥΝΙΟΣ ΦΩΤΗΣ Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ. «Κατασκευή και µελέτη εφέ τύπου distortion»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ. «Κατασκευή και µελέτη εφέ τύπου distortion» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Κατασκευή και µελέτη εφέ τύπου distortion» Σπουδαστής: Βλαχόπουλος ηµήτριος (Α.Μ. ) 745 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues Εισηγητές: 1) Νικαλαϊδης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας

Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Πασχαλέρης Βασίλειος ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γεωργίου Θεόδωρος Κατσιρντή Άννα ΣΕΡΡΕΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων 7 Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και συλλογής δεδομένων κάθε ορόφου, φιλοξενείται στην σφαίρα τιτανίου στο κέντρο της εξαγωνικής δομής και ποντίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ 2013 1 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 3 4 Μετρολογία: η επιστήμη της μέτρησης Κανονικά περιλαμβάνει τεχνικές και μεθόδους μετρήσεων καθώς και την τεχνολογία των οργάνων μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος...4 2. Εισαγωγή 5

1. Πρόλογος...4 2. Εισαγωγή 5 1. Πρόλογος......4 2. Εισαγωγή 5 2.1. Τοποθέτηση του προβλήματος... 5 2.2. Διεθνή πρότυπα και τηλεφωνία... 5 2.2.1. Τι είναι ο ISO 5 2.2.2. Τι χρειάζεται για πιστοποίηση του ISO... 6 2.2.3. Ποιοτικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Πάτρα 0 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενότητες του μαθήματος Η πιο συνηθισμένη επεξεργασία αναλογικών σημάτων είναι η ενίσχυση τους, που επιτυγχάνεται με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΛΑΜΙΑ 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2 H εκτύπωση αυτή έγινε µε δαπάνη του Έργου «Αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα