Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού"

Transcript

1 Ταχ. Δ/νση :Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Κωδ. : Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πληροφορίες :Δημήτρης Μπαρέλος Άρτα, 11 Ιανουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:49 ΠΡΟΣ: 1) Δ/νση Δασών Άρτας ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού» Την 10 η Ιανουαρίου και ημέρα Πέμπτη, πραγματοποιήθηκε η 1 η για το 2013 τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού στο πλαίσιο συζήτησης του 2 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης «Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού» και λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις της ΚΥΑ 11989/08 και συγκεκριμένα την παράγραφο 8, του άρθρου 4 (ΦΕΚ 123/Δ / ). Την υπ αριθμ /20 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 15/Β / ) για τις Ρυθμίσεις Θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού. Την υπ αριθμ /2135 Ρυθμιστική Απόφαση για την κυνηγετική περίοδο (ΦΕΚ 2225/Β / ). Τα επανειλημμένα αιτήματα των κυνηγετικών συλλόγων της περιοχής και της Ε Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου για την απελευθέρωση περιοχών με σκοπό την άσκηση νόμιμης θήρας εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού. Τα πολυάριθμα διαβήματα και τις καταγγελίες των περιβαλλοντικών οργανώσεων για την αναποτελεσματικότητα των μέτρων φύλαξης και προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας. 2) Δ/νση Δασών Πρέβεζας ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Δ/νση Αισθ. Δασών και Θήρας Υπόψη κ. Άρη Νικολετόπουλου 2) Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Τμήμα Διαχ/σης Φυσικού Περ/ντος Υπόψη κ Αθ. Οικονόμου 3) Ε Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου

2 Τις αναφορές των φυλάκων εποπτών του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού σχετικά με τα καταγεγραμμένα περιστατικά λαθροθηρίας, που υποδηλώνουν την εξακολούθηση της λαθροθηρίας στο Εθνικό Πάρκο με αμείωτη ένταση. Το «Σχέδιο Αειφορικής Διαχείρισης της θήρας στην παράκτια Ζώνη του Βόρειου Αμβρακικού» της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ (2008) και τα συμπληρωματικά στοιχεία που προσκόμισε ο συντάκτης του κ. Φώτης Περγαντής. Τις απόψεις των Διευθύνσεων Δασών Άρτας και Πρέβεζας. Αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να προτείνουν στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες την έκδοση σχετικής Απόφασης παράτασης της απαγόρευσης του κυνηγιού στις ζώνες Α και Α1 του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού για ένα (1) επιπλέον μήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία «Ζωνών Ελεγχόμενης Θήρας» στις ζώνες Α, Α1 και Β του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Η Ε Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου από κοινού, με τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και τις Δ/νσεις Δασών των Π.Ε. Άρτας και Πρεβέζης θα καταρτίσουν σχέδιο «Φύλαξης επόπτευσης στο σύνολο της έκτασης του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», το οποίο σχέδιο θα διασφαλίζει την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στις σχετικές κείμενες διατάξεις, και θα διασφαλίζει τις αυξημένες περιβαλλοντικές - οικολογικές απαιτήσεις του οικοσυστήματος του Εθνικού Πάρκου. Το εν λόγω σχέδιο θα περιέχει τη λεπτομερή περιγραφή του ανθρώπινου δυναμικού, των χερσαίων, πλωτών ή και εναέριων μέσων περιπολίας και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για την αποτελεσματική επόπτευση τόσο των «Ζωνών Ελεγχόμενης Θήρας» όσο και των υπόλοιπων περιοχών των Ζωνών Α, Α1 και Β του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού. Επίσης, θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία εκτίμησης των επιπτώσεων της λαθροθήρας, θα θέτει σταδιακά κλιμακούμενους στόχους περιορισμού της λαθροθήρας και θα προβλέπει την αυτόματη λήψη πρόσθετων μέτρων φύλαξης σε περίπτωση απόκλισης από τους προβλεπόμενους στόχους. Τέλος η Ε Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου θα αναλάβει τη δέσμευση εξεύρεσης των απαραίτητων κονδυλίων για την κάλυψη του συνολικού κόστους του

3 προγράμματος «Φύλαξης επόπτευσης του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» και καταγραφής επιστημονικών δεδομένων. 2. Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού σε συνεργασία με την Ε Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου και τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες της περιοχής θα καταρτίσουν τις προδιαγραφές για την εκπόνηση «Μελέτης Αειφορικής Διαχείρισης Θήρας» στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού (προσχέδιο των προδιαγραφών επισυνάπτεται ως παράρτημα). Η Ε Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου θα αναλάβει την απαιτούμενη δαπάνη για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης η οποία θα υλοποιείται σε άμεση συνεργασία και επίβλεψη με το Φορέα Διαχείρισης Διαχείρισης Υγροτόπων. Η εν λόγω μελέτη θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: α) τον προσδιορισμό του τρόπου παρακολούθησης και καταγραφής των θηρεύσιμων και μη ειδών της ορνιθοπανίδας, β) τον προσδιορισμό του τρόπου αποτίμησης (με μετρήσιμα μεγέθη) των όποιων επιπτώσεων στο περιβάλλον της νόμιμης θήρας και της λαθροθήρας, γ) τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των ελάχιστων προϋποθέσεων και ειδικότερων προδιαγραφών που θα πρέπει να διέπουν τις Ζώνες Ελεγχόμενης Θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού, δ) τον προσδιορισμό των «επιθυμητών τιμών αναφοράς» προκειμένου να διασφαλίζεται η απαιτούμενη «ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης» των ειδών και ε) τη δημιουργία σχεδίου προσαρμοζόμενης διαχείρισης για την επίτευξη του στόχου της Αειφορικής Διαχείρισης της Θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού. Για τις ανάγκες υποστήριξης του σχεδίου «Φύλαξης Επόπτευσης του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» και της «Μελέτης Διαχείρισης Θήρας», η Ε Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου θα αναλάβει το κόστος κατασκευής συντήρησης των απαραίτητων υποδομών (παρατηρητήρια κ.α.), που θα προβλέπει το σχέδιο Φύλαξης Επόπτευσης, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Οι ανωτέρω δυο προϋποθέσεις απαιτείται να έχουν υλοποιηθεί πριν την έκδοση των σχετικών αποφάσεων δημιουργίας των ανωτέρω «Ζωνών Ελεγχόμενης Θήρας». Αρχικά για την εφαρμογή της προαναφερθείσας

4 μελέτης και του προγράμματος «Φύλαξης επόπτευσης στο σύνολο της έκτασης του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» και έως ότου προκύψουν τα πρώτα επιστημονικά στοιχεία της «Μελέτης Αειφορικής Διαχείρισης Θήρας» και του προγράμματος φύλαξης προτείνεται, η δημιουργία των κατωτέρω τεσσάρων (4) Ζωνών Ελεγχόμενης Θήρας.

5 Α) Την περιοχή της λιμνοθάλασσας Θολής σε έκταση που προσδιορίζεται δυτικά από τον ποταμό Λούρο και ανατολικά από τη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό. Β) Το Βορειοδυτικό κομμάτι της λιμνοθάλασσας Λογαρούς, μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Άρτας Σαλαώρας.

6 Γ) Το Βορειοανατολικό κομμάτι της λιμνοθάλασσας Λογαρούς, μέχρι τις χερσαίες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών Δ) Τμήμα ανατολικά των εκβολών του Αράχθου ποταμού.

7 Οι ανωτέρω περιοχές που θα αποτελέσουν τις πρώτες Ζώνες Ελεγχόμενης Θήρας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού και για τη διευκόλυνση εκπλήρωσης των 2 βασικών προϋποθέσεων (της φύλαξης επόπτευσης και της μελέτης διαχείρισης θήρας), προτείνεται να ισχύσουν οι ακόλουθοι ειδικότεροι περιορισμοί: 1. Σε όλες τις «Ζώνες Ελεγχόμενης Θήρας» του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, επιτρέπεται η προσέγγιση με μη μηχανοκίνητο πλωτό μέσο νομίμως αδειοδοτημένο, ενώ το κυνήγι θα ασκείται όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 2. Ειδικότερα για την Α Ζώνη λιμνοθάλασσα Θολής, επιτρέπεται η είσοδος μόνο από δύο (2) προκαθορισμένα σημεία εισόδου από το ανάχωμα του Λούρου και από τη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό (τα δύο σημεία θα συγκεκριμενοποιηθούν κατά την κατάρτιση του προγράμματος φύλαξης) και εφόσον το πλωτό σκάφος φέρει τις νόμιμες άδειες και «διακριτικό όνομα ή αριθμό νηολογίου». 3. Κατ εφαρμογή της παραγράφου 4 α του άρθρου 13 του Ν.3937/2011 περί «Διατηρήσεως Βιοποικιλότητας», απαγορεύεται στο Ανατολικό ανάχωμα του Λούρου ποταμού από τον οικισμό της Πέτρας έως τις εκβολές του, η κίνηση παντός μηχανοκίνητου οχήματος. Εξαιρείται η δυνατότητα διακίνησης - κυκλοφορίας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση ενημέρωση, η αναγκαία κίνηση για την πρόσβαση σε νομίμως καλλιεργούμενες εκτάσεις και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, η οποία θα πιστοποιείται μετά από σχετική άδεια του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και του γεωργικού συνεταιρισμού της περιοχής. Επίσης εξαιρείται η απολύτως αναγκαία κίνηση για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων, πυρκαγιών καθώς και για λόγους εθνικής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και κάθε αρμόδιας ή εντεταλμένης Υπηρεσίας ή φορέα άσκησης των αναγκαίων δράσεων τους. 4. Στις «Ζώνες Ελεγχόμενης Θήρας» του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, επιτρέπεται η θήρα τις ακόλουθες ημέρες για τη: Ζώνη Α Δευτέρα Τετάρτη Σάββατο, Ζώνη Β Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή Κυριακή, Ζώνη Γ Τρίτη Παρασκευή - Κυριακή και Ζώνη Δ Δευτέρα Πέμπτη Σάββατο

8 5. Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας των «Ζωνών Ελεγχόμενης Θήρας» του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων πριν την 6 η Σεπτεμβρίου 2013 (ΦΕΚ 1459/Β / , άρθρο 8) και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η θήρα θα ασκείται με σιδηρούχα σκάγια (steel), βισμουθίου, τουγκστενίου, polymer matrix και πάντως σε κάθε περίπτωση μη τοξικά (μολύβδου, ή επιμεταλλωμένα μολύβδινα). 6. Οι ανωτέρω ειδικοί περιορισμοί καθώς επίσης το πλήθος και η έκταση των «Ζωνών Ελεγχόμενης Θήρας» του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων, δύναται να μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο ή το ευνοϊκότερο, μεσούσης της κυνηγετικής περιόδου, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού προς τις αρμόδιες Δ/νσεις Δασών για την έκδοση σχετικής Ρυθμιστικής Διάταξης. Η ετήσια απολογιστική έκθεση διαχείρισης θήρας θα υποβάλλεται από το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Η παραπάνω προσέγγιση του σοβαρού αυτού ζητήματος εναρμονίζεται πλήρως με τις υψηλές απαιτήσεις ενός τρόπου ανταπόκρισης του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού που να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος και υπεύθυνος. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή διευκρινήσεων εφόσον κάτι τέτοιο κρίνετε σκόπιμο. Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσχέδιο Προδιαγραφών Μελέτης Διαχείρισης Θήρας (ΜΔΘ) στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού του Βιολόγου Φώτη Περγαντή Μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού 1. Προοίμιο Καταρχήν, μία μελέτη διαχείρισης του κυνηγιού προφανώς θα αναφέρεται σε συγκεκριμένη έκταση περιοχή. Επίσης, θα πρέπει να υιοθετηθεί, ως αρχικό αξίωμα, το ότι μία μελέτη διαχείρισης του κυνηγιού, σε μία συγκεκριμένη έκταση περιοχή, θα πρέπει να έχει ως κύριο αντικείμενο τον προσδιορισμό μίας σειράς ειδικότερων όρων διεξαγωγής του κυνηγιού σ αυτή την περιοχή, η ικανοποίηση των οποίων θα εξασφαλίζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και τις «επιθυμητές τιμές αναφοράς» (Favorable Reference Values - τις οποίες θα μπορούσαμε να τις πούμε διαφορετικά «επιθυμητή πληθυσμιακή κατάσταση») προκειμένου να εξασφαλιστεί η «ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης» των ειδών. Προφανώς σε περίπτωση που μία τέτοια μελέτη αφορά σε χώρο προστατευόμενης περιοχής, θα πρέπει να διερευνάται ιδιαίτερα διεξοδικά σχολαστικά το εάν η ικανοποίηση των όποιων όρων ή περιορισμών όντως διασφαλίζει το «ευ ζην» και τις δέουσες επιθυμητές πληθυσμιακές καταστάσεις (ή πληθυσμιακές τάσεις) των σημαντικών ειδών όπως π.χ. : Ειδών του Παρατηρήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΕ Ειδών οριοθέτησης ή και χαρακτηρισμού (όταν η υπό συζήτηση περιοχή αποτελεί ή περιλαμβάνει τμήμα περιοχής ΖΕΠ) Ειδών που απειλούνται σε Εθνικό επίπεδο (Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο, Λεγάκις & Μαραγκού 2009) : Επ αυτού ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κατηγορίες ΕΝ : Κινδυνεύοντα και CR : Κρισίμως Κινδυνεύοντα Ειδών Προστασίας Παγκοσμίου Ενδιαφέροντος (Tucker et al. 1994) Ειδών είδη που κατατάσσονται ως Κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Tucker et al. 1994, Birdlife 2004) Ειδών που έχουν υποστεί σημαντική μείωση στην εικοσαετία , δηλαδή τουλάχιστον κατά το 20% του 66+% του πληθυσμού τους ή κατά το 50% του 25+% του πληθυσμού τους (Tucker et al. 1994) Ειδών από τις παραπάνω κατηγορίες (ή εκτός αυτών) που έχουν πάντως καταχωρηθεί στις γνωστές κατηγορίες SPEC, ως εξής : o SPEC 1 : Είδη με παγκόσμια εξάπλωση που απαντώνται και στην Ευρώπη και τελούν υπό δυσμενή κατάσταση διατήρησης σε παγκόσμιο επίπεδο o SPEC 2 :Είδη που ο συνολικός πληθυσμός τους είναι συγκεντρωμένος στην Ευρώπη υπό δυσμενή κατάσταση διατήρησής του

10 o SPEC 3 : Είδη με παγκόσμια εξάπλωση που απαντώνται και στην Ευρώπη και τελούν υπό δυσμενή κατάσταση διατήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο Είναι αναμενόμενο ότι για μία προστατευόμενη περιοχή στην οποία ενδιαιτεί μεγάλος αριθμός σημαντικών ειδών, οι χώροι για τους οποίους μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι συμβατή μία υπό ειδικότερους όρους άσκηση του κυνηγιού (δηλαδή δεν θα θίγει τη βιοποικιλότητα και την επιθυμητή πληθυσμιακή κατάσταση αυτών των ειδών) θα προκύπτουν αρκετά περιορισμένοι (αν όχι πολύ περιορισμένοι). Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις μπορεί να αποδεικνύεται ότι δεν «περισσεύει» καθόλου χώρος εντός της προστατευόμενης περιοχής για την άσκηση του κυνηγιού (βλέπε στη σχετική πληροφόρηση την υπ αριθμ 1). Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν συχνά ορισμένες υγροτοπικές περιοχές όπου έχουμε μεγάλη συνάθροιση τέτοιων ειδών σε σχετικά μικρό χώρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να ασκείται η θήρα σε μία απόσταση από τα όρια του υγρότοπου και προς τη χέρσο στην οποία (απόσταση) να ικανοποιούνται οι απαιτούμενες συνθήκες μη όχλησης κλπ. Πέρα από αυτή την απόσταση, μπορούν να δημιουργούνται μικρά λιμνίδια ή «λάμπρες» (σε χωράφια ή κτήματα ιδιωτών ή περιοχών που αγοράζουν ή νοικιάζουν οι κυνηγετικές οργανώσεις) που να προσελκύουν κάποια θηρεύσιμα είδη και να υπάρχει έτσι κάποια κυνηγετική δραστηριότητα χωρίς να επηρεάζονται τα μη θηρεύσιμα είδη. 2. Αναλυτικό περιεχόμενο μίας ΜΔΘ Τα εδώ προτεινόμενα περιεχόμενα μίας ΜΔΘ παρουσιάζονται υπό μορφή πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Είναι μία πρώτη «απόπειρα περιεχόμενου» που μπορεί να βελτιωθεί ή συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω. Ορισμένα θεμελιώδη σχόλια επί αυτών των περιεχομένων έχουν ως εξής: Σχετικά με τη διαχείριση του κυνηγιού μέσα σε ΖΕΠ : Ως γνωστόν η θεσμοθέτηση μίας περιοχής ως ΖΕΠ βασίζεται στην τακτική παρουσία ενός αριθμού σημαντικών ειδών εντός αυτής. Η θεσμοθέτηση αυτή, μέσω των όποιων περιορισμών, αποσκοπεί όχι μόνο στον αποκλεισμό και αποφυγή του φόνου ή άλλων τρόπων πρόκλησης της άμεσης θνησιμότητας αυτών των ειδών και μείωσης των πληθυσμών τους σε κρίσιμα επίπεδα αλλά και στο να εξασφαλίσει σε αυτά τα είδη κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης (ενδιαίτημα, διατροφή, ξεκούραση, κούρνιασμα κλπ) προκειμένου να βρίσκονται ως πληθυσμοί στην δέουσα ευρωστία που τα καθιστά επιτυχώς αναπαραγωγικά και διαιωνιζόμενα. Επομένως, μία ΜΔΘ σε κάποια τέτοια περιοχή θα πρέπει να διερευνά σχολαστικά και το κατά πόσο θα επηρεάζονται από το κυνήγι αρνητικά οι συνθήκες διαβίωσης τέτοιων ειδών και με βάση αυτή τη διερεύνηση θα μπορεί να καθορίζει μέτρα και όρους θήρευσης που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των πληθυσμών αλλά και που αποφεύγονται παράπλευρες δυσμενείς επιδράσεις των εκ της θήρας προκαλουμένων οχλήσεων. Αν εκτός από ΖΕΠ η περιοχή έχει και πρόσθετο καθεστώς προστασίας (π.χ. Υγρότοπος Ραμσάρ, Εθνικό Πάρκο, κτλ.) τότε, πέρα από τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας, τίθενται προφανώς και άλλοι στόχοι προστασίας με τους οποίους επίσης δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση η Θήρα. Επομένως, κάθε πρόσθετο καθεστώς θα πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη.

11 Η διερεύνηση της αρνητικής επίδρασης μέσω των διαφόρων οχλήσεων, πρέπει να γίνεται και για τα θηρεύσιμα είδη (όχι μόνο για τα σημαντικά είδη) όταν πρόκειται για περιπτώσεις που τα είδη αυτά (τα θηρεύσιμα) εμφανίζονται εντός της εξεταζόμενης περιοχής σε αξιόλογα πυκνές συγκεντρώσεις, όπως π.χ. τα υδρόβια σε περιοχές υγροτόπων, και μάλιστα σε περιορισμένους χώρους οι οποίοι ενδεχομένως αποτελούν σημαντικά πεδία διατροφής τους. Προφανώς, εκεί, η κυνηγητική δραστηριότητα, έστω και «χαμηλή», μπορεί πολύ εύκολα να τα απομακρύνει από αυτούς τους ζωτικούς χώρους με προφανείς πολύ δυσμενείς επιδράσεις στη βιωσιμότητα των πληθυσμών τους (βλέπε πηγές πληροφόρησης Tamissier και Madsen). Τέτοια θηρεύσιμα πουλιά θα πρέπει να θηρεύονται μόνο σε περιφερειακές ζώνες των κύριων συγκεντρώσεων διατροφής τους και σε ικανή απόσταση από αυτές. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί και το ζήτημα της «σημαντικότητας» των διαφόρων ειδών, δηλαδή για το ποια είδη είναι πιο σημαντικά και ποια λιγότερο. Τούτο το ζήτημα έχει βέβαια να κάνει με το επίπεδο γεωγραφικού εύρους στο οποίο τίθεται (ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό). Προφανώς, το βέλτιστο θα ήταν το να λαμβάνονται υπ όψη οι οπτικές και των τριών αυτών επιπέδων. Σχετικές Πηγές Πληροφόρησης 1. EUROSITE, Proceedings of the 24th Eurosite workshop on nature management: Is there a place for hunting within the management of protected natural areas? Tour du Valat Camargue- France. (Arles (FRA) 7-11/02/97). Eurosite Rochefort/Mer (FRA) 94p 2. Mathevet R., Tamisier A Creation of a nature reserve, its effects on hunting management and waterfowl distribution in the Camargue (southern France). In Biodiversity and Conservation, Volume 11, Number 3, March 2002, pp (11) 3. DEHORTER O., TAMISIER A., Hunting vulnerability and wintering strategy among waterfowl in Camargue. Wildlife Biol 4 p TAMISIER A., Wintering strategies, conservation and hunting of waterfowl in the western Mediterranean region. Avocetta 23 p76 5. MONDAIN-MONVAL J.Y., DEFOS DU RAU P., MATHON N., OLIVIER A., DESNOUHES L., The monitoring of hunting bags and hunting effort in the Camargue. In: Waterbirds around the world. BOERE G.C., GALBRAITH C.A. & STROUD D.A.. Stationery Office Edinburgh (GBR) p

12 Πρώτη Πρόταση Περιεχομένων μιας ΜΔΘ 1. Εισαγωγή 1.1. Περιοχή μελέτης και γενικό θεσμικό πλαίσιο 1.2. Στόχος μελέτης και βασική προσέγγιση μεθοδολογία 1.3. Ειδικότερο για την περιοχή μελέτης θεσμικό πλαίσιο 1.4. Άλλες διατάξεις και χρήσιμα παραδείγματα 2. «Στοιχεία Βάση» 2.1. Αναλυτική περιγραφή περιοχής μελέτης Γεωγραφία ανάγλυφο γεωλογία Βλάστηση οικότοποι χλωριδικά στοιχεία Πανίδα (γενικά) 2.2. Ανθρώπινες δραστηριότητες χρήσεις γης 2.3. Θήρα Ιστορικό Υφιστάμενη κατάσταση Κυνηγετικοί σύλλογοι (μέλη, δράσεις, οργάνωση, εξοπλισμός κλπ) Προτιμήσεις κυνηγών στα θηράματα Επισκέπτες κυνηγοί Διαχρονική κατανομή πλήθους κυνηγών Λαθροθήρα Προβλήματα Μέτρα αποτελεσματικότητα 2.4. Θηραματική και μη πανίδα (αναλυτική παρουσίαση) Θηλαστικά (Για κάθε είδος παρουσιάζονται τα όποια αξιόπιστα δημοσιευμένα ή σε αδημοσίευτες μελέτες στοιχεία που αφορούν τους διαχρονικά καταγεγραμμένους απόλυτα πληθυσμούς ή πυκνότητες πληθυσμού και κυρίως το χώρο εντός της περιοχής μελέτης στον οποίο κυρίως κατανέμεται το είδος κατά τη διάρκεια της κυνηγητικής περιόδου) Θηρεύσιμα Μη θηρεύσιμα (ιδιαίτερη έμφαση στην αναλυτική περιγραφή για τα σημαντικά είδη) Πουλιά (Για κάθε είδος παρουσιάζονται τα όποια αξιόπιστα δημοσιευμένα ή σε αδημοσίευτες μελέτες στοιχεία που αφορούν τους διαχρονικά καταγεγραμμένους απόλυτα πληθυσμούς ή πυκνότητες πληθυσμού και κυρίως το χώρο εντός της περιοχής μελέτης στον οποίο συχνάζει το είδος με διακριτή παρουσίαση των επιμέρους περιοχών διατροφής ξεκούρασης διανυκτέρευσης κατά τη διάρκεια της κυνηγητικής περιόδου. Επίσης, θα αναζητούνται και θα παρουσιάζονται ειδικότερα στοιχεία για το βαθμό ευαισθησίας ενόχλησης των διαφόρων ειδών από πυροβολισμούς, εκφραζόμενος με την ελάχιστη απόσταση στην οποία το είδος αντιδρά με εγκατάλειψη της προηγούμενης θέσης του και απομάκρυνση από αυτή) Θηρεύσιμα Μη θηρεύσιμα (ιδιαίτερη έμφαση στην αναλυτική περιγραφή των

13 προηγούμενων στοιχείων για τα σημαντικά είδη) 3. Προσδιορισμός (ή εντοπισμός) ζωνών αποκλεισμού της θήρας 3.1. Μεθοδολογία επεξεργασίας δεδομένων (Προφανώς αναπτύσσονται επί χάρτου οι κύριες κατανομές των σημαντικών πρωτίστως ειδών, θεωρούμενες εξαρχής ως de facto ζώνες αποκλεισμού και στη συνέχεια επεκτείνονται τα όριά τους σε τέτοιες αποστάσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ελάχιστες αποστάσεις στις οποίες τα διάφορα είδη παρενοχλούνται από πυροβολισμούς σε βαθμό που υπάρχει αξιόλογη δυσμενής επίδραση σε ζωτικές τους λειτουργίες. Αυτή η προσέγγιση είναι αναμφισβήτητα αναγκαία και προφανής να επιχειρείται βασιζόμενη στα σημαντικά είδη όχι τόσο μαζικά αλλά πιο μεμονωμένα.) 3.2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων σύνθεσης των δεδομένων (προφανώς παρουσιάζονται χαρτογραφικά οι χώροι αποκλεισμού του κυνηγιού με βάση τις αρχές που τίθενται προηγουμένως και με βάση τις κατανομές των πληθυσμών των διαφόρων ειδών) 4. Προσδιορισμός ζωνών θήρευσης (Προφανώς, το κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται σχεδόν πάντα για μη προστατευόμενες περιοχές. Σε ότι αφορά προστατευόμενες περιοχές, αναπτύσσεται μόνο εφόσον προκύψουν ικανοποιητικής έκτασης και κατάλληλου φυσικού υπόβαθρου ζώνες εντός των οποίων η διεξαγωγή του κυνηγιού δεν επιδρά αρνητικά και δεν αντίκειται ουσιαστικά στους στόχους της θεσμοθέτησης της περιοχής ως προστατευόμενης) Προεκτίμηση της περιοχής θήρας (προκαταρκτικός αδρός εντοπισμός των ορίων της) 4.2. Εκτίμηση πιθανοτήτων θηρευτικής κάρπωσης εντός των επιτρεπόμενων ζωνών Θηλαστικά Πουλιά (εκτιμήσεις ανά είδος με βάση τα στοιχεία των πληθυσμών, της κατανομής τους κλπ.) 4.3. Εκτίμηση πιθανοτήτων ατυχημάτων και άλλων παραμέτρων 5. Προτάσεις 5.1. Συζήτηση οριστικής επιλογής (ή όχι) ζωνών άσκησης της θήρας εντός της περιοχής μελέτης 5.2. Τελική οριοθέτηση και περιγραφή των ορίων των ζωνών θήρευσης (Η τελική οριοθέτηση θα πρέπει να προσαρμόζεται και με βάση του να είναι σαφή και εύκολα αναγνωρίσιμα τα όρια στο πεδίο και να μην οδηγούν

14 Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού σε παρανοήσεις, επομένως και με βάση του να είναι αδιαμφισβήτητος και πρακτικά εφικτός ο σχετικός έλεγχος Προσδιορισμός και τεκμηρίωση των αναγκαίων ειδικότερων μέτρων (ή περιορισμών) για την άσκηση της θήρας εντός των προτεινόμενων ζωνών 5.4. Ειδικό σχέδιο παρακολούθησης επίβλεψης ελέγχου (Θα πρέπει να συντάσσεται με βάση τις διαθέσιμες δυνάμεις δασικής υπηρεσίας, θηροφυλάκων κυνηγετικών συλλόγων, φυλάκων των ΦΔ όπου υπάρχουν και πάνω σε μία βάση συνεργασίας μαζί τους) 5.5. Περιγραφή και τεκμηρίωση ειδικών δράσεων προστασίας και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης της ορνιθοπανίδας

Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού

Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού 1 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Νοέμβριος 2012 Ομάδα εργασίας Μαλαμώ Κορμπέτη Δανάη Πορτόλου Θάνος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων Οδηγίες για την εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης Ιανουάριος 2009 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Juan

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23 Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων...23 Λαμβάνοντας υπόψη,... 23 Κεφάλαιο 1 Σκοπός... 24 Κεφάλαιο 2 Ορισμοί... 24 Κεφάλαιο 3 Προστατευόμενες περιοχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». Επιβλέπουσα: Διδασκάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα

Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα Κείμενο εργασίας ενόψει της συνάντησης 14 Δεκεμβρίου 2012 Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 55 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η θέσπιση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ MADF MAD F MADF MADF MI MI MI MI MEPW MEPW MEPW MEPW MSI P MSI P MSI P MSI P MFA MFA MFA MFA ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Δράση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4.

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.4 Σχέδιο επιστηµονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.5 Σχέδιο επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΘΕΡΜΗ 2002 Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Υπουργείου Γεωργίας-Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Μετέωρα βήματα στην προστασία της φύσης. Δέσποινα Βώκου Καθηγήτρια ΑΠΘ Πρόεδρος Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000

Μετέωρα βήματα στην προστασία της φύσης. Δέσποινα Βώκου Καθηγήτρια ΑΠΘ Πρόεδρος Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 Μετέωρα βήματα στην προστασία της φύσης Δέσποινα Βώκου Καθηγήτρια ΑΠΘ Πρόεδρος Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 Μετέωρα βήματα στην προστασία της φύσης Δέσποινα Βώκου Καθηγήτρια ΑΠΘ Πρόεδρος Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) ΕΣΧΑΔΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) ΕΣΧΑΔΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» Έκδοση: 01/25-07-13 Αναθεωρεί την: /-- Σελίδα: 1 από ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 14 2.1. ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα