ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Σύνθεση της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης(ΟΜΕΑ) Πηγές και διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών Διαδικασίες Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Παρουσίαση του Τμήματος Γενική περιγραφή Ανθρώπινο δυναμικό στο Τμήμα Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) Διοικητικό προσωπικό Ειδικό Τεχνικό προσωπικό Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες Εργαστηριακοί συνεργάτες (με πλήρη προσόντα) Εργαστηριακοί συνεργάτες (με μειωμένα προσόντα) Φοιτητές Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος Διάρθρωση Τμήματος σε Τομείς Λειτουργία θεσμοθετημένων επιτροπών Προγράμματα Σπουδών Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Π.Π.Σ Παρουσίαση του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) Εγγραφές και Παρακολούθηση Μαθημάτων Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Άσκηση Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Παρατηρήσεις, Σχόλια, Προτάσεις για βελτιστοποίηση του προγράμματος σπουδών Το εξεταστικό σύστημα Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών Προοπτικές Ερευνητική Δραστηριότητα Διδακτικό έργο Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου Εκπαιδευτικά βοηθήματα Μέσα και υποδομές Αίθουσες διδασκαλίας Εκπαιδευτικά εργαστήρια Σπουδαστήρια Προσωπικό διοικητικής/τεχνικής/ερευνητικής Υποστήριξης Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 81

3 5.7 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς, παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Στρατηγική Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Σχεδιασμός προγράμματος σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές Έρευνα Μέθοδοι εκπαίδευσης και διδασκαλίας Αξιολόγηση ΕΠ και σπουδαστών Προσέλκυση σπουδαστών και μελών ΕΠ Σχέσεις με φορείς/ακαδημαϊκά Ιδρύματα Διοικητικές Υπηρεσίες και Υποδομές Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας Πάσης φύσεως υποδομές που χρησιμοποιεί το Τμήμα Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου) Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων.98 Παράρτημα

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2.1. Κατανομή ανά βαθμίδα των θέσεων του Ε.Π. του Τμήματος..5 Πίνακας 2.2. Θέσεις Ε.Π. ανά βαθμίδα και κατανομή αυτών στους δύο Τομείς5 Πίνακας 2.3. Κατανομή Ε.Π. ανά βαθμίδα και Τομείς του Τμήματος.. 6 Πίνακας 2.4. Επιστημονικοί συνεργάτες με προσόντα Επίκουρου Καθηγητή. 7 Πίνακας 2.5. Εργαστηριακοί συνεργάτες με προσόντα Καθηγητή Εφαρμογών..7 Πίνακας 2.6. Εργαστηριακοί συνεργάτες με ελλιπή προσόντα...8 Πίνακας 2.7. Εγγραφόμενοι φοιτητές τα ακαδημαϊκά έτη από έως Πίνακας 2.8. Αριθμός πτυχιούχων ανά ακαδημαϊκό έτος. 9 Πίνακας 2.9. Κατανομή βαθμών αποφοίτησης.. 10 Πίνακας Κατανομή του αριθμού αποφοίτων σύμφωνα με την διάρκεια σπουδών (Κ = 4 έτη, κανονική διάρκεια, Κ+1 = 5 έτη κ.ο.κ.), συνολικός αριθμός αποφοίτων, μη αποφοιτήσαντες και διαγραμμένοι σπουδαστές, βάσει του έτους εισαγωγής..11 Πίνακας Διοικητική διάρθρωση του Τμήματος..14 Πίνακας Επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα Πίνακας 3.1. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας. 33 Πίνακας 3.2. Κατανομή των μαθημάτων του Π.Π.Σ. στις 4 κατηγορίες..35 Πίνακας 4.1. Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές..45 Πίνακας 4.2. Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις σε Συνέδρια 46 Πίνακας 4.3. Συγγραφή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους.47 Πίνακας 4.4 Ερευνητική δραστηριότητα Ε.Π. του Τμήματος 48 Πίνακας 4.5. Citations στο δημοσιευμένο έργο (κατά πλειονότητα χρησιμοποιήθηκε η πηγή της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων Πίνακας 4.6 Συμμετοχές μελών Ε.Π. σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων.49 Πίνακας 4.7. Συμμετοχές μελών Ε.Π. σε διεθνείς ομάδες εργασίας..52 Πίνακας 4.8. Ερευνητικά Προγράμματα με Υπεύθυνο Έργου μέλος Ε.Π. του Τμήματος..53 Πίνακας 4.9. Ερευνητικές Συνεργασίες μεταξύ μελών ΕΠ Τμήματος Τοπογραφίας 60 Πίνακας Συνεργασίες μελών ΕΠ Τμήματος Τοπογραφίας με μέλη ΕΠ άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας.62 Πίνακας Ερευνητικές Συνεργασίες μελών ΕΠ Τμήματος Τοπογραφίας με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού 63 Πίνακας 5.1: Αίθουσες διδασκαλίας Τμήματος Τοπογραφίας..76 Πίνακας 5.2: Αίθουσες Εργαστηρίων Τμήματος Τοπογραφίας..77 Πίνακας 5.3: Αποθήκες Εργαστηρίων Τμήματος Τοπογραφίας 80

5 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Τοπογραφίας Σύνθεση της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Η Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος συγκροτήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (αρ. πρακτ. 3ο/ ) και απαρτίζεται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη ΕΠ του Τμήματος: 1. Κιουσόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής. 2. Παγούνης Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος. 3. Πανταζής Δήμος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Α Τομέα. 4. Πέτσα Ελένη, Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Α Τομέα. 5. Πισσίας Ευάγγελος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Β Τομέα. Στην συλλογή των στοιχείων και την συγγραφή της παρούσας έκθεσης συνέβαλαν, εκτός από τα μέλη της Ο.Μ.Ε.Α., οι συνάδελφοι Μ. Γιαννίου, Επίκουρος Καθηγητής, Β. Ανδριτσάνος, Επίκουρος Καθηγητής, Λ. Γραμματικόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών, τα μέλη ΕΤΠ Β. Κώτση και Σ. Ντζουροπάνος, ενώ σημαντική ήταν και η συμμετοχή της Ε. Κανέλλου, Δ.Υ. στην Γραμματεία του Τμήματος, στην συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από το πληροφορικό σύστημα της γραμματείας σχετικά με σπουδαστικά θέματα. Τέλος σημαντική ήταν και η συμβολή σπουδαστών (που πραγματοποιούν ΠΑ) κατά τη διανομή των ερωτηματολογίων αξιολόγησης Πηγές και διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών Στην έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης (Απρίλιος 2011) καταγράφηκαν οι ακόλουθες πηγές καθώς και οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών: Τα αρχεία του Τμήματος Τοπογραφίας. Μελέτες και Εκθέσεις που είχαν παλαιοτέρα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων του ΕΠΕΑΕΚ, και ιδιαίτερα των δράσεων: Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου. Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) και του Συμβουλίου του Τμήματος σχετικές με εκπαιδευτικά θέματα. Τα απογραφικά δελτία όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, που συντάχθηκαν από τους διδάσκοντες

6 Τα Ερωτηματολόγια αξιολόγησης κάθε μαθήματος, που συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές. Τα ατομικά απογραφικά δελτία των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) Διαδικασίες Ατομική σύνταξη σχετικών δελτίων από τα μέλη του Ε.Π. Πριν από την έναρξη συμπλήρωσης των δελτίων πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις ενημέρωσης των μελών της Ο.Μ.Ε.Α. με όλα τα μέλη του Ε.Π. Δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη και ολοκληρωμένη σύνταξη των δελτίων. Στους φοιτητές έγινε σχετική ενημέρωση από τους διδάσκοντες στο πλαίσιο των διαλέξεων. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στην Γ.Σ. και στο Συμβούλιο του Τμήματος, είχαν την μέγιστη δυνατή ενημέρωση προκειμένου να μεταφέρουν στους φοιτητές όλες τις σχετικές πληροφορίες για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων με αξιόπιστο τρόπο. Υλοποιήθηκε ειδική εφαρμογή αυτόματης εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και διαγραμμάτων από τα δεδομένα των ερωτηματολογίων. Στην παρούσα έκθεση, στοιχεία για την αναγνώριση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών Ε.Π. του Τμήματος αντλήθηκαν (εκτός από τα απογραφικά δελτία) και από την βιβλιογραφική βάση δεδομένων ενώ όσον αφορά τα ερευνητικά προγράμματα ή έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία, ελήφθησαν στοιχεία και από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Η όλη διαδικασία από την λήψη της απόφασης για την αξιολόγηση του Τμήματος μέχρι και την ολοκληρωμένη σύνταξη της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης συζητήθηκε επανειλημμένως σε όλα τα συλλογικά όργανα του Τμήματος. Στην Γ.Σ. του Τμήματος που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2007 με μοναδικό θέμα την αξιολόγηση του τμήματος, έγινε μια διεξοδική συζήτηση και, παρά κάποιες αρχικές μεμονωμένες αμφισβητήσεις διαδικαστικού χαρακτήρα, τελικά όλα τα μέλη της Γ.Σ. υποστήριξαν ένθερμα το θεσμό της αξιολόγησης. Θετικά στοιχεία: Συμμετοχή όλων των μελών Ε.Π. στις διαδικασίες της αξιολόγησης. Σημαντική ανταπόκριση από νεότερα μέλη του Ε.Π., καθώς και από τους επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες του Τμήματος

7 Οι σπουδαστές με ενεργή συμμετοχή στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία συμμετείχαν ένθερμα στις διαδικασίες της αξιολόγησης. Δυσκολίες: Έλλειψη εμπειρίας από αρκετά μέλη του Ε.Π. με αποτέλεσμα οι διαδικασίες να κινούνται όχι με τους προβλεπόμενους ρυθμούς. Τον σημαντικότερο φόρτο εργασίας τελικά τον επωμίστηκε ένας μικρός αριθμός μελών Ε.Π. Οι σπουδαστές στο σύνολο τους δεν φαίνεται να έχουν κατανοήσει επαρκώς το θέμα της αξιολόγησης και δεν πιστεύουν ότι μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός προς δικό τους όφελος. Να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπάρχει σημαντικός αριθμός αδιάφορων φοιτητών, με μακροχρόνια φοίτηση και αντικειμενικό στόχο να καταφέρουν με ευκαιριακό τρόπο να ολοκληρώσουν τις σπουδές. Τέλος, στα συλλογικά όργανα Γ.Σ. Τμήματος και Γ.Σ. Τομέων θα πρέπει να υπάρχει μόνιμο θέμα ημερήσιας διάταξης για την πορεία της αξιολόγησης, ώστε να γίνει σε όλους σαφές ότι η αξιολόγηση είναι μια διαρκής διαδικασία

8 2. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 2.1. Γενική Περιγραφή Σο Σμήμα Σοπογραφίας βρίσκεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Ι. Αθήνας στην οδό Αγίου πυρίδωνος, στο Αιγάλεω, εντός του κτιρίου της χολής Σεχνολογικών Εφαρμογών (Εικόνα 1). Εικόνα 1. Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Ι. Αθήνας Σο Σμήμα Σοπογραφίας του Σ.Ε.Ι. Αθήνας δημιουργήθηκε με βάση τον ιδρυτικό νόμο 1404/83 των Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Ε.Ι.) με διάρκεια σπουδών 3.5 έτη. Σο 2001 με τον Ν.2916 τα Σ.Ε.Ι. εντάσσονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση με τετραετή διάρκεια σπουδών και με ταυτόχρονη αλλαγή των βαθμίδων του Ε.Π., ώστε αυτές να αντιστοιχούν με αυτές των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων. Ακολούθησε διαδικασία κρίσης, ώστε να ενταχθούν στις νέες βαθμίδες τα μέλη Ε.Π. που διέθεταν τα προβλεπόμενα από τον νέο νόμο προσόντα. Με τον Ν. 3549/2007 τα Σ.Ε.Ι. με ξεκάθαρη, σαφή και πληρέστερη διατύπωση νομικής θέσης από ότι στον Ν.2916/2001, τα Σ.Ε.Ι. κατατάσσονται ουσιαστικά πλέον στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με πρόγραμμα σπουδών 4 έτη. Σο Σμήμα Σοπογραφίας του Σ.Ε.Ι. Αθήνας είναι ένα τα πλέον δημοφιλή Σμήματα τόσο του Σ.Ε.Ι. Αθήνας όσο και των άλλων Σ.Ε.Ι.. Επιδεικνύει οργάνωση σε θέματα προπτυχιακών σπουδών, ενώ κατά γενική ομολογία, συγκρινόμενο με άλλα Σμήματα Σ.Ε.Ι. διαθέτει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό προσωπικό. Όλα τα μέλη του Σμήματος καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες, παρά τις συχνά αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προσφέρουν στους σπουδαστές του τμήματος σύγχρονη και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του Σμήματος, παρότι ακόμη εκκρεμεί η έκδοση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, σταδιοδρομούν επιτυχώς στο επάγγελμα του Σοπογράφου Μηχανικού

9 2.2. Ανθρώπινο δυναμικό στο Σμήμα Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) ήμερα το Σμήμα Σοπογραφίας του Σ.Ε.Ι. Αθήνας αριθμεί συνολικά 17 μέλη Ε.Π. σε διάφορες βαθμίδες. τον πίνακα 2.1 αναγράφονται, ανά βαθμίδα, ο συνολικός αριθμός οργανικών θέσεων μελών ΕΠ, ο αριθμός των θέσεων που είναι κατειλημμένες, ο αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων και ο αριθμός των κενών θέσεων που απαιτείται έγκριση πιστώσεων για την πλήρωσή τους. Πίνακας 2.1. Κατανομή ανά βαθμίδα των θέσεων του Ε.Π. του Σμήματος ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΘΕΕΙ ΤΜΠΛΗΡΨΜΕΝΕ (ΜΕΛΗ Ε.Π. ΠΟΤ ΚΑΣΕΦΟΤΝ ΣΗ ΘΕΗ) ΤΠΟ ΠΛΗΡΨΗ ΚΕΝΕ ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΕ ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΕΠΙΚΟΤΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ ΤΝΟΛΟ Αριθμητικά, η κατανομή των μελών Ε.Π. ανά βαθμίδα και Σομέα απεικονίζεται στον Πίνακα 2.2 Πίνακας 2.2. Θέσεις Ε.Π. ανά βαθμίδα και κατανομή αυτών στους δύο Σομείς Σομείς Σομέας Σοπογραφίας- Υωτογραμμετρίας- Φαρτογραφίας Σομέας Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων Αριθμός Μέλη Ε.Π. σε τακτική θέση Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Καθηγητές Εφαρμογών ύνολο 14 Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 14 Μέλη Ε.Π. σε προσωποπαγή θέση Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Καθηγητές Εφαρμογών ύνολο 3-5 -

10 Ο Πίνακας 2.3. παρουσιάζει αναλυτικά την κατανομή μελών ΕΠ ανά βαθμίδα στους Σομείς του Σμήματος ( Πίνακας 2.3. Κατανομή Ε.Π. ανά βαθμίδα και Σομείς του Σμήματος Σομείς ΣΟΜΕΑ Α Σοπογραφίας- Υωτογραμμετρίας- Φαρτογραφίας Μέλη Ε.Π. σε τακτική θέση Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Πανταζής Δήμος Πέτσα Ελένη ΣΟΜΕΑ Β Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων Ηλιοπούλου Πολυξένη Κιουσόπουλος Ιωάννης Πισσίας Ευάγγελος Παγούνης Βασίλειος 1 Ανδριτσάνος Βασίλειος Γιαννίου Μιχαήλ Μαυρομάττης τέργιος Γραμματικόπουλος Λάζαρος Κάτσιος Ιωάννης Κεσίδης Αναστάσιος Σσάτσαρης Ανδρέας Καθηγητές 2 Εφαρμογών Οικονόμου Εμμανουήλ ύνολο 14 Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 14 Μέλη Ε.Π. σε προσωποπαγή θέση Καθηγητές Λευκαδίτης Γεώργιος 1 Επίκουροι - - Καθηγητές Καθηγητές Αβορίτης Δήμος Σσιούγκος Γεώργιος 2 Εφαρμογών ύνολο 3 ύνολο μελών Ε.Π. Σμήματος Σοπογραφίας ΣΕΙ Αθήνας 17 Μέλη Ε.Π. υπό διορισμό σε τακτική θέση (κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος) Καθηγητές Μπόκος Ξενοφώντας Καραλής ωτήριος 2 Εφαρμογών ύνολο 2 Θέσεις σε διαδικασία προκήρυξης και εκλογής Επίκουροι 1 1 Καθηγητές Καθηγητές 2 2 Εφαρμογών ύνολο 3 Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής και διορισμού των υπό πλήρωση θέσεων (ακαδημαϊκό έτος ), τα μέλη Ε.Π. που θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος θα ανέρχονται σε 15 (δηλαδή, ποσοστό 68% με σημερινά δεδομένα, το οποίο θα ανέλθει στο 77% μετά από τις αναμενόμενες συνταξιοδοτήσεις) Διοικητικό προσωπικό Καννέλου Ευδοκία πουδαστικά θέματα ΠΕ, Πτυχιούχος Νομικής χολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αρ

11 Βάρσου Ναυσικά ΔΕ, Φειρίστρια Η/Τ Ειδικό Σεχνικό Προσωπικό Αβορίτη Ελένη, Κώτση Βασιλική, Πτυχιούχος Σμήματος Σοπογραφίας Σ.Ε.Ι. Αθήνας Ντζουροπάνος Σπύρος, Πτυχιούχος Σμήματος Σοπογραφίας Σ.Ε.Ι. Αθήνας, Μαστερ Σκάρου Ευαγγελία Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί υνεργάτες τους ακόλουθους πίνακες αναγράφονται οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί υνεργάτες του Σμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος Πίνακας 2.4. Επιστημονικοί συνεργάτες με προσόντα Επίκουρου Καθηγητή Ονοματεπώνυμο Βασικό πτυχίο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Καλησπεράκης Ηλίας Αγρονόμος και Σοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μπρατσόλης Εμμανουήλ Χιμούλης Παναγιώτης Υυσικός Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστηριακοί υνεργάτες (με πλήρη προσόντα) MSc Ανώτατης Εθνικής χολής Σηλεπικοινωνιών Γαλλίας, Διδάκτωρ Ανώτατης Εθνικής χολής Σηλεπικοινωνιών Γαλλίας MSc Σμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ Σμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Πίνακας 2.5. Εργαστηριακοί συνεργάτες με προσόντα Καθηγητή Εφαρμογών Ονοματεπώνυμο Βασικό πτυχίο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Αγρονόμος και MSc Σμήματος Γεωγραφίας Γκαδόλου Ελένη Σοπογράφος Φαροκόπειου Πανεπιστημίου Μηχανικός Ε.Μ.Π. Καλησπεράκης Ηλίας Καραβία Ευαγγελία Καραλής ωτήριος Αγρονόμος και Σοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αγρονόμος και Σοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αγρονόμος και Σοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Σμήματος Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π., MSc Σμήματος Αγρονόμων & Σοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. MSc Σμήματος Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π

12 Μπρατσόλης Εμμανουήλ Ξυλιά Βασιλική Πετραντωνάκης Παύλος Πέππα Ευαγγελία τρατάκης Παναγιώτης Χιμούλης Παναγιώτης Υυσικός Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Σοπογράφος Μηχανικός Σ.Ε.Ι. Αθήνας Πληροφορική Πανεπιστημίου Πειραιά Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Γεωγράφος Πανεπιστημίου Αιγαίου Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών MSc Ανώτατης Εθνικής χολής Σηλεπικοινωνιών Γαλλίας, Διδάκτωρ Ανώτατης Εθνικής χολής Σηλεπικοινωνιών Γαλλίας MSc University College of London MSc Σμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιά MSc Σμήματος Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. MSc University of Leeds MSc Σμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ Σμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστηριακοί υνεργάτες (με μειωμένα προσόντα) Πίνακας 2.6. Εργαστηριακοί συνεργάτες με ελλιπή προσόντα Ονοματεπώνυμο Βασικό πτυχίο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Βασιλάκη Δήμητρα Αγρονόμος και MSc Ελληνικού Ανοικτού Σοπογράφος Πανεπιστημίου Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δημητριάδου Ευλαμπία Σοπογράφος Μηχανικός Σ.Ε.Ι. - Λυριτζής Εμμανουήλ Μπονόβας Βασίλειος Αθήνας Σοπογράφος Μηχανικός Σ.Ε.Ι. Αθήνας Σοπογράφος Μηχανικός Σ.Ε.Ι. Αθήνας MSc Kingston University of London Υοιτητές Εγγραφόμενοι φοιτητές Η εισαγωγή των σπουδαστών στο Σμήμα πραγματοποιείται μέσω του θεσμού των εισαγωγικών εξετάσεων. Ο αριθμός των κατ έτος νεοεισαγόμενων σπουδαστών καθορίζεται από το Τπουργείο Παιδείας και είναι πολύ υψηλός συγκριτικά με τις διαθέσιμες υποδομές του Ιδρύματος. Όπως καταγράφεται και στα πρακτικά των υμβουλίων και των Γενικών υνελεύσεων του Σμήματος, το Σμήμα ζητά να μειωθεί ο αριθμός των σπουδαστών που εισάγονται ανά έτος στο Σμήμα, προκειμένου το εκπαιδευτικό έργο να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό και ποιοτικό. Παρότι, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.7, υπάρχει μείωση των εισαγόμενων σπουδαστών τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός τους παραμένει - 8 -

13 Τ.Ε.Ι. Αθήνας Τμήμα Τοπογραφίας. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης - Ακαδημαϊκό Έτος υψηλός, σε σχέση πάντα με το ολιγάριθμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό και τις διαθέσιμες υποδομές του Σμήματος. Σα ανωτέρω αποτελούν πιθανές αιτίες της αύξησης του αριθμού των λιμναζόντων φοιτητών με διάρκεια φοίτησης πολύ μεγαλύτερη της προβλεπόμενης, κάτι που θα συζητηθεί σε επόμενη παράγραφο. τον ίδιο πίνακα γίνεται αναφορά και στους διαγραφέντες φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. ύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό σπουδών ένας φοιτητής χάνει την φοιτητική του ιδιότητα και διαγράφεται αν δεν πραγματοποιήσει την εγγραφή του επί δυο συνεχόμενα ή τρία μη συνεχόμενα εξάμηνα. Ο αυξημένος αριθμός των διαγραφών ειδικά τα τελευταία τρία έτη οφείλεται στην πιστή εφαρμογή του ανωτέρω κανονισμού. Απόφοιτοι Σα τελευταία έτη ο ρυθμός των σπουδαστών που αποφοιτούν, ανέρχεται κατά μέσο όρο περί τους ογδόντα επτά (87) πτυχιούχους ανά έτος. Ο αριθμός αυτός είναι παρεμφερής με τον αντίστοιχο της δεκαετίας του 90 με 70 έως 80 πτυχιούχους ανά έτος. Ειδικότερα, στον Πίνακα 2.8. παρουσιάζεται ο αριθμός των αποφοίτων τα τελευταία εννέα (9) ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή από το μέχρι και το Πίνακας 2.7. Εγγραφόμενοι φοιτητές τα ακαδημαϊκά έτη από έως Ακαδημαϊκό έτος Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές Κατατακτήριες εξετάσεις Άλλες κατηγορίες ύνολο Διαγραφές Πίνακας 2.8. Αριθμός πτυχιούχων ανά ακαδημαϊκό έτος Ακαδημαϊκό έτος Αριθμός πτυχιούχων

14 Ο μεγάλος αριθμός αποφοίτων ειδικά το ακαδημαϊκό έτος αποδίδεται στον αντίστοιχα αυξημένο αριθμό εισαγόμενων φοιτητών κατά τα τρία πρώτα ακαδημαϊκά έτη της δεκαετίας του 2000 (βλέπε Πίνακα 2.7). τον Πίνακα 2.9. παρουσιάζεται η μέση βαθμολογία πτυχίου τα τελευταία εννέα (9) ακαδημαϊκά έτη ενώ στον ίδιο Πίνακα καθώς και στο Διάγραμμα 2.1 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα ποσοστά της βαθμολογίας πτυχίου κατανεμημένα σε τέσσερις βαθμολογικές κλίμακες (5.0 έως 5.9, 6.0 έως 6.9, 7.0 έως 8.4 και 8.5 έως 10.0). Προκύπτει ότι η μέση βαθμολογία πτυχίου είναι 6.5, ενώ στα ίδια επίπεδα ήταν και η αντίστοιχη μέση βαθμολογία κατά την δεκαετία του 90. Πίνακας 2.9. Κατανομή βαθμών αποφοίτησης Έτος Αποφοίτησης Κατανομή Βαθμών (%) Μέσος όρος Βαθμολογίας επί συνόλου αποφοίτων Διάγραμμα 2.1. Κατανομή βαθμών πτυχίου. Κατανομή Βαθμών Πτυχίου (%) Όσον αφορά την χρονική διάρκεια σπουδών των φοιτητών, από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής τους μέχρι την ημερομηνία αποφοίτησης, ο Πίνακας 2.10 παρουσιάζει αναλυτικά τα εξής στοιχεία: εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διάρκεια σπουδών διαγραφέντες φοιτητές πλήθος φοιτητών που δεν έχουν αποφοιτήσει

15 Πίνακας Κατανομή του αριθμού αποφοίτων σύμφωνα με την διάρκεια σπουδών (Κ 4 έτη, κανονική διάρκεια, Κ 1 5 έτη κ.ο.κ.), συνολικός αριθμός αποφοίτων, μη αποφοιτήσαντες και διαγραμμένοι σπουδαστές, βάσει του έτους εισαγωγής Διάρκεια σπουδών (έτη) ύνολα Έτος εισαγωγής Κ Κ+ Κ+ Κ+ Κ+ Κ+ Κ+ Δεν έχουν Γενικό Απόφοιτοι Διαγραμμένοι αποφοιτήσει ύνολο Ο Πίνακας 2.10 δηλώνει ότι κατά μέσο όρο μόνο ένας στους δυο φοιτητές φαίνεται να ολοκληρώνει τις σπουδές του ακόμη και σε διάρκεια Κ 2 6 ετών όπου Κ τα προβλεπόμενα τέσσερα (4) έτη σπουδών. Σα αίτια είναι ποικίλα: Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός σπουδαστών που εισάγονται στο Σμήμα σε σχέση με τις διατιθέμενες υποδομές και τη δυσμενή αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων. Η ποικιλομορφία των φοιτητών που εγγράφονται (απόφοιτοι Γενικού Λυκείου αλλά και Επαγγελματικών Λυκείων, Νυχτερινών, αλλοδαποί ομογενείς κλπ.) οι οποίοι δεν διαθέτουν ομοιόμορφο υπόβαθρο γνώσεων από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα σπουδών Α.Ε.Ι. Ενώ η βάση εισαγωγής των αποφοίτων Γενικών Λυκείων την τελευταία δεκαετία κυμαίνεται από 12 έως 14, οι υπόλοιποι σπουδαστές - που αποτελούν ακόμη σημαντικό ποσοστό του συνόλου των εισαγομένων - κατέχουν χαμηλή βάση εισαγωγής και ευτυχώς, τα τελευταία δυο έτη, όχι κάτω του 10. Αποτέλεσμα είναι ένα μεγάλο τμήμα των φοιτητών να μη μπορεί να παρακολουθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω σοβαρών ελλείψεων, να απογοητεύεται, και συχνά να εγκαταλείπει τις σπουδές. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις εκείνων των φοιτητών που παρά τις σημαντικές ελλείψεις που έχουν σε βασικές γνώσεις, προσπαθούν και τελικά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, αλλά πάντα με ελλείψεις, και με μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αποτελέσματα μιας στατιστικής ανάλυσης για τα τρία τελευταία ακαδημαϊκά έτη που δείχνουν το εξής: στο μάθημα «Βασικές Αρχές Γεωδαισίας Σοπογραφίας» (1ο Εξάμηνο σπουδών), που αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα ειδικότητας, κανένας από τους σπουδαστές που εισήλθαν με βαθμολογία μικρότερη της βάσης (των εισαγωγικών εξετάσεων) δεν κατάφερε να λάβει προβιβάσιμο βαθμό ( 5) στις δύο εξεταστικές περιόδους. Σο φαινόμενο των σοβαρών ελλείψεων γνώσεων από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντοπίζεται ακόμη και σε φοιτητές που είναι μεν απόφοιτοι Γενικών Λυκείων, όμως προέρχονται από θεωρητικές κατευθύνσεις και έχουν ελλιπή γνώση μαθηματικών. Παρόλα αυτά, οσάκις επιχειρήθηκε να

16 οργανωθούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας μαθηματικών στο 1ο εξάμηνο σπουδών, δεν υπήρξε ανταπόκριση από την μεριά των σπουδαστών. Σέλος, ένα επιπλέον πρόβλημα που συμβάλλει στην πλημμελή παρακολούθηση των σπουδών, είναι το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός σπουδαστών, σε ποσοστό που εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 45%, εργάζονται σε πλήρη ή μερική απασχόληση. Υοιτούντες Ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών σε όλα τα εξάμηνα σπουδών παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2.2. Οι αυξημένοι αριθμοί την περίοδο 2004 έως 2007 οφείλονται στις σημαντικές εισαγωγές φοιτητών τα προηγούμενα έτη και στις μειωμένες διαγραφές, όπως χαρακτηριστικά δείχνουν οι αριθμοί στον πίνακα Διάγραμμα 2.2 Κατανομή εγγεγραμμένων φοιτητών 2.3. κοπός και στόχοι του Σμήματος Οι σπουδές στο Σμήμα Σοπογραφίας του ΣΕΙ Αθήνας καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες της Σοπογραφίας, της Γεωδαισίας, της Υωτογραμμετρίας, της Φαρτογραφίας και της Γεωπληροφορικής. το πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει αφ ενός μεν τις τοπογραφικές μελέτες και εφαρμογές μελετών που συνδέονται με την κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής, αφ ετέρου δε τις μεθόδους συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης και παρουσίασης ποσοτικών και ποιοτικών γεωγραφικών πληροφοριών. Σο Σμήμα Σοπογραφίας παρέχει υψηλού επιπέδου επιστημονική τεχνολογική εκπαίδευση και έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Σοπογραφίας με την θεωρητική και πρακτική διδασκαλία και την τεχνολογική και εφαρμοσμένη

17 έρευνα. Έτσι, παρέχει στους σπουδαστές του Σμήματος τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Σαυτόχρονα, οι σπουδαστές καθίστανται ικανοί να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Οι πτυχιούχοι του Σμήματος Σοπογραφίας από το πρόγραμμα σπουδών τους και την εκπαίδευσή τους αποκτούν: θεωρητική κατάρτιση στις θετικές επιστήμες ιδιαίτερη εξοικείωση με την μέτρηση και την ανάλυση του γεωγραφικού χώρου εξειδικευμένες τοπογραφικές γνώσεις ικανότητα παραγωγής και διαχείρισης πληροφοριών γης. Με τα παραπάνω καθίστανται ικανοί να δραστηριοποιηθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. τα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και εισαγωγικά μαθήματα. Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής, κορμού, ενώ στα τελευταία εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας του Σοπογράφου Μηχανικού. Σο τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, η οποία εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Σμήματος σε ένα θέμα εφαρμογής ή εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Σέλος εκτός από την εκπαιδευτική διαδικασία πολύ σημαντική είναι η δραστηριότητα του Σμήματος στην έρευνα. Η έρευνα διεξάγεται κατά κανόνα από τα μέλη του Ε.Π. και στα Εργαστήρια του Σμήματος από συγκροτημένες ερευνητικές ομάδες, στο πλαίσιο του προγραμματισμού κάθε ερευνητικής ομάδας καθώς και στο πλαίσιο των εκάστοτε χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. ημαντικές είναι και οι συνεργασίες των ερευνητικών ομάδων με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα. Ειδικά τα τελευταία έτη η ερευνητική δραστηριότητα έχει μια έντονη αύξηση γεγονός που πιστοποιείται από σχετικά μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων για Σμήμα Σεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του Σμήματος Ο μεγάλος αριθμός των φοιτητών και η δυσμενής αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων. Η έλλειψη διαθέσιμων χώρων για την πραγματοποίηση της εργαστηριακής εκπαίδευσης και έρευνας. Οι αδυναμίες (κενά από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση) των σπουδαστών που εγγράφονται στο Σμήμα. Σο φαινόμενο είναι γενικότερο και παρατηρείται σε όλα σχεδόν τα ΑΕΙ, στα ΣΕΙ είναι βέβαια εντονότερο καθώς οι σπουδαστές τους εισάγονται με χαμηλότερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις. Έλλειψη εξοπλισμού εργαστηρίων

18 Έλλειψη Ε.Π. η οποία γίνεται εντονότερη για τα χρονικά διαστήματα συνταξιοδότησης μελών Ε.Π.. Οι διαδικασίες προκήρυξης, εκλογής και διορισμού των θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν, είναι χρονοβόρες και γραφειοκρατικές. Απουσία αυστηρού κανονισμού σπουδών, όσον αφορά τη φοίτηση Διοίκηση του Σμήματος. Σα όργανα του Σμήματος είναι: η Γενική υνέλευση του Σμήματος, το υμβούλιο του Σμήματος και ο Προϊστάμενος. Η Γ.. απαρτίζεται από το Ε.Π. του Σμήματος και εκπροσώπους των σπουδαστών, σε αριθμό ίσο προς το 40% του αριθμού των μελών του Ε.Π. του Σμήματος. Η Γ.. έχει όλες τις αρμοδιότητες του Σμήματος, που προβλέπονται από το νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό του Σ.Ε.Ι., εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα. Σο υμβούλιο απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο του Σμήματος, τους υπευθύνους των Σομέων, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο του Ε.Σ.Π., εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν μέλη του Ε.Σ.Π. Σο υμβούλιο έχει αρμοδιότητες οικονομικής διαχείρισης και συντονισμού του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου του Σμήματος. Έχει επίσης πειθαρχική δικαιοδοσία και ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει η Γ.. με ειδική απόφασή της. Ο Προϊστάμενος του Σμήματος προΐσταται των υπηρεσιών του Σμήματος και έχει διοικητικές αρμοδιότητες και πειθαρχική δικαιοδοσία. Αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από έναν Τπεύθυνο Σομέα Μαθημάτων του Σμήματος, που ορίζεται από το υμβούλιο του Σμήματος ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος, για ένα ακαδημαϊκό έτος. Πίνακας Διοικητική διάρθρωση του Σμήματος Γενική υνέλευση (Γ..) του Σμήματος Εκπρόσωποι σπουδαστών, σε ποσοστό υμμετέχουν όλα τα μέλη του Ε.Π. 40% του αριθμού των μελών του Ε.Π. Προϊστάμενος Σμήματος: Βασίλειος Παγούνης Αναπληρωτής Καθηγητής υμβούλιο του Σμήματος (. Σ.) Ακαδημαϊκό έτος Τπεύθυνοι Σομέων: Σομέας Σοπογραφίας-Υωτογραμμετρίας- Φαρτογραφίας (Ελένη Πέτσα Καθηγήτρια). Σομέας Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων (Γεώργιος Λευκαδίτης Καθηγητής). Προϊστάμενος Σμήματος Βασίλειος Παγούνης Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπληρωτής Προϊστάμενος Σμήματος Ελένη Πέτσα Καθηγήτρια Προϊστάμενη Γραμματείας - Εκπρόσωπος σπουδαστών: Ελένη Κεσίδου

19 Ο εσωτερικός κανονισμός όλων των Σμημάτων του Σ.Ε.Ι. της Αθήνας διέπεται από τον γενικό κανονισμό του Σ.Ε.Ι. της Αθήνας ο οποίος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α Διάρθρωση Σμήματος σε Σομείς Σο Σμήμα Σοπογραφίας είναι δομημένο σε δύο Σομείς Σομέας Α: Σοπογραφίας-Υωτογραμμετρίας-Φαρτογραφίας Σομέας Β: Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των γνωστικών αντικειμένων και των Εργαστηρίων που υπάγονται σε κάθε Σομέα. Τομέας Α: Τοπογραφίας,-Φωτογραμμετρίας,-Χαρτογραφίας Περιλαμβάνει τους κλάδους της Γεωδαισίας-Σοπογραφίας, της Υωτογραμμετρίας και της Φαρτογραφίας, δηλαδή εκείνα τα επιστημονικά, τεχνολογικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά γνωστικά πεδία της Γεωματικής, ως σύγχρονης έκφρασης της επιστήμης του Σοπογράφου Μηχανικού, που αφορούν στην συλλογή επεξεργασία, ανάλυση, μοντελοποίηση, οπτικοποίηση και απεικόνιση τριδιάστατων γεωχωρικών δεδομένων. Σα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που εποπτεύονται από τον Σομέα Σοπογραφίας-Υωτογραμμετρίας-Φαρτογραφίας είναι τα ακόλουθα: 1. Σεχνικό και Σοπογραφικό χέδιο 2. Βασικές Αρχές Γεωδαισίας-Σοπογραφίας 3. Θεωρία φαλμάτων και υνορθώσεις Παρατηρήσεων 4. Σοπογραφικά Όργανα και Μέθοδοι Μετρήσεων 5. Ηλεκτρονική χεδίαση 6. Αποτυπώσεις - Φαράξεις 7. Σοπογραφικά Δίκτυα και Τπολογισμοί 8. Γενική και Μαθηματική Φαρτογραφία 9. Σοπογραφικές Ασκήσεις Τπαίθρου 10. Γεωδαισία 11. Υωτογραμμετρία Ι 12. Δορυφορικός Εντοπισμός 13. Υωτογραμμετρία ΙΙ 14. Γεωδαιτικές Σοπογραφικές Εφαρμογές 15. Υωτογραμμετρία ΙΙΙ 16. Βάσεις Φωρικών Δεδομένων και Χηφιακή Φαρτογραφία 17. Πλοήγηση και Εφαρμογές 18. Εφαρμογές Υωτογραμμετρίας 19. Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις 20. Ειδικά Θέματα Βάσεων Φωρικών Δεδομένων και Θεωρία υστημάτων τον Σομέα Σοπογραφίας-Υωτογραμμετρίας-Φαρτογραφίας λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια: Εργαστήριο Γεωδαισίας-Σοπογραφίας. Σο Εργαστήριο Γεωδαισίας Σοπογραφίας καλύπτει τα αντικείμενα που εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο της Σοπογραφίας και της Γεωδαισίας. ε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το Εργαστήριο καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος των διδακτικών αντικειμένων του Σμήματος, τα οποία συνιστούν

20 τον πυρήνα των καθαυτό τοπογραφικών μαθημάτων. υγκεκριμένα το Εργαστήριο Γεωδαισίας Σοπογραφίας έχει στην αρμοδιότητά του τη διδασκαλία 11 από τα συνολικά 44 μαθήματα που διδάσκονται στο Σμήμα. ε ότι αφορά την εξειδίκευση των μελών του Ε.Π. του Εργαστηρίου και τις ερευνητικές δραστηριότητες έμφαση δίνεται στις ειδικές αποτυπώσεις (επίγειοι σαρωτές laser, υδρογραφικές αποτυπώσεις), τη δορυφορική και τη φυσική γεωδαισία, τη βιομηχανική γεωδαισία και την παρακολούθηση παραμορφώσεων τεχνικών έργων. Τπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Μιχαήλ Γιαννίου. Εργαστήριο Υωτογραμμετρίας. Σο Εργαστήριο Υωτογραμμετρίας δραστηριοποιείται επιστημονικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά στο πεδίο της Υωτογραμμετρίας, δηλαδή της επιστήμης και τεχνολογίας που εξάγει αξιόπιστη ποσοτική και ποιοτική πληροφορία για φυσικά αντικείμενα και το περιβάλλον, μέσω διαδικασιών καταγραφής, μέτρησης και ερμηνείας εικόνων που προέρχονται από παθητικούς ή ενεργητικούς αισθητήρες. Σο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο, που εντάσσεται στο Εργαστήριο υποστηρίζει τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος πουδών Φωτογραμμετρία Ι, Φωτογραμμετρία ΙΙ, Φωτογραμμετρία ΙΙΙ, Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας, Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων, επιβλέπει πτυχιακές εργασίες σπουδαστών στο αντικείμενο της Υωτογραμμετρίας, ενώ συμμετέχουν με διαλέξεις και επίβλεψη διπλωματικών εργασιών (Master Theses) στο αντικείμενο της φωτογραμμετρίας και της γεωμετρικής όρασης υπολογιστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Πληροφορική, ύνθεση Εικόνας και χεδιασμός Γραφικών που λειτουργεί στο Σμήμα Πληροφορικής του ΣΕΙ Αθήνας σε σύμπραξη με το Σμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Limoges, στο οποίο άλλωστε γίνονται δεκτοί και απόφοιτοί μας. Τπεύθυνη του εργαστηρίου είναι η Καθηγήτρια Ελένη Πέτσα. Εργαστήριο Βάσεων Φωρικών Δεδομένων και Φαρτογραφίας. Σο Εργαστήριο Φαρτογραφίας και Βάσεων Φωρικών Δεδομένων έχει αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στο επιστημονικό πεδίο της χαρτογραφίας και γενικότερα της Γεωπληροφικής (πχ. συμμετοχή στην ανάπτυξη προτάσεων για τα προγράμματα ΘΑΛΗ ΚΑΙ ΑΡΦΙΜΗΔΗ 2010). Τποστηρίζει μεταξύ άλλων τις δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας SOCRATES ( το πλαίσιο ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων συνεργάζεται τόσο με Δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς. Τπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Δήμος Πανταζής. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Σο εργαστήριο υποστηρίζει μεταξύ άλλων τις δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας SOCRATES. το πλαίσιο ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων συνεργάζεται τόσο με Δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς. Σέλος ο εξοπλισμός και η αίθουσα του εργαστηρίου υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες πολλών μαθημάτων του τμήματος. Τπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Δήμος Πανταζής

21 Τομέας Β: Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων Ο Σομέας Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων καλύπτει τα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με τα υστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και τα Αναπτυξιακά Έργα. Σα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που εποπτεύονται από τον Σομέα Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων είναι τα ακόλουθα: 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική και Προγραμματισμό 2. Γεωμετρικές Απεικονίσεις 3. Εφαρμογές Προγραμματισμού 4. Υυσική Γεωγραφία και Διαχείριση Περιβάλλοντος 5. Θεματική Φαρτογραφία 6. Οδοποιία 7. Εφαρμοσμένη Τδραυλική 8. Σηλεπισκόπηση 9. υγκοινωνιακά Έργα 10. Τδραυλικά υστήματα 11. Γεωγραφική Ανάλυση 12. Κτηματολόγιο 13. υστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 14. Πολεοδομία 15. Διαχείριση Γης και Αξίες Ακινήτων 16. Εφαρμογές Κτηματολογίου και υστήματα Πληροφοριών Γης 17. Φωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη 18. Εφαρμογές υστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τποστήριξη Φωρικών Αποφάσεων 19. χεδιασμός Οδικών Έργων τον Σομέα Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια: Εργαστήριο Γεωπληροφορικής. Σο Εργαστήριο Γεωπληροφορικής ιδρύθηκε το 2005 με συγχρηματοδότηση κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών της γεωπληροφορικής στη δημιουργία βάσεων γεωγραφικών δεδομένων και την ανάπτυξη μεθοδολογιών και εφαρμογών για το σχεδιασμό και την ανάλυση χωρικών και περιβαλλοντικών φαινόμενων. Ο κύριος στόχος είναι η αξιοποίηση των πιο πάνω δυνατοτήτων στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας του Σμήματος Σοπογραφίας του ΣΕΙ της Αθήνας, στα γνωστικά αντικείμενα των υστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, της Θεματικής Φαρτογραφίας, της Γεωγραφίας, της Φωρικής Ανάλυσης, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος και του Κτηματολογίου. Τπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Σσάτσαρης. Εργαστήριο Τδάτινων Πόρων. Σο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου, καλύπτει κατά βάση το εκπαιδευτικό έργο και κατά μέρος την ερευνητική δραστηριότητα. Εκτείνεται σε 4 θεματικούς άξονες - επιστημονικά πεδία, που εξειδικεύονται σε επί μέρους αντικείμενα, ως εξής:

22 Διαχείριση Τδατικών Πόρων. Αρχές, μεθοδολογία, ποσοτικοί-ποιοτικοί παράμετροι, σχεδιασμός, πολιτικές, εργαλεία της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Τδατικών υστημάτων. Γεωοικονομική και Γεωπολιτική των υδάτων. Τδραυλική. Έννοιες, θεμελιώδη προβλήματα, βασικές εμπειρικές εφαρμογές και υπολογισμοί της Μηχανικής των Ρευστών, της Τδροστατικής και Τδροδυναμικής. Τδρολογία, Τδρογεωλογία. Βάσεις υδρολογικών δεδομένων - Τδροπληροφορική, Σεχνική Τδρολογία, μετρήσεις και υπολογισμοί επιφανειακής απορροής σε μικρολεκάνες, εισαγωγή στην Τδρογεωλογία, ροή υπογείων υδάτων σε συνεχείς και ασυνεχείς υδροφορείς. χεδιασμός διατάξεων διευθέτησης υδατορευμάτων και αντιπλημμυρικών έργων. Παράκτια υδροσυστήματα. Τδραυλικά δίκτυα. Αστική και Αγροτική Τδραυλική, έργα σύλληψης αποθήκευσης υδατικών πόρων,, δίκτυα οικισμών, ύδρευσης αποχέτευσης, λυμμάτων και ομβρίων, δίκτυα αρδεύσεων και αποστραγγίσεων. Τπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Ευάγγελος Πισσίας. Εργαστήριο Οδοποιίας. Σο Εργαστήριο Οδοποιίας δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά στο επιστημονικό πεδίο της υγκοινωνιακής Σεχνικής. Σο μόνιμο και έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Εργαστηρίου συμμετέχει στη διδασκαλία τριών προπτυχιακών μαθημάτων: Γεωμετρικός χεδιασμός Οδού υγκοινωνιακά Έργα χεδιασμός Οδικών Έργων Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Οδοποιίας εστιάζονται σε μέτρα βελτίωσης της παρεχόμενης ασφάλειας οδού, μέσω τρισδιάστατης θεώρησης του οδικού περιβάλλοντος και διερεύνησης της επιρροής των δυναμικών χαρακτηριστικών του οχήματος. Τπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Εφαρμογών Γεώργιος Σσιούγκος. Εργαστήριο Γεωγραφίας. To αντικείμενο του Εργαστηρίου Γεωγραφίας είναι η ανάλυση, επεξεργασία και απόδοση, της γεωγραφικής πληροφορίας, με έμφαση στη στατιστική ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για τον γεωγραφικό χώρο και στην ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων, με σκοπό την διατύπωση προτάσεων για την επίλυση χωρικών προβλημάτων και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αναπτυξιακών έργων. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αφορούν την υποστήριξη των μαθημάτων «Γεωγραφική Ανάλυση», «Υυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος» και «Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων». Οι ερευνητικές δραστηριότητες αφορούν τη Φωρική Ανάλυση σε περιβάλλον Γεωγραφικών υστημάτων Πληροφοριών, την αειφόρο αγροτική ανάπτυξη και την περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία στατιστικών μοντέλων για επιδημιολογικά δεδομένα, και την εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης για τη μελέτη του αστικού χώρου. Σο Εργαστήριο Γεωγραφίας είναι μέλος της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων Γεωγραφικής Πληροφορίας (AGILE). Τπεύθυνη του εργαστηρίου είναι η Καθηγήτρια Πολυξένη Ηλιοπούλου. Εργαστήριο Φωρικής Ανάλυσης. Σο Εργαστήριο Φωρικής Ανάλυσης Σμήματος Σοπογραφίας της ΣΕΥ, του ΣΕΙ Αθήνας, έχει ως αντικείμενο:

23 Σην παροχή εκπαιδευτικού έργου σε μαθήματα που διδάσκονται στη ΣΕΥ/ΣΕΙ-Α και απαιτούν την εξειδικευμένη χωρική ανάλυση και όλα τα επόμενα στάδια υλοποίησης ενός σχετικού έργου (πρόταση λύσεων, παρακολούθηση, αξιολόγηση κ.ά.) σε όλες τις δυνατές κλίμακες προσέγγισης (από τη πολύ μεγάλη κλίμακα για ένα κτήρια, έως τη πολύ μικρή για μία περιφέρεια) και με την εξέταση όλων των δυνατών παραμέτρων (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, γεωπολιτικών κλπ.). Σην πραγματοποίηση ερευνητικού έργου σε γνωστικές περιοχές όπως Πολεοδομική, Φωροταξική & Περιφερειακή Πολιτική, Φωρική Ανάλυση - Γεω-χωρική Πληροφορία Δείκτες & Αλγόριθμοι, Παράκτιες Περιοχές, Σουριστική Ανάπτυξη, Φρήσεις/Καλύψεις Γης & οι Μεταβολές τους, Δίκτυα Οικισμών - Δημογραφικές Σάσεις, Βιώσιμες Πόλεις - Πολεοδομικές Λειτουργίες κ.ά. Τπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Κιουσόπουλος. Εργαστήριο Επιστήμης και Σεχνικής της Αναπαράστασης. Σο εργαστήριο Επιστήμης και Σεχνικής της Αναπαράστασης παρακολουθεί τη ραγδαία και συνεχή τεχνολογική εξέλιξη σε θέματα Παραστάσεων και Απεικονίσεων και εκπαιδεύει τους σπουδαστές, αφενός σε θέματα γεωμετρικών εννοιών του χώρου και αφετέρου στη «σχεδίαση» των στοιχείων του. Επιπλέον σκοπός του εργαστηρίου είναι: Να δημιουργεί νέα λογισμικά κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων του. Να φέρει σε πρώτη επαφή τους υποψήφιους μηχανικούς με θέματα της επιστήμης τους και των εφαρμογών της, με την άμεση και έμμεση υποστήριξη θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων (που θα διδαχθούν σε επόμενα εξάμηνα), τα οποία χρησιμοποιούν κατά την μελέτη των επί μέρους θεμάτων τους παραστάσεις και απεικονίσεις, όπως είναι οι Γεωμετρικές Απεικονίσεις, η Παραστατική Γεωμετρία, η Σοπογραφία, η Υωτογραμμετρία, η Φαρτογραφία, η Οδοποιία κ.α.. Η συνεργασία και παροχή πλήρους ή περιστασιακής εκπαίδευσης σε άλλα Σμήματα, όπως Πολιτικών Έργων Τποδομής, Δομικών, Μηχανολογίας, Ναυπηγικής, Διακόσμησης, Πληροφορικής, υντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Σέχνης, κλπ. Τπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Λευκαδίτης Λειτουργία θεσμοθετημένων επιτροπών Καταγράφονται οι ακόλουθες θεσμοθετημένες επιτροπές: Πίνακας Επιτροπές που λειτουργούν στο Σμήμα Επιτροπή πουδών Πρακτικής άσκησης Απόφαση ορισμού Πρακτικό.Σ. Αρ. 15/ Πρακτικό.Σ. Αρ. 15/ Μέλη Ηλιοπούλου Π. Πέτσα Ε. Βορριάς Δ. Γιαννίου Μ. Μαυρομάτης. Γραμματικόπουλος Λ

24 Διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων Καταστροφής πεπαλαιωμένων υλικών Παραλαβής ειδών εξοπλισμού και αναλώσιμων Παρακολούθησης αποφοίτων Τποδοχής πρωτοετών σπουδαστών Πτυχιακών εργασιών (για σύνταξη οδηγού Πτυχιακών εργασιών) Αξιολόγησης συνεργατών Τπευθύνων για την επιλογή των δέκα καλύτερων Πτυχιακών εργασιών Επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης Σμήματος Πρακτικό.Σ. Αρ. 11/ Πρακτικό.Σ. Αρ. 11/ Πρακτικό.Σ. Αρ. 23/ Πρακτικό.Σμ. Αρ. 23/ Πρακτικό.Σμ. Αρ. 2/ Αρ. 7/ Αρ. 9/ Αρ. υμβ ΣΕΙ 16/ Γεν. υνελ. Αρ. 3/ Λευκαδίτης Γ. Παγούνης Β. Κάτσιος Ι. Γιαννίου Μ. Ανδριτσάνος Β. Βορριάς Δ. μυρλής Γ. Μαυρομμάτης. Κεσίδης Α. Γραμματικόπουλος Λ. Μαυρομμάτης. Ανδριτσάνος Β. Σσιούγκος Γ. Αναπληρωματικός: Σσάτσαρης Α. Παγούνης Β. Ανδριτσάνος Β. Γραμματικόπουλος Λ. Κάτσιος Ι. Σσάτσαρης Α. Μαυρομμάτης. ΗλιοπούλουΠ. Μαυρομμάτης. Οικονόμου Εμ. Κάτσιος Ι. Ανδριτσάνος Β. Μαυρομμάτης. Κιουσόπουλος Ι. Πανταζής Δ. Παγούνης Β. Κιουσόπουλος Ι. Πανταζής Δ. Πέτσα Ε. Πισσίας Ε. Παγούνης Β. Επίσης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παγούνης Βασίλειος έχει ορισθεί Ακαδημαϊκός Τπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LLP/Erasmus και ERA Places (Πρακτικό υμβουλίου Σμήματος Πρακτικό αρ ο 8/ )

25 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) H ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, που σηματοδοτεί την σύγχρονη εποχή, επιβάλλει έναν διαρκή προβληματισμό σχετικά με το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα Προγράμματα Σπουδών των Ιδρυμάτων θα πρέπει να στοχεύουν στην δημιουργία ολοκληρωμένων επιστημόνων που θα διαθέτουν κριτική σκέψη και δεν είναι δυνατόν να στοχεύουν απλώς και μόνον στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων. Ένα από τα σημαντικά θέματα προβληματισμού είναι η σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων εκπαίδευσης με στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, χωρίς όμως αυτό να καθιστά τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προέκταση των παραγωγικών φορέων. Στην κατεύθυνση αυτή το Τμήμα Τοπογραφίας επιχειρεί να παρακολουθεί τα αντικείμενα και τους τομείς της επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του, επικοινωνεί με στελέχη παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του Τοπογράφου Μηχανικού, ενώ ταυτόχρονα ερευνά και την διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών ομοειδών Τμημάτων σε διεθνές επίπεδο. Σε έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών, εντοπίστηκαν δύο βασικοί τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματός μας: Μελέτες: Απασχόληση σε επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα μελετητών κυρίως στην κατηγορία 16 και λιγότερο στις κατηγόριες 10, 13 και 27. Κατασκευή: Απασχόληση σε κατασκευαστικές τεχνικές εταιρείες κυρίως στο αντικείμενο της οδοποιίας. Όσον αφορά τη φύση της επαγγελματικής απασχόλησης και τις δραστηριότητες των αποφοίτων, εντοπίστηκαν 13 βασικές κατηγορίες: Γεωδαισία - Τοπογραφία Χαρτογραφία Φωτογραμμετρία Τηλεπισκόπηση Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Κτηματολόγιο Οδοποιία - Συγκοινωνιακά έργα Κατασκευαστικά έργα Υδραυλικά έργα Εκτιμήσεις ακινήτων Περιβαλλοντικές μελέτες Πολεοδομία Βάσεις Δεδομένων Διαχείριση Ποιότητας Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων δραστηριοποιείται στον τομέα των τοπογραφικών μελετών. Το ποσοστό ανέρχεται στο 85%, ενώ ένα ποσοστό 52% απασχολείται αποκλειστικά με την ανωτέρω δραστηριότητα. Στόχος του Τμήματος είναι η έρευνα αυτή να συστηματοποιηθεί, έτσι ώστε σε μόνιμη βάση να υπάρχει η δυνατότητα, μέσω πχ. ερωτηματολογίων στην ιστο- -21-

26 σελίδα του Τμήματος, να καταγράφονται και να αναλύονται οι απόψεις των αποφοίτων του Τμήματος σχετικά με τον βαθμό ανταπόκρισης του προγράμματος σπουδών στις απαιτήσεις των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Π.Π.. Το αρχικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τοπογραφίας (1984) αναθεωρήθηκε το 1996 και εν συνεχεία το 2001, ενώ το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2008 και ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος Σύμφωνα με αυτό, οι υποχρεώσεις των σπουδαστών για επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών (σε όχι λιγότερο από 8 εξάμηνα) είναι οι ακόλουθες: Η τριμελής Επιτροπή Σπουδών που έχει οριστεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος, παρακολουθεί την λειτουργία του προγράμματος σπουδών και εισηγείται στο Συμβούλιο Τμήματος και τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μέτρα βελτίωσης και αναθεωρητικές παρεμβάσεις. Το σκεπτικό που συνόδευε το εγκριθέν από την Γενική Συνέλευση Πρόγραμμα Σπουδών τον Ιούνιο του 2008, είναι το ακόλουθο: Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών βασίζεται σε ορισμένες, μάλλον προφανείς, επιλογές που πρέπει να κάνει ένα Τμήμα. Οι επιλογές αυτές υπαγορεύονται: α) από ορισμένες δεδομένες δεσμεύσεις, β) από την ρεαλιστική προοπτική της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας, γ) από τα διεθνή δεδομένα που αφορούν τόσο τις επιστημονικές-τεχνολογικές εξελίξεις όσο και τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις στο αντικείμενο του Τοπογράφου Μηχανικού. Υπογραμμίζεται εξαρχής η αυτονόητη υποχρέωση καθενός μέλους ΕΠ να προτείνει Πρόγραμμα Σπουδών συνολικά για το Τμήμα μας, και όχι φυσικά από κάποια υποτιθέμενη ειδική σκοπιά του Τομέα Μαθημάτων στον οποίο ανήκει ή του ιδιαίτερου γνωστικού του αντικειμένου. Τεχνικές Δεσμεύσεις Όπως έχει καθοριστεί από το θεσμικό πλαίσιο: α) Οι ώρες των θεωρητικών μαθημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60% του συνόλου των ωρών. β) Ο αριθμός μαθημάτων πρέπει να είναι 40. γ) Τα μαθήματα ειδικότητας και ειδικής υποδομής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% του συνόλου. Πρέπει να υπάρχουν 4 μαθήματα επιλογής από 8 προσφερόμενα. Οι ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο πρέπει να είναι Ουσιαστικές Δεσμεύσεις Καθορισμένο γνωστικό αντικείμενο σπουδών Η βασική ουσιαστική δέσμευση αφορά, προφανώς, το δεδομένο γνωστικό αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, όπως αυτό καθορίζεται από το σχετικό ΦΕΚ (τεύχος Β, 463/ ): Τμήμα Τοπογραφίας. Οι σπουδές στο Τμήμα καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Επιστήμη και τις Τεχνολογίες της Τοπογραφίας, της Γεωδαισίας, της Φωτογραμμετρίας, της Χαρτογραφίας και της Γεωπληροφορικής. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωμένο να καλλιεργεί, κατά απόλυτη προτεραιότητα, αυτά ακριβώς τα γνωστικά αντικείμενα. Και βέβαια δεν επιτρέπεται καμία άγνοια, από μεριάς διδασκόντων, σχετικά με τις ραγδαίες επιστημονικές-τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών σε αυτούς ακριβώς -22-

27 τους τομείς. Η υποχρέωση του Τμήματος να επικεντρώνεται στα καθορισμένα και θεσμοθετημένα γνωστικά αντικείμενά του δεν είναι νομική, είναι απολύτως ουσιαστική γιατί συνδέεται άρρηκτα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας. Περιεχόμενο σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα Είναι σαφές ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας, την κατοχύρωση των οποίων διεκδικούμε, θα στηρίζονται στο νομικά κατοχυρωμένο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Κατά τα φαινόμενα, στο εγγύς μέλλον όλοι οι μηχανικοί (Πολυτεχνείων και ΤΕΙ) θα αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα κατόπιν εξετάσεων. Οι δικοί μας απόφοιτοι θα εξετάζονται, προφανώς, στα δικά τους γνωστικά αντικείμενα, επομένως σε αυτά πρέπει πρωτίστως να εκπαιδεύονται. Με την έννοια αυτή, είναι λάθος να θεωρεί κανείς ότι ρίχνοντας το βάρος στην διεύρυνση των αντικειμένων του Τμήματος ή στην διεύρυνση ήδη διδασκόμενων επιστημονικών περιοχών που όμως βρίσκονται εκτός βασικού γνωστικού αντικειμένου (πχ. οδοποιία, υδραυλικά, γεωγραφία) θα μπορέσει να διεκδικήσει περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα. Αντίθετα, δεδομένου ότι πρόκειται για περιοχές αναφερόμενες σε επαγγελματικά δικαιώματα άλλων ειδικοτήτων (πχ. Πολιτικών Έργων Υποδομής), κάτι τέτοιο τελικά θα υπονομεύσει και τις ίδιες τις διεκδικήσεις μας στα δικά μας γνωστικά αντικείμενα. Πολύ περισσότερο που ακόμα και τα ίδια τα δικά μας γνωστικά αντικείμενα υφίστανται πίεση από άλλους κλάδους που αναζητούν χώρους για να διεκδικήσουν και εκείνοι τέτοια δικαιώματα (πχ. διεκδικήσεις Μηχανικών Χωροταξίας Παν/μίου Θεσσαλίας για επαγγελματικά δικαιώματα στα τοπογραφικά). Γνωστικό αντικείμενο σπουδών και μέλη Ε.Π. του Σμήματος Είναι αυτονόητο ότι το Πρόγραμμα Σπουδών πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων, και την κατανομή των διδασκόντων στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους σε ώρες διδασκαλίας. Βέβαια, συνηθίζουμε να λέμε ότι τα νέα μέλη Ε.Π. καλό είναι να είναι Τοπογράφοι, ώστε να μπορούν να καλύψουν και άλλα μαθήματα πέραν της καθαυτό ειδικότητάς τους. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο στην πράξη δεν είναι εύκολο να γίνει, ο καθένας μας τείνει να μένει προσκολλημένος στα δικά του ιδιαίτερα αντικείμενα. Αναπόφευκτα λοιπόν η παρούσα πρόταση για το Πρόγραμμα Σπουδών έχει λάβει υπόψη της και αυτή την παράμετρο. Είναι όμως αυτονόητο, από την άλλη μεριά, ότι ένα Πρόγραμμα Σπουδών δεν μπορεί να συγκροτηθεί ως απλό άθροισμα απαιτήσεων συναδέλφων για μαθήματα της ειδικότητάς τους, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να συντάξουμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών που θα εξυπηρετεί εμάς τους ίδιους ερήμην του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών ή με μια τόσο διασταλτική ερμηνεία του γνωστικού αντικειμένου που τελικά να το διαλύει. Έτσι, η παρούσα πρόταση έχει λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, και τις δεσμεύσεις που υπαγορεύει η κατανομή του υπάρχοντος Ε.Π. σε γνωστικές περιοχές αλλά όχι βέβαια μέχρι σημείου να μην καλύπτονται με επάρκεια οι επιστημονικέςτεχνολογικές γνώσεις που υπαγορεύει η θεσμοθετημένη φυσιογνωμία του Τμήματος. Το θέμα αυτό, πάντως, θα πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα στις προσεχείς προκηρύξεις μελών Ε.Π., γιατί είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να καθίσταται η φυσιογνωμία του Τμήματος ολοένα και πιο ασαφής. Γνωστικό αντικείμενο σπουδών και Τομείς του Τμήματος Οι Τομείς σε κάθε Τμήμα ορίζουν ένα στενότερο γνωστικό αντικείμενο. Είναι -23-

ΑΙΓΑΛΕΨ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣΕΙΝΕΙ ΣΗΝ ΤΓΦΨΝΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΑ ΣΕΙΑ Ε ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΜΗΜΑ «ΣΕΦΝΟΛΟΓΨΝ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΥΨΝ»

ΑΙΓΑΛΕΨ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣΕΙΝΕΙ ΣΗΝ ΤΓΦΨΝΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΑ ΣΕΙΑ Ε ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΜΗΜΑ «ΣΕΦΝΟΛΟΓΨΝ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΥΨΝ» ΧΗΥΙΜΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΦΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΚΑΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑ «ΣΕΦΝΟΛΟΓΨΝ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΥΨΝ» ΑΙΓΑΛΕΨ 4-2-2013 ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣΕΙΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΑΜΗΝΟ Α - 11-11 - 11-11 - 11 ΒΑΣ. ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΒΑΣ. ΑΡΧΕΣ ΕΙΣ. στην ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦ/ΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ - ΠΛΗΡ/ΚΗ 09 ΤΟΠ/ΦΙΑΣ & τον ΤΟΠ/ΦΙΑΣ & τον 09-12 Εργ. 1η Ομ. ΠΡΟΓ/ΜΑΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της κατεύθυνσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ενημέρωση για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της κατεύθυνσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE Ενημέρωση για το Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκπαίδευση Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενηµέρωση Γενικά Το Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, οργανώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1962. Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα Για την απόκτηση του διπλώματος του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων Αίθουσα: Κ16.009 (Α) ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Ι Αριθμός Έκδοσης: v6 Ημ/νία Έκδοσης: 18-10-2015 Ο υπεύθυνος σύνταξης: Ε. Πέτσα Αίθουσα: Κ16.006 (Γ) Θεωρϊα ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών

2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Τοπογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. 6209 Γραμμική Άλγεβρα & 4,0 Αναλυτική Γεωμετρία 2. 6210 Μαθηματική Ανάλυση 4,5 3. 6211 Εισαγωγή στην Πληροφορική 4,0 4. 6003 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Το πρόγραμμα... 3 Σε ποιους απευθύνεται... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Φ Ρ Ε Ω Σ Ι Κ Α Μ Α Θ Η Μ Α Σ Α Πίνακας 1

Τ Π Ο Φ Ρ Ε Ω Σ Ι Κ Α Μ Α Θ Η Μ Α Σ Α Πίνακας 1 Τ Π Ο Φ Ρ Ε Ω Σ Ι Κ Α Μ Α Θ Η Μ Α Σ Α Πίνακας 1 Α: Γενικά : Εξάμηνο 1. ΕΜΥΕ Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία 1 ο Μαθηματική Ανάλυση 1 ο Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές υναρτήσεις 2 ο Θεωρία Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Σηλ: 2610 969701,702, 703,704 Fax: 2610-969780, 2610-969705 e-mail: secptde@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ. AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.Ο) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στόχοι του Τμήματος... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ

Μεταπτυχιακά προγράμματα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ομάδα κατανεμημένων συστημάτων διαχείρισης γνώσης (grid.ece.ntua.gr) Μεταπτυχιακά προγράμματα και εκπόνηση διδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά. Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο: «Θεματική Χαρτογραφία»

Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο: «Θεματική Χαρτογραφία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία: από την Επιστήμη στην Εφαρμογή

Γεωμετρία: από την Επιστήμη στην Εφαρμογή ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αιγάλεω, 18.02.2012 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων είχε ως άμεση συνέπεια τη ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους Γιώργος Σούλτης Σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα διαχέεται και προάγεται η επιστήμη και παράγεται νέα γνώση Δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΜΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 4 Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα