ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Σύνθεση της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης(ΟΜΕΑ) Πηγές και διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών Διαδικασίες Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Παρουσίαση του Τμήματος Γενική περιγραφή Ανθρώπινο δυναμικό στο Τμήμα Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) Διοικητικό προσωπικό Ειδικό Τεχνικό προσωπικό Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες Εργαστηριακοί συνεργάτες (με πλήρη προσόντα) Εργαστηριακοί συνεργάτες (με μειωμένα προσόντα) Φοιτητές Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος Διάρθρωση Τμήματος σε Τομείς Λειτουργία θεσμοθετημένων επιτροπών Προγράμματα Σπουδών Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Π.Π.Σ Παρουσίαση του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) Εγγραφές και Παρακολούθηση Μαθημάτων Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Άσκηση Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Παρατηρήσεις, Σχόλια, Προτάσεις για βελτιστοποίηση του προγράμματος σπουδών Το εξεταστικό σύστημα Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών Προοπτικές Ερευνητική Δραστηριότητα Διδακτικό έργο Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου Εκπαιδευτικά βοηθήματα Μέσα και υποδομές Αίθουσες διδασκαλίας Εκπαιδευτικά εργαστήρια Σπουδαστήρια Προσωπικό διοικητικής/τεχνικής/ερευνητικής Υποστήριξης Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 81

3 5.7 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς, παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Στρατηγική Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Σχεδιασμός προγράμματος σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές Έρευνα Μέθοδοι εκπαίδευσης και διδασκαλίας Αξιολόγηση ΕΠ και σπουδαστών Προσέλκυση σπουδαστών και μελών ΕΠ Σχέσεις με φορείς/ακαδημαϊκά Ιδρύματα Διοικητικές Υπηρεσίες και Υποδομές Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας Πάσης φύσεως υποδομές που χρησιμοποιεί το Τμήμα Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου) Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων.98 Παράρτημα

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2.1. Κατανομή ανά βαθμίδα των θέσεων του Ε.Π. του Τμήματος..5 Πίνακας 2.2. Θέσεις Ε.Π. ανά βαθμίδα και κατανομή αυτών στους δύο Τομείς5 Πίνακας 2.3. Κατανομή Ε.Π. ανά βαθμίδα και Τομείς του Τμήματος.. 6 Πίνακας 2.4. Επιστημονικοί συνεργάτες με προσόντα Επίκουρου Καθηγητή. 7 Πίνακας 2.5. Εργαστηριακοί συνεργάτες με προσόντα Καθηγητή Εφαρμογών..7 Πίνακας 2.6. Εργαστηριακοί συνεργάτες με ελλιπή προσόντα...8 Πίνακας 2.7. Εγγραφόμενοι φοιτητές τα ακαδημαϊκά έτη από έως Πίνακας 2.8. Αριθμός πτυχιούχων ανά ακαδημαϊκό έτος. 9 Πίνακας 2.9. Κατανομή βαθμών αποφοίτησης.. 10 Πίνακας Κατανομή του αριθμού αποφοίτων σύμφωνα με την διάρκεια σπουδών (Κ = 4 έτη, κανονική διάρκεια, Κ+1 = 5 έτη κ.ο.κ.), συνολικός αριθμός αποφοίτων, μη αποφοιτήσαντες και διαγραμμένοι σπουδαστές, βάσει του έτους εισαγωγής..11 Πίνακας Διοικητική διάρθρωση του Τμήματος..14 Πίνακας Επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα Πίνακας 3.1. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας. 33 Πίνακας 3.2. Κατανομή των μαθημάτων του Π.Π.Σ. στις 4 κατηγορίες..35 Πίνακας 4.1. Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές..45 Πίνακας 4.2. Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις σε Συνέδρια 46 Πίνακας 4.3. Συγγραφή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους.47 Πίνακας 4.4 Ερευνητική δραστηριότητα Ε.Π. του Τμήματος 48 Πίνακας 4.5. Citations στο δημοσιευμένο έργο (κατά πλειονότητα χρησιμοποιήθηκε η πηγή της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων Πίνακας 4.6 Συμμετοχές μελών Ε.Π. σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων.49 Πίνακας 4.7. Συμμετοχές μελών Ε.Π. σε διεθνείς ομάδες εργασίας..52 Πίνακας 4.8. Ερευνητικά Προγράμματα με Υπεύθυνο Έργου μέλος Ε.Π. του Τμήματος..53 Πίνακας 4.9. Ερευνητικές Συνεργασίες μεταξύ μελών ΕΠ Τμήματος Τοπογραφίας 60 Πίνακας Συνεργασίες μελών ΕΠ Τμήματος Τοπογραφίας με μέλη ΕΠ άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας.62 Πίνακας Ερευνητικές Συνεργασίες μελών ΕΠ Τμήματος Τοπογραφίας με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού 63 Πίνακας 5.1: Αίθουσες διδασκαλίας Τμήματος Τοπογραφίας..76 Πίνακας 5.2: Αίθουσες Εργαστηρίων Τμήματος Τοπογραφίας..77 Πίνακας 5.3: Αποθήκες Εργαστηρίων Τμήματος Τοπογραφίας 80

5 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Τοπογραφίας Σύνθεση της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Η Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος συγκροτήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (αρ. πρακτ. 3ο/ ) και απαρτίζεται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη ΕΠ του Τμήματος: 1. Κιουσόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής. 2. Παγούνης Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος. 3. Πανταζής Δήμος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Α Τομέα. 4. Πέτσα Ελένη, Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Α Τομέα. 5. Πισσίας Ευάγγελος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Β Τομέα. Στην συλλογή των στοιχείων και την συγγραφή της παρούσας έκθεσης συνέβαλαν, εκτός από τα μέλη της Ο.Μ.Ε.Α., οι συνάδελφοι Μ. Γιαννίου, Επίκουρος Καθηγητής, Β. Ανδριτσάνος, Επίκουρος Καθηγητής, Λ. Γραμματικόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών, τα μέλη ΕΤΠ Β. Κώτση και Σ. Ντζουροπάνος, ενώ σημαντική ήταν και η συμμετοχή της Ε. Κανέλλου, Δ.Υ. στην Γραμματεία του Τμήματος, στην συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από το πληροφορικό σύστημα της γραμματείας σχετικά με σπουδαστικά θέματα. Τέλος σημαντική ήταν και η συμβολή σπουδαστών (που πραγματοποιούν ΠΑ) κατά τη διανομή των ερωτηματολογίων αξιολόγησης Πηγές και διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών Στην έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης (Απρίλιος 2011) καταγράφηκαν οι ακόλουθες πηγές καθώς και οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών: Τα αρχεία του Τμήματος Τοπογραφίας. Μελέτες και Εκθέσεις που είχαν παλαιοτέρα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων του ΕΠΕΑΕΚ, και ιδιαίτερα των δράσεων: Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου. Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) και του Συμβουλίου του Τμήματος σχετικές με εκπαιδευτικά θέματα. Τα απογραφικά δελτία όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, που συντάχθηκαν από τους διδάσκοντες

6 Τα Ερωτηματολόγια αξιολόγησης κάθε μαθήματος, που συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές. Τα ατομικά απογραφικά δελτία των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) Διαδικασίες Ατομική σύνταξη σχετικών δελτίων από τα μέλη του Ε.Π. Πριν από την έναρξη συμπλήρωσης των δελτίων πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις ενημέρωσης των μελών της Ο.Μ.Ε.Α. με όλα τα μέλη του Ε.Π. Δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη και ολοκληρωμένη σύνταξη των δελτίων. Στους φοιτητές έγινε σχετική ενημέρωση από τους διδάσκοντες στο πλαίσιο των διαλέξεων. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στην Γ.Σ. και στο Συμβούλιο του Τμήματος, είχαν την μέγιστη δυνατή ενημέρωση προκειμένου να μεταφέρουν στους φοιτητές όλες τις σχετικές πληροφορίες για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων με αξιόπιστο τρόπο. Υλοποιήθηκε ειδική εφαρμογή αυτόματης εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και διαγραμμάτων από τα δεδομένα των ερωτηματολογίων. Στην παρούσα έκθεση, στοιχεία για την αναγνώριση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών Ε.Π. του Τμήματος αντλήθηκαν (εκτός από τα απογραφικά δελτία) και από την βιβλιογραφική βάση δεδομένων ενώ όσον αφορά τα ερευνητικά προγράμματα ή έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία, ελήφθησαν στοιχεία και από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Η όλη διαδικασία από την λήψη της απόφασης για την αξιολόγηση του Τμήματος μέχρι και την ολοκληρωμένη σύνταξη της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης συζητήθηκε επανειλημμένως σε όλα τα συλλογικά όργανα του Τμήματος. Στην Γ.Σ. του Τμήματος που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2007 με μοναδικό θέμα την αξιολόγηση του τμήματος, έγινε μια διεξοδική συζήτηση και, παρά κάποιες αρχικές μεμονωμένες αμφισβητήσεις διαδικαστικού χαρακτήρα, τελικά όλα τα μέλη της Γ.Σ. υποστήριξαν ένθερμα το θεσμό της αξιολόγησης. Θετικά στοιχεία: Συμμετοχή όλων των μελών Ε.Π. στις διαδικασίες της αξιολόγησης. Σημαντική ανταπόκριση από νεότερα μέλη του Ε.Π., καθώς και από τους επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες του Τμήματος

7 Οι σπουδαστές με ενεργή συμμετοχή στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία συμμετείχαν ένθερμα στις διαδικασίες της αξιολόγησης. Δυσκολίες: Έλλειψη εμπειρίας από αρκετά μέλη του Ε.Π. με αποτέλεσμα οι διαδικασίες να κινούνται όχι με τους προβλεπόμενους ρυθμούς. Τον σημαντικότερο φόρτο εργασίας τελικά τον επωμίστηκε ένας μικρός αριθμός μελών Ε.Π. Οι σπουδαστές στο σύνολο τους δεν φαίνεται να έχουν κατανοήσει επαρκώς το θέμα της αξιολόγησης και δεν πιστεύουν ότι μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός προς δικό τους όφελος. Να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπάρχει σημαντικός αριθμός αδιάφορων φοιτητών, με μακροχρόνια φοίτηση και αντικειμενικό στόχο να καταφέρουν με ευκαιριακό τρόπο να ολοκληρώσουν τις σπουδές. Τέλος, στα συλλογικά όργανα Γ.Σ. Τμήματος και Γ.Σ. Τομέων θα πρέπει να υπάρχει μόνιμο θέμα ημερήσιας διάταξης για την πορεία της αξιολόγησης, ώστε να γίνει σε όλους σαφές ότι η αξιολόγηση είναι μια διαρκής διαδικασία

8 2. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 2.1. Γενική Περιγραφή Σο Σμήμα Σοπογραφίας βρίσκεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Ι. Αθήνας στην οδό Αγίου πυρίδωνος, στο Αιγάλεω, εντός του κτιρίου της χολής Σεχνολογικών Εφαρμογών (Εικόνα 1). Εικόνα 1. Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Ι. Αθήνας Σο Σμήμα Σοπογραφίας του Σ.Ε.Ι. Αθήνας δημιουργήθηκε με βάση τον ιδρυτικό νόμο 1404/83 των Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Ε.Ι.) με διάρκεια σπουδών 3.5 έτη. Σο 2001 με τον Ν.2916 τα Σ.Ε.Ι. εντάσσονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση με τετραετή διάρκεια σπουδών και με ταυτόχρονη αλλαγή των βαθμίδων του Ε.Π., ώστε αυτές να αντιστοιχούν με αυτές των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων. Ακολούθησε διαδικασία κρίσης, ώστε να ενταχθούν στις νέες βαθμίδες τα μέλη Ε.Π. που διέθεταν τα προβλεπόμενα από τον νέο νόμο προσόντα. Με τον Ν. 3549/2007 τα Σ.Ε.Ι. με ξεκάθαρη, σαφή και πληρέστερη διατύπωση νομικής θέσης από ότι στον Ν.2916/2001, τα Σ.Ε.Ι. κατατάσσονται ουσιαστικά πλέον στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με πρόγραμμα σπουδών 4 έτη. Σο Σμήμα Σοπογραφίας του Σ.Ε.Ι. Αθήνας είναι ένα τα πλέον δημοφιλή Σμήματα τόσο του Σ.Ε.Ι. Αθήνας όσο και των άλλων Σ.Ε.Ι.. Επιδεικνύει οργάνωση σε θέματα προπτυχιακών σπουδών, ενώ κατά γενική ομολογία, συγκρινόμενο με άλλα Σμήματα Σ.Ε.Ι. διαθέτει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό προσωπικό. Όλα τα μέλη του Σμήματος καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες, παρά τις συχνά αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προσφέρουν στους σπουδαστές του τμήματος σύγχρονη και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του Σμήματος, παρότι ακόμη εκκρεμεί η έκδοση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, σταδιοδρομούν επιτυχώς στο επάγγελμα του Σοπογράφου Μηχανικού

9 2.2. Ανθρώπινο δυναμικό στο Σμήμα Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) ήμερα το Σμήμα Σοπογραφίας του Σ.Ε.Ι. Αθήνας αριθμεί συνολικά 17 μέλη Ε.Π. σε διάφορες βαθμίδες. τον πίνακα 2.1 αναγράφονται, ανά βαθμίδα, ο συνολικός αριθμός οργανικών θέσεων μελών ΕΠ, ο αριθμός των θέσεων που είναι κατειλημμένες, ο αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων και ο αριθμός των κενών θέσεων που απαιτείται έγκριση πιστώσεων για την πλήρωσή τους. Πίνακας 2.1. Κατανομή ανά βαθμίδα των θέσεων του Ε.Π. του Σμήματος ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΘΕΕΙ ΤΜΠΛΗΡΨΜΕΝΕ (ΜΕΛΗ Ε.Π. ΠΟΤ ΚΑΣΕΦΟΤΝ ΣΗ ΘΕΗ) ΤΠΟ ΠΛΗΡΨΗ ΚΕΝΕ ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΕ ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΕΠΙΚΟΤΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ ΤΝΟΛΟ Αριθμητικά, η κατανομή των μελών Ε.Π. ανά βαθμίδα και Σομέα απεικονίζεται στον Πίνακα 2.2 Πίνακας 2.2. Θέσεις Ε.Π. ανά βαθμίδα και κατανομή αυτών στους δύο Σομείς Σομείς Σομέας Σοπογραφίας- Υωτογραμμετρίας- Φαρτογραφίας Σομέας Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων Αριθμός Μέλη Ε.Π. σε τακτική θέση Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Καθηγητές Εφαρμογών ύνολο 14 Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 14 Μέλη Ε.Π. σε προσωποπαγή θέση Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Καθηγητές Εφαρμογών ύνολο 3-5 -

10 Ο Πίνακας 2.3. παρουσιάζει αναλυτικά την κατανομή μελών ΕΠ ανά βαθμίδα στους Σομείς του Σμήματος (www.survey.teiath.gr). Πίνακας 2.3. Κατανομή Ε.Π. ανά βαθμίδα και Σομείς του Σμήματος Σομείς ΣΟΜΕΑ Α Σοπογραφίας- Υωτογραμμετρίας- Φαρτογραφίας Μέλη Ε.Π. σε τακτική θέση Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Πανταζής Δήμος Πέτσα Ελένη ΣΟΜΕΑ Β Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων Ηλιοπούλου Πολυξένη Κιουσόπουλος Ιωάννης Πισσίας Ευάγγελος Παγούνης Βασίλειος 1 Ανδριτσάνος Βασίλειος Γιαννίου Μιχαήλ Μαυρομάττης τέργιος Γραμματικόπουλος Λάζαρος Κάτσιος Ιωάννης Κεσίδης Αναστάσιος Σσάτσαρης Ανδρέας Καθηγητές 2 Εφαρμογών Οικονόμου Εμμανουήλ ύνολο 14 Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 14 Μέλη Ε.Π. σε προσωποπαγή θέση Καθηγητές Λευκαδίτης Γεώργιος 1 Επίκουροι - - Καθηγητές Καθηγητές Αβορίτης Δήμος Σσιούγκος Γεώργιος 2 Εφαρμογών ύνολο 3 ύνολο μελών Ε.Π. Σμήματος Σοπογραφίας ΣΕΙ Αθήνας 17 Μέλη Ε.Π. υπό διορισμό σε τακτική θέση (κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος) Καθηγητές Μπόκος Ξενοφώντας Καραλής ωτήριος 2 Εφαρμογών ύνολο 2 Θέσεις σε διαδικασία προκήρυξης και εκλογής Επίκουροι 1 1 Καθηγητές Καθηγητές 2 2 Εφαρμογών ύνολο 3 Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής και διορισμού των υπό πλήρωση θέσεων (ακαδημαϊκό έτος ), τα μέλη Ε.Π. που θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος θα ανέρχονται σε 15 (δηλαδή, ποσοστό 68% με σημερινά δεδομένα, το οποίο θα ανέλθει στο 77% μετά από τις αναμενόμενες συνταξιοδοτήσεις) Διοικητικό προσωπικό Καννέλου Ευδοκία πουδαστικά θέματα ΠΕ, Πτυχιούχος Νομικής χολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αρ

11 Βάρσου Ναυσικά ΔΕ, Φειρίστρια Η/Τ Ειδικό Σεχνικό Προσωπικό Αβορίτη Ελένη, Κώτση Βασιλική, Πτυχιούχος Σμήματος Σοπογραφίας Σ.Ε.Ι. Αθήνας Ντζουροπάνος Σπύρος, Πτυχιούχος Σμήματος Σοπογραφίας Σ.Ε.Ι. Αθήνας, Μαστερ Σκάρου Ευαγγελία Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί υνεργάτες τους ακόλουθους πίνακες αναγράφονται οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί υνεργάτες του Σμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος Πίνακας 2.4. Επιστημονικοί συνεργάτες με προσόντα Επίκουρου Καθηγητή Ονοματεπώνυμο Βασικό πτυχίο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Καλησπεράκης Ηλίας Αγρονόμος και Σοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μπρατσόλης Εμμανουήλ Χιμούλης Παναγιώτης Υυσικός Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστηριακοί υνεργάτες (με πλήρη προσόντα) MSc Ανώτατης Εθνικής χολής Σηλεπικοινωνιών Γαλλίας, Διδάκτωρ Ανώτατης Εθνικής χολής Σηλεπικοινωνιών Γαλλίας MSc Σμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ Σμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Πίνακας 2.5. Εργαστηριακοί συνεργάτες με προσόντα Καθηγητή Εφαρμογών Ονοματεπώνυμο Βασικό πτυχίο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Αγρονόμος και MSc Σμήματος Γεωγραφίας Γκαδόλου Ελένη Σοπογράφος Φαροκόπειου Πανεπιστημίου Μηχανικός Ε.Μ.Π. Καλησπεράκης Ηλίας Καραβία Ευαγγελία Καραλής ωτήριος Αγρονόμος και Σοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αγρονόμος και Σοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αγρονόμος και Σοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Σμήματος Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π., MSc Σμήματος Αγρονόμων & Σοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. MSc Σμήματος Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π

12 Μπρατσόλης Εμμανουήλ Ξυλιά Βασιλική Πετραντωνάκης Παύλος Πέππα Ευαγγελία τρατάκης Παναγιώτης Χιμούλης Παναγιώτης Υυσικός Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Σοπογράφος Μηχανικός Σ.Ε.Ι. Αθήνας Πληροφορική Πανεπιστημίου Πειραιά Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Γεωγράφος Πανεπιστημίου Αιγαίου Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών MSc Ανώτατης Εθνικής χολής Σηλεπικοινωνιών Γαλλίας, Διδάκτωρ Ανώτατης Εθνικής χολής Σηλεπικοινωνιών Γαλλίας MSc University College of London MSc Σμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιά MSc Σμήματος Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. MSc University of Leeds MSc Σμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ Σμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστηριακοί υνεργάτες (με μειωμένα προσόντα) Πίνακας 2.6. Εργαστηριακοί συνεργάτες με ελλιπή προσόντα Ονοματεπώνυμο Βασικό πτυχίο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Βασιλάκη Δήμητρα Αγρονόμος και MSc Ελληνικού Ανοικτού Σοπογράφος Πανεπιστημίου Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δημητριάδου Ευλαμπία Σοπογράφος Μηχανικός Σ.Ε.Ι. - Λυριτζής Εμμανουήλ Μπονόβας Βασίλειος Αθήνας Σοπογράφος Μηχανικός Σ.Ε.Ι. Αθήνας Σοπογράφος Μηχανικός Σ.Ε.Ι. Αθήνας MSc Kingston University of London Υοιτητές Εγγραφόμενοι φοιτητές Η εισαγωγή των σπουδαστών στο Σμήμα πραγματοποιείται μέσω του θεσμού των εισαγωγικών εξετάσεων. Ο αριθμός των κατ έτος νεοεισαγόμενων σπουδαστών καθορίζεται από το Τπουργείο Παιδείας και είναι πολύ υψηλός συγκριτικά με τις διαθέσιμες υποδομές του Ιδρύματος. Όπως καταγράφεται και στα πρακτικά των υμβουλίων και των Γενικών υνελεύσεων του Σμήματος, το Σμήμα ζητά να μειωθεί ο αριθμός των σπουδαστών που εισάγονται ανά έτος στο Σμήμα, προκειμένου το εκπαιδευτικό έργο να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό και ποιοτικό. Παρότι, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.7, υπάρχει μείωση των εισαγόμενων σπουδαστών τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός τους παραμένει - 8 -

13 Τ.Ε.Ι. Αθήνας Τμήμα Τοπογραφίας. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης - Ακαδημαϊκό Έτος υψηλός, σε σχέση πάντα με το ολιγάριθμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό και τις διαθέσιμες υποδομές του Σμήματος. Σα ανωτέρω αποτελούν πιθανές αιτίες της αύξησης του αριθμού των λιμναζόντων φοιτητών με διάρκεια φοίτησης πολύ μεγαλύτερη της προβλεπόμενης, κάτι που θα συζητηθεί σε επόμενη παράγραφο. τον ίδιο πίνακα γίνεται αναφορά και στους διαγραφέντες φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. ύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό σπουδών ένας φοιτητής χάνει την φοιτητική του ιδιότητα και διαγράφεται αν δεν πραγματοποιήσει την εγγραφή του επί δυο συνεχόμενα ή τρία μη συνεχόμενα εξάμηνα. Ο αυξημένος αριθμός των διαγραφών ειδικά τα τελευταία τρία έτη οφείλεται στην πιστή εφαρμογή του ανωτέρω κανονισμού. Απόφοιτοι Σα τελευταία έτη ο ρυθμός των σπουδαστών που αποφοιτούν, ανέρχεται κατά μέσο όρο περί τους ογδόντα επτά (87) πτυχιούχους ανά έτος. Ο αριθμός αυτός είναι παρεμφερής με τον αντίστοιχο της δεκαετίας του 90 με 70 έως 80 πτυχιούχους ανά έτος. Ειδικότερα, στον Πίνακα 2.8. παρουσιάζεται ο αριθμός των αποφοίτων τα τελευταία εννέα (9) ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή από το μέχρι και το Πίνακας 2.7. Εγγραφόμενοι φοιτητές τα ακαδημαϊκά έτη από έως Ακαδημαϊκό έτος Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές Κατατακτήριες εξετάσεις Άλλες κατηγορίες ύνολο Διαγραφές Πίνακας 2.8. Αριθμός πτυχιούχων ανά ακαδημαϊκό έτος Ακαδημαϊκό έτος Αριθμός πτυχιούχων

14 Ο μεγάλος αριθμός αποφοίτων ειδικά το ακαδημαϊκό έτος αποδίδεται στον αντίστοιχα αυξημένο αριθμό εισαγόμενων φοιτητών κατά τα τρία πρώτα ακαδημαϊκά έτη της δεκαετίας του 2000 (βλέπε Πίνακα 2.7). τον Πίνακα 2.9. παρουσιάζεται η μέση βαθμολογία πτυχίου τα τελευταία εννέα (9) ακαδημαϊκά έτη ενώ στον ίδιο Πίνακα καθώς και στο Διάγραμμα 2.1 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα ποσοστά της βαθμολογίας πτυχίου κατανεμημένα σε τέσσερις βαθμολογικές κλίμακες (5.0 έως 5.9, 6.0 έως 6.9, 7.0 έως 8.4 και 8.5 έως 10.0). Προκύπτει ότι η μέση βαθμολογία πτυχίου είναι 6.5, ενώ στα ίδια επίπεδα ήταν και η αντίστοιχη μέση βαθμολογία κατά την δεκαετία του 90. Πίνακας 2.9. Κατανομή βαθμών αποφοίτησης Έτος Αποφοίτησης Κατανομή Βαθμών (%) Μέσος όρος Βαθμολογίας επί συνόλου αποφοίτων Διάγραμμα 2.1. Κατανομή βαθμών πτυχίου. Κατανομή Βαθμών Πτυχίου (%) Όσον αφορά την χρονική διάρκεια σπουδών των φοιτητών, από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής τους μέχρι την ημερομηνία αποφοίτησης, ο Πίνακας 2.10 παρουσιάζει αναλυτικά τα εξής στοιχεία: εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διάρκεια σπουδών διαγραφέντες φοιτητές πλήθος φοιτητών που δεν έχουν αποφοιτήσει

15 Πίνακας Κατανομή του αριθμού αποφοίτων σύμφωνα με την διάρκεια σπουδών (Κ 4 έτη, κανονική διάρκεια, Κ 1 5 έτη κ.ο.κ.), συνολικός αριθμός αποφοίτων, μη αποφοιτήσαντες και διαγραμμένοι σπουδαστές, βάσει του έτους εισαγωγής Διάρκεια σπουδών (έτη) ύνολα Έτος εισαγωγής Κ Κ+ Κ+ Κ+ Κ+ Κ+ Κ+ Δεν έχουν Γενικό Απόφοιτοι Διαγραμμένοι αποφοιτήσει ύνολο Ο Πίνακας 2.10 δηλώνει ότι κατά μέσο όρο μόνο ένας στους δυο φοιτητές φαίνεται να ολοκληρώνει τις σπουδές του ακόμη και σε διάρκεια Κ 2 6 ετών όπου Κ τα προβλεπόμενα τέσσερα (4) έτη σπουδών. Σα αίτια είναι ποικίλα: Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός σπουδαστών που εισάγονται στο Σμήμα σε σχέση με τις διατιθέμενες υποδομές και τη δυσμενή αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων. Η ποικιλομορφία των φοιτητών που εγγράφονται (απόφοιτοι Γενικού Λυκείου αλλά και Επαγγελματικών Λυκείων, Νυχτερινών, αλλοδαποί ομογενείς κλπ.) οι οποίοι δεν διαθέτουν ομοιόμορφο υπόβαθρο γνώσεων από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα σπουδών Α.Ε.Ι. Ενώ η βάση εισαγωγής των αποφοίτων Γενικών Λυκείων την τελευταία δεκαετία κυμαίνεται από 12 έως 14, οι υπόλοιποι σπουδαστές - που αποτελούν ακόμη σημαντικό ποσοστό του συνόλου των εισαγομένων - κατέχουν χαμηλή βάση εισαγωγής και ευτυχώς, τα τελευταία δυο έτη, όχι κάτω του 10. Αποτέλεσμα είναι ένα μεγάλο τμήμα των φοιτητών να μη μπορεί να παρακολουθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω σοβαρών ελλείψεων, να απογοητεύεται, και συχνά να εγκαταλείπει τις σπουδές. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις εκείνων των φοιτητών που παρά τις σημαντικές ελλείψεις που έχουν σε βασικές γνώσεις, προσπαθούν και τελικά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, αλλά πάντα με ελλείψεις, και με μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αποτελέσματα μιας στατιστικής ανάλυσης για τα τρία τελευταία ακαδημαϊκά έτη που δείχνουν το εξής: στο μάθημα «Βασικές Αρχές Γεωδαισίας Σοπογραφίας» (1ο Εξάμηνο σπουδών), που αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα ειδικότητας, κανένας από τους σπουδαστές που εισήλθαν με βαθμολογία μικρότερη της βάσης (των εισαγωγικών εξετάσεων) δεν κατάφερε να λάβει προβιβάσιμο βαθμό ( 5) στις δύο εξεταστικές περιόδους. Σο φαινόμενο των σοβαρών ελλείψεων γνώσεων από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντοπίζεται ακόμη και σε φοιτητές που είναι μεν απόφοιτοι Γενικών Λυκείων, όμως προέρχονται από θεωρητικές κατευθύνσεις και έχουν ελλιπή γνώση μαθηματικών. Παρόλα αυτά, οσάκις επιχειρήθηκε να

16 οργανωθούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας μαθηματικών στο 1ο εξάμηνο σπουδών, δεν υπήρξε ανταπόκριση από την μεριά των σπουδαστών. Σέλος, ένα επιπλέον πρόβλημα που συμβάλλει στην πλημμελή παρακολούθηση των σπουδών, είναι το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός σπουδαστών, σε ποσοστό που εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 45%, εργάζονται σε πλήρη ή μερική απασχόληση. Υοιτούντες Ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών σε όλα τα εξάμηνα σπουδών παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2.2. Οι αυξημένοι αριθμοί την περίοδο 2004 έως 2007 οφείλονται στις σημαντικές εισαγωγές φοιτητών τα προηγούμενα έτη και στις μειωμένες διαγραφές, όπως χαρακτηριστικά δείχνουν οι αριθμοί στον πίνακα Διάγραμμα 2.2 Κατανομή εγγεγραμμένων φοιτητών 2.3. κοπός και στόχοι του Σμήματος Οι σπουδές στο Σμήμα Σοπογραφίας του ΣΕΙ Αθήνας καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες της Σοπογραφίας, της Γεωδαισίας, της Υωτογραμμετρίας, της Φαρτογραφίας και της Γεωπληροφορικής. το πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει αφ ενός μεν τις τοπογραφικές μελέτες και εφαρμογές μελετών που συνδέονται με την κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής, αφ ετέρου δε τις μεθόδους συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης και παρουσίασης ποσοτικών και ποιοτικών γεωγραφικών πληροφοριών. Σο Σμήμα Σοπογραφίας παρέχει υψηλού επιπέδου επιστημονική τεχνολογική εκπαίδευση και έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Σοπογραφίας με την θεωρητική και πρακτική διδασκαλία και την τεχνολογική και εφαρμοσμένη

17 έρευνα. Έτσι, παρέχει στους σπουδαστές του Σμήματος τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Σαυτόχρονα, οι σπουδαστές καθίστανται ικανοί να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Οι πτυχιούχοι του Σμήματος Σοπογραφίας από το πρόγραμμα σπουδών τους και την εκπαίδευσή τους αποκτούν: θεωρητική κατάρτιση στις θετικές επιστήμες ιδιαίτερη εξοικείωση με την μέτρηση και την ανάλυση του γεωγραφικού χώρου εξειδικευμένες τοπογραφικές γνώσεις ικανότητα παραγωγής και διαχείρισης πληροφοριών γης. Με τα παραπάνω καθίστανται ικανοί να δραστηριοποιηθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. τα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και εισαγωγικά μαθήματα. Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής, κορμού, ενώ στα τελευταία εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας του Σοπογράφου Μηχανικού. Σο τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, η οποία εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Σμήματος σε ένα θέμα εφαρμογής ή εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Σέλος εκτός από την εκπαιδευτική διαδικασία πολύ σημαντική είναι η δραστηριότητα του Σμήματος στην έρευνα. Η έρευνα διεξάγεται κατά κανόνα από τα μέλη του Ε.Π. και στα Εργαστήρια του Σμήματος από συγκροτημένες ερευνητικές ομάδες, στο πλαίσιο του προγραμματισμού κάθε ερευνητικής ομάδας καθώς και στο πλαίσιο των εκάστοτε χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. ημαντικές είναι και οι συνεργασίες των ερευνητικών ομάδων με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα. Ειδικά τα τελευταία έτη η ερευνητική δραστηριότητα έχει μια έντονη αύξηση γεγονός που πιστοποιείται από σχετικά μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων για Σμήμα Σεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του Σμήματος Ο μεγάλος αριθμός των φοιτητών και η δυσμενής αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων. Η έλλειψη διαθέσιμων χώρων για την πραγματοποίηση της εργαστηριακής εκπαίδευσης και έρευνας. Οι αδυναμίες (κενά από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση) των σπουδαστών που εγγράφονται στο Σμήμα. Σο φαινόμενο είναι γενικότερο και παρατηρείται σε όλα σχεδόν τα ΑΕΙ, στα ΣΕΙ είναι βέβαια εντονότερο καθώς οι σπουδαστές τους εισάγονται με χαμηλότερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις. Έλλειψη εξοπλισμού εργαστηρίων

18 Έλλειψη Ε.Π. η οποία γίνεται εντονότερη για τα χρονικά διαστήματα συνταξιοδότησης μελών Ε.Π.. Οι διαδικασίες προκήρυξης, εκλογής και διορισμού των θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν, είναι χρονοβόρες και γραφειοκρατικές. Απουσία αυστηρού κανονισμού σπουδών, όσον αφορά τη φοίτηση Διοίκηση του Σμήματος. Σα όργανα του Σμήματος είναι: η Γενική υνέλευση του Σμήματος, το υμβούλιο του Σμήματος και ο Προϊστάμενος. Η Γ.. απαρτίζεται από το Ε.Π. του Σμήματος και εκπροσώπους των σπουδαστών, σε αριθμό ίσο προς το 40% του αριθμού των μελών του Ε.Π. του Σμήματος. Η Γ.. έχει όλες τις αρμοδιότητες του Σμήματος, που προβλέπονται από το νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό του Σ.Ε.Ι., εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα. Σο υμβούλιο απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο του Σμήματος, τους υπευθύνους των Σομέων, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο του Ε.Σ.Π., εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν μέλη του Ε.Σ.Π. Σο υμβούλιο έχει αρμοδιότητες οικονομικής διαχείρισης και συντονισμού του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου του Σμήματος. Έχει επίσης πειθαρχική δικαιοδοσία και ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει η Γ.. με ειδική απόφασή της. Ο Προϊστάμενος του Σμήματος προΐσταται των υπηρεσιών του Σμήματος και έχει διοικητικές αρμοδιότητες και πειθαρχική δικαιοδοσία. Αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από έναν Τπεύθυνο Σομέα Μαθημάτων του Σμήματος, που ορίζεται από το υμβούλιο του Σμήματος ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος, για ένα ακαδημαϊκό έτος. Πίνακας Διοικητική διάρθρωση του Σμήματος Γενική υνέλευση (Γ..) του Σμήματος Εκπρόσωποι σπουδαστών, σε ποσοστό υμμετέχουν όλα τα μέλη του Ε.Π. 40% του αριθμού των μελών του Ε.Π. Προϊστάμενος Σμήματος: Βασίλειος Παγούνης Αναπληρωτής Καθηγητής υμβούλιο του Σμήματος (. Σ.) Ακαδημαϊκό έτος Τπεύθυνοι Σομέων: Σομέας Σοπογραφίας-Υωτογραμμετρίας- Φαρτογραφίας (Ελένη Πέτσα Καθηγήτρια). Σομέας Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων (Γεώργιος Λευκαδίτης Καθηγητής). Προϊστάμενος Σμήματος Βασίλειος Παγούνης Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπληρωτής Προϊστάμενος Σμήματος Ελένη Πέτσα Καθηγήτρια Προϊστάμενη Γραμματείας - Εκπρόσωπος σπουδαστών: Ελένη Κεσίδου

19 Ο εσωτερικός κανονισμός όλων των Σμημάτων του Σ.Ε.Ι. της Αθήνας διέπεται από τον γενικό κανονισμό του Σ.Ε.Ι. της Αθήνας ο οποίος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α Διάρθρωση Σμήματος σε Σομείς Σο Σμήμα Σοπογραφίας είναι δομημένο σε δύο Σομείς Σομέας Α: Σοπογραφίας-Υωτογραμμετρίας-Φαρτογραφίας Σομέας Β: Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των γνωστικών αντικειμένων και των Εργαστηρίων που υπάγονται σε κάθε Σομέα. Τομέας Α: Τοπογραφίας,-Φωτογραμμετρίας,-Χαρτογραφίας Περιλαμβάνει τους κλάδους της Γεωδαισίας-Σοπογραφίας, της Υωτογραμμετρίας και της Φαρτογραφίας, δηλαδή εκείνα τα επιστημονικά, τεχνολογικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά γνωστικά πεδία της Γεωματικής, ως σύγχρονης έκφρασης της επιστήμης του Σοπογράφου Μηχανικού, που αφορούν στην συλλογή επεξεργασία, ανάλυση, μοντελοποίηση, οπτικοποίηση και απεικόνιση τριδιάστατων γεωχωρικών δεδομένων. Σα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που εποπτεύονται από τον Σομέα Σοπογραφίας-Υωτογραμμετρίας-Φαρτογραφίας είναι τα ακόλουθα: 1. Σεχνικό και Σοπογραφικό χέδιο 2. Βασικές Αρχές Γεωδαισίας-Σοπογραφίας 3. Θεωρία φαλμάτων και υνορθώσεις Παρατηρήσεων 4. Σοπογραφικά Όργανα και Μέθοδοι Μετρήσεων 5. Ηλεκτρονική χεδίαση 6. Αποτυπώσεις - Φαράξεις 7. Σοπογραφικά Δίκτυα και Τπολογισμοί 8. Γενική και Μαθηματική Φαρτογραφία 9. Σοπογραφικές Ασκήσεις Τπαίθρου 10. Γεωδαισία 11. Υωτογραμμετρία Ι 12. Δορυφορικός Εντοπισμός 13. Υωτογραμμετρία ΙΙ 14. Γεωδαιτικές Σοπογραφικές Εφαρμογές 15. Υωτογραμμετρία ΙΙΙ 16. Βάσεις Φωρικών Δεδομένων και Χηφιακή Φαρτογραφία 17. Πλοήγηση και Εφαρμογές 18. Εφαρμογές Υωτογραμμετρίας 19. Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις 20. Ειδικά Θέματα Βάσεων Φωρικών Δεδομένων και Θεωρία υστημάτων τον Σομέα Σοπογραφίας-Υωτογραμμετρίας-Φαρτογραφίας λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια: Εργαστήριο Γεωδαισίας-Σοπογραφίας. Σο Εργαστήριο Γεωδαισίας Σοπογραφίας καλύπτει τα αντικείμενα που εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο της Σοπογραφίας και της Γεωδαισίας. ε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το Εργαστήριο καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος των διδακτικών αντικειμένων του Σμήματος, τα οποία συνιστούν

20 τον πυρήνα των καθαυτό τοπογραφικών μαθημάτων. υγκεκριμένα το Εργαστήριο Γεωδαισίας Σοπογραφίας έχει στην αρμοδιότητά του τη διδασκαλία 11 από τα συνολικά 44 μαθήματα που διδάσκονται στο Σμήμα. ε ότι αφορά την εξειδίκευση των μελών του Ε.Π. του Εργαστηρίου και τις ερευνητικές δραστηριότητες έμφαση δίνεται στις ειδικές αποτυπώσεις (επίγειοι σαρωτές laser, υδρογραφικές αποτυπώσεις), τη δορυφορική και τη φυσική γεωδαισία, τη βιομηχανική γεωδαισία και την παρακολούθηση παραμορφώσεων τεχνικών έργων. Τπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Μιχαήλ Γιαννίου. Εργαστήριο Υωτογραμμετρίας. Σο Εργαστήριο Υωτογραμμετρίας δραστηριοποιείται επιστημονικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά στο πεδίο της Υωτογραμμετρίας, δηλαδή της επιστήμης και τεχνολογίας που εξάγει αξιόπιστη ποσοτική και ποιοτική πληροφορία για φυσικά αντικείμενα και το περιβάλλον, μέσω διαδικασιών καταγραφής, μέτρησης και ερμηνείας εικόνων που προέρχονται από παθητικούς ή ενεργητικούς αισθητήρες. Σο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο, που εντάσσεται στο Εργαστήριο υποστηρίζει τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος πουδών Φωτογραμμετρία Ι, Φωτογραμμετρία ΙΙ, Φωτογραμμετρία ΙΙΙ, Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας, Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων, επιβλέπει πτυχιακές εργασίες σπουδαστών στο αντικείμενο της Υωτογραμμετρίας, ενώ συμμετέχουν με διαλέξεις και επίβλεψη διπλωματικών εργασιών (Master Theses) στο αντικείμενο της φωτογραμμετρίας και της γεωμετρικής όρασης υπολογιστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Πληροφορική, ύνθεση Εικόνας και χεδιασμός Γραφικών που λειτουργεί στο Σμήμα Πληροφορικής του ΣΕΙ Αθήνας σε σύμπραξη με το Σμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Limoges, στο οποίο άλλωστε γίνονται δεκτοί και απόφοιτοί μας. Τπεύθυνη του εργαστηρίου είναι η Καθηγήτρια Ελένη Πέτσα. Εργαστήριο Βάσεων Φωρικών Δεδομένων και Φαρτογραφίας. Σο Εργαστήριο Φαρτογραφίας και Βάσεων Φωρικών Δεδομένων έχει αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στο επιστημονικό πεδίο της χαρτογραφίας και γενικότερα της Γεωπληροφικής (πχ. συμμετοχή στην ανάπτυξη προτάσεων για τα προγράμματα ΘΑΛΗ ΚΑΙ ΑΡΦΙΜΗΔΗ 2010). Τποστηρίζει μεταξύ άλλων τις δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας SOCRATES (http://users.teiath.gr/dnpantazis/en/research_socrates.html). το πλαίσιο ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων συνεργάζεται τόσο με Δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς. Τπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Δήμος Πανταζής. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Σο εργαστήριο υποστηρίζει μεταξύ άλλων τις δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας SOCRATES. το πλαίσιο ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων συνεργάζεται τόσο με Δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς. Σέλος ο εξοπλισμός και η αίθουσα του εργαστηρίου υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες πολλών μαθημάτων του τμήματος. Τπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Δήμος Πανταζής

21 Τομέας Β: Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων Ο Σομέας Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων καλύπτει τα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με τα υστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και τα Αναπτυξιακά Έργα. Σα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που εποπτεύονται από τον Σομέα Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων είναι τα ακόλουθα: 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική και Προγραμματισμό 2. Γεωμετρικές Απεικονίσεις 3. Εφαρμογές Προγραμματισμού 4. Υυσική Γεωγραφία και Διαχείριση Περιβάλλοντος 5. Θεματική Φαρτογραφία 6. Οδοποιία 7. Εφαρμοσμένη Τδραυλική 8. Σηλεπισκόπηση 9. υγκοινωνιακά Έργα 10. Τδραυλικά υστήματα 11. Γεωγραφική Ανάλυση 12. Κτηματολόγιο 13. υστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 14. Πολεοδομία 15. Διαχείριση Γης και Αξίες Ακινήτων 16. Εφαρμογές Κτηματολογίου και υστήματα Πληροφοριών Γης 17. Φωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη 18. Εφαρμογές υστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τποστήριξη Φωρικών Αποφάσεων 19. χεδιασμός Οδικών Έργων τον Σομέα Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια: Εργαστήριο Γεωπληροφορικής. Σο Εργαστήριο Γεωπληροφορικής ιδρύθηκε το 2005 με συγχρηματοδότηση κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών της γεωπληροφορικής στη δημιουργία βάσεων γεωγραφικών δεδομένων και την ανάπτυξη μεθοδολογιών και εφαρμογών για το σχεδιασμό και την ανάλυση χωρικών και περιβαλλοντικών φαινόμενων. Ο κύριος στόχος είναι η αξιοποίηση των πιο πάνω δυνατοτήτων στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας του Σμήματος Σοπογραφίας του ΣΕΙ της Αθήνας, στα γνωστικά αντικείμενα των υστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, της Θεματικής Φαρτογραφίας, της Γεωγραφίας, της Φωρικής Ανάλυσης, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος και του Κτηματολογίου. Τπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Σσάτσαρης. Εργαστήριο Τδάτινων Πόρων. Σο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου, καλύπτει κατά βάση το εκπαιδευτικό έργο και κατά μέρος την ερευνητική δραστηριότητα. Εκτείνεται σε 4 θεματικούς άξονες - επιστημονικά πεδία, που εξειδικεύονται σε επί μέρους αντικείμενα, ως εξής:

22 Διαχείριση Τδατικών Πόρων. Αρχές, μεθοδολογία, ποσοτικοί-ποιοτικοί παράμετροι, σχεδιασμός, πολιτικές, εργαλεία της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Τδατικών υστημάτων. Γεωοικονομική και Γεωπολιτική των υδάτων. Τδραυλική. Έννοιες, θεμελιώδη προβλήματα, βασικές εμπειρικές εφαρμογές και υπολογισμοί της Μηχανικής των Ρευστών, της Τδροστατικής και Τδροδυναμικής. Τδρολογία, Τδρογεωλογία. Βάσεις υδρολογικών δεδομένων - Τδροπληροφορική, Σεχνική Τδρολογία, μετρήσεις και υπολογισμοί επιφανειακής απορροής σε μικρολεκάνες, εισαγωγή στην Τδρογεωλογία, ροή υπογείων υδάτων σε συνεχείς και ασυνεχείς υδροφορείς. χεδιασμός διατάξεων διευθέτησης υδατορευμάτων και αντιπλημμυρικών έργων. Παράκτια υδροσυστήματα. Τδραυλικά δίκτυα. Αστική και Αγροτική Τδραυλική, έργα σύλληψης αποθήκευσης υδατικών πόρων,, δίκτυα οικισμών, ύδρευσης αποχέτευσης, λυμμάτων και ομβρίων, δίκτυα αρδεύσεων και αποστραγγίσεων. Τπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Ευάγγελος Πισσίας. Εργαστήριο Οδοποιίας. Σο Εργαστήριο Οδοποιίας δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά στο επιστημονικό πεδίο της υγκοινωνιακής Σεχνικής. Σο μόνιμο και έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Εργαστηρίου συμμετέχει στη διδασκαλία τριών προπτυχιακών μαθημάτων: Γεωμετρικός χεδιασμός Οδού υγκοινωνιακά Έργα χεδιασμός Οδικών Έργων Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Οδοποιίας εστιάζονται σε μέτρα βελτίωσης της παρεχόμενης ασφάλειας οδού, μέσω τρισδιάστατης θεώρησης του οδικού περιβάλλοντος και διερεύνησης της επιρροής των δυναμικών χαρακτηριστικών του οχήματος. Τπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Εφαρμογών Γεώργιος Σσιούγκος. Εργαστήριο Γεωγραφίας. To αντικείμενο του Εργαστηρίου Γεωγραφίας είναι η ανάλυση, επεξεργασία και απόδοση, της γεωγραφικής πληροφορίας, με έμφαση στη στατιστική ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για τον γεωγραφικό χώρο και στην ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων, με σκοπό την διατύπωση προτάσεων για την επίλυση χωρικών προβλημάτων και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αναπτυξιακών έργων. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αφορούν την υποστήριξη των μαθημάτων «Γεωγραφική Ανάλυση», «Υυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος» και «Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων». Οι ερευνητικές δραστηριότητες αφορούν τη Φωρική Ανάλυση σε περιβάλλον Γεωγραφικών υστημάτων Πληροφοριών, την αειφόρο αγροτική ανάπτυξη και την περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία στατιστικών μοντέλων για επιδημιολογικά δεδομένα, και την εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης για τη μελέτη του αστικού χώρου. Σο Εργαστήριο Γεωγραφίας είναι μέλος της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων Γεωγραφικής Πληροφορίας (AGILE). Τπεύθυνη του εργαστηρίου είναι η Καθηγήτρια Πολυξένη Ηλιοπούλου. Εργαστήριο Φωρικής Ανάλυσης. Σο Εργαστήριο Φωρικής Ανάλυσης Σμήματος Σοπογραφίας της ΣΕΥ, του ΣΕΙ Αθήνας, έχει ως αντικείμενο:

23 Σην παροχή εκπαιδευτικού έργου σε μαθήματα που διδάσκονται στη ΣΕΥ/ΣΕΙ-Α και απαιτούν την εξειδικευμένη χωρική ανάλυση και όλα τα επόμενα στάδια υλοποίησης ενός σχετικού έργου (πρόταση λύσεων, παρακολούθηση, αξιολόγηση κ.ά.) σε όλες τις δυνατές κλίμακες προσέγγισης (από τη πολύ μεγάλη κλίμακα για ένα κτήρια, έως τη πολύ μικρή για μία περιφέρεια) και με την εξέταση όλων των δυνατών παραμέτρων (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, γεωπολιτικών κλπ.). Σην πραγματοποίηση ερευνητικού έργου σε γνωστικές περιοχές όπως Πολεοδομική, Φωροταξική & Περιφερειακή Πολιτική, Φωρική Ανάλυση - Γεω-χωρική Πληροφορία Δείκτες & Αλγόριθμοι, Παράκτιες Περιοχές, Σουριστική Ανάπτυξη, Φρήσεις/Καλύψεις Γης & οι Μεταβολές τους, Δίκτυα Οικισμών - Δημογραφικές Σάσεις, Βιώσιμες Πόλεις - Πολεοδομικές Λειτουργίες κ.ά. Τπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Κιουσόπουλος. Εργαστήριο Επιστήμης και Σεχνικής της Αναπαράστασης. Σο εργαστήριο Επιστήμης και Σεχνικής της Αναπαράστασης παρακολουθεί τη ραγδαία και συνεχή τεχνολογική εξέλιξη σε θέματα Παραστάσεων και Απεικονίσεων και εκπαιδεύει τους σπουδαστές, αφενός σε θέματα γεωμετρικών εννοιών του χώρου και αφετέρου στη «σχεδίαση» των στοιχείων του. Επιπλέον σκοπός του εργαστηρίου είναι: Να δημιουργεί νέα λογισμικά κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων του. Να φέρει σε πρώτη επαφή τους υποψήφιους μηχανικούς με θέματα της επιστήμης τους και των εφαρμογών της, με την άμεση και έμμεση υποστήριξη θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων (που θα διδαχθούν σε επόμενα εξάμηνα), τα οποία χρησιμοποιούν κατά την μελέτη των επί μέρους θεμάτων τους παραστάσεις και απεικονίσεις, όπως είναι οι Γεωμετρικές Απεικονίσεις, η Παραστατική Γεωμετρία, η Σοπογραφία, η Υωτογραμμετρία, η Φαρτογραφία, η Οδοποιία κ.α.. Η συνεργασία και παροχή πλήρους ή περιστασιακής εκπαίδευσης σε άλλα Σμήματα, όπως Πολιτικών Έργων Τποδομής, Δομικών, Μηχανολογίας, Ναυπηγικής, Διακόσμησης, Πληροφορικής, υντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Σέχνης, κλπ. Τπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Λευκαδίτης Λειτουργία θεσμοθετημένων επιτροπών Καταγράφονται οι ακόλουθες θεσμοθετημένες επιτροπές: Πίνακας Επιτροπές που λειτουργούν στο Σμήμα Επιτροπή πουδών Πρακτικής άσκησης Απόφαση ορισμού Πρακτικό.Σ. Αρ. 15/ Πρακτικό.Σ. Αρ. 15/ Μέλη Ηλιοπούλου Π. Πέτσα Ε. Βορριάς Δ. Γιαννίου Μ. Μαυρομάτης. Γραμματικόπουλος Λ

24 Διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων Καταστροφής πεπαλαιωμένων υλικών Παραλαβής ειδών εξοπλισμού και αναλώσιμων Παρακολούθησης αποφοίτων Τποδοχής πρωτοετών σπουδαστών Πτυχιακών εργασιών (για σύνταξη οδηγού Πτυχιακών εργασιών) Αξιολόγησης συνεργατών Τπευθύνων για την επιλογή των δέκα καλύτερων Πτυχιακών εργασιών Επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης Σμήματος Πρακτικό.Σ. Αρ. 11/ Πρακτικό.Σ. Αρ. 11/ Πρακτικό.Σ. Αρ. 23/ Πρακτικό.Σμ. Αρ. 23/ Πρακτικό.Σμ. Αρ. 2/ Αρ. 7/ Αρ. 9/ Αρ. υμβ ΣΕΙ 16/ Γεν. υνελ. Αρ. 3/ Λευκαδίτης Γ. Παγούνης Β. Κάτσιος Ι. Γιαννίου Μ. Ανδριτσάνος Β. Βορριάς Δ. μυρλής Γ. Μαυρομμάτης. Κεσίδης Α. Γραμματικόπουλος Λ. Μαυρομμάτης. Ανδριτσάνος Β. Σσιούγκος Γ. Αναπληρωματικός: Σσάτσαρης Α. Παγούνης Β. Ανδριτσάνος Β. Γραμματικόπουλος Λ. Κάτσιος Ι. Σσάτσαρης Α. Μαυρομμάτης. ΗλιοπούλουΠ. Μαυρομμάτης. Οικονόμου Εμ. Κάτσιος Ι. Ανδριτσάνος Β. Μαυρομμάτης. Κιουσόπουλος Ι. Πανταζής Δ. Παγούνης Β. Κιουσόπουλος Ι. Πανταζής Δ. Πέτσα Ε. Πισσίας Ε. Παγούνης Β. Επίσης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παγούνης Βασίλειος έχει ορισθεί Ακαδημαϊκός Τπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LLP/Erasmus και ERA Places (Πρακτικό υμβουλίου Σμήματος Πρακτικό αρ ο 8/ )

25 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) H ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, που σηματοδοτεί την σύγχρονη εποχή, επιβάλλει έναν διαρκή προβληματισμό σχετικά με το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα Προγράμματα Σπουδών των Ιδρυμάτων θα πρέπει να στοχεύουν στην δημιουργία ολοκληρωμένων επιστημόνων που θα διαθέτουν κριτική σκέψη και δεν είναι δυνατόν να στοχεύουν απλώς και μόνον στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων. Ένα από τα σημαντικά θέματα προβληματισμού είναι η σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων εκπαίδευσης με στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, χωρίς όμως αυτό να καθιστά τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προέκταση των παραγωγικών φορέων. Στην κατεύθυνση αυτή το Τμήμα Τοπογραφίας επιχειρεί να παρακολουθεί τα αντικείμενα και τους τομείς της επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του, επικοινωνεί με στελέχη παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του Τοπογράφου Μηχανικού, ενώ ταυτόχρονα ερευνά και την διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών ομοειδών Τμημάτων σε διεθνές επίπεδο. Σε έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών, εντοπίστηκαν δύο βασικοί τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματός μας: Μελέτες: Απασχόληση σε επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα μελετητών κυρίως στην κατηγορία 16 και λιγότερο στις κατηγόριες 10, 13 και 27. Κατασκευή: Απασχόληση σε κατασκευαστικές τεχνικές εταιρείες κυρίως στο αντικείμενο της οδοποιίας. Όσον αφορά τη φύση της επαγγελματικής απασχόλησης και τις δραστηριότητες των αποφοίτων, εντοπίστηκαν 13 βασικές κατηγορίες: Γεωδαισία - Τοπογραφία Χαρτογραφία Φωτογραμμετρία Τηλεπισκόπηση Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Κτηματολόγιο Οδοποιία - Συγκοινωνιακά έργα Κατασκευαστικά έργα Υδραυλικά έργα Εκτιμήσεις ακινήτων Περιβαλλοντικές μελέτες Πολεοδομία Βάσεις Δεδομένων Διαχείριση Ποιότητας Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων δραστηριοποιείται στον τομέα των τοπογραφικών μελετών. Το ποσοστό ανέρχεται στο 85%, ενώ ένα ποσοστό 52% απασχολείται αποκλειστικά με την ανωτέρω δραστηριότητα. Στόχος του Τμήματος είναι η έρευνα αυτή να συστηματοποιηθεί, έτσι ώστε σε μόνιμη βάση να υπάρχει η δυνατότητα, μέσω πχ. ερωτηματολογίων στην ιστο- -21-

26 σελίδα του Τμήματος, να καταγράφονται και να αναλύονται οι απόψεις των αποφοίτων του Τμήματος σχετικά με τον βαθμό ανταπόκρισης του προγράμματος σπουδών στις απαιτήσεις των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Π.Π.. Το αρχικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τοπογραφίας (1984) αναθεωρήθηκε το 1996 και εν συνεχεία το 2001, ενώ το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2008 και ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος Σύμφωνα με αυτό, οι υποχρεώσεις των σπουδαστών για επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών (σε όχι λιγότερο από 8 εξάμηνα) είναι οι ακόλουθες: Η τριμελής Επιτροπή Σπουδών που έχει οριστεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος, παρακολουθεί την λειτουργία του προγράμματος σπουδών και εισηγείται στο Συμβούλιο Τμήματος και τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μέτρα βελτίωσης και αναθεωρητικές παρεμβάσεις. Το σκεπτικό που συνόδευε το εγκριθέν από την Γενική Συνέλευση Πρόγραμμα Σπουδών τον Ιούνιο του 2008, είναι το ακόλουθο: Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών βασίζεται σε ορισμένες, μάλλον προφανείς, επιλογές που πρέπει να κάνει ένα Τμήμα. Οι επιλογές αυτές υπαγορεύονται: α) από ορισμένες δεδομένες δεσμεύσεις, β) από την ρεαλιστική προοπτική της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας, γ) από τα διεθνή δεδομένα που αφορούν τόσο τις επιστημονικές-τεχνολογικές εξελίξεις όσο και τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις στο αντικείμενο του Τοπογράφου Μηχανικού. Υπογραμμίζεται εξαρχής η αυτονόητη υποχρέωση καθενός μέλους ΕΠ να προτείνει Πρόγραμμα Σπουδών συνολικά για το Τμήμα μας, και όχι φυσικά από κάποια υποτιθέμενη ειδική σκοπιά του Τομέα Μαθημάτων στον οποίο ανήκει ή του ιδιαίτερου γνωστικού του αντικειμένου. Τεχνικές Δεσμεύσεις Όπως έχει καθοριστεί από το θεσμικό πλαίσιο: α) Οι ώρες των θεωρητικών μαθημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60% του συνόλου των ωρών. β) Ο αριθμός μαθημάτων πρέπει να είναι 40. γ) Τα μαθήματα ειδικότητας και ειδικής υποδομής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% του συνόλου. Πρέπει να υπάρχουν 4 μαθήματα επιλογής από 8 προσφερόμενα. Οι ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο πρέπει να είναι Ουσιαστικές Δεσμεύσεις Καθορισμένο γνωστικό αντικείμενο σπουδών Η βασική ουσιαστική δέσμευση αφορά, προφανώς, το δεδομένο γνωστικό αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, όπως αυτό καθορίζεται από το σχετικό ΦΕΚ (τεύχος Β, 463/ ): Τμήμα Τοπογραφίας. Οι σπουδές στο Τμήμα καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Επιστήμη και τις Τεχνολογίες της Τοπογραφίας, της Γεωδαισίας, της Φωτογραμμετρίας, της Χαρτογραφίας και της Γεωπληροφορικής. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωμένο να καλλιεργεί, κατά απόλυτη προτεραιότητα, αυτά ακριβώς τα γνωστικά αντικείμενα. Και βέβαια δεν επιτρέπεται καμία άγνοια, από μεριάς διδασκόντων, σχετικά με τις ραγδαίες επιστημονικές-τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών σε αυτούς ακριβώς -22-

27 τους τομείς. Η υποχρέωση του Τμήματος να επικεντρώνεται στα καθορισμένα και θεσμοθετημένα γνωστικά αντικείμενά του δεν είναι νομική, είναι απολύτως ουσιαστική γιατί συνδέεται άρρηκτα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας. Περιεχόμενο σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα Είναι σαφές ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας, την κατοχύρωση των οποίων διεκδικούμε, θα στηρίζονται στο νομικά κατοχυρωμένο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Κατά τα φαινόμενα, στο εγγύς μέλλον όλοι οι μηχανικοί (Πολυτεχνείων και ΤΕΙ) θα αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα κατόπιν εξετάσεων. Οι δικοί μας απόφοιτοι θα εξετάζονται, προφανώς, στα δικά τους γνωστικά αντικείμενα, επομένως σε αυτά πρέπει πρωτίστως να εκπαιδεύονται. Με την έννοια αυτή, είναι λάθος να θεωρεί κανείς ότι ρίχνοντας το βάρος στην διεύρυνση των αντικειμένων του Τμήματος ή στην διεύρυνση ήδη διδασκόμενων επιστημονικών περιοχών που όμως βρίσκονται εκτός βασικού γνωστικού αντικειμένου (πχ. οδοποιία, υδραυλικά, γεωγραφία) θα μπορέσει να διεκδικήσει περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα. Αντίθετα, δεδομένου ότι πρόκειται για περιοχές αναφερόμενες σε επαγγελματικά δικαιώματα άλλων ειδικοτήτων (πχ. Πολιτικών Έργων Υποδομής), κάτι τέτοιο τελικά θα υπονομεύσει και τις ίδιες τις διεκδικήσεις μας στα δικά μας γνωστικά αντικείμενα. Πολύ περισσότερο που ακόμα και τα ίδια τα δικά μας γνωστικά αντικείμενα υφίστανται πίεση από άλλους κλάδους που αναζητούν χώρους για να διεκδικήσουν και εκείνοι τέτοια δικαιώματα (πχ. διεκδικήσεις Μηχανικών Χωροταξίας Παν/μίου Θεσσαλίας για επαγγελματικά δικαιώματα στα τοπογραφικά). Γνωστικό αντικείμενο σπουδών και μέλη Ε.Π. του Σμήματος Είναι αυτονόητο ότι το Πρόγραμμα Σπουδών πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων, και την κατανομή των διδασκόντων στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους σε ώρες διδασκαλίας. Βέβαια, συνηθίζουμε να λέμε ότι τα νέα μέλη Ε.Π. καλό είναι να είναι Τοπογράφοι, ώστε να μπορούν να καλύψουν και άλλα μαθήματα πέραν της καθαυτό ειδικότητάς τους. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο στην πράξη δεν είναι εύκολο να γίνει, ο καθένας μας τείνει να μένει προσκολλημένος στα δικά του ιδιαίτερα αντικείμενα. Αναπόφευκτα λοιπόν η παρούσα πρόταση για το Πρόγραμμα Σπουδών έχει λάβει υπόψη της και αυτή την παράμετρο. Είναι όμως αυτονόητο, από την άλλη μεριά, ότι ένα Πρόγραμμα Σπουδών δεν μπορεί να συγκροτηθεί ως απλό άθροισμα απαιτήσεων συναδέλφων για μαθήματα της ειδικότητάς τους, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να συντάξουμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών που θα εξυπηρετεί εμάς τους ίδιους ερήμην του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών ή με μια τόσο διασταλτική ερμηνεία του γνωστικού αντικειμένου που τελικά να το διαλύει. Έτσι, η παρούσα πρόταση έχει λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, και τις δεσμεύσεις που υπαγορεύει η κατανομή του υπάρχοντος Ε.Π. σε γνωστικές περιοχές αλλά όχι βέβαια μέχρι σημείου να μην καλύπτονται με επάρκεια οι επιστημονικέςτεχνολογικές γνώσεις που υπαγορεύει η θεσμοθετημένη φυσιογνωμία του Τμήματος. Το θέμα αυτό, πάντως, θα πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα στις προσεχείς προκηρύξεις μελών Ε.Π., γιατί είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να καθίσταται η φυσιογνωμία του Τμήματος ολοένα και πιο ασαφής. Γνωστικό αντικείμενο σπουδών και Τομείς του Τμήματος Οι Τομείς σε κάθε Τμήμα ορίζουν ένα στενότερο γνωστικό αντικείμενο. Είναι -23-

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών

2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Τοπογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το προφίλ του Τμήματος και των Αποφοίτων σε 10 Ερωτήσεις 1. Τί είδους Μηχανικός είναι ο Μηχανικός Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους Γιώργος Σούλτης Σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα διαχέεται και προάγεται η επιστήμη και παράγεται νέα γνώση Δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία: από την Επιστήμη στην Εφαρμογή

Γεωμετρία: από την Επιστήμη στην Εφαρμογή ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αιγάλεω, 18.02.2012 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων είχε ως άμεση συνέπεια τη ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 Παντελής Υψηλάντης, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Δημήτριος Καντάς, Αν. Καθηγητής, Μέλος ΜΟΔΙΠ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι 1.Ελλιπής ή ατελής διδασκαλία της σύγχρονης γεωμετρίας στα λύκεια. 2.Ελάχιστες ώρες μαθηματικών και έλλειψη ολοκληρωμένης διδασκαλίας της σύγχρονης γεωμετρίας στις σχολές "οικοδόμων" μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Συντάκτες Παναγιώτης Αγγελίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. Περικλής Λατινόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, προτείνεται η μετονομασία του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ σε «ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με την ακόλουθη δομή Σχολών και Τμημάτων:

Συγκεκριμένα, προτείνεται η μετονομασία του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ σε «ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με την ακόλουθη δομή Σχολών και Τμημάτων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθανάσιος Λουκάς Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 Κοζάνη, Δεκέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο... 3 3. Αρμοδιότητες & Στόχοι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αιτιολογική Έκθεση 3 Εισαγωγικά 3 Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4 Χαρακτηριστικά του Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα