ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ"

Transcript

1 ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 1. Σκοπός: Η δράση περιλαμβάνει την διαρκή επιστημονική παρακολούθηση (monitoring) σε επιλεγμένους οικοτόπους, της ορνιθοπανίδας και για σημαντικές παραμέτρους του υγρού στοιχείου του υγροτόπου Άγρα-Βρυττών-Νησίου. 2. Περιγραφή: Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την ολοκλήρωση της παραπάνω δράσης στις αρχές του έτους Μετά τις καθυστερήσεις όμως οι οποίες παρατηρήθηκαν στην έναρξη του προγράμματος προτάθηκε η παράταση της παρούσας δράσης - με όλες τις υποδράσεις της - για το τέλος του προγράμματος (Ιούνιος 2007 Εντοπισμός και συντήρηση συστήματος παρακολούθησης των σημαντικών οικοτόπων στον υγροβιότοπο Άγρα Αύγουστος 2005: Οι 27 επιφάνειες διαρκούς παρακολούθησης εντοπίσθηκαν. Η νότιο-ανατολική γωνία κάθε επιφάνειας επισημάνθηκε ξανά με μια μεταλλική γωνία. Ιούλιος 2006: Παρατηρήθηκε ότι, οι πλαστικές σωλήνες που χρησιμοποιήθηκαν για την επισήμανση των δοκιμαστικών επιφανειών δεν υπάρχουν πια σε μεγάλο μέρος των 4.Ε., μόνο στα δύσβατα σημεία δεν πειράχτηκαν. Απρίλιος 2007: Οι πλαστικές σωλήνες που συμπληρώθηκαν (βλέπε παραπάνω) δεν υπάρχουν πια. Μονό λίγα απομονωμένα κομμάτια βρίσκονται στη θέση τους. Δεν ήταν δυνατών να εντοπίζονται οι επιφάνειες διαρκούς παρακολούθησης με αποτέλεσμα την καταστροφή του δικτύου των Δοκιμαστικών Επιφανειών. Οι δράστες είναι άγνωστοι. Η ακρίβεια του GPS δεν αρκεί για των εντοπισμό των παλιών επιφανειών. Αποφασίστηκε να μη ξανασημανθεί καινούριο δίκτυο Δ.Ε. Λήψη στοιχείων (καταγραφές) στο πεδίο Ιούλιος 2006 με Ιούνιος 2007: Λήψη στοιχείων υπαίθρου για την ολοκλήρωση του καινούριου χάρτη τύπων βλάστησης (και οικοτόπων) του πυρήνα της περιοχής. Μετά την εκτέλεση των εργασιών της πρώτης φάσης (2004/2005), την επεξεργασία των στοιχείων και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων, αποφασίστηκε σε σχέση με την σύνταξη ενός χάρτη των τύπων βλάστησης της περιοχής έργου / έρευνας η πιο αναλυτική χαρτογράφηση των τύπων βλάστησης. Στα πλαίσια του προγράμματος η εξοικονόμηση πρόσφατων αεροφωτογραφιών ή ορθοφωτοχαρτών δεν ήταν δυνατή. Αποφασίσθηκε η χαρτογράφηση στο πεδίο με την χρήση μιας συσκευής GPS. Όπου ήταν δυνατόν περάστηκε η περιοχή από τουλάχιστον δύο άτομα και πάρθηκαν στοιχεία GPS (συντεταγμένες) στα όρια των διαφορετικών τύπων βλάστησης. Για την σύνταξη ενός νέου χάρτη των τύπων βλάστησης, σε βάση μιας πιο αναλυτικής χαρτογράφησης πάρθηκαν συντεταγμένες με συσκευή GPS συνολικά σε 346 σημεία. Ηλεκτρονική εισαγωγή και ταξινόμηση, επεξεργασία των στοιχείων πεδίου Μάιος με Ιούνιος 2007: Επεξεργασία των στοιχείων υπαίθρου όπως : Ταξινόμηση των ληφθέντων φυτών Επεξεργασία των φυτοληψιών Επεξεργασία των στοιχείων GPS (όρια των τύπων βλάστησης) Επεξεργασία του χάρτη

2 Τα στοιχεία αυτά επεξεργάσθηκαν με σύστημα Τράπεζα Στοιχείων και GIS και την βοήθεια των ορθοφωτοχαρτών της περιοχής. Αποτελέσματα Τύποι Βλάστησης Συνολικά διακρίθηκαν 16 τύποι βλάστησης (οικότοποι). Ο πίνακας δείχνει τον αριθμό των Τύπων Βλάστησης που διακρίθηκαν σε διάφορα προγράμματα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ NATURA LIFE 03/NAT/GR/ A ΦΑΣΗ 5 LIFE 03/NAT/GR/ Β ΦΑΣΗ 16 Φυσικοί Υγροί Λειμώνες Υψηλών Χόρτων Υγρά Λιβάδια Mediterranean tall-herb and rush meadows (Molinio- Holoschoenion 6420) Carex distans Trifolium resupinatum comm. Θέση: Λιβάδι στις πήγες Βρυτών Ανάγλυφο: Επίπεδο νερού. Υπόγεια στάθμη νερού >90cm (Νοέμβριος 2004) Τύπος βλάστησης: Χαμηλό ποολίβαδο με επικρατούντα είδη τα Carex distans, Trifolium resupinatum, T. repens, Cirsium palustre, Ranunculus repens etc. Carex distans Lythrum salicaria comm. Θέση: Λιβάδι στα Βρυτά (Βενζινάδικο) Ανάγλυφο: Επίπεδο και μόνο κατά μικροθέσεις υπερυψωμένο λόγω ριζωμάτων (Carex spp., Juncus spp., Cyperus longus). κατάκλυση νερού (άνοιξη έως αρχές καλοκαιριού Μάιος 2007). Τύπος βλάστησης: Ψηλό ποολίβαδο με επικρατούντα είδη τα, Juncus articulatus, J. inflexus, Cyperus longus,, Mentha aquatica etc. Juncus articulatus-carex paniculata comm. Θέση: όλη η περιοχή, συχνά ως ζώνη δίπλα των καλαμώνων Ανάγλυφο: Επίπεδο και μόνο κατά μικροθέσεις υπερυψωμένο λόγω ριζωμάτων (Carex spp., Juncus spp., Cyperus longus). κατάκλυση νερού (άνοιξη έως αρχές καλοκαιριού Ιούνιος 2007). Τύπος βλάστησης: Ψηλό ποολίβαδο με επικρατούντα είδη τα Carex paniculata, Juncus articulatus, J. inflexus, J. subnodolosus, Cyperus longus, Cirsium palustre, Mentha aquatica, Potentilla reptans etc. Μωσαϊκο των υπόλοιπων τύπων του 6420 Θέση: δυτικό κέντρο της περιοχής Ανάγλυφο: Επίπεδο και μόνο κατά μικροθέσεις υπερυψωμένο λόγω ριζωμάτων (Carex spp., Juncus spp., Cyperus longus).

3 κατάκλυση νερού (άνοιξη έως αρχές καλοκαιριού). Λειμώνες με Molinia σε ασβεστούχα και Clay εδάφη(eu-molinion 6410) Θέση: κεντρικό βόριο Ανάγλυφο: Επίπεδο και κατά μικροθέσεις υπερυψωμένο λόγω ριζωμάτων (Molinia). κατάκλυση νερού (άνοιξη έως αρχές καλοκαιριού Ιούνιος 2207). Τύπος βλάστησης: Ψηλό ποολίβαδο με επικρατούντα είδη τα Molinia caerulea, Lathyrus palustris, Lysemachia vulgaris, Orchis palustris etc. Καλαμώνες Cladietum marisci Θέση: όλη η περιοχή Ανάγλυφο: Γενικά το ανάγλυφο είναι επίπεδο, όμως το μικροανάγλυφο παρουσιάζει κατά θέσεις εξάρσεις (20-40 cm). Στις παραπάνω μικροθέσεις συνωστίζονται τα ριζώματα των επικρατέστερων φυτικών ειδών της τοπικής φυτοκοινότητας από Cladium mariscus, Cirsium palustre etc. Αποστράγγιση: Κακή με εποχιακή κατάκλυση νερού (άνοιξη έως αρχές καλοκαιριού) εξαιτίας της λειτουργίας του φράγματος. Υπόγεια στάθμη νερού >90 cm. Τύπος βλάστησης: Ασβεστούχα έλη με Cladium mariscus, Cirsium palustre, Calystegia sepium, etc (Natura 2000: 7210, οικότοπος προτεραιότητας). Phragmitetum australis (Natura 2000: 72A0) Θέση: όλη η περιοχή Ανάγλυφο: Γενικά το ανάγλυφο είναι επίπεδο, με υπερυψωμένες μικροθέσεις όπου συνωστίζονται τα ριζώματα των επικρατέστερων φυτών της τοπικής φυτοκοινότητας που είναι κυρίως τα καλάμια (Phragmites australis) και λιγότερο τα Carex riparia, Agrostis stolonifera, Thelypteris palustris Typha latifolia. etc. Αποστράγγιση: Πολύ κακή. Παρατηρείται μόνιμη ή εποχιακή κατάκλυση με νερό (άνοιξη έως αρχές καλοκαιριού) εξαιτίας της λειτουργίας του φράγματος. Η κατάκλυση είναι μεγαλύτερης χρονικής περιόδου από εκείνη που παρατηρείται στα υγρολίβαδα. Η υπόγεια στάθμη νερού είναι κοντά στην επιφάνεια. Τύπος βλάστησης: Ελόβια βλάστηση, Καλαμώνας με επικρατείς είδος το Phragmites australis. Άλλα είδη που εμφανίζονται με μεγάλη ή μικρή κάλυψη είναι τα: Carex riparia, Agrostis stolonifera, Typha latifolia, Cirsium palustre, Thelypteris palustris, Lysimachia vulgaris etc Κοινωνίες των υψηλών βούρλων Caricetum ripariae (Natura 2000: 72B0) Θέση: Λιβάδι στις πήγες Βρυτών

4 Ανάγλυφο: Γενικά το ανάγλυφο είναι επίπεδο, με υπερυψωμένες μικροθέσεις όπου συνωστίζονται τα ριζώματα των επικρατέστερων φυτών της τοπικής φυτοκοινότητας που είναι κυρίως τα Carex riparia και πολύ λιγότερα τα καλάμια Phragmites australis Αποστράγγιση: Πολύ κακή. Παρατηρείται μόνιμη ή εποχιακή κατάκλυση με νερό (άνοιξη έως αρχές καλοκαιριού) εξαιτίας της λειτουργίας του φράγματος. Η κατάκλυση είναι μεγαλύτερης χρονικής περιόδου από εκείνη που παρατηρείται στα υγρολίβαδα. Η υπόγεια στάθμη νερού είναι κοντά στην επιφάνεια. Τύπος βλάστησης: Ελόβια βλάστηση, Καλαμώνας με επικρατείς είδος το Carex riparia. Άλλα είδη που εμφανίζονται με μεγάλη ή μικρή κάλυψη είναι τα: Calystegia sepium Lysimachia vulgaris Leucopus europaeus, Ranunculus sceleratus Juncus subnodulosus, Iris pseudacorus, etc Cyperetum longi (Natura 2000: 72B0) Θέση: Λιβάδι στα Βρυτά (Βενζινάδικο) Ανάγλυφο: Γενικά το ανάγλυφο είναι επίπεδο, με υπερυψωμένες μικροθέσεις όπου συνωστίζονται τα ριζώματα των επικρατέστερων φυτών τα Cyperus longus Αποστράγγιση: Πολύ κακή. Η υπόγεια στάθμη νερού είναι κοντά στην επιφάνεια. Τύπος βλάστησης: Ελόβια βλάστηση, Καλαμώνας με επικρατείς είδος το Cyperus longus. Άλλα είδη που εμφανίζονται με μεγάλη ή μικρή κάλυψη είναι τα: Calystegia sepium, Juncus subnodulosus, Lysimachia vulgaris, Mentha aquatica etc Υψηλά βούρλα ruderal υποβιβασμένα (Natura 2000: 72B0) Θέση: κυρίως στο δυτικό μέρος της περιοχής, πηγές, Βρυτά (Βενζινάδικο) Ανάγλυφο: Γενικά το ανάγλυφο είναι επίπεδο, με υπερυψωμένες μικροθέσεις όπου συνωστίζονται τα ριζώματα των επικρατέστερων φυτών τα Carex spec., Juncus spec., Cyperus longus Αποστράγγιση: Πολύ κακή. Η υπόγεια στάθμη νερού είναι κοντά στην επιφάνεια. Τύπος βλάστησης: Ελόβια βλάστηση, υψηλά βούρλα και χόρτα. Είδη που εμφανίζονται με μεγάλη ή μικρή κάλυψη είναι τα: Urtica dioica, Carex distans, Apium spec. Achillea millefolium Calystegia sepium, Juncus subnodulosus, Juncus articulatus Lysimachia vulgaris, Mentha aquatica Arctium lappa, Ranunculus repens, R. sceleratus etc Ανοιχτές /ελεύθερες επιφάνειες νερού της λίμνης (Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition (3150)) Potametum crispi (Natura 2000: ) Θέση: Πηγές Εδεσσαίου ποταμού, κανάλι, υδάτινα σώματα Τύπος βλάστησης: Υδρόφυτα ή και επιπλέοντα είδη. Είδη που απαντώνται είναι: P. Crispus, Potamogeton lucens, etc. Potamo-Vallisnerietum (Natura 2000: ) Θέση: Υδάτινα σώματα κοντά στο φράγμα. Τύπος βλάστησης: Υδρόφυτα. Είδη που απαντώνται είναι: Vallisneria spiralis και Potamogeton pectinatus Charetum vulgaris (Natura 2000: ) Θέση: Υδάτινα σώματα. Τύπος βλάστησης: Υδρόφυτα και επιπλέοντα είδη. Είδη που απαντώνται είναι: Chara vulgaris, Potamogeton pectinatus, P. crispus, Myriophyllum verticillatum etc. Nymphaeetum albae (Natura 2000: ) Θέση: παλιά κοίτη Εδεσσαίου, κανάλια, λιγότερα στα υδάτινα σώματα

5 Τύπος βλάστησης: Υδρόφυτα ή και επιπλέοντα είδη. Είδη που απαντώνται είναι: Nymphea alba, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum verticillatum etc. Cratoneuron commutatum (Natura 2000: 7220) Θέση: Πηγές Εδεσσαίου ποταμού Τύπος βλάστησης: Υδρόφυτα ή και επιπλέοντα είδη. Είδη που απαντώνται είναι: Cratoneurum commutatum, Potamogeton pectinatus, Berula erecta Δάση στοές με Salix alba και Populus alba Salicetum albae(natura 2000: 92AO11) Θέση: όλη η περιοχή Αποστράγγιση: Πολύ κακή. Η υπόγεια στάθμη νερού είναι κοντά στην επιφάνεια. Τύπος βλάστησης: Αλλουβιακές δασικές Λουρίδες με Populus alba, Salix alba. Είδη που απαντώνται είναι: Salix alba, Populus alba, Salix cinerea, Humulus lupulus, Aristolochia clematitii και είδη της Q. pubescentis (Ulmus minor, Rubus ulmifolius, Prunus sp. Juglans regia, Cornus sanguinea, Cornus mas, κ.ά.). Τέλος πρέπει να αναφέρεται η μεγάλη σημασία της περιοχής για της Ορχιδέες. Στον υγρότοπο καταγράφηκαν: Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza maculata, Orchis palustris, Orchis palustris (white variant) Epipactis palustris, και στην γύρο Ψευδομακκι Ophrys sphegodes Σύνταξη Χάρτη Βλάστησης Ο χάρτης περιέχει τους τύπους βλάστησης (με την ένδειξη των 27 επιλεγμένων δοκιμαστικών επιφανειών της πρώτης φάσης του προγράμματος). Ως υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκαν ορθοφωτοχάρτες της περιοχής του 1996, επεξεργάσθηκαν τα ληφθέντα στοιχεία GPS (όρια των τύπων βλάστησης) και επεξεργάσθηκε ο χάρτης με σύστημα GIS. Συνολικά διακρίθηκαν 16 τύποι βλάστησης.

6 Κατά τη διάρκεια της δράσης έγινε η παρακολούθηση στους υγροτοπικούς οικοτόπους σημαντικών περιστατικών όπως η φωτιά. Από τα πρωτόκολλα παρακολούθησης που συντάχθηκαν γι αυτή τη (μικρή) χρονική περίοδο προκύπτει ότι η φωτιά είναι ένα αρχαίο «εργαλείο» διαχείρισης, το οποίο μέχρι σήμερα βρίσκεται σε χρήση παρά την αρνητική κριτική που δέχεται (ευτροφισμός, ζημιές στην πανίδα κλπ). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αναφέρθηκε παραπάνω ότι υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στην αρχική φάση (έναρξη) του προγράμματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ όλων των μερών με αρνητικές συνέπειες για την εφαρμογή του. Το τελευταίο υπήρξε η βασική αιτία καθυστέρησης των ομαλών χρηματοδοτήσεων του προγράμματος. Οι λόγοι των παραπάνω προβλημάτων θα πρέπει να αναζητηθούν στην απειρία του αναδόχου σε παρόμοια προγράμματα αλλά και στην πολυπλοκότητα του εταιρικού σχήματος. Όμως παρά τα όποια προβλήματα και τις καθυστερήσεις ουσιαστικά το πρόγραμμα συνέχισε ομαλά ειδικότερα μετά τις αναγκαίες τροποποιήσεις από την Κοινότητα - και επιβλήθηκε η επιτάχυνση εκτέλεσης των δράσεων. Στην παραπάνω προσπάθεια βοήθησε το ΕΘΙΑΓΕ με την παραχώρηση δανείου (ύψους Ευρώ) στα μέσα υλοποίησης του προγράμματος. Επειδή μέχρι το τέλος του προγράμματος συνεχίστηκε η δράση της παρακολούθησης (D4) γι αυτό δεν έγινε δυνατή η πλήρης συσχέτιση των αποτελεσμάτων των υποδράσεων και επιστημονικές δημοσιεύσεις. Αυτό απαιτεί χρόνο και στενή συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης το παρόν πρόγραμμα περιείχε αρκετές δυσκολίες εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των εταίρων καθώς επίσης και εξαιτίας της ετερογένειάς τους. Όμως οι συχνές συναντήσεις (περισσότερες από 25) και η ζωηρή επιθυμία να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ήταν οι δυο αποφασιστικοί παράγοντες.

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Γ. Φωτιάδης 1, Ι. Καζόγλου 2 και Δ. Μπούσμπουρας 3 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΟΡΙ ΜΟΤ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΑΡΔΜΒΑ ΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙ Η ΣΟΤ ΚΑΛΑΜIΩΝΑ ΣΗ ΛΙΜΝΗ Ι ΜΑΡΙΓΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δεκέμβριος 2010 Η μελέτη «Καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 22 - ISSUE IΙ - No 1/2013 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ A. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ 1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑ ΟΥ, Ε. (1990): Φυτοκοινωνιολογική και Οικολογική Μελέτη των Υδροβίων Μακροφύτων (Υδροφύτων), στη Βόρεια Ελλάδα. ιδακτορική ιατριβή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Έργο LIFE ΦΥΣΗ (LIFE00NAT/GR/7242). «Διατήρηση -Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη» - Conservation Management of

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΓΡΑ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΓΡΑ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΓΡΑ Εισαγωγή Συστατικό στοιχείο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προγράμματος LIFE είναι και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ρ Α Σ Η Β.1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Δ Ρ Α Σ Η Β.1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε Δ /νσ η Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ο ύ Σ χ ε δ ια σ μ ο ύ Τ μ ή μ α Δ ια χ ε ίρ ισ η ς Φ υ σ ικ ο ύ Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ, 1999-2001, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου. Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου. Πέτρος Κοκούρος και Σπύρος Ντάφης

Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου. Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου. Πέτρος Κοκούρος και Σπύρος Ντάφης ΝΕΣΤΟΣ Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Εκπόνηση: ΕΚΒΥ Πέτρος Κοκούρος και Σπύρος Ντάφης Ιούνιος 2005 Χ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Αναγνώρισης Περιοχών ως Υγροτόπων

Κριτήρια Αναγνώρισης Περιοχών ως Υγροτόπων ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ελληνικό Κ έντρο Β ιοτοπων - Υ γροτοπων Κριτήρια Αναγνώρισης Περιοχών ως Υγροτόπων Α. Μ αντζαβέλας, Γ. Ζαλιδης, Π.Α. Γεράκης, Σ. Ντάφης Θεσσαλονίκη 1995 Το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΖΗΡΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Οδηγός για τον επισκέπτη και τον ερευνητή. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ Εισαγωγή Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Υλοποίηση μέτρων διαχείρισης στον υγρότοπο του Άγρα» και ειδικότερα για

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση για την Χλωρίδα και την Βλάστηση : Σελίδα 2 από 16 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Γενικές πληροφορίες για τη Βλάστηση και Χλωρίδα της ΒΑ Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των αλλαγών όδευσης 3 Σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2009 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, ΧΑΛΑΣΤΡΑ Συγγραφείς: Στέλλα Βαρελτζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» A Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) Περιγραφή της περιοχής μελέτης Ως υγρά λιβάδια ή υγρολίβαδα χαρακτηρίζονται τα λιβάδια που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά:

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά: Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης συνεργάστηκαν: (με αλφαβητική σειρά) Στέλλα Βαρελτζίδου (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία), Ναταλία Καλεύρα (WWF Ελλάς), Μαριάννα Καρίβαλη (WWF Ελλας), Νίκη Καρδακάρη (Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης"

ΕΡΓΟ Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242)

Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242) Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242) Μελέτη Αποκατάστασης τύπου οικοτόπου " Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση" στην περιοχή της Λίμνης Χειμαδίτιδας, θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533 LIFE08 NAT/GR/000533 ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN S Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών Ασφάλεια & Αποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου FRAMME Σεπτέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη μελέτη του παράκτιου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Κορισσίων της Κέρκυρας

Συμβολή στη μελέτη του παράκτιου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Κορισσίων της Κέρκυρας ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Συμβολή στη μελέτη του παράκτιου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Κορισσίων της Κέρκυρας Διπλωματική Εργασία Ανθή Βλάσση Υπεύθυνη: Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. για GR1220002 και GR1220010

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. για GR1220002 και GR1220010 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.11- Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για GR1220002 και GR1220010 έργου: Οικολογική Αξιολόγηση για GR1220002 και GR1220010 Σελίδα 2 από 88 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION Giannouris Ε. & Manolaki P. giannouris.epaminondas@gmail.com manolaki@upatras.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Δρυμού Αίνου Συντάκτης: Δρ. Ξανθάκης Μιχαήλ Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνος Επόπτευσης / Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα