WXP 65. Käyttöohjeet

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WXP 65. Käyttöohjeet"

Transcript

1 WXP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN DE

2 WXP 65 WXP 65 Laitekatsaus WDH 10 WXP Puhdistusosa 4. LED-tilanäyttö 2. Juotoskärki 5. Lämpöä kestävä antistaattinen silikonijohto 3. Kärkikahva 6. Lukittava liitäntäpistoke

3 WXP Sisällysluettelo 1 Tähän ohjekirjaan liittyvät tiedot Turvallisuutesi takaamiseksi Toimitussisältö Laitekuvaus Laitteen käyttöönotto WXP 65 juotoskärkien vaihto Tarvikkeet Hävittäminen Takuu... 8 PT ES FI FR EN DE 1 Tähän ohjekirjaan liittyvät tiedot Kiitämme sinua osoittamastasi luottamuksesta ostettuasi Wellerin valmistaman juotoskolvin WXP 65. Sen valmistuksessa on noudatettu tiukkoja laatuvaatimuksia, jotka takaavat laitteen moitteettoman toiminnan. Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä tietoja, joita noudattamalla juotoskolvin WXP 65 käyttöönotto, käyttö, huolto ja pienempien käyttöhäiriöiden korjaus sujuu turvallisesti ja asianmukaisesti. Lue tämä ohjekirja ja oheiset turvallisuusohjeet, ennen kuin otat juotoskolvin WXP 65 käyttöön. Säilytä tätä ohjekirjaa sellaisessa paikassa, jossa se on kaikkien laitteella työskentelevien käytettävissä. 1.1 Noudatettavat direktiivit Wellerin juotoskolvi WXP 65 vastaa EYvaatimustenmukaisuusvakuutusta direktiivien 2004/108/EY ja 2006/95/EY olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaan. 1.2 Voimassaolevat asiakirjat Syöttöyksikön käyttöohjekirja WXP 65:n käyttöohjeet 2 Turvallisuutesi takaamiseksi Juotoskolvi WXP 65 on valmistettu uusimman teknisen tason ja hyväksyttyjen turvallisuussäännöstöjen ja -määräysten mukaan. Henkilö- ja esinevahinkojen vaara, jos oheisia turvallisuusohjeita ja annettuja varoituksia ei noudateta. Anna WXP 65 -juotoskolvi vain yhdessä tämän käyttöohjekirjan kanssa edelleen muille käyttäjille. LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL

4 4-8 WXP 65 Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet työkalun epäasianmukaisesta käytöstä tai laitteeseen tehdyistä kielletyistä muutoksista. 2.1 Huomioi seuraavat asiat: Yleistä Ohjeita Juotos-/ irrotuskärkien käsittely Laita juotoskolvi WXP 65 aina asianmukaiselle turvatelineelle. Poista kaikki palonarat esineet kuuman juotostyökalun läheisyydestä. Käytä WXP 65:n kanssa työskennellessäsi vastaavaa suojavaatetusta. Älä missään tapauksessa jätä kuumaa WXP 65 -kolvia ilman valvontaa. Älä tee mitään töitä jännitteenalaisiin osiin. Antistaattisissa muoveissa on johtavia täyteaineita staattisten varausten estämiseksi. Tämä vähentää myös muovin eristysominaisuuksia. Älä tee mitään töitä jännitteenalaisiin osiin. Käytä juottamisen tai juotoksen irrotuksen yhteydessä aina silmiensuojainta. Lue kulloinkin käytettävän Weller WX-syöttöyksikön käyttöohjekirja ja noudata siinä annettuja neuvoja Älä aseta kuumia juotos- tai irrotuskärkiä työpöydälle tai muovipinnoille äläkä myöskään säilytä niitä sellaisilla pinnoilla. Kasta kolvin ensimmäisellä kuumennuskerralla tinatut juotos-/ irrotuskärjet juotteeseen, jotta varastoinnin takia syntyneet oksidikerrokset tai epäpuhtauden saadaan poistettua juotos- tai irrotuskärjistä. Muista kastaa juotos-/irrotuskärjet kunnolla juotteeseen juottamisessa ja juotosten irrotuksessa pidettävien työtaukojen yhteydessä sekä ennen laitteen varastoonlaittoa. Älä käytä syövyttäviä juoksuteaineita. Huolehdi aina siitä, että juotos-/irrotuskärjet ovat kunnolla paikoillaan. Valitse mahdollisimman alhainen työlle sopiva lämpötila. Valitse mahdollisimman suuri käyttösovellukselle sopiva juotos-/ irrotuskärkimuoto: suunnilleen niin suuri kuin juotospiste. Kasta juotos-/irrotuskärjet huolellisesti juotteeseen, jotta pystyt varmistamaan tehokkaan lämmönvälityksen juotos- /irrotuskärkien ja juotospisteen välillä. Katkaise järjestelmän toiminta, kun et aio enää käyttää juotos-/ irrotustyökalua pitkään aikaan. Kasta kärjet juotteeseen ennen juotos-/irrotustyökalun laittamista turvatelineelle. Anna juotetta suoraan juotoskohtaan, ei juotos-/ irrotuskärjille. Älä kohdista liian suurta voimaa juotos-/irrotuskärkiin. Huolehdi aina siitä, että juotoskolvi on asiamukaisesti paikallaan turvatelineellä.

5 WXP Määräystenmukainen käyttö Käytä WXP 65 -juotoskolvia yksinomaan käyttöohjeissa ilmoitettuun elektronisten komponenttien irrottamiseen, kiinnittämiseen ja asentamiseen liittyvään tarkoitukseen ja tässä kuvatuilla edellytyksillä. Juotoskolvin WXP 65 määräystenmukainen käyttö edellyttää myös sitä, että noudatat tätä ohjekirjaa, noudatat kaikkia muita mukana olevia asiakirjoja, noudatat maakohtaisia tapaturmantorjuntamääräyksiä käyttöpaikalla. Valmistaja ei vastaa sellaisista vaurioista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta, käyttöohjeissa kuvaamattomasta käytöstä tai laitteeseen tehdyistä luvattomista muutoksista. 3 Toimitussisältö NL PT ES FI FR EN DE WXP 65 pakkauksessa T : WXP 65 juotoskolvi, XNT A talttakärki Ø 1,6 mm Käyttöohjeet WXP 65 T T SV DK Lisäksi juotossarjassa WXP 65 T : WDH 10 turvateline T Pistoliitin alustalevylle T Käyttöohjekirja WDC 2 4 Laitekuvaus FI GR TR Ohje 4.1 Juotoskolvi WXP 65 Juotoskolvin WXP 65 juotoskärki kuumenee erittäin nopeasti ja tarkasti haluttuun lämpötilaan. Sen erityisen tehokas 65 W kuumennuselementti takaa erinomaisen dynaamisen käyttäytymisen. Kapean rakenteen sekä kahvan ja juotoskärjen lyhyen etäisyyden ansiosta tätä juotoskolvia voidaan käyttää mitä erilaisimpiin kohteisiin, esimerkiksi äärimmäisen tarkkoihin hienojuotostöihin ja sellaisiinkin tehtäviin, jotka vaativat korkeampaa kuumuutta. WXP 65 on varustettu käytön tunnistuksella ja voidaan kytkeä käytön loputtua automaattisesti valmiustilaan tai pois päältä. Kulloinenkin käyttötila ilmoitetaan LED-tilanäytöllä. Valmiustilan lämpötilan ja kytkentäaikojen säädön voit katsoa kulloinkin käytettävän WX-syöttöyksikön käyttöohjeista. Wellerin juotoskolvia WXP 65 saa käyttää vain Wellerin WXsyöttöyksiköiden kanssa. LV EE SL SK HU PL CZ LT

6 6-8 WXP Tekniset tiedot Lämpötila-alue Työkalujohto Kuumennuselementti Lämpötilasensori Kuumennusteho Jännite (kuumennus) Kuumenemisaika Liitäntä Paino Kärkityyppi Syöttöyksikkö C ( F) Silikonikumi, kuumuutta kestävä Integroitu kuumalankaelementti Platinasensori 65 W 24 V (noin) 7s (50 C:sta 380 C:een) (120 F:sta 660 F:een) 6-napainen pistoke napaisuussuojattu lukituksella 30 g mukaan lukien kärki ilman johtoa XNT-sarja Weller WX-asemat 5 Laitteen käyttöönotto VAROITUS! Palovammavaara Juotoskolvin juotoskärjet kuumenevat erittäin paljon juottamisen tai juotoksen irrotuksen yhteydessä. Kärkien koskettaminen aiheuttaa palovammavaaran. Älä koske kuumia juotoskärkiä ja pidä herkästi syttyvät esineet etäällä. 1. Ota juotoskolvi WXP 65 varovasti pois pakkauksestaan. 2. Laita juotoskolvi turvatelineelle WDH Kytke liitäntäpistoke (6) syöttöyksikköön ja lukitse paikalleen kiertämällä myötäpäivään. 4 Tarkasta, että verkkojännite vastaa WX-syöttöyksikön tyyppikilvessä annettuja tietoja. 5. Kytke syöttöyksikkö päälle ja säädä haluamasi lämpötila. 6. Kun työkalu on saavuttanut haluamasi lämpötilan, LED-tilanäyttö (4) palaa jatkuvasti. Kasta juotoskärki juotteeseen.

7 WXP WXP 65 juotoskärkien vaihto VAROITUS! Palovammavaara Juotoskärki kuumenee erittäin paljon juottamisen ja juotosten irrottamisen yhteydessä. Juotoskärjen koskettaminen aiheuttaa palovammavaaran. Juotostyökalu täytyy jättää poiskytketyssä tilassa vähintään 3 minuutiksi turvatelineelle (WDH 10), niin että juotoskärki pääsee jäähtymään. LED-tilanäytön (4) täytyy olla pois päältä. Juotoskärjet saa vaihtaa vain silloin, kun ne ovat kylmiä. Loppuun käytetyn kärjen vaihtaminen 1. Laita juotostyökalu turvatelineelle WDH Kytke syöttöyksikön verkkokytkin pois päältä. 3. Odota kolme minuuttia, kunnes juotoskärki on jäähtynyt. 4. Pidä juotoskolvia kärki lievästi alaspäin. Pidä juotoskolvin kahvan takaosasta (4) kiinni ja ruuvaa kärjenpidin (3) irti vasemmalle kiertämällä Vedä kärjenpidin (3) etukautta pois Sitten juotoskärki (2) on irrallaan kärjenpitimessä (3) LT DK SV NL PT ES FI FR EN DE TR LV EE SL SK HU PL CZ GR FI Ohje Älä säilytä tai jäähdytä kuumaa juotoskärkeä / mittauskärkeä puhdistussienen tai muovinpintojen päällä. Käytettäessä useita eri juotoskärkityyppejä suosittelemme käyttämään juotoskärkeä (2) ja kärjenpidintä (3) yhdessä vaihtojärjestelmän kanssa (katso 3 yllä olevassa kuvassa). Pidä juotoskärjen ja kuumennuslaitteen lämmönvälityspinnat puhtaina. Kuumennuselementti ei saa koskettaa juotostinaa. Uuden juotoskärjen asennus 5. Laita juotoskärki kärki eteenpäin paikalleen kärjenpitimeen. Työnnä kärjenpidin yhdessä juotoskärjen kanssa kuumennuselementin päälle ja kierrä pitävästi kiinni oikealle kääntämällä. 6. Kytke syöttöyksikön verkkokytkin päälle ja säädä haluamasi lämpötila.

8 8-8 WXP 65 7 Tarvikkeet 7.1 XNT-juotoskärjet juotoskolville WXP 65 Katso taulukko XNT-juotoskärjet juotoskolville WXP 65 tämän ohjekirjan lopussa ja osoitteessa 7.2 Varaosat ja tarvikkeet WXP 65:lle Tilausnumero Kuvaus T Juotoskolvi WXP 65 T Turvateline WDH 10 T Teräsvilla WDC 2:n puhdistusosaan 8 Hävittäminen Hävitä vaihdetut laiteosat, suodattimet ja käytöstä poistetut laitteet omassa maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti. 9 Takuu Ostajan on esitettävä mahdollisia puutteita koskevat vaatimukset vuoden sisällä laitteen toimitusajankohdasta lukien. Tämä ei päde 478, 479 BGB (Saksa) mukaisiin ostajan regressioikeuksiin. Vastaamme antamastamme takuusta vain silloin, kun olemme antaneet laatu- tai kestävyystakuun kirjallisesti ja "takuu"-sanaa käyttämällä. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Viimeisimmät käyttöohjeet saat osoitteesta

9 WXP 65 Οδηγίες λειτουργίας LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT GR IT FR EN GR

10 WXP 65 WXP 65 Επισκόπηση συσκευής WDH 10 WXP Σετ καθαρισμού 4. Ένδειξη κατάστασης φωτοδιόδου (LED) 2. Ακίδα συγκόλλησης 5. Ανθεκτικός στη θερμοκρασία αντιστατικός αγωγός σιλικόνης 3. Λαβή ακίδας 6. Κλειδωνόμενο φις σύνδεσης

11 WXP Πίνακας περιεχομένων 1 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χειρισμού Για τη δική σας ασφάλεια Υλικά παράδοσης Περιγραφή της συσκευής Θέση σε λειτουργία της συσκευής Αντικατάσταση των ακίδων συγκόλλησης WXP Εξαρτήματα Απόσυρση Εγγύηση... 8 PT GR IT FR EN GR 1 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χειρισμού Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, αγοράζοντας το έμβολο συγκόλλησης WXP 65 της Weller. Κατά την κατασκευή τηρήθηκαν αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία της συσκευής. Αυτές οι οδηγίες χειρισμού περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, για να μπορείτε σίγουρα και σωστά να θέσετε το έμβολο συγκόλλησης WXP 65 σε λειτουργία, να το χειριστείτε, να το συντηρήσετε και να επιδιορθώσετε οι ίδιοι τυχόν απλές βλάβες. Πριν τη θέση σε λειτουργία του εμβόλου συγκόλλησης WXP 65, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χειρισμού και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού έτσι, ώστε να είναι προσιτές σε όλους τους χρήστες. 1.1 Κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να τηρηθούν Το έμβολο συγκόλλησης WXP 65 της Weller, ανταποκρίνεται στη δήλωση πιστότητας ΕΚ σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας των κατευθυντήριων γραμμών 2004/108/ΕΚ και 2006/95/ΕΚ. 1.2 Ισχύοντα έγγραφα Οδηγίες λειτουργίας για το τροφοδοτικό σας Οδηγίες λειτουργίας για το WXP 65 2 Για τη δική σας ασφάλεια Το έμβολο συγκόλλησης WXP 65 κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τους αναγνωρισμένους κανόνες και διατάξεις ασφαλείας. Σε περίπτωση μη τήρησης των συνημμένων πληροφοριών ασφαλείας και των αναφερόμενων προειδοποιητικών υποδείξεων, υπάρχει όμως ο κίνδυνος τραυματισμών ατόμων και υλικών ζημιών. LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL

12 4-8 WXP 65 Παραχωρήστε το έμβολο συγκόλλησης WXP 65 σε τρίτους, μόνο μαζί με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές, που οφείλονται σε εσφαλμένη χρήση του εργαλείου ή σε τυχόν ανεπίτρεπτη μετατροπή. 2.1 Προσέξτε παρακαλώ τα ακόλουθα: Γενικές υποδείξεις Εργασία με ακίδες συγκόλληση ς/αποκόλλη σης Τοποθετήστε το έμβολο συγκόλλησης WXP 65 πάντοτε στην προβλεπόμενη βάση εναπόθεσης ασφαλείας. Απομακρύνετε όλα τα αναφλέξιμα αντικείμενα κοντά από το καυτό εργαλείο συγκόλλησης. Φοράτε κατά την εργασία με το WXP 65 αντίστοιχη προστατευτική ενδυμασία. Μην αφήνετε ποτέ το καυτό WXP 65 χωρίς επιτήρηση. Μην εκτελείται καμία εργασία σε μέρη που βρίσκονται υπό τάση. Για την παρεμπόδιση των στατικών φορτίων τα αντιστατικά συνθετικά υλικά είναι εφοδιασμένα με αγώγιμα υλικά. Έτσι μειώνονται επίσης και οι ιδιότητες μόνωσης του συνθετικού υλικού. Μην εκτελείται καμία εργασία σε μέρη που βρίσκονται υπό τάση. Φοράτε κατά τις εργασίες συγκόλλησης ή αποκόλλησης πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Διαβάστε και προσέξτε τις οδηγίες λειτουργίας του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου τροφοδοτικού WX της Weller Μην αποθέτετε τις καυτές ακίδες συγκόλλησης ή αποκόλλησης στην επιφάνεια εργασίας ή σε πλαστικές επιφάνειες και μην τις αφήνετε εκεί. Υγράνετε κατά την πρώτη θέρμανση του εμβόλου τις επικασσιτερωμένες ακίδες συγκόλλησης/αποκόλλησης με συγκολλητικό κράμα (καλάι). Έτσι αφαιρούνται οξειδώσεις και ρύπανση λόγω αποθήκευσης από τις ακίδες συγκόλλησης ή αποκόλλησης. Βεβαιωθείτε, ότι σε περίπτωση διακοπής εργασίας μεταξύ της συγκόλλησης και της αποκόλλησης καθώς και πριν την αποθήκευση της συσκευής, οι ακίδες συγκόλλησης/αποκόλλησης είναι καλά υγραμένες. Μη χρησιμοποιείται κανένα διαβρωτικό συλλίπασμα (υλικό καθαρισμού). Προσέχετε πάντοτε, οι ακίδες συγκόλλησης/αποκόλλησης να είναι στερεωμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς. Επιλέξτε την κατά το δυνατόν ελάχιστη θερμοκρασία εργασίας. Επιλέξτε το κατά το δυνατόν μεγαλύτερο μέγεθος της ακίδας συγκόλλησης/αποκόλλησης για την χρήση: Περίπου τόσο μεγάλη, όσο η επιφάνεια συγκόλλησης. Υγράνετε καλά τις ακίδες συγκόλλησης/αποκόλλησης, για να εξασφαλίσετε μια αποτελεσματική μεταφορά της θερμότητας μεταξύ των ακίδων συγκόλλησης/αποκόλλησης και του σημείου συγκόλλησης. Θέστε το σύστημα εκτός λειτουργίας, όταν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο συγκόλλησης/αποκόλλησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

13 WXP Υγράνετε τις ακίδες πριν την εναπόθεση του εργαλείου συγκόλλησης/αποκόλλησης στη βάση εναπόθεσης ασφαλείας. Βάλτε το συγκολλητικό κράμα (καλάι) απευθείας πάνω στο σημείο κόλλησης, όχι στις ακίδες συγκόλλησης/αποκόλλησης. Μην εφαρμόζετε στις ακίδες συγκόλλησης/αποκόλλησης υπερβολική δύναμη. Προσέχετε πάντοτε, να βρίσκεται το έμβολο συγκόλλησης στη βάση εναπόθεσης ασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς. 2.2 Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού Χρησιμοποιείτε το έμβολο συγκόλλησης WXP 65 αποκλειστικά για τον αναφερόμενο στις οδηγίες λειτουργίας περί λυσίματος, αποθήκευσης και εναπόθεσης ηλεκτρονικών δομοστοιχείων σκοπό, κάτω από τις εδώ περιγραφόμενες προϋποθέσεις. Η χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού του εμβόλου συγκόλλησης WXP 65 συμπεριλαμβάνει επίσης, ότι τηρείτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού, προσέχετε όλα τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα, τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων στο τόπο χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές, που προκλήθηκαν από ακατάλληλη, μη περιγραφόμενη στις οδηγίες λειτουργίας χρήση ή από ανεπίτρεπτες αλλαγές στη συσκευή. 3 Υλικά παράδοσης WXP 65, συσκευασμένο T : Έμβολο συγκόλλησης WXP 65 T Ακίδα κοπίδι XNT A Ø 1,6 mm T Οδηγίες λειτουργίας WXP 65 Επιπρόσθετα στο WXP 65, σετ συγκόλλησης T : Βάση εναπόθεσης ασφαλείας WDH 10 T Βυσματούμενος σύνδεσμος για το T πέλμα της βάσης Οδηγίες λειτουργίας WDC 2 4 Περιγραφή της συσκευής 4.1 Έμβολο συγκόλλησης WXP 65 Το έμβολο συγκόλλησης WXP 65 χαρακτηρίζεται από μια πολύ γρήγορη και ακριβή επίτευξη της θερμοκρασίας της ακίδας συγκόλλησης. Χάρη σε ένα ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης θερμαντικό στοιχείο 65 W επιτυγχάνεται μια εξαιρετική, δυναμική συμπεριφορά. Λόγω της λεπτής του κατασκευής και της μικρής απόσταση από τη λαβή μέχρι την ακίδα συγκόλλησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το έμβολο συγκόλλησης γενικά για τις εξαιρετικά λεπτές εργασίες συγκόλλησης, μέχρι και τις εργασίες με αυξημένη απαίτηση θερμότητας. LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT GR IT FR EN GR

14 6-8 WXP 65 Υπόδειξη Το έμβολο συγκόλλησης WXP 65 είναι εξοπλισμένο με μια αναγνώριση χρήσης και μπορεί σε περίπτωση μη χρήσης να τεθεί αυτόματα στην κατάσταση ετοιμότητας ή εκτός λειτουργίας. Με την ένδειξη κατάστασης της φωτοδιόδου (LED), εμφανίζεται η εκάστοτε κατάσταση λειτουργίας. Τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ετοιμότητας καθώς και των χρόνων ζεύξης/απόζευξης, μπορείτε να τα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου τροφοδοτικού WX. Το έμβολο συγκόλλησης WXP 65 της Weller, επιτρέπεται να λειτουργήσει μόνο με τα τροφοδοτικά WX της Weller. 4.2 Τεχνικά στοιχεία Περιοχή θερμοκρασίας Καλώδιο εργαλείου Θερμαντικό στοιχείο Αισθητήρας θερμοκρασίας Θερμαντική ισχύς Τάση (θέρμανση) Χρόνος θέρμανσης Σύνδεση Βάρος Τύπος ακίδας Τροφοδοτικό 100 C C (212 F F) Καουτσούκ σιλικόνης, ανθεκτικό στη θερμότητα Ενσωματωμένο στοιχείο σύρματος θερμικής αντίστασης Αισθητήρας πλακέτας 65 W 24 V (περίπου) 7 δευτερόλεπτα (από 50 C σε 380 C) (από 120 F σε 660 F) 6-πολικός σύνδεσμος, προστασία πολικότητας με κλείδωμα 30 gr συμπεριλαμβανομένης της ακίδας χωρίς καλώδιο Κατασκευαστική σειρά XNT Σταθμοί WX της Weller 5 Θέση σε λειτουργία της συσκευής ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύματος! Οι ακίδες συγκόλλησης του εμβόλου συγκόλλησης, θερμαίνονται πολύ κατά τη διαδικασία συγκόλλησης/αποκόλλησης. Σε περίπτωση επαφής με τις ακίδες, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην ακουμπάτε τις καυτές ακίδες συγκόλλησης και κρατάτε μακριά τα αναφλέξιμα αντικείμενα. 1. Ξεπακετάρετε προσεκτικά το έμβολο συγκόλλησης WXP Εναποθέστε το έμβολο συγκόλλησης στη βάση εναπόθεσης ασφαλείας WDH Συνδέστε το φις σύνδεσης (6) στο τροφοδοτικό και κλειδώστε το, περιστρέφοντάς το προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. 4. Ελέγξτε, εάν η τάση του δικτύου ταυτίζεται με τα στοιχεία της τάσης του ρεύματος στην πινακίδα τύπου του τροφοδοτικού WX.

15 WXP Ενεργοποιήστε το τροφοδοτικό και ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. 6. Όταν το εργαλείο έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ανάβει συνεχώς η ένδειξη κατάστασης της φωτοδιόδου (LED) (4). Υγράνετε την ακίδα συγκόλλησης με συγκολλητικό κράμα (καλάι). 6 Αντικατάσταση των ακίδων συγκόλλησης WXP 65 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύματος! Η ακίδα συγκόλλησης κατά τις διαδικασίες συγκόλλησης και αποκόλλησης γίνεται πολύ καυτή. Σε περίπτωση επαφής με την ακίδα συγκόλλησης, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Το εργαλείο συγκόλλησης πρέπει να παραμείνει στην απενεργοποιημένη κατάσταση το λιγότερο 3 λεπτά στη βάση εναπόθεσης ασφαλείας (WDH 10), έως η ακίδα συγκόλλησης να έχει κρυώσει. Η ένδειξη κατάστασης της φωτοδιόδου (LED) (4) πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας. Οι ακίδες συγκόλλησης επιτρέπεται να αντικαθίστανται μόνο, όταν είναι κρύες. Αντικατάσταση μιας μεταχειρισμένης ακίδας 1. Εναποθέστε το εργαλείο συγκόλλησης στη βάση εναπόθεσης ασφαλείας WDH Απενεργοποιήστε το διακόπτη του ρεύματος του τροφοδοτικού. 3. Περιμένετε τρία λεπτά, έως η ακίδα συγκόλλησης να έχει κρυώσει. 4. Κρατήστε το έμβολο συγκόλλησης με την ακίδα ελαφρά προς τα κάτω. Συγκρατήστε το έμβολο συγκόλλησης στο πίσω μέρος της λαβής (4) και ξεβιδώστε το στήριγμα της ακίδας (3) με μια στροφή προς τα αριστερά Αφαιρέστε το στήριγμα της ακίδας (3) προς τα εμπρός Η ακίδα συγκόλλησης (2) βρίσκονται τώρα ελεύθερη στο στήριγμα της ακίδας (3) SL HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT GR IT FR EN GR EE LV LT SK Υπόδειξη Μην αποθέσετε ή αφήσετε να κρυώσουν την ακίδα συγκόλλησης / ακίδα μέτρησης πάνω στο σφουγγάρι καθαρισμού ή σε πλαστικές επιφάνειες. Σε περίπτωση χρήσης περισσότερων τύπων ακίδων συγκόλλησης, συνίσταται να χρησιμοποιείτε την ακίδα συγκόλλησης (2) και το στήριγμα της ακίδας (3) μαζί ως σύστημα αλλαγής (βλέπε 3, επάνω εικ.). Διατηρείτε τις επιφάνειες μετάδοσης της θερμότητας της ακίδας συγκόλλησης και του θερμαντικού σώματος καθαρές. Το θερμαντικό στοιχείο δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κασσίτερο κόλλησης (καλάι).

16 8-8 WXP 65 Τοποθέτηση μιας νέας ακίδας συγκόλλησης 5. Τοποθετήστε την ακίδα συγκόλλησης με την ακίδα προς τα εμπρός στο στήριγμα ακίδας. Σπρώξτε το στήριγμα ακίδας μαζί με την ακίδα συγκόλλησης πάνω από το θερμαντικό στοιχείο και σφίξτε το με μια στροφή προς τα δεξιά. 6. Ενεργοποιήστε το διακόπτη του ρεύματος του τροφοδοτικού και ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. 7 Εξαρτήματα 7.1 Ακίδες συγκόλλησης XNT για το έμβολο συγκόλλησης WXP 65 Βλέπε πίνακα «Ακίδες συγκόλλησης XNT για έμβολα συγκόλλησης WXP 65» στο τέλος αυτών των οδηγιών χειρισμού και στην ιστοσελίδα 7.2 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα για WXP 65 Αριθ. Περιγραφή παραγγελίας T Έμβολο συγκόλλησης WXP 65 T Βάση εναπόθεσης ασφαλείας WDH 10 T Σύρμα καθαρισμού του σετ καθαρισμού για το WDC 2 8 Απόσυρση Αποσύρετε τα αντικαθιστούμενα εξαρτήματα της συσκευής, τα φίλτρα ή τις παλιές συσκευές σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας σας. 9 Εγγύηση Οι αξιώσεις του αγοραστή για τυχόν ελαττώματα παραγράφονται μετά από ένα έτος από την παράδοση στον αγοραστή. Αυτό δεν ισχύει για αναγωγικές αξιώσεις του αγοραστή σύμφωνα με την 478, 479 BGB. Για μια εγγύηση που δίνουμε φέρουμε την ευθύνη μόνο σε περίπτωση αξιώσεων, όταν η εγγύηση ποιότητας ή η εγγύηση αντοχής έχει δοθεί από εμάς γραπτά και με τη χρήση του όρου «εγγύηση». Μέ επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών! Τις ενημερωμένες οδηγίες λειτουργίας θα τις βρείτε κάτω από

17 WXP 65 Kullanım kılavuzu LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL TR ES IT FR EN TR

18 WXP 65 WXP 65 Cihaza genel bakış WDH 10 WXP Temizlik ek aleti 4. LED durum göstergesi 2. Havya ucu 5. Isıya dayanıklı antistatik silikon kablo 3. Uç nokta tutamağı 6. Kilitlenebilir bağlantı soketi

19 WXP İçindekiler 1 Bu kullanım kılavuzu ile ilgili Güvenliğiniz için Teslimat kapsamı Cihaz tanımı Cihazın çalıştırılması WXP 65 havya uçlarının değiştirilmesi Aksesuar İmha etme Garanti... 8 TR ES IT FR EN TR 1 Bu kullanım kılavuzu ile ilgili Weller havya WXP 65'ye güvendiğiniz ve satın aldığınız için teşekkür ederiz. İmalat, cihazın kusursuz çalışmasını sağlayacak kalite talepleri doğrultusunda yapılmıştır. Bu kullanım kılavuzu, havya WXP 65'yi güvenli ve usulüne uygun olarak çalıştırmak, kullanmak, bakımını yapmak ve basit arızaları giderebilmek için önemli bilgiler içerir. Havya WXP 65'nin çalıştırılmasından önce bu kullanım kılavuzunu ve mevcut güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz. Bu kullanım kılavuzunu, bütün kullanıcıların erişebileceği bir yerde muhafaza ediniz. 1.1 Uyulması gereken yönetmelikler Weller havya WXP 65, 2004/108/EG ve 2006/95/EG yönetmeliklerinin temel güvenlik taleplerine göre AB uygunluk bildirgesine uygundur. 1.2 Geçerli temel noktalar Besleme üniteniz için kullanım kılavuzu WXP 65 için kullanım kılavuzları 2 Güvenliğiniz için Havya WXP 65, en son teknik standartlarına ve kabul gören güvenlik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Mevcut güvenlik bilgilerine ve bildirilen uyarı notlarına dikkat edilmemesi durumunda, kişilere yönelik yaralanma ve eşyalara yönelik zarar görme tehlikeleri söz konusudur. WXP 65 havyayı üçüncü kişilere sadece bu kullanım kılavuzu ile birlikte veriniz. Üretici, makinenin yanlış kullanımından veya cihaza yönelik yetki dışı yapılan değişikliklerden sorumlu değildir. LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV TR

20 4-8 WXP Aşağıdaki noktalara dikkat ediniz: Genel bilgiler Lehimleme/ lehim çıkarma uçları ile çalışılması Havya WXP 65'yi her zaman öngörülen emniyet altlığı üzerine koyunuz. Yanıcı bütün nesneleri sıcak lehim aletinin çevresinden uzaklaştırınız. WXP 65 ile yapılan çalışmalar sırasında uygun bir koruyucu giysi giyiniz. Sıcak WXP 65'yi asla kontrol dışı bırakmayınız. Gerilim altında bulunan parçalarda çalışmayınız. Antistatik plastikler, iletken dolum malzemeleri ile birlikte ortaya çıkan statik yüklenmeleri engellemek için öngörülmüştür. Böylelikle plastiğin izolasyon özellikleri de azaltılmıştır. Gerilim altında bulunan parçalarda çalışmayınız. Lehimleme veya lehim çıkarma çalışmaları sırasında her zaman koruyucu gözlük kullanınız. Kullanılan ilgili Weller WX besleme ünitesine yönelik kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve dikkate alınız Sıcak lehimleme veya lehim çıkarma uçlarını asla çalışma yüzeyi veya plastik yüzeyler üzerinde bırakmayınız ve asla gözetiminiz olmadan bu yerleri terketmeyiniz. Havyanın ilk defa ısıtılması sırasında kalaylanmış lehimleme/lehim çıkarma uçlarına biraz lehim sürünüz, bu işlem sayesinde yataklama yapmış oksit tabakalarını ve kirleri, lehimleme veya lehim çıkarma uçlarından uzaklaştırmış olursunuz. Lehimleme ve lehim çıkarma işlemleri arasındaki çalışma kesintileri sırasında ve cihazın yataklanmasından önce lehimleme/lehim çıkarma uçlarına iyi şekilde lehim sürüldüğünden emin olunuz. Aşındırıcı sıvı lehim maddesi kullanmayınız. Lehimleme/lehim çıkarma uçlarının yerlerine doğru şekilde oturmuş olmalarına her zaman dikkat edilmelidir. Mümkün olan en düşük çalışma ısısını seçiniz. Uygulama için mümkün olan en büyük lehimleme/ lehim çıkarma uç kalıbını seçiniz: Yakl. lehimleme altlığı ile aynı büyüklükte. Lehimleme/lehim çıkarma uçları ile lehimleme noktası arasındaki verimli ısı aktarımını olanaklı kılmak için lehimleme/ lehim çıkarma uçlarına iyi şekilde lehim sürünüz. Lehimleme/lehim çıkarma aletini uzun süre kullanmayacak iseniz, sistemi devre dışı bırakınız. Lehimleme/lehim çıkarma aletini emniyet altlığına yerleştirmeden önce uçlara lehim sürünüz. Lehimi doğrudan lehim yerine sürünüz, lehimleme/ lehim çıkarma uçlarına değil. Lehimleme/lehim çıkarma uçlarına aşırı kuvvet uygulamayınız. Havyanın emniyet altlığına her zaman usulüne uygun şekilde yerleştirilmiş olmasına dikkat ediniz.

21 WXP Kullanım alanı Havya WXP 65'yi sadece burada açıklanan koşullara uygun olarak kullanım kılavuzunda belirtilen elektrik yapı elemanlarının çözülmesi, yerleştirilmesi ve depolanması gibi belli amaçlar için kullanınız. Havya WXP 65'nin usulüne uygun şekilde kullanılması şunları içermektedir: Bu kullanım kılavuzunu dikkate almanızı, Diğer bütün dokümanları dikkate almanızı, Kullanım yerinde ulusal kaza önleme yönetmeliklerini dikkate almanızı. Üretici, cihazın usulüne uygun olmayan şekilde kullanılmasına, kullanım kılavuzunda açıklanan kullanım şartlarına uyulmamasına veya cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması sonucu ortaya çıkan arıza durumlarına karşı sorumluluk kabul etmemektedir. 3 Teslimat kapsamı WXP 65 - paketlenmiş T : Havya WXP 65, T XNT A keski ucu Ø 1,6 mm T WXP 65 kullanım kılavuzu WXP 65 lehim seti için ilave olarak T : FI DK SV NL TR ES IT FR EN TR WDH 10 emniyet altlığı Ayak plakası için soket bağlantısı WDC 2 kullanım kılavuzu 4 Cihaz tanımı 4.1 Havya WXP 65 T T GR TR CZ Uyarı Havya WXP 65'nin en büyük özelliği lehim havyası sıcaklığına çok hızlı ve hassas bir şekilde ulaşmasıdır. Son derece güçlü 65 W'lik ısıtma elemanı sayesinde mükemmel seviyede dinamik bir performansa ulaşılır. İnce yapısı ve lehim ucundan tutamağa kadar olan kısa mesafesinden dolayı çok hassas lehim çalışmalarında kullanıldığı gibi, çok fazla ısı gerektiren yerlerde de kullanılabilir. WXP 65 bir kullanımı algılama sistemi ile donatılmıştır ve kullanılmaması durumunda otomatik olarak Bekleme moduna veya Kapalı moduna alınabilir. LED durum göstergesi üzerinden ilgili çalışma durumu görüntülenir. Bekleme modu sıcaklığının ayarlanmasına ve devreye sokma sürelerine yönelik ayrıntılı bilgileri, kullanılan WX besleme ünitesinin kullanım kılavuzundan elde edebilirsiniz. Weller havya WXP 65 sadece Weller WX besleme üniteleri ile birlikte çalıştırılmalıdır. LT LV EE SL SK HU PL

22 6-8 WXP Teknik bilgiler Sıcaklık sahası Alet kablosu Isıtma elemanı Sıcaklık sensörü Isıtma gücü Gerilim (ısıtıcı) Isıtma süresi Bağlantı Ağırlık Uç tipi Besleme ünitesi 100 C C (212 F F) Silikon-kauçuk, ısıya karşı dayanıklı Entegre ısıtma teli elemanı Platin sensör 65 W 24 V (yakl.) 7s (50 C -> 380 C) (120 F -> 660 F) 6 kutuplu parça - kilitleme tertibatı ile kutuplama emniyetli 30 g uç dahil - kablosuz XNT serisi Weller WX istasyonları 5 Cihazın çalıştırılması UYARI! Yanma tehlikesi Havyanın lehimleme uçları lehimleme/ lehim çıkarma işlemleri sırasında çok sıcak olur. Bu uçlara dokunulması durumunda, yanma tehlikesi söz konusudur. Sıcakhavya uçlarına dokunmayınız ve yanabilir nesneleri bunlardan uzak tutunuz. 1. Havya WXP 65'yi dikkatlice paketinden çıkarınız. 2. Havyayı emniyet altlığına WDH 10 yerleştiriniz. 3. Bağlantı soketini (6) besleme ünitesine bağlayınız ve saat yönünde döndürerek kilitleyiniz. 4. Şebeke geriliminin, WX besleme ünitesinin tip plakası üzerindeki gerilim bilgileri ile örtüşüp örtüşmediğini kontrol ediniz. 5. Besleme ünitesini devreye sokunuz ve istenen sıcaklık değerini ayarlayınız. 6. Cihazın istenen sıcaklığa ulaşması durumunda, LED durum göstergesi (4) sürekli olarak yanar. Havya ucuna lehim sürülmelidir.

23 WXP WXP 65 havya uçlarının değiştirilmesi UYARI! Yanık tehlikesi Havya ucu, lehimleme ve lehim çıkarma işlemleri sırasında çok sıcak olur. Havya ucuna dokunulması durumunda, yanma tehlikesi söz konusudur. Lehim aleti kapalı durumda, havya ucu soğuyana kadar en az 3 dakika boyunca emniyet altlığı üzerinde tutulmalıdır (WDH 10). LED durum göstergesi (4) kapalı olmalıdır. Havya uçları sadece soğuk oldukları durumlarda değiştirilmelidir. Kullanılmış bir ucun değiştirilmesi 1. Lehim aleti, WDH 10 emniyet altlığına yerleştirilmelidir. 2. Besleme ünitesi şebeke şalteri kapatılmalıdır. 3. Havya ucu soğuyana kadar üç dakika beklenmelidir. 4. Havya, uç ile birlikte aşağıya doğru tutulmalıdır. Havya arka tutamak parçasından (4) tutulmalı ve uç tutucusu (3) sola çevrilerek çıkarılmalıdır Uç tutucusu (3) öne doğru çekilmelidir Havya ucu (2) gevşek bir şekilde uç tutucusunda (3) bulunur LT FI DK SV NL TR ES IT FR EN TR TR LV EE SL SK HU PL CZ GR Uyarı Havya ucu / ölçme ucu, temizleme süngeri veya plastik yüzeyler üzerinde muhafaza edilmemeli veya soğuması için bırakılmamalıdır. Birden fazla havya ucunun kullanılması durumunda, havya ucunun (2) ve uç tutucusunun (3) değiştirme sistemi içinde birlikte kullanılması önerilir (bkz. üstteki 3. resim). Havya ucunun ve ısıtma elemanının ısı aktarma yüzeyleri temiz tutulmalıdır. Isıtma elemanı lehim ile temas etmemelidir. Yeni bir havya ucunun yerleştirilmesi 5. Havya ucu, uç kısmı önde kalacak şekilde uç tutucusuna yerleştirilmelidir. Uç tutucusu, havya ucu ile birlikte ısıtma elemanının üzerine itilmeli ve sağa doğru döndürülerek sabitlenmelidir. 6. Besleme ünitesi şebeke şalteri devreye sokulmalı ve istenen sıcaklık değeri ayarlanmalıdır.

24 8-8 WXP 65 7 Aksesuar 7.1 Havya WXP 65 için XNT havya uçları Bkz. bu kullanım kılavuzunun sonunda bulunan "Havya WXP 65 için XNT havya uçları" tablosu ve sitesi 7.2 WXP 65 için yedek parçalar ve aksesuarlar Sipariş numarası Tanım T Havya WXP 65 T T İmha etme WDH 10 emniyet altlığı Onarım ek aleti WDC 2 için helisel lehim teli Değiştirdiğiniz cihaz parçaları, filtre veya eski cihazları ülkenizdeki yönetmeliklere göre imha ediniz. 9 Garanti Satıcının garanti koşulları teslimattan sonra bir yıl içinde zaman aşımına uğrar. Bu durum 478, 479 BGB'ye göre satıcının müracaat hakkı için geçerli değildir. Tarafımızdan verilen garanti hakları sadece yapı veya dayanıklılık garantisi, "Garanti" terimi altında yazılı olarak belirtilmişse, geçerlidir. Teknik değişikliklerin hakkı saklıdır! Güncellenmiş kullanım kılavuzlarını sayfasında bulabilirsiniz.

25 WXP 65 Soldering Tips XNT soldering tips for WXP 65 Model Type Width A Order no. description inch mm XNT 1 Round tip Length: 27 mm , XNT 1S XNT 1SC XNT 4 XNT 6 Round slim tip Length: 28,5 mm Round slim tip Length: 27 mm Round, sloped 45 Length: 29,5 mm Chisel tip Length: 29,5 mm , x ,4 x 0, , x ,6 x 0, XNT A XNT B XNT C Chisel tip Length: 28,0 mm Chisel tip Length: 27,0 mm Chisel tip Length: 27,0 mm x ,6 x 0, x ,4 x 0, x ,2 x 0, XNT D Chisel tip Length: 28,0 mm x ,0 x 0, XNT GW Gull wing Length: 33 mm XNT H Chisel tip x ,8 x 0, XNT K XNT KN Chisel tip Lenght: 28 mm Knife Lenght: 33 mm x ,2 x 0, , Barrel Subject to technical change without notice!

26 G E R M A N Y Weller Tools GmbH Carl-Benz-Str Besigheim Phone: +49 (0) Fax: +49 (0) G R E A T BRITA IN Apex Tool Group (UK Operations) Ltd 4 th Floor Pennine House Washington, Tyne & Wear NE37 1LY Phone: +44 (0) Fax: +44 (0) FRA NCE Apex Tool Group S.A.S. 25 Rue Maurice Chevalier BP Ozoir-la-Ferrière Cedex Phone: +33 (01) Fax: +33 (01) I T A L Y Apex Tool S.r.I. Viale Europa Cusago (MI) Phone: +39 (02) Fax: +39 (02) S W I T Z E R L A ND Apex Tool Switzerland Sàrl Rue de la Roselière Yverdon-les-Bains Phone: +41 (024) Fax: +41 (024) A U S T R A L I A Apex Tools P.O. Box Nurigong Street Albury, N. S. W Phone: +61 (2) C A N A D A Apex Tools - Canada 164 Innisfil Barrie Ontario Canada L4N 3E7 Phone: +1 (905) CHINA Apex Tools 18th Floor, Yu An Building 738 Dongfang Road Pudong, Shanghai China Phone: +57 (2) U S A Apex Tool Group, LLC York Rd. Suite A Sparks, MD Phone: +1 (800) Fax: +1 (800) T / T / Weller is a registered Trademark and registered Design of Apex Tool Group, LLC. 2011, Apex Tool Group, LLC.

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ FR FI ES TR GR FI DK SV NL PT EN DE WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet WD 1 (M) / WD 1000 (M) WD 1 (M) WD 1000 (M) Laitekatsaus 1 Näyttö 2 UP-näppäin 3 DOWN-näppäin 4 Lämpötilanäppäin

Διαβάστε περισσότερα

FI EN WR 3M FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

FI EN WR 3M FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT LT LV EE SL SK HU PL CZ FR FI TR GR FI DK SV NL PT ES EN FI WR 3M Käyttöohjeet WR 3M WR 3M Laitteen yleiskatsaus 1 Kanavanvalinnan LED 2 Optisen säätövalvonnan LED 3 Tyhjiön LED 4 Näyttö 5 UP-näppäin 6

Διαβάστε περισσότερα

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK=

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK= p~ñéíóáåëíêuåíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q vçuêåéï~ééäá~ååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T qüéüçíéä~íéëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Διαβάστε περισσότερα

en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen

en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen tr Çalıştırma Talimatları el Οδηγίες λειτουργίας Siemens - Electrogeräte GmbH Carl - Wery - Straße 34 81739 München Cod. 9000370349 B www.siemens-home.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς MEDUMAT Transport için çok kullanımlık/tek kullanımlık Πολλαπλών χρήσεων/mίας χρήσης για το MEDUMAT Transport Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS)

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS) SAS-ALARM240 USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) BEDIENUNGSANLEITUNG (DE) MANUAL DE USUARIO (ES) MANUEL DE L UTILISATEUR (FR) MANUALE PER L UTENTE (IT) MANUAL DO UTILIZADOR (PT) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Τύπος RA / RL Χαρακτηριστικά Προϊόντων: Model Number RL0606 / RA0606 RL 0609 / RA0609 RL0612 / RA0612 RL0615 / RA06 15 RL0409 / RA0409 RL0415 / RA0415 Διαστάσεις 600mm

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8

Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8 ΨΥΓΕΙΟ Käyttöohje Bruksanvisning GR FI SE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ jääkaappi kylskåp ERT 14001W8 We were thinking of you when we made this product GR electrolux 3 Καλώς ήρθατε στον κόσµο της Electrolux Σας ευχαριστούµε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16 D GB IT ES FR BE NL BE DK PL HU SK CZ Montageanleitung Solarspeicher Seite 2-8 Assembly Instructions Solar tank Page 10-16 Istruzioni di montaggio Bollitore solare Pagina 18-24 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages:

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages: Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V Ürün No. / Article No.: 85308, 85310, 93095, 103865 Lisan / Languages: el, pl, tr BERNER_66595.pdf 2012-10-31 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Επισκόπηση ακουστικών 4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 4 Ενεργή καταστολή θορύβου 4 Αναπαραγωγή/παύση αναπαραγωγής μουσικής 4 Ένταση ήχου 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR

blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης AD1000-GRn_BU 3/5/09 9:31 AM Page 1 AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης KIG GmbH Am Tannenwald 2 D-66459 Kirkel Εισαγωγέας: Praktiker Hellas A.E. Πειραιώς 176, 177 78 Ταύρος Αθήνα Τηλ.: +30 210 3493150 Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT)

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 - TEK KADEMELİ DOĞAL GAZ BRÜLÖRÜ - ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА - 单 段 燃 气 燃 烧 器 -

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα