Σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στην πράξη ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΥΔΙΝΟΓΛΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στην πράξη ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΥΔΙΝΟΓΛΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015"

Transcript

1 Σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στην πράξη ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΥΔΙΝΟΓΛΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

2 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και αυτόνομη διοίκηση διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα με κύριο σκοπό την δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι ο μόνος φορέας σήμερα που δημιουργεί θέσεις εργασίας όταν όλοι οι άλλοι, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς, απολύουν και καταργούν θέσεις εργασίας.

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης Αποσκοπούν στην ένταξη, στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ, εξαρτημένοι, απεξαρτημένοι, οροθετικοί, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες). Σε μια Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, 40% κατ ελάχιστον των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Κοινωνικής Φροντίδας Αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, ΑΜΕΑ και άτομα με χρόνιες παθήσεις. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

4 Για την ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, χρειάζονται τουλάχιστον 7 μέλη. Για την ίδρυση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, χρειάζονται τουλάχιστον 5 μέλη. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών της. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην επιχείρηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Εξαίρεση αποτελεί η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει.

5 Μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από μια οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία και μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όποιο πεδίο παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής και διάθεσης προϊόντων επιθυμεί. Η ΚΟΙΝΣΕΠ μπορεί να δραστηριοποιηθεί συγχρόνως σε πολλαπλές οικονομικές δραστηριότητες Ενδεικτικά: Γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία Παραγωγή, μεταποίηση, διατροφή Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Ανακύκλωση Παραδοσιακά και νέα επαγγέλματα Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Εκδηλώσεις, πολιτιστικά, τουρισμός Αθλητικά Κοινωνική φροντίδα Τεχνικές υπηρεσίες, επιστημονικές υπηρεσίες Έρευνα, εκπαίδευση κ.α.

6 Χαρακτηριστικά των ΚΟΙΝΣΕΠ - Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες. Όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν. - Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις (ΌΧΙ ΤΕΒΕ). - Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό. - Η κοινσεπ διοικείται από την Διοικούσα Επιτροπή και την Γενική Συνέλευση με απόλυτες δημοκρατικές διαδικασίες - Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και νόμιμοι εργαζόμενοι σε αυτή.

7 - Τα καθαρά κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής: 5% για σχηματισμό αποθεματικού. Έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας. Το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. ευθύνη των μελών Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της.

8 Σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού. Για τη σύσταση μπορεί να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές της Κοιν.Σ.Επ.. Το πρότυπο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων. Ενδεικτικό πρότυπο καταστατικό διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Κοιν.Σ.Επ αποκτά νομική μορφή και εμπορική ιδιότητα με την εγγραφή της στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

9 Βήμα 1ο: Τα βήματα που ακολουθούνται για τη σύσταση μίας ΚΟΙΝΣΕΠ Α) Σύνταξη καταστατικού σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Υπ. Εργασίας στη διεύθυνση (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ). To υπόδειγμα καταστατικού είναι πολύ απλό και δεν απαιτείται η διαμεσολάβηση δικηγόρου. Η συμπλήρωσή του μπορεί να γίνει εύκολα και ίσως με τη βοήθεια κάποιου απόφοιτου Λυκείου. Κατατίθεται προς έγκριση στο Υπ. Εργασίας και δεν έχει καμία σχέση με το Ειρηνοδικείο ή το Πρωτοδικείο. Αφού συμπληρωθεί το καταστατικό υπογράφεται από όλα τα μέλη σε τρία αντίγραφα. Υπογράφεται σε κάθε σελίδα με μονογραφή και στην τελευταία σελίδα υπογραφή.

10 Β) ετοιμάζουμε τα σχετικά έγγραφα: συνδεόμαστε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας (ypakp.gr/μητρώο κοινωνικής οικονομίας). Ανοίγουμε τον οδηγό χρήστη της ηλεκτρονικής σελίδας του μητρώου και ακολουθούμε τις οδηγίες. Όλα τα έντυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ).

11 Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε: - προεγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο, - έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής η οποία ισχύει μόνο για έναρξη δραστηριότητας στο Δ.Ο.Υ - θεώρηση του καταστατικού και αποστολή του στην Κοιν.Σ.Επ. Βήμα 2ο: Σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο κάνουμε έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ που ανήκει η έδρα της κοινσεπ. Δεν απαιτείται εγγραφή σε κανένα επιμελητήριο ή ασφαλιστικό φορέα.

12 Βήμα 3ο: Η Κοιν.Σ.Επ. σε διάστημα ενός μηνός από την έναρξη στην εφορία υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας: -Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων (ακριβή διεύθυνση της έδρας της, τη Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται, Α.Φ.Μ. και Κ.Α.Δ., το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής) -Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. -Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής. - 2 βιβλία πρακτικών διοικούσας επιτροπής και γενικών συνελεύσεων, αριθμημένο για θεώρηση (όχι σφραγισμένο) - Βιβλίο μελών, αριθμημένο για θεώρηση (όχι σφραγισμένο)

13 Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε: -Έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων. -έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου). -θεώρηση των βιβλίων πρακτικών ΔΕ και ΓΣ και μελών

14 ΤΕΛΙΚΑ Αφού αποφασίσαμε και συστήσαμε μία κοινσεπ Σηκώνουμε τα μανίκια και ριχνόμαστε με τα μούτρα στη δουλειά να την στρώσουμε έτσι ώστε να μας προσλάβει για δουλειά το συντομότερο

15 ΜΥΓΔΟΝΙΑ - ΚΟΙΝΣΕΠ Α.Μ.K.E. Δ Ν. 4019/11

16 Ποιοι είμαστε 9 μέλη από 32 χρόνων μέχρι εμένα, διαφόρων γνωστικών αντικειμένων 5 γυναίκες και 4 άνδρες Συνεργαζόμαστε: 1. με το Κέντρο Διατήρησης των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Διευθύντρια η κα Ελένη Μαλούπα 2. με το Εργαστήριο Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών της Φαρμακευτικής Σχολής Θεσσαλονίκης υπεύθυνη καθηγήτρια η κα Μαντώ Λάζαρη 3. Τεχνικός μας Σύμβουλος είναι ο κος Δημήτρης Μιχαηλίδης Δημοσιογράφος, Σύμβουλος Κοινωνικής και Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 4. Είμαστε ιδρυτικό μέλος της ΕΑΦΦΕ

17 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΦΦ καλλιεργούμε Ελληνικά βότανα και τα προωθούμε στην αγορά μετά από επεξεργασία και μεταποίηση σε χειροποίητα παραδοσιακά βοτανολειτουργικά καλλυντικά, διάφορα ροφήματα και βοτανολειτουργικά τρόφιμα. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, εκθέσεων κλπ., συμβουλευτική, δημόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις κ.α. Είμαστε στην αγορά της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, συμμετέχουμε σε εκθέσεις, ετοιμαζόμαστε για την τουριστική αγορά, ετοιμάζουμε νέα προϊόντα και μία αναπτυξιακή σύμπραξη με άλλους φορείς για τη δημιουργία ενός πολυχώρου με βοτανόκηπο, εργαστήρια, κέντρο Διά Βίου Μάθησης κ.α..

18

19

20 ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ: Το ξεκίνημα Οικονομική κρίση - ανεργία Αναζήτηση λύσεων - Ανταλλαγή απόψεων με την παρέα Αναζήτηση συμβουλής Ypakp.gr - Κοινωνική οικονομία Μετά από μελέτη =»Συμπέρασμα: Κοινσεπ = αφεντικό Απόφαση δημιουργίας κοινσεπ δηλαδή του αφεντικού που θα μας προσλάβει Δημιουργήσαμε ένα αφεντικό στα δικά μας μέτρα: δίκαιο, δημοκρατικό, με κατανόηση, ειλικρίνεια, ισότητα, αλληλεγγύη, καλή συνεργασία, χωρίς αυταρχισμούς, χωρίς εκφοβισμούς για απολύσεις, χωρίς ομηρίες

21 ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ: (τι και πως) Ενέργειες πρώτα βήματα Έρευνα αγοράς Μελέτη τοπικά - παραδοσιακά - καινοτόμα αναζήτηση καινοτομίας (τι άλλο πως αλλιώς) Απόφαση: τι θα κάνουμε που και πως θα προωθήσουμε Αναλυτικός προγραμματισμός Ετήσιο επιχειρηματικό πλάνο Αναζήτηση κεφαλαίου (χρηματοδότηση/μερίδες) ποιοτικά προϊόντα - αναζήτηση συμβούλων Διαδικασίες (καταστατικό, εγκρίσεις κλπ) «εκπαίδευση» εφοριακών Αναζήτηση στήριξης από τον Δήμο ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ

22 Προβλήματα: δεν είναι όλα ρόδινα Ξεκινήσαμε ως γυναικεία επιχείρηση και το αλλάξαμε γιατί δεν υπάρχει ακόμη εμπιστοσύνη στην γυναικεία επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο Ξεκινήσαμε 5 άτομα και βρεθήκαμε δύο φορές κάτω από το όριο των 5 ατόμων με άμεσο κίνδυνο διάλυσης γιατί δεν υπάρχει εκπαίδευση στον συνεργατισμό και στην κοινωνική οικονομία τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ.. πρέπει απαραίτητα να έχουν μεταξύ τους: 1) καλή χημεία, 2) κοινούς στόχους, 3) κοινή κουλτούρα, 4) συνεργατικότητα, 5) δήλωση των προθέσεων τους εξ αρχής 6) τήρηση ενός άγραφου συμβολαίου ΗΘΙΚΗΣ (εντιμότητα, ειλικρίνεια, κατανόηση, εμπιστοσύνη, ευγένεια, σεβασμός) Η έλλειψη αυτών δημιουργεί προβλήματα συνεργασίας τα οποία είναι αρνητικά για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και δρουν διαλυτικά ενώ η προσπάθεια αποκατάστασης οδηγεί την επιχείρηση πίσω άρα χάσιμο πολύτιμου χρόνου που συνεπάγεται χάσιμο ευκαιριών και χρημάτων

23 Στην Ευρώπη η εκπαίδευση στον συνεργατισμό είναι υποχρεωτική για να γίνει μία κοινσεπ και μάλιστα σε κάποιες χώρες η υποχρεωτική εκπαίδευση στον συνεργατισμό είναι διάρκειας ενός χρόνου Δεν υπάρχει ακόμη πλήρης ενημέρωση του δημόσιου τομέα στον τρόπο λειτουργίας των κοινσεπ με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα π.χ. στις εφορίες, στους Δήμους κλπ. Δεν υπάρχει ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την σημαντικότητα της δημιουργίας κοινσεπ και της συμβολής τους στην τοπική ανάπτυξη Δεν υποστηρίζονται όσες δημιουργούνται και γίνεται προσπάθεια εκμετάλλευσης και ομηρίας ανέργων από αρκετούς Δήμους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αμφισβητείται ο θεσμός των κοινσεπ και να υπάρχει δυσπιστία και καθυστέρηση της τοπικής ανάπτυξης.

24 Ο θεσμός των κοινσεπ είναι καινούριος στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να ανακύπτουν συνεχώς διάφορα προβλήματα: από την ελλιπή ενημέρωση των δημοσίων φορέων μέχρι και την προσπάθεια της πολιτικής εκμετάλλευσης αλλά και κάποιων καιροσκόπων. ((ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Λόγω της ύπαρξης πληθώρας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, που αναφέρονται σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για το περιεχόμενο αυτών και την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται υπεύθυνοι είναι αποκλειστικά και μόνον οι διαχειριστές τους. Οι επίσημες ιστοσελίδες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που αφορούν την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα είναι οι ακόλουθες: ετικέτα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και Για οποιαδήποτε επίσημη πληροφόρηση σχετικά με τα ζητήματα του νόμου 4019/2011 υπεύθυνοι είναι αποκλειστικά το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας και η Ε.Υ. Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Οικονομίας. ))

25 Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων που υπάρχουν και δημιουργούνται στην πορεία, δημιουργήσαμε το ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΙ.Κ.ΚΕ.Μ.) για συλλογική αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων αλλά και για καλύτερη ενημέρωση, αλληλοβοήθεια και υποστήριξη μεταξύ μας.

26 22/10 οργανώσαμε ημερίδα με κύριο ομιλητή τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ. Εργασίας και λύσαμε αρκετά προβλήματα 20/1/15 οργανώσαμε ημερίδα ενημέρωσης για συνεργασίες των Δήμων με τις ΚΟΙΝΣΕΠ (προκηρύξεις συμβάσεις) Συναντιόμαστε ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ στην ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 93, 2 Ος όροφος, ώρα ενώ ΚΆΘΕ τρίτη ΤΡΙΤΗ του μήνα, την ίδια ώρα, γίνεται εκδήλωση με θέμα που μας απασχολεί. Ετοιμάζουμε πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελών των κοινσεπ σε θέματα που μας ενδιαφέρουν όπως συνεργατισμός, προώθηση κλπ. Ετοιμάζουμε πρόγραμμα εκθέσεων/προβολής των κοινσεπ σε όλους τους Δήμους της ΚΜ, ξεκινώντας από την Θεσσαλονίκη

27 Μερικές ΚΟΙΝΣΕΠ της Κ.Μ. Victory farm στα Βρασνά Θεσσαλονίκης έχει 9 μέλη (μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, γεωπόνοι). Ασχολούνται με καινοτόμες πρακτικές στις καλλιέργειες, την διατροφή και την ενέργεια ΣΠΕΙΡΑ ΓΗ στην Πιερία Έχει 5 μέλη (νομικός, γεωπόνος, καλλιεργητής, οικονομολόγος). Ασχολούνται με την χρήση και προώθηση των μικροοργανισμών ΕΜ στις καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία και σε άλλες χρήσεις ΕΥ ΖΗΝ στην Αλεξάνδρεια Έχει 5 μέλη και ασχολούνται με κτηματομεσιτικά και ανακαινίσεις κατοικιών ΜΟΥΣΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ στην Κατερίνη 27 μέλη όλων των γνωστικών αντικειμένων. Παράγουν παραδοσιακά τρόφιμα και είναι η πρώτη κοινσεπ που δημιουργήθηκε. Τσάι Ολύμπου Νέκταρ στο Ελατοχώρι Πιερίας 5 μέλη καλλιεργούν και αγοράζουν και από άλλους καλλιεργητές το τσάι του Ολύμπου, το συσκευάζουν και το προωθούν στην αγορά.

28 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ στη Θεσσαλονίκη Οι ποδηλάτες με 16 μέλη. Προωθούν τη χρήση του ποδηλάτου και τώρα διοργανώνουν το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «εβδομάδα move» σε όλη την Ελλάδα. Dor2dor στη Θεσσαλονίκη 5 γυναίκες αρχαιολόγοι κάνουν προγράμματα ξενάγησης σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους της Κεντρικής Μακεδονίας. ΒΙΟ ΡΙΖΑ στη Χαλκιδική 5 μέλη συνεργαζόμενοι με τους καλλιεργητές της περιοχής τους για αρωματικά / φαρμακευτικά φυτά αλλά και την επεξεργασία του ροδιού. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ στην Καλαμαριά 5 γυναίκες έχουν φτιάξει ένα πολύ νόστιμο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και καφενείο / καφεπωλείο. ΙΝΖΕΒ στη Θεσσαλονίκη 5 μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων δημιουργήσανε κοινσεπ και ασχολούνται με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και την οικολογία

29

30 η λύση στην οικονομική κρίση είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας Συνεργατισμός Θέσεις Εργασίας Τοπική Ανάπτυξη ευχαριστώ για την υπομονή σας Στέλλα Γκουδίνογλου ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ Προσωρινή διεύθυνση: Κριθιά ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ gmail.com,

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας Σε πολλές προηγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένας τρίτος τομέας ανάμεσα στο Κράτος και στην αγορά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Λευκάδα, Μάιος 2013 Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1 Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1 Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση των δράσεων της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο:

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο: Κρέστενα Ηλείας Τ.Κ. 27055 2625024990, 2625024289, 2625024991 2625024991 anol@otenet.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 2 Newsletter 2 Σε αυτό το Δελτίο: «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2) Ρουθ - Λωρέλ Ντέϊτον, του Γεωργίου - Άρθουρ και της Βαϊολετ-

2) Ρουθ - Λωρέλ Ντέϊτον, του Γεωργίου - Άρθουρ και της Βαϊολετ- ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» του Ν. 4019/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» Στην Ερμούπολη, σήμερα 6 Μαρτίου του έτους 2014 οι: 1) Ελένη Χερχελετζάκη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Α.Σ. Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΏΝ ΟΜΆΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ΚΥΚΛΆΔΩΝ Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στο Νομό Κυκλάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ας δημιουργήσουμε. μια κοινωνική επιχείρηση!

Ας δημιουργήσουμε. μια κοινωνική επιχείρηση! Ας δημιουργήσουμε μια κοινωνική επιχείρηση! Σοφία Αδάμ, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας, Τριήμερο Κοινωνικής Οικονομίας, 22-24/11/2013, Αθήνα Στόχος-Μέσα Στόχος Θα καταλάβουμε τι είναι κοινωνική επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράση 327.12 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Δρ. Νίκη Γλαβέλη, ΕΔΙΠ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Επ. Συνεργάτιδα ΜΟΚΕ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 11/9/2014

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. 1. Βούρος Παναγιώτης ΠΝΑ

Χαιρετισμοί. 1. Βούρος Παναγιώτης ΠΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα: Ένα μέσο επίλυσης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων Χαιρετισμοί 1. Βούρος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ.

Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ. Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, γραφείο 105, Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 έτοιμο καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις

Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΙΣΤ, 20 Σεπτεµβρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κοινωνική Οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» Στην Αθήνα σήμερα, οι υπογράφοντες:. ιδρύουμε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κ.Σ.Ε.) συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Κοινωνική Οικονοµία. Κοινωνικός επιχειρηµατίας

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Κοινωνική Οικονοµία. Κοινωνικός επιχειρηµατίας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεΠ ΚοινΣεΠ) ελληνικές πρακτικές Νάξος 8 εκεµβρίου 2014 Κωνσταντίνος Α. Μοράρος Σύµβουλος Ανάπτυξης Να γίνεις γάτα! Κοινωνική Οικονοµία & Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

2.236. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Λογιστές. 25.

2.236. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Λογιστές. 25. Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα ΤΕΥΧΟΣ #84 / Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής 25.000 Αντίτυπα Εργασία σελ. 3 Υπάλληλοι Γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ Στην ΤΗΝΟ οι: 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΦΩΚΙΩΝ και της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ, το έτος 1952, κάτοικος ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα