Δασικοί Συνεταιρισμοί σε νέους ρόλους-μια πράσινη πρόταση στη δασοπονία Βασιλική Νάκου, Δασοπόνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δασικοί Συνεταιρισμοί σε νέους ρόλους-μια πράσινη πρόταση στη δασοπονία Βασιλική Νάκου, Δασοπόνος"

Transcript

1 Δασικοί Συνεταιρισμοί σε νέους ρόλους-μια πράσινη πρόταση στη δασοπονία Βασιλική Νάκου, Δασοπόνος Ομιλία από την εκδήλωση διαλόγου των Οικολόγων Πράσινων που πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά στις με θέμα «Ας μιλήσουμε για Συνεταιρισμούς Νέας γενιάς και για Κοινωνική Οικονομία» Εισαγωγή Στο πλαίσιο της πρότασής μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου, οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν παραλείπουμε τη συμβολή της δασικής οικονομίας και τη σημασία της για ένα μεγάλο μέρος της γεωγραφικής έκτασης της χώρας και ιδίως για τις ορεινές περιοχές. Άλλωστε, η ανάπτυξη δασικής οικονομίας είναι συνυφασμένη με την επανασύνδεση της κοινωνίας με το φυσικό περιβάλλον και, κατά συνέπεια, με την προστασία του και την απαίτηση για διαχείρισή του σε αειφορική κατεύθυνση. Μέσα από αυτό το πρίσμα, αλλά και εξαιτίας των αδιεξόδων που έχει φέρει η κρίση στην απασχόληση και η εγκατάλειψη της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων από το δημόσιο, προτείνουμε εναλλακτικές προτάσεις οικονομικής δραστηριότητας στο δασικό χώρο με στόχο: α. τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τοπικής οικονομίας στην ύπαιθρο, β. την κάλυψη μέρους των αναγκών σε δασοπροστασία και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων από σχήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δεν αντιτίθενται στο δημόσιο χαρακτήρα της δασοπονίας, γ. τη μεγιστοποίηση της λήψης οφέλους από τα δασικά οικοσυστήματα και δ. την ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης για την προστασία του δασικού περιβάλλοντος. Οι δασικοί συνεταιρισμοί σήμερα Πρόκειται για μια θετική στη φιλοσοφία της οργάνωση οικονομικής δραστηριότητας, που έχει περιοριστεί όμως στο αντικείμενο της υλοτομίας και δεν μπορεί να μην εξαρτάται από τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δασοπονία και η ύπαιθρος. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) που προβλέπει ο Νόμος 4019/2011 για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» είναι αστικοί συνεταιρισμοί κοινωνικού σκοπού και διαθέτουν εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η συγκεκριμένη μορφή οικονομικής δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χιλιάδες μέλη μετόχους σε κοινωνικές επιχειρήσεις και ακόμα περισσότερες χιλιάδες εργαζομένους σε αυτές. 1

2 Οι ΚοινΣΕπ διοικούνται ισότιμα από τα μέλη τους, η λειτουργία τους βασίζεται σε δημοκρατικές αρχές και στη φιλοσοφία για την επιδίωξη συλλογικού οφέλους με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και το κέρδος τους προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν κατηγορίες: οι ΚοινΣΕΠ διακρίνονται σε τρεις 1. ΚοινΣΕπ ΕΝΤΑΞΗΣ Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, δηλαδή άτομα με αναπηρίες (σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι / αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες). Σε μια ΚοινΣΕπ Ένταξης 40% κατ ελάχιστο των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. 2. ΚοινΣΕπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις. 3. ΚοινΣΕπ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Αφορούν την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Τα γενικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων είναι: μια ΚοινΣΕπ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη (επτά μέλη για τις ΚοινΣΕπ Ένταξης) τα μέλη της ΚοινΣΕπ μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην ΚοινΣΕπ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με εξαίρεση τις ΚοινΣΕπ Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από το φορέα που εποπτεύει το ΝΠΔΔ 2

3 κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής να είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους εταίρου σε ΚοινΣΕπ δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις μέλος μίας ΚοινΣΕπ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη ΚοινΣΕπ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό τα κέρδη της ΚοινΣΕπ δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως: 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, ως 35% διανέμεται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας, το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οικονομικά κίνητρα για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Οι ΚοινΣΕπ έχουν πρόσβαση στο υπό σύσταση Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας Οι ΚοινΣΕπ μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη της εργασίας και σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης Οι ΚοινΣΕπ μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α και β βαθμού. Οι ΚοινΣΕπ δύνανται να εντάσσονται κατά την έναρξη της λειτουργίας τους σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από την Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, τον ΟΑΕΔ και άλλους συναρμόδιους φορείς. Το ποσοστό των κερδών της ΚοινΣΕπ που διανέμεται στους εργαζόμενους, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά το αφορολόγητο ποσό κλιμακίου εισοδήματος. Οι εργαζόμενοι στις ΚοινΣΕπ, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους. 3

4 Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4019/2011, συστήνεται Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο είναι Δημόσιο Βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Χρηματοδοτικά εργαλεία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Με την εγγραφή τους οι ΚοινΣΕπ αποκτούν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία του άρθρου 9 του Ν.4019/11, δηλαδή: δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας το οποίο συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Άρθρου Δεύτερου του Ν. 3912/2011, δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και δύνανται να εντάσσονται στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 3908/2011, για την «Ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή». Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτεί ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, καθώς και τυπικές διαδικασίες ίδρυσης. Οι τυπικές υποχρεωτικές διαδικασίες ίδρυσης περιλαμβάνουν εκείνα τα βήματα που προβλέπονται για την ίδρυση ενός αστικού συνεταιρισμού, ενώ επιπλέον απαιτείται και η εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. Στις ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού ανήκουν τόσο η προπαρασκευή διαφόρων επιχειρηματικών εργαλείων, όπως είναι η έρευνα αγοράς και το επιχειρηματικό σχέδιο, όσο και η κινητοποίηση και ενημέρωση των πιθανών εταίρων της με στόχο τη δημιουργία του αρχικού πυρήνα της επιχείρησης και την προσέλκυση και άλλων ατόμων ή φορέων που πιθανόν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με δασικό αντικείμενο Η κεντρική ιδέα για τη σύσταση δασικής ΚοινΣΕπ πηγάζει από την ιδέα ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας δασικής οικονομίας και θέσεων απασχόλησης στο δασικό περιβάλλον, η δυνατότητα προσλήψεων επιστημόνων και δασεργατών στη δασική υπηρεσία είναι εκμηδενισμένη, ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να αναπτυχθεί στη δασοπονία και τα δασικά οικοσυστήματα παραμένουν εγκαταλελειμμένα μαζί με τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρουν. 4

5 Η χρυσή τομή για την επίλυση του προβλήματος και των παράπλευρων συνεπειών του φαίνεται να είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, δηλαδή η συγκρότηση κοινωνικών συνεταιριστικών σχημάτων που θα εκμεταλλεύονται τα προϊόντα του δάσους και θα παρέχουν υπηρεσίες κάτω από την καθοδήγηση της δασικής υπηρεσίας και με κεντρική φιλοσοφία την αειφορική διαχείριση του οικοσυστήματος και την επανεπένδυση του κέρδους σε υπηρεσίες προστασίας και ήπιας διαχείρισής του. Οι δασικές συνεταιριστικές ΚοινΣΕπ, ανάλογα με το επιχειρηματικό σχέδιο που θα καταστρώσουν και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής τους και των δασικών οικοσυστημάτων στα οποία θα δραστηριοποιηθούν, μπορούν να ασχοληθούν με μια σειρά από αντικείμενα, είτε αποκλειστικά είτε συμπληρωματικά μεταξύ τους για απασχόληση όλες τις εποχές του έτους, ακόμα και σε συνεργασία με δασικό συνεταιρισμό της περιοχής τους. Τέτοια είναι: η λήψη και εκμετάλλευση της δασικής βιομάζας για την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου, στο βαθμό που αυτό δεν επηρεάζει την οικολογική ισορροπία του δάσους μειώνοντας τη βιομάζα κάτω από τις αναγκαίες για τις φυσικές λειτουργίες του δάσους ποσότητες. Η συγκεκριμένη ενασχόληση προσφέρει ταυτόχρονα διέξοδο στο θέμα της θέρμανσης, περιορίζοντας το φαινόμενο της λαθροϋλοτομίας, αντικατάσταση του εισαγόμενου πέλλετ με το παραγόμενο στην περιοχή και δημιουργία τοπικού εισοδήματος, καθαρισμό του δάσους για προστασία από πυρκαγιά και εξοικονόμηση κρατικών δαπανών για το σκοπό αυτό, ανανέωση του δάσους με τους κατάλληλους δασοκομικούς χειρισμούς. Η καλλιέργεια και εκμετάλλευση ενεργειακών φυτών σε φτωχές δασικές περιοχές που κινδυνεύουν από διάβρωση ή ερημοποίηση και απαιτείται άμεση προστασία των εδαφών τους. Οι αναδασώσεις. Οι υπηρεσίες δασικού τουρισμού, αναψυχής και ξενάγησης περιπατητών / οικοτουριστών εμπλουτισμένες με κατάλληλα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσής τους και περιβαλλοντικής τους ευαισθητοποίησης. Η επεξεργασία ξύλου και η κατασκευή προϊόντων από αυτό. Η συλλογή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων, όπως μανιτάρια, βότανα, καρποί του δάσους, αρωματικά φυτά. Η καλλιέργεια δασικών φυτών. Η καλλιέργεια αρωματικών φυτών. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής για νέες παρόμοιες επιχειρήσεις και εκπαίδευσης των απασχολούμενων σε δασικές εργασίες. 5

6 Οι πιο πάνω δραστηριότητες συνδέονται με πλήθος άλλων που μπορούν να αναπτυχθούν δίνοντας ευκαιρίες για απασχόληση σε νέους ανθρώπους σε ορεινούς κυρίως και ημιορεινούς οικισμούς. Η περίπτωση της «ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΚοινΣΕπ» Ο προβληματισμός της αποτελεσματικής προστασίας του δάσους του Μαινάλου σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη εξοικονόμηση δαπανών των κατοίκων της περιοχής για θέρμανση και τη δημιουργία εισοδήματος στον οικισμό της Στεμνίτσας Αρκαδίας, οδήγησε στη δημιουργία της ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΚοινΣΕπ, της πρώτης δασικής κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, στις 31/7/2012 εγκρίθηκε το καταστατικό της επιχείρησης με επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π.» με σκοπούς: α) Προστασία του δάσους του Μαινάλου. β) Συλλογή και επεξεργασία ξερών ξύλων και κλαδιών και παραγωγή προϊόντων από αυτά όπως πέλλετ, κ.λπ. γ) Δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το δάσος. Σύμφωνα με τον Πρόεδρό της κ. Ιωάννη Λαγό, ο οποίος παρουσίασε την περίπτωση σε εκδήλωση για τα δάση που διοργανώσαμε οι Οικολόγοι Πράσινοι στη Θεσσαλονίκη στις 3 Μαρτίου βασική αρχή και επιδίωξη του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού προστασίας και αειφόρου διαχείρισης του δάσους του Μαινάλου σε συνεργασία με το τοπικό δασαρχείο και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, με το παρόν σχέδιο επιδιώκεται η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης της τοπικής κοινωνίας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και σε ανταγωνιστικές τιμές. Στόχος του επενδυτικού σχεδίου σε πρώτο στάδιο είναι η κατασκευή μίας μονάδας παραγωγής σύμπηκτων ξύλου (πελλέτες) από δασικά υπολείμματα, τα οποία συσσωρεύονται στις δασικές εκτάσεις και αποτελούν εστία πυρκαγιάς, αλλά και από τα τμήματα της απολήψιμης ξυλείας που δεν εκμεταλλεύονται οι δασικοί συνεταιρισμοί της περιοχής, και σε δεύτερο στάδιο από την επένδυση του 60% των κερδών του πρώτου σταδίου, η κατασκευή κέντρου περιβαλλοντικής επιμόρφωσης με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης. Η όλη πρόταση θα απασχολήσει τουλάχιστον 30 μόνιμους κατοίκους της ορεινής Αρκαδίας. Έχουν, επίσης, έρθει σε επαφή με το δασικό συνεταιρισμό της περιοχής, ο οποίος διαθέτει και ζώα (μουλάρια) και επιθυμούν όχι μόνο τη συνεργασία για να έχουν εργασία, αλλά και τη συμμετοχή στην επιχείρηση. 6

7 Το εγχείρημα αντιμετώπισε πάρα πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα εξαιτίας του αγνώστου ακόμα αντικειμένου σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες και κατά συνέπεια τη δυσκολία επίλυσης πρακτικών ζητημάτων που θέτει ο νέος νόμος για τις ΚοινΣΕπ. Όμως μέσα από τις δυσκολίες αυτές έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία που μπορούμε όλοι να αξιοποιήσουμε σε νέα παρόμοια εγχειρήματα. Η περίπτωση της Χαμάδας στην Κέα Κυκλάδων Στο μικρό νησί της Κέας μια άλλη πρωτοβουλία μας αποδεικνύει πώς η έμπνευση από την παράδοση συνδυασμένη με την καινοτομία μπορούν να δώσουν πολλά σε ένα συνεταιριστικό σχήμα που επιλέγει να ασχοληθεί με το δασικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η ιδέα της Marcie Mayer για προστασία του δρυοδάσους του νησιού μέσα από την οικονομική αξιοποίηση των προϊόντων του οδήγησε στην ίδρυση της Χαμάδας, μιας πρωτοβουλίας που με τη δράση της συμβάλλει στην αποκατάσταση του βελανιδιού ως στοιχείο της Τζιώτικης υπαίθρου και οικονομίας. Η Χαμάδα, αποτελούμενη από εθελοντές, κατάφερε να κάνει πράξη την ιδέα συλλογής και επεξεργασίας των βαλανιδιών, που κάποτε στην Τζιά ήταν βασικό προϊόν της οικονομίας τους, να εξασφαλίσει χρηματοδότηση μέσα από προγράμματα στο διαδίκτυο για στήριξη καινοτόμων ιδεών, να αγοράσει με τον τρόπο αυτό τα μηχανήματα επεξεργασίας τους και να παράξει αλεύρι από τα βαλανίδια, το οποίο χρησιμοποιεί για κουλουράκια και άλλες χρήσεις. Το αλεύρι και τα προϊόντα της πωλούνται μέσα από το διαδίκτυο, ενώ τα μέλη του τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού «Η Καστριανή» πείστηκαν ότι το δασικό περιβάλλον του νησιού είναι απλά πολύτιμο. Κι αυτό γιατί με την προτροπή της Χαμάδας να συνεργαστούν, οργάνωσαν τον περασμένο χειμώνα την πρώτη εξαγωγή βελανιδόκουπας από το 1960, στέλνοντας 12 τόνους από αυτή σε ένα βυρσοδεψείο στη γερμανική πόλη Trier. Κάθε χρόνο η Χαμάδα οργανώνει συλλογή και αποθήκευση βελανιδιών, καθώς και μικρά σεμινάρια σε εθελοντές για την παραγωγική διαδικασία, την επεξεργασία τους και πειραματισμούς για νέα προϊόντα με βάση το βελανίδι. Περισσότερα εδώ: και εδώ: Γιατί δασική ΚοινΣΕπ στα Γρεβενά Επειδή παρότι ο νομός Γρεβενών διαθέτει μεγάλο ποσοστό δασοσκεπών (34,07%) και μερικώς δασοσκεπών (22,39%) εκτάσεων, που στο σύνολό τους σχεδόν είναι δημόσιες και δημοτικές, με μια ευνοϊκή για πολλές δασικές δραστηριότητες ποικιλία δασικών ειδών (δρυ, μαύρη πεύκη, έλατο, ρόμπολο, οξυά, κ.ά.), οι κύριες δραστηριότητες του πληθυσμού δεν έχουν άμεση σχέση με το δάσος και η ανεργία στο νομό είναι υψηλή με τον πληθυσμό συγκεντρωμένο στις αγροτικές περιοχές. 7

8 Το δασικό κεφάλαιο δηλαδή, αν και πολύτιμο, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο. Με τις δασικές ΚοινΣεπ αυτό μπορεί να αντιστραφεί και μάλιστα σε μια κατεύθυνση που θα ωφελήσει το κοινωνικό σύνολο, αλλά και το ίδιο το δάσος. 8

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Λευκάδα, Μάιος 2013 Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας Σε πολλές προηγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένας τρίτος τομέας ανάμεσα στο Κράτος και στην αγορά,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1 Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1 Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση των δράσεων της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ Οδηγός επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ χωρίς Διάκριση»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ Οδηγός επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ χωρίς Διάκριση» Παραδοτέο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ Οδηγός επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ χωρίς Διάκριση» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

χτίζοντας ένα νέο συνεταιριστικό κίνημα βήμα βήμα ο δρόμος για τη δημιουργία συνεταιρισμών

χτίζοντας ένα νέο συνεταιριστικό κίνημα βήμα βήμα ο δρόμος για τη δημιουργία συνεταιρισμών χτίζοντας ένα νέο συνεταιριστικό κίνημα βήμα βήμα ο δρόμος για τη δημιουργία συνεταιρισμών δημοκρατία οικονομία κοινωνία αλληλεγγύη συμμετοχή κοινωνικός έλεγχος εργασία αυτονομία ισοτιμία συλλογικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο:

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο: Κρέστενα Ηλείας Τ.Κ. 27055 2625024990, 2625024289, 2625024991 2625024991 anol@otenet.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 2 Newsletter 2 Σε αυτό το Δελτίο: «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΩΣ ΔΙΑΔΟΧΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Το θέμα της λειτουργίας του Γηροκομείου Ικαρίας αποζητά μια άμεση λύση, η οποία θα προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Σητεία 2015 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Α.Σ. Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΏΝ ΟΜΆΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ΚΥΚΛΆΔΩΝ Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στο Νομό Κυκλάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράση 327.12 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Δρ. Νίκη Γλαβέλη, ΕΔΙΠ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Επ. Συνεργάτιδα ΜΟΚΕ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 11/9/2014

Διαβάστε περισσότερα

Νέα αντίληψη για την επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα Σ. Κοσκοβόλης ΕΕΑ

Νέα αντίληψη για την επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα Σ. Κοσκοβόλης ΕΕΑ Νέα αντίληψη για την επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα Σ. Κοσκοβόλης ΕΕΑ Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013, ώρα 18:00 αίθουσα εκδηλώσεων Τ.Ε.Ε. (Αθήνα, Νίκης 2, 1ος όροφος) Οι νέες τεχνολογίες στην παραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στην πράξη ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΥΔΙΝΟΓΛΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στην πράξη ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΥΔΙΝΟΓΛΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στην πράξη ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΥΔΙΝΟΓΛΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) αστικός συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήμιο, 8-10 Μαΐου 2014 Ο νόμος 4019/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Κοινωνική Οικονοµία. Κοινωνικός επιχειρηµατίας

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Κοινωνική Οικονοµία. Κοινωνικός επιχειρηµατίας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεΠ ΚοινΣεΠ) ελληνικές πρακτικές Νάξος 8 εκεµβρίου 2014 Κωνσταντίνος Α. Μοράρος Σύµβουλος Ανάπτυξης Να γίνεις γάτα! Κοινωνική Οικονοµία & Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Αθήνα Φεβρουάριος 2013 Το Στρατηγικό Σχέδιο συντάχθηκε από την Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Κοινωνική Οικονομία και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις

Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΙΣΤ, 20 Σεπτεµβρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κοινωνική Οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 η ενδιάμεση ημερίδα ενημέρωσης του κοινού και ενεργοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων, της πράξης «Συνεργασία» της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ 2o Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2014 Καλώς ήρθατε! Διανύοντας το δεύτερο εξάμηνο ζωής της, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) «ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ» θα ήθελε να σας καλωσορίσει στο δεύτερο newsletter

Διαβάστε περισσότερα