ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n"

Transcript

1 ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση κατά στιβάδες Q X Ψ 6 6 R 8 Κ(2) L(4) Α. Να συµπληρώσετε τα κενά. Β. Ποιο από τα στοιχεία είναι ευγενές αέριο; Γ. Ποια απ τα στοιχεία είναι ισότοπα;. Ποιο απ τα στοιχεία είναι µέταλλο; Α. Για να συµπληρώσουµε τις τέσσερις πρώτες στήλες αρκεί να σκεφτούµε ότι: Ζ = p + Α = Ζ + n ή Α = p + + n Για την τελευταία στήλη πρέπει να θυµηθούµε ότι για το άτοµο ισχύει p + = e ώστε να γίνει ηλεκτρονιακή κατανοµή. Έτσι συµπληρώνουµε τον πίνακα ως εξής: Ζ Α p + n Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση κατά στιβάδες Q Κ(2) L(8) M(8) N(1) X K(2) L(8) Ψ K(2) L(4) R Κ(2) L(4) Β. Ευγενή αέρια είναι τα στοιχεία της V IIIA οµάδας του Περιοδικού Πίνακα, δηλαδή όταν το άτοµο έχει 8 e - στην εξωτερική του στιβάδα. Άρα το Χ. Γ. Ισότοπα χαρακτηρίζονται τα άτοµα (ίδιου χηµικού στοιχείου) που έχουν τον ίδιο αριθµό ρ. ηλαδή τα Ψ και R.. Μέταλλο χαρακτηρίζεται το στοιχείο, το άτοµο του οποίου έχει 1 e - σε εξωτερική στιβάδα εκτός της Κ δηλαδή το Χ

2 ΑΣΚΗΣΗ 2 Τα στοιχεία Α, Β και Γ έχουν αντίστοιχα ατοµικούς αριθµούς ν, ν + 1 και ν + 3. Αν το στοιχείο Β είναι ευγενές αέριο, σε ποιες οµάδες του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν τα στοιχεία Α και Γ; Αφού το στοιχείο Β µε ατοµικό αριθµό ν + 1 είναι ευγενές αέριο, θα ανήκει στην VIIIA οµάδα του Περιοδικού Πίνακα. Οπότε το στοιχείο Α µε ατοµικό αριθµό ν θα έχει 1 e - λιγότερο από το Β, δηλαδή θα ανήκει στην ίδια περίοδο µε το Β και στην προηγούµενη οµάδα δηλαδή στην VIIA οµάδα του Περιοδικού Πίνακα. Τέλος το στοιχείο Γ µε ατοµικό αριθµό ν + 3 έχει 2 e - περισσότερα από το Β, συνεπώς θα ανήκει στην επόµενη περίοδο και στην ΙΙΑ οµάδα του Περιοδικού Πίνακα

3 ΑΣΚΗΣΗ 3 Σ ένα δοχείο στους 25 C περιέχεται υδατικό διάλυµα NaCl µαζί µε αδιάλυτη ποσότητα NaCl (ίζηµα) Α. Το διάλυµα είναι κορεσµένο ή ακόρεστο; Β. Θερµαίνουµε το διάλυµα στους 50 C. Πώς µεταβάλλεται η µάζα του διαλύ- µατος και η % w/w περιεκτικότητά του; Γ. Προσθέτουµε στο δοχείο νερό. Πώς µεταβάλλεται η µάζα του διαλύµατος και η % w/w περιεκτικότητά του; Α. Το διάλυµα χαρακτηρίζεται ως κορεσµένο παρ όλο που περιέχει και αδιάλυτο στερεό. Β. Όταν θερµάνουµε στους 50 C, αυξάνεται η διαλυτότητα του NaCl (στερεό). ηλαδή το NaCl που δεν ήταν διαλυµένο, τώρα πλέον θα διαλυθεί. Αυτό σηµαίνει ότι αυξάνεται η µάζα του διαλύµατος (m /τος = m /τη + m.ο. ) άρα και η % w/w περιεκτικότητά του. Γ. Όταν προσθέσουµε νερό το ίζηµα σιγά - σιγά αρχίζει να διαλύεται, οπότε αυξάνεται η µάζα του διαλύµατος. Όταν όµως διαλυθεί το ίζηµα και συνεχίσουµε να προσθέτουµε H 2 O τότε η % w/w θα ελαττωθεί

4 ΑΣΚΗΣΗ 4 Σε 180 gr Η 2 Ο διαλύονται 20 gr ΝaOH, οπότε σχηµατίζεται ένα διάλυµα ( ) µε πυκνότητα d = 1,25 g/ml. Α. Ποια είναι η % w/w και ποια η % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος ( ). Β. Ποια είναι η συγκέντρωση του διαλύµατος ( ); Γ. Πόσα ml νερού πρέπει να προσθέσουµε στο διάλυµα ( ) για να προκύψει διάλυµα συγκέντρωσης 0,5 M.. Το διάλυµα ( ) αναµιγνύεται µε 500 ml διαλύµατος Η 2 SO 4 ώστε να εξουδετερωθεί πλήρως το NaOH. Ποια είναι η συγκέντρωση του διαλύµατος H 2 SO 4 και ποια η συγκέντρωση του άλατος που σχηµατίζεται τελικά; ίνονται οι Ar : Νa = 23, O = 16, H = 1. Α. Το διάλυµα ( ) έχει συνολική µάζα: m /τος = m /τη + m.ο. m /τος = m /τος = 200 gr Ζητάµε την % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος: ηλαδή: Σε 100 gr διαλύµατος περιέχονται gr NaOH Σε 200 gr διαλύµατος περιέχονται 20 gr NaOH. = 10 gr NaOH Άρα το διάλυµα έχει περιεκτικότητα 10% w/w. Το διάλυµα καταλαµβάνει όγκο V που υπολογίζεται εύκολα απ την πυκνότητα. ηλαδή: m m 200 d = V = V = V = 160ml διαλύµατος. V d 1,25 Έτσι: Σε 100 ml διαλύµατος περιέχονται gr NaOH Σε 160 ml διαλύµατος περιέχονται 20 gr ΝaOH = 12,5 gr NaOH Άρα το διάλυµα έχει περιεκτικότητα 12,5% w/v. Β. Για να υπολογίσουµε τη συγκέντρωση του διαλύµατος ( ) θα χρησιµοποιήσουµε n την σχέση C= (1) v Υπολογίζουµε τα mol της διαλυµένης ουσίας (NaOH): Mr(NaOH) = 40 m 20 Άρα n = n = n = 0,5mol NaOH Mr 40 Άρα από τη σχέση (1) έχουµε: n 0,5 mol C = 3,125M. V 0,16 lt Γ. Προσθέτοντας H 2 O στο διάλυµα, αυτό αραιώνεται. Οπότε θα ισχύει: n 1 = n 2 C 1 V 1 = C 2 V 2-4 -

5 3,125 0,16 = 0,5 V 2 0,5 = 0,5 V 2 V 2 = 1 lt θα είναι ο όγκος του αραιωµένου διαλύµατος ηλαδή ο όγκος του νερού που προσθέσαµε θα είναι: V = V V = 1 0,16 H2O 2 1 V O H2 = 0,84 lt ή 840 ml Η 2 Ο.. Η χηµική εξίσωση της αντίδρασης εξουδετέρωσης είναι: 2NaOH + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + 2H 2 O 2 mol NaOH εξουδετερώνονται µε 1 mol Η 2 SO 4 0,5 mol NaOH εξουδετερώνονται µε ; mol H 2 SO 4 = 0,25 mol Η 2 SO 4. Ο όγκος του διαλύµατος είναι 500 ml ή 0,5 lt και περιέχονται 0,25 mol H 2 SO 4. n 0,25 Άρα H 2 SO 4 : C= 0,5M. V 0,5 2 mol ΝaOH σχηµατίζουν 1mol άλατος Νa 2 SO 4 0,5mol NaOH σχηµατίζουν ;mol = 0,25mol Na 2 SO 4. Ο όγκος του τελικού διαλύµατος είναι 660 ml ή 0,66 lt και περιέχονται 0,25mol Na 2 SO 4. Άρα Na 2 SO 4 : n 0,25 C = V 0,66 0,4M - 5 -

6 ΑΣΚΗΣΗ 5 ίνονται τα στοιχεία Α και Β. Το στοιχείο Α ανήκει στην V A οµάδα και στην 3 η περίοδο, ενώ το Β ανήκει στην VΙΙ A οµάδα και στην 4 η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Να υπολογίσετε: Α. τους ατοµικούς αριθµούς των Α και Β Β. το είδος του χηµικού δεσµού που σχηµατίζουν αυτά Γ. το µοριακό τύπο της ένωσης που σχηµατίζουν το Α µε το Β. Α. Το στοιχείο Α ανήκει στην 3 η περίοδο άρα έχει κατανεµηµένα τα e - του σε 3 στιβάδες, µε τις 2 πρώτες στιβάδες να είναι πλήρως συµπληρωµένες, δηλαδή: Κ(2) L(8) M( ) Το Α ανήκει στην V A οµάδα, δηλαδή έχει στην εξωτερική του στιβάδα 5e -. Άρα η ηλεκτρονιακή δοµή του στοιχείου Α είναι: Κ(2) L(8) M(5) ηλαδή έχει συνολικά 15 e - και 15 p +. Άρα Ζ = 15 Οµοίως για το στοιχείο Β που ανήκει στην 4 η περίοδο και στην VΙΙ A οµάδα του Περιοδικού Πίνακα βρίσκουµε ότι η ηλεκτρονιακή του δοµή είναι: Κ(2) L(8) M(18) Ν(7). ηλαδή το στοιχείο Β έχει συνολικά 35 e - και 35 p +. Άρα Ζ = 35. Β. Το στοιχείο Α διαθέτει 5 e - σθένους, οπότε είναι αµέταλλο στοιχείο όπως και το Β που διαθέτει 7 e - σθένους. Συνεπώς θα σχηµατίσουν οµοιοπολικό δεσµό. ηλαδή: Β Α Β Γ. Οπότε ο µοριακός τύπος της ένωσης µεταξύ του Α και του Β είναι: ΑΒ 3 Β - 6 -

7 ΑΣΚΗΣΗ 6 Στους θ C διαλύονται πλήρως 67,2 L αερίου HCl (σε stp) σε 4 L νερού. Α. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύµατος. Β. Πώς απ το παραπάνω διάλυµα µπορούµε να παρασκευάσουµε διάλυµα HCl 1 Μ; Γ. Αν προσθέσουµε στο διάλυµα που φτιάξαµε (ερωτ. Α) 40 gr NaOH, ποια θα είναι η συγκέντρωση του τελικού διαλύµατος; Με την προσθήκη του στερεού ή αερίου δεν µεταβάλλεται ο όγκος του διαλύµατος. V 67,2 Α. Υπολογίζουµε τα mol του HCl ως εξής: n = n = n= 3 mol HCl. Vm 22,4 n 3mol Άρα η συγκέντρωση του διαλύµατος είναι: C = 0,75M. V 4L Β. Για να παρασκευάσουµε διάλυµα HCl 1 Μ θα πρέπει: α) είτε να συµπυκνώσουµε το διάλυµα µε εξάτµιση νερού, οπότε έχουµε: mol mol nαρχ = nτελ Cαρχ Vαρχ = Cτελ Vτελ 0,75 4L= 1 Vτελ Vτελ = 3 L L L ηλαδή να εξατµίσουµε 1 L νερού απ το διάλυµα, β) είτε να προσθέσουµε ποσότητα HCl (χωρίς µεταβολή στον όγκο), οπότε έ- χουµε: n + n = n C V + n = C V αρχ προσ τελ αρχ προσ mol mol 0,75 4L+ nπροσ = 1 4L nπροσ = 0,25 mol L L ηλαδή να προσθέσουµε επιπλέον 0,25 mol HCl. αρχ Γ. Υπολογίζουµε τα mol του NaOH ως εξής: m 40 n = n = n = 1 mol NaOH Mr 40 HCl + NaOH NaCl + H 2 O Απ την στοιχειοµετρία της αντίδρασης έχουµε ότι: 1 mol HCl αντιδρά πλήρως µε 1 mol NaOH. Οπότε το ΗCl βρίσκεται σε περίσσεια. (διαθέτουµε 3 mol HCl και 1 mol NaOH). Έτσι: HCl + NaOH NaCl + H 2 O αρχ. 3 mol 1 mol αντ. -1 mol -1 mol παραγ. 1 mol τελ. 2 mol 0 1 mol Άρα στο τελικό διάλυµα (όγκου 4 L) περιέχονται: n 2mol 2 mol HCl οπότε C HCl = 0,5M και V 4L n 1mol 1 mol NaCl οπότε C NaCl = 0,25M V 4L ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ τελ τελ - 7 -

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ 2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Β) Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του 19

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Το κατιόν Μg 2+ περιέχει 12 νετρόνια και 10

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις διαλυμάτων. Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1

Ασκήσεις διαλυμάτων. Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1 Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1 Ασκήσεις διαλυμάτων. 1. Διαλύουμε πλήρως 20 g σε 20 g H 2 O και προκύπτει διάλυμα Α. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. μάζα Δ/τος = 1 + 2 20 + 20

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ- ΥΠΟ ΕΚ ΟΣΗ) Περιέχει 00 ασκήσεις ανοικτού-κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=25 ο C) ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ. Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=25 ο C) ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=5 ο C) Μονοατοµικά Μέταλλο, ευγενή αέρια ιατοµικά H,O, N, F,Cl, Br, I Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, Sb4 ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ πρωτόνια

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

29 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

29 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ 5.1α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-25) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο αριθµός οξείδωσης ενός ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. μονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γιάννης Κεφαλλωνίτης Βύρων Χρηστίδης ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 3996 Θέμα 2 ο 2.1.Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των

Διαβάστε περισσότερα