ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)"

Transcript

1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα 16.. Το Η Ο είναι τριατοµικό στοιχείο.. Όλα τα άτοµα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο µαζικό αριθµό. 5. Τα ισότοπα είναι άτοµα που ανήκουν στο ίδιο στοιχείο. ( 15 µονάδες) ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις: 1. Mε ποιους από τους παρακάτω τρόπους είναι δυνατόν ένα ακόρεστο διάλυµα στερεού NaOH να γίνει κορεσµένο; α. Προσθήκη νερού. β. Θέρµανση. γ. Προσθήκη NaOH. δ. Εξάτµιση νερού. ε. Αύξηση της πίεσης.. Όλα τα άτοµα άνθρακα (C) έχουν ίδιο: α. µαζικό αριθµό β. αριθµό νετρονίων γ. αριθµό πρωτονίων. Μπορούν να διαχωριστούν τα συστατικά τους µε φυσικές µεθόδους: α. τα χηµικά στοιχεία β. οι χηµικές ενώσεις γ. τα µίγµατα. Τα διαλύµατα: α. είναι ετερογενή µίγµατα β. έχουν καθορισµένη σύσταση γ. έχουν την ίδια σύσταση σε όλη τη µάζα τους 5. Ποιο από τα επόµενα σωµατίδια δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο; α. το πρωτόνιο β. το άτοµο γ. το ιόν δ. το ηλεκτρόνιο 6. Υδατικό διάλυµα ζάχαρης αραιώνεται µε προσθήκη νερού. Ποιο από τα παρακάτω µεγέθη ελαττώνεται; α. η µάζα του διαλύτη β. η µάζα της ζάχαρης γ. η %w/w περιεκτικότητα δ. η µάζα του διαλύµατος

2 7. Ένα σωµατίδιο περιέχει 18 πρωτόνια, 0 νετρόνια και 0 ηλεκτρόνια. Το σωµατίδιο αυτό είναι: α. άτοµο β. µόριο γ. θετικό ιόν δ. ανιόν 8. Η ταυτότητα ενός ατόµου είναι: α. ο µαζικός του αριθµός β. ο ατοµικός του αριθµός γ. η ατοµικότητά του δ. η µάζα του (0 µονάδες) ΘΕΜΑ Ο Να βρείτε το πλήθος: 1. των ηλεκτρονίων και. των νετρονίων για τα παρακάτω σωµατίδια: 9 19 A, 16 B 7 -, 1 Γ + (10 µονάδες) ΘΕΜΑ Ο Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος και να εξηγήσεις τις λάθος: 1. Κορεσµένο διάλυµα στερεού χλωριούχου νατρίου έχει θ=0 ο C. Όταν το διάλυµα θερµανθεί στους 0 ο C τότε µετατρέπεται σε ακόρεστο διάλυµα.. Μετά τη θέρµανση του παραπάνω διαλύµατος η % w/w περιεκτικότητα αυξάνεται. (10 µονάδες) ΘΕΜΑ 5 Ο ιαθέτουµε διάλυµα Η SO 1% w/w µάζας 00g. α. Στο παραπάνω διάλυµα προστίθενται 100g νερό. Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος που προκύπτει; β. Ποια ποσότητα του νερού πρέπει να εξατµιστεί από το αρχικό διάλυµα ώστε να προκύψει διάλυµα περιεκτικότητας 18% w/w; (10+10=0 µονάδες) ΘΕΜΑ 6 Ο Σε 80g νερό διαλύονται 0g KCl (χλωριούχο κάλιο) οπότε σχηµατίζεται διάλυµα µε πυκνότητα 1,5g/ml. Να βρείτε: α. την %w/w και την %w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος, β. το παραπάνω διάλυµα αναµιγνύεται µε άλλο διάλυµα KCl µάζας 00g και περιεκτικότητας 10%w/w. Να βρεθεί η %w/w περιεκτικότητα του τελικού διαλύµατος. γ. στο τελικό διάλυµα προσθέτουµε άλλα 0g ΚCl. Ποια η %w/w περιεκτικότητα του νέου διαλύµατος; ( =5 µονάδες) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο ( 1 Ο και Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

3 ΘΕΜΑ 1 Ο Επιλέξτε το σωστό. Τα ισότοπα έχουν: 1. Ίδιο αριθµό πρωτονίων και νετρονίων.. Ίδιο µαζικό και διαφορετικό ατοµικό αριθµό.. Ίδιο αριθµό πρωτονίων και διαφορετικό αριθµό νετρονίων.. Ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων και διαφορετικό αριθµό πρωτονίων. ( 5 µονάδες) ΘΕΜΑ Ο Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ο αριθµός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας ενός στοιχείου συµπίπτει µε την.. του Π.Π ενώ ο αριθµός των. συµπίπτει µε την του Π.Π.. Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόµου δε µπορεί να περιέχει περισσότερα από..ηλεκτρόνια. Η προηγούµενη της εξωτερικής στιβάδα δε µπορεί να έχει περισσότερα από ηλεκτρόνια. Με βάση τους κανόνες αυτούς η κατανοµή των ηλεκτρονίων στο άτοµο του ασβεστίου (Ζ=0) είναι:.. (7 µονάδες) ΘΕΜΑ Ο Ο µαζικός αριθµός ενός στοιχείου Χ είναι 7. Αν δίνεται ότι ο αριθµός των νετρονίων στον πυρήνα του ατόµου του στοιχείου είναι µεγαλύτερος κατά 1 από τον αριθµό των πρωτονίων, να βρείτε τον ατοµικό αριθµό. Σε ποια οµάδα και ποια περίοδο του περιοδικού πίνακα ανήκει το Χ; (10 µονάδες) ΘΕΜΑ Ο Να βρείτε το πλήθος:. των ηλεκτρονίων και. των νετρονίων για τα παρακάτω σωµατίδια: A, 5 B -, 1 Γ (8 µονάδες) ΘΕΜΑ 5 Ο Από τα στοιχεία Σ 1, Σ, Σ, Σ και µε αντίστοιχους ατοµικούς αριθµούς 0,, 8, 1, παρόµοιες ιδιότητες έχουν τα: 1. το (Σ 1, Σ ) και το (Σ, Σ ). το (Σ 1, Σ, Σ ). το (Σ 1, Σ ) και το (Σ, Σ ). το (Σ 1, Σ ) (10 µονάδες) + ΘΕΜΑ 6 Ο

4 Να βρεθεί σε ποια οµάδα και ποια περίοδο ανήκουν τα παρακάτω στοιχεία: 56 Ba 15 P 5 Br 7 Rb (10 µονάδες) ΘΕΜΑ 7 Ο Σε 150g νερό διαλύονται 50g KCl (χλωριούχο κάλιο) οπότε σχηµατίζεται διάλυµα όγκου 160ml Να βρείτε: α. Ποια η πυκνότητα του διαλύµατος; β. Ποια η %w/w και ποια η %w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος; γ. Το παραπάνω διάλυµα αναµιγνύεται µε άλλο διάλυµα KCl µάζας 00g και περιεκτικότητας 10%w/w. Να βρεθεί η %w/w περιεκτικότητα του τελικού διαλύµατος. (5 µονάδες) ΘΕΜΑ 8 Ο Ένα διάλυµα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 15% w/w και πυκνότητα 1,1 g/ml. Άλλο διάλυµα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 5% w/w και πυκνότητα 1,0 g/ml. Αναµιγνύονται 00 ml του πρώτου διαλύµατος µε 00 ml του δεύτερου. Να υπολογιστούν η % w/v και η % w/w περιεκτικότητες του διαλύµατος που προκύπτει. (5 µονάδες) ΘΕΜΑ 1 Ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο ( Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

5 α. Να γραφούν οι µοριακοί τύποι των παρακάτω ενώσεων: 1. βρωµιούχο ασβέστιο.. φωσφορικό αργίλιο. θειικό οξύ. οξείδιο του νατρίου 5. τριοξείδιο του θείου.. 6. υδροξείδιο του χαλκού (ΙΙ). 7. όξινο ανθρακικό ασβέστιο 8. υπερχλωρικό οξύ.. 9. υποβρωµιώδες νάτριο 10. θειούχο αµµώνιο β. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: Fe + OH HPO NO S Κ + Al + ( µονάδες) ΘΕΜΑ Ο Να ονοµαστούν οι παρακάτω ενώσεις: 1. Pb (NO )... Na SO... KClO. AlPO 5. FeCl 6. FeSO.. 7. Ca (HCO ) 8. NaNO 9. Mg (ClO ). 10. K CrO CuO. 1. FeO 1. HNO. 1. P O AgOH 16. Fe (OH ) 17. Ca (OH ) 18. H S

6 19. NH.. 0. H SO (0 µονάδες) ΘΕΜΑ Ο Να συµπληρώσετε και να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω αντιδράσεις ως οξειδοαναγωγικές (σύνθεσης, αποσύνθεσης, διάσπασης, απλής αντικατάστασης) ή µεταθετικές (εξουδετέρωσης). 1. Zn + O. N + H. FeS.. KClO KCl CaCO CaO Fe + HBr 7. Zn + H SO( αραι ό) 8. Mn + CuS 9. Cl + NaI 10. Na + H O Mn + H O. 1. Ca + AgNO.. 1. Pb + Na S.. 1. K + HCl 15. HCl + Mg(OH ) 16. H S + NaOH H PO + Fe(OH ). 18. Ba + H O H SO + Ca(OH). 0. Al + H O.. 1. H S + Al(OH ).. HCl + Ba(OH ). H CO + NaOH. (6 µονάδες) ΘΕΜΑ 1 Ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο ( Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

7 α. Να γραφούν οι µοριακοί τύποι των παρακάτω ενώσεων: 1. χλωριούχο ασβέστιο.. θειϊκό αργίλιο.. φωσφορικό οξύ... οξείδιο του νατρίου 5. τριοξείδιο του θείου.. 6. υδροξείδιο του σιδήρου (ΙΙΙ) 7. όξινο θειϊκό ασβέστιο.. 8. υπερχλωρικό οξύ.. 9. υποβρωµιώδες κάλιο 10. θειούχο αµµώνιο.. β. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: Cu + OH HPO NO N Ag + Al + (6 ΜΟΝΑ ΕΣ) ΘΕΜΑ Ο Να ονοµαστούν οι παρακάτω ενώσεις: 1. Pb (NO )... Na SO.. KClO. AlPO 5. FeSO 6. Fe (SO ). 7. Ca (HCO ).. 8. NaNO.. 9. Mg (ClO ) 10. Cl O CuO 1. FeO.. 1. HNO 1. P O AgOH Fe (OH ) Ca (OH ) 18. H S NH. 0. H SO.

8 (0 ΜΟΝΑ ΕΣ) ΘΕΜΑ Ο Να συµπληρώσετε και να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω αντιδράσεις ως οξειδοαναγωγικές (σύνθεσης, αποσύνθεσης, διάσπασης, απλής αντικατάστασης) ή µεταθετικές (διπλής αντικατάστασης, εξουδετέρωσης). 1. N + H. Fe + HBr.. Cl + NaI. 5. Na + H O.. 6. H SO Ca(OH.. + ) 7. HCl + BaO.. 8. CO + NaOH.. 9. H SO + BaCl 10. Zn + O. 11. FeS.. 1. CaCO CaO Zn H SO αραι. + ( ό) 1. Mg + CuS. 15. Mg + H O CaCl + AgNO 17. PbSO + K S 18. Na CO + HCl. 19. NH Cl Mg(OH.. + ) 0. H PO Fe(OH + ) 1. N O5 + H O..

9 . N O5 + NaO. ( ΜΟΝΑ ΕΣ) ΘΕΜΑ Ο ιαθέτουµε δύο διαλύµατα. Το πρώτο διάλυµα έχει ph= και το δεύτερο ph=1. Στα διαλύµατα προσθέτουµε συνεχώς νερό. Ποια από τα παρακάτω διαγράµµατα παριστάνουν τη µεταβολή του ph σε σχέση µε τον όγκο του κάθε διαλύµατος; ph ph ph ph V V V (α) (β) (γ) (δ) (10 ΜΟΝΑ ΕΣ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 Ο ( Ο και Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο α. Να γραφούν οι µοριακοί τύποι των παρακάτω ενώσεων: 1. βρωµιούχο ασβέστιο.. θειϊκό αργίλιο.. φωσφορικό οξύ.

10 . οξείδιο του νατρίου 5. τριοξείδιο του θείου υδροξείδιο του σιδήρου (ΙΙ). 7. όξινο θειϊκό ασβέστιο 8. υπερχλωρικό οξύ.. 9. υποβρωµιώδες νάτριο 10. θειούχο αµµώνιο β. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: Ba + OH HPO CO S Ag + Al + ΘΕΜΑ Ο Να ονοµαστούν οι παρακάτω ενώσεις: 1. Ca (NO )... Na SO... KClO. Ba (PO ) 5. FeCl 6. FeSO.. 7. Ca (HCO ) 8. Ca (NO ) 9. Mg (ClO ). 10. K CrO Cu O. 1. FeO 1. HNO. 1. Fe (OH ) 15. AgOH 16. P O Ca (OH ) (0 ΜΟΝΑ ΕΣ) 18. H S 19. NH.. 0. H SO (0 ΜΟΝΑ ΕΣ) ΘΕΜΑ Ο

11 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω αντιδράσεις ως οξειδοαναγωγικές (σύνθεσης, αποσύνθεσης, διάσπασης, απλής αντικατάστασης) ή µεταθετικές (εξουδετέρωσης) και να τις συµπληρώσετε: 1. Zn + O. N + H. FeS.. KClO KCl CaCO CaO Fe + HBr 7. Zn + H SO( αραι ό) 8. Mn + CuS 9. Cl + NaI 10. Na + H O Mn + H O. 1. Ca + AgNO.. 1. HCl + Mg(OH ) 1. H PO + Fe(OH ). 15. H SO + Ca(OH ). 16. Al + H O H S + Al(OH ). 18. HCl + BaO 19. CO + NaOH. (0 ΜΟΝΑ ΕΣ) ΘΕΜΑ Ο Να συµπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις: 1. µόλυβδος + θειούχο νάτριο κάλιο + υδροχλώριο. υδρόθειο + υδροξείδιο του νατρίου. βάριο + νερό 5. οξείδιο του ασβεστίου + πεντοξείδιο του φωσφόρου (10 ΜΟΝΑ ΕΣ) ΘΕΜΑ 5 Ο Ποσότητα ΗS περιέχει ΝΑ µόρια. Να βρείτε: α. τον όγκο του ΗS σε STP συνθήκες. β. τα mol του. γ. πόσο ζυγίζει η παραπάνω ποσότητα.

12 δ. πόσα άτοµα υδρογόνου και πόσα γραµµάρια θείου περιέχονται στην ποσότητα αυτή. ε. Πόσα mol NH περιέχουν τον ίδιο αριθµό ατόµων υδρογόνου µε το ΗS; ίνονται: Αr(H)=1 και Αr(S)=. (0 ΜΟΝΑ ΕΣ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 Ο ( Ο και Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να γραφούν οι µοριακοί τύποι των παρακάτω ενώσεων: 1. βρωµιούχο ασβέστιο.. θειϊκό αργίλιο.. φωσφορικό οξύ.

13 . οξείδιο του νατρίου 5. τριοξείδιο του θείου υδροξείδιο του σιδήρου (ΙΙ). 7. όξινο θειϊκό ασβέστιο 8. υπερχλωρικό οξύ.. 9. υποβρωµιώδες νάτριο 10. θειούχο αµµώνιο (10 ΜΟΝΑ ΕΣ) ΘΕΜΑ Ο Να ονοµαστούν οι παρακάτω ενώσεις: 1.. KClO. FeCl. 5. Cu O. 6. HNO. 7. Fe (OH ) 8. P O 5 9. Ca (OH ) 10. H S (15 ΜΟΝΑ ΕΣ) ΘΕΜΑ Ο Να συµπληρώσετε και να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω αντιδράσεις ως οξειδοαναγωγικές (σύνθεσης, αποσύνθεσης, διάσπασης, απλής αντικατάστασης) ή µεταθετικές (διπλής αντικατάστασης, εξουδετέρωσης). 1. N + H. Fe + HBr. Mn + CuS. Cl + NaI 5. Na + H O.. 6. H SO Ca(OH. + ) 7. HCl + BaO 8. CO + NaOH. 9. H SO + BaCl 10. ΝΗCl + KOH. (0 ΜΟΝΑ ΕΣ) ΘΕΜΑ Ο Ποια ποσότητα ζυγίζει περισσότερα γραµµάρια;

14 α. 0, mol NaOH β. 0, ΝΑ µόρια Br γ. 11, L Ο µετρηµένα σε STP συνθήκες. ίνονται: Αr(Na)=, Αr(O)=16, Αr(H)=1, Αr(Br)=80. (15 ΜΟΝΑ ΕΣ) ΘΕΜΑ 5 Ο Ποσότητα ΗS περιέχει ΝΑ µόρια. Να βρείτε: α. τα mol του. β. τον όγκο του ΗS σε STP συνθήκες. γ. πόσα γραµµάρια ζυγίζει η παραπάνω ποσότητα. δ. πόσα άτοµα υδρογόνου και πόσα γραµµάρια θείου περιέχονται στην ποσότητα αυτή. ε. πόσα mol NH καταλαµβάνουν τον ίδιο όγκο σε STP συνθήκες µε το ΗS; ίνονται: Αr(H)=1 και Αr(S)=. (0 ΜΟΝΑ ΕΣ)

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ 2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Β) Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης.

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης. 1 3.5 Χηµικές αντιδράσεις Πως συµβολίζονται οι χηµικές αντιδράσεις; Κάθε χηµική αντίδραση συµβολίζεται µε µία χηµική εξίσωση. Στη χηµική αυτή εξίσωση διακρίνουµε δύο µέλη, που συνδέονται µεταξύ τους µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακα οξέων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ F HF Υδροφθόριο S 2 H 2 S Υδρόθειο Cl HCl Υδροχλώριο OH H 2 O Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3 οξύ SO 3 H 2 SO 3 Θειώδε οξύ Br HBr Υδροβρώμιο 2 SO 4 H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=25 ο C) ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ. Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=25 ο C) ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=5 ο C) Μονοατοµικά Μέταλλο, ευγενή αέρια ιατοµικά H,O, N, F,Cl, Br, I Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, Sb4 ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ πρωτόνια

Διαβάστε περισσότερα

29 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

29 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως είναι κατασκευασμένα τα άτομα; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ 5.1α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-25) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο αριθµός οξείδωσης ενός ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. μονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα