1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:"

Transcript

1 42 Κεφάλαιο 1ο 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: α) Το... κάθε υδατικού διαλύματος οξέος παίρνει τιμές... από 7. β) Όσο πιο πολλά κατιόντα... περιέχονται σε ορισμένο όγκο διαλύματος του οξέος τόσο πιο... είναι το διάλυμα και τόσο... είναι η τιμή του ph του. γ) Αν σε λεμονάδα που έχει ph = 3 προστεθεί νερό, το ph του τελικού διαλύματος θα είναι μεγαλύτερο από... και μικρότερο από... δ) Η κλίμακα ph είναι μια κλίμακα με δεκαδικούς και ακέραιους... από... ως... που εκφράζει την... των διαλυμάτων. ε) Ένα διάλυμα οξέος με ph = 2 είναι... όξινο από ένα διάλυμα οξέος με ph = Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη. α) Όλα τα διαλύματα οξέων έχουν ph μεγαλύτερο από 7. β) Το ph ενός διαλύματος παίρνει μόνο ακέραιες τιμές. γ) Το ph ενός διαλύματος οξέος μας δείχνει πόσο όξινο είναι το διάλυμα. δ) Το ph του καθαρού νερού είναι πάντα ίσο με 7. ε) Τα ουδέτερα διαλύματα δεν περιέχουν ούτε Η + ούτε ΟΗ -.

2 Τα οξέα 43 στ) Όσο πιο κοντά στο 0 είναι το ph ενός διαλύματος οξέος, τόσο ε- λαττώνεται η οξύτητά του. 3. Τι μεταβολή υφίσταται το ph του νερού της βρύσης αν του προστεθεί κιτρικό οξύ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 4. Ποια από τις παρακάτω τιμές ph δεν αντιστοιχεί σε διάλυμα οξέος; α) ph = 0,1 β) ph = 3,5 γ) ph = 6,9 δ) ph = 7,1 5. Σε ένα διάλυμα νιτρικού οξέος με ph = 2 προστίθεται κάποια ποσότητα: i) καθαρού νερού ii) καθαρού οξικού οξέος Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή σε κάθε περίπτωση; α) Το ph του τελικού διαλύματος είναι 2. β) Το ph του τελικού διαλύματος είναι μεγαλύτερο από 2. γ) Το ph του τελικού διαλύματος είναι μικρότερο από 2.

3 44 Κεφάλαιο 1ο 6. α) Να διατάξετε τα παρακάτω διαλύματα από το λιγότερο προς το περισσότερο όξινο: Υδατικό διάλυμα Δ1 : ΗΝΟ 3 Δ2: CH 3 COOH Δ3: Η 2 SO 4 ph 1 3 0,7 β) Ποιο από τα οξέα αυτά θα μπορούσε να περιέχεται σε μικρή ποσότητα σε ένα φαγητό και να το καταναλώσετε χωρίς πρόβλημα; γ) Ποιο από τα διαλύματα αυτά είναι πιο επικίνδυνο για το δέρμα μας; 7. Σε ένα υδατικό διάλυμα με ph = 5 προσθέτουμε μια ουσία και διαπιστώνουμε ότι το τελικό διάλυμα έχει ph = 3. Η ουσία που προσθέσαμε είναι: α) οξύ β) καθαρό νερό γ) οποιαδήποτε από τις παραπάνω δ) καμία από τις παραπάνω 8. Πόσα g HCl περιέχονται σε 160 g διαλύματος περιεκτικότητας 4% w/w; 9. Σε ένα μπουκάλι που περιέχει 350 ml ξίδι υπάρχουν 24,5 g οξικού ο- ξέος. Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του ξιδιού σε οξικό οξύ;

4 Τα οξέα α) ph, μικρότερες β) υδρογόνου, όξινο, μικρότερη γ) 3, 7 δ) αριθμούς, 0, 14, οξύτητα ε) περισσότερο 2 α) ΛΑΘΟΣ: Όλα τα διαλύματα οξέων έχουν ph < 7. β) ΛΑΘΟΣ: Το ph ενός διαλύματος μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή από 0 ως 14, ακέραια ή δεκαδική. γ) ΣΩΣΤΟ: Το ph εκφράζει την οξύτητα των διαλυμάτων οξέων. δ) ΣΩΣΤΟ: Το καθαρό νερό περιέχει ίσο αριθμό Η + και ΟΗ -, γι αυτό έχει ph =7. ε) ΛΑΘΟΣ: Όλα τα διαλύματα περιέχουν Η + και ΟΗ -. Απλώς τα ουδέτερα διαλύματα περιέχουν ίσο αριθμό Η + και ΟΗ -. στ) ΛΑΘΟΣ: Όσο μικραίνει το ph ενός διαλύματος, τόσο αυξάνει η οξύτητά του. 3 Αν στο νερό της βρύσης προστεθεί κιτρικό οξύ, τότε το κιτρικό οξύ θα δώσει Η +. Επομένως, αυξάνεται η περιεκτικότητά του νερού σε Η +, γίνεται δηλαδή περισσότερο όξινο. Άρα το ph του ελαττώνεται. 4. Σωστή απάντηση είναι η (δ). Τα διαλύματα οξέων έχουν ph (ακέραιο ή δεκαδικό) μικρότερο από 7.

5 46 Κεφάλαιο 1ο 5. i) Αν στο διάλυμα οξέος προστεθεί καθαρό νερό, αν δηλαδή το διάλυμα αραιωθεί, η ποσότητα του διαλύματος θα αυξηθεί, ενώ η ποσότητα του οξέος θα μείνει ίδια. Επομένως, ο ίδιος αριθμός κατιόντων υδρογόνου (Η + ) θα περιέχεται σε μεγαλύτερη ποσότητα διαλύματος, άρα η περιεκτικότητα σε Η + θα ελαττωθεί, οπότε το ph θα αυξηθεί. Άρα η σωστή απάντηση είναι η (β). ii) Αν στο διάλυμα οξέος προστεθεί οξύ, θα δώσει και άλλα Η +. Θα αυξηθεί επομένως η περιεκτικότητα του διαλύματος σε Η +, οπότε το ph του διαλύματος θα ελαττωθεί. Άρα η σωστή απάντηση είναι η (γ). 6. α) Λιγότερο όξινο είναι το διάλυμα με το μεγαλύτερο ph. Άρα η διάταξη των διαλυμάτων από το λιγότερο προς το περισσότερο όξινο είναι: Δ2, Δ1, Δ3 β) Το πιο ακίνδυνο οξύ, είναι αυτό που το διάλυμά του είναι λιγότερο όξινο, δηλαδή το Δ2 (οξικό οξύ). γ) Το πιο επικίνδυνο διάλυμα οξέος για το δέρμα μας είναι το περισσότερο όξινο, δηλαδή το Δ3 (θειικό οξύ). 7. Σωστή απάντηση είναι η (α). Το ph μειώνεται, άρα η οξύτητα του διαλύματος αυξάνεται, άρα η περιεκτικότητα σε Η + αυξάνεται, άρα προσθέσαμε οξύ. 8. Ξέρουμε την περιεκτικότητα του διαλύματος και ψάχνουμε τη διαλυμένη ουσία: 4% w/w: 4 g HCl περιέχονται σε 100 g διαλύματος Δεδομένα: x; HCl περιέχονται σε 160 g διαλύματος Προκύπτει: 4 g x = 10 0 g 16 0 g (απλοποιώ)

6 Τα οξέα 47 10x = 16 4 g (πολλαπλασιάζω χιαστί) 10 x 64 g = (διαιρώ και τα 2 μέλη με 10) x= 6,4 g Άρα σε 160 g διαλύματος περιέχονται 6,4 g HCl. 9. x; w/v: x; g οξικού οξέος περιέχονται σε 100 ml ξιδιού Δεδομένα: Προκύπτει: 24,5 g οξικού οξέος περιέχονται σε 350 ml ξιδιού x 10 0 ml = 24,5 g 35 0 ml (απλοποιώ) 35x = 10 24,5 g (πολλαπλασιάζω χιαστί) 35 x 245 g = (διαιρώ και τα 2 μέλη με 35) x= 7 g Άρα η περιεκτικότητα του ξιδιού σε οξικό οξύ είναι 7% w/v.

7 48 Κεφάλαιο 1ο 1. Τι δείχνει το ph ενός διαλύματος; Το ph ενός διαλύματος δείχνει την περιεκτικότητα του διαλύματος σε κατιόντα υδρογόνου (Η + ). Με άλλα λόγια, δείχνει πόσο όξινο είναι το διάλυμα. Μάλιστα, όσο περισσότερα Η + περιέχει το διάλυμα (σε ορισμένο όγκο του), τόσο μεγαλύτερη είναι η οξύτητά του και τόσο μικρότερο το ph του. 2. Τι τιμή έχει το ph του καθαρού νερού σε θερμοκρασία 25 ο C; Το ph του καθαρού νερού σε θερμοκρασία 25 ο C είναι 7. Αυτό σημαίνει ότι στο καθαρό νερό ο αριθμός των κατιόντων υδρογόνου (Η + ) είναι ίσος με τον αριθμό των ανιόντων υδροξειδίου (ΟΗ - ). 3. Τι τιμές μπορεί να έχει το ph ενός διαλύματος οξέος; Το ph ενός διαλύματος οξέος μπορεί να πάρει τιμές (ακέραιες και δεκαδικές) από 0 ως Με ποιους τρόπους μπορεί να μετρηθεί το ph ενός διαλύματος; Το ph ενός διαλύματος μπορεί να μετρηθεί με δύο τρόπους: α) με πεχάμετρο ένα ηλεκτρονικό όργανο που δίνει ακριβείς τιμές για το ph και β) με πεχαμετρικό χαρτί ένα ειδικό απορροφητικό χαρτί εμποτισμένο με δείκτες που αλλάζει χρώμα (ανάλογα με το ph του διαλύματος) και δε δίνει ακριβείς τιμές για το ph.

8 Τα οξέα Το ph μιας λεμονάδας βρέθηκε ίσο με 3,2. Που οφείλεται η τιμή αυτή; Πώς θα μεταβληθεί το ph της λεμονάδας, να προστεθεί νερό; Η λεμονάδα έχει ph =3,2 γιατί είναι διάλυμα που περιέχει κιτρικό οξύ, δηλαδή διάλυμα οξέος. Και όπως ξέρουμε, τα διαλύματα οξέων έχουν ph < 7. Αν προστεθεί νερό στη λεμονάδα, αν δηλαδή η λεμονάδα αραιωθεί, η ποσότητά της θα αυξηθεί, ενώ η ποσότητα του κιτρικού οξέος θα μείνει ίδια. Επομένως, ο ίδιος αριθμός κατιόντων υδρογόνου (Η + ) θα περιέχεται σε μεγαλύτερη ποσότητα διαλύματος, οπότε η περιεκτικότητα του διαλύματος σε Η + θα ελαττωθεί. Αυτό σημαίνει ότι το διάλυμα θα γίνει λιγότερο όξινο, επομένως το ph του θα αυξηθεί. Η αραιωμένη λεμονάδα δηλαδή θα έχει ph > 3,2. 6. Δύο ίδιες φιάλες περιέχουν η πρώτη απιονισμένο νερό και η δεύτερη α- ραιό υδροχλωρικό οξύ. Να προτείνετε έναν εύκολο και ασφαλή τρόπο, για να διαπιστώσετε το περιεχόμενο κάθε φιάλης. Θα μετρήσουμε το ph των υγρών των δύο φιαλών με πεχάμετρο ή πεχαμετρικό χαρτί. Το υγρό που θα έχει ph =7 θα είναι απιονισμένο νερό (ουδέτερο διάλυμα). Το υγρό που θα έχει ph < 7 θα είναι αραιό υδροχλωρικό οξύ (όξινο διάλυμα).

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Γενικά για τα διαλύματα Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών, οι οποίες αποτελούν τα συστατικά του διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε το βασικό χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τις βάσεις κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph. Δέκτης πρωτονίου ( ) + ( ) ( ) + ( ) HCl g H O l H O aq Cl aq

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph. Δέκτης πρωτονίου ( ) + ( ) ( ) + ( ) HCl g H O l H O aq Cl aq ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων οξέων και βάσεων και η μελέτη και μέτρηση του ph διαλυμάτων οξέων, βάσεων και αλάτων. Θεωρητικό Μέρος Η πιο

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου Τετράδιο Εργασιών

Χημεία Γ Γυμνασίου Τετράδιο Εργασιών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Χημεία Γ Γυμνασίου Τετράδιο Εργασιών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. μονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Η έννοια του ph: Η 2 Ο + Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ ή Η 2 Ο Η + + ΟΗ K + [H ][OH ] = [H O] 2 K + [H2O]=[H ][OH ] Κ[Η 2 Ο] = Κ w = γινόμενο ιόντων νερού ή σταθερά διάστασης νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Chem-PA 2006. Βιβλίο μαθητή. Χημεία Γυμνασίου. Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας

Chem-PA 2006. Βιβλίο μαθητή. Χημεία Γυμνασίου. Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας Chem-PA 2006 Χημεία Γυμνασίου Βιβλίο μαθητή Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος................................................ 5 ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Α Περιοδικός Πίνακας.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-21) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. µονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:NIKOΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Α.Π.Θ

ΧΗΜΕΙΑ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:NIKOΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Α.Π.Θ ΧΗΜΕΙΑ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:NIKOΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Α.Π.Θ 2 ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα