Θέσεις Παραρτήµατος. για την ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέσεις Παραρτήµατος. για την ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ηµοκρατίας 35, Ά Όροφος Τ.Κ Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο & Fax: Θέσεις Παραρτήµατος για την ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2 Βασική θέση του ΓΕΩΤΕΕ Π. Κρήτης είναι ότι η κύρια κατεύθυνση της επόµενης προγραµµατικής περιόδου θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα και της διαχείρισης των προϊόντων του, µέσα από τον προσανατολισµό του στην εξωστρέφεια και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Ένας τοµέας ο οποίος θα καλύψει διατροφικά το µεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της χώρας, θα συνυπάρχει και θα αλληλεπιδρά αρµονικά µε τον άνθρωπο, τον πολιτισµό του, το περιβάλλον, το τοπίο, την βιοποικιλότητα. Ο αγροδιατροφικός τοµέας Θα στηρίζεται και θα σέβεται τους φυσικούς πόρους (έδαφος, νερό) σε µία θεσµοθετηµένη Γεωγραφία για την Γεωργία (Ειδικό Χωροταξικό). Η Χώρα µας επιτέλους θα πρέπει να αναπτύξει µια Αγροτική Πολιτική και από καταναλωτής κάθε είδους αγαθού, να αναδειχθεί σε Παραγωγό ύναµη που: θα επενδύει µε εξωστρέφεια στην ανάπτυξη ασφαλών ποιοτικών προϊόντων. θα υποστηρίζει την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και καινοτοµίας θα αναπτύσσει δράσεις προώθησης στην αγορά, και θα ελέγχει όλη την αγροτοδιατροφική αλυσίδα προκειµένου να διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργίας της. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η γεωργία προσφέρει αφενός δηµόσια αγαθά και αφετέρου την εγγύηση για τη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας σε ένα ασταθές και ανταγωνιστικό περιβάλλον (για κάθε µια νέα θέση στον πρωτογενή τοµέα διατηρούνται ή δηµιουργούνται τουλάχιστον άλλες 5 συµπληρωµατικές απο τον δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα). Η γεωργία όµως δεν είναι µόνο αυτά, λειτουργεί και ως δεσµός - ταυτότητα µεταξύ ενός προϊόντος, ενός τόπου και των κατοίκων του και του πολιτισµού τους. Όλα τα παραπάνω λοιπόν θα πρέπει να µετουσιωθούν σε πολιτικές και σε πρακτικές και µέσα από την νέα προγραµµατική περίοδο, η επιδοτούµενη στρεβλή σηµερινή ελληνική γεωργία, να αποκτήσει προοπτική και να µετατραπεί σε κυρίαρχη οικονοµικά δύναµη. Σήµερα απαιτείται να δηµιουργηθούν ανταγωνιστικά συστήµατα παραγωγής και ευέλικτα σχήµατα οµαδικότητας απεξαρτηµένα από τις αγκυλώσεις και τον κακοφορµισµό του παρελθόντος. Στην µετεξέλιξη αυτή οι βασικοί παράγοντες συνισταµένες θα πρέπει να είναι : (α) ο παραγωγός γεωργός κτηνοτρόφος, (β) οι φυσικοί πόροι (έδαφος νερό αέρας) και (γ) η έρευνα, η καινοτοµία, η τεχνογνωσία και η διάχυση τους. Ειδικότερα ορισµένα από τα προβλήµατα που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν είναι: Για τον παραγωγό: το µη κατοχυρωµένο επάγγελµα το υφιστάµενο χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης κατάρτισης, µε παρεχόµενη εκπαίδευση περιστασιακή και ευκαιριακή ανάλογα µε την χρηµατοδότηση, χωρίς συνέχεια και συνέπεια. ο µεγάλος µέσος όρος ηλικίας, σε ορισµένες περιοχές, που δηµιουργεί απροθυµία στους αγρότες για τη συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράµµατα καθώς δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι η εκπαίδευση αποδίδει µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα οι διαφορετικές µορφές συλλογικοτήτων (Συν/µοί, Οµάδες Παραγωγών, κοινωνικές επιχειρήσεις) και δηµιουργείται σύγχυση ως προς την αποτελεσµατικότητα και τις δυνατότητες του καθενός σχήµατος. Για τους φυσικούς πόρους (έδαφος νερό αέρας) η έλλειψη θεσµοθετηµένων χρήσεων γης, ο ανταγωνισµός και οι πιέσεις από το δοµηµένο περιβάλλον και η υπερεκτίµηση της αξίας της, που την καθιστά απρόσιτη από τους παραγωγούς που την χρειάζονται. Η έλλειψη εργαλείων, όπως η ελλιπής αποτύπωση των γεωπληροφοριών σε λειτουργικά συστήµατα GIS, δεν επιτρέπει την λήψη αποφάσεων για θέµατα, γονιµότητας και παραγωγικότητας των εδαφών, χωροθέτησης καλλιεργειών, 2

3 αρδευτικών αναγκών, βιοποικιλότητας, τοπίου προστατευόµενων περιοχών, βοσκοτόπων κ.λ.π Η µη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του µικρού αγροτικού κλήρου, για παραγωγή τοπικών προϊόντων ποιότητας. η µη ορθολογική διαχείριση του νερού και η δηµιουργία πολλών αρδευτικών υποδοµών και πολλών χιλιοµέτρων αρδευτικών δικτύων χωρίς να υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασµός σε επίπεδο τουλάχιστον κάθε Π.Ε η τάση της κάλυψης σε αρδευτικό νερό και της κάθε αποµακρυσµένης περιοχής που θα έπρεπε να διατηρήσει τον ξηροθερµικό χαρακτήρα της και να φιλοξενεί καλλιέργειες µε αντίστοιχες απαιτήσεις η ραγδαία εµφάνιση και εξέλιξη του φαινοµένου της ερηµοποίησης επιβάλλει στόχευση για τη διατήρηση της γονιµότητας του εδάφους (µε χρήση εισροών που προέρχονται από διαχείριση φυτικών και ζωικών υπολειµµάτων, που παράγονται τοπικά) και όχι µόνο η αύξηση της παραγωγικότητας που σχετίζεται και µε τις αυξηµένες απαιτήσεις σε νερό. Για την έρευνα, την καινοτοµία την τεχνογνωσία και τη διάχυση τους: Η ελλιπής στελέχωση των ερευνητικών δοµών και οι δυσλειτουργίες τους δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη µεταφορά της παραγόµενης υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας που παράγεται. Η µη διασύνδεση της γεωργικής έρευνας µε τις δοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα Η υποστελέχωση των κρατικών δοµών εκπαίδευσης που τις καθιστά δυσλειτουργικές. Οι µεγάλες αδυναµίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το οποίο λόγω του διαµελισµού των υπηρεσιών του αλλά και της υπερσυγκέντωσης της εξουσίας στο κέντρο δεν µπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών και να βοηθήσει στον προσανατολισµό της παραγωγής. Η µη ενεργοποίηση του θεσµού του γεωργικού συµβούλου που έχει ως αποτέλεσµα την ελλιπή τεχνική στήριξη και µεταφοράς τεχνογνωσίας στον παραγωγό. Στην νέα προγραµµατική περίοδο δεν επιτρέπονται τα λάθη του παρελθόντος, και η αποτελεσµατικότητα δεν επιτρέπεται πλέον να καθορίζεται µόνο µε βάσει τον ρυθµό απορρόφησης, αλλά και από την αναπτυξιακή δυναµική που θα δηµιουργηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν είναι η αξιολόγηση των πεπραγµένων βάσει µετρήσιµων δεικτών. Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιους δείκτες ανάλογα µε το µέτρο: για τα αγροτοπεριβαλλοντικά. Πόσοι από τους ωφελούµενους µετά την λήξη της επιδοτούµενης πενταετίας παρέµειναν να εφαρµόζουν το φιλοπεριβαλλοντικό σύστηµα? Πόσοι από τους ωφελούµενους βελτίωσαν την παραγωγικότητα της εκµετάλλευσής τους µε εισροές που προέρχονταν από διαχείριση γεωργικών και κτηνοτροφικών υπολειµµάτων και όχι από εισαγωγές δηλ. οικονοµική αιµορραγία. Τι τεχνική υποστήριξη υπήρχε για αυτούς τους ανθρώπους και τι εµπόδια γραφειοκρατικά τους αποθάρρυναν καθηµερινά. για τους νέους αγρότες: πόσοι νέοι αγρότες της προηγούµενης περιόδου παρέµειναν στο πραγµατικό αγροτικό επάγγελµα πέρα από τις ενυπόγραφες δεσµεύσεις που ουδόλως ελέγχονται? Πόσο αποτελεσµατική είναι η υποχρεωτικότητα της κατάρτισης αφού ενταχθούν στο πρόγραµµα? για τα σχέδια βελτίωσης: πόσα από αυτά επενδύθηκαν στην πραγµατική οικονοµία που όντως βοήθησε την αναδιάρθρωση του παραγωγικού µοντέλου και πόσα διατέθηκαν για την προµήθεια εξοπλισµού (ελκυστήρες, γεωργικά µηχανήµατα κ.λ.π) που σε πολλές περιπτώσεις 3

4 ήταν υπερβολικά σε σχέση µε το µέγεθος της εκµετάλλευσης και προκάλεσε οικονοµική αιµορραγία? για την µεταποίηση: Πόσες µονάδες µεταποίησης για το ίδιο προϊόν, ιδιωτικές και συν/κές, υπάρχουν σε ένα νοµό και πόσες ποσότητες παράγονται που να δικαιολογούν τέτοιο πλήθος? Γιατί να µην υπάρχει προγραµµατισµός βάσει της φέρουσας δυναµικότητας σε κάθε περιφέρεια ανάλογα µε την παραγωγή και να ελέγχεται αυτό? Πως διασφαλίζεται ο έλεγχος της ιχνηλασιµότητας από το χωράφι στο τραπέζι? για τις δράσεις κατάρτισης είτε από δηµόσιους φορείς είτε από ιδιωτικούς Πόσοι από τους καταρτιζόµενους της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης που παρακολούθησαν προγράµµατα του πρωτογενή τοµέα εντάχθηκαν στην πραγµατική παραγωγική διαδικασία? Πόσοι από τους υποχρεωτικά καταρτιζόµενους στο πλαίσιο τήρησης δεσµεύσεων (πχ πρόγραµµα νέων αγροτών) άσκησαν στην συνέχεια αυτό το επάγγελµα? Και γιατί σήµερα κάποιοι από αυτούς είναι εγγεγραµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ? Στην περιφέρεια Κρήτης υπάρχει ψηφισµένο Στρατηγικό Πρόγραµµα για την Ανάπτυξη του Πρωτογενή Τοµέα και την ιαχείριση των Προϊόντων του, για την σύνταξη του οποίου το ΓΕΩΤΕΕ Π.Κ συνείσφερε καταλυτικά. Θεωρούµε ότι στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης, υπάρχει η δυνατότητα να θέσουµε συγκεκριµένες Γενικές Κατευθύνσεις τουλάχιστον για την περιφέρεια µας Γενικές Κατευθύνσεις: 1. Αποκέντρωση αποφάσεων, σχεδιασµός από κάτω προς τα πάνω, υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασµού µέσα από την κατανοµή των προγραµµάτων 2. Ειδικό Χωροταξικό για την Γεωργία και αναθεώρηση του ισχύοντος ΠΠΧΣΣΑΑ 3. Οριστικοποίηση του ΟΣ Ε 4. ηµιουργία ασικού Κτηµατολογίου 5. Αποκέντρωση των διαδικασιών και διαχείριση τοπικά 6. Εφαρµογή ευέλικτου θεσµικού πλαισίου που θα λειτουργεί ενισχυτικά στην συµµετοχή των παραγωγών και όχι αποθαρρυντικά όπως παρατηρείται κατά τα τελευταία χρόνια σε όλα τα προγράµµατα (π.χ αγροπεριβαλλοντικών µέτρων). 7. Αναδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών (ΥΠΑΑΤ, Αποκεντρωµενης ιοίκησης, Περιφέρειας, ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ, κ.λ.π) που απασχολούνται µε τον πρωτογενή τοµέα, προκειµένου να υλοποιηθεί ο υφιστάµενος Στρατηγικός Σχεδιασµός της περιφέρειας µε συµπληρωµατικότητα και χωρίς αλληλεπικαλύψεις και συγκρούσεις. 8. Ουσιαστική στήριξη των προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑΠ που παράγονται µε φιλοπεριβαλλοντική µέθοδο 9. ηµιουργία ευέλικτων συλλογικοτήτων (γεωργών και κτηνοτρόφων) για εφαρµογή κοινών κανόνων παραγωγής, µεταποίησης τυποποίησης και προώθησης και µείωση του κόστους παραγωγής, 10. Σύνδεση αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων 2ου πυλώνα µε την παραγωγή και τις ενισχύσεις του 1ου πυλώνα. 11. ηµιουργία βάσης δεδοµένων σε περιφερειακό επίπεδο που θα λειτουργεί ως εργαλείο λήψης απόφασης. 12. Προσδιορισµός των αρδευτικών αναγκών βάσει των εδαφοκλιµατικών δεδοµένων και των καλλιεργητικών απαιτήσεων, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας µέσα από την δηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης (δηµόσιων και ιδιωτικών υδροληψιών) και δηµιουργία νέων υποδοµών µόνο µέσα από ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό. 13. Ενίσχυση της µεταποίησης ως επι των πλείστων για εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων µονάδων και η ίδρυση νέων µονάδων να εξαρτάται από την φέρουσα δυναµικότητα της Π.Ε 14. Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας στον τοµέα διαχείρισης γεωργικών και κτηνοτροφικών υπολειµµάτων 4

5 15. Ενίσχυση και εµπλουτισµός των αγροτοπεριβαλλοντικών µέτρων µε δράσεις για την προστασία του ποικίλου γεωργικού τοπίου και µικροτεµαχισµένου κλήρου και την προώθηση των προϊόντων που παράγονται σε αυτό ως «προϊόντα µικρών γεωργικών γαιών», µε δράσεις κατά της ερηµοποίησης των εδαφών που να αφορούν τόσο την βελτίωση της γονιµότητας των εδαφών. 16. Παραγωγή στοχευµένης τεχνογνωσίας µέσα από Σύσταση Οµάδων Προώθησης και Αναβάθµισης της Αγροτικής Παραγωγής. 17. Πρότυπα επιδεικτικά αγροκτήµατα στα οποία θα εφαρµόζονται ερευνητικά αποτελέσµατα της έρευνας 18. ηµιουργία κέντρων πληροφόρησης και συµβουλευτικής υποστήριξης 19. Ανάπτυξη συστηµάτων ΑΠΕ στην υπηρεσία του γεωργοκτηνοτροφικού τοµέα µε παράλληλη προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας. 20. ιασύνδεση της γεωργίας, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος µε τον τουρισµό. 21. Προστασία του δασικού πλούτου και της δασικής βιοποικιλότητας 22. Ενοποίηση και βελτίωση των υφιστάµενων βάσεων δεδοµένων που αφορούν την βιοποικιλότητα των περιοχών NATURA 2000 και σύνδεση τους µε χωρική πληροφορία. (π.χ. ανάπτυξη συστήµατος συλλογής και διαχείρισης δεδοµένων και σύνδεση µε την βιβλιοθήκη, τις συλλογές και την βάση δεδοµένων. Προσδιορισµός θεµατικών ενοτήτων και επικαιροποίηση της πληροφορίας 23. Σύστηµα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης από το ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ που να προσδίδει το πιστοποιητικό για ένταξη στο επάγγελµα του αγρότη 24. Υποχρεωτική παρακολούθηση σεµιναρίου κατάρτισης στον ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ µε θετική αξιολόγηση προκειµένου να ενταχθεί στο πρόγραµµα των νέων αγροτών. 25. Σύστηµα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης αξιόπιστο αδιάβλητο και αποτελεσµατικό για την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων σε όσους (άνεργους ή απασχολούµενους) θέλουν είτε να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους είτε να αποκτήσουν εξ αρχής. Ειδικότερα και ανά Στρατηγική Επιλογή: 1 η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τοµέα Ενεργοποίηση του µηχανισµού ελέγχου και πιστοποίησης για την εφαρµογή των δεσµεύσεων σε σχέση µε την καλλιέργεια και την µεταποίηση των προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λ.π) Στήριξη της Βιολογικής Γεωργίας και της Ολοκληρωµένης ιαχείρισης µε απλό και ξεκάθαρο µηχανισµό που να λειτουργεί ως κίνητρο και όχι ως αντικίνητρο για τον παραγωγό. Προώθηση της διασύνδεσης των τοµέων της οικονοµίας και ιδιαιτέρα µε τον τουρισµό, προκειµένου να εξασφαλίσει προστιθεµένη αξία στα προϊόντα όλων των τοµέων. Σχεδιασµός προγράµµατος κατάρτισης επαγγελµατιών (Chef και µαγείρων, σερβιτόρων) για την ορθολογική χρήση προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τοµέα στην µαζική εστίαση και την αξιοποίηση προβολή των χαρακτηριστικών των προϊόντων αυτών. Ενίσχυση της δηµιουργίας ευέλικτων συλλογικοτήτων (Οµάδες παραγωγών, κοινωνικές επιχειρήσεις κ.λ.π) και χρηµατοδοτική στήριξη µέσα από την υλοποίηση ενός 5 ετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος ανάλογο µε αυτό που ισχύει στην ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών. Εκσυγχρονισµός και εισαγωγή φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων στις µονάδες παραγωγής µεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων Ανάπτυξη υδροπονικών καλλιεργειών λαχανοκοµικών φυτών Ίδρυση και Εκσυγχρονισµός κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων 5

6 Χρήση ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών στις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις Ορθολογική διαχείριση του νερού µε δηµιουργία ενιαίου Φορέα ιαχείρισης ανα ΠΕ υνατότητα εκσυγχρονισµού των αρδευτικών δικτύων και εισαγωγή συστηµάτων τηλεελέγχου των διαρροών ράσεις κατάρτισης ανέργων γεωπόνων για την κάλυψη των αναγκών σε γεωργικούς συµβούλους ράσεις αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης µέσω των ΕΠΑΣ για την πιστοποίηση του αγροτικού επαγγέλµατος ράσεις συνεχιζόµενης κατάρτισης για υφιστάµενους αγρότες ράσεις κατάρτισης για ανέργους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν µε τον πρωτογενή τοµέα (µέσω των ΕΠΑΣ ή µέσω της συνεχιζόµενης κατάρτισης) Να συνεχιστεί το πρόγραµµα των νέων αγροτών µε κριτήρια αντικειµενικά και έλεγχο πριν την ολοκλήρωση και αποπληρωµή για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος. ηµιουργία τράπεζας σπόρων µε µητρική φυτεία ανα ΠΕ µε εγχώριο γενετικό υλικό Κίνητρα για την εκτατική παραγωγή τέτοιων ποικιλιών σε περιοχές προστατευόµενες Εξυγίανσης και γενετική βελτίωση των ντόπιων φυλών ζωών Ίδρυση και λειτουργία τοπικών αγορών Θεσµικό πλαίσιο για την πώληση επί τόπου στο αγρόκτηµα ή στην κτηνοτροφική εκµετάλλευση άµεσα σε πελάτες καταναλωτές. ηµιουργία επισκέψιµων αγροκτηµάτων µε συµµετοχή του κοινού στην παραγωγική διαδικασία Ανάπτυξη πρότυπων επιδεικτικών αγροκτηµάτων στα οποία θα εφαρµοστούν τα αποτελέσµατα έρευνας που θα υλοποιείται µέσα από µια σύµπραξη (γεωπόνων- ερευνητών αγροτών) και θα παρακολουθείται η γονιµότητα των γεωργικών εδαφών, η χρήση νερού και η βιοποικιλότητα Συνεργασίες και οµάδες παραγωγών που µοιράζονται συµβουλές, κατευθύνσεις παραγωγής αλλά και υποδοµές Ευέλικτο θεσµικό πλαίσιο για την δηµιουργία µικρών σχηµάτων που να µπορούν να αναγνωριστούν ως οµάδες παραγωγών ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες µιας περιοχής και της παραγωγής. Στήριξη για χρήση των παροχών του γεωργικού συµβούλου Ενίσχυση των δεσµών γεωργίας και δασοκοµίας µε τη διατήρηση παραδοσιακών αγροδασικών οικοσυστηµάτων Ολοκληρωµένη αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων ηµιουργίας τράπεζας δασικών σπόρων 2 η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Προώθηση της µεταφοράς γνώσεων και της καινοτοµίας στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές Για την Αρχική Εκπαίδευση-Κατάρτιση ( οµές ΕΛΓΟ «ΗΜΗΤΡΑ»): Να δοθεί προτεραιότητα στην αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση µέσω των ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΑΑΤ, δίνοντας την δυνατότητα στους νέους που επιθυµούν να ασκήσουν το γεωργικό επάγγελµα να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες µέσα από προγράµµατα ανάλογα µε τον τοµέα που επιθυµούν να ακολουθήσουν (Γεωργία- Κτηνοτροφία). Η κατεύθυνση και η θεµατολογία σε κάθε ΕΠΑ.Σ. να ορίζεται από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα και να είναι σύµφωνες µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιµατικές τοπογραφικές, ύπαρξη διαθέσιµων πόρων-υποδοµών και παραδόσεις). Προτείνεται: 1. Αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών ανάλογα µε τις συνθήκες και τα δεδοµένα της κάθε περιοχής 6

7 2. Στήριξη των αποφοίτων µε Παροχή πράσινου πιστοποιητικού ηµιουργία δικτύου αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ µε την υνατότητα παροχής «σήµατος ποιότητας» στα παραγόµενα προϊόντα τους. Εξασφάλιση προτεραιότητας σε αναπτυξιακά προγράµµατα και δει στο πρόγραµµα των νέων αγροτών Συνεχιζόµενη κατάρτιση: µέσω των δοµών των ΕΛΓΟ «ΗΜΗΤΡΑ» για τους ενδιαφερόµενους για ένταξη στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών Η παρακολούθηση προγράµµατος συνολικής διάρκειας (θεωρητικό µέρος και πρακτική άσκηση) 3 µήνες και το µέγιστο 6 µήνες ανά κατεύθυνση να είναι Προαπαιτούµενο κριτήριο ένταξης Αξιολόγηση: Θα γίνεται από επιτροπή στην οποία θα συµµετέχουν εκπαιδευτές της θεωρητικής κατάρτισης, υπεύθυνοι των συνεργαζόµενων µονάδων πρακτικής άσκησης και ο υπεύθυνος του προγράµµατος κατάρτισης. Αυτοί που θα κριθούν ικανοί από την παραπάνω διαδικασία θα έχουν το δικαίωµα ένταξης στα επιδοτούµενα προγράµµατα Νέων Αγροτών. µέσω όλων των πιστοποιηµένων δοµών (δηµόσιων και ιδιωτικών) Απευθύνεται σε: Εν ενεργεία αγρότες που µπορούν να παρακολουθήσουν σεµινάριο διάρκειας περίπου 150 ωρών για να επικαιροποιήσουν και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Σε νεοεισερχόµενους για απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα µπορούν να παρακολουθήσουν σεµινάρια κατάρτισης περίπου 200 ωρών. Κατάρτιση των γεωπόνων και δασολόγων για να ανταπεξέλθουν στον ρόλο του γεωργικού και περιβαλλοντικού συµβούλου Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του ευρύτερου κοινού για θέµατα προστασίας δασών Σύσταση Οµάδων Προώθησης και Αναβάθµισης της Αγροτικής Παραγωγής. Σε αυτές τις οµάδες µπορούν να συµµετέχουν γεωτεχνικοί από το χώρο του δηµοσίου τοµέα, των ερευνητικών ιδρυµάτων, του πανεπιστηµιακού χώρου και αγρότες µε έργο: (α) την εκπόνηση µελετών ανά καλλιέργεια που θα έχουν ως στόχο την αναβάθµιση της γονιµότητας των εδαφών, (β) τη σύνδεση µεταξύ γεωργικών εδαφών και του νερού άρδευσης και την κατάρτιση ποιοτικών κριτηρίων του νερού άρδευσης ανά καλλιέργεια και τύπο εδάφους και (γ) την εκπόνηση µελετών καταγραφής και αξιοποίησης της αγροτικής βιοποικιλότητας. Σχεδιασµός προγράµµατος έρευνας και κατάρτισης επαγγελµατιών (Chef και µαγείρων) για την ορθολογική χρήση προϊόντων του πρωτόγεννη τοµέα στην µαζική εστίαση µε την αξιοποίηση άλλα και την αναδείξει των πλεονεκτηµάτων των προϊόντων αυτών (ελαιολαδο κ.λ.π) ηµιουργία δικτύου µε βάση τις νέες τεχνολογίες για την παρακολούθηση και καταγραφή των µετεωρολογικών δεδοµένων, µε αξιοποίηση και εκσυγχρονισµό των υπαρχόντων κανονισµών. Συλλογή στοιχείων και δηµιουργία βάσης δεδοµένων για τα περιβαλλοντικά προβλήτα κάθε περιφέρειας (παρατηρητήριο βιοποικιλότητας). Ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων προσεγγίσεων στην αντιµετώπιση προβληµάτων όπως αυτό του δάκου µε την χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και άλλων νέων τεχνολογιών. Ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων συστηµάτων καταγραφής της ιχνηλασιµότητας των τροφίµων από το χωράφι µέχρι το τραπέζι του καταναλωτή (παραγωγή, µεταποίηση, τυποποίηση και διάθεση τους στην κατανάλωση). 7

8 Ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων προσεγγίσεων στην πρόβλεψη και αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών αλλαγών και της επίδρασής τους στην ποιότητα και την ποσότητα των τοπικά παραγόµενων αγροτικών προϊόντων. Ανάπτυξη µεθόδων παραγωγής και σήµανσης «πράσινων» προϊόντων µε χαµηλό ενεργειακό αποτύπωµα. Έρευνα για την αξιοποίηση των οργανικών υποπροϊόντων της ελιάς και των άλλων καλλιεργειών για την θρέψη τους, για τη διατροφή των ζώων αλλά και για παραγωγή ενέργειας. Ανάπτυξη και διάχυση συστηµάτων διαχείρισης των ζώων για παραγωγή προϊόντων που θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αγοράς, της κοινωνίας και θα σέβονται το περιβάλλον και θα έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στην κλιµατική αλλαγή. ηµιουργία ορθολογικού συστήµατος διαχείρισης - εξοικονόµησης του νερού άρδευσης. Ακριβής υπολογισµός των αρδευτικών αναγκών για κάθε µια από τις κύριες καλλιέργειες µε τη χρήση προσεγγίσεων ελλειµµατικής άρδευσης και υπολογισµών οφέλους και πραγµατικού οικονοµικού / περιβαλλοντικού κόστους, µετεωρολογικών παραµέτρων και στοιχείων από πειραµατικούς αγρούς και η άµεση αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από τους αγρότες. ηµιουργία αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών. Ενοποίηση και βελτίωση των υφιστάµενων βάσεων δεδοµένων που αφορούν την βιοποικιλότητα των περιοχών NATURA 2000 και σύνδεση τους µε χωρική πληροφορία. (π.χ. ανάπτυξη συστήµατος συλλογής και διαχείρισης δεδοµένων και σύνδεση µε την βιβλιοθήκη, τις συλλογές και την βάση δεδοµένων. Προσδιορισµός θεµατικών ενοτήτων και επικαιροποίηση της πληροφορίας. Καταγραφή και µετατροπή σε συµβατά πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών των υφιστάµενων δεδοµένων σχετιζοµένων µε τους φυσικούς πόρους, χρήσης/ κάλυψης γης, γεωργικής πρακτικής και ιστορίας των αγροτεµαχίων, γεωλογικού υποβάθρου και τοπογραφίας. Έρευνα για την δηµιουργία και εµπορία βιολογικών οργανισµών για τη βιολογική καταπολέµηση εντοµολογικών εχθρών την επίτευξη της επικονίασης στα θερµοκήπια. Αποµόνωση, ταυτοποίηση και µελέτη ουσιών από φυσικές πηγές για την αξιοποίηση των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών και την παραγωγή τελικών προϊόντων (αιθέρων ελαίων, φαρµακευτικών ουσιών, άλλων εκχυλισµάτων κα). Μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης, της βιολογικής ενεργότητας και των πιθανών εφαρµογών καθαρών ουσιών, µειγµάτων, εκχυλισµάτων, τελικών προϊόντων. Ανάπτυξη νέων µεθόδων για τη µελέτη και αξιοποίηση των φυσικών προϊόντων. Ανάπτυξη µεθοδολογιών για την αξιοποίηση των αποβλήτων των γεωργικών, βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων για ανάκτηση προϊόντων προστιθέµενης αξίας για τις βιοµηχανίες των φαρµάκων, καλλυντικών και τροφίµων. Τεκµηρίωση των «λειτουργικών» ιδιοτήτων προϊόντων του πρωτογενή τοµέα απέναντι στην European Food Safety Authority (EFSA). Μελέτη και εφαρµογή καινοτόµων δράσεων για την αποφυγή ή τη δραστική µείωση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, αλλά και για την αποτροπή της ίδιας της κλιµατικής αλλαγής, στο µέτρο που επηρεάζεται και επηρεάζει τις δράσεις της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και την προσαρµογή των µεθόδων παραγωγής στις νέες συνθήκες. Καινοτόµες διαχειριστικές πρακτικές δασικών οικοσυστηµάτων 3 η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στήριξη της επιχειρηµατικότητας στις αγροτικές περιοχές Ενίσχυση για την κάθετη και οριζόντια δηµιουργία δικτύων προώθησης του τοπικού προϊόντος π.χ cluster µεταξύ παραγωγών και επιχειρηµατιών της εστίασης, cluster οινοποιών µε επιχειρηµατίες της εστίασης και της φιλοξενίας ηµιουργία ενιαίων διαδροµών οικοτουριστικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος που διασυνδέουν και αναδεικνύουν τις παραγωγικές δραστηριότητες 8

9 ηµιουργία χώρων υποδοχής και προβολή προώθησης του τοπικού προϊόντος (φυσικού, πολιτισµικού, αγροτικού) Σύνδεση δασοπονίας και πολιτιστικής κληρονοµιάς Ενίσχυση για εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ (µικρά φωτοβολταικά για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των µονάδων παραγωγής, µεταποίησης, διαχείριση υπολλειµάτων για παραγωγή βιοµάζας, ηµιουργία Ευρυζωνικών δικτύων σε αποµακρυσµένες περιοχές Κατάρτιση σε θέµατα χρήσης Η/Υ, διαδικτύου και ηλεκτρονικού εµπορίου ηµιουργία γυναικείων συνεταιρισµών ηµιουργία επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας στον τοµέα της στήριξης της λειτουργίας των παιδικών σταθµών (σίτιση, κ.λ.π) Υποστήριξη δηµιουργίας επιχειρήσεων για την καλλιέργεια και ανάπτυξη µητρικών φυτειών πολλαπλασιαστικού υλικού Προώθηση των µικροαποθεµάτων φυτών ως προστατευόµενων περιοχών Ενίσχυση ρόλου ιδιωτικής δασοπονίας Βελτίωση της συγκοµιδής και µεταφοράς δασικών προϊόντων Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διασύνδεσης των τοµέων της οικονοµίας κάθε περιοχής µε την ανάδειξη των χαρακτηριστικών τους. 4 η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίµων Ενίσχυση για την κάθετη και οριζόντια δηµιουργία δικτύων προώθηση του τοπικού προιόντος π.χ cluster µεταξύ παραγωγών και επιχειρηµατιών της εστίασης, cluster οινοποιών µε επιχειρηµατίες της εστίασης και της φιλοξενίας Ίδρυση και λειτουργία τοπικών αγορών Θεσµικό πλαίσιο για την πώληση επί τόπου στο αγρόκτηµα ή στην κτηνοτροφική εκµετάλλευση ηµιουργία Ευρυζωνικών δικτύων σε αποµακρυσµένες περιοχές Κατάρτιση σε θέµατα χρήσης Η/Υ, διαδικτύου και ηλεκτρονικού εµπορίου Καθιέρωση ολοκληρωµένου συστήµατος εφαρµογής της νοµοθεσίας, µε κατάργηση της ξεπερασµένης και δηµιουργίας µηχανισµών προώθησης διαρκούς εκπαίδευσης και τήρησης επιτήρησης των συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων από το χωράφι µερί το τραπέζι µε την ανάληψη ευθυνών και υποχρεώσεων από όλους τους εµπλεκόµενους (παραγωγοί, µεταποιητές, εµποριο, µαζικοί εστίαση, συµβούλου, υπηρεσίες) Καθιέρωση και εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων σήµανσης και ιχνηλασιµότητας στην αλυσίδα των τροφίµων 5 η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ιατήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται από τη γεωργία και τη δασοπονία Οριοθέτηση ζωνών που σχετίζονται µε τις ζώνες του Ν. 3937/2011 (Φυσικά Πάρκα Περιφερειακά Πάρκα) όπου οι καλλιέργειες θα ασκούνται αποκλειστικά µε φιλικές µεθόδους (Ολοκληρωµένη Βιολογική ) και θα προτάσσονται στα χρηµατοδοτικά εργαλεία της επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου (και για παραγωγή και για µεταποίηση). Απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών υλοποίησης των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων Οριστικοποίηση των δεδοµένων του ΟΣ Ε Ανάπτυξη πρότυπων επιδεικτικών αγροκτηµάτων στα οποία θα εφαρµοστούν τα αποτελέσµατα της παραπάνω οµάδας και θα παρακολουθείται η γονιµότητα των γεωργικών εδαφών, η χρήση νερού και η βιοποικιλότητα µετά την εφαρµογή των αποτελεσµάτων των µελετών. Αξιοποίηση διαχειριστικών σχεδίων περιοχών Natura

10 ηµιουργία τράπεζας ντόπιων σπόρων καλλιεργούµενων ποικιλιών ηµιουργία υποδοµών για προστασία την πανίδας(αγρίας και ήµερης) των περιοχών συµπεριλαµβανόµενων και των ντόπιων φυλών ζώων. Ενίσχυση για την καλλιέργεια των ντόπιων ποικιλιών ηµιουργία επισκέψιµων ζωνών καλλιέργειας - ντόπιων ποικιλιών πέριξ των αρχαιολογικών χώρων. Ενίσχυση των δασικών φυτωρίων και βελτίωση του παραγόµενου φυτευτικού υλικού, µε έµφαση στα σπάνια και ενδηµικά είδη Μελέτη για τη βοσκοϊκανότητα και τη βοσκοφόρτωση των βοσκοτόπων και µέτρα για την ορθολογική αξιοποίηση αυτών. Προώθηση της εφαρµογής περιτροπικών συστηµάτων βόσκησης για προστασία από την υπερβόσκηση. ηµιουργία κτηνοτροφικών πάρκων Κατασκευή έργων υποδοµής ως επί των πλείστων για αξιοποίηση των επιφανειακών οµβρίων υδάτων (π.χ λιµνοδεξαµενές, µικρά φράγµατα, εκσυγχρονισµοί αρδευτικών δικτύων µε ενσωµάτωση τεχνολογιών παρακολούθησης καταναλώσεων και διαρροών) που θα υποστηρίζονται µέσα από ένα ενιαίο σχεδιασµό σε επίπεδο ΠΕ, ράσεις για την ανάπτυξη των βοσκόµενων δασικών εκτάσεων Οριοθέτηση βοσκοτόπων Ενίσχυση της εκτατικής βιολογικής καλλιέργειας ντόπιων καλλιεργούµενων ποικιλιών σε παρόχθια οικοσυστήµατα Ενιαία διαχείριση των δηµόσιων, δηµοτικών και ιδιωτικών υδροληψιών Καθορισµός ανώτατων ορίων κατανάλωσης αρδευτικού νερού ανάλογα µε την καλλιέργεια και το έδαφος. Λήψη αυστηρών ποινών κατά την τιµολόγηση. Οριζόντια εφαρµογή σε όλους τους κανονισµούς άρδευσης των ΟΤΑ και των ΤΟΕΒ Ορθολογική διαχείριση οικοσυστηµάτων και εδαφοϋδατικών πόρων µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, εφαρµογή καινοτόµων λύσεων (όπως γεωργία ακριβείας), κατάρτισης και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. ηµιουργία συστήµατος GIS για την αποτύπωση των υδροληψιών και των αρδευτικών δικτύων ανά ΟΤΑ, παρακολούθηση των καταναλώσεων βάσει των καλλιεργειών και των εδαφολογικών δεδοµένων. Σεµινάρια κατάρτισης για χρήστες αρδευτικού νερού, για υπεύθυνους σχεδιασµού έργων υποδοµής των ΟΤΑ και των ΤΟΕΒ. 6 η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Αποδοτικότερη χρήση των πόρων σε µια οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιµατική αλλαγή Ανάπτυξη µονάδων διαχείρισης γεωργικών υπολειµµάτων Καθορισµός ανώτατων ορίων κατανάλωσης αρδευτικού νερού ανάλογα µε την καλλιέργεια και το έδαφος. Λήψη αυστηρών ποινών κατά την τιµολόγηση. Οριζόντια εφαρµογή σε όλους τους κανονισµούς άρδευσης των ΟΤΑ και των ΤΟΕΒ Κατασκευή έργων υποδοµής ως επί των πλείστων για αξιοποίηση των επιφανειακών οµβρίων υδάτων (π.χ λιµνοδεξαµενές, µικρά φράγµατα, εκσυγχρονισµοί αρδευτικών δικτύων µε ενσωµάτωση τεχνολογιών παρακολούθησης καταναλώσεων και διαρροών, ηµιουργία εδαφολογικού χάρτη ανά Περιφερειακή Ενότητα Λιπαντικές οδηγίες ανά καλλιέργεια ανά τύπο εδάφους ηµιουργία ζωνών καλλιέργειας ανά ΠΕ λαµάβνοντας υπόψη τα µετεωρολογικά, εδαφολογικά, και οικονοµικά δεδοµένα Ενίσχυση και επέκταση του δικτύου των Γεωργικών Προειδοποιήσεων ηµιουργία Μητρώου χρήσης γεωργικών φυτοπροστατευτικών ανά καλλιέργεια τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και ανά υδρογεωλογική λεκάνη. 10

11 Προώθηση της καλλιέργειας αζωτούχων σπόρων στις γεωργικές καλλιέργειες και αξιοποίηση τους από την ζωική παραγωγή στη συνέχεια. Προώθησε της εφαρµογής συστηµάτων ορθολογικής διαχείρισης των βοσκοτόπων µε την εφαρµογή συστηµάτων περιτροπικής βόσκησης, για αξιοποίησης από την αιγοπροβατοτροφια και την ταυτόχρονη πρόστασα τους από τις πυρκαγιές. Αποκατάσταση υποβαθµισµένων δασικών οικοσυστηµάτων Αποκατάσταση δασών από φυσικές καταστροφές ασώσεις/αναδασώσεις Αξιοποίηση Αειφορική αξιοποίηση βιοµάζας, ηµιουργία εδαφολογικού χάρτη ανά Περιφερειακή Ενότητα Λιπαντικές οδηγίες ανά καλλιέργεια ανά τύπο εδάφους ηµιουργία ζωνών καλλιέργειας ανά ΠΕ λαµάβνοντας υπόψη τα µετεωρολογικά, εδαφολογικά, και οικονοµικά δεδοµένα Ενίσχυση και επέκταση του δικτύου των Γεωργικών Προειδοποιήσεων ηµιουργία Μητρώου χρήσης γεωργικών φυτοπροστατευτικών ανά καλλιέργεια τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και ανά υδρογεωλογική λεκάνη. Προστασία και ανάδειξη βιοποικιλότητας ιατήρηση δασικού τοπίου 7 η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου µέσω βελτίωσης του ανθρώπινου δυναµικού και της ποιότητας ζωής Καταξίωση των ανθρώπων του αγροτικού χώρου µέσα από την ανάδειξη και καταξίωση των παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών τους. Προώθηση δοµών - υποδοµών για εύκολη πρόσβαση των ανθρώπων του αγροτικού χώρου στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες υγείας και γενικά στις υπηρεσίες του δηµοσίου. 11

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης

Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο, Καθηγητή στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Οι κύριοι παράγοντες ( με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 20 (α) (i) και 21 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Σηµείο Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006.

Άρθρα 20 (α) (i) και 21 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Σηµείο Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006. ** Ο δείκτης αναφέρεται σε Μέτρα, τα οποία δεν προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ της Ελλάδας. 5.3.1.1. Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτ. Κρήτης. Εισαγωγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το από 28/12/2012 Δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων -

Σύμφωνα με το από 28/12/2012 Δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΑ Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι: η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 (ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ COM(2011) 627/3 Άρθρα 4, 5) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο Π. Καρανικόλας Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού Υστερούμε: στην ενίσχυση των

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Στηρίζουµε το παρόν Σχεδιάζουµε το µέλλον Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 15-10-2012 Ημερ. Λήξης: π.χ. 16-10-12 Σύνολο ωρών: 150 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Αγροδιατροφικός Τομέας

Αγροδιατροφικός Τομέας Αγροδιατροφικός Τομέας Growth stories Συνεργασίες με άλλες ΘΟΕ Επόμενα Βήματα Λάρισα, 30 Δεκεμβρίου 2013 Τα Γενικά Συμπεράσματα: Το Παραγωγικό Σύστημα Ο Δευτερογενής Τομέας της Θεσσαλίας παρουσιάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6.

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6. 19.2.1 Τίτλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19.2.1.1 19.2.1.2 19.2.1.3 Τίτλος Άρθρο Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων 14 M 1.1 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Επιχειρηματική Παιδεία και Παραγωγικότητα Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας προσφέρει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Αποτελεί τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 2 ος Πυλώνας: Αγροτική Ανάπτυξη Προώθηση μεταφοράς γνώσεων και καινοτομίας Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Οργάνωση αλυσίδας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία. Ποιότητα

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία. Ποιότητα 5.3.1. Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας Ο Άξονας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας» έχει τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).) 6 ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 2020 (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).) Μιχάλης Σμύρης τηλ. 6932 801986, e-mail: gsmyris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα Κοντζικλίδης Ευθύµιος Περιφέρεια Θεσσαλίας / Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ

CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ 2014-2020 Εντός του πρώτου τριμήνου 2017 αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος CLLD- LEADER για το Nομό Λάρισας. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Πληθυσμός: 139.674 κάτοικοι (απογραφή 2011),

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια.

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια. Ομιλία του Προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Νίκου Ρώμνιου με θέμα Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Εκδήλωση της ΕΕΔΕ (Τμήμα Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος) με θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα Περιβαλλοντικά Πρότυπα»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ 4 Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΚΑΝ.. 1698/2005 ΕΠΙΤΕΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια σηµεία - ράσεις του Σχεδίου ράσης της Α.Σ «Ορεινή Σύµπραξη» :

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια σηµεία - ράσεις του Σχεδίου ράσης της Α.Σ «Ορεινή Σύµπραξη» : Α.Σ. : ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Α.Σ «ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Οι ορεινές περιοχές της Πίνδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2004-2006 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2004-2006 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2004-2006 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ iv ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 Εισαγωγή Οριοθέτηση Αγροτικών Περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.Π. 1ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Ε.) 2 ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Κοινές ρυθμίσεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης

Κ.Α.Π. 1ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Ε.) 2 ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Κοινές ρυθμίσεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης Π. Καρανικόλας Κ.Α.Π. Κοινές ρυθμίσεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) 1ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Ε.) Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα Αγοράς 2 ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής

1ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής 1ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής Η ελληνική γεωργία σε κρίσιμο σταυροδρόμι προκλήσεις/ευκαιρίες/προοπτικές Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ο ένας εκ των μεγάλων «πρωταγωνιστών» στο

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα