Θέσεις / Απόψεις Υπουργείων για τις εισηγήσεις κατά το 17 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέσεις / Απόψεις Υπουργείων για τις εισηγήσεις κατά το 17 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων"

Transcript

1 Θέσεις / Απόψεις Υπουργείων για τις εισηγήσεις κατά το 17 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων Σύµφωνα µε τα ερωτήµατα και τις εισηγήσεις που τέθηκαν από τις διάφορες Οµοσπονδίες, κατά το 17 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων, ακολουθούν οι απαντήσεις που εξασφαλίστηκαν από τα αρµόδια Υπουργεία. 1) Εισήγηση για κατάργηση της απαίτησης άδειας εξόδου για παιδία αποδήµων ηλικίας χρονών Το Υπουργείο Άµυνας τοποθετήθηκε στην πιο πάνω εισήγηση παραθέτοντας τις πρόνοιες του Περί Εθνικής Φρουρά Νόµου, σύµφωνα µε τις οποίες για την αναχώρηση από την Κυπριακή ηµοκρατία οποιουδήποτε στρατεύσιµου ηλικίας 16 έως 26 χρονών χρειάζεται η εξασφάλιση άδειας εξόδου από τον Υπουργό Άµυνας. Η εν λόγω του άδεια µπορεί να εκδοθεί από το Υπουργείο Άµυνας και από τα Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία. Επίσης σηµείωσε ότι οι στρατεύσιµοι που διαµένουν οικογενειακώς στο εξωτερικό για διάστηµα πέραν των δέκα ετών µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Υπουργείο Άµυνας για εξαίρεση τους την οποία µπορούν να χρησιµοποιούν για όλα τα ταξίδια τους χωρίς να χρειάζεται η έκδοση άδειας εξόδου κάθε φορά που αναχωρούν από την Κύπρο. 2) Εισήγηση για περαιτέρω αναβάθµιση του περιοδικού των αποδήµων «Η Κύπρος µας» Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών τοποθετήθηκε στην πιο πάνω εισήγηση διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει την περαιτέρω αναβάθµιση του περιοδικού των αποδήµων «Η Κύπρος µας» σε στενή συνεργασία µε την Υπηρεσία Αποδήµων και Επαναπατρισθέντων του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, το ΓΤΠ υπογράµµισε ότι θα συνεχίσει να εκδίδει και άλλες διαφωτιστικές εκδόσεις, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, που στοχεύουν στην πληρέστερη και έγκαιρη ενηµέρωση των αποδήµων Κυπρίων και στην ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ των αποδήµων µας µε την Κύπρο. Επίσης, ανέφερε ότι διάφορα έντυπα όπως δελτία, φυλλάδια, αφίσες, αποστέλλονται σε ηλεκτρονική µορφή στις διπλωµατικές µας αποστολές αλλά και σε εγγεγραµµένους αποδέκτες και απόδηµους για άµεση και εύκολη χρήση. Σηµείωσε, επίσης, ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να αυξηθούν ακόµη περισσότερο οι ηλεκτρονικές εκδόσεις, οι οποίες θα παρέχουν µεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτερη ενηµέρωση πάνω σε θέµατα επικαιρότητας. Τέλος, το ΓΤΠ ανέφερε ότι σχεδιάζει ειδική ιστοσελίδα στην οποία θα φιλοξενούνται οι εκδόσεις του τόσο στα ελληνικά όσο και σε άλλες γλώσσες για την άµεση ενηµέρωση των αποδήµων µας αλλά και την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό.

2 3) Προβλήµατα που σχετίζονται µε την Παιδεία και τον Πολιτισµό I. Εισήγηση για παροχή δυνατότητας εκµάθησης ελληνικής γλώσσας και παιδείας που να περιλαµβάνει κυπρογενή θέµατα Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ανέφερε ότι προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την παροχή της δυνατότητας εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας και πρόσβασης σε µια Παιδεία που να περιλαµβάνει κυρίως θέµατα από την ιστορία, τον πολιτισµό, τη γεωγραφία αλλά και την κοινωνία της ιδιαίτερης µας πατρίδας αλλά και του ελληνισµού γενικότερα, σε όλα τα ελληνόπουλα της Κύπρου και της Ελλάδας που ζουν µόνιµα στο εξωτερικό. Οι ενέργειες αυτές περιλαµβάνουν την απόσπαση εκπαιδευτικών στη Μεγάλη Βρετανία και στα Ιεροσόλυµα, καθώς και την αποστολή των κατάλληλων και µεθοδικά επιλεγµένων βιβλίων, εγχειριδίων, εποπτικών µέσων και γραφικής ύλης σε άλλες ελληνικές παροικίες του εξωτερικού, εφόσον αυτό ζητηθεί. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού σηµείωσε ότι η συνεργασία του Υπουργείου µε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων της Ελλάδας και η παροχή οποιασδήποτε άλλης στήριξης, συµβουλών, οδηγιών και πληροφοριών προς τις παροικίες είναι δεδοµένη και συνεχής, παρά τις σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα δύο κράτη κατά τα τελευταία χρόνια και οι οποίες δεν επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη της εν λόγω στήριξης. Παρά την πιο πάνω δυσκολία, το Υ.Π.Π. δέχεται µε προθυµία και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υλοποιήσει, στο µέτρο του δυνατού, συγκεκριµένες εισηγήσεις και προτάσεις που προέρχονται από παροικιακούς φορείς ή άλλα οργανωµένα σύνολα αποτελούµενα από συµπατριώτες µας που ζουν µόνιµα στο εξωτερικό. II. Εισηγήσεις για τα Παροικιακά Σχολεία Μεγάλης Βρετανίας Αριθµητική Αύξηση µελών Αποστολής: Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Μεγάλης Βρετανίας αποτελείται από 28 αποσπασµένους εκπαιδευτικούς. Λόγω της γενικότερης περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού δεν µελετά προς το παρόν το θέµα της αύξησης των µελών της Αποστολής. Εναλλακτικά, και στο µέτρο των δυνατοτήτων του, το Υ.Π.Π. προτείνει την πρόσληψη ωροµίσθιου διδακτικού προσωπικού εκεί όπου είναι απόλυτα αναγκαίο. Επαναφορά επιδόµατος εκπατρισµού εκπαιδευτικών: Λόγω των συνθηκών οικονοµικής περισυλλογής του Κράτους, το Υ.Π.Π., δεν µελετά επαναφορά του εν λόγω επιδόµατος. Έγκαιρη αποστολή εκπαιδευτικού υλικού: Το Υ.Π.Π. σηµείωσε ότι καταβάλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια για έγκαιρη αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού στην Παροικία. Βιβλία που απευθύνονται στη 2 η και 3 η γενιά αποδήµων: To Υ.Π.Π. αποστέλλει στην Παροικία τρεις σειρές βιβλίων ειδικά σχεδιασµένες για τη 2 η και 3 η γενιά αποδήµων: «Μαργαρίτα», «Μαθαίνω Ελληνικά» και «Μιλήστε Ελληνικά».

3 III. Εισηγήσεις για αποστολή συντονιστή εκπαίδευσης στην Αυστραλία Λόγω της οικονοµικής περισυλλογής, το Υ.Π.Π. δεν µπορεί στο παρόν στάδιο να ικανοποιήσει το αίτηµα για αποστολή συντονιστή εκπαίδευσης στην Αυστραλία. 4) Εισηγήσεις για προβλήµατα Κοινωνικής Πρόνοιας και για επίλυση άλλων προβληµάτων Τοποθέτηση Υπουργείου Οικονοµικών Έχοντας υπόψη τα σηµερινά δηµοσιονοµικά πλαίσια που εξακολουθούν να είναι περιοριστικά, είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιηθούν αιτήµατα που συνεπάγονται άµεσο ή έµµεσο κόστος. Σχετικά µε την εισήγηση για ανάπτυξη ενός νέου σχεδίου επιδότησης στέγης µε τον Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών (ΦΙΚΒ), το Υπουργείο Οικονοµικών σηµείωσε ότι υπό τις σηµερινές συνθήκες ο ΦΙΚΒ δεν έχει χρήµατα για να καλύψει τους Κύπριους δικαιούχους στεγαστικών δανείων που παρέχει και συναφώς, είναι πολύ δύσκολο να επεκταθεί η επιδότηση στέγης και στους απόδηµους. Επιπλέον, αναφορικά µε την εισήγηση για ισότιµη µεταχείριση των αποδήµων ως Κύπριων πολιτών σε θέµατα όπως η καταβολή ΦΠΑ σε νεοαναγειρόµενες οικοδοµές, το Υπουργείο Οικονοµικών σηµείωσε τα εξής: Από τις , µέσω τροποποίησης της αντίστοιχης νοµοθεσίας, αγοραστής κατοικίας στην Κύπρο µπορεί µε την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης να διεκδικήσει την επιβολή του χαµηλού συντελεστή Φ.Π.Α που ανέρχεται στο 5%, υπό την προϋπόθεση ότι θα πρόκειται για την κύρια και µόνιµη κατοικία και δεν θα ξεπερνά ένα ορισµένο αριθµό τετραγωνικών µέτρων. Σύµφωνα µε τον περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόµο Ν.73(Ι)/2012, που ισχύει από 8 Ιουνίου 2012, καθώς και την Γνωστοποίηση µε βάση τον Πίνακα Γ του Πέµπτου Παραρτήµατος (Κ..Π. 223/2012 ηµεροµηνίας 18/6/2012), πρόσωπο που αιτείται την επιβολή µειωµένου συντελεστή πέντε τοις εκατόν (5% ), υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο στο οποίο δηλώνει µεταξύ άλλων ότι δεν διαθέτει οποιαδήποτε άλλη κατοικία στη ηµοκρατία, την οποία θα χρησιµοποιεί ως κύριο και µόνιµο χώρο διαµονής και στο οποίο επισυνάπτει, µεταξύ άλλων, συµβόλαιο αγοραπωλησίας, στην περίπτωση αγοράς κατοικίας ή εργολαβίας στην περίπτωση ανέγερσης κατοικίας, τα οποία θα έχουν δεόντως χαρτοσηµανθεί. Ο µειωµένος συντελεστής Φ.Π.Α. πέντε τοις εκατόν (5 %) για αγορά ή ανέγερση κατοικίας εφαρµόζεται για τα πρώτα διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα, στις περιπτώσεις όπου το συνολικό εµβαδόν δεν υπερβαίνει τα διακόσια εβδοµήντα πέντε (275) τετραγωνικά µέτρα, σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά σχέδια οικοδοµής που υποβλήθηκαν στην «αρµόδια αρχή» για εξασφάλιση πολεοδοµικής άδειας ή όπου αυτή δεν απαιτείται δυνάµει γενικού ή ειδικού διατάγµατος βάσει του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου για εξασφάλιση άδειας οικοδοµής.

4 5) Προβλήµατα Επαναπατρισµού και Παλιννοστούντων I. Εισηγήσεις για προβλήµατα Κοινωνικής Πρόνοιας και εισηγήσεις για επίλυση συνταξιοδοτικών και άλλων προβληµάτων Τοποθέτηση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην τοποθέτησή του δίνει έµφαση στην σύναψη διακρατικών συµφωνιών κοινωνικής ασφάλισης µε τρίτες χώρες στις οποίες υπάρχει κυπριακή παροικία (αφορά στο σηµείο 4.1). Πάγια θέση της Κυπριακής ηµοκρατίας είναι η σύναψη διµερών συµφωνιών στον τοµέα των κοινωνικών ασφαλίσεων µε άλλα κράτη όπου ζουν οµογενείς µε στόχο τη διασφάλιση των κοινωνικοασφαλιστικών τους δικαιωµάτων. Σηµείωσε ότι µέχρι σήµερα, η Κύπρος έχει συνάψει διµερείς συµφωνίες στον τοµέα της Κοινωνικής Ασφάλισης µε: Αίγυπτο, Καναδά (Κεµπέκ), Αυστραλία, Συρία και Σερβία ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαδικασία υπογραφής συµφωνίας µε τη Νέα Ζηλανδία. Επισηµαίνεται ότι, µε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρµόζεται ο Κανονισµός 1408/71 ο οποίος συντονίζει τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών µελών της Ε.Ε. καθώς και του Ε.Ο.Χ. και ο οποίος έχει αντικατασταθεί από τον Κανονισµό 883/2004. II. Εισηγήσεις για παροχή κοινωνικής σύνταξης σε απόδηµες Κύπριες γυναίκες και άλλες κατηγορίες αποδήµων της Κύπρου (αφορά στο σηµείο 4.1) Το Υπουργείο Εργασίας, παράθεσε τους περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόµους του 1995 µέχρι το 2012, οι οποίοι προβλέπουν τη χορήγηση κοινωνικής σύνταξης σε πρόσωπο που: α) έχει τη µόνιµη διαµονή του στην Κύπρο β) έχει συµπληρώσει την ηλικία των 65 χρόνων γ) κατά την ηλικία των 65 χρόνων ή µετέπειτα έχει συµπληρώσει περίοδο διαµονής στην Κύπρο 35 χρονών από την ηµέρα συµπλήρωσης της ηλικίας των 18 χρόνων ή 20 χρόνων από την ηµέρα συµπλήρωσης της ηλικίας των 40 χρόνων και δ) δε δικαιούται σύνταξη ή άλλη παρόµοια πληρωµή από οποιαδήποτε άλλη πηγή το ύψος της οποίας είναι ίσο ή µεγαλύτερο από εκείνο της κοινωνικής σύνταξης. Επισηµαίνεται ότι η απαιτούµενη περίοδος διαµονής δύναται να συµπληρωθεί µε το συνυπολογισµό περιόδων διαµονής σε άλλες χώρες της Ε.Ε., στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κανονισµού 883/2004 που συντονίζει τα συστήµατα κοινωνικών ασφαλίσεων στην Ε.Ε. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον πιο πάνω Κανονισµό, τα επιδόµατα χωρίς συνεισφορά (όπως η κοινωνική σύνταξη) δεν εξάγονται σε άλλα κράτη µέλη αλλά καταβάλλονται από το κράτος µέλος κατοικίας.

5 Ενόψει των πιο πάνω και έχοντας υπόψη τόσο τις πρόνοιες της εθνικής νοµοθεσίας, όσο και τις πρόνοιες του Κανονισµού 883/2004, το Υπουργείο Εργασίας απάντησε ότι το αίτηµα για παροχή κοινωνικής σύνταξης σε απόδηµες Κύπριες γυναίκες και άλλες κατηγορίες απόδηµων Κυπρίων (που διαµένουν σε άλλες χώρες) δεν µπορεί να ικανοποιηθεί. Με σκοπό την ικανοποίηση του αιτήµατος των επαναπατρισθέντων που δεν πληρούν τις υφιστάµενες προϋποθέσεις διαµονής για χορήγηση κοινωνικής σύνταξης, έχει καταρτιστεί ειδικό Σχέδιο Ενίσχυσης Επαναπατρισθέντων από Τρίτες Χώρες όπου δεν εφαρµόζεται Σχέδιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Σηµειώνεται όµως ότι, η περαιτέρω επεξεργασία του εν λόγω σχεδίου έχει αναβληθεί στα πλαίσια εφαρµογής του Μνηµονίου Συναντίληψης για εκσυγχρονισµό των κοινωνικών παροχών και επιδοµάτων στη βάση ενιαίων εισοδηµατικών κριτηρίων. Με την καθιέρωση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος το όλο θέµα θα επαναξιολογηθεί. III. Εισηγήσεις για Θέµατα Απασχόλησης Το Τµήµα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τοποθετήθηκε ότι στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής του κράτους για στήριξη και ενθάρρυνση του επαναπατρισµού, παρέχει στους επαναπατρισθέντες Κύπριους, που αποτείνονται σε αυτό, όλες τις υπηρεσίες για προώθηση της επαγγελµατικής τους αποκατάστασης, όπως ακριβώς και στους υπόλοιπους Κύπριους. Ως εκ τούτου, οι επαναπατριζόµενοι Κύπριοι µπορούν να: (α) Εγγραφούν στα Γραφεία Εργασίας ως αιτητές εργασίας και να υποβληθούν ως υποψήφιοι για εργοδότηση σε γνωστοποιηµένες κενές θέσεις εργασίας. (β) Ενηµερωθούν για σχέδια/ προγράµµατα κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εµπειρίας και επιδοτούµενης απασχόλησης, και νοουµένου ότι πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση για συµµετοχή τους σ αυτά (όπως σχέδια/ προγράµµατα του Τµήµατος Εργασίας, του Κέντρου Παραγωγικότητας, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού, του Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, κ.α.). (γ) Επωφεληθούν των υπηρεσιών εξατοµικευµένης προσέγγισης, δηλαδή εξειδικευµένων υπηρεσιών από Συµβούλους Απασχόλησης για στήριξη των αιτητών εργασίας για ένταξη, επανένταξη και παραµονή σε κατάλληλες θέσεις εργασίας. (δ) Αξιοποιήσουν τις δυνατότητες/ ευκαιρίες που παρέχονται για εξεύρεση εργασίας µέσω του ιαδικτυακού Συστήµατος της ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (www.pescps.dl.mlsi.gov.cy). Σηµειώνεται επίσης ότι, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αποδήµων/ επαναπατρισθέντων έχουν οριστεί στα Γραφεία Εργασίας συγκεκριµένοι Λειτουργοί ως υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση τους. Στους Κύπριους απόδηµους που επικοινωνούν µε το Τµήµα Εργασίας τηλεφωνικώς, γραπτώς ή και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, παρέχεται ενηµέρωση για τις ευκαιρίες απασχόλησης τους στην Κύπρο και τις υπηρεσίες και διευκολύνσεις που παρέχει το Τµήµα για σκοπούς

6 επαγγελµατικής αποκατάστασης τους (περιλαµβανοµένου και του ιαδικτυακού Συστήµατος της ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης). Ειδικότερα, οι απόδηµοι Κύπριοι που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για εγκατάσταση στην Κύπρο και εξεύρεση εργασίας, µπορούν να εγγραφούν στο µηχανογραφηµένο µητρώο του Τµήµατος Εργασίας ως αιτητές εργασίας. Για τον σκοπό αυτό οι ενδιαφερόµενοι απόδηµοι συµπληρώνουν το έντυπο «Αίτηση από Κύπριους που διαµένουν στο εξωτερικό για απασχόληση στην Κύπρο» το οποίο µπορούν να προµηθευτούν είτε υπό το Τµήµα Εργασίας είτε να το εκτυπώσουν υπό την Ιστοσελίδα του Τµήµατος Εργασίας (www.mlsi.gov.cy/dl) από την ενότητα «Έντυπα/ Αιτήσεις». Σηµειώνεται ότι στο παρόν στάδιο, λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην οικονοµία της Κύπρου και στην αγορά εργασίας της, οι προοπτικές απασχόλησης των νέων επιστηµόνων είναι πολύ περιορισµένες. Ως εκ τούτου, οι πτυχιούχοι, όπως και όλοι οι άνεργοι, συµβουλεύονται να αξιοποιούν κάθε κατάλληλη ευκαιρία απασχόλησης, επιδοτούµενης απασχόλησης ή και κατάρτισης/ εξειδίκευσης που εντοπίζουν ή τους προτείνεται. IV. Εισηγήσεις για εθελοντική συµµετοχή στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων των απόδηµων Κυπρίων (αφορά στο σηµείο 4.2) Το Υπουργείο Εργασίας απάντησε ότι οποιοσδήποτε υποχρεωτικά ασφαλισµένος, µισθωτός ή αυτοτελώς ασφαλισµένος εργαζόµενος, παύσει να εργάζεται, έχει δικαίωµα να ζητήσει να συνεχίσει την ασφάλιση του πάνω σε προαιρετική βάση. Για να δικαιούται όµως να ασφαλιστεί προαιρετικά θα πρέπει να έχει πληρώσει εισφορές πάνω σε αποδοχές που στο σύνολο τους να µην είναι λιγότερες από τις ετήσιες βασικές ασφαλιστέες αποδοχές. Συνεπώς όσοι απόδηµοι (ανεξάρτητα σε ποια χώρα κατοικούν) έχουν ασφαλιστεί στην Κύπρο για τουλάχιστον ένα χρόνο, δικαιούνται να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στο Ταµείο για σκοπούς θεµελίωσης δικαιώµατος σε σύνταξη. V. Εισηγήσεις για αναγνώριση στρατιωτικής θητείας στην Εθνική Φρουρά ως συντάξιµου χρόνου στην Ελλάδα (αφορά στο σηµείο 4.7) Το Υπουργείο Εργασίας απάντησε ότι σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας στις Ελληνικές Ένοπλες υνάµεις και σε συµµαχικό στρατό, αναγνωρίζεται από τους ασφαλιστικούς φορείς στην Ελλάδα ως συντάξιµος (µε εξαγορά χρόνου) µε υποβολή Πιστοποιητικού Τύπου Α που εκδίδουν τα στρατολογικά γραφεία στην Ελλάδα. Το πιστοποιητικό τύπου Α για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά εκδίδεται από τα στρατολογικά γραφεία στην Ελλάδα µόνο σε άτοµα που έχουν Ελληνική Υπηκοότητα και είναι κάτω των 45 χρόνων (έτος στο οποίο σταµατά η στρατολογική παρακολούθηση). Οι Κύπριοι που δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα που έχουν υπερβεί το 45 ο έτος δεν µπορούν να εξασφαλίσουν το πιστοποιητικό τύπου Α για να αναγνωριστεί η θητεία τους στην Εθνική Φρουρά ως συντάξιµος χρόνος.

7 Το θέµα τέθηκε µεταξύ των αρµοδίων Υπουργείων προς εξέταση και ζητήθηκε από τον πρέσβη της ηµοκρατίας στην Αθήνα η παρακολούθηση και περαιτέρω προώθηση του αιτήµατος. 6) Προβλήµατα Επανασύνδεσης και Επαφής µε την Κύπρο I. Εισηγήσεις για Αεροµεταφορές Το Υπουργείο Οικονοµικών αναφορικά µε την εισήγηση για καθιέρωση ενός ετήσιου οικογενειακού αεροπορικού ναύλου, τοποθετήθηκε ότι θεωρείται πολύ δαπανηρό την ώρα που οι Κυπριακές Αερογραµµές προσπαθούν να επιβιώσουν και συνεπώς τα πραγµατικά περιθώρια επιδότησης ενός αεροπορικού ναύλου είναι για την ώρα ανύπαρκτα. Επιπλέον το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων απάντησε ότι το Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας δεν έχει αρµοδιότητα στη ρύθµιση των αεροπορικών ναύλων. Ειδικά εντός της ΕΕ ισχύει το κεκτηµένο όπου η κάθε κοινοτική αεροπορική εταιρεία δύναται να εκτελεί δροµολόγια από οποιαδήποτε σηµεία. Η εκτέλεση ενός δροµολογίου επαφίεται στις εταιρείες και η αξιολόγηση του γίνεται σύµφωνα µε την στρατηγική των εταιρειών. II. Εισηγήσεις για Εµπορική Ναυτιλία Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων τοποθετήθηκε ότι η µη ύπαρξη τακτικής ναυτιλιακής γραµµής η οποία να παρέχει τη δυνατότητα µεταφοράς δια θαλάσσης επιβατών, µε ή χωρίς τα οχήµατα τους, από την Κύπρο προς και από την Ελλάδα και τις άλλες Μεσογειακές χώρες ευρύτερα, είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί εδώ και καιρό το Υπουργείο. Όπως είναι γνωστό, η λειτουργία της γραµµής αυτής είχε καταστεί οικονοµικά ασύµφορη για τους πλοιοκτήτες επιβατικών πλοίων λόγω της µειωµένης επιβατικής κίνησης µεταξύ των λιµανιών Λεµεσού και Πειραιά. Ενώ υπήρχε κάποια ζήτηση κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών, κατά τη διάρκεια του χειµώνα αυτή εκµηδενίζεται µε αποτέλεσµα να καθίσταται η γραµµή ζηµιογόνα. Επίσης, η ναυτιλιακή σύνδεση της Λεµεσού, που υπήρχε στο παρελθόν, µε τη Χάιφα και το Πορτ Σαΐτ, σε συνδυασµό µε οργανωµένες εκδροµές στο Ισραήλ ή/και στην Αίγυπτο που προσφέρονταν και συνέβαλλαν στην οικονοµική βιωσιµότητα της γραµµής Λεµεσού προς και από Πειραιά, δεν υφίσταται πλέον. Η µείωση στις τιµές των αεροπορικών εισιτηρίων, σε συνδυασµό µε τη σχετικά µακρά διάρκεια του θαλάσσιου ταξιδίου προς και από τον Πειραιά (γύρω στις 30 ώρες), συνέβαλαν, επίσης, αρνητικά στη ζήτηση για µεταφορά επιβατών δια θαλάσσης. Συνεπώς, η διακοπή και µη παροχή της θαλάσσιας σύνδεσης της Κύπρου µε άλλες χώρες της Μεσογείου οφείλεται κυρίως στην έλλειψη επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες ενόψει του γεγονότος ότι η γραµµή δεν είναι οικονοµικά βιώσιµη και όχι στην επιβολή οποιασδήποτε µορφής αδειοδότησης. Κατανοώντας, όµως, το πρόβληµα έλλειψης της θαλάσσιας σύνδεσης της Κύπρου ιδιαίτερα µε την Ελλάδα, και λαµβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες επιδότησης της γραµµής τόσο από

8 κοινοτικούς πόρους όσο και από την ηµοκρατία, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει προβεί στη µελέτη εναλλακτικών µέτρων απάµβλυνσης του προβλήµατος. Συγκεκριµένα, τα εµπορικά οχηµαταγωγά πλοία τα οποία εκτελούν τακτικά δροµολόγια από και προς την Ελλάδα και Ισραήλ, που εξυπηρετούν πρωτίστως τη διακίνηση οχηµάτων, φορτηγών και εµπορευµάτων, έχουν τη δυνατότητα, εάν οι πλοιοκτήτες το επιθυµούν, να µεταφέρουν µέχρι 12 επιβάτες. Με την εναλλακτική αυτή λύση καθίσταται πλέον εφικτή η µετάβαση πολιτών, που δεν έχουν σχέση µε το φορτίο, από και προς την Ελλάδα, ιδιαίτερα όλων όσων αντιµετωπίζουν πρόβληµα αεροφοβίας και δεν είχαν καµιά άλλη επιλογή πέραν του αεροπλάνου για να ταξιδέψουν εκτός Κύπρου. Παράλληλα, διερευνάται, από ταξιδιωτικούς πράκτορες, η δυνατότητα πώλησης θέσεων στα κρουαζιερόπλοια που εκτελούν δροµολόγια κατά τη θερινή περίοδο από την Κύπρο µε προορισµούς στην Ελλάδα, χωρίς να χρειαστεί να συµµετέχουν σε κρουαζιέρα και παρέχοντας τη δυνατότητα αποβίβασης σε ένα από τα νησιά της Ελλάδας. Για την εφαρµογή της πρότασης αυτής, εκτός από τις αρνητικές οικονοµικές πτυχές για τον πλοιοκτήτη, πρέπει να ξεπεραστούν, σε συνεργασία µε τις Ελληνικές Αρχές, - κάποιες διαδικαστικές δυσκολίες. 7) Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη Τοποθέτηση Υπουργείου Υγείας Το Υπουργείο Υγείας παρέχει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε όλους τους Κύπριους επαναπατρισθέντες υπό τους ίδιους όρους που παρέχεται και στους υπόλοιπους πολίτες (νοουµένου ότι δεν διαθέτουν ασφάλιση από άλλο Κράτος Μέλος). Για τη διεκδίκηση παροχών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, οι Κύπριοι επαναπατρισθέντες και τα µέλη της οικογένειάς τους πρέπει να αποταθούν σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, συµπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον επαναπατρισµό τους. Πληροφορίες αναφορικά µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στην Κύπρο παρέχεται τόσο από τις Κρατικές Υπηρεσίες όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα. Οι Κρατικές Ιατρικές Υπηρεσίες παρέχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε οποιονδήποτε επιλέξει τα Κρατικά Νοσηλευτήρια για τη νοσηλεία του. Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη παρέχεται από τις Κρατικές Ιατρικές Υπηρεσίες σε οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας εκ των συζύγων έχει καταβάλει εισφορές σε ασφαλιστέες απολαβές ή/και έχουν λογιστεί υπέρ τους εξοµοιούµενες περίοδοι ασφάλισης τουλάχιστον για τρία (3) συνολικά έτη. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να πληρούν κάποια εισοδηµατικά ή/και άλλα κριτήρια. Οι µη δικαιούχοι ασθενείς πληρώνουν προκαθορισµένα τέλη τα οποία αναθεωρούνται κατά καιρούς.

9 Οι ασθενείς που αποτείνονται στον ιδιωτικό τοµέα για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη πληρώνουν οι ίδιοι το κόστος. Κάποιες οµάδες καλύπτονται από Ταµεία υγείας συντεχνιών ή εργοδοτών. Τα Ταµεία αυτά παρέχουν πλήρη ή µερική κάλυψη των εξόδων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των µελών τους. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) εφαρµόζονται οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί βάσει των οποίων προσφέρονται παροχές σε είδος για τη διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης ασθενών και διασυνοριακών εργαζοµένων. Βάσει των ευρωπαϊκών Κανονισµών, παρέχεται ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στην Κύπρο σε πολίτες κρατών-µελών της Ε.Ε. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι αντίστοιχες µε αυτές που παρέχονται στους Κύπριους πολίτες και ισχύουν σε όλα τα Κρατικά Νοσηλευτήρια. Για να εξασφαλίσουν δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στην Κύπρο, οι πολίτες της Ε.Ε. και του ΕΟΧ πρέπει αρχικά να είναι κάτοχοι κατάλληλου εγγράφου εξουσιοδότησης ή Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) από το κράτος µέλος προέλευσής τους. Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στα Τµήµατα Ατυχηµάτων και Επειγόντων των Κρατικών Νοσοκοµείων παρέχεται καταβάλλοντας το τέλος των 10,00 σε όλους όσους την έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από υπηκοότητα ή εισοδηµατικά κριτήρια. Ωστόσο, αν η κατάσταση τους απαιτεί νοσοκοµειακή περίθαλψη, θα πρέπει να καταβληθούν τα ανάλογα νοσήλια.

10 Σηµεία Επαφής διαφόρων Υπουργείων/Υπηρεσιών Παρατίθενται τα σηµεία επικοινωνίας που αφορούν στοιχεία λειτουργών σε διάφορα υπουργεία/υπηρεσίες για θέµατα αποδήµων/επαναπατρισθέντων ως πιο κάτω: Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Σπύρος Σιακίδης τηλέφωνο , ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Υπουργείο Υγείας, κ. Σωτήρης Στρατής τηλ , ηλ.ταχ. και σε περίπτωση κωλύµατος, η κα Ρέα Νάπα Κουρτελλή τηλ και ο κ. Μάριος Κυριάκου τηλ Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, η κα Μαίρη Ζηντίλη, τηλ , τηλεοµοιότυπο και ηλ. ταχ. Υπουργείο Άµυνας, η κα Ευριδίκη Ζησίµου (Τµήµα Στρατολογίας) τηλ , τηλεοµοιότυπο , ο κος Τάσος Ασπρόφτας ( /νση Στρατολογίας ΓΕΕΦ) τηλ , τηλεοµοιότυπο , ο κ. Σπύρος Κωνσταντινίδης (Άδειες Εξόδου) τηλ τηλεοµοιότυπο , η κα Νίκη ηµητριάδου (Απαλλαγές Μόνιµων Κατοίκων Εξωτερικού) τηλ τηλεοµοιότυπο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η κα Μαρία Κρίγκου τηλ και ο κ. Λούκας Κερίµης τηλ Για το Τµήµα Εργασίας η κα Έλλη Νικολάου Επισυνάπτεται επίσης κατάλογος (Παράρτηµα Ι) µε τους κατά τόπο/επαρχία υπεύθυνους (σηµεία επαφής). Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, ο κ. Ευτύχιος Χατζηχριστοδούλου τηλ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, η κα Μαρία Αναστασιάδου (διοικητικός τοµέας) τηλ και άλλοι λειτουργοί που επισυνάπτονται σε κατάλογο (Παράρτηµα ΙΙ). Τµήµα Τελωνείων, η κα Αναστασίου Παναγιώτα τηλ Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας, η κα Χριστίνα Πάτσιου τηλ

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Κύπρο Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονοµικών Παιδείας και Πολιτισµού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Φεβρουάριος 2011 2 η Πρόσκληση www.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ιούνιος 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποίηση των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010.

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Αθήνα, 8 Απριλίου 2010 Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια.

Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ EΚΘΕΣΗ Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια. Αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης - Προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης ρ Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη ρ Ερίκ Γκαζόν Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Χαιρετισμός Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς ανάπτυξη δεν έρχεται η ανάκαμψη

Χωρίς ανάπτυξη δεν έρχεται η ανάκαμψη ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 290 Aπρίλιος 2012 Έντονες ανησυχίες ΚΕΒΕ για την οικονομία Χωρίς ανάπτυξη δεν έρχεται η ανάκαμψη Την έντονη ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων. Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων. Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Φάττα Μαρίνα ΑΕΜ: 863 ΑΠΡΙΛΗΣ 2008. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης Αθανάσιος

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Φάττα Μαρίνα ΑΕΜ: 863 ΑΠΡΙΛΗΣ 2008. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης Αθανάσιος Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Φάττα Μαρίνα ΑΕΜ: 863 ΑΠΡΙΛΗΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Τµήµα Ελέγχου Συναλλάγµατος και Ξένων Επενδύσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ÐñïôÜóåéò ãéá Âéþóéìç & ÁíôáãùíéóôéêÞ ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÊÔÏÐËÏÚÁ EEA ÅÅÁ ÅÍÙÓÇ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÊÔÏÐËÏÚÁÓ

ÐñïôÜóåéò ãéá Âéþóéìç & ÁíôáãùíéóôéêÞ ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÊÔÏÐËÏÚÁ EEA ÅÅÁ ÅÍÙÓÇ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÊÔÏÐËÏÚÁÓ ÐñïôÜóåéò ãéá Âéþóéìç & ÁíôáãùíéóôéêÞ ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÊÔÏÐËÏÚÁ EEA ÅÅÁ ÅÍÙÓÇ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÊÔÏÐËÏÚÁÓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΝΗΣΙΩΝ - Ο κοινοτικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

38-39 Πάφου Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με 39 διευκολύνσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ Προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ 40

38-39 Πάφου Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με 39 διευκολύνσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ Προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ 40 Ο Αντιρευματικός ύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 από μια ομάδα Ρευματοπαθών με κύριο σκοπό την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από τις διάφορες μορφές ρευματοπαθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του ΚΕΒΕ Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης

Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του ΚΕΒΕ Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 304 Σεπτέμβριος-Oκτώβριος 2013 Σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση Το ΚΕΒΕ στην πρώτη γραμμή για προσέλκυση ξένων επενδύσεων Σ την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, KΩΔΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, KΩΔΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, KΩΔΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (e-οικοσ ΝΑΥΤΟΥ)>>

ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (e-οικοσ ΝΑΥΤΟΥ)>> ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων με τη στήριξη του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και (Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Εγκύκλιος επί των σχετικών διατάξεων του Ν.2874/2000 που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Σλοβακία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΒΕ: Έντονες ανησυχίες για τις εργασιακές ανισότητες Μ

ΚΕΒΕ: Έντονες ανησυχίες για τις εργασιακές ανισότητες Μ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 303 Ioύλιος-Αύγουστος 2013 Oι δύο ταχύτητες εργαζομένων και η αδράνεια της Πολιτείας ΚΕΒΕ: Έντονες ανησυχίες για

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις 26_Layout 2 9/1/13 7:16 μ.μ. Page 1 S W E N ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 26 ΕΠ ΙΜ ΕΛΗ ΤΗΡΙ Ο Φ Θ ΙΩΤΙ ΔΑ Σ/Ο Θ ΩΝΟ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσανατολισμού

Προγράμματα Προσανατολισμού Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Οδηγός για: - Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες - Άτομα με Επικουρική Προστασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα ελάχιστου εισοδήµατος

Προγράµµατα ελάχιστου εισοδήµατος www.peer-review-social-inclusion.eu Κύπρος Προγράµµατα ελάχιστου εισοδήµατος Μια µελέτη εθνικών πολιτικών Πάνος Πασιαρδής Πανεπιστήµιο Κύπρου µε την υποστήριξη της Μαρίας Ανδρέου Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΑΘΗΝΑ 2005 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2003-2004...4

Διαβάστε περισσότερα