Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2"

Transcript

1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος E: Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 Παρουσίαση Χρήστος Σιουλής ( ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. Ε2 ) Δικηγόρος Νομικοτεχνικός Σύμβουλος

2 - ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΜΕ ΤΙΣ η-υπογραφεσ??? Παρά τα 4+ χρόνια από την έκδοση της σχετικής Οδηγίας 99/93/ΕΚ, Παρά την θέσπιση σχετικών νομοθετικών & ρυθμιστικών πλαισίων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, Παρά την έως τώρα προτυποποίηση από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς (CEN-ETSI),( Παρά την επιτακτική ανάγκη για την πιστοποίηση της προέλευσης και την εξασφάλιση της ακεραιότητας των ηλεκτρονικών δεδομένων σε όλες τις εφαρμογές «ηλεκτρονικού επιχειρείν», Παρά τους σχεδιασμούς και τις επενδύσεις και που έχουν γίνει για την παροχή σχετικών υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών, εξακολουθούν, ακόμη, να υπάρχουν πολυσύνθετα τεχνικά, νομικά-θεσμικά & πρακτικά προβλήματα, τα οποία επιφέρουν: Έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των σχετικών προϊόντων & υπηρεσιών, Ασάφεια ως προς τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την έγκυρη χρήση των η-υπογραφών Ανασφάλεια και διστακτικότητα της σχετικής αγοράς για περαιτέρω επενδύσεις Μη ύπαρξη πιστοποιημένων («διαπίστωση») «προϊόντων ηλεκτρονικών υπογραφών» Έλλειψη προσανατολισμού και υποδομής για την εποπτεία & διαπίστευση των ΠΥΠ Σύγχυση, πλημμελή ενημέρωση και έλλειψη κλίματος εμπιστοσύνης των χρηστών

3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΕ Ε2 Στα πλαίσια των εργασιών της ΟΕ Ε2 συζητήθηκαν και αναλύθηκαν μερικά από τα προβλήματα αυτά, τα οποία σχετίζονται με: Α. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Β. ΑΣΑΦΕΙΕΣ & ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Γ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΧΡΗΣΗ η-υπογραφων ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

4 Α1: Πολλές διαφορετικές χρήσεις των ίδιων κλειδιών! Περιορισμοί χρήσης με πεδίο Key Usage πιστοποιητικού (IETF RFC 2459/3280) «αναγνωρισμένες» ηλεκτρονικές υπογραφές για τη μη αποκήρυξη βούλησης [nonrepudiation] υπογραφές «ταυτοποίησης» (client ή server identification) [digitalsignature] υπογραφές «αυθεντικότητας» διακινούμενων δεδομένων (π.χ. secure ) [digitalsignature] υπογραφή «αυθεντικότητας» εκτελέσιμου κώδικα (software)( υπολογιστών [digitalsignature] Α. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ υπογραφή «πιστοποιητικών δημοσίων κλειδιών» [KeyCertSign] υπογραφή «CRL» [crlsign] απλή «κρυπτογράφηση δεδομένων» [dataenciperment] κρυπτογράφηση/ανταλλαγή άλλων κρυπτογραφικών κλειδιών [keyenciperment/keyagreement] Πρόβλημα: Πολλαπλές εφαρμογές της τιμής digitasignature Περιορισμός: Αποκλειστικότητα τιμής nonrepudiation nonrepudiation (CEN CWA KM 3.4) Λύση: Παράλληλη χρήση σαφών «Πολιτικών«Πιστοποιητικού»

5 Α. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Α2: Ευπάθεια αλγορίθμων/διαχρονική ισχύς η-υπογραφών Τεχνολογική απαξίωση κρυπτ. αλγορίθμων -> Περιορισμένη διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού Επιπλέον: Περίπτωση έκτακτης ανάκλησης ισχύος πιστοποιητικού (π.χ. λόγω έκθεσης) Πρόβλημα: -Ήταν σε ισχύ το πιστοποιητικό τη στιγμή της υπογραφής? Λύσεις: A) Χρονοσήμανση, Β) Ασφαλής αρχειοθέτηση από ΕΤΟ Α3: Μέθοδος πιστοποίησης ιδιοτήτων των υποκειμένων Η ιδιότητα ιδιότητα του υπογράφοντα είναι πολλές φορές σημαντική για το κύρος της υπογραφής Ευελιξία στην επίκληση ιδιότητας, πιστοποίηση πρόσκαιρων ρόλων, εξουσιοδοτήσεις, κ.ά. Περιπτώσεις: A) Χρήση «αφιερωμένων«αφιερωμένων»» κλειδιών & πιστοποιητικών, Β) Χρήση πρόσθετων «πιστοποιητικών«ιδιοτήτων» (attribute certificates attribute certificates RFC 3281)

6 Α. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Α4: Ανάγκη πρόσβασης σε πληροφορίες ανάκλησης Περιοδική ενημέρωση πληροφοριών ανάκλησης (CRLs)( -> Αναγκαστική Περίοδος χάριτος Έλεγχος ανάκλησης σε όλη την αλυσίδα εμπιστοσύνης, πιστοποιητικά ιδιοτήτων,, κ.ά. Εναλλακτικές λύσεις: Online Certificate Status Protocol (OCSP) / Validation Service Α5: Λογισμικό δημιουργίας & επαλήθευσης η-υπογραφών Απαιτήσεις συνεργασίας με πληθώρα εναλλακτικών μεθόδων διαλειτουργικότητα? Διαχείριση πολλαπλών υπογραφών, πιστοποιητικών ιδιοτήτων, α.δ.δ.υ., κ.ά. Πολύγλωσσο, άντληση-εμφάνιση πληροφοριών Πολιτικής Πιστοποιητικού/Υπογραφής, κ.ά. Προϋπόθεση: Τυποποίηση-παραμετροποίηση των στοιχείων τεκμηρίωσης μιας η-υπογραφής

7 Β. ΑΣΑΦΕΙΕΣ & ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Β1: «Αναγνωρισμένες» η-υπογραφές «ταυτοποίησης»? Προοίμ. 20: «τα πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιούνται για επιβεβαίωση ταυτότητας» EESSI (CWA ): δεν αναγνωρίζει (πλέον) την υπογραφή ταυτοποίησης ως υπογραφή υπογραφή! Ακόμη παραπέρα: «αναγνωρισμένα πιστοποιητικά» αποκλειστικά για κρυπτογράφηση??? Άποψη: Ναι,, αφού η αναγνώριση αφορά κυρίως ευθύνες & δεσμεύσεις του Εκδότη, (αρκεί -παράλληλα- να γίνεται σωστή χρήση πεδίου Key Usage & Πολιτικής!) Β2: Έλλειψη αναφοράς σε σημαντικά συναφή θέματα Ποιο το κύρος μιας υπογραφής ταυτοποίησης? (όπου( υπογράφονται άγνωστα δεδομένα) Δεν ρυθμίζονται υπηρεσίες χρονοσήμανσης & αρχειοθέτησης η-εγγράφων (notary( service) Ανάγκη συμπλήρωσης θεσμικού πλαισίου σχετικά με: Α) ηλεκτρονικές ταυτότητες Β) εγκυρότητα ηλεκτρονικών εγγράφων

8 Γ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ1: Τυποποίηση «Πολιτικών (έκδοσης) Πιστοποιητικού» Βάση οι 5 Πολιτικές Πιστοποιητικών από τα ETSI TS & TS Περαιτέρω εξειδίκευση σε profile profile πιστοποιητικών & πολιτική ονομασίας υποκειμένων Άλλα ζητήματα: Διαδικασίες ανάκλησης-ανανέωσης, τρόποι δημοσίευσης Καταλόγων, κ.ά. Ζητούμενο: Η υιοθέτηση κοινών Πολιτικών (έκδοσης) Πιστοποιητικών από τους ΠΥΠ ή/και η κήρυξη ισοδυναμίας μεταξύ των εφαρμοζόμενων Πολιτικών των ΠΥΠ Γ2: Τυποποίηση «Κλάσεων» ως προς τα όρια συναλλαγών Οι υφιστάμενες «κλάσεις» (από ΠΥΠ τρίτων χωρών ) ΔΕΝ έχουν νόημα σήμερα στην ΕΕ! Αντιθέτως, οι «κλάσεις» πρέπει να αντιστοιχούν σε τυποποιημένα επιτρ. όρια συναλλαγών Πρόταση: Δημιουργία κοινού συστήματος Κλάσεων από τους ΠΥΠ στην Ελλάδα (π.χ. Κλάση 0=Demo, Κλάση 1=χωρίς οικονομικές συναλλαγές, Κλάση 2=έως 1000, κλπ)

9 Δ. ΧΡΗΣΗ η-υπογραφων ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Δ1: Χρήση των η-υπογραφών στον Δημόσιο Τομέα (e-government)( Υποχρέωση αντικειμενικής αποδοχής υπηρεσιών πιστοποίησης από την αγορά (ά. 3 7 Οδ) Ελλιπής-προβληματική νομοθεσία (π.δ. 342/02) προσπάθεια θετικής ερμηνείας της Συμπέρασμα: Ανάγκη διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών / Ενιαία Πολιτική η-υπογραφής Δ2: Χρήση η-υπογραφών στον Τραπεζικό τομέα Εξασφάλιση e-banking ηλεκτρονική υπογραφή εντολών νέα προϊόντα (e-e-επιταγές) Διαφορετικές υποδομές-ανάγκες. Επιλογή κλειστού ή ανοικτού συστήματος Πολιτική/Κλάση με υψηλά όρια συναλλαγών Ευθύνη του ΠΥΠ έναντι των Τραπεζών Προτάσεις: Α) Ικανοποίηση ιδιαίτερων αναγκών ταυτοποίησης με έκδοση ειδικών πρόσθετων πιστοποιητικών ιδιοτήτων από τη Τράπεζα προς το πιστοποιητικό του πελάτη της Β) Προσδιορισμός κατάλληλων Κλάσεων πιστοποιητικών σε συνεργασία με τους ΠΥΠ

10 Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ε1: Επαρκή & κατανοητή πληροφόρηση των όρων χρήσης Ικανοποίηση με: Τυποποίηση Συμβάσεων & Πολιτικών/Πρακτικών για εύκολη άντληση & σύγκριση όρων Ε2: Έλεγχο στη χρήση των προσωπικών δεδομένων του Πρόταση: Χρήση ψευδώνυμων πιστοποιητικών,, με επιλεκτική επισύναψη πρόσθετων προσωπικών στοιχείων όπου απαιτείται, μέσω πιστοποιητικών ιδιοτήτων Ε3: Μικρό αριθμό απαραίτητων (φορέων) η-υπογραφών του Ένα παράδειγμα: 1 για οικονομικές/τραπεζικές συναλλαγές, 1 για ιατρική-κοινωνική ασφάλιση, 1 ως ταυτότητα/διαβατήριο, 1 για επαγγελματική χρήση, 1 (ψευδώνυμο?) για προσωπικές-κοινωνικές συναλλαγές κ.ο.κ.

11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ! Ευχαριστώ, Χρήστος Σιουλής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΤΕΧΝΙΚΗ & ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΤΕΧΝΙΚΗ & ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΤΕΧΝΙΚΗ & ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Νικόλαος Βολακάκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάπτυξη υποδομής δημοσίου κλειδιού για τις ανάγκες του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Τίτλος Μελέτης: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές, την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης και την Εθελοντική ιαπίστευση.

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές, την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης και την Εθελοντική ιαπίστευση. Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές, την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης και την Εθελοντική ιαπίστευση. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Μαρούσι, 15-01-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/017 ΑΠΟΦΑΣΗ Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Τίτλος ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ( www.pki.auth.gr ) Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE BYTE General CA ΠΠ (CP) Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) Υπεύθυνος του Έργου: Έμπιστη Αρχή BYTE Στοιχεία της ΑΠ: Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA)

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας/ Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Υ ππ οο δδ οο μμ ήή Δηη μμ οο σσ ί οο υυ Κ λλ εε ι δδ ι οο ύύ ( PP uu bb l i cc K ee yy II nn f

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Έκδοση 3.8.3 Ημερομηνία Εφαρμογής: 1 Ιουνίου 2012 ΑΝΤΑΚΟΜ Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακές υπογραφές»

«Ψηφιακές υπογραφές» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Ψηφιακές υπογραφές» Πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας Χρυσοπούλου Ελένης (Α.Μ. 02/07) Επιβλέπων Καθηγητής: Στεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA)

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας/ Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Υ ππ οο δδ οο μή Δημ οο σσ ί οο υυ Κ λλ εε ι δδ ι οο ύύ (( P uu bb l i cc K ee yy II nn ff rr aa

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E.

Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E. Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E. (ADACOΜ Qualified Certificates CA Certification Practice Statement) Σε Υποστήριξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Mobile Banking: Η χρήση της υπηρεσίας στην Ελλάδα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Επιμέλεια: Υπεύθυνος Καθηγητής: Καργίδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

«ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ». ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΝΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος... 1 2. Μέθοδοι ηλεκτρονικής ψηφοφορίας...2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 799 9 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232 Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πι στοποίησης του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος. Πελάτης HARICA. Προς. Ημερομηνία. Αναφορά ελέγχου διαδικασιών λειτουργίας της HARICA. Σελίδα 1 από 11

Τίτλος. Πελάτης HARICA. Προς. Ημερομηνία. Αναφορά ελέγχου διαδικασιών λειτουργίας της HARICA. Σελίδα 1 από 11 Τίτλος ΑΝΑΦΟΡΑΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΗΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης HARICA ( www.harica.gr ) Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΟ Ημερομηνία 18 Μαρτίου 2011 Σελίδα 1 από 11 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ Ειδική Έκθεση: «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» ΕΚ ΟΣΗ 1 η Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ταυτότητα πολιτών και επιλογές πολιτικής & υποδομών η Ευρωπαϊκή εμπειρία

Ηλεκτρονική ταυτότητα πολιτών και επιλογές πολιτικής & υποδομών η Ευρωπαϊκή εμπειρία Ηλεκτρονική ταυτότητα πολιτών και επιλογές πολιτικής & υποδομών η Ευρωπαϊκή εμπειρία Ιούνιος 2010 «Ηλεκτρονική ταυτότητα πολιτών και επιλογές πολιτικής & υποδομών η Ευρωπαϊκή εμπειρία» Δρ Α. Κουντζέρης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όρος Audit Service Authrizatin Back-ffice Clear Text Cnfidentiality Credential Digital Certificate Frnt-Office Impact Intranet One-Time

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Μ.Σ.) Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s Φοιτήτρια: Μπεκίρη Αλκέτα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Η ηλεκτρονική τιμολόγηση στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα