ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης Κωδικός Έργου: ΚΡ_22 ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 04 Π04 Σχεδιασµός δικτύου πρόσβασης για τη λήψη πολυµεσικών και ιαδικτυακών υπηρεσιών ενηµέρωσης Έκδοση Τελική Σελίδα 1 από 37

2 Συγγραφείς: Φορείς: Έκδοση: Μήνας Παράδοσης: ρ. Ευάγγελος Πάλλης ρ. Χαράλαµπος Μάντακας ρ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος Γεώργιος Μαστοράκης Ευάγγελος Μαρκάκης Ανάργυρος Σιδέρης ΚΤΕ Κρήτης Τελική Μ6 Ηµεροµηνία Παράδοσης: 04/01/07 Ενότητα Εργασίας: ΕΕ2 Copyright Κοινοπραξία ΠΑΣΙΦΑΗ, 2006 Έκδοση Τελική Σελίδα 2 από 37

3 Η κοινοπραξία του ΠΑΣΙΦΑΗ αποτελείται από: Εµπλοκή στο Έργο* Φορέας Συντοµογραφία Φορέα Περιφέρεια Α Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης KTE Κρήτη Σ ΤΕΧΝΕΤΡΟΠΙΑ ΕΠΕ ΤΝΕΤ Κρήτη Σ Ίκαρος Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις Α.Ε. Κρήτη TV CTV Κρήτη *Α = Ανάδοχος Σ = Συνεργαζόµενος Έκδοση Τελική Σελίδα 3 από 37

4 Ιστορικό Παραδοτέου Ηµεροµηνία Έκδοση Φορέας Περιγραφή Έκδοσης 10/09/06 Προσχέδιο v0.1 ΚΤΕ ηµιουργία Εγγράφου Σχεδιασµός ικτύου Πρόσβασης 15/10/06 v0.7 ΚΤΕ Τεχνικές Προδιαγραφές - Συγγραφή Παραδοτέου 22/11/06 v1.3 ΚΤΕ Συγγραφή Παραδοτέου 29/12/06 Τελική ΚΤΕ Τελική Έκθεση Φορέα Έκδοση Τελική Σελίδα 4 από 37

5 Περίληψη Το παραδοτέο Π04 του έργου ΠΑ.Σ.Ι.Φ.Α.Η. αναφέρεται στο σχεδιασµό του δικτύου πρόσβασης της προτεινόµενης γενικής δικτυακής αρχιτεκτονικής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για την παροχή πολυµεσικού και ιαδικτυακού υλικού ενηµέρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος στους επισκέπτες αλλά και στους κατοίκους της πόλης του Ηρακλείου οι οποίοι θα βρίσκονται σε επιλεγµένα σηµεία. Έχουν µελετηθεί και καθορισθεί όλες οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τους ενδιάµεσους κόµβους διανοµής και το δίκτυο πρόσβασης της προτεινόµενης ευρυζωνικής µητροπολιτικής υποδοµής η οποία θα αξιοποιεί τη δυνατότητα του προτύπου DVB-T για τη δηµιουργία ενός δικτυακού κορµού που θα επιτρέπει τη διασύνδεση των κόµβων αυτών µέσα στην περιοχή εκποµπής. Στο παραδοτέο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι λειτουργικές µονάδες που αναφέρονται στη σχεδίαση των ενδιάµεσων κόµβων και της αλυσίδας λήψης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης καθώς και θέµατα σχετικά µε τα διαθέσιµα πρωτόκολλα ασύρµατης επικοινωνίας για τη δηµιουργία του δικτύου πρόσβασης, τα κατάλληλα κανάλια επιστροφής, τον εξοπλισµό των τελικών χρηστών (λήψη µονόδροµων υπηρεσιών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µε τη χρήση Set Top Box καρτών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για Η/Υ και αµφίδροµων υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος µέσω καρτών πρόσβασης IEEE b/g στο ασύρµατο δίκτυο των ενδιάµεσων κόµβων διανοµής), τους δέκτες και την αλυσίδα λήψης DVB-T καθώς και το πρότυπο διαδραστικότητας το οποίο θα αξιοποιηθεί στους κόµβους διανοµής για την παροχή των αµφίδροµων διαδικτυακών υπηρεσιών. Έκδοση Τελική Σελίδα 5 από 37

6 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Παραδοτέου Γενική Επισκόπηση ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρχιτεκτονική Ενδιάµεσων Κόµβων ιανοµής Κανάλια Επιστροφής ίκτυο Πρόσβασης Τελικών Χρηστών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξοπλισµός Τελικού Χρήστη Συσκευές Set-Top-Box Συσκευές λήψης DVB-T για Η/Υ Συσκευές λήψης IEEE b/g ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ασύρµατο δίκτυο πρόσβασης τελικών χρηστών Πλεονεκτήµατα ασύρµατου δικτύου πρόσβασης οµικά στοιχεία ασύρµατων δικτύων Ασύρµατα δίκτυα IEEE Φυσικό στρώµα του µε χρήση της τεχνικής ευρέως φάσµατος (Frequency Hopping, Direct Sequence) Αλυσίδα λήψης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης έκτης DVB-T Πρότυπο ιαδραστικότητας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...37 Έκδοση Τελική Σελίδα 6 από 37

7 Λίστα Σχηµάτων Σχήµα 1. Γενική Αρχιτεκτονική ικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης... 9 Σχήµα 2. Ενδιάµεσος Κόµβος ιανοµής µε Ασύρµατο Κανάλι Επιστροφής Σχήµα 3. Αρχιτεκτονική Ενδιάµεσου Κόµβου ιανοµής (Ασύρµατο Κανάλι Επιστροφής)..12 Σχήµα 4. Ενδιάµεσος Κόµβος ιανοµής µε Ενσύρµατο Κανάλι Επιστροφής Σχήµα 5. Αρχιτεκτονική Ενδιάµεσου Κόµβου ιανοµής (Ενσύρµατο Κανάλι Επιστροφής). 14 Σχήµα 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού ικτύου Πρόσβασης Σχήµα 7. Κεραίες UHF Σχήµα 8. έκτης DVB-T Σχήµα 9. Στοιχεία έκτη Σηµάτων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης Σχήµα 10. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Καρτών DVB-T Σχήµα 11. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Καρτών Ασύρµατου ικτύου Πρόσβασης Σχήµα 12. Πολυκατευθυντικές spread spectrum κεραίες: (α) οριζόντιας πόλωσης, (β) κάθετης πόλωσης Σχήµα 13. Μονοκατευθυντικές spread spectrum κεραίες (α) 22 beam width (β) 7,5 beam width Σχήµα 14. Λειτουργία WLAN µέσω των επιπέδων MAC και PHY Σχήµα 15. Σχηµατική Αναπαράσταση δύο BSS Σχήµα 16. Ad-hoc ίκτυο Σχήµα 17. Σύνδεση µέσω Access Points Σχήµα 18. ιασύνδεση µε Ενσύρµατο ίκτυο Σχήµα 19. Τεχνική Ευρέως Φάσµατος Σχήµα 20. Ακολουθία Μεταπήδησης Συχνότητας Σχήµα 21. Αλυσίδα Λήψης Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης Σχήµα 22. Συχνότητες UHF Σχήµα 23. Λειτουργικό ιάγραµµα έκτη DVB-T Σχήµα 24. Λειτουργικό ιάγραµµα έκτη DVB-T (Αποκωδικοποίηση Καναλιού) Σχήµα 25. Λειτουργικό ιάγραµµα έκτη Set-Top-Box Σχήµα 26. Πρότυπα Προδιαγραφών Καναλιού Επιστροφής Σχήµα 27. Μοντέλο Συστήµατος ιαδραστικότητας Έκδοση Τελική Σελίδα 7 από 37

8 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Παραδοτέου Ο σκοπός του παραδοτέου Π04 Σχεδιασµός δικτύου πρόσβασης για τη λήψη πολυµεσικών και είναι να παρουσιάσει το σχεδιασµό των ενδιάµεσων κόµβων διανοµής του προτεινόµενου δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για την παροχή των υπηρεσιών ενηµέρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος στους τελικούς χρήστες οι οποίοι θα βρίσκονται σε επιλεγµένα σηµεία στην πόλη του Ηρακλείου. 1.2 Γενική Επισκόπηση. Οι δυνατότητες της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης δε βρίσκουν µόνο εφαρµογή στη µετάδοση πολλαπλών ψηφιακών προγραµµάτων αλλά επεκτείνονται και σε σύγχρονες δικτυακές και διαδραστικές εφαρµογές όπως είναι η δικτύωση µίας περιοχής, η δηµιουργία ευρυζωνικών υποδοµών καθώς και η παροχή νέων υπηρεσιών δεδοµένων στους τελικούς χρήστες. Στο έργο ΠΑΣΙΦΑΗ θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τη δηµιουργία ενός δικτυακού κορµού στο Ηράκλειο ο οποίος θα επιτρέπει τη διασύνδεση ενδιάµεσων κόµβων διανοµής που θα προσφέρουν ταχεία πρόσβαση των επισκεπτών στις αµφίδροµες διαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης. Επιπλέον θα δοθεί έµφαση στην εξέταση καινοτόµων στοιχείων της τουριστικής προσφοράς της Κρήτης, των περιοχών µε ιδιαίτερο φυσικό κάλος των ιστορικών και θρησκευτικών µνηµείων και στη µελέτη για την υλοποίηση της προβολής των παραπάνω µέσω της προτεινόµενης πλατφόρµας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης µε στόχο τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη του νησιού κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σε πολλούς επισκέπτες αλλά και στους κατοίκους της πόλης του Ηρακλείου. Στο παραδοτέο αυτό παρουσιάζονται όλες οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που έχουν µελετηθεί για την υλοποίηση του δικτύου πρόσβασης των αµφίδροµων υπηρεσιών µέσω της τηλεοπτικής ροής µεταφοράς και των ενδιάµεσων κόµβων διανοµής στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΠΑΣΙΦΑΗ. Μελετήθηκαν θέµατα σχετικά µε τα πρωτόκολλα ασύρµατων δικτύων, τα κατάλληλα κανάλια επιστροφής, τον εξοπλισµό των τελικών χρηστών (παροχή υπηρεσιών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µε τη χρήση Set Top Box καρτών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος µέσω καρτών πρόσβασης στο ασύρµατο δίκτυο των ενδιάµεσων κόµβων διανοµής), τους δέκτες και την αλυσίδα λήψης DVB-T καθώς και το πρότυπο διαδραστικότητας το οποίο θα αξιοποιηθεί στους κόµβους διανοµής για την παροχή των αµφίδροµων υπηρεσιών. Έκδοση Τελική Σελίδα 8 από 37

9 2 ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η γενική αρχιτεκτονική του προτεινόµενου δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ (σχήµα 1) αποτελείται από δύο βασικά υποσυστήµατα: α) ένα κεντρικό σηµείο εκποµπής και β) δύο ενδιάµεσους κόµβους διανοµής (Cell Main Nodes, CMN) οι οποίοι βρίσκονται µέσα στην περιοχή κάλυψης. Ο σχεδιασµός του κεντρικού σηµείου εκποµπής παρουσιάζεται αναλυτικά στο παραδοτέο Π03 Σχεδιασµός και προσαρµογή γενικής αρχιτεκτονικής κεντρικού σηµείου εκποµπής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης ενώ σε αυτό το παραδοτέο παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασµός των ενδιάµεσων κόµβων διανοµής οι οποίοι θα βρίσκονται σε επιλεγµένα σηµεία µέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Εκποµπή UHF (DVB-T) Ενδιάµεσος Κόµβος ιανοµής (Ασύρµατο Κανάλι Επιστροφής) Κεντρικό Σηµείο Εκποµπής Περιοχή Εκποµπής DVB-T Περιοχή Ασύρµατου ικτύου Υπόµνηµα Ασύρµατο κανάλι επιστροφής Εκποµπή DVB-T Περιοχή εκποµπής Κεραία Λήψης UHF Ενδιάµεσος Κόµβος ιανοµής (Ενσύρµατο Κανάλι Επιστροφής) Περιοχή Ασύρµατου ικτύου Κανάλι επιστροφής PSTN Σχήµα 1. Γενική Αρχιτεκτονική ικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης Έκδοση Τελική Σελίδα 9 από 37

10 Κάθε ενδιάµεσος κόµβος θα δίνει τη δυνατότητα σε έναν αριθµό τελικών χρηστών (γεωγραφικά κοντά στον κόµβο) να έχουν πρόσβαση στις ιαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος που θα προσφέρονται από το προτεινόµενο δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες θα ενθυλακώνονται µέσα στο κοινό ψηφιακό µπουκέτο και θα µεταδίδονται σε όλη την περιοχή εκποµπής µαζί µε τα πολλαπλά ψηφιακά τηλεοπτικά προγράµµατα σε µία κοινή ροή µεταφοράς η οποία σχηµατίζει το τελικό τηλεοπτικό µπουκέτο. Η εκποµπή του µπουκέτου θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρότυπο DVB-T και κάθε τελικός χρήστης θα λαµβάνει τις κατάλληλες δικτυακές υπηρεσίες µέσω του ενδιάµεσου κόµβου διανοµής στον οποίο είναι συνδεδεµένος ενώ παράλληλα µπορεί να λαµβάνει τα πολλαπλά ψηφιακά προγράµµατα από το κανάλι των UHF µε τη χρήση συσκευής set-top-box /αποκωδικοποιητής DVB-T. Στο συγκεκριµένο παραδοτέο θα παρουσιασθεί ο σχεδιασµός της γενικής αρχιτεκτονικής των ενδιάµεσων κόµβων διανοµής οι οποίοι θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ για την παροχή των αµφίδροµων υπηρεσιών ενηµέρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος ενώ στόχος είναι η ανάπτυξη και η επίδειξη των δυνατοτήτων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τη δηµιουργία δικτύων κορµού που θα επιτρέπουν τη διασύνδεση αυτών των κόµβων σε µία µητροπολιτική περιοχή όπως αυτή της πόλης του Ηρακλείου. Προς την κατεύθυνση αυτή ο στόχος των ερευνητικών οµάδων είναι να παρουσιάσουν τη δυνατότητα χρήσης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τη δηµιουργία µίας κοινής ψηφιακής τηλεοπτικής δέσµης (ψηφιακό κανάλι στα UHF) όπου οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν πρόσβαση µέσω του κατάλληλου κόµβου κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου Internet. Επιπλέον έχουν µελετηθεί και παρουσιάζονται θέµατα σχετικά µε τη δυνατότητα συνέργιας µεταξύ των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τη δηµιουργία ενός ευρυζωνικού δικτύου παροχής αµφίδροµων διαδικτυακών υπηρεσιών, οπτικοακουστικού υλικού σε µορφή πολυεκποµπής και γρήγορη πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Στόχος του παραδοτέου επίσης αποτελεί η παρουσίαση της µελέτης των απαραίτητων πρωτοκόλλων και προτύπων για την υλοποίηση των δικτύου πρόσβασης που θα εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στους επισκέπτες µέσα από την προτεινόµενη δικτυακή υποδοµή επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται στην πόλη ένα δίκτυο πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά µε τις τουριστικές περιοχές της Κρήτης ενώ παράλληλα ο τελικός χρήστης θα έχει τη δυνατότητα µε τη χρήση των κατάλληλων αποκωδικοποιητών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης να λαµβάνει πολλαπλά ψηφιακά τηλεοπτικά προγράµµατα αρχαιολογικού και πολιτιστικού κυρίως ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες θα παρέχονται στον κάθε ενδιαφερόµενο µε µέγιστη ασφάλεια και ευχρηστία µε τη χρήση απλών Η/Υ και των κατάλληλων συσκευών λήψης settop-box, ενώ δίνεται έτσι η ευκαιρία για την προβολή σηµαντικών στοιχείων του νησιού. 2.1 Αρχιτεκτονική Ενδιάµεσων Κόµβων ιανοµής Υιοθετώντας την αρχιτεκτονική των σχηµάτων 2 και 4 δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας κοµβικών σηµείων πρόσβασης στις υπηρεσίες ενηµέρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος που θα παρέχονται µέσα από το προτεινόµενο δίκτυο µέσα στην περιοχή κάλυψης της επίγειας Έκδοση Τελική Σελίδα 10 από 37

11 ψηφιακής τηλεόρασης. Η γενική διάταξη ενός ενδιάµεσου κόµβου διανοµής µε ασύρµατο κανάλι επιστροφής παρουσιάζεται συγκεκριµένα στο σχήµα 2. Το δίκτυο πρόσβασης στις αµφίδροµες υπηρεσίες δηµιουργείται σε αυτήν τη διάταξη µε τη χρήση ασύρµατης ζεύξης σύµφωνα µε το πρότυπο IEEE b/g. Ένα τέτοιο ασύρµατο δίκτυο πρόσβασης επιτρέπει την point-to-multipoint επικοινωνία του τελικού χρήστη µε τον ενδιάµεσο κόµβο σε αρχιτεκτονική κυψέλης. Ενδιάµεσος Κόµβος ιανοµής Εκποµπή DVB-T (Προγράµµατα TV + εδοµένα IP) Κεραία Λήψης UHF UHF/OFDM εκτής Κεντρικό Σηµείο Εκποµπής Ασύρµατο Κανάλι Επιστροφής ιαµορφωτής Μετατροπέας MPEG-2 Ροής Μεταφοράς σε IP δεδοµένα IP ροµολογητής Ροή Μεταφοράς DVB-T MPEG-2 αποπολυπλέκτης \ ETHERNET 1 st σηµείο πρόσβασης ασύρµατου δικτύου Ν st σηµείο πρόσβασης ασύρµατου δικτύου Ασύρµατη κάρτα Κεραία Λήψης UHF Αποκωδικοποιητής Ασύρµατη κάρτα Ασύρµατη κάρτα Η/Υ TV Η/Υ Η/Υ ιαδραστικός Χρήστης Παθητικός εκτής Τηλεόρασης ιαδραστικός Χρήστης ιαδραστικός Χρήστης Σχήµα 2. Ενδιάµεσος Κόµβος ιανοµής µε Ασύρµατο Κανάλι Επιστροφής Οι διαδραστικοί χρήστες έχουν έτσι τη δυνατότητα να ζητούν το ιαδικτυακό περιεχόµενο το οποίο προσφέρεται από το δίκτυο της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στέλνοντας τις αιτήσεις τους στον ενδιάµεσο κόµβο ο οποίος αναλαµβάνει να τις δροµολογήσει στο κεντρικό σηµείο εκποµπής µέσω του µονόδροµου καναλιού επιστροφής. Οι υπηρεσίες κατά απαίτηση εκπέµπονται στη συχνότητα των UHF και λαµβάνονται από τη διεπαφή λήψης του ενδιάµεσου κόµβου ο οποίος προωθεί τη ιαδικτυακή κίνηση στους τελικούς χρήστες µέσω του ασύρµατου δικτύου πρόσβασης. Με αυτόν τον τρόπο ο τελικός χρήστης χρησιµοποιώντας µία µόνο διεπαφή (ασύρµατη κάρτα δικτύου) επικοινωνίας µε τον πάροχο των υπηρεσιών (αρχιτεκτονική δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης) έχει τη δυνατότητα λήψης περιεχοµένου µε τη χρήση ενός απλού Η/Υ (σχήµα 3). Έκδοση Τελική Σελίδα 11 από 37

12 Σχήµα 3. Αρχιτεκτονική Ενδιάµεσου Κόµβου ιανοµής (Ασύρµατο Κανάλι Επιστροφής) Στο σχήµα 4 παρουσιάζεται η διάταξη ενός ενδιάµεσου κόµβου διανοµής ο οποίος χρησιµοποιεί ενσύρµατο κανάλι επιστροφής (PSTN) διασύνδεσης του κόµβου µε το κεντρικό σηµείο εκποµπής για τη µεταφορά των αιτήσεων/επιβεβαιώσεων της ιαδικτυακής κίνησης των τελικών χρηστών. Μία τέτοια διάταξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αποµακρυσµένες περιοχές όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες επεκτείνοντας έτσι τις δικτυακές υποδοµές µε τη χρήση της τεχνολογίας DVB-T. Στα σχήµατα των διατάξεων που αφορούν τους ενδιάµεσους κόµβους διανοµής παρατηρείται ότι αποτελούνται από τρεις διαφορετικές διεπαφές. Η πρώτη αφορά την αλυσίδα λήψης των σηµάτων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για την κατάλληλη αποδιαµόρφωση και αποκωδικοποίηση για την ανάκτηση της ψηφιακής τηλεοπτικής ροής µέσα στην οποία µεταφέρονται όλες οι υπηρεσίες των ψηφιακών τηλεοπτικών προγραµµάτων και των διαδικτυακών υπηρεσιών. Η διεπαφή αυτή µαζί µε την διεπαφή του καναλιού επιστροφής το οποίο µεταφέρει την αντίστροφη διαδικτυακή κίνηση στο κεντρικό σηµείο εκποµπής θα αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία για την προσπάθεια δηµιουργίας ενός αµφίδροµου δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σύµφωνα µε το πρότυπο διαδραστικότητας το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.4 του παραδοτέου. Θα πραγµατοποιηθεί µε αυτόν τον τρόπο η σύγκλιση µεταξύ των τηλεπικοικωνιακών δικτύων και των δικτύων ευρυεκποµπής δηµιουργώντας έτσι µία υποδοµή η οποία θα δίνει τη δυνατότητα παροχής σε υπηρεσίες ενηµέρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος. Η τρίτη διεπαφή αφορά το δίκτυο πρόσβασης των τελικών χρηστών, οι λειτουργικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικά σε αυτό το παραδοτέο. Όλες οι εργασίες δροµολόγησης των διαδικτυακών ροών θα πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτών των ενδιάµεσων κόµβων Έκδοση Τελική Σελίδα 12 από 37

13 διανοµής έτσι ώστε να αποτελέσουν πλήρως λειτουργικές διατάξεις παροχής αµφίδροµων διαδικτυακών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες οι οποίοι θα συνδεθούν σε αυτούς. Ενδιάµεσος Κόµβος ιανοµής Εκποµπή DVB-T (Προγράµµατα TV + εδοµένα IP) Κεραία Λήψης UHF UHF/OFDM εκτής Κεντρικό Σηµείο Εκποµπής PSTN Ενσύρµατο Κανάλι Επιστροφής PSTN Modem Μετατροπέας MPEG-2 Ροής Μεταφοράς σε IP δεδοµένα IP ροµολογητής Ροή Μεταφοράς DVB-T MPEG-2 αποπολυπλέκτης \ ETHERNET 1 st σηµείο πρόσβασης ασύρµατου δικτύου Ν st σηµείο πρόσβασης ασύρµατου δικτύου Ασύρµατη κάρτα Κεραία Λήψης UHF Αποκωδικοποιητής Ασύρµατη κάρτα Ασύρµατη κάρτα Η/Υ TV Η/Υ Η/Υ ιαδραστικός Χρήστης Παθητικός εκτής Τηλεόρασης ιαδραστικός Χρήστης ιαδραστικός Χρήστης Σχήµα 4. Ενδιάµεσος Κόµβος ιανοµής µε Ενσύρµατο Κανάλι Επιστροφής Στην αρχιτεκτονική του ενδιάµεσου κόµβου διανοµής του σχήµατος 5 αξιοποιείται µία γραµµή χαµηλού εύρους ζώνης (PSTN), η οποία θα χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία ενός ασύµµετρου δικτύου όπου η εµπρόσθια διαδικτυακή κίνηση θα µεταφέρεται µέσω της κοινής τηλεοπτικής ροής µεταφοράς DVB-T που θα εκπέµπεται από το κεντρικό σηµείο εκποµπής µαζί µε τα πολλαπλά ψηφιακά τηλεοπτικά προγράµµατα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ενώ η κίνηση επιστροφής θα µεταφέρεται µέσω του καναλιού επιστροφής. Η λήψη των απαραίτητων υπηρεσιών στον ενδιάµεσο κόµβο διανοµής αναµένεται να πραγµατοποιείται µε υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης αν και θα χρησιµοποιηθεί µία γραµµή PSTN λόγω του µικρού ρυθµού µετάδοσης που απαιτείται για τη µεταφορά των αιτήσεων/επιβεβαιώσεων της διαδικτυακής κίνησης επιστροφής. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες θα δροµολογούνται στη συνέχεια µέσω ενός µηχανισµού δροµολόγησης, ο οποίος θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ, προς το δίκτυο πρόσβασης για τη µετάδοσή τους στους τελικούς χρήστες που θα χρησιµοποιούν τις κατάλληλες κάρτες ασύρµατου δικτύου. Έκδοση Τελική Σελίδα 13 από 37

14 Σχήµα 5. Αρχιτεκτονική Ενδιάµεσου Κόµβου ιανοµής (Ενσύρµατο Κανάλι Επιστροφής) 2.2 Κανάλια Επιστροφής Τα κανάλια επιστροφής αποτελούν µία µονόδροµη σύνδεση του ενδιάµεσου κόµβου διανοµής µε το κεντρικό σηµείο εκποµπής για τη µεταφορά ιαδικτυακών δεδοµένων (αιτήσεων/επιβεβαιώσεων) των τελικών χρηστών δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε αυτούς να γίνουν διαδραστικοί και να λαµβάνουν υπηρεσίες κατά απαίτηση. Στην προτεινόµενη δικτυακή υποδοµή για την παροχή των διαδραστικών υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος θα χρησιµοποιηθούν δύο διαφορετικά κανάλια επιστροφής, ενσύρµατης και ασύρµατης σύνδεσης µε το κεντρικό σηµείο εκποµπής και θα αξιολογηθεί η απόδοση της γενικής αρχιτεκτονικής καθώς και των ενδιάµεσων κόµβων για την απρόσκοπτη παροχή του υλικού στους τελικούς χρήστες. Η χρήση ενδιάµεσων κόµβων διανοµής µε κανάλια επιστροφής οι οποίοι διασυνδέονται µε τον ευρυζωνικό κορµό της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης δηµιουργεί µία αποκεντρωµένη δικτυακή υποδοµή στην οποία οι τελικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις αµφίδροµες υπηρεσίες του δικτύου µε τη χρήση µίας µόνο απλής διεπαφής µειώνοντας έτσι σηµαντικά την πολυπλοκότητα του συστήµατος και του αριθµού των διεπαφών που υλοποιούνται µε τα πολλαπλά κανάλια επιστροφής των χρηστών προς τον πάροχο του περιεχοµένου. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται κατάλληλα η δυνατότητα παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών από το δίκτυο της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης το οποίο Έκδοση Τελική Σελίδα 14 από 37

15 χρησιµοποιείται και για τη µετάδοση πρόσθετων υπηρεσιών ενηµέρωσης και όχι µόνο πολλαπλών ψηφιακών τηλεοπτικών προγραµµάτων. Στους ενδιάµεσους κόµβους διανοµής, ο σχεδιασµός των οποίων παρουσιάζεται σε αυτό το παραδοτέο, θα χρησιµοποιηθεί µία σύνδεση PSTN και µία ζεύξη IEEE για την υλοποίηση των καναλιών επιστροφής. 2.3 ίκτυο Πρόσβασης Τελικών Χρηστών Το δίκτυο πρόσβασης των τελικών χρηστών στις παρεχόµενες υπηρεσίες για το έργο ΠΑΣΙΦΑΗ έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνολογίες ασύρµατων δικτύων IEEE οι οποίες προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα ενσύρµατα δίκτυα. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι λειτουργικές προδιαγραφές αυτών των δικτύων ενώ στο παρακάτω σχήµα αναφέρονται επιγραµµατικά µερικά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληρούν οι συσκευές σύµφωνα µε τις οποίες θα υλοποιηθούν τα δίκτυα πρόσβασης για την παροχή των υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος στους τελικούς χρήστες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συχνότητα λειτουργίας: 2.4GHz Ισχύς Εξόδου: 18dBm Υποστηριζόµενες Τυποποιήσεις: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE g, IEEE b Wireless security: WEP, Wireless MAC Filtering, WPA,WPA2 Security features: Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall, Internet Policy Αριθµός καναλιών λειτουργίας: 13 Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά: 4 port LAN rooter Θύρες επικοινωνίας: 1 internet 4 LAN Είδος Καλωδίωσης: UTP CAT5 Σχήµα 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού ικτύου Πρόσβασης 2.4 Εξοπλισµός Τελικού Χρήστη Οι τελικοί χρήστες του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ θα χρησιµοποιήσουν διαφορετικού είδους εξοπλισµό ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας που θέλουν να λάβουν η οποία θα προσφέρεται από το προτεινόµενο δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Οι τελικοί χρήστες Έκδοση Τελική Σελίδα 15 από 37

16 οι οποίοι θα λαµβάνουν το πολυµεσικό περιεχόµενο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σε µορφή ψηφιακών τηλεοπτικών προγραµµάτων θα αξιοποιήσουν τις κατάλληλες συσκευές λήψης είτε για τηλεοπτικό δέκτη (Set Top Box) είτε για Η/Υ. Οι υπηρεσίες πολυεκποµπής (διαδικτυακή τηλεόραση IPTV) θα είναι προσβάσιµες µόνο µε τη χρήση των κατάλληλων καρτών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για Η/Υ ενώ και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κεραίες λήψης UHF οι οποίες θα συνδέονται στη συσκευή για τη λήψη των σηµάτων από το κεντρικό σηµείο εκποµπής του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ. Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται δύο είδη κεραιών UHF η οποίες χρησιµοποιούνται ευρέως µέχρι σήµερα για τη λήψη των τηλεοπτικών προγραµµάτων αναλογικής τηλεόρασης. Το ίδιο είδος κεραιών θα χρησιµοποιηθεί και για τη λήψη των σηµάτων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στο έργο ΠΑΣΙΦΑΗ. Σχήµα 7. Κεραίες UHF Οι τελικοί χρήστες οι οποίοι θα λαµβάνουν τις αµφίδροµες διαδικτυακές υπηρεσίες κατά απαίτηση τουριστικού ενδιαφέροντος θα βρίσκονται σε συγκεκριµένα σηµεία πρόσβασης µέσα στην πόλη και θα αξιοποιήσουν κάρτες ασύρµατου δικτύου IEEE για τη διασύνδεσή τους µε το σηµείο πρόσβασης του αντίστοιχου ενδιάµεσου κόµβου διανοµής. Ο κόµβος αυτός θα περιλαµβάνει όπως έχει ήδη αναφερθεί και µία διεπαφή λήψης σηµάτων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην οποία θα συνδεθεί και η κατάλληλη κεραία UHF Συσκευές Set-Top-Box Οι δέκτες επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης είναι διαφορετικοί από τους αντίστοιχους δέκτες της δορυφορικής και της καλωδιακής τηλεόρασης. Ο συντονιστής (tuner) τον οποίο διαθέτουν και συνδέεται στην κεραία συντονίζεται στη συχνότητα εκποµπής των UHF που χρησιµοποιείται από το κεντρικό σηµείο εκποµπής για τη λήψη των απαραίτητων υπηρεσιών. Οι δέκτες STB (Set Top Box) του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ θα έχουν τη δυνατότητα να Έκδοση Τελική Σελίδα 16 από 37

17 αποκωδικοποιούν τα σήµατα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης τα οποία θα εκπέµπονται στην πόλη του Ηρακλείου και οι τελικοί χρήστες οι οποίοι θα τους διαθέτουν θα έχουν τη δυνατότητα λήψης των υπηρεσιών πολλαπλών ψηφιακών τηλεοπτικών προγραµµάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Σχήµα 8. έκτης DVB-T Οι δέκτες αυτοί συνδέονται µε καλώδιο SCART στην τηλεοπτική συσκευή για την παρουσίαση των τηλεοπτικών προγραµµάτων και έχουν τη δυνατότητα αποδιαµόρφωσης των σηµάτων COFDM. Στα σχήµατα 8 και 9 παρουσιάζεται ένας δέκτης STB ο οποίος χρησιµοποιείται για τη λήψη των επίγειων ψηφιακών τηλεοπτικών προγραµµάτων. Ο συντονιστής λειτουργεί στην µπάντα συχνοτήτων UHF από τα 470MHz µέχρι και τα 860MHz. Σχήµα 9. Στοιχεία έκτη Σηµάτων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης Έκδοση Τελική Σελίδα 17 από 37

18 2.4.2 Συσκευές λήψης DVB-T για Η/Υ Οι συσκευές λήψης ψηφιακών σηµάτων DVB-T για Η/Υ έχουν τη δυνατότητα λήψης των πολλαπλών τηλεοπτικών προγραµµάτων αλλά και των διαδικτυακών υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται σε ένα δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Οι κάρτες αυτές θα αξιοποιηθούν για τη λήψη των υπηρεσιών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ στη µορφή τηλεοπτικών προγραµµάτων και διαδικτυακής τηλεόρασης (IPTV). Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι διαθέσιµες σε όλη την περιοχή εκποµπής στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου η οποία θα αποτελεί και την περιοχή κάλυψης του DVB-T. Οι κάρτες δεν θα αξιοποιηθούν για τη λήψη των αµφίδροµων υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος οι οποίες απαιτούν χρήση καναλιών επιστροφής µε το κεντρικό σηµείο εκποµπής. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι προσβάσιµες µε τη χρήση των καρτών IEEE b/g έτσι ώστε να αποκεντρωθεί η προτεινόµενη αρχιτεκτονική επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και να χρησιµοποιηθούν λιγότερα κανάλια επιστροφής για την εξυπηρέτηση περισσότερων χρηστών. Επίσης µε αυτόν τον τρόπο ο τελικός χρήστης θα έχει µία απλή διεπαφή λήψης αυτών των υπηρεσιών και όχι διπλή όπως στην περίπτωση χρήσης της διεπαφής της κάρτας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και της διεπαφής του καναλιού επιστροφής από την πλευρά του τελικού χρήστη. Στο σχήµα 10 παρουσιάζονται µερικές από τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι συγκεκριµένες συσκευές λήψης σηµάτων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης οι οποίες χρησιµοποιούνται µε τη χρήση σταθερού ή κινητού Η/Υ. Συχνότητα λειτουργίας: UHF MHz DVB-T PCMCIA-USB card µε δυνατότητες αποκωδικοποίησης ελεύθερων καναλιών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Υποστηριζόµενες Τυποποιήσεις: UHF MHz Terrestrial Digital TV, IP TV over DVB-T Πρωτόκολλα δικτύου: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI Θύρα διασύνδεσης: PCMCIA και USB Σχήµα 10. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Καρτών DVB-T Συσκευές λήψης IEEE b/g Οι συσκευές λήψης IEEE b/g θα αξιοποιηθούν για την πρόσβαση στις αµφίδροµες διαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα προσφέρονται από το δίκτυο του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ έτσι όπως έχει σχεδιαστεί µε τη χρήση ενδιάµεσων κόµβων διανοµής προκειµένου να αποκεντρωθεί η προτεινόµενη δικτυακή αρχιτεκτονική. Οι τελικοί χρήστες θα αξιοποιούν µία µόνο διεπαφή (ασύρµατη κάρτα πρόσβασης) µε αυτόν τον τρόπο για τη λήψη των διαδικτυακών εφαρµογών κατά απαίτηση και όχι δύο διεπαφές που Έκδοση Τελική Σελίδα 18 από 37

19 αφορούν τη λήψη στο κανάλι των UHF και το κανάλι επιστροφής στο κεντρικό σηµείο εκποµπής. Αυτή η αρχιτεκτονική δικτύου λύνει το πρόβληµα των πολλαπλών και διαφορετικών καναλιών επιστροφής από τους µεµονωµένους τελικούς χρήστες µέσα στην πόλη οι οποίοι επιθυµούν να λαµβάνουν αµφίδροµες διαδικτυακές υπηρεσίες κατά απαίτηση µε τη χρήση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Στο παρακάτω σχήµα αναγράφονται µερικές από τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές αυτών των καρτών ασύρµατης λήψης έτσι ώστε να είναι συµβατές µε το ασύρµατο δίκτυο πρόσβασης το οποίο θα υλοποιηθεί στους δύο ενδιάµεσους κόµβους διανοµής στα πλαίσια του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ. Συχνότητα λειτουργίας: 2.4GHz Ισχύς Εξόδου: 15dBm Υποστηριζόµενες Τυποποιήσεις: IEEE g, IEEE b Πρωτόκολλα δικτύου: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI Wireless security: WEP, AES, TKIP, 802.1x Αριθµός καναλιών λειτουργίας: 13 Θύρα διασύνδεσης: PCMCIA και PCI Σχήµα 11. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Καρτών Ασύρµατου ικτύου Πρόσβασης Έκδοση Τελική Σελίδα 19 από 37

20 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προτεινόµενη πλατφόρµα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης που έχει σχεδιαστεί για την παροχή πολυµεσικού και ιαδικτυακού περιεχοµένου ενηµέρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος σε επιλεγµένα σηµεία µέσα στην πόλη του Ηρακλείου θα δηµιουργήσει έναν κοινό δικτυακό κορµό Ethernet ο οποίος θα διασυνδέει δύο ενδιάµεσους κόµβους διανοµής στην περιοχή κάλυψης του DVB-T. Αυτοί οι ενδιάµεσοι κόµβοι διανοµής θα υλοποιηθούν µε βάση συγκεκριµένες λειτουργικές προδιαγραφές η µελέτη των οποίων είναι απαραίτητη για τη δηµιουργία του δικτύου πρόσβασης των τελικών χρηστών καθώς και των καναλιών επιστροφής τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη µεταφορά των αιτήσεων/επιβεβαιώσεων της αµφίδροµης διαδικτυακής κίνησης. Παρακάτω αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές που σχετίζονται µε το ασύρµατο δίκτυο πρόσβασης, την αλυσίδα λήψης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και το πρότυπο διαδραστικότητας του DVB-T. Οι προδιαγραφές αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση των δράσεων του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ σχετικά µε το δίκτυο πρόσβασης των υπηρεσιών από τους τελικούς χρήστες µέσα στην πόλη. 3.1 Ασύρµατο δίκτυο πρόσβασης τελικών χρηστών Το δίκτυο πρόσβασης των τελικών χρηστών στις παρεχόµενες υπηρεσίες για το έργο ΠΑΣΙΦΑΗ έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις νέες τεχνολογίες ασύρµατων δικτύων οι οποίες προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα ενσύρµατα δίκτυα. Στα παρακάτω κεφάλαια αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών των ασύρµατων δικτύων Πλεονεκτήµατα ασύρµατου δικτύου πρόσβασης Η χρήση ασύρµατων δικτύων για την υλοποίηση του δικτύου πρόσβασης των τελικών χρηστών για το έργο ΠΑΣΙΦΑΗ παρέχει αρκετά πλεονεκτήµατα. Τα δίκτυα WLAN δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να λαµβάνουν τις διαδραστικές υπηρεσίες ενώ βρίσκονται σε κίνηση ενώ οι εφαρµογές που στηρίζονται στην κινητικότητα κατά τη χρήση συσκευών σε ένα WLAN συµπεριλαµβάνουν και αυτές που στηρίζονται στην πρόσβαση δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο-τα οποία είναι συνήθως αποθηκευµένα σε βάσεις δεδοµένων. Ένα άλλο πλεονέκτηµα αφορά την ταχύτητα και την ευελιξία εγκατάστασης µία κάρτας λήψης WLAN από τους χρήστες ενώ είναι µικρό και το κόστος του εξοπλισµού πρόσβασης για αυτούς. Τα ασύρµατα δίκτυα επίσης µπορούν να µεταβληθούν σε µια ποικιλία από τύπους για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες συγκεκριµένων εγκαταστάσεων και εφαρµογών. Οι διαµορφώσεις αλλάζουν εύκολα και επεκτείνονται από µικρά δίκτυα κατάλληλα για έναν µικρό αριθµό χρηστών µέχρι πλήρως ανεπτυγµένα δίκτυα που καλύπτουν εκατοντάδες χρήστες. Έκδοση Τελική Σελίδα 20 από 37

21 3.1.2 οµικά στοιχεία ασύρµατων δικτύων Ένα ασύρµατο τοπικό δίκτυο αποτελείται από διάφορα στοιχεία (components) που βοηθούν στη σωστή µετάδοση, λήψη και επεξεργασία του σήµατος προς τον τελικό χρήστη. Στα στοιχεία αυτά συµπεριλαµβάνονται τόσο το κατάλληλο λογισµικό (software) όσο και το ανάλογο υλικό εξοπλισµού (hardware). Όπως µε κάθε σύστηµα, έτσι και στα WLANs πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος διασύνδεσης των διαφόρων εφαρµογών και υπηρεσιών µε τους χρήστες. Είτε το δίκτυο είναι ασύρµατο ή ενσύρµατο, µία συσκευή αποτελεί τη διασύνδεση µεταξύ του χρήστη και του δικτύου. Τέτοιες συσκευές που χρησιµοποιούνται σε ασύρµατα δίκτυα είναι οι επόµενες: Laptop computers Palmtop computers Handheld PCs and printers Personal Digital Assistants (PDAs) Hanheld printers and scanners Η ασύρµατη κάρτα δικτύου (Wireless Network Interface Card) χρησιµοποιείται για την µετάδοση του ψηφιακού σήµατος ενός υπολογιστή µέσω του ασύρµατου µέσου σε έναν άλλο υπολογιστή ή κάποιο σηµείο ασύρµατης πρόσβασης. Στη διαδικασία αυτή συµπεριλαµβάνεται η διαµόρφωση και η ενίσχυση του σήµατος. Οι ασύρµατες κάρτες δικτύου συνδέονται µε τη συσκευή του χρήστη µέσω ενός διαύλου υπολογιστή όπως είναι οι ISA (Industry Standard Architecture) και PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). Η διασύνδεση της ασύρµατης κάρτας µε την συσκευή του χρήστη συµπεριλαµβάνει και έναν οδηγό λογισµικού (software driver) που συνδέει το λογισµικό του NOC στην κάρτα. Τα κυριότερα Standards για τους παραπάνω οδηγούς είναι τα εξής: NDIS (Network Driver Interface Specification) ODI (Open Datalink Interface) PDS (Packet Driver Specification) Ένα άλλο δοµικό στοιχείο των ασύρµατων δικτύων είναι οι κεραίες οι οποίες εκπέµπουν το διαµορφωµένο σήµα µέσω του αέρα ώστε αυτό να φτάσει στον προορισµό του. Γενικά, οι κεραίες διακρίνονται σε πολλά είδη και µεγέθη και χαρακτηρίζονται από τις παρακάτω παραµέτρους: Μοντέλο διάδοσης (propagation pattern) Ευαισθησία (Gain) Ισχύς µετάδοσης (Transmit power) Εύρος ζώνης (Bandwidth) Έκδοση Τελική Σελίδα 21 από 37

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος Μηχανικός Πληροφορικής, MSc Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» h>p://www.medianetlab.gr Μέρος του προγράμματος «Ψηφιακές Επικοινωνίες» του Ι.Π&Τ. Κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Προϋπολογισμός: 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Περιεχόμενα Τι αλλάζει στην Τηλεόραση; Πλεονεκτήματα ΨΤ Τι παραμένει το ίδιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

To PIK στην ψηφιακή εποχή. Οσα θέλετε να ξέρετε για την ψηφιακή τηλεόραση του ΡΙΚ

To PIK στην ψηφιακή εποχή. Οσα θέλετε να ξέρετε για την ψηφιακή τηλεόραση του ΡΙΚ To PIK στην ψηφιακή εποχή Οσα θέλετε να ξέρετε για την ψηφιακή τηλεόραση του ΡΙΚ Η ψηφιακή µετάδοση στην κυπριακή τηλεόραση ήρθε. Το Ραδιοφωνικό Ιδρυµα Κύπρου, η δηµόσια ραδιοτηλεόραση, από τις 2 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Κεφάλαιο 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Παρουσίαση των τεχνολογιών πρόσβασης των χρηστών στο ιαδίκτυο. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ κ.σπυριδουλα ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i ΠΡΟΛΟΓΟΣ... III ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤA ΤΟΠΙΚA ΔΙΚΤΥA

ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤA ΤΟΠΙΚA ΔΙΚΤΥA ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤA ΤΟΠΙΚA ΔΙΚΤΥA Δρ. Αθανάσιος Ιωάννου Φυσικός - Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ ΑΕ ΤΗΛΕΠ ΔΙΑΜ/ΣΜΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΤEXNIKO ΤMHMA ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο Peer

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Οι συσκευές του µέλλοντος

Οι συσκευές του µέλλοντος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ MOBILE TV ΚΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣ:500308 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Μ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οι συσκευές του µέλλοντος Στο µέλλον αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δρ. Ιάσων Κουφοδόντης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σύνδεση με Προηγούμενα Ενότητες Μαθήματος E1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή Το μάθημα «Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης» εξετάζει τις τεχνολογίες και τους μηχανισμούς που παρεμβάλλονται για να διανεμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Γ.Κ.:Μάιος 2006

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Γ.Κ.:Μάιος 2006 Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Ασύρματες Επικοινωνίες Μέρος I Slide: 1/26 Περιεχόμενα ΙΕΕΕ 802.11 Εισαγωγή Λειτουργικό μοντέλο 802.11 Στοίβα πρωτοκόλλων του 802.11 Δομή πλαισίων 802.11 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 6, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΗΛ: 2551350055 ΗΛΕΚΤΡ Δ/ΝΣΗ: epkevrou@hotmail.com Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές»

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» Πειραιάς 24-05-2005 «Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΗΜΟΥ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professor:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αλφαβητάρι της Ασύρµατης ικτύωσης. Γιαννακός Νικήτας Κοσσιφίδης Νικόλαος Πανουσίου Σωκράτης Πεϊκίδης Ιωάννης

Το Αλφαβητάρι της Ασύρµατης ικτύωσης. Γιαννακός Νικήτας Κοσσιφίδης Νικόλαος Πανουσίου Σωκράτης Πεϊκίδης Ιωάννης Το Αλφαβητάρι της Ασύρµατης ικτύωσης Γιαννακός Νικήτας Κοσσιφίδης Νικόλαος Πανουσίου Σωκράτης Πεϊκίδης Ιωάννης Περιεχόµενα Γενικά για τα δίκτυα Εισαγωγή στο χώρο των δικτύων µε αναφορά σε βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7 service technology Υπηρεσίες Επισκευές Η/Υ...3 UPS....4 Δίκτυα Η/Υ...5 Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης.....6 Δορυφορικά Συστήματα... 6 Εφαρμογές..... 7 2 Επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Στο σύγχρονο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 10 ίκτυα Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 10 Τεχνολογίες Μετάδοσης εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Νέα επαγγελµατικά πακέτα MPEG4 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες

Νέα επαγγελµατικά πακέτα MPEG4 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες εκέµβριος 2011 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες 21 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία µε τηλεοράσεις αναλογικές 20 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία µε τηλεοράσεις MPEG4 7 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Νέα επαγγελµατικά πακέτα MPEG4 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες

Νέα επαγγελµατικά πακέτα MPEG4 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες εκέµβριος 2011 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες 21 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία µε τηλεοράσεις αναλογικές 20 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία µε τηλεοράσεις MPEG4 7 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια: Δρακάκη Παναγιώτα Εισηγητής: Γλαβάς Ευριπίδης

Σπουδάστρια: Δρακάκη Παναγιώτα Εισηγητής: Γλαβάς Ευριπίδης ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΉΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σπουδάστρια: Δρακάκη Παναγιώτα Εισηγητής: Γλαβάς Ευριπίδης Άρτα - Μάιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα