Daniel J. Siegel, THE DEVELOPING MIND: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are (Guilford Press: 1999)?

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Daniel J. Siegel, THE DEVELOPING MIND: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are (Guilford Press: 1999)?"

Transcript

1 Daniel J. Siegel, THE DEVELOPING MIND: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are (Guilford Press: 1999)? Η ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΝΟΗΣΗ: Πώς οι σχέσεις και ο εγκέφαλος αλληλεπιδρούν για να διαπλάσουνε αυτό που είµαστε Πρόσφατες πρόοδοι στην έρευνα του εγκεφάλου και στην έρευνα για την προσκόλληση (attachment) τώρα επιβεβαιώνουν ότι για να σχετιστεί ένας γονιός αποτελεσµατικά το νήπιό του/της, και να δηµιουργήσει έτσι µια σχέση ασφαλούς προσκόλλησης στο µυαλό /την οπτική για τον κόσµο του παιδιού, ο γονέας πρέπει να είναι σε θέση να συµµετέχει σε "σύντονη επικοινωνία" (contingent communication = ευαίσθητη στην, εξαρτώµενη από την / ανάλογη µε την ανάδραση) µε το παιδί --- που σηµαίνει ότι η απάντηση του γονέα στο νήπιο εξαρτάται από την επικοινωνία του νηπίου προς το γονέα και έπειτα η απάντηση του νηπίου εξαρτάται από τις απαντήσεις του γονέα και έπειτα του γονέα εξαρτώνται από του νηπίου, κ.λπ., κ.λπ... Στην ανεπαρκή εξάσκηση του γονεϊκού ρόλου (όπως και της θεραπείας) η επικοινωνία και η ανταπόκριση είναι µη-ευαίσθητες/σύντονες, όπως στην αντιµετώπιση ένός νηπίου µε έναν βασισµένο στους κανόνες, στη λογική, µη εστιασµένο στο εδώ-και-τώρα, µη-συναισθηµατικό, άκαµπτο τρόπο ή όπως όταν ένας θεραπευτής ανταποκρίνεται σε έναν πελάτη µε έναν παρόµοιο: διανοητικό ή θεωρητικό, βασισµένο στους κανόνες τρόπο, ο οποίος θα περιελάµβανε την επικοινωνία για και την αντίδραση του θεραπευτή σε έντυπα που συµπληρώνει ο πελάτης µε έναν µηχανικό ή προγραµµατισµένο εκ των πρότερων ή βασισµένο στους κανόνες τρόπο µάλλον, παρά µε ένα ευαίσθητο στον πελάτη και στο εδώκαι-τώρα τρόπο. (Παρεπιπτόντως: η "ενεργητική ακρόαση" δεν είναι στο ίδιο γήπεδο µε την "ευαίσθητη επικοινωνία." Κανένα "σύστηµα" ή τεχνική επικοινωνίας ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να είναι "ευαίσθητη επικοινωνία," απ ότι καταλαβαίνω ότι σηµαίνει αυτός ο όρος.) Η πιο εκπληκτική πτυχή του µηνύµατος του ρ Siegel για την πρόσφατη έρευνα για τον εγκέφαλο είναι ότι ενώ το γενετικό σχεδιάγραµµα του εγκεφάλου είναι παρόν στη γέννηση και καθορίζεται σίγουρα από τα γονίδιά µας, το πώς ο εγκέφαλος και η νόησή (mind) µου, και ο εγκέφαλος και η νόησή σας, και οι εγκέφαλοι και η νόηση των παιδιών µας, και των πελατών µας, αναπτύχθηκαν εξαρτήθηκε και εξαρτάται από τις ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ των ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΣ/ΤΟΥΣ.

2 Πιστεύει, και αναφέρεται σχολαστικά στην έρευνα για να υποστηρίξει την πεποίθησή του ότι η αποτελεσµατική θεραπεία περιλαµβάνει πραγµατικές αλλαγές στον εγκέφαλο του πελάτη (και του θεραπευτή επίσης), εάν υπάρχει αληθινά ευαίσθητη επικοινωνία. Τα αποσπάσµατα είναι όλα από το κεφάλαιο 3 του βιβλίου THE DEVELOPING MIND. 1. "Η προσκόλληση" είναι ένα εγγενές σύστηµα στον εγκέφαλο που εξελίσσεται µε τρόπους που επιρρεάζουν και οργανώνουν κινητήριες, συναισθηµατικές, και µνηµονικές διαδικασίες σχετικά µε τα σηµαντικά πρόσωπα που παρέχουνε φροντίδα στο νεογνό. Το σύστηµα προσκόλλησης κινητοποιεί ένα νήπιο να αναζητήσει την εγγύτητα στους γονείς (και σε άλλους βασικούς φροντιστές του) και να καθιερώσει επικοινωνία µαζί τους. Στο πιό βασικό εξελικτικό επίπεδο, αυτό το συµπεριφορικό σύστηµα βελτιώνει τις πιθανότητες για την επιβίωση του νηπίου. Στο επίπεδο της νόησης, η προσκόλληση καθιερώνει µια διαπροσωπική σχέση που βοηθά τον ανώριµο εγκέφαλο (του παιδιού) να χρησιµοποιήσει τις ώριµες λειτουργίες του εγκεφάλου του γονέα για να οργανώσει τις δικές του διαδικασίες. Οι συναισθηµατικές συναλλαγές της ασφαλούς προσκόλλησης περιλαµβάνουν τις συναισθηµατικά ευαίσθητες απαντήσεις ενός γονέα στα σήµατα ενός παιδιού, τα οποία µπορούν να χρησιµεύσουν για να ενισχύσουν τις θετικές συναισθηµατικές καταστάσεις του παιδιού και για να ρυθµίσουν τις αρνητικές. Ειδικότερα, η βοήθεια που µπορούν να δώσουν οι γονείς στη µείωση άβολων συναισθηµάτων, όπως ο φόβος, η ανησυχία, ή η θλίψη, επιτρέπει στα παιδιά για να ανακουφιστούνε και παρέχει ένα λιµάνι ασφάλειας όταν είναι αναστατωµένα. Οι επαναλαµβανόµενες τέτοιες εµπειρίες κωδικοποιούνται στην υπολανθάνουσα µνήµη ως προσδοκίες και έπειτα ως νοητικά πρότυπα ή σχήµατα προσκόλλησης, τα οποία χρησιµεύουν για να βοηθήσουν το παιδί να αισθανθεί µια εσωτερική αίσθηση αυτού που ο John Bowlby ονόµασε µια "ασφαλή βάση" στον κόσµο." (Σελίδα 67). "Το σύστηµα προσκόλλησης εξυπηρετεί πολλαπλές λειτουργίες. Για ένα νήπιο, η ενεργοποίηση του συστήµατος προσκόλλησης περιλαµβάνει την αναζήτηση της εγγύτητας. Η αναζήτηση εγγύτητας επιτρέπει σε ένα νήπιο για να προστατευθεί από βλάβες, πείνα, δυσµενείς αλλαγές θερµοκρασίας, καταστροφές, επιθέσεις από άλλους, και αποχωρισµούς από την οµάδα /οικογένεια.

3 Για αυτούς τους λόγους, το σύστηµα προσκόλλησης είναι ιδιαίτερα απαντητικό σε ενδείξεις κινδύνου. Η εσωτερική εµπειρία ενός ενεργοποιηµένου συστήµατος προσκόλλησης συνδέεται λοιπόν συχνά µε την αίσθηση της ανησυχίας ή του φόβου και µπορεί να αρχίσει από εκφοβιστικές εµπειρίας διαφόρων ειδών, καθώς επίσης και από µια απειλή αποχωρισµού από το πρόσωπο προσκόλλησης (τον/την ενήλικα). Οι "σχέσεις προσκόλλησης εξυπηρετούν έτσι µια ζωτικής σηµασίας λειτουργία στο ότι παρέχουν στο νήπιο προστασία από πολλών ειδών κινδύνους. Αυτές οι σχέσεις είναι κρίσιµες στην οργάνωση όχι µόνο της τρέχουσας εµπειρίας, αλλά και στη νευρωνική ωρίµανση του αναπτυσσόµενου εγκεφάλου. Με άλλα λόγια, αυτές οι προεξέχουσες συναισθηµατικές σχέσεις έχουν µια άµεση επίδραση στην ανάπτυξη περιοχών της νοητικής λειτουργίας που χρησιµεύουν ως τα εννοιολογικά αγκυροβόλια µας: µνήµη, αφήγηση, συναίσθηµα, αναπαράσταση, και καταστάσεις της νόησης. Με αυτό τον τρόπο, οι σχέσεις προσκόλλησης µπορεί να χρησιµεύσουν για να δηµιουργήσουν το κεντρικό θεµέλιο από το οποίο αναπτύσσεται η νόηση. Η ανασφαλής προσκόλληση µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό παράγοντα κινδύνου στην ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας. Η ασφαλής προσκόλληση, αντίθετα, εµφανίζεται να παρέχει µια µορφή συναισθηµατικής ανθεκτικότητας. "Αν και η συµπεριφορά προσκόλλησης φαίνεται πρώτιστα στα παιδιά, οι ενήλικες συνεχίζουν να εκδηλώνουν προσκόλληση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Ειδικά σε περιόδους πίεσης, ένας ενήλικος θα ελέγξει που βρίσκονται µερικά επιλεγµένα "πρόσωπα προσκόλλησης" και θα τα αναζητήσει ως πηγές ανακούφισης, συµβουλών, και δύναµης. Για τους ενηλίκους, τέτοια πρόσωπα προσκόλλησης µπορούν να είναι µέντορες, στενοί φίλοι, ή ερωτικοί σύντροφοι." (σελίδα 68) 3. "Μια γυναίκα 31 ετών κάθεται ήσυχα στην καρέκλα του γραφείου του θεραπευτή της. Φαίνεται µπερδεµένη καθώς ο θεραπευτής της επαναλαµβάνει την ερώτησή του: "Πώς ήταν η επίσκεψή σας στη µητέρα σας το προηγούµενο Σαββατοκύριακο;" αγκώνει το χείλος της, κοιτάζει αλλού, και ατενίζει προς το πάτωµα, µην λέγοντας τίποτα. Ανασηκώνεται και καλύπτει τα µάτια µε το βραχίονά της. Η αναπνοή της γίνεται γρηγορότερη και ρηχή. Χτυπά νευρικά το πόδι της στο πάτωµα. Σιωπή. Η καρδιά του θεραπευτή αρχίζει να επιταχύνει. Βρίσκει τον εαυτό του να κοιτάζει κάτω στο πάτωµα και αντιλαµβάνεται το χτύπηµα του δικού του ποδιού. Η κατάσταση του µυαλού του θεραπευτή αποκαλύπτεται µε µη λεκτικά σήµατα: η έκφραση του προσώπου του, το βλέµµα του, οι σωµατικές του

4 κινήσεις, ο τόνος της φωνής του, και ο συγχρονισµός των λεκτικών σηµάτων του (εάν είναι γρήγορος, αργός, σε απάντηση σε άλλα σχόλια, ή κάτι άλλο). Η φωνή του έχει χαµηλή ένταση, και λέει αργά, "Ω,... ήταν ένα σκληρό Σαββατοκύριακο." Το κεφάλι του το αισθάνεται σαν να είναι έτοιµο να εκραγεί. "ΦΡΙΚΤΟ!" αναφωνεί ξαφνικά η γυναίκα. Η πίεση στο κεφάλι του θερπευτή διαλύεται µε µια αίσθηση ανακούφισης. Οι µύες στο πρόσωπό του αρχίζουν να χαλαρώνουν από την κουρασµένη, σφιγγµένη κατάστασή τους όπως χαλαρώνουν επίσης και οι δικοί της. Το σώµα της ασθενούς γίνεται λιγότερο τσιτωµένο. "Φρικτό...." γογγύζει τώρα, µε δάκρυα στα µάτια της. Όπως δείχνουνε αυτός ο θεραπευτής και η ασθενής, το να συµµετέχουνε σε άµεση επικοινωνία είναι περισσότερο από το απλά να καταλαβαίνουνε ή ακόµα να αντιλαµβάνονται τα σήµατα - λεκτικά και µη λεκτικά που στέλνονται µεταξύ δύο ανθρώπων. Για "πλήρη" συναισθηµατική επικοινωνία, ένα άτοµο πρέπει να επιτρέψει στην κατάσταση του µυαλού του να επηρεαστεί από αυτή του άλλου. Σε αυτό το παράδειγµα, η ευαισθησία του θεραπευτή στην αλληλουχία σηµάτων της ασθενούς επέτρεψε στην κατάσταση του µυαλού του να ευθυγραµµιστεί µε αυτή της ασθενούς. Η αίσθηση ότι το κεφάλι του είναι "έτοιµο να έκραγεί", ακολουθούµενη από την απελευθέρωση της πίεσης, επιδεικνύει πώς οι µεταπτώσεις του ασθενή από την παραζάλη στην οργή και στη θλίψη βιώνονται από το θεραπευτή. Αυτή η µετατόπιση στη δική του κατάσταση µπορεί να είναι µέρος της εσωτερικής διαδικασίας που τον κάνει ενήµερο για τα συχνά λεπτά και γρήγορα µη λεκτικά σήµατα που του έστειλε η ασθενής µε αυτόν τον άµεσο τρόπο συναισθηµατικής επικοινωνίας. Η ευθυγράµµιση της κατάστασης του θεραπευτή (µε αυτή της ασθενούς), του επιτρέπει να έχει µια εµπειρία όσο το δυνατόν πιό κοντά στο αυτό που είναι ο υποκειµενικός κόσµος της σε εκείνη την στιγµή. Η ευαισθησία στα σήµατα επιτρέπει την εσωτερική απάντηση του θεραπευτή στην δική του κατάσταση, η οποία του επιτρέπει την συνειδητοποίηση αυτών των αντιλήψεων του για την εµπειρία του ασθενή. Εκτός από να παρέχει σηµαντικές εµπειρικές πληροφορίες για το θεραπευτή, µια τέτοια ευθυγράµµιση επιτρέπει µια µη λεκτική µορφή επικοινωνίας προς την ασθενή ότι "γίνεται κατανοητή" µε την βαθύτερη έννοια. Η κατάστασή της επηρεάζει άµεσα την δική του: "νιώθει ότι την αισθάνθηκε" ένα άλλο πρόσωπο. Αυτή η εναρµόνιση των καταστάσεων αποτελεί τη µη λεκτική βάση της συνεργατικής, ευαίσθητης επικοινωνίας. Η ικανότητα να επιτευχθεί αυτή η εναρµονισµένη µορφή επικοινωνίας, που µερικές φορές αποκαλείται "συγκινησιακή εναρµόνιση", εξαρτάται από την ευαισθησία του ατόµου στα σήµατα. Η γονική ευαισθησία στα σήµατα είναι η ουσία των ασφαλών προσκολλήσεων και µπορεί να µας ενηµερώσει για το πώς "η ύπαρξη" δύο ανθρώπων - του ενός µε τον άλλον, επιτρέπει τη συναισθηµατική επικοινωνία και να καθιερωθεί µια

5 αίσθηση σύνδεσης σε οποιαδήποτε ηλικία. Σε αυτές τις συναλλαγές, ο εγκέφαλος ενός ατόµου και αυτός του άλλου επηρεάζουν ο ένας τον άλλον σε µια µορφή "συν-ρύθµισης." "Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει τα αναπτυξιακά στοιχεία από την έρευνα της προσκόλλησης που δείχνουν τη σηµασία αυτής της συν-ρύθµιστικής ευαίσθητης επικοινωνίας και την εναρµόνιση των καταστάσεων της νόησης στις σχέσεις ασφαλούς προσκόλλησης. Αυτό είναι ο θεµελιώδης τρόπος µε τον οποίο ο η δραστηριότητα του εγκεφάλου ενός ατόµου επηρεάζει άµεσα τη δραστηριότητα του άλλου. Η συνεργατική επικοινωνία επιτρέπει στις νοήσεις "να συνδεθούνε" η µια µε την άλλη. Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, τέτοιες ανθρώπινες συνδέσεις επιτρέπουν τη δηµιουργία εγκεφαλικών συνδέσεων που είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη της ικανότητας ενός παιδιού για αυτορύθµιση. Οι µελέτες αποκαλύπτουν ότι τέτοιες εµπειρίες σχέσεων στηρίζονται σε πρότυπα επικοινωνίας. Θα αναθεωρήσουµε το πως αναπτύσσεται η νόηση του νηπίου µέσα σε αυτές τις συναισθηµατικές σχέσεις, προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι βασισµένες στην έρευνα απόψεις για το ποιές µορφές διαπροσωπικής εµπειρίας διευκολύνουν την ανάπτυξη της ψυχολογικής ανθεκτικότητας και συναισθηµατικής ευηµερίας. "Ένα απαραίτητο µήνυµα είναι ότι η αναπτυσσόµενη νόηση χρησιµοποιεί τις καταστάσεις ενός προσώπου προσκόλλησης προκειµένου να βοηθηθεί να οργανώσει τη λειτουργία των δικών της καταστάσεων. Η στιγµιαία ευθυγράµµιση των καταστάσεων εξαρτάται από τη γονική ευαισθησία στα σήµατα του παιδιού και επιτρέπει στη νόηση του παιδιού και να αυτορυθµιστεί στο παρόν και να αναπτύξει ρυθµιστικές ικανότητες που µπορεί να χρησιµοποιηθούνε στο µέλλον. Η ευαισθησία στα σήµατα και η εναρµόνιση µεταξύ του παιδιού και του γονέα, ή µεταξύ του ασθενή και του θεραπευτή, περιλαµβάνει τη εναλλασόµενη ευθυγράµµιση των καταστάσεων των νοήσεών τους. Καθώς οι καταστάσεις του µυαλού δύο ατόµων έρχοννται σε ευθυγράµµιση, µπορεί να εµφανιστεί µια µορφή αυτού που µπορούµε να αποκαλέσουµε "αντήχηση ψυχικών καταστάσεων", στην οποία η κατάσταση κάθε προσώπου και επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτή του άλλου. Υπάρχουν στιγµές στις οποίες οι άνθρωποι χρειάζονται επίσης να είναι µόνοι και όχι σε ευθυγράµµιση (µε κάποιον άλλον) ένας εναρµονισµένος άλλος ξέρει πότε να " υπαναχωρήσει" και να σταµατήσει τη διαδικασία της ευθυγράµµισης. Οι οικείες σχέσεις περιλαµβάνουν αυτόν τον κυκλικό χορό της εναρµονισµένης επικοινωνίας, στην οποία υπάρχουν εναλλασσόµενες στιγµές της σύνδεσης - ευθυγράµµισης και αποµάκρυνσης - αυτονοµίας. Στη ρίζα µιας τέτοιας εναρµόνισης βρίσκεται η ικανότητα να διαβάζει κάποιος τα σήµατα (συχνά µη λεκτικά) που δείχνουν την ανάγκη κάποιου άλλου για δέσµευση ή την αποδέσµευση. "Όπως θα δούµε, οι καταστάσεις της νόησης εµπλέκουνε διάφορες πτυχές

6 της δραστηριότητας του εγκεφάλου. Η ροή της ενέργειας και των πληροφοριών είναι και οι δύο θεµελιώδη συστατικά µιας κατάστασης της νόησης. Με αυτό τον τρόπο, η εναρµονισµένη επικοινωνία περιλαµβάνει την αντήχηση ενέργειας και πληροφοριών. Για το µη λεκτικό νήπιο, αυτή η οικεία, συνεργατική επικοινωνία γίνεται χωρίς λέξεις. Αυτή η ανάγκη για µη λεκτική εναρµόνιση επιµένει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Μέσα στις (όλων των ειδών) σχέσεις ενηλίκων, οι λέξεις µπορούν να φτάσουν να εξουσιάζουν τη µορφή των πληροφοριών που µοιράζονται, και αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µια διαφορετική µορφή αναπαραστατικής αντήχησης. Μια τέτοια λεκτική ανταλλαγή µπορεί να βιωθεί ως αρκετά κενή εάν είναι στερηµένη από τις πιο πρωταρχικές πτυχές των εσωτερικών καταστάσεων κάθε ανθρώπου. Οι µελέτες για την προσκόλληση στα νήπια µας υπενθυµίζουνε την κρίσιµη σπουδαιότητα της µη λεκτικής επικοινωνίας σε όλες τις µορφές των ανθρωπίνων σχέσεων." (σελίδες 69-71) 4. Μακροχρόνιες έρευνες για τη προσκόλληση προτείνουν ότι ορισµένες πρώιµες εµπειρίες σχέσεων προωθούνε τη συναισθηµατική ευηµερία, την κοινωνική επάρκεια, τη γνωστική λειτουργία, και την ανθεκτικότητα µπροστά στην αντιξοότητα. Εντούτοις, επειδή η ανάπτυξη είναι µια διαδικασία, τα µεγαλύτερα παιδιά, οι έφηβοι, και οι ενήλικες µπορούν να είναι σε θέση να συνεχίζουνε να ωριµάζουνε και να αλλάζουνε παρά τις µη ιδανικές πρώιµες εµπειρίες της ζωής τους. " Η ανασφαλής προσκόλληση δεν είναι ισοδύναµη µε τη ψυχι(ατρ)κή διαταραχή, αλλά µάλλον δηµιουργεί έναν κίνδυνο ψυχολογικής και κοινωνικής δυσλειτουργίας." (Σελίδα 84) 5. " Η υγιής εναρµόνιση εποµένως περιλαµβάνει την ευαισθησία του γονέα τα σήµατα του παιδιού και τη συνεργατική, ευαίσθητη επικοινωνία που προκαλεί αυτό που έχει περιγραφεί παραπάνω ως "αντήχηση" µεταξύ των καταστάσεων της νόησης δύο ανθρώπων: την αµοιβαία επιρροή της κατάστασης κάθε ανθρώπου σε αυτή του άλλου. Μια τέτοια εναρµόνιση περιλαµβάνει την αποδέσµευση στις στιγµές που δεν αναζητείται η ευθυγράµµιση και την επανασύνδεση όταν και τα δύο άτοµα είναι δεκτικά στην σύνδεση (των καταστάσεων των νοήσεών τους). Οι καταστάσεις που ευθυγραµµίζονται είναι πράγµατι ψυχοβιολογικές καταστάσεις της δραστηριότητας του εγκεφάλου. Κάθε άτοµο εµπλέκεται σε µια αµοιβαία συνρύθµιση των αντηχούντων καταστάσεων.

7 "Σε πολλών ειδών συναισθηµατικές σχέσεις που συµπεριλαµβάνουν τις ερωτικές σχέσεις, τις στενές φιλίες, την ψυχοθεραπεία, και τη σχέση σπουδαστή/δάσκαλου - µπορεί να είναι παρούσες πτυχές της προσκόλλησης στις οποίες υπάρχουνε τα βασικά στοιχεία της επιδίωξης της εγγύτητας, της χρησιµοποίησης του άλλου ως ένα ασφαλές λιµάνι για να βοηθήσει να ανακουφιστεί κάποιος όταν είναι αναστατωµένος, και της εσωτερίκευσης του άλλου προσώπου ως µια νοητική εικόνα που παρέχει την αίσθηση µιας ασφαλούς βάσης. Αυτές οι κατοπινές µορφές προσκόλλησης µπορούν να καθιερωθούνε µε τον ίδιο τρόπο, ο οποίος επιτρέπει να αναπτύσσεται µια ασφαλής προσκόλληση στην παιδική ηλικία. Για τις πρώτες δύο, "συµµετρικές" µορφές σχέσεων - φιλία και έρωτας-κάθε µέλος της δυάδας καταδεικνύει συνεπή, προβλέψιµη, ευαίσθητη, διορατική, και αποτελεσµατική επικοινωνία. Στην σχέση θεραπευτή-ασθενή και δασκάλου-σπουδαστή οι οποίες όπως οι σχέσεις γονέων-παιδιών, είναι "ασύµµετρες'- η ευαισθησία στα σήµατα είναι πρωτεύουσα ευθύνη του πρώτου ατόµου, το οποίο χρησιµεύει ως η µοναδική "φιγούρα προσκόλλησης " που παρέχει ένα ασφαλές λιµάνι και µια ασφαλής βάση για το δεύτερο. Η ικανότητα ενός ατόµου να σκεφθεί (ή να αντανακλάσει ή αναστοχαστεί) σχετικά µε τη διανοητική κατάσταση ενός άλλου προσώπου µπορεί να είναι ένα απαραίτητο συστατικό σε πολλές µορφές στενών, συναισθηµατικά σηµαντικών σχέσεων. Αυτή η αντανάκλαση σχετικά µε τη διανοητική κατάσταση είναι περισσότερο από µια εννοιολογική ικανότητα επιτρέπει στις νοήσεις δύο ατόµων να εισέλθουνε σε µια µορφή αντήχησης στην οποία κάθε ένας µπορεί "να αισθανθεί ότι τον νιώθει" ο άλλος. Αυτή η έντονη και οικεία µορφή σύνδεσης φανερώνεται και στις λέξεις και στις µη λεκτικές πτυχές της επικοινωνίας: εκφράσεις του προσώπου, βλεµατική επαφή, τόνος της φωνής, σωµατικές κινήσεις, και συγχρονισµός των απαντήσεων. Αυτοί οι τύποι επικοινωνίας είναι που αποκαλύπτουν την εναρµόνιση των καταστάσεων της νόησης Στο πιό βασικό επίπεδο, εποµένως, οι ασφαλείς προσκολλήσεις και στην παιδική ηλικία και στην ενήλικη ζωή καθιερώνονται από δύο άτοµα που µοιράζονται µια µη λεκτική εστίαση στην ροή ενέργειας (συναισθηµατικές καταστάσεις) και µια λεκτική εστίαση στις πτυχές της επεξεργασίας πληροφοριών (αναπαραστατικές διαδικασίες της µνήµης και της αφήγησης) της νοητικής ζωής. Το θέµα της νόησης έχει σηµασία για τις ασφαλείς προσκολλήσεις." (σελίδες 88-89)

8 Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες ή για να αγοράσετε το βιβλίο του Daniel J. Siegel THE DEVELOPING MIND στα αγγλικά, Κάνετε αναζήτηση στο µε τις µε τις παραπάνω υπογραµµισµένες λέξεις-κλειδιά. ανιήλ ανιλόπουλος επιλογή, προσαρµογή και µετάφραση

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Οι παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτού του οδηγού για

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων».

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΕΠΑΕ ΠΜΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα

Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Ποδηματή Ελένη Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Όσο παρόµοια είναι τα ανθρώπινα όντα από πολλές απόψεις µε άλλα είδη, είµαστε µοναδικοί µεταξύ των µορφών ζωής στη γη, ως προς τη δυνατότητά µας να χρησιµοποιούµε τη γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα 1 Tρέχων τίτλος: ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ Ενώ όλοι παραπονιόμαστε για τη μνήμη μας, σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Συνήθως μας προδίδει σε μεγάλη ηλικία ή μετά από συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

Στηρίζοντας ένα µέλος της οικογένειας µε κατάθλιψη: Παρεµβάσεις µιας συνεδρίας. της. Μαρίας Δουκάκου

Στηρίζοντας ένα µέλος της οικογένειας µε κατάθλιψη: Παρεµβάσεις µιας συνεδρίας. της. Μαρίας Δουκάκου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κονίτσης 33, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 8063665, Fax: 8062113, e-mail: lshr@otenet.gr LABORATORY FOR THE STUDY OF HUMAN RELATIONS 33, Konitsis str., 151 25 Maroussi,

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: info@ergastirio.eu, site: www.ergastirio.eu

e-mail: info@ergastirio.eu, site: www.ergastirio.eu ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κονίτσης 33, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210-8063665, Fax: 210-8062113 e-mail: info@ergastirio.eu, site: www.ergastirio.eu LABORATORY FOR THE STUDY OF HUMAN RELATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΚΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΤΡΑ 2010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης

Εγχειρίδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Εγχειρίδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης για Συµβούλους Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράµµατος επαγγελµατικής ανάπτυξης για νέους Leonardo da Vinci (2002 BG/02/B/F/PP - 132018) Content Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους;

Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους; ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ «Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους;» Ανάλογα με το επίπεδο της κοινωνικής τους ανάπτυξης είναι και το επίπεδο της λειτουργικής τους

Διαβάστε περισσότερα

Το διαζύγιο στην. εφηβεία.

Το διαζύγιο στην. εφηβεία. ΠΕΣΥΠ 2013-2014 /ΑΣΠΑΙΤΕ Το διαζύγιο στην εφηβεία. Διπλωματική εργασία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ουρανία Καλούρη Σπουδάστριες: Παπαδοπούλου Μαρία Φωτογιαννοπούλου Σοφία ΑΘΗΝΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Συλλέγοντας πληροφορίες Μερικοί άνθρωποι νιώθουν καλύτερα όταν γνωρίζουν πολλά για την ασθένεια τους γιατί έτσι ξέρουν ακριβώς τι έχουν να αντιµετωπίσουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΓΚΑΡΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑΣ (Α.Ε.Μ. 10/06) ΘΕΜΑ: «Αυτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D. Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια*

Η ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D. Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια* Η ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D. Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια* Απόψε θα μιλήσουμε για τρία θέματα: 1.Την ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου 2.Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΣΤΕΛΛΑ ΠΩΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Measuring patient satisfaction for health care services provided by a pediatric clinic-research

Measuring patient satisfaction for health care services provided by a pediatric clinic-research ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μέτρηση ικανοποίησης των ασθενών για την παρεχόμενη φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση της μουσικής στη θεραπεία παιδιών με αυτισμό.

Η σχέση της μουσικής στη θεραπεία παιδιών με αυτισμό. Η σχέση της μουσικής στη θεραπεία παιδιών με αυτισμό. Σπουδάστρια: Αντωνιάδου Σάρρα Μαρτίνα Α.Μ. 10474 Επιβλέπων καθηγητής: κ. Χριστοδουλίδης Παύλος Ιωάννινα, Νοέμβριος 2011 Η σχέση της μουσικής στη θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΓΚΡΗΣ ΖΩΗ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΠΟΠΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 2 3 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Συμβουλευτική για όλους Αντώνης Γ. Αντωνίου 2006 4 Εισαγωγή Οι λόγοι που με ώθησαν στη συγγραφή του βιβλίου «ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους Ανάπτυξη Πακέτων Κατάρτισης για την Υποστήριξη Γονέων και Εκπαιδευτικών Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση ( 3-18 ετών) Αριθμός έγκρισης 2010-3292/001-001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (The role of paediatric nurse in Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) Θέμα Εργασίας ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων με παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων με παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(5):519-533 Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων με παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη Τα χρόνια νοσήματα, όπως είναι ο παιδικός σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ. Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ. Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. (The role of Pediatric Nurse in Greece and worldwide) Τσαπανίδης Ηλίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. (The role of Pediatric Nurse in Greece and worldwide) Τσαπανίδης Ηλίας 2012 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (The role of Pediatric Nurse in Greece and worldwide) Τσαπανίδης Ηλίας Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα