PROULTRA ULTRASONIC SURGICAL TIPS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PROULTRA ULTRASONIC SURGICAL TIPS"

Transcript

1 PROULTRA ULTRASONIC SURGICAL TIPS Μονο για οδοντιατρικη χρηση EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ (ULTRASONIC SURGICAL TIPS) A0640 A0650 Satelec M3 x 0,6 EMS M3 x 0,5 ProUltra χειρoυργικά άκρα Ref. A0640 Ref. A0650 1) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτά τα εργαλεία προορίζονται για χρήση μόνο σε κλινικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον, από έμπειρους χρήστες. Πιθανές εφαρμoγές Για γενική χρήση σε μικρoχειρoυργικές διαδικασίες. Για τη διενέργεια ανάστροφης παρασκευής τoυ ακρoρριζίoυ. Για την παρασκευή σχήματoς πτερυγίoυ, ισθμoύ ή άλλων λεπτώv μικρo-διακλαδώσεων. Για την παρασκευή μηχανικών βλαβών της ρίζας. Για την παρασκευή παθoλoγικών βλαβών της ρίζας. 2) ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Καμία γνωστή. 3) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ Παρακαλoύμε αναφερθείτε στις oδηγίες χρήσης της συσκευής υπερήχων. Είναι σημαντικό να έχετε υπόψιν οτι oι ρυθμίσεις ισχύoς λειτoυργίας θα πρέπει να πρoσαρμόζoνται στις διάφoρες κλινικές εφαρμoγές και περιπτώσεις. Αυτή η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τη συχνότητα δόνησης για ιδανική χρήση του επιλεγέντoς άκρoυ. Μην ξεκινάτε τη γενιήτρια σε εργαλεια πoυ δεν λειτoυργoύν. F EL / 04 / 2001 updated 05/2016 1/7

2 4) ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙ Μην ξεκινάτε τη γενιήτρια σε εργαλεια πoυ δεν λειτoυργoύν. 5) ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στην παρούσα τεχνική κατάσταση, καμία ανεπιθύμητη αντίδραση δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. 6) ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Ρύθμιση της ισχύoς της συσκευής υπερήχων Satelec / P5 EMS Min Max Min Max N 1 to Min 10% Γενικώς, για να μεγιστoπoιήσετε την κλινική απόδoση, την ασφάλεια του ασθενoύς και για να ελαττώσετε την πιθανότητα θραύσης του εργαλείου, ξεκινήοτε με τις μικρότερες ρυθμίσεις ισχύος και αυξήοτε την ισχύ μόνον εφόσον χρειάζεται για την επίτευξη του κλινικού σκοπού. Όλες οι χειρουργικές διεργασίες θα πρέπει να γίνονται με καταιονισμό χρησιμοποιώντας ελάχιστη πίεση και με μία ελαφρά κίνηση βουρτσίσματος. Χρήση Κλινικές εφαρμογές Είδoς άκρoυ Ένα γενικής χρήσης εργαλείο σχεδιασμένο για ρίζες προσθίων. SURG 1 Ένα γενικής χρήσης εργαλείο σχεδιασμένο για ευρύτερους σωλήνες σε ρίζες προσθίων (μεγαλύτερη διάμετρος από το SURG1). SURG 2 Ένα διπλής γωνίας 75 μοιρών εργαλείο για παρακευή ριζών αριστερά άνω και δεξιά κάτω οπισθίων δοντιών. SURG 3 Ένα διπλής γωνίας 110 μοιρών εργαλείο για παρασκευή ριζών αριστερά άνω και δεξιά κάτω οπισθίων δοντιών. SURG 4 Ένα διπλής γωνίας 75 μοιρών εργαλείο για παρασκευή ριζών δεξιά άνω και αριστερά κάτω οπισθίων δοντιών. SURG 5 Ένα διπλής γωνίας 110 μοιρών εργαλείο για παρασκευή ριζών δεξιά άνω και αριστερά κάτω οπισθίων δοντιών. SURG 6 Γενικώς, η επιλογή του μικροχειρουργικού εργαλείου για κάθε συγκεκριμμένο δόντι βασίζεται στην απαιτούμενη χειρουργική πρόσβαση, την ανατομία της ρίζας και την εφαρμοζόμενη χειρουργική τεχνική. 2/7 F EL / 04 / 2001 updated 05/2016

3 7) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Διαδικασία επανεπεξεργασίας για οδοντιατρικά εργαλεία I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, όλα τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται και να αποστειρώνονται, πριν από κάθε χρήση για την πρόληψη μολύνσεων. Αυτό αφορά στην πρώτη χρήση όπως επίσης και τις επόμενες χρήσεις. Τα εργαλεία με τη σήμανση «αποστειρωμένο» δεν απαιτούν καμία ειδική επεξεργασία πριν την πρώτη χρήση, αλλά αν δεν φέρουν τη σήμανση «για μια χρήση μόνο», θα πρέπει να τηρείται η συγκεκριμένη διαδικασία για όλες τις ακόλουθες χρήσεις. II - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Απολύμανση και αποστείρωση πριν από κάθε χρήση (εκτός της πρώτης χρήσης για τα αποστειρωμένα εργαλεία) και διαδικασίες επανεπεξεργασίας που αφορούν: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ A. Ιατροτεχνολογικό προϊόν A1. Εργαλεία: Κοπτικά εργαλεία (χειρός ή μηχανικά), όπως: Ενδοδοντικά εργαλεία (ρίνες, πολφουλκοί, διευρυντήρες, ενδοδοντικές φρέζες, άκρα υπερήχων); Περιστροφικά κοπτικά εργαλεία (φρέζες διαμαντιού, φρέζες carbide, τρύπανα ανοξείδωτου χάλυβα, φρέζες ανθρακούχου χάλυβα). Εργαλεία έμφραξης ριζικών σωλήνων (πλάγιας, κάθετης συμπύκνωσης); Εργαλεία χεριού, αρπάγες και εξαρτήματα ελαστικών απομονωτήρων (Rubber Dam). A2. Εξαρτήματα: Βάσεις στήριξης, κιτ, συστήματα οργάνωσης και άλλα εξαρτήματα. ΜΟΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ B. Υλικό έμφραξης και χυτοί πλαστικοί άξονες: Μόνο χημική απολύμανση (όχι αποστείρωση) Γουταπέρκα, Δίσκοι σύγκλεισης. Χυτοί πλαστικοί άξονες Uniclip και Mooser. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ C. Εξαίρεση Συσκευές, όπως μικρομότορ, εντοπιστές ακρορριζίου και άλλες συσκευές, για τις οποίες οι διαδικασίες επεξεργασίας περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές οδηγίες χρήσης. MTA. Gyde. Topseal. Paper Points (Κώνοι χάρτου). Ελαστικός απομονωτήρας (Rubber Dam). F EL / 04 / 2001 updated 05/2016 3/7

4 III - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 1) Χρησιμοποιείτε μόνο ένα απολυμαντικό διάλυμα που είναι εγκεκριμένο για την αποτελεσματικότητά του (λίστα VAH/DGHM, σήμανση CE, έγκριση FDA) και συμφωνεί με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του απολυμαντικού διαλύματος. Για όλα τα μεταλλικά εργαλεία, συνιστάται η χρήση αντιδιαβρωτικών απολυμαντικών και καθαριστικών παραγόντων. 2) Για τη δική σας ασφάλεια, παρακαλούμε χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, γυαλιά, μάσκα). 3) Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την αποστείρωση ή την απολύμανση του προϊόντος για την πρώτη όπως και κάθε επόμενη χρήση, όπως επίσης και όσον αφορά στη χρήση φθαρμένων ή ακάθαρτων εργαλείων όπου είναι εφαρμόσιμη μετά την αποστείρωση. 4) Είναι ασφαλέστερο για τον επαγγελματία να χρησιμοποιεί τα εργαλεία μας μόνο μία φορά. Σε περίπτωση που τα εργαλεία μας πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν, συνιστάται να ελέγχονται πάντοτε προσεκτικά πριν από τη χρήση: η εμφάνιση ατελειών όπως ρωγμές, παραμορφώσεις (λύγισμα, συστροφή), διάβρωση, απώλεια της χρωματικής κωδικοποίησης ή σήμανσης, υποδεικνύει ότι τα εργαλεία δεν είναι πλέον σε θέση να εκπληρώσουν με την απαιτούμενη ασφάλεια τη χρήση για την οποία προορίζονται και ότι, συνεπώς, θα πρέπει να απορριφθούν. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να μην υπερβαίνεται ο ακόλουθος μέγιστος αριθμός χρήσεων για τα εργαλεία διαμόρφωσης ριζικού σωλήνα: Τύπος σωλήνα Έντονα κεκαμμένοι σωλήνες (>30 ) ή σε σχήμα S Μέτρια κεκαμμένοι σωλήνες (10 ως 30 ) Ελαφρά κεκαμμένοι (<10 ) ή ευθείς σωλήνες Εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο ISO 015 Εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο >ISO 015 Εργαλεία NiTi Μέγ. 1 σωλήνας Μέγ. 2 σωλήνες Μέγ. 2 σωλήνες Μέγ. 1 σωλήνας Μέγ. 4 σωλήνες Μέγ. 4 σωλήνες Μέγ. 1 σωλήνας Μέγ. 8 σωλήνες Μέγ. 8 σωλήνες 5) Οι διατάξεις με σήμανση μιας χρήσης δεν είναι εγκεκριμένες για επαναχρησιμοποίηση. 6) Η ποιότητα του νερού πρέπει να υπακούει στους τοπικούς κανονισμούς, ειδικά για το τελευταίο στάδιο ξεπλύματος ή για μία συσκευή πλύσης-απολύμανσης. 7) Οι φρέζες καρβιδίου, οι πλαστικές βάσεις, τα εργαλεία χειρός και οι ρίνες NiTi υποβαθμίζονται από το διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (H 2 O 2 ). 8) Μόνο το ενεργό τμήμα των εργαλείων NiTi θα πρέπει να βυθίζεται σε διάλυμα NaOCl συγκέντρωσης ΟΧΙ πάνω από 5%. 9) Μη χρησιμοποιείτε όξινα (ph < 6) ή αλκαλικά (ph > 8) διαλύματα για διατάξεις κατασκευασμένες από αλουμίνιο. Αυτού του τύπου οι διατάξεις υποβαθμίζονται υπό την παρουσία διαλυμάτων καυστικής σόδας με άλατα του υδραργύρου. 10) Η συσκευή πλύσης-απολύμανσης δεν συνιστάται για διατάξεις κατασκευασμένες από αλουμίνιο, καρβίδιο του βολφραμίου (tungsten carbide) ή ανθρακούχο χάλυβα. 4/7 F EL / 04 / 2001 updated 05/2016

5 IV - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ A. Συσκευές A3. Γωνιακή χειρολαβή A1. Εργαλεία Επόμενες χρήσεις A2. Εξαρτήματα Πρώτη χρήση Ενέργεια Τρόπος Xειρισμού Προειδοποίηση 1. Αποσυναρμολόγη ση - Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή, εάν χρειάζεται. 2. Προ-απολύμανση - Αμέσως μετά τη χρήση, εμβαπτίστε όλα τα εργαλεία σε ένα απορρυπαντικό και απολυμαντικό διάλυμα συνδυασμένο με πρωτεολυτικά ένζυμα, εάν είναι δυνατόν. 3. Ξέπλυμα - Καλό ξέπλυμα (τουλάχιστον 1 λεπτό). 4a Ή 4b Αυτόματος καθαρισμός με συσκευή πλύσης- απολύμανσης Καθαρισμός με το χέρι και σε λουτρό υπερήχων - Τοποθετήστε τα εργαλεία σε ένα κιτ, βάση στήριξης ή δοχείο, για να αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή μεταξύ εργαλείων ή αξόνων. - Τοποθετήστε τα στη συσκευή πλύσης-απολύμανσης (τιμή Ao > 3000 ή τουλάχιστον για 5 λεπτά στους 90 C). - Τοποθετήστε τα εργαλεία σε ένα κιτ, βάση στήριξης ή δοχείο, για να αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή μεταξύ εργαλείων. - Εμβαπτίστε τα σε απολυμαντικό διάλυμα με απορρυπαντικές ιδιότητες, με υποβοήθηση μιας συσκευής καθαρισμού υπερήχων, εάν διατίθεται. 5. Ξέπλυμα -Καλό ξέπλυμα (τουλάχιστον 1 λεπτό). - Τα στοπ σιλικόνης πρέπει να αφαιρούνται. - Ακολουθείτε τις οδηγίες και τηρείτε τις συγκεντρώσεις που δίνονται από τον κατασκευαστή (μία υπερβολική συγκέντρωση μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή άλλες βλάβες στα εργαλεία). - Το απολυμαντικό διάλυμα θα πρέπει να είναι χωρίς αλδεΰδες (για την αποφυγή της μονιμοποίησης των υπολειμμάτων αίματος) και χωρίς δι- ή τρι-αιθανολαμίνες ως αντιδιαβρωτικό παράγοντα. - Μην χρησιμοποιείτε απολυμαντικό διάλυμα που περιέχει φαινόλη ή άλλα προϊόντα που δεν είναι συμβατά με τα εργαλεία (δείτε τις γενικές συστάσεις). - Αν παρατηρηθούν ορατά υπολείμματα πάνω στα εργαλεία, συνιστάται ο προκαταρκτικός καθαρισμός τους με βούρτσισμα δια χειρός με ένα μαλακό υλικό. - Χρησιμοποιείται νερό καλής ποιότητας, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. - Εάν ένα διάλυμα προ-απολύμανσης περιέχει έναν αντιδιαβρωτικό παράγοντα, συνιστάται να ξεπλένετε τα εργαλεία μόλις πριν τον καθαρισμό. - Απορρίψτε οποιαδήποτε εργαλεία έχουν μεγάλα εμφανή ελαττώματα (σπασμένα, λυγισμένα). - Αποφεύγετε την επαφή μεταξύ εργαλείων ή αξόνων, όταν τα τοποθετείτε στη συσκευή πλύσης-απολύμανσης, χρησιμοποιώντας κιτ, βάση στήριξης ή δοχείο. - Ακολουθείτε τις οδηγίες και τηρείτε τις συγκεντρώσεις που δίνονται από τον κατασκευαστή (δείτε επίσης τις γενικές συστάσεις). - Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένη συσκευή πλύσης-απολύμανσης σύμφωνα με το ΕΝ ISO και κάντε συντήρηση και βαθμονόμηση τακτικά. - Δεν θα πρέπει να φαίνονται ορατά υπολείμματα πάνω στα εργαλεία. - Απορρίψτε οποιαδήποτε εργαλεία έχουν μεγάλα εμφανή ελαττώματα (σπασμένα, λυγισμένα και στριμμένα). - Ακολουθείτε τις οδηγίες και τηρείτε τις συγκεντρώσεις και τους χρόνους που δίνονται από τον κατασκευαστή (δείτε επίσης τις γενικές συστάσεις). - Το απολυμαντικό διάλυμα θα πρέπει να είναι χωρίς αλδεΰδες και χωρίς δι- ή τρι-αιθανολαμίνες ως αντιδιαβρωτικό παράγοντα. - Χρησιμοποιείται νερό καλής ποιότητας, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. - Εάν ένα διάλυμα προ-απολύμανσης περιέχει έναν αντιδιαβρωτικό παράγοντα, συνιστάται να ξεπλένετε τα εργαλεία μόλις πριν τον κλιβανισμό. - Στεγνώστε τα με ένα μη πλεκτό πανί μιας χρήσης, ή σε ένα στεγνωτήριο ή με φιλτραρισμένο πεπιεσμένο αέρα. X X X X X X X F EL / 04 / 2001 updated 05/2016 5/7

6 6. Επιθεώρηση - Επιθεωρήστε τα εργαλεία και ξεχωρίστε αυτά με ελαττώματα. - Συναρμολογήστε τα εργαλεία (στοπ). 7. Συσκευασία - Τοποθετήστε τα εργαλεία σε ένα κιτ, βάση στήριξης ή δοχείο, για να αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή μεταξύ εργαλείων ή αξόνων και συσκευάστε τα σε «σακουλάκια αποστείρωσης». 8. Αποστείρωση - Αποστειρώστε με ατμό στους 134 C (273 F) για18 λεπτά. 9. Φύλαξη - Διατηρείτε τα εργαλεία στη συσκευασία αποστείρωσης σε στεγνό και καθαρό περιβάλλον. - Τα βρόμικα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται ξανά. - Απορρίψτε εργαλεία που εμφανίζουν τυχόν ατέλειες όπως αυτές που περιγράφονται παραπάνω στις γενικές συστάσεις. - Προφυλάξτε τις φρέζες από ανθρακούχο χάλυβα με αντιδιαβρωτικό πριν τη συσκευασία. - Για τη γωνιακή χειρολαβή: λιπάνετε τη χειρολαβή με ένα κατάλληλο σπρέι πριν τη συσκευασία. - Αποφεύγετε την επαφή μεταξύ εργαλείων ή αξόνων κατά την αποστείρωση, χρησιμοποιώντας κιτ, βάση στήριξης ή δοχείο. - Ελέγξτε τη διάρκεια ισχύος της σακούλας, που δίνεται από τον κατασκευαστή, για να καθορίσετε τον χρόνο αποθήκευσης. - Χρησιμοποιείτε συσκευασίες που είναι ανθεκτικές σε θερμοκρασίες μέχρι 141 C (286 F) και πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ ISO Τα εργαλεία, οι άξονες και οι πλαστικές βάσεις στήριξης πρέπει να αποστειρώνονται σύμφωνα με την σήμανση της συσκευασίας. - Χρησιμοποιείτε μόνο αυτόκαυστα που πληρούν τις προδιαγραφές EN 13060, EN Χρησιμοποιείτε μία έγκυρη διαδικασία αποστείρωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO Τηρείτε τη διαδικασία συντήρησης του αυτόκαυστου, που δίνεται από τον κατασκευαστή του. - Χρησιμοποιείτε μόνο τις αναφερόμενες διαδικασίες αποστείρωσης. - Ελέγχετε την αποτελεσματικότητα (ακεραιότητα συσκευασίας, απουσία υγρασίας, αλλαγή χρώματος των δεικτών αποστείρωσης, φυσικο-χημικά όργανα καταγραφής, ψηφιακά αρχεία παραμέτρων κύκλων αποστείρωσης). - Ανιχνευσιμότητα των αρχείων διεργασιών αποστείρωσης. - Η ασηψία δεν μπορεί να είναι εγγυημένη, εάν η συσκευασία είναι ανοιγμένη, κατεστραμμένη ή υγρή. - Ελέγχετε τη συσκευασία και τις ιατρικές συσκευές πριν τις χρησιμοποιήσετε (ακεραιότητα συσκευασίας, απουσία υγρασίας και περίοδος ισχύος). B. Υλικό έμφραξης και χυτοί πλαστικοί άξονες Ενέργεια Τρόπος χειρισμού Προειδοποίηση 1. Απολύμανση - Εμβαπτίστε τα υλικά έμφραξης σε NaOCl (2,5% τουλάχιστον) για 5 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. - Μην χρησιμοποιείτε απολυμαντικό διάλυμα που περιέχει φαινόλη ή άλλα προϊόντα που δεν είναι συμβατά με το υλικό έμφραξης (δείτε τις γενικές συστάσεις). 6/7 F EL / 04 / 2001 updated 05/2016

7 ΣYMBOΛA EL είτε oδηγίες χρήσεως Avoιγμένες συσκευασίες δεν αντικαθιοτώνται Aριθμός συσκευασίας Ασσoρτί SSt REF 134 C Avαξείδωτος χάλuψ Aριθμός είδους Απoστειρώνεται στις συγκεκριμένες θερμoκρασίες Ημερομηνία παραγωγής Κατασκευαστής Κατασκευαστής Maillefer Instruments Holding Sàrl Chemin du Verger, 3 CH-1338 Ballaigues Ελβετία F EL / 04 / 2001 updated 05/2016 7/7

PROULTRA Ultrasonic Non Surgical Endo Tips

PROULTRA Ultrasonic Non Surgical Endo Tips PROULTRA Ultrasonic Non Surgical Endo Tips ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ (ULTRASONIC NON SURGICAL TIPS) A0620 A0621 A0630 A0631 Satelec M3 x 0,6 EMS M3 x 0,5 ProUltra Endo άκρα,

Διαβάστε περισσότερα

0) Σύνθεση Το κοπτικό μέρος αυτών των εργαλείων είναι κατασκευασμένο από κράμα νικελίου-τιτανίου.

0) Σύνθεση Το κοπτικό μέρος αυτών των εργαλείων είναι κατασκευασμένο από κράμα νικελίου-τιτανίου. PathFile ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - PATHFILE A0015 0) Σύνθεση Το κοπτικό μέρος αυτών των εργαλείων είναι κατασκευασμένο από κράμα νικελίου-τιτανίου. 1) Ενδείξεις χρήσης Εφαρμογή: καθετηριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - PATHFILE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - PATHFILE Μόνο για οδοντιατρική χρήση 0. Σύνθεση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - PATHFILE Το κοπτικό μέρος αυτών των εργαλείων είναι κατασκευασμένο από κράμα νικελίου-τιτανίου. 1. Ενδείξεις χρήσης Εφαρμογή: καθετηριασμός των ριζικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης - START-X

Οδηγίες χρήσης - START-X Για οδοντιατρική χρήση µόνο 1. Ενδείξεις χρήσης Κλινικές εφαρµογές Οδηγίες χρήσης - START- A0660 A0661 Άκρο Νο1 Φινίρισµα των τοιχωµάτων της κοιλότητας πρόσβασης Άκρο Νο2 Ανίχνευση του ΕΠ2 ριζικού σωλήνα

Διαβάστε περισσότερα

ProTaper Universal - Treatment

ProTaper Universal - Treatment ProTaper Universal - Treatment ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ PROTAPER UNIVERSAL A0409 - A0410 - A0411 - A0415 EL ProTaper εργαλεία για ενδοδοντική θεραπεία: ProTaper ρίνες διαμόρφωσης (Shaping

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Gutta-Condensor

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Gutta-Condensor Μονο για οδοντιατρικη χρηση Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Gutta-Condensor REF A0242 - A 0244 1) ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το Gutta-Condensor χρησιµοποιείται για τη µηχανική συµπύκνωση της γουταπέρκας µέσα στον ριζικό σωλήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΉ ΠΡΌΣΒΑΣΗ - ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΉ ΠΡΌΣΒΑΣΗ - ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΜΌΝΟ Cavity Access Set ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΉ ΠΡΌΣΒΑΣΗ - ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ EL 1) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτά τα εργαλεία προορίζονται για χρήση μόνο σε κλινικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ProRoot TM MTA Carrier

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ProRoot TM MTA Carrier Maillefer Instruments Holding Sarl 1 / 6 Μονο για οδοντιατρικη χρηση Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ProRoot TM MTA Carrier A0407 - A0408 1) ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτά τα εργαλεία προορίζονται για χρήση µόνο σε κλινικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός και αποστείρωση για εργαλεία και ενδορριζικούς άξονες

Καθαρισμός και αποστείρωση για εργαλεία και ενδορριζικούς άξονες Καθαρισμός και αποστείρωση για εργαλεία και ενδορριζικούς άξονες EL ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΡΙΝΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, ΚΑΡΦΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΡΡΙΖΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROTAPER GOLD Θεραπεία

PROTAPER GOLD Θεραπεία PROTAPER GOLD Θεραπεία ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROTAPER GOLD A04092G03 - A04102G03 - A04112G03 Εργαλεία PROTAPER GOLD για ενδοδοντική θεραπεία: Ρίνες διαμόρφωσης PROTAPER GOLD (S,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ Το κοπτικό μέρος όλων των εργαλείων είναι κατασκευασμένο από κράμα νικελίου-τιτανίου.

ΣΥΝΘΕΣΗ Το κοπτικό μέρος όλων των εργαλείων είναι κατασκευασμένο από κράμα νικελίου-τιτανίου. Σύστημα WaveOne Gold EL ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΡΙΝΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΩΔ. B ST W1GG & ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και απολύμανσης των χειρολαβών αποκαθαλατικών καλωδίων SATELEC Αυτό το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες επεξεργασίας

Οδηγίες επεξεργασίας Οδηγίες επεξεργασίας ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών χρήσης weiß nichtel Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία συμβόλων................. 4 EL 2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας....... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC Προειδοποιήσεις Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Παρελκόμενα Endo IQ. Οδηγίες χρήσης

Παρελκόμενα Endo IQ. Οδηγίες χρήσης Παρελκόμενα Endo IQ Οδηγίες χρήσης EL Η ΣΕΛΊ Α ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΣΚΌΠΙΜΑ ΚΕΝΉ 2/14 BELIQ00DFUWEB / Rev.1 / 07-2018 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οι φύσιγγες µιας χρήσης προορίζονται για την τοποθέτηση της θερµασµένης γουταπέρκας στον καθαρισµένο και διαµορφωµένο ριζικό σωλήνα.

Οδηγίες χρήσης. Οι φύσιγγες µιας χρήσης προορίζονται για την τοποθέτηση της θερµασµένης γουταπέρκας στον καθαρισµένο και διαµορφωµένο ριζικό σωλήνα. A1300 Για οδοντιατρική χρήση µόνο Οδηγίες χρήσης 1) ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Calamus Dual είναι µία ολοκληρωµένη συσκευή έµφραξης µε χειρολαβές που χρησιµοποιούνται για την προς το ακρορρίζιο συµπύκνωση (τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747. www.vitsaropoulos.gr e-mail: info@vitsaropoulos.gr www.facebook.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747. www.vitsaropoulos.gr e-mail: info@vitsaropoulos.gr www.facebook. ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ EN ISO 9001 ΕΚΕΒΥΛ ΗΤΑΣ Aριθµός Πιστοποιητικού: 2006V18RN ΔΥ8/1348/2004 ΕΚΕΒΥΛ Aριθµός Πιστοποιητικού: 061348V18RS1

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική θήκη Endo IQ για ipad Mini. Οδηγίες χρήσης

Προστατευτική θήκη Endo IQ για ipad Mini. Οδηγίες χρήσης Προστατευτική θήκη Endo IQ για ipad Mini Οδηγίες χρήσης EL Η ΣΕΛΊ Α ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΣΚΌΠΙΜΑ ΚΕΝΉ 2/20 B EL IQPC DFU WEB / Rev.0 / 06-2018 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...................................................

Διαβάστε περισσότερα

I-SURGE LED. Εγχειρίδιο χρήσης Το μοτέρ δεν πρέπει να λιπαίνεται

I-SURGE LED. Εγχειρίδιο χρήσης Το μοτέρ δεν πρέπει να λιπαίνεται I-SURGE LED Εγχειρίδιο χρήσης Το μοτέρ δεν πρέπει να λιπαίνεται 2 Εγχειρίδιο χρήσης I-Surge LED J27216 V4 (13) 10/2013 N008EL020D Fig. 1 Fig. 2A Fig. 3 Fig. 2B Fig. 4 Fig. 5 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 10 Fig.

Διαβάστε περισσότερα

MAILLEFER 6:1. Γωνιακή χειρολαβή. Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά

MAILLEFER 6:1. Γωνιακή χειρολαβή. Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά MAILLEFER 6:1 Γωνιακή χειρολαβή Ελληνικά Οδηγίες χρήσης Μόνο για οδοντιατρικές εφαρμογές Sirona Dental Systems GmbH Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων στο πλαίσιο τεχνικών βελτιώσεων. Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός απολύμανσης και αποστείρωσης

Οδηγός απολύμανσης και αποστείρωσης Οδηγός απολύμανσης και αποστείρωσης A B C D 3 4 7 Για κλινική χρήση μόνο Αυτός ο οδηγός προορίζεται για τη χρήση των ρινικών μασκών AirFit N0 / AirFit N0 for Her (οι οποίες αναφέρονται συλλήβδην ως AirFit

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ

ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ CPV 33141800-8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 44.517,72 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ/ΜΕΤ Ρ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ 1 1.1 1.2 ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ ΒΕΛΟΝΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επεμβάσεις εμφυτευμάτων

Οδηγίες χρήσης Επεμβάσεις εμφυτευμάτων Οδηγίες χρήσης Επεμβάσεις εμφυτευμάτων Γωνιακή χειρολαβή WI-75 E/KM Πίνακας περιεχομένων 2 Σύμβολα...4 5 στις οδηγίες χρήσης (4), στη γωνιακή χειρολαβή / στη συσκευασία (5) 1. Εισαγωγή...6 8 2. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi!

Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi! Η νέα γενιά ρινών NiTi Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi! ΝΕΟ! αποστειρωμένο και έτοιμο για χρήση 134 C > > Χωρίς μνήμη σχήματος + υπερελαστικότητα = ακολουθεί την καμπυλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 1. Γυάλινο καπάκι με πλαστική λαβή ανθεκτική στη θερμότητα 2. Επαφές για το θερμοστάτη 3. Υποδοχή για το θερμοστάτη 4. Κάλυμμα προστασίας 5. Ζεστή πλάκα 6. Θερμοστάτης 7. Αισθητήρας θερμοκρασίας-μετρά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ GLASS. Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

ΓΡΑΦΕΙΟ GLASS. Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης ΓΡΑΦΕΙΟ GLASS Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 5202650139535 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα PRAKTIKER έτσι και αυτό κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με το δανειστικό πρόγραμμα

Οδηγίες σχετικά με το δανειστικό πρόγραμμα Οδηγίες σχετικά με το δανειστικό πρόγραμμα Αυτό το έγγραφο είναι έγκυρο μόνο κατά την ημερομηνία εκτύπωσης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για την ημερομηνία εκτύπωσης, εκτυπώστε εκ νέου για να διασφαλίσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός απολύμανσης και αποστείρωσης

Οδηγός απολύμανσης και αποστείρωσης Οδηγός απολύμανσης και αποστείρωσης Για κλινική χρήση μόνο Αυτός ο οδηγός προορίζεται για τη χρήση της μάσκας για ολόκληρο το πρόσωπο AirFit F20 / AirTouch F20 της ResMed σε πολλούς ασθενείς, σε εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης INTRA-L-MOTOR 181 H Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης INTRA-L-MOTOR 181 H Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης INTRA-L-MOTOR 181 H - 0.535.5200 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Γερμανία Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351 56-1488 Κατασκευαστής: Kaltenbach

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μόνο για οδοντιατρική χρήση. Κωδ. A1703-A1803 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οδηγίες χρήσης. Μόνο για οδοντιατρική χρήση. Κωδ. A1703-A1803 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μόνο για οδοντιατρική χρήση Οδηγίες χρήσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδ. A1703-A1803 Οι αποφρακτικές διατάξεις GUTTACORE χρησιμοποιούνται για την έμφραξη των ριζικών σωλήνων. I. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Τα προϊόντα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips endo - REF , endo A - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips endo - REF , endo A - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips endo - REF 1.000.5828, endo A - REF 1.006.2031 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351 56-1488

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Εργαλεία κοπής Synthes. Αυτές οι οδηγίες χρήσης δεν προορίζονται για διανομή στις ΗΠΑ.

Οδηγίες χρήσης. Εργαλεία κοπής Synthes. Αυτές οι οδηγίες χρήσης δεν προορίζονται για διανομή στις ΗΠΑ. Οδηγίες χρήσης Εργαλεία κοπής Synthes Αυτές οι οδηγίες χρήσης δεν προορίζονται για διανομή στις ΗΠΑ. Εργαλεία και εμφυτεύματα εγκεκριμένα από το AO Foundation. Εργαλεία κοπής Synthes Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips seal - REF , seal A - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips seal - REF , seal A - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips seal - REF 1.000.8323, seal A - REF 1.007.1506 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351 56-1488

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός και απολύμανση Κεφαλές τονόμετρου, ύαλοι επαφής και Desinset

Καθαρισμός και απολύμανση Κεφαλές τονόμετρου, ύαλοι επαφής και Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καθαρισμός και απολύμανση Κεφαλές τονόμετρου, ύαλοι επαφής και Desinset 6. Έκδοση / 2018 04 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά (el) Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com Στη συνέχεια, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης For SONICflex endo clean - REF , endo clean A - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης For SONICflex endo clean - REF , endo clean A - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης For SONICflex endo clean - REF 1.006.2045, endo clean A - REF 1.007.1142 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Γερμανία Τηλ. +49 7351 56-0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips cem - REF , SONICflex cem A - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips cem - REF , SONICflex cem A - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips cem - REF 0.571.5431, SONICflex cem A - REF 1.006.2021 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49

Διαβάστε περισσότερα

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παραπομπή σε άλλα τμήματα (8, 13). ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΕΤΑ ΚLAUS. Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

ΚΟΥΚΕΤΑ ΚLAUS. Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης ΚΟΥΚΕΤΑ ΚLAUS Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 5202650139733 Συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει ένα προϊόν κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως

Διαβάστε περισσότερα

PERFECT MARGIN VENEERS

PERFECT MARGIN VENEERS PERFECT MARGIN VENEERS Εγχειρίδιο χρήσης Εγχειρίδιο χρήσης Κιτ PMV J08106 V2 (13) 03/2014 NT15EL010B ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 II ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ... 3 2. 1 Ενδείξεις χρήσης... 3 2. 2 Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips clean - REF , clean A - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips clean - REF , clean A - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips clean - REF 0.571.0001, clean A - REF 1.006.2026 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΠΕΣ - ΚΡΕΒΑΤΙ PORTO

ΚΑΝΑΠΕΣ - ΚΡΕΒΑΤΙ PORTO ΚΑΝΑΠΕΣ - ΚΡΕΒΑΤΙ PORTO Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 5202650207982 / 5202650208231 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα PRAKTIKER

Διαβάστε περισσότερα

Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips prep crown round, prep crown round A - REF 1.008.6383, 1.008.6384, prep crown plain, prep crown plain A - REF 1.008.6385, 1.008.6386 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips implant - REF , implant A - REF , implant refill - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips implant - REF , implant A - REF , implant refill - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips implant - REF 1.003.8167, implant A - REF 1.006.2027, implant refill - Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Τηλ. +49 7351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 1 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικά προϊόντα Απολύµανση, Υγιεινή και Φροντίδα

Οδοντιατρικά προϊόντα Απολύµανση, Υγιεινή και Φροντίδα Οδοντιατρικά προϊόντα Απολύµανση, Υγιεινή και Φροντίδα Ποιότητα και καινοτομία στην Υγιεινή Για περισσότερο από 30 χρόνια επιδιώκουμε τον στόχο της προστασίας του προσωπικού και των ασθενών από λοιμώξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 137181-1. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 137181-1. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: ΕΡΓΑΛΕΙΑ 137181-1 EL Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) taliano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk)

Διαβάστε περισσότερα

Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips prep ceram - REF 0.571.0331, prep ceram A - REF 1.006.2029, prep CAD-CAM - REF 1.002.1988, prep CAD-CAM A - REF 1.006.2024 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental

Διαβάστε περισσότερα

Τα Aπολυµαντικά νέας γενιάς για µία ασφαλή εργασία

Τα Aπολυµαντικά νέας γενιάς για µία ασφαλή εργασία Τα Aπολυµαντικά νέας γενιάς για µία ασφαλή εργασία Επιφάνειες Εργαλεία Ειδικές εφαρµογές Κατάλογος προϊόντων επαγγελµατιών υγείας www.medalkan.gr - E-κατάστηµα: store.medalkan.gr 05 06 07 08 10 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ Αθήνα,26/04/2017 Προς το Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για την

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00 ιακήρυξη 57/201 1. Το 01 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.81/191/17907/Σ.661/30 Μαϊ. 201/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Απολυµαντικά, CPV: 255000-8) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Propex Pixi ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Μόνο για οδοντιατρική χρήση. Εντοπιστής ακρορριζίου A

Propex Pixi ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Μόνο για οδοντιατρική χρήση. Εντοπιστής ακρορριζίου A Propex Pixi Εντοπιστής ακρορριζίου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ A1030 000 001 00 Μόνο για οδοντιατρική χρήση EL Η ΣΕΛΊΔΑ ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΣΚΌΠΙΜΑ ΚΕΝΉ 2/46 BELPXEUDFUWEB / Rev.13 / 10-2018 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips bone - REF , bone A - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips bone - REF , bone A - REF Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης For SONICflex tips bone - REF 1.004.3874, bone A - REF 1.006.2033 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351 56-1488

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό πλήρωσης οστικών ελλειμμάτων OSTEOSET XR Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

Υλικό πλήρωσης οστικών ελλειμμάτων OSTEOSET XR Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL Υλικό πλήρωσης οστικών ελλειμμάτων OSTEOSET XR 137476-3 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά (el) Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ TOP. Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

ΓΡΑΦΕΙΟ TOP. Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης ΓΡΑΦΕΙΟ TOP Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 5202650139542 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα PRAKTIKER έτσι και αυτό κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ PROPHECY ΤΗΣ MICROPORT 150807-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ PROPHECY ΤΗΣ MICROPORT 150807-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ PROPHECY ΤΗΣ MICROPORT 150807-0 Ελληνικά (el) Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ. 1. Υλικό κατασκευής Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ΝΑΙ ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ. 1. Υλικό κατασκευής Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 2. Βάρος (kg) Να αναφερθεί 3. Ύψος 4. Στην κορυφή να διαθέτει τέσσερα (4) μεταλλικά άγκιστρα από ανοξείδωτο χάλυβα. 5. Τροχήλατη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ LIFE

ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ LIFE ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ LIFE Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 5202650179340 / 5202650179180 2 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα PRAKTIKER

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WRIGHT 130561-8. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WRIGHT 130561-8. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WRIGHT 130561-8 Ελληνικά (el) Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης GENTLEpower LUX shank 7 LP - REF GENTLEpower LUX shank 20 LP - REF GENTLEpower LUX shank 29 LP - REF

Οδηγίες χρήσης GENTLEpower LUX shank 7 LP - REF GENTLEpower LUX shank 20 LP - REF GENTLEpower LUX shank 29 LP - REF Οδηγίες χρήσης GENTLEpower LUX shank 7 LP - REF 1.001.7452 GENTLEpower LUX shank 20 LP - REF 1.001.7453 GENTLEpower LUX shank 29 LP - REF 1.001.7454 Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:6418 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 12-05-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χειρουργική. Χειρολαβές με Mini-LED+ και γεννήτρια S-9 L G, S-11 L G. Χειρολαβές χωρίς λυχνία S-9, S-10, S-11, S-12, S-15

Οδηγίες χρήσης. Χειρουργική. Χειρολαβές με Mini-LED+ και γεννήτρια S-9 L G, S-11 L G. Χειρολαβές χωρίς λυχνία S-9, S-10, S-11, S-12, S-15 Οδηγίες χρήσης Χειρουργική Χειρολαβές με Mini-LED+ και γεννήτρια S-9 L G, S-11 L G Χειρολαβές χωρίς λυχνία S-9, S-10, S-11, S-12, S-15 Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα...4 5 στις οδηγίες χρήσης (4), στη χειρολαβή

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center"

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Center Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση του δοντιού είναι η επέμβαση του οδοντίατρου στο εσωτερικό του δοντιού, δηλαδή στον πολφό και στην οδοντίνη. Σκοπός αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευθεία χειρολαβή HE-43, HE-43 A/E. Γωνιακή χειρολαβή με λυχνία WE-56 LED G, WE-66 LED G, WE-99 LED G

Οδηγίες χρήσης. Ευθεία χειρολαβή HE-43, HE-43 A/E. Γωνιακή χειρολαβή με λυχνία WE-56 LED G, WE-66 LED G, WE-99 LED G Οδηγίες χρήσης Ευθεία χειρολαβή HE-43, HE-43 A/E Γωνιακή χειρολαβή με λυχνία WE-56 LED G, WE-66 LED G, WE-99 LED G Γωνιακή χειρολαβή χωρίς λυχνία WE-56, WE-56 A/E, WE-57 E, WE-66, WE-66 A/E, WE-99 A Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «P5XS»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «P5XS» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «P5XS» ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ NEWTRON P5XS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ...2 Χρήστες της συσκευής...2 Σχετικές συσκευές...2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αθήνα,27/04/2017 Προς το Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Αθήνα 23 Απριλίου 2019 ΠΡΟΣ: Γενική ιαχείριση ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Υπεύθυνος δραστηριότητας: Μ. Γ. ΧΑΜΠΑΖ Σκοπός: Σκοπός αυτού του μετεκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συνεχής επιμόρφωση των οδοντιάτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική επεξεργασία εργαλείων κοπής. Οδηγίες για τον καθαρισμό και την αποστείρωση λεπίδων πριονιού, τρυπανιών και φρεζών.

Κλινική επεξεργασία εργαλείων κοπής. Οδηγίες για τον καθαρισμό και την αποστείρωση λεπίδων πριονιού, τρυπανιών και φρεζών. Κλινική επεξεργασία εργαλείων κοπής. Οδηγίες για τον καθαρισμό και την αποστείρωση λεπίδων πριονιού, τρυπανιών και φρεζών. Λεπτομερείς οδηγίες κλινικής επεξεργασίας Η παρούσα δημοσίευση δεν προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ενότητα 12: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «P5XS»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «P5XS» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «P5XS» ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ NEWTRON P5XS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ...2 Χρήστες της συσκευής...2 Σχετικές συσκευές...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΠΕΣ - ΚΡΕΒΑΤΙ KERN. Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

ΚΑΝΑΠΕΣ - ΚΡΕΒΑΤΙ KERN. Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης ΚΑΝΑΠΕΣ - ΚΡΕΒΑΤΙ KERN Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 5202650100177 2 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα PRAKTIKER έτσι και αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 18845/14-7-16 ΑΘΗΝΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης INTRAmatic Prophy Handpiece 19 ES

Οδηγίες χρήσης INTRAmatic Prophy Handpiece 19 ES Οδηγίες χρήσης INTRAmatic Prophy Handpiece 19 ES - 1.004.4503 Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Γερμανία Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351 56-1488 Κατασκευαστής: Kaltenbach & Voigt

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΥΠΑΝΙ Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΤΡΥΠΑΝΙ Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: ΤΡΥΠΑΝΙ 137182-1 EL Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης MASTERmatic LUX M25 L MASTERmatic LUX M05 L

Οδηγίες χρήσης MASTERmatic LUX M25 L MASTERmatic LUX M05 L Οδηγίες χρήσης MASTERmatic LUX M25 L - 1.009.3630 MASTERmatic LUX M05 L - 1.009.3640 Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Γερμανία Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351 56-1488 Κατασκευαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

σύμβολο επεξηγηματικό κείμενο πρότυπο αναφοράς τίτλος προτύπου EN 980, Ενότητα 5.10 ISO , Ενότητα 5.1.6

σύμβολο επεξηγηματικό κείμενο πρότυπο αναφοράς τίτλος προτύπου EN 980, Ενότητα 5.10 ISO , Ενότητα 5.1.6 σελίδα 1 Αριθμός καταλόγου ή μοντέλου αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή έτσι ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί το κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή έτσι ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η παρτίδα ή το φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TORTOLI

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TORTOLI ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TORTOLI Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 5202650018656 / 5202650018663 / 5202650018670 2 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 5033 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 17/04/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

microflex 933 / 936 / 13400

microflex 933 / 936 / 13400 Product Information PI 933 / 936 / 13400 _2814 microflex 933 / 936 / 13400 Σύστημα Καθαρισμού Βαλβίδων με Κόκκους ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καθαρίζει αποτελεσματικά, με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένων κόκκων,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Στρατής Παπάζογλου Προσθετολόγος, MS, PhD Επικ. Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLOJ-S120P20 CLOJ-S120 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. INTRAmatic 181 CB Πάντα στην ασφαλή πλευρά.

Οδηγίες χρήσης. INTRAmatic 181 CB Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Οδηγίες χρήσης INTRAmatic 181 CB - 0.535.5050 Πάντα στην ασφαλή πλευρά. Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Γερμανία Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351 56-1488 Κατασκευαστής: Kaltenbach

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ARIEL

ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ARIEL ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ARIEL Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 5202650135414 / 5202650135421 5202650135438 / 5202650135445 / 5202650135452 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης INTRA Micro head L22 - REF

Οδηγίες χρήσης INTRA Micro head L22 - REF Οδηγίες χρήσης INTRA Micro head L22 - REF 1.008.1835 Πωλήσεις: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Γερμανία Τηλ. +49 7351 56-0 Φαξ +49 7351 56-1488 Κατασκευαστής: Kaltenbach & Voigt GmbH

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

NT 611 Eco K. Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερού

NT 611 Eco K. Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερού Σκούπα υγρής-ξηρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ για επαγγελματική χρήση με χωρητικότητα κάδου 55 l, για όλες τις εφαρμογές στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στον καθαρισμό κτιρίων. 1 Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

NT 611 Eco K. Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερού

NT 611 Eco K. Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερού Σκούπα υγρής-ξηρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ για επαγγελματική χρήση με χωρητικότητα κάδου 55 l, για όλες τις εφαρμογές στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στον καθαρισμό κτιρίων. 1 Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CUBE ΜΕ 4 ΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CUBE ΜΕ 4 ΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CUBE ΜΕ 4 ΡΑΦΙΑ Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 5202650135506 / 5202650135513 2 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

SLIMLINE ΛΑΒΉ KEELER ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

SLIMLINE ΛΑΒΉ KEELER ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ SLIMLINE ΛΑΒΉ KEELER ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Slimline λαβή Keeler Διαβάστε προσεκτικά το παρόν Παράρτημα Οδηγιών πριν από τη χρήση του προϊόντος σας Keeler. Για

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγία κατεργασίας

EL Οδηγία κατεργασίας EL Οδηγία κατεργασίας 217695 217928 218607 2 ΚΑΤΕΡΓΑΣΊΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ, ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΣΗ) ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΗΜΙΚΡΊΣΙΜΗ ΕΠΑΦΉ). Βασικές απόψεις ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ Βάσεις Όλα τα στοιχεία με ημικρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα