Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία"

Transcript

1 ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η βιοµηχανία βιοφυτοφαρµάκων χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο το βακτήριο Bacillus thuringiensis. Σ Λ 2. Η πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας συνδυάζεται συνήθως µε το συγχρονισµό του οίστρου, ώστε να γίνει δυνατή η λήψη αυξηµένου αριθµού ωαρίων. Σ Λ 3. Για τη µεταφορά,νιµοποιηµένα ωάρια των ζώων δοτών τοποθετούνται για περαιτέρω ανάπτυξή τους σε ζώα µε χαµηλότερο γενετικό δυναµικό. Σ Λ 4. Ένα έµβρυο 32 βλαστοµεριδίων µπορεί να δώσει έναν κλώνο έως 64 εµβρύων (στην πρώτη γενιά) µε τον ίδιο γονότυπο. Σ Λ 5. Η πιο διαδεδοµένη εφαρµογή των βιοµηχανικών ζυµώσεων απαντάται στην παραγωγή ψωµιού. Σ Λ 53

2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Με την ιστοκαλλιέργεια προκύπτει µεταξύ των άλλων α) παραγωγή άνοσου φυτικού υλικού β) παραγωγή χαµηλής ζωτικότητας σπόρου γ) µεγάλος βαθµός ανοµοιοµορφίας της καλλιέργειας δ) µη ακριβής αναπαραγωγή των γενικών χαρακτηριστικών των φυτών. 2. Για τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που πρέπει να αποτραπούν, όπως α) η µη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά β) η περίπτωση τυχαίων διασταυρώσεων γ) η ισορροπία του οικοσυστήµατος δ) η δηµιουργία αντιοικονοµικών ειδών. 3. Η εισαγωγή γονιδίων (εξωγενές DNA στο γονιδίωµα των ζώων) µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους µεταξύ των οποίων αναφέρεται α) η εισαγωγή τους στον πυρήνα του µη γονιµοποιηµένου ωαρίου β) η χρησιµοποίηση ρετροβακτηρίων γ) η ενσωµάτωση DNA (γονιδίων) σε εµβρυϊκά βλαστικοκύτταρα δ) η εισαγωγή του RNA στον πυρήνα του γονιµοποιηµένου ωαρίου. 4. Οι επιδιωκόµενοι στόχοι κατά τη µεταφορά γονιδίων στα παραγωγικά ζώα αφορούν στην α) µείωση της κρεατοπαραγωγής β) βελτίωση της αξιοποίησης της διατροφής γ) παραγωγή λίπους στο γάλα των ζώων δ) µείωση της εριοπαραγωγής. 54

3 5. Οι βιοτεχνολογικές µέθοδοι χρησιµοποιούν σήµερα, κατά προτεραιότητα από τη βιοµηχανία τροφίµων διότι παρουσιάζουν µία σειρά από πλεονεκτήµατα, α) µεγάλη εξειδίκευση στη παραγωγή προϊόντων χαµηλής προστιθέµενης αξίας β) εξοικονόµηση ενέργειας (οι περισσότερες ζυµώσεις γίνονται σε θερµοκρασία ανώτερη του περιβάλλοντος) γ) περιορισµένο αριθµό παραγωγής πρωτευόντων προϊόντων δ) µεγάλες σχετικά αποδόσεις. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Α Η µεταφορά εµβρύου στον κόνικλο Η µεταφορά εµβρύου στα βοοειδή Β 1. πραγµατοποιήθηκε το ανακοινώθηκε το ανακοινώθηκε το ανακοινώθηκε το έγινε για πρώτη φορά το Η πρώτη επιτυχηµένη εξωσωµατική γονιµοποίηση 55

4 2. Τα επιτεύγµατα της βιοτεχνολογίας που γνωρίζουν άµεσες βιοµηχανικές εφαρµογές, αφορούν στους κλάδους Α Β 1. παραγωγή εκτοβακτηριδίων των τροφίµων 2. παραγωγή ενζύµων της υγείας 3. παραγωγή πρωτεϊνών 4. παραγωγή µονοκλωνικών αντισωµάτων του περιβάλλοντος 5. παραγωγή µελάσσας από ζυµοµύκητες Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. φυσιολογία, βιολογία, βιοχηµεία, µηχανική, µορφολογία Η βιοτεχνολογία χρησιµοποιεί γνώσεις από τη µικροβιολογία, τη των φυτών και των ζώων, τη, τη µοριακή γενετική, τη χηµική και την επιστήµη της πληροφορικής. 2. ικανοποίηση, επιβίωση, υγεία, πρόσοδος, ευµάρεια Το τρίπτυχο που ικανοποιείται από την εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη γεωργική παραγωγή είναι:,,. 3. ιστοκαλλιέργεια, θερµοθεραπεία, κλωνοποίηση, µορφογένεση Η εφαρµογή της σε συνδυασµό µε την µπορεί να εξασφαλίσει σαφώς µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην απόκτηση υγιών φυτών. 4. σύνθεση, σύνδεση, φωτοσύνθεση, αποδόµηση, ανθεκτικότητα 56

5 Η ιστοκαλλιέργεια επιτρέπει τη µελέτη βιοχηµικών και φυσιολογικών φαινοµένων στο φυτό, όπως η µελέτη της των κυτταρικών τοιχωµάτων, µελέτη της πρωτεϊνών, µελέτη της, µελέτη δράσης ζιζανιοκτόνων κ.λπ.. 5. γονιδίωµα, υποθάλαµος, υπόφυση, ωοθήκη, πυρήνας, κλωνοποίηση Σήµερα είναι αποδεκτό ότι η ανάπτυξη του ωοθυλακίου ελέγχεται όχι µόνο από τον άξονα, αλλά και από άλλους παράγοντες έξω και ενδοωοθηκικούς. 6. ουσία, µικροοργανισµός, κύτταρο, ζύµη, τεχνική Η Βιοτεχνολογία Τροφίµων περιλαµβάνει τεχνολογίες παραγωγής τροφίµων, µε τη χρησιµοποίηση, ή επιλεγµένων, από κάποια ζύµωση, κατακρήµνιση ή βιοσύνθεση συστατικών που επηρεάζουν την ποιότητα και τη θρεπτική αξία του τελικού προϊόντος. 7. ευχυµία, ποιότητα, συντήρηση, γευστικότητα Η γενετική µηχανική χρησιµοποιείται στη δηµιουργία γενετικά τροποποιηµένων εδώδιµων φυτών µε βελτιωµένη, διάρκεια και θρεπτική αξία. 8. ανίχνευση, διαπίστωση, σταθεροποίηση, επίδραση Η βιοτεχνολογία µπορεί να παίξει ένα ολοένα και περισσότερο σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο και την της ποιότητας των τροφίµων, κυρίως στην παθογόνων και αλλιώτικων µικροβιακών στελεχών. 57

6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Αναφέρετε δύο περιπτώσεις από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που επιφέρει η ανάπτυξη της τεχνολογίας των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. 2. Αναφέρετε έναν από τους δυο τρόπους µε τους οποίους η Ζωική Παραγωγή στοχεύει στα πλαίσια της Ζωικής Βιοτεχνολογίας, στη συνεχή αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων ζωικών προϊόντων. 3. Αναφέρετε τρεις σκοπούς για τους οποίους µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα µονοκλωνικά αντισώµατα. 4. Τι εννοούµε µε τον όρο ζύµωση; 5. Αναφέρετε µε ποιο τρόπο η εκχύλιση των αρωµατικών υλών µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη µείωση του κόστους παραγωγής. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποια τεχνική της ιστοκαλλιέργειας βασίζεται η εξάπλωση της καλλιέργειας των ιστών «in vitrο»; 2. Γιατί ο συγχρονισµός του οίστρου σε µια κτηνοτροφική µονάδα, που επιτυγχάνεται µε ορµονικά µέσα έχει µεγάλη σηµασία; 3. Αναφέρετε ένα πρόβληµα που δηµιουργεί στον άνθρωπο η ευνοϊκή επίδραση ενός γονιδίου σε µια ιδιότητα ενός ζώου. 4. Ποιος είναι ο στόχος της χρήσης ζύµης στο ζυµάρι; 5. Με ποιο τρόπο προκαλείται το µαλάκωµα του καρπού κατά την ωρίµανση και πώς αντιµετωπίζεται; 6. Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζεται η παραγωγή φυτών µε λιγότερη λιγνίνη προκειµένου να παρασκευασθεί χαρτί ή τροφή; 58

7 ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. 1. Α. Η ωοθυλακιορρηξία οφείλεται κυρίως σε µια απότοµη και σηµαντική αύξηση της έκκρισης της α) προγεστερόνης β) ωοθυλακιοτροπίνης γ) γοναδοτροπίνης δ) ωχρινοποιητικής ορµόνης Β. Πού οφείλεται η αύξηση της έκκρισης που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση; 2. Α. Η εξωσωµατική γονιµοποίηση αφορά µεταξύ των άλλων και α) λήψη ωαρίων από ανώριµα ωοθυλάκια της ωοθήκης β) ωρίµανση των ωαρίων έξω από το εργαστήριο γ) διαίρεση του εµβρύου - κλωνοποίηση δ) διαίρεση πυρήνα - κλωνοποίηση Β. Σε τι αφορά η σωστή απάντηση; 59

8 ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τεχνολογία Τροφίµων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η κατάψυξη των τροφίµων αναφέρεται στη µεταφορά τους σε θερµοκρασίες συνήθως 12 C έως 18 C. Σ Λ 2. Η µέγιστη θερµοανθεκτικότητα των µικροοργανισµών παρατηρείται στο ph = 5. Σ Λ 3. Έκθεση για 10 min σε θερµοκρασία 100 C απαιτείται για την καταστροφή του 90% του πληθυσµού των σπορίων ορισµένων βακτηρίων. Σ Λ 4. Τα πιο θερµοανθεκτικά σπόρια είναι του βακτηρίου clostridium botulinum. Σ Λ 5. Σήµερα περίπου 50 τρόφιµα ή πρόσθετα τροφίµων ακτινοβολούνται. Σ Λ 6. Η διαδικασία της αλκοολικής ζύµωσης δίνεται από την εξίσωση C 6 H 12 O 6 + Saccharomyces elicoidus = 2C 2 H 5 OH + 2CO 2. Σ Λ 7. Η διαδικασία της οξεϊκής ζύµωσης δίνεται από την εξίσωση C 2 H 5 OH + O 2 + Acetobacter intercecli = CH 3 COOH + H 2 O. Σ Λ 60

9 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Η συντήρηση των προϊόντων που εξασφαλίζεται µε την ψύξη οφείλεται κυρίως α) στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών β) στην επιβράδυνση των µεταβολικών δραστηριοτήτων των φυτικών ιστών γ) στην επιτάχυνση των µεταβολικών δραστηριοτήτων των ζωικών ιστών µετά τη σφαγή του ζώου δ) στην επιτάχυνση των χηµικών αντιδράσεων υποβάθµισης των τροφίµων. 2. Κατά τη διαδικασία συντήρησης των προϊόντων η ρύθµιση του ph µπορεί να γίνει α) µε προσθήκη οργανικών οξέων β) µε προσθήκη αλκαλικών ουσιών γ) µε ρύθµιση του περιβάλλοντος δ) µε την προσθήκη ανθρακικού οξέος 3. Στόχος της ακτινοβόλησης των τροφίµων είναι να επιτύχει έναν από τους παρακάτω σκοπούς: α) καταστροφή µικροοργανισµών, εντόµων και παρασίτων β) µορφολογικές δράσεις γ) αλλαγές στη χηµική δοµή του προϊόντος δ) διευκόλυνση της εκβλάστησης στα φυτικά προϊόντα. 4. Ο όρος ζύµωση πρωτοχρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει το φαινόµενο του βρασµού που παρατηρείται κατά την παρασκευή α) της ζύµης β) της βενζίνης γ) του κρασιού δ) των σακχάρων. 5. Στη βιοµηχανία της ζάχαρης χρησιµοποιείται η διαδικασία της 61

10 α) πυρόλυσης β) εκχύλισης γ) διάλυσης δ) διήθησης. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Α Ψεκασµός του προϊόντος σε ρεύµα θερµού αέρα Ξανση σε τύµπανο Λυοφιλίωση 2. Σύµφωνα µε τις τεχνικές σπασίµατος - διαχωρισµού Α η παραγωγή αλεύρων και σιµιγδαλιού η παραγωγή ελαιολάδου η χυµοποίηση των περισσότερων φρούτων Β 1. τα σταγονίδια του τρόφιµου αφυδατώνονται σε ελάχιστο χρόνο και µετατρέπονται σε κόκκους σκόνης. 2. µειώνεται ο όγκος του προϊόντος. 3. χρησιµοποιείται για υγρά και πολτώδη τρόφιµα. 4. το προϊόν που προκύπτει παρουσιάζει ιδιάζουσα πυρώδη υφή. 5. αναστέλλονται οι βιολογικές δραστηριότητες όταν το προϊόν ξεπεράσει το 55% σε διαλυτά στερεά. Β 1. στηρίζεται στην ισχυρή πυκνότητα του µορίου τους. 2. απαιτεί τη χρήση χηµικών διαλυτών. 3. βασίζεται σε τεχνικές σπασίµατος του καρπού. 4. βασίζεται σε φυσικές µεθόδους, χωρίς χηµικούς διαλύτες. 5. στηρίζεται σε τεχνολογίες πίεσης ή φυγοκέντρησης. 62

11 Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. σύνθεση, αραίωση, υγρασία, θερµοκρασία Για τα φρούτα και λαχανικά, εκτός από την ψύξη, σηµαντικό ρόλο για την καλή συντήρησή τους παίζει η και η της ατµόσφαιρας του ψυκτικού χώρου αποθήκευσής τους. 2. θερµική, ποιοτική, µικροβιακή, ικανοποιητική Στόχος της τεχνολογίας τροφίµων είναι να χρησιµοποιείται επεξεργασία τέτοια που να εξασφαλίζει σταθερότητα στο προϊόν, χωρίς να υποβαθµίζεται σηµαντικά η ποιότητά του. 3. συµπύκνωση, ζεµάτισµα, θείωση, ακτινοβόληση Σε ορισµένα προϊόντα τα οποία είναι ευαίσθητα στη δράση των ενζύµων εφαρµόζεται για την αδρανοποίηση των ενζύµων πριν από την έναρξη της ξήρανσης. Σε πολλά φρούτα εφαρµόζεται, που προφυλάσσει τους ιστούς του προϊόντος από το µαύρισµα. 4. µείωση, αύξηση, διακοπή, ενίσχυση, παρουσία Κατά τη συντήρηση των προϊόντων η της περιεκτικότητας της ατµόσφαιρας σε CO 2 ή και η του Ο 2 συντελούν στην επιβράδυνση του ρυθµού της αναπνοής του προϊόντος και συµβάλλουν στην αύξηση του χρόνου της ζωής του. 5. αποδεκτός, γενικός, πλήρης, εύχρηστος Με τις τεχνολογίες µεταποίησης επιχειρείται το τρόφιµο να µετακινηθεί σε πιο και µορφές από τον καταναλωτή ή να παραχθούν από προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής πρώτες ύλες για τη δευτερογενή µεταποίηση. 63

12 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Αναφέρετε απλώς δύο από τις κύριες αιτίες αλλοίωσης στα τρόφιµα. 2. Πού οφείλεται η δηλητηριώδης δράση στα τρόφιµα µερικών µικροοργανισµών; 3. Αναφέρετε τρεις περιβαλλοντικούς παράγοντες που µπορούν να συντελέσουν στην ποιοτική αναβάθµιση της σύστασης των τροφίµων. 4. Ποιοι κίνδυνοι µπορεί να υπάρξουν στα τρόφιµα σε περίπτωση που δεν καταστραφούν όλοι οι µικροοργανισµοί κατά την κατάψυξη; 5. Για ποιο λόγο τα λαχανικά πριν καταψυχθούν τεµαχίζονται; 6. Ποιοι είναι οι τρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο χρόνος συντήρησης των κατεψυγµένων τροφίµων; 7. Συνήθεις θερµοκρασίες ψύξης είναι γύρω στους 5 C. 8. Τι επιδιώκεται µε τη χρήση των υψηλών θερµοκρασιών κατά τη διαδικασία συντήρησης των τροφίµων; 9. Τι ονοµάζεται αποστείρωση κατά τη διαδικασία συντήρησης των τροφίµων; 10. Ποιοι είναι οι τρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το µέγεθος της θερµικής επεξεργασίας στην οποία πρέπει να υποβληθεί ένα προϊόν; 11. Αναφέρετε δύο τρόπους µε τους οποίους µπορεί να µειωθεί η διαθεσιµότητα του νερού κατά την επεξεργασία των τροφίµων. 12. Τι είναι τα συντηρητικά; 13. Αναφέρετε απλώς τις τρεις κυριότερες εφαρµογές της αλκοολικής ζύµωσης. 14. Σχετικά µε την απαίτηση παροχής οξυγόνου ποια είναι η διαφορά των οξεϊκών βακτηρίων από τις ζύµες της αλκοολικής ζύµωσης; 15. Αναφέρετε απλώς τρεις από τις κύριες εφαρµογές της γαλακτικής ζύµωσης. 16. Τι ορίζουµε ως ποιότητα από πλευράς καταναλωτή; 17. Αναφέρετε τρία οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. 18. Αναφέρετε τρία ποιοτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. 19. Ποιες είναι οι έξι κύριες οµάδες θρεπτικών στοιχείων; 64

13 Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Πώς ορίζεται η τεχνολογία τροφίµων; 2. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ αργής και γρήγορης κατάψυξης των τροφίµων; 3. Τι εννοούµε µε τον όρο µικροβιακή σταθερότητα; 4. Ποια είναι η κύρια διαφορά µεταξύ παστερίωσης και αποστείρωσης; 5. Ποια είναι η διαφορά στη θερµική επεξεργασία των στερεών από τα υγρά ή παχύρρευστα τρόφιµα; ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. Α. Πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί διάφορες νέες τεχνικές συµπύκνωσης, όπως η α) προσθήκη σακχάρων β) εξάτµιση χωρίς κενό αέρα γ) στιγµιαία ώσµωση δ) υπερδιήθηση Β. Σε τι βασίζεται η σωστή απάντηση; 65

14 ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκµηχάνιση της Γεωργίας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η εµφάνιση του τρακτέρ έγινε µετά το Σ Λ 2. Η πρωτογενής κατεργασία του εδάφους µπορεί να γίνει και µε άλλα εργαλεία εκτός από τα άροτρα, όπως π.χ. µε υπεδαφοκαλλιεργητές, βαριές φρέζες κλπ. Σ Λ 3. Τα προβλήµατα της φύτευσης είναι ιδιαίτερα µεγάλα στη πατατοκαλλιέργεια η οποία φυτεύεται µετά τη βλάστηση των οφθαλµών. Σ Λ 4. Η φύτευση της πατάτας γίνεται σε σαµάρια. Σ Λ 5. Τα σαµάρια είναι αναχώµατα που κατασκευάζονται µε ειδικά εργαλεία προετοιµασίας του εδάφους. Σ Λ 6. Ένδειξη βλαστηµένου σπόρου είναι η εµφάνιση ριζιδίου. Σ Λ 7. Η χρησιµότητα των σκευασµάτων απολύµανσης χαρακτηρίζεται µε βάση το χηµιοθεραπευτικό δείκτη, ο οποίος πρέπει να µην ξεπερνά το 1,5. Σ Λ 8. Οι νεφελοψεκαστήρες είναι εξειδικευµένοι για τη δενδροκοµία. Σ Λ 9. Οι νεφελοψεκαστήρες παίρνουν κίνηση από τον ελκυστήρα. Σ Λ 66

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Τα άροτρα µε βάση τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε α) τον τρόπο πρόσβασης στο χωράφι β) µε την ισχύ του ελκυστήρα γ) µε την σκληρότητα του εδάφους δ) το είδος του αναστρεπτήρα. 2. Ένα από τα πλεονεκτήµατα της σποράς χωρίς προετοιµασία του εδάφους είναι: α) αυξάνεται η συνεκτικότητα του εδάφους στα 5-15 cm βάθος εδάφους β) δεν υφίσταται δυνατότητα ενσωµάτωσης στο έδαφος λιπασµάτων γ) εξοικονοµείται χρόνος για τον παραγωγό δ) µεγαλύτερη εξάρτηση της αγοράς από τις εδαφικές συνθήκες. 3. Το µίγµα των φαρµάκων που σκορπίζεται στα φυτά µε τους επιπαστήρες είναι σε α) µίγµα αέριας και υγρής µορφής β) αέρια µορφή γ) υγρή µορφή δ) στερεή µορφή 4. Στα σποροδοτικά φυτά η ωρίµανση του σπόρου ελέγχεται ακριβέστερα µε βάση α) το ποσοστό υγρασίας β) την εποχή συγκοµιδής γ) τις ατµοσφαιρικές συνθήκες δ) τα προσφερόµενα λιπάσµατα. 67

16 Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Α ισκάρστρο Παράροτρο Καλλιεργητής Β 1. είναι η πλέον πρόσφατη κατασκευή αρότρου για εξειδικευµένες περιπτώσεις. 2. αποτελείται από το πλαίσιο µε δύο ή τρεις παράλληλες σειρές από σώµατα ή σταβάρια. 3. όπου το χώµα προσκολλάται στα εξαρτήµατα του αρότρου και κυρίως στον αναστρεπτήρα. 4. ψιλοθρυµµατίζει τα ανώτερα 10 cm της επιφάνειας του αγρού. 5. ισοπεδώνει το χωράφι. 2. Α Χύδην σπορά Γραµµική σπορά Σπορά χωρίς προετοιµασία του εδάφους Β 1. τη σπαρτική συνοδεύει εξάρτηµα που αναλαµβάνει την κάλυψη των σπόρων. 2. ένα από τα κύρια εξαρτήµατα της µηχανής είναι τα βυτία µε ψεκαστικό υλικό για την καταπολέµηση των ζιζανίων. 3. ενδείκνυται ιδιαίτερα για τα υγρά εδάφη. 4. µπορεί να γίνει µε ένα κοινό λιπασµατοδιανοµέα ή σε µεγάλες εκτάσεις από αέρος. 5. γίνεται µε πολύ µικρό κόπο, αλλά 68

17 απαιτεί πολύ χρόνο. 69

18 3. Α Η επιφανειακή άρδευση Η τεχνητή βροχή Η τυπική άρδευση ή µε σταγόνες Β 1. το νερό διοχετεύεται στα φυτά µε αυλάκια, λωρίδες κατάκλισης κτλ. 2. το νερό χορηγείται στα φυτά µε ειδικό εξοπλισµό αφού πρώτα διασπαστεί σε σταγονίδια. 3. το νερό φτάνει στην περιοχή του ριζικού συστήµατος των φυτών µε ειδικό εξοπλισµό. 4. µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα είδη των καλλιεργειών. 5. έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερα αποδόσεις. Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. έλξη, σύνδεση, ισχύς, απόδοση, εργασία Ο βασικός τύπος ελκυστήρα αποτελεί «βασική µονάδα µε ικανή δύναµη», µε πολλές δυνατότητες για, ανάρτηση και λειτουργία άλλων καλλιεργητικών εργαλείων και µηχανών. 2. ισοπεδώνω, αναστρέφω, µετατοπίζω, θρυµµατίζω, καθαρίζω Τα άροτρα ανήκουν στα βασικότερα εργαλεία της πρωτογενούς εδαφοκατεργασίας, κόβουν το έδαφος σε λωρίδες, το, το και τέλος το λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα µε το είδος του εδάφους και την υγρασία. 70

19 3. βιολογική, χηµική, φυσική, θερµοφυσική, βιοτεχνολογική, βιοφυσική Απολύµανση είναι η, ή µεταχείριση των σπόρων και των φυτικών µερών προς απονέκρωση των απαντωµένων και των εντός αυτών διηθούντων παρασίτων και ασθενειών. 4. θεραπευτική, τοξική, αρχική, τελική, ισχυρή, ασθενής Χηµιοθεραπευτικη δόση είναι ο λόγος µεταξύ δόσης και δόσης. 5. δυνατότητα, παράλειψη, εντατικοποίηση, ανάγκη Η εφαρµογής συστηµάτων αµειψισποράς και η της ανόργανης λίπανσης µε εµφάνιση των αζωτούχων οδήγησε στον πολλαπλασιασµό των αγρωστωδών ζιζανίων. 6. βρέξιµη, στερεά, αδρανής, τοξική, δραστική, σταθερή Οι επιπαστήρες είναι συσκευές εφαρµογής φαρµάκων που βρίσκονται σε µορφή µη σκόνης και υγρών που είναι αναµεµιγµένα µε ουσίες. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποιοι είναι οι τρεις κύριοι λόγοι που συνέβαλαν στην εκµηχάνιση της γεωργίας; 2. Με βάση το βάθος κατεργασίας σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι καλλιεργητές; 3. Τι είναι η µεταφύτευση; 4. Τι είναι οι σκαλιστικές καλλιέργειες; 5. Ποια στάδια περιλαµβάνει η µέθοδος της µεταφύτευσης; 6. Τι είναι τα σπορόφυτα; 7. Τι είναι βλαστικότητα των σπόρων; 8. Αναφέρετε δύο οµάδες χηµικών µέσων για την προστασία των σπόρων. 71

20 9. Αναφέρετε τρεις γενικούς τρόπους καταπολέµησης των ζιζανίων. 10 Τι είναι τα φυτά της µεγάλης καλλιέργειας; 11. Σε ποιες καλλιέργειες τα σκαλιστήρια φρέζες τυγχάνουν µεγάλης εξάπλωσης; 12. Τι περιλαµβάνουν τα µηχανικά σκαλιστήρια; 13 Που βασίζεται η καταπολέµηση των ζιζανίων µε χρήση φλόγας; 14. Ποια είναι η διαφορά της βιολογικής καλλιέργειας από τη συµβατική; 15. Τι είναι η αµειψισπορά; 16. Τι είναι τα αγρωστώδη ζιζάνια; 17. Σε τι διακρίνονται τα εργαλεία εφαρµογής των σκευασµάτων της φυτοπροστασίας; 18. Πότε το αραίωµα των φυτών στις γραµµικές καλλιέργειες γίνεται µηχανικά και πότε µε τα χέρια; 19. Ποιο είναι το µειονέκτηµα του αραιώµατος των φυτών µε µαχαίρια στις γραµµικές καλλιέργειες; 20. Τι είναι το κοµπόστ; 21. Σε ποιους βασικούς τύπους διακρίνονται τα µηχανήµατα µεταφοράς και εφαρµογής των οργανικών λιπασµάτων; 22. Αναφέρετε τις τρεις µεθόδους εφαρµογής των στερεών ανόργανων λιπασµάτων. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης Για ποιο λόγο οι ελκυστήρες σήµερα φέρουν φαρδύ πέλµα ελαστικών; 72

21 ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. 1. Α. Από τους βασικότερους στόχους της πρωτογενούς κατεργασίας του εδάφους είναι α) η αφαίρεση των φυτικών υπολειµµάτων από το έδαφος β) η ενσωµάτωση των ανοργάνων λιπασµάτων στο έδαφος γ) ο περιορισµός της ζώνης της ριζόσφαιρας δ) η καταπολέµηση των ζιζανίων. Β. Πόσο σοβαρός είναι ο στόχος που δείχνει η σωστή απάντηση και γιατί; 73

22 ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενεργειακή Τεχνολογία στη Γεωργία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια περίπου. Σ Λ 2. Η εφαρµογή των γεωθερµικών αερίων είναι σχετικά διαδεδοµένη στη χώρα µας. Σ Λ 3. Η βιοµάζα µπορεί να καλύψει το 13% των αναγκών της χώρας. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Τα επιπλέον ποσά ενέργειας που παρέχονται από τον άνθρωπο στο σύστηµα παραγωγής µε έµµεση µορφή προέρχονται από α) τον ηλεκτρισµό β) την ανθρώπινη εργασία γ) τα καύσιµα των γεωργικών µηχανηµάτων δ) τα λιπάσµατα. 74

23 2. Το ενδιαφέρον της παραγωγής ενέργειας από τη γεωργία και τη δασοπονία εντοπίζεται στα παρακάτω: α) στην παραγωγή καθαρών καυσίµων, χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως και στα ορυκτά καύσιµα β) στον ανανεώσιµο χαρακτήρα της ενεργειακής πηγής γ) στην αποσύνδεση της παραγωγής ενέργειας από την απασχόληση δ) στην εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας. 3. Σήµερα, την ενεργειακή κατάσταση στη χώρα µας καθορίζουν 3 βασικές παράµετροι, µία από τις οποίες είναι α) η µικρή συναλλαγµατική δαπάνη για την εισαγόµενη ενέργεια β) η µικρή εξάρτηση της χώρας από το εξωτερικό για τις µεγάλες επενδύσεις που πραγµατοποιεί στον ενεργειακό τοµέα γ) η χαµηλή απόδοση του ενεργειακού τοµέα δ) οι σχετικά µικρές απώλειες στη φάση της µετατροπής ενέργειας σε τελική. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα µας Α Β στη φυτική παραγωγή 1. υπάρχει άριστη οργάνωση. 2. σηµειώνεται σπατάλη ενέργειας και σε στη ζωική παραγωγή έµµεση και σε άµεση µορφή. 3. χρειάζεται τεράστια ποσότητα ενέργειας. στη διακίνηση προϊόντων 4. χαρακτηρίζεται από µικρή κατανάλωση ενέργειας. 5. η εκµετάλλευση των κλιµατολογικών συνθηκών στον τοµέα αυτό έχει φθάσει στο 90% των δυνατοτήτων της. 75

24 2. Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις καλλιέργειας Α Β 1. Ιτιάς στη Βραζιλία 2. αραβόσιτου στις Η.Π.Α. 3. ηλίανθου στη Γαλλία 4. ζαχαρότευτλων 5. ζαχαροκάλαµου 3. Από τα παρακάτω φυτά για παραγωγή ενέργειας και άλλες χρήσεις χρησιµοποιούνται σε άλλες χώρες Α Β 1. για παρασκευή µοριοσανίδων και ίσως το γλυκό σόργο χαρτοπολτού. 2. για παραγωγή αλκοόλης. ο µίσχανθος 3. µοριοσανίδων και χαρτοπολτού. 4. µπύρας. το καλάµι 5. ενός είδους βενζίνης µετά από απόσταξη. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; 2. Αναφέρετε τρία πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. 3. Τι είναι η αιολική ενέργεια; 4. Αναφέρετε τρεις εφαρµογές της γεωθερµικής ενέργειας στη θέρµανση των θερµοκηπίων. 5. Τι είναι η βιοµάζα; 6. Αναφέρετε δύο περιπτώσεις εύκολης χρησιµοποίησης της βιοµάζας. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα υπολείµµατα της βιοµάζας; 76

25 ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Εµπορία των Γεωργικών Προϊόντων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Κατά τη διαδικασία αγοράς και πώλησης, η µία πλευρά (πωλητής) επιδιώκει τη µεγιστοποίηση της ικανοποίησης κάποιας ανάγκης και η άλλη (αγοραστής) επιδιώκει τη µεγιστοποίηση του κέρδους. Σ Λ 2. Οι κυριότεροι σκοποί της διαφήµισης είναι να διαθέσει, να πείσει και να υπενθυµίσει. Σ Λ 3. Προϊοντική λέγεται η διαφήµιση που το προϊόν στο οποίο αναφέρεται είναι εµπορικά επώνυµο. Σ Λ 4. Η προϊοντική διαφήµιση χρησιµοποιείται περισσότερο για την προώθηση της κατανάλωσης των γεωργικών προϊόντων. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Βασικό κριτήριο καταναλωτικής προτίµησης και αγοραστικής συµπεριφοράς στις οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες, είναι α) ο τρόπος διάθεσης β) η ποσότητα γ) η ποικιλοµορφία δ) η ποιότητα. 77

26 2. Ένα από τα κύρια στάδια που διακρίνονται στην εξελικτική πορεία του µάρκετινγκ, ανάλογα µε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και το επίπεδο ανάπτυξης των οικονοµιών, αναφέρεται α) στο χαρακτήρα των εξεταζόµενων προϊόντων β) στην αύξηση των πωλήσεων µε την εφαρµογή µεθόδων έντονης προβολής και προώθησης γ) στη µέθοδο προσέγγισης των προβληµάτων δ) στη γεωγραφική εµβέλεια των εξεταζόµενων αγορών. 3. Οι διαφορές που παρουσιάζει ο κλάδος των γεωργικών προϊόντων από τους υπόλοιπους κλάδους του µάρκετινγκ οφείλονται κυρίως α) στον τεχνικό χαρακτήρα της πρωτογενούς παραγωγής β) στα χαρακτηριστικά των πρωτογενών προϊόντων γ) στα κοινωνικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τοµέα δ) στη µεγάλη συµµετοχή του αγροτικού πληθυσµού στους ενδιάµεσους τοµείς της µεταποίησης και εµπορίας. 4. Οι λειτουργίες του µάρκετινγκ διακρίνονται σε α) εναλλακτικές β) τεχνικές γ) τυπικές δ) φυσικές. 5. Η εφαρµογή της αποθήκευσης α) οδηγεί σε διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αποθηκευοµένων προϊόντων µε αντίστοιχη µείωση της χρηµατικής τους αξίας β) δηµιουργεί µικρές δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων γ) επιτρέπει τη σταθερή τροφοδοσία των µονάδων µεταποίησης και εµπορίας δ) δηµιουργεί κινδύνους από την ανάπτυξη των τρωκτικών και επιβλαβών οργανισµών. 78

27 6. Η αύξηση της χρησιµότητας ενός γεωργικού προϊόντος, µέσω της µεταποίησης επιτυγχάνεται µε α) τη σταθεροποίηση «της µορφής ή σύστασης» του αρχικού προϊόντος β) την επέκταση του χρόνου συντήρησης του «βιοµηχανοποιηµένου» πλέον προϊόντος γ) τη δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης του αγροτικού πληθυσµού στον τριτογενή τοµέα δ) την αποθήκευση των δευτερογενών προϊόντων που µεταφέρονται δυσκολότερα. 7. Από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων που καθιστούν δύσκολη την εφαρµογή της διαφήµισης σ αυτά, περισσότερη επίδραση ασκούν: α) η ανάλογη αύξηση της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων αυξανοµένου του εισοδήµατος του καταναλωτή β) η ποιοτική οµοιογένεια και η αδυναµία προγραµµατισµού της γεωργικής παραγωγής γ) οι αδυναµίες και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τοµέα δ) η δυσκολία των µεταφορών. 8. Ο σχεδιασµός στον τοµέα µάρκετινγκ περιλαµβάνει α) την ανάλυση της οικονοµικής πολιτικής του κράτους β) την επιλογή των στόχων του µάρκετινγκ γ) την εφαρµογή του µάρκετινγκ δ) τη µελέτη των αποτελεσµάτων του µάρκετινγκ. 9. Οι παράµετροι του µίγµατος µάρκετινγκ οµαδοποιούνται σε τέσσερις οµάδες (µεταβλητές): α) η πρώτη µεταβλητή αναφέρεται στο σύνολο των χαρακτηριστικών του προϊόντος όπως το αντιλαµβάνονται οι έµποροι 79

28 β) η δεύτερη µεταβλητή αναφέρεται στα δίκτυα αεροπορικής µεταφοράς των προϊόντων γ) η τρίτη µεταβλητή αναφέρεται στην τιµή πώλησης, στον τρόπο τιµολόγησης και στις παρεχόµενες διευκολύνσεις πληρωµής δ) η τέταρτη µεταβλητή αναφέρεται στην επικοινωνία της επιχείρησης µε τους παραγωγούς. 10. Με βάση τα τµήµατα της αγοράς, που διαµορφώνονται και ανάλογα µε τις δυνατότητες και τους στόχους κάθε επιχείρησης, µπορεί να επιλεγεί µία από τις παρακάτω κύριες στρατηγικές: α) αδιαφοροποίητο µάρκετινγκ, όπου όλοι οι καταναλωτές µιας αγοράς προτιµούν το ίδιο µίγµα β) διαφοροποιηµένο µάρκετινγκ, όπου στα διάφορα τµήµατα αγοράς που έχουν διαµορφωθεί προσφέρεται το ίδιο µίγµα µάρκετινγκ γ) συγκεντρωτικό µάρκετινγκ, όπου γίνεται επιλογή ενός ή δύο από τα τµήµατα της αγοράς, στα οποία περιορίζεται η προσπάθεια της επιχείρησης µε το ανάλογο µίγµα µάρκετινγκ δ) ειδικό µάρκετινγκ, όπου η αγορά περιορίζεται σε ειδικά µίγµατα. 11. Η ανάπτυξη του εµπορίου και των δραστηριοτήτων µάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως: α) αξιοποίηση κάποιου ανταγωνιστικού µειονεκτήµατος β) δηµιουργία έντονου ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά γ) εξαγωγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε ξένες χώρες δ) εισαγωγή προϊόντων µε δηµιουργία ιδίου δικτύου πωλήσεων. 80

29 Ερώτηση αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Α Κοινοπραξία Εκχώρηση δικαιωµάτων παραγωγής ενός προϊόντος Παραγωγή από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Β 1. Joint Ventrure 2. Direct Ownnership 3. Franchising 4. Joint Production 5. Rights of Production Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. τοπικός, εγχώριος, συνολικός, προστιθέµενος, επιθυµητός Επιζητούµενο στοιχείο στη διαδικασία ανάπτυξης του τοµέα αξιοποίησης γεωργικών προϊόντων και των συνδεοµένων µε αυτόν υπηρεσιών, είναι η αξία που δηµιουργείται στα γεωργικά προϊόντα µε την ανάπτυξη των καταναλωτικών ιδιοτήτων, να επιτυγχάνεται εγχώρια, ώστε κατά το ανθρώπινο δυναµικό και να ανατρέπεται εκροή συναλλάγµατος για µη διαθέσιµες πρώτες ύλες. 2. διάθεση, διανοµή, εµπορία, κατανάλωση, λειτουργία Οι δραστηριότητες του µάρκετινγκ ονοµάζονται και το αποτέλεσµά τους είναι η και η των παραγοµένων προϊόντων στους καταναλωτές και µάλιστα στο χρόνο, στον τόπο και στη µορφή που αυτοί επιθυµούν να αγοράσουν. 81

30 3. εξισορρόπηση, ζήτηση, χρησιµότητα, αύξηση Με τις µεταφορές των γεωργικών προϊόντων αυξάνεται η τους από πλευράς τόπου και διευκολύνεται η προσφοράς και ζήτησης σε γεωγραφική βάση. 4. προώθηση, ιδέα, υπηρεσία, προβολή Σύµφωνα µε την Αµερικανική Εταιρεία Μάρκετινγκ «ιαφήµιση είναι κάθε πληρωµένη µορφή, αγαθών και από ένα συγκεκριµένο ανάδοχο, πρόσωπο ή οργανισµό. Ερώτηση διάταξης Να τοποθετήσετε στην κανονική τους σειρά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις, θέτοντας κάθε γράµµα µετά τον κατάλληλο αριθµό που φανερώνει τη σειρά τους. 1. Τα χαρακτηριστικά της τµηµατοποίησης της αγοράς είναι α) ο καθορισµός, η περιγραφή και η αξιοποίηση των τµηµάτων της β) η επιλογή της συγκεκριµένης αγοράς γ) η απόφαση - επιλογή των αγορών - στόχων δ) η επιλογή των τµηµάτων που αποτελούν το τελικό στόχο της επιχείρησης 1., 2., 3., 4., 82

31 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Αναφέρετε δύο εµπορικές στρατηγικές επιλογές οι οποίες συνδυαζόµενες µε τα φυσικά παραγωγικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει η χώρα, µπορεί να γίνουν και ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα της µεταποίησης και προώθησης των εµπορικών προϊόντων. 2. Αναφέρετε πώς ονοµάζονται τρεις από τους απασχολούµενους φορείς στο χώρο του µάρκετινγκ. 3. Ποιος είναι ο βασικός ρόλος της µεταφοράς; 4. Πού οφείλονται τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη συσκευασία των προϊόντων; 5. Τι είναι η σήµανση; 6. Από τι αποτελείται το σήµα (στο µάρκετινγκ); 7. Αναφέρετε τρεις µεθόδους προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. 8. Τι είναι το σχέδιο µάρκετινγκ; 9. Τι είναι η τµηµατοποίηση της αγοράς; 10. Πού αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιούνται για την τµηµατοποίηση µιας αγοράς; 11. Ποιες είναι οι µορφές του διεθνούς µάρκετινγκ; Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποιος είναι ο ρόλος της αποθήκευσης; 2. Τι χαρακτηρίζεται ως µεταποίηση ενός πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος; 3. Τι είναι τυποποίηση ή ποιοτική ταξινόµηση; 4. Ποια είναι τα τρία βασικά στάδια του µάρκετινγκ, µάνατζµεντ; 83

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 84 1ο Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Συνδυασµός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Προσφέρει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των ζωντανών οργανισµών για την παραγωγή χρήσιµων προϊόντων 1 Οι ζωντανοί οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 12 1. Παράδειγµα κριτηρίου κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου - κρίσης (µάθηµα ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ. ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ Σκοπός εξέτασης: Η διαπίστωση

Διαβάστε περισσότερα

7. Βιοτεχνολογία. α) η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο θρεπτικό υλικό, β) το ph, γ) το Ο 2 και δ) η θερμοκρασία.

7. Βιοτεχνολογία. α) η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο θρεπτικό υλικό, β) το ph, γ) το Ο 2 και δ) η θερμοκρασία. 7. Βιοτεχνολογία Εισαγωγή Τι είναι η Βιοτεχνολογία; Η Βιοτεχνολογία αποτελεί συνδυασμό επιστήμης και τεχνολογίας. Ειδικότερα εφαρμόζει τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί για τις βιολογικές λειτουργίες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Tρόφιμα...21 1.2 Βιομηχανία Τροφίμων...24 1.3 Αίτια Αλλοίωσης των Τροφίμων...25 1.3.1 Χαρακτηριστικά μικροοργανισμών...26 1.3.2 Άλλα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων...29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόµησητωνλειτουργιών εµπορίας. ΝτουµήΠ. Α.

Ταξινόµησητωνλειτουργιών εµπορίας. ΝτουµήΠ. Α. Ταξινόµησητωνλειτουργιών εµπορίας ΝτουµήΠ. Α. 1 Ταξινόµηση των λειτουργιών εµπορίας Προπαρασκευαστικές λειτουργίες Τυποποίηση Συσκευασία Ταυτοποίηση Λειτουργίες εφοδιασµού Μεταφορές Αποθήκευση Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων ΕΚΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ιαχείριση ποβλήτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Η μεταφορά ανθρώπινου γονιδίου σε βακτήριο δίνει διαφορετικό προϊόν μεταγραφής και μετάφρασης, ενώ σε μύκητες μεταγράφεται κανονικά αλλά το προϊόν μετάφρασης εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 7: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 7: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΘΕΩΡΙΑ- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Ο συνδυασμός της Βιολογίας και της Τεχνολογίας με σκοπό τη χρησιμοποίηση ζωντανών οργανισμών για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Λιβάδια - Θαµνότοποι

Λιβάδια - Θαµνότοποι ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λιβάδια - Θαµνότοποι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Ζεμάτισμα Τροφίμων Παράγοντες αλλοίωσης τροφίμων Βιολογικοί παράγοντες Βακτήρια, μύκητες, παράσιτα, έντομα, τρωκτικά κλπ Φυσικοί παράγοντες Θερμοκρασία, υγρασία, μηχανική καταπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες Ερευνητικές Δραστηριότητες & Θεματικές Περιοχές Διπλωματικών Εργασιών Ομάδας Χημείας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης & Χημείας Περιβάλλοντος Μέλη: Κουτίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 1 9. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Γεωργία και την Κτηνοτροφία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών

Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2000-2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Θέμα 1 ο 2 Θέμα 2 ο 8 Θέμα 3 ο 12 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α.

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. 1 Έννοιατωναγροτικώνπροϊόντων Αγροτικά προϊόντα είναι υλικά αγαθά που παράγονταιαπόφυτάκαιζώαµετο συνδυασµό των διαφόρων συντελεστών της αγροτικήςπαραγωγής, δηλαδήτουεδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός: Είναι η τέχνη και η επιστήμη της βελτίωσης της κληρονομικότητας των φυτών για χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον άνθρωπο

Ορισμός: Είναι η τέχνη και η επιστήμη της βελτίωσης της κληρονομικότητας των φυτών για χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον άνθρωπο Ορισμός: Είναι η τέχνη και η επιστήμη της βελτίωσης της κληρονομικότητας των φυτών για χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον άνθρωπο Τέχνη: το μάτι του βελτιωτή Επιστήμη: εφαρμοσμένη γενετική Περιεχόμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...10 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Κατάψυξη τροφίμων Κατάψυξη Απομάκρυνση θερμότητας από ένα προϊόν με αποτέλεσμα την μείωση της θερμοκρασίας του κάτω από το σημείο πήξης. Ως μέθοδος συντήρησης βασίζεται: Στην

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή

Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 Θρεπτικές ύλες Τι καλούµε θρεπτικές ύλες; Ποιες είναι; Τρόφιµα Τι καλούµε τρόφιµο; Χηµεία Τροφίµων Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή Προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν τρόφιµο; 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Διδάσκων: Διονύσης Μαντζαβίνος (mantzavinos@chemeng.upatras.gr) Βοηθός: Αλέξης Πάντζιαρος (alexis_panji@hotmail.com) Διδασκαλία: Δευτέρα 09:15-12:00 (Αίθουσα ΧΜ3) Φροντιστήριο: Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι ιοί είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ζιζανίων...21 1.4 Κατάταξη ζιζανίων...22

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη Τύποι Φυτών Ετήσια Διετή Πολυετή Ποώδη Ξυλώδη Δένδρα Θάμνοι Ανατομική των αγγειωδών φυτών Κύτταρο Ιστός Όργανο Φυτό Υπόγειο μέρος Υπέργειο μέρος Ρίζα Βλαστοί ή στελέχη Ιστοί του βλαστού Εφυμενίδα Επιδερμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες Ερευνητικές Δραστηριότητες & Θεματικές Περιοχές Διπλωματικών Εργασιών Ομάδας Χημείας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης & Χημείας Περιβάλλοντος Μέλη: Κουτίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΜΑ Α Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 3o Εργαστηριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 3o Εργαστηριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3o Εργαστηριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΖΕΜΑΤΙΣΜΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ) Γενικά Περίπου το 80% των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως υφίστανται κάποια κατεργασία πριν την κατανάλωση.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Μαθήματα Γεωπονικής Παιδείας (72 ECTS) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Κωδικός Μάθημα ECTS

Πίνακας 1. Μαθήματα Γεωπονικής Παιδείας (72 ECTS) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Κωδικός Μάθημα ECTS ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 201-16 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Από το ακαδημαϊκό έτος 201-2016

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με διεθνείς συμβάσεις που την υποχρεώνουν να επιτύχει μέχρι το 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ISBN 978 960 7667 34 2. Copyright 2008 ΑγροΤύπος α.ε. Πρόλογος 11 Εισαγωγικό σημείωμα 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ISBN 978 960 7667 34 2. Copyright 2008 ΑγροΤύπος α.ε. Πρόλογος 11 Εισαγωγικό σημείωμα 13 Ζιζανιολογία: Ζιζάνια, Ζιζανιοκτόνα, Περιβάλλον, Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης (3η έκδοση), Η.Γ. Ελευθεροχωρινός, 2008. Αθήνα, Εκδόσεις ΑγροΤύπος, 408 σελίδες. ISBN 978 960 7667 34 2 Copyright 2008 ΑγροΤύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ Η ελαιοκράµβη (Brassica spp.) είναι ετήσιο φυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 2011-2012 ΟΜΑΔΑ Γ Χεριστανίδου Πελαγία Αγατσίκογλου Γεωργία Κατραντζόγλου Κυριακή Τσουρή Στέλλα Οκριασβίλι Θεώνη ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Ηαποδοτικότητατουαγροτικού µάρκετινγκ. ΝτουµήΠ. Α.

Ηαποδοτικότητατουαγροτικού µάρκετινγκ. ΝτουµήΠ. Α. Ηαποδοτικότητατουαγροτικού µάρκετινγκ ΝτουµήΠ. Α. 1 Η αποδοτικότητα του αγροτικού µάρκετινγκ Αποδοτικότητα εµπορίας εννοούµε την προσφορά περισσοτέρων και καλύτερων υπηρεσιών εµπορίας (συσκευασία, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία παρασκευής παγωτών Γενικά Πολύπλοκο προϊόν με πολλούς ορισμούς και ταξινομήσεις από χώρα σε χώρα Ελληνική νομοθεσία: Παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Εισαγωγή - Γενικά Ιστορικά Η προσπάθεια του ανθρώπου να επεξεργασθεί και να συντηρήσει τα τρόφιμα σηματοδοτεί την αρχή του πολιτισμού. Σε αυτό συντέλεσαν μια σειρά από ανακαλύψεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία»

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» Φυσιολογία των μικροοργανισμών Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ 1. Μικροβιακή αύξηση (ή ανάπτυξη): αυξάνεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και μεθοδολογία της βιοτεχνολογίας

Αρχές και μεθοδολογία της βιοτεχνολογίας Εργασία στο μάθημα της βιολογίας β τριμήνου την σχολική χρονιά 2014-2015 Αρχές και μεθοδολογία της βιοτεχνολογίας 1/2015 Γεώργιος Τσομίδης Ορισμός βιοτεχνολογίας Η Βιοτεχνολογία αποτελεί συνδυασμό Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση, διαχείριση και συγκομιδή Φυτειών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου

Εγκατάσταση, διαχείριση και συγκομιδή Φυτειών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου Γενικά στοιχεία Εγκατάσταση, διαχείριση και συγκομιδή Φυτειών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ Τίτλος: Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου (SRC) για τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών

Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2000-2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων Συσκευασία Τροφίμων Εισαγωγή Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής Τροφίμων Διάρθρωση διαλέξεων Εισαγωγή Πλαστική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Χάρτινη συσκευασία Ασηπτική

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Εισαγωγικές Έννοιες Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Καλλιέργεια in vitro (= μέσα σε γυαλί): η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας. Αιολική & Ηλιακή ενέργεια 30/5/2016. Αιολική ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Αιολική ισχύς στην Ευρώπη

Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας. Αιολική & Ηλιακή ενέργεια 30/5/2016. Αιολική ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Αιολική ισχύς στην Ευρώπη Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Αιολική ενέργεια Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας Ανεμογεννήτριες κατακόρυφου (αριστερά) και οριζόντιου άξονα (δεξιά) Κίμων Χρηστάνης Τομέας Ορυκτών Πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και οι εφαρμογές της...

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και οι εφαρμογές της... ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και οι εφαρμογές της... Γενετική Μηχανική o Περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να επεμβαίνουμε στο γενετικό υλικό των οργανισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκμηχάνιση Γενικά Η εκμηχάνιση της γεωργίας αποτελεί ένα από τους πρώτους τομείς της βιομηχανικής εξέλιξης που σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Σε αυτό συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Ποιοτικός έλεγχος & ασφάλεια στην αλυσίδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Θέµα 1 ο 1. Τα άτοµα που είναι ετερόζυγα για τη β-θαλασσαιµία: α. Εµφανίζουν ήπια αναιµία β. Έχουν ευαισθησία στην ελονοσία γ. Συνθέτουν µεγάλη ποσότητα HbF δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ Μ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Διαφορές κλειστής και συνεχούς καλλιέργειας (θρεπτικά, απομάκρυνση, φάσεις μικροοργανισμών)

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αφυδάτωση Γενικά Ως αφυδάτωση χαρακτηρίζεται η μέθοδος συντήρησης που στηρίζεται στην απομάκρυνση νερού από τα τρόφιμα, έτσι ώστε η υγρασία τους να μειωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα και

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ Θερινό εξάμηνο 2011 ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ Τα πιο διαδεδομένα είδη της γήινης βλάστησης βάση διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) Η θερμικη επεξεργασία έχει επιζημια επίδρση στα θρεπτικα συστατικά. Στοχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Κονσερβοποίηση Ως κονσερβοποίηση εννοούμε τη θερμική επεξεργασία (παστερίωση ή εμπορική αποστείρωση) των τροφίμων τα οποία βρίσκονται μέσα σε ερμητικά κλειστούς (μεταλλικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : ΤΜΗΜΑ Γ2

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : ΤΜΗΜΑ Γ2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2011-2012 2012 ΤΜΗΜΑ Γ2 Γενετική µηχανική- Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα Ο ρόλος τους(γ.τ.τ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Καλούμε όλες τις ενέργειες που γίνονται στα τρόφιμα και σκοπό έχουν την συντήρηση τους ή τη μετατροπή τους σε άλλα τρόφιμα. Τα τρόφιμα δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων κεφάλαιο 1 Ασφάλεια των Τροφίμων 1.1 Ποιότητα...19 1.2 Ασφάλεια...20 1.3 Σχέση Ποιότητας και Ασφάλειας...21 1.4 Προαπαιτούμενα του HACCP...21 1.4.1 Υποδομή-εγκαταστάσεις...22 1.4.2 Εκπαίδευση...24 1.4.3

Διαβάστε περισσότερα

4. Ως αυτότροφοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται α. οι καταναλωτές Α τάξης. β. οι παραγωγοί. γ. οι αποικοδομητές. δ. οι καταναλωτές Β τάξης.

4. Ως αυτότροφοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται α. οι καταναλωτές Α τάξης. β. οι παραγωγοί. γ. οι αποικοδομητές. δ. οι καταναλωτές Β τάξης. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συντήρηση τροφίμων με την εφαρμογή ακτινοβολιών ιονισμού Γενικά Επισήμανση ακτινοβολημένων τροφίμων (Radura) Η ακτινοβόληση των τροφίμων είναι μια φυσική μέθοδος συντήρησης η οποία

Διαβάστε περισσότερα