Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία"

Transcript

1 ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η βιοµηχανία βιοφυτοφαρµάκων χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο το βακτήριο Bacillus thuringiensis. Σ Λ 2. Η πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας συνδυάζεται συνήθως µε το συγχρονισµό του οίστρου, ώστε να γίνει δυνατή η λήψη αυξηµένου αριθµού ωαρίων. Σ Λ 3. Για τη µεταφορά,νιµοποιηµένα ωάρια των ζώων δοτών τοποθετούνται για περαιτέρω ανάπτυξή τους σε ζώα µε χαµηλότερο γενετικό δυναµικό. Σ Λ 4. Ένα έµβρυο 32 βλαστοµεριδίων µπορεί να δώσει έναν κλώνο έως 64 εµβρύων (στην πρώτη γενιά) µε τον ίδιο γονότυπο. Σ Λ 5. Η πιο διαδεδοµένη εφαρµογή των βιοµηχανικών ζυµώσεων απαντάται στην παραγωγή ψωµιού. Σ Λ 53

2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Με την ιστοκαλλιέργεια προκύπτει µεταξύ των άλλων α) παραγωγή άνοσου φυτικού υλικού β) παραγωγή χαµηλής ζωτικότητας σπόρου γ) µεγάλος βαθµός ανοµοιοµορφίας της καλλιέργειας δ) µη ακριβής αναπαραγωγή των γενικών χαρακτηριστικών των φυτών. 2. Για τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που πρέπει να αποτραπούν, όπως α) η µη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά β) η περίπτωση τυχαίων διασταυρώσεων γ) η ισορροπία του οικοσυστήµατος δ) η δηµιουργία αντιοικονοµικών ειδών. 3. Η εισαγωγή γονιδίων (εξωγενές DNA στο γονιδίωµα των ζώων) µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους µεταξύ των οποίων αναφέρεται α) η εισαγωγή τους στον πυρήνα του µη γονιµοποιηµένου ωαρίου β) η χρησιµοποίηση ρετροβακτηρίων γ) η ενσωµάτωση DNA (γονιδίων) σε εµβρυϊκά βλαστικοκύτταρα δ) η εισαγωγή του RNA στον πυρήνα του γονιµοποιηµένου ωαρίου. 4. Οι επιδιωκόµενοι στόχοι κατά τη µεταφορά γονιδίων στα παραγωγικά ζώα αφορούν στην α) µείωση της κρεατοπαραγωγής β) βελτίωση της αξιοποίησης της διατροφής γ) παραγωγή λίπους στο γάλα των ζώων δ) µείωση της εριοπαραγωγής. 54

3 5. Οι βιοτεχνολογικές µέθοδοι χρησιµοποιούν σήµερα, κατά προτεραιότητα από τη βιοµηχανία τροφίµων διότι παρουσιάζουν µία σειρά από πλεονεκτήµατα, α) µεγάλη εξειδίκευση στη παραγωγή προϊόντων χαµηλής προστιθέµενης αξίας β) εξοικονόµηση ενέργειας (οι περισσότερες ζυµώσεις γίνονται σε θερµοκρασία ανώτερη του περιβάλλοντος) γ) περιορισµένο αριθµό παραγωγής πρωτευόντων προϊόντων δ) µεγάλες σχετικά αποδόσεις. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Α Η µεταφορά εµβρύου στον κόνικλο Η µεταφορά εµβρύου στα βοοειδή Β 1. πραγµατοποιήθηκε το ανακοινώθηκε το ανακοινώθηκε το ανακοινώθηκε το έγινε για πρώτη φορά το Η πρώτη επιτυχηµένη εξωσωµατική γονιµοποίηση 55

4 2. Τα επιτεύγµατα της βιοτεχνολογίας που γνωρίζουν άµεσες βιοµηχανικές εφαρµογές, αφορούν στους κλάδους Α Β 1. παραγωγή εκτοβακτηριδίων των τροφίµων 2. παραγωγή ενζύµων της υγείας 3. παραγωγή πρωτεϊνών 4. παραγωγή µονοκλωνικών αντισωµάτων του περιβάλλοντος 5. παραγωγή µελάσσας από ζυµοµύκητες Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. φυσιολογία, βιολογία, βιοχηµεία, µηχανική, µορφολογία Η βιοτεχνολογία χρησιµοποιεί γνώσεις από τη µικροβιολογία, τη των φυτών και των ζώων, τη, τη µοριακή γενετική, τη χηµική και την επιστήµη της πληροφορικής. 2. ικανοποίηση, επιβίωση, υγεία, πρόσοδος, ευµάρεια Το τρίπτυχο που ικανοποιείται από την εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη γεωργική παραγωγή είναι:,,. 3. ιστοκαλλιέργεια, θερµοθεραπεία, κλωνοποίηση, µορφογένεση Η εφαρµογή της σε συνδυασµό µε την µπορεί να εξασφαλίσει σαφώς µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην απόκτηση υγιών φυτών. 4. σύνθεση, σύνδεση, φωτοσύνθεση, αποδόµηση, ανθεκτικότητα 56

5 Η ιστοκαλλιέργεια επιτρέπει τη µελέτη βιοχηµικών και φυσιολογικών φαινοµένων στο φυτό, όπως η µελέτη της των κυτταρικών τοιχωµάτων, µελέτη της πρωτεϊνών, µελέτη της, µελέτη δράσης ζιζανιοκτόνων κ.λπ.. 5. γονιδίωµα, υποθάλαµος, υπόφυση, ωοθήκη, πυρήνας, κλωνοποίηση Σήµερα είναι αποδεκτό ότι η ανάπτυξη του ωοθυλακίου ελέγχεται όχι µόνο από τον άξονα, αλλά και από άλλους παράγοντες έξω και ενδοωοθηκικούς. 6. ουσία, µικροοργανισµός, κύτταρο, ζύµη, τεχνική Η Βιοτεχνολογία Τροφίµων περιλαµβάνει τεχνολογίες παραγωγής τροφίµων, µε τη χρησιµοποίηση, ή επιλεγµένων, από κάποια ζύµωση, κατακρήµνιση ή βιοσύνθεση συστατικών που επηρεάζουν την ποιότητα και τη θρεπτική αξία του τελικού προϊόντος. 7. ευχυµία, ποιότητα, συντήρηση, γευστικότητα Η γενετική µηχανική χρησιµοποιείται στη δηµιουργία γενετικά τροποποιηµένων εδώδιµων φυτών µε βελτιωµένη, διάρκεια και θρεπτική αξία. 8. ανίχνευση, διαπίστωση, σταθεροποίηση, επίδραση Η βιοτεχνολογία µπορεί να παίξει ένα ολοένα και περισσότερο σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο και την της ποιότητας των τροφίµων, κυρίως στην παθογόνων και αλλιώτικων µικροβιακών στελεχών. 57

6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Αναφέρετε δύο περιπτώσεις από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που επιφέρει η ανάπτυξη της τεχνολογίας των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. 2. Αναφέρετε έναν από τους δυο τρόπους µε τους οποίους η Ζωική Παραγωγή στοχεύει στα πλαίσια της Ζωικής Βιοτεχνολογίας, στη συνεχή αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων ζωικών προϊόντων. 3. Αναφέρετε τρεις σκοπούς για τους οποίους µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα µονοκλωνικά αντισώµατα. 4. Τι εννοούµε µε τον όρο ζύµωση; 5. Αναφέρετε µε ποιο τρόπο η εκχύλιση των αρωµατικών υλών µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη µείωση του κόστους παραγωγής. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποια τεχνική της ιστοκαλλιέργειας βασίζεται η εξάπλωση της καλλιέργειας των ιστών «in vitrο»; 2. Γιατί ο συγχρονισµός του οίστρου σε µια κτηνοτροφική µονάδα, που επιτυγχάνεται µε ορµονικά µέσα έχει µεγάλη σηµασία; 3. Αναφέρετε ένα πρόβληµα που δηµιουργεί στον άνθρωπο η ευνοϊκή επίδραση ενός γονιδίου σε µια ιδιότητα ενός ζώου. 4. Ποιος είναι ο στόχος της χρήσης ζύµης στο ζυµάρι; 5. Με ποιο τρόπο προκαλείται το µαλάκωµα του καρπού κατά την ωρίµανση και πώς αντιµετωπίζεται; 6. Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζεται η παραγωγή φυτών µε λιγότερη λιγνίνη προκειµένου να παρασκευασθεί χαρτί ή τροφή; 58

7 ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. 1. Α. Η ωοθυλακιορρηξία οφείλεται κυρίως σε µια απότοµη και σηµαντική αύξηση της έκκρισης της α) προγεστερόνης β) ωοθυλακιοτροπίνης γ) γοναδοτροπίνης δ) ωχρινοποιητικής ορµόνης Β. Πού οφείλεται η αύξηση της έκκρισης που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση; 2. Α. Η εξωσωµατική γονιµοποίηση αφορά µεταξύ των άλλων και α) λήψη ωαρίων από ανώριµα ωοθυλάκια της ωοθήκης β) ωρίµανση των ωαρίων έξω από το εργαστήριο γ) διαίρεση του εµβρύου - κλωνοποίηση δ) διαίρεση πυρήνα - κλωνοποίηση Β. Σε τι αφορά η σωστή απάντηση; 59

8 ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τεχνολογία Τροφίµων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η κατάψυξη των τροφίµων αναφέρεται στη µεταφορά τους σε θερµοκρασίες συνήθως 12 C έως 18 C. Σ Λ 2. Η µέγιστη θερµοανθεκτικότητα των µικροοργανισµών παρατηρείται στο ph = 5. Σ Λ 3. Έκθεση για 10 min σε θερµοκρασία 100 C απαιτείται για την καταστροφή του 90% του πληθυσµού των σπορίων ορισµένων βακτηρίων. Σ Λ 4. Τα πιο θερµοανθεκτικά σπόρια είναι του βακτηρίου clostridium botulinum. Σ Λ 5. Σήµερα περίπου 50 τρόφιµα ή πρόσθετα τροφίµων ακτινοβολούνται. Σ Λ 6. Η διαδικασία της αλκοολικής ζύµωσης δίνεται από την εξίσωση C 6 H 12 O 6 + Saccharomyces elicoidus = 2C 2 H 5 OH + 2CO 2. Σ Λ 7. Η διαδικασία της οξεϊκής ζύµωσης δίνεται από την εξίσωση C 2 H 5 OH + O 2 + Acetobacter intercecli = CH 3 COOH + H 2 O. Σ Λ 60

9 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Η συντήρηση των προϊόντων που εξασφαλίζεται µε την ψύξη οφείλεται κυρίως α) στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών β) στην επιβράδυνση των µεταβολικών δραστηριοτήτων των φυτικών ιστών γ) στην επιτάχυνση των µεταβολικών δραστηριοτήτων των ζωικών ιστών µετά τη σφαγή του ζώου δ) στην επιτάχυνση των χηµικών αντιδράσεων υποβάθµισης των τροφίµων. 2. Κατά τη διαδικασία συντήρησης των προϊόντων η ρύθµιση του ph µπορεί να γίνει α) µε προσθήκη οργανικών οξέων β) µε προσθήκη αλκαλικών ουσιών γ) µε ρύθµιση του περιβάλλοντος δ) µε την προσθήκη ανθρακικού οξέος 3. Στόχος της ακτινοβόλησης των τροφίµων είναι να επιτύχει έναν από τους παρακάτω σκοπούς: α) καταστροφή µικροοργανισµών, εντόµων και παρασίτων β) µορφολογικές δράσεις γ) αλλαγές στη χηµική δοµή του προϊόντος δ) διευκόλυνση της εκβλάστησης στα φυτικά προϊόντα. 4. Ο όρος ζύµωση πρωτοχρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει το φαινόµενο του βρασµού που παρατηρείται κατά την παρασκευή α) της ζύµης β) της βενζίνης γ) του κρασιού δ) των σακχάρων. 5. Στη βιοµηχανία της ζάχαρης χρησιµοποιείται η διαδικασία της 61

10 α) πυρόλυσης β) εκχύλισης γ) διάλυσης δ) διήθησης. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Α Ψεκασµός του προϊόντος σε ρεύµα θερµού αέρα Ξανση σε τύµπανο Λυοφιλίωση 2. Σύµφωνα µε τις τεχνικές σπασίµατος - διαχωρισµού Α η παραγωγή αλεύρων και σιµιγδαλιού η παραγωγή ελαιολάδου η χυµοποίηση των περισσότερων φρούτων Β 1. τα σταγονίδια του τρόφιµου αφυδατώνονται σε ελάχιστο χρόνο και µετατρέπονται σε κόκκους σκόνης. 2. µειώνεται ο όγκος του προϊόντος. 3. χρησιµοποιείται για υγρά και πολτώδη τρόφιµα. 4. το προϊόν που προκύπτει παρουσιάζει ιδιάζουσα πυρώδη υφή. 5. αναστέλλονται οι βιολογικές δραστηριότητες όταν το προϊόν ξεπεράσει το 55% σε διαλυτά στερεά. Β 1. στηρίζεται στην ισχυρή πυκνότητα του µορίου τους. 2. απαιτεί τη χρήση χηµικών διαλυτών. 3. βασίζεται σε τεχνικές σπασίµατος του καρπού. 4. βασίζεται σε φυσικές µεθόδους, χωρίς χηµικούς διαλύτες. 5. στηρίζεται σε τεχνολογίες πίεσης ή φυγοκέντρησης. 62

11 Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. σύνθεση, αραίωση, υγρασία, θερµοκρασία Για τα φρούτα και λαχανικά, εκτός από την ψύξη, σηµαντικό ρόλο για την καλή συντήρησή τους παίζει η και η της ατµόσφαιρας του ψυκτικού χώρου αποθήκευσής τους. 2. θερµική, ποιοτική, µικροβιακή, ικανοποιητική Στόχος της τεχνολογίας τροφίµων είναι να χρησιµοποιείται επεξεργασία τέτοια που να εξασφαλίζει σταθερότητα στο προϊόν, χωρίς να υποβαθµίζεται σηµαντικά η ποιότητά του. 3. συµπύκνωση, ζεµάτισµα, θείωση, ακτινοβόληση Σε ορισµένα προϊόντα τα οποία είναι ευαίσθητα στη δράση των ενζύµων εφαρµόζεται για την αδρανοποίηση των ενζύµων πριν από την έναρξη της ξήρανσης. Σε πολλά φρούτα εφαρµόζεται, που προφυλάσσει τους ιστούς του προϊόντος από το µαύρισµα. 4. µείωση, αύξηση, διακοπή, ενίσχυση, παρουσία Κατά τη συντήρηση των προϊόντων η της περιεκτικότητας της ατµόσφαιρας σε CO 2 ή και η του Ο 2 συντελούν στην επιβράδυνση του ρυθµού της αναπνοής του προϊόντος και συµβάλλουν στην αύξηση του χρόνου της ζωής του. 5. αποδεκτός, γενικός, πλήρης, εύχρηστος Με τις τεχνολογίες µεταποίησης επιχειρείται το τρόφιµο να µετακινηθεί σε πιο και µορφές από τον καταναλωτή ή να παραχθούν από προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής πρώτες ύλες για τη δευτερογενή µεταποίηση. 63

12 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Αναφέρετε απλώς δύο από τις κύριες αιτίες αλλοίωσης στα τρόφιµα. 2. Πού οφείλεται η δηλητηριώδης δράση στα τρόφιµα µερικών µικροοργανισµών; 3. Αναφέρετε τρεις περιβαλλοντικούς παράγοντες που µπορούν να συντελέσουν στην ποιοτική αναβάθµιση της σύστασης των τροφίµων. 4. Ποιοι κίνδυνοι µπορεί να υπάρξουν στα τρόφιµα σε περίπτωση που δεν καταστραφούν όλοι οι µικροοργανισµοί κατά την κατάψυξη; 5. Για ποιο λόγο τα λαχανικά πριν καταψυχθούν τεµαχίζονται; 6. Ποιοι είναι οι τρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο χρόνος συντήρησης των κατεψυγµένων τροφίµων; 7. Συνήθεις θερµοκρασίες ψύξης είναι γύρω στους 5 C. 8. Τι επιδιώκεται µε τη χρήση των υψηλών θερµοκρασιών κατά τη διαδικασία συντήρησης των τροφίµων; 9. Τι ονοµάζεται αποστείρωση κατά τη διαδικασία συντήρησης των τροφίµων; 10. Ποιοι είναι οι τρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το µέγεθος της θερµικής επεξεργασίας στην οποία πρέπει να υποβληθεί ένα προϊόν; 11. Αναφέρετε δύο τρόπους µε τους οποίους µπορεί να µειωθεί η διαθεσιµότητα του νερού κατά την επεξεργασία των τροφίµων. 12. Τι είναι τα συντηρητικά; 13. Αναφέρετε απλώς τις τρεις κυριότερες εφαρµογές της αλκοολικής ζύµωσης. 14. Σχετικά µε την απαίτηση παροχής οξυγόνου ποια είναι η διαφορά των οξεϊκών βακτηρίων από τις ζύµες της αλκοολικής ζύµωσης; 15. Αναφέρετε απλώς τρεις από τις κύριες εφαρµογές της γαλακτικής ζύµωσης. 16. Τι ορίζουµε ως ποιότητα από πλευράς καταναλωτή; 17. Αναφέρετε τρία οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. 18. Αναφέρετε τρία ποιοτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. 19. Ποιες είναι οι έξι κύριες οµάδες θρεπτικών στοιχείων; 64

13 Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Πώς ορίζεται η τεχνολογία τροφίµων; 2. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ αργής και γρήγορης κατάψυξης των τροφίµων; 3. Τι εννοούµε µε τον όρο µικροβιακή σταθερότητα; 4. Ποια είναι η κύρια διαφορά µεταξύ παστερίωσης και αποστείρωσης; 5. Ποια είναι η διαφορά στη θερµική επεξεργασία των στερεών από τα υγρά ή παχύρρευστα τρόφιµα; ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. Α. Πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί διάφορες νέες τεχνικές συµπύκνωσης, όπως η α) προσθήκη σακχάρων β) εξάτµιση χωρίς κενό αέρα γ) στιγµιαία ώσµωση δ) υπερδιήθηση Β. Σε τι βασίζεται η σωστή απάντηση; 65

14 ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκµηχάνιση της Γεωργίας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η εµφάνιση του τρακτέρ έγινε µετά το Σ Λ 2. Η πρωτογενής κατεργασία του εδάφους µπορεί να γίνει και µε άλλα εργαλεία εκτός από τα άροτρα, όπως π.χ. µε υπεδαφοκαλλιεργητές, βαριές φρέζες κλπ. Σ Λ 3. Τα προβλήµατα της φύτευσης είναι ιδιαίτερα µεγάλα στη πατατοκαλλιέργεια η οποία φυτεύεται µετά τη βλάστηση των οφθαλµών. Σ Λ 4. Η φύτευση της πατάτας γίνεται σε σαµάρια. Σ Λ 5. Τα σαµάρια είναι αναχώµατα που κατασκευάζονται µε ειδικά εργαλεία προετοιµασίας του εδάφους. Σ Λ 6. Ένδειξη βλαστηµένου σπόρου είναι η εµφάνιση ριζιδίου. Σ Λ 7. Η χρησιµότητα των σκευασµάτων απολύµανσης χαρακτηρίζεται µε βάση το χηµιοθεραπευτικό δείκτη, ο οποίος πρέπει να µην ξεπερνά το 1,5. Σ Λ 8. Οι νεφελοψεκαστήρες είναι εξειδικευµένοι για τη δενδροκοµία. Σ Λ 9. Οι νεφελοψεκαστήρες παίρνουν κίνηση από τον ελκυστήρα. Σ Λ 66

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Τα άροτρα µε βάση τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε α) τον τρόπο πρόσβασης στο χωράφι β) µε την ισχύ του ελκυστήρα γ) µε την σκληρότητα του εδάφους δ) το είδος του αναστρεπτήρα. 2. Ένα από τα πλεονεκτήµατα της σποράς χωρίς προετοιµασία του εδάφους είναι: α) αυξάνεται η συνεκτικότητα του εδάφους στα 5-15 cm βάθος εδάφους β) δεν υφίσταται δυνατότητα ενσωµάτωσης στο έδαφος λιπασµάτων γ) εξοικονοµείται χρόνος για τον παραγωγό δ) µεγαλύτερη εξάρτηση της αγοράς από τις εδαφικές συνθήκες. 3. Το µίγµα των φαρµάκων που σκορπίζεται στα φυτά µε τους επιπαστήρες είναι σε α) µίγµα αέριας και υγρής µορφής β) αέρια µορφή γ) υγρή µορφή δ) στερεή µορφή 4. Στα σποροδοτικά φυτά η ωρίµανση του σπόρου ελέγχεται ακριβέστερα µε βάση α) το ποσοστό υγρασίας β) την εποχή συγκοµιδής γ) τις ατµοσφαιρικές συνθήκες δ) τα προσφερόµενα λιπάσµατα. 67

16 Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Α ισκάρστρο Παράροτρο Καλλιεργητής Β 1. είναι η πλέον πρόσφατη κατασκευή αρότρου για εξειδικευµένες περιπτώσεις. 2. αποτελείται από το πλαίσιο µε δύο ή τρεις παράλληλες σειρές από σώµατα ή σταβάρια. 3. όπου το χώµα προσκολλάται στα εξαρτήµατα του αρότρου και κυρίως στον αναστρεπτήρα. 4. ψιλοθρυµµατίζει τα ανώτερα 10 cm της επιφάνειας του αγρού. 5. ισοπεδώνει το χωράφι. 2. Α Χύδην σπορά Γραµµική σπορά Σπορά χωρίς προετοιµασία του εδάφους Β 1. τη σπαρτική συνοδεύει εξάρτηµα που αναλαµβάνει την κάλυψη των σπόρων. 2. ένα από τα κύρια εξαρτήµατα της µηχανής είναι τα βυτία µε ψεκαστικό υλικό για την καταπολέµηση των ζιζανίων. 3. ενδείκνυται ιδιαίτερα για τα υγρά εδάφη. 4. µπορεί να γίνει µε ένα κοινό λιπασµατοδιανοµέα ή σε µεγάλες εκτάσεις από αέρος. 5. γίνεται µε πολύ µικρό κόπο, αλλά 68

17 απαιτεί πολύ χρόνο. 69

18 3. Α Η επιφανειακή άρδευση Η τεχνητή βροχή Η τυπική άρδευση ή µε σταγόνες Β 1. το νερό διοχετεύεται στα φυτά µε αυλάκια, λωρίδες κατάκλισης κτλ. 2. το νερό χορηγείται στα φυτά µε ειδικό εξοπλισµό αφού πρώτα διασπαστεί σε σταγονίδια. 3. το νερό φτάνει στην περιοχή του ριζικού συστήµατος των φυτών µε ειδικό εξοπλισµό. 4. µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα είδη των καλλιεργειών. 5. έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερα αποδόσεις. Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. έλξη, σύνδεση, ισχύς, απόδοση, εργασία Ο βασικός τύπος ελκυστήρα αποτελεί «βασική µονάδα µε ικανή δύναµη», µε πολλές δυνατότητες για, ανάρτηση και λειτουργία άλλων καλλιεργητικών εργαλείων και µηχανών. 2. ισοπεδώνω, αναστρέφω, µετατοπίζω, θρυµµατίζω, καθαρίζω Τα άροτρα ανήκουν στα βασικότερα εργαλεία της πρωτογενούς εδαφοκατεργασίας, κόβουν το έδαφος σε λωρίδες, το, το και τέλος το λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα µε το είδος του εδάφους και την υγρασία. 70

19 3. βιολογική, χηµική, φυσική, θερµοφυσική, βιοτεχνολογική, βιοφυσική Απολύµανση είναι η, ή µεταχείριση των σπόρων και των φυτικών µερών προς απονέκρωση των απαντωµένων και των εντός αυτών διηθούντων παρασίτων και ασθενειών. 4. θεραπευτική, τοξική, αρχική, τελική, ισχυρή, ασθενής Χηµιοθεραπευτικη δόση είναι ο λόγος µεταξύ δόσης και δόσης. 5. δυνατότητα, παράλειψη, εντατικοποίηση, ανάγκη Η εφαρµογής συστηµάτων αµειψισποράς και η της ανόργανης λίπανσης µε εµφάνιση των αζωτούχων οδήγησε στον πολλαπλασιασµό των αγρωστωδών ζιζανίων. 6. βρέξιµη, στερεά, αδρανής, τοξική, δραστική, σταθερή Οι επιπαστήρες είναι συσκευές εφαρµογής φαρµάκων που βρίσκονται σε µορφή µη σκόνης και υγρών που είναι αναµεµιγµένα µε ουσίες. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποιοι είναι οι τρεις κύριοι λόγοι που συνέβαλαν στην εκµηχάνιση της γεωργίας; 2. Με βάση το βάθος κατεργασίας σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι καλλιεργητές; 3. Τι είναι η µεταφύτευση; 4. Τι είναι οι σκαλιστικές καλλιέργειες; 5. Ποια στάδια περιλαµβάνει η µέθοδος της µεταφύτευσης; 6. Τι είναι τα σπορόφυτα; 7. Τι είναι βλαστικότητα των σπόρων; 8. Αναφέρετε δύο οµάδες χηµικών µέσων για την προστασία των σπόρων. 71

20 9. Αναφέρετε τρεις γενικούς τρόπους καταπολέµησης των ζιζανίων. 10 Τι είναι τα φυτά της µεγάλης καλλιέργειας; 11. Σε ποιες καλλιέργειες τα σκαλιστήρια φρέζες τυγχάνουν µεγάλης εξάπλωσης; 12. Τι περιλαµβάνουν τα µηχανικά σκαλιστήρια; 13 Που βασίζεται η καταπολέµηση των ζιζανίων µε χρήση φλόγας; 14. Ποια είναι η διαφορά της βιολογικής καλλιέργειας από τη συµβατική; 15. Τι είναι η αµειψισπορά; 16. Τι είναι τα αγρωστώδη ζιζάνια; 17. Σε τι διακρίνονται τα εργαλεία εφαρµογής των σκευασµάτων της φυτοπροστασίας; 18. Πότε το αραίωµα των φυτών στις γραµµικές καλλιέργειες γίνεται µηχανικά και πότε µε τα χέρια; 19. Ποιο είναι το µειονέκτηµα του αραιώµατος των φυτών µε µαχαίρια στις γραµµικές καλλιέργειες; 20. Τι είναι το κοµπόστ; 21. Σε ποιους βασικούς τύπους διακρίνονται τα µηχανήµατα µεταφοράς και εφαρµογής των οργανικών λιπασµάτων; 22. Αναφέρετε τις τρεις µεθόδους εφαρµογής των στερεών ανόργανων λιπασµάτων. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης Για ποιο λόγο οι ελκυστήρες σήµερα φέρουν φαρδύ πέλµα ελαστικών; 72

21 ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. 1. Α. Από τους βασικότερους στόχους της πρωτογενούς κατεργασίας του εδάφους είναι α) η αφαίρεση των φυτικών υπολειµµάτων από το έδαφος β) η ενσωµάτωση των ανοργάνων λιπασµάτων στο έδαφος γ) ο περιορισµός της ζώνης της ριζόσφαιρας δ) η καταπολέµηση των ζιζανίων. Β. Πόσο σοβαρός είναι ο στόχος που δείχνει η σωστή απάντηση και γιατί; 73

22 ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενεργειακή Τεχνολογία στη Γεωργία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια περίπου. Σ Λ 2. Η εφαρµογή των γεωθερµικών αερίων είναι σχετικά διαδεδοµένη στη χώρα µας. Σ Λ 3. Η βιοµάζα µπορεί να καλύψει το 13% των αναγκών της χώρας. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Τα επιπλέον ποσά ενέργειας που παρέχονται από τον άνθρωπο στο σύστηµα παραγωγής µε έµµεση µορφή προέρχονται από α) τον ηλεκτρισµό β) την ανθρώπινη εργασία γ) τα καύσιµα των γεωργικών µηχανηµάτων δ) τα λιπάσµατα. 74

23 2. Το ενδιαφέρον της παραγωγής ενέργειας από τη γεωργία και τη δασοπονία εντοπίζεται στα παρακάτω: α) στην παραγωγή καθαρών καυσίµων, χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως και στα ορυκτά καύσιµα β) στον ανανεώσιµο χαρακτήρα της ενεργειακής πηγής γ) στην αποσύνδεση της παραγωγής ενέργειας από την απασχόληση δ) στην εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας. 3. Σήµερα, την ενεργειακή κατάσταση στη χώρα µας καθορίζουν 3 βασικές παράµετροι, µία από τις οποίες είναι α) η µικρή συναλλαγµατική δαπάνη για την εισαγόµενη ενέργεια β) η µικρή εξάρτηση της χώρας από το εξωτερικό για τις µεγάλες επενδύσεις που πραγµατοποιεί στον ενεργειακό τοµέα γ) η χαµηλή απόδοση του ενεργειακού τοµέα δ) οι σχετικά µικρές απώλειες στη φάση της µετατροπής ενέργειας σε τελική. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα µας Α Β στη φυτική παραγωγή 1. υπάρχει άριστη οργάνωση. 2. σηµειώνεται σπατάλη ενέργειας και σε στη ζωική παραγωγή έµµεση και σε άµεση µορφή. 3. χρειάζεται τεράστια ποσότητα ενέργειας. στη διακίνηση προϊόντων 4. χαρακτηρίζεται από µικρή κατανάλωση ενέργειας. 5. η εκµετάλλευση των κλιµατολογικών συνθηκών στον τοµέα αυτό έχει φθάσει στο 90% των δυνατοτήτων της. 75

24 2. Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις καλλιέργειας Α Β 1. Ιτιάς στη Βραζιλία 2. αραβόσιτου στις Η.Π.Α. 3. ηλίανθου στη Γαλλία 4. ζαχαρότευτλων 5. ζαχαροκάλαµου 3. Από τα παρακάτω φυτά για παραγωγή ενέργειας και άλλες χρήσεις χρησιµοποιούνται σε άλλες χώρες Α Β 1. για παρασκευή µοριοσανίδων και ίσως το γλυκό σόργο χαρτοπολτού. 2. για παραγωγή αλκοόλης. ο µίσχανθος 3. µοριοσανίδων και χαρτοπολτού. 4. µπύρας. το καλάµι 5. ενός είδους βενζίνης µετά από απόσταξη. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; 2. Αναφέρετε τρία πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. 3. Τι είναι η αιολική ενέργεια; 4. Αναφέρετε τρεις εφαρµογές της γεωθερµικής ενέργειας στη θέρµανση των θερµοκηπίων. 5. Τι είναι η βιοµάζα; 6. Αναφέρετε δύο περιπτώσεις εύκολης χρησιµοποίησης της βιοµάζας. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα υπολείµµατα της βιοµάζας; 76

25 ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Εµπορία των Γεωργικών Προϊόντων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Κατά τη διαδικασία αγοράς και πώλησης, η µία πλευρά (πωλητής) επιδιώκει τη µεγιστοποίηση της ικανοποίησης κάποιας ανάγκης και η άλλη (αγοραστής) επιδιώκει τη µεγιστοποίηση του κέρδους. Σ Λ 2. Οι κυριότεροι σκοποί της διαφήµισης είναι να διαθέσει, να πείσει και να υπενθυµίσει. Σ Λ 3. Προϊοντική λέγεται η διαφήµιση που το προϊόν στο οποίο αναφέρεται είναι εµπορικά επώνυµο. Σ Λ 4. Η προϊοντική διαφήµιση χρησιµοποιείται περισσότερο για την προώθηση της κατανάλωσης των γεωργικών προϊόντων. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Βασικό κριτήριο καταναλωτικής προτίµησης και αγοραστικής συµπεριφοράς στις οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες, είναι α) ο τρόπος διάθεσης β) η ποσότητα γ) η ποικιλοµορφία δ) η ποιότητα. 77

26 2. Ένα από τα κύρια στάδια που διακρίνονται στην εξελικτική πορεία του µάρκετινγκ, ανάλογα µε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και το επίπεδο ανάπτυξης των οικονοµιών, αναφέρεται α) στο χαρακτήρα των εξεταζόµενων προϊόντων β) στην αύξηση των πωλήσεων µε την εφαρµογή µεθόδων έντονης προβολής και προώθησης γ) στη µέθοδο προσέγγισης των προβληµάτων δ) στη γεωγραφική εµβέλεια των εξεταζόµενων αγορών. 3. Οι διαφορές που παρουσιάζει ο κλάδος των γεωργικών προϊόντων από τους υπόλοιπους κλάδους του µάρκετινγκ οφείλονται κυρίως α) στον τεχνικό χαρακτήρα της πρωτογενούς παραγωγής β) στα χαρακτηριστικά των πρωτογενών προϊόντων γ) στα κοινωνικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τοµέα δ) στη µεγάλη συµµετοχή του αγροτικού πληθυσµού στους ενδιάµεσους τοµείς της µεταποίησης και εµπορίας. 4. Οι λειτουργίες του µάρκετινγκ διακρίνονται σε α) εναλλακτικές β) τεχνικές γ) τυπικές δ) φυσικές. 5. Η εφαρµογή της αποθήκευσης α) οδηγεί σε διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αποθηκευοµένων προϊόντων µε αντίστοιχη µείωση της χρηµατικής τους αξίας β) δηµιουργεί µικρές δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων γ) επιτρέπει τη σταθερή τροφοδοσία των µονάδων µεταποίησης και εµπορίας δ) δηµιουργεί κινδύνους από την ανάπτυξη των τρωκτικών και επιβλαβών οργανισµών. 78

27 6. Η αύξηση της χρησιµότητας ενός γεωργικού προϊόντος, µέσω της µεταποίησης επιτυγχάνεται µε α) τη σταθεροποίηση «της µορφής ή σύστασης» του αρχικού προϊόντος β) την επέκταση του χρόνου συντήρησης του «βιοµηχανοποιηµένου» πλέον προϊόντος γ) τη δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης του αγροτικού πληθυσµού στον τριτογενή τοµέα δ) την αποθήκευση των δευτερογενών προϊόντων που µεταφέρονται δυσκολότερα. 7. Από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων που καθιστούν δύσκολη την εφαρµογή της διαφήµισης σ αυτά, περισσότερη επίδραση ασκούν: α) η ανάλογη αύξηση της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων αυξανοµένου του εισοδήµατος του καταναλωτή β) η ποιοτική οµοιογένεια και η αδυναµία προγραµµατισµού της γεωργικής παραγωγής γ) οι αδυναµίες και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τοµέα δ) η δυσκολία των µεταφορών. 8. Ο σχεδιασµός στον τοµέα µάρκετινγκ περιλαµβάνει α) την ανάλυση της οικονοµικής πολιτικής του κράτους β) την επιλογή των στόχων του µάρκετινγκ γ) την εφαρµογή του µάρκετινγκ δ) τη µελέτη των αποτελεσµάτων του µάρκετινγκ. 9. Οι παράµετροι του µίγµατος µάρκετινγκ οµαδοποιούνται σε τέσσερις οµάδες (µεταβλητές): α) η πρώτη µεταβλητή αναφέρεται στο σύνολο των χαρακτηριστικών του προϊόντος όπως το αντιλαµβάνονται οι έµποροι 79

28 β) η δεύτερη µεταβλητή αναφέρεται στα δίκτυα αεροπορικής µεταφοράς των προϊόντων γ) η τρίτη µεταβλητή αναφέρεται στην τιµή πώλησης, στον τρόπο τιµολόγησης και στις παρεχόµενες διευκολύνσεις πληρωµής δ) η τέταρτη µεταβλητή αναφέρεται στην επικοινωνία της επιχείρησης µε τους παραγωγούς. 10. Με βάση τα τµήµατα της αγοράς, που διαµορφώνονται και ανάλογα µε τις δυνατότητες και τους στόχους κάθε επιχείρησης, µπορεί να επιλεγεί µία από τις παρακάτω κύριες στρατηγικές: α) αδιαφοροποίητο µάρκετινγκ, όπου όλοι οι καταναλωτές µιας αγοράς προτιµούν το ίδιο µίγµα β) διαφοροποιηµένο µάρκετινγκ, όπου στα διάφορα τµήµατα αγοράς που έχουν διαµορφωθεί προσφέρεται το ίδιο µίγµα µάρκετινγκ γ) συγκεντρωτικό µάρκετινγκ, όπου γίνεται επιλογή ενός ή δύο από τα τµήµατα της αγοράς, στα οποία περιορίζεται η προσπάθεια της επιχείρησης µε το ανάλογο µίγµα µάρκετινγκ δ) ειδικό µάρκετινγκ, όπου η αγορά περιορίζεται σε ειδικά µίγµατα. 11. Η ανάπτυξη του εµπορίου και των δραστηριοτήτων µάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως: α) αξιοποίηση κάποιου ανταγωνιστικού µειονεκτήµατος β) δηµιουργία έντονου ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά γ) εξαγωγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε ξένες χώρες δ) εισαγωγή προϊόντων µε δηµιουργία ιδίου δικτύου πωλήσεων. 80

29 Ερώτηση αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Α Κοινοπραξία Εκχώρηση δικαιωµάτων παραγωγής ενός προϊόντος Παραγωγή από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Β 1. Joint Ventrure 2. Direct Ownnership 3. Franchising 4. Joint Production 5. Rights of Production Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. τοπικός, εγχώριος, συνολικός, προστιθέµενος, επιθυµητός Επιζητούµενο στοιχείο στη διαδικασία ανάπτυξης του τοµέα αξιοποίησης γεωργικών προϊόντων και των συνδεοµένων µε αυτόν υπηρεσιών, είναι η αξία που δηµιουργείται στα γεωργικά προϊόντα µε την ανάπτυξη των καταναλωτικών ιδιοτήτων, να επιτυγχάνεται εγχώρια, ώστε κατά το ανθρώπινο δυναµικό και να ανατρέπεται εκροή συναλλάγµατος για µη διαθέσιµες πρώτες ύλες. 2. διάθεση, διανοµή, εµπορία, κατανάλωση, λειτουργία Οι δραστηριότητες του µάρκετινγκ ονοµάζονται και το αποτέλεσµά τους είναι η και η των παραγοµένων προϊόντων στους καταναλωτές και µάλιστα στο χρόνο, στον τόπο και στη µορφή που αυτοί επιθυµούν να αγοράσουν. 81

30 3. εξισορρόπηση, ζήτηση, χρησιµότητα, αύξηση Με τις µεταφορές των γεωργικών προϊόντων αυξάνεται η τους από πλευράς τόπου και διευκολύνεται η προσφοράς και ζήτησης σε γεωγραφική βάση. 4. προώθηση, ιδέα, υπηρεσία, προβολή Σύµφωνα µε την Αµερικανική Εταιρεία Μάρκετινγκ «ιαφήµιση είναι κάθε πληρωµένη µορφή, αγαθών και από ένα συγκεκριµένο ανάδοχο, πρόσωπο ή οργανισµό. Ερώτηση διάταξης Να τοποθετήσετε στην κανονική τους σειρά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις, θέτοντας κάθε γράµµα µετά τον κατάλληλο αριθµό που φανερώνει τη σειρά τους. 1. Τα χαρακτηριστικά της τµηµατοποίησης της αγοράς είναι α) ο καθορισµός, η περιγραφή και η αξιοποίηση των τµηµάτων της β) η επιλογή της συγκεκριµένης αγοράς γ) η απόφαση - επιλογή των αγορών - στόχων δ) η επιλογή των τµηµάτων που αποτελούν το τελικό στόχο της επιχείρησης 1., 2., 3., 4., 82

31 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Αναφέρετε δύο εµπορικές στρατηγικές επιλογές οι οποίες συνδυαζόµενες µε τα φυσικά παραγωγικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει η χώρα, µπορεί να γίνουν και ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα της µεταποίησης και προώθησης των εµπορικών προϊόντων. 2. Αναφέρετε πώς ονοµάζονται τρεις από τους απασχολούµενους φορείς στο χώρο του µάρκετινγκ. 3. Ποιος είναι ο βασικός ρόλος της µεταφοράς; 4. Πού οφείλονται τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη συσκευασία των προϊόντων; 5. Τι είναι η σήµανση; 6. Από τι αποτελείται το σήµα (στο µάρκετινγκ); 7. Αναφέρετε τρεις µεθόδους προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. 8. Τι είναι το σχέδιο µάρκετινγκ; 9. Τι είναι η τµηµατοποίηση της αγοράς; 10. Πού αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιούνται για την τµηµατοποίηση µιας αγοράς; 11. Ποιες είναι οι µορφές του διεθνούς µάρκετινγκ; Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποιος είναι ο ρόλος της αποθήκευσης; 2. Τι χαρακτηρίζεται ως µεταποίηση ενός πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος; 3. Τι είναι τυποποίηση ή ποιοτική ταξινόµηση; 4. Ποια είναι τα τρία βασικά στάδια του µάρκετινγκ, µάνατζµεντ; 83

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 84 1ο Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Tρόφιμα...21 1.2 Βιομηχανία Τροφίμων...24 1.3 Αίτια Αλλοίωσης των Τροφίμων...25 1.3.1 Χαρακτηριστικά μικροοργανισμών...26 1.3.2 Άλλα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων...29

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Λιβάδια - Θαµνότοποι

Λιβάδια - Θαµνότοποι ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λιβάδια - Θαµνότοποι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι ιοί είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες Ερευνητικές Δραστηριότητες & Θεματικές Περιοχές Διπλωματικών Εργασιών Ομάδας Χημείας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης & Χημείας Περιβάλλοντος Μέλη: Κουτίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ζιζανίων...21 1.4 Κατάταξη ζιζανίων...22

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Εισαγωγικές Έννοιες Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Καλλιέργεια in vitro (= μέσα σε γυαλί): η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ISBN 978 960 7667 34 2. Copyright 2008 ΑγροΤύπος α.ε. Πρόλογος 11 Εισαγωγικό σημείωμα 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ISBN 978 960 7667 34 2. Copyright 2008 ΑγροΤύπος α.ε. Πρόλογος 11 Εισαγωγικό σημείωμα 13 Ζιζανιολογία: Ζιζάνια, Ζιζανιοκτόνα, Περιβάλλον, Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης (3η έκδοση), Η.Γ. Ελευθεροχωρινός, 2008. Αθήνα, Εκδόσεις ΑγροΤύπος, 408 σελίδες. ISBN 978 960 7667 34 2 Copyright 2008 ΑγροΤύπος

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ Η ελαιοκράµβη (Brassica spp.) είναι ετήσιο φυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκμηχάνιση Γενικά Η εκμηχάνιση της γεωργίας αποτελεί ένα από τους πρώτους τομείς της βιομηχανικής εξέλιξης που σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Σε αυτό συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) Η θερμικη επεξεργασία έχει επιζημια επίδρση στα θρεπτικα συστατικά. Στοχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Θέµα 1 ο 1. Τα άτοµα που είναι ετερόζυγα για τη β-θαλασσαιµία: α. Εµφανίζουν ήπια αναιµία β. Έχουν ευαισθησία στην ελονοσία γ. Συνθέτουν µεγάλη ποσότητα HbF δ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ Θερινό εξάμηνο 2011 ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ Τα πιο διαδεδομένα είδη της γήινης βλάστησης βάση διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων κεφάλαιο 1 Ασφάλεια των Τροφίμων 1.1 Ποιότητα...19 1.2 Ασφάλεια...20 1.3 Σχέση Ποιότητας και Ασφάλειας...21 1.4 Προαπαιτούμενα του HACCP...21 1.4.1 Υποδομή-εγκαταστάσεις...22 1.4.2 Εκπαίδευση...24 1.4.3

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία»

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» Φυσιολογία των μικροοργανισμών Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ 1. Μικροβιακή αύξηση (ή ανάπτυξη): αυξάνεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Εισαγωγή. ιάρθρωση διαλέξεων

Συσκευασία Τροφίµων. Εισαγωγή. ιάρθρωση διαλέξεων Συσκευασία Τροφίµων Εισαγωγή ιάρθρωση διαλέξεων Εισαγωγή Πλαστική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Χάρτινη συσκευασία Ασηπτική συσκευασία Συσκευασία τροποποιηµένης ατµόσφαιρας Ενεργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

4. Ως αυτότροφοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται α. οι καταναλωτές Α τάξης. β. οι παραγωγοί. γ. οι αποικοδομητές. δ. οι καταναλωτές Β τάξης.

4. Ως αυτότροφοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται α. οι καταναλωτές Α τάξης. β. οι παραγωγοί. γ. οι αποικοδομητές. δ. οι καταναλωτές Β τάξης. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. γ Α4. δ Α5. α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ OΜΩΣ, Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (όπως όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ)

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ) ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ) 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ 19 Παράγοντες που συμβάλλουν σε αύξηση των εντόμων 1. Μονοκαλλιέργειες 2. Βελτίωση με κριτήριο αποκλειστικά την

Διαβάστε περισσότερα

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel Το γλυκό σόργοως ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιο-αιθανόλης ρ.κ. ήµας Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Ηµερίδα: «Παραγωγή Βιοαιθανόλης από Γλυκό Σόργο» Βιο-καύσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ A

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια από τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΠΑΡΤΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΤΑΤΑ Solanum Tuberosum

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΠΑΡΤΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΤΑΤΑ Solanum Tuberosum ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΠΑΡΤΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΤΑΤΑ Solanum Tuberosum ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 i Νικόλαος Ι. Σπάρτσης ΠΑΤΑΤΑ, Solanum Tuberosum C P ublish Eκδόσεις: ity Κίτρους Επισκόπου 7 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Τάξεις Μάθημα Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας

Τάξεις Μάθημα Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας Τάξεις Δ, Ε, ΣΤ Μάθημα Αγωγή Υγείας και Φυσικές Επιστήμες (π.χ. Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Γεωγραφία, κ.α. ) Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας 50 λεπτά Ενότητα 1.2. Η ενότητα Χρήσιμοι Μικροοργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. 3. Ποιοι από τους παρακάτω οργανισµούς δεν παράγουν αντιβιοτικά: α. τα πρωτόζωα β. οι µύκητες γ τα φυτά δ. τα βακτήρια Μονάδες 5

ÏÅÖÅ. 3. Ποιοι από τους παρακάτω οργανισµούς δεν παράγουν αντιβιοτικά: α. τα πρωτόζωα β. οι µύκητες γ τα φυτά δ. τα βακτήρια Μονάδες 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Άσκηση1: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίστε με μια γραμμή την ανεξάρτητη και με δύο την εξαρτημένη μεταβλητή:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαντώ Κυριακού 2015 Ενεργειακό Στα βιολογικά συστήματα η διατήρηση της ενέργειας συμπεριλαμβάνει οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις παραγωγή ATP Οξείδωση: απομάκρυνση e από ένα υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ανθεκτικότητα Γενικά Η εξέλιξη των καλλιεργούµενων φυτών είναι το αποτέλεσµα φυσικής και τεχνητής επιλογής Η επιλογή για αυξηµένες

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Καρδίτσα 26-27 Απριλίου,,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΑΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Α1. γ Α2. α Α3. β Α4. β Α5. δ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΑΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Α1. γ Α2. α Α3. β Α4. β Α5. δ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. α Α3. β Α4. β Α5. δ ΘΕΜΑ Β Β1. 1 Β 2 Α 3 Α 4 Β 5 Β 6 Α 7 Α 8 Β Β2. Σελ. 18 Σχολικού βιβλίου Το γενετικό

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία!

Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία! Διαγώνισμα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γενικής Παιδείας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/3/2015 Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία! ΘΕΜΑ Α Να αντιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 (Υπάρχει και σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία που μπορεί να διατεθεί) Επιβλέπων: I Zιώμας (Τηλ. 210-7722358, Email: ziomas@chemeng.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙ Η ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙ Η ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙ Η ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Α) Γενικά...21 B) Βιολογικοί Παράγοντες οι οποίοι συντελούνστην Υποβάθμιση της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα