Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία"

Transcript

1 ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η βιοµηχανία βιοφυτοφαρµάκων χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο το βακτήριο Bacillus thuringiensis. Σ Λ 2. Η πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας συνδυάζεται συνήθως µε το συγχρονισµό του οίστρου, ώστε να γίνει δυνατή η λήψη αυξηµένου αριθµού ωαρίων. Σ Λ 3. Για τη µεταφορά,νιµοποιηµένα ωάρια των ζώων δοτών τοποθετούνται για περαιτέρω ανάπτυξή τους σε ζώα µε χαµηλότερο γενετικό δυναµικό. Σ Λ 4. Ένα έµβρυο 32 βλαστοµεριδίων µπορεί να δώσει έναν κλώνο έως 64 εµβρύων (στην πρώτη γενιά) µε τον ίδιο γονότυπο. Σ Λ 5. Η πιο διαδεδοµένη εφαρµογή των βιοµηχανικών ζυµώσεων απαντάται στην παραγωγή ψωµιού. Σ Λ 53

2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Με την ιστοκαλλιέργεια προκύπτει µεταξύ των άλλων α) παραγωγή άνοσου φυτικού υλικού β) παραγωγή χαµηλής ζωτικότητας σπόρου γ) µεγάλος βαθµός ανοµοιοµορφίας της καλλιέργειας δ) µη ακριβής αναπαραγωγή των γενικών χαρακτηριστικών των φυτών. 2. Για τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που πρέπει να αποτραπούν, όπως α) η µη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά β) η περίπτωση τυχαίων διασταυρώσεων γ) η ισορροπία του οικοσυστήµατος δ) η δηµιουργία αντιοικονοµικών ειδών. 3. Η εισαγωγή γονιδίων (εξωγενές DNA στο γονιδίωµα των ζώων) µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους µεταξύ των οποίων αναφέρεται α) η εισαγωγή τους στον πυρήνα του µη γονιµοποιηµένου ωαρίου β) η χρησιµοποίηση ρετροβακτηρίων γ) η ενσωµάτωση DNA (γονιδίων) σε εµβρυϊκά βλαστικοκύτταρα δ) η εισαγωγή του RNA στον πυρήνα του γονιµοποιηµένου ωαρίου. 4. Οι επιδιωκόµενοι στόχοι κατά τη µεταφορά γονιδίων στα παραγωγικά ζώα αφορούν στην α) µείωση της κρεατοπαραγωγής β) βελτίωση της αξιοποίησης της διατροφής γ) παραγωγή λίπους στο γάλα των ζώων δ) µείωση της εριοπαραγωγής. 54

3 5. Οι βιοτεχνολογικές µέθοδοι χρησιµοποιούν σήµερα, κατά προτεραιότητα από τη βιοµηχανία τροφίµων διότι παρουσιάζουν µία σειρά από πλεονεκτήµατα, α) µεγάλη εξειδίκευση στη παραγωγή προϊόντων χαµηλής προστιθέµενης αξίας β) εξοικονόµηση ενέργειας (οι περισσότερες ζυµώσεις γίνονται σε θερµοκρασία ανώτερη του περιβάλλοντος) γ) περιορισµένο αριθµό παραγωγής πρωτευόντων προϊόντων δ) µεγάλες σχετικά αποδόσεις. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Α Η µεταφορά εµβρύου στον κόνικλο Η µεταφορά εµβρύου στα βοοειδή Β 1. πραγµατοποιήθηκε το ανακοινώθηκε το ανακοινώθηκε το ανακοινώθηκε το έγινε για πρώτη φορά το Η πρώτη επιτυχηµένη εξωσωµατική γονιµοποίηση 55

4 2. Τα επιτεύγµατα της βιοτεχνολογίας που γνωρίζουν άµεσες βιοµηχανικές εφαρµογές, αφορούν στους κλάδους Α Β 1. παραγωγή εκτοβακτηριδίων των τροφίµων 2. παραγωγή ενζύµων της υγείας 3. παραγωγή πρωτεϊνών 4. παραγωγή µονοκλωνικών αντισωµάτων του περιβάλλοντος 5. παραγωγή µελάσσας από ζυµοµύκητες Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. φυσιολογία, βιολογία, βιοχηµεία, µηχανική, µορφολογία Η βιοτεχνολογία χρησιµοποιεί γνώσεις από τη µικροβιολογία, τη των φυτών και των ζώων, τη, τη µοριακή γενετική, τη χηµική και την επιστήµη της πληροφορικής. 2. ικανοποίηση, επιβίωση, υγεία, πρόσοδος, ευµάρεια Το τρίπτυχο που ικανοποιείται από την εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη γεωργική παραγωγή είναι:,,. 3. ιστοκαλλιέργεια, θερµοθεραπεία, κλωνοποίηση, µορφογένεση Η εφαρµογή της σε συνδυασµό µε την µπορεί να εξασφαλίσει σαφώς µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην απόκτηση υγιών φυτών. 4. σύνθεση, σύνδεση, φωτοσύνθεση, αποδόµηση, ανθεκτικότητα 56

5 Η ιστοκαλλιέργεια επιτρέπει τη µελέτη βιοχηµικών και φυσιολογικών φαινοµένων στο φυτό, όπως η µελέτη της των κυτταρικών τοιχωµάτων, µελέτη της πρωτεϊνών, µελέτη της, µελέτη δράσης ζιζανιοκτόνων κ.λπ.. 5. γονιδίωµα, υποθάλαµος, υπόφυση, ωοθήκη, πυρήνας, κλωνοποίηση Σήµερα είναι αποδεκτό ότι η ανάπτυξη του ωοθυλακίου ελέγχεται όχι µόνο από τον άξονα, αλλά και από άλλους παράγοντες έξω και ενδοωοθηκικούς. 6. ουσία, µικροοργανισµός, κύτταρο, ζύµη, τεχνική Η Βιοτεχνολογία Τροφίµων περιλαµβάνει τεχνολογίες παραγωγής τροφίµων, µε τη χρησιµοποίηση, ή επιλεγµένων, από κάποια ζύµωση, κατακρήµνιση ή βιοσύνθεση συστατικών που επηρεάζουν την ποιότητα και τη θρεπτική αξία του τελικού προϊόντος. 7. ευχυµία, ποιότητα, συντήρηση, γευστικότητα Η γενετική µηχανική χρησιµοποιείται στη δηµιουργία γενετικά τροποποιηµένων εδώδιµων φυτών µε βελτιωµένη, διάρκεια και θρεπτική αξία. 8. ανίχνευση, διαπίστωση, σταθεροποίηση, επίδραση Η βιοτεχνολογία µπορεί να παίξει ένα ολοένα και περισσότερο σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο και την της ποιότητας των τροφίµων, κυρίως στην παθογόνων και αλλιώτικων µικροβιακών στελεχών. 57

6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Αναφέρετε δύο περιπτώσεις από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που επιφέρει η ανάπτυξη της τεχνολογίας των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. 2. Αναφέρετε έναν από τους δυο τρόπους µε τους οποίους η Ζωική Παραγωγή στοχεύει στα πλαίσια της Ζωικής Βιοτεχνολογίας, στη συνεχή αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων ζωικών προϊόντων. 3. Αναφέρετε τρεις σκοπούς για τους οποίους µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα µονοκλωνικά αντισώµατα. 4. Τι εννοούµε µε τον όρο ζύµωση; 5. Αναφέρετε µε ποιο τρόπο η εκχύλιση των αρωµατικών υλών µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη µείωση του κόστους παραγωγής. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποια τεχνική της ιστοκαλλιέργειας βασίζεται η εξάπλωση της καλλιέργειας των ιστών «in vitrο»; 2. Γιατί ο συγχρονισµός του οίστρου σε µια κτηνοτροφική µονάδα, που επιτυγχάνεται µε ορµονικά µέσα έχει µεγάλη σηµασία; 3. Αναφέρετε ένα πρόβληµα που δηµιουργεί στον άνθρωπο η ευνοϊκή επίδραση ενός γονιδίου σε µια ιδιότητα ενός ζώου. 4. Ποιος είναι ο στόχος της χρήσης ζύµης στο ζυµάρι; 5. Με ποιο τρόπο προκαλείται το µαλάκωµα του καρπού κατά την ωρίµανση και πώς αντιµετωπίζεται; 6. Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζεται η παραγωγή φυτών µε λιγότερη λιγνίνη προκειµένου να παρασκευασθεί χαρτί ή τροφή; 58

7 ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. 1. Α. Η ωοθυλακιορρηξία οφείλεται κυρίως σε µια απότοµη και σηµαντική αύξηση της έκκρισης της α) προγεστερόνης β) ωοθυλακιοτροπίνης γ) γοναδοτροπίνης δ) ωχρινοποιητικής ορµόνης Β. Πού οφείλεται η αύξηση της έκκρισης που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση; 2. Α. Η εξωσωµατική γονιµοποίηση αφορά µεταξύ των άλλων και α) λήψη ωαρίων από ανώριµα ωοθυλάκια της ωοθήκης β) ωρίµανση των ωαρίων έξω από το εργαστήριο γ) διαίρεση του εµβρύου - κλωνοποίηση δ) διαίρεση πυρήνα - κλωνοποίηση Β. Σε τι αφορά η σωστή απάντηση; 59

8 ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τεχνολογία Τροφίµων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η κατάψυξη των τροφίµων αναφέρεται στη µεταφορά τους σε θερµοκρασίες συνήθως 12 C έως 18 C. Σ Λ 2. Η µέγιστη θερµοανθεκτικότητα των µικροοργανισµών παρατηρείται στο ph = 5. Σ Λ 3. Έκθεση για 10 min σε θερµοκρασία 100 C απαιτείται για την καταστροφή του 90% του πληθυσµού των σπορίων ορισµένων βακτηρίων. Σ Λ 4. Τα πιο θερµοανθεκτικά σπόρια είναι του βακτηρίου clostridium botulinum. Σ Λ 5. Σήµερα περίπου 50 τρόφιµα ή πρόσθετα τροφίµων ακτινοβολούνται. Σ Λ 6. Η διαδικασία της αλκοολικής ζύµωσης δίνεται από την εξίσωση C 6 H 12 O 6 + Saccharomyces elicoidus = 2C 2 H 5 OH + 2CO 2. Σ Λ 7. Η διαδικασία της οξεϊκής ζύµωσης δίνεται από την εξίσωση C 2 H 5 OH + O 2 + Acetobacter intercecli = CH 3 COOH + H 2 O. Σ Λ 60

9 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Η συντήρηση των προϊόντων που εξασφαλίζεται µε την ψύξη οφείλεται κυρίως α) στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών β) στην επιβράδυνση των µεταβολικών δραστηριοτήτων των φυτικών ιστών γ) στην επιτάχυνση των µεταβολικών δραστηριοτήτων των ζωικών ιστών µετά τη σφαγή του ζώου δ) στην επιτάχυνση των χηµικών αντιδράσεων υποβάθµισης των τροφίµων. 2. Κατά τη διαδικασία συντήρησης των προϊόντων η ρύθµιση του ph µπορεί να γίνει α) µε προσθήκη οργανικών οξέων β) µε προσθήκη αλκαλικών ουσιών γ) µε ρύθµιση του περιβάλλοντος δ) µε την προσθήκη ανθρακικού οξέος 3. Στόχος της ακτινοβόλησης των τροφίµων είναι να επιτύχει έναν από τους παρακάτω σκοπούς: α) καταστροφή µικροοργανισµών, εντόµων και παρασίτων β) µορφολογικές δράσεις γ) αλλαγές στη χηµική δοµή του προϊόντος δ) διευκόλυνση της εκβλάστησης στα φυτικά προϊόντα. 4. Ο όρος ζύµωση πρωτοχρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει το φαινόµενο του βρασµού που παρατηρείται κατά την παρασκευή α) της ζύµης β) της βενζίνης γ) του κρασιού δ) των σακχάρων. 5. Στη βιοµηχανία της ζάχαρης χρησιµοποιείται η διαδικασία της 61

10 α) πυρόλυσης β) εκχύλισης γ) διάλυσης δ) διήθησης. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Α Ψεκασµός του προϊόντος σε ρεύµα θερµού αέρα Ξανση σε τύµπανο Λυοφιλίωση 2. Σύµφωνα µε τις τεχνικές σπασίµατος - διαχωρισµού Α η παραγωγή αλεύρων και σιµιγδαλιού η παραγωγή ελαιολάδου η χυµοποίηση των περισσότερων φρούτων Β 1. τα σταγονίδια του τρόφιµου αφυδατώνονται σε ελάχιστο χρόνο και µετατρέπονται σε κόκκους σκόνης. 2. µειώνεται ο όγκος του προϊόντος. 3. χρησιµοποιείται για υγρά και πολτώδη τρόφιµα. 4. το προϊόν που προκύπτει παρουσιάζει ιδιάζουσα πυρώδη υφή. 5. αναστέλλονται οι βιολογικές δραστηριότητες όταν το προϊόν ξεπεράσει το 55% σε διαλυτά στερεά. Β 1. στηρίζεται στην ισχυρή πυκνότητα του µορίου τους. 2. απαιτεί τη χρήση χηµικών διαλυτών. 3. βασίζεται σε τεχνικές σπασίµατος του καρπού. 4. βασίζεται σε φυσικές µεθόδους, χωρίς χηµικούς διαλύτες. 5. στηρίζεται σε τεχνολογίες πίεσης ή φυγοκέντρησης. 62

11 Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. σύνθεση, αραίωση, υγρασία, θερµοκρασία Για τα φρούτα και λαχανικά, εκτός από την ψύξη, σηµαντικό ρόλο για την καλή συντήρησή τους παίζει η και η της ατµόσφαιρας του ψυκτικού χώρου αποθήκευσής τους. 2. θερµική, ποιοτική, µικροβιακή, ικανοποιητική Στόχος της τεχνολογίας τροφίµων είναι να χρησιµοποιείται επεξεργασία τέτοια που να εξασφαλίζει σταθερότητα στο προϊόν, χωρίς να υποβαθµίζεται σηµαντικά η ποιότητά του. 3. συµπύκνωση, ζεµάτισµα, θείωση, ακτινοβόληση Σε ορισµένα προϊόντα τα οποία είναι ευαίσθητα στη δράση των ενζύµων εφαρµόζεται για την αδρανοποίηση των ενζύµων πριν από την έναρξη της ξήρανσης. Σε πολλά φρούτα εφαρµόζεται, που προφυλάσσει τους ιστούς του προϊόντος από το µαύρισµα. 4. µείωση, αύξηση, διακοπή, ενίσχυση, παρουσία Κατά τη συντήρηση των προϊόντων η της περιεκτικότητας της ατµόσφαιρας σε CO 2 ή και η του Ο 2 συντελούν στην επιβράδυνση του ρυθµού της αναπνοής του προϊόντος και συµβάλλουν στην αύξηση του χρόνου της ζωής του. 5. αποδεκτός, γενικός, πλήρης, εύχρηστος Με τις τεχνολογίες µεταποίησης επιχειρείται το τρόφιµο να µετακινηθεί σε πιο και µορφές από τον καταναλωτή ή να παραχθούν από προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής πρώτες ύλες για τη δευτερογενή µεταποίηση. 63

12 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Αναφέρετε απλώς δύο από τις κύριες αιτίες αλλοίωσης στα τρόφιµα. 2. Πού οφείλεται η δηλητηριώδης δράση στα τρόφιµα µερικών µικροοργανισµών; 3. Αναφέρετε τρεις περιβαλλοντικούς παράγοντες που µπορούν να συντελέσουν στην ποιοτική αναβάθµιση της σύστασης των τροφίµων. 4. Ποιοι κίνδυνοι µπορεί να υπάρξουν στα τρόφιµα σε περίπτωση που δεν καταστραφούν όλοι οι µικροοργανισµοί κατά την κατάψυξη; 5. Για ποιο λόγο τα λαχανικά πριν καταψυχθούν τεµαχίζονται; 6. Ποιοι είναι οι τρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο χρόνος συντήρησης των κατεψυγµένων τροφίµων; 7. Συνήθεις θερµοκρασίες ψύξης είναι γύρω στους 5 C. 8. Τι επιδιώκεται µε τη χρήση των υψηλών θερµοκρασιών κατά τη διαδικασία συντήρησης των τροφίµων; 9. Τι ονοµάζεται αποστείρωση κατά τη διαδικασία συντήρησης των τροφίµων; 10. Ποιοι είναι οι τρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το µέγεθος της θερµικής επεξεργασίας στην οποία πρέπει να υποβληθεί ένα προϊόν; 11. Αναφέρετε δύο τρόπους µε τους οποίους µπορεί να µειωθεί η διαθεσιµότητα του νερού κατά την επεξεργασία των τροφίµων. 12. Τι είναι τα συντηρητικά; 13. Αναφέρετε απλώς τις τρεις κυριότερες εφαρµογές της αλκοολικής ζύµωσης. 14. Σχετικά µε την απαίτηση παροχής οξυγόνου ποια είναι η διαφορά των οξεϊκών βακτηρίων από τις ζύµες της αλκοολικής ζύµωσης; 15. Αναφέρετε απλώς τρεις από τις κύριες εφαρµογές της γαλακτικής ζύµωσης. 16. Τι ορίζουµε ως ποιότητα από πλευράς καταναλωτή; 17. Αναφέρετε τρία οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. 18. Αναφέρετε τρία ποιοτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. 19. Ποιες είναι οι έξι κύριες οµάδες θρεπτικών στοιχείων; 64

13 Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Πώς ορίζεται η τεχνολογία τροφίµων; 2. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ αργής και γρήγορης κατάψυξης των τροφίµων; 3. Τι εννοούµε µε τον όρο µικροβιακή σταθερότητα; 4. Ποια είναι η κύρια διαφορά µεταξύ παστερίωσης και αποστείρωσης; 5. Ποια είναι η διαφορά στη θερµική επεξεργασία των στερεών από τα υγρά ή παχύρρευστα τρόφιµα; ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. Α. Πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί διάφορες νέες τεχνικές συµπύκνωσης, όπως η α) προσθήκη σακχάρων β) εξάτµιση χωρίς κενό αέρα γ) στιγµιαία ώσµωση δ) υπερδιήθηση Β. Σε τι βασίζεται η σωστή απάντηση; 65

14 ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκµηχάνιση της Γεωργίας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η εµφάνιση του τρακτέρ έγινε µετά το Σ Λ 2. Η πρωτογενής κατεργασία του εδάφους µπορεί να γίνει και µε άλλα εργαλεία εκτός από τα άροτρα, όπως π.χ. µε υπεδαφοκαλλιεργητές, βαριές φρέζες κλπ. Σ Λ 3. Τα προβλήµατα της φύτευσης είναι ιδιαίτερα µεγάλα στη πατατοκαλλιέργεια η οποία φυτεύεται µετά τη βλάστηση των οφθαλµών. Σ Λ 4. Η φύτευση της πατάτας γίνεται σε σαµάρια. Σ Λ 5. Τα σαµάρια είναι αναχώµατα που κατασκευάζονται µε ειδικά εργαλεία προετοιµασίας του εδάφους. Σ Λ 6. Ένδειξη βλαστηµένου σπόρου είναι η εµφάνιση ριζιδίου. Σ Λ 7. Η χρησιµότητα των σκευασµάτων απολύµανσης χαρακτηρίζεται µε βάση το χηµιοθεραπευτικό δείκτη, ο οποίος πρέπει να µην ξεπερνά το 1,5. Σ Λ 8. Οι νεφελοψεκαστήρες είναι εξειδικευµένοι για τη δενδροκοµία. Σ Λ 9. Οι νεφελοψεκαστήρες παίρνουν κίνηση από τον ελκυστήρα. Σ Λ 66

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Τα άροτρα µε βάση τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε α) τον τρόπο πρόσβασης στο χωράφι β) µε την ισχύ του ελκυστήρα γ) µε την σκληρότητα του εδάφους δ) το είδος του αναστρεπτήρα. 2. Ένα από τα πλεονεκτήµατα της σποράς χωρίς προετοιµασία του εδάφους είναι: α) αυξάνεται η συνεκτικότητα του εδάφους στα 5-15 cm βάθος εδάφους β) δεν υφίσταται δυνατότητα ενσωµάτωσης στο έδαφος λιπασµάτων γ) εξοικονοµείται χρόνος για τον παραγωγό δ) µεγαλύτερη εξάρτηση της αγοράς από τις εδαφικές συνθήκες. 3. Το µίγµα των φαρµάκων που σκορπίζεται στα φυτά µε τους επιπαστήρες είναι σε α) µίγµα αέριας και υγρής µορφής β) αέρια µορφή γ) υγρή µορφή δ) στερεή µορφή 4. Στα σποροδοτικά φυτά η ωρίµανση του σπόρου ελέγχεται ακριβέστερα µε βάση α) το ποσοστό υγρασίας β) την εποχή συγκοµιδής γ) τις ατµοσφαιρικές συνθήκες δ) τα προσφερόµενα λιπάσµατα. 67

16 Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Α ισκάρστρο Παράροτρο Καλλιεργητής Β 1. είναι η πλέον πρόσφατη κατασκευή αρότρου για εξειδικευµένες περιπτώσεις. 2. αποτελείται από το πλαίσιο µε δύο ή τρεις παράλληλες σειρές από σώµατα ή σταβάρια. 3. όπου το χώµα προσκολλάται στα εξαρτήµατα του αρότρου και κυρίως στον αναστρεπτήρα. 4. ψιλοθρυµµατίζει τα ανώτερα 10 cm της επιφάνειας του αγρού. 5. ισοπεδώνει το χωράφι. 2. Α Χύδην σπορά Γραµµική σπορά Σπορά χωρίς προετοιµασία του εδάφους Β 1. τη σπαρτική συνοδεύει εξάρτηµα που αναλαµβάνει την κάλυψη των σπόρων. 2. ένα από τα κύρια εξαρτήµατα της µηχανής είναι τα βυτία µε ψεκαστικό υλικό για την καταπολέµηση των ζιζανίων. 3. ενδείκνυται ιδιαίτερα για τα υγρά εδάφη. 4. µπορεί να γίνει µε ένα κοινό λιπασµατοδιανοµέα ή σε µεγάλες εκτάσεις από αέρος. 5. γίνεται µε πολύ µικρό κόπο, αλλά 68

17 απαιτεί πολύ χρόνο. 69

18 3. Α Η επιφανειακή άρδευση Η τεχνητή βροχή Η τυπική άρδευση ή µε σταγόνες Β 1. το νερό διοχετεύεται στα φυτά µε αυλάκια, λωρίδες κατάκλισης κτλ. 2. το νερό χορηγείται στα φυτά µε ειδικό εξοπλισµό αφού πρώτα διασπαστεί σε σταγονίδια. 3. το νερό φτάνει στην περιοχή του ριζικού συστήµατος των φυτών µε ειδικό εξοπλισµό. 4. µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα είδη των καλλιεργειών. 5. έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερα αποδόσεις. Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. έλξη, σύνδεση, ισχύς, απόδοση, εργασία Ο βασικός τύπος ελκυστήρα αποτελεί «βασική µονάδα µε ικανή δύναµη», µε πολλές δυνατότητες για, ανάρτηση και λειτουργία άλλων καλλιεργητικών εργαλείων και µηχανών. 2. ισοπεδώνω, αναστρέφω, µετατοπίζω, θρυµµατίζω, καθαρίζω Τα άροτρα ανήκουν στα βασικότερα εργαλεία της πρωτογενούς εδαφοκατεργασίας, κόβουν το έδαφος σε λωρίδες, το, το και τέλος το λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα µε το είδος του εδάφους και την υγρασία. 70

19 3. βιολογική, χηµική, φυσική, θερµοφυσική, βιοτεχνολογική, βιοφυσική Απολύµανση είναι η, ή µεταχείριση των σπόρων και των φυτικών µερών προς απονέκρωση των απαντωµένων και των εντός αυτών διηθούντων παρασίτων και ασθενειών. 4. θεραπευτική, τοξική, αρχική, τελική, ισχυρή, ασθενής Χηµιοθεραπευτικη δόση είναι ο λόγος µεταξύ δόσης και δόσης. 5. δυνατότητα, παράλειψη, εντατικοποίηση, ανάγκη Η εφαρµογής συστηµάτων αµειψισποράς και η της ανόργανης λίπανσης µε εµφάνιση των αζωτούχων οδήγησε στον πολλαπλασιασµό των αγρωστωδών ζιζανίων. 6. βρέξιµη, στερεά, αδρανής, τοξική, δραστική, σταθερή Οι επιπαστήρες είναι συσκευές εφαρµογής φαρµάκων που βρίσκονται σε µορφή µη σκόνης και υγρών που είναι αναµεµιγµένα µε ουσίες. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποιοι είναι οι τρεις κύριοι λόγοι που συνέβαλαν στην εκµηχάνιση της γεωργίας; 2. Με βάση το βάθος κατεργασίας σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι καλλιεργητές; 3. Τι είναι η µεταφύτευση; 4. Τι είναι οι σκαλιστικές καλλιέργειες; 5. Ποια στάδια περιλαµβάνει η µέθοδος της µεταφύτευσης; 6. Τι είναι τα σπορόφυτα; 7. Τι είναι βλαστικότητα των σπόρων; 8. Αναφέρετε δύο οµάδες χηµικών µέσων για την προστασία των σπόρων. 71

20 9. Αναφέρετε τρεις γενικούς τρόπους καταπολέµησης των ζιζανίων. 10 Τι είναι τα φυτά της µεγάλης καλλιέργειας; 11. Σε ποιες καλλιέργειες τα σκαλιστήρια φρέζες τυγχάνουν µεγάλης εξάπλωσης; 12. Τι περιλαµβάνουν τα µηχανικά σκαλιστήρια; 13 Που βασίζεται η καταπολέµηση των ζιζανίων µε χρήση φλόγας; 14. Ποια είναι η διαφορά της βιολογικής καλλιέργειας από τη συµβατική; 15. Τι είναι η αµειψισπορά; 16. Τι είναι τα αγρωστώδη ζιζάνια; 17. Σε τι διακρίνονται τα εργαλεία εφαρµογής των σκευασµάτων της φυτοπροστασίας; 18. Πότε το αραίωµα των φυτών στις γραµµικές καλλιέργειες γίνεται µηχανικά και πότε µε τα χέρια; 19. Ποιο είναι το µειονέκτηµα του αραιώµατος των φυτών µε µαχαίρια στις γραµµικές καλλιέργειες; 20. Τι είναι το κοµπόστ; 21. Σε ποιους βασικούς τύπους διακρίνονται τα µηχανήµατα µεταφοράς και εφαρµογής των οργανικών λιπασµάτων; 22. Αναφέρετε τις τρεις µεθόδους εφαρµογής των στερεών ανόργανων λιπασµάτων. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης Για ποιο λόγο οι ελκυστήρες σήµερα φέρουν φαρδύ πέλµα ελαστικών; 72

21 ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. 1. Α. Από τους βασικότερους στόχους της πρωτογενούς κατεργασίας του εδάφους είναι α) η αφαίρεση των φυτικών υπολειµµάτων από το έδαφος β) η ενσωµάτωση των ανοργάνων λιπασµάτων στο έδαφος γ) ο περιορισµός της ζώνης της ριζόσφαιρας δ) η καταπολέµηση των ζιζανίων. Β. Πόσο σοβαρός είναι ο στόχος που δείχνει η σωστή απάντηση και γιατί; 73

22 ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενεργειακή Τεχνολογία στη Γεωργία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια περίπου. Σ Λ 2. Η εφαρµογή των γεωθερµικών αερίων είναι σχετικά διαδεδοµένη στη χώρα µας. Σ Λ 3. Η βιοµάζα µπορεί να καλύψει το 13% των αναγκών της χώρας. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Τα επιπλέον ποσά ενέργειας που παρέχονται από τον άνθρωπο στο σύστηµα παραγωγής µε έµµεση µορφή προέρχονται από α) τον ηλεκτρισµό β) την ανθρώπινη εργασία γ) τα καύσιµα των γεωργικών µηχανηµάτων δ) τα λιπάσµατα. 74

23 2. Το ενδιαφέρον της παραγωγής ενέργειας από τη γεωργία και τη δασοπονία εντοπίζεται στα παρακάτω: α) στην παραγωγή καθαρών καυσίµων, χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως και στα ορυκτά καύσιµα β) στον ανανεώσιµο χαρακτήρα της ενεργειακής πηγής γ) στην αποσύνδεση της παραγωγής ενέργειας από την απασχόληση δ) στην εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας. 3. Σήµερα, την ενεργειακή κατάσταση στη χώρα µας καθορίζουν 3 βασικές παράµετροι, µία από τις οποίες είναι α) η µικρή συναλλαγµατική δαπάνη για την εισαγόµενη ενέργεια β) η µικρή εξάρτηση της χώρας από το εξωτερικό για τις µεγάλες επενδύσεις που πραγµατοποιεί στον ενεργειακό τοµέα γ) η χαµηλή απόδοση του ενεργειακού τοµέα δ) οι σχετικά µικρές απώλειες στη φάση της µετατροπής ενέργειας σε τελική. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα µας Α Β στη φυτική παραγωγή 1. υπάρχει άριστη οργάνωση. 2. σηµειώνεται σπατάλη ενέργειας και σε στη ζωική παραγωγή έµµεση και σε άµεση µορφή. 3. χρειάζεται τεράστια ποσότητα ενέργειας. στη διακίνηση προϊόντων 4. χαρακτηρίζεται από µικρή κατανάλωση ενέργειας. 5. η εκµετάλλευση των κλιµατολογικών συνθηκών στον τοµέα αυτό έχει φθάσει στο 90% των δυνατοτήτων της. 75

24 2. Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις καλλιέργειας Α Β 1. Ιτιάς στη Βραζιλία 2. αραβόσιτου στις Η.Π.Α. 3. ηλίανθου στη Γαλλία 4. ζαχαρότευτλων 5. ζαχαροκάλαµου 3. Από τα παρακάτω φυτά για παραγωγή ενέργειας και άλλες χρήσεις χρησιµοποιούνται σε άλλες χώρες Α Β 1. για παρασκευή µοριοσανίδων και ίσως το γλυκό σόργο χαρτοπολτού. 2. για παραγωγή αλκοόλης. ο µίσχανθος 3. µοριοσανίδων και χαρτοπολτού. 4. µπύρας. το καλάµι 5. ενός είδους βενζίνης µετά από απόσταξη. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; 2. Αναφέρετε τρία πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. 3. Τι είναι η αιολική ενέργεια; 4. Αναφέρετε τρεις εφαρµογές της γεωθερµικής ενέργειας στη θέρµανση των θερµοκηπίων. 5. Τι είναι η βιοµάζα; 6. Αναφέρετε δύο περιπτώσεις εύκολης χρησιµοποίησης της βιοµάζας. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα υπολείµµατα της βιοµάζας; 76

25 ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Εµπορία των Γεωργικών Προϊόντων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Κατά τη διαδικασία αγοράς και πώλησης, η µία πλευρά (πωλητής) επιδιώκει τη µεγιστοποίηση της ικανοποίησης κάποιας ανάγκης και η άλλη (αγοραστής) επιδιώκει τη µεγιστοποίηση του κέρδους. Σ Λ 2. Οι κυριότεροι σκοποί της διαφήµισης είναι να διαθέσει, να πείσει και να υπενθυµίσει. Σ Λ 3. Προϊοντική λέγεται η διαφήµιση που το προϊόν στο οποίο αναφέρεται είναι εµπορικά επώνυµο. Σ Λ 4. Η προϊοντική διαφήµιση χρησιµοποιείται περισσότερο για την προώθηση της κατανάλωσης των γεωργικών προϊόντων. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Βασικό κριτήριο καταναλωτικής προτίµησης και αγοραστικής συµπεριφοράς στις οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες, είναι α) ο τρόπος διάθεσης β) η ποσότητα γ) η ποικιλοµορφία δ) η ποιότητα. 77

26 2. Ένα από τα κύρια στάδια που διακρίνονται στην εξελικτική πορεία του µάρκετινγκ, ανάλογα µε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και το επίπεδο ανάπτυξης των οικονοµιών, αναφέρεται α) στο χαρακτήρα των εξεταζόµενων προϊόντων β) στην αύξηση των πωλήσεων µε την εφαρµογή µεθόδων έντονης προβολής και προώθησης γ) στη µέθοδο προσέγγισης των προβληµάτων δ) στη γεωγραφική εµβέλεια των εξεταζόµενων αγορών. 3. Οι διαφορές που παρουσιάζει ο κλάδος των γεωργικών προϊόντων από τους υπόλοιπους κλάδους του µάρκετινγκ οφείλονται κυρίως α) στον τεχνικό χαρακτήρα της πρωτογενούς παραγωγής β) στα χαρακτηριστικά των πρωτογενών προϊόντων γ) στα κοινωνικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τοµέα δ) στη µεγάλη συµµετοχή του αγροτικού πληθυσµού στους ενδιάµεσους τοµείς της µεταποίησης και εµπορίας. 4. Οι λειτουργίες του µάρκετινγκ διακρίνονται σε α) εναλλακτικές β) τεχνικές γ) τυπικές δ) φυσικές. 5. Η εφαρµογή της αποθήκευσης α) οδηγεί σε διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αποθηκευοµένων προϊόντων µε αντίστοιχη µείωση της χρηµατικής τους αξίας β) δηµιουργεί µικρές δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων γ) επιτρέπει τη σταθερή τροφοδοσία των µονάδων µεταποίησης και εµπορίας δ) δηµιουργεί κινδύνους από την ανάπτυξη των τρωκτικών και επιβλαβών οργανισµών. 78

27 6. Η αύξηση της χρησιµότητας ενός γεωργικού προϊόντος, µέσω της µεταποίησης επιτυγχάνεται µε α) τη σταθεροποίηση «της µορφής ή σύστασης» του αρχικού προϊόντος β) την επέκταση του χρόνου συντήρησης του «βιοµηχανοποιηµένου» πλέον προϊόντος γ) τη δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης του αγροτικού πληθυσµού στον τριτογενή τοµέα δ) την αποθήκευση των δευτερογενών προϊόντων που µεταφέρονται δυσκολότερα. 7. Από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων που καθιστούν δύσκολη την εφαρµογή της διαφήµισης σ αυτά, περισσότερη επίδραση ασκούν: α) η ανάλογη αύξηση της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων αυξανοµένου του εισοδήµατος του καταναλωτή β) η ποιοτική οµοιογένεια και η αδυναµία προγραµµατισµού της γεωργικής παραγωγής γ) οι αδυναµίες και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τοµέα δ) η δυσκολία των µεταφορών. 8. Ο σχεδιασµός στον τοµέα µάρκετινγκ περιλαµβάνει α) την ανάλυση της οικονοµικής πολιτικής του κράτους β) την επιλογή των στόχων του µάρκετινγκ γ) την εφαρµογή του µάρκετινγκ δ) τη µελέτη των αποτελεσµάτων του µάρκετινγκ. 9. Οι παράµετροι του µίγµατος µάρκετινγκ οµαδοποιούνται σε τέσσερις οµάδες (µεταβλητές): α) η πρώτη µεταβλητή αναφέρεται στο σύνολο των χαρακτηριστικών του προϊόντος όπως το αντιλαµβάνονται οι έµποροι 79

28 β) η δεύτερη µεταβλητή αναφέρεται στα δίκτυα αεροπορικής µεταφοράς των προϊόντων γ) η τρίτη µεταβλητή αναφέρεται στην τιµή πώλησης, στον τρόπο τιµολόγησης και στις παρεχόµενες διευκολύνσεις πληρωµής δ) η τέταρτη µεταβλητή αναφέρεται στην επικοινωνία της επιχείρησης µε τους παραγωγούς. 10. Με βάση τα τµήµατα της αγοράς, που διαµορφώνονται και ανάλογα µε τις δυνατότητες και τους στόχους κάθε επιχείρησης, µπορεί να επιλεγεί µία από τις παρακάτω κύριες στρατηγικές: α) αδιαφοροποίητο µάρκετινγκ, όπου όλοι οι καταναλωτές µιας αγοράς προτιµούν το ίδιο µίγµα β) διαφοροποιηµένο µάρκετινγκ, όπου στα διάφορα τµήµατα αγοράς που έχουν διαµορφωθεί προσφέρεται το ίδιο µίγµα µάρκετινγκ γ) συγκεντρωτικό µάρκετινγκ, όπου γίνεται επιλογή ενός ή δύο από τα τµήµατα της αγοράς, στα οποία περιορίζεται η προσπάθεια της επιχείρησης µε το ανάλογο µίγµα µάρκετινγκ δ) ειδικό µάρκετινγκ, όπου η αγορά περιορίζεται σε ειδικά µίγµατα. 11. Η ανάπτυξη του εµπορίου και των δραστηριοτήτων µάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως: α) αξιοποίηση κάποιου ανταγωνιστικού µειονεκτήµατος β) δηµιουργία έντονου ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά γ) εξαγωγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε ξένες χώρες δ) εισαγωγή προϊόντων µε δηµιουργία ιδίου δικτύου πωλήσεων. 80

29 Ερώτηση αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Α Κοινοπραξία Εκχώρηση δικαιωµάτων παραγωγής ενός προϊόντος Παραγωγή από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Β 1. Joint Ventrure 2. Direct Ownnership 3. Franchising 4. Joint Production 5. Rights of Production Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. τοπικός, εγχώριος, συνολικός, προστιθέµενος, επιθυµητός Επιζητούµενο στοιχείο στη διαδικασία ανάπτυξης του τοµέα αξιοποίησης γεωργικών προϊόντων και των συνδεοµένων µε αυτόν υπηρεσιών, είναι η αξία που δηµιουργείται στα γεωργικά προϊόντα µε την ανάπτυξη των καταναλωτικών ιδιοτήτων, να επιτυγχάνεται εγχώρια, ώστε κατά το ανθρώπινο δυναµικό και να ανατρέπεται εκροή συναλλάγµατος για µη διαθέσιµες πρώτες ύλες. 2. διάθεση, διανοµή, εµπορία, κατανάλωση, λειτουργία Οι δραστηριότητες του µάρκετινγκ ονοµάζονται και το αποτέλεσµά τους είναι η και η των παραγοµένων προϊόντων στους καταναλωτές και µάλιστα στο χρόνο, στον τόπο και στη µορφή που αυτοί επιθυµούν να αγοράσουν. 81

30 3. εξισορρόπηση, ζήτηση, χρησιµότητα, αύξηση Με τις µεταφορές των γεωργικών προϊόντων αυξάνεται η τους από πλευράς τόπου και διευκολύνεται η προσφοράς και ζήτησης σε γεωγραφική βάση. 4. προώθηση, ιδέα, υπηρεσία, προβολή Σύµφωνα µε την Αµερικανική Εταιρεία Μάρκετινγκ «ιαφήµιση είναι κάθε πληρωµένη µορφή, αγαθών και από ένα συγκεκριµένο ανάδοχο, πρόσωπο ή οργανισµό. Ερώτηση διάταξης Να τοποθετήσετε στην κανονική τους σειρά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις, θέτοντας κάθε γράµµα µετά τον κατάλληλο αριθµό που φανερώνει τη σειρά τους. 1. Τα χαρακτηριστικά της τµηµατοποίησης της αγοράς είναι α) ο καθορισµός, η περιγραφή και η αξιοποίηση των τµηµάτων της β) η επιλογή της συγκεκριµένης αγοράς γ) η απόφαση - επιλογή των αγορών - στόχων δ) η επιλογή των τµηµάτων που αποτελούν το τελικό στόχο της επιχείρησης 1., 2., 3., 4., 82

31 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Αναφέρετε δύο εµπορικές στρατηγικές επιλογές οι οποίες συνδυαζόµενες µε τα φυσικά παραγωγικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει η χώρα, µπορεί να γίνουν και ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα της µεταποίησης και προώθησης των εµπορικών προϊόντων. 2. Αναφέρετε πώς ονοµάζονται τρεις από τους απασχολούµενους φορείς στο χώρο του µάρκετινγκ. 3. Ποιος είναι ο βασικός ρόλος της µεταφοράς; 4. Πού οφείλονται τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη συσκευασία των προϊόντων; 5. Τι είναι η σήµανση; 6. Από τι αποτελείται το σήµα (στο µάρκετινγκ); 7. Αναφέρετε τρεις µεθόδους προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. 8. Τι είναι το σχέδιο µάρκετινγκ; 9. Τι είναι η τµηµατοποίηση της αγοράς; 10. Πού αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιούνται για την τµηµατοποίηση µιας αγοράς; 11. Ποιες είναι οι µορφές του διεθνούς µάρκετινγκ; Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποιος είναι ο ρόλος της αποθήκευσης; 2. Τι χαρακτηρίζεται ως µεταποίηση ενός πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος; 3. Τι είναι τυποποίηση ή ποιοτική ταξινόµηση; 4. Ποια είναι τα τρία βασικά στάδια του µάρκετινγκ, µάνατζµεντ; 83

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες Ερευνητικές Δραστηριότητες & Θεματικές Περιοχές Διπλωματικών Εργασιών Ομάδας Χημείας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης & Χημείας Περιβάλλοντος Μέλη: Κουτίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκμηχάνιση Γενικά Η εκμηχάνιση της γεωργίας αποτελεί ένα από τους πρώτους τομείς της βιομηχανικής εξέλιξης που σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Σε αυτό συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία»

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» Φυσιολογία των μικροοργανισμών Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ 1. Μικροβιακή αύξηση (ή ανάπτυξη): αυξάνεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel Το γλυκό σόργοως ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιο-αιθανόλης ρ.κ. ήµας Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Ηµερίδα: «Παραγωγή Βιοαιθανόλης από Γλυκό Σόργο» Βιο-καύσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Θέµα 1 ο 1. Τα άτοµα που είναι ετερόζυγα για τη β-θαλασσαιµία: α. Εµφανίζουν ήπια αναιµία β. Έχουν ευαισθησία στην ελονοσία γ. Συνθέτουν µεγάλη ποσότητα HbF δ.

Διαβάστε περισσότερα

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) Η θερμικη επεξεργασία έχει επιζημια επίδρση στα θρεπτικα συστατικά. Στοχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ A

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων κεφάλαιο 1 Ασφάλεια των Τροφίμων 1.1 Ποιότητα...19 1.2 Ασφάλεια...20 1.3 Σχέση Ποιότητας και Ασφάλειας...21 1.4 Προαπαιτούμενα του HACCP...21 1.4.1 Υποδομή-εγκαταστάσεις...22 1.4.2 Εκπαίδευση...24 1.4.3

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες παραγόντων. Μικροβιολογία Τροφίµων. Μικροβιακή αύξηση. Παράγοντες ανάπτυξης. Επίδραση της θερµοκρασίας. Θεµελιώδεις Θερµοκρασίες

Κατηγορίες παραγόντων. Μικροβιολογία Τροφίµων. Μικροβιακή αύξηση. Παράγοντες ανάπτυξης. Επίδραση της θερµοκρασίας. Θεµελιώδεις Θερµοκρασίες Κατηγορίες παραγόντων Μικροβιολογία Τροφίµων Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση των µικροοργανισµών στα τρόφιµα. Η ανάπτυξη και η επιβίωση των µικροοργανισµών στα τρόφιµα εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Άσκηση1: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίστε με μια γραμμή την ανεξάρτητη και με δύο την εξαρτημένη μεταβλητή:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO Εργαστήριο 2 ο Υλικό Καλλιέργειας Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ o Ο ζυγώτης εμφανίζει ολοδυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία!

Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία! Διαγώνισμα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γενικής Παιδείας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/3/2015 Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία! ΘΕΜΑ Α Να αντιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: ΑΜ: Εξάµηνο: Ηµεροµηνία: Θέµα 1. Υπογραµµίσατε ή κυκλώσατε ή γράψετε τη λέξη που δίδει ή συµπληρώνει σωστά την πρόταση. (Μονάδες 3). 1. Μια βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές)

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) KINΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) Μικροβιολογικός Χηµικός Φυσικός Η φυσική καταστροφή των τροφίµων κάνει τα τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

ÏÑÏÓÇÌÏ ÅËÁÓÓÏÍÁ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Απάντηση στο 1 ο Θέµα 1. α 2. γ 3. δ 4. β 5. β.

ÏÑÏÓÇÌÏ ÅËÁÓÓÏÍÁ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Απάντηση στο 1 ο Θέµα 1. α 2. γ 3. δ 4. β 5. β. 1 Απάντηση στο 1 ο Θέµα 1. α 2. γ 3. δ 4. β 5. β Απάντηση στο 2 ο Θέµα Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Σχολικό σελ. 17 από «Το DNA τον έλεγχο της σύνθεσης των πρωτεϊνών». 2. Α. Τα χρωµοσώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές

Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές 1 Αρωµατικά Φυτά: Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου µας -Τάσεις και προοπτικές Χρήστος όρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 2 Αντικείµενο της οµιλίας Σηµασία των

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε:

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1. Τι ονομάζεται περιβάλλον; Οτιδήποτε μας περιβάλλει ονομάζεται περιβάλλον. Για παράδειγμα στο περιβάλλον ανήκουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Ενεργειακές καλλιέργειες Παραγωγή βιοντίζελ» Παρουσίαση: Γαβρανίδης Οδυσσέας Βιομηχανία Βιοκαυσίμων Η εταιρία ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α. Για τις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Για τις ημιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 ΘΕΜΑ Α Α1.δ Α2.γ Α3.β Α4.γ Α5.β ΘΕΜΑ Β Β1. 4,2,1,6,3,5 Β2. α. DNA πολυμεράση β. πριμόσωμα γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Protecure Endosan Protecure και Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Τα νέα ϖροβιοτικά, Protecure και Endosan, ϖεριέχουν καλλιέργειες µικροοργανισµών γαλακτικού οξέος, είναι φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Πρακτική. Πρακτικό Εργαστήριο Πίνακας Ελέγχου

Δ. Πρακτική. Πρακτικό Εργαστήριο Πίνακας Ελέγχου Δ. Πρακτική. Πρακτικό Εργαστήριο Πίνακας Ελέγχου Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες για τις ομάδες προϊόντων, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Γ. Η πρώτη στήλη παρουσιάζει όλων των ειδών τα προϊοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Συροπούλου Ελεάνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Συροπούλου Ελεάνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Συροπούλου Ελεάνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: / /2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Η ποσότητα του DNA είναι α. διπλάσια στα νευρικά κύτταρα σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Ανακαλύπτοντας Μηχανική που κάνει τη διαφορά Ανακαλύπτοντας Μηχανική με ανώτερους στόχους Ανακαλύπτοντας Μηχανική για τη ζωή Ανακαλύπτοντας Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Βρίσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3η εξεταστική περίοδος από 29/03/15 έως 19/04/15 γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ Ε Μ Α A 1. Να επιλέξετε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ 1ο Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών ημητριάδης Γεώργιος 2310688380 caohellas@the.forthnet.gr Λυματολάσπη Στόχοι της επεξεργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Με απλά λόγια... Μικροοργανισμοί υπάρχουν παντού. Στον αέρα που αναπνέουμε, στο χώμα, στο νερό, στην τροφή, μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς, στην επιδερμίδα μας, στα φυτά,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γούλα Ιωάννα-Μαρία Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων

οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Τα φυτά αποκαλούνται ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ε. Μπουσίου /νση: Αχαρνών 2 Τηλέφωνο: 210-2124208 Fax: 210-5246258 E

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η συμβατική γεωργία. έχει φθάσει στα όρια της

Επειδή η συμβατική γεωργία. έχει φθάσει στα όρια της Βιολογική γεωργία Επειδή η συμβατική γεωργία έχει φθάσει στα όρια της Για να ανταπεξέλθη χρησιμοποιεί μεθόδους «παρά φύσιν» όπως: Ορμόνες κατάχρηση χημικών ουσιών βιομηχανοποίηση παραγωγής, μεγάλης κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα 30 Έγκριση για την εισαγωγή ζωντανών ζώων (όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιµα έντοµα, ψάρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2004

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2004 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Θ.Γ.ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα

Δρ. Θ.Γ.ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα To μικροφύκος Σπειρουλίνα (Αρθροσπείρα) : Ένα «πράσινο εργοστάσιο» παραγωγής πολύτιμων ουσιών με δυνητικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία Δρ. Θ.Γ.ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και

Διαβάστε περισσότερα