ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε ΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ:Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε ΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν.. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Σκοπός Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από τη /νση Τεχνικών Έργων (έδρα) με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση της τρωτότητας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, σε ότι αφορά την υφή του οδοστρώματος, τις ελλείψεις της πλευρικής προστασίας, την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, την διαμόρφωση και τον ηλεκτροφωτισμό υφιστάμενων κόμβων και τέλος την ανακατασκευή ή βελτίωση παλαιών μικρών τεχνικών έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που έχουν υποστεί βλάβες. Στο παραπάνω πλαίσιο θα γίνει περιγραφή των προτεινόμενων επεμβάσεων με οικονομικοτεχνικά στοιχεία για άρση της επικινδυνότητας και βελτίωση της οδικής ασφάλειας τόσο για τους χρήστες της οδού όσο και έναντι τρίτων. 2. Συνοπτική Περιγραφή Το παραπάνω έργο θα διαχωριστεί σε τέσσερα (4) υποέργα με βάση τη γεωγραφική δομή των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση που ένα τμήμα του Εθνικού Οδικού ικτύου επεισέρχεται σε δύο Περιφερειακές Ενότητες θα μελετάται στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκονται τα τμήματά του. Σε περίπτωση που ένα τμήμα Ε.Ο που υπεισέρχεται σε Περιφερειακή Ενότητα είναι μικρό(της τάξης των 5Km), σε σχέση με το συνολικό του μήκος δύναται να περιλαμβάνεται στο υποέργο που βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα. Το παρόν υποέργο αφορά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας τμημάτων του Εθνικού Οδικού ικτύου της Π.Ε Καστοριάς όπως παρακάτω: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ 15 (Ε.Ο.15) α) Νεάπολη- Είσοδος Καστοριάς β) Κόμβος Κορομηλιάς- ιασταύρωση Κρυσταλλοπηγής ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗΣ. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 1

3 (Χ.Θ:0+000): Καθορισμός αρχής χιλιομέτρησης για εντοπισμό θέσεων επέμβασης Για το παραπάνω (α) οδικό τμήμα: (Χ.Θ:0+000): Γέφυρα Νεάπολης Για το παραπάνω (β) οδικό τμήμα: (Χ.Θ:0+000): Κόμβος Κορομηλιάς ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ 20 (Ε.Ο.20) Η αρχή της χιλιομέτρησης είναι ο κόμβος Αιανής (τέλος διαμορφωμένου κόμβου 0+000) στην Ν/Α έξοδο Κοζάνης προς Ιωάννινα, το τέλος είναι τα όρια των Π.Ε. Καστοριάς - Ιωαννίνων ( ). Στην Π.Ε. Καστοριάς ανήκει το οδικό τμήμα της Ε.Ο. 20 από χ.θ (όρια με Κοζάνη) ως χ.θ (όρια με Ιωάννινα) με συνολικό μήκος m. 3. Υφιστάμενη κατάσταση 3.1. Μεθοδολογία καταγραφής και σύνταξης της μελέτης Η καταγραφή εκτελέστηκε καταρχήν με μακροσκοπική παρακολούθηση επί οχήματος με μέγιστη ταχύτητα 50Km/h. Η καταγραφή διακρίθηκε σε κατηγορίες: α) Καταγραφή τρωτότητας οδοστρώματος με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση ολισθηρότητας. β) Καταγραφή τρωτότητας και έλλειψης Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων ή μη προβλεπόμενης τοποθέτησης. γ) Καταγραφή κατάστασης Οριζόντιας κατακόρυφης σήμανσης δ) Καταγραφή κατάστασης και ύπαρξης σωληνωτών ή κιβωτοειδών αγωγών εγκάρσιων και διαμήκων τεχνικών της οδού. ε) Καταγραφή κατάστασης και ύπαρξης απαραίτητων πλευρικών τριγωνικών τάφρων ή εγκάρσιων τάφρων συμβαλλόντων αγροτικών ή επαρχιακών οδών στην Ε.Ο. στ) Καταγραφή περιοχών ορυγμάτων όπου παρατηρείται βραχόπτωση ή πτώση κορημάτων εντός του οδοστρώματος. ζ) Κατάσταση λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού στους υφιστάμενους κόμβους. η) Καταγραφή περιοχών, όπου παρατηρείται εισροή εδαφικού υλικού στην ελεγχόμενη οδό, από συμβάλλουσες αγροτικές οδούς με χωμάτινο οδόστρωμα. Επιπλέον στοιχεία για την τρωτότητα του δικτύου έχουν ληφθεί από τη μελέτη που εκπονήθηκε από την Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/Τ Μ Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας του οδικού δικτύου της υτικής Μακεδονίας. Η παραπάνω αρχική καταγραφή και η ταξινόμηση των φθορών ή ελλείψεων, αναλόγως με τη σοβαρότητά τους είναι το πρώτο στάδιο για τη λήψη απόφασης άμεσων επεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Σε δεύτερο στάδιο οι περιοχές που κρίθηκαν από την Υπηρεσία ότι χρήζουν άμεσης επέμβασης επισημάνθηκαν με ακρίβεια της χιλιομετρικής θέσης τους σε σχέση με την αφετηρία μετρήσεων (ή με τη χρήση συντεταγμένων κατά ΕΓΣΑ 87), λήφθηκε φωτογραφικό υλικό και ταυτοποιήθηκε το πλάτος της οδού ή η διαστάσεις του χώρου επέμβασης στο συγκεκριμένο τμήμα. Τα παραπάνω τμήματα που χρήζουν άμεσης βελτίωσης για την οδική ασφάλεια αποτυπώθηκαν σε ορθοφωτοχάρτες του Εθνικού Κτηματολογίου με υπόμνημα όπου αναφέρεται το μήκος της αποκατάστασης, το είδος της επέμβασης και η εξάρτηση της αρχής και του τέλους του από την αφετηρία αναφοράς (ή με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 1987). Στη συνέχεια για ομοειδείς εργασίες και ομοειδή στοιχεία επέμβασης, σχεδιάστηκαν τυπικές διατομές αναφοράς.. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 2

4 Σημειώνεται ότι οι χιλιομετρικές θέσεις που αναφέρονται δύναται να έχουν εύλογη απόκλιση λόγω της μεθοδολογίας καταγραφής. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία θα καθορίζει την αρχή και το τέλος των επεμβάσεων στα παραπάνω πλαίσια αναφοράς Περιγραφή τρωτότητας στοιχείων της οδού Περιγραφή τρωτότητας Οδοστρώματος : Οι κυριότερες φθορές που παρουσιάζει το οδόστρωμα είναι οι παρακάτω: Ολισθηρότητα οδοστρώματος σε τμήματα, που επισημάνθηκαν από ιστορικό ατυχημάτων. Σε αρκετά τμήματα λόγω των αλλεπάλληλων ασφαλτικών στρώσεων με τη χρόνια συντήρηση, παρουσιάζεται επικίνδυνη ανισοσταθμία μεταξύ της επιφάνειας του οδοστρώματος στην οριογραμμή και του ερείσματος (περίπου 20 εκ). Στις περισσότερες φορές οι παραπάνω φθορές εμφανίζονται σε συνδυασμό μεταξύ τους με διαφορετική εμφάνιση σοβαρότητας. Στην παρούσα μελέτη θα αντιμετωπισθούν περιπτώσεις που εμπεριέχουν μεταξύ άλλων και το στοιχείο της αυξημένης ολισθηρότητας του οδοστρώματος υπό δεδομένες συνθήκες. Περιγραφή τρωτότητας Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων Σήμανσης: Οι κυριότερες ελλείψεις που παρουσιάζονται είναι οι παρακάτω: Αχνή διαγράμμιση γραμμών του άξονα και των οριογραμμών του οδοστρώματος. Αχνή διαγράμμιση στους κόμβους. Περιοδική ανάπτυξη πλευρικής βλάστησης με παρεμπόδιση την ορατότητα σε κόμβους ή την ορατότητα της κατακόρυφης σήμανσης. Έλλειψη στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνες θέσεις, μη απαιτούμενο μήκος στηθαίων κάλυψης της επικίνδυνης θέσης, μη προβλεπόμενα τελειώματα στηθαίων, χωρίς δηλαδή να είναι βυθισμένα τα άκρα τους σύμφωνα με τις κείμενες τεχνικές προδιαγραφές (ΟΜΟΕ ΣΑΟ), μη προβλεπόμενο λειτουργικό ύψος μερικών στηθαίων. Έλλειψη επιμέρους κατακόρυφης σήμανσης ή απαίτηση αντικατάστασης λόγω μειωμένης αντανακλαστικότητας. Περιγραφή τρωτότητας περιοχών βραχόπτωσης ή εισροής εδαφικού υλικού στο οδόστρωμα ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ 15 (Ε.Ο.15) Στις παρακάτω θέσεις πρανών ορυγμάτων: α) Χ.Θ L=250μ. (1000μ Πριν τη διασταύρωση Κωσταράζι) β) Χ.Θ L=150μ (1500μ μετά τη διασταύρωση Κωσταράζι) ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ 20 (Ε.Ο.20) Στις παρακάτω θέσεις πρανών ορυγμάτων: α) Χ.Θ L=100μ β) Χ.Θ L=150μ γ) Χ.Θ L=100μ δ) Χ.Θ L=100μ ε) Χ.Θ L=180μ παρατηρείται αστάθεια των βραχωδών ορυγμάτων με αποκολλήσεις αδρομερών τεμαχίων βράχου ή κορημάτων λόγω διαβρωτικής δράσης στο λεπτόκοκκο συνδετικό υλικό ή συστολών -. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 3

5 διαστολών του εισερχόμενου νερού σ αυτό. Η παραπάνω δράση έχει ως αποτέλεσμα την πτώση βραχώδους υλικού στο οδόστρωμα με δεδομένη την επικινδυνότητα για τους χρήστες της οδού. 4. Αντικείμενο του έργου Με το παρόν έργο θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες για τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου: Χωματουργικές εργασίες: Εκβάθυνση και διαμόρφωση τάφρων τριγωνικών ή τραπεζοειδών τάφρων και διαμόρφωση των πρανών τους, διάνοιξη πεπλατυσμένων τάφρων ιρλανδικού τύπου σε διασταυρώσεις συμβάλλοντων αγροτικών οδών σε κατωφέρεια, Άρσεις καταπτώσεων και ξεσκάρωμα σαθρού βραχώδους υλικού με μηχανική μόχλευση κ.τ.λ. Κατασκευή πλευρικών υποστηρικτικών έργων: Τοίχοι ανάσχεσης βραχόπτωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα μεμονωμένοι ή σε συνδυασμό με φράκτες ανάσχεσης αναλόγου τύπου κατά περίπτωση, τοποθέτηση ελεύθερων ή αγκυρωμένων μεταλλικών πλεγμάτων για βραχοπροστασία έναντι πτώσης βραχώδους υλικού και κορημάτων, έργα βελτίωσης υδραυλικής προστασίας των οδών με κατασκευή νέων εγκάρσιων ή διαμήκων τεχνικών( σωληνωτοί οχετοί με τα έργα εισόδου εξόδου), κατασκευή ή επανακατασκευή επενδεδυμένων ανοικτών τάφρων κ.τ.λ. Εργασίες οδοστρωσίας Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους για διαμόρφωση τελικής επιφάνειας για την κατασκευή της βατής τριγωνικής τάφρου μέσου πάχους 20εκ. Εργασίες αποκατάστασης ολισθηρότητας οδοστρωμάτων με επιμέρους εργασίες: α) Φρεζάρισμα έως 4εκ. κατά περίπτωση. β) Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. γ) Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους για εξομάλυνση του υφιστάμενου τάπητα από ανωμαλίες και επίτευξη των προβλεπόμενων επικλίσεων. δ) Κατασκευή νέου τάπητα με με αντιολισθηρή στρώση 4εκ. με χρήση κοινής ασφάλτου. Εργασίες σήμανσης και ενίσχυσης πλευρικής ασφάλειας: α) Τοποθέτηση νέας κατακόρυφης σήμανσης στα σημεία που παρατηρείται έλλειψη ή αντικατάσταση υφισταμένων λόγω μειωμένης αντανακλαστικότητας (πινακίδες πληροφοριακές ή ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους, χιονοδείκτες οριοθέτησης οδοστρώματος κ.τ.λ) β) Νέα διαγράμμιση των οριογραμμών με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας για όλο το δίκτυο ή τουλάχιστον στα τμήματα των επεμβάσεων. γ) Τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας με ικανότητα συγκράτησης και λειτουργικού πλάτους αναλόγως την επικινδυνότητα της θέσης σε περιοχές που παρατηρείται έλλειψη ή απαίτηση συμπλήρωσης σε υφιστάμενα ή βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων υπέρ της ασφαλείας των χρηστών (όταν απαιτείται ανύψωση με κατασκευή νέων ή επέμβαση σε μη προβλεπόμενα τελειώματα υφιστάμενων στηθαίων αρχής τέλους ή πύκνωση ορθοστατών ή ανεξίτηλος χρωματισμός τους για επισήμανση της θέσης τους). δ) Τοποθέτηση οριοδεικτών σε περιοχές που δεν απαιτούνται στηθαία ασφαλείας λόγω λειτουργικής ταχύτητας ή θέσης ή κυκλοφοριακού φόρτου, αλλά κρίνεται απαραίτητη η σήμανση οριοθέτησης για επαύξηση της λειτουργικής ασφάλειας του χρήστη.. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 4

6 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω επεμβάσεις δεν αίρουν απόλυτα την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου, αλλά βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό χρόνια προβλήματα που προσπαθούσαν να επιλυθούν με αποσπασματικά μέτρα και με την τακτική συντήρηση. 5. Αναλυτική Περιγραφή Επεμβάσεων Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Εκβάθυνση και διαμόρφωση τριγωνικών ή τραπεζοειδών τάφρων που λόγω ελλιπούς διαμόρφωσης δεν επιτελούν το έργο τους με αποτέλεσμα εισροή εδαφικού υλικού και υδάτων στο οδόστρωμα με επαύξηση της επικινδυνότητας. Το υλικό θα φορτώνεται, θα μεταφέρεται και θα εναποτίθεται σε κατάλληλες θέσεις, με δαπάνη, ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να μεριμνήσει για όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται. Η εκβάθυνση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να προφυλαχτούν δίκτυα κοινής ωφέλειας που τυχόν διέρχονται από την περιοχή. Τα προϊόντα των παραπάνω εργασιών θα φορτώνονται, μεταφέρονται και εναποτίθενται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου σε προβλεπόμενους χώρους ύστερα από τις απαραίτητες εγκρίσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς, για τις οποίες θα μεριμνά για την έκδοσή τους ο Ανάδοχος του Έργου. Η απόσταση μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής εκτιμάται ότι θα είναι στα όρια των 5km. 6km 2. Σε όλα τα βραχώδη ή γαιώδη πρανή ορυγμάτων που παρουσιάζονται κατολισθήσεις εδαφικού υλικού ή πτώση βραχώδους υλικού και κορημάτων στην περιοχή των ερεισμάτων, θα γίνεται άρση των παραπάνω καταπτώσεων, αφού προηγηθεί εργασία απομάκρυνσης και του σαθρού βραχώδους υλικού (ξεσκάρωμα) από το πρανές με χειροκίνητα ή μηχανικά μέσα. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο Ανάδοχος οφείλει να διερευνήσει και να ενημερωθεί από τους αρμόδιους φορείς για τυχόν διέλευση Ο.Κ.Ω. από την περιοχή, ακόμη και αν υπάρχει αποτύπωση σε υφιστάμενα σχέδια., προκειμένου να τα μετατοπίσει εγκαίρως ή να τα προφυλάξει. Οι εργασίες του κεφαλαίου αυτού θα γίνουν στις παρακάτω θέσεις : Εκβάθυνση και διαμόρφωση τάφρου για προστασία οδού επί της Ε.Ο Κοζάνης Ιωαννίνων στις Χ.Θ ΕΡΓΑ Εκατέρωθεν της οδού και με συνολικό μήκος στηθαίων 2 χιλιομέτρων Εκατέρωθεν της οδού και με συνολικό μήκος στηθαίων 3 χιλιομέτρων Εκατέρωθεν της οδού και με συνολικό μήκος στηθαίων 1 χιλιομέτρων. Οι θέσεις που αφορούν τις επενδεδυμένες τάφρους περιγράφονται στο κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Β. 1. Εργασίες ανάσχεσης Βραχοπτώσεων Αναλόγως την περίπτωση η βραχόπτωση θα αντιμετωπιστεί με τους παρακάτω τρόπους: α. Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα. Η παραπάνω αντιμετώπιση επιλέγεται στις περιπτώσεις όπου δεν αναμένεται υψηλή κινητική ενέργεια του προσπίπτοντος βραχώδους υλικού (κυρίως κορήματα) και υπάρχει χώρος αγκύρωσης στη στέψη του βραχώδους σχηματισμού. Το παραπάνω πλέγμα θα είναι γαλβανισμένο, θα αγκυρώνεται περιμετρικά και θα οδηγεί τα κορήματα (κατακερματισμένο βραχώδες υλικό) στη βάση. Οι μέγιστες διαστάσεις του εξαγωνικού βρόχου θα είναι 8*10εκ. ενώ θα φέρει συρματόσχοινο Φ8 στα άκρα του ρολού. Το πλέγμα θα έχει μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό 550N/mm2. Το πλέγμα στερεώνεται στον πόδα και στο φρύδι του βράχου με αναδίπλωση σε τεντωμένο συρματόσχοινο. Το πλέγμα αγκυρώνεται μέσω ηλώσεων και ειδικών πλακών στο βραχώδες σχηματισμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στον πόδα το πλέγμα θα αγκυρώνεται καταλλήλως σε τοίχο ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος διαμόρφωσης επενδεδυμένης βατής τριγωνικής τάφρου, που θα κατασκευασθεί εντός του εύρους του ερείσματος της υφιστάμενης οδού και το ύψος του θα είναι ανάλογο της φυσικής στάθμης του εδάφους προς την πλευρά του πρανούς. Η επενδεδυμένη βατή τάφρος θα. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 5

7 είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 πάχους 20εκ. και ελαφρώς οπλισμένη με δομικό πλέγμα Β500Α,Τ188. Το πλάτος διαμόρφωσης υπολογίζεται από 1,00-1,5μ με κλίση 1:6, και τοίχο συγκράτησης κλίσης 2/3 και ύψους 30εκ- 50εκ.. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ 15 (Ε.Ο.15) (Νεάπολη- Είσοδος Καστοριάς) Χ.Θ για μήκος πρανούς L=150m και ύψους 5,00μ β. Απλός τοίχος ανάσχεσης Η παραπάνω αντιμετώπιση της βραχόπτωσης επιλέγεται σε περιπτώσεις όπου κατά την πτώση των βράχων δημιουργείται ορισμένες φορές χαμηλή, σχετικά, κινητική ενέργεια χωρίς να έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερη αναπήδηση, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει σχεδόν πάντα και πτώση κατακερματισμένου βραχώδους υλικού (κορήματα). Για την κατασκευή του παραπάνω συστήματος πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος μεταξύ του τέλους του οδοστρώματος και του πόδα της βραχώδους μάζας. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν τμήματα κοντά στην οριογραμμή θα επιλέγεται με κρίση της Υπηρεσίας εγκιβωτισμός του βράχου με οπλισμένο σκυρόδεμα και αγκύρωση του τυχόν φράκτη στη στέψη του εγκιβωτισμού ή άλλος τρόπος αντιμετώπισης. Εκτίμηση κινητικής ενέργειας προσπίπτουσας βραχομάζας: Μέσο ειδικό βάρος βραχομάζας: 25KN/M3 Μέγιστος όγκος προσπίπτοντος βράχου βάσει ιστορικής παρατήρησης περίπου: 0,20μ3 (0,7*0,6*0,50) Μέγιστο αναμενόμενο ύψος πτώσης: 20μ. Αναμενόμενη μέγιστη κινητική ενέργεια: 0,20*25*20=100KJ (< 500KJ) Κατασκευαστικά στοιχεία: 1.1. Εκσκαφές: Για την κατασκευή του τοίχου θα γίνει εκσκαφή θεμελιολωρίδας 0,70μ (πλάτος). *0,80μ (βάθος) σε όλο το μήκος της περιοχής επέμβασης, μεταξύ του χώρου του τέλους του οδοστρώματος και του πόδα του βράχου. Η παραπάνω εργασία θα εκτελείται αφού προηγηθούν εργασίες ξεσκαρώματος από ειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου (σε περίπτωση που απαιτείται και φράκτης) και γίνει η άρση του συνόλου του υλικού που θα συσσωρευτεί στη βάση. Τα προϊόντα εκσκαφών θα φορτώνονται άμεσα, θα μεταφέρονται και θα εναποτίθενται σε προβλεπόμενους χώρους με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου. Σημειώνεται και πάλι ότι πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να διερευνήσει και να ενημερωθεί από τους αρμόδιους φορείς για τυχόν διέλευση Ο.Κ.Ω. από την περιοχή, ακόμη και αν υπάρχει αποτύπωση σε υφιστάμενα σχέδια, προκειμένου να τα μετατοπίσει εγκαίρως ή να τα προφυλάξει Θεμελίωση: Ο τοίχος θα θεμελιώνεται σε πεδιλοδοκό πλάτους 0,70μ. και ύψος 0,50μ. Η θεμελίωση θα κατασκευαστεί επί εξυγιαντικής ζώνης της εκσκαφής από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 πάχους 10εκ Κορμός τοίχου- βατή τριγωνική τάφρος: Ο κορμός του τοίχου ανάσχεσης θα έχει πάχος 30εκ. και ύψος 1,50μ. από τη βάση του (άνω πέλμα πεδιλοδοκού) ή 1,20μ περίπου από το υψόμετρο της ακραίας οριογραμμής (λωρίδα καθοδήγησης). Ο τοίχος θα χωροθετείται (σε όσες περιπτώσεις είναι δυνατόν) σε απόσταση 1,20μ από το τέλος του οδοστρώματος και σ αυτό το εύρος θα δημιουργείται σταθεροποιημένο έρεισμα με βατή τριγωνική τάφρο κλίσης 1/6, κατασκευασμένη από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και δομικό πλέγμα T188(B500A) πάχους 20εκ. Το παραπάνω ρείθρο θα κατασκευάζεται επί στρώσης βάσης οδοστρωσίας θραυστού υλικού σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, μεταβλητού μέσου πάχους 20εκ.. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 6

8 Κατά την κατασκευή του τοίχου θα υπάρχει αντισεισμικός αρμός 4εκ. ο οποίος θα λειτουργεί και έναντι συστολών διαστολών, ανά 20,00 τρέχοντα μέτρα τοίχου. Κατά την κατασκευή της βατής τριγωνικής τάφρου θα διαμορφώνονται: α) ψευδοαρμοί έναντι ρηγμάτωσης ανά 3,00μ.μ πάχους 3χλστ. και βάθος στο 1/3 του πάχους της (περίπου 7εκ.) β) αρμοί διαστολής πάχους 2εκ. ανά 20,00μμ οι οποίοι θα σφραγίζονται με ασφαλτική μαστίχη. Στο σώμα του τοίχου και για την επαύξηση της ευστάθειάς του, θα προβλέπονται πυρήνες υποστυλωμάτων 30*30(εκ.) ανά 5,0μ. Ο οπλισμός του τοίχου και της θεμελίωσης θα είναι χάλυβας κατηγορίας B500C και θα τοποθετηθεί σύμφωνα με την τυπική διατομή του τοίχου και τους ξυλοτύπους οπλισμού. Το ύψος του τοίχου στην αρχή και το τέλος της επέμβασης θα βυθίζεται αναλόγως. Το μήκος της προσαρμογής του ύψους θα είναι περίπου 8,00μ. και ο τοίχος θα συγκλίνει προς το πρανές (ιδιαίτερα το τελείωμα του τοίχου που έχει πρόσωπο στη φορά της κίνησης). Το παραπάνω σύστημα ανάσχεσης δηλαδή απλός Τοίχος Ανάσχεσης θα κατασκευαστεί στις παρακάτω περιοχές του έργου: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ 15 (Ε.Ο.15) Νεάπολη- Είσοδος Καστοριάς Χ.Θ με Lολ=250μ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ 20 (Ε.Ο.20) Χ.Θ L=100μ Χ.Θ L=100μ Χ.Θ L=100μ γ. Σύστημα τοίχου ανάσχεσης με φράκτη απορρόφησης ενέργειας άνω των 500KJ. Η παραπάνω αντιμετώπιση της βραχόπτωσης επιλέγεται σε περιπτώσεις όπου κατά την πτώση των βράχων δημιουργείται ορισμένες φορές κινητική ενέργεια άνω των 500KJ και πάνω, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει πτώση και κατακερματισμένου βραχώδους υλικού (κορήματα). Για την κατασκευή του παραπάνω συστήματος πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος μεταξύ του τέλους του οδοστρώματος και του πόδα της βραχώδους μάζας. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν τμήματα κοντά στην οριογραμμή θα επιλέγεται με κρίση της Υπηρεσίας εγκιβωτισμός του βράχου με οπλισμένο σκυρόδεμα και αγκύρωση του φράκτη στη στέψη του εγκιβωτισμού. Εκτίμηση κινητικής ενέργειας προσπίπτουσας βραχομάζας ανάσχεσης ( Χ.Θ ,L=80μ ) για επιλογή φράκτη Μέσο ειδικό βάρος βραχομάζας: 25KN/M3 Μέγιστος όγκος προσπίπτοντος βράχου βάσει ιστορικής παρατήρησης περίπου: 2,00μ3 Μέγιστο αναμενόμενο ύψος πτώσης: 10μ. Αναμενόμενη μέγιστη κινητική ενέργεια: 2,00*25*10=500KJ Αναμενόμενη αναπήδηση: ΝΑΙ Άρα τοποθέτηση φράκτη απορρόφησης ενέργειας μέχρι 500KJ, ύψους 3,00μ επί τοίχου οπλισμένου σκυροδέματος. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 7

9 Εκτίμηση κινητικής ενέργειας προσπίπτουσας βραχομάζας για επιλογή φράκτη ανάσχεσης (Χ.Θ L=100μ) Μέσο ειδικό βάρος βραχομάζας: 25KN/M3 Μέγιστος όγκος προσπίπτοντος βράχου βάσει ιστορικής παρατήρησης περίπου: 2,00μ3 Μέγιστο αναμενόμενο ύψος πτώσης: 20μ. Αναμενόμενη μέγιστη κινητική ενέργεια: 2,00*25*20=1000KJ Αναμενόμενη αναπήδηση: ΝΑΙ Άρα τοποθέτηση φράκτη απορρόφησης ενέργειας μέχρι 1000KJ, ύψους 3,00μ επί τοίχου οπλισμένου σκυροδέματος Κατασκευαστικά στοιχεία: Τοίχος ανάσχεσης για φράκτη 500KJ.και 1000 KJ 1.1. Εκσκαφές: Για την κατασκευή του τοίχου θα γίνει εκσκαφή θεμελιολωρίδας 1,20μ(πλάτος). *0,80μ(βάθος) σε όλο το μήκος της περιοχής επέμβασης, μεταξύ του χώρου του μη σταθεροποιημένου ερείσματος και του πόδα του βράχου. Στην περίπτωση τοίχου για 1000KJ η θεμελίωση προσαρμόζεται όπως φαίνεται στην τυπική διατομή(2,10*0,80). Η παραπάνω εργασία θα εκτελείται αφού προηγηθούν εργασίες ξεσκαρώματος (εφόσον το κρίνει η Υπηρεσία) από ειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου και γίνει η άρση του συνόλου του υλικού που θα συσσωρευτεί στη βάση. Τα προϊόντα εκσκαφών θα φορτώνονται άμεσα, θα μεταφέρονται και θα εναποτίθενται σε προβλεπόμενους χώρους με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου. Σημειώνεται και πάλι ότι πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να διερευνήσει και να ενημερωθεί από τους αρμόδιους φορείς για τυχόν διέλευση Ο.Κ.Ω. από την περιοχή, ακόμη και αν υπάρχει αποτύπωση σε υφιστάμενα σχέδια, προκειμένου να τα μετατοπίσει εγκαίρως ή να τα προφυλάξει Θεμελίωση: Το σύστημα τοίχου ανάσχεσης και φράκτη θα θεμελιώνεται σε πεδιλοδοκό διαστάσεων 0,40*0,80μ. οποίος μαζί με τα πτερύγια θα καταλαμβάνει ζώνη πλάτους 1,20μ και ύψος 0,60μ. Η θεμελίωση θα κατασκευαστεί επί εξυγιαντικής ζώνης της εκσκαφής από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 πάχους 10εκ Κορμός τοίχου- βατή τριγωνική τάφρος: Ο κορμός του τοίχου ανάσχεσης θα έχει πάχος 40εκ. και ύψος 2,00μ.. από τη βάση του (άνω πέλμα πεδιλοδοκού) ή 1,50μ περίπου από το υψόμετρο της ακραίας οριογραμμής (λωρίδα καθοδήγησης). Ο τοίχος θα χωροθετείται (σε όσες περιπτώσεις είναι δυνατόν) σε απόσταση 1,20μ ή και μικρότερο αναλόγως των τοπικών συνθηκών, από το τέλος του οδοστρώματος και σ αυτό το εύρος θα δημιουργείται σταθεροποιημένο έρεισμα με βατή τριγωνική τάφρο κλίσης 1/6, κατασκευασμένη από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και δομικό πλέγμα T188(B500C) ελάχιστου πάχους 20εκ. Το παραπάνω ρείθρο θα κατασκευάζεται επί στρώσης βάσης οδοστρωσίας θραυστού υλικού σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ :2009, πάχους 20εκ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το ανάλογο εύρος του ερείσματος η βατή τάφρος θα διαμορφώνεται αναλόγως του υπάρχοντος χώρου. Κατά την κατασκευή του τοίχου θα υπάρχει αντισεισμικός αρμός 4εκ. ο οποίος θα λειτουργεί και έναντι συστολών διαστολών, ανά 20,00 τρέχοντα μέτρα τοίχου. Κατά την κατασκευή της βατής τριγωνικής τάφρου θα διαμορφώνονται: α) ψευδοαρμοί έναντι ρηγμάτωσης ανά 3,00μ.μ πάχους 3χλστ. και βάθος στο 1/3 του πάχους της (περίπου 7εκ.) β) αρμοί διαστολής πάχους 2εκ. ανά 20,00μμ οι οποίοι θα σφραγίζονται με ασφαλτική μαστίχη.. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 8

10 Στο σώμα του τοίχου και για την αγκύρωση των μεταλλικών στύλων του φράκτη θα προβλέπονται πυρήνες υποστυλωμάτων 60*60(εκ.) ανά 5,0μ. Ο οπλισμός του τοίχου και της θεμελίωσης θα είναι χάλυβας κατηγορίας B500C και θα τοποθετηθεί σύμφωνα με την τυπική διατομή του τοίχου και τους ξυλοτύπους οπλισμού. Το ύψος του τοίχου στην αρχή και το τέλος της επέμβασης θα βυθίζεται αναλόγως. Το μήκος της προσαρμογής του ύψους θα είναι για 12,00μ. και ο τοίχος θα συγκλίνει προς το πρανές (ιδιαίτερα η προσαρμογή του τοίχου που είναι αντίρροπη στη φορά της κίνησης ) 1.4. Φράκτης Ανάσχεσης: Ο φράκτης θα αποτελείται: i) Σύστημα Ανάσχεσης: Βασικό δίχτυ από συρματόσχοινα ή σύρματα και ράβδους διαφόρων τύπων και υλικών που παραμορφώνεται ελαστικά ή και πλαστικά και μεταφέρει την κινητική ενέργεια της προσπίπτουσας βραχικής μάζας στους μεταλλικούς στύλους και από εκεί στη θεμελίωση. ii) Σύστημα στήριξης: Μεταλλικοί στύλοι από δομικό μορφοχάλυβα κατηγορίας ΗΕΒ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για ανάσχεση κινητικής ενέργειας βράχου 500KJ (ή και μεγαλύτερη κατά περίπτωση) ύψους 3,00μ (ή και μεγαλύτερο κατά περίπτωση). Οι μεταλλικοί στύλοι θα αγκυρώνονται μέσω αγκυρίων χάλυβα και μεταλλικής πλάκας εντός των πυρήνων των υποστυλωμάτων στο σώμα του οπλισμένου τοιχείου. Τα πάχη των αγκυρίων και το βάθος αγκύρωσης θα καθορίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (αναλόγως της κατηγορίας του φράκτη). Σε περίπτωση φράκτη ανάσχεσης μεγαλύτερης αντοχής τα παραπάνω μεγέθη θα προσαρμόζονται καταλλήλως, Η στατική ευστάθεια του συστήματος (τοίχος ανάσχεσης και φράκτης) θα εξακριβωθεί εκ νέου και από τον Ανάδοχο με προσκόμιση επιμέρους στατικής μελέτης της μεταλλικής κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη τις τυπικές διατομές και τους ξυλοτύπους της Υπηρεσίας χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει με την έγκρισή της στατικής μελέτης από την Υπηρεσία, του παραπάνω περιγραφόμενου συστήματος για τυχηματική σημειακή δυναμική φόρτιση για το μέγιστο φορτίο που μας δίνει την εκτιμώμενη κινητική ενέργεια προσπίπτοντος βράχου. Το παραπάνω σύστημα ανάσχεσης δηλαδή Τοίχος Ανάσχεσης με φράκτη απορρόφησης ενέργειας θα κατασκευαστεί στις παρακάτω περιοχές του έργου: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ 20 (Ε.Ο.20) Στη Χ.Θ L=80μ Τοίχος ανάσχεσης και φράκτης για 500KJ Στη Χ.Θ L=100μ Τοίχος ανάσχεσης και φράκτης για 1000KJ Τελειώματα Η εξωτερική επιφάνεια των τοίχων ανάσχεσης η οποία είναι εμφανής στους χρήστες της οδού θα κατασκευασθεί με εμφανή ξυλότυπο. Η τοποθέτηση των φύλλων του ξυλότυπου ή σιδηρότυπου σε όση επιφάνεια προβλέπεται, θα διαμορφωθεί με ορατή επιφάνεια ΤΥΠΟΥ Γ, θα πρέπει να δημιουργεί ένα ρυθμό (δηλ. τα φύλλα θα είναι διαμορφωμένα με μια διάταξη διαμήκων και εγκάρσιων αρμών σύμφωνα με σχέδιο που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία), ώστε να προκύπτει καλαίσθητο αποτέλεσμα της διάταξης των αρμών (με τις απαιτήσεις τοποθέτησης των φύλλων σε, πρακτικά, απόλυτη επαφή) που θα εμφανισθούν.. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 9

11 Αναιτιολόγητες αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων του ξυλότυπου, με μόνη την αιτιολογία της αποφυγής φθοράς των φύλλων δε θα επιτραπούν, εφ όσον δημιουργούν δυσμενή επιρροή στο αισθητικό αποτέλεσμα της εμφάνισης του επιφανειακού τελειώματος. Όλες οι ακμές θα είναι λοξοτμημένες με τοποθέτηση φαλτσογωνιών. Τέλος η ορατή επιφάνεια του τοίχου θα χρωματισθεί με τσιμεντόχρωμα αντιρρυπαντικής επάλειψης και θα τοποθετηθούν με κόλλα ή θα αγκιστρωθούν καταλλήλως, μεταλλικοί ανακλαστήρες με δύο ανακλαστικές επιφάνειες και ανακλαστικά φακίδια ανά 5,00 μέτρα σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. Για την έντεχνη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευή των παραπάνω, ο Ανάδοχος οφείλει να επιλέξει ειδικευμένο προσωπικό, με ιδιαίτερη επισήμανση στις εργασίες ξεσκαρώματος όπου απαιτείται (απομάκρυνση ετοιμόρροπων τεμαχίων βράχου από το βραχώδες σχηματισμό)και στις εργασίες τοποθέτησης του ελεύθερου πλέγματος και των φρακτών ανάσχεσης. Επίσης πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και μηχανήματα για τις παραπάνω εργασίες (γερανοί, μηχάνημα ήλωσης και αγκύρωσηςκ.τ.λ.) και να τηρεί με ιδιαίτερη επιμέλεια το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας, τις οδηγίες των συμβατικών τευχών για τη σήμανση του εργοταξίου και οργάνωση του εργοταξίου, τις κείμενες διατάξεις της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και να μεριμνά για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τους φορείς που εμπλέκονται. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξακριβώσει εκ νέου την στατική ευστάθεια του συστήματος και να υποβάλει εγκαίρως τυχόν παρατηρήσεις. Γ. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ Γ.1. Κατασκευή οδοστρωσίας στις περιοχές κατασκευής επενδεδυμένου ρείθρου Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους για διαμόρφωση τελικής επιφάνειας για την κατασκευή της βατής τριγωνικής τάφρου μέσου πάχους 20ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ.1 Κατασκευή αντιολισθηρής (ή επιφανειακής) στρώσης α. Φρεζάρισμα έως 4εκ. κατά περίπτωση: Η παραπάνω εργασία θα γίνεται κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη: Περιπτώσεις που η κατάσταση του υφιστάμενου οδοστρώματος παρουσιάζει έντονες ανωμαλίες, καθίσεις- κυρτώματα με συστηματικές ρωγμές τύπου αλιγάτορα σοβαρού βαθμού τρωτότητας και ιδιαίτερα εάν η περιοχή της επέμβασης είναι σε κατωφέρεια. Στην αρχή και στο τέλος της περιοχής επέμβασης για μήκος L=50,00μ. προκειμένου να υπάρχει εγκιβωτισμός του νέου τάπητα και ομαλή πρόσβαση από και προς το παλιό οδόστρωμα στο νέο. Η φρεζαρισμένη επιφάνεια θα επιστρώνεται άμεσα, εντός της ίδιας ημέρας, με ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση, αφού πρώτα ελεγχθεί για την ομαλότητά της, το βάθος και η επιφάνεια εκσκαφής της και γενικά η τήρηση των διατάξεων των συμβατικών τευχών και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ :2009. β. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης Η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη θα εφαρμόζεται επί υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα α) για κατασκευή της ισοπεδωτικής στρώσης β) για κατασκευή της αντιολισθηρής στρώσης(σε περίπτωση που δεν διαστρώνεται άμεσα μετά την ισοπεδωτική), με διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης. Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί η συγκολλητική επάλειψη θα καθαριστεί πλήρως πριν την εφαρμογή και η ποσότητα επάλειψης θα είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος. Γενικά η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού και τα συμβατικά τεύχη.. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 10

12 Στην παρούσα μελέτη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη θα εφαρμοστεί σε όλα τα τμήματα που θα γίνει επέμβαση για βελτίωση της οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα της αντιολισθηρότητας. Σε περιπτώσεις κατασκευής ασφαλτοτάπητα επί τελειωμένης επιφάνειας οδοστρωσίας θα χρησιμοποείται ασφαλτική προεπάλειψη (περιοχή τεχνικών, εξυγιάνσεων). γ. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους. Η παρούσα στρώση διαστρώνεται επί υφιστάμενης παλιάς ασφαλτικής στρώσης ή φρεζαρισμένης επιφάνειας αφού εφαρμοστεί πρώτα ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος. Με την παρούσα στρώση επιτυγχάνεται η εξομάλυνση των υφιστάμενων ανωμαλιών του οδοστρώματος και διαμορφώνονται οι επικλίσεις του. Για την επίτευξη της ισοπεδωτικής στρώσης θα χρησιμοποιηθεί ασφαλτόμιγμα τύπου ΑΣ-31,5 με χρήση κοινής ασφάλτου κατηγορίας 50/70. Επίσης, για τη διαμόρφωση επικλήσεων δύναται να χρησιμοποιηθεί ισοπεδωτική στρώση με ασφαλτόμιγμα τύπου ΑΣ12,5 ή ΑΣ 20. Σε περίπτωση μικρών επεμβάσεων δύναται η ισοπεδωτική στρώση να είναι και η τελική ή επιφανειακή στρώση. Στην περίπτωση αυτή η τελική επιφανειακή στρώση θα κατασκευασθεί με ασφαλτόμιγμα τύπου ΑΣ12,5 ή Α.Σ 20. Η μέση απόσταση μεταφοράς του θα είναι περίπου 30km.(Π.Ε Κοζάνης) Η εργασία θα ακολουθεί τους κανόνες που διέπονται από το περιγραφικό τιμολόγιο, την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ και γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα λοιπά συμβατικά τεύχη. δ. Αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου πάχους 4εκ. Η αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας θα κατασκευασθεί σε επιλεγμένα τμήματα της Εθνικής Οδού στα οποία υπάρχει ιστορικό υψηλής επικινδυνότητας, λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος, που οφείλεται είτε στις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες, το φυσικό ή τεχνητό ανάγλυφο (περιοχές ορυγμάτων με υψηλό δείκτη υγρασίας), είτε στην παλαιότητα του υφιστάμενου οδοστρώματος με λείανση της υφής του. Το ασφαλτικό σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης βελτιώνει τα μηχανικά χαρακτηριστικά του οδοστρώματος (για πάχος στρώσης 4εκ. και πάνω) και επιτυγχάνει υψηλό βαθμό ομαλότητας, ομοιομορφίας, αντίσταση στην ολίσθηση και επιφανειακή τραχύτητα στην στρώση κυκλοφορίας. Η μέση απόσταση μεταφοράς του θα είναι περίπου 30km. Επειδή πέρα της αντιολισθηρότητας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και η ενίσχυση και υδατοστεγανότητα του οδοστρώματος, θα επιλέγεται η αντιολισθηρή στρώση να κατασκευασθεί με ασφαλτικό σκυρόδεμα πυκνής σύνθεσης (Τύπου 1). Σε περιπτώσεις επεμβάσεων μικρής κλίμακας δύναται να κατασκευασθεί αντιολισθηρός τάπητας 4εκ. σε φρεζαρισμένη περιοχή με ισχυρή συγκολλητική επάλειψη, χωρίς να απαιτείται κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης(ετεπ ΕΛΟΤ ΤΠ ). Σ αυτή την περίπτωση οι επικλίσεις του οδοστρώματος θα πετυχαίνονται με το φρεζάρισμα δίνοντας τις κατάλληλες εγκάρσιες κλίσεις. Επίσης σε τμήματα που οι ανωμαλίες του οδοστρώματος θεωρούνται μικρές έως αμελητέες και οι επικλίσεις του βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, δύναται να κατασκευασθεί κατευθείαν αντιολισθηρός τάπητας με ισχυρή συγκολλητική επάλειψη, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης. Σ αυτή την περίπτωση ισοπεδωτική στρώση θα κατασκευάζεται μόνο στην φρεζαρισμένη περιοχή της αρχής και του τέλους της επέμβασης ή στη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Για όλα τα ασφαλτομίγματα θα χρησιμοποιηθεί άσφαλτος κατηγορίας 50/70.. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 11

13 Τα τμήματα της Εθνικής Οδού όπου θα γίνει βελτίωση της αντιολισθηρότητάς τους, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες εργασίες, τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη είναι τα παρακάτω: 1) ΕΘΝΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (Ε.Ο.15) (Κόμβος Κορομηλιάς- ιασταύρωση Κρυσταλλοπηγής με αρχή χιλιομέτρησης 0+000: κόμβος Κορομηλιάς) Από Χ.Θ έως Χ.Θ L=10400m Το πλάτος του οδοστρώματος είναι 7,00μ.Για την αποκατάσταση του οδοστρώματος θα λάβουν χώρα οι παρακάτω εργασίες: α) Εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης β) Ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους. γ) Αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας ΕΘΝΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (Ε.Ο.15) (Νεάπολη Είσοδος Καστοριάς με αρχή χιλιομέτρησης 0+000: γέφυρα Νεάπολης) Από Χ.Θ έως Χ.Θ (Περιοχή Πέτρα) L=1100m Το πλάτος του οδοστρώματος είναι 8,00μ.Για την αποκατάσταση του οδοστρώματος θα λάβουν χώρα οι παρακάτω εργασίες: α) Φρεζάρισμα βάθους 4εκ. β) Εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης γ) Αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας 2) ΕΘΝΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (Ε.Ο.20) Κοζάνη- Ιωάννινα Από Χ.Θ έως Χ.Θ L=100m Το πλάτος του οδοστρώματος είναι 8,70μ.Για την αποκατάσταση του οδοστρώματος θα λάβουν χώρα οι παρακάτω εργασίες: α) Εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης β) Ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους. Από Χ.Θ έως Χ.Θ L=150m Το πλάτος του οδοστρώματος είναι 8,70μ.Για την αποκατάσταση του οδοστρώματος θα λάβουν χώρα οι παρακάτω εργασίες: α) Εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης β) Ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους Από Χ.Θ έως Χ.Θ L=100m Το πλάτος του οδοστρώματος είναι 8,70μ.Για την αποκατάσταση του οδοστρώματος θα λάβουν χώρα οι παρακάτω εργασίες: α) Εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης β) Ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους Από Χ.Θ έως Χ.Θ L=800m Το πλάτος του οδοστρώματος είναι 8,60μ.Για την αποκατάσταση του οδοστρώματος θα λάβουν χώρα οι παρακάτω εργασίες: α) Εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης β) Ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους γ) Αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 12

14 Ε.1. Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων Για την επιλογή των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων που θα τοποθετηθούν σε τμήματα του δικτύου θα λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα συγκράτησης, η κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης, η κατηγορία του λειτουργικού πλάτους, η επιτρεπόμενη ταχύτητα, ο κυκλοφοριακός φόρτος, καθώς επίσης η επικινδυνότητα της θέσης λαμβανομένου υπόψη το ιστορικό ατυχημάτων. Η επιλογή των θέσεων και η τοποθέτηση θα γίνεται σύμφωνα με την ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Νέα στηθαία θα τοποθετηθούν σε θέσεις όπου παρατηρείται έλλειψη ή απαίτηση συμπλήρωσης σε υφιστάμενα ή βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων υπέρ της ασφαλείας των χρηστών (όταν απαιτείται ανύψωση με κατασκευή νέων ή επέμβαση σε μη προβλεπόμενα τελειώματα υφιστάμενων στηθαίων αρχής τέλους ή πύκνωση ορθοστατών ή ανεξίτηλος χρωματισμός τους για επισήμανση της θέσης τους). Σε γενικές γραμμές η εμπρόσθια όψη των στηθαίων θα βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 0,50μ από την οριογραμμή του οδοστρώματος. Η παραπάνω απόσταση μπορεί να αυξηθεί σε 1,00μ- 1,50μ αναλόγως τις κυκλοφοριακές και τοπικές συνθήκες αλλά με καλά σταθεροποιημένο έρεισμα (με την έννοια της συμπύκνωσης). Στην περίπτωση τοποθέτησης στηθαίων σε κεντρική νησίδα θα τοποθετηθούν μονόπλευρα στηθαία χωριστής δράσης στις άκρες των οριογραμμών με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2 με λειτουργικό πλάτος W4. Σε περίπτωση ύπαρξης νησίδας(από σκυρόδεμα) θα τοποθετείται αμφίπλευρο στηθαίο με αγκύρια ικανότητας συγκράτησης Η2 και λειτουργικό πλάτος W7. Σε περίπτωση τοποθέτησης στηθαίων επί γεφυρών ή επί επιφάνειας σκυροδέματος αυτά θα αγκυρώνονται καταλλήλως με αγκύρια. Οι επιμέρους θέσεις απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2, στις παρακάτω θέσεις: α/α Χ.Θ. Αριστερά Μήκος (m) Δεξιά Μήκος (m) Άθροισμα. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 13

15 ΣΥΝΟΛΟ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, στις παρακάτω θέσεις: α/α Χ.Θ. Αριστερά Μήκος (m) Δεξιά Μήκος (m) Άθροισμα ΣΥΝΟΛΟ Για λόγους ασφαλείας υπάρχει περίπτωση κάποια από τα παραπάνω τμήματα να αποκατασταθούν κατά την τακτική συντήρηση του δικτύου. Σ αυτή την περίπτωση θα γίνεται ρητή αναφορά στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών και δεν θα λαμβάνονται υπόψη στις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου. Ε. 2. Βελτίωση κατακόρυφης σήμανσης Η υφιστάμενη κατακόρυφη σήμανση θα συμπληρωθεί με πληροφοριακές ή ρυθμιστικές πινακίδες προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν ελλείψεις ή να αντικατασταθούν υφιστάμενες λόγω μειωμένης αντανακλαστικότητας. Όλες οι πινακίδες θα είναι μεσαίου μεγέθους και συγκεκριμένα οι κυκλικές θα έχουν διάμετρο 650χλστ, οι ισόπλευρες τριγωνικές, πλευρά 600χλστ, οι πληροφοριακές με γράμματα ύψους 100χλστ, και οι πινακίδες STOP θα είναι οκταγωνικές περιγραμμένες σε κύκλο διαμέτρου 900χλστ. Όλες οι πινακίδες θα είναι πλήρως αντανακλαστικές με αντανακλαστική μεμβράνη τουλάχιστον τύπου II. Τα υλικά κατασκευής των πινακίδων, ο τρόπος κατασκευής, το σχήμα τους θα είναι σύμφωνος με τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις Εθνικές Τεχνικές προδιαγραφές. Καμιά πινακίδα δεν θα προβάλλει μέσα στο χώρο που ορίζεται από το κατακόρυφο επίπεδο το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 1,00μ πίσω από την όψη του μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας(επιθυμητή 1,5μ) ή 1,50μ από την οριογραμμή του οδοστρώματος. Η κάτω ακμή των πινακίδων θα βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο ή ίσο από 1,5μ από το υψόμετρο της οδού. Η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης της μελέτης, σε καμιά περίπτωση δεν θα παρεμποδίζει την ορατότητα λοιπών ρυθμιστικών, απαγορευτικών, αναγγελίας κινδύνου κ.τ.λ. που είναι ήδη τοποθετημένες στο οδικό δίκτυο και η απόσταση από το σημείο αναφοράς θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες σήμανσης Ελληνικών Οδών. Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει την κατακόρυφη σήμανση ύστερα από τελική έγκριση της Υπηρεσίας σε ότι αφορά την ακριβής θέση τοποθέτησης και την παραλαβή του υλικού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη. Σε όλο το μήκος του δικτύου θα τοποθετηθεί κατακόρυφη σήμανση όπως φαίνεται στο τεύχος των προμετρήσεων : Ε. 3. Πλαστικοί οριοδείκτες- Χιονοδείκτες- Ανακλαστήρες - Χιλιομετρικοί δείκτες Πλαστικοί οριοδείκτες: Θα έχουν συνολικό ύψος 1,50μ πλάτος 12εκ. και θα είναι τριγωνικής διατομής. Το υλικό κατασκευής θα είναι βινυλοχλωρίδιο τύπου PVC-HI ομοιόμορφα λείο χωρίς αυλακώσεις και λευκό σε όλη τη μάζα του. Τα αντανακλαστικά στοιχεία θα είναι ορθογωνικής μορφής 80χλστ * 120χλστ. Το χρώμα των αντανακλαστικών στοιχείων θα είναι κόκκινο και αργυρόλευκο και θα τοποθετούνται πάνω σε παραλληλόγραμμη λωρίδα πλάτους 20εκ.. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 14

16 Οι πλαστικοί οριοδείκτες θα τοποθετούνται στα ευθύγραμμα τμήματα με ελάχιστη απόσταση 60μ. και βάθος πάκτωσης 50εκ., ενώ στις καμπύλες θα υπάρχει πύκνωση σύμφωνα με υπόδειξη της Υπηρεσίας. Θα είναι τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος να υπάρχει κόκκινη αντανάκλαση και στην αριστερή αργυρόλευκη. Πλαστικοί οριοδείκτες θα τοποθετηθούν επί της Εθνικής Οδού Κοζάνης Ιωαννίνων (Ε.Ο. 20) από Χ.Θ ως τη Χ.Θ ανά 80 μέτρα. Χιονοδείκτες: Οι χιονοδείκτες θα είναι κατασκευασμένοι από χαλύβδινο σωλήνα εξωτερικής διαμέτρου 76χλστ και πάχους 3,65χλστ. Το ύψος του θα είναι 3,30μ και θα είναι βαμμένος με μία στρώση αντισκωριακού χρώματος και διπλή στρώση χρώματος βαφής φούρνου (μαύρου). Η κορυφή θα καλυπτεται με κοχλιωτό πώμα. Η επιφάνειά του θα φέρει αντανακλαστικές μεμβράνες τύπου II (μισές κίτρινες- μισές κόκκινες). Χιονοδείκτες θα τοποθετηθούν από Χ.Θ ως τη χ.θ στην Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων (Ε.Ο. 20) ανά 125 μέτρα. Ανακλαστήρες Επί των τοιχίων στην Ε.Ο Νεάπολης Καστοριάς στην έως , επί της Ε.Ο Κοζάνης Ιωαννίνων από Χ.Θ: έως Χ.Θ και από Χ.Θ έως Ε.Ο 20 Κοζάνης Ιωαννίνων στις Χ.Θ : τεμ. και Ε. 4. Ανανέωση Οριζόντιας Σήμανσης: Η οριζόντια σήμανση θα αφορά τη διαγράμμιση τόσο των οριογραμμών (περιοχές επεμβάσεων και κατά περίπτωση στο λοιπό δίκτυο) με πάχος γραμμής 20εκ. όσο και της διαγράμμισης του άξονα της οδού όπου έκαστη των γραμμών θα είναι 10εκ. και θα απέχουν μεταξύ τους άλλα 10εκ. Πέρα των παραπάνω η διαγράμμιση θα αφορά και τη σήμανση των κόμβων, επιφανειών αποκλεισμού, βέλη κ.τ.λ. Τα κριτήρια για την επιλογή του τύπου της διαγράμμισης θα είναι το χρώμα, η λαμπρότητά της, η οπισθανάκλαση, η αντίσταση σε ολίσθηση και η διάρκεια ζωής της. Οι οριογραμμές θα διαγραμμισθούν με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας. Το χρώμα των διαγραμμίσεων θα είναι λευκό. Σημειώνεται ότι η διαγράμμιση αφορά ανανέωση της υφιστάμενης. Αλλαγή στον σχεδιασμό της διαγράμμισης δύναται να γίνει μόνο με εντολή της Υπηρεσίας και γενικά οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και τα συμβατικά τεύχη. Για λόγους προμέτρησης των εργασιών η διαγράμμιση του άξονα θεωρείται συνεχής γραμμή. Η παραπάνω παραδοχή έγινε, έτσι ώστε, να συμπεριλαμβάνεται ανηγμένα και η διαγράμμιση των κόμβων, τυχόν βέλη οριζόντιας σήμανσης, ειδική διαγράμμιση με τα χέρια κ.τ.λ. ιαγράμμιση θα γίνει στα κάτωθι τμήματα 1. Ε.Ο Κοζάνης Ιωαννίνων από Χ.Θ : έως Χ.Θ : ιαγράμμιση άξονα και οριογραμμών. 2. Κορομηλιά - ιαστ/ση Κρυσταλλοπηγής από Χ.Θ : έως Χ.Θ : ιαγράμμιση άξονα και οριογραμμών. 3. Στα σημεία παρεμβάσεων επί του οδοστρώματος σα σημεία του πίνακα παρεμβάσεων 67,68,69 και 70 ιαγράμμιση άξονα και οριογραμμών. 4. Ε.Ο Νεάπολη - Είσοδος Καστοριάς Ιωαννίνων από Χ.Θ : έως Χ.Θ : ιαγράμμιση άξονα και οριογραμμών. Σε περίπτωση επεμβάσεων σε κόμβους:. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 15

17 Ο Ανάδοχος οφείλει να αποτυπώσει και να εξαρτήσει πλήρως την υφιστάμενη διαγράμμιση του κόμβου, έτσι ώστε μετά την κατασκευή της αντιολισθηρής στρώσης να προβεί άμεσα και στη διαγράμμισή του. Σε περίπτωση που για κάποια τμήματα υπάρχει εργολαβία σε εξέλιξη (έργο που δεν έχει παραληφθεί οριστικά) και η διαγράμμιση είναι στη συμβατική υποχρέωση του υφιστάμενου Αναδόχου τότε δεν θα ανανεώνεται η διαγράμμιση με το παρόν έργο. Εάν μέχρι την έναρξη του έργου τα παραπάνω τμήματα έχουν παραδοθεί οριστικά και αφού παρέλθει ο χρόνος εγγύησης του έργου ή και της συγκεκριμένης εργασίας (οριζόντια σήμανση) και η Υπηρεσία κρίνει ότι απαιτείται ανανέωση και βελτίωση της διαγράμμισής τους δύναται να συμπεριληφθούν στην ανανέωση της διαγράμμισης, σύμφωνα με τα παραπάνω,εφαρμόζοντας τις κείμενες συμβατικές διατάξεις. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΑΠΛ. /ΝΤΗΣ Τ.Σ.Ε/.Τ.Ε(Ε ΡΑ).Τ.Ε.(Ε ΡΑ) Κοζάνη Κοζάνη Κοζάνη κ.α.α κ.α.α ΝΙΚΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΪΜΤΣΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ με β ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Β β ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Β β. Π..Μ-.Τ.Ε(Έ ΡΑ) Σελίδα 16

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε ΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

19 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε ΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ημοπράτησης που ορίζονται στη ιακήρυξη. 1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη ημοπράτησης. Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

20 2 1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες

21 3 αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) (β) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ημόσιο Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.

22 4 1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως δοκιμαστικών τμημάτων που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο. Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ Ι8 (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιµολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί η προµήθεια, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ ΣΟΥΛΙ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΘΕΣΗ ΦΙΛΙΑΝΤΡΑ)" ΠΡΟΫΠ.: ,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ ΣΟΥΛΙ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΘΕΣΗ ΦΙΛΙΑΝΤΡΑ) ΠΡΟΫΠ.: ,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου. το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας

Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου. το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας Παναγιώτης Γ. Παναγάκης Πολιτικός Μηχανικός M.sc. Προϊστάμενος ΤΕΕ Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λακωνίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάληψης ή συγκολλητικής Προϋπολογισμός: 200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγνατία Οδός: Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής (15.20)» 4.858.500,00 Ευρώ. εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγνατία Οδός: Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής (15.20)» 4.858.500,00 Ευρώ. εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία Οδός: Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής (15.20)» 4.858.500,00 Ευρώ εκέµβριος 2012 K:\A1520\Cons\Tefxi\MAPS.doc 1520/5178 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Εγνατία Οδός: Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1300b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1300b/4958 EΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιμές του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΣΣΑΝ ΡΕΙΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Επείγουσες εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Λύκειο Τιθορέας" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τ.Υ.Δ.Λ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.000,00Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ. ΦΑΣΗ Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ. ΔΕΛΤΑ Αρ. Μελ. 13/2016 A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργασία : Επίστρωση πετρελαικού ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Φρουρίου Προϋπολογισμός : 10.000,00 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2012 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤ/ΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ.

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. 4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4950 Σελ. 1 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τιµολόγιο Συµφωνίας Πλαίσιο για την "Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) 300.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 36/16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.589,20 (με Φ.Π.Α. 24%) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800e/5187 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 1 Αριθμός Μελέτης :12.1/26-5-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 55/2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 55/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 55/202 ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΒΕΡΓΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.50,00 (Σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 7/20 και /20 της Γ.Γ.Δ.Ε) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. Αριθμός Μελέτης : Δ36/2016 ΒΙΛΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. Αριθμός Μελέτης : Δ36/2016 ΒΙΛΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δήμος : ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. Αριθμός Μελέτης : Δ36/2016 ΒΙΛΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ... 2 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 4. ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ... 4 5.1. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ... 4 5.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ... 5 5.3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ- ΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου 1 2 3 4 Κεφάλαιο 1ο Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 23.330.000 Ευρώ. Ιούλιος 2012. K:\A5841\cons\tefhi\MAPS.doc 5841/5185

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 23.330.000 Ευρώ. Ιούλιος 2012. K:\A5841\cons\tefhi\MAPS.doc 5841/5185 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση - διαπλάτυνση τµήµατος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 4+200 (58.4.1)» 23.330.000 Ευρώ Ιούλιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός - Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404529 - 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ικτίνου 5 54622. Συγγρού 31 54630. Εθνικής Αµύνης 8. 54621 Κ.Ντήλ 24 54623. Χριστοπούλου 6. 5462 Ελευθερών 14 40 Εκκλησιές 54636

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ικτίνου 5 54622. Συγγρού 31 54630. Εθνικής Αµύνης 8. 54621 Κ.Ντήλ 24 54623. Χριστοπούλου 6. 5462 Ελευθερών 14 40 Εκκλησιές 54636 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελέτης: 02 / 04-03-2013 ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΡΓΟ: Ασφαλτικοί τάπητες σε αυλές σχολείων και γήπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Γενικά αντικείµενο και στόχος της παρούσας µελέτης είναι:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Γενικά αντικείµενο και στόχος της παρούσας µελέτης είναι: 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη µελέτη Κυκλοφοριακή µελέτη του έργου κατασκευής ισόπεδου κόµβου.ε.υ.α.λ. σύµφωνα µε την 1149/11-03-2013 υπογραφείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ) Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4980/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4980/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1800b/4961 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 84709 / ΤΥ 645 (15.7.011) εισηγητικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ. Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 198.396,00

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα