ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Ιουλίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Ιουλίου 2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIKONOMIAΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. : 39459/1524 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E mail : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε : ΠΑΠΑΓΟΥ : Αργ. Καραχάλιου-Αγγ Μοσχοπούλου : : : ΠΡΟΣ : Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ : Εγκύκλιος εφαρμογής Υπ. Απόφασης για τους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης. ΣΧΕΤ: ΥΑ 3763/111 /15 (ΦΕΚ Β 1163/ ) Οδηγίες Εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 3763/111 /15 Για την εφαρμογή της σχετικής απόφασης επισημαίνονται τα παρακάτω: α. Υπόδειγμα της αίτησης που προβλέπεται από το άρθρο 5 και άρθρο 6 της σχετικής βρίσκεται στο Παράρτημα Α της παρούσης. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα παραπάνω άρθρα κατατίθενται διαχωρισμένα σε υποφακέλλους σύμφωνα με την προβλεπόμενη αρίθμηση. β. Τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος (όπως φωτογραφίες, σχέδια, αποτυπώματα πιστοποιητικά κλπ) καθώς και το τεχνικό υπόμνημα μαζί με την μελέτη του οχήματος θα κατατίθενται και με ηλεκτρονικό αρχείο, σε οπτικό μέσο (CD-DVD), με την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που το όχημα θα ταξινομηθεί από τις Υπ Μεταφορών θα συμπληρώνεται η άδεια κυκλοφορίας που βρίσκεται στο Παρ Β μαζί με τις επεξηγήσεις των κωδικών. Σε περίπτωση που το όχημα θα ταξινομηθεί από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων θα συμπληρώνεται το υπόδειγμα της άδειας κυκλοφορίας που βρίσκεται στην Υ.Α. υπ αρ. 3763/111/2015 όπως ισχύει. γ. Ηλεκτρονικό αρχείο. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον ενδιαφερόμενο υποβάλλεται στην εγκριτική αρχή ηλεκτρονικό αρχείο excel με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως προβλέπεται από την υπ αρ. 3763/111/2015 ΥΑ όπως ισχύει. Το ηλεκτρονικό αρχείο μπορεί να ανακτηθεί από την κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: Το αρχείο εμπεριέχει επεξηγηματικά σχόλια, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο από την υπηρεσία. δ. Υπόδειγμα της αίτησης ένταξης στο Μητρώο Μηχανικών, που προβλέπεται από το άρθρο 7 της σχετικής, βρίσκεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης. Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο και η εν λόγω αίτηση κατατίθενται σε ενιαίο φάκελο. Η ανάρτηση των στοιχείων του Μητρώου Μηχανικών θα γίνεται σε τακτά διαστήματα στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

2 ε. Υπόδειγμα της εντολής ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 5 και άρθρο 6, παρατίθεται στο Παράρτημα Δ της παρούσης, αφορά όλες τις κατηγορίες οχημάτων και κατατίθεται στον φάκελο των δικαιολογητικών καθώς και στο ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου β της παρούσης. Ο μηχανικός αναλύει τους κατά την κρίση του προτεινόμενους ελέγχους καθώς και όπου απαιτείται προτείνει και τις διάφορες φάσεις ελέγχου, που κατά την κρίση του πρέπει να διενεργηθούν από την υπηρεσία ελέγχου σε συμφωνία βέβαια με τα προβλεπόμενα του άρθρου 5 και 6 της σχετικής κατά περίπτωση. Οι έλεγχοι αυτοί θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα σημεία του υποδείγματος του Παραρτήματος Δ της παρούσης και ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Τα τέλη έκδοσης (παράβολα) εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων (Μ, Ν, Ο) ορίζονται στην Υ.Α. Φ23/51193/5992/07 (ΦΕΚ Β 786). Επισημαίνεται ότι τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 της υπ αρ. 3763/111/2015 ισχύουν και για τις περιπτώσεις μεταβιβαζόμενων οχημάτων. Ακριβές Αντίγραφο Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α. Μοσχοπούλου Θ. Ευγενίδης

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες προς ενέργεια 1. Περιφέρειες της χώρας α. Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών β. Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Αποδέκτες προς κοινοποίηση 1. Υπουργείο Oικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού α. Πολιτικό Γραφείο Αναπλ.Υπουργού β. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Μεταφορών γ. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Δημοσίων Έργων δ. Γεν Δ/ντη Οδικής Ασφάλειας ε. Δ15 - Δ/νση Μητρώου Ιπποκράτους Αθήνα στ. ΣΕΕΥΜΕ 2. ΣΕΑΑ Κηφισίας Χαλάνδρι 3. ΣΕΕΑ Ελ. Βενιζέλου Καλλιθέα 4. ΕΟΒΕΑΜΜ Κρατύλου Αθήνα 5. ΟΒΕΑΜ Βορ. Ελλάδος Μοναστηρίου Θεσσαλονίκη 6. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Δ/νση Τροχαίας Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ , Αθήνα

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Υπόδειγμα αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 5 και άρθρο 6. Α Ι Τ Η Σ Η Θέμα : Χορήγηση Έγκρισης τύπου πρωτοταξινομούμενων μεταχειρισμένων ΕΕ και Μεταβιβαζόμενων και μετατρεπόμενων οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Επώνυμο / Επωνυμία : Όνομα : Διεύθυνση (Πλήρης) : Τηλέφωνο : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ: Επώνυμο / Επωνυμία : Όνομα : Διεύθυνση (Πλήρης) : Τηλέφωνο : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: Επώνυμο / Επωνυμία : Όνομα : Διεύθυνση (Πλήρης) : Τηλέφωνο : Aρ. Μητρώου ΔΤΟ : ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: (Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω) (Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω) Πρωτοταξινομούμενο από χώρα ΕΕ Μ1 Ν1 Ο1 Μεταβιβαζόμενο Μ2 Ν2 Ο2 Μετατρεπόμενο Μ3 Ν3 Ο3 Άλλο Ο4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Τύπος (π.χ. Φορτηγό Εκχιονιστικό) : Εμπορική Ονομασία : Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου : Εργοστασιακός Τύπος : Αριθμός Πλαισίου : Παρατηρήσεις : : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ : Υπηρεσία διεξαγωγής ελέγχου: FAX :

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ : Δ/νση Ταξινόμησης : (Δ/νση Μετ/ρών Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων) (Διαγράφεται ότι δεν ισχύει) ΥΠΗΡΕΣΊΑ Ταξινόμησης : FAX : Βεβαιώνω για την ακρίβεια των στοιχείων και των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων. Ο ΑΙΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αδεία κυκλοφορίας (Από χώρα ΕΕ) 2. Αποδεικτικά εισαγωγής 3. Τεχνικό υπόμνημα οχήματος 4. Τεχνική μελέτη 5. Αποτυπώματα (αριθμ. πλαισίου οχήματος & Ειδικού εξοπλισμού ) 6. Υπεύθυνη δήλωση (Μηχανικού) 7. Ζυγολόγια 8. Αποδεικτικό στοιχείο (Παράβολο έγκρισης)

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Δείγμα άδειας κυκλοφορίας οχήματος που θα ταξινομηθεί από τις Δ/νσεις του Υπ Μεταφορών και επεξηγήσεις κωδικών. 1. Έντυπο για συμπλήρωση στοιχείων άδειας κυκλοφορίας (B) (4) (H) (D.1) (5) (D.3) (6) (D.2) Τύπος : (F.1) Παραλλαγή: (F.2) Έκδοση: (F.3) (E) (G) (J) (7) (8) (K) (L) (P.1) (10) (P.2) (P.4) (P.3) (9) (P.5) (T) (M) 1-2: 2-3: 3-4: (W) 4-5: (Q) (R) (11) (O.1) (O.2) (S.1) (S.2) (U.1) (U.3) (U.2) (V.7) (V.9) (V.6) (12) (13) ΑΝΟΙΚΤΟ / ΚΛΕΙΣΤΟ (14) (15) (16) (17) 1ος άξ. (18) 2ος άξ. (19) 3ος άξ. (20) 4ος άξ. (21) άξ. (22) (23) (24) (25) ΜxΠxΥ: (26) (27) Μετατρόχιο 1ος άξ. Μετατρόχιο 2ος άξ. Μετατρόχιο 3ος άξ. 2. Επεξήγηση στοιχείων του ανωτέρω εντύπου: 1999/37 Παρ.VIII Tµ. 3 D Μάρκα D Τύπος - Παραλλαγή (εφόσον υπάρχει) - Έκδοση (εφόσον υπάρχει) D Εµπορική(-ές) ονοµασία(-ες) E 0.10 Αριθµός αναγνώρισης οχήµατος F Μάζα: F Τεχνικά επιτρεπτή µμέγιστη µάζα F Μέγιστη επιτρεπόµενη µάζα εµφόρτου του οχήµατος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας στο κράτος µέλος ταξινόμησης F Μέγιστη επιτρεπόμενη µάζα εµφόρτου του συνδυασμού

7 σε ετοιμότητα κυκλοφορίας στο κράτος µέλος ταξινόμησης G 13 Μάζα του οχήµατος σε κυκλοφορία µε το αµάξωµα και µε το σύστηµα ζεύξης στην περίπτωση ρυµουλκού οχήµατος, κατηγορίας πλην της Μ1 J 0.4 Κατηγορία του οχήµατος L 1 Αριθµός αξόνων M 4, 4.1 Μεταξόνιο (mm) O Μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυµουλκούµενη µάζα: O.1 18 (1) Με συστήµατα πέδησης (σε Kg) O Χωρίς συστήµατα πέδησης (σε Kg) P Κινητήρας: P.1 25 Κυλινδρισµός (σε cm 3 ) P.2 27 Μέγιστη ωφέλιµη ισχύς (σε KW) P.3 23, 26 Τύπος καυσίµου ή πηγή ενέργειας P.4 27 Ονοµαστική ταχύτητα της P.2 P.5 21 Αριθµός αναγνώρισης του κινητήρα S Αριθµός θέσεων: S.1 42 Αριθµός θέσεων για καθισμένους, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού S.2 43 Αριθµός θέσεων για όρθιους (ενδεχομένως) U Στάθµη θορύβου U.1 46 Εν στάση (σε >db(a)) U.2 46 Ταχύτητα του κινητήρα της U.1 (σε min-1) U.3 46 Εν κινήσει (σε >db(a)) V Καυσαέρια: V ιορθωµένος συντελεστής απορρόφησης προκειμένου για ντίζελ (σε m -1 ) V CO2 (σε g/km) συνδυασµένος κύκλος V.9 48 Ένδειξη περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης ΕΚ: αναγραφή της έκδοσης της εφαρμοστέας δυνάµει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ W 26.2 Χωρητικότητα δεξαμενής(-ών) 12 Οδηγία πέδησης Οπίσθιος πρόβολος (σε mm) (3) 15 38, 39 Τύπος αµάξης 16 1 Τροχοί (αριθµός) Ελαστικά ΦΟΠ/ΦΠΡ ιαστάσεις αµάξης Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (σε mm) 4.2. Μετατρόχιο 1ου άξονα (2) 4.2. Μετατρόχιο 2ου άξονα (2) - Μάζα σε τάξη πορείας του βασικού οχήματος (λαµβάνεται από το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης του βασικού οχήµατος) (4) (1) Ανάλογα µε την κατηγορία του οχήµατος, χρησιμοποιείται µία από τις τιµές 18.1, 18.2, (2) Συμπληρώνεται µόνο για τα οχήματα κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2. (3) εν συμπληρώνεται για οχήματα κατηγοριών Μ1 (4) Συμπληρώνεται µόνο για τα ολοκληρωμένα οχήματα κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2.

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Υπόδειγμα αίτησης ένταξης στο Μητρώο Μηχανικών Α Ι Τ Η Σ Η Θέμα : Ένταξη στο Μητρώο Μηχανικών ΔΤΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Επώνυμο : Όνομα : Διεύθυνση (Πλήρης) : Τηλέφωνο : Βεβαιώνω για την ακρίβεια των στοιχείων και των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων. Ο ΑΙΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση ενδιαφερομένου προς την ΔΤΟ 2. Δίπλωμα μηχανολόγου μηχανικού πανεπιστημιακού τομέα, ή πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού τεχνολογικού τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα νόμιμα επικυρωμένο 3. Δείγμα υπογραφής και σφραγίδας. 4. Βεβαίωση γνησίου της υπογραφής 5. Βεβαίωση του ΤΕΕ ή ΕΕΤΕΜ ως προς την εγγραφή και ισχύ της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος του ενδιαφερομένου. Αριθμός Μητρώου ΔΤΟ: Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Δείγμα Εντολής έλεγχου ταξινόμησης για τα μεταβιβαζόμενα κυκλοφορούντα, μετατρεπόμενα και τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα από Ε.Ε. προς κυκλοφορία για όλες τις κατηγορίες οχημάτων Προτεινόμενοι ειδικοί έλεγχοι ταξινόμησης μεταβίβασης- μετατροπής βασικού οχήματος και ειδικού εξοπλισμού που φέρουν 1 Έλεγχος γεωμετρικών διαστάσεων / μεγεθών οχήματος, Με βάση τα σχέδια της μελέτης από την Aρμόδια Υπηρεσία, ελέγχεται το μεταξόνιο, ο εμπρόσθιος πρόβολος, ο οπίσθιος πρόβολος,το ύψος το πλάτος και το βάρος του οχήματος προσκομίζοντας τα ζυγολόγια του. ΝΑΙ ΟΧΙ 1.α 2 2.α Έλεγχος γεωμετρικών διαστάσεων μηχανήματος και εξοπλισμού Έλεγχος σημείων αναγνώρισης και πινακιδίων κατασκευαστή / διασκευαστή Έλεγχος σημείων αναγνώρισης και πινακιδίων κατασκευαστή μηχανήματος και εξοπλισμού. 3. Έλεγχος στοιχείων σύνδεσης παλαιού αμαξώματος με νέο και του πρόσθετου εξοπλισμού του Με βάση την έγκριση και τα σχέδια της μελέτης, από την Aρμόδια Υπηρεσία ελέγχεται : Οι βασικές διαστάσεις του μηχανήματος και του εξοπλισμού ΜΠΥ. Σε περιπτώσεις συνδυασμών η συνδέσεων εξαρτημάτων μηχανημάτων, εμπρός η πίσω του βασικού οχήματος τις διαστάσεις τους ΜΠΥ. Για Ανυψωτικά μηχανήματα, το μέγιστο ύψος ανύψωσης. Σε περιπτώσεις βυτίων η εξοπλισμού με υγρά διαστάσεις δοχείων χωρητικότητα σε λίτρα. Ελέγχονται Η ύπαρξη του αρχικού αριθμού πλαισίου Η τοποθέτηση πινακιδίων αναγνώρισης του φορέα (σε περιπτώσεις μετατροπής) Ελέγχονται Η ύπαρξη του αριθμού πλαισίου Η τοποθέτηση πινακιδίων αναγνώρισης του φορέα (σε περιπτώσεις μετατροπής) Να ελέγχεται η συμφωνία του τρόπου σύνδεσης παλαιού αμαξώματος με νέο, ( κοχλιοσύνδέσεις εξασφάλιση μόνιμης σύνδεσης με περικόχλια ασφαλείας,διάμετροι κοχλιών ποιότητα κοχλιών, διατομές υλικών που χρησιμοποιήθηκαν σαν ενισχυτικά κλπ ).

10 4. Έλεγχος συγκολλήσεων διαφόρων τμημάτων Θα πρέπει να ελεγχθούν τα σημεία των συγκολλήσεων ότι έχουν γίνει με τον τρόπο που αναφέρονται στα σχέδια της Τεχνικής μελέτης 5. 5.α Έλεγχος εξωτερικών ενδείξεων οχήματος και του πρόσθετου εξοπλισμού του Ηχητικές η φωτεινές προειδοποιήσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις Το όχημα πρέπει να φέρει εξωτερικά όλες τις σημάνσεις φώτα θέσης- όγκου φάροι που προβλέπονται από τον ΚΟΚ. Αντίστοιχα σημάνσεις ανά περίπτωση θα πρέπει να φέρει και ο πρόσθετος εξοπλισμός ειδικά αυτός που έχει βραχίονες η κινητά η ανυψούμενα μέρη, ως αυτά θα απεικονίζονται στα τεχνικά σχέδια της Τεχνικής μελέτης. Ο πρόσθετος εξοπλισμός πρέπει να φέρει εξωτερικά όλες τις σημάνσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και να απεικονίζονται στα σχέδια της τεχνικής μελέτης. Όπου προβλέπεται και απαιτείται από την τεχνική μελέτη. 6 6.α Έλεγχος εσωτερικών και εξωτερικών χειριστηρίων. Κατ. Μ,ΝΟ Έλεγχος χειριστηρίων εξοπλισμού. Όλοι οι μηχανισμοί και τα χειριστήρια ελέγχου ( διακόπτες,χειριστήρια φλας χειριστήρια φώτων, κλπ ) πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να είναι σταθερά τοποθετημένα και να εκτελούν με ακρίβεια την εργασία που έχουν σχεδιασθεί να επιτελούν. Όλοι οι μηχανισμοί και τα χειριστήρια ελέγχου πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να είναι σταθερά τοποθετημένα. 7. Υαλοπίνακες. Για τα εξωτερικά χειριστήρια να πληρούνται οι προϋποθέσεις στεγανότητας τους έναντι ηλεκτροπληξίας. Ελέγχονται να είναι σε άριστη κατάσταση όλα τα πλαστικά μέρη των χειριστηρίων. Πρέπει να φέρουν την απαιτούμενη σήμανση,e όπως αυτή αναφέρεται στους αντίστοιχους πίνακες

11 8. Ελαστικά 9. Φανοί για τις κατηγορίες Να είναι των διαστάσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην τεχνική μελέτη και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση Έλεγχος των σημάνσεων σύμφωνα με την οδηγία περιλαμβανόμενης και της δείκτη φορτίου. Έλεγχος ύπαρξης και καλής κατάστασης,λειτουργίας και στερέωσης για όλες τις κατηγορίες. Να φέρουν την ένδειξη e. 9.α Πρόσθετος φωτισμός φάροι- Αντανακλαστικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις Όπου προβλέπεται και απαιτείται από την τεχνική μελέτη. 10. Καθρέπτες Συσκευές έμμεσης όρασης και εγκατάσταση τους Κατ. Μ,Ν Να ελέγχεται η ύπαρξη και η καλή στερέωση και κατάστασή τους. Να φέρουν την ένδειξη e. 11. Ζώνη η ζώνες ασφαλείας για τις κατηγορίες Μ,Ν. Να επιβεβαιώνεται η θέση άρθρωσή τους βάση των σχεδίων και να φέρουν την απαιτούμενη σήμανση e 11.α 12 Έδραση καθισμάτων για τις κατηγορίες Μ,Ν. Έλεγχος πλαισίου και βάσεων έδρασης μηχανήματος η μηχανισμού για τις κατηγορίες Μ,Ν,Ο. Να επιβεβαιώνεται ο τρόπος που αναφέρεται στα σχέδια Οπτικός έλεγχος του πλαισίου και του αμαξώματος για στρεβλώσεις ρωγμές - κοπές η οξειδώσεις. Ομοίως ελέγχεται η ορθή τοποθέτηση κατάσταση βάσεων έδρασης μηχανήματος η μηχανισμού σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται στα σχέδια της τεχνικής μελέτης. 12.α Έλεγχος σημείων ασφάλισης στερέωσης κινητών μερών το εξοπλισμού, αιχμηρών αντικειμένων η δοχείων με υγρά η εξαρτήματα που μεταφέρονται επί του βασικού οχήματος. Όλα τα αρθρωτά η κινητά μέρη του μηχανήματος η του εξοπλισμού να είναι ασφαλισμένα στην θέση ασφάλισης τους. Τα αιχμηρά εξέχοντα τμήματα κινητών η σταθερών εξαρτημάτων να έχουν τα προβλεπόμενα από την τεχνική μελέτη, μέσα προστασίας εξασφαλίζοντας την σταθερή ασφάλιση τους, στην θέση ασφάλισης (επί του βασικού οχήματος) και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση

12 13 Έλεγχος των σημείων στήριξης των συστημάτων ανάρτησης & διεύθυνσης και για τα σημεία σύνδεσης με τα ρυμουλκούμενα για τις κατηγορίες Μ,Ν,Ο. Οπτικός έλεγχος των σημείων στήριξης των συστημάτων ανάρτησης & διεύθυνσης για την καλή κατάσταση χωρίς εξωτερικές φθορές η τζόγους. Για τα σημεία σύνδεσης των επικαθήμενων η των συρόμενων συνδέσεων στο έλκον όχημα και στο ρυμουλκούμενο. Ελέγχεται οπτικά η καλή κατάσταση όλων των σημείων συνεργασίας των σταθερών η και αρθρωτών μηχανισμών τους σε όλη την κινηματική τους αλυσίδα. 14 Πλευρικές μπάρες προστασίας έναντι ενσφήνωσης 15 Περιοριστές ταχύτητας και ταχογράφους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία ανάλογα με τις κατηγορίες Μ,Ν,Ο. 16 Οξειδώσεις για τις κατηγορίες Μ,Ν,Ο. 17 Έλεγχος πιστοποιητικών (ανύψωτικου μηχανισμού, οδ 2006/42 κλπ) 18 Άλλοι ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (ανάλογα με το όχημα) Εάν είναι τοποθετημένες πλευρικές μπάρες ασφαλείας τότε θα είναι σύμφωνα με την οδηγία η τον κανονισμό που ισχύει κατά τον χρόνο ελέγχου του οχήματος ή από την ΕΤ του βασικού οχήματος Για όλες τις κατηγορίες έλεγχος εγκατάστασης για την παρουσία σήμανσης της έγκρισης του εξαρτήματος οργάνου και την ρύθμιση ταχύτητας που πρέπει να αναγράφεται σε πινακίδα που βρίσκεται σε εμφανή θέση στο θάλαμο του οδηγού. Βεβαίωση από τεχνίτη οργάνων για τον περιοριστή ταχύτητας και τον ταχογράφο ως ορίζεται από την νομοθεσία Στο όχημα δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία οξείδωση Πρακτική δοκιμή με ανύψωση ως ορίζεται από τα όρια ευστάθειας της τεχνικής μελέτης Οπτικός έλεγχος για σημεία πιθανώς επικίνδυνα κατά τον χειρισμό. Προτείνονται από τον μηχανικό ή την Υπηρεσία Ελέγχου και εγκρίνονται από την Αρμόδια Υπηρεσία. για την έκδοση της έγκρισης ταξινόμησης («έγκρισης τύπου») Ο μηχανικός στην μελέτη του θα αναφέρει αναλυτικά τα μεγέθη εκείνα που ελέγχονται καθώς και τις επιτρεπόμενες ανοχές (από-έως) ή στα μη αριθμητικά μεγέθη ακριβή περιγραφή ή αναφορά στο δικαιολογητικό. Ο πίνακας διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος ή το είδος της μετατροπής.

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 26201/931 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /07/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣEΙΣ ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΗΜΑΤΩΝ & 17557/1786 ΤΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251 Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 8-10 ΘΕΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 8-10 ΘΕΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών Ημερομηνία: 22/6/2012 Μ. Γερουλάνου 117 Αρ. Πρωτ. 285 16452, Αργυρούπολη Πληροφορίες: Ελένη Ροδίτη Τηλέφωνο: 210-9622290 e-mail: ssa@otenet.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την :

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την : ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: 2313 314416

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1994L0020 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου.

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου. «Προμήθεια ενός (1) μικρού Λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ, 5 Θ + 4 Αμαξιδίων + 1 συνοδηγού + οδηγού, με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, για τον σύλλογο Η ΑΜΥΜΩΝΗ» Αρ. Μελ.: 4 / 2013 Α/Α Α.1.α Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Μουρούζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 62 / 2013 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 160.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φιλ.Λίτσα 29 κ Αγ.Γεωργίου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Πληρ.: Γ.Ανδρεδάκης Τηλ.: 213 2023961 Fax: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα