Π ΙΝ Α ΚΑΣ 1. Υποχρεωτική. Υπό Π ροϋποθέσεις (20) από 1/11/2014. Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 58 R58.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ΙΝ Α ΚΑΣ 1. Υποχρεωτική. Υπό Π ροϋποθέσεις (20) από 1/11/2014. Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 58 R58.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X"

Transcript

1 31/10/2014 Μ Ι M2 M3 Ν1 Ν2 Ν3 οι Δεξαμενές καυσίμων/διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης 2000/8 / 2006/20 (16) 3Α Πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς (δεξαμενές υγρών καυσίμων) Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 34 R34.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 3Β Οπίσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφήνω σης και η εγκατάστασή τους οπίσθια προστασία έναντι ενσφήνωσης Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 58 R58.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 4 Θέση οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας 70/222 Χώρος τοποθέτησης και στερέω σης της οπίσθιας πινακίδας 4Α κυκλοφορίας Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 5 Προσπάθεια επί του οργάνου χειρισμού 99/7 (17) 5Α Σύστημα διεύθυνσης Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 79 R79.01 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 6 Μάνδαλα και γιγγλυμοί θυρών 70/387 6Α Πρόσβαση στο όχημα και ευχέρεια ελιγμών Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 130/ /2012 (21) ΝΑΙ X X X X X X 6Β Κλειδαριές θυρών και εξαρτήματα συγκράτησης θυρών Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 11 R11.03 (21) ΝΑΙ X X 7 Ακουστική προειδοποίηση 70/388 7Α Συσκευές ακουστικής προειδοποίησης και σήματα Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 28 R28.00 ΝΑΙ X X X X X X 8 Συσκευές έμμεσης όρασης 2003/97 X X X X X X 8Α Συσκευές έμμεσης όρασης και εγκατάστασή τους Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 46 R46.02 ΝΑΙ X X X X X X 9 Σύστημα πέδησης 9Α Σύστημα πέδησης οχημάτων και ρυμουλκούμενων ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΌΧΙ X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) 9Β Συστήματα πέδησης επιβατικών αυτοκινήτων ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΌΧΙ X (4) X (4) 10 Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) 2005/49 10Α Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 10 R10.03 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 12 Στοιχεία εσωτερικής διαρρύθμισης 2000/4 12Α Στοιχεία εσωτερικής διαρρύθμισης Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 21 R21.01 ΝΑΙ X 13 Αντικλεπτικά και διατάξεις ακινητοποίησης 95/56 13Α Προστασία μηχανοκίνητων οχημάτων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 18 R18.03 ΝΑΙ X (4Α) X (4Α) X (4Α) X (4Α) 13Β Προστασία μηχανοκίνητων οχημάτων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 116 R ΝΑΙ X X 14 Προστατευτική διάταξη συστήματος διεύθυνσης 91/662 14Α Προστασία του οδηγού από την κρούση έναντι του μηχανισμού ΝΑΙ (εκτός από Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 12 R12.03 διεύθυνσης σε περίπτωση σύγκρουσης ηλεκτροκίνητα) 15 Αντοχή καθισμάτων X X (7) 15Α Καθίσματα, αγκυρώσεις τους και υποστηρίγματα κεφαλής Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 17 R17.08 (19) ΌΧΙ X X (4Β) X (4Β) X X X 15Β Καθίσματα μεγάλων επιβατικών οχημάτων Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 80 R80.01 ΌΧΙ X X 16 Εξωτερικές προεξοχές 79/488 16Α Εξωτερικές προεξοχές Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 26 R26.03 ΝΑΙ (εκτός από κεραίες πτερύγια) X 17 Ταχύμετρο και οπισθοπορεία 75/443 17Α Πρόσβαση στο όχημα και ευχέρεια ελιγμών Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 130/ /2012 (21) ΝΑΙ X X X X X X 17Β Εξοπλισμός ταχυμέτρου, περιλαμβανομένης και της εγκατάστασής του Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 39 R39.00 (21) ΝΑΙ X X X X X X 18 Πινακίδες προβλεπόμενες από το νόμο 78/507 Προβλεπόμενη από το νόμο πινακίδα του κατασκευαστή και 18Α αναγνω ριστικός αριθμός οχήματος Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 19/ /2011 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 19 Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας 19Α Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας, συστήματα αγκυρώσεων ISOFIX και αγκυρώσεις άνω πρόσδεσης ISOFIX Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 14 R14.06 ΌΧΙ X X X X X X 20 Εγκατάσταση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης 2007/35 20Α Εγκατάσταση διατάξεων φωτισμού και φ ωτεινής σηματοδότησης στα ογήυατα Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 48 R48.04 (8) ΝΑΙ X X X X X X X X X X

2 31/10/2014 Μ Ι M2 M3 Ν1 Ν2 Ν3 οι Αντανακλαστήρες Διατάξεις αντανάκλασης για μηχανοκίνητα οχήματα και τα 21Α ρυμουλκούμενά τους Φανοί όγκου, εμπρόσθιοι (πλευρικοί), οπίσθιοι (πλευρικοί), πέδησης, 22 ένδειξης πλευράς, πορείας ημέρας Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 3 R3.02 X X X X X X X X X X 22Α Πρόσθιοι και οπίσθιοι φανοί θέσης, φανοί πέδησης και φανοί όγκου για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 7 R7.02 X X X X X X X X X X 22Β Φανοί πορείας ημέρας για μηχανοκίνητα οχήματα Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 87 R87.00 X X X X X X 22C Φανοί πλευρικής σήμανσης για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 91 R91.00 X X X X X X X X X X 23 Δείκτες κατεύθυνσης 23Α Δείκτες κατεύθυνσης για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 6 R6.01 X X X X X X X X X X 24 Φ ω τισμός οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας 24Α Φ ω τισμός οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 4 R4.00 X X X X X X X X X X 25 Προβολείς (συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων) ΑΡΚΕΙ Η 25Α Προβολείς σφραγισμένης δέσμης αλογόνων (ΣΔΑ) μηχανοκινήτων οχημάτων που εκπέμπουν ασύμμετρη δέσμη διασταύρωσης ή δέσμη πορείας ή και τις δύο Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 31 R31.00 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ A/A 20Α X X X X X X 25Β Λαμπτήρες πυράκτωσης για χρήση σε εγκεκριμένες μονάδες λαμπτήρων μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 37 R37.03 X X X X X X X X X X 25C Προβολείς μηχανοκίνητων οχημάτων εξοπλισμένοι με φωτεινές πηγές εκκένω σης αερίου Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 98 R98.00 X X X X X X 25D Φ ω τεινές πηγές εκκένω σης αερίου για χρήση σε εγκεκριμένες μονάδες λαμπτήρων εκκένω σης αερίου μηχανοκίνητων οχημάτων Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 99 R99.00 X X X X X X 25Ε Προβολείς μηχανοκίνητων οχημάτων που εκπέμπουν ασυμμετρική δέσμη διασταύρωσης ή δέσμη πορείας ή και τις δύο συγχρόνω ς και είναι εξοπλισμένοι με λαμπτήρες πυράκτωσης ή/και δομοστοιχεία LED Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 112 R X X X X X X 25F Προσαρμοζόμενα συστήματα εμπρόσθιου φωτισμού (ΣΕΦ) για μηχανοκίνητα οχήματα Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 123 R X X X X X X 26 Εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης 26Α Εμπρόσθιοι λαμπτήρες ομίχλης μηχανοκίνητων οχημάτων Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 19 R19.03 X X X X X X 27 Άγκιστρα ρυμούλκησης 77/389 27Α Σύστημα ρυμούλκησης Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1005/ /2010 ΝΑΙ X X X X X X 28 Οπίσθιοι φανοί ομίχλης Οπίσθιοι φανοί ομίχλης μηχανοκίνητων οχημάτων και των 28Α Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 38 R38.00 X X X X X X X X X X ρυμουλκουμένων τους ΑΡΚΕΙ Η 29 Φανοί οπισθοπορείας ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Φανοί οπισθοπορείας για οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά 29Α Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 23 R23.00 A/A 20Α X X X X X X X X X X τους 30 Φανοί στάθμευσης 30Α Φανοί στάθμευσης για μηχανοκίνητα οχήματα Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 77 R77.00 X X X X X X 31 Ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκράτησης 31Α Ζώνες ασφαλείας, συστήματα συγκράτησης, συστήματα συγκράτησης παιδιών και συστήματα συγκράτησης παιδιών Isofix Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 16 R16.04 ΌΧΙ X X X X X X 32 Οπτικό πεδίο προς τα εμπρός 90/630 32Α Πρόσθιο οπτικό πεδίο Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 125 R ΝΑΙ X 33 Αναγνώριση οργάνων χειρισμού, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών 33Α θέση και αναγνω ριστικές ενδείξεις χειροκίνητων χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 121 R ΌΧΙ X X X X X X

3 31/10/2014 Μ Ι M2 M3 Ν1 Ν2 Ν3 οι Αποπάγωση/αποθάμβωση 78/317 34Α Συστήματα αποπάγω σης/αποθάμβωσης ανεμοθώρακα Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 672/ /2010 ΝΑΙ X 35 Εκτοξευτήρας/υαλοκαθαριστήρας 78/318 (5) (5) (5) (5) (5) 35Α Συστήματα υαλοκαθαριστήρων και πλύσης ανεμοθώρακα Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1008/ /2010 ΝΑΙ X (6) (6) (6) (6) (6) 36 Συστήματα θέρμανσης 2001/ /78(LPG) 36Α Συστήματα θέρμανσης Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 122 R ΝΑΙ X X X X X X X X X X 37 Προστατευτικά τροχών 78/549 37Α Προστατευτικά τροχών Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1009/ /2010 ΝΑΙ X 38 Υποστηρίγματα κεφαλής 38Α Υποστηρίγματα κεφαλής (προσκέφαλα) ενσωματωμένα ή μη ενσωματωμένα στα καθίσματα οχημάτων Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 25 R25.04 (18) ΌΧΙ X X X X X X 42 Πλευρική προστασία 89/297 42Α Πλευρική προστασία των οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 73 R73.00 ΝΑΙ X X X X 43 Συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού 91/226 43Α Συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 109/2011 ΝΑΙ X X X X 44 Μάζες και διαστάσεις (αυτοκίνητα) 92/21 44Α Μάζες και διαστάσεις Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1230/ /2012 ΝΑΙ X 45 Υαλοπίνακες ασφαλείας 92/22 45Α Υλικά υαλοπινάκων ασφαλείας και εγκατάστασή τους σε οχήματα Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 43 R43.00 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 46 Ελαστικά Οδηγία 92/23/ΕΟΚ καταργεϊται 1/11/ /43 X X X X X X X X X X 46Α Εγκατάσταση ελαστικών Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 458/2011 X X X X X X X X X X 46Β 46C 46D Πνευστά ελαστικά για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους (κατηγορία C1) Πνευστά ελαστικά για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους (κατηγορίες C2 και C3) Εκπομπές ήχου κύλισης, πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και αντίσταση κύλησης ελαστικών (Κατηγορίες C l, C2 και C3) Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 30 R30.02 X X (22) X X Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 54 R54.00 ΑΡΚΕΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α/Α 46 ή 46Α X X X (22) X X X X Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 117 R X X X X X X X X X X 46Ε Εφεδρική μονάδα προσωρινής χρήσης, ελαστικά/σύστημα τύπου run- flat και σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 64 RP64.02 ή Ρ64.02 ΌΧΙ X (9Α) 47 Συσκευές περιορισμού της ταχύτητας 2004/11 47Α Περιορισμός ταχύτητας οχημάτων Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 89 R89.01 ΝΑΙ X X X X 48 Μάζες και διαστάσεις (εκτός των οχημάτων του σημείου 44) 97/27 48Α Μάζες και διαστάσεις Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1230/ /2012 ΝΑΙ X X X X X X X X X 49 Εξωτερικές προεξοχές θαλάμων οδήγησης 92/114 49Α Εμπορικά οχήματα όσον αφορά τις εξωτερικές προεξοχές τους προσθϊως του οπίσθιου φατνώματος του θαλάμου οδήγησης αυτών Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 61 R61.00 ΝΑΙ X X X 50 Διατάξεις ζεύξης 94/20 50Α Στοιχεία μηχανικής ζεύξης συνδυασμών οχημάτων Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 55 R55.01 (22) ΝΑΙ X (10) X (10) X (10) X (10) X (10) X (10) X X X X 50Β Συσκευή κλειστής ζεύξης (CCD)' εγκατάσταση εγκεκριμένου τύπου CCD Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 102 R (22) ΝΑΙ X (10) X (10) X (10) X (10) 51 Αναφλεξιμότητα 95/28 Συμπεριφορά κατά την καύση υλικών που χρησιμοποιούνται για την 51Α κατασκευή του εσωτερικού ορισμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων ονηυάτων Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 118 R ΝΑΙ X

4 31/10/2014 Μ Ι M2 M3 Ν1 Ν2 Ν3 ο ι Λεωφορεία και πούλμαν 52Α Οχήματα M2 και M3 Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 107 R (21) ΌΧΙ X X 52Β Αντοχή της υπερκατασκευής μεγάλων επιβατηγών οχημάτων Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 66 R66.02 (21) ΌΧΙ X X 53 Μετωπική σύγκρουση 53Α Προστασία επιβατών σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 94 R94.01 ΌΧΙ X (1 1 ) 54 Πλευρική σύγκρουση 54Α Προστασία επιβατών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 95 R95.02 ΌΧΙ X (1 2 ) X (1 2 ) 55 (κενό) 56 Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών 56Α Οχήματα για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 105 R ΌΧΙ χ (1 3 ) X (1 3 ) X (1 3 ) χ (1 3 ) X (1 3 ) χ (1 3 ) χ (1 3 ) 57 Πρόσθια προστασία έναντι ενσφήνωσης 2000/40 Πρόσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφήνωσης και 57Α εγκατάστασή τους πρόσθια προστασία έναντι ενσφήνωσης Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 93 R93.00 ΝΑΙ X X 63 Γενική ασφάλεια Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/ / (2 3 ) X (1 5 ) X (1 5 ) X (1 5 ) X (1 5 ) X (1 5 ) X (1 5 ) χ (1 5 ) χ (1 5 ) χ (1 5 ) χ (1 5 ) 64 Δείκτες αλλαγής ταχύτητας Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/ /2012 ΌΧΙ Χ(25) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ 1/11/2015 X X X X r r ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ 1/11/2015 X X X X 67 Ειδικά κατασκευαστικά στοιχεία για υγραέριο (LPG) και εγκατάστασή τους σε μηχανοκίνητα οχήματα Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 67 R67.01 (2) ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ X X X X X X 68 Συστήματα συναγερμού οχημάτων (ΣΣΟ) Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 97 R97.01 (24) ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ X X 69 Ηλεκτρική ασφάλεια Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 100 R ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ X X X X X X 70 Ειδικά κατασκευαστικά στοιχεία για τη χρήση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (ΠΦΑ) και εγκατάστασή τους σε μηχανοκίνητα οχήματα Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 110 R (2) ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ X X X X X X

5 ΕΠΕΞΗΓΗΜ ΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ X Κατηγορίες στις οποίες εφαρμόζεται η κανονιστική πράξη. (1) Κενό (2) Στην περίπτωση οχημάτω ν τα οποία είναι εξοπλισμένα με εγκατάσταση υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), απαιτείται έγκριση τύπου οχήματος σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 67 ή τον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ (3) Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 απαιτείται η τοποθέτηση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας («ESC»). Ως εκ τούτου, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 21 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13 για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΚ νέων τύπων οχημάτω ν καθώς και για την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των νέων οχημάτων. Ισχύουν οι ημερομηνίες εφαρμογής που καθορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 αντί των ημερομηνιών που καθορίζονται στον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13. (4) Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 απαιτείται η τοποθέτηση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC). Ως εκ τούτου, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 9 μέρος Α του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13-Η για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΚ νέων τύπων οχημάτω ν καθώς και για την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των νέων οχημάτων. Ισχύουν οι ημερομηνίες εφαρμογής που καθορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 αντί των ημερομηνιών που καθορίζονται στον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13-Η. (4Α) Η διάταξη προστασίας, εάν έχει τοποθετηθεί, πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 18. (4Β) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα καθίσματα τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 80. (5) Τα οχήματα αυτής της κατηγορίας πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλη διάταξη αποπάγωσης και αποθάμβωσης ανεμοθώρακα. (6) Τα οχήματα αυτής της κατηγορίας πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλες διατάξεις υαλοκαθαριστήρων και πλύσης ανεμοθώρακα. (7) Τα οχήματα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 1500 kg. (8) Η σειρά τροποποιήσεων 03 του R48 εφόσον πληρείται, παραμένει σε ισχύ. (9) Κενό (9Α) Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών για οχήματα Μ1 εφαρμόζεται σε υποχρεωτική βάση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 (απαίτηση για RP64.02 ή Ρ64.02). Αναφορικά με το run-flat η απαίτηση για R64.02 εφαρμόζεται μόνον όταν στα οχήματα (οποιασδήποτε κατηγορίας) τοποθετείται εξοπλισμός που καλύπτεται από τον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 64. (10) Εφαρμόζεται μόνο στα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με διάταξη(-εις)ζεύξης. (11) Εφαρμόζεται σε οχήματα με τεχνικώς αποδεκτή μέγιστη μάζα έμφορτου οχήματος που δεν υπερβαίνει τους 2,5 τόνους. (12) Εφαρμόζεται μόνο στα οχήματα στα οποία το «σημείο αναφοράς θέσης καθημένου (σημείο R )» του χαμηλότερου καθίσματος δεν απέχει περισσότερο από 700 mm από την επιφάνεια του εδάφους. (13) Εφαρμόζεται μόνο όταν ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για έγκριση τύπου οχήματος το οποίο προορίζεται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. (14) Κενό (15) Κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή, είναι δυνατόν να χορηγηθεί έγκριση τύπου δυνάμει του παρόντος στοιχείου εναλλακτικά της χορήγησης έγκρισης τύπου δυνάμει των στοιχείων 3Α, 3Β, 4Α, 5Α, 6Α, 6Β, 7Α, 8Α, 9Α, 9Β, 10Α, 12Α, 13Α, 13Β, 14Α, 15Α, 15Β, 16Α, 17Α, 17Β, 18Α, 19Α, 20Α, 21Α, 22Α, 22Β, 22C, 23Α, 24Α, 25Α, 25Β, 25C, 25D, 25Ε, 25F, 26Α, 27Α, 28Α, 29Α, 30Α, 31Α, 32Α, 33Α, 34Α, 35Α, 36Α, 37Α, 38Α, 42Α, 43Α, 44Α, 45Α, 46Α, 46Β, 46C, 46D, 46Ε, 47Α, 48Α, 49Α, 50Α, 50Β, 51Α, 52Α, 52Β, 53Α, 54Α, 56Α, 57Α και 64 έως 70. (16) Όσο αφορά τις δεξαμενές και την πίσω προστασία αντίστοιχα (17) Μόνο για Ν2,Ν3,Μ2,Μ3 που είναι εξοπλισμένα με βοηθητικό σύστημα διεύθυνσης και 92/62 για τα υπόλοιπα οχήματα. (18) Δεν είναι υποχρεωτική η αναφορά του παρόντος κανονισμού στην περίπτωση που στον κανονισμό R17 (θέση 15Α) αναφέρεται το γράμμα Α (δηλαδή RA17.XX) (19) Οι εγκρίσεις κατηγοριών οχημάτων που δεν επηρεάζονται από τη σειρά τροποποιήσεων 08 παραμένουν σε ισχύ (όσα οχήματα δεν φέρουν πλάγια καθίσματα) Ή δη υπάρχουσες εγκρίσεις οι οποίες ικανοποιούν τις υποχρεωτικές οδηγίες που ίσχυαν μέχρι τις 31/10/2014 (βλ. στήλη 6), δεν λήγουν εφόσον η αρχική (*00 ή κάποια μεταγενέστερη) έχει εκδοθεί πριν από 1/11/2012. Εφόσον ένα επιμέρους πιστοποιητικό έγκρισης μιας έγκρισης τύπου οχήματος λήγει, τότε λήγει και η έγκριση τύπου του οχήματος. (21) Πρέπει να πληρούνται και οι δύο (Α και Β) διατάξεις. (22) Αρκεί να πληρείται η μία από τις δύο (Α ή Β) διατάξεις. (23) Εφόσον πληρούνται όλες οι κανονιστικές πράξεις που αναφέρονται στην επεξήγηση (15), θεωρείται ότι πληρείται ο 661/2009. Εφόσον ένα όχημα πληρεί τον 661/2009 (ύπαρξη πιστοποιητικού κατά 661/2009) θεωρείται ότι πληρούνται όλες οι κανονιστικές πράξεις που αναφέρονται στην επεξήγηση (15) (24) Οι τύποι οχημάτων που εγκρίνονται που ικανοποιούν το RLA 116.χχ ή RLAI 116.χχ θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. (25) Εφαρμόζεται μόνο σε οχήματα με μάζα αναφοράς μικρότερη από 261 OKg και είναι εφοδιασμένα με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Δεν εφαρμόζεται σε «οχήματα που αποσκοπούν στην εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών»

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ Κατηγορία οχήματος Ημερομηνία εφαρμογής Κανονιστική Πράξη M2 11η Ιουλίου 2015 R13.10 M3 (κλάση III) 1η Νοεμβρίου 2014 R13.11 (3) M3 < 16 τόνοι (μετάδοση με πεπιεσμένο αέρα) 1η Νοεμβρίου 2014 R13.11 (3) M3 (κλάσεις II και Β) (υδραυλική μετάδοση) 11η Ιουλίου 2015 R13.10 M3 (κλάση III) (υδραυλική μετάδοση) 11η Ιουλίου 2015 R13.10 M3 (κλάση III) (έλεγχος μετάδοσης με πεπιεσμένο αέρα και 11η Ιουλίου 2016 μετάδοση υδραυλικής ενέργειας) R13.10 M3 (κλάση II) (έλεγχος μετάδοσης με πεπιεσμένο αέρα και 11η Ιουλίου 2016 μετάδοση υδραυλικής ενέργειας) R13.10 M3 (διαφορετικά των ανωτέρω) 1η Νοεμβρίου 2014 R13.11 (3) Ν2 (υδραυλική μετάδοση κίνησης) 11η Ιουλίου 2015 R13.10 Ν2 (έλεγχος μετάδοσης με πεπιεσμένο αέρα και μετάδοση 11η Ιουλίου 2016 υδραυλικής ενέργειας) R13.10 Ν2 (διαφορετικά των ανωτέρω) 1η Νοεμβρίου 2014 R13.11 (3) Ν3 (διαξονικοί ελκυστήρες για ημιρυμουλκούμενα) 1η Νοεμβρίου 2014 R13.11 (3) Ν3 [διαξονικοί ελκυστήρες για ημιρυμουλκούμενα με έλεγχο της 1η Νοεμβρίου 2014 μετάδοσης με πεπιεσμένο αέρα (ABS)] R13.11 (3) Ν3 [3 αξόνων με ηλεκτρικό έλεγχο μετάδοσης (EBS)] 1η Νοεμβρίου 2014 R13.11 (3) Ν3 [2 και 3 αξόνων με έλεγχο της μετάδοσης με πεπιεσμένο 1η Νοεμβρίου 2014 αέρα (ABS)] R13.11 (3) Ν3 (διαφορετικά των ανωτέρω) 1η Νοεμβρίου 2014 R13.11 (3) 0 3 (συνολικού φορτίου αξόνων μεταξύ 3,5 και 7,5 τόνοι) 1η Νοεμβρίου 2014 R13.11 (3) 0 3 (διαφορετικά των ανωτέρω) 1η Νοεμβρίου 2014 R13.11 (3) 0 4 1η Νοεμβρίου 2014 R13.11 (3) Ν1 1η Νοεμβρίου 2014 R13.11 (3) ή RESC13H.00 (4) Μ1 1η Νοεμβρίου 2014 RESC13H.00 ΕπεΕηνηυατικέο Σηυειώσεισ (3) Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 απαιτείται η τοποθέτηση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας («ESC»). Ως εκ τούτου, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 21 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13 για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΚ νέων τύπων οχημάτων καθώς και για την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των νέων οχημάτων. Ισχύουν οι ημερομηνίες εφαρμογής που καθορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 αντί των ημερομηνιών που καθορίζονται στον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13. (4) Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 απαιτείται η τοποθέτηση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC). Ως εκ τούτου, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 9 μέρος Α του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13-Η για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΚ νέων τύπων οχημάτων καθώς και για την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των νέων οχημάτων. Ισχύουν οι ημερομηνίες εφαρμογής που καθορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 αντί των ημερομηνιών που καθορίζονται στον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13-Η. ΑΔΑ: 6ΖΒΔ1-ΞΡ0 1 /1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1 2 3 4 5 6 Στοιχείο Αντικείµενο Κανονιστική Πράξη Επέκταση Μη Υποχρεωτική Ισχύουσα έως Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014 από 1/11/2014 (20) Εφαρµογή ανά Κατηγορία Οχήµατος M1 M2 M3 N1

Διαβάστε περισσότερα

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 26201/931 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

59986/3939/ / » ΣΧΕΤΙΚΑ:

59986/3939/ / » ΣΧΕΤΙΚΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 60754/4002 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή Απαιτούµενες Η κατασκευή του οχήµατος πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται την ασφαλή κυκλοφορία του. Τα οχήµατα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 31.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 200/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 661/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

διορθώνονται-τροποποιούνται κωδικοποιούνται και επανεκδίδονται οι εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικών μεμονωμένων εγκρίσεων.

διορθώνονται-τροποποιούνται κωδικοποιούνται και επανεκδίδονται οι εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικών μεμονωμένων εγκρίσεων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/11/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 75056/4033/16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 74208/3159 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 183/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και VI της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του B YA 5299/406 (9/10/2012) Καθορισµός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α /6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής:

Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α /6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: Οι κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

CF Συντελεστής μετατροπής (1/100 km) - (g CO,/km) [gco,/l] όπως ορίζεται στον πίνακα 3

CF Συντελεστής μετατροπής (1/100 km) - (g CO,/km) [gco,/l] όπως ορίζεται στον πίνακα 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C 0 2 ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΔΙΟΔΩΝ (LED). 1. ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ Για να προσδιοριστεί η μείωση των εκπομπών CO, που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ε) ο προσδιορισμός της εξοικονόμησης εκπομπών C 0 2 για την πιστοποίηση από τις αρχές έγκρισης τύπου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ε) ο προσδιορισμός της εξοικονόμησης εκπομπών C 0 2 για την πιστοποίηση από τις αρχές έγκρισης τύπου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Μεθοδολογία δοκιμών Εισαγωγή Για να προσδιοριστούν οι μειώσεις των εκπομπών C 0 2 που δύνανται να αποδοθούν στο σύστημα αποδοτικού εξωτερικού φωτισμού που περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα ή κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

1 / 5 ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 1

1 / 5 ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 1 1 / 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7/8/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34073/2410/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ 4Χ2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια επιβατηγών οχημάτων μικτής χρήσης, 5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 9102/631/13 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π I ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι υποψήφιοι για χορήγηση άδειας οδήγησης διαθέτουν τις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π I ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι υποψήφιοι για χορήγηση άδειας οδήγησης διαθέτουν τις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π I ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι υποψήφιοι για χορήγηση άδειας οδήγησης διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και προσόντα και επιδεικνύουν την

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5)

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/10/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ. οικ: 48676/3614 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ α) Λεωφορείο. Είναι κάθε όχημα με κινητήρα, που διαθέτει δέκα (10) και άνω θέσεις καθημένων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 10.06.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0949/2007, του Dirk Emmermann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διακρίσεις που υφίστανται χρήστες αναπηρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί. ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί. ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι) ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι) 01. Διόρθωση ή/και προστασία της όρασης 01.01 Γυαλιά 01.02 Φακός(-οί) επαφής 01.03 Προστατευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d

Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή B 180 d Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μαύρο "night" Τροχός Ζάντες αλουμινίου[ 16"] 40.6 cm, 10 ακτινών Επένδυση Ύφασμα venlo μαύρο Διακοσμητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59248/3640/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/5/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63106/4726/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ταχ. /νση: Λατούς 8 72 100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Πεδιαδίτης Γεώργιος τηλ.: 28410 91219 fax: 28410 91211 Αριθµός Μελέτης : 17_2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1. 2. Προειδοποιητικό τρίγωνο. Κιβώτιο Α' Βοηθειών και κατάλληλη σήμανση υπόδειξης της θέσης του φαρμακείου(όταν αυτό δεν είναι εμφανές).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Α Α: ΒΛ131-389 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251 Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974 58 του 1976 20 του 1978 64 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.οικ.12609/883 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο 4 2. Πλαίσιο 6 2. Πλαίσιο 6 4. Πλαίσιο 8 2. Πλαίσιο 8 4

Πλαίσιο 4 2. Πλαίσιο 6 2. Πλαίσιο 6 4. Πλαίσιο 8 2. Πλαίσιο 8 4 ΔΙΑΤΑΞΗ / ΥΨΟΣ ΣΑΣΙ / ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (διαστάσεις σε dm) Πλαίσιο Πλαίσιο 6 2 Πλαίσιο 6 4 Πλαίσιο 8 2.5 Πλαίσιο.5.5 64.5 RADDT-GR 53 53 RADDT-G2 64 62 47 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗ / ΥΨΟΣ ΣΑΣΙ / ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ Μέλος του Παρατηρητήριου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ Διευθυντής του Εργαστηρίου Οχημάτων ΕΜΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 2 η έκδοση 21/11/2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 2 η έκδοση 21/11/2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 2 η έκδοση 21/11/2012 01 ΘΟΡΥΒΟΣ 01 Θόρυβος 70/157/ΕΟΚ 1999/101/ΕΚ 51.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ1,Ν1 1.Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 2.Φύλλο οκιµών (εάν τα απαραίτητα για την επιθεώρηση στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 51242/3822/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

RADT-AR Υψηλό RADT-GR Υψηλό 43 43, RAPDT-GR Υψηλό Μεσαίο

RADT-AR Υψηλό RADT-GR Υψηλό 43 43, RAPDT-GR Υψηλό Μεσαίο ΔΙΑΤΑΞΗ / ΥΨΟΣ ΣΑΣΙ / ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (διαστάσεις σε dm) Πλαίσιο RAD-L90 X-High 34 37 40 46 Υψηλό 34 35 37 40 43 46 49 52 56 60 RAD-GR Υψηλό 34 37 40 43 46 49 52 56 60 63 65 67 Μεσαίο 37 40 43 46 49 52 56 60

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 371/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Απριλίου 2010 για αντικατάσταση των παραρτημάτων V,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 Προμήθεια αυτοκινήτων Δήμου Αγράφων Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 40628/2897/12 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση Τ.Κ. Πληρ/ρίες Τηλέφωνο Fax

Ταχ. /νση Τ.Κ. Πληρ/ρίες Τηλέφωνο Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 19 εκεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βαθµός Προτ/τας: /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Α3/76783/9550 ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ & ¾ ton ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΤΕΤΡΑΘΥΡΟ Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180 Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή C 180 Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μεταλλικό ασημί "diamond" Τροχός Ζάντες αλουμινίου [17"] 43.2 cm, σχεδιασμός 5 διπλών ακτινών Επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 185/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 185/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 678/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 για την αντικατάσταση του παραρτήματος II και την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι.

4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι. Με τον τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται εάν τα οχήματα που κυκλοφορούν πληρούν τις διατάξεις με βάση τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ Ηράκλειο 1 / 9 / 2009

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000 Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 18(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16758/14 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: AGRI 790 ENT 295 MI 990 DELACT 237 Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 2010 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ TRIAL ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι αγώνες Τrial εκτός δρόμου δέχονται συμμετοχές αυτοκινήτων εκτός δρόμου, με άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ : Όπως Π. Δ. Τ.Κ. : Παπάγου

Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ : Όπως Π. Δ. Τ.Κ. : Παπάγου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 8 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρ. πρωτ. 28631/3029 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

AΓΩNΩN TRIAL 4X4 2016

AΓΩNΩN TRIAL 4X4 2016 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΤΕΧΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ AΓΩNΩN TRIAL 4X4 2016 ΕΕΠΙ ΙΤΤΡΟΠΗ ΑΓΓΩΝΩΝ Α ((ΕΕΠ..Α.. )) Περιεχόμενα 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 2 ΟΜΑΔΕΣ... 3 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιόπιστα ελαστικά = Ασφάλεια στο δρόμο

Αξιόπιστα ελαστικά = Ασφάλεια στο δρόμο Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η GOODYEAR Dunlop Ελαστικά Ελλάς, Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» συμβουλεύουν τους οδηγούς για την ασφαλέστερη οδήγηση σε κακές καιρικές συνθήκες Αξιόπιστα ελαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIKONOMIAΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. : 39459/1524 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αθήνα, 28/4/2014 Αρ.Πρωτ.: 48571 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 3 η έκδοση 8/11/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 3 η έκδοση 8/11/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 3 η έκδοση 8/11/2013 ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 3 η Έκδοση 8/11/2013 15 Αντοχή Καθισµάτων Προσθήκη προδιαγραφών για σχολικά λεωφορεία µεταφοράς νηπίων 19 Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας Προσθήκη προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (σύμφωνα με την Υ.Α. 58930/480/99 ΦΕΚ Β 526). 10.1 Γενικά. Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως λεωφορείου (κατηγορίας Δ και Δ+Ε) ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά Φορτηγά DAF Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά οχήματα CF Σχεδιασμένα για σκληρή δουλειά Το CF αποτελεί ένα όχημα πολλαπλών εφαρμογών, σχεδιασμένο για βαριές δουλειές. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια οχημάτων τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Φ Υ Λ Λ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Νο 1 α/α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED, ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Κατασκευαστής φωτιστικού/ μοντέλο : 1. Φωτιστικό τεχνολογίας led με σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 32 : Φόρτωση οχημάτων ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. Το μεικτό βάρος οχήματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του. 2. Το φορτίο ταυ οχήματος πρέπει να τακτοποιείται και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς ΠΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση (στήλη 2) Παραποµπή ADR (στήλη 3) Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) 13 Έγγραφο Μεταφοράς Μεταφορά χωρίς το απαιτούµενο έγγραφο µεταφοράς 8.1.2.1 (α), 5.4.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ. Μέρος Α: Κατηγορίες ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ. Μέρος Α: Κατηγορίες ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Μέρος Α: Κατηγορίες εξοικονόμηση καυσίμου Η κατηγορία εξοικονόμηση καυσίμου πρέπει να καθορίζεται βάσει του συντελεστή αντίστασης κύλισης (RRC) σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στο έγγραφο ΑΔ Φ.608.6/82/16/Σ. 343 /19 ΟΚΤ/ΝΚ/ΔΚ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ ΑΡ. ΕΝ ΤΟ ΛΗ Σ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ 1. α. TAS 111123 Z ΜΑΙ 16/ΓΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα