Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία"

Transcript

1 «Θέλουµε όλοι να είναι ενηµερωµένοι γιατί η πρόληψη µας αφορά όλους, πολιτεία, εργαζόµενους, εργοδότες» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Πρόληψη-Ενηµέρωση 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΕΡΙ ΕΣ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, 12 ΜΑΪΟΥ Αθήνα 2008 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γενική ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

2 Μήνυµα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Μήνυµα Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Το δικαίωµα στην εργασία είναι δικαίω- µα ζωής. Είναι δικαίωµα σε µια καθηµερινότητα που µόνο µε όρους ποιότητας για όλους, οφείλουµε να τη µετράµε. Για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, για την κοινωνία µας στο σύνολό της. Από αυτήν την αρχή ξεκινάει η πολιτική µας στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για να υλοποιηθεί σε στοχευµένες δράσεις, πρωτοβουλίες και µέτρα για τη διασφάλιση όχι µόνο εργασίας για όλους, αλλά αξιοπρεπούς εργασίας για όλους. Και αξιοπρεπής εργασία σηµαίνει ασφαλής εργασία, µέσα από την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που έχουµε σήµερα για να διαµορφώνουµε µέρα µε τη µέρα καλύτερες συνθήκες στους χώρους δουλειάς. Πάνω από όλα όµως σηµαίνει τη διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης, ώστε η πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών που σχετίζονται µε την εργασία να γίνει για όλους, εργαζόµενους και εργοδότες, η αυτονόητη αξία της καθηµερινότητας. Η αυτόµατη επιλογή ευθύνης για ένα στοίχηµα που το θέτουµε µαζί, πολιτεία και πολίτες, και δεν µπορεί παρά να το κερδίσουµε και µαζί. Η πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων και ασθενειών είναι θέµα που απασχολεί όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβληµα εστιάζεται περισσότερο στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα σε εκείνες που δεν διαθέτουν επαρκείς οικονοµικές και οργανωτικές δυνατότητες. Eίναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας έχει παραχθεί ένα πλούσιο νοµοθετικό έργο που αφορά στην ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας. Χαρακτηριστικό των διαταγµάτων αυτών είναι ότι όλα πέρασαν µέσα από την διαδικασία της διαβούλευσης και του κοινωνικού διαλόγου που θεσµοθετηµένα διεξάγεται στο Συµβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας όπου συµ- µετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, των εργαζοµένων, των εργοδοτών και επιστηµονικών φορέων. Στα πλαίσια αυτά θεωρώ ότι η εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου είναι απολύτως αναγκαία και χρήσιµη διαδικασία για την ουσιαστική εφαρµογή των νοµοθετικών ρυθµίσεων και τη µείωση των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών. Tην έννοια της εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου θα πρέπει να αναπτύξουν και να προωθήσουν οι εργοδότες, οι εργαζόµενοι, οι τεχνικοί ασφάλειας, οι γιατροί εργασίας, οι τεχνικοί και υγειονοµικοί επιθεωρητές εργασίας, οι διάφοροι επιστηµονικοί και επαγγελµατικοί φορείς, αλλά και οι ίδιες οι δηµόσιες υπηρεσίες που εµπλέκονται στα θέµατα αυτά. Φάνη Πάλλη - Πετραλιά Σοφία Καλαντζάκου

3 Ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Πρόληψη - Ενηµέρωση Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ( ΟΕ), κάθε χρόνο παγκοσµίως χάνουν τη ζωή τους 2,2 εκατοµ- µύρια άνθρωποι, από εργατικά ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες, αριθµός ο οποίος δείχνει αύξηση του ποσοστού κατά 10% τα τελευταία χρόνια. Η ιεθνής Οργάνωση Εργασίας ( ΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσµια Ηµέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία», µε στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών. Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάδειξης των θεµάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία, αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να ανακηρύξει τον Απρίλιο 2008, ως Μήνα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και προγραµµατίζει µια σειρά από δράσεις διάδοσης της πληροφόρησης και ελέγχου. Στο επίκεντρο της εκστρατείας αυτής είναι η ενηµέρωση και µέσω αυτής η ευαισθητοποίηση στα θέµατα ασφάλειας και υγείας στην εργασία µε στόχο πάντοτε την αποτελεσµατική πρόληψη. «Θέλουµε όλοι να είναι ενηµερωµένοι γιατί η πρόληψη µας αφορά όλους, πολιτεία, εργαζόµενους, εργοδότες» Εκτίµηση κινδύνου Η εκτίµηση κινδύνου είναι η προσεκτική εξέταση του τι θα µπορούσε να βλάψει τους εργαζόµενους, έτσι ώστε να µπορεί να εκτι- µηθεί εάν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ή αν πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι. Οι σηµαντικοί παράγοντες που εξετάζονται είναι το κατά πόσο µια πηγή κινδύνου είναι σοβαρή και εάν έχει αντιµετωπισθεί µε ικανοποιητικά µέτρα ώστε ο κίνδυνος να είναι αµελητέος. Στόχος της εκτίµησης κινδύνου είναι η εξασφάλιση ότι κανείς δεν κινδυνεύει να τραυµατισθεί ή να αρρωστήσει εξαιτίας της εργασίας του. Τα παρακάτω βήµατα διευκολύνουν την διεξαγωγή µιας αποτελεσµατικής εκτίµησης κινδύνου: Βήµα 1: Εντοπίζουµε τις πηγές κινδύνου Βήµα 2: Προσδιορίζουµε ποιος µπορεί να πάθει βλάβη. Βήµα 3: Αξιολογούµε τους κινδύνους για να διαπιστώσουµε αν οι υπάρχουσες προφυλάξεις είναι επαρκείς ή αν θα έπρεπε να γίνουν περισσότερες ενέργειες. Βήµα 4: Περιγράφουµε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Βήµα 5: Ελέγχουµε την εκτίµηση και την αναθεωρούµε τακτικά αν είναι απαραίτητο. 4 5

4 Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων - Μυοσκελετικά προβλήµατα Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων σηµαίνει µεταφορά ή υποστήριξη φορτίων µε τα χέρια ή µε τη δύναµη του σώµατος. Πολλοί άνθρωποι καταπονούν την πλάτη τους, τους βραχίονές τους, τα χέρια τους ή τα πόδια τους. Ένα µόνο σήκωµα φορτίου µε άσχηµο τρόπο µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό. Ακόµα και η ανύψωση ελαφρότερων φορτίων µε λάθος τρόπο µπορεί αθροιστικά µε το χρόνο να επιφέρει µυοσκελετικές βλάβες. Επίσης προβλήµατα των άνω άκρων του σώµατος, µπορεί να δηµιουργηθούν και κατά την εργασία γραφείου αν οι απασχολούµενοι εργάζονται σε αφύσικη στάση λόγω κακού σχεδιασµού της θέσης εργασίας ή του εξοπλισµού εργασίας, καθώς και σαν αποτέλεσµα επαναλαµβανόµενων ή απότοµων κινήσεων. Όσο είναι δυνατόν µεταφέρουµε µε µηχανικό τρόπο ακόµη και φορτία που διακινούνται χειρωνακτικά. εν προβαίνουµε σε ανύψωση ή µεταφορά φορτίων µε έντονο σπρώξιµο, τράβηγµα ή τέντωµα. Αποφεύγουµε την επαναλαµβανόµενη χειρωνακτική διακίνηση καθώς και την µεταφορά φορτίων σε µεγάλες αποστάσεις. Εκπαιδευόµαστε και εφαρµόζουµε τις µεθόδους ορθής διακίνησης φορτίων. Αποφεύγουµε κατά την εργασία να έχουµε σκυφτή πλάτη ή/και αφύσικες στάσεις των χεριών και των βραχιόνων (π.χ. αποκλίσεις των καρπών). Χρήση Η/Υ - Εργονοµία Οι οθόνες οπτικής απεικόνισης (υπολογιστές, τηλεοράσεις, οθόνες κυκλωµάτων παρακολούθησης κλπ.) µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα για τους εργαζόµενους. Οι επιβαρύνσεις της υγείας αφορούν κυρίως τα µάτια αλλά όχι µόνο αυτά. Αφορούν και τα χέρια, την πλάτη και γενικότερα το µυοσκελετικό σύστηµα του ανθρώπου. Επειδή η εργασία µπροστά σε οθόνες όλο και θα αυξάνεται στο µέλλον ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, έχει σηµασία να εφαρµόζονται εξ αρχής όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων. Τα αποτελέσµατα από την εργασία σε οθόνες µπορεί να µην είναι άµεσα, αλλά δεν πρέπει να αγνοούνται. Τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται είναι τεχνικά, εργονοµικά, αλλά και οργανωτικά (διαλείµµατα κλπ). Υπάρχει πρόβληµα όταν : Χρησιµοποιούνται εν γένει οθόνες παλαιού τύπου σε µια επιχείρηση. Υπάρχουν εργαζόµενοι οι οποίοι απασχολούνται πολλές ώρες µπροστά σε οθόνες. Οι εργαζόµενοι παρουσιάζουν συχνό πονοκέφαλο και ερεθισµένα κόκκινα µάτια. Η θέση εργασίας δεν είναι κατάλληλα διαµορφωµένη. Η εργασία µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ο ακατάλληλος εργονοµικός σχεδιασµός της µπορούν να προκαλέσουν προβλή- µατα στην όραση και πονοκεφάλους, µυοσκελετικές παθήσεις λόγω της κακής στάσης του σώµατος και της καταπόνησης των χεριών, καθώς και στρες λόγω του ακατάλληλου λoγισµικού. 6 7

5 Θόρυβος Οι υψηλές στάθµες θορύβου στην εργασία µπορούν να προκαλέσουν προσωρινή απώλεια της ακοής. Καθώς οι συνέπειες του θορύβου δεν είναι άµεσες και δεν λαµβάνονται έγκαιρα µέτρα για την αντιµετώπισή του, η προσωρινή αυτή απώλεια της ακοής µπορεί να µετατραπεί σε µόνιµη. Οι παθόντες αρχίζουν να αντιλαµβάνονται τη δυσκολία τους να ακούν, όταν πλέον δεν µπορούν να παρακολουθήσουν καλά τη συνοµιλία που γίνεται ανάµεσα σε µια οµάδα ανθρώπων ή όταν τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς τους παραπονιούνται ότι η τηλεόραση είναι πολύ δυνατά. Η κώφωση µπορεί να κάνει τους παθόντες να αισθάνονται αποµονω- µένοι από την οικογένειά τους, τους φίλους τους και τους συναδέλφους τους. Στην πραγµατικότητα ο θόρυβος µπορεί να έχει συνέπειες για την υγεία, βλάπτοντας όχι µόνο τους εργαζόµενους στις βιοµηχανίες αλλά και τους εργαζόµενους στον τοµέα των υπηρεσιών (ψυχαγωγία, τηλεφωνικά ή µηχανογραφικά κέντρα κλπ.). Μπορεί να αποτελέσει αιτία ατυχηµάτων, να συµβάλλει στο άγχος στην εργασία και, σε συνδυασµό µε άλλους κινδύνους στους χώρους εργασίας, να οδηγήσει σε γενικότερη επιβάρυνση της υγείας. Υπάρχει πρόβληµα όταν : Παράγεται δυνατός θόρυβος από τα εργαλεία και τον εξοπλισµό εργασίας. Οι εργαζόµενοι αναγκάζονται να φωνάζουν δυνατά προκειµένου να ακουστούν ενώ βρίσκονται σε µικρή σχετικά απόσταση. Ο εργαζόµενος ακούει εµβοές µετά την αποχώρηση από τον χώρο εργασίας. ονήσεις Η δόνηση από ηλεκτροκίνητα εργαλεία, από εργαλεία λειτουργίας µε αέρα, από άλλο εξοπλισµό ή ακόµα και από κάποιες διαδικασίες µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στα χέρια και στους βραχίονες των χρηστών δηµιουργώντας σε κάποιες περιπτώσεις το «σύνδροµο Raynaud». Αυτό είναι µια παθολογική και µη αναστρέψιµη κατάσταση, η οποία συµπεριλαµβάνει το σύµπτωµα των «άσπρων δακτύλων». Τα αποτελέσµατα µπορεί να είναι κακή κυκλοφορία του αίµατος, βλάβες στα νεύρα και στους µύες και απώλεια της φυσιολογικής αίσθησης της αφής και της συλληπτικής ικανότητας των χεριών. Η δόνηση ολόκληρου του σώµατος όταν οδηγούµε ή επιβαίνουµε σε οχήµατα που κινούνται πάνω σε ανώµαλο έδαφος µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα της σπονδυλικής στήλης. Προσοχή όταν : Χρησιµοποιούνται ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρός ή εργαλεία λειτουργίας µε αέρα όπως π.χ. γωνιακοί τριβείς, καρφωτικά πιστόλια, αεροσφύρες κλπ. Η εργασία αφορά την οδήγηση και τον χειρισµό ελκυστήρων (τρακτέρ) ή περονοφόρων οχηµάτων. Ο εργαζόµενος νιώθει ενόχληση ή µούδιασµα στις άκρες των δαχτύλων. Για την προστασία των εργαζοµένων υπάρχει οριακή επιτρεπόµενη τιµή για το θόρυβο, η οποία πρέπει να µην υπερβαίνεται. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό οι εργαζόµενοι προµηθεύονται µε κατάλληλα ατοµικά µέσα προστασίας της ακοής. 8 9

6 Μηχανήµατα και εργαλεία Τα µηχανήµατα και τα εργαλεία περιλαµβάνουν συσκευές πάσης φύσεως όπως ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρός, πρέσες, τόρνους, κοπτικά ψαλίδια, στράντζες, ηλεκτρικά τρυπάνια, συσκευές πλύσης µε πίεση κλπ. Η σωστή επιλογή των µηχανηµάτων, η εγκατάσταση, η χρήση και σωστή συντήρησή τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή καθώς και η εκπαίδευση και ενηµέρωση των εργαζοµένων για τη σωστή χρήση τους, θα βοηθήσουν στη µείωση ή / και εξάλειψη των ατυχηµάτων από αυτά. Όλα τα µηχανήµατα και εργαλεία που διατίθενται στην αγορά πρέπει να φέρουν τη Σήµανση CE. Στα µηχανήµατα αποµονώνουµε τα κινούµενα µέρη που µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµό. Χρησιµοποιούµε τους κατάλληλους µηχανισµούς για το ξεκίνη- µα και το σταµάτηµα. Χρησιµοποιούµε τα εργαλεία µόνο εάν έχουµε βεβαιωθεί ή πληροφορηθεί από αρµόδιο πρόσωπο ότι είναι συντηρηµένα και σε καλή κατάσταση. Μεταφορές µε οχήµατα Κάθε χρόνο πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται κα ακόµη περισσότεροι τραυµατίζονται σοβαρά σε ατυχήµατα που έχουν σχέση µε µεταφορικά οχήµατα που χρησιµοποιούνται στο χώρο εργασίας. Το να χτυπηθεί ή να πατηθεί κάποιος από κινούµενο όχηµα, ή πτώση από όχηµα ή ανατροπή του ίδιου του οχήµατος είναι τα πιο συχνά ατυχήµατα. Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στο χώρο εργασίας µπορεί να είναι αυτοκίνητα, φορτηγάκια, περονοφόρα οχήµατα, βαριά φορτηγά, υδροφόρες, ειδικά οχήµατα. Πολλές φορές υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος από τα οχήµατα στο χώρο εργασίας παρά στους δηµόσιους δρόµους, γιατί οι συνθήκες λειτουργίας είναι διαφορετικές. Καταγράφουµε: το είδος των οχηµάτων που χρησιµοποιούνται στην επιχείρησή µας. τους οδηγούς χειριστές των µηχανηµάτων και την αντίστοιχη εκπαίδευσή τους. Καθορίζουµε τις διαδροµές στο χώρο εργασίας, που επιτρέπονται τα µηχανήµατα να κινούνται και ελέγχουµε για την ύπαρξη κατάλληλης σήµανσης. Λαµβάνουµε τα απαραίτητα µέτρα κατά την κίνηση µε την όπισθεν. Γνωρίζουµε όλοι πως πραγµατοποιούνται οι διαδικασίες φόρτωσης - εκφόρτωσης

7 Ανυψωτικός εξοπλισµός Ο ανυψωτικός εξοπλισµός αποτελείται κυρίως από ανελκυστήρες ανυψωτικά µηχανήµατα (γερανοί, βαρούλκα κλπ.) και τα ανυψωτικά εξαρτήµατα (αλυσίδες, σαµπάνια, άγκιστρα, περόνες, αρπάγες κλπ.). Τα συνηθέστερα ατυχήµατα κατά την χρήση αυτού του εξοπλισµού είναι τραυµατισµοί από σύνθλιψη και πτώση φορτίων. Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να έχει όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς ασφαλείας, ο χειρισµός του να ανατίθεται σε κατάλληλα εκπαιδευµένα και έµπειρα άτοµα, να µην υπερφορτώνεται, να ελέγχεται και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Είναι επίσης σηµαντικό οι εργασίες µε ανυψωτικά µηχανήµατα να συντονίζονται µε τις υπόλοιπες εργασίες. Ο ανυψωτικός εξοπλισµός έχει πινακίδα µε πληροφορίες µε τα βασικά χαρακτηριστικά του. Η ευστάθεια του εξοπλισµού εξασφαλίζεται κατά τη διάρκεια της εργασίας σε κάθε περίπτωση. Ο τακτικός έλεγχος του εξοπλισµού γίνεται από αρµόδιους φορείς ή πρόσωπα και εκδίδεται σχετική βεβαίωση. Παράλληλα τα αποτελέσµατα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Μέσα ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.) Όταν λαµβάνουµε µέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στόχος µας είναι να εξαλείφουµε τις πηγές κινδύνου. Μερικές όµως φορές κάποιοι κίνδυνοι παραµένουν. Στην περίπτωση αυτή οι εργαζόµενοι προφυλάσσονται από τους κινδύνους που παραµένουν µε τα ΜΑΠ. Η χορήγηση των ΜΑΠ αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση. Τα ΜΑΠ για να προσφέρουν την προστασία που απαιτείται πρέπει να είναι τα κατάλληλα για τον κίνδυνο που θέλουµε να αντιµετωπίσουµε, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι καθαρά. Ενηµερώνουµε τους εργαζόµενους για τους κινδύνους στο χώρο εργασίας, τα µέτρα που λαµβάνονται, την αναγκαιότητα χρήσης των ΜΑΠ. Όταν επιλέγουµε ΜΑΠ λαµβάνουµε υπόψη τα ατοµικά χαρακτηριστικά των εργαζοµένων που θα τα χρησιµοποιήσουν, ώστε τα ΜΑΠ να προσαρµόζονται στο σώµα τους. Μετά τη χρησιµοποίηση των ΜΑΠ τα καθαρίζουµε και τα φυλάσσουµε σε θέσεις µε καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής. Αντικαθιστούµε τα ΜΑΠ όταν διαπιστώνεται φθορά τους ή όταν παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης τους. Τα ΜΑΠ χορηγούνται δωρεάν

8 Αρµόδιες υπηρεσίες Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τα θέµατα ασφάλειας και υγείας στην εργασία ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ραγατσανίου 8, Αθήνα Τηλ.: , fax: Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ο κατεξοχήν ελεγκτικός µηχανισµός του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, έχει ως κύριο έργο του τον έλεγχο της εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας, που αφορά τους όρους εργασίας, τη νοµιµότητα της απασχόλησης, την έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζοµένων καθώς και την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Βασικό στόχο του Σ.ΕΠ.Ε. αποτελεί ο έλεγχος των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τη συµµόρφωσή τους προς την εργατική νοµοθεσία και µέσα στα πλαίσια αυτά, η παροχή πληροφοριών και τεχνικών συµβουλών σε εργαζόµενους και εργοδότες για την καλύτερη εφαρµογή της. Ο βασικός αυτός στόχος καθίσταται πλέον ιδιαίτερα σύνθετος λόγω των εξελίξεων στους τοµείς των όρων εργασίας, των µορφών απασχόλησης, της µετανάστευσης και των συνθηκών εργασίας. Ιδιαίτερα για τους Τεχνικούς και Υγειονοµικούς Επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., βασικό στόχο αποτελεί η πρόληψη και η συνεχής µείωση των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος και η προώθηση µέτρων προαγωγής της υγείας των εργαζο- µένων, σύµφωνα και µε τον ορισµό της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας και τους άξονες λειτουργίας που προσδιορίζονται από την 81η ιεθνή Σύµβαση Εργασίας. Οι έλεγχοι που διεξάγονται από το Σ.ΕΠ.Ε., παρά τις όποιες δυσκολίες, είναι συνεχείς, ουσιαστικοί, αποδοτικοί και σε βάθος. Μόνιµος στόχος του Σ.ΕΠ.Ε. παραµένει η ποιοτική βελτίωση των ελέγχων, η αποτελεσµατικότερη χρήση των κυρωτικών εργαλείων συµµόρφωσης στις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, καθώς και η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών ενηµέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πειραιώς 40, Αθήνα τηλ , fax: internet: Είναι η αρµόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου για τα θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων. Απαρτίζεται από τις παρακάτω /νσεις: I. ιεύθυνση Συνθηκών Εργασίας ( 10) τηλ , , , , fax: , Έχει αρµοδιότητες στο νοµοθετικό κυρίως τοµέα: προγραµµατισµός νοµοθετικού έργου, κατάρτιση νοµοθετικών πράξεων, εναρµόνιση µε κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σύνταξη ερµηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας, σύνταξη εκθέσεων εφαρµογής των διεθνών συµβάσεων εργασίας, των κοινοτικών οδηγιών και του ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη στα θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, κλπ. II. Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( 11) τηλ , , , fax: ιαθέτει εργαστήρια για τη διενέργεια µετρήσεων χηµικών και φυσικών παραγόντων στους χώρους εργασίας και βιολογικών υγρών εργαζοµένων, υποστηρίζει το έργο του Σ.ΕΠ.Ε., διεξάγει ερευνητικές µελέτες, κλπ. Είναι ο εθνικός εστιακός πόλος στο Ευρωπαϊκό ίκτυο για την Προαγωγή της Υγείας στους χώρους εργασίας. IIΙ. ιεύθυνση ιαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιµόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για Θέµατα Ασφάλειας και Υγείας ( 24) τηλ , , , , fax: Έχει αρµοδιότητες κυρίως στο τοµέα ενηµέρωσης και διάδοσης της πληροφόρησης: έκδοση ενηµερωτικού υλικού, οργάνωση εκδηλώσεων, εµπλουτισµός δικτυακού τόπου, κλπ. Επιπλέον, γνωµοδότηση για τις επιχειρήσεις Sevezo, αδειοδότηση ΕΞΥΠΠ, προγράµµατα επιµόρφωσης τεχνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας, εργοδοτών, εργαζοµένων. Είναι ο εθνικός εστιακός πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα του βιβλίου "SAFETY

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Μοσχόπουλος Τµηµατάρχης στη Γενική ιευθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της εργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Φώτης Μοσχόπουλος Τµηµατάρχης στη Γενική ιευθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της εργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φώτης Μοσχόπουλος Τµηµατάρχης στη Γενική ιευθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της εργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι καλές συνθήκες εργασίας είναι συνυφασµένες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 86 Ζ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για τη σωματική ακεραιότητα και υγεία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά)

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά) Ηχορύπανση Οµάδα 2 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Μειµάρογλου Ντουρτόγλου Λουβερδής Νίκας Αναστασία Μιχαήλ Μελέτιος Αλέξανδρος Κεφάλαιο 1 1.1 Τι είναι ήχος Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα