Αθήνα, 11 Μαΐου 2017 Αριθ. Πρωτ. Φ /20513/2017

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 11 Μαΐου 2017 Αριθ. Πρωτ. Φ /20513/2017"

Transcript

1 Αθήνα, 11 Μαΐου 2017 Αριθ. Πρωτ. Φ /20513/2017 Πληροφορίες: τηλ Προς: Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου Υπόψιν: ιευθύντριας κ.μ.σταυροπούλου Προϊσταµένων Τµήµατος Εθνικής Μονάδας ουβλίνου και Αυτοτελούς Κλιµακίου Ασύλου Μετεγκατάστασης Κοινοποίηση: - Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Ξένη ηµητρίου-βασιλοπούλου - Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γραφείο Υπουργού κ. Ι. Μουζάλα - Γενική Γραµµατεία Υποδοχής, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Α. Σαλτερή - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας Κλάδος Ασφαλείας, Γραφείο Προϊσταµένου - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γραφείο Προέδρου κ.π.τζιάρα - Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Γραφείο ιευθύντριας κ. Α. Καραγγελή -Τµήµα Προστασίας Ευπαθών Οµάδων ιεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης Γ.. Πρόνοιας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γραφείο Προϊσταµένου Θέµα: ιαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και µετεγκατάστασης συνοδευµένων και ασυνόδευτων ανηλίκων Αξιότιµες/οι κυρίες/οι, Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της θεσµικής αποστολής του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων των παιδιών, µε την παρούσα επιστολή επιθυµεί να σας απευθύνει σειρά διαπιστώσεων και προτάσεων του σχετικά µε τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και µετεγκατάστασης των συνοδευµένων και ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίες βασίζονται τόσο σε υποθέσεις που έχει διερευνήσει κατά το τελευταίο διάστηµα, όσο και σε ενηµέρωση και στοιχεία που προέρχονται από το «ίκτυο για τα ικαιώµατα των Παιδιών που Μετακινούνται». Το ίκτυο, το οποίο εντάσσεται στο µηχανισµό παρακολούθησης του Συνηγόρου για την κατάσταση των παιδιών προσφύγων/µεταναστών, έχει άτυπη µορφή, συντονίζεται από το Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού, και αποτελείται από τρεις διακυβερνητικούς οργανισµούς (UNICEF, UNHCR, ΟΜ) και 15 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών * που αναπτύσσουν εστιασµένες δράσεις στο συγκεκριµένο πεδίο. Ειδικότερα, µέσω της δικτύωσης αυτής επιδιώκεται η συστηµατικότερη παρακολούθηση της κατάστασης σε εθνικό επίπεδο, η ενίσχυση της τεκµηριωµένης συνηγορίας υπέρ των παιδιών, καθώς και η συµβολή στη διαµόρφωση στρατηγικού σχεδιασµού για την προστασία των παιδιών που µετακινούνται στη βάση κατοχυρωµένων αρχών και τεκµηριωµένων προδιαγραφών και κριτηρίων. Συγκεκριµένα, η παρούσα επιστολή συντάχθηκε σε συνέχεια της ανάδειξης καθοριστικών ζητηµάτων σχετικά µε την οικογενειακή επανένωση και µετεγκατάσταση, ιδίως κατά το µέρος που αφορά στις αρµοδιότητες των ελληνικών αρχών, και ειδικότερα ως προς τις διαπιστούµενες δυσλειτουργίες και τα προσκόµµατα που προκύπτουν κατά την πρόσβαση στις προβλεπόµενες διαδικασίες και κατά την πορεία εξέτασης των αιτηµάτων των παιδιών, συνοδευµένων και ασυνόδευτων. Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα Τηλ: Φαξ:

2 Καταρχήν, αναγνωρίζουµε ότι η υλοποίηση των θεσµικών προβλέψεων που διέπουν την οικογενειακή επανένωση και τη µετεγκατάσταση δεν αποτελούν αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών αρχών. Περαιτέρω, αναγνωρίζουµε ότι συχνά στην πράξη εφαρµόζονται διαφοροποιηµένες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανά κράτος ή ανά περίπτωση, γεγονός που δηµιουργεί ασάφειες και αβεβαιότητα ως προς την πορεία των υποβαλλόµενων αιτηµάτων. Ωστόσο, παρά τις παραδοχές αυτές, θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι σηµαντικές πτυχές των διαδικασιών αυτών, υπάγονται στην ευθύνη της ελληνικής Πολιτείας και συνδέονται µε την υποχρέωση διασφάλισης συγκεκριµένων ουσιαστικών και διαδικαστικών εγγυήσεων. Η διασφάλιση αυτή, που θα µπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για την επίλυση σοβαρών ζητηµάτων προστασίας των δικαιωµάτων των παιδιών, και δη των ασυνόδευτων, αφορά ιδίως: - στο στάδιο του εντοπισµού των εν δυνάµει αιτούντων, καθώς και της συναφούς αναζήτησης/εντοπισµού των µελών της οικογένειάς τους - στο στάδιο της πρόσβασης και της υποβολής των αιτηµάτων - στην ορθή παρακολούθηση της πορείας των αιτηµάτων µε την παράλληλη διασφάλιση κατάλληλης και επαρκούς ενηµέρωσης και νοµικής υποστήριξης - στην κατάλληλη διευθέτηση πρακτικών ζητηµάτων, κυρίως κατά το στάδιο οργάνωσης και διεξαγωγής της µετάβασης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και τη θέσπιση και ενιαία εφαρµογή συναφών διαδικαστικών πρωτοκόλλων Η καταγραφή των προβληµατισµών και διαπιστώσεων µας σχετικά µε τα θέµατα αυτά, καθώς και οι προτεινόµενες βελτιωτικές παρεµβάσεις, αναλύονται ειδικότερα παρακάτω, εστιάζοντας σε συγκεκριµένα ζητήµατα που ανακύπτουν στα διάφορα στάδια υλοποίησης των εν λόγω διαδικασιών. Συγκεκριµένα: A. Η αποτελεσµατική πρόσβαση στο άσυλο ως βασική προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώµατος οικογενειακής επανένωσης και υπαγωγής στο πρόγραµµα µετεγκατάστασης Η απρόσκοπτη και επαρκής πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου αποτελεί προαπαιτούµενο για την υλοποίηση του δικαιώµατος οικογενειακής επανένωσης καθώς και για την υπαγωγή στο πρόγραµµα µετεγκατάστασης. υστυχώς ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης της Υπηρεσίας Ασύλου και την προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών καταγραφής των αιτηµάτων ασύλου, ιδίως από το τέλος του 2016 και έπειτα, στην πράξη διαπιστώνεται απόσταση µεταξύ της θεσµικής κατοχύρωσης του δικαιώµατος πρόσβασης και της πλήρους και αποτελεσµατικής εφαρµογής του, ενώ συχνά διαπιστώνονται και ανεπάρκειες σε κατάλληλες υπηρεσίες νοµικής υποστήριξης και διερµηνείας. Η διασφάλιση των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων για την πλήρη πρόσβαση στο άσυλο συνδέεται άµεσα µε τον εντοπισµό και ταυτοποίηση, την κατάλληλη υποστήριξη των δικαιούχων οικογενειακής επανένωσης και µετεγκατάστασης και την υπαγωγή τους στην κατάλληλη διαδικασία, ενώ παράλληλα έχει καθοριστική σηµασία για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση ενδεχόµενων προσκοµµάτων που προκύπτουν κατά την πορεία εξέτασης των σχετικών αιτηµάτων. Ως προς τα παραπάνω: Ειδικότερα επισηµαίνονται οι καθυστερήσεις καταγραφής των αιτούντων άσυλο στα νησιά, ιδίως κατά το 2016, που είχαν ως αποτέλεσµα την πολύµηνη παραµονή και τον εγκλωβισµό ιδιαιτέρως ευάλωτων οµάδων, - περιλαµβανοµένων οικογενειών µε παιδιά µικρής ηλικίας, γονέων µε προβλήµατα υγείας κ.α. - που δικαιούνταν να υπαχθούν σε διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και µετεγκατάστασης. Ιδίως δε, όσον αφορά τα 2

3 ασυνόδευτα παιδιά, παρατηρούνται επιπλέον δυσχέρειες, οι οποίες συνδέονται τόσο µε την έλλειψη θεσµοθέτησης της ειδικής επιτροπείας, όσο και µε την απουσία εφαρµογής ενιαίων και δεσµευτικών διαδικαστικών εγγυήσεων που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τον εντοπισµό τους, είτε εκτός είτε εντός του επίσηµου πλέγµατος των δοµών υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και κατά τον προσδιορισµό των βέλτιστων συµφερόντων τους. Μεταξύ των περιπτώσεων που επισηµαίνονται από οργανώσεις του ικτύου χαρακτηριστικά αναφέρονται: - Η καθυστέρηση καταγραφής του αιτήµατος για διεθνή προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων ιδίως κάτω των 15 ετών, όπου ελλείψει θεσµοθετηµένης ειδικής επιτροπείας δεν ήταν δυνατή η άµεση διασφάλιση της προβλεπόµενης εκ του νόµου υποχρεωτικής εκπροσώπησης, - και για τα οποία δεν υπήρξε ούτε η δυνατότητα άµεσης παραποµπής σε φορείς που µε εισαγγελική εξουσιοδότηση παρέχουν ανάλογη στήριξη - µε αποτέλεσµα την πάροδο κρίσιµου χρόνου είτε για µετεγκατάσταση είτε για οικογενειακή επανένωση (σχετικά βλ. και άρθρο 36 Ν.4375/16). - Ο χρόνος για την καταγραφή του αιτήµατος ασύλου ασυνόδευτου ανηλίκου, που παραπέµπεται και παρακολουθείται από οργάνωση που εκπροσωπεί το παιδί, φτάνει τους δυόµιση µήνες. - Οι πληµµέλειες κατά την αρχική καταγραφή προσωπικών στοιχείων των παιδιών (όπως ηµεροµηνία, τόπος γέννησης κλπ) που µετέπειτα δυσχεραίνουν σηµαντικά, ή και κάποιες φορές αναιρούν, τη δυνατότητα υπαγωγής τους σε διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης ή µετεγκατάστασης. Από ορισµένες οργανώσεις γίνεται επίσης αναφορά και σε υποθέσεις παιδιών, τα οποία δεν είχαν άµεση πρόσβαση σε νοµική ενηµέρωση και υποστήριξη µε αποτέλεσµα να προχωρήσει η εξέταση του αιτήµατος ασύλου, και να µην υπαχθούν σε διαδικασία οικογενειακής επανένωσης παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις διότι κατά την αρχική υποβολή δε γνώριζαν σχετικά µε το δικαίωµά τους αυτό. - Κατά τους προηγούµενους µήνες είχαν επίσης εντοπιστεί ορισµένες περιπτώσεις ασυνόδευτων παιδιών σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τα οποία εν τοις πράγµασι κλήθηκαν να µεριµνήσουν µόνα για τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και την απόδειξη πλήρωσης των απαιτούµενων κριτηρίων στο πλαίσιο των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης. - Ιδιαίτερο προβληµατισµό προκαλεί η αναφερόµενη πρακτική σε ορισµένα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά, κατά την οποία η πρόσβαση στο άσυλο (ή και η προώθηση εξέτασης του αιτήµατος) αλλά και η αναζήτηση/εντοπισµός των µελών της οικογένειας - η οποία είναι διακριτή υποχρέωση των αρχών που έρχονται σε επαφή µε τον ανήλικο φαίνεται να εξαρτώνται από την προηγούµενη τοποθέτηση σε ξενώνες µόνιµης φιλοξενίας στην ενδοχώρα. Τα παραπάνω συνδέονται άµεσα και µε το ζήτηµα της κατάλληλης και επαρκούς νοµικής ενηµέρωσης και νοµικής βοήθειας των παιδιών, η διασφάλιση της οποίας έχει ιδιαίτερη σηµασία κατά τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, όπου οι διαδικασίες λαµβάνουν χώρα εντός συγκεκριµένων χρονικών πλαισίων, και ιδίως όταν το αίτηµα στηρίζεται σε ανθρωπιστικούς λόγους που πρέπει να στοιχειοθετηθούν βάσει οικογενειακών ή πολιτισµικών κριτηρίων, καθώς επίσης και στη διαδικασία της µετεγκατάστασης, όπου ενδέχεται ο τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων επιλεξιµότητας να µη συνάδει πάντα µε βασικές αρχές της παιδικής προστασίας (όπως για παράδειγµα στις περιπτώσεις παιδιών µε σοβαρές ασθένειες ή σε περιπτώσεις ανηλίκων µητέρων ή ανηλίκων παντρεµένων, ενδεικτικά βλ. και τις οικείες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος µετεγκατάστασης). 3

4 Εν προκειµένω, θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης η νοµιµοποιητική βάση και η θεσµική κατοχύρωση της πρόσφατης αναφερόµενης πρακτικής σχετικά µε την εφαρµοζόµενη διαδικασία προσδιορισµού του βέλτιστου συµφέροντος των ασυνόδευτων ανηλίκων από προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Χωρίς να αµφισβητείται η πρόθεση των αρµοδίων εθνικών αρχών για τη διασφάλιση της προστασίας των συγκεκριµένων ανηλίκων, επαναλαµβάνεται η ανάγκη νοµικής θέσπισης ενιαίων, δεσµευτικών διαδικασιών και εγγυήσεων ως προς τις διαδικασίες αυτές. Β. Κατάλληλη και επαρκής ενηµέρωση και πληροφόρηση σχετικά µε τις διαδικασίες: διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης και επικοινωνίας µε τις αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες Όπως συχνά αναφέρεται από (εν δυνάµει) αιτούντες και τους νοµίµους εκπροσώπους τους, η πρόσβαση σε επαρκή ενηµέρωση και πληροφόρηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες, και ειδικότερα στο Τµήµα Εθνικής Μονάδας ουβλίνου, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής, ενώ οι διαθέσιµοι τρόποι επικοινωνίας δε φαίνεται να λειτουργούν επαρκώς στην πράξη. Το γεγονός αυτό έχει δυσµενείς συνέπειες κατά την πορεία παρακολούθησης των υποβαλλόµενων αιτηµάτων, δηµιουργώντας αβεβαιότητα και σύγχυση στους ενδιαφεροµένους. Πιο συγκεκριµένα υφίσταται καθυστέρηση ενηµέρωσης των αιτούντων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους σε περίπτωση απόρριψης αιτήµατος ανάληψης της ευθύνης εξέτασης της αίτησης για διεθνή προστασία από άλλο κράτος-µέλος, µε αποτέλεσµα σε κάποιες υποθέσεις, όπως έχει επισηµανθεί από ορισµένα µέλη του ικτύου, την εκπνοή των προθεσµιών για την προετοιµασία και υποβολή αιτήµατος επανεξέτασης. Ιδιαίτερο πρόβληµα αναφέρεται ειδικότερα σε σχέση µε την ενηµέρωση ανηλίκων που δεν έχουν δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σε δικηγορικές υπηρεσίες. ίχως να παραγνωρίζονται οι προσπάθειες για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων, κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί µέριµνα για την περαιτέρω ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναµικό και υλικοτεχνική υποστήριξη του εν λόγω Τµήµατος, προκειµένου να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η διαδικασία επικοινωνίας και υποστήριξης των ανηλίκων καθώς και η άµεση ηλεκτρονική ενηµέρωση του σχετικού συστήµατος µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων και την ενίσχυση της αποτελεσµατικής άσκησης των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων τους. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις διαδικασίες µετεγκατάστασης, όπως επισηµαίνεται στο πλαίσιο εντοπιζόµενων περιπτώσεων από το ίκτυο, η πρόσβαση στο Αυτοτελές Κλιµάκιο Ασύλου Μετεγκατάστασης είναι δυσχερέστερη, ενώ η δυνατότητα επαρκούς παρακολούθησης της πορείας των υποθέσεων από τους αιτούντες και τους νοµίµους εκπροσώπους τους δεν εκτείνεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και περιορίζεται κυρίως στην ενηµέρωση σχετικά µε την έκδοση της αποφάσεως. Επίσης, όπως συγκεκριµένα επισηµαίνεται από µέλη του ικτύου, το πρόβληµα εντείνεται περισσότερο όταν παιδιά που διαµένουν σε δοµές αποµακρυσµένες από τα αρµόδια περιφερειακά γραφεία ασύλου καλούνται εντός 24ώρου να παραβρεθούν στις εν λόγω υπηρεσίες. Γ. Παρατεταµένη διάρκεια των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης και µετεγκατάστασης Όπως διαπιστώνεται στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης µε αρκετά µέλη του ικτύου, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων µεσολαβεί χρονικό διάστηµα πολλών µηνών από την υποβολή του αιτήµατος έως την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Ιδίως δε όσον 4

5 αφορά την οικογενειακή επανένωση, συνήθως παρατηρείται εξάντληση (ή και υπέρβαση) των θεσµικά προβλεπόµενων προθεσµιών, ενώ όσον αφορά τη µετεγκατάσταση παρατηρούνται επίσης σηµαντικές καθυστερήσεις, που ενδέχεται µάλιστα να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις και στην τελική έκβαση των υποθέσεων. Εν προκειµένω, ως προς την οικογενειακή επανένωση, σηµειώνεται ότι όπως φαίνεται στην πράξη, δεν αξιοποιείται ιδιαίτερα η προβλεπόµενη διάταξη περί τεκµαιρόµενης αποδοχής του αιτήµατος αναδοχής σε περίπτωση έλλειψης απάντησης από το άλλο κράτος µέλος εντός της οριζόµενης προθεσµίας (άρθρο 22 παρ.7 του Κανονισµού). Σε περίπτωση δε αρχικής απόρριψης και αιτήµατος επανεξέτασης, η αναµονή απαντήσεως µπορεί να διαρκέσει πολλούς µήνες (σε ορισµένες αναφερόµενες υποθέσεις έως και ένα έτος). Παρότι τα παραπάνω ζητήµατα δεν υπόκεινται στην αποκλειστική ευθύνη των ελληνικών αρχών, ωστόσο κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντικό να γίνονται συστηµατικά τακτικές επίσηµες υπενθυµίσεις προς τις αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές, τόσο προς επιτάχυνση της πορείας συγκεκριµένων υποθέσεων, όσο και προς τεκµηρίωση και µετέπειτα ανάδειξη του προβλήµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε στόχο την περαιτέρω προώθηση προτάσεων για δεσµευτικά πρωτόκολλα συνεργασιών που θα διευκολύνουν τη διεξαγωγή των διαδικασιών. Οι παραπάνω καθυστερήσεις επιδρούν αρνητικά στην ήδη επιβαρυµένη σωµατική και ψυχική κατάσταση των αιτούντων και ιδίως των ασυνόδευτων παιδιών, δηµιουργώντας περαιτέρω αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το µέλλον τους. Το τελευταίο µάλιστα, ενδέχεται συχνά να έχει και επιπτώσεις στη λειτουργία των ξενώνων φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, όπου η ασαφής ενηµέρωση σε συνδυασµό µε τις χρονοβόρες διαδικασίες µπορεί να οδηγήσει σε δύσκολα αντιµετωπίσιµες αντιδράσεις εκ µέρους των παιδιών. Σχετικά περιστατικά έχουν συχνά αναφερθεί τόσο στο πλαίσιο επισκέψεων του Συνηγόρου σε κέντρα και δοµές υποδοχής και φιλοξενίας όσο και κατά την ανταλλαγή ενηµέρωσης µε φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Εν προκειµένω, θα πρέπει ακόµη να επισηµανθεί ότι οι καθυστερήσεις ενδέχεται να παρακωλύουν την τοποθέτηση νέων παιδιών στους ξενώνες, λόγω της παρατεταµένης παραµονής των φιλοξενούµενων σε συνδυασµό µε τον περιορισµένο αριθµό των διαθέσιµων θέσεων. Πέραν αυτού, έχουν εντοπιστεί από ορισµένα µέλη του ικτύου περιπτώσεις παιδιών (συνοδευµένων και ασυνόδευτων), που είτε βρίσκονται κοντά στην ενηλικίωση είτε ενηλικιώθηκαν πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών, µε αποτέλεσµα τη δυσµενή έκβαση των αιτηµάτων τους, ή ακόµη και τον αποχωρισµό τους από τα λοιπά µέλη της οικογένειάς τους. Χαρακτηριστικά επισηµαίνεται περίπτωση όπου, ανήλικος έφηβος δεν υπήχθη σε διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, παρότι η µητέρα και τα αδέλφια του είχαν υπαχθεί στη συγκεκριµένη διαδικασία, ενώ κατόπιν το αίτηµα µετεγκατάστασης απορρίφθηκε λόγω µετέπειτα ενηλικίωσής του. Πέραν αυτής, έχει αναφερθεί ότι υφίστανται και άλλες ανάλογες περιπτώσεις, όπου τα κράτη-µέλη επικαλούνται την ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων, προκειµένου να απορρίψουν σχετικά αιτήµατα. Εν προκειµένω, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να εµµένουν στην απρόσκοπτη εφαρµογή της προβλεπόµενης διάταξης του Κανονισµού (άρθρο 7 παρ.2), σύµφωνα µε την οποία ο προσδιορισµός του υπευθύνου κράτους µέλους πραγµατοποιείται βάσει της κατάστασης που υπήρχε τη στιγµή κατά την οποία ο αιτών υπέβαλε την αίτησή του διεθνούς προστασίας για πρώτη φορά σε ένα κράτος µέλος. 5

6 . Το στάδιο ολοκλήρωσης των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης και µετεγκατάστασης: οργάνωση και διεξαγωγή της µετάβασης των δικαιούχων εκτός της χώρας Η αποδοχή των αιτηµάτων, είτε οικογενειακής επανένωσης είτε µετεγκατάστασης, δε συνεπάγεται την άµεση µετάβαση των δικαιούχων εκτός της χώρας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Ιδίως ως προς την πρώτη, παρατηρούνται ειδικότερες δυσκολίες που αφορούν στην οργάνωση του ταξιδιού (όπως την έκδοση εισιτηρίων, τον προγραµµατισµό των αεροπορικών πτήσεων και του χρόνου αφίξεως, των προβλεπόµενων συνοδειών κ.α.). Οι δυσκολίες αυτές, όπως καταρχήν διαπιστώνεται, οφείλονται µεταξύ άλλων, σε έλλειψη των αναγκαίων οικονοµικών πόρων, ενώ συχνά έχει παρατηρηθεί τα σχετικά έξοδα να καλύπτονται µε ίδια µέσα από τους αιτούντες ή από µέλη της οικογένειας τους. Ειδικότερα, αναφέρονται περιπτώσεις παιδιών των οποίων η µετάβαση βρίσκεται σε εκκρεµότητα ήδη για διάστηµα περίπου έξι µηνών, από το εκέµβριο του 2016, λόγω µη έκδοσης των εισιτηρίων (αξίζει να σηµειωθεί ότι τα συγκεκριµένα παιδιά έχουν εισέλθει και βρίσκονται στη χώρα πριν από το Μάρτιο του 2016). Περαιτέρω, είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί η ανάγκη διευκρίνησης των κριτηρίων, των όρων και των συναφών υποχρεώσεων που ενδεχόµενα αναλαµβάνονται στο πλαίσιο (τυπικών ή άτυπων) συµβάσεων µεταξύ των ελληνικών αρχών µε συγκεκριµένα ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία για το σκοπό των ταξιδιών. Επιπλέον, προβληµατισµό προκαλεί σε κάποιες περιπτώσεις, όπως επισηµαίνεται από ορισµένους φορείς φιλοξενίας, η έλλειψη µέριµνας για την έγκαιρη ενηµέρωση και προειδοποίηση των δικαιούχων σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο της µεταφοράς τους. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία όσον αφορά τις υποθέσεις των ασυνόδευτων παιδιών, όπου απαιτείται η επιµελέστερη προετοιµασία για την ασφαλή µετάβασή τους, η οργάνωση των συνοδειών και της υποδοχής τους στη χώρα άφιξης, αλλά και η τήρηση απαραίτητων διαδικαστικών εγγυήσεων, όπως η προηγούµενη ενηµέρωση των κατά τόπο αρµόδιων εισαγγελικών αρχών. Περαιτέρω, µεταξύ των ζητηµάτων που επισηµαίνονται από ορισµένους φορείς στο πλαίσιο χειρισµού υποθέσεων ασυνόδευτων παιδιών: - Συχνά ο χρόνος αναµονής για την µεταφορά σε άλλο κράτος µέλος µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τον χρόνο αναµονής για όλη τη διαδικασία µέχρι την αποδοχή του αιτήµατος οικογενειακής επανένωσης, έχοντας ως αποτέλεσµα η συνολική διάρκεια των διαδικασιών να ξεπερνά το ένα έτος. - Επιπλέον δυσκολίες παρατηρούνται στις περιπτώσεις ασυνόδευτων παιδιών κάτω των 14 ετών, ιδίως όταν τα συγγενικά τους πρόσωπα δε δύνανται να τα συνοδέψουν κυρίως λόγω αδυναµίας κάλυψης των σχετικών εξόδων και θα πρέπει να εγκριθούν αντίστοιχα κονδύλια για την πραγµατοποίηση συνοδείας από τις ελληνικές αρχές. - Σε σχέση και µε το παραπάνω, έχει επίσης αναφερθεί ως σοβαρότατη αρνητική εξέλιξη, το ότι δεν αναλαµβάνονται πλέον συνοδείες των ανηλίκων µε µέριµνα των αρµοδίων αρχών, µε αποτέλεσµα εν τοις πράγµασι να καλούνται να µεριµνήσουν σχετικά οι οργανώσεις που έχουν την ευθύνη φιλοξενίας ή που παρέχουν υποστήριξη στους εν λόγω ανηλίκους. Ειδικότερα ως προς τη µετεγκατάσταση, σοβαρό προβληµατισµό προκαλεί η εφαρµοζόµενη πρακτική από αρκετά κράτη που αφορά στη διεξαγωγή συνεντεύξεων µε ασυνόδευτους ανηλίκους µετά την επίδοση της σχετικής απόφασης. Οι 6

7 συνεντεύξεις, όπως περιγράφεται από µέλη του ικτύου, πραγµατοποιούνται στις πρεσβείες των κρατών, σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς την προηγούµενη ενηµέρωση και άδεια του κατά τόπον αρµοδίου εισαγγελέα (προσωρινού επιτρόπου) και χωρίς την παρουσία αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου δικηγόρου ή άλλου συµβούλου, περιλαµβάνουν σωρεία ερωτήσεων, προσωπικών και ουσίας για το αίτηµα ασύλου, και πολλές φορές απορρίπτουν τους αιτούντες κι αρνούνται τη µεταφορά τους, µε αποτέλεσµα να γίνεται ανάκληση της απόφασης, η οποία ανακοινώνεται από την Υπηρεσία Ασύλου. Πρόκειται για µια πρακτική που δεν προβλέπεται και παρεκκλίνει των διατάξεων των οικείων αποφάσεων του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σηµείο αυτό, καταρχήν θα ήταν σηµαντικό η Υπηρεσία Ασύλου να προβαίνει άµεσα κατ εξαίρεση - σε νέο αίτηµα µετεγκατάστασης σε άλλη χώρα, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο να αναδειχθεί ευρύτερα η προβληµατική αυτή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού πρόκειται για ένα ζήτηµα ιδιαίτερης θεσµικής και πολιτικής σηµασίας. Πέραν των παραπάνω, ιδιαίτερης επισήµανσης χρήζει το θέµα της έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων των παιδιών. Συγκεκριµένα, ειδικότερο ζήτηµα προκύπτει στις περιπτώσεις των παιδιών που βρίσκονται στη χώρα µε τον έναν γονέα τους, και δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η απαιτούµενη έγγραφη συναίνεση και του άλλου γονέα που ασκεί την επιµέλειά τους. Σε συνέχεια προηγούµενων αναφορών, ο Συνήγορος ήδη έχει υποβάλει έγγραφες προτάσεις προς το αρµόδιο υπουργείο και κατά τον παρόντα χρόνο, σύµφωνα µε την ενηµέρωση που είχε δοθεί, εκκρεµεί η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης που ενδεχόµενα επιλύει το ζήτηµα. Η έκδοση της συγκεκριµένης απόφασης κρίνεται άµεσα αναγκαία, ενώ παράλληλα υπενθυµίζεται ότι η παρατεταµένη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαδικασιών έκδοσης των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων θα µπορούσε να στοιχειοθετήσει και παραβίαση του αναγνωρισµένου δικαιώµατος σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής κατά την Ευρωπαϊκή Σύµβαση ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Αναγνωρίζοντας, όπως έχει προαναφερθεί, την ευρωπαϊκή διάσταση των παραπάνω ζητηµάτων, τις δυσχέρειες που αντιµετωπίζονται κατά την εφαρµογή των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης και µετεγκατάστασης και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές για την αντιµετώπισή τους, θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε ότι η παρούσα παρέµβασή µας κατευθύνεται στην επισήµανση των δυσκολιών αυτών και στην ανάδειξη της ανάγκης βελτιωτικών παρεµβάσεων προκειµένου να αξιοποιηθούν οι νόµιµες και ασφαλείς οδοί εισόδου των παιδιών στα κράτη της ΕΕ, ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι που απειλούν τη ζωή και τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους. Τέλος, επισηµαίνουµε ότι, η παρούσα επιστολή τέθηκε υπόψη όλων των µελών του ικτύου και λήφθηκε η σύµφωνη γνώµη των εκπροσώπων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που συµµετέχουν σε αυτό. Με τιµή, Γιώργος Μόσχος Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 7

8 * Στο ίκτυο για τα ικαιώµατα των Παιδιών που Μετακινούνται είναι ιδρυτικά µέλη και συµµετέχουν οι παρακάτω οργανώσεις: ΆΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων Γιατροί του Κόσµου ίκτυο για τα ικαιώµατα του Παιδιού Danish Refugee Council Ελληνική Ένωση για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες Ιατρική Παρέµβαση Kέντρο Ηµέρας Βαβέλ Μετάδραση ράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος PRAKSIS Save the Children International Solidarity Now Terres des Hommes Χαµόγελο του Παιδιού 8

Σύνοψη. Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ

Σύνοψη. Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 Σύνοψη UNICEF/UNI196194/Georgiev ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμός Παρακολούθησης για τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται Ετήσια Έκθεση Επιτελική σύνοψη

Μηχανισμός Παρακολούθησης για τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται Ετήσια Έκθεση Επιτελική σύνοψη Μηχανισμός Παρακολούθησης για τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται Ετήσια Έκθεση 2018 Επιτελική σύνοψη Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της θεσμικής του αποστολής για την προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες παιδιών που μετακινούνται

Ιστορίες παιδιών που μετακινούνται Ιστορίες παιδιών που μετακινούνται Ενδεικτικές ιστορίες παιδιών προσφύγων, βασισμένες σε πραγματικά περιστατικά που τέθηκαν υπόψη του Συνηγόρου στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ. Ιανουάριος 2017 Ιανουάριος 2018

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ. Ιανουάριος 2017 Ιανουάριος 2018 ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ Ιανουάριος 2017 Ιανουάριος 2018 Το παρόν κείμενο αποτελεί έκθεση απολογισμού σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου για τα Δικαιώματα των Παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

«Τι είναι η Οικογενειακή Επανένωση;»

«Τι είναι η Οικογενειακή Επανένωση;» «Τι είναι η Οικογενειακή Επανένωση;» Η Οικογενειακή Επανένωση είναι ένας αναγνωρισμένος λόγος για μετανάστευση σε πολλές χώρες. Εάν ένα ή περισσότερα μέλη οικογένειας κατοικούν σε κάποια συγκεκριμένη χώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα για την Υποστηριζόμενη Aνεξάρτητη Διαβίωση για Ασυνόδευτους Ανηλίκους

Στρογγυλή Τράπεζα για την Υποστηριζόμενη Aνεξάρτητη Διαβίωση για Ασυνόδευτους Ανηλίκους Στρογγυλή Τράπεζα για την Υποστηριζόμενη Aνεξάρτητη Διαβίωση για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 29-30 Ιανουαρίου 2018 Radisson Blue Park Hotel, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10, Αθήνα 106 82, Ελλάδα Επισκόπηση Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Αικατερίνη Μάτση Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Εθνική Σχολή Δικαστών Ιανουάριος 2017 Νομοθετικό Πλαίσιο Ρυθμίζει τα θέματα που ανακύπτουν από τον εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ : ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΥΤΣΑΒΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚ. ΚΟΥΖΟΥΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ-ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ-ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ-ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Η ΜΕΤΑδραση σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες διενεργούν την προβλεπόμενη από τον Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργία και λειτουργία Safe Zones στην Αθήνα και τη Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 792 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τέταρτη έκθεση για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2018)0468 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών ***I Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος RELOCATION & RECEPTION SCHEME GRC01/2016/0000000060/004 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2017 1 Εξώφυλλο: από ζωγραφιές παιδιών σε δομή φιλοξενίας Η εκπαιδευτική κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 27.11.2018 A8-0370/ 001-014 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-014 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Miriam Dalli A8-0370/2018 Ποσά που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0335 (NLE) 6358/17 SCH-EVAL 66 MIGR 23 COMIX 129 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού

Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Hµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

Παιδική προστασία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τα οφέλη, οι δείκτες και οι πραγματικές ανάγκες

Παιδική προστασία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τα οφέλη, οι δείκτες και οι πραγματικές ανάγκες Παιδική προστασία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη Τα οφέλη, οι δείκτες και οι πραγματικές ανάγκες Ο ΣτΠ και τα Δικαιώματα του Παιδιού Παρεμβαίνει στις σχέσεις κράτους-πολίτη, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

«ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ «ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ Κωνσταντίνα Σ. Ροΐδη Δικηγόρος Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (Ν.2101/1992,

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.04.2013 2012/2263(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263

Διαβάστε περισσότερα

27 Ιουνίου 2016 Αριθµ. Πρωτ.: /23681/2016 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής

27 Ιουνίου 2016 Αριθµ. Πρωτ.: /23681/2016 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής 27 Ιουνίου 2016 Αριθµ. Πρωτ.: 213429/23681/2016 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Τοπικό Υποκατάστηµα Ευόσµου 1. Γραφείο ιευθύντριας 2. Γραµµατεία.Τ..Ε. (µε την παράκληση να διανεµηθεί στα µέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΤA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤA ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤA ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤA ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 Η Έκθεση αφορά την περίοδο Ιούλιος Δεκέμβριος 2016 και εκπονήθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας Σε κάθε νοσοκομείο της χώρας οργανώνεται και λειτουργεί Αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας» υπαγόμενο απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή του οποίου η λειτουργία διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.10.2016 C(2016) 6265 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0624/2009 του A.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με θεώρηση που θα επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 2.7.2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2017 COM(2017) 470 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έβδομη έκθεση για την πρόοδο που

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων

Αναρτητέα. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων 1 Αναρτητέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 11/5/2017 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 262 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 / 11 / Αριθ.Πρωτ.: Φ /29583

Αθήνα, 22 / 11 / Αριθ.Πρωτ.: Φ /29583 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα, 22 / 11 / 2017 Αριθ.Πρωτ.: Φ. 208738/29583 Ταχ. /νση : Σταδίου 31 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η καταγραφή της σημερινής κατάστασης σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και οι θέσεις πολιτικής της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 6.2.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. 27205

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0225(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0225(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2016/0225(COD) 7.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων Σύνοψη Διαμεσολάβησης Άρνηση χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ : ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΘΕΣΕΙΣ :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ : ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΘΕΣΕΙΣ : Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των ξενώνων που λειτουργεί η Ιατρική Παρέμβαση «Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Πρόλογος...... ΙΧ Συντομογραφίες...... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών... 1 ΙΙ. Η σημασία της ιθαγένειας ή η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ερωτήσεις _ Απαντήσεις σχετικά με την Πρόσκληση με Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στην. Ανεξάρτητης Αρχής για την παρουσίαση της ειδικής

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στην. Ανεξάρτητης Αρχής για την παρουσίαση της ειδικής Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση της Ανεξάρτητης Αρχής για την παρουσίαση της ειδικής έκθεσης για τα έσοδα των ΟΤΑ και το Κράτος Δικαίου. Η σημερινή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Υποδοχή και διερεύνηση από υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας αιτηµάτων ανηλίκων, που δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους

Θέµα: Υποδοχή και διερεύνηση από υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας αιτηµάτων ανηλίκων, που δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/24645/2013 Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου Προς: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υφυπουργό κο Θ. Παπαθεοδώρου Υπουργείο Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πεδίο εφαρμογής ΠΟΛ. 1213

Α. Πεδίο εφαρμογής ΠΟΛ. 1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 3614303, 3613274

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2910/2001, ορίζεται ότι για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου σε μέλη οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2017 COM(2017) 669 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση Προόδου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Επιπλοκές στην διαδικασία χορήγησης άδειας διαµονής της υπηκόου Συρίας, κυρίας..

Θέµα: Επιπλοκές στην διαδικασία χορήγησης άδειας διαµονής της υπηκόου Συρίας, κυρίας.. Αθήνα, 2 Απριλίου 2008 Αριθµ.πρωτ. 3013/2008/2 Πληροφορίες: Φωτ. Παντελίδου Tηλέφωνο: 210 72 89 778 Φαξ: 210 72 89 643 Προς Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2.6.206 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Λετονίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚHΣ ΚΡΙΣΗΣ Χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα

ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚHΣ ΚΡΙΣΗΣ Χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚHΣ ΚΡΙΣΗΣ Χρηματοδοτική στήριξη στην Ελλάδα 1η Σεπτεμβρίου 2016 Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης/ Εσωτερικής Ασφάλειας/Βοήθεια έκτακτης ανάγκης Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 26 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 26 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π. Κανελλοπούλου 4-101 77 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 15 / 03 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 15 / 03 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 15 / 03 / 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Αριθ. Πρωτ. : Π2δ/Γ.Π.oικ.29482 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της αξιολόγησης των επιπτώσεων

Σύνοψη της αξιολόγησης των επιπτώσεων EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, SEC(2008) 2030 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγγραφο που συνοδεύει την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2595/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 29/ 2018

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2595/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 29/ 2018 Αθήνα, 02-04-2018 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2595/02-04-2018 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 29/ 2018 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 / 7 /2018 Α.Π. Φ / 12313

Αθήνα, 20 / 7 /2018 Α.Π. Φ / 12313 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας: 105 59 Πληροφορίες: Ε.Πραδάν Τηλ.: 213 136

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0023 (NLE) 8466/17 SCH-EVAL 125 MIGR 59 COMIX 296 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ. Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ. Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό 1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Ταξίδια στο Εξωτερικό/Γενικά α. Μέλη του Σ.Π.Κ., τα οποία κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A8-0054/2. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A8-0054/2. Τροπολογία 13.5.2015 A8-0054/2 2 Παράγραφος 4 4. υπογραµµίζει ότι η δύναµη και η βαρύτητα της Ένωσης έγκεινται στην ικανότητά της να κινητοποιεί πόρους και να αξιοποιεί ταυτοχρόνως ένα ευρύ φάσµα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδική και Νεανική Πρόνοια

Παιδική και Νεανική Πρόνοια M3 A13 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ κι ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Παιδική και Νεανική Πρόνοια Υπηρεσίες και Μέτρα (ΕΛΛΑΔΑ) επιλεξιμότητας (1) Νομοθετικές Απαιτήσεις (1) Νόμος υπ αρθ.2716 (ΦΕΚ 96/Α/17-5-1999) για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018 Αριθµ. Πρωτ.: /8784/2018 Πληροφορίες: κα Φωτεινή Παντελίδου κα. Αργυρώ Τζώρτζη

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018 Αριθµ. Πρωτ.: /8784/2018 Πληροφορίες: κα Φωτεινή Παντελίδου κα. Αργυρώ Τζώρτζη Προς το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 1. Γενική /νση Πρόνοιας/ Υπόψη Γενικού /ντή 2. ιεύθυνση Προστασίας Α.Μ.Ε.Α. / Υπόψη /ντή Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

, - 172, Β. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα

, - 172, Β. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα .. c.. ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΟIΚΗΤιΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤιΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓιΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓιΑΣ ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ /16114/2015 Πληρ. κα Μαρία Γιαννακουλοπούλου

Αθήνα, 24 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ /16114/2015 Πληρ. κα Μαρία Γιαννακουλοπούλου Αθήνα, 24 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/16114/2015 Πληρ. κα Μαρία Γιαννακουλοπούλου Προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος Ενέργειας Γραφείο Υπουργού Αµαλιάδος 17 Αθήνα Αξιότιµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2018 SWD(2018) 196 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚHΣ ΚΡΙΣΗΣ Χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα

ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚHΣ ΚΡΙΣΗΣ Χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚHΣ ΚΡΙΣΗΣ Χρηματοδοτική στήριξη στην Ελλάδα Επικαιροποίηση της 13ης Ιουνίου 2016 Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης/ Εσωτερικής Ασφάλειας/Βοήθεια έκτακτης ανάγκης Η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0564/2012, της Marianne van Eck, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με διοικητικά προβλήματα που άπτονται της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Λιβαδειά, ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ) Αριθ. Πρωτ.: 489

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Λιβαδειά, ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ) Αριθ. Πρωτ.: 489 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Λιβαδειά, 08-06-2018 ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ) Αριθ. Πρωτ.: 489 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Υπόψη κας. Κ. Καρδαμίτση Ασκούσας χρέη Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κατεχάκη ΑΘΗΝΑ Fax:

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Υπόψη κας. Κ. Καρδαμίτση Ασκούσας χρέη Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κατεχάκη ΑΘΗΝΑ Fax: Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017 Φ:223302/ Πληροφορίες : Ε. Μαρκάκη Τηλ.: 213 1306 *** 1. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Υπόψη κου Κ. Κιντή Γενικού Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.4251/2014).

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.4251/2014). ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.4251/2014). Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και της κατάθεσης στη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Για μία Ευρώπη που σέβεται την ελευθερία όλων

Για μία Ευρώπη που σέβεται την ελευθερία όλων To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής που αξιοποιεί εναλλακτικά μέτρα της κράτησης. Έχεις #ThePowerofVote www.thepowerofvote.eu Ήξερες ότι...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Υπόμνημα

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Υπόμνημα Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 100 33 Αθήνα, Ε-mail : enap@enap.gr, Ιστοσελίδα: www.enap.gr ΠΡΟΣ: Αθήνα, 23/11/2016 Α.Π. 44/2016 Βουλή των Ελλήνων Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 18.1.2011 B7-0029/2011 } B7-0030/2011 } B7-0036/2011 } B7-0037/2011 } B7-0038/2011 } ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύµφωνα µε το άρθρο 115, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01 /12 /2017. Αριθ. Πρωτ.: 2017/ Αριθ.Φακέλου:..

Αθήνα, 01 /12 /2017. Αριθ. Πρωτ.: 2017/ Αριθ.Φακέλου:.. Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα, 01 /12 /2017 Αριθ. Πρωτ.: 2017/0035218 Αριθ.Φακέλου:.. Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑ ΙΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑ ΙΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ιασφάλιση και προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών που µετακινούνται: Η πρόκληση της κοινωνικής ένταξης Περιφερειακή Συνάντηση Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2017 Τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 10110

Διαβάστε περισσότερα

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

#ChildrenNeedAnswers

#ChildrenNeedAnswers Συστάσεις από τη Στρογγυλή Τράπεζα «Παιδική Προστασία & Eυρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις για μετακινούμενους πληθυσμούς στην Ελλάδα: Απολογισμός και προοπτικές για το μέλλον» Αθήνα, 16 Μαΐου 2019, Γραφείο Αντιπροσωπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εσωτερικός Κανονισµός

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εσωτερικός Κανονισµός 1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Εσωτερικός Κανονισµός 2 Εσωτερικός Κανονισµός Συµβούλου του Φοιτητή 1. Ορισµός και θητεία... 3 2. Καθήκοντα και υποχρεώσεις... 4 2.1 Γενικά... 4 2.2 Σύµβουλος Φοιτητή ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0079/193. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0079/193. Τροπολογία 6.3.2019 A8-0079/193 193 Αιτιολογική σκέψη 10 (10) Οι δραστηριότητες αυτές είναι προς όφελος των κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση στη Λέσβο

Η πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση στη Λέσβο Η πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση στη Λέσβο Έκθεση ενεργειών, διαπιστώσεων και προτάσεων Συνηγόρου του Πολίτη στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνηγόρου του Παιδιού Επίσκεψη στη Λέσβο, 10-13

Διαβάστε περισσότερα