ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ασφάλιση Εγγύησης Ναύλωσης Globy Yachting Cancellation. Ασφάλιση Εγγύησης Ναύλωσης. Ειδικοί Όροι και Διατάξεις. 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ασφάλιση Εγγύησης Ναύλωσης Globy Yachting Cancellation. Ασφάλιση Εγγύησης Ναύλωσης. Ειδικοί Όροι και Διατάξεις. 1."

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ασφάλιση Εγγύησης Ναύλωσης Globy Yachting Cancellation (ENGLISH VERSION: PAGES 8-14) Ασφάλιση Εγγύησης Ναύλωσης Ειδικοί Όροι και Διατάξεις 1. Κάλυψη Η κάλυψη αφορά την απώλεια της Εγγύησης Ναύλωσης σκάφους αναψυχής, λόγω της μη-επιστροφής του κατατεθειμένου ποσού, συνέπεια απώλειας ή ζημίας στο ασφαλισμένο σκάφος, που προκαλείται από τον ναυλωτή ή/και το πλήρωμά του κατά τη διάρκεια της περιόδου ναύλωσης. 2. Γεωγραφικά Όρια Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει το γεωγραφικό τομέα της ναυσιπλοΐας που συμφωνείται και που περιγράφεται στο υπογεγραμμένο ναυλοσύμφωνο, μέσα στα ύδατα της Μεσογείου μόνο, αποκλείοντας τις εμπόλεμες περιοχές. 3. Εξαιρέσεις Δεν παρέχεται καμία κάλυψη υπό το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο για: 3.1. Απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ανωτέρα βία, πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, ανταρσία, εξέγερση ή πολιτική διαμάχη που προκύπτει από τέτοιες καταστάσεις ή οποιαδήποτε εχθρική πράξη από ή κατά μιας εμπόλεμης δύναμης, κατάληψη, κατάσχεση, σύλληψη, περιορισμό, κατακράτηση ή περιορισμό απόπλου και τις συνέπειές τους, ή οποιεσδήποτε απόπειρες τέτοιων πράξεων, ή κατόπιν διαταγής οποιασδήποτε αρχής, εγκαταλελειμμένες νάρκες, τορπίλες, βόμβες ή άλλα εγκαταλελειμμένα πολεμικά όπλα Απώλεια, ζημία, ευθύνη ή δαπάνη που προκαλούνται από απεργούς, ανταπεργούς ή πρόσωπα που συμμετέχουν σε εργατικές ταραχές, οχλαγωγίες ή πολιτικές αναταραχές ή οποιοδήποτε τρομοκράτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με πολιτικά κίνητρα, λεηλασία, πολιτική δύναμη ή οποιοδήποτε είδος πολιτική αναταραχή ή δολιοφθορά Απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε πολεμικό όπλο που χρησιμοποιεί ατομική ή πυρηνική διάσπαση ή/και σύντηξη ή οποιαδήποτε παρόμοια αντίδραση ή ραδιενεργό ισχύ ή ουσία, ακτινοβολίες ιονισμού από ή μόλυνση από τη ραδιενέργεια από οποιαδήποτε πυρηνικά καύσιμα ή από οποιαδήποτε πυρηνικά απόβλητα από την καύση πυρηνικών καυσίμων, των ραδιενεργών, τοξικών, εκρηκτικών ή άλλων επικίνδυνων ιδιοτήτων οποιασδήποτε εκρηκτικής πυρηνικής συσκευής ή πυρηνικού εξαρτήματος αυτής Τον κίνδυνο κατάχρησης Κινδύνους που καλύπτονται από την ασφάλιση του γραφείου εκμίσθωσης, και για τους οποίους καμία δεν ισχύει απαλλαγή Ζημίες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από την ακατάλληλη επάνδρωση, τον ανεπαρκή εξοπλισμό ή την αναξιοπλοΐα του ασφαλισμένου σκάφους Ζημίες μέσω των ανεπαρκειών στην κατασκευή, την επεξεργασία ή το υλικό Ζημίες που προκαλούνται από την επίπτωση των συνήθων καιρικών συνθηκών όπως σκουριά, οξείδωση, διάβρωση, όσμωση, ηλικία, φθορά, λέρωμα, ζωύφια, αρουραίοι, ποντίκια και τα παρόμοια Γρατσουνιές και σημάδια Ζημία που προκαλείται από την αντίσταση ενάντια στις νόμιμες αρχές ή την παρέμβαση των δημόσιων αρχών, τις διαταγές και τις συστάσεις της μεταφορικής εταιρίας, των αποθηκευτών ή της λιμενικής αρχής καθώς επίσης και των ζημιών μέσω των δημόσιων ή δικαστικών αποφάσεων ή της εκτέλεσης αυτών Ζημίες λόγω ακατάλληλης πρόσδεσης ή αγκυροβολίας, εγκατάλειψης του σκάφους εν πλω ή σε εκτεθειμένη ακτή, καθώς επίσης και ανεπαρκών μέτρων ασφάλειας κατά της κλοπής, διάρρηξης ή ληστείας Ζημίες λόγω ανεπαρκών μέσων μεταφοράς ή φόρτωσης. 1

2 3.13. Ζημίες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, που προκαλούνται από ακατάλληλη φόρτωση, πρόσδεση, μέτρα ασφάλειας κατά της ολικής ή/και μερικής απώλειας, εάν δεν εκτελούνται από την εταιρία μεταφορών Ζημίες λόγω απώλειας, πτώσης στη θάλασσα ή κλοπής χαλαρών, μη ασφαλισμένων αντικειμένων Ζημίες λόγω της χρήσης του ασφαλισμένου σκάφους για σκοπούς άλλους από αναψυχής, και, στο μέτρο που δεν έγινε καμία πρόσθετη συμφωνία, για εμπορική εκμετάλλευση Υποτίμηση Έμμεσες ζημιές οποιουδήποτε είδους Παρακράτηση της εγγύησης, λόγω μερικού ή ολικού συμψηφισμού, για πρόσθετες προσφερθείσες υπηρεσίες (π.χ. καθαρισμού, επιπλέον προμήθεια λευκών ειδών ή καυσίμων κλπ.) 4. Προσόντα του Κυβερνήτη του σκάφους Η ασφάλιση ισχύει μόνο με την προϋπόθεση ότι το σκάφος είναι πάντα κάτω από τον έλεγχο ενός διπλωματούχου κυβερνήτη. Τα προσόντα πρέπει να αποδειχθούν μετά από αίτημα των ασφαλιστών. Η απόδειξη θεωρείται έγκυρη εάν ο κυβερνήτης κατέχει την άδεια που απαιτείται για την συγκεκριμένη περιοχή κρουαζιέρας. 5. Σφάλμα Εάν η ζημία προκαλείται από τον ασφαλισμένο, τον κυβερνήτη ή ένα από τα μέλη του πληρώματος, σκόπιμα ή από βαριά αμέλεια, η ασφαλιστική κάλυψη είναι άκυρη. 6. Ασφαλιζόμενο ποσό Το ποσό που ασφαλίζεται είναι ίσο με το κατατεθειμένο ποσό εγγύησης που αναφέρεται στην αίτηση ασφάλισης. Το ποσό στην αίτηση πρέπει να είναι το ίδιο όπως στο ναυλοσύμφωνο. Το ασφαλιζόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβεί τις 3,000 (τρεις χιλιάδες Ευρώ) 7. Ασφάλιστρο και ασφαλιστήρια Ο ασφαλισμένος καλείται να καταβάλει τα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων στον τραπεζικό λογαριασμό των Ασφαλιστών με χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του/της. Η μεταφορά πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της ναύλωσης. Το όνομα του κατόχου πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας πρέπει να είναι το ίδιο με του ασφαλισμένου. Η ολοκληρωμένη/ επιβεβαιωμένη μεταβίβαση θεωρείται ως Σημείωμα Κάλυψης (Cover Note). Τα πιστοποιητικά της ασφάλισης εκδίδονται αυτόματα. Οι ελλιπείς ή λανθασμένες αιτήσεις θεωρούνται άκυρες. Το ίδιο ισχύει για τη μη πληρωμή των ασφαλίστρων ή την ανεπαρκή πληρωμή. 8. Αναγγελία κινδύνων προ της κατάρτισης της σύμβασης Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον ασφαλιστή πριν από την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης για όλα τα γεγονότα που γνωρίζει και θα μπορούσαν να είναι ουσιώδη για την ασφάλιση. Οποιοδήποτε στοιχείο ζητείται από τον ασφαλιστή ρητά και γραπτά θεωρείται ουσιώδες. Ο ασφαλιστής μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση από την έναρξη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν από τη σύμβαση. 9. Υποχρεώσεις σε περίπτωση ζημιάς Κάθε αναγγελία ζημιάς πρέπει να απευθυνθεί στο ελληνικό υποκατάστημα της Mondial Assistance Europe NV (Mondial Assistance), Πρεμετής 10, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα, στο εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο , 24 ώρες το 24ωρο. Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να αναφέρει την ζημιά αμέσως μόλις περιέλθει σε γνώση του. Είναι περαιτέρω υποχρεωμένος να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ή να αποφευχθεί η ζημία, και αν είναι δυνατόν να λάβει και να ακολουθήσει τις συστάσεις της Mondial Assistance. Το γραφείο εκμίσθωσης έχει την υποχρέωση να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή τεκμηρίωση σχετικές με την αξιολόγηση της ζημίας. Ειδικά τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να αποσταλούν στον ασφαλιστή από τον ασφαλισμένο: πρακτικά της πορείας των γεγονότων, των αιτιών και του είδους ζημίας, όνομα, διεύθυνση οποιωνδήποτε αναμεμειγμένων προσώπων ή μαρτύρων, διεύθυνση, αριθμός αναφοράς της επίσημης 2

3 λιμενικής αρχής, απόδειξη της αρχικής αξίας των ζημιωθέντων αντικειμένων (λογαριασμοί, τιμολόγια, κ.λπ.), εκτίμηση της ζημίας. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να αναφέρει οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από πυρκαγιά, έκρηξη, διάρρηξη, κλοπή, επιδρομή, στην επόμενη Νόμιμη Αρχή αμέσως. Πρέπει να ενημερώσει την Νόμιμη Αρχή για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες συμπεριλαμβανομένων των ζημιωθέντων αντικειμένων και της αξίας αυτών. Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις λόγω μη συμμόρφωσης του ασφαλισμένου με τους όρους του ασφαλιστηρίου ή τους όρους και τις διατάξεις του ισχύοντος Νόμου 2743/99. Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε αξιώσεις εναντίον τρίτων, και ο ασφαλιστής ικανοποιεί αυτές τις αξιώσεις, όλα τα δικαιώματα έναντι των τρίτων αυτών εκχωρούνται αυτόματα από τον ασφαλισμένο στον ασφαλιστή που υποκαθίσταται πλήρως στα δικαιώματα του ασφαλισμένου. Εάν ο ασφαλισμένος παραιτηθεί των αξιώσεων έναντι τρίτων ή δικαιώματος που θα βοηθούσε στην απόδειξη της περίπτωσης, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται οποιωνδήποτε υποχρεώσεών του στο μέτρο που θα μπορούσε να επανεισπράξει την αξίωση από τον τρίτο. Στην περίπτωση μιας αξίωσης τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν: - Πρωτότυπη απόδειξη της κατατεθειμένης εγγύησης - Αντίγραφο του ναυλοσυμφώνου και καταλόγου του πληρώματος - Εξοφλητική απόδειξη του γραφείου εκμίσθωσης για το παρακρατημένο ποσό, με αιτιολόγηση της παρακράτησης - Λεπτομερή περιγραφή της ζημίας που υπογράφεται από τον κυβερνήτη και όλα τα μέλη του πληρώματος. 10. Αποζημίωση Η αποζημίωση είναι η επιστροφή της παρακρατημένης εγγύησης σε περίπτωση συμβάντος που ασφαλίζεται υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης περιορίζεται στο ποσό που ασφαλίζεται. Η αποζημίωση είναι υπό την αίρεση της απόδειξης ότι (α) η εγγύηση έχει κατατεθεί στο γραφείο εκμίσθωσης σε μετρητά ή με πιστωτική κάρτα ή επιταγή και αποδεικνύεται με παραστατικό (β) ο ναυλωτής έχει εξοφλήσει πλήρως το ναυλοσύμφωνο, που αποδεικνύεται με απόδειξη και (γ) ο ναυλωτής μπορεί να παρουσιάσει άδειά του για τη ναυσιπλοΐα του σκάφους στην αντίστοιχη περιοχή ταξιδιού. 11. Απαλλαγή Η απαλλαγή ανά ζημιά ανέρχεται στο ποσό των 150,00 (εκατόν πενήντα Ευρώ) 12. Περίοδος υποβολής απαίτησης Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις εάν δεν ασκηθεί αγωγή εναντίον του σε ένα έτος. Η περίοδος μετρά από τη στιγμή που ο ασφαλιστής έχει αρνηθεί εγγράφως την ικανοποίηση της αξίωσης, αιτιολογώντας την άρνηση και γνωστοποιώντας τις νομικές συνέπειες στον ασφαλισμένο. Η περίοδος παρατείνεται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για ένα φιλικό διακανονισμό εφόσον και ο ασφαλισμένος αντικειμενικά καθυστερεί την υποβολή αγωγής. 13. Περίοδος της σύμβασης Η διάρκεια της ναύλωσης είναι η ασφαλιστική περίοδος. Η κάλυψη δεν θα υπερβεί τις 30 ημέρες. 14. Δίκαιο και Δωσιδικία Η τακτοποίηση οποιωνδήποτε διαφωνιών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών υπόκειται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά και εφαρμόζεται ο Ελληνικός νόμος. 3

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Yachting Cancellation ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν συμβόλαιο: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Το άτομο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που ταξιδεύει για να ναυλώσει σκάφος και οποιοσδήποτε ενεργεί εκ μέρους του. Για όλους τους Ασφαλιζόμενους με ηλικία μεγαλύτερη των 70 ετών ισχύουν όλες οι καλύψεις με εξαίρεση Συμβάντα σχετικά με ασθένεια. MONDIAL ASSISTANCE: Το ελληνικό υποκατάστημα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας Mondial Assistance Europe NV, που εδρεύει στην οδό Πρεμετής 10, , Άγιος Δημήτριος, Αττική, τηλ ΤΑΞΙΔΙ: Ναύλωση σκάφους σε συνδυασμό με ή χωρίς επιπρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες ή διαμονή με διάρκεια έως 30 (τριάντα) ημέρες, με σκοπό επαγγελματικό ή αναψυχή και με προορισμό και προγραμματισμένους ενδιάμεσους σταθμούς που αναγράφονται στην πρόταση ασφάλισης. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ: Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει το γεωγραφικό τομέα της ναυσιπλοΐας που συμφωνείται και που περιγράφεται στο υπογεγραμμένο ναυλοσύμφωνο, μέσα στα ύδατα της Μεσογείου μόνο, αποκλείοντας τις εμπόλεμες περιοχές. SKIPPER: Ο συνασφαλιζόμενος καπετάνιος για τη ναύλωση του σκάφους που αναγράφεται ως Skipper στο σχετικό ναυλοσύμφωνο για το ίδιο ταξίδι. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ο/η σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς, τα πεθερικά και τα αδέλφια του Ασφαλιζόμενου. GLOBY: Ένα εκ των προγραμμάτων της Mondial Assistance το οποίο έχει επιλεγεί και για το οποίο τα αντίστοιχα ασφάλιστρα έχουν πληρωθεί. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. ΣΥΜΒΑΝ: Οποιοδήποτε περιστατικό, κατάσταση ή γεγονός, όπως ατύχημα ή ασθένεια ή άλλο περιστατικό που καλύπτεται ρητώς από αυτή την Ασφάλιση. ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Συμβάν που εκδηλώνεται στο Ταξίδι για το οποίο η θεραπεία είναι απαραίτητη, προκειμένου να διατηρηθεί η ζωή και/ή να υπάρξει άμεση ανακούφιση από τον πόνο, την καταπόνηση ή τα τραύματα. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Ο οργανισμός που αναλαμβάνει τη στέγαση ασθενών με σκοπό την παροχή διάγνωσης και θεραπείας. ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Ανασφάλιστο ποσό το οποίο όταν αναφέρεται αφαιρείται πρώτα από την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ: Όλες οι φυσικές καταστροφές (χωρίς περιορισμό) όπως σεισμοί, παλιρροϊκά κύματα, ανεμοστρόβιλοι, καταιγίδες, εκρήξεις ηφαιστείων, πλημμύρες, κλπ. ΠΟΛΕΜΟΣ: Εχθροπραξίες ή χρήση στρατιωτικής δύναμης από οποιοδήποτε έθνος ή φυλή για οικονομικό, γεωγραφικό, εθνικιστικό, πολιτικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή άλλο σκοπό. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πραγματική ή απειλούμενη χρήση μέσων, δύναμης ή βίας με άμεσο ή έμμεσο σκοπό την πρόκληση ζημιάς, τραυματισμού ή αναστάτωσης, με στόχο την ανθρώπινη ζωή, ιδιοκτησία, περιουσία ή κυβέρνηση για την επίτευξη οικονομικών, εθνικών, εθνικιστικών, πολιτικών, φυλετικών ή θρησκευτικών σκοπών. ΑΠΕΡΓΙΑ: Οποιαδήποτε μορφή εργατικής κινητοποίησης, ταραχής ή αναταραχής που πραγματοποιείται με πρόθεση την παρεμπόδιση ή την παρεμβολή παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σε περίπτωση ακύρωσης αναχώρησης λόγω Συμβάντος, ο Ασφαλιζόμενος ή οποιοσδήποτε ενεργεί εκ μέρους του πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τη Mondial Assistance στο (+30) (24 ώρες το 24ωρο), ώστε να επιβεβαιωθούν οι καλύψεις και να διευθετηθεί η απευθείας πληρωμή των εξόδων, διαφορετικά η Mondial Assistance δύναται να μη τον καλύψει. Σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα πρέπει να παρέχονται: Ο αριθμός και τα στοιχεία του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου. Περιγραφή του συμβάντος. Πρωτότυπες Ιατρικές αποδείξεις και παραστατικά. Πρωτότυπα σχετικά στοιχεία και αποδείξεις. Όλα τα σχετικά με την απαίτηση έγγραφα που δεν διατίθενται θα παρέχονται με έξοδα του Ασφαλιζόμενου. 4

5 ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Το Globy υπόκειται σε Γενικές και Ειδικές Οδηγίες, Συμβουλές, Όρους, Προϋποθέσεις και Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, με εφαρμογή σε όλες τις Παραγράφους. Η μη συμμόρφωση, σημαίνει ότι η Mondial Assistance δύναται να μην καλύψει απαιτήσεις, μερικώς ή εξ ολοκλήρου. Παράγραφος 1. Ενεργοποίηση και Έναρξη Ισχύος 1.1 Η κάλυψη ακύρωσης αναχώρησης ισχύει από τη στιγμή έκδοσης του Συμβολαίου και λήγει όταν ολοκληρωθεί το check-in στο πρώτο σημείο αναχώρησης για το Ταξίδι ή - σε ότι αφορά στην προκαταβολή ναύλου μόνο- πριν από την παραλαβή και επιβίβαση στο σκάφος. Παράγραφος 2. Γενικοί Όροι 2.1 Εάν ο Ασφαλιζόμενος χρειαστεί άμεση ιατρική περίθαλψη, η Mondial Assistance πρέπει να ενημερωθεί αμέσως. 2.2 Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου, η Mondial Assistance διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει νεκροψία, αυτοψία ή/και εκταφή, με έξοδα των νομίμων εκπροσώπων του Ασφαλιζόμενου. 2.3 Το Globy παρέχει όλες τις καλύψεις σε Ευρώ. Για έξοδα που γίνονται εκτός Ευρώπης, οι παροχές πληρώνονται στην επίσημη συναλλαγματική αξία του τοπικού νομίσματος προς το Ευρώ, την ημέρα της συναλλαγής. 2.4 Οι παροχές για κάθε Συμβάν, καλύπτουν αθροιστικά μέχρι την εξάντληση του αναγραφόμενου ποσού στο Άρθρο 5 (Πίνακας Καλύψεων) για τη συγκεκριμένη κάλυψη ανά Ασφαλιζόμενο, μετά την εφαρμογή τυχόν Απαλλαγής και πέραν κάθε ποσού που αποζημιώθηκε από άλλο εμπλεκόμενο φορέα και έως το πραγματικό κόστος της ζημιάς ως συνολική αποζημίωση. 2.5 Ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να επιτρέψει στους αντιπροσώπους της Mondial Assistance να τον εξετάσουν και να επιθεωρήσουν τα ιατρικά αρχεία και να διαθέσει όλα τα χρήσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση του Συμβάντος. 2.6 Σε κάθε Συμβάν, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να ειδοποιήσει τη Mondial Assistance για να ενεργοποιήσει την κάλυψη και για να ενημερώσει για την αποζημίωση ή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα. 2.7 Εάν οποιοδήποτε Συμβάν που καλύπτεται από αυτή την Ασφάλιση καλύπτεται και από άλλο ασφαλιστικό συμβόλαιο ή φορέα, η Mondial Assistance θα πληρώνει το μέρος εκείνο της αποζημίωσης που της αναλογεί αφού ο πελάτης εξαντλήσει αποζημιώσεις που δικαιούται από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες ή φορείς έως συνολικά το αντίστοιχο ποσό στον Πίνακα Καλύψεων του προγράμματος Globy που έχει επιλεγεί. 2.8 Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να τηρήσει όλες τις Οδηγίες, Συμβουλές, Όρους, Προϋποθέσεις και Εξαιρέσεις αυτής της Ασφάλισης, προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη απαίτησής του. 2.9 Ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να βοηθήσει τη Mondial Assistance να ανακτήσει οποιεσδήποτε πληρωμές στις οποίες έχει προβεί ενώ καλύπτονται από οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή φορέα Καμία επιστροφή ασφαλίστρου δεν επιτρέπεται μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρόνου για δήλωση υπαναχώρησης ή την έναρξη ή χρήση των καλύψεων της Ασφάλισης ή τη λήξη ισχύος αυτής της Ασφάλισης Ο Ασφαλιζόμενος δεν πρέπει να αναλάβει καμία ευθύνη που δεσμεύει τη Mondial Assistance, χωρίς την προέγκριση της Mondial Assistance Η Mondial Assistance έχει το δικαίωμα να διευθετήσει αυτοδικαίως όλα τα θέματα που προκύπτουν από ή σε σχέση με αξιώσεις, στο όνομα του Ασφαλιζόμενου Η Mondial Assistance δε θα πληρώσει για Συμβάν που προκλήθηκε επειδή ο Ασφαλιζόμενος δεν ενήργησε με υπεύθυνο και συνετό τρόπο ώστε να το αποτρέψει Η Ασφάλιση θα ακυρώνεται και ο Ασφαλιζόμενος θα διώκεται σε περίπτωση διαστρέβλωσης, ψευδούς περιγραφής ή απόκρυψης γεγονότων ή υλικών Ο Ασφαλιζόμενος δεν θα έχει αξιώσεις ως προς την επιλογή και σειρά απαιτήσεων που θα αποζημιώνονται. Όλες αυτές οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από τη Mondial Assistance Η Mondial Assistance δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε αξίωση, υποχρέωση, καταπίστευση, συμφωνία, δαπάνη, βάρος, εκχώρηση ή μεταβίβαση οποιασδήποτε απαίτησης που εκρέει από αυτή την Ασφάλιση O Ασφαλιζόμενος πρέπει να ακολουθεί τις συμβουλές της Mondial Assistance για το χειρισμό Συμβάντων και δεν πρέπει να διαπραγματευτεί, πληρώσει, τακτοποιήσει ή αναγνωρίσει οποιαδήποτε αξίωση χωρίς τη ρητή άδεια της Mondial Assistance. 5

6 2.18 Η Mondial Assistance μπορεί να αναλάβει ενέργειες στο όνομα του Ασφαλιζόμενου, για να ανακτήσει ή να εξασφαλίσει αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο, για Συμβάν που καλύφθηκε από την Ασφάλιση. Το ποσό που θα ανακτηθεί ή διασφαλιστεί θα ανήκει στη Mondial Assistance Ο Ασφαλιζόμενος (ανάλογα με το Συμβάν) πρέπει να κρατήσει εισιτήρια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και να τα διαθέσει στη Mondial Assistance Η Mondial Assistance διαχειρίζεται τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα του Ασφαλιζόμενου, σε πλήρη εναρμόνιση με τους όρους της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η Ασφάλιση διέπεται, ερμηνεύεται και ισχύει σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της Mondial Assistance και των Ασφαλιζόμενων ως προς την ερμηνεία της Ασφάλισης, η διένεξη επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Παράγραφος 1. Ιατρικά συμβάντα του Ασφαλιζόμενου, που: 1.1 Ταξιδεύει, αντίθετα από συμβουλές ιατρού ή φυσιοθεραπευτή. 1.2 Ταξιδεύει για να λάβει ιατρικές συμβουλές ή διάγνωση, για να υποβληθεί σε ιατρική ή χειρουργική επέμβαση, για θεραπείες ή για εθελούσια διακοπή εγκυμοσύνης. 1.3 Γνώριζε πριν την κράτηση του Ταξιδιού, ιατρική ή φυσική κατάσταση ή ασθένεια δική του ή άλλου προσώπου από το οποίο εξαρτάται η ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού του. 1.4 Πάσχει από παραφροσύνη, νοητική ασθένεια, συναισθηματικό ή ψυχολογικό τραύμα, ανησυχία, κατάθλιψη ή φόβο πτήσεων ή ταξιδιού. 1.5 Είναι σε λίστα αναμονής νοσοκομείου ή οποιουδήποτε νοσηλευτικού ιδρύματος για θεραπεία. 1.6 Αναμένεται να γεννήσει εντός 4 (τεσσάρων) μηνών, από την ημερομηνία επιστροφής από το Ταξίδι. 1.7 Του έχει ανακοινωθεί θανατική διάγνωση. 1.8 Είναι αποτέλεσμα θεραπείας, νοσηλείας ή αγωγής που έλαβε ο Ασφαλιζόμενος πριν την έναρξη του Ταξιδιού ή που πρέπει να συνεχιστεί κατά το Ταξίδι. Παράγραφος 2. Άλλα συμβάντα του Ασφαλιζόμενου, που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από: 2.1 Ακυρώσεις μετά το check-in ή λόγω Απεργίας οποιουδήποτε φορέα, εταιρείας ή οργανισμού. 2.2 Ζημιές ή απαιτήσεις που προκλήθηκαν με δόλο ή λόγω σημαντικής παράλειψης του Ασφαλιζόμενου ή προσώπων για τα οποία είναι υπεύθυνος. 2.3 Περιστατικά τα οποία δεν έχουν κοινοποιηθεί στη Mondial Assistance, εντός 30 ημερών από την ημέρα του Συμβάντος. 2.4 Ζημιές, ακυρώσεις, απροθυμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή του Ταξιδιού λόγω πτώχευσης, αφερεγγυότητας, χρεοκοπίας ή οικονομικών δυσχερειών, οποιασδήποτε επιχείρησης ή φυσικού προσώπου που εμπλέκεται στη διεξαγωγή του Ταξιδιού. 2.5 Ζημιά λόγω Φυσικών Καταστροφών. 2.6 Ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια, πυρηνικά καύσιμα ή απόβλητα, ατομικές εκρήξεις, ραδιενεργές τοξικές ουσίες ή ύλες οποιουδήποτε πυρηνικού συστατικού. 2.7 Πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, εισβολή, εξέγερση, επανάσταση, χρήση στρατιωτικής δύναμης, Τρομοκρατική ενέργεια ή προσπάθεια αποτροπής ή κατευνασμού Τρομοκρατικής ενέργειας. 2.8 Συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε αγώνες και σπορ που γίνονται επαγγελματικά ή σε πρωταθλήματα ή σε εξάσκηση ή προπόνηση για αυτά ή ενασχόληση σε εναέρια ή επικίνδυνα ή extreme σπορ, αναρριχήσεις, εξερευνήσεις και καταδύσεις, κυνήγι, πτήσεις ή εκπαίδευση ως πιλότος ή μέλος πληρώματος σε αεροσκάφος ή θαλάσσιο σκάφος. 2.9 Χρήση οχημάτων για τα οποία ο Ασφαλιζόμενος δεν διαθέτει νόμιμη άδεια οδήγησης Σκόπιμη έκθεση του Ασφαλιζόμενου σε εξαιρετικό ή αναίτιο κίνδυνο (εξαιρείται η προσπάθεια να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή), αυτοκαταστροφή, αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή σκόπιμα αυτοπροκαλούμενο τραυματισμό Συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε Πολεμικές Επιχειρήσεις, θητεία σε ένοπλες δυνάμεις ή συμμετοχή σε εγκληματική ενέργεια Χρήση ή έγχυση φαρμάκων (εκτός και αν δοθούν με συνταγή από ειδικευμένο ιατρό, με εξαίρεση υποκατάστατα ναρκωτικών ή ναρκωτικές ουσίες), αλκοολισμό, μέθη ή άλλη κατάχρηση του Ασφαλιζόμενου Τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του Ασφαλιζόμενου, αποδοτέα σε αφροδίσια νοσήματα, στον ιό HIV, του AIDS ή του ARC και/ή οποιασδήποτε παραλλαγή αυτών Οποιοδήποτε Συμβάν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από επιδημίες και/ή πανδημίες. 6

7 Παράγραφος 3. Η Mondial Assistance θα διακόψει την κάλυψη του Ασφαλιζόμενου, λόγω: 3.1 Επακόλουθων εξόδων Συμβάντος, χωρίς τη συνεννόηση και συνεπώς την περαιτέρω έγκριση των εξόδων από το συντονιστικό κέντρο της Mondial Assistance. 3.2 Εθελούσιας αποχώρησης του Ασφαλιζόμενου, χωρίς την έγκριση του Ιατρικού προσωπικού, από κέντρο πρώτων βοηθειών, Νοσοκομείο ή άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Όρια καλύψεων ανά άτομο ΚΑΛΥΨΗ 5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Η κάλυψη Ακύρωσης Αναχώρησης ισχύει μόνο εάν έχει επιλεγεί: το πρόγραμμα Globy Yachting Cancellation και έχουν πληρωθεί τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. Καλυπτόμενα Συμβάντα είναι η αιφνίδια ασθένεια (έως 70 ετών) και το ατύχημα (κάθε ηλικία) του Ασφαλιζόμενου ή μέλους της Οικογένειάς του, σε περίπτωση: 1. Εισαγωγής σε νοσοκομείο του Ασφαλιζόμενου συνεπεία Συμβάντος, με την προϋπόθεση η νοσηλεία ή αποθεραπεία κατόπιν νοσηλείας (όπως επιβάλλεται από το θεράποντα ιατρό) να υπερβαίνει την ημερομηνία αναχώρησης για το Ταξίδι. 2. Εισαγωγής σε νοσοκομείο μέλους της Οικογένειας του Ασφαλιζόμενου συνεπεία Συμβάντος πριν την αναχώρηση και συνεχίζεται και μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης του Ασφαλιζόμενου για το Ταξίδι. 3. Θανάτου του Ασφαλιζόμενου συνεπεία Συμβάντος. 4. Θανάτου μέλους της οικογένειας του Ασφαλιζόμενου συνεπεία Συμβάντος που καθιστά την παρουσία του Ασφαλιζόμενου απαραίτητη και επομένως και την ακύρωση της αναχώρησης για το Ταξίδι Καλύπτει τις ακυρωτικές ρήτρες έως το αναγραφόμενο όριο. για: 1. τα ατομικά ασφαλισμένα έξοδα Ταξιδιού σε περίπτωση ακύρωσης της αναχώρησης για το Ταξίδι συνεπεία καλυπτόμενου Συμβάντος του Ασφαλιζόμενου. 2. τα ατομικά ασφαλισμένα έξοδα Ταξιδιού σε περίπτωση ακύρωσης συνεπεία καλυπτόμενου Συμβάντος σε μέλος της Οικογένειας του Ασφαλιζόμενου. 3. τα ατομικά ή όλα τα έξοδα ενός ή περισσότερου Ασφαλιζόμενων ατόμων σε περίπτωση ακύρωσης της αναχώρησης για το Ταξίδι συνεπεία καλυπτόμενου Συμβάντος του συνασφαλιζόμενου Skipper. 7

8 PROGRAMS: Charter Security Insurance Globy Yachting Cancellation Charter Security Insurance Special Terms and Conditions 1. Coverage Cover is in respect of the loss of the charter security deposit, due to non-refunding of the deposited amount, in consequence of loss of or damage to the insured yacht, caused by the charterer and/or his crew during the charter period. 2. Geographical Limits The Insurance Policy covers the geographical area of sailing agreed and described in the signed charter agreement, within the Mediterranean waters only, excluding war territories. 3. Exclusions No cover is provided under this Policy of Insurance in respect of: 3.1 Losses or damages caused directly or indirectly by war, civil war, revolution, rebellion, insurrection or civil strife arising therefrom or any hostile act by or against a belligerent power, capture, seizure, arrest, restraint, detainment or constraint from sailing and their consequences, or any attempts thereat, by order of any authority, derelict mines, torpedoes, bombs or other derelict weapons of war. 3.2 Loss, damage, liability or expense caused by strikers, locked-out workmen or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions or any terrorist or any person acting from a political motive, plunder, political force or any kind of civil unrest or sabotage 3.3 Losses or damages caused directly or indirectly by any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter, ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel, the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof 3.4 The risk of embezzlement. 3.5 Risks covered by the charter base s insurance, and for which no excess applies. 3.6 Damages caused directly or indirectly by insufficient manning, deficient equipment or unseaworthiness of the insured yacht. 3.7 Damages through deficiencies in the construction, fabrication or the material. 3.8 Damages caused by normal weather impact such as rust, oxidation, corrosion, osmosis, age, wearand- tear, fouling, vermin, rats, mice and the like. 3.9 Scratches and marks Damage caused by resistance against legal authorities or interference of public authorities, orders and recommendations of the transportation firm, the warehouse company or the port authority as well as damages through public or court orders or the execution thereof Damages because of insufficient mooring or anchoring, abandoning of the yacht at sea or open coast, as well as insufficient security measures against theft, burglary, robbery Damages through inadequate means of transportation or loading Damages during transportation, caused by inadequate loading, fixing, security measures against total and/or partial loss, if not executed by the transport firm Damages through loss, falling over board or theft of loose, unsecured objects Damages through use of the insured yacht for purposes other than as a pleasure craft, and, insofar as no special agreement was made, commercial exploitation Depreciation 3.17 Indirect damages of any kind Retention of security, offset partially or totally, in respect of additional services offered (e.g. cleaning, extra bed linen or fuel etc.). 8

9 4. Qualification of the skipper The insurance is valid only on the condition that the yacht is under the command of a qualified skipper at all times. The qualification needs to be proven at the insurers request. The proof is considered valid if the skipper is in possession of the licence required in the cruising area. 5. Fault If the damage is caused by the policyholder, the skipper or one of the crew members, intentionally or by gross negligence, the insurance coverage is void. 6. Sum insured The sum insured equals the deposited amount mentioned in the insurance application. The amount in the application should to be the same as in the charter contract. The maximum insured amount cannot exceed the sum of 3,000 (three thousand Euros) 7. Premium and policies The policyholder is requested to remit the premium including insurance tax to the Insurers bank account by debiting his/her Credit/ Debit Card. The transfer needs to be concluded before the beginning of the charter. The name of the Credit/ Debit Card holder needs to be the same as of the policyholder. The completed/ confirmed transfer is regarded as cover note. Certificates of insurance are issued automatically. Incomplete or flawed applications are regarded as invalid. The same applies to non-payment of the premium or insufficient payment. 8. Notification about risks before conclusion of the contract The policyholder is under the obligation to notify the insurer prior to conclusion of the contract about all facts he is aware of that could become relevant for the insurance of the object. Any detail the insurer asked for explicitly and in writing is considered relevant. The insurer can cancel the contract before the charter s beginning in case of non-compliance. The insurer becomes free of any obligations from the contract. 9. Obligations in case of a claim Any notification about a claim is to be addressed to the Greek subsidiary of Mondial Assistance Europe N.V.(Mondial Assistance), 10 Premetis Str. Agios Dimitrios, Athens, Greece tel: working days and hours or , 24 hours/day. The policyholder is under the obligation to report the claim immediately upon coming to his knowledge. He is further obliged to undertake any actions in order to minimize or avoid the damage, and if possible receive and follow recommendations from Mondial Assistance. The charter base is under the obligation to make available any information or documentation that is relevant for an assessment of the damage. Especially the following documents need to be transferred to the insurer by the policyholder: minutes of the course of events, causes and kind of damage; name, address of any involved persons or witnesses; address, reference number of an official port authority; proof of the original value of damaged objects (bills, invoices, etc.); estimate of the damage. The policyholder is under the obligation to report any damage that is caused by fire, explosion, burglary, theft, raid to the next authority immediately. He has to inform the authority about all relevant details including damaged objects and the value thereof. The insurer is free of any obligations in case of non-compliance of the policyholder with the stipulations of the policy or the terms and conditions in accordance of applicable law 2743/99. If the policyholder wishes to forward any claims against a third party, and the insurer satisfies these claims, all rights against such third party are automatically ceded by the policyholder to the insurer who is fully subrogated to the rights of the policyholder. If the policyholder waives his claims against third parties or any right that could help to prove the case, the insurer is freed of any obligations insofar as he could have recovered the claim from the third party. In the case of a claim the following documents must be submitted: - the original receipt of the deposited security 9

10 - copy of the charter contract and crew list - settlement receipt issued by the charter company for the retained amount, with explanation of the reasons for such retention - detailed description of the damage signed by the skipper and all crew members. 10. Compensation The compensation is the refunding of the non-returned deposit in case of an event insured under the present terms and conditions. The maximum indemnity is limited by the sum insured. Compensation is conditional upon submission of proof that (a) the security deposit has been paid to the charter agency in cash or by credit card or cheque and is proved with a receipt (b) the charterer has paid in full the yacht charter, proven by receipt and (c) the charterer is able to show his licence for sailing the yacht in the respective travel area. 11. Excess The excess per claim amounts to 150,00 (one hundred and fifty Euros) 12. Period for filing an action The insurer is free of any obligations if no writ is issued within one year. The period counts from the moment the insurer has denied settlement of the claim in writing, including reasons thereof, and notified the policyholder of legal consequences. The period is delayed during negotiations about an amicable settlement and whilst the policyholder is objectively inhibited from filing an action. 13. Duration of the contract The duration of the charter period is the insurance period. Cover shall not exceed 30 days. 14. Law and Jurisdiction The settlement of any disputes between the contracting parties comes under the jurisdiction of the Courts of Piraeus and the Greek Law is to apply. 10

11 TRAVEL INSURANCE PROGRAM: Globy Yachting Cancellation TERMS & CONDITIONS SECTION 1. DEFINITIONS: The following terms shall have the following meanings in these policy conditions: INSURED: The person insured by this policy travelling to charter a yacht and anyone acting on his/her behalf. For Insured persons older than 70 years old all the covers apply except health related Incidents. MONDIAL ASSISTANCE: The Greek branch of the Dutch insurance company Mondial Assistance Europe NV, located at 10 Premetis Street, Agios Dimitrios, Attika, Greece, tel: (+30) ΤRAVEL/JOURNEY: Yacht chartering in combination with or without other means of travel and accommodation with duration up to 30 (thirty) days, for professional or recreation purpose and with destination and scheduled intermediate stops which are stated during the time of issue of the Contract. GEOGRAPHICAL LIMITS: The Insurance policy covers the geographical area of sailing agreed and described in the signed charter agreement, within the Mediterranean waters only, excluding war territories. SKIPPER: A co-insured skipper travelling along with the Insured indicated as the skipper in the relevant charter agreement for the same journey. FAMILY: The spouse, the children, the parents, the parents-in-law and the siblings of the Insured. GLOBY: One of the selected travel insurance programs underwritten by Mondial Assistance, for which the corresponding premium has been paid. CONTRACT: The present insurance Contract. INCIDENT: Any state or occurrence, such as sudden illness or accident or any other incident covered explicitly by the present Contract. ILLNESS: A sudden incident which occurs during the Journey for which treatment is essential in order to maintain life and/or to provide alleviation from the pain, suffering or lesions. HOSPITAL: The organization that undertakes the accommodation of patients for the provision of diagnosis and treatment. EXCESS: Uninsured amount which is subtracted first before the reimbursement from the corresponding cover of insurance. NATURAL DISASTER: All Natural destructions (without limitation) caused by such elements as earthquakes, tidal waves, hurricanes, storms, volcano eruptions, floods, etc. WAR: Hostilities or use of military force from any nation or race for economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or other aims. TERRORIST ACT: Actual or threatened use of means, force or violence with direct or indirect scope the cause of damage, wound or agitation, aiming at the human life, property or possessions or at government for the achievement of financial, national, nationalistic, political, racial or other aims. STRIKE: Any form of workers movement, disturbance or agitation with intention the hindrance or the interjection of provision of services or production. SECTION 2. DIRECTIONS FOR CLAIMS In the event of an accident or Illness of the Insured with forecast for hospitalization, the Insured or anyone acting on his/her behalf, should contact Mondial Assistance immediately at (+30) (24 hours a day), so that the cover is confirmed in order to arrange for the direct payment of expenses, otherwise Mondial Assistance may not cover it. For every other case of Incident, the Insured should contact Mondial Assistance providing: The Insurance certificate number and the information indicated on it. Description of the Incident. Original Medical information and receipts. Original relative elements and proofs. All additional related documents not provided, will be obtained at the expense of the Insured. 11

12 SECTION 3. TERMS AND CONDITIONS Globy is constituted by the Directives, Advices, Terms, Conditions and Exclusions that are reported in the present Contract which are applicable in all the sections of the present. Non conformity means that Mondial Assistance may not cover claims partially or entirely. Part 1. Activation & Effective Period 1.1 Cancellation cover is in effect from the moment of issue of the Contract and expires upon completion of check-in at the first point of departure or in respect of any advanced charter hire only- before collecting the boat and before embarkation. Part 2. General Terms 2.1 If the Insured needs immediate medical care, Mondial Assistance must be notified immediately. 2.2 In the event of death of the Insured, Mondial Assistance maintains the right to require an autopsy before or after the burial, on the expense of the legal representatives of the Insured. 2.3 Globy covers are expressed in Euros. For expenses paid outside of Europe, benefits are paid in the official exchange rate of the local currency to the Euro, at the day of the transaction. 2.4 Benefits for each Incident cover in total up to the exhaustion of the indicated sum on Section 5 (Table of Covers) for the particular cover per Insured, after the application of any applicable Excess and of any amount compensated by any other insurance company or third party up to the actual cost of the damage in total compensation. 2.5 The Insured should allow the representatives of Mondial Assistance to examine him/her, to inspect the medical records and make available all useful elements for the assessment of the Incident. 2.6 In case of any Incident, the Insured should notify Mondial Assistance in order to activate the cover and to inform for the compensation or benefit from any other third party. 2.7 In case any Incident that is covered by this Contract is also covered by another insurance contract or third party, Mondial Assistance will only pay its corresponding share last; up to -in total compensation- the corresponding insured amount on the Table of Covers for the Globy Program selected. 2.8 The Insured owes to follow all the Directives, Advices, Terms, Conditions and Exclusions of this Contract, in order to avoid rejection of coverage. 2.9 The Insured should assist Mondial Assistance to recover any payments that have been made which are actually covered from any other insurance contract or third party No return of premium is allowed after the legal renunciation period or the expiration of the Contract or past the effective date of any cover of this Contract The Insured should not undertake any responsibility that commits Mondial Assistance without the prior consent of Mondial Assistance Mondial Assistance has the right to regulate ipso jure all issues that result from or in relation to claims, on behalf of the Insured Mondial Assistance will not cover any Incident that was caused due to the Insured s failure to act in a responsible and prudent way in order to deter from it or didn t take care of his/her property The insurance will be cancelled and the Insured will be prosecuted in the event of intended distortion, falsification, false description or dissimulation of circumstances or materials The Insured will not factor in the decision for the choice of and the order of claims that will be compensated. All these decisions will be made strictly by Mondial Assistance Mondial Assistance is not liable for any claim, obligation, entrustment, agreement, expense, demand, cession or transfer of any benefit arising from this Insurance The Insured must follow the advices of Mondial Assistance for the handling of an Incident and must not negotiate, pay, arrange or recognize any claim without the prior explicit consent of Mondial Assistance Mondial Assistance can act on behalf of the Insured, in order to recover or ensure compensation from third parties, for an Incident that was covered by the Contract. The sum that will be recovered or ensured will belong to Mondial Assistance The Insured (depending on the Incident) should retain tickets which have not been used and provide them to Mondial Assistance Mondial Assistance manages the information and personal data of the Insured, in compliance with the directives of the Committee of Protection of Personal Data This Contract is regulated, interpreted and is in effect according to the Greek legislation. The Greek version of the Terms, Conditions and Table of Covers, supersedes any version in other languages. 12

13 In the event of conflict between Mondial Assistance and the Insured as for the interpretation of the Contract, the conflict will be resolved by the competent courts of Greece in Athens. SECTION 4. EXCLUSIONS Part 1. Medical Incidents, when the Insured: 1.1 Travels, contrary to advices of doctor or physiotherapist. 1.2 Travels in order to receive medical advice or diagnosis, to be submitted in medical or chirurgical intervention, to receive treatment or to voluntarily interrupt pregnancy. 1.3 Was aware of a medical or physical condition or Illness or disease his/her s or of any other individual who may influence the travel arrangements, prior to time the travel arrangements were made. 1.4 Suffers from lunacy, intellectual Illness, sentimental or psychological trauma, concern, depression or fear of flights or travel. 1.5 Is in a waiting list to receive Hospital treatment. 1.6 Is expected to give birth within 4 (four) months, following the date of return from the Journey. 1.7 Is aware of a terminal diagnosis. 1.8 Has an Incident resulting from hospitalization or treatment prior to the Journey or that should continue during the Journey. Part 2. Other Incidents of the Insured, resulting directly or indirectly from: 2.1 Cancellations after check-in or due to a Strike of any involved party, organization or company. 2.2 Damages or claims caused with deceit or because of omission of the Insured or of persons for which the Insured is responsible for. 2.3 Incidents which have not been reported to Mondial Assistance, within 30 days from the day of the occurrence. 2.4 Damages, cancellations and unwillingness to fulfil obligations or any other problem that influences the smooth conduct of the Journey due to bankruptcy, insolvency or economic hindrances of any enterprise or individual who is involved in the conduct of the Journey. 2.5 Damage caused by Natural Disaster. 2.6 Radiation, or infection caused by radioactivity, nuclear fuels or outcast, atomic explosions, radioactive toxic substances or matters of any nuclear component. 2.7 War, civil War, invasion, revolt, revolution, use of military force, Terrorist Act or attempt of dissuasion or appeasement of a Terrorist Act. 2.8 Participation of the Insured in games and sports professionally or in competitions or in trials or training for such games or sports or participation in flying or dangerous or extreme sports, climbing, explorations and diving, hunting, flights or training as a pilot or as a member of staff in an airplane or a marine vessel. 2.9 Use of Vehicles for which the Insured does not hold a proper legal license to operate Deliberate exposure of the Insured in exceptional or unprovoked danger (with the exception of an effort to save a human life), self-destruction, suicide, attempt of suicide or deliberate self caused wound Participation of the Insured in War operations, military service in armed forces or participation in criminal acts Use or infusion of medication (except if they are provided with a prescription from a specialist doctor, with the exception of substitutes of narcotics or narcotic substances), alcoholism, intoxication or other abuse by the Insured Wound, Illness or death of the Insured, attributable to aphrodisiac diseases, to the HIV virus, to AIDS or to ARC and/or any variation of the previous Any Incident that is caused directly or indirectly by epidemics and/or pandemics. Part 3. Mondial Assistance will discontinue the coverage of the Insured, for: 3.1 Consequent expenses of an Incident without the communication with and consequently the further approval of expenses from the call center of Mondial Assistance. 3.2 Voluntary departure, without the previous approval of Medical personnel of a first aid center or hospital. 13

14 SECTION 5. TABLE OF COVERS COVER 5. DEPARTURE CANCELLATION Cover Limits per person Departure Cancellation cover is in effect only if: The program Globy Yachting Cancellation has been selected and the corresponding premium has been paid. Covered Incidents are the sudden illness (under 70 years old) and the accident (all ages) of the Insured or a member of the Insured s Family, in case of: 1. Hospitalization of the Insured due to an Incident, provided that the period of hospitalization or post hospitalization recovery period (as prescribed by the attending physician) is beyond the date of departure for the Journey. 2. Hospitalization of a Family member due to an Incident prior to but extending beyond the scheduled date of departure of the Insured for the Journey. 3. Death of the Insured person due to an Incident. 4. Death of a Family member from an Incident, necessitating the presence of the Insured and the consequent travel cancellation of the departure for the Journey Covers the cancellation charges up to the limit indicated incurred in respect of: 1. the individual insured travel costs, following cancellation of departure for the Journey upon the occurrence of an Incident to the Insured; 2. the individual insured travel costs, following cancellation of departure for the Journey upon the occurrence of an Incident to any of the Insured s Family members. 3. the individual or total travel costs of any or all Insured persons following cancellation of departure for the Journey upon the occurrence of an Incident to the co-insured Skipper. 14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Cancellation ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: ΑΡΘΡΟ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Cancellation ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: ΑΡΘΡΟ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Cancellation (ENGLISH VERSION: PAGES 5-8) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν συμβόλαιο: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Cancellation ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (ENGLISH VERSION: PAGES 5-8)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Cancellation ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (ENGLISH VERSION: PAGES 5-8) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Cancellation (ENGLISH VERSION: PAGES 5-8) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Όρια καλύψεων ανά άτοµο ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Η κάλυψη Ακύρωσης Αναχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Εγγύησης Ναύλωσης. Ειδικοί Όροι και Διατάξεις. 1. Κάλυψη. 2. Γεωγραφικά Όρια. 3. Εξαιρέσεις (ENGLISH VERSION: PAGES 4-6)

Ασφάλιση Εγγύησης Ναύλωσης. Ειδικοί Όροι και Διατάξεις. 1. Κάλυψη. 2. Γεωγραφικά Όρια. 3. Εξαιρέσεις (ENGLISH VERSION: PAGES 4-6) (ENGLISH VERSION: PAGES 4-6) Ασφάλιση Εγγύησης Ναύλωσης Ειδικοί Όροι και Διατάξεις 1. Κάλυψη Η κάλυψη αφορά την απώλεια της Εγγύησης Ναύλωσης σκάφους αναψυχής, λόγω της μη-επιστροφής του κατατεθειμένου

Διαβάστε περισσότερα

GLOBY GRUPPI 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

GLOBY GRUPPI 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ GLOBY GRUPPI 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ (ENGLISH VERSION: PAGES 6-10) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Globy Schengen (ENGLISH VERSION: Pages 6-10) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗ 1. ΒΟΗΘΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ, ΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Όρια καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Annual Ετήσια Ταξιδιωτική Ασφάλιση για απεριόριστα επαγγελµατικά ταξίδια (έως και 30 ηµέρες ανά ταξίδι)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Annual Ετήσια Ταξιδιωτική Ασφάλιση για απεριόριστα επαγγελµατικά ταξίδια (έως και 30 ηµέρες ανά ταξίδι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Annual Ετήσια Ταξιδιωτική Ασφάλιση για απεριόριστα επαγγελµατικά ταξίδια (έως και 30 ηµέρες ανά ταξίδι) (ENGLISH VERSION: PAGES 6-10) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα εισιτηρίου και διαµονής συγγενούς για να συνοδέψει τη σορό του Ασφαλιζόµενου από το Ταξίδι. 900

Έξοδα εισιτηρίου και διαµονής συγγενούς για να συνοδέψει τη σορό του Ασφαλιζόµενου από το Ταξίδι. 900 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Classic (ENGLISH VERSION: PAGES 6-10) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗ 1. ΒΟΗΘΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ, ΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Καλυπτόµενα Συµβάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ENGLISH VERSION: PAGES 7-12) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν συμβόλαιο: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Το άτομο που καλύπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα εισιτηρίου και διαµονής συγγενούς για να συνοδέψει τη σορό του Ασφαλιζόµενου από το Ταξίδι.

Έξοδα εισιτηρίου και διαµονής συγγενούς για να συνοδέψει τη σορό του Ασφαλιζόµενου από το Ταξίδι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Super Globy + Ski + Cancellation (ENGLISH VERSION: PAGES 8-13) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗ 1. ΒΟΗΘΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ, ΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBY CONGRESS 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

GLOBY CONGRESS 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ GLOBY CONGRESS 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Όρια κάλυψης ανά άτομο 1. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ & ΑΤΥΧΗΜΑ ανά συμβάν αθροιστικά Διακομιδή στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο εφόσον δεν είναι δυνατόν να 3.500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Ακύρωσης Αναχώρησης της Swiss Air

Πρόγραµµα Ακύρωσης Αναχώρησης της Swiss Air (English Version Pages 6-10) Πρόγραµµα Ακύρωσης Αναχώρησης της Swiss Air Για άµεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συµβάντος που καλύπτεται από το παρόν συµβόλαιο επικοινωνήστε άµεσα - 24 ώρες το 24ωρο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής

Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής (English Version Pages 6-10) Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής Σε κάθε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 211 10 99894 Για πληροφορίες σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GULF AIR Travel Insurance

GULF AIR Travel Insurance (Greek Version Pages 10-19) GULF AIR Travel Insurance For immediate assistance in every event covered by this contract, please contact immediately Mondial Assistance at +30 210 99.88.141, 24 hours per

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance (English Version Pages 10-18) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος

Διαβάστε περισσότερα

Policy Document. Conversion Version 2

Policy Document. Conversion Version 2 Policy Document Conversion Version 2 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INFORMATION Ο Κάτοχος του Aσφαλιστηρίου θα πρέπει να διαβάσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα πιστοποιητικά. Aυτά αποτελούν σημαντικά έγγραφα. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document. Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion. Version 3

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document. Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion. Version 3 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion Version 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ PREFACE Σας συμβουλεύουμε όπως διασφαλίσετε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE)

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE) Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Η ασφαλιστική Εταιρεία Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία «Chartis Europe Limited», εγγεγραµµένη στα µητρώα της Αγγλίας και της Ουαλίας µε

Διαβάστε περισσότερα

TERM & CONDITIONS Definition Rental Period Renter s Responsibilities Vehicle Condition Report Property

TERM & CONDITIONS Definition Rental Period Renter s Responsibilities Vehicle Condition Report Property TERM & CONDITIONS I hereby declare that my signature on the rental agreement constitutes full and unreserved acceptance of the General Term and Conditions of the Rental Agreement which follow and form

Διαβάστε περισσότερα

============== ΟΡΟΙ TRAVEL & TRAVEL GUARD 11. 2009 1

============== ΟΡΟΙ TRAVEL & TRAVEL GUARD 11. 2009 1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ============== Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στην παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση, έχουν αποκλειστικά και µόνον την έννοια που δίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Page Number 1 to 20: English Language. Page Number 21 to 43: Greek Language ETIHAD AIRWAYS TRAVELGUARD POLICY TERMS & CONDITIONS

Page Number 1 to 20: English Language. Page Number 21 to 43: Greek Language ETIHAD AIRWAYS TRAVELGUARD POLICY TERMS & CONDITIONS Page Number 1 to 20: English Language Page Number 21 to 43: Greek Language ETIHAD AIRWAYS TRAVELGUARD POLICY TERMS & CONDITIONS GREECE) (PW Ref. No: GR/ETH/04/10) What to do if You need assistance: Please

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 6 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ... 8 2.1. Ποιότητα Υπηρεσίας - Επιστροφή ναύλου - Αποζημιώσεις... 9 2.2. Εκπτώσεις ναύλου

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα