Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΧΑΝΙΑ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΤΗ DAB» Σπουδαστής : Παπαδάκης Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνιδάκης Μανόλης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικά για το dab 1.2 Σύγκριση DAB/FM 1.3 Πλεονεκτήµατα DAB σε σχέση µε FM 1.4 Τεχνολογία 1.5 Mode λειτουργίας 1.6 Υπηρεσίες που παρέχονται στο DAB ensemble 1.7 Τρόπος µετάδοσης 1.8 DAB + ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΧΕ ΙΑΣΗ 2.1 Εισαγωγικά για την σχεδίαση 2.2 Επιλογή Hardware 2.3 Θεωρητικό Block διάγραµµα 2.4 Block διάγραµµα µε βάση τα ολοκληρωµένα της Atmel,DAB One-Chip Channel- and Source Decoder U2739M-B Dab tuner one chip frond end U2731B της Atmel Antialiasing filter για Dab tuner Saw filter για Dab tuner BB545 Silicon Variable Capcitance Diode Μνήµη RAM Analog to Digital Converter για IF Microcontroler 89C LCD Display 2x LS Max Γενικό block διάγραµµα του 89C Audio Digital to analog converter PCM Multi clock generator PLL Block διάγραµµα κυκλώµατος ήχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ HARDWARE ΚΑΙ SOFTWARE 3.1 Πρωτόκολλα που συναντάµε στο DAB Πρωτόκολλο I2C Πρωτόκολλο Ι2S Πρότυπο συµπίεσης ήχου MPEG2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

3 4.1 Η θέση του DAB στην Ευρώπη 4.2 Η θέση του DAB στη Ελλάδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. DATASHEET From Atmel wireless & µc U2739M-B datasheet One-Chip Channel- and Source Decoder U2731B datasheet One-Chip Front End From Analog Devices AD9200 Datasheet Complete 10-Bit, 20 MSPS, 80 mw CMOS A/D Converter From Cypress CY7C1049CV33 datasheet 512K x 8 Static RAM From Texas Instruments 74LS125A datasheet QUAD BUS BUFFERS 3-STATE OUTPUTS PLL 1700 datasheet MULTI-CLOCK GENERATOR PCM 1773 datasheet LOW-VOLTAGE AND LOW-POWER STEREO AUDIO DIGITAL-TO- ANALOG CONVERTER WITH LINEOUT AMPLIFIER From Wilco 200 series datasheet 680nH coil 1800 series datasheet 47nH coil From Dallas Semiconductor 89C420 datasheet Ultra-High-Speed Microcontroller MAX220-MAX249 datasheet +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers From Murata Test data sheet of Saw Filter SAFJB38M9WTBZ00B0S DAB SAW FILTER

4 Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή

5 1.1 Εισαγωγικά για το dab Κατά τη διάρκεια τις έρευνας αυτής διαπίστωσα πόσο δύσκολο είναι για έναν φοιτητή ενός Ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος να προµηθευτεί εξειδικευµένο υλικό για µια τόσο νέα τεχνολογία για την Ελλάδα. Όµως µε την πολύτιµη συνδροµή των καθηγητών µου και κυρίως του κύριου Αντωνιδάκη Μανόλη αυτό το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε. Έχοντας πλέον τα απαραίτητα υλικά για το δέκτη έγινε µια εκ του µηδενός σχεδίαση πλήρης σε ποσοστό 90% η οποία όµως δεν δίνατε να δοκιµαστεί σε κανένα επίπεδο λόγω της µη ύπαρξης ποµπού στην Κρήτη. Ελπίζω οι συνεχιστές αυτής της προσπάθειας όταν µε το καλό γίνει η πρώτη εκποµπή (ελπίζω από το ΤΕΙ Κρήτης) να βρουν το υλικό που συνέλεξα χρήσιµο και τη σχεδίαση που έχω ξεκινήσει µια γερή βάση για την πρώτη λήψη DAB από δεκτή κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από το τµήµα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης. Σκοπός αυτής εδώ της πτυχιακής ήταν η µελέτη ενός DAB δέκτη (Digiral Audio Broadcast, Ψηφιακή πλατφόρµα ραδιοφωνίας) µε απώτερο στόχο την συλλογή πληροφοριών και υλικών ώστε να είναι εφικτή η µελλοντική εφαρµογή του µέσω µιας πρότυπης σχεδίασης. Η ανάπτυξη του προτύπου dab ξεκίνησε το 1981 στο Institut für Rundfunktechnik (IRT). Το 1985 έγινε η πρώτη επίδειξη στο WARC-ORB στη Γενεύη και το 1988 οι πρώτες εκποµπές στη Γερµανία. Η τεχνολογία συµπίεσης ήχου mp2 (MPEG-1 layer- 2) αναπτύχθηκε ως τµήµα του dab (ή Eureka-147). Το dab είναι το πρώτο σύστηµα εκποµπής που βασίζεται στην orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) διαµόρφωση που µετέπειτα έγινε ο πιο δηµοφιλής τρόπος εκποµπής των µοντέρνων ευρείας ζώνης ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Η επιλογή των audio codec και CRC έγιναν το Οι πρώτες δηµόσιες εκποµπές έγιναν στην Αγγλία το 1993 και οι τελευταίες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου dab έγιναν το 1993 και υιοθετήθηκε από το ITU-R το 1994,από την ευρωπαϊκή κοινότητα το 1995 και από το ETSI το 1997.Πιλοτικές εκποµπές ξεκίνησαν σε διάφορες χώρες το Η Αγγλία ήταν η πρώτη χώρα που πρόσφερε ένα µεγάλο εύρος ραδιοφωνικών σταθµών µέσω του πρότυπου dab. Οι πρώτοι δέκτες άρχισαν να πωλούνται το 1999 και 50 σταθµοί συµπεριλαµβανοµένου το BBC ήταν διαθέσιµοι µέχρι στο Λονδίνο µέχρι το Το Ηνωµένο Βασίλειο σήµερα είναι η µεγαλύτερη αγορά για το dab και µέχρι το 2009 υπολογίζεται ότι θα είναι στο 40% του πληθυσµού. Από το 2006 πεντακόσια εκατοµµύρια άνθρωποι βρίσκονται στην περιοχή κάλυψης του DAB ανά τον κόσµο και 1000 περίπου σταθµοί εκπέµπουν ανά τον κόσµο,ωστόσο οι πωλήσεις δεκτών γίνονται κυρίως στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Γερµανία. Στα µελλοντικά σχέδια του DΑΒ είναι η υιοθέτηση της ACC+ κωδικοποίησης ήχου και η καλύτερη ανίχνευση σφαλµάτων. Αυτά θα υιοθετηθούν στο καινούργιο DAB+ σύστηµα. An introduction for DAB

6 At the duration of this research I realized how difficult is for a student of Greek Technological Educational Institut to supply specialized material for a new technology for Greece. However with the precious subscription of my professor Mr Antonidakis Manolis problem was solved. Having the essential materials for the receiver I made a design complete in percentage 90% which however isn t possible to try in no level because there is no DAB transmitter in Crete. I hope the students to find the material that I collected useful and the designing that I have begun a strong base for first reception DAB from a receiver manufactured entirely from the department of Electronics of Technological Educational Institute of Crete. Essence of this Diploma work was the study of DAB receiver (Digital Audio Broadcast) with final objective the collection of information and materials so that is possible to be produced from a model designing The growth of model dab began in 1981 in Institut fo r Rundfunktechnik (IRT). In 1985 became the first demonstration in the WARC - ORB in Geneva and in 1988 the first emissions in Germany. The technology of compaction of sound mp2 (MPEG -1 layer -2) was developed as department dab (or Eureka -147). Dab it is the first system of emission that is based in orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) configuration that later became the most popular way of emission of modern wide area digital telecommunications systems. The choice audio codec and CRC they became The first public emissions they became in England in 1993 and the last modifications of dab protocol they become in 1993 and were adopted from ITU - R in 1994, from the European community in 1995 and from the ETSI 1997.Pjlotjke's emissions began in various countries England was the first country that offered a big breadth of radio stations via model dab. The first receivers began to be sold in 1999 and 50 stations included the BBC were available up to in London up to the United Kingdom today it is the bigger market for dab and up to 2009 it is calculated that it will be in the 40% of population. From 2006 five hundred millions persons find themselves in the region of cover of DAB per the world and 1000 nearly stations emit per the world, however the sales of receivers turn out to be mainly in the United Kingdom and Germany. In the future drawings of DAB it is the adoption of ACC of + coding of sound and the better detection of faults. These will be adopted in new DAB + system.

7 1.2 Σύγκριση DAB/FM Στις παραδοσιακές εκποµπές FM/AM ο κάθε σταθµός είχε την δική του συχνότητα και ο δέκτης έπρεπε να συντονιστεί σε µια συγκεκριµένη συχνότητα για τον εκάστοτε σταθµό, αυτό σπαταλούσε µεγάλο µέρος του φάσµατος και κατ επέκταση είχε ως αποτέλεσµα τον µικρό αριθµό σταθµών για το προκαθορισµένο φάσµα. Το Dab µε τη χρήση της πολυπλεξίας και της συµπίεσης χρησιµοποιεί µια φέρουσα για πολλά διαφορετικά κανάλια. Η τεχνολογία αυτή ονοµάζεται DAB ensemble. Ο αριθµός των καναλιών εκποµπής µέσα στο DAB ensemble καθορίζεται από την ποιότητα του σήµατος που θέλουµε να εκπέµψουµε δηλαδή από το bit rate του κάθε σταθµού. Όσο µειώνουµε το bit rate τόσο αυξάνουµε τα κανάλια στο DAB ensemble. 1.3 Πλεονεκτήµατα DAB σε σχέση µε FM Η απλότητα στο συντονισµό.το Dab συντονίζεται αυτόµατα και δηµιουργεί µια λίστα µε όλους τους διαθέσιµους σταθµούς. Η εκποµπή Dab εµπεριέχει κείµενο το λεγόµενο Dynamic Label Segment ή DLS το οποίο δίνει πληροφορίες για το τίτλο του τραγουδιού το είδος µουσικής,ειδήσεις και πληροφορίες για την κυκλοφορία.κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στα FM το λεγόµενο RDS που όµως έχει πολύ λιγότερες δυνατότητες όσον αφορά τον όγκο των πληροφοριών. Στο DAB έχουµε περισσότερα προγράµµατα σε µια µόνο φέρουσα που σηµαίνει ότι πολλοί ραδιοφωνικοί σταθµοί χρησιµοποιούν ένα µόνο ποµπό και µια κεραία εκποµπής κάτι που µειώνει δραστικά το κόστος συντήρησης. Στο Dab λόγω του τρόπου διαµόρφωσης και µετάδοσης της πληροφορίας δεν έχουµε στο λαµβανόµενο σήµα επιπτώσεις στην ποιότητα λόγω του θορύβου σε σχέση µε τα FM ωστόσο εάν ο θόρυβος υπερβεί κάποιες στάθµες η διακόπτεται εντελώς η λήψη του σήµατος Λόγο του υψηλού κόστους του εξοπλισµού εκποµπής έχουµε λιγότερες πειρατικές εκποµπές κάτι πολύ σηµαντικό σε µεγάλα αστικά κέντρα όπου το φάσµα είναι πολύ περιορισµένο και επιβαρηµένο από τους πολλούς ραδιοφωνικούς σταθµούς

8 Η δυνατότητα δυναµικής ανακατανοµής του εύρους ζώνης ανάλογα µε το είδος εκποµπής είναι ένα ακόµα από τα πλεονεκτήµατα του DAB καθώς µπορεί σε εκποµπές µονοφωνικές όπως ειδήσεις η πληροφορίες κυκλοφορίας να µειώνει το bit rate και να το αφιερώνει στα προγράµµατα µουσικής που έχουν ανάγκη καλύτερη ποιότητα 1.4 Κριτική που έχει ασκηθεί στο DAB 1) Κόστος Το κόστος για την δηµιουργία σταθµού εκποµπής είναι ασύγκριτα µεγαλύτερο από ότι των FM σταθµών και για να µειωθεί αυτό το κόστος εκπέµπονται πολλοί σταθµοί σε ένα κανάλι µε συνέπεια να µειώνεται το διαθέσιµο εύρος για τον κάθε σταθµό και κατ επέκταση η ποιότητα του σήµατος. 2) Ποιότητα ήχου Παρότι ο αρχικός σκοπός της µετατροπής του αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό ήταν η αύξηση της ποιότητας του λαµβανόµενου σήµατος σε σχέση µε τα FM οι χαµηλές τιµές bit rate που χρησιµοποιούνται υποβαθµίζουν το λαµβανόµενο σήµα. Για να έχουµε µια καλής ποιότητας λήψη πρέπει το εκπεµπόµενο σήµα να είναι τουλάχιστον 160Kbps. 3)Κάλυψη Καθώς το DAB βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο προσφέρει µικρή κάλυψη σε σχέση µε τις FM εκποµπές 4)ποιότητα λήψης Η ποιότητα λήψης είναι χαµηλή ακόµα και για αυτούς που ζουν στην περιοχή κάλυψης και ο λόγος είναι ότι το DAB χρησιµοποιεί έναν αδύναµο αλγόριθµο

9 ανίχνευσης σφαλµάτων. Αυτό έχει βελτιωθεί στο επερχόµενο DAB+ standard µε ένα ισχυρότερο αλγόριθµο ανίχνευσης σφαλµάτων. 5) Συµβατότητα Το νέο DAB+ παρότι είναι βελτιωµένο σε σχέση µε το DAB λόγο του HE-ACC codec δεν είναι συµβατό µε τους υπάρχοντες DAB δέκτες. 6)Κατανάλωση ενέργειας Οι δέκτες DAB έχουν µεγαλύτερη ανάγκη σε ισχύ από τους FM καθώς έχουν να αποδιαµορφώσουν και να αποκωδικοποιήσουν το λαµβανόµενο σήµα κάτι που σηµαίνει ότι οι φορητοί δέκτες έχουν µικρότερη διάρκεια λειτουργίας η χρειάζονται µεγαλύτερες µπαταρίες κάτι που αυξάνει το κόστος και το βάρος. Η διαφορά σε κατανάλωση ισχύος σε σχέση µε τους FM δεκτές είναι από εξαπλάσιες έως δωδεκαπλάσιες 1.5 Τεχνολογία Το Eureka 147 DAB µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα µεγάλο εύρος από διαφορετικές περιοχές συχνοτήτων αλλά κυρίως χρησιµοποιεί την Band III ( MHz) και την L band ( Mhz) οι ΗΠΑ έχουν δεσµεύσει την L-band για στρατιωτική χρήση και έτσι στις ΗΠΑ και στο Καναδά επιτρέπεται µόνο η χρήση της Band III Το DAB έχει τέσσερα διαφορετικά mode λειτουργίας και για να λειτουργήσει ένας δέκτης σε όλο το κόσµο πρέπει να τα υποστηρίζει και τα τέσσερα Mode I for Band III, Earth Mode II for L-Band, Earth and satellite Mode III for frequencies below 3 Ghz, Earth and satellite Mode IV for L-Band, Earth and satellite

10 1.6 Υπηρεσίες Πολλές διαφορετικές υπηρεσίες παρέχονται µέσο του Dab ensemble όπως Electronic Programme Guide (EPG) οδηγός προγράµµατος Συλλογή από HTML σελίδες και εικόνες (γνωστό ως 'Broadcast Web Sites') Εναλλαγή εικόνων Slideshows, που µπορεί να συγχρονιστεί µε τη ροή του προγράµµατος Βίντεο Εφαρµογές Java IP tunnelling 1.7 Bit rate Το DAB ensemble έχει δυνατότητα αποστολής ενός συγκεκριµένου bit rate το οποίο µεταβάλλεται ανάλογα µε το βαθµό αναγνώρισης σφαλµάτων (error protection level) που χρησιµοποιούµε. Για βαθµό αναγνώρισης σφαλµάτων level 3 που χρησιµοποιείται συνήθως, το διαθέσιµο bit rate είναι 1152 kbps 1.8 Τρόπος µετάδοσης Το DAB χρησιµοποιεί τις µεθόδους διαµόρφωσης OFDM και DQPSK ή OFDM επίσης υποστηρίζει την Single Frequency Network (SFN) η οποία µας δίνει την δυνατότητα σε µία περιοχή να εκπέµπουν όλοι οι ποµποί στην ίδια συχνότητα χωρίς να υπάρχει πρόβληµα επικάλυψης καθώς υπάρχει καταµερισµός του χρόνου εκποµπής για τον κάθε ένα. 1.9 DAB+ WorldDΜΒ ο οργανισµός που ορίζει τα standards του DAB ανακοίνωσε το Νοέµβριο του 2006 ότι το DAB θα υιοθετήσει το HE-AAC audio codec που είναι επίσης γνωστό ως ACC+. Επίσης θα υιοθετήσει το MPEG Surround και ένα καλύτερο error correction coding. Το γνωστό (από τα CD) Reed-Solomon το νέο

11 standard έχει την ονοµασία DAB+ και οι προδιαγραφές του ορίζονται από το ETSI TS Οι δέκτες που υποστηρίζουν αυτό το standard άρχισαν να πωλούνται στην Αγγλία την άνοιξη του 2007.

12 Κεφάλαιο 2 ο Σχεδίαση

13 2.1 Εισαγωγικά για την σχεδίαση Η παρούσα σχεδίαση έγινε µε κύριο κριτήριο το χαµηλό κόστος και την διαθεσιµότητα των υλικών. Η ανεύρεση των υλικών ήταν ένα πολύ δύσκολο στάδιο καθώς η τεχνολογία του DAB δεν είναι ακόµα ευρέως διαδεδοµένη, πόσο µάλλον το 2004 που ξεκίνησε αυτή εδώ η πτυχιακή εργασία. Επίσης η Ελλάδα δεν χαίρει ιδιαίτερης εκτίµησης στις Εταιρίες υψηλής τεχνολογίας του εξωτερικού και αυτό αποδείχθηκε από την απροθυµία κάποιων εταιριών να µας στείλουν δείγµατα ολοκληρωµένων ή έστω να µας πουλήσουν µικρές ποσότητες αυτών. Ένας άλλος λόγος που παρουσίαζε µεγάλη δυσκολία η ανεύρεση υλικών είναι ότι πλέον λόγο κόστους και σµίκρυνσης όγκου οι σχεδιάσεις γίνονται µε την τεχνολογία VHDL κάτι που σαφώς δεν ήταν δυνατόν να γίνει από ένα και µόνο φοιτητή. Επίσης κρίσιµο ρόλο για την επιλογή του Hardware ήταν η δυνατότητα λειτουργίας των ολοκληρωµένων σε hardware mode και όχι µε έλεγχο µέσω software. Αυτό έγινε για τον περιορισµό των πιθανών σφαλµάτων. 2.2 Επιλογή Hardware Η σχεδίαση έγινε µε βάση τα ολοκληρωµένα της Atmel και αυτό γιατί ήταν τα µόνα που µπορούσαµε να προµηθευτούµε µέσω MIT Αµερικής και αυτό χάρη στην πολύτιµη βοήθεια του επιβλέποντος καθηγητή µου κύριου Αντωνιδάκη. Το πρώτο ολοκληρωµένο DAB One-Chip Channel- and Source Decoder U2739M-B της Atmel κατά κάποιο τρόπο όρισε την πορεία της σχεδίασης και το συνεργαζόµενο Hardware. Με βάση το ολοκληρωµένο της Atmel U2739M-B, τις τεχνικές οδηγίες, τα application notes. τη διαθεσιµότητα και το κόστος επιλέχθηκαν τα: DAB One-Chip Channel- and Source Decoder U2731B της Atmel SAW Filter SAFJB38M9WTBZ00B0S της murata BB 545 Silicon Capacitance Diode της Infineon Technologies Μνήµη RAM CY7C1049CV33 της Cypress Αναλογικό σε ψηφιακό µετατροπέα για το IF AD9200 της Analog Devices Multi-Clock Generator PLL 1700 της Texas Instruments Ψηφιακό σε αναλογικό µετατροπέα µε προενύσχιση για τον ήχο PCM1773 της Texas Instruments Microcontroller 89C420 της Maxim Πύλες 74LS125 της Texas Instruments RS-232 driver MAX-233 της Maxim Display LCD 2x16

14 Σε επόµενη παράγραφο θα δούµε αναλυτικά τη χρησιµότητα και την λειτουργία των συγκεκριµένων ολοκληρωµένων. 2.3 Θεωρητικό Block ιάγραµµα Η δοµή ενός DAB tuner ορίζεται κυρίως από τα documentations : ETSI EN V1.3.3 ( ) Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers ETSI TR V1.1.1 ( ) Digital Audio Broadcasting (DAB); Guidelines and rules for implementation and operation; Part 1: System outline Σε αυτά µπορούµε να δούµε το γενικό θεωρητικό διάγραµµα ενός DAB tuner Όπως βλέπουµε o δέκτης αποτελείται από τα εξής τµήµατα : 1. Το τµήµα του tuner το οποίο λειτουργεί στις περιοχές συχνοτήτων Band III ή/και L-Band και λαµβάνει το σήµα του DAB το οποίο είναι διαµορφωµένο κατά OFDM. Το τµήµα του tuner σκοπό έχει να µετασχηµατίσει το RF σήµα σε µια συχνότητα IF Mhz. 2. To τµήµα του Analog to Digital Converter το οποίο έχει σκοπό να µετατρέψει την IF σε ψηφιακό σήµα ώστε να επεξεργαστεί από τις επόµενες µονάδες 3. το DFT and demodulator που κάνει απευθείας µετασχηµατισµό fourie και αποδιαµόρφωση τύπου δ.

15 4. Το T/F de-interleaving and error correction το οποίο επεξεργάζεται το DAB Ensemble και διαχωρίζει τη πληροφορία ήχου από τη πληροφορία data. 5. To audio decoder τµήµα που αποκωδικοποιεί τον κωδικοποιηµένο κατά MPEG2 ήχο. 6. Το data decoder που αποκωδικοποιεί το DAB frame και διαχωρίζει τα επιµέρους τµήµατα του FIC, FIB, FIG κτλ. 7. Το control and synchronization µέρος που ελέγχει όλα τα επιµέρους τµήµατα. 8. Το user interface που στην ουσία είναι το software που έχουµε για την επικοινωνία µε το χρήστη. 2.4 Block διάγραµµα µε βάση τα ολοκληρωµένα της Atmel,DAB One-Chip Channel- and Source Decoder U2739M-B

16 Το U2739M-B είναι ένα ολοκληρωµένο της Atmel τεχνολογίας CMOS και σκοπό έχει την αποδιαµόρφωση και αποκωδικοποίηση του σήµατος DAB κατά τα πρότυπα ETS Το τµήµα channel decoder περιέχει τους αποδιαµορφωτές του OFDM, τους αποκωδικοποιητές και τους αλγόριθµους συγχρονισµού χρησιµοποιώντας τον ενσωµατωµένο OAK DSP πυρήνα. Έχει ενσωµατωµένο mpeg2 decoder για τον ήχο, µας δίνει την δυνατότητα διασύνδεσης του µε Η/Υ µε πρωτόκολλα V24/RS232 και HSSO για επεξεργασία ολόκληρου του dab frame και χειρισµό του U2739M-B. Τον ήχο µπορούµε να τον πάρουµε σε I2S ή SPDIF µας δίνει την δυνατότητα χειρισµού µε microcontroller µεσώ I2C ή L3 Bus interface, µας δίνει σε ξεχωριστό pin το SFCO (Simple Full Capacity Output) το οποίο περιέχει όλο το DAB frame,µας δίνει την δυνατότητα χειρισµού µε RDI που είναι το πρωτόκολλο χειρισµού για συστήµατα ήχου αυτοκινήτων και τη δυνατότητα αναβάθµισης του interface του U2739M-B και των δυνατοτήτων του µε τη χρήση εξωτερικής ROM. Ο έλεγχος του tuner frond-end U2731B γίνεται µέσω τον ακροδεκτών SLI και AGC.

17 2.4.1 Dab tuner one chip frond end U2731B της Atmel Το U2731B είναι ένα ολοκληρωµένο που περιέχει ένα tuner για band ΙΙΙ και αποτελείτε από Ένα ελεγχόµενης απολαβής RF ενισχυτή µε δύο επιλεγόµενες εισόδους, Έναν ελεγχόµενης απολαβής RF mixer, Ένα VCO που µας παρέχει το LO signal για τους RF mixers είτε απευθείας ή µετά από ένα διαιρέτη συχνότητας, Ένα SAW filter driver, ένα AGC για το RF τµήµα, ένα ελεγχόµενης απολαβής IF ενισχυτή, Έναν IF mixer που µπορεί να παρακαµφθεί, Ένα AGC για το IF τµήµα Μια γεννήτρια σήµατος µε συχνότητα 70Mhz έως 500Mhz µε βήµατα των 16Khz. Για το συγκεκριµένο εύρος ζώνης η συχνότητα συντονισµού είναι πλήρως ελεγχόµενη µέσω προγράµµατος που επικοινωνεί µε το πρωτόκολλο I2C. Μπορούµε να επιλέξουµε µία από τις τρεις εξόδους για το σήµα IF του οποίου η στάθµη ελέγχεται από τρεις D/A µετατροπείς 8 bit. Τα thresholds στο τµήµα AGC µπορούν να ελεγχθούν µέσω του I2C από 4-bit D/A µετατροπείς. Εκτός από το I2C µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και το simple two-wire bus. Στις επόµενες σελίδες ακολουθούν το block διάγραµµα του U2731B το hardware διάγραµµα και η σχεδίαση στο Protel

18

19 Ακολουθεί το application circuit Ακολουθεί η σχεδίαση στο Protel :

20

21 Όπως βλέπουµε στο application circuit υπάρχουν δυο ακόµα υποµονάδες το Antialiasing filter και το SAW filter Antialiasing filter για Dab tuner Το antialiasing filter είναι ένα παθητικό φίλτρο και µια τυπική σχεδίαση του για ένα DAB tuner είναι υπό τις υποδείξεις του Carsten Friedrich Marketing Manager Digital Radio/Standard RF Saw filter για Dab tuner Το SAW filter που επιλέχθηκε είναι της murata και είναι ο αντικαταστάτης του S+M X6922M και έχει αριθµό σειράς SAFJB38M9WTBZ00B0S οι χαρακτηριστικές του είναι οι εξής:

22

23 BB545 Silicon Variable Capacitance Diode Η µεταβλητής χωρητικότητας δίοδος που επιλέχθηκέ µε βάση τα datasheet του U2731B έχει τις εξής χαρακτηριστικές :

24 2.4.2 Μνήµη RAM Η µνήµη Ram που χρησιµοποιήσαµε είναι η CY7C1049CV33 της Cypress και επιλέχθηκε για τους χρόνους access time που πρέπει να είναι 18ns ή µικρότεροι σύµφωνα µε το datasheet του U2739M-B η συγκεκριµένη µνήµη έχει access time < 15ns. Εδώ βλέπουµε το λογικό διάγραµµα και την αντιστοιχία των ακροδεκτών της. Το block διάγραµµα της µνήµης συνδεδεµένης µε το U2739M-B :

25

26 2.4.3 Analog to Digital Converter για IF Το Analog to Digital Converter επιλέχθηκε µε βάση τις προδιαγραφές που θέτει το U2739M-B οι οποίες είναι : 10bit word binary ή 2 s output format BW >2Mhz IF= MHz. Clock = MHz Με αυτές τις προδιαγραφές επιλέχθηκε ένα µεγάλης ακρίβειας ADC της Analog Devices το AD9200 οι γενικές του προδιαγραφές είναι : CMOS 10-Bit, 20 MSPS Sampling A/D Converter Pin-Compatible with AD876 Power Dissipation: 80 mw (3 V Supply) Operation Between 2.7 V and 5.5 V Supply Differential Nonlinearity: 0.5 LSB Power-Down (Sleep) Mode Three-State Outputs Out-of-Range Indicator Built-In Clamp Function (DC Restore) Adjustable On-Chip Voltage Reference IF Undersampling to 135 MHz Όπως βλέπουµε στις γενικές προδιαγραφές το IF sampling του AD9200 είναι αρκετά µεγαλύτερο από το επιθυµητό. Όµως µπορούµε να το ρυθµίσουµε στην τιµή που θέλουµε αλλάζοντας τις τιµές των παθητικών στοιχείων του κυκλώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του datasheet του AD9200. Το γενικό Block διάγραµµα του AD9200 είναι :

27 Το mode λειτουργίας που επιλέχθηκε ώστε να έχουµε 2Vp-p είναι το ακόλουθο :

28 Το block διάγραµµα του AD9200 µαζί µε το Antialiasing filter :

29 2.4.4 Microcontroler 89C420 Ο microcontroller στη σχεδίαση αυτή έχει ένα πάρα πολύ κρίσιµο ρόλο καθώς έχει να ελέγξει τα DAB One-Chip Channel- and Source Decoder U2739M-B και Dab tuner one chip frond end U2731B µέσω I2C να επεξεργαστεί τα πακέτα πληροφοριών FIC (Fast Information Channel) που βρίσκονται στο U2739M-B και να επικοινωνήσει µε τις διάφορες µονάδες εισόδου-εξόδου όπως Display και Keyboard. Ο microcontroller που επιλέχθηκε είναι ο 89C420 Ultra-High-Speed της maxim. Η επιλογή του έγινε µε βάση την ευκολία προγραµµατισµού καθώς είναι ένας συµβατός 8051, την µεγάλη µνήµη flash (16kB) όπου είναι απαραίτητη για ένα τόσο µεγάλο project την διαθεσιµότητα του σε Samples και την πολύ υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας του 33 MIPS. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του είναι : 80C52 Compatible 8051 Pin- and Instruction-Set Compatible Four Bidirectional I/O Ports Three 16-Bit Timer Counters 256 Bytes Scratchpad RAM On-Chip Memory 16kB Flash Memory In-System Programmable through Serial Port 1kB SRAM for MOVX ROMSIZE Feature Selects Internal Program Memory Size from 0 to 16k Allows Access to Entire External Memory Map Dynamically Adjustable by Software High-Speed Architecture 1 Clock-Per-Machine Cycle DC to 33MHz Operation Single-Cycle Instruction in 30ns Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow Peripherals Dual Data Pointers with Auto Increment/Decrement and Toggle Select Supports Four Paged Modes Power Management Mode Programmable Clock Divider Automatic Hardware and Software Exit Two Full-Duplex Serial Ports Programmable Watchdog Timer 13 Interrupt Sources (Six External) Five Levels of Interrupt Priority Power-Fail Reset Early Warning Power-Fail Interrupt

30 Το τυπικό Pin diagram ενός 8051 συµβατού microcontroller DIP 40 είναι : LCD Display 2x16 Το LCD Display που επιλέχθηκε είναι ένα τυπικό δυο γραµµών επί δεκαέξι χαρακτήρων display της Seico µε controller HD44780 και σκοπό έχει να απεικονίσει στο χρήστη πληροφορίες του FIC και το user interface LS125 Το 74LS125 είναι ένα buffer και χρησιµοποιείται για την διασύνδεση του 89C420 µε την RS-232 του Η/Υ που θα προγραµµατίσει τον microcontroller.

31 Max 233 Το MAX 233 της Maxim είναι ένας +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers που χρησιµοποιούµε για την διασύνδεση του microcontroller µε την RS-232 του Η/Υ. Το Typical Operating Circuit του είναι :

32 Γενικό block διάγραµµα του 89C420 Το γενικό block διάγραµµα του 89C420 σε συνδυασµό µε 74LS125 και MAX233 είναι :

33 2.4.5 Audio Digital to analog converter PCM 1773 Για την αποκωδικοποίησή του I2S σήµατος του ήχου έχει χρησιµοποιηθεί το DAC της Texas Instruments PCM 1773 η σχεδίαση έγινε µε βάση το documentation SLES010C και ρυθµίστηκε σε mode λειτουργίας (16- to 24-bit I2S format, deemphasis OFF, Analog mixing OFF-Table 2,3,4),µε τρόπο τέτοιο ώστε να µην χρειάζεται έλεγχο από microcontroller Multi clock generator PLL 1700 Για το χρονισµό του PCM 1773 επιλέχθηκε το PLL 1700 της Burr-Brown (συνιστώµενο από την Texas Instruments για την οικογένεια των DAC ήχου) που µας δίνει συχνότητες πολλαπλάσιες των 48 Khz. Επιλέχθηκε η έξοδος SCKO3 που µας δίνει για συχνότητα δειγµατοληψίας 48Khz, συχνότητα εξόδου Mhz Table II (datasheet PLL1700).Με το µισό αυτής της συχνότητας µπορούµε να δώσουµε clock στο PCM 1773 και να του λειτουργούµε και στα δυο στάνταρ mode DAB 48Khz MPEG1 και 24 Khz MPEG2 (U2739M-B datasheet chapter 6.8.2) χωρίς να αλλάξουµε συχνότητα ρολογιού καθώς όπως βλέπουµε στο Table 1 (datasheet PCM1773) η συχνότητα των Mhz αναγνωρίζεται από το PCM1773 την µια σαν πολλαπλάσιο της 192fs και την άλλη σαν πολλαπλάσιο της 384fs (όπου fs η συχνότητα δειγµατοληψίας ίση µε 48Khz). Επίσης το mode λειτουργίας του ρυθµίστηκε µέσω hardware (function control page 6 datasheet PLL1700) έτσι ώστε να µην χρειάζεται έλεγχο από microcontroller Block διάγραµµα κυκλώµατος ήχου Ακολουθεί το Block διάγραµµα του κυκλώµατος ήχου µε τις συνδέσεις των PLL1700 και PCM1773

34

35 Κεφάλαιο 3 ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ HARDWARE ΚΑΙ SOFTWARE

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ HARDWARE ΚΑΙ SOFTWARE 3.1 Πρωτόκολλα που συναντάµε στο DAB Στη σχεδίαση του DAB χρησιµοποιούµε πολλές διαφορετικές τεχνολογίες και πρωτόκολλα επικοινωνίας µερικά από αυτά είναι τα παρακάτω : I2C I2S MPEG2 Πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ ολοκληρωµένων Πρωτόκολλο κωδικοποίησης ήχου Πρότυπο κωδικοποίησης ήχου Ας δούµε πιο αναλυτικά τα συγκεκριµένα πρότυπα I2C Πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ ολοκληρωµένων Το I2C είναι ένα πολύ διαδεδοµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας της PHILIPS το οποίο χρησιµοποιούµε για την επικοινωνία των ολοκληρωµένων U2739M-B και U2731B. Το συγκεκριµένο πρωτόκολλο στην έκδοση V1.0 του 1992 επικοινωνεί µε ταχύτητες από 100Kbps έως 400Kbps. Έχει 10-bit address που σηµαίνει 1024 slave addresses. Χρησιµοποιεί δύο pins τα serial data line (SDA) και serial clock line (SCL). Ας δούµε ένα διάγραµµα παλµών για να κατανοήσουµε την λειτουργία του Όπως βλέπουµε και στο διάγραµµα για να ξεκινήσει η επικοινωνία πρέπει να µεταβεί το SDA από 1 σε 0 όσο το SCL είναι 1 αµέσως µετά µεταδίδεται η διεύθυνση µνήµης που θέλουµε να διαβάσουµε ή να γράψουµε από το SDA και το SCL λειτουργεί σαν CLOCK µετά την µετάδοση της θέσης µνήµης ακολουθεί το R/W byte που σκοπό έχει να ορίσει αν θα γράψουµε ή θα διαβάσουµε την θέση µνήµης που έχουµε επιλέξει, µετά ακολουθεί acknowledge bit (ACK) που σκοπό έχει να ειδοποιήσει το ολοκληρωµένο για το ότι θα ακολουθήσει data αµέσως µετά

37 έχουµε πάλι acknowledge bit για να σηµάνει το τέλος της µεταφοράς data και µετά έχουµε το STOP condition όπου SDA και SCL επαναφέρονται σε κατάσταση Πρωτόκολλο Ι2S Το I2S είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται σε εφαρµογές ήχου και ανάµεσα σε : A/D and D/A converters; digital signal processors; error correction for compact disc and digital recording; digital filters; digital input/output interfaces. Χρησιµοποιεί τρεις γραµµές τις Clock (SCK), word select (WS) και Data (SD) Το βασικό διάγραµµα χρονισµού του είναι : Είναι ένα αρκετά απλό πρωτόκολλο επικοινωνίας όπως βλέπουµε και στο διάγραµµα το SCK χρησιµοποιείται σαν Clock το WS επιλέγει ανάµεσα σε αριστερό και δεξί κανάλι και το SD µεταφέρει τα data του ήχου και ανάλογα από το χρόνο µεταγωγής του WD από 0 σε 1 και από 1 σε 0 και τους παλµούς του SCK έχουµε bit word ήχου. Το SCK επίσης ανάλογα µε την ταχύτητα του ορίζει και το sampling rate Khz Πρότυπο συµπίεσης ήχου MPEG2 Το πρωτόκολλο MPEG2 είναι ένα πρωτόκολλο συµπίεσης ήχου που χρησιµοποιείται ευρέως στα DVD στο DAB και στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση DVB χρησιµοποιεί την τεχνολογία MUSICAM και ελαττώνει σηµαντικά τον απαιτούµενο ρυθµό δεδοµένων ενός καναλιού ποιότητας CD από 1411 kbit/sec σε 192 kbit/sec και αυτό είναι εφικτό κάνοντας χρήση των ψυχοακουστικών ιδιοτήτων της ανθρώπινης ακοής (ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να διακρίνει ήχους µε επίπεδα χαµηλότερα από το απόλυτο ακουστικό κατώφλι και επίσης οι αδύναµοι ήχοι µε

38 επίπεδα χαµηλότερα από το ελάχιστο κατώφλι του ακουστικού επιπέδου δεν γίνονται αντιληπτοί όταν καλύπτονται από δυνατότερους παραπλήσιας συχνότητας). Κεφάλαιο 4 ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ

39 4.1 DAB στην Ευρώπη Αυτή τη στιγµή πάνω από 500 εκατοµµύρια άνθρωποι ανά τον κόσµο λαµβάνουν χίλιες διαφορετικές υπηρεσίες DAB. Τα στατιστικά αυτά αλλάζουν µε πολύ γρήγορους ρυθµούς καθώς όλο και περισσότερες χώρες κάνουν δοκιµές για εκποµπές DAB. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό κάλυψης ξεπερνάει το 80%. Παρ όλα αυτά το DAB φαίνεται να ήρθε νωρίτερα από την εποχή του καθώς δεν έχει ακόµα καθιερωθεί, όµως η τεχνολογία του DAB δεν πήγε χαµένη καθώς χρησιµοποιήθηκε αυτούσια για την πλατφόρµα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB). ιαφαίνεται ότι µε την καθιέρωση του DVB θα αρχίσει να διαδίδεται περισσότερο και το DAB. Είναι ίσως από τις λίγες φορές που ένα πρότυπο (DAB) ανοίγει το δρόµο σε ένα άλλο (DVB) για να πάρει τη θέση που του αξίζει µετά την καθιέρωση του προτύπου που δηµιουργήθηκε µε βάση αυτό. 4.2 Το DAB στην Ελλάδα Παρότι σε πολλές λιγότερο αναπτυγµένες χώρες από την Ελλάδα (Βαλκάνια, Τουρκία, Αραβικές χώρες) γίνονται εκποµπές DAB στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε ένας σταθµός να εκπέµπει. Πιθανότατα αυτό οφείλεται στο ότι ακόµα δεν έχει ξεκαθαριστεί το νοµοθετικό πλαίσιο για τις επίγειες ψηφιακές εκποµπές. Ίσως µε την καθιέρωση της Ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης να ξεκινήσουν και κάποιες προσπάθειες για την εκποµπή DAB.

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 DATASHEET

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ αναλογικού σήματος FM και αποκωδικοποίηση ψηφιακού σήματος RDS. Τσίρος Γεώργιος, Φυσικός. Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα Φυσικής 2014 1/37 Δομή παρουσίασης 1) Εισαγωγή 2) Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 11172-3 MPEG-1 Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης MPEG-1 layer I, layer II, layer III

Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης MPEG-1 layer I, layer II, layer III ΒΕΣ 4 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης layer I, layer II, layer III Εισαγωγή Υπάρχουν πολλοί αλγόριθµοι κωδικοποίησης µε βάση την αντίληψη οι κυριότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών. Βιβλιογραφία. Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη.

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών. Βιβλιογραφία. Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη. Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Συµπίεση Ήχου Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών σηµάτων DPCM Συµπίεση σηµάτων οµιλίας Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη Χαρακτηριστικά και εφαρµογές Ψυχοακουστική (psychoacoustics)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Πολυµέσων Ενδιάµεση Εξέταση: Οκτώβριος 2004

Συστήµατα Πολυµέσων Ενδιάµεση Εξέταση: Οκτώβριος 2004 Ενδιάµεση Εξέταση: Οκτώβριος 4 ΜΕΡΟΣ Β: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση (25 µονάδες): Μια εικόνα αποχρώσεων του γκρι και διαστάσεων 25 x pixel έχει κωδικοποιηθεί κατά PCM µε βάθος χρώµατος 3 bits /pixel. Οι τιµές φωτεινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ. Παιδείας μέσω του επίγειου ψηφιακού σήματος της ΕΡΤ θα πρέπει, εάν δεν διαθέτετε ήδη, να προμηθευτείτε, να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕ 10 Δορυφορικές Επικοινωνίες Θερινό εξάμηνο 2008 Διάλεξη 4 η Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Χ. Σαγιάς Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst207

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Τµήµα Ηλεκτρονικής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Σπουδαστής: Γαρεφαλάκης Ιωσήφ Α.Μ. 3501 Επιβλέπων καθηγητής : Ασκορδαλάκης Παντελής. -Χανιά 2010- ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού Μάθηµα 5 ο : Ο δορυφορικός σταθµός εδάφους Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού εδάφους Τις κατηγορίες στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (Π3.3.1.4) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» (MIS 304191) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου* 9/10/13. Από*προηγούμενο*μάθημα...*

Τεχνολογία*Ήχου* 9/10/13. Από*προηγούμενο*μάθημα...* Από*προηγούμενο*μάθημα...* Τεχνολογία*Ήχου* Διάλεξη(12:(«Ηχητικές(Διασυνδέσεις( (Διανομή( Ηχητικού(Περιεχομένου»( ( ( Φλώρος(Ανδρέας( Επίκ.(Καθηγητής( Στο*σημερινό*μάθημα...* Ψηφιακές(διασυνδέσεις(μεταξύ(συσκευών(

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema Multi Channel A/V Receiver GFR-700 HD 1/3/2015 GFR-700 GFA-7807 GFA-7805 GFA-7707 7.1 Channel DSP Processing, Ενσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMi digital - Ανάλυση Video μέχρι 1080i και 1080p

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 5: Ψηφιοποίηση και συμπίεση σημάτων ήχου

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 5: Ψηφιοποίηση και συμπίεση σημάτων ήχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 5: Ψηφιοποίηση και συμπίεση σημάτων ήχου Δρ. Νικόλαος- Αλέξανδρος Τάτλας Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Manual Prolink. Αυτόµατη Απενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσετε το πεδιόµετρο, φυσικά πατάτε το πλήκτρο

Manual Prolink. Αυτόµατη Απενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσετε το πεδιόµετρο, φυσικά πατάτε το πλήκτρο Manual Prolink Το παρόν manual αναφέρεται συγκεκριµένα για το Prolink-4. Όµως παρουσιάζοντας τις βασικές µόνο λειτουργίες του πεδιοµέτρου, το εγχειρίδιο αυτό θα φανεί χρήσιµο και στους χρήστες των Prolink-2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΝΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Σημειώσεις ΜΕ 1011Ε.doc Νικολαΐδης Νικ. Σηµειώσεις Μικροελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Αναλογικό και Ψηφιακό σήμα Τα αναλογικά μεγέθη μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ηλεκτρικά ή ψηφιακά σήματα. Μετατροπή Αναλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ 5.1 Tο θεώρημα δειγματοληψίας. Χαμηλοπερατά σήματα 5.2 Διαμόρφωση πλάτους παλμού 5.3 Εύρος ζώνης καναλιού για ένα PAM σήμα 5.4 Φυσική δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A & A/D

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A & A/D ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A & A/D Μετατροπή αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά & αντιστρόφως ADC (Analog to Digital Converter) Μετατρέπει τα αναλογικά σήματα σε ψηφιακά για να μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Ενότητα Β: Περιγραφή και Τεχνικά Χαρακτηριστικά του επεξεργαστή (DSP) TMS320C5505 Όνομα Καθηγητή:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου

Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου ίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης Το ο ίκτυο Πρόσβασης: Το τηλεφωνικό δίκτυο, Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τηλ/νιών Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου Analog / Digital PABX PABX Αναλογικές Συσκευές σε Αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Παρουσίαση 1: Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems) Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded Systems) Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 2 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst215

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ ( Switched Inductor Variable Filter ) Ευτυχία Ιωσήφ Λεμεσός, Μάιος 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγέο αζύξκαηεο ηειεκεηξίαο ζηελ αλαπηπμηαθή πιαηθόξκα Arduino

Δθαξκνγέο αζύξκαηεο ηειεκεηξίαο ζηελ αλαπηπμηαθή πιαηθόξκα Arduino Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο & Πνιπκέζσλ Πηπρηαθή εξγαζία Δθαξκνγέο αζύξκαηεο ηειεκεηξίαο ζηελ αλαπηπμηαθή πιαηθόξκα Arduino Διεπζεξηάδεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Παρουσίαση 2: Βασικός Προγραμματισμός Arduino (AVR) Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου Η πλατφόρμα Arduino Microcontroller: ATmega328 Operating Voltage: 5V Digital I/O Pins:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Control Systems Laboratory Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation)

FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation) FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation) ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η εκμάθηση της αρχής λειτουργίας της ψηφιακής διαμόρφωσης συχνότητας (Frequency Shift Keying, FSK) και της αποδιαμόρφωσής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος. Η Υποδοµή

Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος. Η Υποδοµή Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος Η Υποδοµή ηµήτρης Γλυνός glynos@storm.cs.unipi.gr Μάιος 2004 Linux και Ηχος, µια πονεµένη ιστορία Οδηγοί (drivers) για τις κάρτες ήχου παρέχονται παραδοσιακά από τους κατασκευαστές

Διαβάστε περισσότερα

info@lemco.gr / www.lemco.gr

info@lemco.gr / www.lemco.gr a n a l o g a n d d i g i t a l T V s o l u t i o n s H e l l e n i c q u a l i t y p r o d u c t s info@lemco.gr / www.lemco.gr Πομπός ψηφιακής τηλεόρασης DTM-2U (0,5-2W) και DTM-5U (0,5-5W) Ο DTM-2U,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ α. Τι ονοµάζουµε διασπορά οπτικού παλµού σε µια οπτική ίνα; Ποια φαινόµενα παρατηρούνται λόγω διασποράς; (Αναφερθείτε σε

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ AM ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ AM ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ AM ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΙΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 8.1. Ορισμoί Ως διαμόρφωση (modulation) χαρακτηρίζεται η μεταβολή μιας παραμέτρου (π.χ. πλάτους, συχνότητας, φάσης κλπ.) ενός σήματος που λέγεται φέρον εξαιτίας της επενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μύρων Ε. Μπουρλάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μύρων Ε. Μπουρλάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έλεγχος Συσκευών µε Embedded Ethernet και CAN Βus Μύρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Εισαγωγή Σταδιακά σταματούν οι αναλογικές μεταδόσεις των ιδιωτικών και κρατικών καναλιών της χώρας και οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: στα Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. ειγµατοληψία. ηµιουργία ψηφιακής µορφής πληροφορίας στα Συστήµατα Πολυµέσων

Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: στα Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. ειγµατοληψία. ηµιουργία ψηφιακής µορφής πληροφορίας στα Συστήµατα Πολυµέσων Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήµατος: ειγµατοληψία Βιβλιογραφία ηµιουργία ψηφιακής µορφής πληροφορίας στα Συστήµατα Πολυµέσων Βασικές Έννοιες Επεξεργασίας Σηµάτων Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Ανάλυσης-Σύνθεσης

Τεχνικές Ανάλυσης-Σύνθεσης Τεχνικές Ανάλυσης-Σύνθεσης Σεραφείµ Καραµπογιάς Σε αντίθεση µε την κωδικοποίηση κυµατοµορφής, οι τεχνικές ανάλυσης-σύνθεσης είναι µέθοδοιπουβασίζονται σ' έναµοντέλοτουµηχανισµούπουπαράγειτηνκυµατοµορφή.

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΛΗΨΗΣ Ρ/Τ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα πομπού ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Δημιουργία φέροντος σήματος Το φέρον σήμα (fo) παράγεται από ημιτονικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 4 : Κρυφή Μνήμη Καρβούνης Ευάγγελος Δευτέρα, 30/11/2015 Χαρακτηριστικά Θέση Χωρητικότητα Μονάδα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις 1)

Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις 1) Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις Δ.Ευσταθίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1) 1. Ποια από τις παρακάτω συχνότητες δεν εμφανίζεται στην έξοδο ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικό σήμα ονομάζεται η τάση ή το ρεύμα που μεταβάλλεται ως συνάρτηση του χρόνου. Στα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα

Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα 1ο ΕΠΑΛ Περάματος 7ο ΕΚ Πειραιά Πλακέτα Arduino Το 2005 oι Massimo Banzi και David Cueartielles στο Ivrea Δημιουργούν την υπολογιστική πλατφόρμα Arduino.

Διαβάστε περισσότερα

Elements of Information Theory

Elements of Information Theory Elements of Information Theory Model of Digital Communications System A Logarithmic Measure for Information Mutual Information Units of Information Self-Information News... Example Information Measure

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής 15/3/9 Από το προηγούμενο μάθημα... Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 3 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής» Φλώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Development Model of Wireless Sensor and Information Control via Embedded Systems Ανάγκη χρήση ασύρµατων αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τι είναι δεδοµένα και τι πληροφορίες; Δώστε δύο παραδείγµατα δεδοµένων και δύο παραδείγµατα πληροφοριών εδοµένο είναι το σύμβολο μιας συγκεκριµένης έννοιας, ενός αντικειµένου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι συσκευές του µέλλοντος

Οι συσκευές του µέλλοντος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ MOBILE TV ΚΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣ:500308 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Μ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οι συσκευές του µέλλοντος Στο µέλλον αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 9 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst215

Διαβάστε περισσότερα

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS Αρχή λειτουργίας των Αναλογικών και ψηφιακών Παλμομετατροπεων Ο παλμός οδήγησης ενός παλμομετατροπέα, με αναλογική

Διαβάστε περισσότερα

Introduction to IP Cores

Introduction to IP Cores Introduction to IP Cores Part 1: Digital Design -- Using IP Cores to Simplify Design Στον κόσµο του ψηφιακού σχεδίου, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις γλώσσες περιγραφής υλικού για να περιγράψουµε σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια Μνήµη RAM ROM Cache Περιεχόµενα Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης Μαγνητικοί ίσκοι Μαγνητικές Ταινίες Οπτικά Μέσα Ηκύρια µνήµη (Main Memory) Η κύρια µνήµη: Αποθηκεύει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ήχος σε δεύτερο πλάνο σε εφαρμογές πολυμέσων (εστίαση σε βίντεο) Επικέντρωση σε ψυχαγωγικές ή εκπαιδευτικές εφαρμογές (π.χ. Information kiosks) Αφήγηση/σχολιασμός βοηθούν στη μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 TRIMAX METERS www.antoniadis.com.gr ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

MTI 7605 ASK ιαµόρφωση και Αποδιαµόρφωση

MTI 7605 ASK ιαµόρφωση και Αποδιαµόρφωση MTI 7605 ASK ιαµόρφωση και Αποδιαµόρφωση Σκοποί της Άσκησης Η εκµάθηση των αρχών λειτουργίας της διαµόρφωσης κλειδώµατος πλάτους (Amplitude Shift Keying ASK ) και της αντίστοιχης αποδιαµόρφωσης. Η µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα