Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή"

Transcript

1 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην οθόνη ενός υπολογιστή. Ως συστήµατα DAQ (Data Acquisition) θεωρούνται οι σύγχρονες συσκευές µέτρησης, όπως οι διάφορες κάρτες DAQ, που συνδέονται στον δίαλυο PCI, τα όργανα που είναι εφοδιασµένα µε πρωτόκολλο RS-232 ή GPIB καθώς και τα βιοµηχανικά συστήµατα µετρήσεων τύπου PXI και VXI. Όλα αυτά σχεδιάζονται σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική της απόκτησης, της ανάλυσης και της επεξεργασίας των σηµάτων µετρήσεως που λαµβάνουν στην είσοδο. Οι µονάδες των συστηµάτων DAQ διακρίνονται σε: 1) Συσκευές DAQ Εργαστηριακών Εφαρµογών 2) Συσκευές DAQ Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 3) Συσκευές DAQ Βιοµηχανικού ικτύου Εδώ, θα αρκεστούµε στην ανάλυση των Συσκευών DAQ Εργαστηριακών εφαρµογών. 6.2 Συσκευές DAQ Εργαστηριακών Εφαρµογών Οι συσκευές DAQ εργαστηριακών εφαρµογών είναι κάρτες που συνδέονται µε τον υπολογιστή για την απόκτηση δεδοµένων. Οι συσκευές DAQ µπορούν είτε να συνδεθούν στο εσωτερικό του υπολογιστή µέσω ενός συνδέσµου είτε εξωτερικά µε τον υπολογιστή µέσω τερµατικών συνδέσµων, οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µέσω της παράλληλης ή της σειριακής θύρας. Ρόλος των συσκευών DAQ είναι η µετατροπή του εισερχόµενου σήµατος σε ψηφιακό δεδοµένο που στέλνεται στον υπολογιστή και όχι η επεξεργασία της µέτρησης, την οποία αναλαµβάνει το λογισµικό. Προτού όµως

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DAQ 115 ο υπολογιστής µετρήσει αυτό το φυσικό σήµα θα πρέπει ένας αισθητήρας να το µετατρέψει σε ηλεκτρικό µέγεθος όπως τάση ή ρεύµα. Σχ. 6.1 Γενικό σύστηµα DAQ που στηρίζεται σε µικροϋπολογιστή Χρησιµοποιώντας τις κάρτες DAQ υψηλής απόδοσης και γρήγορους υπολογιστές µαζί µε λογισµικό µετρήσεων, όπως το LabVIEW, µπορεί να επιτευχθεί υψηλή ακρίβεια µέτρησης και ελέγχου της πληροφορίας του σήµατος σε µια εργαστηριακή ή βιοµηχανική εφαρµογή. Έτσι τα εικονικά όργανα (Virtual Instruments-VI) µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν συστήµατα DAQ, για συλλογή επεξεργασία, και καταγραφή και έλεγχο των δεδοµένων µιας πηγής εισόδου ή ενός σήµατος εξόδου. Για τη σωστή λειτουργία του ένα σύστηµα DAQ θα πρέπει να αποτελείται από κάποια στοιχεία. Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι ο υπολογιστής, ο οποίος επηρεάζει σηµαντικά τις ταχύτητες µε τις οποίες µπορούµε να αποκτήσουµε δεδοµένα. Η συλλογή δεδοµένων γίνεται µε µεγάλες ταχύτητες στα σηµερινά συστήµατα, µε τη βοήθεια γρήγορων επεξεργαστών και διαύλων υψηλής απόδοσης. Συγκεκριµένα ο δίαυλος PCI και η θύρα USB είναι οι δηµοφιλέστεροι και οι επικρατέστεροι δίαυλοι των σηµερινών επιτραπέζιων υπολογιστών. Η επιλογή µιας συσκευής DAQ και µιας αρχιτεκτονικής διαύλων θα πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας υπόψη και τις µεθόδους µεταφοράς δεδοµένων που υποστηρίζονται από τη συσκευή και από το δίαυλο προς επιλογή. ιαφορετικά µπορεί να επηρεαστεί σηµαντικά η απόδοση του συστήµατος DAQ. Μια σειρά τεχνικών µπορεί να βοηθήσει στη γρηγορότερη διακίνηση και επεξεργασία των δεδοµένων. Μια από αυτές είναι η απευθείας πρόσβαση στην µνήµη (Direct memory Access ή DMA) που χρησιµοποιείται στους περισσότερους σύγχρονους υπολογιστές και αυξάνει την απόδοση του συστήµατος. Με αυτήν την

3 116 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 µέθοδο ο επεξεργαστής δεν επιβαρύνεται µε δεδοµένα που µετακινούνται και χρησιµοποιείται για άλλες λειτουργίες. Για την απόκτηση δεδοµένων υπάρχουν κάποιοι περιοριστικοί παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι ο σκληρός δίσκος, ο οποίος µειώνει σηµαντικά το χρόνο απόκτησης και κατανοµής δεδοµένων σε αυτόν. Για συστήµατα τα οποία πρέπει αποκτήσουν υψηλής συχνότητας σήµατα ο σκληρός δίσκος θα πρέπει να είναι υψηλής ταχύτητας. Επίσης και ο επεξεργαστής ο οποίος θα επεξεργάζεται τα σήµατα θα πρέπει να είναι και αυτός υψηλής ταχύτητας. Ο αισθητήρας είναι το επόµενο στοιχείο από το οποίο θα πρέπει να αποτελείται ένα σύστηµα DAQ. Ο αισθητήρας ορίζεται ως το βασικό στοιχείο σε µια µετρητική αλυσίδα, που µετατρέπει την µεταβλητή εισόδου σε µετρήσιµο σήµα. Το σήµα εισόδου του αισθητήρα µπορεί να είναι κάθε µορφής, ενώ το σήµα εξόδου έχει αποκλειστικά ηλεκτρικές ιδιότητες αναλογικής ή ψηφιακής µορφής. Η θέση ενός αισθητήρα µπορεί να είναι εξωτερική ούτως ώστε να δέχεται τα εξωτερικά ερεθίσµατα, όπως επίσης και εσωτερική παρακολουθώντας την συµπεριφορά του συστήµατος. Επίσης οι αισθητήρες µπορούν να είναι παθητικοί, οι οποίοι χρειάζονται την παροχή εξωτερικής ενέργειας ή ενεργητικοί οι οποίοι δεν χρειάζονται την παροχή εξωτερικής ενέργειας για να λειτουργήσουν. Τέλος υπάρχουν οι αισθητήρες επαφής οι οποίοι βρίσκονται σε επαφή µε το αντικείµενο και οι αισθητήρες µη επαφής. Αναλυτική περιγραφή των αισθητήρων γίνεται στο κεφάλαιο 2. Τέλος τα ηλεκτρικά σήµατα των αισθητήρων οδηγούνται σε έναν πολυπλέκτη, του οποίος σκοπός είναι να συνδέει τους αισθητήρες µε τον µετατροπέα αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (A/D) ή απευθείας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην περίπτωση που οι αποκρίσεις των αισθητήρων είναι σε ψηφιακή µορφή. 6.3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά καρτών DAQ Οι κάρτες DAQ είναι πολυλειτουργικές κάρτες αναλογικών και ψηφιακών εισόδων / εξόδων που διαθέτουν ενσωµατωµένους µετρητές, ένα 12 bit µετατροπέα αναλογικό σε ψηφιακό (A/D) µε είσοδο 8 καναλιών, ψηφιακό σε αναλογικό µετατροπέα (D/A) και ψηφιακές εισόδους σηµάτων TTL.

4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DAQ 117 Σχ. 6.2 Κάρτα DAQ που τοποθετείται στον δίαυλο PCI. Σχ. 6.3 Κάρτα DAQ που συνδέεται στη θύρα USB (www.ni.com) Τα αναλογικά σήµατα που εισέρχονται στις κάρτες DAQ οµαδοποιούνται σε τρία πεδία ως προς το χρόνο απόκτησης των τιµών τους :

5 118 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Συνεχές Μεταβλητού Πεδίου (DC) Πεδίο Χρόνου (Time Domain) Πεδίο Συχνότητας (Frequency Domain) Επίσης τα σήµατα διακρίνονται και ως προς τη στάθµη αναφοράς του δυναµικού τους, σε δυο κατηγορίες: Γειωµένα τα οποία έχουν στάθµη αναφοράς ως προς τη γη Επιπλέοντα σε αντίθετη περίπτωση Τέλος στις συσκευές DAQ υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης των σηµάτων εισόδων προς µέτρηση: ιαφορική Σύνδεση (Differential DIFF) Σύνδεση µε αναφορά µοναδικά τερµατισµένη (Referenced Single Ended RSE) Σύνδεση χωρίς αναφορά µοναδικά τερµατισµένη (Non Referenced Single Ended NRSE) Σχήµα 6.4 ιαφορικό σύστηµα µέτρησης 8 καναλιών Πιο συγκεκριµένα σε ένα διαφορικό σύστηµα µέτρησης οι τελεστικοί ενισχυτές των συσκευών DAQ ορίζονται σε συνδεσµολογία διαφορικού ενισχυτή. Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε ένα διαφορικό σύστηµα µέτρησης 8 καναλιών. Οι αναλογικοί πολυπλέκτες αυξάνουν τον αριθµό καναλιών µέτρησης χρησιµοποιώντας έναν τελεστικό ενισχυτή. Ο ακροδέκτης AIGND (Αναλογική Γείωση Εισόδου) είναι

6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DAQ 119 η γείωση του συστήµατος µέτρησης. Το διαφορικό σύστηµα απορρίπτει τους προκληθέντες θορύβους από το βρόγχο γειώσεων αλλά και τους επιµέρους που διοχετεύονται στον περιβάλλον ως ένα βαθµό. Γι αυτό το λόγο το διαφορικό σύστηµα είναι προτιµότερο. Σε µια σύνδεση µε µοναδικά τερµατισµένη αναφορά των δυναµικών, οι τελεστικοί ενισχυτές των συσκευών DAQ ορίζονται σε συνδεσµολογία µη αναστρέφοντος ενισχυτή να συνδέεται εσωτερικά µε τον ακροδέκτη AIGND. Ένα RSE σύστηµα µέτρησης είναι αποδεκτό όταν το µέγεθος των σφαλµάτων µέτρησης λόγου θορύβων είναι µικρότερο από την απαραίτητη ακρίβεια των δεδοµένων. Στο σχήµα 2 ένα σύστηµα µέτρησης RSE 16 καναλιών. Σχήµα 6.5 Σύστηµα µέτρησης 16 καναλιών RSE Τέλος οι συσκευές DAQ χρησιµοποιούν συχνά µια παραλλαγή της τεχνικής µέτρησης RSE, γνωστή ως NRSE. Σε αυτήν την µέθοδο, όλες οι µετρήσεις λαµβάνονται µε αναφορά τη στάθµη σήµατος που συνδέεται στον ακροδέκτη AISENSE. Στο σχήµα 6.6 φαίνεται ένα σύστηµα µέτρησης NRSE.

7 120 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Σχήµα 6.6 Σύστηµα µέτρησης 16 καναλιών NRSE 6.4 Χαρακτηριστικά καρτών DAQ Οι αναλογικές είσοδοι των καρτών DAQ έχουν κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι : 1) Αριθµός Καναλιών : Ο αριθµός των αναλογικών εισόδων, όπου µπορούν να συνδεθούν σήµατα µετρήσεων. Προσδιορίζεται ξεχωριστά για τις συνδεσµολογίες RSE, NRSE σηµάτων και για την συνδεσµολογία διαφορικής µέτρησης (DIFF). 2) Συχνότητα ειγµατοληψίας : Όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητα δειγµατοληψίας τόσο περισσότερα δεδοµένα συλλέγονται µέσα σε συγκεκριµένο χρόνο, µε αποτέλεσµα την καλύτερη αναπαράσταση του αρχικού σήµατος. 3) Ανάλυση : Ο αριθµός των bit που χρησιµοποιεί ο µετατροπέας A/D για να αναπαραστήσει το αναλογικό σήµα. Όσο µεγαλύτερη είναι η ανάλυση τόσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός υποδιαιρέσεων του εύρους και τόσο µικρότερη είναι η αλλαγή τάσης στην είσοδό του. 4) Εύρος : Είναι το ανώτατο και το κατώτατο επίπεδο τάσης που ο µετατροπέας A/D µπορεί να κβαντίσει. Οι συσκευές DAQ πρέπει να προσφέρουν δυνατότητα επιλογής εύρους, έτσι ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί το εύρος του σήµατος σε εκείνο του µετατροπέα A/D. 5) Πλάτος Κώδικα : Είναι η µικρότερη ανιχνεύσιµη αλλαγή στο σήµα εισόδου, η οποία καθορίζεται από την ανάλυση και το εύρος µιας συσκευής DAQ. Ο τύπος που υπολογίζουµε το πλάτος κώδικα είναι ο εξής :

8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DAQ 121 = Πλάτος Κώδικα εύρος 2 ανάλυση Όσο µικρότερο είναι το πλάτος κώδικα τόσο ακριβέστερες είναι οι µετρήσεις. 6) Αντίσταση Εισόδου : Οι συσκευές DAQ έχουν υψηλή αντίσταση εισόδου έτσι ώστε να µην προκαλείται σφάλµα µέτρησης.

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW

ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW Η έννοια της µέτρησης καθώς και η µέτρηση καθαυτή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την επιστηµονική µεθοδολογία. Επίσης ο κάθε άνθρωπος αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ανάπτυξη & Προγραμματισμός LabVIEW TM Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ LabVIEW DEVELOPER ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ LabVIEW Συστήματα Μετρήσεων & Ελέγχου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2010 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση αλγορίθµων σε περιβάλλον LabVIEW για τη διάγνωση µηχανικών βλαβών µέσω της ανάλυσης κραδασµών σε γραµµή παραγωγής πλυντηρίων ρούχων

Υλοποίηση αλγορίθµων σε περιβάλλον LabVIEW για τη διάγνωση µηχανικών βλαβών µέσω της ανάλυσης κραδασµών σε γραµµή παραγωγής πλυντηρίων ρούχων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ Υλοποίηση αλγορίθµων σε περιβάλλον LabVIEW για τη διάγνωση µηχανικών βλαβών µέσω της ανάλυσης κραδασµών σε γραµµή παραγωγής πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1 Περιεχόμενα 2 ης ενότητας Το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής μύτης για την ανίχνευση και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ. ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ι. Τσούµας, Ε. Μητρονίκας, Α. Σαφάκας Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1. Κατηγορίες Υπολογιστών Οι διαφορές ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών των υπολογιστών οδήγησαν στην κατηγοριοποίηση αυτών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: α) ο τύπος του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ. Με τη συνεργασία της. Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ. Με τη συνεργασία της. Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Με τη συνεργασία της Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 51 52 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε την παρουσίαση των εµπορικών Βιοµηχανικών ικτύων επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα Μετρήσεων και Ελέγχου χρησιμοποιούμενα στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών

Όργανα Μετρήσεων και Ελέγχου χρησιμοποιούμενα στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών Όργανα Μετρήσεων και Ελέγχου χρησιμοποιούμενα στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών Εισαγωγή 1. Όργανα πίνακα 2. Βασικά όργανα 2.1 Μέτρησης 2.1.1 Πολύμετρο 2.1.2 Συχνόμετρο 2.1.3 Παλμογράφος 2.1.4 Γέφυρες 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. Σταµ. Α. Μάνεση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. Σταµ. Α. Μάνεση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Σταµ. Α. Μάνεση ΠΑΤΡΑ 2003 Σ.Α.ΜΑΝΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα 2

Διαβάστε περισσότερα

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν απλοποιημένα τα βασικά σημεία της θεωρίας των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Θα παρουσιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) Τα βήµατα για να γίνει µια ανάπτυξη ενός συστήµατος κεντρικού ελέγχου είναι τα παρακάτω : Περιγραφή λειτουργίας της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ. Υδραυλικό Σύστηµα Ελέγχου Τριών εξαµενών

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ. Υδραυλικό Σύστηµα Ελέγχου Τριών εξαµενών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Υδραυλικό Σύστηµα Ελέγχου Τριών εξαµενών Παναγιώτης Γ. Ρούσσος Σταύρος Ε. Κεκάκης Επιβλέπων Καθηγητής : Γεώργιος Ν. Φουσκιτάκης Χανιά, 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου

Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου Εφαρμογές σε μικρά ενσωματωμένα συστήματα (Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικού κόμβου ασύρματης τηλεμετρίας ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 Αριθµητικά συστήµατα... 4 Αρνητική λογική... 5 ισταθείς πολυδονητές... 7 R-S FIip-FIop...7 Flip-Flop µε παλµό χρονισµού (clock)...8 D Flip-Flop...8

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τίτλος: Μικροεπεξεργαστές και σχεδιασμός μικροϋπολογιστικών συστημάτων Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Κεντρική Διάθεση: Δομοκού 4, Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΣΤΙΒΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΣΤΙΒΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΟΚΙΜΩΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΣΤΙΒΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος

ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος Ι. K. Κοµπούγιας, Α. Χ. Νανάκος, Ν. Π. Φίλιππας, Ε. K. Τατάκης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα