ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων"

Transcript

1 ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003

2 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT ΚΟΜΒΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΠΗΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...6 1

3 1 Εισαγωγή Το µοντέλο που χρησιµοποιείται για την εκµάθηση του CΟΜΝEΤ ΙΙΙ, µελετά την επικοινωνία δύο υπολογιστών πάνω από µία αφιερωµένη γραµµή η οποία επιτρέπει ταυτόχρονη µετάδοση δεδοµένων και προς τις δύο κατευθύνσεις (full duplex). Οι υπολογιστές αναφέρονται σαν Nοde Α και Nοde Β και ο καθένας έχει να µεταδώσει προς τον άλλον κάποια µηνύµατα µεγάλου µήκους ανεξάρτητα από την δραστηριότητα του άλλου υπολογιστή. Μέσα από το µοντέλο αυτό θέλουµε να µελετήσουµε το βαθµό χρησιµοποίησης της σειριακής γραµµής, τις απαιτήσεις µνήµης που έχουν οι σταθµοί του συστήµατος µας, την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται και την καθυστέρηση µετάδοσης των µηνυµάτων, λόγω των διαδικασιών δηµιουργίας πλαισίων µετάδοσης. Για την δηµιουργία του µοντέλου χρησιµοποιούµε τα εξής στοιχεία δικτύου: για την µοντελοποίηση της σειριακής γραµµής χρησιµοποιούµε ένα κανάλι σηµείο-προς-σηµείο (ροint-tο-ροint link) για την µοντελοποίηση των υπολογιστικών συστηµάτων χρησιµοποιούνται Processing Nοdes, και για την δηµιουργία κίνησης χρησιµοποιούµε πηγές µηνυµάτων (message sources), οι οποίες δηµιουργούν τα µηνύµατα προς τον κατάλληλο υπολογιστή. 2 Το κανάλι pοint-tο-pοint Το κανάλι ροint-tο-ροint συνδέει δύο κόµβους και γενικά χρησιµοποιείται για να µοντελοποιεί αφιερωµένες γραµµές, σειριακές γραµµές και γενικά γραµµές που συνήθως χρησιµοποιούνται στα πλαίσια των δικτύων ευρείας περιοχής. Το κανάλι αυτό χαρακτηρίζεται από τον ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων σε κάθε κατεύθυνση, από τον ρυθµό απόρριψης πλαισίων, από τα µεγέθη των πλαισίων που διακινεί κλπ. Σε κάθε κόµβο του συστήµατος υπάρχει από µία θύρα (port) εισόδου, η οποία λαµβάνει δεδοµένα και µία θύρα εξόδου που στέλνει δεδοµένα στο κανάλι. Όταν σε έναν κόµβο δηµιουργηθούν δεδοµένα, τότε αυτά προωθούνται στην µνήµη εξόδου και αποθηκεύονται µέχρι να έρθει η σειρά τους για µετάδοση. Όταν φθάσει η στιγµή για να µεταδοθεί ένα πακέτο, τότε εφαρµόζεται η διαδικασία προσδιορισµού του αριθµού των πλαισίων που απαιτούνται για να µεταδοθεί το συγκεκριµένο πακέτο και η δηµιουργία των αντίστοιχων πλαισίων. Αυτό µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα να µην δηµιουργηθεί κανένα ή να δηµιουργηθούν πολλά πλήρη πλαίσια και ένα το πολύ µερικά γεµισµένο πλαίσιο, εκτός από την περίπτωση όπου το µέγεθος του πακέτου χωράει ακριβώς έναν ακέραιο αριθµό από πλαίσια. 2

4 Η µετάδοση ξεκινάει όταν το κανάλι βρεθεί διαθέσιµο, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η µετάδοση του προηγούµενου πλαισίου. Ο χρόνος µετάδοσης ενός πλαισίου (η χρονική διάρκεια ενός πλαισίου) υπολογίζεται διαιρώντας το µήκος του πλαισίου µε την ταχύτητα µετάδοσης. Στην περίπτωση που έχει οριστεί πιθανότητα απόρριψης πλαισίου, τότε εκτιµάται εάν το συγκεκριµένο πλαίσιο θα χαθεί ή όχι. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι να ολοκληρωθεί σωστά η µετάδοση του πλαισίου. Από την στιγµή που θα αρχίσει η µετάδοση ενός πλαισίου και αφού έχει εκτιµηθεί ότι αυτό θα µεταδοθεί σωστά, το κανάλι θεωρείται απασχοληµένο για το χρόνο µετάδοσης του πλαισίου. Μετά από αυτό το χρονικό διάστηµα, το κανάλι θεωρείται ότι είναι ξανά ελεύθερο έτσι ώστε να µπορέσει να µεταδοθεί το επόµενο πλαίσιο που είναι έτοιµο για µετάδοση. Μετά την παρέλευση του χρόνου µετάδοσης του πλαισίου, αυτό είναι πλέον διαθέσιµο στον κόµβο προορισµού. Όταν όλα τα πλαίσια ενός µηνύµατος έχουν ληφθεί στον κόµβο προορισµού, το αρχικό µήνυµα δηµιουργείται ξανά και τοποθετείται στην µνήµη εισόδου του κόµβου αυτού. Μερικές από τις παραµέτρους ενός τέτοιου καναλιού είναι: η πιθανότητα λάθους ενός πλαισίου (frame error probability), η ταχύτητα µετάδοσης κάθε κατεύθυνσης (σε kbρs) το ελάχιστο µέγεθος πλαισίου (frame ninimum) το µέγιστο µέγεθος πλαισίου (frame maximum), και ο αριθµός των πρόσθετων bytes που απαιτούνται για να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο (οverhead). Εάν υπάρχουν πακέτα (ή τµήµατα πακέτων) που να δηµιουργούν πλαίσια µε µέγεθος µικρότερο από το ελάχιστο µέγεθος πλαισίου, τότε χρησιµοποιείται η λογική του ρadding για να ικανοποιηθεί η απαίτηση του ελάχιστου µήκους πλαισίου. 3 Κόµβοι επεξεργασίας Στο µοντέλο αυτό χρησιµοποιούµε δύο κόµβους (processing nοdes) του ίδιου τύπου. Οι κόµβοι επεξεργασίας χρησιµοποιούνται για την µοντελοποίηση υπολογιστικών συστηµάτων και δηµιουργούν κίνηση δεδοµένων. Θεωρούµε ότι στις γραµµές εισόδου και εξόδου του κόµβου έχουµε µνήµη (buffer) τόσο µεγάλη που πρακτικά να θεωρείται άπειρη για την συγκεκριµένη εφαρµογή. Τo buffer µιας συγκεκριµένης θύρας µπορεί να αλλάξει µέσο των παραµέτρων του arc που συνδέει τον κόµβο µε το κανάλι. Ενώ το buffer όλων των θυρών ενός κόµβου αλλάζει µέσο των παραµέτρων του κόµβου. 3

5 The output port buffer size is defined on the arc that connects a particular link to the Processing node. 4 Η πηγή µηνυµάτων Η πηγή µηνυµάτων (message sοurce) µοντελοποιεί την διαδικασίας γέννησης µηνυµάτων και χρησιµοποιείται για να στέλνονται µηνύµατα από έναν κόµβο σε άλλους κόµβους προορισµού. Τα πακέτα που δηµιουργούνται από την πηγή αυτή δροµολογούνται πάντα µε την µορφή των αυτοδύναµων πακέτων. Η πηγή µηνυµάτων συνδέεται πάνω σε ένα κόµβο και έχει ένα όνοµα το οποίο προσδιορίζει τη πηγή συνολικά µέσα στο δίκτυο, ενώ υπάρχουν ορισµένες παράµετροι της που ορίζονται για να προσδιοριστεί η συµπεριφορά της. Αρχικά ορίζουµε µία κατανοµή που περιγράφει τον χρόνο που µεσολαβεί ανάµεσα σε διαδοχικές αφίξεις µηνυµάτων (interarrival time distributiοn). Επίσης έχουµε τη δυνατότητα να ορίσουµε τη χρονική στιγµή που θα συµβεί η πρώτη άφιξη καθώς και τη χρονική στιγµή που θα συµβεί η τελευταία άφιξη. Στην πηγή µηνυµάτων επίσης προσδιορίζουµε το µέγεθος των µηνυµάτων που θα δηµιουργηθούν καθώς και το προορισµό που έχουν τα συγκεκριµένα µηνύµατα. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα θεωρούµε ότι οι χρόνοι διαδοχικών αφίξεων ακολουθούν την εκθετική κατανοµή και έχουµε τη δυνατότητα να ορίσουµε τη µέση τιµή της. Εκθετική κατανοµή χρησιµοποιούµε και για να ορίσουµε την κατανοµή του µήκους µηνυµάτων ενώ για τον προορισµό επιλέγουµε την randοm list η οποία µας επιτρέπει να ορίσουµε έναν ή περισσότερους κόµβους που θα στέλνονται στα δεδοµένα. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, σε κάθε πηγή ορίζουµε στην randοm list µόνο το υπολογιστικό σύστηµα που είναι συνδεδεµένο στην άλλη πλευρά της σειριακής γραµµής. Ο χρόνος επεξεργασίας κάθε µηνύµατος στις θύρες εισόδου/εξόδου σταθερός (της τάξης των 100 µsec ανεξάρτητα το µήκος του µηνύµατος), ενώ ο χρόνος επεξεργασίας εσωτερικά στον κόµβο εξαρτάται από το µήκος του µηνύµατος. Μέσα από το µοντέλο επιλέγουµε ορισµένα στατιστικά στοιχεία τα οποία µας δείχνουν το βαθµό αξιοποίησης της σειριακής γραµµής σε κάθε µία κατεύθυνση και προσπαθούµε µε διαφορετικές συνθήκες κίνησης να δούµε το µέγεθος των χώρων αποθήκευσης στους δύο κόµβους. Μεταβάλλουµε το προσφερόµενο φορτίο τροποποιώντας είτε τον αριθµό των µηνυµάτων που δηµιουργούνται ανά χρονικό διάστηµα είτε το µέγεθος των µηνυµάτων και λαµβάνουµε µία κατανοµή που συσχετίζει το µέγεθος των αποθηκευτικών χώρων µε το προσφερόµενο φορτίο. Μ' αυτό τον τρόπο µπορεί ο σχεδιαστής να προσδιορίσει τις απαιτήσεις µνήµης που έχει το σύστηµά του καθώς και τις απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος από τον επεξεργαστή που έχει η εφαρµογή του. 4

6 5 Παράµετροι του µοντέλου Στο µοντέλο που µελετούµε θεωρούµε ότι έχουµε κανάλι µε ρυθµό µετάδοσης 128 kbρs σε κάθε κατεύθυνση, το οποίο είναι αξιόπιστο, οπότε δεν χρειάζεται να ορίσουµε παραµέτρους που να προσδιορίζουν την πιθανότητα να συµβεί λάθος στο κανάλι, την πιθανότητα διακοπής της σύνδεσης και τον αντίστοιχο χρόνο επανασύνδεσης. Με το µοντέλο αυτό θέλουµε να µελετήσουµε τις απαιτήσεις µνήµης στις θύρες εξόδου κάθε κόµβου σε σχέση µε την µορφή (µέγεθος και χρονισµοί) των µηνυµάτων που πρέπει να µεταδοθούν και το µέγιστο µήκος πλαισίου που χρησιµοποιείται στην γραµµή µεταφοράς και να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για να µεταδοθεί ένα µήνυµα στον κόµβο προορισµού. Για τις διαδικασίες της πλαισίωσης (Framing; it is found at the link parameters menu) θεωρούµε ελάχιστο µήκος πλαισίου τα 32 bytes και σαν οverhead τα 6 bytes. Το µέγιστο µήκος πλαισίου λαµβάνει τις παρακάτω τιµές (σε bytes): 128, 512 και Το προσφερόµενο φορτίο σε κάθε κόµβο παίρνει τις παρακάτω τιµές (σε bits): 10k, 30k, 50k, 75k και 100k. Το προσφερόµενο φορτίο µεταβάλλεται τροποποιώντας είτε τον αριθµό των µηνυµάτων που δηµιουργούνται ανά χρονικό διάστηµα είτε το µέγεθος των µηνυµάτων. Το µήκος των µηνυµάτων ακολουθεί εκθετική κατανοµή µε µέση τιµή 1000 και 5000 bytes. Οι αφίξεις (interarrival time) των µηνυµάτων ακολουθούν Pοissοn κατανοµή, της οποίας η µέση τιµή πρέπει να υπολογίζεται µε βάση την κατανοµή του µήκους των µηνυµάτων και το µέγεθος του προσφερόµενου φορτίου. Κάθε πλαίσιο απαιτεί χρόνο επεξεργασίας 0,1 msec ανά θύρα εισόδου και εξόδου (node parametrs -> ports), ενώ εσωτερικά στον κόµβο απαιτεί χρόνο επεξεργασίας που εξαρτάται από το µέγεθος του µηνύµατος και λαµβάνει τιµή 1 msec/kbyte (node parameters -> forwarding -> additional processing/kbyte). Ο χρόνος εκτέλεσης της προσοµοίωσης είναι 100 sec µε 10 sec χρόνο σταθεροποίησης του συστήµατος. Σε περίπτωση που η ακρίβεια των µετρήσεων ή ο χρόνος προσοµοίωσης το απαιτήσει, ο χρόνος αυτός µπορεί να µεταβληθεί. 6 Μετρήσεις Με βάση το παραπάνω µοντέλο ζητείται να µελετηθούν και σχολιασθούν: Οι απαιτήσεις µνήµης του συστήµατος (Οutput Buffer) 5

7 Ο βαθµός αξιοποίησης του καναλιού µετάδοσης (Channel Utilizatiοn), και Η καθυστέρηση µετάδοσης των µηνυµάτων (Message Delay) ως προς α) το προσφερόµενο φορτίο (µέγεθος και µορφή), και β) το µέγιστο µήκος πλαισίου. Να δοθούν οι πίνακες µετρήσεων και οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις ως προς το προσφερόµενο φορτίο. 7 Χρήσιµες Πληροφορίες Κάθε φορά που ολοκληρώνεται η εκτέλεση µιας προσοµοίωσης και δηµιουργείται το αρχείο Stat1.rpt, πρέπει το αρχείο αυτό να ανοίγεται (χρησιµοποιώντας την επιλογή Report/Browse), και αφού ενηµερωθεί µε τις παραµέτρους των µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν, να φυλάγεται µε νέο όνοµα. έτσι θα δηµιουργηθούν όλα τα αρχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση του υπό µελέτη συστήµατος. -λx Η εκθετική κατανοµή ορίζεται ως f (x) = λ e x 0 x και έχει µέση τιµή 1/λ. Στην συνέχεια δίνεται ένας τυπικός τρόπος οργάνωσης της διαδικασίας συλλογής δεδοµένων σε αρχεία, όπου κάθε όνοµα αρχείου αντιστοιχεί σε ένα σύνολο τιµών παραµέτρων. Οι τιµές της παραµέτρου 'Χρόνοι ιαδοχικών Μηνυµάτων' έχουν υπολογιστεί µε βάση την τιµή του φορτίου και την µέση τιµή του µήκους των µηνυµάτων. 6

8 Όνοµα Φορτίο Αρχείου (kbps) Μήκος Μηνύµατος Χρόνοι ιαδοχικών Μηνυµάτων examlll exam exam exam exam exam exam exam exam exam examl exam exam exam exam exam exam exam exam exam examl exam exam exam exam exam exam exam exam exam Output Buffer (max) Channel Message Delay Μήκος Utilisation (%) Πλαισίων Node A Node B Node A Node B Node A Node B 7

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ Εισαγωγή στο COMNET III ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CΟMNET III...2 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ...4 3 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΘΕΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1 Υπολογισμός μέσης τιμής Για να βρούμε την μέση τιμή ενός μεγέθους, το οποίο αναπαριστά μια τυχαία μεταβλητή, ακολουθούμε την εξής μεθοδολογία: -. Αναζητούμε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα e-gadgets. Εισαγωγή

Τα e-gadgets. Εισαγωγή Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1 Εισαγωγή...2 Τα e-gadgets...3 Εισαγωγή...3 Plugs...4 Synapses...4 GadgetWorld...5 Gadgetware Architectural Style (GAS)...6 GAS-OS...6 Agents...6 Ποιότητα υπηρεσιών στα ad hoc

Διαβάστε περισσότερα

5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών.

5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών. 5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών. 5.1. Εισαγωγή. Στο Κεφάλαιο αυτό θα δούµε πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε τυχαίους αριθµούς από την οµοιόµορφη κατανοµή στο διάστηµα [0,1]. Την κατανοµή αυτή, συµβολίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Εκπομπής σημείου Τα δίκτυα εκπομπής έχουν ένα μοναδικό δίαυλο επικοινωνίας που τον μοιράζονται όλες οι μηχανές του δικτύου. Μικρά μηνύματα, που αποκαλούνται πακέτα σε ορισμένες περιπτώσεις, στέλνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ TCP ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΑ AD-HOC ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ NETWORK SIMULATOR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ( Performance

Διαβάστε περισσότερα

Monte-Carlo ανάλυση αξιοπιστίας συστήµατος µνήµης RAM µε διόρθωση απλού σφάλµατος (SEC) και ανάγνωση-επανεγγραφή

Monte-Carlo ανάλυση αξιοπιστίας συστήµατος µνήµης RAM µε διόρθωση απλού σφάλµατος (SEC) και ανάγνωση-επανεγγραφή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία του Καλύβα Κ. ηµητρίου υπό την επίβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Εµµανουήλ Αδαµίδης, Επίκουρος Καθηγητής Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

1.Τι είναι το OPNET. 2. Χρήση του OPNET. 2.1 Γενικά για το μοντέλο δικτύων. Εξοικείωση με το OPNET

1.Τι είναι το OPNET. 2. Χρήση του OPNET. 2.1 Γενικά για το μοντέλο δικτύων. Εξοικείωση με το OPNET Εξοικείωση με το OPNET Εξοικείωση με το OPNET 1.Τι είναι το OPNET To OPNET είναι μια ευρέως γνωστή εμπορική εφαρμογή, με κύρια χρήση της τη προσομοίωση δικτύων. Στο εργαστήριο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Είναι το δεύτερο επίπεδο στην διαστρωμάτωση του OSI/ISO (μετρώντας από κάτω πρός τα πάνω) Data Link Layer (DLL). Στόχος του είναι η αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής

«Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL)

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) Κεφάλαιο 5 ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) 5.1 Εισαγωγή : Όπως είδαµε, το πρωτόκολλο ΙΡ του 3ου στρώµατος παρέχει υπηρεσίες αποστολής πακέτων δια µέσου ετερογενών φυσικών δικτύων χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα και Κατανεµηµένα Συστήµατα. Εισαγωγή

Παράλληλα και Κατανεµηµένα Συστήµατα. Εισαγωγή Παράλληλα και Κατανεµηµένα Συστήµατα 1 Εισαγωγή Στόχος της περιγραφής που ακολουθεί, αποτελεί η παρουσίαση του περιβάλλοντος διεπαφής ανταλλαγής µηνυµάτων (message passing interface) MPI δια της χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol)

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Η υλοποίηση του πρωτοκόλλου µεταφοράς TCP είναι προσανατολισµένη για ενσύρµατα δίκτυα δεδοµένων παρέχοντας µια ασφαλή µεταφορά δεδοµένων µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας τηλεπικοινωνιών ιπλωµατική Εργασία υναµική διαχείριση χωρητικότητας σε DVB-RCS δορυφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Location Management and Addressing in Mobile Networks. Αποστόλου Κώστας Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 Εργασία στα Δίκτυα Υπολογιστών

Location Management and Addressing in Mobile Networks. Αποστόλου Κώστας Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 Εργασία στα Δίκτυα Υπολογιστών Location Management and Addressing in Mobile Networks Αποστόλου Κώστας Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 Εργασία στα Δίκτυα Υπολογιστών Περίληψη Τo Location Management (Διαχείριση Θέσης) σε ένα Κινητό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator

Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator Γενικά υνατότητες Απαιτήσεις Εγκατάσταση Το λογισµικό Global Access επιτρέπει τον αποµακρυσµένο, ενσύρµατο χειρισµό και την τηλεµετρία της συσκευής Ultra-e

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους μεγάλης κλίμακας υπό συνθήκες αυξημένης ζήτησης

Έλεγχος κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους μεγάλης κλίμακας υπό συνθήκες αυξημένης ζήτησης Έλεγχος κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους μεγάλης κλίμακας υπό συνθήκες αυξημένης ζήτησης Διπλωματική Υπό Χρήστο-Δανιήλ Μιχαλόπουλο Χανιά, Μάρτιος 2008 Ευχαριστίες Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα