Εισαγωγή Μέρος Α Ενσύρματα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Χρ. Βασιλόπουλος, Δ. Κωτούλας...19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή...13. Μέρος Α Ενσύρματα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Χρ. Βασιλόπουλος, Δ. Κωτούλας...19"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή...13 Μέρος Α Ενσύρματα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Χρ. Βασιλόπουλος, Δ. Κωτούλας...19 Περίληψη Εισαγωγή Ορισμοί Η παραδοσιακή δομή του Δικτύου Πρόσβασης Δικτυακές Υπηρεσίες Τεχνολογίες Δικτύου Πρόσβασης FTTC FTTB FTTH Τεχνολογίες Πρόσβασης Τεχνολογίες xdsl Τεχνολογίες Ethernet Τεχνολογίες PON Καλωδιακές Επιλογές Οπτικές Ίνες Καλώδια Οπτικών Ινών, Μικροκαλώδια και Ινο-ομάδες Σωληνώσεις Φρεάτια Τάφροι Υλικό Τερματισμού και Συναρμογής Καλωδίων Οπτικών Ινών Σχεδιασμός και Υλοποιήσεις Δικτύων NGA Έργα της περιόδου Νεότερα έργα και προοπτικές υλοποίησης δικτύων FTTx Αρχιτεκτονικές υλοποίησης δικτύων FTTx

4 8 Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς Έργα FTTC Σχεδιασμός και έργα FTTB και FTTH Στρατηγικές Υλοποίησης Δικτύων NGA Εμπλεκόμενοι φορείς Στρατηγική Κυρίαρχου Τηλεπικοινωνιακού Φορέα Στρατηγικές Εναλλακτικών Τηλεπικοινωνιακών Φορέων Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Μέρος B Ασύρματα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δ. Ξενικός, Π. Βούδδας Περίληψη Η πορεία προς τα Κυψελωτά Δίκτυα NGN Ταξινόμηση Κυψελωτών Τεχνολογιών σε Γενεές Υπηρεσίες Δίκτυα IP στις Κυψελωτές Επικοινωνίες Πρόσβαση χρηστών στο Ραδιοδίαυλο Εξασφάλιση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων Παγκόσμια Περιαγωγή Πρότυπα Ασύρματων Δικτύων Οικογένεια Κυψελωτών Δικτύων GSM Συγκαναλικές Επικοινωνίες TETRA Συστήματα Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης Φεμτοκυψέλες Δίκτυα Wi-Fi Η Οικογένεια Προτύπων WiMAX Κατηγοριοποίηση Δικτύων Πρόσβασης Τα Πρότυπα IEEE και ETSI HiperMAN WiMAX Forum - H Εξέλιξη του WiMAX Η τεχνολογία WiMAX Τοπολογίες και Αρχιτεκτονική Δικτύου Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός WiMAX Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Ιστορία τεχνολογιών 0G, 1G, 2G TETRA Φεμτοκυψέλες Οικογένεια προτύπων 3GPP

5 Περιεχόμενα 9 Οικογένεια προτύπων Wi-Fi Οικογένεια προτύπων WiMAX Μέρος Γ Μελλοντικές Υλοποιήσεις Δικτύων Πρόσβασης Γ. Χελιώτης, Γ. Αγαπίου, Τ. Δούκογλου Περίληψη Τεχνολογικές Εξελίξεις Δικτύων PON Εισαγωγικά στοιχεία οπτικών δικτύων πρόσβασης Σημερινά Πρότυπα PON με Πολυπλεξία Διαίρεσης Χρόνου (ΤDM-PONs) Αρχιτεκτονικές Προστασίας Εξελίξεις της Τεχνολογίας FTTC/B+VDSL Δίκτυα πρόσβασης FTTC/Β-VDSL Χαρακτηριστικά Τεχνολογίας VDSL Φαινόμενα Διαφωνίας (Crosstalk) Τεχνικές Αποφυγής Θορύβου Τεχνολογία LTE Εισαγωγή Βασικά Χαρακτηριστικά της Τεχνολογίας LTE Αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα τεχνολογίας LTE Αρχιτεκτονική τεχνολογίας LTE Πρωτόκολλα τεχνολογίας LTE Ζώνες συχνοτήτων και Φασματική ευελιξία Παρεχόμενες Υπηρεσίες LTE Μελλοντικές Εξελίξεις: LTE Advanced Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Ακρωνύμια...381

6

7 Εισαγωγή Ως δίκτυο πρόσβασης ορίζεται το ακραίο χάλκινο τμήμα του ενσύρματου δικτύου, που συνδέει τους συνδρομητές με τα παλαιά τηλεφωνικά κέντρα, μέσω του οποίου παρέχεται το σύνολο των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και το μεγαλύτερο μέρος των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Το δίκτυο πρόσβασης ακολούθησε την ιστορική εξέλιξη της τηλεφωνίας από τις αρχές του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα, και συνεχίζει ακόμη να αναπτύσσεται για την τηλεφωνοδότηση νέων οικιστικών περιοχών, αφού τα βασικά διαθέσιμα τηλεπικοινωνιακά εμπορικά προϊόντα τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας παρέχονται μόνο μέσω του δικτύου χαλκού. Τα τελευταία χρόνια, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καθώς και στην Ελλάδα, υπάρχει μια συνεχής διαβούλευση στον ακαδημαϊκό, τεχνικό και πολιτικό κόσμο για την ανάγκη ανάπτυξης δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, που βασίζονται στην εκτεταμένη χρήση οπτικών ινών μέχρι και το συνδρομητή, και εξασφαλίζουν ένα ουσιαστικά απεριόριστο εύρος ζώνης, ικανό να καλύψει το σύνολο των μελλοντικών αναγκών του σε ταχύτητες πρόσβασης. Παράλληλα, οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών με τη σύγκλιση των τεχνολογιών 3,5G και WiMAX και τη διαμόρφωση του LTE, προβάλουν σαν μια εναλλακτική πρόταση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς με συγκριτικά χαμηλότερες ταχύτητες αλλά σημαντικά μικρότερο κόστος υλοποίησης. Τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς, που αποτελούν τη μελλοντική εξέλιξη των αστικών δικτύων (ενσύρματων και ασύρματων), αναμένεται να βασιστούν σε τεχνολογίες που αφορούν FITL (Fibre In The Loop) και RITL (Radio In The Loop). Η τεχνολογία FITL εισάγει την εκτεταμένη χρήση των οπτικών ινών στο δίκτυο πρόσβασης, σε αντικατάσταση (μερική ή ολική) των παραδοσιακών δικτύων χαλκού, ενώ οι τεχνολογίες RITL αξιοποιούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο το διαθέσιμο ραδιοφάσμα, προκειμένου να παρέχονται αξιόπιστες ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Από κοινού, οι τεχνολογίες αυτές, έχουν σαν

8 14 Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς στόχο τη δημιουργία της μελλοντικής δικτυακής υποδομής των επόμενων τριάντα ετών, με δυνατότητα παροχής στους συνδρομητές του δικτύου ταχυτήτων πρόσβασης από 100 Mb/s έως 1Gb/s για σταθερή σύνδεση και από 10 Mb/s έως 100 Mb/s για κινητή σύνδεση. Το παρόν βιβλίο δομείται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται σε ενσύρματα δίκτυα νέας γενιάς (NGA), τα οποία βασίζονται στην τεχνολογία FTTx, και είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, με δεδομένες τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ανάπτυξη δικτύου FTTH κάλυψης 2 εκατομμυρίων νοικοκυριών στις μεγάλες ελληνικές πόλεις (πρωτεύουσες νομών) μέχρι το 2017, μέσω διαδικασιών σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Η περιγραφή ξεκινά με μια σύντομη αναφορά στην υφιστάμενη μορφή του «παραδοσιακού» ενσύρματου δικτύου πρόσβασης και των περιορισμών που θέτει στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ακολουθεί πλήρης α- ναφορά στις διαθέσιμες τεχνολογίες, που βασίζονται στη χρήση οπτικής ίνας (FTTx), στις τεχνολογίες πρόσβασης (xdsl, Ethernet και PON) και στις διαθέσιμες επιλογές καλωδιακής υποδομής (είδη οπτικών ινών, καλώδια και μικροκαλώδια, πολυσωλήνια και ομάδες μικροσωληνίσκων), που χρησιμοποιούνται για σημειο-σημειακές (P2P) και σημειο-πολυσημειακές (P2MP) υλοποιήσεις. Εξετάζονται επίσης η προοπτική και οι στρατηγικές ανάπτυξης ενός δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς, υπό το πρίσμα ενός πολύπλοκου, μεταβλητού τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος, στο οποίο συμμετέχουν ανταγωνιστικά ε- ταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (παραδοσιακές και νεοσύστατες), ρυθμιστικές αρχές (εθνικές και υπερεθνικές), κατασκευαστές και προμηθευτές τηλεπικοινωνιακού υλικού, εργολάβοι «δημόσιων» έργων και διάφορες ομάδες συμφερόντων, όλοι επιδιώκοντας την προώθηση και προάσπιση των αλληλοσυγκρουόμενων οικονομικών συμφερόντων τους. Το πρώτο μέρος του βιβλίου ολοκληρώνεται με την περιγραφή προτεινόμενων στρατηγικών ανάπτυξης δικτύων πρόσβασης NGA για εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υ- πηρεσιών. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αναφέρεται σε ασύρματα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς, περιγράφοντας τις εξελίξεις τόσο στα ασύρματα δίκτυα σταθερής πρόσβασης, που αναπτύσσονται από εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας για την παροχή υπηρεσιών σε διεσπαρμένους συνδρομητές δυσπρόσιτων ή απομονωμένων περιοχών, όσο και στα ασύρματα δίκτυα κινητής πρόσβασης, που ανέπτυξαν εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, για τις ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Εξετάζονται τα βασικά πρότυπα των κυψελωτών δικτύων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι τεχνολογίες 2G/2,5G (GSM/GPRS/EDGE) και 3G/3,5G (UMTS/HSPA), η τεχνολογία πρόσβασης TETRA, τα Συνδρομητικά

9 Εισαγωγή 15 Αγροτικά Ραδιοδίκτυα (ΣΑΡ), η τεχνολογία των φεμτοκυψελών, η τεχνολογία WiFi και η οικογένεια των προτύπων WiMAX σταθερής (IEEE d) και κινητής (IEEE e) ασύρματης πρόσβασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνολογία WiMAX και στα βασικά λειτουργικά της χαρακτηριστικά, γιατί θεωρούμε ότι η εξέλιξή της, από κοινού με την τεχνολογία HSPA+ και LTE, θα οδηγήσει, μέσω της αναμενόμενης σύγκλισης υπηρεσιών, στα δίκτυα σταθερής και κινητής ασύρματης πρόσβασης τέταρτης γενιάς (4G). Το τρίτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται σε τρία θέματα τεχνολογίας αιχμής, στο χώρο τόσο της ενσύρματης όσο και της ασύρματης πρόσβασης, που αναμένεται να επηρεάσουν τη μελλοντική εξέλιξη των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς. Το πρώτο θέμα αναφέρεται στο WDM-PON, η εξέλιξη του οποίου θα μετατρέψει ένα FTTH δίκτυο πρόσβασης φυσικής τοπολογίας P2MP σε α- ντίστοιχο λογικής τοπολογίας P2P, παρέχοντας την δυνατότητα για ταχύτητες πρόσβασης 1 Gb/s ανά συνδρομητή. Το δεύτερο αναφέρεται στις εξελίξεις της τεχνολογίας VDSL2, στα προβλήματα αύξησης των παρεμβολών, που θα προκύψουν από την εκτεταμένη χρήση της και τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισής τους. Τέλος, το τρίτο θέμα αναφέρεται στην τεχνολογία LTE που θα προκύψει από τη σύγκλιση των τεχνολογιών κυψελωτών δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Οι συγγραφείς του βιβλίου είναι όλοι στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογιών του ΟΤΕ, υπηρεσιακά αρμόδιοι για τα αντικείμενα που πραγματεύονται, και συνδυάζουν αξιόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και πολυετή υπηρεσιακή εμπειρία. Ειδικότερα: Ο Χρήστος Βασιλόπουλος έχει πτυχίο τηλεπικοινωνιακού μηχανικού (BSc+M.Sc./ 1983) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D/1987) από το Imperial College of Science and Technology με αντικείμενο την τεχνολογία οπτικών επικοινωνιών. Εργάστηκε: την περίοδο στο Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, την περίοδο ως ειδικός επιστήμονας σε θέματα δικτύων στο ΚΗΥΚΥ (ΝΠΔΔ του Υπουργείου Υγείας) και την περίοδο ως στέλεχος της εταιρίας ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ. υπεύθυνος για την τεχνική πιστοποίηση έργων του προγράμματος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Έργα Ιδιωτικού Τομέα. Στον ΟΤΕ εργάζεται από το 1996 ως εξειδικευμένος μηχανικός, ενώ από το 2005 είναι προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Δικτύων Πρόσβασης της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Δικτύων. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στη ΣΜΑ, στα ΤΕΙ Πειραιά και στις σχολές του ΟΤΕ. Έχει 18 δημοσιεύσεις σε διεθνή τεχνικά περιοδικά, 20 παρουσίες σε συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει και στη συγγραφή τεσσάρων βιβλίων. Για την προσφορά του στον ΟΤΕ δύο φορές του

10

11 Μέρος Α Ενσύρματα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Χρ. Βασιλόπουλος, Δ. Κωτούλας Manhattan 1890

12

13 Περίληψη Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μια ποιοτική προσέγγιση στην ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, βασισμένη σε υλοποιήσεις FTTx. Αρχίζει με μια σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του «παραδοσιακού» δικτύου πρόσβασης και έναν υπολογισμό των αναμενόμενων μελλοντικών απαιτήσεων σε ταχύτητες πρόσβασης κάθε νοικοκυριού ανά υπηρεσία. Ακολουθεί πλήρης αναφορά στις διαθέσιμες τεχνολογίες, που βασίζονται στη χρήση οπτικής ίνας (FTTx), στις τεχνολογίες πρόσβασης (xdsl, Ethernet και PON) και στις επιλογές καλωδιακής υποδομής, που χρησιμοποιούνται για σημειο-σημειακές (P2P) και σημειο-πολυσημειακές (P2MP) υλοποιήσεις. Τέλος, εξετάζονται η προοπτική και οι στρατηγικές ανάπτυξης ενός δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς υπό το πρίσμα ενός πολύπλοκου, μεταβλητού τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος, στο οποίο συμμετέχουν ενεργά και ανταγωνιστικά εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (παραδοσιακές και νεοσύστατες), ρυθμιστικές αρχές (εθνικές και υπερεθνικές), κατασκευαστές και προμηθευτές τηλεπικοινωνιακού υλικού, εργολάβοι «δημόσιων» έργων και διάφορες ομάδες συμφερόντων, όλοι επιδιώκοντας την προώθηση και προάσπιση των αλληλοσυγκρουόμενων οικονομικών συμφερόντων τους. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την περιγραφή διαφορετικών στρατηγικών ανάπτυξης δικτύων πρόσβασης NGA για εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

14 22 Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς 1.1 Εισαγωγή Ο όρος NGA (New Generation Access) αναφέρεται σε Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς, μια νέα προσέγγιση στην αρχιτεκτονική ενός «μελλοντικού» δικτύου πρόσβασης, που θα άρει τους περιορισμούς του παραδοσιακού χάλκινου δικτύου σε εύρος ζώνης, προσφέροντας στους συνδρομητές του τη δυνατότητα για ταχύτητες αρκετά υψηλές, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους για τα επόμενα πενήντα έτη. Σχετίζεται στενά με τον όρο NGN (New Generation Network), που αναφέρεται στη γενική δομή του Δικτύου Νέας Γενιάς, και αναμένεται, μελλοντικά, να μετατρέψει την πολύπλοκη δικτυακή δομή του υφιστάμενου παραδοσιακού TDM δικτύου (Time Division Multiplexing, Πολυπλεξία με Διαίρεση Χρόνου), σε ένα ενιαίο δίκτυο βασισμένο στο πρωτόκολλο IP (Internet Protocol). Όλοι συμφωνούν ότι το μελλοντικό δίκτυο πρόσβασης θα βασίζεται εξ ο- λοκλήρου στη χρήση οπτικής ίνας, που θα φθάνει τελικά σε κάθε σπίτι (αρχιτεκτονική Fibre To The Home FTTH), αν και είναι δύσκολο να δεχθεί κανείς, επί του παρόντος, με τεχνο-οικονομικά κριτήρια, την παροχή αποκλειστικά υ- πηρεσιών τηλεφωνίας (POTS) πάνω από οπτική ίνα, λόγω του πολύ υψηλότερου κόστους σε σύγκριση με την παραδοσιακή τηλεφωνία μέσω του δικτύου χαλκού. Οι περισσότερες εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών (Telco Telecommunication Companies) έχουν ήδη αποφασίσει να υιοθετήσουν την επιλογή FTTH σε περιβάλλοντα «Greenfield» 1, ενώ σε πολλές χώρες επιβάλλονται νέοι κανονισμοί εσωτερικής τηλεπικοινωνιακής καλωδίωσης κτιρίων 2, με στόχο να βοηθηθεί η μελλοντική εγκατάσταση οπτικών ινών σε οικιστικά συγκροτήματα μέχρι τα διαμερίσματα των συνδρομητών. Αυτό που παραμένει ακόμη υπό ισχυρή αμφισβήτηση και συζήτηση στον τηλεπικοινωνιακό και ακαδημαϊκό χώρο 3, δεν είναι τόσο το τελικό αποτέλεσμα της προοδευτικής εξέλιξης του δικτύου πρόσβασης από χάλκινο σε εξ ολοκλήρου οπτικό, όσο τα εξελικτικά στάδια και η διάρκειά τους. Εάν ανατρέξουμε στην ιστορία ανάπτυξης του χάλκινου αστικού δικτύου σε ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ, γίνεται φανερό ότι η όλη διαδικασία υπήρξε μακρά, ενώ οι ε- πενδύσεις που χρειάστηκαν, ήταν τεράστιες και καλύφθηκαν αποκλειστικά από δαπάνες των Εθνικών Οργανισμών Τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να παρέχε Ανάπτυξη αστικού δικτύου σε εξ ολοκλήρου νέες οικιστικές περιοχές, πρότυπους οικισμούς κλπ. Εταιρίες όπως η BT, η FT και η Telefonica έχουν ανακοινώσει υλοποιήσεις FTTH σε περιβάλλοντα Greenfield. Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Μεταφορών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τον Οκτώβριο του 2008 το νέο κανονισμό για την εσωτερική καλωδίωση κτιρίων, που αναμένεται να ισχύσει από το Στην Ελλάδα, οι ακαδημαϊκοί κύκλοι διαθέτουν μεγαλύτερη επιρροή από άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω της συχνής συμμετοχής τους στην άσκηση πολιτικής μέσω της κεντρικής εξουσίας.

15 Ενσύρματα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς 23 ται στους πολίτες η τηλεφωνία ως δημόσιο αγαθό. Το όλο εγχείρημα διήρκεσε πάνω από πενήντα έτη, η ανάπτυξη του δικτύου ξεκίνησε από τα μεγάλα αστικά κέντρα και επεκτάθηκε βαθμιαία προς την περιφέρεια ακολουθώντας την οικιστική ανάπτυξη, ενώ το συνολικό κόστος υπήρξε τεράστιο. Η αντικατάσταση του υφιστάμενου χάλκινου δικτύου, σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, από ένα νέο επάλληλο οπτικό δίκτυο, σε διάρκεια δέκα ετών, αποτελεί αφ ε- αυτού μια σημαντική πρόκληση, ενώ απαιτείται μια τεράστια οικονομική επένδυση, που δεν θα μπορούσε εύκολα να δικαιολογηθεί στα επιχειρηματικά σχέδια των εταιρειών τηλεπικοινωνίας, υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες του ανταγωνιστικού τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος. Μια εναλλακτική προσέγγιση, που βασίζεται σε ένα ενδιάμεσο στάδιο με χρήση FTTC (Fibre To The Cabinet) και VDSL2, εμφανίζεται περισσότερο οικονομική, αφού αξιοποιεί το μικρότερου μήκους απερχόμενο καλωδιακό δίκτυο χαλκού (απόσταση μέχρι το συνδρομητή <500m), προσφέροντας τη δυνατότητα για ταχύτητες πρόσβασης μεγαλύτερες από 50 Mbit/s με κόστος σημαντικά μικρότερο 4 από εκείνο του FTTH. Από οικονομικής άποψης, είναι εμφανές ότι η συνδυασμένη χρήση του FTTC με την τεχνολογία πρόσβασης VDSL2 αποτελούν μια περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη του δικτύου NGA, ιδιαίτερα σε περιοχές που το υφιστάμενο απερχόμενο δίκτυο χαλκού είναι μικρού μήκους και καλής ποιότητας. Παρά ταύτα, στο περίπλοκο σημερινό τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον, η στρατηγική 5 των εμπλεκόμενων φορέων επηρεάζεται από τις μεταξύ τους συμμαχίες και τα αντικρουόμενα συμφέροντά τους. Είναι επομένως σημαντικό να γίνουν κατανοητές, τόσο οι βασικές στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση δικτύων NGA, όσο και όλα τα πιθανά σενάρια προσέγγισης από την άποψη κάθε εμπλεκόμενου φορέα. Το παρόν κεφάλαιο χωρίζεται σε οκτώ ενότητες εξετάζοντας: την παραδοσιακή δομή του «χάλκινου» αστικού δικτύου, τις παρούσες και μελλοντικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τις απαιτήσεις τους σε ταχύτητα πρόσβασης, τις διαθέσιμες τεχνολογίες, τοπολογίες και καλωδιακές επιλογές πρόσβασης, τις διαφορετικές υλοποιήσεις και τις στρατηγικές υλοποίησης δικτύων NGA. 4 5 Μελέτες διάφορων ανεξάρτητων εταιριών συμβούλων συγκλίνουν ότι το κόστος του FFTC θα είναι από 1/6 έως 1/5 του κόστους για FTTH. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ είναι αυτό στο οποίο αναφερόμαστε προκειμένου να δικαιολογήσουμε κάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να δικαιολογηθεί από τεχνικο-οικονομικά δεδομένα» FITCE 2002.

16 24 Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς 1.2 Ορισμοί Η παραδοσιακή δομή του Δικτύου Πρόσβασης Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης (European Telecommunications Standards Institute ETSI), ως δίκτυο πρόσβασης 6 ορίζεται το τμήμα του δικτύου που συνδέει το συνδρομητή με το αστικό του κέντρο (ΑΚ), περιλαμβάνοντας το πρωτεύον ή «κύριο δίκτυο», το δευτερεύον ή «απερχόμενο δίκτυο» και το «συνδρομητικό δίκτυο», όπως περιγράφονται στο Σχήμα 1.1. Το απερχόμενο και συνδρομητικό δίκτυο αναφέρονται συχνά από κοινού ως «δίκτυο διανομής». Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η προσέγγιση του «αρθρωτού» δικτύου με τρία διακριτά τμήματα, όπως περιγράφεται στο Σχήμα 1.1, υπάρχουν και περιπτώσεις μεγάλων ειδικών πελατών, όπως υπουργεία, νοσοκομεία, αστυνομία, τράπεζες, όπου κυρίως για λόγους ασφαλείας, το κύριο δίκτυο τερματίζεται απ ευθείας στο χώρο του συνδρομητή υπό τη μορφή «σταθερού» δικτύου 7. Συνδρομητικό Δίκτυο Απερχόμενο Δίκτυο Εναέρια καλώδια Υπαίθριος Κατανεμητής (KV) Κουτί Μικτονομήσεις Απομάστευση MDF Αστικό Κέντρο (ΑΚ) Καλώδια σε δεκάδες ζευγών υπόγεια με jelly Καλώδια ζευγών Κουτί Πρωτεύον ή Κύριο Δίκτυο Δίκτυο Διανομής Σχήμα 1.1 Παραδοσιακή ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης σε ευρωπαϊκές χώρες. 6 7 Αναφέρεται επίσης ως «αστικό δίκτυο», τοπικός βρόχος, χάλκινος βρόχος ή τελευταίο μίλι (last mile ΗΠΑ) Στις Ευρωπαϊκές χώρες μόνο το 15%, από τα συνολικά ζεύγη αστικού δικτύου είναι στη μορφή σταθερού δικτύου. ΠΗΓΗ: EURESCOM 1998

17 Ενσύρματα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς 25 Το δίκτυο πρόσβασης σχεδιάστηκε αρχικά και κατασκευάστηκε σταδιακά, σε μια διάρκεια πενήντα και πλέον ετών, για την παροχή υπηρεσιών κοινής τηλεφωνίας (Plain Ordinary Telephony Services POTS) σε συνδρομητές. Χρησιμοποιεί αθωράκιστα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών ή τετράδων 8, που ξεκινούν από τον κύριο κατανεμητή (Main Distribution Frame MDF) του α- στικού κέντρου (ΑΚ) και τερματίζουν στην υποδοχή τερματισμού δικτύου (Network Termination Equipment NTE), στο χώρο του συνδρομητή. Σε κάθε συνδρομητή αντιστοιχεί ένα ζεύγος συνεστραμμένων αγωγών 9, που τον συνδέει με το οικείο αστικό κέντρο. Το κύριο δίκτυο, που περιγράφεται στο Σχήμα 1.2, περιλαμβάνει ένα πλήθος καλωδίων μεγάλης χωρητικότητας μέχρι και ζευγών, που ξεκινούν από το αστικό κέντρο και αναπτύσσονται σε δενδροειδή τοπολογία γύρω από αυτό, με περισσότερους κύριους κλάδους, διακλαδώσεις και απομαστεύσεις σε KV106 KV105 KV104 KV107 KV103 KV102 KV101 ΑΚ KV201 Σχήμα 1.2 Σχηματική ανάπτυξη κύριου δικτύου αστικού κέντρου. 8 9 Αν και στις περισσότερες χώρες, όπως στις ΗΠΑ, Μ. Βρετανία κλπ χρησιμοποιούνται καλώδια ομαδοποιημένα σε ζεύγη συνεστραμμένων αγωγών, σε κεντροευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία κλπ προτιμάται η ομαδοποίηση των αγωγών σε αστεροειδή τετράδα. Ο ΟΤΕ, για ιστορικούς λόγους, χρησιμοποιεί καλώδια βασισμένα στην αστεροειδή τετράδα. Στην περίπτωση χρήσης καλωδίων αστεροειδούς τετράδας το ζεύγος κάθε συνδρομητή περιλαμβάνει τους ευρισκόμενους διαγωνίως αγωγούς.

18 158 Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς Συμπεράσματα Το NGA είναι ένας ποιοτικός όρος που αναφέρεται στη σταδιακή μεταμόρφωση του υφιστάμενου δικτύου πρόσβασης σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο μέσω μαζικών υλοποιήσεων της τεχνολογίας FTTx, όπου η παράμετρος x, που καθορίζει την διείσδυση της οπτικής ίνας στο δίκτυο, καθίσταται «συνάρτηση τηλεπικοινωνιακής στρατηγικής, ρυθμιστικού περιβάλλοντος, διαθέσιμων πόρων πάγιου και λειτουργικού κόστους, εμπορικής πολιτικής (Mbps/ ), ανταγωνισμού και αναμενόμενων υπηρεσιών» 184. Αν και οι υλοποιήσεις FTTB/H αναμένεται να αποτελέσουν το τελικό στάδιο της μεταμόρφωσης αυτής, το πολύ υψηλό κόστος της επένδυσης, που απαιτείται για την κατασκευή του νέου οπτικού δικτύου πρόσβασης, δείχνει ότι η εξέλιξη αυτή θα συμβεί σε βάθος χρόνου (για τα επόμενα δέκα χρόνια) και πιθανότατα θα μεσολαβήσει ένα ενδιάμεσο στάδιο υλοποιήσεων FTTC με VDSL2. Εξάλλου, η ταχύτητα των 50 Mbit/s ανά νοικοκυριό, που αναμένεται ότι θα καλύπτει πλήρως τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες μιας οικογένειας για τα επόμενα 5 χρόνια, υποστηρίζεται εύκολα από την τεχνολογία VDSL2. Για τους λόγους αυτούς οι υλοποιήσεις FTTC+VDSL2 δεν πρέπει να θεωρούνται σαν εμπόδιο στην ανάπτυξη του FTTB/H, αλλά σαν ένα ενδιάμεσο βήμα, που θα δώσει τον κατάλληλο χρόνο στην τεχνολογία FTTH να ωριμάσει, επιτρέποντας τη βαθμιαία μεταμόρφωση του δικτύου σε μακρύτερο χρονικό ορίζοντα με βάση στην τεχνο-οικονομική προσέγγιση «επενδύω καθώς αναπτύσσομαι» (pay as you grow). Οι υπέρμαχοι του FTTH και οι ρυθμιστικές αρχές επιχειρηματολογούν κατά της αναγκαιότητας του ενδιάμεσου αυτού βήματος, επικαλούμενοι ρυθμιστικά προβλήματα, και προσπαθούν να επιταχύνουν την διαδικασία μεταμόρφωσης μέσω αναζήτησης χρηματοδότησης από τις δημόσιες επενδύσεις ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το πετύχουν, η πλάστιγγα θα γύρει υπέρ του FTTH και θα οδηγηθούμε σε μαζικές υλοποιήσεις στα επόμενα 5 με 10 χρόνια, εισάγοντας ένα νέο τηλεπικοινωνιακό μοντέλο, στο οποίο θα υπάρχει μόνον ένας πάροχος υποδομής δικτύου πρόσβασης και πολλοί ανταγωνιζόμενοι πάροχοι υ- πηρεσιών. Αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο συνολικότερο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον του δικτύου πρόσβασης με τον ανταγωνισμό δύο μονοπωλίων υποδομής, του παλαιού χάλκινου δικτύου που ανήκει στον κυρίαρχο φορέα, ο οποίος το μισθώνει στους εναλλακτικούς φορείς μέσω φυσικής συνεγκατάστασης, και του νέου οπτικού δικτύου πρόσβασης, που θα ανήκει στο νέο 184 Αναφέρθηκε από Δούκογλου Τ. στην παρουσίαση «FTTx the Choices, the Roles & the Players (Incumbent Operator s View)» στο Athens Workshop on New Generation Access, 11/4/2008

19 Ενσύρματα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς 159 πάροχο, ο οποίος θα το μισθώνει εξίσου σε όλους τους ενδιαφερόμενους τηλεπικοινωνιακούς φορείς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που αναμένεται να γνωρίσουμε τα προσεχή έτη είναι φιλόδοξα σχέδια πολύ μεγάλων επενδύσεων στο δίκτυο πρόσβασης. Η ιστορία μας διδάσκει ότι στις τηλεπικοινωνίες τα φιλόδοξα, υψηλού κόστους σχέδια με μεγάλο ορίζοντα υλοποίησης συνήθως αποτυγχάνουν εκτός αν υπάρξει καθολική στήριξη από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές, τηλεπικοινωνιακούς φορείς, δημοτικές και κοινοτικές αρχές, επενδυτικά ιδρύματα κλπ). Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά το εγχείρημα θα στεφθεί με επιτυχία, αφού το δίκτυο χαλκού πλησιάζει στο τέλος του χρόνου ζωής του και ένα νέο οπτικό δίκτυο πρόσβασης θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ανάπτυξης για τα επόμενα πενήντα έτη.

20

21 Μέρος B Ασύρματα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δ. Ξενικός, Π. Βούδδας Ιστός ΟΤΕ στη θέση Κουρί

22

23 Περίληψη Η πρωτόγνωρη και ταχύτατη εξάπλωση των τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών είναι ένα τεχνικό και κοινωνικό εγχείρημα παγκόσμιας εμβέλειας. Κυψελωτά δίκτυα, που οι βασικές τους αρχές διατυπώθηκαν τη δεκαετία το 40 και που ως το 1990 αριθμούσαν λίγα εκατομμύρια τηλεφωνικές συνδέσεις, σήμερα παρέχουν υπηρεσίες φωνής και δεδομένων στο ήμισυ σχεδόν του πληθυσμού της γης. Η δυνατότητα πρόσβασης οπουδήποτε στον κόσμο, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, διαφαίνεται πλέον ως εφικτό ενδεχόμενο με τα κυψελωτά δίκτυα νέας γενιάς (NGN New Generation Networks), καθώς αυτά υιοθετούν την αρχιτεκτονική του διαδικτύου και χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο επικοινωνίας IP. Τα σημαντικά τεχνικά και κανονιστικά ζητήματα αυτής της πορείας συνοψίζονται στο πρώτο μέρος του παρόντος κεφαλαίου. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά σε τεχνολογίες ασύρματης πρόσβασης που έχουν παρουσία στην Ελλάδα, καθώς και στις μελλοντικές τους κατευθύνσεις. Τέλος, στο τρίτο μέρος αναπτύσσεται διεξοδικά η τεχνολογία των δικτύων WiMAX, η πλέον ώριμη τεχνολογία που είναι σήμερα διαθέσιμη για παροχή ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών φωνής και δεδομένων, σε μητροπολιτική κλίμακα. Εξετάζεται η κατηγοριοποίηση και εξέλιξη του τεχνολογικού προτύπου, παρατίθενται οι καινοτόμες τεχνικές της ραδιοεπαφής και οι μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών, γίνεται ανάλυση σημαντικών επί μέρους χαρακτηριστικών της τεχνολογίας, ενώ εκτός από περιγραφή του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, παρατίθενται ενδεικτικές τοπολογίες του WiMAX ως τεχνολογία δικτύου πρόσβασης και η διασύνδεσή του με τα δίκτυα μετάδοσης.

24 166 Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς 2.1 Η πορεία προς τα Κυψελωτά Δίκτυα NGN Ταξινόμηση Κυψελωτών Τεχνολογιών σε Γενεές Η ιδέα της κυψελωτής επικοινωνίας γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το Οι βασικές αρχές λειτουργίας αναφέρονταν σε ένα εσωτερικό, αδημοσίευτο κείμενο του D. H. Ring των εργαστηρίων Bell τη χρονιά εκείνη. Το κείμενο διερευνούσε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι κινητοί συνδρομητές, από συστήματα που χρειάζονταν το λιγότερο δυνατό φάσμα ραδιοσυχνοτήτων. Η λύση που προτάθηκε συνδύαζε τα εξής: Την υλοποίηση ενός δικτύου από μικρές γεωγραφικά περιοχές, οι οποίες αποκαλούνται «κυψέλες» Έναν μικρής ισχύος «σταθμό βάσης» για εκπομπή/ λήψη σε κάθε κυψέλη Επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων λειτουργίας από σταθμούς βάσης που εξυπηρετούν κυψέλες, που δεν είναι γειτονικές Διαδικασία μετάβασης του κινητού χρήστη από μια κυψέλη σε άλλη γειτονική, χωρίς διακοπή επικοινωνίας Έλεγχο τηλεπικοινωνιακής κίνησης από ένα κεντρικό τηλεπικοινωνιακό κόμβο Οι παραπάνω αρχές παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.1. Κάθε κυψέλη μπορεί να εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο μέγιστο πλήθος χρηστών, ανάλογα με τους τεχνικούς περιορισμούς του σταθμού βάσης. Έτσι, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές η χωρητικότητα του δικτύου μπορεί να μεγαλώνει μικραίνοντας τις κυψέλες και αυξάνοντας το πλήθος τους, ώστε να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι συνολικά χρήστες. Έχει επικρατήσει να χωρίζονται οι κυψέλες ανάλογα με το μέγεθός τους στις κατηγορίες του Πίνακα 2.1. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στα δίκτυα WMAN. Παρότι οι αρχές των κυψελωτών δικτύων διατυπώθηκαν στα μέσα του 20ού αιώνα, αρχικά εξελίχθηκαν με εξαιρετική βραδύτητα, και μόνο τα τελευταία 20 έτη η πορεία αυτή επιταχύνθηκε σημαντικά. Έχει επικρατήσει στη βιβλιογραφία να χωρίζουμε την πορεία ανάπτυξης των κινητών επικοινωνιών σε «γενεές», οι οποίες ομαδοποιούν τεχνολογικά συστήματα και σηματοδοτούν σημαντικά τεχνικά επιτεύγματα. Παράλληλα με τις τεχνικές εξελίξεις, σε κάθε γενιά εμφανίζονταν κανονιστικά ζητήματα εξασφάλισης ραδιοφάσματος για τη λειτουργία των δικτύων και ρύθμισης του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην αγορά, που οδηγούσαν σε καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και, κάποιες

25 Ασύρματα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς 167 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ PSTN Σχήμα 2.1 Βασικές αρχές κυψελωτής επικοινωνίας. Πίνακας 2.1 Ονομασία Τύπος κυψελών σε κυψελωτά δίκτυα. Τύπος δικτύων Τυπική ακτίνα κυψέλης Τεχνολογίες (ενδεικτικά) Global cell Δορυφορικά >30 km Δορυφορικές επικοινωνίες Macro cell 1-30 km Δίκτυα κινητών επικοινωνιών 3GPP, WiMAX, TETRA WWAN / WMAN Micro cell 200 m 2 km Δίκτυα κινητών επικοινωνιών 3GPP, WiMAX Pico-cell WLAN m DECT, WiFi Femto-cell WPAN <10 m Φεμτοκυψέλες, Bluetooth 1 φορές, σε κλυδωνισμούς στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο. Σήμερα τα κυψελωτά δίκτυα έχουν παγκόσμια εξάπλωση, βελτιώνοντας διαρκώς το είδος και την ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών φωνής και δεδομένων. Με τον όρο «0G» (μηδενική γενιά) χαρακτηρίζονται οι πρώτες προσπάθειες για παροχή κινητής τηλεφωνίας από δίκτυα που υπήρξαν πρόδρομοι των κυψελωτών δικτύων. Το αρχικό αυτό στάδιο διήρκεσε πάνω από 40 έτη. Στα κανονιστικά ζητήματα που χαρακτηρίζουν την αντίστοιχη χρονική περίοδο, περιλαμβάνεται και η μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή του απαραίτητου φάσματος συχνοτήτων από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τη δημιουργία των δικτύων σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Στα τεχνικά ζητήματα, αποδείχθηκε απαραίτητο να προηγηθεί η ανάπτυξη μικροϋπολογιστών και συστημάτων κωδικοποίησης, επεξεργασίας και πολυπλεξίας ψηφιακού σήματος, ώστε να ξεπερα- 1 Ονομασία τηλεπικοινωνιακού συστήματος από την αγγλική προφορά του ονόματος του βασιλιά της Δανίας Harald I (Blátönn ή Blåtand), ο οποίος συνένωσε τα τοπικά φύλα σε μία εθνική οντότητα. Αντίστοιχα, στόχος του Bluetooth ήταν να ενοποιήσει διάφορα τεχνολογικά πρότυπα κατασκευαστών σε ένα διεθνές πρότυπο.

26 300 Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς Συμπεράσματα Τα δίκτυα κυψελωτών επικοινωνιών μεταλλάσσονται σταδιακά για να υποστηρίξουν τις σύγχρονες ανάγκες παροχής κινητών υπηρεσιών φωνής και δεδομένων. Η εξέλιξη των δικτύων χαρακτηρίζεται από δύο σημαντικές συνιστώσες της αρχιτεκτονικής NGN την πορεία προς την εφαρμογή πλήρους δικτυακής τοπολογίας IP και τη σταδιακή υιοθέτηση τεχνικών σύγκλισης κινητών και σταθερών επικοινωνιών στον τομέα των υπηρεσιών. Η δεσπόζουσα τεχνολογία μακροκυψελωτών δικτύων στην Ευρώπη είναι αυτή που υλοποιεί το πρότυπο 3GPP, την οικογένεια δηλαδή GSM. Σήμερα τα δίκτυα αυτά κινητών επικοινωνιών αναβαθμίζονται βαθμιαία σύμφωνα με τις προδιαγραφές HSPA και HSPA+, συνδυάζοντας υπηρεσίες TDM φωνής και υπηρεσίες δεδομένων με ρυθμό μετάδοσης ως το (θεωρητικό) τεχνολογικό ό- ριο. Εκτιμάται ότι η έλευση του LTE τα επόμενα χρόνια θα επιτύχει σημαντική πρόοδο στην παροχή υπηρεσιών όχι μόνο με υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, αλλά και με εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας (QoS) για ευαίσθητες διαδραστικές εφαρμογές. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται και ασύρματα δίκτυα σταθερού και κινητού WiMAX σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, στη φασματική ζώνη των 3,5 GHz που έχει αποδοθεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για το σκοπό αυτό σε κύριους και εναλλακτικούς παρόχους. Τα δίκτυα αυτά εκμεταλλεύονται τεχνολογικά χαρακτηριστικά του προτύπου, που προσφέρουν πλεονεκτήματα έναντι των σημερινών υλοποιήσεων 3G, τόσο στον τομέα αντικατάστασης παλαιών συστημάτων σταθερής ασύρματης πρόσβασης όσο και στον τομέα ταχείας ανάπτυξης ασύρματων κινητών δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης. Στα πλαίσια της μετάβασης των δικτύων των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων σε NGN, πολλές εταιρίες προχωρούν στην εξέταση και επιλεκτική υλοποίηση των παραπάνω τεχνολογιών, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης εμπειρίας του τελικού χρήστη στα νέα προϊόντα υπηρεσιών IP.

27 Μέρος Γ Μελλοντικές Υλοποιήσεις Δικτύων Πρόσβασης Γ. Χελιώτης, Γ. Αγαπίου, Τ. Δούκογλου Οπτικός Μεταγωγέας 2D Σχηματική παρουσίαση του WaveStar LamdaRouter της Lucent

28

29 Περίληψη Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται μελλοντικές υλοποιήσεις ενσύρματων και α- σύρματων δικτύων πρόσβασης, που υπόσχονται να ικανοποιήσουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε εύρος ζώνης στον τελικό πελάτη. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα οπτικά δίκτυα πρόσβασης με πολυπλεξία διαίρεσης μήκους κύματος (WDM-PON), τα συνδυαστικά δίκτυα πρόσβασης FTTC/B τεχνολογίας PON/VDSL2 και τα ασύρματα δίκτυα τεχνολογίας LTE.

30 312 Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς 3.1 Τεχνολογικές Εξελίξεις Δικτύων PON Εισαγωγικά στοιχεία οπτικών δικτύων πρόσβασης Αδιαμφισβήτητα, τα οπτικά δίκτυα πρόσβασης (δηλαδή δίκτυα πρόσβασης, τα οποία βασίζονται, σε μεγάλο βαθμό ή ακόμα και εξ ολοκλήρου, σε υποδομές οπτικών ινών) αποτελούν μονόδρομο για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους παγκοσμίως και αναμένεται να αποτελέσουν την κυρίαρχη μορφή ευρυζωνικών συνδέσεων στο εγγύς μέλλον. Τα δίκτυα αυτά υπόσχονται να ικανοποιήσουν αποδοτικά τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, καθώς και να υποστηρίξουν πλήθος καινοτόμων υπηρεσιών και δικτυακών ευκολιών, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε την ευρυζωνικότητα, παρέχοντας πλούσιες δυνατότητες για νέους τρόπους εργασίας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Όπως συζητήθηκε και στo Κεφάλαιο 1 του βιβλίου αυτού, τα οπτικά δίκτυα πρόσβασης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δίκτυα FTTH (Fiber-To- The-Home), FTTB (Fiber-To-The-Building), FTTC (Fiber-To-The-Cabinet) κτλ. ανάλογα με το βαθμό διείσδυσης των οπτικών ινών προς τις οικίες των συνδρομητών. Οι αντίστοιχες δικτυακές υλοποιήσεις (συνήθως FTTB/H) μπορούν επίσης να διαχωριστούν σε P2P (σημειο-σημειακές) και P2MP (σημειοπολυσημειακές), ανάλογα με την υιοθετούμενη τεχνολογία και αρχιτεκτονική. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πλήρως P2P υλοποιήσεις απαιτούν μεγάλο αριθμό οπτικών ινών, αυξάνοντας έτσι το κόστος της απαιτούμενης υποδομής και μειώνοντας την πρακτικότητά τους. Ως εκ τούτου, περισσότερο ελκυστικές διαφαίνονται οι δικτυακές υλοποιήσεις τύπου P2MP, οι οποίες μπορούν τεχνολογικά να διαχωριστούν με τη σειρά τους σε P2MP ενεργά οπτικά δίκτυα (P2MP Active Optical Networks ή P2MP AONs) και σε παθητικά οπτικά δίκτυα (Passive Optical Networks ή PONs). 1 Στην πρώτη περίπτωση (P2MP ΑΟΝs) χρησιμοποιείται ενεργός εξοπλισμός (μεταγωγέας Ethernet), που εγκαθίσταται σε υπαίθρια καμπίνα, αποτελώντας το σημείο συγκέντρωσης των ινών του δικτύου διανομής. Ο ενεργός μεταγωγέας της καμπίνας συνδέεται με το αστικό κέντρο με ένα ζεύγος οπτικών ινών (τμήμα κύριου δικτύου), ενώ κάθε πελάτης (κτίριο ή διαμέρισμα) συνδέεται με το μεταγωγέα στην καμπίνα με προσωπικό ζεύγος οπτικών ινών. Το κόστος υλοποίησης δικτύων P2MP AON είναι σημαντικά μικρότερο από εκείνο των πλήρως P2P δικτύων, μειώνονται σημαντικά οι απαιτήσεις υποδομής του κύριου δικτύου καθώς και ο απαιτούμενος χώρος τερματισμού οπτικών ινών 1 Η προσθήκη του χαρακτηρισμού P2MP στα P2MP AONs γίνεται για την διάκριση τους από τα συνήθη P2P ΑΟΝs. Παρόμοια διάκριση δεν χρειάζεται στα PONs καθότι είναι εγγενώς P2MP λόγω δομής.

31 Μελλοντικές υλοποιήσεις δικτύων πρόσβασης 313 στο αστικό κέντρο, αφού για κάθε σημείο συγκέντρωσης (μεταγωγέας Ethernet) απαιτείται ένα μόνο ζεύγος οπτικών ινών κύριου δικτύου. Παρόλα αυτά, οι υλοποιήσεις αυτού του τύπου χαρακτηρίζονται από αυξημένο κόστος, λόγω της ανάγκης για εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού μεταγωγής σε κάθε υπαίθρια καμπίνα (εύρεση κατάλληλου χώρου και θέσης εγκατάστασης, παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας, μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας και διαχείρισης εξοπλισμού). Έτσι οδηγούμαστε στο δεύτερο γενικό τύπο P2MP οπτικών δικτύων πρόσβασης, τα παθητικά οπτικά δίκτυα PON. Η κύρια διαφορά των PONs με τα ΑΟΝs, είναι ότι αντί του ενεργού εξοπλισμού της καμπίνας χρησιμοποιούνται παθητικοί οπτικοί διαιρέτες ισχύος (optical power splitters). Οι διαιρέτες αυτοί είναι σχετικά απλές φωτονικές διατάξεις συζευγμένων κυματοδηγών, οι οποίες υποδιαιρούν τo οπτικό σήμα εισόδου σε πολλαπλά (από 2 έως 64) σήματα εξόδου. Σημειώνεται ότι τα σήματα εξόδου είναι όμοια με το σήμα εισόδου, αλλά μικρότερης ισχύος. Οι διαιρέτες οπτικής ισχύος, που χρησιμοποιούνται σε υλοποιήσεις PONs έχουν, λοιπόν, απλή λειτουργικότητα μόνο στο φυσικό επίπεδο, και ως εκ τούτου είναι συσκευές πολύ χαμηλού κόστους, σε σύγκριση με τους ενεργούς μεταγωγείς των AONs, οι οποίοι όμως παρέχουν και λειτουργίες α- νώτερων επιπέδων (2 και 3) του OSI μοντέλου. Σε υλοποιήσεις PON, μία οπτική ίνα συνδέει το αστικό κέντρο με τον οπτικό διαιρέτη, στον οποίο συνδέονται οι πελάτες (κτίρια ή διαμερίσματα) μέσω προσωπικών μεμονωμένων ινών. Η ταυτόχρονη μετάδοση της ανερχόμενης (upstream) και κατερχόμενης (downstream) κίνησης σε μεμονωμένες ίνες στα δίκτυα PONs επιτυγχάνεται μέσω ενός πολύ απλού σχήματος πολυπλεξίας με διαίρεση μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing ή WDM). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται μήκος κύματος 1310 nm για την ανερχόμενη κίνηση, ενώ για την κατερχόμενη κίνηση χρησιμοποιείται μήκος κύματος 1490 nm για κάθε φύσεως δεδομένα εκτός από σήματα video, για τα οποία έχει προβλεφθεί η χρήση επιπλέον κατερχόμενου μήκους κύματος στα 1550 nm. Τα δίκτυα τύπου PON θεωρούνται από τους κυρίαρχους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ως η πιο ελκυστική λύση για την υλοποίηση οπτικών δικτύων πρόσβασης FTTΒ/Η και ως εκ τούτου, επί του παρόντος, χαίρουν της προτίμησής τους. Αυτό οφείλεται κυρίως στην πρακτικότητα που προφέρουν και στο πολύ σημαντικά χαμηλότερο κόστος τους έναντι αντίστοιχων υλοποιήσεων P2P. Το σημαντικότερο μειονέκτημα των PON είναι ότι παρέχουν μικρότερο εύρος ζώνης σε κάθε πελάτη, καθότι όλοι οι πελάτες του ιδίου κλάδου ενός δικτύου μοιράζονται το εύρος ζώνης μίας ίνας. Σε αντίθεση, στις υλοποιήσεις P2P ο κάθε πελάτης έχει στη διάθεσή του όλο το εύρος ζώνης της προσωπικής

32 314 Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς του ίνας μέχρι το αστικό κέντρο. Στο κεφάλαιο αυτό, και κατόπιν μιας σύντομης επισκόπησης των σημερινών προτύπων PON και των περιορισμών που θέτουν, θα εξετασθούν οι μελλοντικές προοπτικές των δικτύων αυτών ως προς την αύξηση του παρεχόμενου εύρους ζώνης, και συγκεκριμένα οι υλοποιήσεις εκείνες που κάνουν εκτενή χρήση μεθόδων πολυπλεξίας μήκους κύματος Σημερινά Πρότυπα PON με Πολυπλεξία Διαίρεσης Χρόνου (ΤDM-PONs) Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.1, τα τρία βασικότερα συστατικά μέρη ενός δικτύου PON είναι το τερματικό οπτικής γραμμής (Optical Line Terminal ή OLT), η μονάδα οπτικού δικτύου (Optical Network Unit ή ΟΝU) 2 και οι παθητικοί οπτικοί διαιρέτες ισχύος. Το τερματικό οπτικής γραμμής κάθε κλάδου του δικτύου εγκαθίσταται στο αστικό κέντρο, ενώ κάθε τερματικό σημείο του ιδίου κλάδου (ή κάθε τελικός χρήστης) έχει την προσωπική του μονάδα οπτικού δικτύου (ή τερματικό οπτικού δικτύου αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι εκτός της δενδροειδούς τοπολογίας, που φαίνεται στο Σχήμα 3.1 (και αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή υλοποίησης), μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εναλλακτικές διατάξεις των οπτικών διαιρετών σε διαφορετικές P2MP τοπολογίες (π.χ. διαύλου ή δακτυλίου) ώστε να ικανοποιηθούν πρόσθετες δικτυακές απαιτήσεις για προστασία της οπτικής γραμμής και για μεγαλύτερη εμβέλεια. Σήμερα υπάρχουν 3 βασικές τυποποιήσεις δικτύων PON: το Broadband PON (ή BPON), το Gigabit PON (ή GPON) και το Ethernet PON (ή EPON). Οι πρώτες δύο τυποποιήσεις υποστηρίζονται από την ITU (International Telecommunications Union), ενώ η τρίτη από το ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronic Engineers). Στην πραγματικότητα, η πρώτη τυποποίηση δικτύου πρόσβασης PON ονομαζόταν APON και περιέγραφε την λειτουργία ενός PON με ενθυλάκωση ΑΤΜ (Asynchronous Transfer Mode). Είχε δημιουργηθεί την δεκαετία του 90 από την Full Service Access Network group (FSAN), μία συνεργασία 7 κυρίαρχων τηλεπικοινωνιακών παρόχων, αλλά στην συνέχεια μετεξελίχθηκε και μετονομάστηκε σε BPON, ώστε να τονίζεται η υποστήριξη και επιπρόσθετων υπηρεσιών, εκτός της μετάδοσης ΑΤΜ κίνησης, όπως ειδική μετάδοση δεδομένων Video κ.α. 2 Ο όρος ONU χρησιμοποιείται όταν η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε υπαίθρια καμπίνα (υλοποιήσεις FTTC ή FTTB) για την παροχή υπηρεσιών σε περισσότερους συνδρομητές. Αντίθετα, η ONU συνηθίζεται να αναφέρεται ως ΟΝΤ (Optical Network Terminal τερματικό οπτικού δικτύου) όταν η αντίστοιχη μονάδα βρίσκεται στο χώρο του πελάτη (υλοποιήσεις FTTH).

33 Μελλοντικές υλοποιήσεις δικτύων πρόσβασης 315 Σχήμα 3.1 Σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας οπτικού δικτύου πρόσβασης PON με απλή διαίρεση οπτικής ισχύος. Η κατερχόμενη κίνηση υφίσταται ευρυεκπομπή (broadcast) προς όλα τα ONTs, ενώ η ανερχόμενη κίνηση δρομολογείται μέσω σχήματος TDMA. Το παραπάνω σχήμα απεικονίζει διαίρεση ενός σταδίου, αλλά γενικότερα η διαίρεση μπορεί να υλοποιηθεί και σε περισσότερα του ενός στάδια. Η τελευταία έκδοση του BPON υποστηρίζει ταχύτητες έως 1244 Mb/s για την κατερχόμενη και έως 622 Mb/s για την ανερχόμενη κίνηση, ενώ ο πιο συνηθισμένος συνδυασμός είναι 622/155 Mb/s. Όπως ήδη αναφέρθηκε, χρησιμοποιείται αποκλειστικά ενθυλάκωση ΑΤΜ. Για λόγους ασφαλείας, καθότι η κατερχόμενη κίνηση μεταδίδεται από το OLT σε όλες τις ONUs, το BPON (αλλά και τα GPON και EPON παρακάτω) χρησιμοποιούν κατάλληλους αλγορίθμους κρυπτογράφησης σε αυτήν την κατεύθυνση, ενώ στην ανερχόμενη κατεύθυνση χρησιμοποιείται σχήμα πρόσβασης πολυπλεξίας διαίρεσης χρόνου (TDMΑ). Το πρότυπο GPON χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση στους υποστηριζόμενους ρυθμούς μετάδοσης των οπτικών δικτύων πρόσβασης, και μπορεί να επιτύχει συμμετρικούς ρυθμούς έως και 2488 Mbit/s, με την ασύμμετρη εκδοχή 2488/1244 Mbit/s (κατερχόμενη/ανερχόμενη κίνηση) να αποτελεί την περισσότερο συνηθισμένη επιλογή. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του GPON είναι ότι εγκαταλείπει την ενθυλάκωση ATM και αντί αυτής χρησιμοποιεί την νέα, πολύ ευέλικτη και αποδοτική μέθοδο GEM (GPON Encapsulation Method), η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη ενθυλάκωση συνδυασμού κίνησης TDM και πακέτων, όπως Ethernet. Η κίνηση ΑΤΜ συνεχίζει να είναι ακόμα

34

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ΣΙ ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Αριθμος Σελιδας1 ΕΠΩΝΥΜΟ:ΣΙ ΕΡΗΣ ΟΝΟΜΑ:ΝΙΚΟΣ Α.Μ.:3400 ΕΞΑΜΗΝΟ:ΙΒ Σίδερης Νικόλαος ίκτυα επόμενης γενιάς Αριθμός Σελίδας2 Τι είναι δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Πως επιτυγχάνεται; ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ GREEK Γ. Γ. ΕΜΗΕΤ ΟΤΕ ICT FORUM Τι είναι η ευρυζωνικότητα; (Επισήμως) ως ευρυζωνικότητα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Παντελής Τζωρτζάκης Διευθύνων Σύμβουλος Forthnet Nova 20 Μαΐου 2009 Θέματα Τηλεπικοινωνίες, Ευρυζωνικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη Ευρυζωνική διείσδυση και σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ζητήματα και προκλήσεις

ζητήματα και προκλήσεις Δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς : ρυθμιστικά ζητήματα και προκλήσεις Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ Τι είναι τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς? Εκθετική αύξηση της ζήτησης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Διαφάνεια 2 Οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου είναι πλέον πολύ γνωστοί σε όλους μας. Η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες. Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε.

VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες. Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε. VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε. Γιατί NGA(Next Generation Access)? Μεγαλύτερο Νέες Υπηρεσίες ARPU Μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 8: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί ενότητας Εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης 1 Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Περιεχόμενa Ευρυζωνικότητα Δίκτυα Πρόσβασης Τεχνολογίες ευρυζωνικής Πρόσβασης Ενσύρματες Ασύρματες Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων στην Ελληνική Περιφέρεια και δίκτυα επόμενης γενεάς

Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων στην Ελληνική Περιφέρεια και δίκτυα επόμενης γενεάς Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων στην Ελληνική Περιφέρεια και δίκτυα επόμενης γενεάς Ιωάννης Ζαχαρόπουλος, Ph.D. Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών (*) Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή την παρουσίαση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Ίνες στο Δίκτυο Πρόσβασης Στρατηγική και Υπηρεσίες

Οπτικές Ίνες στο Δίκτυο Πρόσβασης Στρατηγική και Υπηρεσίες Οπτικές Ίνες στο Δίκτυο Πρόσβασης Στρατηγική και Υπηρεσίες Τηλέμαχος Δούκογλου, Ph.D. Δ/ντης Έργου NGA OTE Δ/νση Στρατηγικής & Αρχιτεκτονικής Δικτύου Γενική Δ/νση Τεχνολογίας ΟΤΕ Α.Ε. Οπτικές Ίνες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

This chapter provides a qualitative approach to the development of NGA networks

This chapter provides a qualitative approach to the development of NGA networks Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πληροφορικής & Πολυμέσων Manhattan 1890 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα: Ενσύρµατα ίκτυα Πρόσβασης Νέας ας Γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Access. gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Broadband Access. gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Broadband Access gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης 1 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ηευρυζωνική υποδοµή δεν είναι αυτοσκοπός,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Καθηγητής Κώστας Κουρκουµπέτης, ΟΠΑ Email: courcou@aueb.gr Περιοχή µαθήµατος: www.aueb.gr/users/courcou/courses/telecoms 1. του µαθήµατος Σήµερα οι τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 2: Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών Μέρος 2 Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Κεφάλαιο 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Παρουσίαση των τεχνολογιών πρόσβασης των χρηστών στο ιαδίκτυο. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Διπλωματική Εργασία Του Σαμαρά Δανιήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιβλέπων καθηγητής:τσιαντης Λεωνίδας Τμήμα τηλεπληροφορικής και διοίκησης Τ.ε.ι Ηπειρου Άρτα 2005 Σπουδαστές: Κοτρώτσιος Λουκάς Παλιάτσας θεόδωρος Θέματα Επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο Μέσο: Κοινές τηλεφωνικές γραμμές

Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο Μέσο: Κοινές τηλεφωνικές γραμμές Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (ή Συνδρομητική Γραμμή) Digital Subscriber Line Γ. Νεοκοσμίδης και Δ. Βαρουτάς Εισαγωγή Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 12: Παθητικά Οπτικά Δίκτυα

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 12: Παθητικά Οπτικά Δίκτυα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 12: Παθητικά Οπτικά Δίκτυα Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Παντελής Τράκας Με το κείμενο αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, θα επιχειρήσω να σας πείσω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz Μαρούσι, Απρίλιος 2013 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ «Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18 o Συνέδριο InfoCom World 2016 2 Νοεμβρίου 2016 Agenda Ο ρόλος της ΕΕΤΤ Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών Στόχοι και προοπτικές 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος Η Οπτική του Κλάδου των Κινητών Τηλεπικοινωνιών Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Φεβρουάριος 2008 Υποδ/νση Νέων Τεχνολογιών Ref.No: P00-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 10: Οπτικές Τηλεπικοινωνίες Διατάξεις και Τεχνολογίες Δικτύου

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 10: Οπτικές Τηλεπικοινωνίες Διατάξεις και Τεχνολογίες Δικτύου Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 10: Οπτικές Τηλεπικοινωνίες Διατάξεις και Τεχνολογίες Δικτύου Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ H εταιρία LINK ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από το 1990. Αρχικές της δραστηριότητες υπήρξαν η εµπορία οπτικού παθητικού εξοπλισµού, η αντιπροσώπευση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Τύπου. Διευθύντρια Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων & Εταιρικών Σχέσεων. Επικεφαλής Κανονιστικών Θεμάτων. Μαρία Σκάγκου.

Ενημέρωση Τύπου. Διευθύντρια Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων & Εταιρικών Σχέσεων. Επικεφαλής Κανονιστικών Θεμάτων. Μαρία Σκάγκου. Ενημέρωση Τύπου Μαρία Σκάγκου Διευθύντρια Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων & Εταιρικών Σχέσεων Κατερίνα Μανέλη Επικεφαλής Κανονιστικών Θεμάτων Βασικά σημεία σήμερα Η θέση της Vodafone για τα δίκτυα νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α 1 Ευάγγελος Παπαπέτρου 2 Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων 3 Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων

Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων υνατότητες και προοπτικές,, ΓΤΠ 61 Παρουσίαση, 14.12.2008 Πολυµέσα Multimedia = multum + medium Χρήση πολλαπλών µέσων αναπαράστασης και µετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον)

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Τηλέµαχος ούκογλου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε. Γεώργιος Αγαπίου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε., Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα κεφαλαίου. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης

Θέματα κεφαλαίου. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης Θέματα κεφαλαίου Πληροφορική Ι Ιωάννης Γιώτης : Σύνδεση συσκευών πληροφορικής 24/11/16 Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης Αρχιτεκτονική και στοιχεία δικτύου Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων οικιακών δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα