Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4"

Transcript

1 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 1 Δρ Μηχανολόγος Μηχ., Επ. καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ενεργειακός Τομέας, 5414 Θεσσαλονίκη, τηλ Δρ Μηχανολόγος Μηχ., Ερευνητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ενεργειακός Τομέας, 5414 Θεσσαλονίκη, τηλ Δρ Γεωλόγος, Επ. καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών -Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας Θεσσαλονίκη, τηλ Δρ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχ., Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ενεργειακός Τομέας, 5414 Θεσσαλονίκη, τηλ Περίληψη- Τα θερμοκρασιακά δεδομένα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεθόδους ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων σταθερής κατάστασης είναι οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες, οι βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης και η συχνότητα εμφάνισης εξωτερικής θερμοκρασίας σε διάφορα θερμοκρασιακά διαστήματα. Στην παρούσα εργασία γίνεται σύγκριση των τιμών αυτών των δεδομένων, ανάμεσα στις δεκαετίες και 1993-, για τις πόλεις των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Τα θερμοκρασιακά δεδομένα υπολογίστηκαν από στατιστική επεξεργασία των ωριαίων τιμών της θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου των δύο περιοχών, όπως αυτές δίνονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων για τις δύο δεκαετίες προκύπτουν: αύξηση των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών, μείωση των μέσων τιμών βαθμοημερών θέρμανσης, αύξηση των μέσων τιμών των βαθμοημερών ψύξης, μείωση της συχνότητας εμφάνισης των διαστημάτων χαμηλότερων θερμοκρασιών και αύξηση της συχνότητας εμφάνισης των διαστημάτων υψηλότερων θερμοκρασιών. Η επίδραση των μεταβολών των θερμοκρασιακών δεδομένων στην κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων εξετάστηκε με τον υπολογισμό των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη σε ένα τυπικό κτίριο-μοντέλο πολυκατοικίας. Από τα αποτελέσματα των υπολογισμών συμπεραίνεται ότι οι ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση μειώθηκαν κατά τη δεκαετία σε σχέση με

2 τη δεκαετία ενώ οι ενεργειακές απαιτήσεις για ψύξη αυξήθηκαν. Τα αποτελέσματα χρήζουν περαιτέρω μελέτης που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε αναθεώρηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται τόσο στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού όσο και στους υπολογισμούς ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων. Λέξεις-κλειδιά: Μέθοδοι ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων σταθερής κατάστασης, θερμοκρασιακά δεδομένα, βαθμοημέρες, κλιματική αλλαγή, θέρμανση, ψύξη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλλαγή του κλίματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και είναι βέβαιο ότι θα συνεχισθεί και κατά τις επόμενες δεκαετίες. Η αλλαγή του κλίματος έχει άμεσες συνέπειες και στα θερμοκρασιακά δεδομένα που χρησιμοποιούνται τόσο στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού όσο και στους υπολογισμούς ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων. Τα θερμοκρασιακά δεδομένα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεθόδους ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων σταθερής κατάστασης είναι οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες π.χ. για το διεθνές πρότυπο ISO 1379 [1], οι βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης σε διάφορες θερμοκρασίες βάσης, για τη μέθοδο βαθμοημερών μεταβλητής βάσης [, 3], και η συχνότητα εμφάνισης εξωτερικής θερμοκρασίας σε διάφορα θερμοκρασιακά διαστήματα, για τη μέθοδο συχνοτήτων θερμοκρασιών [4, 5]. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα δεδομένα αυτά για τις δεκαετίες και για τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, γίνεται μία σύγκριση των τιμών τους ανάμεσα στις δύο δεκαετίες και διερευνάται η μεταβολή τους. Οι τιμές των δεδομένων αυτών προέκυψαν από την στατιστική επεξεργασία των ωριαίων μετρήσεων της θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου του εξωτερικού αέρα των ετών 1983 έως. Τα θερμοκρασιακά δεδομένα ελήφθησαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών [6] και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η μεταβολή των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών για τις δύο πόλεις και για τις δύο δεκαετίες παρουσιάζεται στο διάγραμμα της εικόνας 1. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, παρατηρείται αύξηση των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών για τη δεκαετία σε σχέση με τη δεκαετία Η αύξηση αυτή κατά τους θερινούς μήνες κυμαίνεται από.66ºc (Σεπτέμβριος) έως 1.9ºC (Ιούνιος) για την Αθήνα και από.61ºc (Ιούλιος) έως.91ºc (Ιούνιος) για τη Θεσσαλονίκη. Τα ποσοστά αύξησης της θερμοκρασίας είναι από.8% έως 7.85% και από.36% έως 3.91% αντίστοιχα για τις δύο πόλεις. Μόνη εξαίρεση αποτελεί ο μήνας Σεπτέμβριος για τη Θεσσαλονίκη, κατά τον οποίο παρατηρείται μείωση της μέσης θερμοκρασίας κατά.3ºc (ποσοστό 1.4%). Κατά τους χειμερινούς μήνες η αύξηση της θερμοκρασίας ανάμεσα στις δύο δεκαετίες

3 κυμαίνεται από.9ºc (Ιανουάριος) έως 1.17ºC (Φεβρουάριος) για την Αθήνα και από.1ºc (Ιανουάριος) έως.98ºc (Φεβρουάριος) για τη Θεσσαλονίκη. Τα ποσοστά αύξησης της θερμοκρασίας είναι από 3.8% έως 1.5% και από 3.43% έως 14.1% αντίστοιχα για τις δύο πόλεις. Εξαίρεση αποτελεί ο μήνας Απρίλιος και για τις δύο πόλεις, κατά τον οποίο παρατηρείται μείωση της μέσης θερμοκρασίας κατά.ºc (ποσοστό.15%) για την Αθήνα και κατά.41ºc (ποσοστό.84%) για τη Θεσσαλονίκη. Η μέση ετήσια θερμοκρασία, ανάμεσα στις δύο δεκαετίες, αυξήθηκε κατά 1ºC για την Αθήνα και κατά.6ºc για τη Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν μία ένδειξη της αλλαγής του κλίματος κατά τη δεύτερη δεκαετία με ηπιότερους χειμώνες και θερμότερα καλοκαίρια [7]. Βέβαια εάν οι μέσες αυτές θερμοκρασίες συγκριθούν με τις αντίστοιχες μέσες ετήσιες της περιόδου για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη [8], η αύξηση που προκύπτει είναι.41ºc και.4ºc αντίστοιχα για τις δύο πόλεις, οπότε για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα πρέπει η εξέλιξη των θερμοκρασιών να μελετηθεί για ακόμη περισσότερα χρόνια. Οι συνολικές βαθμοημέρες της χειμερινής περιόδου (Οκτώβριος - Απρίλιος), υπολογίστηκαν σε θερμοκρασίες βάσης από 1 έως ºC, και οι συνολικές βαθμοημέρες της θερινής περιόδου (Ιούνιος Σεπτέμβριος), σε θερμοκρασίες βάσης από έως 8ºC. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ενδεικτικά οι συνολικές βαθμοημέρες θέρμανσης της περιόδου για θερμοκρασία βάσης (ΘΒ) 15ºC και οι συνολικές βαθμοημέρες ψύξης για θερμοκρασία βάσης (ΘΒ) 4ºC (εικόνες και 3 για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα). Οι θερμοκρασίες αυτές είναι οι πλέον συνήθεις θερμοκρασίες ισορροπίας κανονικά θερμομονωμένων κτιρίων χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα θερμικά κέρδη από εσωτερικές πηγές θερμότητας και ηλιακή ακτινοβολία. Από τα διαγράμματα των εικόνων και 3 προκύπτει μία σταθερή τάση μείωσης των βαθμοημερών θέρμανσης και αύξησης των βαθμοημερών ψύξης και για τις δύο πόλεις, κυρίως από το έτος 1996 και μετά. Οι βαθμοημέρες θέρμανσης είναι μικρότερες και οι ψύξης μεγαλύτερες από το μέσο όρο της εικοσαετίας και για τις δύο πόλεις. Και τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν μία ένδειξη της αλλαγής του κλίματος με ηπιότερους χειμώνες και θερμότερα καλοκαίρια. Θερμοκρασία Περιβάλλοντος [ C] ΘΕΣ '83-'9 ΘΕΣ '93-' ΑΘΗ '83-'9 ΑΘΗ '93-' ΙΑ ΦΕ ΜΡ ΑΠ ΜΑ ΙΝ ΙΛ ΑΥ ΣΕ ΟΚ ΝΟ ΔΕ Μήνας Εικόνα 1: Μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες των δεκαετιών και για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

4 9 8 7 Βαθμοημέρες Θέρμανσης - ΘΒ 15 C Βαθμοημέρες Ψύξης - ΘΒ 4 C Μ.Ο Βαθμοημέρες [Kdays] Έτος Εικόνα : Βαθμοημέρες θέρμανσης (ΘΒ=15ºC) και ψύξης (ΘΒ=4ºC) της περιόδου για την Αθήνα Βαθμοημέρες Θερμάνσης - ΘΒ 15 C Βαθμοημέρες Ψύξης - ΘΒ 4 C M.O Βαθμοημέρες [Kdays] Έτος Εικόνα 3: Βαθμοημέρες θέρμανσης (ΘΒ=15ºC) και ψύξης (ΘΒ=4ºC) της περιόδου για τη Θεσσαλονίκη. 1 1 Δεκαετία Δεκαετία Μεταβολή [%] Σύνολο ωρών Ποσοστό μεταβολής [%] /../.8.8/ / / / / / /.4.4/5. 5./8. Διάστημα θερμοκρασίας [ C] Εικόνα 4: Συχνότητα εμφάνισης σε ώρες, διαστημάτων θερμοκρασίας.8ºc, για τις δεκαετίες και Αθήνα Χειμερινή περίοδος (ΝΟΕ ΑΠΡ)

5 Σύνολο ωρών Δεκαετία Δεκαετία Μεταβολή [%] Ποσοστό μεταβολής [%] / / /.4.4/5. 5./8. 8./ / / / /4. Διάστημα θερμοκρασίας [ C] Εικόνα 5: Συχνότητα εμφάνισης σε ώρες, διαστημάτων θερμοκρασίας.8ºc, για τις δεκαετίες και Αθήνα Θερινή περίοδος (ΙΟΥΝ ΣΕΠ) Σύνολο ωρών Δεκαετία Δεκαετία Μεταβολή [%] Ποσοστό μεταβολής [%] / /../.8.8/ / / / / / /.4.4/5. Διάστημα θερμοκρασίας [ C] Εικόνα 6: Συχνότητα εμφάνισης σε ώρες, διαστημάτων θερμοκρασίας.8ºc, για τις δεκαετίες και Θεσσαλονίκη Χειμερινή περίοδος (ΝΟΕ ΑΠΡ) 8 7 Δεκαετία Δεκαετία Μεταβολή [%] Σύνολο ωρών Ποσοστό μεταβολής [%] / / /.4.4/5. 5./8. 8./ / / /39. Διάστημα θερμοκρασίας [ C] Εικόνα 7: Συχνότητα εμφάνισης σε ώρες, διαστημάτων θερμοκρασίας.8ºc, για τις δεκαετίες και Θεσσαλονίκη Θερινή περίοδος (ΙΟΥΝ ΣΕΠ)

6 Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τη συχνότητα εμφάνισης σε ώρες [h] διαστημάτων θερμοκρασίας εύρους.8ºc ανά περίοδο (χειμερινή, θερινή) και ανά δεκαετία παρουσιάζονται στα διαγράμματα των εικόνων 4 έως 5 για την Αθήνα και 6 έως 7 για τη Θεσσαλονίκη. Η χειμερινή περίοδος περιλαμβάνει τους μήνες Νοέμβριο έως Απρίλιο, οπότε τα κτίρια συνήθως απαιτούν θέρμανση και η θερινή περίοδος του μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο, οπότε τα κτίρια απαιτούν ψύξη. Για τις δύο δεκαετίες και 1993-, στις δύο πόλεις και σε όλες τις περιόδους παρατηρείται μείωση της συχνότητας εμφάνισης των χαμηλών θερμοκρασιών και αύξηση της συχνότητας των υψηλών θερμοκρασιών. Επιβεβαιώνεται δηλαδή και εδώ η αλλαγή του κλίματος, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, με ηπιότερους χειμώνες και θερμότερα καλοκαίρια. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις και μειώσεις παρατηρούνται αντίστοιχα στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, αν και τα αποτελέσματα για τις πολύ υψηλές και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικά, διότι η συχνότητα εμφάνισης σε ώρες των διαστημάτων αυτών είναι πολύ μικρή. Τα διαστήματα που μπορούν θεωρηθούν ως όριο για τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης των χαμηλών θερμοκρασιών και της αύξησης της συχνότητας των υψηλών θερμοκρασιών είναι το ºC για τη χειμερινή περίοδο και το ºC για τη θερινή. 3. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ Για να εξετασθεί η επίδραση της μεταβολής των θερμοκρασιακών δεδομένων στην κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων, υπολογίσθηκαν οι ενεργειακές απαιτήσεις ενός τυπικού κτιρίου-μοντέλου για θέρμανση και ψύξη. Η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε είναι η μέθοδος βαθμοημερών μεταβλητής βάσης (variable base degree-days method) [,3,5]. Το κτίριο είναι μια πανταχόθεν ελεύθερη διώροφη πολυκατοικία, με επίπεδη οροφή, pilotis και διαμερίσματα των 88 m ανά όροφο. Το ύψος κάθε ορόφου είναι 3 m. Τα ανοίγματα του κτιρίου κατανέμονται στην βόρεια και νότια πλευρά του και αποτελούν το 13% και 33% της εξωτερικής επιφάνειας αντίστοιχα. Η ανατολική και δυτικά πλευρά δεν έχουν ανοίγματα για την περίπτωση που θα χτιστεί κάποιο κτίριο στο μέλλον. Η θερμική μόνωση του κτιρίου είναι από θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά κτίρια και οι συντελεστές θερμοπερατότητας δεν υπερβαίνουν τα όρια που έθετε ο Ελληνικός Κανονισμός Θερμομόνωσης. Η εσωτερική θερμοκρασία του κτιρίου θ int θεωρήθηκε σταθερή και ίση με ºC κατά τη χειμερινή περίοδο ενώ κατά τη θερινή περίοδο θεωρήθηκε ίση με 6ºC. Ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα του κτιρίου θεωρήθηκε ίσος με.5 ach, εκτός από τα λουτρά στα οποία θεωρήθηκε ίσος με 1.5 ach. Ο συνολικός συντελεστής θερμικών απωλειών του κτιρίου H, ως άθροισμα του συντελεστή θερμικών απωλειών λόγω μεταφοράς H T και του συντελεστή θερμικών απωλειών λόγω αερισμού H V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1831 [3], υπολογίσθηκε ίσος με 73 W/K. Ο συνολικός συντελεστής απόδοσης του συστήματος θέρμανσης (λέβητας θερμού νερού με καυστήρα πετρελαίου και θερμαντικά σώματα νερού) θεωρήθηκε ίσος με.85 και ο βαθμός απόδοσης του συστήματος ψύξης (τοπικές κλιματιστικές συσκευές) θεωρήθηκε ίσος με.8. Οι τιμές για τα θερμικά κέρδη από ανθρώπους, φωτισμό και συσκευές καθώς και διάφορες κλιματικές παράμετροι ελήφθησαν από τις ΤΟΤΕΕ [9,1].

7 Οι ενεργειακοί υπολογισμοί έγιναν για όλους του μήνες της χειμερινής και θερινής περιόδου για τις δύο πόλεις, και οι ετήσιες ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου για θέρμανση και ψύξη υπολογίστηκαν με θερμοκρασιακά δεδομένα (βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης) των δεκαετιών και Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες 1 και, αντίστοιχα για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η θερμική ενέργεια για θέρμανση Q ht σε [kwh therm] εκτιμήθηκε από τις ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου και τον συνολικό βαθμό απόδοσης του συστήματος θέρμανσης. Αντίστοιχα, η ηλεκτρική ενέργεια για ψύξη Q ce σε [kwh el] υπολογίστηκε από τις ενεργειακές απαιτήσεις για ψύξη και τον βαθμό απόδοσης του συστήματος ψύξης. Η πρωτογενής ενέργεια για θέρμανση Q hp και ψύξη Q cp προσδιορίστηκαν από τη θερμική Q ht και την ηλεκτρική Q ce ενέργεια, με τη χρήση συντελεστών μετατροπής 1.1 and.9 αντίστοιχα, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ πρωτογενής ενέργεια Q tot σε [kwh] είναι το άθροισμα των Q hp και Q cp. Περίοδος Θερμική ενέργεια, Q ht Ηλεκτρική ενέργεια, Q ce Πρωτογενής ενέργεια για θέρμανση, Q hp Πρωτογενής ενέργεια για ψύξη, Q cp [11]. Η συνολική Συνολική πρωτογενής ενέργεια, Q tot [kwh therm] [kwh el] [kwh] [kwh] [kwh] Πίνακας 1: Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου-μοντέλου για την Αθήνα Περίοδος Θερμική ενέργεια, Q ht Ηλεκτρική ενέργεια, Q ce Πρωτογενής ενέργεια για θέρμανση, Q hp Πρωτογενής ενέργεια για ψύξη, Q cp Συνολική πρωτογενής ενέργεια, Q tot [kwh therm] [kwh el] [kwh] [kwh] [kwh] Πίνακας : Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου-μοντέλου για τη Θεσσαλονίκη Από τα αποτελέσματα των πινάκων 1 και, συμπεραίνεται ότι η απαιτούμενη θερμική ενέργεια για τη θέρμανση του κτιρίου μειώθηκε κατά τη δεκαετία 1993-, σε σύγκριση με την απαιτούμενη ενέργεια κατά τη δεκαετία , και για τις δύο πόλεις. Το ποσοστό μείωσης είναι 11.3% για το κτίριο στην Αθήνα και 6.1% για το κτίριο στη Θεσσαλονίκη. Αντίθετα, κατά τη θερινή περίοδο, η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για την ψύξη του κτιρίου κατά τη δεκαετία αυξήθηκε σε σχέση με τη δεκαετία Τα ποσοστά αύξησης είναι 8.5% και 13.%, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Η συνολική πρωτογενής ενέργεια που αντιστοιχεί στις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη, ανάμεσα στις δύο δεκαετίες, μειώθηκε κατά 1% στο κτίριο στην Αθήνα και κατά 3% στο κτίριο στη Θεσσαλονίκη. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τη σύγκριση των θερμοκρασιακών δεδομένων ανάμεσα στις δύο δεκαετίες προκύπτει μία τάση για αύξηση των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών, μείωση των μέσων τιμών βαθμοημερών θέρμανσης, αύξηση των

8 μέσων τιμών των βαθμοημερών ψύξης, μείωση της συχνότητας εμφάνισης των διαστημάτων χαμηλότερων θερμοκρασιών και αύξηση της συχνότητας εμφάνισης των διαστημάτων υψηλότερων θερμοκρασιών. Η συμπεριφορά χρήζει περαιτέρω μελέτης που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε αναθεώρηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. International Standard 1379, Energy performance of buildings Calculation of energy Use for space heating and cooling, International Organization for Standardization, 8.. ASHRAE Handbook of Fundamentals, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Atlanta, USA, Chap. 3, Παπακώστας Κ.Τ., Εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατοικιών, με τη μέθοδο βαθμοημερών μεταβλητής βάσης, πρακ. 6ου Εθνικού Συνεδρίου ΙΗΤ για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, τόμος Α, σ. 3-3, Βόλος, Knebel D., Simplified energy analysis using the modified bin method, ASHRAE, Atlanta, USA, Παπακώστας Κ.Τ., Συμβολή στην εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού στην Ελλάδα, με τη χρήση μεθόδων απλής και πολλαπλής μέτρησης, Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, National Observatory of Athens, Institute of Meteorology and Physics of the Atmospheric Environment, Climatological Bulletin, Πελεκάνος Α. και Παπαχριστόπουλος Κ., Σύνταξη πινάκων μετεωρολογικών στοιχείων για ηλιακές εφαρμογές των κυριοτέρων πόλεων της Ελλάδος, Πρακ. 1ου Εθνικού Συνεδρίου για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Τόμος Α, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, σ. ΜΕΤ41-ΜΕΤ75, Θεσσαλονίκη, D. Founda, K.H. Papadopoulos, Μ. Petrakis, C. Giannakopoulos and P. Good, Analysis of mean, maximum, and minimum temperature in Athens from 1897 to 1 with emphasis on the last decade: trends, warm events, and cold events, Global and Planetary Change, 44, pp. 7 38, Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΤΟΤΕΕ 71-1/1: Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, ΤΕΕ, Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ΤΟΤΕΕ 71-3/1: Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών, ΤΕΕ, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Τεύχος Δεύτερο, Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 585, Εγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Αρ. Φύλλου 47,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες Ηµερίδα: Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια - Τεχνολογίες, Εφαρµογές, Εµπειρίες, Θεσµικό πλαίσιο, Αγορά, Προοπτικές Κέρδη από Θερµική Μόνωση σε Υφιστάµενα Κτίρια: Μια Αξιολόγηση για τις Ελληνικές Κλιµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Μ.Ν. Ασημακοπούλου, Α. Σπανού, Α. Σφακιανάκη, Ν. Γαιτάνη, Μ. Σανταμούρης Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 1 3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Η γνώση της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται ένα κεκλιµένο επίπεδο είναι απαραίτητη στις περισσότερες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 3. ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 6. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 7. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα.

Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα. Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα. Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχ. Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Γενικός Γραμματέας β της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνέδριο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μάρτιος 2010 ΑΘΗΝΑ Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 212 Το Σύμφωνο των Δημάρχων, αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών, με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα