Μελέτη ακουστικής απόδοσης σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων: Μία καινοτόμος εκπαιδευτική δραστηριότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη ακουστικής απόδοσης σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων: Μία καινοτόμος εκπαιδευτική δραστηριότητα"

Transcript

1 Μελέτη ακουστικής απόδοσης σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων: Μία καινοτόμος εκπαιδευτική δραστηριότητα Χατζηαντωνίου Δ. Παναγιώτης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου, Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο) Πανεπιστημίου Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο αντικείμενο την παρουσίαση μίας καινοτόμου εκπαιδευτικής δραστηριότητας που ξεκίνησε να υλοποιείται τη σχολική χρονιά στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο) Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Π.Σ.Π.Π.). Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η ακουστική μελέτη του χώρου εκδηλώσεων του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Π.Λ.Π.Π.), από μαθητές του σχολείου, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών των οποίων το γνωστικό αντικείμενο περιέχει έννοιες που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Οι μαθητές με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μελετούν κρίσιμες παραμέτρους για την ακουστική απόδοση της αίθουσας, όπως η αντήχηση, και προτείνουν λύσεις για τη βελτίωσή της. Λέξεις κλειδιά: ακουστική, αντήχηση, κυματική, ηχοαπορρόφηση. 1. Εισαγωγή Η ακουστική των κλειστών χώρων αντιμετωπίζεται από τους ειδικούς ως ένα ανοικτό πρόβλημα. Στις μέρες μας έχουν καθοριστεί οι βέλτιστες τιμές ειδικών ακουστικών παραμέτρων ως κριτήρια καλής ακουστικής ανάλογα με τη χρήση ενός κλειστού χώρου, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τον τρόπο της κατασκευής του ή τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όταν έχει ήδη κατασκευαστεί. Η εξέλιξη της επιστήμης της ακουστικής απέδειξε ότι η πρόβλεψη της διάδοσης του ήχου σε ένα κλειστό χώρο είναι αδύνατο να ικανοποιηθεί από μία και μόνη συμπαγή θεωρία. Αυτό συμβαίνει διότι τα ηχητικά κύματα περιλαμβάνουν ταλαντώσεις, οι οποίες ανάλογα με τη συχνότητά τους εμφανίζουν διαφορετικού είδους συμπεριφορά στο εσωτερικό ενός δωματίου, που δεν είναι εύκολο να μετρηθεί άμεσα. Τα φαινόμενα που συντελούν σε αυτή τη δυσκολία είναι, επιγραμματικά, η ανάκλαση, η διάχυση, η δημιουργία στάσιμων κυμάτων, η παραγωγή διακροτημάτων, η απορρόφηση, η αντήχηση, η ηχώ. Οι σχολικές αίθουσες εκδηλώσεων είναι κατά κύριο λόγο κλειστοί ακουστικοί χώροι πολλαπλών χρήσεων, δηλαδή προορίζονται για εκδηλώσεις ομιλίας (πχ. διαλέξεις), μουσικές εκδηλώσεις ή συνδυασμό ομιλίας και μουσικής (πχ. σχολικές εορτές). Αποτελούν μέρος του σχολικού κτιριακού συγκροτήματος και συνήθως καταλαμβάνουν αρκετά μεγάλο όγκο, με ανεπαρκή σχεδιασμό της ακουστικής τους απόδοσης. Από τεχνική άποψη η ακουστική επεξεργασία τέτοιων αιθουσών απαιτεί μία λεπτομερή τεχνικοοικονομική μελέτη, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους (Τάτλας & Ποτηράκης, 2010), (Hatziantoniou, Tatlas & Potirakis, 2012). Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που προτείνεται σε αυτή την εργασία, είναι η ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών με τις θεωρητικές έννοιες της ακουστικής αλλά και με πρακτικές ακουστικού σχεδιασμού ενός κλειστού χώρου, κάνοντας χρήση των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο σχολείο. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί σε πρώτη φάση τη θεωρητική προσέγγιση βασικών εννοιών της ακουστικής και του ακουστικού σχεδιασμού, οι οποίες συσχετίζονται με τις θεωρητικές έννοιες της διδασκόμενης ύλης του γνωστικού αντικειμένου της Φυσικής. Έπειτα, οι μαθητές εφαρμόζουν τεχνικές με σκοπό την βελτίωση της

2 314 Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ακουστικής της υπό μελέτη αίθουσας. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν μετρήσεις διαστάσεων και ειδικών παραμέτρων που είναι κριτήρια ακουστικής απόδοσης. Στις μέρες μας, οι εφαρμογές της Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου που είναι επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής, παρέχουν ειδικά λογισμικά μέτρησης και προσομοίωσης της ακουστικής απόδοσης ενός κλειστού χώρου. 2. Αφόρμηση Άξονες υλοποίησης Οι μαθητές του ελληνικού σχολείου στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος διδάσκονται τις βασικές έννοιες κυματικής και τα χαρακτηριστικά του ήχου στην Γ τάξη του Λυκείου που είναι ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές δεν μπορούν εύκολα να σχετίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις σχολικές γνώσεις για την επίλυση ανοικτών προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινότητα. Η ύπαρξη μίας, αρκετά μεγάλης και ανεξάρτητης από το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα αίθουσας εκδηλώσεων (εικόνα 1), στο χώρο του Λυκείου του Σχολείου μας (Π.Π.Σ.Π.Π.), έδωσε την αφορμή για το σχεδιασμό μίας εκπαιδευτικής δραστηριότητας με στόχο τη βελτίωση της ακουστικής της απόδοσης. Η καινοτομία στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, που παρουσιάζεται εδώ, είναι ότι εμπλέκει μαθητές της Α και Γ τάξης του Λυκείου σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης ενός τέτοιου ανοικτού προβλήματος με εφαρμογή των γνώσεων που διδάσκονται στο σχολείο. Εικόνα 1: Η αίθουσα εκδηλώσεων του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών Η εκπαιδευτική δραστηριότητα, εντάχθηκε, τυπικά, στα πλαίσια ενός περιβαλλοντικού προγράμματος της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας. Ο κύριος στόχος είναι να προταθούν και να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν, οικονομικές λύσεις με ειδικές κατασκευές (πχ. απορροφητές ήχου) που μπορούν να υλοποιήσουν οι μαθητές για να πετύχουν τη βελτίωση της ακουστικής της αίθουσας. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2, η υλοποίηση της δραστηριότητας βασίζεται σε ομαδική εργασία των μαθητών, με επιστημονική μεθοδολογία, πειράματα και χρήση τεχνολογίας ειδικού λογισμικού που κατευθύνεται από δύο άξονες: το σχολικό περιβάλλον (εμπειρία και γνώσεις εκπαιδευτικών) και το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα την Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών με υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ι. Μουρτζόπουλο. Εικόνα 2: Οι άξονες υλοποίησης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας

3 Μελέτη ακουστικής απόδοσης σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων Μεθοδολογία υλοποίησης 3.1. Βασικές θεωρητικές έννοιες και σχεδιασμός στρατηγικής Στις πρώτες συναντήσεις με τους μαθητές που απασχολήθηκαν στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει σύνδεση του διδασκόμενου γνωστικού αντικειμένου της Φυσικής με τις θεωρητικές έννοιες που εμπλέκονται στη διαδικασία του ακουστικού σχεδιασμού ενός κλειστού χώρου. Οι έννοιες που μελετήθηκαν με την καθοδήγηση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών ήταν επιγραμματικά: τα είδη και τα χαρακτηριστικά των κυμάτων, η συμβολή κυμάτων, η ανάκλαση, διάχυση και απορρόφηση του ήχου και ορισμένα φαινόμενα όπως τα διακροτήματα και τα στάσιμα κύματα. Στη συνέχεια έγινε σαφές στους μαθητές ότι οι παραπάνω έννοιες εφαρμόζονται στην ακουστική χώρων, η οποία ασχολείται με τη μελέτη και τη συμπεριφορά του ήχου σε διάφορους κλειστούς χώρους και την αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα στο εσωτερικό των χώρων αυτών. Η βελτίωση της ακουστικής ενός χώρου γίνεται με ακουστική επεξεργασία (acoustic treatment). Ο βασικός τρόπος ακουστικής επεξεργασίας είναι η τοποθέτηση υλικών απορρόφησης και διάχυσης σε ορισμένα σημεία του τοίχου ή/και της οροφής (Everest & Pohlmann, 2009). Η κρισιμότερη παράμετρος που εξετάζεται στην περίπτωση της ακουστικής μελέτης ενός χώρου είναι η αντήχηση. Σε έναν κλειστό χώρο το ηχητικό πεδίο «φυλακίζεται» από τις περιβάλλουσες επιφάνειες και η ενέργειά του διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εντός του δωματίου, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στο ύπαιθρο (εικόνα 3). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αντήχηση Η αίσθηση της αντήχησης οφείλεται στις πολλαπλές ανακλάσεις του ήχου, οι οποίες φθάνουν στο σημείο ακρόασης μέσω της πρόσκρουσης των κυμάτων στους τοίχους, ενώ η χρονική απόσταση που τις χωρίζει είναι πολύ μικρή (μερικά msec). Η αντήχηση εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τη μορφή του χώρου. Ο χρόνος, ο οποίος χρειάζεται να παρέλθει για να μηδενιστεί η πίεση του ήχου ύστερα από τη διακοπή της πηγής σε ένα δωμάτιο ονομάζεται χρόνος αντήχησης. Εικόνα 3: Η αντήχηση στους κλειστούς χώρους προκαλείται από τις ανακλάσεις του ήχου στις επιφάνειες που τον περικλείουν. Η βασικές προϋποθέσεις για να έχει ένας χώρος καλή ποιότητα ακουστικής είναι (Everest & Pohlmann, 2009), (Σκαρλάτος, 2008): Η επάρκεια στάθμης χρήσιμου ηχητικού σήματος σε όλα τα σημεία του χώρου. Η αντήχηση του χώρου να είναι κατάλληλη για τη χρήση του χώρου. Να μην υπάρχουν δυσάρεστα ακουστικά φαινόμενα (εικόνα 4), από τα οποία τα κυριότερα είναι η ηχώ (echo), η πολλαπλή ηχώ (flutter echo), οι ηχητικές σκιές και η ηχητική εστίαση (focus) σε συγκεκριμένα σημεία και η σημαντική αλλοίωση του ηχοχρώματος του σήματος της πηγής.

4 316 Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (α) Εικόνα 4: Παραδείγματα δυσάρεστων ακουστικών φαινομένων (α) εγκαρσια τομή χώρου, (β) κάτοψη χώρου Μετά την θεωρητική μελέτη των παραπάνω εννοιών οι μαθητές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα ανοικτό πρόβλημα: Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω την ακουστική της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου μου; Οι απαντήσεις των μαθητών σε αυτό το πρόβλημα καθόρισαν και το στρατηγικό πλάνο που ακολουθήθηκε στη συνέχεια για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας: Η λύση είναι να βάλουμε το χώρο να «δουλέψει» για μας. Μετράμε τις διαστάσεις των επιφανειών του και τις ανακλάσεις και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τεχνητή απορρόφηση ή διάχυση στις επιφάνειες που τις προκαλούν. Για την καλύτερη μελέτη του χώρου σχεδιάζουμε κατόψεις και κάθετες τομές του. Με χρήση ειδικών πειραματικών διατάξεων και εφαρμογών λογισμικού μετράμε κρίσιμα ακουστικά μεγέθη όπως η ταχύτητα του ήχου και ο χρόνος αντήχησης. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς επιστήμονες (Πανεπιστήμιο Πατρών) για περισσότερες πληροφορίες και εντοπισμό σύγχρονων μεθόδων ακουστικού σχεδιασμού (π.χ. με χρήση λογισμικών προσομοίωσης ακουστικής). Εντοπίζουμε τις προβληματικές επιφάνειες της αίθουσας και τις καλύπτουμε με ηχοαπορροφητικές ή διαχυτικές διατάξεις που μπορούν να κατασκευαστούν με φθηνά υλικά. Οι διατάξεις αυτές μπορούν να έχουν διακοσμητικό ρόλο μέσα στην αίθουσα Ομάδες εργασίας μαθητών, πειράματα και αποτελέσματα Στη δραστηριότητα ενεπλάκησαν συνολικά 20 μαθητές του Λυκείου (8 από τη Β Τάξη και 12 από τη Γ Τάξη). Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας με στόχο την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου που αναφέρθηκε στην προηγούμενη υποενότητα. Οι ομάδες εργασίες σχηματίστηκαν με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος των μαθητών αλλά και το θεωρητικό τους υπόβαθρο σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο: Η υπολογιστική ομάδα Οι μαθητές αυτής της ομάδας προέρχονται κυρίως από τη Β τάξη και ασχολήθηκαν με τη μέτρηση των διαστάσεων του χώρου (εμβαδά επιφανειών, όγκος) και υπολόγισαν με πολύ καλή (β) Εικόνα 5: Γραφικές απεικονίσεις της αίθουσας ως αποτέλεσμα των μετρήσεων διαστάσεων από τους μαθητές της υπολογιστικής ομάδας.

5 Μελέτη ακουστικής απόδοσης σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων 317 μαθηματική προσέγγιση τις διαστάσεις ιδιαίτερα απαιτητικών στοιχείων του χώρου (καμάρες) (εικόνα 5). Επίσης, τα αποτελέσματα που παρήγαγαν χρησιμοποιήθηκαν για την μοντελοποίηση/προσομοίωση της αίθουσας από ειδικό ερευνητή του Πανεπιστημίου Πατρών με το λογισμικό Catt Acoustics (εικόνα 6). (α) (β) Εικόνα 6: Προσομοίωση ακουστικής: (α) απόσβεση ήχου (β) εντοπισμός ανακλάσεων Οι αρχιτέκτονες Η ομάδα αυτή ανέλαβε την οπτικοποίηση των χαρακτηριστικών της αίθουσας με γραφικές απεικονίσεις σχεδίων της κάτοψης, διαφόρων τομών του χώρου και σχεδίαση μακέτας (εικόνα 7). Εικόνα 7: Σχέδια της ομάδας των «αρχιτεκτόνων» Η ομάδα των πειραμάτων Οι μαθητές αυτής της ομάδας ανέλαβε με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών να οργανώσει και να υλοποιήσει πειράματα που κρίθηκαν απαραίτητα για την ακουστική μελέτη της αίθουσας και τη βελτίωσή της. Τα πειράματα αυτά ήταν: 1. Η μέτρηση εμβαδού αψίδας: Για τη μέτρηση αυτή χρησιμοποιήθηκε ειδικό ψηφιακό μετρητικό όργανο με αισθητήρα laser και τροχήλατο αμαξίδιο ώστε να καταγραφούν οι άνισες αποστάσεις μεταξύ του δαπέδου και των διαφόρων σημείων της καμπύλης της αψίδας (εικόνα 8). Εικόνα 8: Υπολογισμός του εμβαδού αψίδας

6 318 Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 2. Η μέτρηση της ταχύτητας του ήχου (εικόνα 9). Εικόνα 9: Πειραματική διάταξη για τη μέτρηση της ταχύστητας του ήχου 3. Η μέτρηση του χρόνου αντήχησης: Για το πείραμα αυτό ακολουθήθηκε επιστημονική μέθοδος τεκμηριωμένη από τη σχετική βιβλιογραφία και διεθνώς τυποποιημένη (ISO 3382, 1975). Η διαδικασία προβλέπει την παραγωγή ακαριαίου κρουστικού ήχου (π.χ. με το σκάσιμο μπαλονιού) και την καταγραφή όπως διαδίδεται σε ένα σημείο του χώρου. Στη συνέχεια από την κυματομορφή που καταγράφεται υπολογίζεται ο χρόνος που διαρκεί η αντήχηση, δηλ. ο χρόνος που απαιτείται για να μειωθεί η στάθμη του ήχου κατά 60 db (εικόνα 10), (Μουρτζόπουλος, 2011), (Σκαρλάτος, 2008). Για την καταγραφή του ήχου χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ανοικτού κώδικα audacity. Εικόνα 10: Μέτρηση του χρόνου αντήχησης Η ομάδα των κατασκευαστών Η εργασία αυτής της ομάδας είναι να κατασκευάσει ειδικές ηχοαπορροφητικές ή ηχοδιαχυτικές διατάξεις που θα καλύψουν εκείνες τις επιφάνειες της αίθουσας που προκαλούν τις περισσότερες «κακές» ανακλάσεις (τόσο ισχυρές που κάνουν την αντήχηση της αίθουσας ανεπιθύμητη για τη χρήση για την οποία προορίζεται). Οι διατάξεις αυτές μπορούν να κατασκευαστούν από φθηνά υλικά (π.χ. σφουγγάρια, φελιζόλ κτλ.) τα οποία μπορούν να χρωματιστούν κατάλληλα και να συνδυαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών που θα διακοσμήσουν το χώρο. 4. Συμπεράσματα Μελλοντικοί στόχοι Η ακουστική μελέτη της σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων όπως υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών, είναι μία εκπαιδευτική δραστηριότητα που καινοτομεί: καλώντας τους μαθητές να αντιμετωπίσουν ένα ανοικτό πρόβλημα, εφαρμόζοντας θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στα πλαίσια της διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων εισάγοντας την έρευνα πεδίου στη σχολική κοινότητα με τη συμμετοχή και του Πανεπιστημίου Η προτεινόμενη δραστηριότητα δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα σχολικό έτος, γιατί το αντικείμενο μελέτης έχει πολλές παραμέτρους και προσφέρεται για μακροχρόνια ενασχόληση με αυτό, τόσο των μαθητών όσο και των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια ενός ομίλου αριστείας και δημιουργικότητας των Π.Π.Σ. θα μπορούσε να συμπεριλάβει δράσεις με σκοπό τη μετάδωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, σχετικής με την ποιότητα

7 Μελέτη ακουστικής απόδοσης σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων 319 ακρόασης, ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και επιστήμονες-ερευνητές. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από το άμεσο αποτέλεσμα της βελτίωσης της ακουστικής μίας σχολικής αίθουσας διδασκαλίας ή εκδηλώσεων, η προτεινόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορεί να κατευθύνει τους μαθητές ώστε να λειτουργήσουν σαν «σύμβουλοι ακουστικής» και με τη χρήση ψηφιακών διαδικτυακών εργαλείων (π.χ. Wikies, moodle, εκπαιδευτικές ψηφιακές πλατφόρμες) να παρέχουν ελεύθερο ψηφιακό υλικό για: Περιγραφή διαδικασιών μετρήσεων διαφόρων μεγεθών που σχετίζονται με τη μελέτη της ακουστικής χώρου. Συμβουλές για βελτίωση της ακουστικής του χώρου που ζούμε (π.χ. πώς να τοποθετήσουμε τα ηχεία στο σαλόνι μας). Μετάδοση εμπειριών ακρόασης με καλή ακουστική, ειδικά προς νέους ανθρώπους που έχουν συνηθίσει στην υποβαθμισμένη ποιότητα ακρόασης του mp3. Το κυριότερο όφελος όμως θα είναι η απόκτηση, από τη σχολική ηλικία, ενός απαιτητικού αισθητικού κριτηρίου καλής ακρόασης που θα τους συνοδεύει στην υπόλοιπη ζωή τους. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ, θερμά, τον συνάδελφο, εκπαιδευτικό Γιώργο Φύττα για την πολύτιμη και ισότιμη συνεργασία μας στα πλαίσια της υλοποίησης της εργασίας που παρουσιάστηκε εδώ. Επίσης ευχαριστώ τον μεταδιδάκτορα-ερευνητή Δρ Κοντομίχο Φώτη για τα αποτελέσματα προσομοίωσης της ακουστικής με χρήση ειδικού λογισμικού που μου παρείχε, καθώς και για τις πολύτιμες συμβουλές του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Everest, F. A., Pohlmann, K. C. (2009). Master Handbook of acoustics (5th Edition). USA: McGraw Hill. Hatziantoniou, P., Tatlas N., A., and Potirakis, S., M. (2012). Optimizing teaching room acoustics: A comparison of minor structural modifications to dereverberation based on smoothed responses, 132nd Audio Engineering Society (AES) Convention. Budapest: Proceedings, preprint No Μουρτζόπουλος, I. (2011). Ηλεκτρακουστική ΙΙ. Πάτρα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών. Σκαρλάτος, Δ. (2008). Εφαρμοσμένη Ακουστική (3η Έκδοση). Πάτρα: Εκδόσεις GOTSIS. Τάτλας, Ν., Α., Ποτηράκης, Σ., (2010). «Μικρής έκτασης τροποποιήσεις βελτιστοποίησης ακουστικής αιθουσών για χρήση ομιλίας», 5 ο Συνέδριο Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.): ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010, Αθήνα: Πρακτικά Συνεδρίου.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ακουστική συμπεριφορά της Αίθουσας Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α.Μ. 43/06 Επιβλέπων καθηγητής: Νηστικάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 797 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 724

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχοακουστικό test για τη μελέτη ανακλάσεων με έμφαση στα ακουστικά»

«Ψυχοακουστικό test για τη μελέτη ανακλάσεων με έμφαση στα ακουστικά» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης στο ΤΕΙ Κρήτης. Απόψεις στάσεις των σπουδαστών/

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση.

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση. Η πρό(σ)κληση του STEM Μέρος B - Ο Παλμογράφος στην διδασκαλία της τριγωνομετρίας Παντελής Μπουμπούλης, Σωτήρης Τσαντίλας, Γεώργιος Πολυζώης, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θωμαΐδης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

- Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση -

- Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση - Δημητρακοπούλου Α.,.(1998). Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά λογισμικά - Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση-. Περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μέρος Α, No 100, σελ. 114-123 & Μέρος Β : Νο

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου

Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου Υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας για τις Α, Β, Γ Τάξεις Γυμνασίου Η Επιτροπή Σύνταξης του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίας» 1. Νικόλαος Ηλιάδης, Επίτιμος Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: ανακαλύπτοντας όχι μόνο αυτό που πρέπει. Μια εφαρμογή με Lego Mindstorms NXT, Arduino και Processing.

Εκπαιδευτική Ρομποτική: ανακαλύπτοντας όχι μόνο αυτό που πρέπει. Μια εφαρμογή με Lego Mindstorms NXT, Arduino και Processing. Εκπαιδευτική Ρομποτική: ανακαλύπτοντας όχι μόνο αυτό που πρέπει. Μια εφαρμογή με Lego Mindstorms NXT, Arduino και Processing. Κ. Αλεξόπουλος 1, Ε. Ρόμπολα 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 1 ου Γενικού Λυκείου Υμηττού

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 380 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» EXPLORING THE STRENGTHS OF PROJECT-BASED

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα