Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη"

Transcript

1 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο Γυμνάσιο Έδεσσας Περίληψη Η εργασία αυτή αποτελεί μια πρόταση για την εισαγωγή της Μηχανικής Μάθησης και συγκεκριμένα της Ενισχυτικής Μάθησης μέσω της μεθόδου Q-Learning στα σχολεία. Αναλύεται η μέθοδος και παρουσιάζεται γιατί η συγκεκριμένη μέθοδος αλλά και ο κλάδος της Μηχανικής Μάθησης γενικότερα είναι κατάλληλος για την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης παρουσιάζεται η δυνατότητα να συνδυαστεί η μέθοδος Q-Learning με τη χρήση ρομπότ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Λέξεις κλειδιά: Μηχανική Μάθηση, Ενισχυτική μάθηση, Q-Learning. Abstract This paper is a proposal for the introduction of Machine Learning and more precisely the Q- Learning algorithm of the Reinforcement Learning method in schools. The method is analyzed and we present why this particular method and the whole Machine Learning field are relevant to the educational process. We also present the importance of the ability to connect the Q- Learning algorithm with the use of robots in the educational environment. Keywords: Machine Learning, reinforcement learning, Q-Learning 1. Εισαγωγή Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο κλάδος της επιστήμης υπολογιστών όπου προσπαθούμε να κάνουμε τους υπολογιστές να συμπεριφερθούν σαν νοήμονα όντα. Βασική λειτουργία των νοημόνων όντων είναι η μάθηση. Με τον όρο μάθηση εννοούμε την βελτίωση της συμπεριφοράς με την απόκτηση πείρας. Η μηχανική μάθηση είναι η περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης όπου ασχολούμαστε με αλγορίθμους και μεθόδους που επιτρέπουν σε υπολογιστικά συστήματα να βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους με την απόκτηση γνώσης. (Mitchell, 1997). Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα του αλγορίθμου. Οι συνηθέστερες κατηγορίες είναι οι εξής: Μάθηση με Επίβλεψη (Supervised Learning). Είναι η κλασική προσέγγιση του προβλήματος της μηχανικής μάθησης. Ο αλγόριθμος κατασκευάζει μια συνάρτηση που απεικονίζει δεδομένες εισόδους σε γνωστές, επιθυμητές

2 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση εξόδους (σύνολο εκπαίδευσης, υποδείγματα). Ο στόχος είναι η γενίκευση της συνάρτησης και για εισόδους με άγνωστη έξοδο. Μάθηση χωρίς Επίβλεψη (Unsupervised Learning). Ο αλγόριθμος κατασκευάζει ένα μοντέλο για κάποιο σύνολο εισόδων χωρίς να γνωρίζει επιθυμητές εξόδους για το σύνολο εκπαίδευσης. Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning). Εδώ το σύστημα μας λειτουργεί με σκοπό να πετύχει έναν στόχο. Σαν καθοδήγηση στην αναζήτηση αυτή δεν έχει έναν άμεσο οδηγό όπως τα υποδείγματα στη μάθηση με επίβλεψη αλλά καθοδηγείται από "ανταμοιβές" και "τιμωρίες" που δέχεται ανάλογα με το αν οι ενέργειες του το φέρνουν πιο κοντά στη λύση ή όχι (Sutton & Barto, 1998). Σκοπός είναι να μεγιστοποιηθούν οι ανταμοιβές μακροπρόθεσμα. Τα αποτελέσματα των ενεργειών φαίνονται στο τέλος της διαδικασίας και γι αυτό η μέθοδος αυτή ονομάζεται και "μάθηση με καθυστέρηση" (Delayed Learning). Λειτουργεί σε καταστάσεις που ο στόχος είναι μακροπρόθεσμος σε ευμετάβλητα περιβάλλοντα και σε περιβάλλοντα για τα οποία έχουμε περιορισμένες πληροφορίες. Εφαρμογές βρίσκει στη ρομποτική, στα παιχνίδια κ.α. 2. Μηχανική Μάθηση στην τάξη 2.1 Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών και μαθησιακοί στόχοι Το αντικείμενο της Μηχανικής Μάθησης μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου στην ενότητα Προγραμματίζω τον Υπολογιστή του άξονα μαθησιακών στόχων Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με ΤΠΕ η οποία σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Στην Α Γυμνασίου στα πλαίσια της ενότητας αυτής μπορούν να παρουσιαστούν από τον εκπαιδευτικό έτοιμα παραδείγματα λογισμικού Μηχανικής Μάθησης όπου οι μαθητές θα κληθούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά του συστήματος μεταβάλλοντας παραμέτρους. Στην Β Γυμνασίου οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν τον αλγόριθμο Q-Learning που θα οδηγήσει έναν πράκτορα (agent) στην έξοδο λαβύρινθου, ενώ στην Γ τάξη μπορούν να τον υλοποιήσουν προγραμματιστικά Επίσης στην ενότητα Υλοποιώ σχέδια έρευνας με ΤΠΕ του άξονα μαθησιακών στόχων Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με ΤΠΕ η μέθοδος Q- Learning μπορεί να ενταχτεί στη δραστηριότητα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής όπου μπορούμε να εκπαιδεύουμε το ρομπότ να βρίσκει την έξοδο από έναν λαβύρινθο. Η γλώσσας προγραμματισμού που χρησιμοποιείται στο σχολείο στα πλαίσια της διδασκαλίας της ενότητας Προγραμματίζω τον Υπολογιστή είναι ικανό εργαλείο για να υλοποιηθούν οι απαραίτητοι αλγόριθμοι. Απλοποιημένες μορφές της μεθόδου

3 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 Q-Learning μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη και στο Microsoft Excel. Ο βασικός στόχος της εισαγωγής της Μηχανικής Μάθησης είναι η εξοικείωση των μαθητών με έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μαθητές μέσα από αυτή τη προσέγγιση θα συνειδητοποιήσουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι υποχρεωτικά κάτι το πολύπλοκο και δυσνόητο με το οποίο ασχολούνται μόνο οι επιστήμονες της πληροφορικής άλλα κάτι που το συναντάμε σε πολλές εφαρμογές της καθημερινότητάς μας, όπως για παράδειγμα τα παιχνίδια του υπολογιστή, καθώς επίσης και κάτι που θα μπορούσαν και οι ίδιοι σε κάποιο βαθμό να το υλοποιήσουν. 2.2 Η μέθοδος Q-Learning Από τις διάφορες μεθόδους Μηχανικής Μάθησης πιστεύουμε ότι η μέθοδος της Ενισχυτικής Μάθησης και πιο συγκεκριμένα η μεθοδολογία Q-learning είναι αυτή που προσφέρεται καλύτερα για εφαρμογή στη τάξη. Οι λόγοι: Είναι εύκολα κατανοητή διαδικασία. Οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν τη λειτουργία της μεθόδου χωρίς πολλές προαπαιτούμενες γνώσεις. Κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον καθώς παρακολουθεί την πρόοδο του συστήματος που εκπαιδεύεται Η διαδικασία της εκπαίδευσης είναι αλληλεπιδραστική με δυνατότητα αλλαγών στο πεδίο όπως για παράδειγμα διαφορετική σχεδίαση του λαβύρινθου Οι μαθητές μπορούν να επέμβουν στην διαδικασία μάθησης ρυθμίζοντας παραμέτρους του συστήματος, όπως την παράμετρο λήθης, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα Προσομοιώνονται νοήμονες οργανισμοί και γίνονται πιο κατανοητές οι λειτουργίες τους. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ρομπότ με φυσική υπόσταση. Έτσι υπάρχει αίσθηση ότι αυτό που γίνεται στον υπολογιστή έχει αντίκτυπο στον πραγματικό κόσμο. Ας φανταστούμε έναν πράκτορα (agent) που έχει δυνατότητα να κινείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε έναν λαβύρινθο. Έχει μια κάποια αντίληψη του χώρου όσο του επιτρέπουν οι αισθητήρες του. Ας υποθέσουμε επίσης ότι αρχικά δεν έχει καμιά ιδέα για τις συνέπειες των πράξεων του, δηλαδή δεν ξέρει με ποιο τρόπο οι ενέργειες του θα αλλάξουν τα προϊόντα των αισθήσεών του. Αυτό που δέχεται είναι "αμοιβή" αν βρει πχ την έξοδο, και "τιμωρία" αν για παράδειγμα συγκρουστεί με κάποιο εμπόδιο. Έστω ότι ο πράκτοράς μας έχει δυνατότητα να κινείται στον κόσμο του σχήματος 1α. Κάθε στιγμή η θέση του καθορίζεται από τις συντεταγμένες του κελιού του. Ξεκινάει από το κελί Α με συντεταγμένες (2,3) και σε κάθε διακριτή μονάδα του χρόνου έχει τη δυνατότητα να κινηθεί μια θέση πάνω,

4 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση κάτω, δεξιά ή αριστερά. Στόχος του είναι να φτάσει στο κελί Σ με συντεταγμένες (6,7). Κάθε φορά που πέφτει σε τοίχο παίρνει "ανταμοιβή" -1 και όταν φτάσει στο Σ ανταμείβεται με +10. Όταν φτάνει στο Σ και αφού πάρει την ανταμοιβή του μεταφέρεται σε κάποιο άλλο τυχαίο κελί και συνεχίζει. Σχήμα 1 : (α) ο Κόσμος και (β) η Βέλτιστη Πολιτική Αυτό που πρέπει τελικά να αποκτήσει ο πράκτοράς μας είναι μια πολιτική, συγκεκριμένες δηλαδή οδηγίες για το τι θα πρέπει να κάνει σε κάθε δεδομένη κατάσταση (σε κάθε κελί) για να πλησιάσει τον τελικό του στόχο. Η βέλτιστη πολιτική για τον πράκτορά μας φαίνεται στο σχήμα 1β. Το ερώτημα είναι πως θα καταφέρει ο πράκτορας να αποκτήσει την πολιτική αυτή με μόνο δεδομένο την συνάρτηση ανταμοιβής. Στη μάθηση με ενίσχυση είναι λογικό ότι ανταμοιβές στο κοντινό μέλλον έχουν μεγαλύτερη αξία από αμοιβές σε πιο απομακρυσμένη χρονική στιγμή. Για παράδειγμα θα προτιμήσουμε μια κίνηση που θα μας οδηγήσει στο στόχο σε 5 βήματα από μια άλλη που θα κάνει το ίδιο σε 10. Ορίζουμε λοιπόν έναν συντελεστή λήθης γ στο διάστημα [0,1]. Η μέθοδος Q-Learning προτάθηκε από τον Watkins, (Watkins & Dayan, 1992). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο διατηρούμε έναν πίνακα τιμών Q(X,α) για κάθε ζευγάρι κατάστασης Χ και δυνατής δράσης α που αναπαριστά την ποιότητα της συγκεκριμένης δράσης στη συγκεκριμένη θέση. Η δράση που τελικά επιλέγεται και εκτελείται είναι αυτή για την οποία η Q δίνει τη μέγιστη τιμή. Η τιμή της Q(X,α) επηρεάζεται από την απευθείας αμοιβή για την κίνηση αυτή που δίνει η συνάρτηση αμοιβής r(x,α) καθώς και από τη μέγιστη τιμή της Q στη νέα θέση Χ' ως εξής: Q( X, ) r( X, ) V ( X ') (1) όπου V(X') η μέγιστη τιμή του Q για τη νέα θέση, γ ο συντελεστής λήθης και β ο συντελεστής που μεταβάλλεται το Q από την παλιά στη νέα τιμή

5 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 Πίνακας 1: Οι τιμές του Q Χ α Q(X,α) r(x,α) (2,3) Π 4 0 (2,3) Κ 6 0 (2,3) Δ 3 0 (2,3) Α 7 0 (1,3) Π 5 0 (1,3) Κ 4 0 (1,3) Δ 2 0 (1,3) Α 4-1 Στο παράδειγμά μας ξεκινάμε με την Q να έχει τυχαίες τιμές σαν αυτές που φαίνονται στον πίνακα 1. Ξεκινώντας τον πράκτορα από τη θέση (2,3) βλέπει ότι η κίνηση α=α προς τα αριστερά έχει το μέγιστο Q και έτσι μετακινείται στο (1,3) χωρίς να πάρει καμία ανταμοιβή από τη συνάρτηση r. Η μέγιστη τιμή στη νέα θέση είναι 5 για την κίνηση Π. Το σύστημα φέρνει τη τιμή της προηγούμενης κίνησης πιο κοντά σ' αυτή τη τιμή. To Q για τη προηγούμενη κίνηση ήταν 7 και επομένως με συντελεστές γ=0.9 και β=2 έχουμε: ( ) 7 Q (( 2,3), A) 5.75 (2) 2 και αντικαθιστούμε τη νέα τιμή για το Q στον πίνακα. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε μέχρι το σύστημα να συγκλίνει σε μια καλή πολιτική. Το ότι βρήκαμε μια λύση για το πρόβλημα μας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βρήκαμε και την καλύτερη δυνατή λύση. Ο αλγόριθμος μας πρέπει να προβλέπει κάποτε και μερικές τυχαίες κινήσεις, έξω από την πολιτική της στιγμής, ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από τη πεπατημένη και να πέσουμε πάνω στην καλύτερη λύση, αν βέβαια αυτή υπάρχει. Αυτές οι τυχαίες κινήσεις ονομάζονται εξερευνητικές κινήσεις σε αντίθεση με τις υπόλοιπες που τις αποκαλούμε κινήσεις εκμετάλλευσης (της ήδη αποκτημένης γνώσης). Το ποια θα είναι η σχέση ανάμεσα στην εξερεύνηση και την εκμετάλλευση και πως ακριβώς θα γίνουν οι εξερευνητικές κινήσεις εξαρτάται από το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις συγκεκριμένες συνθήκες. Βιβλιογραφία Mitchell, T. (1997). Machine Learning, McGraw Hill. Sutton R.S. & Barto A.G. (1998), Reinforcement Learning, MIT Press

6 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση Watkins and Dayan, C.J.C.H., (1992), 'Q-learning.Machine Learning', ISBN : 8: ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο, 4 η Έκδοση, Μάιος

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Λεωνίδας Λεβέντης 1 Φανή Αποστολίνα 2 levenleo@otenet.gr faposto@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19-2 Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Σ. Τσοβόλας, Β. Κόμης Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών {stsovol,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Εκμάθηση Βασικών Εννοιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ

OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ Θεοφανή Πύρζα, Καθηγήτρια Μ.Ε. Πληροφορικής Βάσω Σπηλιωτοπούλου, Καθηγήτρια Διδακτικής της ΣΕΛΕΤΕ ΠΑΤΕΣ Πάτρας, ΣΕΛΕΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Γεωγραφία Ε Δημοτικού»:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεύχος 6Δ: Κλάδοι ΠΕ19/20. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Διδακτικά Σενάρια

Περιεχόμενα. Τεύχος 6Δ: Κλάδοι ΠΕ19/20. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Διδακτικά Σενάρια Περιεχόμενα Ενότητα Σεναρίου 12... 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον GameMaker... 1 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 1 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 1 3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η /ΔΙ Π Λ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η /ΔΙ Π Λ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η /ΔΙ Π Λ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO

Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO Σ. Τσαγγοπούλου 1, Ν. Φαχαντίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων tsagopoulou.s@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Φερεντίνος Σπύρος Δρ Πάντειου Πανεπιστημίου, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών sferen@panteion.gr

Φερεντίνος Σπύρος Δρ Πάντειου Πανεπιστημίου, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών sferen@panteion.gr 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 267 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ PREREQUISITES FOR THE USE OF ICT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

νάπτυξη Αυτόνομου Πράκτορα Λογισμικού για το Texas ld'em με χρήση Νευρωνικών Δικτύων

νάπτυξη Αυτόνομου Πράκτορα Λογισμικού για το Texas ld'em με χρήση Νευρωνικών Δικτύων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών νάπτυξη Αυτόνομου Πράκτορα Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Ενότητα ΙV Εκπαιδευτική Ρομποτική Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Γ. Κυριακού 1, Ν. Φαχαντίδης 2 1 Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και βελτίωση της ανθρώπινης ικανότητας σε παιχνίδια στρατηγικής

Μοντελοποίηση και βελτίωση της ανθρώπινης ικανότητας σε παιχνίδια στρατηγικής ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοντελοποίηση και βελτίωση της ανθρώπινης ικανότητας σε παιχνίδια στρατηγικής Ντούτση Ειρήνη Α.Μ. 1934 Υπεύθυνος Καθηγητής: Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Συνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον για Τηλε-Διδασκαλία Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Ένα Συνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον για Τηλε-Διδασκαλία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Μιχαηλίδου, A. & Οικονομίδης, A.A.: Ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον για τηλε-διδασκαλία ηλεκτρονικού εμπορίου. Θέματα στην Εκπαίδευση, Τόμος 5, Τεύχος 1-2, σελ. 101-132, 2004. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα Συνεργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής:

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Αριθμητισμός ή Μαθηματικός Γραμματισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

«Το κυνήγι του χαμένου Θησαυρού: ένα Διαθεματικό, Διαδικτυακό παιχνίδι»

«Το κυνήγι του χαμένου Θησαυρού: ένα Διαθεματικό, Διαδικτυακό παιχνίδι» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το κυνήγι του χαμένου Θησαυρού: ένα Διαθεματικό, Διαδικτυακό παιχνίδι» Νικόλαος Γιαγκούλης 1, Αναγνώστης Γενιτζές 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής, Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Oδηγώντας στην πόλη»

«Oδηγώντας στην πόλη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Oδηγώντας στην πόλη» Κωνσταντίνα Τσάση 1, Έλλη Τσενέ 2 1 MSc Φιλόλογος nantiatsasi@yahoo.gr 2 MSc Φιλόλογος, Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος elli_tsene@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης

Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης Α. Στούμπου 1, Ν. Δέτσικας 2, Δ. Αλιμήσης 3 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Πάτρα, amalia.stoumpou@gmail.com 2

Διαβάστε περισσότερα

3 Τι υπάρχει μέσα σε ένα ρομπότ; 45 3.1 Απόκτηση υλικής υπόστασης 46 3.2 Αίσθηση 48 3.3 Δράση 51 3.4 Εγκέφαλος και μύες 53 3.

3 Τι υπάρχει μέσα σε ένα ρομπότ; 45 3.1 Απόκτηση υλικής υπόστασης 46 3.2 Αίσθηση 48 3.3 Δράση 51 3.4 Εγκέφαλος και μύες 53 3. Περιεχόμενα Πρόλογος 15 1 Τι είναι ρομπότ; 21 2 Ποια είναι η προέλευση των ρομπότ; 29 2.1 Θεωρία ελέγχου 29 2.2 Κυβερνητική 30 2.2.1 Η Χελώνα του Grey Walter 31 2.2.2 Τα οχήματα του Braitenberg 35 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Κεφάλαιο Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να αναλυθεί η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης χωρίς προηγουμένως να προσδιοριστεί το πεδίο δράσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα