IN-PROGRESS BIBLIOGRAPHY ON GREEK ART & DESIGN ADVERTISING/DECORATIVE/FOLK/GRAPHIC/INDUSTRIAL/TYPOGRAPHY, etc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IN-PROGRESS BIBLIOGRAPHY ON GREEK ART & DESIGN ADVERTISING/DECORATIVE/FOLK/GRAPHIC/INDUSTRIAL/TYPOGRAPHY, etc."

Transcript

1 IN-PROGRESS BIBLIOGRAPHY ON GREEK ART & DESIGN ADVERTISING/DECORATIVE/FOLK/GRAPHIC/INDUSTRIAL/TYPOGRAPHY, etc. BIBLIOGRAPHY ADAM, Kostas, 'New Technology in the World of Chapbooks' [ΑΔΑΜ, Κώστας, 'Η Νέα Τεχνολογία στον Κόσµο των Βιβλίων Τσέπης'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, p. 31 AGAPITIDIS, S., 'Issues of Our Time. The Organisation of Technical Education in Greece' [ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ, Σ., 'Προβλήµατα της Εποχής µας. Η Οργάνωσις της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι'], Ethniki Anasygkrotisi (news.), January 1961, p.? AINEIAS, Titos, 'The Legal Protection of Copied Foreign Artists in Greece' [ΑΙΝΕΙΑΣ, Τίτος, 'Η Νοµική Προστασία...??'], Dimosiotes kai Provole, Iss. 41, May 1962, pp AKTO, 'A Historical Retrospective'[(AKTO), Αθηναϊκός Καλλιτεχνικός και Τεχνολογικός Όµιλος, 'Mία Ιστορική Αναδροµή'], Study Guide of the Athenian Artistic and Technological Organisation (AKTO), ALEVIZOS, Tassos, 'Greek Posters' [ΑΛΕΒΙΖΟΣ, Τάσσος, 'Οι Ελληνικές Αφίσες'] in Greek Posters ed. by Spyros Karachristos (Athens: Kedros, 2003), pp ALEVIZOS, Tassos, FRANTZISKAKIS, Fratzis, ed., Aspioti-ELKA. Graphic Arts, [ΑΛΕΒΙΖΟΣ, Τάσσος, ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΑΚΗΣ, Φραντζής, εκδ., Ασπιώτη-ΕΛΚΑ. Γραφικαί Τέχναι, ] (Athens: Aspioti-ELKA, 1973) ALEXIOU, Margarita, EMMANOULOPOULOU, Eleni, The Industrial Unit of the Papermill of Aigio [ΑΛΕΞΙΟΥ, Μαργαρίτα, ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ελένη, Το Βιοµηχανικό Συγκρότηµα της Χαρτοποιΐας Αιγίου] (Athens: Cultural Foundation of Peiraus, 2004) ANANIADOU-TZIMOPOULOU, Mary, SARIYANNIS, K., Urban Product Design [ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ- ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Μαίρη, ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ, Κ., Σχεδιασµός Αντικειµένων Αστικών Χώρων] (Thessaloniki: Ziti, 1996) ANDRIOPOULOS, Dimitris Z., History of the Neohellenic Aesthetic and Philosophy of Art [AΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, Δηµήτρης, Ιστορία της Νεοελληνικής Αισθητικής και Φιλοσοφίας της Τέχνης, ] (Athens: Papadimas, 2002) (Greek) Anon, 'A Long-standing Effort. Promotion of Greek Products. EDEE s Contribution' [-, 'Μια Προσπάθεια Πολλών Ετών. Η Προώθηση Ελληνικών Προϊόντων. Η Συνεισφορά της ΕΔΕΕ?'], Advertising, Vol. 1, October 1972 Anon, 'Advertising Time' [-, 'Η Ώρα της Διαφηµίσεως?'], Letter from EDEE, Vol. 1, Iss. 1, April 1967, p.? Anon, 'Advertising Works For You!' [-, 'Η Διαφήµισις Δουλεύει για σας!'] (a reprint from Journal of Peiraiki-Patraiki, Iss. 48, March 1955), Dimosiotes kai Provole, Vol. 4-5, March-April 1959, pp. 1-8 Anon, 'An interview with A. Tassos. Visual Artists in the Resistance' [-, 'Μια Συνέντευξη µε τον Α. Τάσσο. Οι Εικαστικοί Καλλιτέχνες στην Αντίσταση'], Tecnhi kai Politismos, Iss. 9, July-August- September 1981, pp Anon, 'Billboards by Yorgos Vakirtzis' [-, 'Γιγαντοαφίσσες του Γιώργου Βακιρτζή'], Zygos, Iss. 3, March 1966, pp Anon, 'Business Issues. Vocational Education' [-, 'Επιχειρηµατικά. Επαγγελµατική Εκπαίδευσις'], O Oikonomikos Tachydromos (news.), 28 March 1968, p.? Anon, 'Buy Greek!' [-, 'Αγόραζε Ελληνικά!'], Dimosiotes kai Provole, Iss. 6, May 1959, p. 5 Anon, 'Caricature in Greek Advertising' [-, 'Η Γελοιογραφία εις την Ελληνικήν Διαφήµισιν'], Dimosiotes kai Provole, Iss. 14, February 1960, pp , 33 Anon, Cinema Billboards by Yorgos Vakirtzis [-, Γιγαντοαφίσσες του Κινηµατογράφου του Γιώργου Βακιρτζή] (Athens, 1968) Anon, 'Flowers in Contemporary Graphic Arts' [-, 'Τα Λουλούδια στις Γραφικές Τέχνες'], Architektoniki, Iss. 67, January-February 1968, pp (Greek / English) Anon, 'Girls Steps' [-, 'Βήµατα Κοριτσιών'], Gynaika (mag.), 24 April 1968, p.? Anon, 'Graphic Arts. In Search of the Golden Section' [-, 'Γραφικές Τέχνες. Σε αναζήτηση της Χρυσής Τοµής'], Ellinika Themata, Iss , September-October 1971, p. 420 Anon, 'Graphic Design, Packaging, Exhibitions, Advertising Art' [-, 'Γραφικές Τέχνες, Συσκευασία, Εκθέσεις, Διαφηµιστική Τέχνη?'], Themata Esoterikou Chorou, Iss. 1, 1970, p.??? (Greek / English) Anon, 'Graphic Design, Packaging, Exhibitions, Advertising Art' [-, 'Γραφικές Τέχνες, Συσκευασία, Εκθέσεις, Διαφηµιστική Τέχνη?'], Themata Esoterikou Chorou, Iss. 2, 1971, pp (Greek / English) Anon, 'Greek Conference on Graphic Design and Visual Communication 2003' [-, 'Ελληνικό Συνέδριο Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 2003'], Delta D, Iss. 28, May 2003, pp

2 Anon, 'Greek Typography' [-, 'Ελληνική Τυπογραφία'], Kathimerine (news.), 1996 Anon, 'Hellas of the 20th Century. School for Technical and Vocational Education. A 1st Taste of Civilisation ' [-, 'Η Ελλάς του 20ου Αιώνος. Σχολή Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως. 1ον Γεύσι από Πολιτισµό '], Nea Politeia (news.), 22 June 1969, p. 7 Anon, 'I Keep Writing Love Poems. The Painter, Graphic Designer, Translator Carolos Czizek Talks to K [Kathimerini]' Technes kai Grammata (mag.) of Kathimerini (news.), Sunday 23 May 2004, p. 3 Anon, 'Industrial Design and Greek Creators' [-, 'Βιοµηχανικό Σχέδιο και Έλληνες Δηµιουργοί'], Themata Chorou kai Technon, Iss. 20, 1989, pp Anon, 'Marti s Talk on Cinema s Contribution to Technical and Industry' [-, 'Οµιλία του κ. Μάρτη Δια την Συµβολήν του Κινηµατογράφου Εις την Τεχνικήν και Βιοµηχανίαν'], Imerisia (news.), 19 February 1961 or 7?, p.? Anon, 'On the Teaching Personnel of Middle and Lower Vocational Schools' [-, 'Περί Διδακτικού Προσωπικού Μέσων και Κατωτέρων Επαγγελµατικών Σχολών'], Nea Politeia (news.), 19 June 1970 Anon, 'Technical Education in the Hands of the State. 59 Public Technical Schools are Founded. To Open in ' [-, 'Η Τεχνική Παιδεία Εις Χείρας του Κράτους. Ιδρύονται 59 Δηµόσιαι Τεχνικαί Σχολαί. Θα Λειτουργήσουν Εντός του '], Eleftheros Kosmos (news.), 24 November 1970, p. 9 Anon, 'The 10 Years of the Vakalo School. The Vakalo School Exhibition' [-, 'Τα Δεκάχρονα της Σχολής Βακαλό. The Vakalo School Exhibition'], Architektoniki, Iss , July-August 1968, p. 99 Anon, 'The Art of the Affiche' [-, 'Η Τέχνη της Αφίσσας'], Zygos, Iss , February-March 1963, pp , 72 Anon, 'The First Official Greek Advertising School. Cooperation of EDEE and ELKEPA' [-, 'Η Πρώτη Επίσηµη Σχολή Διαφήµισης. Μια Συνεργασία της ΕΔΕΕ και του ΕΛΚΕΠΑ?'], Advertising, Vol. 1, October 1972 Anon, 'The Formation of a Greek Marketing Agency in the Context of an International Organisation' [-, 'Συγκρότηση µιας Ελληνικής Εταιρείας Μάρκετινγκ στο Πλαίσιο ενός Διεθνούς Οργανισµού?'], Dimosiotes kai Provole, Iss. 41, May 1962, p. 16 Anon, 'The Foundation of the Greek Institute of Public Relations' [-, 'Ιδρύθη η Ελληνική Εταιρία Δηµοσίων Σχέσεων'], Dimosiotes kai Provole, Iss. 14, February 1960, p. 15 Anon, The Printing Shop Keimena : Printing Types Catalogue [-, Τυπογραφείο 'Κείµενα': Κατάλογος των Στοιχείων] (Athens: Gavrilidis, 1992) Anon, 'The Start of an Effort' [-, 'Αρχή µιας Προσπάθειας'], Zygos, Iss , March 1963, pp Anon, 'Thirty Years of the A.B.C. School' [-, 'Τα Τριάντα Χρόνια της Σχολής A.B.C'], Architektoniki, Iss. 54, November-December 1965, pp. 115-??? Anon, 'Two Successes of Tachydromos. Press and Education' [-, 'Δυο Επιτυχίες του Ταχυδρόµου. Ο Τύπος και η Εκπαίδευση'], Tachydromos (mag.), 1 September 1962 Anon, 'Typography and Visual Communication. A Conference on History, Theory and Education' [-, 'Τυπογραφία και Οπτική Επικοινωνία. Συνέδριο για την Ιστορία, τη Θεωρία και την Εκπαίδευση'], Delta D, Iss. 19, November-December 2001, pp Anon, 'What is Marketing? It is the Steam Engine of the Agency. The Revision of an Old Truth' [-, 'Τί είναι το Marketing; Η Ατµοµηχανή της Επιχειρήσεως'] (a reprint from the french Vente et Publicitè), Dimosiotes kai Provole, Iss. 13, January 1960, p. 21 Anon, 'Workshop of Decorative Studies of Vakalo School : 30 Years of Operation, 30 Years of Tradition, 30 Years of Progress in the Teaching of the Decorative and Applied Visual Arts' [-, 'Εργαστήρια Διακοσµητικών Σπουδών Βακαλό : 30 Χρόνια Λειτουργίας, 30 Χρόνια Παράδοσης, 30 Χρόνια Προόδου στη Διδασκαλία των Διακοσµητικών και Εφαρµοσµένων Εικαστικών Τεχνών'],?, Iss.?, 'A Public Discussion on Television kai the Exclusion of the Left. An Initiative of A.T.I' [-, 'Η Δηµόσια Συζήτηση για την Τηλεόραση και ο Αποκλεισµός της Αριστεράς. Μια Πρωτοβουλία του Α.Τ.Ι.'], Avgi (news.), 9 December 1966, p.? Anon?, 25 Affiches by Yorgos Vakirtzis [?, 25 Αφίσσες του Γιώργου Βακιρτζή] (Athens, 1963), 'A Good Sign for the Affiche' [-, 'Ένας Καλός Οιωνός για την Αφίσσα'], Zygos, Iss. 89, April 1963, p. 59, 'International Awards for Greek Artists' [?, 'Διεθνής Βράβευση Ελλήνων Καλλιτεχνών'], Architektoniki, Iss. 34, July-August 1962, p.?, 'Selected and Current: Poster' [?, 'Επίλεκτα και Επίκαιρα: Αφίσσα'], Zygos, Iss , November 1963, pp , The History of the Greek Cigarette [?, Η Ιστορία του Ελληνικού Τσιγάρου] (Athens: ELIA?, 1997)

3 ANTONAKATOU, D., 'Fotis Kontoglou. Those Who Leave' [ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ, Ντ., 'Φώτης Κόντογλου. Αυτοί Που Φεύγουν'], Architektoniki, Iss. 52, July-August 1965, p. 102 APERGIS, A., 'Modern Sculpture' [ΑΠΕΡΓΗΣ, Α., 'Μοντέρνα Γλυπτική'], Zygos, Iss. 8, June 1956, p. 18 ARCHITECTURAL ASSOCIATION, Dimitris Pikionis: Architecture : a Sentimental Journey (London, 1989) ARD, Benefreed, 'Advertising is an Essential Prerequisite for Success' [ΑΡΝΤ, Μπινιφρήντ, 'Η Διαφήµιση είναι Όρος Απαραίτητος για την Επιτυχία'], Typographia, Vol. 16, Iss. 322, 20 April 1973, p. 4 ARGYROPOULOU, Roxani, TABAKI, Anna ed., Greek Pre-Revolution Periodicals [ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ρωξάνη, ΤΑΜΠΑΚΗ, Άννα, Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια Γ'. "Ειδήσεις διά τα Ανατολικά Μέρη" 1811, "Ελληνικός Τηλέγραφος" , "Φιλολογικός Τηλέγραφος" ], Vol. C (Athens: National Research Centre, 1983) ARTINOS, Har., 'Wall Advertising. A Retrospective' [ΑΡΤΙΝΟΣ, Χαρ., 'Η Διαφήµισις των Τοίχων. Μια Ιστορική Αναδροµή'], Dimosiotes kai Provole, Iss. 15, March 1960, p. 19 ARVANITIS, Dimitris Th., Cutting Edge: Views on Design [ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Δηµήτρης Θ., Cutting Edge: Θέσεις για το Design] (Αthens: Ellinika Grammata, 2001), 'Design. Conceptual Approach and Reality' [ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Δηµήτρης Θ., 'Design. Εννοιολογική Προσέγγιση και Πραγµατικότητα'], + Design, Iss. 43, November-December 2005, pp , 'SOS Greece Calls Design. The mistakes of terms and the passion of people' [ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Δηµήτρης Θ., 'SOS Ελλάδα Καλεί Design. Τα λάθη των εννοιών και τα πάθη των ανθρώπων'], Delta D, Iss. 31, 200?, pp , 'Thoughts, Comments and Suggestions for Greek Typography. Landscapes of Typography, ' [ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Δηµήτρης Θ., 'Σκέψεις, Σχόλια και Προτάσεις για την Ελληνική Τυπογραφία. Τοπιογραφία Τυπογραφίας, '] in 1st International Conference on Typography and Visual Communication, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 2002, pp , Αφίσσες-Posters [ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Δηµήτρης Θ., Αφίσσες-Posters] (Αthens: Ellinika Grammata, 2001) ARZOGLOU, Jordanis, 'A Description of the Production Process of the Graphic Arts' [ΑΡΖΟΓΛΟΥ, Ιορδάνης, 'Περιγραφή της Παραγωγικής Διαδικασίας των Γραφικών Τεχνών'] (a reprint from Tomi by ELKA press), Part B, Typographia, Vol. 20, Iss. 411, 16 August 1977, p. 6, 'A Description of the Production Process of the Graphic Arts' [ΑΡΖΟΓΛΟΥ, Ιορδάνης, 'Περιγραφή της Παραγωγικής Διαδικασίας των Γραφικών Τεχνών'] (a reprint from Tomi by ELKA press), Part A, Typographia, Vol. 20, Iss. 410, 31 July 1977, p. 11 AΝGELAKIS, Alexandros, 'Technical Education in Greece: Sivitanidios School of Arts and Professions during the Inter-War Period' [ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Αλέξανδρος, 'Τεχνική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Η Σιβιτανίδιος Σχολή των Τεχνών και των Επαγγελµάτων'] (Unpublished MA Dissertation, National University of Athens / National Technical University of Athens, March 2004), (Accessed 12 November 2005) BAKALAKI, Alexandra, ELEGMITOU, Eleni, The In-Home Education and the Female Responsibilities ( ) [ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ, Αλεξάνδρα, ΕΛΕΓΜΙΤΟΥ, Ελένη, Η Εκπαίδευση "εις τα του Οίκου" και τα Γυναικεία Καθήκοντα ( )] (Athens: National Research Centre, 1987) BASKOZOS, Yannis N., The superfluous and the essential. Cultural trends, [ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ, Γιάννης Ν., Τα Περιττά και τα Ουσιώδη. Πολιτιστικές Τάσεις, ] (Athens: Delphini, 1996) BASTAS, Antonis, 'Colour Separation' [ΜΠΑΣΤΑΣ, Αντώνης, 'Ο Διαχωρισµός των Χρωµάτων'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, p. 29 BASTIAS, Yannis, 'The Graphic Arts in Greece' [ΜΠΑΣΤΙΑΣ, Γιάννης, 'Αι Γραφικαί Τέχναι εις την Ελλάδα'] (a reprint from Dimosiotes kai Provole), Part B, Typographia, Vol. 3, Iss. 58, 10 February 1961, pp. 1, 4, 'The Graphic Arts in Greece' [ΜΠΑΣΤΙΑΣ, Γιάννης, 'Αι Γραφικαί Τέχναι εις την Ελλάδα'] (a reprint from Dimosiotes kai Provole), Part D, Typographia, Vol. 3, Iss. 60, 10 March 1961, pp. 1, 6, 'The Graphic Arts in Greece' [ΜΠΑΣΤΙΑΣ, Γιάννης, 'Αι Γραφικαί Τέχναι εις την Ελλάδα'] (a reprint from Dimosiotes kai Provole), Part F, Typographia, Vol. 3, Iss. 62, 15 April 1961, pp. 1, 6, 'The Graphic Arts in Greece' [ΜΠΑΣΤΙΑΣ, Γιάννης, 'Αι Γραφικαί Τέχναι εις την Ελλάδα'] (a reprint from Dimosiotes kai Provole), Part C, Typographia, Vol. 3, Iss. 59, 25 February 1961 pp. 4, 7, 'The Graphic Arts in Greece' [ΜΠΑΣΤΙΑΣ, Γιάννης, 'Αι Γραφικαί Τέχναι εις την Ελλάδα'] (a reprint from Dimosiotes kai Provole), Part A, Typographia, Vol. 3, Iss. 57, 25 January 1961, pp. 1, 6

4 , 'The Graphic Arts in Greece' [ΜΠΑΣΤΙΑΣ, Γιάννης, 'Αι Γραφικαί Τέχναι εις την Ελλάδα'] (a reprint from Dimosiotes kai Provole), Part E, Typographia, Vol. 3, Iss. 61, 25 March 1961, pp. 1, 6, 7 BERGER, Horst, 'The 1980s: A Period of Decisive Developments' [BERGER, Horst, 'Η Δεκαετία του 80: Περίοδος Αποφασιστικών Εξελίξεων'], Typographia, Vol. 23, Iss. 459, 1 January 1980, p. 59 BERGGREEN, Brit, MARINATOS, Nanno, ed., Greece and Gender (Bergen: Norwegian Institute in Athens, 1995) BIKA, A., 'The Definition and Meaning of Industrial Design' [ΜΠΙΚΑ, Α., 'Ορισµός και Έννοια του Βιοµηχανικού Σχεδιασµού - Industrial Design'] in Small-Industry, Design and the Development of a Product Symposium, Athens, Greece, Greek Product Design Centre, March 1984 BITSIKA, Panayota, 'Yannis Svoronos: The Prince of the Graphic Arts. Ten Years After his Death an Exhibition Comes to Remind the 'Typographic Miracles' of an Indigenous Graphic Designer ' [ΜΠΙΤΣΙΚΑ, Παναγιώτα, 'Γιάννης Σβορώνος. Ο Πρίγκιπας των Γραφικών Τεχνών. Δέκα Χρόνια από τον Θάνατό του, µια Έκθεση Έρχεται να Θυµίσει τα «Τυπογραφικά Θαύµατα» του Εγχώριου Γραφίστα '], To Allo Vima (mag.) of To Vima (news.), 5 October 1997, p.? BOKOS, Yorgos, The First Typographic Shops in the Area of Our East, [ΜΠΩΚΟΣ, Γιώργος, Τα Πρώτα Ελληνικά Τυπογραφεία στο Χώρο της Καθ ηµάς Ανατολής, ] (Athens: E.L.I.A, 1998) BOSTANTZOGLOU, Kostas, ed., Bost [ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, Κώστας, Μπόστ] (Athens: Theatriki Etaireia `Stoa', 1996) BOUKALAS, Pantelis, 'The Editing and the Wicked' [ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ, Παντελής, 'Η Διόρθωση και τα Ηµαρτηµένα'], Neo Epipedo, Vol , Spring 1995, p. 21 BOUTZOUVI, Aleka, Skopelos. The Historicity of Everyday Life. The Craftsmen Storytelling [ΜΠΟΥΤΖΟΥΒΗ, Αλέκα, Σκόπελος. Η Ιστορικότητα της Καθηµερινής Ζωής. Οι Χειροτέχνες Αφηγούνται] (Athens: EOMMEX / Skopelos Folklore Museum / Katarti,?) BOUZAKIS, Sifis, Neohellenic Education, [ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, Σήφης, Νεοελληνική Εκπαίδευση, ] (Athens: Gutenberg, 2005) BOWMAN, John H., 'The Fine Printing of Greek in Britain and its Types' in 1st International Conference on Typography and Visual Communication, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 2002, pp BRIGHT, Harry C., 'Culturing with Parallel Education. Yet, but not in Our Country, in Germany' [BRIGHT, Harry C., 'Μόρφωση µε Παράλληλη Εκπαίδευση. Όχι, Όµως, στη Χώρα µας, στη Γερµανία'], Typographia, Vol. 16, Iss. 578 (wrong Issue number, possibly 358), 31 January 1975, p. 7, 'Rochester Institute of Technology. When Is Our Country Going to Have Such Institutes and Schools?' [BRIGHT, Harry C., 'Ινστιτούτο Ρότσεστερ. Πότε θα Αποκτήσει Τέτοια Ιδρύµατα και Σχολές η Χώρα µας;'], Typographia, Vol. 22, Iss. 453, 10 September 1979, pp. 2, 12, 21, 'Switzerland' [BRIGHT, Harry C., 'Ελβετία'], Typographia, Vol. 16, Iss. 330, 25 August 1973, pp. 7, 9, 'Technological Progress' [BRIGHT, Harry C., 'Τεχνολογική Πρόοδος'], Typographia, Vol. 22, Iss. 458, 15 December 1979, pp. 8, 9, 'The Reformation of Typographic Education in West Germany' [BRIGHT, Harry C., 'Η Αναµόρφωσις της Τυπογραφικής Εκπαιδεύσεως εις την Δυτική Γερµανία'], Typographia, Vol. 16, Iss. 335, 15 December 1973, pp. 6, 8, 'The Technical School for Graphic Arts in Brazil - Industrial College' [BRIGHT, Harry C., 'Στη Βραζιλία Τεχνική Σχολή Γραφικών Τεχνών - Βιοµηχανικό Κολέγιο'], Typographia, Vol. 16, Iss. 328, 15 July 1973, pp. 3, 13, 14, 'Typography and the Graphic Professions' [BRIGHT, Harry C., 'Η Τυπογραφία και τα Γραφικά Επαγγέλµατα'], Typographia, Vol. 16, Iss. 349, 31 July 1974, pp. 2, 11, 13, 'Typography in its Birthplace. What Happens in China' [BRIGHT, Harry C., 'Η Τυπογραφία στη Γενέτειρά της. Τί Γίνεται στην Κίνα'], Typographia, Vol. 13, Iss. 364, 15 May 1975, p. 6 CARABOTT, Frederick, 'The Advertising Print' [ΚΑΡΑΜΠΟΤΤ, Φρ., 'Το Διαφηµιστικό Έντυπο'], Zygos, Iss. 90, May 1963, pp CARRAS, Costas, 3000 Years of Greek Identity: Myth or Reality? (Athens: Domus Books, 1983) (Greek?) CHAENIS, Yannis, 'Art Group A' [ΧΑΪΝΗΣ, Γιάννης, 'Οµάδα Τέχνης Ά'] in : The Explosive 20 years (Symposium Proceedings) [ : Η Εκρηκτική Εικοσαετία (Πρακτικά Συνεδρίου)], ed. by The Foundation of the Study of the Neo-hellenic Civilisation and General Education (ESNPGP) [Εταιρία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (ΕΣΝΠΓΠ)], Athens, Greece, November 2000, pp (Greek)

5 CHALKIADAKIS, Emmanuel G., 'The Industy of Ermoupolis, end of the19th century : The Factories of Karella, Ladopoulon, Vardaka and Barbeta: The Case of the Powerful Businessmen' [ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, Εµµανουήλ Γ., 'Η Βιοµηχανία της Ερµούπολης, Τέλη 19ου Αιώνα : Τα Εργοστάσια Καρέλλα, Λαδόπουλων, Βαρδάκα και Μπαρµπέτα. Η Περίπτωση των Πολυδύναµων Επιχειρηµατιών'] (Unpublished MA Thesis, University of Crete, 2003), dlib.libr.uoc.gr/dienst/repository/2.0/body/ucr.history.msc/2003chalkiadakis/pdf (Accessed 25 September 2006) CHORSOGLOU, Constantinos, 'Greek Industrial Design. Where the Fuck is the Concept?' [ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ, Κωνσταντίνος, 'Ελληνικός Βιοµηχανικός Σχεδιασµός. Where the Fuck is the Concept?'], + Design, Iss. 43, November-December 2005, pp CHRISTIANOPOULOS, Dinos, 'Greek Printing Shops in Thessaloniki under Turkish Rule' [ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ντίνος, 'Ελληνικά Τυπογραφεία στην Θεσσαλονίκη κάτω από την Τουρκική Κατοχή?'], Hyphen, Vol. B, Iss. 1, Summer 1999, pp CHRISTOFOGLOU, Martha-Elli, 'The Challenge of the Anti-academism in Visual Arts ( )' [ΧΡΙΣΤΟΦΟΓΛΟΥ, Μάρθα-Έλλη, 'Η Πρόκληση του Αντιακαδηµαϊσµού στις Εικαστικές Τέχνες ( )'] in : The Explosive 20 years (Symposium Proceedings) [ : Η Εκρηκτική Εικοσαετία (Πρακτικά Συνεδρίου)], ed. by The Foundation of the Study of the Neohellenic Civilisation and General Education (ESNPGP) [Εταιρία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (ΕΣΝΠΓΠ)], Athens, Greece, November 2000, pp (Greek) CHRYSOCHOIDIS, K., 'Graphic Art in Greece. Linotype in Greece' [ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, Κ., 'Η Γραφική Τέχνη στην Ελλάδα. Η Λινοτυπία στην Ελλάδα?'], Dimosiotes kai Provole, Iss. 16, April 1960, pp , DAMASKINIDIS, Ant. N., 'The Theory of Economy for Technical Education' [ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, Αντ. Ν., 'Η Οικονοµική Θεωρία Περί Τεχνικής Εκπαιδεύσεως'], O Oikonomikos Tachydromos (mag.), 16 May 1968, pp. 5-6 DAMIANOS, Nik. Arg., 'The Historical Development of the Union of the Trade Typographers of Athens' [ΔΑΜΙΑΝΟΣ, Νικ. Αργ., 'Η Ιστορική Εξέλιξις της Ενώσεως Βιοτεχνών Τυπογράφων Αθηνών'], Part B, Typographia, Vol. 2, Iss. 44, 10 July 1960, pp. 1, 5, 7, 'The Historical Development of the Union of the Trade Typographers of Athens' [ΔΑΜΙΑΝΟΣ, Νικ. Αργ., 'Η Ιστορική Εξέλιξις της Ενώσεως Βιοτεχνών Τυπογράφων Αθηνών'], Part C, Typographia, Vol. 2, Iss. 45, 25 July 1960, pp. 1, 5, 'The Historical Development of the Union of the Trade Typographers of Athens' [ΔΑΜΙΑΝΟΣ, Νικ. Αργ., 'Η Ιστορική Εξέλιξις της Ενώσεως Βιοτεχνών Τυπογράφων Αθηνών'], Part A, Typographia, Vol. 2, Iss. 43, 25 June 1960, pp. 1, 4 DASKALOPOULOS, Dimitris, PORTOLOS, Dimitris, DIMITRAKOPOULOS, Odysseas, Elias Koumetakis, the Cartoonist [ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δηµήτρης, ΠΟΡΤΟΛΟΣ, Δηµήτρης, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Οδυσσέας, Ο Σκιτσογράφος Ηλίας Κουµετάκης] (Athens: Agra, 1998) DELIALIS, Stergios, ed., Design Routes [ΔΕΛΙΑΛΗΣ, Στέργιος, Design Διαδροµές] (Exhibition Catalogue, Exhibition organized by the Thessaloniki Design Museum and the Greek-American Union, 3 April-7 May 2000, Athens, Greece) DELIVORIAS, Angelos, Greek Traditional Jewels [ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ, Άγγελος, Ελληνικά Παραδοσιακά Κοσµήµατα] (Athens: Melissa, 1990) DELVEROUDI, Eliza-Anna, 'Greek Cinema, : Social Changes of the Post-War Era on Screen' [ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ, Ελίζα-Άννα, 'Ελληνικός Κινηµατογράφος, : Κοινωνικές Αλλαγές της Μεταπολεµικής Εποχής στην Οθόνη'] in : The Explosive 20 years (Symposium Proceedings) [ : Η Εκρηκτική Εικοσαετία (Πρακτικά Συνεδρίου)], ed. by The Foundation of the Study of the Neo-hellenic Civilisation and General Education (ESNPGP) [Εταιρία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (ΕΣΝΠΓΠ)], Athens, Greece, November 2000, pp , The Youth in Comedies of Greek Cinema ( ) [ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ, Ελίζα-Άννα Οι Νέοι στις Κωµωδίες του Ελληνικού Κινηµατογράφου ( )] (Athens: National Research Centre, 2004) DIMARAS, A. K., 'What to Study? A special Issue on Education' [ΔΗΜΑΡΑΣ, Α. Κ., 'Τί Να Σπουδάσω; Ειδικό Τεύχος για την Εκπαίδευση'], Tachydromos (mag.), 1 September 1962, p.? DIMARAS, Alexis, The Reform that Did Not Happen: Records of History [ΔΗΜΑΡΑΣ, Αλέξης, Η Μεταρρύθµιση που Δεν Έγινε: Τεκµήρια Ιστορίας] (Athens: Ermis, 1973) DIMARAS, C. Th., KOUMARIANOU, C., DROULIA, L., ed., Modern Greek Culture. A Selected Bibliography (Athens: ANHCIASSES, 1974)

6 DIMOU, Nikos, And You an Advertiser Johann-Sebastian? [ΔΗΜΟΥ, Νίκος, Κι Εσείς Διαφηµιστής Γιοχαν-Σεµπάστιαν;] (Athens: Delta-Delta Dimou, 1981), Galinis Street [ΔΗΜΟΥ, Νίκος, Οδός Γαλήνης] (Athens: Patakis, 1998) DOUMANIS, Orestis B., Post-War Architecture in Greece, (Athens: Architecture in Greece Press, 1984) DOURVARIS, Ap., Sotirios Christidis [ΔΟΥΡΒΑΡΗΣ, Απ., Σωτήριος Χρηστίδης] (Athens, 1963) DOXIADIS, Constantinos A., Ekistics: An Introduction to the Science of Human Settlements (London: Hutchinson, 1968) DRAKOS, Con., 'Vocational Education' [ΔΡΑΚΟΣ, Κων., 'Η Επαγγελµατική Εκπαίδευσις'], Typographia, Vol. 13, Iss. 275, 8 March 1971, p. 5 DRITSA, Margarita, The Colour of Success: The Greek Colour Industry: [ΔΡΙΤΣΑ, Μαργαρίτα, Το Χρώµα της Επιτυχίας : Η Ελληνική Βιοµηχανία Χρωµάτων: ] (Athens: Trochalia, 1995) EFSTRATOGLOU, Angelos, 'Illiteracy in Greece. An exploration in recent progress, ' [ΕΥΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ, Άγγελος '???'], Journal of the National Centre for Social Research, Iss , 2000, pp ELIADIS, Anargyros, The creation of Technical Education in Greece: The Sivitanidios Heritage [ΗΛΙΑΔΗΣ, Ανάργυρος, Δηµιουργία Τεχνικής Εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι: Σιβιτανίδειος Κληρονοµιά] (Athens: National Press, 1926) ELIOPOULOS, Kimon, 'What Does a Packaging Designer Need?' [ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Κιµων, 'Τι Χρειάζεται ο Σχεδιαστής Συσκευασίας;'], Dimosiotes kai Provole, Iss. 14, February 1960, pp ELIOPOULOS, Vassilis, Furniture Design. A Different Path to Art [ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Βασίλης, Σχεδιασµός Επίπλου. Ένας άλλος Δρόµος για την Tέχνη] (Athens: Ellin, 1997) ELIOU, Maria, Educational and Social Dynamic [ΗΛΙΟΥ, Μαρία, Εκπαιδευτική και Κοινωνική Δυναµική] (Athens: Poria, 1990 [1984, 1988]) EOMMEX, Greek Decorative Motives (1-13) [ΕΟΜΜΕΧ, Ελληνικά Διακοσµητικά Μοτίβα (1-11)] (Athens: EOMMEX,?), 'Greek Decorative Patterns I' [ΕΟΜΜΕΧ, 'Ελληνικά Διακοσµητικά Θέµατα Ι'],? EOMMEX?, DESIGN: An Introduction to Industrial Design [EOMMEX?, DESIGN: Μια Εισαγωγή στο Βιοµηχανικό Σχέδιο] (Athens: Greek Product Design Centre / ΕΟΜΜΕΧ, 1989) FAKINOS, Demetrios, '5 Years of Delta D. All You Want to Know and you Are Afraid to Ask' [ΦΑΚΙΝΟΣ, Δηµήτριος, ' 5 Χρόνια Delta D. Όλα όσα θα Θέλατε να Ξέρετε και Ντρέπεστε να Ρωτήσετε'], Delta D, Iss. 31, 200?, pp , 'A Brief Study on the Printing Media of Graphic Arts in Greece' [ΦΑΚΙΝΟΣ, Δηµήτριος, 'Συνοπτική Μελέτη για τα Έντυπα του Χώρου των Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα'] in 1st International Conference on Typography and Visual Communication, Thessaloniki, Greece, University of Macedonia, June 2002, pp , 'David Grossman on Greek Graphic Design. An interview with David Grossman' [ΦΑΚΙΝΟΣ, Δηµήτριος, 'Ο David Grossman µιλά για την Ελληνική Γραφιστική. Συνέντευξη µε τον David Grossman'], Delta D, Iss. 22, May-June 2002, pp (Greek), 'Greek Graphic Designers Talk about Their Collective Bodies. What was Discussed in the Open Forum that Took Place at MEC' [ΦΑΚΙΝΟΣ, Δηµήτριος, 'Οι Έλληνες Γραφίστες Συζητούν για τα Συλλογικά τους Όργανα. Τί Ειπώθηκε στην Ανοικτή Συζήτηση που Έγινε στο MEC'], Delta D, Iss. 28, May 2003, pp , 'Poster Exhibition. I See Half Century of Greek Graphic Designers' [ΦΑΚΙΝΟΣ, Δηµήτριος, 'Έκθεση Αφίσσας. Βλέπω Μισός Αιώνας Έλληνες Γραφίστες'], + Design, Iss. 39, March-April 2005, pp , 'The State of Graphic Design in Greece', Icograda Board Message, Vol. 2001/2003, Iss. 2, September 2002, pp. 8-9, (Accessed 29 June 2006) FATOUROS, D.A., 'Paragraphs is the issue of the Affiche' [ΦΑΤΟΥΡΟΣ, Δ. Α., 'Παράγραφοι στο θέµα Αφίσσα '], Zygos, Iss. 89, April 1963, pp FESSAS-EMMANOUIL, Helen, Ideological and Cultural Issues in the Architecture of Modern Greece (Athens: Fessas-Emmanouil, 1987) FILIPPIDIS, Dimitris, Decorative Arts. Three centuries of Art in Greek Architecture [ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, Δηµήτρης, Διακοσµητικές Τέχνες. Τρεις αιώνες Τέχνης στην Ελληνική Αρχιτεκτονική] (Athens: Melissa, 1998), Neohellenic ArchItecture: Architectural Theory and Practice ( ) as a Reflection of the Ideological Preferences of Neohellenic Culture [ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, Δηµήτρης, Νεοελληνική

7 Αρχιτεκτονική: Αρχιτεκτονική Θεωρία και Πράξη ( ) σαν Αντανάκλαση των Ιδεολογικών Επιλογών της Νεοελληνικής Κουλτούρας] (Athens: Melissa, 1984), ed., Greek Traditional Architecture [ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, Δηµήτρης, Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική], Vol. 1-8 (Athens: Melissa, 1989, 1990, 1995) FOTEINOS, Dimitris, 'A Historical Account and Comparative Analysis of the Secondary, General and Technical Education, ' [ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Δηµήτρης, 'Ιστορική Θεώρηση και Συγκριτική Ανάλυση της Δευτεροβάθµιας, Μέσης, Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, '] (Unpublished PhD Thesis -research currently (2005) in progress, University of Patras FOURNARAKI, Eleni, The Education and Training of Girls, the Greek Issues. An Anthology ( ) [ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ, Ελένη, Εκπαίδευση και Αγωγή των Κοριτσιών, Ελληνικοί Προβληµατισµοί ( ). Ένα Ανθολόγιο] (Athens: National Research Centre, 1987) FRAGISKOS, Emm. N., ed., Greek Pre-Revolution Periodicals [ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, Εµµ. Ν., Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια. Β'. "Ερµής ο Λόγιος" ], Vol. B (Athens: National Research Centre, 1976) FRAGOPOULOS, Miltiadis, ed., An Introduction to the History and Theory of Graphic Design: A Short Anthology [ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, Μιλτιάδης, Εισαγωγή στην Ιστορία και τη Θεωρία του Graphic Design: Μια Μικρή Ανθολογία] (Athens: Futura, 2006) FRAGOS, Yorgos, 'Label and Logotype on Packaging. A Dynamic Marketing Tool' [ΦΡΑΓΚΟΣ, Γιώργος, 'Σήµα και Λογότυπο στη Συσκευασία. Ένα Δυναµικό Εργαλείο Μαρκετινγκ'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, p. 28 FRAGOUDAKI, Anna, Education Reform and Liberal Intellectuals. Non-fruitful Struggles and Ideological Impasses in the Interwar Period [ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, Άννα, Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση και Φιλελεύθεροι Διανοούµενοι. Άγονοι Αγώνες και Ιδεολογικά Αδιέξοδα στο Μεσοπόλεµο] (Athens: Kedros, 2000), 'Technical Education and its Mythology' [ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, Άννα, 'Η Τεχνική Εκπαίδευση και η Μυθολογία της'], Sychrona Themata, Iss. 4, Spring 1979, p.?, 'The Problem of Technical Education: Rationale of Development and Ideologies' [ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, Άννα, 'Το Πρόβληµα της Τεχνικής Εκπαίδευσης: Αναπτυξιακή Λογική και Ιδεολογίες'], O Politis, Iss. 11, Spring 1977, p.? FRANTZISKAKIS, E. K., Greek Painters of the 19th century [ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΑΚΗΣ, Ε. Κ., Έλληνες Ζωγράφοι του 19ου Αιώνα] (Athens: Commercial Bank of Greece, 1957) FRITLAENDER, Henry, 'School of Typography in Israel. While Here?' [ΦΡHΤΛΑΪΝΤΕΡ, Χένρι, 'Σχολή Τυπογραφίας στο Κράτος του Ισραήλ. Ενώ Εδώ;'], Typographia, Vol. 9, Iss. 187, 1 January 1967, pp. 31, 44 G., TZIRTZILAKIS, 'Industrial Design and Greece. Asymptotical lives' [TΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ, Γ., 'Βιοµηχανικό Σχέδιο και Ελλάδα. Βίοι Aσύµπτωτοι'], Themata Chorou kai Technon, Iss. 20, 1989, pp GALATIS, Yannis, For a Greek Fashion Design [ΓΑΛΑΤΗΣ, Γιάννης, Για Μια Μόδα Ελληνική] (Athens: EOMMEX,?) GANIARI, Frosso, The Tehnique of Book-binding [ΓΑΝΙΑΡΗ, Φρόσω, Η Τεχνική της Βιβλιοδεσίας ] (Athens: EOMMEX,?) GANIARIS, Andreas Ch., 'The Art of Bookbinding' [ΓΑΝΙΑΡΗΣ, Ανδρέας Χ., 'Η Τέχνη της Βιβλιοδεσίας'], Typographia, Vol. 8, Iss. 164, 1 January 1966, p. 14, 'The Art of Bookbinding' [ΓΑΝΙΑΡΗΣ, Ανδρέας Χ., 'Η Τέχνη της Βιβλιοδεσίας'] (a reprint from Zygos), Part A, Typographia, Vol. 1, Iss. 16, 15 March 1959, p. 2α, 'The Art of Bookbinding' [ΓΑΝΙΑΡΗΣ, Ανδρέας Χ., 'Η Τέχνη της Βιβλιοδεσίας'] (a reprint from Zygos), Part C, Typographia, Vol. 1, Iss. 18, 25 April 1959, pp. 2, 3, 'The Art of Bookbinding' [ΓΑΝΙΑΡΗΣ, Ανδρέας Χ., 'Η Τέχνη της Βιβλιοδεσίας'] (a reprint from Zygos), Part B, Typographia, Vol. 1, Iss. 17, 10 April 1959, p. 2 GANIARIS, Andreas, GANIARI, Frosso, Book-binding: Art and Technique [ΓΑΝΙΑΡΗΣ, Ανδρέας, ΓΑΝΙΑΡΗ, Φρόσω, Βιβλιοδεσία: Τέχνη και Τεχνική] (Athens: EOMMEX,?) GAVATHA-PANAYIOTOPOULOU, A., ed., Greek Pre-Revolution Periodicals [ΓΑΒΑΘΑ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Α., Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια. Α': Αθηνά, Καλλιόπη, Μέλισσα, Το Μουσείον], Vol. A (Athens: National Research Centre, 1971) GENNADIUS, J., A Sketch of the History of Education in Greece (Edinburgh: World Federation of Education, 1925) GEORGIADIS, Stathis, An Advertising Man Remembers [ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Στάθης, Ενας Διαφηµιστής Θυµάται ] (Athens, 1987)

8 GEORGIADIS, Stathis What An Advertiser Saw, Heard, Said! [ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Στάθης, Τί Είδε, Τί Άκουσε, Τί Είπε Ένας Διαφηµιστής!] (Athens: Romanos, 2003) GEZERLIS, G., KARYDAKIS, St., 'Registration of Students at a Training School of Graphic Arts' [ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ, Γ., ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ, Στ., 'Εισαγωγή Μαθητών σε Σχολή Μαθητείας Γραφικών Τεχνών'], Typographia, Vol. 22, Iss. 454, 30 September 1979, pp. 1, 24 GIKAS, G. P., BOUNTIS, V., Forty Designs Inspired by an Ancient Vessel [ΓΚΙΚΑΣ, Γ. Π., ΜΠΟΥΝΤΗΣ, Β., Σαράντα Σχέδια Εµπνευσµένα από Αρχαίο Αγγείο] (Athens: EOMMEX,?) GIKAS, G. P., EFSTATHIOU, Ismini, ed., Woven Textiles from Arkadia [ΓΚΙΚΑΣ, Γ.Π., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Ισµήνη, Υφαντά από την Αρκαδία] (Athens: EOMMEX,?) GIKAS, G. P., PASCHOU, El., Designs from Traditional Patterns of Silversmithing [ΓΚΙΚΑΣ, Γ. Π., ΠΑΣΧΟΥ, Ελ., Σχέδια από Παραδοσιακά Θέµατα Αργυροχοϊας] (Athens: EOMMEX,?) GIKAS, Yannis, The Wax-modelling in Florina and Edessa [ΓΚΙΚΑΣ, Γιάννης, Η Κηροπλαστική στη Φλώρινα και στην Έδεσσα] (Athens: EOMMEX,?) GLAVAS, Sotiris, 'Technical and Vocational Education in Greece, ' [ΓΚΛΑΒΑΣ, Σωτήρης, 'Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση, '] (Unpublished PhD Thesis, EKPA, 1998) GOUFAS, Vaggelis, 'An Important Issue' [ΓΚΟΥΦΑΣ, Βαγγέλης, 'Ένα Σηµαντικό Θέµα'], Dimosiotes kai Provole, Iss. 38, February 1962, p. 47 GRAVVALOS, Panayotis, 'The Copper Engravings of Mount Athos' [ΓΡΑΒΒΑΛΟΣ, Παναγιώτης, 'Οι Χαλκογραφίες του Αγίου Όρους'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, pp. 8-9, 'The Level of the Graphic Arts. Developments and Delays' [ΓΡΑΒΒΑΛΟΣ, Παναγιώτης, 'Το Επίπεδο των Γραφικών Τεχνών. Πρόοδοι και Καθυστερήσεις'], Chroniko, Iss. 2, September August 1971, pp GREEK FILM CENTRE, : New Greek Cinema [-, : Νέο Ελληνικό Σινεµά] (Athens: Greek Film Centre, 1987) GREEK GRAPHIC DESIGNERS ASSOCIATION, ed., I See - Half a Century of Greek Graphic Designers ( ) [ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, Βλέπω - Μισός αιώνας Έλληνες Γραφίστες ( )] (Catalogue for the Symposium and Exhibition at the Benaki Museum, February 2005, Athens, Greece) (Athens: Greek Graphic Designers Association, 2005) GRIGORAKIS, Nikos, Two Centuries of Neohellenic Engraving [ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, Νίκος, Δύο Αιώνες Νεοελληνικής Χαρακτικής] (Athens: Govostis, 2004) GRIGORAKIS, Nikos 'Remarks on the Greekness in the Engraving Work of Painters-Engravers' [ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, Νίκος, 'Επισηµάνσεις της Έλληνικότητας στο Χαρακτικό Έργο Ζωγράφων- Χαρακτών'] in Searching for Greekness: The 30s Generation. Painting, Ceramics, Sculpture, Engraving ed. by Pavlopoulos Dimitris [Παυλόπουλος, Δηµήτρης, εκδ., Σε Αναζήτηση της Ελληνικότητας. Η Γενιά του 30. Ζωγραφική, Κεραµική, Γλυπτική, Χαρακτική] (Athens: Aenaon, 1994), pp H., P., 'The Political Poster', Interpress Grafik, Iss. 2, 1983, pp HADJINICOLAOU, Nicos, Theophilos, Kontoglou, Ghika and Tsarouchis: Four Painters of 20th century Greece (London: Wildenstein, 1975) HAMALIDI, Elena, 'Greek Art Periodicals during ' [ΧΑΜΑΛΙΔΗ, Έλενα, 'Ελληνικά Περιοδικά Τέχνης κατά τη Δεκαετία '] in Searching for Greekness: The 30s Generation. Painting, Ceramics, Sculpture, Engraving ed. by PAVLOPOULOS, Dimitris [ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δηµήτρης, Σε Αναζήτηση της Ελληνικότητας. Η Γενιά του 30. Ζωγραφική, Κεραµική, Γλυπτική, Χαρακτική] (Athens: Aenaon, 1994), pp HARALAMBIDIS, Alkis, Nikolaos, Bentouras, The Engraver. 90 Engravings [ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Άλκης, Ο Χαράκτης Νικόλαος Βεντούρας. 90 Χαρακτικά Έργα] (?: Malliaris, 1982) HARALAMBOUS, Ektoras, 'Bauhaus Typography' [ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Έκτορας, 'Η Τυπογραφία του Bauhaus'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, pp HARALAMBOUS, Yannis, 'Keeping Greek Typography Alive' in 1st International Conference on Typography and Visual Communication, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 2002, pp HARALAMPIDOY-DIVANI, Sonia, PARMENIDIS, Yorgos, 'The Shape of the Designed Object. The Issue of Description' [ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ-ΔΙΒΑΝΗ, Σόνια, ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, Γιώργος, 'Η Μορφή του Σχεδιασµένου Αντικειµένου Το Πρόβληµα της Περιγραφής'],? HARITATOS, Manos, 'Type and Typography at ELIA (Hellenic Literary and Historical Archive): Collection, Preservation and Utilisation' [ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ, Μάνος, 'Τύπος και Τυπογραφία στο ΕΛΙΑ: Συλλογή, Διάσωση και Αξιοποίηση'] in 1st International Conference on Typography and Visual Communication, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 2002, pp

9 HATJIKYRIAKOS-GIKAS, Nikos, Detection of Greekness [ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος, Ανίχνευση της Ελληνικότητος] (Athens: Astrolavos / Efthini, 1994) HATJIMICHALI, Angeliki, Greek Decorative Samples [ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Αγγελική, Υποδείγµατα Ελληνικής Διακοσµητικής] (Athens: EOMMEX,?), 'Greek Folk Art - Samos' [ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Αγγελική, 'Ελληνική Λαϊκή Τέχνη - Σάµος'], Ellinika Grammata, Vol. C, Iss. 3, 1928, pp , Greek Folk Art - Skyros [ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Αγγελική, Ελληνική Λαϊκή Τέχνη - Σκύρος] (Athens, 1925), Greek Folk Art - Trikeri [ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Αγγελική, Ελληνική Λαϊκή Τέχνη - Τρικέρι] (Athens, 1931), Greek Folk Costume [ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Αγγελική, Ελληνική Λαϊκή Φορεσιά] (Athens, 1978) HATZIOTIS, Kostas, 'The Hellenisation of Corfu. The Institutionalisation of State Monopoly on Playing Cards and the Development of a Peculiar Production: Aspiotis, the Pioneer' [ΧΑΤΖΙΩΤΗΣ, Κώστας, 'Κερκυραϊκός Εξελληνισµός. Η Καθιέρωση του Κρατικού Μονοπωλίου επί των Παιγνιοχάρτων και η Ανάπτυξη µιας Ιδιότυπης Παραγωγής. Ο Πρωτοπόρος Ασπιώτης'], To Allo Vima (mag.) of To Vima (news.), 31 December 2000, p.?, 'The History of the Playing Cards. The Origin of the Magic Playing Cards. Their Diffusion to the Greek Space with the Italian Name Trappola Meaning Mouse Trap.' [ΧΑΤΖΙΩΤΗΣ, Κώστας, 'Η Ιστορία της Τράπουλας. Η Καταγωγή των Μαγικών Παιγνιοχάρτων. Η Διάδοσή τους στον Ελληνικό Χώρο µε την Ιταλική Ονοµασία Trappola, που Σηµαίνει Ποντικοπαγίδα '], To Allo Vima (mag.) of To Vima (news.), 31 December 2000, p.? HATZIS, Tassos, 'A Graphic Arts Institute Should be Founded' [ΧΑΤΖΗΣ, Τάσος, 'Να Ιδρυθεί Ινστιτούτον Γραφικών Τεχνών'], Dimosiotes kai Provole, Iss. 19, July 1960, pp. 14?, 32 HOLST, Gail, Road to Rebetica: Music from a Greek Sub-Culture: Songs of Love, Sorrow and Hashish (Athens: Anglo-Hellenic Publishing, 1977) (Greek?), Theodorakis: Myth and Politics in Modern Greek Music (Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 1980) HOROVIC, Alf., 'Comments on the Poster Exhibition of Gnome' [ΧΟΡΟΒΙΤΣ, Αλφ., 'Επιλεγόµενα για την Έκθεση Αφίσσας της Γνώµης'], Zygos, Iss. 90, May 1963, p. 59 HOURDAKIS, Nikos, 'Michalis Borboudakis. An Interview' [ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ, Νίκος, 'Μιχάλης Μπορµπουδάκης. Μια Συνέντευξη στον Νίκο Χουρδάκη'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, pp HOURDAKIS, Nikos I., 'The Aesthetic of the Typographic Shop Keimena ' [ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ, Νίκος, 'Περί της Αισθητικής του Τυπογραφείου Κείµενα '], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, pp IAKOVIDIS, G., Technical and Vocational Education in Greece. A Comparative Approach between the Greek and the German System [ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Γ., Η Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Προσέγγιση µέσα από την Σύγκριση του Ελληνικού και του Γερµανικού Συστήµατος] (Athens: Gutenberg, 1998) IAKOVIDIS, Yiorgos, FRAGOS, Christos, The Technical and Vocational Education in Greece: Comparative Study of the Greek and German System (Athens: Gutenberg, 1998) IOANNOU, Olga, 'They Make Our Life Beautiful' [ΙΩΑΝΝΟΥ, Όλγα, 'Οµορφαίνουν τη Ζωή µας'], Gynaika (mag.), 28 August 1968, pp ? IOSIF, Ino, 'Automation is Needed in Packaging ' [ΙΩΣΗΦ, Ίνο, 'Χρειάζεται ο Αυτοµατισµός εις την Συσκευασίαν '], Dimosiotes kai Provole, Iss. 14, February 1960, p. 24 IOSIFIDIS, Kyriakos, Graffiti in Greece I. The Colour of the City [ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, Κυριάκος, Το Graffiti στην Ελλάδα I. Το Χρώµα της Πόλης] (?: Oxy, 1997), Graffiti in Greece II. The Colour of the City [ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, Κυριάκος, Το Graffiti στην Ελλάδα II. Το Χρώµα της Πόλης] (?: Oxy, 2000) JOACHIMIDES, Christos, Eight Artists, Eight Attitudes, Eight Greeks: Stephanos Antonakos, Vlassis Caniaris, Chryssa, J. Kounelis, Pavlos, Lucas Samaras, Takis, Costas Tsoclis (London: Institute of Contemporary Art, 1975) JOHNSTONE, Pauline, Greek Island Embroidery (London, 1961), Victoria and Albert Museum: A Guide to Greek Island Embroidery (London: H. M. Stationary Office, 1972) KALTAPANIDIS, Vassilis, 'The Offset Printing Process ' [ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗΣ, Βασίλης, 'Η Διαδικασία Εκτύπωσης στην Offset'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, p. 28 KANELLOS, Leonidas, 'Typography and New Technology' [ΚΑΝΕΛΛΟΣ, Λεωνίδας, 'Τυπογραφία και Σύγχρονη Τεχνολογία'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, p. 32 KAPELIARI, Rania, On Mosaic [ΚΑΠΕΛΙΑΡΗ, Ράνια, Για το Ψηφιδωτό] (Athens: EOMMEX,?)

10 KARABELAS, Christos, ed., Greek Product Designers [ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, Χρίστος, Έλληνες Σχεδιαστές Προίόντων] (Athens: EOMMEX,?) KARACHRISTOS, Spyros, 'Movie and Theatre Posters', Interpress Grafik, Iss. 2, 1983, pp , 'Popular Illustrations', Interpress Grafik, Iss. 2, 1983, pp , 'The Greek Poster and its Creators' [ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ, Σπύρος, 'Η Ελληνική Αφίσα και οι Δηµιουργοί της'] in Greek Posters ed. by Karachristos Spyros (Athens: Kedros, 2003), pp , 'The Inflation and the Death of the Image' [ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ, Σπύρος, 'Ο Πληθωρσιµός και ο Θάνατος της Εικόνας'] in Greek Posters ed. by Spyros Karachristos (Athens: Kedros, 2003), pp , 'Visual Pluralism and the Creators of Mass Printing Media' [ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ, Σπύρος, 'Ο Οπτικός Πληθωρισµός και οι Δηµιουργοί στα Μαζικά Έντυπα Επικοινωνίας'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, pp , ed., Greek Posters [ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ, Σπύρος, Ελληνικές Αφίσες] (Athens: Kedros, 2003) KARACHRISTOS, Spyros, ORATI, Irene, PAVLOPOULOS, Dimitris, ed., A. Tassos: Engraving, [ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ, Σπύρος, ΟΡΑΤΗ, Ειρήνη, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δηµήτρης, Α. Τάσσος: Χαρακτική, ] (Athens: Melissa, c1998) KARAISKOU, Vagia, 'Art and Society: The Human Figure in Postwar Greek Sculpture ( )' [ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ, Βάγια, 'Τέχνη και Κοινωνία: Η Ανθρώπινη Μορφή στη Μεταπολεµική Ελληνική Γλυπτική ( )'] (Unpublished PhD Thesis, Aristotelion University of Thessaloniki, 2001) KARANOPOULOU, Jenny, 'Athens Technological Institute. Doxiadis Colleges Are a Significant Educational Imperative in Our Country ' [ΚΑΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Τζένη, 'Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Οι Σχολές Δοξιάδη Είναι µια Αξιόλογη Εκπαιδευτική Εκδήλωση στον Τόπο µας '], Gynaika (mag.), 28 February 1962, p.? KARBALIOTIS, D. I., 'Typography. From What I Recall and Know' [ΚΑΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ, Δ. Ι., 'Τυπογραφία. Από Όσα Θυµάµαι και Γνωρίζω'], Typographia, Vol. 1, Iss. 2, 5 July 1958, pp. 1, 4 KARBALIOTIS, Dim. I., '23 March The Independence of Kalamon. The Publication of the first Newspaper Salpix the Greek' [ΚΑΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ, Δηµ. Ι., '23 Μαρτίου Η Απελευθέρωσις των Καλαµών. Έκδοσις της Πρώτης Εφηµερίδας Σάλπίγξ Ελληνική'], Typographia, Vol. 1, Iss. 16, 15 March 1959, pp. 1, 3 KARPOZILOU, Martha, Greek Youth Print Culture ( ) [ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ, Μάρθα, Ελληνικός Νεανικός Τύπος ( )] (Athens: National Research Centre, 1987) KARYKOPOULOS, Panos, A Bibliography on Greek Typography [ΚΑΡΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πάνος, Βιβλιογραφία Ελληνικής Τυπογραφίας] (Athens, 1976), A Contribution to the History of Greek Typography, [ΚΑΡΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πάνος, Συµβολή στην Ιστορία της Ελληνικής Τυπογραφίας, ] (Athens, 1976), From Gutenberg to Electronic Typography [ΚΑΡΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πάνος, Από τον Γουτενµπεργκ στην Ηλεκτρονική Τυπογραφία] (Athens, 1974) KARYKOPOYLOS, Panos G., 'The First Typographic Branchs in Athens and Thessaloniki' [ΚΑΡΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πάνος Γ., 'Τα Πρώτα Τυπογραφικά Συγκροτήµατα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη'], Typographia, Vol. 19, Iss. 376, 1 January 1976 KASDAGLIS, Emmanuel Ch., Clinquant on Typography, Literature, Photography, Engraving, Painting [ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ, X. Εµµανουήλ, Σκαλαθύρµατα για την Τυπογραφία, τη Λογοτεχνία, τη Φωτογραφία, τη Χαρακτική, τη Ζωγραφική] (Athens: Educational Foundation of the National Bank, 2004) KASSIMATI, Anna, The Greek Curtain [ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Αννα, Ελληνική Κουρτίνα] (Athens: EOMMEX,?) KASSOTAKIS, M., The Effort in the Development of Middle Technical-Vocational Education during and its Failure: A Hermeneutic Approach [ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ, Μ., Η Προσπάθεια Aνάπτυξης της Μέσης Τεχνικής-Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης κατά την Περίοδο και η Αποτυχία της: Μια Ερµηνευτική Προσέγγιση] (Athens, 1965) KATSOULIDIS, Takis, Letter Design: The Greek Inscription [ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ, Τάκης, Το Σχέδιο του Γράµµατος: η Ελληνική Γραφή] (Athens:,: Ekdotiki Ellados, 1999 [1991] ), 'The Teaching of the Graphic Arts in Greece' [ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ, Τάκης, 'Η Διδασκαλία των Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα'] in Visual Education and Applied Arts Conference, National Foundation of Research, Athens, Greece, Geniki Grammateia Neas Genias, May 2001 KAVVADIAS, F., 'Cinema Programmes' [ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Φ., 'Τα Προγράµµατα Κινηµατογράφων'], Typographia, Vol. 8, Iss. 180, 29 September 1966, pp. 11, 14 KAZAMIAS, Andreas, MASSIALAS, Byron G., Greece: Tradition and Change in Education: A Comparative Study (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1965) KOLOVOS, Nikos, ' : The Explosive Twenty Years. Tension of the Popular Fights for the Country s Democratisation The Blooming of the Innocent Commercial Cinema: A Paradox'

11 [ΚΟΛΟΒΟΣ, Νίκος, ' : Η Εκρηκτική Εικοσαετία. Ένταση των Λαϊκών Αγώνων Εκδηµοκρατισµού της Χώρας Άνθιση του Αθώου Εµπορικού Κινηµατογράφου: Ένα Παράδοξο'] in : The Explosive 20 years (Symposium Proceedings) [ : Η Εκρηκτική Εικοσαετία (Πρακτικά Συνεδρίου)], ed. by The Foundation of the Study of the Neo-hellenic Civilisation and General Education (ESNPGP) [Εταιρία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (ΕΣΝΠΓΠ)], Athens, Greece, November 2000, pp KONOMOS, Dinos, 'In Eptanisos [Corfu] the First Prints' [ΚΟΝΟΜΟΣ, Ντίνος, 'Στην Επτάνησο τα Πρώτα Εντυπα'] (originally a radio broadcasting talk on 10 July 1958, EIR), Typographia, Vol. 1, Iss. 4, 5 August 1958, pp. 3, 4, 'The First Typographic Shop of Eptanisos [Corfu]' [ΚΟΝΟΜΟΣ, Ντίνος, 'Το Πρώτο Τυπογραφείον της Επτανήσου'] (originally a radio broadcasting talk on 3 July 1958, EIR), Typographia, Vol. 1, Iss. 3, 20 July 1958, pp. 3, 4 KONTOPOULOS, A., 'Modern Art and the Issue of the Greek Character' [ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α., 'Η Μοντέρνα Τέχνη και το Θέµα του Ελληνικού Χαρακτήρα (?)'], Zygos, Iss , September- October 1956, pp. 27, 30 KOSKINAS, Petros 70 Years of Greek Advertising, [ΚΟΣΚΙΝΑΣ, Πέτρος, 70 Χρόνια Ελληνική Διαφήµιση, ] (Athens: Selector, 1993) KOSMETATOS, S. M., 'Function in Typography' [ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ, Σ. Μ., 'Απόδοση και Τυπογραφία'], Architektoniki, Iss , January-April 1965, pp (check 102) (Greek / English) KOTZAMANI, Maria, 'The Graphic Arts Express the Progress of the Country with the New Forms of their Accomplishments' [ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ, Μαρία, 'Οι Γραφικές Τέχνες µε τις Νέες Μορφές των Κατακτήσεών τους Εκφράζουν την Πρόοδο της Χώρας'], Eikones? (mag.), 31 January 1964, pp ? KOUKOULAS, Yannis, 'For the Posthumous Fame of Design, Damn! An Interview from Stergios Delialis ' [ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ, Γιάννης, 'Για την Υστεροφηµία του Design, ρε Γαµώτο! Μια Συνέντευξη από τον Στέργιο Δελιαλή'] in Conference Name, (Conference Location, June 2006), (Accessed Access Date) KOULOURI, Christina, Sports and Forms of Urban Socialisation. Gyms kai Sport Unions in Greece, [ΚΟΥΛΟΥΡΗ, Χριστίνα, Αθλητισµός και Όψεις της Aστικής Kοινωνικότητας. Γυµναστήρια και Aθλητικά Σωµατεία στην Ελλάδα ] (Athens: National Research Centre, 1997) KOUMANTOS, Yorgos, 'Copyright and How It Is Not Protected in Our Country' [ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ, Γιώργος, 'Η Πνευµατική Ιδιοκτησία και Πώς Δεν Προστατεύεται στον Τόπο µας'], Chroniko, Iss. 2, September August 1971, pp KOUMARIANOU, A., DROULIA, L., LAYTON, E., The Greek Book, [ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, Α., ΔΡΟΥΛΙΑ, Λ., LAYTON, E., Το Ελληνικό Βιβλίο, ] (Athens: National Bank of Greece, 1986) KOUTRIS, Sofoklis, Ceramic Forms of Lesvos [ΚΟΥΤΡΗΣ, Σοφοκλής, Κεραµικές Μορφές της Λέσβου] (Athens: EOMMEX / Indictos,?) KOUTSIKA-LILAS DE TSAVES, Despoina, The Greek Lace at the V&A Museum [ΚΟΥΤΣΙΚΑ-ΛΙΛΑΣ ΝΤΕ ΤΣΑΒΕΣ, Δέσποινα, Η Ελληνική Δαντέλα στο Μουσείο V&A] (Athens: ΕΟΜΜΕΧ / Indictos,?) (Greek / English) KOUTSIKOU, Dafni, ed., Something Beautiful. An introduction to Neohellenic Kitsch [ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ, Δάφνη, Κάτι το Ωραίον. Μια Περιήγηση στη Νεοελληνική Κακογουστιά] (Athens: ANTI, 1984) KOUVARAS, Zoes, 'Essential Substructure for the Promotion of Economic Development. Technical and Vocational Education in Greece' [ΚΟΥΒΑΡΑΣ, Ζώης, 'Απαραίτητος Υποδοµή Δια την Προώθησιν της Οικονοµικής Αναπτύξεως'], O Oikonomikos Tachydromos (mag.), 16 May 1968, pp. 3-4, 'Technical and Vocational Education in Greece' [ΚΟΥΒΑΡΑΣ, Ζώης, 'Η Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευσις εις την Ελλάδα'], O Oikonomikos Tachydromos (mag.), 23 May 1968, pp. 4-5 KOUZELIS, Ath., 'The Representational Thought in Contemporary Industrial Form-giving' [ΚΟΥΖΕΛΗΣ, Αθ., 'Η Παραστατική Σκέψη στη Σύγχρονη Βιοµηχανική Μορφοδοσία'] in Industrial Design Capabilities and Potential Development 1997 Conference, ed. by the Technological Educational Institute of Kozani, Kozani, Greece, 1997 KRZEMIEN, Sylvia, 'Greek Graphic Design in Brief' in 1st International Conference on Typography and Visual Communication, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 2002, pp KYPRIANOS, Pantelis, Comparative History of Greek Education [ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, Παντελής, Συγκριτική Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης] (Athens: Vivliorama, 2004)

12 KYRIAKIDES, Stilpon, Two Studies on Modern Greek Folklore (Thessaloniki: Institute of Balkan Studies, 1968) KYROU, Adonis K., The Missing Allure [ΚΥΡΟΥ, Άδωνις Κ., Το Απολεσθέν Θέλγητρον ] (Athens: Kyrou, 1997) LABROU, Haris, 'Electronic Software in the Graphic Enterprises. Sooner or Later it Will be Applied in Greece Too' [ΛΑΜΠΡΟΥ, Χάρης, 'Ο Ηλεκτρονικός Λογισµός στις Γραφικές Επιχειρήσεις. Αργά Ή Γρήγορα θα Εφαρµοσθεί και στην Ελλάδα'], Typographia, Vol. 21, Iss. 443, 1 March 1979, pp. 7, 9, 'Typography and the Graphic Arts during the Second Industrial Revolution' [ΛΑΜΠΡΟΥ, Χάρης, 'Τυπογραφία και Γραφικές Τέχνες εν µέσω της Δευτέρας Βιοµηχανικής Επαναστάσεως'], Typographia, Vol. 16, Iss. 337, 29 January 1974, p. 9 LAMPRAKI-PLAKA, Marina, Bauhaus: From Idealism to Functionalism [ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ, Μαρίνα, Μπάουχαους: Από τον Ιδεαλισµό στον Φονκσιοναλισµό] (Athens: Nefeli, 1986) LAPPAS, Aristidis, 'For the Development of Technical Education. Hellas Must Acquire Artistic Industry and Micro-industry' [ΛΑΠΠΑΣ, Αριστείδης, 'Δια της Αναπτύξεως της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως. Η Ελλάς Πρέπει να Αποκτήσει Καλλιτεχνικήν Βιοτεχνίαν και Μικροβιοµηχανίαν'], Viomichaniki Epitheorisis, June 1963, pp LAWSON, John Cuthbert, Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion: A Study in Survivals (Cambridge: Cambridge University Press, 1969) LAYTON, Evro, Five Centuries of Books and Manuscripts in Modern Greek (Cambridge, MA: Harvard College Library, 1990) LEBESSI, Efi, 'Greek Printing Advertising during the Interwar Period' [ΛΕΜΠΕΣΗ, Έφη, 'Η Ελληνική Έντυπη Διαφήµιση στα Χρόνια του Μεσοπολέµου'], Delta D, Iss. 33, 200?, pp LEONARDOS, El. I., 'Τhe Paper Cluthing and How to Solve it' [ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ, Ελ. Ι., 'Το Άρπαγµα Εντύπων και ο Τρόπος Αντιµετωπίσεώς του'], Typographia, Vol. 1, Iss. 5, 20 August 1958, p. 3 LEONARDOS, Elefth. I., '3-D Pictures. The Role of Zincography' [ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ, Ελευθ., 'Εικόνες Τρισδιάστατες, Ο Ρόλος της Τσιγκογραφίας'], Typographia, Vol. 1, Iss. 3, 20 July 1958, p. 3 (seems to be continued but no), 'The Development of Typography. Zincography and Intaglio Printing' [ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ, Ελευθ., 'Η Εξέλιξις της Τυπογραφίας. Η Τσιγκογραφία και η Βαθυτυπία'], Typographia, Vol. 1, Iss. 1, 15 June 1958, pp. 3, 4, 'The Development of Typography. Zincography and Intaglio Printing' [ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ, Ελευθ. Ι., 'Η Εξέλιξις της Τυπογραφίας. Η Τσιγκογραφία και η Βαθυτυπία'], Typographia, Vol. 1, Iss. 2, 5 July 1958, pp. 3, 4 LOUKOS, Christos, Typography and Typographers in the Greek State. A First Approach: Athens, [ΛΟΥΚΟΣ, Χρήστος, Τυπογραφία και Τυπογράφοι στο Ελληνικό Κράτος, Πρώτη Προσέγγιση: Αθήνα, ] (Athens: Anatypo / Mnemon 24, 2002) MAKRAKIS, Michalis, The Greek Letters: From Hard Stone to Hard Disk (Athens: Linora Graphic Arts, 199?) MAKRIS, Kitsos, Woven Textiles from Asia Minor [ΜΑΚΡΗΣ, Κίτσος, Μικρασιατικά Υφαντά] (Athens: EOMMEX,?) MAKRIS, Yannis, 'Our Graphic Arts' [ΜΑΚΡΗΣ, Γιάννης, 'Οι Γραφικές µας Τέχνες'], Dimosiotes kai Provole, Iss. 17, May 1960, p. 25 MAMMOPOULOS, Alex. Ch., Angeliki Hatjimichali and the Folk Art of Epirus, 1967 [ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ, Αλεξ. Χ., Αγγελική Χατζηµιχάλη και η Ηπειρώτικη Λαϊκή Τέχνη, 1967] (?: Epirotiki Etairia,?) MANOLEDAKI, Ioanna, Design: Theory and Practices [ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, Ιωάννα, Το Σχέδιο: Θεωρία και Πρακτικές] (Thessaloniki: Epikentro, 1961) MARAGOS, Thodoros, 'Dwarfed' [ΜΑΡΑΓΚΟΣ, Θόδωρος, 'Το Καχεκτικό'], Chroniko, Iss. 3, September 1971-August 1972, pp MARATOU-ALIPRANTI, Laoura, GALINOU, Paraskevi, 'Cultural Identities: From Local to Global?' [ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ, Λάουρα, ΓΑΛΗΝΟΥ, Παρασκευή, 'Πολιτισµικές Ταυτότητες: Από το το Τοπικό στο Παγκόσµιο?'] in 'Us' and `Others'. Reference to Tendencies and Symbols ed. by Ch. Konstantopoulou, L. Maratou-Alipranti, D. Germanos, Th. Oikonomou, [Χ. Κωνσταντοπούλου, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Δ. Γερµανός, Θ. Οικονόµου, 'Εµείς' και οι 'Άλλοι'.???] (Athens: Typothito, 1999) MASTELLOU, Elina, 'Angeliki Hatjimichali: The Mother of Greek Folklore' [ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ, Ελίνα, 'Αγγελική Χατζηµιχάλη: Η Μάνα της Ελληνικής Λαογραφίας'] on 'Ellinikes Grammes' (webpage) of Elliniko Metopo (news), 2003, (Accessed 23 September 2006)

13 MASTORIDIS, Klimis, Casting the Greek Newspaper; A Study of the Morphology of the Ephemeris from its Origin until the Production of Mechanical Setting (Thessaloniki: Hellenic Literary and Historical Archives, 1999), 'Ephemeris and the First Steps of the Greek Press', Hyphen, Vol. 3, Iss. 1, Winter 1999, pp , 'On the History and the Development of Greek Typographic Elements' [ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ, Κλήµης, 'Σχετικά µε την Ιστορία και την Εξέλιξη των Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, pp , 'The First Greek Typographic School', Hyphen, Vol. 2, Iss. 1, Autumn 1998, pp , 'The Loneliness of Greek Typography; Myth or Reality?', Hyphen, Vol. 1, Iss. 2, Summer 1999, pp , 'Twenty Years since DIDOT Conference in Thessaloniki' [ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ, Κλήµης, 'Είκοσι Χρόνια από το Συνέδριο DIDOT στη Θεσσαλονίκη'] in 1st International Conference on Typography and Visual Communication, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 2002, pp , 'Types for the Typography of the Greek Ephemeris towards the 1870s' [ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ, Κλήµης, 'Στοιχεία για την Τυπογραφεία της Ελληνικής Εφηµερίδας στην Πορεία προς την Δεκαετία του 1870'], Hyphen, Vol. 1, Iss. 1, Spring 1998, pp , 'Typography and Visual Communication. The Echo of the 1st International Conference' [ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ, Κλήµης, 'Τυπογραφία και Οπτική Επικοινωνία. Ο Απόηχος του 1ου Παγκοσµίου Συνεδρίου'], Delta D, Iss. 24, September-October 2002, pp MATSOUKIS, Alekos, 'Graphic Arts in 1972' [ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ, Αλέκος, 'Γραφικές Τέχνες το 1972'], Chroniko, Iss. 3, September 1971-August 1972, pp MATTHIOPOULOS, Eugenios D., 'Ideology and Art Criticism in the Years : Helleno-centrism, Socialist Realism, Modernism' [ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ευγένιος Δ., 'Ιδεολογία και Τεχνοκριτική τα Χρόνια : Ελληνοκεντρισµός, Σοσιαλιστικός Ρεαλισµός, Μοντερνισµός'] in : The Explosive 20 years (Symposium Proceedings) [ : Η Εκρηκτική Εικοσαετία (Πρακτικά Συνεδρίου)], ed. by The Foundation of the Study of the Neo-hellenic Civilisation and General Education (ESNPGP) [Εταιρία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (ΕΣΝΠΓΠ)], Athens, Greece, November 2000, pp (Greek) MATTHIOPOULOS, Yorgos D., 'Past Made of Steel and Digital Future: Design Peculiarities of the Greek Alphabet' [ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, Γιώργος Δ., 'Μολυβένιο Παρελθόν και Ψηφιακό Μέλλον: Σχεδιαστικές Ιδιαιτερότητες του Ελληνικού Αλφαβήτου'] in 1st International Conference on Typography and Visual Communication, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 2002, pp MEMOU, Sotiria, 'Four Days on Typography and Visual Communication' [Σωτηρία, ΜΕΜΟΥ, 'Τέσσερις Ηµέρες για την Τυπογραφία και την Οπτική Επικοινωνία'], Delta D, Iss. 23, July-August 2002, pp , 'Searching for a Collective Body for Greek Graphic Designers' [ΜΕΜΟΥ, Σωτηρία, 'Αναζητώντας Ένα Συλλογικό Όργανο των Ελλήνων Γραφιστών'], Delta D, Iss. 27, March-April 2003, pp MEMOU, Sotiria, FAKINOS, Demetrios, 'Carolos Czizek. When Geometry puts in Order Emotion' [ΜΕΜΟΥ, Σωτηρία, ΦΑΚΙΝΟΣ, Δηµήτριος, 'Κάρολος Τσίζεκ. Όταν η Γεωµετρία Βάζει σε Τάξη τη Συγκίνηση'], Delta D, Iss. 18, 2001, pp MEMOY, Sotiria, 'The School of Graphic Design at T.E.I. (Technological Educational Institute). Anatomy of the Department ' [ΜΕΜΟΥ, Σωτηρία, 'Σχολή Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Ανατοµία ενός Τµήµατος '], Delta D, Iss. 26, January-February 2003, pp , 'Vision and Reality at A.S.K.T. (Athens School of Fine Arts). An interview with Rector Chronis Botsoglou' [ΜΕΜΟΥ, Σωτηρία, 'Όραµα και Πραγµατικότητα στην Α.Σ.Κ.Τ. Μια συζήτηση µε τον Πρύτανη Χρόνη Μπότσογλου'], Delta D, Iss. 29, July-August 2003, pp MERAKLIS, Michalis, Greek Folklore [ΜΕΡΑΚΛΗΣ, Μιχάλης, Ελληνική Λαογραφία] (Athens: Odysseas, 2004) MERTYRI, Antonia, Artistic Education of Young People in Greece, [ΜΕΡΤΥΡΗ, Αντωνία, Η Καλλιτεχνική Εκπαίδευση των Νέων στην Ελλάδα, ] (Athens: Geniki Grammatia Neas Genias, 2000) (Greek / English Summary) METHENITIS, Georgios, 'Greece is Industrialised in Our Field Too. LITHOMECANICA: A Model of Greek Factory for Making Machines and Devices for the Graphic Arts' [ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, Γεώργιος, 'Η Ελλάδα Εκβιοµηχανίζεται και στον Κλάδο µας. LITHOMECANICA: Πρότυπο Ελληνικό Εργοστάσιο Κατασκευής Μηχανηµάτων και Συσκευών για τις Γραφικές Τέχνες'], Typographia, Vol. 20, Iss. 419, 1 January 1978, pp. 78, 79

14 , 'Technical Revolution at the Kingdom of Typesetting' [ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, Γεώργιος, 'Τεχνική Επανάσταση στο Βασίλειο της Στοιχειοθεσίας'], Typographia, Vol. 13, Iss. 576 (possibly wrong Issue, correct number 357), 1 January 1975, pp. 1, 4 METHENITIS, Yorgos, 'The Promotion of the Typographic Developments. Typographia at he 24th International Exhibition of Thessaloniki' [ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, Γιώργος, 'Η Προβολή των Τυπογραφικών Εξελίξεων. Η Τυπογραφία εις την 24η Διεθνή Έκθεσιν Θεσσαλονίκης'], Typographia, Vol. 2, Iss , 10 October 1959, pp. 6-7 MICHAILIDIS, Dimitris, 'Advertising Means: Psychology' [ΜΙΧΑΪΛΙΔΗΣ, Δηµήτρης, 'Διαφήµιση Θα Πή: Ψυχολογία'], Part B, Dimosiotes kai Provole, Iss. 41, May 1962, pp , 'Advertising Means: Psychology' [ΜΙΧΑΪΛΙΔΗΣ, Δηµήτρης, 'Διαφήµιση Θα Πή: Ψυχολογία'], Part B, Dimosiotes kai Provole, Iss. 42, June 1962, pp MICHELIS, Panayotis A., 'Industrial Aesthetic and Abstract Art' [ΜΙΧΕΛΗΣ, Παναγιώτης Α., 'Βιοµηχανική Αισθητική και Αφηρηµένη Τέχνη'], Zygos, Iss. 38, January 1959, pp MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGION, Education in Greece (Athens: Ministry of National Education and Religion/National Printing Office, 1973) MORISON, Stanley, First Principles of Typography [MORISON, Stanley, Βασικές Αρχές της Τυπογραφίας] trans. Klimis Mastoridis (Thessaloniki: Typofilia 1, 1990) MOURIKIS, Arist., 'The Greek Language in Foreign Countries is Disappearing!' [ΜΟΥΡΙΚΗΣ, Αριστ., 'Εις τας Ξένας Χώρας η Ελληνική Γλώσσα Εξαφανίζεται Η Ελληνική Γλώσσα Εξαφανίζεται!'] (reprint), Typographia, Vol. 1, Iss. 7, 20 September 1958, pp. 1, 3 MOUZAKITI, Fryni, Form - The Visual Language in Contemporary Design [ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ, Φρύνη, Φόρµα - Η Οπτική Γλώσσα στον Σύγχρονο Σχεδιασµό] (Athens: Odysseas, 2003) NATSIOS, Dimitris, 'The Typogaphic Shops of Lamia in the 19th century' [Δηµήτρης, ΝΑΤΣΙΟΣ, 'Τα Λαµιώτικα Τυπογραφεία του 19ου αιώνα'], Hyphen, Vol. 3, Iss. 1, Winter 1999, pp NICHOLAS, Maria, 'A Brief History of Modern Greek Advertising, ', Hyphen, Vol. 2, Iss. 3, Winter 2000, pp NIKOLAOY, Yeorg., 'The Human Factor in Industry. Technical Education - Technology' [ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γεωργ., 'Ο Ανθρώπινος Παράγων εις την Βιοτεχνία. Τεχνική Εκπαίδευση - Τεχνολογία'], Part A, Typographia, Vol. 19, Iss. 382, 10 May 1976, p. 7, 'The Human Factor in Industry. Technical Education - Technology' [ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γεωργ., 'Ο Ανθρώπινος Παράγων εις την Βιοτεχνία. Τεχνική Εκπαίδευση - Τεχνολογία'], Part B, Typographia, Vol. 19, Iss. 383, 20 May 1976, pp. 10, 17 NMARAGOU, Christina, Design Elements [ΜΑΡΑΓΚΟΥ, Χριστίνα, Στοιχεία Σχεδίου] (Athens: EOMMEX,?) OATES, Phyllis Bennett, The Story of Western Furniture [OATES, Phyllis Bennett, Ιστορία του Επίπλου στη Δύση] trans. Thodoros Androulakis, Maria Pagkalou (New York: Lanham, 1998) ORATI, Irene, 'A Chronicle of the Poster for Tourism in Greece' [ΟΡΑΤΗ, Ειρήνη, 'Ένα Χρονικό της Τουριστικής Αφίσας στην Ελλάδα'] in Greek Posters ed. by Spyros Karachristos (Athens: Kedros, 2003), pp , Engraving Collections in Ionian Bank [ΟΡΑΤΗ, Ειρήνη, Συλλογές Χαρακτικής της Ιονικής Τράπεζας] (Athens / Thessaloniki: Ionian Bank, 1995), Greek Engravers in the Twentieth Century [ΟΡΑΤΗ, Ειρήνη, Έλληνες Χαράκτες στον Εικοστό Αιώνα] (Athens: M.I.E.T., 2003), 'Obsessions: Affiche Scent' [ΟΡΑΤΗ, Ειρήνη, 'Μανίες: Άρωµα Αφίσσας'], EY, Iss. 27, July-August 1998, p. 166, Α. Tassos: Engraving, [ΟΡΑΤΗ, Ειρήνη, Α. Τάσσος: Χαρακτική, ] (Athens: Melissa, 1998), ed., Aghynor Asteriadis: Painting-Engraving [ΟΡΑΤΗ, Ειρήνη, Αγήνωρ Αστεριάδης: Ζωγραφική- Χαρακτική] (Athens: Municipality of Athens, 19?) PALAIOLOGOS, G. N., 'The Progress of Technical and Vocational Studies. The Athens Technological Institute' [ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, Γ. Ν., 'Η Πρόοδος των Τεχνικών και Επαγγελµατικών Σπουδών. Το Αθηναϊκόν Τεχνολογικόν Ινστιτούτον'], Tachydromos (mag.), 1 September 1962, p.? PANAGIOTOPOULOU, Iris, The Geography of the Educational Differentiations. The Middle Vocational Education in Postwar Greece [ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ίρις, Η Γεωγραφία των Εκπαιδευτικών Διαφοροποιήσεων. Η Μέση Επαγγελµατική Εκπαίδευση στη Μεταπολεµική Ελλάδα] (Athens: Odysseas, 1993) PANAYOTOPOULOS, I. M., 'Book-binding' [ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Μ., 'Η Βιβλιοδεσία'], Typographia, Vol. 4, Iss. 79, 25 January 1962, pp. 4, 7

15 PANAYOTOPOULOS, Spyros, 'Book-printing, a Greek Art' [ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Σπύρος, 'Η Βιβλιοδεσία, Τέχνη Ελληνική'], Architektoniki, Iss. 67, January-February 1968, p. 107 (Greek / English) PAPACHRYSANTHOY, Vas., 'Need to Promote the Lithographic Field' [ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Βασ., 'Ανάγκη Προβολής του Λιθογραφικού Κλάδου'], Typographia, Vol. 12, Iss. 265, 15 September 1970, pp. 1, 14, 'The Letter of the Centre for Lithographic Studies' [ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Βασ., 'Επιστολή του Κέντρου Λιθογραφικών Σπουδών'], Typographia, Vol. 12, Iss. 260, 30 June 1970, pp. 1, 12, 'You Become a Typographer with One Year Studies' [ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Βασ., 'Με Μονοετή Φοίτησι Σπουδάζετε Τυπογράφος'], Typographia, Vol. 12, Iss. 265, 15 September 1970, pp. 1, 8 PAPADOPOULOS, S. A., ed., Greek Handicraft (Athens: National Bank of Greece, 1969) PAPADOPOULOS, Stylianos, Copper Art in Greece I ( ) [ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Στυλιανός, Η Χαλκοτεχνία στον Ελληνικό Χώρο Ι ( )] (?: Peloponissiako Laografiko Idryma,?) PAPAGEORGHIOU, Nikos, The Old Greek Réclames [ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Νίκος, Παλιές Ελληνικές Ρεκλάµες] (Patra: Nea Dimosiotes, 1985) PAPAGEORGIOU, Yorgos, The Apprenticeship in Professions (16th-20th centuries) [ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γιώργος, Η Μαθητεία στα Επαγγέλµατα (16ος-20ός αι.)] (Athens: National Research Centre, 1986) PAPAGEORGOPOULOS, Sp., 'Requirements for Candidate Students for Entry in Technical Schools' [ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Σπ., 'Προϋποθέσεις Εισαγωγής Υποψηφίων Μαθητών εις Τεχνικάς Σχολάς'], Typographia, Vol. 6, Iss. 125, 25 April 1964, p. 3 PAPAGIANNAKOPOULOS, Costas, Confessions of a Greek Advertiser [ΠΑΠΑΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κώστας, Εξοµολογήσεις ενός Έλληνα Διαφηµιστή] (Athens: Adam, 1992) PAPAGIANNIS, Th., 'Industrial Morphology' [ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Θ., 'Βιοµηχανική Μορφολογία'], Zygos, Iss. 76, March 1962, pp PAPAIOANNOU, S., Vocational Education and Orientation [ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, Σ., Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Προσανατολισµός] (Athens: Grigori, 1990) PAPAIOANNOU, Stratos K., Nea Age. New Educational Ideals [ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, Στράτος Κ., Νέα Εποχή. Νέα Εκπαιδευτικά Ιδανικά] (Athens: Anotati Viomichaniki Scholi, 1958) PAPAMANOLI, Loula, The Traditional Jewel in Dodekanisa [ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ, Λούλα, Το Παραδοσιακό Κόσµηµα στα Δωδεκάνησα] (Athens: EOMMEX,?) PAPANOUTSOS, E. P., 'Our Youth Needs Vocational Education' [ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, Ε. Π., 'Οι Νέοι µας Χρειάζονται Επαγγελµατική Εκπαίδευση'], Tachydromos (mag.), 1 September 1962, p.?, Struggles and Agony in Education [ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, Ε. Π., Αγώνες και Αγωνία για την Παιδεία] (Athens: Ikaros, 1965) PAPAPOLIZOS Filimon, MARTZOUKOS, Kostas, ed., HELLAdS. Hellas Through Advertising, [ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ, Φιλήµων, ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ, Κώστας, HELLAdS. Η Ελλάδα Mέσα από την Διαφήµιση] (Athens: Omikron, 1997) PAPATHEODOSIOU, M. Th., Analysis of Student Participation in Technical-Vocational Education [ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Μ. Θ., Ανάλυση Τάσεων Συµµετοχής των Μαθητών στην Τεχνική - Επαγγελµατική Εκπαίδευση: Μελέτη που Ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Πρόγραµµα PETRA) στο ΙΤΕ] (Athens: Institute of Technological Education, 1990) PAPATHEODOSIOY, Theodosis K., Technological Education and Labour Market: A Focus on the Schools of Technological Applications [ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Θεοδόσης Κ., Τεχνολογική Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας: Με Επίκεντρο τις Σχολές Τεχνολογικών Εφαρµογών] (Athens: Institute of Technological Education, 1996), Technological Policies and Technological Education in Small-Developed Country Economies: Austria, Greece, Holland, Finland [ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Θεοδόσης Κ., Τεχνολογική Πολιτική και Τεχνολογική Εκπαίδευση σε Μικρές Αναπτυγµένες Εθνικές Οικονοµίες: Αυστρία, Ελλάδα, Ολλανδία, Φινλανδία] (Athens: Institute of Technological Education, 1995) PAPPIS-GEORGIOU, Kostas, Decorative Patterns of Byzantine Ceramics [ΠΑΠΠΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κώστας, Διακοσµητικά Θέµατα Βυζαντινών Κεραµικών] (Athens: EOMMEX,?) PARATIRITIS, 'The Easy Solution' [ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, 'Η Εύκολη Λύση'], Dimosiotes kai Provole, Iss. 40, April 1962, pp. 6-7 PARMENIDIS, Yorgos, The Chair in the '20s [ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, Γιώργος, Το Κάθισµα στη 10ετία του '20] (Thessaloniki: Epikentro,?) PARMENIDIS, Yorgos, ROUPA, Efrosyni Ch., The Urban Furniture in Greece, A Century of Constitution of Design Canons [ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, Γ., ΡΟΥΠΑ, Ε. Χ., Το Αστικό Έπιπλο στην Ελλάδα, Ένας Αιώνας Συγκρότησης Κανόνων Σχεδιασµού] (Athens: University Press of the National Metsovio Polytechnic, 2003)

16 PATILIS, Yannis, 'Poetry and Typography. A Blood Affair?' [ΠΑΤΙΛΗΣ, Γιάννης, 'Ποίηση και Τυπογραφία. Μια Σχέση Αίµατος'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, p. 24 PATSIOU, Vicky, 'I Diaplasis ton Paidon' ['The Bringing-up of Chilrden']. Its Model and Structure ( ) [ΠΑΤΣΙΟΥ, Βίκυ, 'Η Διάπλασις των Παίδων' ( ). Το Πρότυπο και η Συγκρότησή του] (Athens: National Research Centre, 1987) PAVLIDIS, Aristos Ch., The Inscription Designer. Recollections [ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Αρίστος, Χρ., Ο Επιγραφοποιός. Μνήµες] (Thessaloniki: Paratiritis, 2004) PAVLOPOULOS, Dimitris, Engraving, Graphic Arts. History, Techniques, Methods [ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δηµήτρης, Χαρακτική, Γραφικές Τέχνες. Ιστορία, Τεχνικές, Μέθοδοι] (Athens: Kastaniotis/Diatton, 2004 [1995]), 'Zincography in Greece' [ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δηµήτρης, 'Η Τσιγκογραφία στην Ελλάδα'] in 1st International Conference on Typography and Visual Communication, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 2002, pp , ed., Searching for Greekness: The 30s Generation. Painting, Ceramics, Sculpture, Engraving [ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δηµήτρης, Σε Αναζήτηση της Ελληνικότητας. Η Γενιά του 30. Ζωγραφική, Κεραµική, Γλυπτική, Χαρακτική] (Book accompanied Exhibition held at the Intenational Centre for Visual Arts, 19 December January 1995, Athens) (Athens: Aenaon, 1994) PERIVOLIOTIS, Margaret, 'Design Projects Among Students of Different Cultural Backgrounds. A Greek Case Study' in 6th Asian Design International Conference, Tsukuba International Congress Centre, Tsukuba, Japan, October 2003, l (Accessed May 2005) PERIVOLIOTOU, Margarita, Furniture Rythmology [ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΟΥ, Μαργαρίτα, Ρυθµολογία Επίπλου] (Athens: Ion, 2004) PERRAKIS, Ariadne, ed., K&K. The Greek Profile of Modernism [ΠΕΡΡΑΚΗ, Αριάδνη, Κ&Κ. Το Ελληνικό Προφίλ του Μοντερνισµού] (Catalogue for K&K Advertising Centre presented at EBGE Greek Graphic Design and Illustration Awards 2005, Athens, Greece) (Athens: Perrakis, 2005) PESMAZOGLOU, Stefanos, Education and Development in Greece, The Asymptotical Relationship [ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, Στέφανος, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Το Ασύµπτωτο µιας Σχέσης] (Athens: Themelio, 1987) PETRAKIS, Joan, The Needle Arts of Greece: Design and Techniques (New York: Scribner, c1977) PETRIS, G., 'Georgos Vakirtzis in the Graphic Arts / G. Vakirtzis, Success in the Graphic Arts' [ΠΕΤΡΗΣ, Γ., 'Ο Γιώργος Βακιρτζής στις Γραφικές Τέχνες / G. Vakirtzis, Success in the Graphic Arts'], Architektoniki, Iss. 56, March-April 1966, pp (Greek / English Summary) POLENAKIS, S., 'Cinema and Advertising' [ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ, Σ., 'Κινηµατογράφος και Τηλεόραση'], Dimosiotes kai Provole, Iss. 19, July 1960, pp POLITOU, Polixeni, DIAMANTI, Maria, Maroulina. A Pioneer in Greek Jewellery. Sofia Thanopoulou [ΠΟΛΙΤΟΥ, Πολυξένη, ΔΙΑΜΑΝΤΗ, Μαρία, Μαρουλίνα. Μια Πρωτοπόρος του Ελληνικού Κοσµήµατος. Σοφία Θανοπούλου] (Athens: Benaki Museum, 2005) POLYCHRONIADI, Eleni, Greek Embroideries [ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ, Ελένη, Ελληνικά Κεντήµατα] trans. John Leatham (Athens: Benaki Museum, 1980) (Greek / English) PROVATA, Anthi K., Ideology, Political Parties and Education Reform, [ΠΡΟΒΑΤΑ, Ανθή Κ., Ιδεολογικά Ρεύµατα, Πολιτικά Κόµµατα και Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση, ] (Athens: Gutenberg, 2002) PSARAKI, Vasso, 'Text and Image. Dilemmas and Queries from the Perspective of the Visual Creator' [ΨΑΡΑΚΗ, Βάσω, 'Κείµενο και Εικονογράφηση. Διλήµµατα και Ερωτήµατα από τη Σκοπιά του Εικαστικού Δηµιουργού'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, pp RANK, Robert, 'Typography Today and Tomorrow. The General Principles of Typography are Scot-Free' [ΡΑΝΚ, Ροµπερ, 'Η Τυπογραφία Σήµερα και Αύριο. Αλώβητες οι Γενικές Αρχές της Τυπογραφίας'] (a reprint from Penrose), Typographia, Vol. 9, Iss. 187, 1 January 1967, p. 10 SALIBA, Zizi, Women Employees in Greek Industry ( ) [ΣΑΛΙΜΠΑ, Ζιζή, Γυναίκες Εργάτριες στην Ελληνική Βιοµηχανία και Βιοτεχνία ( )] (Athens: National Research Centre, 2002) SARIYANNIS, Yeorgios M., Athens, Development - Urban Planning - Transportation [ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ, Γεώργιος Μ., Αθήνα, Εξέλιξη - Πολεοδοµία - Μεταφορές] (Athens: Symmetria, 2000) SCHOLDERER, Victor, Greek Printing Types, [SCHOLDERER, Victor, Τα Ελληνικά Τυπογραφικά Στοιχεία, ] trans. D. Matthiopoulos (Thessaloniki: Mastoridis Publishing, Typofilia / Elliniki Typografia, 1994) SCHUSTER, Mel., The Contemporary Greek Cinema (London: Scarecrow Press, 1979)

17 SEKOFSKY, Yorgos, 'Creative and Graphic Arts' [ΣΕΚΟΦΣΚΥ, Γιώργος, 'Δηµιουργικό και Γραφικές Τέχνες'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, p. 29 SERBINIS, Georg., MAGKOS, Dim., 'Typography is the Main Branch of the Graphic Arts' [ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ, Γεώργ., ΜΑΓΚΟΣ, Δηµ., 'Η Τυπογραφία είναι ο Κορµός των Γραφικών Τεχνών'], Typographia, Vol. 12, Iss. 261, 15 July 1970, pp. 1, 5 SERBINIS, Y., 'The Good Organisation is an Essential Prerequisite for Any Success ' [ΣΕΜΠΙΝΗΣ, Γ., 'Η Καλή Οργάνωσις Απαραίτητος Προϋπόθεσις Δια Κάθε Επιτυχίαν'], Typographia, Vol. 1, Iss. 17, 10 April 1959, pp. 1, 2 SERVOS, Dimitris, 'The Role of the Graphic Art in Our Life was Highlighted at the Graphic Arts Seminar' [ΣΕΡΒΟΣ, Δηµήτρης, 'Στο Σεµινάριο Γραφικών Τεχνών Υπεγγραµµίσθη ο Ρόλος της Γραφικής Τέχνης στη Ζωή µας'], Typographia, Vol. 13, Iss. 288, 20 October 1971, p. 3 SILOF, 'The U.S.S.R. in the Area of Graphic Arts over the World' [ΣΙΛΟΦ, 'Η Ε.Σ.Σ.Δ. στον Τοµέα των Γραφικών Τεχνών ανά τον Κόσµο'], Typographia, Vol. 20, Iss , 31 May 1977, p. 48 SIOKI, Niki, 'Paper: From Yesterday to Today' [ΣΙΩΚΗ, Νίκη, 'Χαρτί: Από το Χθές στο Σήµερα'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, p. 46 SKAZIKIS, I. M., 'Typography in Greece' [ΣΚΑΖΙΚΗΣ, Ι. Μ., 'Η Τυπογραφία στην Ελλάδα'], Typographia, Vol. 8, Iss. 164, 1 January 1966, p. 16, 'Typography in Greece. Deficiencies and Disadvantages' [ΣΚΑΖΙΚΗΣ, Ι. Μ., 'Η Τυπογραφία στην Ελλάδα. Ελλείψεις και Μειονεκτήµατα'], Part C, Typographia, Vol. 1, Iss. 12, 20 December 1958, pp. 1, 2, 'Typography in Greece. Deficiencies and Disadvantages' [ΣΚΑΖΙΚΗΣ, Ι. Μ., 'Η Τυπογραφία στην Ελλάδα. Ελλείψεις και Μειονεκτήµατα'], Part A, Typographia, Vol. 1, Iss. 10, 18 November 1958, pp. 1, 2, 'Typography in Greece. Deficiencies and Disadvantages' [ΣΚΑΖΙΚΗΣ, Ι. Μ., 'Η Τυπογραφία στην Ελλάδα. Ελλείψεις και Μειονεκτήµατα'], Zygos, Iss , August-September 1957, pp. 4-6, 'Typography in Greece. Deficiencies and Disadvantages' [ΣΚΑΖΙΚΗΣ, Ι. Μ., 'Η Τυπογραφία στην Ελλάδα. Ελλείψεις και Μειονεκτήµατα'], Part Β, Typographia, Vol. 1, Iss. 11, 5 December 1958, pp. 1, 2, 'Typography in Greece. Deficiencies and Disadvantages' [ΣΚΑΖΙΚΗΣ, Ι. Μ., 'Η Τυπογραφία στην Ελλάδα. Ελλείψεις και Μειονεκτήµατα'], Part D, Typographia, Vol. 1, Iss , 20 January 1959, pp. 3, 6 SKIADAS, N., 'Five Hundred Year Since the Printing of the First Greek Book. Chronicle of Greek Typography' [ΣΚΙΑΔΑΣ, Ν., '500 Χρόνια από την Έκδοση του Πρώτου Ελληνικού Βιβλίου. Χρονικό της Ελληνικής Τυπογραφίας'], Typographia, Vol. 19, Iss. 395, 30 Οκτωβρίου 1976, p. 2 SKIADAS, Nikos E., Chronicle of Greek Typography [ΣΚΙΑΔΑΣ, Νίκος Ε., Χρονικό της Ελληνικής Τυπογραφίας] (Athens: Gutenberg, [1966]) SKLAVENITIS, Triantafillos, 'History of Technology of Greek Typography: A Research Programme' [ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Τριαντάφυλλος, 'Ιστορία της Τεχνολογίας της Ελληνικής Τυπογραφίας: Ένα Ερευνητικό Πρόγραµµα'] in 1st International Conference on Typography and Visual Communication, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 2002, pp SOFOKLEOUS, Andreas Kl., 'The First Cypriot Typographic Shops - The History and their Significance ( )' [ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, Ανδρέας Κλ., 'Τα Πρώτα Κυπριακά Τυπογραφεία - Το Ιστορικό καη η Σηµασία τους ( )'] in 1st International Conference on Typography and Visual Communication, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 2002, pp SPATHARI-BEGLITI, Eleni, The Craftsmen of Sifnos: Social Constitution, Production, Transfers: A Doctoral Thesis [ΣΠΑΘΑΡΗ-ΜΠΕΓΛΙΤΗ, Ελένη Οι Aγγειοπλάστες της Σίφνου. Κοινωνική Συγκρότηση, Παραγωγή, Μετακινήσεις: Διδακτορική Διατριβή] (Athens: Arsenidis, 1992) SPILIADI, Veatriki, 'Graphic Art. An interview with Freddie Carabott' [ΣΠΗΛΙΑΔΗ, Βεατρίκη, 'Η Γραφική τέχνη. Μια συνέντευξη µε τον Φρέντυ Κάραµποττ'], Gynaika (mag.), November 1971, pp SPRINGSTEIN, Karl A., 'Will We Be Replaced by the Computers?' [SPRINGSTEIN, Karl A., 'Θα Μας Αντικαταστήσουν οι Κοµπιούτερς;'], Typographia, Vol. 22, Iss. 452, 25 August 1979, p. 14 SPSAP, Sivitanidios Public School of Arts and Professions [SPSAP]. Founded in Athens 1928: School Programme [ΣΔΣΤΕ, Σιβιτανίδειος Δηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων. Ιδρυθείσα εν Αθήναις το 1928: Πρόγραµµα Σχολής] (Athens: SPSAP, 1935) STAEKOS, K. Sp., SKLAVENITIS, T. E., ed., Five Hundred Years of Printed Tradition of the New Neohellenism, [ΣΤΑΪΚΟΣ, Κ. Σπ., ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Τ. Ε., Πεντακόσια Χρόνια Έντυπης Παράδοσης του Νέου Ελληνισµού, ] (Exhibition Catalogue) (Athens: Greek Parliament, 2002)

18 STAEKOS, Kostantinos, 'Yeorgios Ventotis, a Humanist Typographer during the Neohellenic Enlightenment' [ΣΤΑΪΚΟΣ, Κωσταντίνος, 'Γεώργιος Βεντότης, ένας Ουµανιστής Τυπογράφος στα Χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισµού'] in 1st International Conference on Typography and Visual Communication, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 2002, pp STAEKOS, Kostas, 'Dimitrios Damilas. The First Greek Typographer of Greek Books' [ΣΤΑΪΚΟΣ, Κώστας, 'Δηµήτριος Δαµιλάς. Ο Πρώτος Έλληνας Τυπογράφος Ελληνικών Βιβλίων'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, pp. 4-7 STATHAKI-KOUMARI, Rodoula, Basketry in Greece [ΣΤΑΘΑΚΗ-ΚΟΥΜΑΡΗ, Ροδούλα, Η Καλαθοπλεκτική στην Ελλάδα] (Athens: EOMMEX,?) (Greek / English), ed., Designs from Florentinis Kaloutsi's Archive [ΚΟΥΜΑΡΗ-ΣΤΑΘΑΚΗ, Ροδούλα, Σχέδια από το Αρχείο της Φλωρεντίνης Καλουτσή ] (Athens: EOMMEX,?) STEFANOU, Stefanos, 'From Spyros to Philip. Pixels in the Memory of Classic Typography' [ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Στέφανος, 'Από το Σπύρο στο Φίλιππο. Ψηφίδες στη Μνήµη της Κλασσικής Τυπογραφίας'], Neo Epipedo, Iss , Spring 1995, p. 13 STRATOS, Ch., 'Advertising of Greek Products' [ΣΤΡΑΤΟΣ, Χ., 'Διαφήµιση των Ελληνικών Προϊόντων'], Dimosiotes kai Provole, Iss. 4-5, March - April 1959, pp. 3-4 STROUSA, Efi, ed., Michalis Katzourakis. Painting, Constructions, Sculpture, (Exhibition Catalogue, Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki May 25 - July 8, 2001 / Athens School of Fine Arts The Factory, Athens April 5 - June 2, 2002) (Athens: Hellenic Literary and Historical Archive, 2002) TERMENTZIS, Y., 'In Discussion the Big Issue of the School of Graphic Arts' [ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ, Γ., 'Επί Τάπητος το Μέγα Θέµα της Σχολής Γραφικών Τεχνών'], Typographia, Vol. 8, Iss. 164, 1 January 1966, p. 20 THEODOROU, Vassiliki, LOUKOS, Christos, The Archive of the 'Mill and Weaving Industry of E. Ladopoulou Bros' in Syros [ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Βασιλική, ΛΟΥΚΟΣ, Χρήστος, Το Aρχείο της Bιοµηχανίας "Κλωστήριον και Υφαντήριον Ε. Λαδοπούλου Yιών εν Σύρω"] (Athens: Etairia Meletis Neo Ellinismou, 1986) THEOFANIDIS, Stavros, 'What is the Future of Neohellenic Civilisation. A Study ' [ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ, Σταύρος, 'Ποιό είναι το Μέλλον του Νεοελληνικού Πολιτισµού. Απόπειρα Μελέτης'], Chroniko, Iss. 3, September 1971-August 1972, pp THESSALONIKI DESIGN MUSEUM, ed., Iannis Svoronos: Grafiker [DESIGN, ΜΟΥΣΕΙΟ, Ο Γκράφικερ Γιάννης Σβορώνος] (Exibition Catalogue, Exhibition organized by the Thessaloniki Design Museum and the Organisation for the Cultural Capital of Europe Thessaloniki 97, Thessaloniki, Greece, 23 September-31 October 1997) (Thessaloniki, 1997?) THIVAIOU, Faidra, 'Advertising: A Goddess of Our Time' [ΘΗΒΑΙΟΥ, Φαίδρα, 'Διαφήµιση: Η Θεά της Εποχής µας'], Gynaika (mag.), January 1962, pp TSAKLOGLOU, Panos, CHOLEZAS, Ioannis, 'Education and Inequality in Greece: A Literature Review', Hellenic Observatory, London School of Economics, 26 January 2005, London, UK, pdf (Accessed 12 November 2005) TSAPALA-VARDOULI, Fanis, Greek Traditional Architecture [ΤΣΑΠΑΛΑ-ΒΑΡΔΟΥΛΗ, Φανή, Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική] (Athens: Melissa, c1986) TSEVIS, Haris, 'Education, Design, and Optimism. Optimism by Design' [ΤΣΕΒΗΣ, Χάρης, 'Εκπαίδευση, Design και Αισιοδοξία. Optimism by Design'], Delta D, Iss. 28, May 2003, pp TSIAKNIAS, Yorgos, ed., Six Sections on Print [ΤΣΑΚΝΙΑΣ, Γιώργος, επιµ., Έξι Περί Τύπου Ενότητες] (Athens: E.L.I.A., 2002) TSIKNAKIS, Kostas, Greek Youth Print Culture ( ) [ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Κώστας, Ελληνικός Νεανικός Tύπος ( )] (Athens: National Research Centre, 1986) TSOKANA, Maria, 'The Industrial and Commercial Academy in Athens, ' [ΤΣΟΚΑΝΑ, Μαρία, 'Η εν Αθήναις Βιοµηχανική και Εµπορική Ακαδηµία, '] (Unpublished MA Dissertation, National University of Athens / National Technical University of Athens, January 2002) TSOLAKOS, Kosmas, Offset Printing Method [ΤΣΟΛΑΚΟΣ, Κοσµάς, Εκτυπωτική Μέθοδος της Όφσετ] (Athens, 1985), Offset Technical Guide [ΤΣΟΛΑΚΟΣ, Κοσµάς, Τεχνικός Οδηγός της Όφσετ] (Athens, 1995), The Technique of Lithography [ΤΣΟΛΑΚΟΣ, Κοσµάς, Η Τεχνική της Λιθογραφίας] (Athens, 1975 [1971]) TSOUKALAS, Constantinos, Dependence and Reproduction. The Social Role of the Educational Mechanisms in Greece, [ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Κωνσταντίνος, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο

19 Κοινωνικός Ρόλος των Εκπαιδευτικών Μηχανισµών στην Ελλάδα, ] (Athens: Themelio, 1992) TYPOGRAPHIA, 'A Great Greek Figure: Constantinos Doxiadis' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Μια Μεγάλη Ελληνική Μορφή: Κωνσταντίνος Δοξιάδης'], Typographia, Vol. 19, Iss. 376, 1 January 1976, pp. 6, 8, 'A School for Typographers is Needed' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Να Ιδρυθεί Σχολή Τυπογράφων'], Typographia, Vol. 1, Iss. 4, 5 August 1958, pp. 1, 2, 'A Statement by the Ministry of Economy Troubles the Sector of the Graphic Arts. An Organisation of State Publications is to be Founded' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Μια Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών Αναστατώνει τον Κλάδο των Γραφικών Τεχνών. Θα Ιδρυθεί Οργανισµός Κρατικών Εκδόσεων''], Typographia, Vol. 23, Iss. 465, 30 April 1980, pp. 1, 2, 'A Three-Year Education for Typesetters in the Composition of Hot Metal and Photo-reproduction in West Gernany' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Τριετής Εκπαίδευση Στοιχειοθετών στη Σύνθεση Θερµού Μετάλλου και στη Φωτοσύνθεση'], Typographia, Vol. 21, Iss. 440, 1 January 1979, p. 33, 'Again About the School ' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Και Πάλιν η Σχολή'], Typographia, Vol. 12, Iss. 261, 15 July 1970, pp. 1, 3, 'Arty Bookbinding and Contemporary Aesthetic Creation' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία και η Σύγχρονη Αισθητική Δηµιουργία'], Typographia, Vol. 9, Iss. 187, 1 January 1967, pp. 30, 31, 34, 41 (41 missing from Archive), 'At the Typography Exhibition at Zygos Gallery' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Είς την Έκθεσιν της Τυπογραφίας της Γκαλερί Ζυγός''], Typographia, Vol. 1, Iss. 9, 28 October 1958, p. 3, 'Back Again to the Issue of the School of Typography' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Πάλιν Επανερχόµεθα: Η Σχολή Τυπογραφίας'], Typographia, Vol. 9, Iss. 201, 15 November 1967, p. 1, 'Blind People Print for the Blind' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Οι Τυφλοί Τυπώνουν για τους Τυφλούς'], Typographia, Vol. 16, Iss. 327, 30 June 1973, pp. 4, 8, 'Brief Studies on Education in the Graphic Arts, Publishing and Other Issues' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Σύντοµες Μελέτες που Ενδιαφέρουν την Εκπαίδευση στις Γραφικές Τέχνες, τις Εκδόσεις και Άλλα Θέµατα'], Typographia, Vol. 19, Iss. 383, 20 May 1976, p. 6, 'Chapbooks' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Τα Βιβλία της Τσέπης'], Typographia, Vol. 4, Iss. 79, 25 January 1962, pp. 4, 7, 'Conclusions from DRUPA: The School is a Need. It is Required by the Continuous Development of Our Art' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Διαπιστώσεις από την DRUPA: Η Σχολή είναι Ανάγκη. Το Επιβάλλει η Διαρκής Εξέλιξις της Τέχνης µας'], Typographia, Vol. 9, Iss. 195, 20 June 1967, pp. 1, 9, 'Education and Technical Training' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Εκπαίδευση και Τεχνική Επιµόρφωση'], Typographia, Vol. 23, Iss. 459, 1 January 1980, p. 24, 'Education, Training, and Production: Their Consequences in the Graphic Arts' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Μόρφωση, Επιµόρφωση και Παραγωγή: Οι Επιπτώσεις τους στις Γραφικές Τέχνες'], Typographia, Vol. 19, Iss. 376, 1 January 1976, pp. 41, 52, 'Five Hundred Years of Typography. An Interesting Exhibition at Zygos Gallery' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Η Πεντακοσιετηρίς της Τυπογραφίας. Ενδιαφέρουσα Έκθεσις της Γκαλερί Ζυγός''], Typographia, Vol. 1, Iss. 8, 5 October 1958, pp. 3, 4, 'Five Hundred Years Since the Publication of the First Greek Book. Chronicle of Greek Typography' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, '500 Χρόνια από την Έκδοση του Πρώτου Ελληνικού Βιβλίου. Χρονικό της Ελληνικής Τυπογραφίας'], Typographia, Vol. 19, Iss. 395, 30 October 1976, p. 2, 'From the 14th International Conference of Typographers-Employers in 1972: Vocational Education and the Future of the Communications Industry under the Influence of the Social Course towards New Horizons' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Από το 14ο Διεθνές Συνέδριο Τυπογράφων- Εργοδοτών του 1972: Επαγγελµατική Εκπαίδευση και το Μέλλον της Βιοµηχανικής Επικοινωνιών υπο την Επίδραση της Κοινωνικής Πορείας προς Νέους Ορίζοντες'], Typographia, Vol. 16, Iss. 343, 30 April 1974, pp. 10, 12, 'From the Educational Activity of the Big Enterprises of 1973, Dupont-Berthold' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Από την Εκπαιδευτική Δραστηριότητα των Μεγάλων Επιχειρήσεων του Έτους 1973, Ντυπον - Μπερτχολντ'], Typographia, Vol. 16, Iss. 330, 25 August 1973, pp. 6, 9, 'From the Industrial Chamber of Thessaloniki: Vocational Education and Ways to Deal With it. The Views of the Industry Representatives' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Συνεζητήθη στο Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης: Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Τρόπος Αντιµετωπίσεώς της. Αι Απόψεις των Εκπροσώπων της Βιοτεχνίας'], Typographia, Vol. 20, Iss. 414, 30 September 1977, p. 20, 'Graphic Arts or Printing Industry? Where do the Techno-economic Forces Lead?' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Γραφικές Τέχνες ή Εκτυπωτική Βιοµηχανία; Που Οδηγούν οι Τεχνοικονοµικές Δυνάµεις;'], Typographia, Vol. 16, Iss. 318, 15 February 1973, pp. 9, 12

20 , 'Graphic Arts Schools' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Σχολαί Γραφικών Τεχνών'], Typographia, Vol. 15, Iss. 314, 20 December 1972, p. 2, 'In England, College in Typography Updates its Facilities with the Modern Photo-reproduction' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Τυπογραφικό Κολλέγιο στην Αγγλία Εκσυγχρονίζει τις Εγκαταστάσεις του µε Μοντέρνα Φωτοσύνθεση'], Typographia, Vol. 21, Iss. 440, 1 January 1979, p. 36, 'In the 15th Century the First Public Appearance of the Greek Typographic Characters' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Τον 15ο Αιώνα Έγινε η Πρώτη Δηµόσια Εµφάνισις των Ελληνικών Χαρακτήρων'] (a reprint from Zygos), Part D, Typographia, Vol. 2, Iss. 26, 10 September 1959, pp. 1, 3, 'In the 15th Century the First Public Appearance of the Greek Typographic Characters' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Τον 15ο Αιώνα Έγινε η Πρώτη Δηµόσια Εµφάνισις των Ελληνικών Χαρακτήρων'] (a reprint from Zygos), Part Α, Typographia, Vol. 2, Iss. 22, 25 June 1959, pp. 4, 5, 6, 'In the 15th Century the First Public Appearance of the Greek Typographic Characters' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Τον 15ο Αιώνα Έγινε η Πρώτη Δηµόσια Εµφάνισις των Ελληνικών Χαρακτήρων'] (a reprint from Zygos), Part C, Typographia, Vol. 2, Iss. 25, 25 August 1959, pp. 1, 4, 'In the 15th Century the First Public Appearance of the Greek Typographic Characters' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Τον 15ο Αιώνα Έγινε η Πρώτη Δηµόσια Εµφάνισις των Ελληνικών Χαρακτήρων'] (a reprint from Zygos), Part Ε, Typographia, Vol. 2, Iss , 10 October 1959, pp. 3, 10, 'In the 15th Century the First Public Appearance of the Greek Typographic Characters' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Τον 15ο Αιώνα Έγινε η Πρώτη Δηµόσια Εµφάνισις των Ελληνικών Χαρακτήρων'] (a reprint from Zygos), Part B, Typographia, Vol. 2, Iss. 23, 25 July 1959, p. 3, 'It Seems Doable the Foundation of the School of Typography. Full Recorded Proceedings' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Φέρεται Ως Πραγµατοποιούµενη η Ίδρυσις της Σχολής Τυπογραφίας. Τα Πλήρη Μαγνητοφωνηµένα Πρακτικά'], Typographia, Vol. 8, Iss. 170, 6 April 1966, pp. 1, 4, 6, 8, 'Koromilas Family. A Corner-stone in the development of Greek Typography' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Η Οικογένεια Κοροµηλά. Ένας Σταθµός στην Εξέλιξι της Ελληνικής Τυπογραφίας'] (a reprint from Zygos), Part Α, Typographia, Vol. 1, Iss. 20, 25 May 1959, pp. 1, 3, 'Koromilas Family. A Corner-stone in the development of Greek Typography' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Η Οικογένεια Κοροµηλά. Ένας Σταθµός στην Εξέλιξι της Ελληνικής Τυπογραφίας'] (a reprint from Zygos), Part B, Typographia, Vol. 1, Iss. 21, 10 June 1959, pp. 1, 3, 'More Women Become Typographers in the U.S.A.' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙA, 'Περισσότερες Γυναίκες Γίνονται Τυπογράφοι εις τας Ηνωµένας Πολιτείας'], Typographia, Vol. 10, Iss. 220, 12 September 1968, p. 14, 'On 5 October the Graphic Arts Seminar at the Cultural Centre ORA ' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Στις 5 Οκτωβρίου το Σεµινάριο Γραφικών Τεχνών στην Ώρα '], Typographia, Vol. 13, Iss , 30 September 1971, pp. 1, 17, 'On the Foundation of the School of Typography' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Δια την Ίδρυσιν Σχολής Τυπογραφίας'], Typographia, Vol. 8, Iss. 147, 10 April 1965, pp. 1, 16, 'Paper in Abundance Only on TV' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Το Χαρτί Άφθονον Μόνον στην Τηλεόρασι'], Typographia, Vol. 16, Iss. 320, 25 March 1973, p. 1, 'Photo-reproduction: A Technological Utopia that Became An Affordable Reality' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Φωτοσύνθεση: Μια Τεχνολογική Ουτοπία που Έγινε Προσιτή Πραγµατικότης'], Typographia, Vol. 20, Iss , 31 May 1977, p. 42, 'Photo-Typesetting' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Η Φωτοστοιχειοθεσία'], Typographia, Vol. 13, Iss , 10 July 1971, p. 18, 'Post-educated Teachers of Vocational Schools are Informed in Typo-technology' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Μετεκπαιδευόµενοι Διδάσκαλοι Επαγγελµατικών Σχολών Ενηµερώνονται στα Τυποτεχνικά'], Typographia, Vol. 23, Iss. 459, 1 January 1980, p. 10, 'Problems in Technical Education in Greece' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Προβλήµατα Τεχνικής Εκπαίδευσεως εν Ελλάδι'], Typographia, Vol. 6, Iss. 123, 30 March 1964, pp. 1, 6, 'Research and Development of the Big and Small Industry in the Service of Typography' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Έρευνα και Ανάπτυξη της Μεγάλης και Μικρής Βιοτεχνίας στην Υπηρεσία της Τυπογραφίας'], Typographia, Vol. 20, Iss. 413, 15 September 1977, pp. 6, 8, 'Russian Typography in an Revolutianary Age' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Η Ρωσική Τυπογραφία σε Επαναστατική Περίοδο'], Typographia, Vol. 9, Iss. 187, 1 January 1967, p. 27, 'Seasonal Festivities for ELKA s Personnel. Organisation - Education - Cooperation. Aspioti- ELKA s New Targets' [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, 'Εορταστικές Εκδηλώσεις για το Προσωπικό στην ΕΛΚΑ. Οργάνωση - Εκπαίδευση - Συνεργασία. Οι Νέοι Στόχοι της Ασπιώτη-ΈΛΚΑ'], Typographia, Vol. 20, Iss. 400, 15 February 1977, p. 2

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αφήγηση και εθνική ταυτότητα: Η Κυπριακή Συλλογή στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics Nafplio 15.4.2016 POLYTECH will participate as a sponsor and speaker in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics organized

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής εφαρμογών Επιστημονική ειδίκευση ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã»

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã» Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ µâ ĵǽ» ³ µâ º±¹ µºà± µ þÿàµá ÀÄÉÃ Ä Â µåäµá ² ¼¹± þÿµºà± µåã

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1983 Bachelor of Arts in Graphic Design, California State University Northridge, USA

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1983 Bachelor of Arts in Graphic Design, California State University Northridge, USA Ίδρυμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σχολή ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Όνομα και τίτλος ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Επιστημονική ειδίκευση ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. «Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση» VET, Lifelong Learning and Employment

Διημερίδα. «Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση» VET, Lifelong Learning and Employment Διημερίδα «Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση» VET, Lifelong Learning and Employment 24-25 Απριλίου 2015, Ξενοδοχείο ΤΙΤΑNIA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Απριλίου FRIDAY 24th April Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Θέμα: Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά για την Ε και ΣΤ Δημοτικού

ΠΡΟΣ: Θέμα: Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά για την Ε και ΣΤ Δημοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ------ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η λαϊκή μας τέχνη κι εμείς Δημήτρης Πικιώνης, 1925. Γύρω από ένα συνέδριο Δημήτρης Πικιώνης, 1933. Αρχιτεκτονική Πάτροκλος Καραντίνας, 1937

Η λαϊκή μας τέχνη κι εμείς Δημήτρης Πικιώνης, 1925. Γύρω από ένα συνέδριο Δημήτρης Πικιώνης, 1933. Αρχιτεκτονική Πάτροκλος Καραντίνας, 1937 Π Ε Ρ Ν Πρόλογος Η λαϊκή μας τέχνη κι εμείς Δημήτρης Πικιώνης, 1925 13 Ο συνοικισμός «Νέας Αλεξανδρείας» και η εδαφική οικονομία των Αθηνών Στάμος Παπαδάκης, 1933 17 Γύρω από ένα συνέδριο Δημήτρης Πικιώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ_ H χρήση των ημερολογίων αναστοχασμού στην εκπαίδευση των φοιτητών στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας: Μια προσέγγιση στα πλαίσια των κανόνων της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

[Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη.

[Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη. [Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη. Η περίπτωση του μετοχιού Ησυχάκη στον Αλικιανό.] Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση ιδιαιτεροτήτων στην εξέλιξη του αγροτικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School September 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 TDSB First Day of School 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers 13 14 GCT Cultural Department Classes Begin 15 16 17 18 19 First Day of School 1.Credit

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ. Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Στέφανος Παπαζαχαρίας

Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Στέφανος Παπαζαχαρίας Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας Στέφανος Παπαζαχαρίας Παράδειγμα διδασκαλικής προσέγγισης και εφαρμογής μιάς Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015 ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015 10ος ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ: ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ, ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ OI ΚΙΝΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

KEPKYPA Â Î Û Â È KEPKYPA

KEPKYPA Â Î Û Â È KEPKYPA KEPKYPA Â Î Û Â È KEPKYPA ISBN: 978-960-9490-06-1 Copyright: Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. Economia PUBLISHING 1η έκδοση, Νοέµβριος 2010 Ελεύθερη έµµετρη απόδοση: ηµήτρης Β. Χρυσοβιτσιώτης Εικονογράφηση: Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Εκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής από το Μπρασόβ, Ρουµανίας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Εκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής από το Μπρασόβ, Ρουµανίας ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 30 Οκτωβρίου 2013. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Εκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής από το Μπρασόβ, Ρουµανίας Μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ Λεμεσού και Μπρασόβ Ρουμανίας θα φιλοξενηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί βασική πηγή γνώσης Μας βοηθά να αξιολογήσουμε τη γνώση και να προχωρήσουμε

Αποτελεί βασική πηγή γνώσης Μας βοηθά να αξιολογήσουμε τη γνώση και να προχωρήσουμε Αποτελεί βασική πηγή γνώσης Μας βοηθά να αξιολογήσουμε τη γνώση και να προχωρήσουμε Να αποκτήσουμε εικόνα για σημαντικά επιστημονικά θέματα Να εντοπίσουμε ερευνητικά κενά Να συνοψίσουμε το έργο άλλων ερευνητών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

Junior Week SetUp page

Junior Week SetUp page Junior Week SetUp page DO NOT DELETE THIS PAGE!!! FILL IN ALL GREEN FIELDS BELOW Tournament Title (full name) INDOOR TENNIS TOURNAMENT 2012 2005 v1.0 Event Category Download from: www.tennisofficial.com

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση μοντέλου εκπαιδευτικών αλλαγών για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Proposal of an educational changes model to face school violence

Πρόταση μοντέλου εκπαιδευτικών αλλαγών για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Proposal of an educational changes model to face school violence Πρόταση μοντέλου εκπαιδευτικών αλλαγών για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας Proposal of an educational changes model to face school violence Ρέντζη Αργυρώ, Νηπιαγωγός Ειδικού Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ Σπυρίδων-Θεόδωρος Θ. Πολυμέρης Ε.ΔΙ.Π.

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ Σπυρίδων-Θεόδωρος Θ. Πολυμέρης Ε.ΔΙ.Π. Βιογραφικό Σημείωμα Δρ Σπυρίδων-Θεόδωρος Θ. Πολυμέρης Ε.ΔΙ.Π. (Φ.Ε.Κ. αριθ. Φύλλου 98/ΤΝΠΔΔ/7-5-2003) ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

going digital to the future SHADING SYSTEMS

going digital to the future SHADING SYSTEMS going digital to the future SHADING SYSTEMS A Digital Printing Eίμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τα εμπριμέ σχέδια μας τυπωμένα ψηφιακά! Η κορυφαία στην καινοτομία και εξέλιξη TEN CATE που

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

12) Διορθώσεις, διορθωτικά σύµβολα και ζητήµατα τυπογραφικού ύφους στις Ελληνικές. εκδόσεις I, ΝΓΤ, Οκτώβριος 1989. σπουδες. βιβλια περιοδικα.

12) Διορθώσεις, διορθωτικά σύµβολα και ζητήµατα τυπογραφικού ύφους στις Ελληνικές. εκδόσεις I, ΝΓΤ, Οκτώβριος 1989. σπουδες. βιβλια περιοδικα. κληµης µαστοριδης Ο Κλήµης Μαστορίδης σπούδασε τυπογραφία και έκδοση, µικρό offset και ρεπρογραφία, και σχεδίαση βιβλίου στο London College of Printing στην Αγγλία. Μετά την ολοκλήρωση ενός µεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα