ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ VHF ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ MF/HF ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ VHF-DSC ΒΑΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ VHF ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΚΤΩΝ GPS ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ PLOTTER ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...29

4 6.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΝΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΛΜΟΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ (SWITCHING) ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ...39

5

6 1. Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια ραδιοτηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Πλοίων Λ.Σ και Λιμενικών Αρχών. Τα προς προμήθεια είδη καθώς και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός δαπάνης φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ (ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ) VHF ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) 2 2 ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ MF/HF ΔΩΔΕΚΑ (12) ,00 (απαλλάσσεται από ΦΠΑ) 3 3 ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF-DSC ΒΑΣΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ,00 (απαλλάσσεται από ΦΠΑ) 4 4 ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) 5 5 ΔΕΚΤΗΣ GPS ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ PLOTTER ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ,00 (απαλλάσσεται από ΦΠΑ) 6 6 ΚΕΡΑΙΑ ΠΑΝΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) 7 ΠΑΛΜΟΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΕΙΚΟΣΙ (20) 5.000,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) 2.000,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) 7 8 Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ή ακόμα μεμονωμένα ενός ή περισσοτέρων κεφαλαίων. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται αυτό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Σελίδα 6 από 39

7 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ VHF ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ 2.1 Σκοπός Το ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια τριάντα πέντε (35) αναμεταδοτών - πομποδεκτών (Α/Δ - Π/Δ) VHF με τροφοδοτικά και κατευθυντικές κεραίες με αυξομείωση +30% / -50%. Στόχος είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 2.2 Γενικά Σχόλια Οι προσφορές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από φύλλο συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Οι απαντήσεις που θα περιλαμβάνονται στο φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε παράγραφο της παρούσας προδιαγραφής με την ίδια σειρά και αρίθμηση Το φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται και στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα που το υποστηρίζουν Οι προσφορές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πλήρη τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια οδηγιών χρήσης, συντήρησης και επισκευής, περιγραφικά φυλλάδια, φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα που μπορεί να υποστηρίξει την προσφορά Ο εξοπλισμός θα είναι καινούριος και αμεταχείριστος. 2.3 Γενική Περιγραφή Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός συνίσταται σε συσκευές αναμεταδότη πομποδέκτη (Α/Δ-Π/Δ) VHF με τροφοδοτικά και κατευθυντικές κεραίες μετά των παρελκόμενων τους. Ο προγραμματισμός των διαύλων θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου. Οι συχνότητες θα δοθούν από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. 2.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Α) ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ: 1. Οι προσφερόμενες συσκευές να πληρούν υποχρεωτικά τις απαιτήσεις του ΠΔ 44 - ΦΕΚ 44 Α / , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Δήλωση συμμόρφωσης πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί κατά την διενέργεια του διαγωνισμού με την υποβολή της προσφοράς και να αφορά στον ακριβή τύπο των προσφερομένων συσκευών και όχι παραπλήσιο. 2. Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας 146MHz έως 174MHz. 3. H μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού να είναι τουλάχιστον 50Watt/50ΩΜ, παραμένουσα σταθερή σε όλες τις συχνότητες λειτουργίας μέσα στην περιοχή 146MHz έως 174MHz. Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος εξόδου. 4. Ο τύπος διαμόρφωσης της συχνότητας να είναι κατά FM 16KOF3E. 5. Να διαθέτει εσωτερικό ή εξωτερικό μεγάφωνο. Σελίδα 7 από 39

8 6. Ο αναμεταδότης να μπορεί να λειτουργεί πλήρως σε συνθήκες περιβάλλοντος με θερμοκρασίες από -25 C έως +50 C. 7. Η τροφοδότηση της συσκευής να γίνεται: α) μέσω δικτύου 220V/50Hz. β) να παρέχεται η δυνατότητα εφεδρικής τροφοδοσίας από 12V. 8. Ο αριθμός των διαύλων (καναλιών) σε κάθε συσκευή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10. Μεγαλύτερος αριθμός διαύλων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 9. Να παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης δύο (2) αναμεταδοτών μεταξύ τους για την πραγματοποίηση ζεύξης. 10. Η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί με μία κεραία τόσο για την εκπομπή όσο και για την λήψη και κατά συνέπεια θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τον κατάλληλο διπλέκτη. 11. Ο προγραμματισμός της συσκευής πραγματοποιείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω λογισμικού σε παραθυρικό περιβάλλον. 12. Να υπάρχει δυνατότητα και ψηφιακής λειτουργίας. 13. Να διαθέτει κατάλληλο κύκλωμα ώστε να μπορούν να ενεργοποιηθούν και να λειτουργούν με υπότονο. Β) ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 1. Η τροφοδότηση της συσκευής θα γίνεται είτε από ενσωματωμένη συσκευή τροφοδότησης είτε από άλλη ανεξάρτητη συσκευή. Εάν η τροφοδότηση γίνεται από ενσωματωμένο τροφοδοτικό θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 2. Το τροφοδοτικό θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Κατάλληλο για τροφοδοσία αναμεταδοτών χωρίς θόρυβο από RF. 2. Τάση εισόδου: V AC / 50 Hz 3. Τάση και ρεύμα εξόδου: κατάλληλα για την τροφοδότηση του αναμεταδότη. 4. Προστασίες: υπερφόρτωσης, υπέρτασης, υπερθέρμανσης και βραχυκυκλώματος. 5. Πλαίσιο: κλειστού τύπου, με διακόπτη on/off και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. 6. Καλώδιο τροφοδοσίας μήκους ενάμιση (1,5) μέτρου με κατάληξη ρευματολήπτη (τύπου σούκο). Γ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ VHF 1. Συχνότητα λειτουργίας της κεραίας: τουλάχιστον 146 ΜΗz έως 162 MHz. 2. Σύνθετη αντίσταση (impedance): 50 Ohm. 3. Απολαβή (gain): 6 db ελάχιστη. Μεγαλύτερη θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 4. Ισχύς λειτουργίας (minimum power): 100 W ελάχιστη. 5. Μήκος κεραίας (total length): 2 μέτρα μέγιστο. 6. Αντοχή σε άνεμο (wind load) : από 130 km/h και άνω. 7. Καλώδιο RG 214/U ή αντίστοιχο μήκους 20 μέτρων, με κατάλληλο βύσμα για σύνδεση με την κεραία. 8. Βάρος (weight) : Έως 8 kg. 2.5 Παρελκόμενα - ανταλλακτικά: Οι συσκευές κατά την παράδοση τους να συνοδεύονται υποχρεωτικά από καλώδια, συνδετήρες, στηρίγματα και οποιαδήποτε μικροϋλικά, ή εξαρτήματα στήριξης σύνδεσης καθώς και εξειδικευμένα εργαλεία ή μονάδες λογισμικού (Software), έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή, αλλά είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση και προγραμματισμό των συσκευών. Σελίδα 8 από 39

9 2.5.2 Ο Υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει αν υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας κάθε ανταλλακτικού στοιχείου από το ελεύθερο εμπόριο ή αν υπάρχουν ορισμένα ανταλλακτικά, τα οποία και να κατονομάζονται που είναι αποκλειστικής κατασκευής ενός μόνο οίκου Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει με την οικονομική προσφορά του πλήρη τιμοκατάλογο ανταλλακτικών με ισχύ τριών ετών από τη λήξη της εγγύησης Εφόσον ο προγραμματισμός της συσκευής πραγματοποιείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή να παραδοθούν: α) λογισμικό προγραμματισμού των συσκευών σε δύο αντίτυπα μαζί με τυχόν συμπληρωματικά αρχεία ή άλλα προγράμματα που βοηθούν στον προγραμματισμό της. β) όλα τα απαραίτητα υλικά για τη σύνδεση του αναμεταδότη με ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ποσότητα δύο (02) τεμαχίων τουλάχιστον. γ) τουλάχιστον ένα (01) μικρόφωνο χειρός ανά αναμεταδότη. 2.6 Τεχνική υποστήριξη Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του βεβαίωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα διαθέτει στην Ελλάδα επί μία τουλάχιστον πενταετία, μετά την λήξη της εγγύησης των συσκευών, την τεχνική οργάνωση για την αποκατάσταση βλαβών των προσφερόμενων συσκευών καθώς και για την συντήρησή τους. Επίσης θα αναφέρεται αναλυτική περιγραφή της τεχνικής του υποδομής και των διατιθέμενων μέσων εργαστηρίων καθώς και κατάλογοι ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται, κλπ.), εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή των συσκευών καθώς και τα απαιτούμενα όργανα μετρήσεων, ειδικά εργαλεία και συσκευές ελέγχου για την επισκευή και συντήρηση του ζητούμενου υλικού εφόσον απαιτούνται Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία η αποκατάσταση βλάβης του υλικού να γίνει από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία θα προσκομίζει το υλικό με δική της μέριμνα και δαπάνη στο εργαστήριο του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται στην αποκατάσταση της βλάβης σε μικρό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παράδοσης (μέγιστος χρόνος είκοσι ( 20) ημέρες). Εναλλακτικά, σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο, άσχετο με την Υπηρεσία, η επισκευή καθυστερήσει πλέον του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τη συσκευή με ιδίου ή αναβαθμισμένου τύπου, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης της πρώτης (Repair by replacement) Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση κάθε ανταλλακτικού των παραληφθέντων συσκευών εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά την λήξη της εγγύησης των συσκευών. Εάν αχρηστευθεί υλικό λόγω μη τηρήσεως της ανωτέρω υποχρεώσεως, αναγνωρίζεται από τώρα το δικαίωμα της Υπηρεσίας να εγείρει απαίτηση αποζημιώσεως από τον ανάδοχο Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση βλαβών θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 2.7 Τεχνικό Εγχειρίδιο Οδηγίες Χρήσης Το σύνολο των συσκευών, κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: Σελίδα 9 από 39

10 Τρία (03) έντυπα τεχνικά εγχειρίδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, που θα περιλαμβάνουν γενική περιγραφή του τύπου των συσκευών, κυκλωματικά διαγράμματα καθώς και καταλόγους των εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών υποενοτήτων, των κυκλωμάτων τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εν λόγω διαγραμμάτων και της λειτουργίας των συσκευών, καθώς και οδηγίες επισκευής και συντήρησης (ως τεχνικό εγχειρίδιο δεν εννοείται το εγχειρίδιο για τους χρήστες ή το εμπορικό φυλλάδιο). Τα εν λόγω τεχνικά εγχειρίδια να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα, σε αριθμό αντιτύπων ίσο με το σύνολο των συσκευών. 2.8 Εκπαίδευση Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση της Υπηρεσίας να εκπαιδεύσει μετά από προηγούμενη συνεννόηση με την Υπηρεσία τέσσερις (04) τουλάχιστον τεχνικούς της, πλήρως στη χρήση, τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση του εξοπλισμού. Πρόγραμμα εκπαίδευσης να υποβληθεί με την προσφορά. Η εκπαίδευση των τεχνικών θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των συσκευών στην Υπηρεσία και θα είναι χρονικής διάρκειας τουλάχιστον πέντε (05) εργασίμων ημερών. 2.9 Εγγύηση Ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά του. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εικοσιτεσσάρων ( 24) μηνών, η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ με τη μορφή εγγύησης και δωρεάν συντήρησης τεχνικής υποστήριξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. Η εγγύηση θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συσκευών Η διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή /και ανωμαλίας που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το προσωπικό του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.τ.λ). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει και να παραδώσει τον εξοπλισμό σε λειτουργία εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση της Υπηρεσίας πλην της προσκόμισης των συσκευών στα εργαστήρια του αναδόχου Εάν η ανωτέρω προθεσμία δεν αποδειχθεί αρκετή, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει το υπό βλάβη τμήμα του εξοπλισμού με άλλο ιδίου ή αναβαθμισμένου τύπου, σε καλή λειτουργία μέχρι την επισκευή του Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη ή ελάττωμα στο ίδιο εξάρτημα ή ανταλλακτικό του εξοπλισμού δύο (02) ή παραπάνω φορές κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης της καλής Σελίδα 10 από 39

11 λειτουργίας του συγκεκριμένου εξαρτήματος ή ανταλλακτικού θα προσαυξάνεται κατά έξι (06) επιπλέον μήνες Η κατά τα ανωτέρω (παρ. 5 του παρόντος Κεφ.) άρση κάθε βλάβης ή ανωμαλίας του υλικού θα γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου αφού προσκομισθεί το υλικό με μέριμνα της Υπηρεσίας στο εργαστήριο του αναδόχου Σε περίπτωση που η βλάβη του υπό προμήθεια υλικού δεν είναι επισκευάσιμη τότε το υλικό αντικαθίσταται από νέο και αμεταχείριστο ιδίου ή αναβαθμισμένου τύπου, ο δε χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του θα είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεωτικά πρέπει να δεσμευτεί στην τεχνική προσφορά του ότι θα παρέχει συμβόλαιο συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης των συσκευών υποβάλλοντας αναλυτικό σχέδιο, το οποίο θα αφορά την περίοδο μετά τη λήξη της εγγύησης. Το ετήσιο κόστος του συμβολαίου συντήρησης που θα δεσμεύει τον Ανάδοχο για τουλάχιστον τρία (03) χρόνια, πρέπει να αναφέρεται ρητά στην οικονομική προσφορά και θα συνυπολογισθεί κατά τον υπολογισμό της συγκριτικής τιμής. Σημειώνεται ότι οι όροι του συμβολαίου συντήρησης θα είναι τουλάχιστον αυτοί που προδιαγράφονται στις παραγράφους του παρόντος Κεφαλαίου. Το Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατηρεί το δικαίωμα για μονομερή ανανέωση της συμβατικής συντήρησης, πριν τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, απόφαση η οποία θα λαμβάνεται κατ έτος Παράδοση παραλαβή Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα ενός (01) μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης στις αποθήκες τηλεπικοινωνιακού υλικού της Υπηρεσίας (ΔΙΠΛΕΠ Ε ) Η παραλαβή θα συνίσταται υποχρεωτικά σε α. ποσοτική καταμέτρηση β. συνοπτικό ποιοτικό έλεγχο με βάση το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή και τα παρόντα τεχνικά χαρακτηριστικά, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. Σε περίπτωση που απαιτηθεί εγκατάσταση των συσκευών είτε κανονική (όπου καθορισθεί), είτε σε εργαστήρια της Υπηρεσίας για τον ποιοτικό έλεγχο, αυτή θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου υποχρεούμενης της Υπηρεσίας να υποδείξει τους χώρους εντός Νομού Αττικής και να παράσχει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια. Σελίδα 11 από 39

12 2.11 Κριτήρια πίνακας βαθμολογίας Α/Α Κεφάλαιο Περιγραφή Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδα Α: Ποιότητας - Απόδοσης Α Α.7, Συμφωνία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά Α Α.13, 2.4.Β.2, 2.4.Γ Γ.2, 2.4.Γ Γ Α.8 Αριθμός διαύλων (καναλιών) μεγαλύτερος από Β.1 Τροφοδότηση από ενσωματωμένο 25 τροφοδοτικό Γ.3 Απολαβή (gain) μεγαλύτερη από 6dB Παρελκόμενα - ανταλλακτικά 05 Ομάδα Β: Τεχνικής Υποστήριξης & Κάλυψης Τεχνική Υποστήριξη Τεχνικά Εγχειρίδια Εκπαίδευση Εγγύηση πέραν των 24 μηνών Χρόνος Παράδοσης 02 Γενικό Σύνολο 100 Σελίδα 12 από 39

13 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ MF/HF 3.1 Σκοπός Το ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια δώδεκα (12) πομποδεκτών (Π / Δ) MF / HF με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω φωνής εξοπλισμένων με μονάδα DSC και δέκτη σάρωσης των συχνοτήτων DSC (WKR), με αυξομείωση +30% / -50%. Στόχος είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 3.2 Γενικά σχόλια Οι προσφορές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από φύλλο συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Οι απαντήσεις που θα περιλαμβάνονται στο φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε παράγραφο της παρούσας προδιαγραφής με την ίδια σειρά και αρίθμηση Το φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται και στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα που το υποστηρίζουν Οι προσφορές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πλήρη τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια οδηγιών χρήσης, συντήρησης και επισκευής, περιγραφικά φυλλάδια, φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα που μπορεί να υποστηρίξει την προσφορά Ο εξοπλισμός θα είναι καινούριος και αμεταχείριστος. 3.3 Γενική Περιγραφή Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός συνίσταται σε πομποδέκτες (Π/Δ) MF / HF με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω φωνής εξοπλισμένων με μονάδα DSC και δέκτη σάρωσης των συχνοτήτων DSC (WKR). 3.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οι προσφορές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι ΠΔ 347 ΦΕΚ 231/ , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί κατά την διενέργεια του διαγωνισμού με την υποβολή της προσφοράς και να αφορά τον ακριβή τύπο της προσφερόμενης συσκευής και όχι παραπλήσιο Ο εξοπλισμός θα διαθέτει ικανότητα επικοινωνίας simplex / semiduplex. Ικανότητα επικοινωνίας duplex θα θεωρηθεί πλεονέκτημα Ο πομπός θα έχει ισχύ εξόδου τουλάχιστον 250 W PEP στην περιοχή συχνοτήτων 1,6 MHz έως 27,5 ΜΗz. Μεγαλύτερη ισχύς εξόδου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα Πέραν της προβλεπόμενης, από τις σχετικές αποφάσεις του IMO, περιοχής συχνοτήτων λειτουργίας, ο εξοπλισμός θα διαθέτει υποχρεωτικά πλήρη συνθέτη ( Full synthesizer) συχνοτήτων, σε βήματα των 100 Hz για τον πομπό για όλη την περιοχή συχνοτήτων από 1.6 MHz έως 27.5 MHz και 10 Hz για τον δέκτη για όλη την περιοχή συχνοτήτων από 100 KHz έως 29.9 MHz. Σελίδα 13 από 39

14 3.4.5 Ο εξοπλισμός θα διαθέτει όλους τους διαύλους (κανάλια) ITU αποθηκευμένους σε μνήμη καθώς και ικανότητα προγραμματισμού και αποθήκευσης στη μνήμη, από τον χρήστη, τουλάχιστον δέκα (10) ζευγών συχνοτήτων (ιδιωτικοί δίαυλοι) Η επιλογή των συχνοτήτων και των διαύλων να πραγματοποιείται από πληκτρολόγιο ενσωματωμένο στη μονάδα ελέγχου του πομποδέκτη Ο δέκτης σάρωσης συχνοτήτων DSC (WKR) θα διαθέτει υποχρεωτικά έξι (06) θέσεις σάρωσης συχνοτήτων κινδύνου και θα παρέχει υποχρεωτικά την δυνατότητα ενταμίευσης σάρωσης τουλάχιστον πέντε (5) επιλεγμένων ιδιωτικών συχνοτήτων, με κατάργηση αντιστοίχων θέσεων συχνοτήτων κινδύνου Ο εξοπλισμός θα διαθέτει ικανότητα αυτόματου συντονισμού της κεραίας του πομπού, με μέγιστο χρόνο συντονισμού Ο δέκτης του εξοπλισμού θα διαθέτει ικανότητα σάρωσης (scanning) συχνοτήτων Η ρύθμιση της κατάλληλης τάξης εκπομπής, όταν επιλέγεται οποιαδήποτε από τις ραδιοτηλεφωνικές συχνότητες κινδύνου MF / HF ή οποιοσδήποτε από τους διαύλους ITU και τους ιδιωτικούς διαύλους, να πραγματοποιείται αυτόματα Ο εξοπλισμός θα διαθέτει ικανότητα αυτοελέγχου (self test) για τα κυριότερα τμήματά του Κεραία πομπού: Τύπου Μαστιγίου Κεραία W.K.R.: Τύπου Μαστιγίου Κεραία δέκτη: Τύπου Μαστιγίου Ο συντονιστής κεραίας του πομπού θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας σε όλες τις περιοχές συχνοτήτων, τόσο με την κεραία τύπου μαστιγίου όσο και με τις υπάρχουσες στην Υπηρεσία κεραίες σύρματος (κατά προσέγγιση 14 μέτρα) Τροφοδοσία : 220 V AC και 24 V DC. 3.5 Παρελκόμενα - ανταλλακτικά Οι συσκευές κατά την παράδοση τους να συνοδεύονται υποχρεωτικά από καλώδια, συνδετήρες, στηρίγματα και οποιαδήποτε μικροϋλικά, ή εξαρτήματα στήριξης σύνδεσης καθώς και εξειδικευμένα εργαλεία ή μονάδες λογισμικού (Software), έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή, αλλά είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση και προγραμματισμό των συσκευών Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει αν υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας κάθε ανταλλακτικού στοιχείο από το ελεύθερο εμπόριο ή αν υπάρχουν ορισμένα ανταλλακτικά, τα οποία και να κατονομάζονται που είναι αποκλειστικής κατασκευής ενός μόνο οίκου Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει με την οικονομική προσφορά του πλήρη τιμοκατάλογο ανταλλακτικών με ισχύ τριών ετών από τη λήξη της εγγύησης. 3.6 Τεχνική Υποστήριξη Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του βεβαίωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα διαθέτει στην Ελλάδα επί μία τουλάχιστον πενταετία, μετά την λήξη της εγγύησης των συσκευών, την τεχνική οργάνωση για την αποκατάσταση βλαβών των προσφερόμενων συσκευών καθώς και για την συντήρησή τους. Επίσης θα αναφέρεται αναλυτική περιγραφή της τεχνικής του υποδομής και των διατιθέμενων μέσων εργαστηρίων καθώς και κατάλογοι ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Σελίδα 14 από 39

15 Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται, κλπ.), εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή των συσκευών καθώς και τα απαιτούμενα όργανα μετρήσεων, ειδικά εργαλεία και συσκευές ελέγχου για την επισκευή και συντήρηση του ζητούμενου υλικού εφόσον απαιτούνται Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία η αποκατάσταση βλάβης του υλικού να γίνει από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία θα προσκομίζει το υλικό με δική της μέριμνα και δαπάνη στο εργαστήριο του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται στην αποκατάσταση της βλάβης σε μικρό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παράδοσης (μέγιστος χρόνος είκοσι (20) ημέρες). Εναλλακτικά, σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο, άσχετο με την Υπηρεσία, η επισκευή καθυστερήσει πλέον του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τη συσκευή με ιδίου ή αναβαθμισμένου τύπου, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης της πρώτης (Repair by replacement) Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση κάθε ανταλλακτικού των παραληφθέντων συσκευών εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά την λήξη της εγγύησης του υλικού. Εάν αχρηστευθεί υλικό λόγω μη τηρήσεως της ανωτέρω υποχρεώσεως, αναγνωρίζεται από τώρα το δικαίωμα της Υπηρεσίας να εγείρει απαίτηση αποζημιώσεως από τον ανάδοχο Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση βλαβών θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 3.7 Τεχνικό Εγχειρίδιο Οδηγίες Χρήσης Το σύνολο των συσκευών, κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: Τρία (03) έντυπα τεχνικά εγχειρίδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, που θα περιλαμβάνουν γενική περιγραφή του τύπου των συσκευών, κυκλωματικά διαγράμματα καθώς και καταλόγους των εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών υποενοτήτων, των κυκλωμάτων τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εν λόγω διαγραμμάτων και της λειτουργίας των συσκευών, καθώς και οδηγίες επισκευής και συντήρησης (ως τεχνικό εγχειρίδιο δεν εννοείται το εγχειρίδιο για τους χρήστες ή το εμπορικό φυλλάδιο). Τα εν λόγω τεχνικά εγχειρίδια να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα, σε αριθμό αντιτύπων ίσο με το σύνολο των συσκευών. 3.8 Εκπαίδευση Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση της Υπηρεσίας να εκπαιδεύσει μετά από προηγούμενη συνεννόηση με την Υπηρεσία τρεις (3) τουλάχιστον τεχνικούς της πλήρως στη χρήση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. Πρόγραμμα εκπαίδευσης να υποβληθεί με την προσφορά. Η εκπαίδευση των τεχνικών θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των συσκευών στην Υπηρεσία και θα είναι χρονικής διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) εργασίμων ημερών. Σελίδα 15 από 39

16 3.9 Εγγύηση Ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά του. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ με τη μορφή εγγύησης και δωρεάν συντήρησης τεχνικής υποστήριξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. Η εγγύηση θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συσκευών Η διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή /και ανωμαλίας που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το προσωπικό του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.τ.λ). Κατ ά τη διάρκεια της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει και να παραδώσει τον εξοπλισμό σε λειτουργία εντός 72 ωρών, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση της Υπηρεσίας πλην της προσκόμισης των συσκευών στα εργαστήρια του αναδόχου Εάν η ανωτέρω προθεσμία δεν αποδειχθεί αρκετή, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει το υπό βλάβη τμήμα του εξοπλισμού με άλλο ίδιου ή αναβαθμισμένου τύπου, σε καλή λειτουργία μέχρι την επισκευή του Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη ή ελάττωμα στο ίδιο εξάρτημα ή ανταλλακτικό του εξοπλισμού δύο (02) ή παραπάνω φορές κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του συγκεκριμένου εξαρτήματος ή ανταλλακτικού θα προσαυξάνεται κατά έξι (06) επιπλέον μήνες Η κατά τα ανωτέρω (παρ. 5 του παρόντος Κεφ.) άρση κάθε βλάβης ή ανωμαλίας του υλικού θα γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου αφού προσκομισθεί το υλικό με μέριμνα της Υπηρεσίας στο εργαστήριο του αναδόχου Σε περίπτωση που η βλάβη του υπό προμήθεια υλικού δεν είναι επισκευάσιμη τότε το υλικό αντικαθίσταται από νέο και αμεταχείριστο ιδίου ή αναβαθμισμένου τύπου, ο δε χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του θα είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεωτικά πρέπει να δεσμευτεί στην τεχνική προσφορά του ότι θα παρέχει συμβόλαιο συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης των συσκευών υποβάλλοντας αναλυτικό σχέδιο, το οποίο θα αφορά την περίοδο μετά τη λήξη της εγγύησης. Το ετήσιο κόστος του συμβολαίου συντήρησης που θα δεσμεύει τον Ανάδοχο για τουλάχιστον τρία (03) χρόνια, πρέπει να αναφέρεται ρητά στην οικονομική προσφορά και θα συνυπολογισθεί κατά τον υπολογισμό της συγκριτικής τιμής. Σημειώνεται ότι οι όροι του συμβολαίου συντήρησης θα είναι τουλάχιστον αυτοί που προδιαγράφονται στις παραγράφους του παρόντος Κεφαλαίου. Το Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατηρεί το δικαίωμα για μονομερή ανανέωση της συμβατικής συντήρησης, πριν τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, απόφαση η οποία θα λαμβάνεται κατ έτος. Σελίδα 16 από 39

17 3.10 Παράδοση παραλαβή Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα (01) μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης στις αποθήκες τηλεπικοινωνιακού υλικού της Υπηρεσίας (ΔΙΠΛΕΠ Ε ) Η παραλαβή θα συνίσταται υποχρεωτικά σε α. ποσοτική καταμέτρηση β. συνοπτικό ποιοτικό έλεγχο με βάση το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή και τα παρόντα τεχνικά χαρακτηριστικά, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής Σε περίπτωση που απαιτηθεί εγκατάσταση των συσκευών είτε κανονική (όπου καθορισθεί), είτε σε εργαστήρια της Υπηρεσίας για τον ποιοτικό έλεγχο, αυτή θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου υποχρεούμενης της Υπηρεσίας να υποδείξει τους χώρους (εντός του Α.ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ Ακτή Βασιλειάδη Ε1-Ε2, Πειραιάς) και να παρέχει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια. Σελίδα 17 από 39

18 3.11 Κριτήρια Πίνακας Βαθμολογίας Α/Α Κεφάλαιο Περιγραφή Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδα Α: Ποιότητας Απόδοσης , Συμφωνία με τεχνικά χαρακτηριστικά Ικανότητα Επικοινωνίας duplex Ισχύς Εξόδου μεγαλύτερη των 250 W PEP Παρελκόμενα - ανταλλακτικά 05 Ομάδα Β: Τεχνικής Υποστήριξης & Κάλυψης Τεχνική Υποστήριξη Τεχνικά Εγχειρίδια Εκπαίδευση Εγγύηση πέραν των 24 μηνών Χρόνος Παράδοσης 02 Γενικό Σύνολο 100 Σελίδα 18 από 39

19 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ VHF-DSC ΒΑΣΕΩΣ 4.1 Σκοπός Το ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια τριανταπέντε (35) συσκευών πομποδέκτη (Π/Δ) VHF με ενσωματωμένο DSC class A με αυξομείωση +30% / -50%. Στόχος είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 4.2 Γενικά σχόλια Οι προσφορές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από φύλλο συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Οι απαντήσεις που θα περιλαμβάνονται στο φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε παράγραφο της παρούσας προδιαγραφής με την ίδια σειρά και αρίθμηση Το φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται και στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα που το υποστηρίζουν Οι προσφορές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πλήρη τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια οδηγιών χρήσης, συντήρησης και επισκευής, περιγραφικά φυλλάδια, φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα που μπορεί να υποστηρίξει την προσφορά Ο εξοπλισμός θα είναι καινούριος και αμεταχείριστος. 4.3 Γενική Περιγραφή Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός συνίσταται σε συσκευές πομποδέκτη (Π/Δ) VHF με ενσωματωμένο DSC class A. 4.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οι προσφορές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι ΠΔ 347 ΦΕΚ 231/ , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί κατά την διενέργεια του διαγωνισμού με την υποβολή της προσφοράς και να αφορά τον ακριβή τύπο της προσφερόμενης συσκευής και όχι παραπλήσιο Πομποδέκτης VHF με ενσωματωμένο DSC class A Ο εξοπλισμός να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας σε ολόκληρη τη Marine Band με δυνατότητα προγραμματισμού υπηρεσιακών καναλιών. ch32 RX= TX= ch37 RX= TX= ch38 RX= TX= Ο εξοπλισμός να διαθέτει δυνατότητα διπλής παρακολούθησης (du al watch) δύο (2) διαύλων επιλεγομένων από την Υπηρεσία Τροφοδοσία 12 V DC ή 24 V DC με κατάλληλο μετατροπέα Ισχύς εξόδου 25 W. Σελίδα 19 από 39

20 4.5 Παρελκόμενα - ανταλλακτικά Οι συσκευές κατά την παράδοση τους να συνοδεύονται υποχρεωτικά από καλώδια, συνδετήρες, στηρίγματα και οποιαδήποτε μικροϋλικά, ή εξαρτήματα στήριξης σύνδεσης καθώς και εξειδικευμένα εργαλεία ή μονάδες λογισμικού (Software), έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή, αλλά είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση και προγραμματισμό των συσκευών Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει αν υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας κάθε ανταλλακτικού στοιχείο από το ελεύθερο εμπόριο ή αν υπάρχουν ορισμένα ανταλλακτικά, τα οποία και να κατονομάζονται που είναι αποκλειστικής κατασκευής ενός μόνο οίκου Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει με την οικονομική προσφορά του πλήρη τιμοκατάλογο ανταλλακτικών με ισχύ τριών ετών από τη λήξη της εγγύησης. 4.6 Τεχνική Υποστήριξη Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του βεβαίωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα διαθέτει στην Ελλάδα επί μία τουλάχιστον πενταετία, μετά τη λήξη της εγγύησης των συσκευών, την τεχνική οργάνωση για την αποκατάσταση βλαβών των προσφερόμενων συσκευών καθώς και για την συντήρησή τους. Επίσης θα αναφέρεται αναλυτική περιγραφή της τεχνικής του υποδομής και των διατιθέμενων μέσων εργαστηρίων καθώς και κατάλογοι ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται, κλπ.), εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή των συσκευών καθώς και τα απαιτούμενα όργανα μετρήσεων, ειδικά εργαλεία και συσκευές ελέγχου για την επισκευή και συντήρηση του ζητούμενου υλικού εφόσον απαιτούνται Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία η αποκατάσταση βλάβης του υλικού να γίνει από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία θα προσκομίζει το υλικό με δική της μέριμνα και δαπάνη στο εργαστήριο του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται στην αποκατάσταση της βλάβης σε μικρό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παράδοσης (μέγιστος χρόνος είκοσι (20) ημέρες). Εναλλακτικά, σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο, άσχετο με την Υπηρεσία, η επισκευή καθυστερήσει πλέον του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τη συσκευή με ιδίου ή αναβαθμισμένου τύπου, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης της πρώτης (Repair by replacement) Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση κάθε ανταλλακτικού των παραληφθέντων συσκευών εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά την λήξη της εγγύησης του υλικού. Εάν αχρηστευθεί υλικό λόγω μη τηρήσεως της ανωτέρω υποχρεώσεως, αναγνωρίζεται από τώρα το δικαίωμα της Υπηρεσίας να εγείρει απαίτηση αποζημιώσεως από τον αναδόχου Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση βλαβών θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. Σελίδα 20 από 39

21 4.7 Τεχνικό Εγχειρίδιο Οδηγίες Χρήσης Το σύνολο των συσκευών, κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: Τρία (03) έντυπα τεχνικά εγχειρίδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, που θα περιλαμβάνουν γενική περιγραφή του τύπου των συσκευών, κυκλωματικά διαγράμματα καθώς και καταλόγους των εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών υποενοτήτων, των κυκλωμάτων τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εν λόγω διαγραμμάτων και της λειτουργίας των συσκευών, καθώς και οδηγίες επισκευής και συντήρησης (ως τεχνικό εγχειρίδιο δεν εννοείται το εγχειρίδιο για τους χρήστες ή το εμπορικό φυλλάδιο). Τα εν λόγω τεχνικά εγχειρίδια να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα, σε αριθμό αντιτύπων ίσο με το σύνολο των συσκευών. 4.8 Εκπαίδευση Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση της Υπηρεσίας να εκπαιδεύσει μετά από προηγούμενη συνεννόηση με την Υπηρεσία τρεις (3) τουλάχιστον τεχνικούς της πλήρως στη χρήση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. Πρόγραμμα εκπαίδευσης να υποβληθεί με την προσφορά. Η εκπαίδευση των τεχνικών θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των συσκευών στην Υπηρεσία και θα είναι χρονική διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) εργασίμων ημερών Εγγύηση Ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά του. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ με τη μορφή εγγύησης και δωρεάν συντήρησης τεχνικής υποστήριξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. Η εγγύηση θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συσκευών Η διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή /και ανωμαλίας που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το προσωπικό του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.τ.λ). Κατα τη διάρκεια της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει και να παραδώσει τον εξοπλισμό σε λειτουργία εντός 72 ωρών, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση της Υπηρεσίας πλην της προσκόμισης των συσκευών στα εργαστήρια του αναδόχου. Σελίδα 21 από 39

22 4.9.4 Εάν η ανωτέρω προθεσμία δεν αποδειχθεί αρκετή, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει το υπό βλάβη τμήμα του εξοπλισμού με άλλο ίδιου ή αναβαθμισμένου τύπου, σε καλή λειτουργία μέχρι την επισκευή του Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη ή ελάττωμα στο ίδιο εξάρτημα ή ανταλλακτικό του εξοπλισμού δύο (02) ή παραπάνω φορές κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του συγκεκριμένου εξαρτήματος ή ανταλλακτικού θα προσαυξάνεται κατά έξι (06) επιπλέον μήνες Η κατά τα ανωτέρω (παρ. 5 του παρόντος Κεφ.) άρση κάθε βλάβης ή ανωμαλίας του υλικού θα γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου αφού προσκομισθεί το υλικό με μέριμνα της Υπηρεσίας στο εργαστήριο του αναδόχου Σε περίπτωση που η βλάβη του υπό προμήθεια υλικού δεν είναι επισκευάσιμη τότε το υλικό αντικαθίσταται από νέο και αμεταχείριστο ιδίου ή αναβαθμισμένου τύπου, ο δε χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του θα είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεωτικά πρέπει να δεσμευτεί στην τεχνική προσφορά του ότι θα παρέχει συμβόλαιο συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης των συσκευών υποβάλλοντας αναλυτικό σχέδιο, το οποίο θα αφορά την περίοδο μετά τη λήξη της εγγύησης. Το ετήσιο κόστος του συμβολαίου συντήρησης που θα δεσμεύει τον Ανάδοχο για τουλάχιστον τρία (03) χρόνια, πρέπει να αναφέρεται ρητά στην οικονομική προσφορά και θα συνυπολογισθεί κατά τον υπολογισμό της συγκριτικής τιμής. Σημειώνεται ότι οι όροι του συμβολαίου συντήρησης θα είναι τουλάχιστον αυτοί που προδιαγράφονται στις παραγράφους του παρόντος Κεφαλαίου. Το Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατηρεί το δικαίωμα για μονομερή ανανέωση της συμβατικής συντήρησης, πριν τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, απόφαση η οποία θα λαμβάνεται κατ έτος Παράδοση παραλαβή Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα (01) μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης στις αποθήκες τηλεπικοινωνιακού υλικού της Υπηρεσίας (ΔΙΠΛΕΠ Ε ) Η παραλαβή θα συνίσταται υποχρεωτικά σε α. ποσοτική καταμέτρηση β. συνοπτικό ποιοτικό έλεγχο με βάση το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή και τα παρόντα τεχνικά χαρακτηριστικά, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής Σε περίπτωση που απαιτηθεί εγκατάσταση των συσκευών είτε κανονική (όπου καθορισθεί), είτε σε εργαστήρια της Υπηρεσίας για τον ποιοτικό έλεγχο, αυτή θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου υποχρεούμενης της Υπηρεσίας να υποδείξει τους χώρους (εντός του Α.ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ Ακτή Βασιλειάδη Ε1-Ε2, Πειραιάς) και να παράσχει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια. Σελίδα 22 από 39

23 4.11 Κριτήρια Πίνακας Βαθμολογίας Α/Α Κεφάλαιο Περιγραφή Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδα Α: Ποιότητας - Απόδοσης Συμφωνία με τεχνικά χαρακτηριστικά Παρελκόμενα - ανταλλακτικά 10 Ομάδα Β: Τεχνικής Υποστήριξης & Κάλυψης Τεχνική Υποστήριξη Τεχνικά Εγχειρίδια Εκπαίδευση Εγγύηση πέραν των 24 μηνών Χρόνος Παράδοσης 02 Σελίδα 23 από 39

24 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ VHF 5.1 Σκοπός Το ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια σαράντα οκτώ (48) φορητών (Π/Δ) VHF με αυξομείωση +30% / -50%. Στόχος είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 5.2 Γενικά σχόλια Οι προσφορές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από φύλλο συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Οι απαντήσεις που θα περιλαμβάνονται στο φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε παράγραφο της παρούσας προδιαγραφής με την ίδια σειρά και αρίθμηση Το φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται και στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα που το υποστηρίζουν Οι προσφορές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πλήρη τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια οδηγιών χρήσης, συντήρησης και επισκευής, περιγραφικά φυλλάδια, φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα που μπορεί να υποστηρίξει την προσφορά Ο εξοπλισμός θα είναι καινούριος και αμεταχείριστος. 5.3 Γενική Περιγραφή Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός συνίσταται σε φορητούς πομποδέκτες (Π/Δ) VHF και παρελκόμενά τους με σκοπό την αναβάθμιση ραδιοτηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 5.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οι προσφερόμενες συσκευές να πληρούν υποχρεωτικά τις απαιτήσεις του ΠΔ 44 - ΦΕΚ 44 Α / , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Δήλωση συμμόρφωσης πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί κατά την διενέργεια του διαγωνισμού με την υποβολή της προσφοράς και να αφορά στον ακριβή τύπο των προσφερομένων συσκευών και όχι παραπλήσιο Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας τουλάχιστον: ΜΗΖ Αριθμός διαύλων: τουλάχιστον 80, προγραμματιζόμενοι Διαχωρισμός διαδοχικών διαύλων τουλάχιστον: 25 ΚΗΖ & 12.5 KHZ Κεραία βιδωτή στη συσκευή Δυνατότητα scanning Ονομαστική ισχύς εξόδου: 5 W σε ολόκληρη την περιοχή συχνοτήτων και θερμοκρασιών λειτουργίας του, με δυνατότητα μείωσης της σε 1W. Η επιλογή θα γίνεται από τον χειριστή χρήστη εύκολα με τη χρήση διακόπτη (High Low) ή μέσω του πληκτρολογίου της συσκευής Να διαθέτει οθόνη ενδείξεων με κατάλληλο ενσωματωμένο φωτισμό Συσσωρευτής (μπαταρία) χημικής σύνθεσης χωρίς το φαινόμενο μνήμης, χωρητικότητας τέτοιας ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του πομποδέκτη για οκτώ (08) ώρες τουλάχιστον για κύκλο Σελίδα 24 από 39

25 λειτουργίας Tx (High) Rx Standby % (εκτός Power Save). Η μπαταρία θα είναι αποσπώμενη και επαναφορτιζόμενη Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα το ύψος της συσκευής μαζί με την μπαταρία να μην ξεπερνά τα 145 mm Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η ύπαρξη αυτόματου squelch Να διαθέτουν κατάλληλο κύκλωμα ώστε να μπορούν να ενεργοποιηθούν και να λειτουργούν με υπότονο Ο προγραμματισμός των διαύλων να μπορεί να γίνεται από τεχνικούς Υπηρεσίας μας με κωδικό ή PC. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία το σχετικό λογισμικό προγραμματισμού σε οπτικό δίσκο ( CD ROM) ή δισκέτα, καθώς επίσης και τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης Να διαθέτει δυνατότητα και ψηφιακής λειτουργίας. 5.5 Παρελκόμενα - ανταλλακτικά Ο εξοπλισμός κατά την παράδοση του θα συνοδεύεται από: α)ισάριθμα με τον αριθμό των προμηθευομένων συσκευών άγκιστρα ζώνης ισχυρής κατασκευής. β)ισάριθμες με τον αριθμό των προμηθευομένων συσκευών εφεδρικές μπαταρίες ιδίου τύπου με αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 4.9. γ)φορτιστές μπαταριών ταχείας φόρτισης από πηγή ενέργειας 220 VAC ίσο σε αριθμό με τον αριθμό των υπό προμήθεια συσκευών. Φορτιστής μπαταριών δύο θέσεων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. δ)οι συσκευές κατά την παράδοση τους να συνοδεύονται υποχρεωτικά από καλώδια, συνδετήρες, στηρίγματα και οποιαδήποτε μικροϋλικά, ή εξαρτήματα στήριξης σύνδεσης καθώς και εξειδικευμένα εργαλεία ή μονάδες λογισμικού (Software), έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή, αλλά είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση και προγραμματισμό των συσκευών Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει αν υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας κάθε ανταλλακτικού στοιχείου από το ελεύθερο εμπόριο ή αν υπάρχουν ορισμένα ανταλλακτικά, τα οποία και να κατονομάζονται που είναι αποκλειστικής κατασκευής ενός μόνο οίκου Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει με την οικονομική προσφορά του πλήρη τιμοκατάλογο ανταλλακτικών με ισχύ τριών ετών από τη λήξη της εγγύησης. 5.6 Τεχνική Υποστήριξη Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του βεβαίωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα διαθέτει στην Ελλάδα επί μία τουλάχιστον πενταετία, μετά την λήξη της εγγύησης των συσκευών, την τεχνική οργάνωση για την αποκατάσταση βλαβών των προσφερόμενων συσκευών καθώς και για την συντήρησή τους. Επίσης θα αναφέρεται αναλυτική περιγραφή της τεχνικής του υποδομής και των διατιθέμενων μέσων εργαστηρίων καθώς και κατάλογοι ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται, κλπ.), εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή των συσκευών καθώς και τα απαιτούμενα όργανα μετρήσεων, ειδικά εργαλεία και συσκευές ελέγχου για την επισκευή και συντήρηση του ζητούμενου υλικού εφόσον απαιτούνται. Σελίδα 25 από 39

26 5.6.3 Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία η αποκατάσταση βλάβης του υλικού να γίνει από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία θα προσκομίζει το υλικό με δική της μέριμνα και δαπάνη στο εργαστήριο του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται στην αποκατάσταση της βλάβης σε μικρό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παράδοσης ( μέγιστος χρόνος 20 ημέρες). Εναλλακτικά, σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο, άσχετο με την Υπηρεσία, η επισκευή καθυστερήσει πλέον του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τη συσκευή με ιδίου ή αναβαθμισμένου τύπου, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης της πρώτης (Repair by replacement) Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση κάθε ανταλλακτικού των παραληφθέντων συσκευών εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά την λήξη της εγγύησης του υλικού. Εάν αχρηστευθεί υλικό λόγω μη τηρήσεως της ανωτέρω υποχρεώσεως, αναγνωρίζεται από τώρα το δικαίωμα της Υπηρεσίας να εγείρει απαίτηση αποζημιώσεως από τον αναδόχου Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση βλαβών θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 5.7 Τεχνικό Εγχειρίδιο Οδηγίες Χρήσης Το σύνολο των συσκευών, κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: Τρία (03) έντυπα τεχνικά εγχειρίδια στην Ελλην ική ή Αγγλική γλώσσα, που θα περιλαμβάνουν γενική περιγραφή του τύπου των συσκευών, κυκλωματικά διαγράμματα καθώς και καταλόγους των εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών υποενοτήτων, των κυκλωμάτων τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εν λόγω διαγραμμάτων και της λειτουργίας των συσκευών, καθώς και οδηγίες επισκευής και συντήρησης (ως τεχνικό εγχειρίδιο δεν εννοείται το εγχειρίδιο για τους χρήστες ή το εμπορικό φυλλάδιο). Τα εν λόγω τεχνικά εγχειρίδια να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα, σε αριθμό αντιτύπων ίσο με το σύνολο των συσκευών. 5.8 Εκπαίδευση Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση της Υπηρεσίας να εκπαιδεύσει μετά από προηγούμενη συνεννόηση με την Υπηρεσία τρεις (3) τουλάχιστον τεχνικούς της πλήρως στη χρήση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. Πρόγραμμα εκπαίδευσης να υποβληθεί με την προσφορά. Η εκπαίδευση των τεχνικών θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των συσκευών στην Υπηρεσία και θα είναι χρονική διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) εργασίμων ημερών. 5.9 Εγγύηση Ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά του. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί Σελίδα 26 από 39

27 χωρίς κανένα κόστος για το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ με τη μορφή εγγύησης και δωρεάν συντήρησης τεχνικής υποστήριξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. Η εγγύηση θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συσκευών Η διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή /και ανωμαλίας που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το προσωπικό του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.τ.λ). Κατα τη διάρκεια της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει και να παραδώσει τον εξοπλισμό σε λειτουργία εντός 72 ωρών, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση της Υπηρεσίας πλην της προσκόμισης των συσκευών στα εργαστήρια του αναδόχου Εάν η ανωτέρω προθεσμία δεν αποδειχθεί αρκετή, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει το υπό βλάβη τμήμα του εξοπλισμού με άλλο ίδιου ή αναβαθμισμένου τύπου, σε καλή λειτουργία μέχρι την επισκευή του Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη ή ελάττωμα στο ίδιο εξάρτημα ή ανταλλακτικό του εξοπλισμού δύο (02) ή παραπάνω φορές κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του συγκεκριμένου εξαρτήματος ή ανταλλακτικού θα προσαυξάνεται κατά έξι (06) επιπλέον μήνες Η κατά τα ανωτέρω (παρ. 5 του παρόντος Κεφ.) άρση κάθε βλάβης ή ανωμαλίας του υλικού θα γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου αφού προσκομισθεί το υλικό με μέριμνα της Υπηρεσίας στο εργαστήριο του αναδόχου Σε περίπτωση που η βλάβη του υπό προμήθεια υλικού δεν είναι επισκευάσιμη τότε το υλικό αντικαθίσταται από νέο και αμεταχείριστο ιδίου ή αναβαθμισμένου τύπου, ο δε χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του θα είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεωτικά πρέπει να δεσμευτεί στην τεχνική προσφορά του ότι θα παρέχει συμβόλαιο συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης των συσκευών υποβάλλοντας αναλυτικό σχέδιο, το οποίο θα αφορά την περίοδο μετά τη λήξη της εγγύησης. Το ετήσιο κόστος του συμβολαίου συντήρησης που θα δεσμεύει τον Ανάδοχο για τουλάχιστον τρία (03) χρόνια, πρέπει να αναφέρεται ρητά στην οικονομική προσφορά και θα συνυπολογισθεί κατά τον υπολογισμό της συγκριτικής τιμής. Σημειώνεται ότι οι όροι του συμβολαίου συντήρησης θα είναι τουλάχιστον αυτοί που προδιαγράφονται στις παραγράφους του παρόντος Κεφαλαίου. Το Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατηρεί το δικαίωμα για μονομερή ανανέωση της συμβατικής συντήρησης, πριν τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, απόφαση η οποία θα λαμβάνεται κατ έτος Παράδοση παραλαβή Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα (01) μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης στις αποθήκες τηλεπικοινωνιακού υλικού της Υπηρεσίας (ΔΙΠΛΕΠ Ε ) Η παραλαβή θα συνίσταται υποχρεωτικά σε Σελίδα 27 από 39

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 07-02-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2834.4/9454/2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 20/11/2013 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 4166/2013.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 20/11/2013 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 4166/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.:2/140824 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 20/11/2013 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

β. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α /07-11-00), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

β. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α /07-11-00), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Υ.Ν.Α.Ν.Π. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ε2 Το παρόν θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο www.hcg.gr και στο www.yen.gr Ημερομηνία Προς ΥΝΑΝΠ/ ΔΙΠΕΑ 4 ο Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

2.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΩΝ (ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ) VHF ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ

2.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΩΝ (ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ) VHF ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ Υ.Ν.Α.Ν.Π. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ε2 Το παρόν θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο www.hcg.gr και στο www.yen.gr Ημερομηνία 07/3/2017 Προς ΥΝΑΝΠ/ ΔΙΠΕΑ 4 ο Πίνακας Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF. συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF. συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2013 Aρ. Πρωτ. : 44606 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF και παρελκόμενων, Προμήθεια συσκευών και εγκατάσταση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΕΙ ΟΣ = RADAR ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = TEM. ΕΚΑ (10)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΕΙ ΟΣ = RADAR ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = TEM. ΕΚΑ (10) 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΕΙ ΟΣ = RADAR ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = TEM. ΕΚΑ (10) Ι. ΣΚΟΠΟΣ 1.Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) πρόκειται να προβεί στη προµήθεια δέκα (10) RADAR µεγάλων σκαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων, (φορητοί πομποδέκτες VHF) για την κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ φαξ 213.20.86.757 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: 21-10-2016 Α/Α: 152 Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19./2013 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ασυρµάτων VHF και παρελκοµένων, Προµήθεια συσκευών & εγκατάσταση συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP (Audio over IP Contribution CODECS). ΜΑΪΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος. Πρόχειροι διαγωνισµοί για κονσόλες & φορητούς ποµποδέκτες στις 9-10-03 Ω/10:00 & 11:00 αντίστοιχα στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Σ. /νση Οικονοµικών αίθουσα συσκέψεων Μουρούζη 4 Αθήνα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ηράκλειο, 31/7/2017 Τμήμα: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670.

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών   Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670. Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών e-mail: prom@nikaia-hosp.gr Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670 24 Νοεμβρίου 2015 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Θερμικών Διόπτρων. Σελίδα 1 από 11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Θερμικών Διόπτρων. Σελίδα 1 από 11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Θερμικών Διόπτρων Σελίδα 1 από 11 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 3. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ...4 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...4 4.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 95/08.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33100000-1 & ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33182100-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 15232 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

CPV: Α ΑΜ: 13REQ

CPV: Α ΑΜ: 13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων κλπ (για τις ανάγκες Υπηρεσιών του ήµου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού ΑΠ. ΚΥΤ/2016/51 Καλαμάτα 07 Απριλίου 2016 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού για το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΑΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΑΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑ: (Α/Α ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ...) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι Πειραιάς 13 Απρ 2016 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 6.888,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 6.888,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια εξοπλισµού ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 6.888,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια εξοπλισµού 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο νοσοκομειακή χρήση Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει: 1. Γεννήτρια πολυκορφών,

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΩΟΡ1Π-ΑΧ2 ΑΔΑΜ: 16REQ003857719 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ε2 (Το παρόν δύναται να ανακτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή (.docx) στο www.hcg.grκαι στο www.yen.gr) Ημερομηνία 14122016 Προς ΥΝΑΝΠ/ ΔΙΠΕΑ 4ο Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Οι κάτωθι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από το Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 66 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α.: 30.7135.004 ΕΤΟΣ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την ενίσχυση της ασφάλειας των Δημοτικών Εγκαταστάσεων κρίνεται αναγκαία η προμήθεια δύο (2) αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 3

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 3 ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΡΑΔΙΙΟΦΩΝΙΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΝΙΙΚΗ ΔΙΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΙΙΚΡΟΦΩΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ IIN-EAR ΙΙανουάριος 2016 ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προσφορές για προμήθεια ψηφιακών βίντεο καμερών και καρτών μνήμης για τις ανάγκες του Φεστιβάλ CineΜάθεια της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Θέμα: Προσφορές για προμήθεια ψηφιακών βίντεο καμερών και καρτών μνήμης για τις ανάγκες του Φεστιβάλ CineΜάθεια της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Χίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Χίος, 10 Νοεμβρίου 2015 Α.Π. 1996 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες FAX Τηλέφωνο Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένος από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 1/9/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-1/2017

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-1/2017 NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-1/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.112 µε Φ.Π.Α. - 13.800 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ : - 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 18/11/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, Αριθµ. Πρωτ.: 386 ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 18/11/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, Αριθµ. Πρωτ.: 386 ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 18/11/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, Αριθµ. Πρωτ.: 386 ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερουπόλεως Τ.Κ.: 641 00 - Ελευθερούπολη Ταχ. /νση: Πλ. Αγ. Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

17PROC INFORMATICS

17PROC INFORMATICS Digitally signed by 17PROC001755806 INFORMATICS 2017-07-26 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.07.26 11:45:33 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΑΨΩ4653ΠΩ-Ζ5Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Πληροφορίες: Κουβελιώτης Χρήστος Τηλέφωνο:

Ταχ. Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Πληροφορίες: Κουβελιώτης Χρήστος Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Βουλή των Ελλήνων. Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα. (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες) Πίνακας Στοιχείων Έργου

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Βουλή των Ελλήνων. Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα. (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες) Πίνακας Στοιχείων Έργου ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ημερομηνία 18/12/2015 Προς Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα Επωνυμία: Έδρα: Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 326 Ημερομηνία :

Αριθ. Πρωτ.: 326 Ημερομηνία : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-4141211-17, FAX : 210-3223935 ΑΔΑ: ΒΙ65ΟΡΛΟ-0ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ Πρόσοψη 1 POWER : Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης 2 VOLUME: Ρυθμιστικό έντασης 3 Οθόνη ενδείξεων 4 ACT: IR πομπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την προμήθεια αναλυτή καυσαερίων Αριθμός Μελέτης : 33 / 27-01-2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 / 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 15/6/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : Γ2/4753/16-6-2017 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ----------------- Τμήμα : Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά, το συνολικό βάρος και ο όγκος των προσφερόμενων καλαθοφόρων.

1.4. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά, το συνολικό βάρος και ο όγκος των προσφερόμενων καλαθοφόρων. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη, και η συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 ΘΕΣΕΩΝ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέση και λειτουργίες των πλήκτρων ελέγχου Σελ. 10 Εγκατάσταση Σελ. 13 Τροφοδοσία Σελ. 13 Εγκατάσταση κεραίας Σελ. 13 Πως να θέσετε σε λειτουργία τον πομποδέκτη Σελ. 13 Επιλογή μπάντας συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΤΙΜΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα καταγραφικά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν αδιάλειπτα τιμές παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 4/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/4/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ψηφιακού Συστήματος Υψηλής Παραγωγικότητας Ασπρόμαυρων Αντιγράφων & Εκτυπώσεων για τις ανάγκες του Εκτυπωτικού κέντρου του ΥΠ.Υ Α Γενικά Οι προσφορές να συνοδεύονται με έγγραφες

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Θεσσαλονίκη 6/5/2016 Αρ. πρωτ. 12575 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μίσκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κέρκυρα, 2//203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 04/06/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/59495 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 04/06/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/59495 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 04/06/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/59495 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ηράκλειο, 9/5/2017 Τμήμα: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:5212 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 12-04-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΓΓPAΦH ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣYΓΓPAΦH ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ A.M. : 66 / 2017 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα ΑΠ. ΚΥΤ-2016/28 Καλαμάτα, 29 Φεβρουαρίου 2016 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 30-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Περιγραφή είδους: ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ Ποσότητα: 3 Μονάδα μέτρησης: ΤΕΜΑΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ)

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ) Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ) Να αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα: 1. Κεντρική απεικονιστική μονάδα ορθοπαντογράφου 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.» Αθήνα, 19.07.2017 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Αριθμ. Πρωτ.: 307 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-08 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» Προϋπολογισμός: 5.000,00 Κ.Α. 20-7335.005 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 2016-08 ΕΡΓΑΣΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα: Αρ. Πρωτ.: 3237/1.10

Κέρκυρα: Αρ. Πρωτ.: 3237/1.10 Κέρκυρα: 31.12.2015 Αρ. Πρωτ.: 3237/1.10 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ.Κ. 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Άρης Μπατσούλης Τηλ.: 26610 45551 Fax: 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 47 ΚΑΜΙΝΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την 19 του μήνα Μαΐου του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Αθήνα, 21.01.2016 Α.Π: ΔΙΑ/2016/10 Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) 14/6/2016 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ... 4 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΜΗΕ ΜΑΪΟΣ 2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

ΑΔΜΗΕ ΜΑΪΟΣ 2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΔΜΗΕ ΜΑΪΟΣ 2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ (K.A )

Τηλ (K.A ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓ/ΜΟΥ Πληροφορίες: κ. Α.ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 50,ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Θεσσαλονίκη, 27-09-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000230 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Γενικοί Όροι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Γενικοί Όροι Α.Π.: NOSTOS/2016/219 Πειραιάς, 22/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Συνολικό εκτιμώμεν ο κόστος (άνευ ΦΠΑ) Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότ ητα. Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ: 5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Συνολικό εκτιμώμεν ο κόστος (άνευ ΦΠΑ) Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότ ητα. Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ: 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Νο 18/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π/Υ 5.700,00, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 61 /2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ.: 61 /2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα