Λύσεις των θεμάτων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λύσεις των θεμάτων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 04 Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η (0/06/04, :00)

2 Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς των Επιμελητών των φακέλων του Λυκείου του Δικτυακού Τόπου mathematca.gr με βάση υλικό που αναρτήθηκε στο mathematca Συνεργάστηκαν οι: Στράτης Αντωνέας, Ανδρέας Βαρβεράκης, Βασίλης Κακαβάς, Γιώργης Καλαθάκης, Φωτεινή Καλδή, Σπύρος Καρδαμίτσης, Νίκος Κατσίπης, Στάθης Κούτρας, Χρήστος Κυριαζής, Γρηγόρης Κωστάκος, Βαγγέλης Μουρούκος, Ροδόλφος Μπόρης, Μίλτος Παπαγρηγοράκης, Λευτέρης Πρωτοπαπάς, Γιώργος Ρίζος, Σωτήρης Στόγιας, Αλέξανδρος Συγκελάκης, Αχιλλέας Συνεφακόπουλος, Χρήστος Τσιφάκης Το Δελτίο διατίθεται ελεύθερα από το δικτυακό τόπο mathematca.gr

3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο και c σταθερός πραγματικός αριθμός, να αποδείξετε με τη χρήση του ορισμού της παραγώγου ότι cf cf, για κάθε Μονάδες 7 Α. Πότε μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της; Μονάδες 4 Α3. Πότε μια ποσοτική μεταβλητή λέγεται διακριτή και πότε συνεχής; Μονάδες 4 Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α) Αν για τη συνάρτηση f ισχύει f 0, για α,β 0 0 και η παράγωγός της f διατηρεί πρόσημο εκατέρωθεν του 0, τότε η f είναι γνησίως μονότονη στο (α, β) και δεν παρουσιάζει ακρότατο στο διάστημα αυτό. β) Για δύο οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: PA B PBPA B 3 (μονάδες ) (μονάδες ) γ) Σε μια κανονική ή περίπου κανονική κατανομή το 95% περίπου των παρατηρήσεων βρίσκονται στο διάστημα s, s, όπου η μέση τιμή και s η τυπική απόκλιση των παρατηρήσεων. δ) Αν είναι τιμή μιας ποσοτικής μεταβλητής X, τότε η αθροιστική συχνότητα πλήθος των παρατηρήσεων που είναι μεγαλύτερες της τιμής. (μονάδες ) N εκφράζει το (μονάδες ) ε) Το κυκλικό διάγραμμα είναι ένας κυκλικός δίσκος χωρισμένος σε κυκλικούς τομείς, τα εμβαδά ή, ισοδύναμα, τα τόξα των οποίων είναι ανάλογα προς τις αντίστοιχες συχνότητες ν ή τις σχετικές συχνότητες f των τιμών της μεταβλητής. (μονάδες ) Μονάδες 0

4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Θεώρημα, σχολικό βιβλίο σελίδα 30. Α. Ορισμός, σχολικό βιβλίο σελίδα 3. Α3. Ορισμός, σχολικό βιβλίο σελίδα 59. Α4. α) Σ, προκύπτει από τη σελίδα 40. β) Λ, σελίδα 5. γ) Λ, σελίδα 95. δ) Λ, σελίδα 66. ε) Σ, σελίδα 70. ΘΕΜΑ Β Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το ιστόγραμμα συχνοτήτων, το οποίο παριστάνει τις πωλήσεις σε χιλιάδες ευρώ που έγιναν από τους πωλητές μιας εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός έτους. Β. Να βρείτε το πλήθος των πωλητών της εταιρείας. Μονάδες 5 Β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων της κατανομής των πωλήσεων κατάλληλα συμπληρωμένο, δικαιολογώντας τη στήλη με τις σχετικές συχνότητες f,,, 3, 4. Μονάδες 8 4

5 Β3. α) Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των πωλήσεων του έτους. (μονάδες 6) β) Να βρείτε το πλήθος των πωλητών που έκαναν πωλήσεις τουλάχιστον 4,5 χιλιάδων ευρώ (θεωρούμε ότι οι παρατηρήσεις κάθε κλάσης είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες). (μονάδες 6) Μονάδες ΛΥΣΗ Β. Από το ιστόγραμμα συχνοτήτων αν ν, ν, ν 3, ν 4 είναι οι συχνότητες της κατανομής των πωλήσεων Β. και ν το πλήθος των πωλητών της εταιρείας τότε ν ν ν ν3 ν κλάσεις v f [, 4) 3 0,30 [4, 6) 5 8 0,0 [6, 8) 7 4 0,35 [8, 0) 9 6 0,5 Σύνολο 40,00 ν f = 0,3 ν 40 ν 8, f = 0, ν 40 ν3 4, f 3 = 0,35 ν 40 ν4 6, f 4 = 0,5 ν 40 B3. α) κλάσεις v f v [, 4) 3 0,30 36 [4, 6) 5 8 0,0 40 [6, 8) 7 4 0,35 98 [8, 0) 9 6 0,5 54 Σύνολο 40, v v ,7 χιλιάδες ευρώ. β) Το πλήθος των πωλητών που έκαναν πωλήσεις τουλάχιστον 4,5 χιλιάδων ευρώ είναι ίσος με το άθροισμα των συχνοτήτων των κλάσεων [4,5, 6), [6, 8), [8, 0) και αφού οι παρατηρήσεις κάθε κλάσης είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες, το ζητούμενο πλήθος πωλητών είναι ίσο με 3 ν ν ν

6 ΘΕΜΑ Γ Ένα δοχείο περιέχει κόκκινες (Κ), άσπρες (Α) και πράσινες (Π) μπάλες. Επιλέγουμε τυχαία μία μπάλα. Η πιθανότητα να προκύψει κόκκινη μπάλα είναι ΡΚ μπάλα είναι ΡA, ενώ η πιθανότητα να προκύψει άσπρη, όπου, είναι οι θέσεις των τοπικών ακροτάτων της συνάρτησης 3 7 f 4, IR με Γ. Να βρείτε τις πιθανότητες P(Κ), P(A) και P(Π), όπου P(Π) η πιθανότητα να προκύψει πράσινη μπάλα. Μονάδες 0, να βρείτε τις πιθανότητες των παρακάτω ενδεχομένων: 4 3 Γ: «η μπάλα που επιλέγεται τυχαία να είναι κόκκινη ή άσπρη» Γ. Αν PK και ΡΑ Δ: «η μπάλα που επιλέγεται τυχαία να είναι ούτε κόκκινη ούτε άσπρη» Ε: «η μπάλα που επιλέγεται τυχαία να είναι άσπρη ή να μην είναι πράσινη». Μονάδες 9 Γ3. Αν οι άσπρες μπάλες είναι κατά τέσσερις (4) λιγότερες από τις πράσινες μπάλες, να βρείτε πόσες μπάλες έχει το δοχείο. Μονάδες 6 ΛΥΣΗ Γ. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο ως πολυωνυμική με Είναι f () ή 3 4 f () 7 Είναι f () 0,, 4 3 δηλαδή η f είναι γνησίως αύξουσα σε κάθε ένα από τα διαστήματα, 4 και, 3. Είναι f () 0, 4 3 δηλαδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα,

7 Συνεπώς η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο και τοπικό ελάχιστο στο. 4 3 Άρα αφού θα είναι και, 4 3 συνεπώς P(K) και P(A). 4 3 f () f() - /4 / T.M. T.E. Αν Ω είναι ο δειγματικός χώρος τότε ΩKA Π. Άρα ΠA K και επειδή τα ενδεχόμενα K,A,Π είναι ασυμβίβαστα ανά δύο, είναι 5 P(Π) P A K P(A K) P(A) P(K) Γ. Είναι Γ A K άρα από τον απλό προσθετικό νόμο έχουμε P(A K) P(A) P(K) 3 4 Εάν η μπάλα που επιλέγεται δεν είναι ούτε κόκκινη ούτε άσπρη, είναι υποχρεωτικά πράσινη 5 συνεπώς Δ Π οπότε P(Δ) P(Π). Τέλος, ισχύει E A Π A A K και επειδή A A K άρα A (A K) AK Γ 7 άρα E Γ οπότε P(E) P(Γ). Γ3. Αν N(A),N(Π),N(Ω) είναι το πλήθος των στοιχείων των ενδεχομένων A,Π και του δειγματικού χώρου Ω αντίστοιχα τότε σύμφωνα με την εκφώνηση έχουμε N(A) N(Π) 4. Διαιρώντας την τελευταία με N(Ω) 0 παίρνουμε τελικά P(A) P(Π) N(Ω) 48 N(Ω) 3 N(Ω) N(Ω) Άρα το δοχείο περιέχει 48 μπάλες. ΘΕΜΑ Δ Θεωρούμε ένα κουτί σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με βάση ορθογώνιο και ανοικτό από πάνω. Το ύψος του κουτιού είναι 5 dm. Η βάση του κουτιού έχει σταθερή περίμετρο 0 dm και μία πλευρά της είναι dm με 0 < < 0. 7

8 Δ. Να αποδείξετε ότι η συνολική επιφάνεια του κουτιού ως συνάρτηση του είναι E() 0 00, 0, 0 και να βρείτε για ποια τιμή του το κουτί έχει μέγιστη επιφάνεια. Μονάδες 8 Στη συνέχεια, θεωρούμε τα σημεία A (, y ), όπου y = E ( ), =,,...,5 με 5 = < <... < 4 < 5 = 9. Δ. Αν το δείγμα των τετμημένων, =,,...,5 των παραπάνω σημείων A (, y ), δεν είναι ομοιογενές έχει μέση τιμή = 8 και τυπική απόκλιση s τέτοια, ώστε τότε: α) να αποδείξετε ότι s =, β) να βρείτε τη μέση τιμή των Δίνεται ότι: s v t. v v s 5s 0, με =,,...,5 v t Δ3. Επιλέγουμε τυχαία ένα από τα παραπάνω σημεία A (, y ), =,,...,5. Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου: B A (,y ),,,...,5 τέτοιαώστε y 4 9R, όπου R είναι το εύρος των y = E ( ), =,,...,5 (μονάδες 4) (μονάδες 4) Μονάδες 8 Μονάδες 9 ΛΥΣΗ Δ. Αφού η περίμετρος Π του ορθογωνίου της βάσης είναι 0 dm άρα, αν y είναι η άλλη πλευρά του ορθογωνίου της βάσης έχουμε y 0 δηλαδή y 0 με y 0 0 και φανερά 0 Συνεπώς επειδή έχουμε ένα ορθογώνιο με διαστάσεις, y, αφού το κουτί είναι ανοιχτό από πάνω, δύο ορθογώνια διαστάσεων 5 και και δύο ορθογώνια διαστάσεων 5 και y, άρα η συνολική επιφάνεια του κουτιού ως συνάρτηση του είναι 8

9 E() (0 ) 5 5 5(0 ) 5(0 ) , (0,0) Η συνάρτηση E() είναι παραγωγίσιμη στο (0, 0) ως πολυωνυμική με E () 0 και ισχύει E () 0 5. E () συνεπώς η συνάρτηση E() είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα [5,0). Επίσης E () συνεπώς η συνάρτηση E() είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα (0,5]. Άρα η συνάρτηση E() παρουσιάζει μέγιστο για 5. Δ. α) Είναι s 5s 0 s ή s. s CV 0, άρα το δείγμα είναι ομοιογενές οπότε η τιμή s απορρίπτε- 6 Αν s τότε ται. Αν s τότε s CV 0. άρα το δείγμα δεν είναι ομοιογενές οπότε η τιμή s είναι δε- 4 dm. κτή. Άρα s β) Αν συμβολίσουμε με τη μέση τιμή των,,,...,5 τότε από το δοσμένο τύπο έχουμε ν 5 5 ν ν ν 5 5 s Άρα η ζητούμενη μέση τιμή των,,,...,5 είναι f () f() Δ3. Η συνάρτηση E() είναι γνησίως φθίνουσα στο [5,0) άρα αφού προκύπτει 5 E(5) E( ) E( ) E( 5) E(9) 09 συνεπώς το εύρος των τιμών R είναι R 5 09 δηλαδή R 6 Όμως άρα τα μόνα σημεία Συνεπώς B A,A,,A E( ) y 4 9R (5,9) 9 A που εξαιρούμε από το δειγματικό χώρο των 5 σημείων είναι τα A και Α 5. οπότε αν N(B),N(Ω) είναι το πλήθος των στοιχείων του B και το πλήθος 3 4 των στοιχείων του δειγματικού χώρου Ω τότε N(B) 3 και N(Ω) 5 άρα τελικά 3 P(B). 5

10 ΣΧΟΛΙΑ: Εναλλακτικές αποδείξεις Γ. (χωρίς πινακάκι μονοτονίας) Αφού τα, είναι εσωτερικά σημεία του A f, η f είναι παραγωγίσιμη στο A f και παρουσιάζει ακρότατα σε αυτά, από το θεώρημα του Fermat ισχύει f( ) f( ) 0. Επίσης η παράγωγος είναι συνάρτηση δευτέρου βαθμού, άρα έχει το πολύ δύο ρίζες, οπότε οι, είναι οι μοναδικές της ρίζες. Συνεπώς η επίλυση της εξίσωσης f( ) 0, αρκεί για την εύρεση των,. Τότε: άρα f ( ) 0 ή, 3 4 P( K), P( A ). 4 3 Γ. Για το P(A Π) μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι A Π κι άρα AΠ Π, συνεπώς 5 7 P(E) P(A Π ) P(Π ) P(Π). Εναλλακτικά κάποια ερωτήματα του Γ: 7 5 P(Δ) P KA P KA / / P(E) P A Π P A P Π P A Π P A P Π P A Π P A P Π P A P A Π 5 7 PΠ Γ3. η Λύση Έστω ν N(Ω). Τότε ν 4ν 5ν N(A) νp(a) και N(Π) νp(π). 3 Αφού N(Π) N(A) 4, είναι 5ν 4ν ν 4 4. Λύνοντας ως προς ν παίρνουμε ν 48. Γ3. 3 η Λύση Ισχύει ότι: P(Π) P(A)=. 3 Συνεπώς το αντιστοιχεί σε 4 άτομα, άρα τα 0 αντιστοιχούν σε 4 48 άτομα.

11 Γ3. 4 η Λύση Έστω N(Π)=, τότε Από όπου προκύπτει ότι: N(A)= 4 και έχουμε: 4 P(A) N(Ω) 3 3 N(Ω) N(Ω) P(Π) N(Ω) 5 N(Ω)=3 N(Ω) N(Ω)=48 Άρα το δοχείο περιέχει 48 μπάλες. Δ. Η συνάρτηση E() είναι τριώνυμο δευτέρου βαθμού με α 0 άρα ως γνωστόν από τη θεωρία β 0 του τριωνύμου παρουσιάζει μέγιστο στη θέση 5. α ( ) Δ. Για την απόρριψη της τιμής s μπορούμε να εργαστούμε ως εξής: Είναι s s Σχόλιο: Δεν χρησιμοποιήθηκε ότι το δείγμα είναι ανομοιογενές. Μάλιστα το δείγμα προκύπτει ανο- μοιογενές αφού από τα παραπάνω έχουμε s 6 s 4 s Δ.α. (Για την απόρριψη του s). Αφού το δείγμα δεν είναι ομοιογενές, ισχύει CV 0,. Επίσης 8 και CV s s, οπότε 0, s 0,8. 8 Τέλος Δ. ΣΧΟΛΙΟ: s 5s 0 s ή s (απορρίπτεται). Τα δεδομένα στο ερώτημα Δ δεν είναι συμβατά μεταξύ τους. Αριθμοί που περιορίζονται στο διάστημα 5, 9 δεν μπορεί να έχουν μέση τιμή 8 και τυπική απόκλιση. Πράγματι, με α β είναι α β 0 και επομένως α β αβ 0. α β αβ 0, Παίρνοντας μέσες τιμές βρίσκουμε οπότε από την Με s καταλήγουμε στην α 5,β 9, 8,s είναι s α β αβ. α β αβ 3 και οδηγούμαστε σε άτοπο.