ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής) 4 κύριες φάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής) 4 κύριες φάσεις"

Transcript

1 ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής) 4 κύριες φάσεις Θρομβοσθενίνη

2 Σύμφωνα με νεότερη ονοματολογία ως "θρομβοπλαστίνη" χαρακτηρίζεται ειδικά ο "ιστικός παράγοντας" που συμμετέχει στο εξωγενές σύστημα. Παλαιότερα ως παράγοντας III χαρακτηριζόταν η προθρομβινάση (θρομβοκινάση) των ιστών ή του αίματος. Ως παράγοντας VI είχε χαρακτηρισθεί ο ενεργοποιημένος παράγοντας V

3

4 Μετατροπή της προθρομβίνης σε θρομβίνη και πολυμερισμός ινωδογόνου προς ινίδια ινώδους

5 Εξωγενής οδός της πήξεως

6 Ενδογενής οδός της πήξεως

7 ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΕΩΣ Το ινωδογόνο, η προθρομβινάση και γενικά όλοι οι ενδογενείς παράγοντες της πήξεως προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από το ήπαρ Ο παράγοντας VIII παράγεται και εξωηπατικά από ενδοθήλια και μεγακαρυοκύτταρα Για την παραγωγή της προθρομβίνης και των παραγόντων VII, IX, Χ (ενδεχόμενα και του V) απαιτείται απαραίτητα η παρουσία της βιταμίνης Κ.

8 C1-αναστολέας που αναστέλλει τη δράση της καλλικρεΐνης στην ενεργοποίηση του παράγοντα XII και ίσως του XI

9 Θρομβίνη Θρυψίνη, λευκοκυτταρική πρωτεάση, αγγειακός ενεργοποιητής πλασμινογόνου (VPA), λυσοσωματικά ένζυμα, ουροκινάση = ιστικής προελεύσεως παράγοντες

10 Ηπλασμίνηανταγωνίζεται και άλλους παράγοντες της πήξεως (ινωδογόνο, προθρομβίνη, παράγοντες V, VIII, IX, XII) προκαλώντας τη διάσπαση τους. Ανταγωνιστικά προς τη δράση της πλασμίνης επενεργούν οι αντιπλασμίνες, οι οποίες φυσιολογικά ευρίσκονται συχνά σε ανενεργή συμπλέγματα μαζί με την πλασμίνη. Έχει υπολογισθεί ότι η συνολική "-αντιπλασμίνη" του αίματος είναι 10 φορές περισσότερη από τη συνολική "πλασμίνη". Τα συμπλέγματα αυτά διασπώνται με την παρουσία ινώδους, το οποίο έτσι δρα απελευθερώνοντας ακριβώς την ουσία η οποία πρόκειται να το καταστρέψει.

11 ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΜΙΝΗΣ Σε περιπτώσεις που δημιουργείται υπερπαραγωγή πλασμίνης (π.χ. σε ορισμένες καρκινοπάθειες ή κατά τον τοκετό) είναι ενδεχόμενο να καταρρεύσει το σύστημα ισορροπίας πλασμίνηςαντιπλασμίνης και, λόγω προσωρινής υπεροχής της πρώτης, να εμφανισθεί έντονη αιμορραγική διάθεση

12 ΘΡΟΜΒΩΣΗ - ΕΜΒΟΛΗ Ενδοαγγειακή πήξη (θρόμβωση) του αίματος παρατηρείται: i.- Σε διαταραχές ή εξάντληση του ινωδολυτικού συστήματος ή κατά την εξάντληση άλλων ενδογενών ουσιών που δρουν ως αντιθρομβίνες (ηπαρίνη) ii.- Λόγω εξωγενών διαταραχών, π.χ. ενεργοποιήσεως των παραγόντων Χ και XII από βλάβη του αγγειακού συστήματος iii.- Ως αποτέλεσμα διαταραχής της λειτουργίας των αιμοπεταλίων

13 ΗΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ = ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ + ΠΗΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ: i.- Συστολή των τραυματισμένων ή κομμένων άκρων των αιμορραγούντων αγγείων ii.- Aναδίπλωση του έσω χιτώνα των αγγείων (κυρίως προκειμένου για αρτηρίδια). iii.- Συμπίεση των αγγείων από αίμα το οποίο έχει εξαγγειωθεί και αθροισθεί στο διάμεσο χώρο των ιστών iv.- Αγγειοσυσταλτική δράση ορισμένων ουσιών (κατεχολαμίνες, σεροτονίνη), οι οποίες απελευθερώνονται από συγκολλούμενα και καταστρεφόμενα αιμοπετάλια v.- Mεταβολή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του ενδοθηλίου το οποίο εμφανίζει αυξημένη συγκολλητικότητα προς τα αιμοπετάλια

14 ΜΟΝΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ i.- Ο αρχικός αιμοπεταλιακός θρόμβος πρέπει να συμπληρωθεί -χάρη στο φαινόμενο της πήξεωςμε τη δημιουργία του θρόμβου του ινώδους μέσα στον οποίο παγιδεύονται και τα υπόλοιπα έμμορφα συστατικά του αίματος (ερυθρός θρόμβος). ii.- Να επέλθει η συρρίκνωση του ερυθρού θρόμβου, η οποία συμβάλλει στη συμπλησίαση των χειλέων του αγγειακού τραύματος, διότι ο αρχικός αγγειακός σπασμός μετά από μισή ώρα υποχωρεί.

15

16

17

18

19 Clotting process in a traumatized blood vessel. (Modified from Seegers WH: Hemostatic Agents, Courtesy of Charles C Thomas, Publisher, Ltd., Springfield, Ill.)

20 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΗΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ In vitro Ψύξη του αίματος Χρησιμοποίηση αγωγών ή δοχείων με επιφάνειες μη διαβρεχόμενες (σιλικόνη, παραφίνη, πολυαιθυλένιο) Δέσμευση των ιόντων ασβεστίου Προσθήκη ηπαρίνης Χρησιμοποίηση της ιρουδίνης - ταβανίνη

21 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ IN VITRO Αντιπηκτικό Wintrobe: μείγμα οξαλικού αμμωνίου/οξαλικού καλίου σε αναλογία 6/4, 2ml/ml αίματος Κατάλληλο για αρίθμηση ερυθρών, λευκών, προσδιορισμό Hb, Ht EDTA (K 2 EDTA πιο ευδιάλυτο του Na 2 EDTA) σε πυκνότητα 1-2mg/ml αίματος: κατάλληλο για μέτρηση ερυθρών, λευκών και αιμοπεταλίων Ηπαρίνη : μον./ml αίματος: αντιπηκτικό εκλογής για δοκιμασία ωσμωτικής αντίστασης, όχι για αρίθμηση λευκών και αιμοπεταλίων Kιτρικό νάτριο: υδατικό διάλυμα 3,8 g/100ml σε αναλογία προς αίμα 1:9 (όγκου προς όγκον), κατάλληλο για ΤΚΕ

22 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΗΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ In vivo Για γρήγορη δράση χορηγείται ηπαρίνη παρεντερικά (διάρκεια δράσεως 3-4 ώρες). Ως αντίδοτο τυχόν υπερχορηγήσεως χρησιμεύει η πρωταμίνη. Για βραδεία αλλά παρατεινόμενη αντιπηκτική αγωγή χορηγούνται η δικουμαρόλη και τα παράγωγα της που δρουν ως ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ και εμποδίζουν την παραγωγή της προθρομβίνης και των παραγόντων VII, IX και Χ. Το μέγιστο της επενέργειας των κουμαρινών εμφανίζεται περίπου 24 ώρες μετά την πρώτη χορήγηση τους, ενώ η επάνοδος στη φυσιολογική κατάσταση απαιτεί ώρες μετά τη λήξη της χορηγήσεως. Σε περίπτωση υπερχορηγήσεως πρέπει να δοθεί θεραπευτικά μεγάλη ποσότητα βιταμίνης Κ.

23 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηθρομβοπενία Η θρομβασθένεια Διαταραχές πηκτικότητας του αίματος λόγω ελλείψεως βιταμίνης Κ ή λόγω βαρειάς διαταραχής της ηπατικής λειτουργίας Η αιμοφιλία, φυλοσύνδετη κληρονομική διαταραχή σε άρρενα άτομα. Στο 85% των περιπτώσεων: έλλειψη του παράγοντα VIII (αιμοφιλία Α) και στα υπόλοιπα στην έλλειψη του παράγοντα IX (αιμοφιλία Β). Σπανιότερα ενδέχεται να εμφανισθούν συγγενείς ελλείψεις των παραγόντων V, Χ, XI, XII ή XIII.

24 ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΗΞΕΩΣ Χρόνος ροής (μέθοδος λοβίου ωτός και μέθοδος Ivy): φ.τ. 1-7 min. Χρόνος πήξεως: φ.τ. 6-8 min Χρόνος συστολής θρόμβου: φ.τ. 2 h. Παθολογικός χρόνος συστολής εμφανίζεται στη θρομβοπενία και σε λειτουργικές διαταραχές των αιμοπεταλίων, ενώ στην αιμοφιλία οι τιμές του είναι φυσιολογικές Χρόνος προθρομβίνης (χρόνος Quick): φ.τ sec Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης, χρόνος θρομβίνης για τον "ημιποσοτικό" (semiquantitative) έλεγχο της παρουσίας άλλων απαραίτητων παραγόντων πήξεως (V, VIII - XII, ινωδογόνου κτλ.).

25 Relation of prothrombin concentration in the blood to "prothrombin time."

26 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΠΗΞΕΩΣ Συνοπτικά ελέγχονται: i) με το χρόνο ροής, η προσωρινή αιμόσταση (δημιουργία αιμοπεταλιακού θρόμβου) Ii) με το χρόνο πήξεως, ολόκληρος ομηχανισμός της πήξεως Iii) με το χρόνο συστολής θρόμβου, η λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων Iv) με το χρόνο προθρομβίνης, κυρίως η δραστηριότητα του εξωγενούς συστήματος της πήξεως

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθύντρια: Καθηγήτρια ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΙΜΠΑ-ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΩΣΗ Παθοφυσιολογία Φαρμακολογία Ε. ΒΕΡΒΕΣΟΥ Αιματολόγος. Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΘΡΟΜΒΩΣΗ Παθοφυσιολογία Φαρμακολογία Ε. ΒΕΡΒΕΣΟΥ Αιματολόγος. Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΘΡΟΜΒΩΣΗ Παθοφυσιολογία Φαρμακολογία Ε. ΒΕΡΒΕΣΟΥ Αιματολόγος Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΘΡΟΜΒΩΣΗ Ως θρόμβωση ορίζεται ο σχηματισμός θρόμβου σε οποιοδήποτε αγγείο, αρτηρία ή φλέβα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΜΑ ΕΜΜΟΡΦΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΜΟΡΦΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ερυθρά αιμοσφαίρια: μεταφέρουν Ο 2 και CO 2. Λευκά αιμοσφαίρια: υπεύθυνα για την άμυνα του οργανισμού. Αιμοπετάλια: σημαντικά για τους

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική αγωγή Θ. Θεοδωρίδης Διευθυντής, Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Αντιθρομβωτική αγωγή Σκοπό έχει την παρεμπόδιση του σχηματισμού και τον περιορισμό της επεκτάσεως του στον αυλό

Διαβάστε περισσότερα

Θρόμβωση και καρκίνος

Θρόμβωση και καρκίνος Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Θρόμβωση και καρκίνος Οι νεοπλασίες και η υπερπηκτικότητα αποτελούν δύο από τις συχνότερες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική αγωγή. Θ. Θεοδωρίδης Αν. Διευθυντής, Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Αντιθρομβωτική αγωγή. Θ. Θεοδωρίδης Αν. Διευθυντής, Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Αντιθρομβωτική αγωγή Θ. Θεοδωρίδης Αν. Διευθυντής, Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Αντιθρομβωτική αγωγή Σκοπό έχει την παρεμπόδιση του σχηματισμού και τον περιορισμό της επεκτάσεως του θρόμβου

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Τεύχος 3 Ιούνιος 2011

NEWSLETTER. Τεύχος 3 Ιούνιος 2011 NEWSLETTER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 2103645751, fax 2103645392, www.eekx-kb.gr Τεύχος 3 Ιούνιος 2011 Αγαπητοί συνάδελφοι Η σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΣΧΕΣΗ

ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΣΧΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 2015 ΚΥΗΣΗ και ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑ, Παρασκευή 8 - Σάββατο 9 Μαΐου, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜ.Β ΑΙΜ/ΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ.Ν.Α.Α Ο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Βασικός σκοπός της Αιμόστασης είναι: Παρεμπόδιση της αιμορραγίας επί αγγειακής ρήξεως Διατήρηση της ομαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Επιτροπή Πρόεδρος : Γρηγόρης Θ. Γεροτζιάφας Μέλη : Κώστας Βέμμος, Αλεξανδρος Τσελέπης Εισαγωγικό σημείωμα Τα θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ (CECC) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική Διαχείριση Μαιευτικής Αιμορραγίας Τι νεότερο.. Ευφημία Αθ. Ευωδιά Αναισθησιολόγος -Εντατικολόγος

Φαρμακευτική Διαχείριση Μαιευτικής Αιμορραγίας Τι νεότερο.. Ευφημία Αθ. Ευωδιά Αναισθησιολόγος -Εντατικολόγος Φαρμακευτική Διαχείριση Μαιευτικής Αιμορραγίας Τι νεότερο.. Ευφημία Αθ. Ευωδιά Αναισθησιολόγος -Εντατικολόγος Στόχοι παρουσίασης Αιμόσταση και αιμοστατικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της κύησης Ορισμός μαιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοχο με γνωστές δράσεις: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 26,51 mg λακτόζης ( ως μονοϋδρική), βλ. παράγραφο 4.4.

Έκδοχο με γνωστές δράσεις: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 26,51 mg λακτόζης ( ως μονοϋδρική), βλ. παράγραφο 4.4. Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία 251 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (251-258) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία Α. Τσάκαλη *, Ζ. Κεφαλοπούλου *, Σ. Παπαδούλας, Β. Αργείτης, Α. Λιάμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ELIQUIS 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» BIOXHMIKH - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΣ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β Ε.Σ.Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας έχει υπογράψει τα γνήσια αντίτυπα. Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 1996. Πρώτη έκδοση, 1996, ΙSBN 960 90528 0 0

Ο συγγραφέας έχει υπογράψει τα γνήσια αντίτυπα. Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 1996. Πρώτη έκδοση, 1996, ΙSBN 960 90528 0 0 Ο συγγραφέας έχει υπογράψει τα γνήσια αντίτυπα Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 1996 Πρώτη έκδοση, 1996, ΙSBN 960 90528 0 0 Η µερική ή ολική ανατύπωση, η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή του βιβλίου, καθώς και η

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισµός δράσης και η σηµασία της ηπαρίνης στη χειρουργική νοσηλευτική

Μηχανισµός δράσης και η σηµασία της ηπαρίνης στη χειρουργική νοσηλευτική Μηχανισµός δράσης και η σηµασία της ηπαρίνης στη χειρουργική νοσηλευτική Μαρία Χουντή 1, Κωνσταντίνος Χατζηβέης 2, Παναγιώτης Χουντής 3 1.Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Πάτρας 2. Τµήµα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. Βιολογικές Μεμβράνες, Διαλελυμένες Ουσίες και Διαλύματα.

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. Βιολογικές Μεμβράνες, Διαλελυμένες Ουσίες και Διαλύματα. ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογικές Μεμβράνες, Διαλελυμένες Ουσίες και Διαλύματα. Περιγραφή της δομής της κυτταρικής μεμβράνης. Επίδραση της κατανομής των φωσφολιπιδίων και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLEXANE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Συγκέντρωση 10.000 anti-xa IU/ml (100 mg/ml) Ανά προγεμισμένη σύριγγα: CLEXANE INJ.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝ ΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΩΝ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Angiox 250 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή ενέσιμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ

Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Μελέτη μοντέλων συνομιλίας φλεγμονής με συστηματικές εκδηλώσεις Ο ρόλος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρησιμότητα κυκλοφορικού συστήματος 1. Μεταφορά O2 θρεπτικών συστατικών στους ιστούς 2. Απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές

Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές Συνθετάση Συνθετάση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές Andrew D Blann, Martin J Landray, Gregory Y H Lip Πολλά από τα κοινά προβλήματα στην κλινική πράξη σήμερα σχετίζονται με τη θρόμβωση.

Διαβάστε περισσότερα