Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Η σύνταξη του βιογραφικού σηµειώµατος αποτελεί σηµαντικό βήµα για την αναζήτηση οποιασδήποτε θέσης εργασίας. ιαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συµπληρώσετε το υπόδειγµα που σας προτείνεται. Το βιογραφικό σηµείωµα συνιστά συχνά την πρώτη επαφή µε τον µελλοντικό σας εργοδότη. Πρέπει λοιπόν να προκαλέσει το ενδιαφέρον του υπεύθυνου προσλήψεων από την πρώτη στιγµή, ώστε να αποκτήσετε τη δυνατότητα συνέντευξης. Γενικές συστάσεις Πριν ξεκινήσετε να συµπληρώνετε το βιογραφικό σας σηµείωµα, σας υπενθυµίζουµε κάποιες βασικές αρχές : Φροντίστε τη παρουσίαση του βιογραφικού σας Παρουσιάστε τα προσόντα και τις δεξιότητές σας µε τρόπο σαφή και λογικό ώστε να προβάλετε τα πλεονεκτήµατά σας. Μην παραβλέπετε καµία λεπτοµέρεια, ούτε στο περιεχόµενο ούτε στη µορφή (εξυπακούεται, βέβαια, ότι αποκλείονται τα ορθογραφικά λάθη!). Επικεντρωθείτε στα ουσιώδη Ένα βιογραφικό σηµείωµα πρέπει να είναι σύντοµο: συνήθως δύο σελίδες αρκούν για να δώσετε µια ολοκληρωµένη εικόνα. Εάν η επαγγελµατική σας πείρα είναι ακόµη µικρή, τονίστε τις περιόδους πρακτικής άσκησης που έχετε ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια της κατάρτισής σας. Προσαρµόστε το βιογραφικό σας ανάλογα µε τη θέση που ζητάτε Τονίστε τα πλεονεκτήµατα που θα ενισχύσουν την υποψηφιότητά σας στον πιθανό εργοδότη. Προσοχή : µην υπερφορτώνετε το βιογραφικό σας διότι κινδυνεύετε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, να παρουσιάσετε µια εικόνα που θα υπολείπεται εκείνης του βιογραφικού σας. Ακολουθείστε πιστά τη διάταξη του υποδείγµατος Το υπόδειγµα ευρωπαϊκού βιογραφικού σηµειώµατος σας επιτρέπει να παρουσιάσετε τα προσόντα και τις δεξιότητές σας µε λογική σειρά: - προσωπικές πληροφορίες, - περιγραφή της επαγγελµατικής σας πείρας, - περιγραφή της εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχετε ολοκληρώσει, - λεπτοµερής περιγραφή των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, της επαγγελµατικής σας σταδιοδροµίας ή του καθηµερινού σας βίου. Να εκτυπώνετε το βιογραφικό σας σηµείωµα σε λευκό χαρτί και να διατηρείτε την προτεινόµενη γραµµατοσειρά και σελιδοποίηση. Να φροντίζετε ώστε να µη εκτείνεται µια ενότητα (π.χ. κατάλογος µαθηµάτων κατάρτισης) σε δύο σελίδες. Προκειµένου να αποφύγετε κάτι τέτοιο, χρησιµοποιήστε το πλήκτρο αλλαγής σελίδας του κειµενογράφου σας. Τα πλαίσια που φαίνονται στο υπόδειγµα δεν εµφανίζονται στην εκτύπωση του εγγράφου. 1

2 Επιδείξτε σαφήνεια και συνοπτικότητα Η ανάγνωση του ΒΣ πρέπει να επιτρέπει στον πιθανό εργοδότη να διακρίνει το επαγγελµατικό σας προφίλ σε µερικά µόνο δευτερόλεπτα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να: - χρησιµοποιείτε σύντοµες φράσεις, - επικεντρωθείτε στα ουσιώδη στοιχεία της κατάρτισης και της επαγγελµατικής σας πείρας, - δικαιολογείτε τα διαστήµατα διακοπής στις σπουδές ή στη σταδιοδροµία σας. Ζητείστε από κάποιον να ελέγξει το βιογραφικό σας ώστε σε κάποιον τρίτο να διαβάσει το βιογραφικό σας προκειµένου να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόµενό του είναι σαφές και ευνόητο. 2

3 Πώς να συντάξετε το βιογραφικό σηµείωµά σας µε βάση το ευρωπαϊκό υπόδειγµα; Μεταφορτώστε το ηλεκτρονικό υπόδειγµα στη γλώσσα της επιλογής σας από τον ακόλουθο ιστοχώρο: και αποθηκεύστε το στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Συµπληρώστε στη συνέχεια τις διάφορες ενότητες στη δεξιά στήλη, αντικαθιστώντας το κείµενο ανάµεσα στις αγκύλες [ ] µε τα προσωπικά σας στοιχεία. Μην τροποποιείτε την αριστερή στήλη. Π.χ. : αντικαταστήστε την ενότητα [ ΕΠΩΝΥΜΟ, όνοµα ] µε το επώνυµο και το όνοµά σας π.χ. ΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ Ακολουθείστε τη σελιδοποίηση του υποδείγµατος και χρησιµοποιήστε την ίδια γραµµατοσειρά. Για περισσότερη βοήθεια, συµβουλευτείτε τα παραδείγµατα ΒΣ που προτείνονται στον ιστοχώρο: 3

4 Λεπτοµερείς οδηγίες για τη συµπλήρωση των διαφόρων ενοτήτων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο Συµπληρώστε το ΕΠΩΝΥΜΟ και το όνοµά σας, π.χ. : ΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ Εάν έχετε περισσότερα του ενός ονόµατα, γράψτε πρώτο το όνοµα που χρησιµοποιείτε συνήθως. Υπηκοότητα Συµπληρώστε την υπηκοότητά σας, π.χ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ηµεροµηνία γεννήσεως Συµπληρώστε την ηµεροµηνία γεννήσεώς σας π.χ. : 25 Νοεµβρίου 1976 ιεύθυνση Συµπληρώστε την πλήρη ταχυδροµική διεύθυνσή σας, π.χ. : ΠΕΡΙΑΝ ΡΟΥ 42, GR KΟΡΙΝΘΟΣ ηλώστε µε σαφή τρόπο τη διεύθυνση όπου µπορεί κανείς να έλθει γρήγορα σε επαφή µαζί σας. Εάν η µόνιµη διεύθυνσή σας είναι διαφορετική από αυτή που ισχύει επί του παρόντος, µπορείτε να δηλώσετε περισσότερες από µία διευθύνσεις, διευκρινίζοντας την περίοδο για την οποία ισχύει η κάθε µία από αυτές. Η σειρά των στοιχείων της διεύθυνσης µπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τηρήστε τους ισχύοντες κανονισµούς ώστε να διευκολύνετε την ταχεία αποστολή της αλληλογραφίας σας. Μην ξεχνάτε τον κωδικό χώρας σε περίπτωση που η υποψηφιότητά σας απευθύνεται στο εξωτερικό, π.χ. GR Θεσσαλονίκη βλ. παράδειγµα ΒΣ). Για την Ιρλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες, το όνοµα της χώρας παρατίθεται ολογράφως : Dublin 2 Ireland London SW1P 3AT United Kingdom 2500 EA Den Haag Nederland Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε το διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειµένων στον ακόλουθο ιστοχώρο: 4

5 Τηλέφωνο Τηλεοµοιοτυπία Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Υπηκοότητα Συµπληρώστε τον ή τους τηλεφωνικούς αριθµούς στους οποίους µπορεί κανείς να έλθει σε επαφή µαζί σας. Εάν είναι απαραίτητο, δηλώστε τις ώρες κατά τις οποίες είναι εφικτή η επικοινωνία µαζί σας (ώστε η επαφή να µπορεί να γίνει γρήγορα). Εάν επιθυµείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σε διάφορες χώρες, σηµειώστε εντός παρενθέσεως το διεθνή αριθµό κλήσης της χώρας σας και τον αριθµό κλήσης της περιοχής σας, ενώνοντας τους δύο κωδικούς µε µία παύλα, π.χ. : (30-310) για έναν τηλεφωνικό αριθµό στη Θεσσαλονίκη) Χωρίστε τον κυρίως αριθµό ανά δύο ψηφία ξεκινώντας από δεξιά, αφήνοντας την τελευταία οµάδα αριστερά µε τρία ψηφία, εάν το άθροισµά τους είναι περιττός αριθµός (οι οµάδες ψηφίων χωρίζονται µε διάστηµα και όχι µε τελεία, π.χ. για έναν αριθµό στην Αθήνα: (30-10) ). Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε το διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειµένων στον ακόλουθο ιστοχώρο : Συµπληρώστε τον αριθµό του φαξ, εάν έχετε, εφαρµόζοντας τους ίδιους κανόνες µε εκείνους που ισχύουν για τον τηλεφωνικό σας αριθµό. Συµπληρώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 25 Νοεµβρίου 1976 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Στην ενότητα αυτή, περιγράψτε ξεχωριστά κάθε σχετική επαγγελµατική θέση, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Χάριν συντοµίας τονίστε την επαγγελµατική πείρα που ενισχύει την υποψηφιότητά σας. Μην παραβλέπετε την επαγγελµατική σας πείρα που, χωρίς να σχετίζεται άµεσα µε την συγκεκριµένη θέση εργασίας, µπορεί να συνιστά πλεονέκτηµα (παραµονή στο εξωτερικό, εργασία που περιλαµβάνει επαφή µε το κοινό, κλπ.), Εάν αναζητάτε για πρώτη φορά εργασία, µην ξεχνάτε να αναφέρετε τις περιόδους πρακτικής άσκησης, οι οποίες πιστοποιούν µια πρώτη επαφή µε τον κόσµο της εργασίας, Αντιγράψτε τον πίνακα (µε τη βοήθεια της λειτουργίας «αντιγραφή/επικόλληση» του κειµενογράφου σας) όσες φορές είναι απαραίτητο. Για να διαγράψετε µια ενότητα, ανατρέξτε στις λειτουργίες του µενού «Πίνακας» του κειµενογράφου σας. 5

6 Ηµεροµηνίες (από έως) Επωνυµία και διεύθυνση του εργοδότη Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου Συµπληρώστε τις ηµεροµηνίες που διαγράφουν το διάστηµα κατά το οποίο εργαστήκατε στη θέση αυτή, π.χ. : Από Ιούνιο 1996 έως εκέµβριο 2000 Συµπληρώστε την επωνυµία και τη διεύθυνση του εργοδότη (τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοχώρος), π.χ. Ήλιος Α.Ε., Ε. Βενιζέλου 15, Αθήνα Tél. : , fax : , ηλώστε το είδος της επιχείρησης ή τον κλάδο στον οποίο ανήκει, π.χ. : Μεταφορές και υλικοτεχνική οργάνωση, Χρηµατοοικονοµικός έλεγχος, Κατασκευή ανταλλακτικών αυτοκινήτων Απασχόληση ή θέση που κατείχατε ηλώστε την απασχόληση ή τη θέση που κατείχατε, π.χ. : Μηχανικός βαρέων οχηµάτων, Τεχνικός συντήρησης, Υπάλληλος υποδοχής Κύριες δραστηριότητες και αρµοδιότητες ηλώστε τις κύριες δραστηριότητες και αρµοδιότητές σας, π.χ. : Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, Σχέσεις µε τους προµηθευτές, Συντήρηση χώρων πρασίνου. Εάν είναι αναγκαίο, προσδιορίστε ποσοτικά τις αρµοδιότητές σας (ποσοστά του χρόνου εργασίας, διάρκεια παραµονής στη συγκεκριµένη θέση, κλπ.). ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Στην ενότητα αυτή, περιγράψτε ξεχωριστά κάθε κύκλο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει και που τεκµηριώνεται µέσω πιστοποιητικού ή διπλώµατος, ξεκινώντας από τον πιο πρόσφατο. εν είναι απαραίτητο να απαριθµήσετε το σύνολο των πιστοποιητικών και των διπλωµάτων σας : µη φθάσετε µέχρι την πρωτοβάθµια εκπαίδευση εάν είσαστε κάτοχος πανεπιστηµιακού διπλώµατος, και υπογραµµίστε κυρίως τα προσόντα που συνιστούν πλεονέκτηµα για την υποψηφιότητά σας, Αντιγράψτε τον πίνακα (µε τη βοήθεια της λειτουργίας «αντιγραφή/επικόλληση» του κειµενογράφου σας) όσες φορές είναι απαραίτητο. Για να διαγράψετε µια ενότητα, ανατρέξτε στις λειτουργίες του µενού «Πίνακας» του κειµενογράφου σας. Ηµεροµηνίες (από έως) Επωνυµία και είδος του οργανισµού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση Γράψτε την ηµεροµηνία που αντιστοιχεί στη διάρκεια του σχετικού κύκλου σπουδών, π.χ. : Από Σεπτέµβριο 1994 έως Μάιο 1996 Αναφέρετε την επωνυµία (ενδεχοµένως τη διεύθυνση) και το είδος του οργανισµού στον οποίο φοιτήσατε, π.χ. : Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Πατρών Αγ. Σοφίας 33 GR-Πάτρα Σηµείωση: Μη χρησιµοποιείτε µόνο ακρώνυµα (π.χ. ΙΕΚ) 6

7 Κύρια θέµατα/επαγγελµατικές δεξιότητες Συνοψίστε τα κύρια θέµατα ή τις επαγγελµατικές δεξιότητες που αποτέλεσαν αντικείµενο του αντίστοιχου κύκλου σπουδών σας, συναθροίζοντάς τα εν ανάγκη και σεβόµενοι πάντα τον κανόνα της συνοπτικότητας, π.χ. : Γενικός τοµέας Έκφραση στα ελληνικά, µαθηµατικά, ξένη γλώσσα (αγγλικά) Φυσική αγωγή Επαγγελµατικός τοµέας Κύρια θέµατα του επαγγέλµατος (κωδικοποίηση σε γλώσσες τρίτης γενιάς, ανάπτυξη προγραµµάτων µηχανοργάνωσης ) Μαθήµατα εξειδίκευσης (µεθοδολογία ανάπτυξης εφαρµογών, χρήση τοπικών δικτύων, λειτουργικό σύστηµα Unix, ανάπτυξη εφαρµογών σε Windows, Clipper, SQL). Γνώση του οικονοµικού, νοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του τοµέα. Παρουσιάστε τις δεξιότητές σας µε τρόπο συνοπτικό και τονίστε εκείνες που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την πρόσληψή σας στη συγκεκριµένη θέση. Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώµατος Επίπεδο κατάρτισης µε βάση την εθνική ταξινόµηση (εφόσον ισχύει) Συµπληρώστε τον ακριβή τίτλο του πιστοποιητικού ή του διπλώµατός σας, π.χ. ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής Σηµείωση: Μη χρησιµοποιείτε ακρώνυµα. Εφόσον το επίπεδο του πιστοποιητικού/τίτλου/διπλώµατος αντιστοιχεί σε υφιστάµενη εθνική ή διεθνή ταξινόµηση, διευκρινίστε το επίπεδο και τη σχετική ταξινόµηση (εθνική ταξινόµηση, διεθνής ταξινόµηση CITE, κλπ.). Εφόσον συντρέχει λόγος, απευθυνθείτε στον οργανισµό που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό/τίτλο σπουδών/δίπλωµα προκειµένου να ενηµερωθείτε σχετικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διεθνή ταξινόµηση CITE από την Unesco, συµβουλευτείτε τον ιστοχώρο 7

8 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προσωπικού και επαγγελµατικού βίου, αλλά δεν είναι απαραίτητο να τεκµηριώνονται µε επίσηµα πιστοποιητικά και διπλώµατα. Οι ενότητες που ακολουθούν σας δίνουν την ευκαιρία, εκτός από το να περιγράψετε την επαγγελµατική σας πείρα, να παρουσιάσετε τις δεξιότητες που έχετε αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ακαδηµαϊκής ή επαγγελµατικής σας κατάρτισης (στη διάρκεια των σπουδών σας) αλλά και άλλες που ενδεχοµένως δεν τεκµηριώνονται επίσηµα (κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής δραστηριότητάς σας ή στο πλαίσιο των ευρύτερων ενδιαφερόντων σας). ιαγράψτε κάθε ενότητα στην οποία δεν έχετε να αναφέρετε κανένα ουσιώδες στοιχείο. ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γράψτε εδώ τη µητρική σας γλώσσα, π.χ. : Ελληνικά ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αναφέρετε τη γλώσσα, π.χ. : Αγγλικά Ικανότητα ανάγνωσης Αναφέρετε το αντίστοιχο επίπεδο, π.χ. : Εξαιρετικό (βλ. επεξηγήσεις παρακάτω) Ικανότητα γραφής Αναφέρετε το αντίστοιχο επίπεδο, π.χ. : Βασικό (βλ. επεξηγήσεις παρακάτω) Ικανότητα οµιλίας Αναφέρετε το αντίστοιχο επίπεδο, π.χ. : Καλό (βλ. επεξηγήσεις παρακάτω) Για κάθε µία από τις παραπάνω τρεις ενότητες, να αναφέρετε το επίπεδό σας (εξαιρετικό, καλό, βασικό) : - Εξαιρετικό : έχετε µια ολοκληρωµένη γνώση της γλώσσας, η οποία σας επιτρέπει να επικοινωνείτε αποτελεσµατικά (κατανόηση και έκφραση στον προφορικό και γραπτό λόγο) σε διεθνές επαγγελµατικό πλαίσιο, - Καλό : έχετε την ικανότητα α) να κατανοείτε και να διατυπώνετε µηνύµατα επαγγελµατικού χαρακτήρα (τηλεφωνικές επικοινωνίες, σηµειώσεις, κλπ.) εν ανάγκη χρησιµοποιώντας λεξικό, β) να συµµετέχετε σε συζήτηση γενικού περιεχοµένου και να εκφράζετε άποψη χρησιµοποιώντας απλή σύνταξη γ) να µπορείτε να κινηθείτε αυτόνοµα σε συνήθεις καταστάσεις κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη χώρα ή τις χώρες όπου οµιλείται η συγκεκριµένη γλώσσα, - Βασικό: µπορείτε να εκφράζεστε και να γίνεστε κατανοητός/ή σε στοιχειώδεις επικοινωνιακές καταστάσεις (π.χ. µηνύµατα, σηµειώσεις ή οδηγίες), να διαβάζετε απλά γραπτά µηνύµατα, να επιδεικνύετε µια ελάχιστη αυτονοµία σε γλωσσικό επίπεδο. Αντιγράψτε τον πίνακα (µε τη βοήθεια της λειτουργίας «αντιγραφή/επικόλληση» του κειµενογράφου σας) για κάθε ξένη γλώσσα. Για να διαγράψετε µια ενότητα, ανατρέξτε στις λειτουργίες του µενού «Πίνακας» του κειµενογράφου σας. 8

9 Εάν είστε κάτοχος πιστοποιητικού που τεκµηριώνει τις γλωσσικές σας δεξιότητες (όπως το TOEIC -Test of English for International Communication), διευκρινίστε το επίπεδο και την ηµεροµηνία απόκτησης, µην υπερτιµάτε τα επίπεδό σας, το οποίο θα ελεγχθεί ούτως ή άλλως κατά την ενδεχόµενη συνέντευξη... ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Περιγράψτε τις κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητές σας, π.χ. : οµαδικό πνεύµα, προσαρµογή σε πολυπολιτισµικό περιβάλλον, επικοινωνιακές ικανότητες (π.χ. να συντάσσετε µε σαφή τρόπο και να µεταδίδετε αποτελεσµατικά µια πληροφορία), κλπ. και διευκρινίστε το πλαίσιο στο οποίο αποκτήθηκαν (κατάρτιση, επαγγελµατικό πεδίο, συµµετοχή σε συλλόγους-ενώσεις, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κλπ.). ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Περιγράψτε τις οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητές σας : ηγετικό πνεύµα, αποτελεσµατικότητα, διαχείριση έργου, οµάδας, κλπ. και διευκρινίστε το πλαίσιο στο οποίο αποκτήθηκαν (κατάρτιση, επαγγελµατικό πεδίο, συµµετοχή σε συλλόγους-ενώσεις, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κλπ.). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Περιγράψτε τις τεχνικές δεξιότητες και ικανότητές σας, π.χ. : δεξιότητες σε κάποιον εξειδικευµένο τεχνικό τοµέα (βιοµηχανία κατασκευών, υγεία, τραπεζικός τοµέας, κλπ.), δεξιότητες στο τοµέα της πληροφορικής (γνώση εξειδικευµένου λογισµικού, προγραµµατισµός), κλπ. και διευκρινίστε το πλαίσιο στο οποίο αποκτήθηκαν (κατάρτιση, επαγγελµατικό πεδίο, συµµετοχή σε συλλόγους-ενώσεις, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κλπ.). ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Αναφέρετε τις καλλιτεχνικές δεξιότητες και ικανότητές σας που µπορεί να συνιστούν πλεονέκτηµα, π.χ. : µουσική, γράψιµο σχέδιο, κλπ. και διευκρινίστε πώς αποκτήθηκαν (κατάρτιση, επαγγελµατικό πεδίο, συµµετοχή σε συλλόγους-ενώσεις, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κλπ.). 9

10 ΑΛΛΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ικανότητες που δεν περιλαµβάνονται σε προηγούµενες ενότητες Αναφέρετε εδώ οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα και ικανότητα που µπορεί να συνιστά πλεονέκτηµα και που δεν περιλαµβάνεται στις προηγούµενες ενότητες, π.χ. : χόµπι, αθλητική δραστηριότητα, αρµοδιότητες εντός συλλόγων, κλπ. και διευκρινίστε πώς αποκτήθηκαν (κατάρτιση, επαγγελµατικό πεδίο, συµµετοχή σε συλλόγους-ενώσεις, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κλπ.). Α ΕΙΑ(ΕΣ) Ο ΗΓΗΣΗΣ Αναφέρετε εδώ τον τύπο της Άδειας, π.χ. : B κατηγορίας ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αναφέρετε εδώ οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνετε χρήσιµη, π.χ. : πρόσωπα που µπορούν να δώσουν συστάσεις (ονοµατεπώνυµο, θέση και στοιχεία), δηµοσιεύσεις ή ερευνητικές εργασίες, συµµετοχή σε επαγγελµατική οργάνωση, κλπ. - Μην αναφέρετε τα στοιχεία ενός προσώπου εάν δεν έχετε λάβει προηγουµένως τη ρητή συγκατάθεσή του. Είναι προτιµότερο να αναγράψετε την υπόµνηση : «Συστάσεις παρέχονται κατόπιν αιτήσεως» ώστε να αποφύγετε να υπερφορτώσετε το βιογραφικό σας, - ώστε µια συνοπτική περιγραφή των τυχόν δηµοσιεύσεων ή ερευνητικών εργασιών σας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Απαριθµήστε τα τυχόν επισυναπτόµενα έγγραφα, π.χ. : αντίγραφα των διπλωµάτων και των πιστοποιητικών σας, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν βεβαιώσεων σχετικά µε την ολοκλήρωση κύκλων µαθηµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης που δεν οδήγησαν στην απόκτηση πιστοποιητικού, βεβαίωση εργασίας ή πρακτικής άσκησης, δηµοσίευση ή ερευνητικές εργασίες, κλπ. - Απαριθµήστε τα έγγραφα µε λογική σειρά (π.χ. αναφέρετε ξεχωριστά, και εν ανάγκη αριθµήστε, τα διπλώµατα, πιστοποιητικά εργασίας, κλπ.) για να διευκολύνετε τον αναγνώστη, - Μη στέλνετε ποτέ το πρωτότυπο των πιστοποιητικών ή διπλωµάτων σας, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο απώλειάς τους µια φωτοτυπία αρκεί. 10

ιαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συµπληρώσετε το υπόδειγµα που σας προτείνεται.

ιαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συµπληρώσετε το υπόδειγµα που σας προτείνεται. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EUROPASS (http://europass.cedεfop.eu.int) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύνταξη του βιογραφικού σηµειώµατος αποτελεί σηµαντικό βήµα για την αναζήτηση οποιασδήποτε θέσης εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συµπληρώσετε το υπόδειγµα που σας προτείνεται.

ιαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συµπληρώσετε το υπόδειγµα που σας προτείνεται. Οδηγίες χρσεως για το βιογραφικό σηµείωµα Europass (http://europass.cedefop.eu.int) Εισαγωγ Η σύνταξη του βιογραφικού σηµειώµατος αποτελεί σηµαντικό βµα για την αναζτηση οποιασδποτε θέσης εργασίας. Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συμπληρώσετε το υπόδειγμα που σας προτείνεται.

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συμπληρώσετε το υπόδειγμα που σας προτείνεται. Οδηγίες χρσεως για το βιογραφικό σημείωμα Europass http://europass.cedefop.europa.eu Εισαγωγ Η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος αποτελεί σημαντικό βμα για την αναζτηση οποιασδποτε θέσης εργασίας. Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Europass 1. 2. 3. 4. 5. Europass - http://europass.cedefop.europa.eu - European Union, 2002-2013

Europass 1. 2. 3. 4. 5. Europass - http://europass.cedefop.europa.eu - European Union, 2002-2013 Πριν ξεκινήσετε: Πέντε βασικές αρχές για ένα καλό Βιογραφικό 1. Επικεντρωθείτε στα ουσιώδη Γενικά, οι εργοδότες ασχολούνται µόνο µερικά δευτερόλεπτα µε κάθε βιογραφικό. Εάν δεν κάνετε καλή εντύπωση, θα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά, χρήσιμα μυστικά στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος.

Μικρά, χρήσιμα μυστικά στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος. Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Ο σύμβουλος πρέπει να εξηγήσει στο μαθητή το ρόλο του βιογραφικού σημειώματος (Curriculum Vitae). Ότι δηλαδή μέσα από αυτό ο υποψήφιος προβάλει και διαφημίζει τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πρόγραµµα Αγωγής Σταδιοδροµίας ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τµήµα: Α Κοµµωτικής Τέχνης Σχολικό έτος: 2011-2012 Υπεύθυνοι Καθηγητές: Καλαϊτζή Αικατερίνη Κυρατζή Μαρία 1 Συµµετέχοντες µαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

(Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος) Ονοματεπώνυμο : Πατρώνυμο Ημερομηνία Γέννησης

(Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος) Ονοματεπώνυμο : Πατρώνυμο Ημερομηνία Γέννησης (Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Πατρώνυμο Ημερομηνία Γέννησης : : Διεύθυνση κατοικίας : Τηλέφωνα επικοινωνίας : Οικογενειακή κατάσταση : E-mail : 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Η διαδικασία επιλογής

Βιογραφικό Σηµείωµα. Η διαδικασία επιλογής Βιογραφικό Σηµείωµα Κάποια στιγµή οι περισσότεροι από µας καλούµαστε να καταθέσουµε το Βιογραφικό µας Σηµείωµα (Β.Σ.), καθώς συχνά αποτελεί ένα απαραίτητο έγγραφο και σηµαντική προϋπόθεση τόσο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει: Α. Βιογραφικό σημείωμα Β. οργανωμένα πρωτότυπα και αντίγραφα βεβαιώσεων όλων όσων αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROPASS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROPASS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROPASS Ορισµός της κινητικότητας Europass Η κινητικότητα Europass είναι ένα πρότυπο έγγραφο που χρησιµοποιείται σε ολόκληρη την Ευρώπη για την επίσηµη αναλυτικ καταγραφ των

Διαβάστε περισσότερα

g Οδηγός Σταδιοδρομίας

g Οδηγός Σταδιοδρομίας g Οδηγός Σταδιοδρομίας g Πίνακας περιεχομένων Σχετικά με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 2 Με δυο λόγια 3 Τι είναι η ΔΑΣΤΑ 3 Το Γραφείο Διασύνδεσης 4 Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 4 Η Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αγγελική Μπουρμπούλη Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1. ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 6 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η μετάβαση από την φοιτητική στην επαγγελματική ζωή μπορεί να αποβεί δύσκολη. Συχνά η φάση της υποβολής αιτήσεων εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Σημειώσεις Eπιμορφωτικού Προγράμματος ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αλματώδης ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιογραφικού Σηµειώµατος

Οδηγός Βιογραφικού Σηµειώµατος Ευσταθίου Κατιάνα Μουστακαλή Βιολέττα Οδηγός Βιογραφικού Σηµειώµατος Γραφείο ιασύνδεσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών «Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÊÏ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ (Ô.Å.É) ÁÈÇÍÁÓ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΘΕΤΗ ΡΑΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Προφίλ ωφελουμένου Εξατομικευμένη προσέγγιση για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών, ικανοτήτων κλίσεων, ενδιαφερόντων και εμπειριών των ωφελουμένων Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τεχνικές Συγγραφής ενός Επιτυχημένου Βιογραφικού Σημειώματος (CV Curriculum Vitae)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τεχνικές Συγγραφής ενός Επιτυχημένου Βιογραφικού Σημειώματος (CV Curriculum Vitae) Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τεχνικές Συγγραφής ενός Επιτυχημένου Βιογραφικού Σημειώματος (CV Curriculum Vitae) =============================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ 2014. All rights reserved Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 2 από 28 Ο παρόν κανονισμός αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum Global Educational Services. Απαγορεύεται η ανατύπωση μέρους ή του συνόλου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Συμβουλευτική για Νέους και Νέες

Επαγγελματική Συμβουλευτική για Νέους και Νέες Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Δρ Κατερίνα Κεδράκα Εκπαιδευτικός - Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Επαγγελματική Συμβουλευτική για Νέους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.ikanews.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.ikanews.gr ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα