Ερευνητική Μελέτη. Δειγματοληψία, έλεγχος, αξιολόγηση μικροβιακού φορτίου στις αίθουσες επεμβάσεων οφθαλμολογικής μονάδας: ένα νέο πρωτόκολλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερευνητική Μελέτη. Δειγματοληψία, έλεγχος, αξιολόγηση μικροβιακού φορτίου στις αίθουσες επεμβάσεων οφθαλμολογικής μονάδας: ένα νέο πρωτόκολλο"

Transcript

1 Ερευνητική Μελέτη Δειγματοληψία, έλεγχος, αξιολόγηση μικροβιακού φορτίου στις αίθουσες επεμβάσεων οφθαλμολογικής μονάδας: ένα νέο πρωτόκολλο Α. - Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, M.D. 1,2, Γ. ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ, M.D. 1, Χ. ΣΟΦΑΤΖΙΔΗ 3 1 Laservision.gr Eye Institute, Athens, Greece 2 NYU Medical School, Department of Ophthalmology, New York, NY, USA 3 Hellenic Pasteur Institute, Athens, Greece 1: 18-22, 2014 Σκοπός: Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι να αξιολογήσει τα επίπεδα στειρότητας του αέρα και των επιφανειών στις αίθουσες επεμβάσεων μιας οφθαλμολογικής μονάδας. Μέθοδος: Σε όλες τις αίθουσες επεμβάσεων και τους βοηθητικούς χώρους πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία αέρα με εξειδικευμένο μηχάνημα και τη χρήση 2 διαφορετικών υλικών εναλλάξ, ένα που αφορά βακτήρια και ένα που αφορά μύκητες καθώς και δειγματοληψία μικροβιακού φορτίου από τις επιφάνειες με χρήση τρυβλίων επαφής και τη χρήση και εδώ δύο διαφορετικών υλικών, ένα για μύκητες και ένα για βακτήρια. Όλες οι καλλιέργειες και η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν σε ένα εξειδικευμένο μικροβιολογικό εργαστήριο (Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ). Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα του ελέγχου μικροβιακού φορτίου αέρα στις αίθουσες ήταν: βαθμίδα 1: μ.ο 200 cfu/m 3, βαθμίδα 2: μ.ο 120 cfu/m 3, βαθμίδα 3: μ.ο 88 cfu/m 3 και αφορούσαν όλα βακτήρια.τα αποτελέσματα του ελέγχου μικροβιακού φορτίου στις επιφάνειες των αιθουσών ήταν: βαθμίδα 1: μ.ο 5 cfu/πλάκα, βαθμίδα 2: μ.ο 2 cfu/πλάκα, βαθμίδα 3: μ.ο 3 cfu/πλάκα, και αφορούσαν σε όλα βακτήρια. Συμπέρασμα: Το πρωτόκολλο προσφέρει ακριβείς πληροφορίες όχι μόνο για την κατηγοριοποίηση και τον πληθυσμό των μικροβίων, αλλά και τοπογραφικά την ακριβή τους θέση μέσα στις αίθουσες επεμβάσεων.προσφέρει τη δυνατότητα στην επεμβατική ομάδα που απασχολείται στις αίθουσες επεμβάσεων να εποπτεύσει την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και τεχνικών απολύμανσης και πιθανόν να τις βελτιώσει, παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης των χειρουργών να σχεδιάσουν τη βέλτιστη αντιμικροβιακή προφύλαξη και τέλος τονίζει τα σημεία στους χώρους επεμβάσεων με το μεγαλύτερο και μικρότερο μικροβιακό φορτίο. Λέξεις ευρετηρίασης: Προληπτικός έλεγχος μικροβιακού φορτίου σε εγκαταστάσεις οφθαλμολογικής χειρουργικής μονάδας, Καλλιέργειες σε αίθουσα επεμβάσεων, Επιφάνειες αίθουσας επεμβάσεων, Έλεγχος μικροβιακού φορτίου αέρα σε αίθουσα επεμβάσεων. Microbial and fungal sampling and culture evaluation of an ambulatory opthalmological unit: a novel protocol A. JOHN KANELLOPOULOS, M.D. 1-2, G. CHATZILAOU, M.D. 1, CH. SOFATZIDI 3 1 Laservision.gr Eye Institute, Athens, Greece 2 NYU Medical School, Department of Ophthalmology, New York, NY, USA 3 Hellenic Pasteur Institute, Athens, Greece Purpose: the purpose of this protocol is to assess levels of sterility of air and surfaces in the area of an ophthalmologic surgery unit. Method: in all the halls and auxiliary rooms air sampling was performed with a specialized device and using 2 different materials alternately. One material involves bacteria and the other involves fungi and microbial load sampling from the surfaces using the contact plate test and also employed two different materials, one for fungi and bacteria. All the cultures and the analysis of results were performed by a specialized Microbiology Laboratory (Hellenic Pasteur Institute). Results: the results of microbial control air volume in the halls were: tier 1: average 200 cfu/m 3, tier 2: average120 cfu/m 3, tier 3: average88 cfu/m 3 and were all found to be bacterial. The results of the microbial load population on the surfaces of the halls were: tier 1: average 5 cf/plate, all of which were bacterial related. Conclusion: The Protocol provides accurate information not only for the classification and the microbialpopulation, and surveying on their exact position within the surgery theater rooms. This protocol offers the possibility to the surgery group employed in the interventions to supervise the effectiveness of decontamination methods and techniques to enable the surgeons to design optimal antimicrobial prophylaxis and highlights areas of interventions with the highest and lowest microbial load. Key words: Opthalmological ambulatory surgical facility prevention cultures, Operating room cultures, Operating room surfaces, Operating room air volume cultures. Εστάλη προς δημοσίευση 28/01/ Τόμος 24, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

2 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΟΠΟΣ Η επιστημονική μας ομάδα εφαρμόζει πιλοτικά εδώ και 2 χρόνια ένα νέο πρωτόκολλο σε συνεργασία με ένα αυστηρά εξειδικευμένο μικροβιολογικό εργαστήριο, όπως είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και πιο συγκεκριμένα το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο αφορά στη δειγματοληψία, στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του μικροβιακού φορτίου αέρα και των επιφανειών στις αίθουσες και τον περιβάλλοντα χώρο οφθαλμολογικών επεμβάσεων, μιας σύγχρονης Οφθαλμολογικής μονάδας, όπως η δική μας, με εκτενείς διαγνωστικές και χειρουργικές δραστηριότητες στην Οφθαλμολογία. Ο σκοπός του πρωτοκόλλου είναι η διαρκής και συνεχής προσπάθεια για την επιβεβαίωση της ασφάλειας και τη βελτίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους ασθενείς μας. Θεωρήσαμε ότι πέρα από την καλλιέργεια επαφής χρειάζεται εμπλουτισμός της μικροβιακής μελέτης με φερέγγυα δειγματοληψία του αέρινου όγκου της μονάδας (αποδυτήρια, αίθουσα αναμονής, ανάνηψη κτλ).μέσα από την αυστηρή και δομημένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μπορούμε να εξακριβώσουμε τα επίπεδα στειρότητας στους χώρους επεμβάσεων του κέντρου μας. Εικόνα 1: Σχεδιάγραμμα αιθουσών, όπου διακρίνονται οι τρεις βαθμίδες. ΜΕΘΟΔΟΣ Στην παρούσα εργασία αναφέρουμε αποτελέσματα διάρκειας δύο ετών. Η μεθοδολογία και ο σκοπός της προσπάθειας αυτής έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Επιστημονικής Δεοντολογίας του Ινστιτούτου μας. Ο σχεδιασμός της μεθόδου βασίζεται στον διαχωρισμό των 8 αιθουσών που αποτελούν τους χώρους επεμβάσεων και τις ανάλογες βοηθητικές αίθουσες του κέντρου σε τρεις διαφορετικές βαθμίδες ανάλογα με την προσέγγιση τους στον χώρο επέμβασης. Η βαθμίδα 1 αποτελείται από τα αποδυτήρια ασθενών και αίθουσα προετοιμασίας και ανάνηψης ασθενών. Η βαθμίδα 2 αποτελείται από τους ενδιάμεσους χώρους και αίθουσα αποστείρωσης, και τέλος, η βαθμίδα 3 αποτελείται από τις αίθουσες ενδοφθάλμιων επεμβάσεων (καταρράκτης, κερατοπλαστική, επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς κ.α.), και τις αίθουσες διαθλαστικών επεμβάσεων (διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού, διασύνδεση κολλαγόνου με το πρωτόκολλο της Αθήνας κ.α.). Το σχήμα 1 περιγράφει το διάγραμμα των αιθουσών με τις διαφορετικές βαθμίδες. Σε όλες τις αίθουσες πραγματοποιείται δειγματοληψία στον αέρα και στις επιφάνειες (ανοξείδωτοι σταθεροί πάγκοι, πόρτες, ντουλάπια, οροφές, πατώματα) Εικόνα 2: Μηχανήματα δειγματοληψίας αέρα. Τόμος 24, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος

3 Α. - Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ κάθε 3-6 μήνες μετά από απόφαση της ομάδας μας, βασισμένη στη σύσταση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Η δειγματοληψία αέρα γίνεται με ένα εξειδικευμένο μηχάνημα (BiotestRCSHandheldMicrobialAirSampler, BiotestInc, BocaRaton, FL), το οποίο επιτρέπει τη συλλογή 1 m 3 σε λιγότερο από 2 λεπτά (airflow: 50 L/min). Το μηχάνημα συλλέγει τον αέρα στην κεφαλή του (Σχήμα 2), όπου έχουν τοποθετηθεί ταινίες με άγαρ για βακτήρια και μύκητες εναλλάξ. Η δειγματοληψία στις επιφάνειες πραγματοποιείται με τη χρήση τρυβλίων επαφής με 2 διαφορετικά θρεπτικά υλικά, ένα που αφορά βακτήρια και ένα που αφορά μύκητες εναλλάξ.η εφαρμογή γίνεται εφάπτοντας το τρυβλίο επαφής στην επιφάνεια δειγματοληψίας για 10 δευτερόλεπτα (Σχήμα 3). Επίσης στους χώρους παραμένουν για 4 ώρες 6 τρυβλία καθίζησης στα οποία συλλέγονται μικροοργανισμοί οι οποίοι αιωρούνται στις αίθουσες και μπορεί να είναι αιτία για μικροβιακή επιμόλυνση. Με την ολοκλήρωση της δειγματοληψίας, ακολουθεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εικόνα 3: Διαδικασία δειγματοληψίας επιφανειών. Τα αποτελέσματα στις 3 βαθμίδες περιγράφονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 1. Συγκεκριμένα, στις διάφορες βαθμίδες, τα αποτελέσματα είναι τα εξής: Βαθμίδα 1: Αποτελέσματα δειγματοληψίας αέρα: 200 cfu/m 3, όπου cfu (colony-formingunit) είναι η μονάδα μέτρησης των βιώσιμων αριθμών βακτηρίων ή μυκήτων.αποτελέσματα δειγματοληψίας επιφανειών: 5 cfu/πλάκα. Βαθμίδα 2: Αποτελέσματα δειγματοληψίας αέρα: 120 cfu/m 3, και αποτελέσματα δειγματοληψίας επιφανειών: 2 cfu/πλάκα. Βαθμίδα 3: Αποτελέσματα δειγματοληψίας αέρα: 88 cfu/m 3, και αποτελέσματα δειγματοληψίας επιφανειών: 3 cfu/πλάκα. Επισημαίνεται ότι όλα τα αποτελέσματα έδειξαν ανάπτυξη αποικιών βακτηρίων και όχι μυκήτων.με την παραλαβή των αποτελεσμάτων από το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Σχήμα 4), Εικόνα 4: Πιστοποιητικά ελέγχου μικροβιακού φορτίου αέρα, επιφανειών, και καθίζησης. 20 Τόμος 24, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

4 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Πίνακας 1: Τα αποτελέσματα ελέγχου μικροβιακού φορτίου στις 3 βαθμίδες, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Ινστιτούτου Παστέρ Βαθμίδα Δείγμα αέρα cfu/m 3 καθίζησης cfu/4 ώρες επαφής cfu/ πλάκα Πίνακας 2: Μέσες τιμές Ευρωπαϊκής Οδηγίας για προτεινόμενα όρια μικροβιακής επιμόλυνσης. Βαθμίδα Δείγμα αέρα cfu/ m 3 καθίζησης cfu/4 ώρες επαφής cfu/πλάκα Α <1 <1 <1 Β Γ Δ ακολουθείται αξιολόγηση αυτών από την επιστημονική μας ομάδα και επισημαίνονται τυχών αρνητικά σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης.η αξιολόγηση και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων αποδεικνύουν τη σημαντικότητα του νέου αυτού πρωτοκόλλου καθώς επίσης την προσπάθεια που καταβάλλεται από μέρους μας για τη βελτίωση της ποιότητας των παροχών που προσφέρουμε στους ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε επέμβαση στο κέντρο μας. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Λόγω της καινοτομίας που πραγματοποιούμε με την εφαρμογή του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, δεν υπάρχουν εμπεριστατωμένα κριτήρια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Η διεθνής βιβλιογραφία δεν παρέχει αντίστοιχες μεθοδολογίες ή αποτελέσματα για τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες για αίθουσες επεμβάσεων, 1, 2, 3, 4, 5 αίθουσες ανάνηψης, 6 χώρους παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης, 7 τόσο σε επιφάνειες 8 όσο και στον αέρα. 9, 10 Έχουμε θέσει ως ομάδα στόχους και έχουμε ορίσει τα όρια στα οποία θα θέλαμε να κινούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων, βασιζόμενοι σε Ευρωπαϊκή Οδηγία, 11 η οποία ορίζει τα προτεινόμενα όρια μικροβιακής επιμόλυνσης στις αίθουσες επεμβάσεων σε κατάσταση ετοιμότητας. Ο πίνακας 2 αναφέρεται σε μέσες τιμές. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το πρωτόκολλο που παρουσιάζουμε στην παρούσα εργασία προσφέρει πληροφορίες όχι μόνο για την κατηγοριοποίηση και τον πληθυσμό των μικροοργανισμών που πιθανόν υπάρχουν στις αίθουσες επεμβάσεων, αλλά μας υποδεικνύει και τοπογραφικά που βρίσκονται μέσα σε αυτές. Δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό που απασχολείται στους χώρους επεμβάσεων να βελτιώσουν τις μεθόδους και τις τεχνικές απολύμανσης, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον δείκτη ασφαλείας των επεμβάσεων. Βοηθά τους χειρουργούς στον σχεδιασμό κατάλληλων αγωγών μετεγχειρητικής προφύλαξης για τους ασθενείς, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο κάποιας μετεγχειρητικής επιμόλυνσης. Επισημαίνει τοπογραφικά τα σημεία με την μεγαλύτερη και την μικρότερη επιμόλυνση μέσα στις αίθουσες, προσφέροντας τη δυνατότητα στο προσωπικό να αναδιατάξει τον χώρο, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο να εκθέσει τους ασθενείς σε σημεία με μικροβιακή επιμόλυνση. Τέλος διασφαλίζει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια και θετική έκβαση των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται στις αίθουσες επεμβάσεων του κέντρου μας. REFERENCES 1. Moore G, Muzslay M, Wilson AP. The type, level, and distribution of microorganisms within the ward environment: a zonal analysis of an intensive care unit and a gastrointestinal surgical ward. Infect Control HospEpidemiol. 2013;34(5): Ao JH, Hao ZF, Zhu H, Wen L, Yang RY. Environmental Investigations and Molecular Typing of Aspergillus in a Chi- nese Hospital. Mycopathologia Jan 18. [Epubaheadofprint] 3. Reboux G, Rocchi S, Millon L, Talon D, Bertrand X. [Fungal and bacterial contamination of 30 general practitioners consultation room in Franche-Comté (eastern France)]. [Article in French] J Mycol Med Sep;23(3): Weber DJ, Rutala WA, Miller MB, Huslage K, Sickbert-Bennett E. Role of hospital surfaces in the transmission of emerging health care-associated pathogens: norovirus, Clostridium difficile, and Acinetobacter species. Am J Infect Control Jun;38(5 Suppl 1): S ZareSakhvidi MJ, Barkhordari A, Salehi M, Behdad S, Fallahzadeh H. Application of mathematical models in combination with Monte Carlo simulation Τόμος 24, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος

5 Α. - Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ for prediction of isoflurane concentration in an operation room theater. Ind Health. 2013;51(5): Tang CS, Wan GH. Air quality monitoring of the post-operative recovery room and locations surrounding operating theaters in a medical center in Taiwan. PLoS One. 2013;8(4):e Otter JA, Yezli S, French GL. The role played by contaminated surfaces in the transmission of nosocomial pathogens. Infect Control Hosp Epidemiol Jul;32(7): Srinivasan A, Beck C, Buckley T, Geyh A, Bova G, Merz W, Perl TM. The ability of hospital ventilation systems to filter Aspergillus and other fungi following a building implosion. Infect Control Hosp Epidemiol Sep;23(9): Weber DJ, Anderson D, Rutala WA. The role of the surface environment in healthcare-associated infections. Curr Opin Infect Dis Aug;26(4): Weissfeld AS, Joseph RA, Le TV, Trevino EA, Schaeffer MF, Vance PH. Optimal media for use in air sampling to detect cultivable bacteria and fungi in the pharmacy. J ClinMicrobiol Oct;51(10): Άρθρο 19, 23022/ Απόφαση ΔΣ ΕΟΦ περί Καθορισμού των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ε.Ε. σχετικά με τις Αρχές και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα Φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, Φ.Ε.Κ Β 779, 29 Απριλίου Τόμος 24, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΖΩΟΝΟΣΩΝ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ IΑΤΡΙΚΗΣ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΜΙΚΡΟΒΙΑ. Δρ Εμμανουήλ Ν. Βελονάκης Τομέας Μικροβιολογίας,

ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΜΙΚΡΟΒΙΑ. Δρ Εμμανουήλ Ν. Βελονάκης Τομέας Μικροβιολογίας, ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΜΙΚΡΟΒΙΑ Δρ Εμμανουήλ Ν. Βελονάκης Τομέας Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας / Κ.Ε.Δ.Υ. PREVENTING DISEASE THROUGH WHO World Health Organization 2006 HEALTHY ENVIRONMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2015) _ΕΡΕΥΝΑ_ Αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης σχετικά με το πρωτόκολλο για την πρόληψη της πνευμονίας συνδεόμενης με τον αναπνευστήρα Ρεβενιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2013),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Ευφροσύνη Λεβιδιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 13, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014)

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 13, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014) _ΕΡΕΥΝΑ_ Η συμβολή της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Πάτσιος Δημήτριος 1, Κομνός

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Σεµινάριο Πειραµατικής Βιοϊατρικής Έρευνας Εργαστήριο Ανατοµικής & Ιστολογίας Κτηνιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Υπό την Αιγίδα Κτηνιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των υπερήχων στις συμβατικές και στις μοριακές μεθόδους για τη μικροβιολογική διάγνωση των σχετιζομένων με εμφυτεύματα λοιμώξεων

Η συμβολή των υπερήχων στις συμβατικές και στις μοριακές μεθόδους για τη μικροβιολογική διάγνωση των σχετιζομένων με εμφυτεύματα λοιμώξεων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Η συμβολή των υπερήχων στις συμβατικές και στις μοριακές μεθόδους για τη μικροβιολογική διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ και ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Έλεγχος και πρόληψη στο χώρο του Νοσοκομείου και των Χώρων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Χ.Π.Υ.Υ.)

ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ και ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Έλεγχος και πρόληψη στο χώρο του Νοσοκομείου και των Χώρων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Χ.Π.Υ.Υ.) ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ και ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Έλεγχος και πρόληψη στο χώρο του Νοσοκομείου και των Χώρων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Χ.Π.Υ.Υ.) Δρ Ε.Ν. Βελονάκης, Ε.Σ.Δ.Υ. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ _ΕΡΕΥΝΑ_ Σύγκριση των απόψεων ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού για την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε χειρουργικά τμήματα δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΕΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΕΙΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΕΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΕΙΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 15, Τεύχος 4, σελ. 174-188 2010 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΕΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΕΙΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ-Α. ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής ISSN 0356-5526 Μάιος - Ιούνιος 2014 Τεύχος 3, ΤΟΜΟΣ 76 CCG EAC 65 Ma - June 2014 ISSUE 3 VOL. 76 Χημικά ΤΕΥΧΟΣ MAΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 1η Εκδοση 1936 CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και η αξιολόγησή της

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και η αξιολόγησή της Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 SPECIAL ARTICLE Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και η αξιολόγησή της Μέχρι τα τέλη του 1970, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ευγενία Μπεζιρτζόγλου,, MD, PhD Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Δήμητρα Μπαλάσκα 1, Ζωή Μπιτσώρη 2 1. ΠΕ,MSc,Διοικητικός 1 η ΥΠΕ 2. 2. ΤΕ Νοσηλεύτρια, Μs(c), ΜΕΘ, Γ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ. Δημήτριος Α.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ. Δημήτριος Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διερεύνηση Μικροβιακού Φορτίου Άνω Άκρων Επαγγελματιών Υγείας σε 2βαθμιο Γενικό Νοσοκομείο.

2. Διερεύνηση Μικροβιακού Φορτίου Άνω Άκρων Επαγγελματιών Υγείας σε 2βαθμιο Γενικό Νοσοκομείο. 2. Διερεύνηση Μικροβιακού Φορτίου Άνω Άκρων Επαγγελματιών Υγείας σε 2βαθμιο Γενικό Νοσοκομείο. 189 Ιωάννης Α. Κυριαζής 1, Κωνσταντίνος Κοροβέσης 2, Μαρία Σαρίδη 2, Μαρία Ρεκλείτη 2, Θωμαΐς Καλογήρου 1

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1 Αντικείμενο και σκοπός...1. 1.2 Ιστορική Αναδρομή...3. 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ...7 2.1 Διαγράμματα Ελέγχου...

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1 Αντικείμενο και σκοπός...1. 1.2 Ιστορική Αναδρομή...3. 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ...7 2.1 Διαγράμματα Ελέγχου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1 Αντικείμενο και σκοπός...1 1.2 Ιστορική Αναδρομή...3 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ...7 2.1 Διαγράμματα Ελέγχου...7 2.2 Δειγματοληψία Αποδοχής...17 3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Καρασούλος Χρήστος Απόφοιτος τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (BARCODING) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Το πλύσιμο των Χεριών στην Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Το πλύσιμο των Χεριών στην Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Το πλύσιμο των Χεριών στην Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 43 Ανασκόπηση Το πλύσιμο των Χεριών στην Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Αρετή Τσαλογλίδου 1 Κωνσταντίνος Κουκουρίκος 2 Χρήστος Ηλιάδης

Διαβάστε περισσότερα

TO ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

TO ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 16, Τεύχος 3, σελ. 136-146 2011 TO ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007 Διασφάλιση ποιότητας στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007 Προϋποθέσεις και διαδικασία διαπίστευσης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ποιότητα Μονάδων Υγείας - Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001: 2008 στη ΜΕΘ του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 4, 166-180 ISSN 1791-9649 Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Κατίκα

Διαβάστε περισσότερα