Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 Ακολουθήστε μας Olympia Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (> χρόνια) τρόποι λειτουργίας: χειροκίνητος, ημερήσιος, εβδομαδιαίος Εύκολος χειρισμός με 8 πλήκτρα Εύκολη εισαγωγή προγραμμάτων Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων με φωτισμό Ρολόι, ημερολόγιο Κλείδωμα πληκτρολογίου Επιλογή πάνω κάτω ορίων χειροκίνητης επιλογής θερμοκρασίας Εντολή Boiler (BS-81) με επιλεγόμενο χρόνο Λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics, η οποία υποστηρίζει το ``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Το πλήκτρο 20 ENTER ESC Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ 1 Ενεργοποίηση θερμοστάτη 2 Απενεργοποίηση θερμοστάτη Αύξηση τιμών 4 Μείωση τιμών 5 Ενδεικτικό παραμονής ή όχι στο χώρο 6 Θερμοστάτης ενεργός 7 Θερμοστάτης ανενεργός 8 Ενδεικτικό κατάστασης μπαταρίας 9 Ενδεικτικό ανόδου ή καθόδου θερμοκρασίας = Όταν η επιλογή είναι μικρότερη από την PPI πραγματική θερμοκρασία = Όταν η επιλογή + το διαφορικό είναι μεγαλύπππτερα από την πραγματική θερμοκρασία = Όταν η θερμοκρασία βρίσκεται στην πππππ περιοχή μεταξύ επιλογής επιλογής+ πππππ διαφορικό Σελίδα 1 από έχει την μορφή στα BS-812, BS-814 Ένδειξη ώρας μηνυμάτων Ένδειξη θερμοκρασίας Πμηνυμάτων Ενδείξεις μονάδας θερμοκρασίας Ένδειξη ενεργής εξόδου καυστήρα Επιλογή ή όχι προγράμματος Υπαραμονής στο χώρο Ακύρωση/έξοδος από επιλογή Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ΙBoiler (ισχύει μόνον για το BS-81) Μετακίνηση στο επόμενο μέγεθος ή Τεπιλογή Επιλογή κανονικού ή βραδυνού Ιπρογράμματος Μετακίνηση στο προηγούμενο Πμέγεθος ή επιλογή Επιλογή επιβεβαίωση ρυθμίσεων Πεγκατάστασης Ενδεικτικό ημερήσιου προγράμματος Ενδεικτικό εβδομαδιαίου Ππρογράμματος Ενδεικτικό χειροκίνητου Ππρογράμματος Ένδειξη ημέρας της εβδομάδας Ενδεικτικό νυχτερινού προγράμματος Ενδεικτικό ενεργοποίησης καυστήρα Ενδεικτικό ενεργοποίησης Boiler Ενδεικτικό κανονικού προγράμματος

2 ΓΕΝΙΚΑ Όταν αφαιρεθεί η πλαστική διαχωριστική ταινία που βρίσκεται μεταξύ των 2 μπαταριών η συσκευή τίθεται σε λειτουργία απεικονίζοντας όλα τα σύμβολα της οθόνης για 1", αμέσως μετά δείχνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στην έκδοση του προγράμματος τέλος εμφανίζει την τελική οθόνη Στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία Το ρολόι έχει την ώρα 00:00, η ημερομηνία είναι η 1η Ιανουαρίου (Τετάρτη) του 2014 ο θερμοστάτης είναι ανενεργός (κατάσταση OFF) Σε αυτή την κατάσταση οι μόνες δυνατότητες επιλογής είναι η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Boiler (μόνο στο BS-81) η εισαγωγή στο μενού ρυθμίσεων Αν πιεσθεί στιγμιαία το πλήκτρο ΟΝ, ο φωτισμός της οθόνης θα ενεργοποιηθεί για 2" θα εμφανιστούν τα σύμβολα, ΜΑΝ που είναι οι εργοστασιακές προεπιλογές 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF) Για την εισαγωγή στις παραμέτρους του θερμοστάτη πρέπει να πιεσθεί παρατεταμένα το πλήκτρο ENTER για " Η οθόνη θα φωτιστεί θα παραμείνει φωτισμένη σε όλη τη διάρκεια των ρυθμίσεων Να τονιστεί ότι μπορεί να ρυθμιστεί μόνον όποια ένδειξη αναβοσβήνει Η περιήγηση στις επιλογές γίνεται με τα πλήκτρα,ενώ οι αλλαγές τιμών με τα πλήκτρα Με το πλήκτρο ENTER επιλέγεται η τιμή που πρόκειται να μεταβληθεί με το πλήκτρο ESC η συσκευή επιστρέφει στην αμέσως ESC προηγούμενη κατάσταση Αν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο για 2 λεπτά, η συσκευή επιστρέφει στην κανονική λειτουργία αποθηκεύοντας τις αλλαγές 2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ Ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση ΟΝ σε σε χειροκίνητη λειτουργία) Αν πιεστεί το πλήκτρο παρατεταμένα για " η ένδειξη απενεργοποιείται εμφανίζεται το σύμβολο, ένδειξη ότι έχει επιλεγεί το νυχτερινό πρόγραμμα λειτουργίας Η επιλογή αυτή αντικαθιστά προσωρινά την χειροκίνητη επιλογή Σελίδα 2 από 8 θερμοκρασίας με αυτήν του νυχτερινού προγράμματος για όσο αυτό είναι ενεργοποιημένο Αν πιεστεί κάποιο από τα πλήκτρα ή, η οθόνη θα δείξει την επιλεγμένη θερμοκρασία του νυχτερινού προγράμματος (μπορεί να μεταβληθεί μόνον μέσα από την αντίστοιχη επιλογή (night) του ΜΕΝU) Η εργοστασιακή προεπιλογή αυτής της θερμοκρασίας είναι η 180ºC Για να απενεργοποιηθεί το νυχτερινό πρόγραμμα πρέπει να πιεστεί εκ νέου, το πλήκτρο για ", οπότε το σύμβολο θα αντικατασταθεί από το σύμβολο ΕΠΙΛΟΓΗ ENEΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Boiler (ισχύει μόνο για το BS-81) H δυνατότητα αυτή μπορεί να εκτελεστεί αν πιεστεί στιγμιαία το πλήκτρο, οπότε ο φωτισμός της οθόνης θα ενεργοποιηθεί για 2" το σύμβολο, θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, ενώ το αντίστοιχο εσωτερικό ρελέ θα στείλει την εντολή στον καυστήρα Η εντολή θα μείνει ενεργή για όσο χρόνο έχει προεπιλεγεί μέσα από την αντίστοιχη επιλογή του ΜΕΝU με την ένδειξη (Boiler time), ή μέχρι να ξαναπιεστεί το πλήκτρο Αν η προεπιλογή του χρόνου Boiler έχει τιμή 00, η απενεργοποίηση της εντολής γίνεται μόνο με το πλήκτρο Η εντολή Boiler είναι ανεξάρτητη από τις άλλες λειτουργίες της συσκευής μπορεί να δοθεί με τον θερμοστάτη ανενεργό (κατάσταση OFF) H εργοστασιακή προεπιλογή του χρόνου Boiler είναι 00 λεπτά 4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση ΟΝ) Σε κανονική λειτουργία το σύμβολο, συμβολίζει την παρουσία ατόμων στο χώρο όλα τα προγράμματα, όποια αν έχουν επιλεγεί, εκτελούνται κανονικά Για περιορισμένης διάρκειας απουσία από το χώρο (από λίγες ώρες έως λίγες ημέρες) υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης του προγράμματος απουσίας Αν το πλήκτρο ESC πιεστεί παρατεταμένα για ", ο φωτισμός της οθόνης ενεργοποιείται για 2" το σύμβολο, μετατρέπεται σε Η εντολή επικαλύπτει οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα Η προεπιλεγμένη τιμή της θερμοκρασίας εμφανίζεται στην οθόνη αν

3 πιεστεί οποιοδήποτε από τα πλήκτραππα ή, χωρίς δυνατότητα αλλαγής Η μεταβολή της τιμής αυτής μπορεί να γίνει μόνο με την επιλογή, (Absent time) του Η εργοστασιακή τιμή προεπιλογής της θερμοκρασίας είναι 160 ºC μπορεί να ρυθμιστεί από 60 έως 00 ºC Για να απενεργοποιηθεί η εντολή απουσίας πρέπει να πιεστεί εκ νέου το πλήκτρο ESC για ", οπότε ο θερμοστάτης θα επανέλθει στην εκτέλεση του προγράμματος που ήταν σε εξέλιξη πριν από την εντολή απουσίας 5 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ (σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας) Αν πιεστούν ταυτόχρονα τα πλήκτρα ENTER (πρώτα το πλήκτρο ENTER μετά το ΠΠΙ) για ", η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα PPPI το πληκτρολόγιο κλειδώνει Όποιο πλήκτρο αν πιεστεί μετά από αυτό, εμφανίζει στην οθόνη το ίδιο μήνυμα Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες της συσκευής εκτελούνται κανονικά Για το ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, οπότε η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα 6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF) Για την εισαγωγή στις ρυθμίσεις της ώραςημερομηνίας πρέπει να πιεστεί παρατεταμένα το πλήκτρο ENTER για " όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 Ο φωτισμός της οθόνης θα ενεργοποιηθεί στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί αναβοσβήνοντας το μήνυμα (Set Time) Αμέσως μετά πιέζουμε στιγμιαία το πλήκτρο ENTER οι ενδείξεις των ωρών θα αναβοσβήνουν Με τα πλήκτρα Δίνουμε την επιθυμητή τιμή Πιέζοντας στιγμιαία το πλήκτρο αρχίζουν να αναβοσβήνουν οι ενδείξεις των λεπτών με τα πλήκτρα δίνουμε την επιθυμητή τιμή Πιέζοντας εκ νέου το πλήκτρο μπορούμε να ρυθμίσουμε κατά σειρά το έτος, τον μήνα την ημέρα Ταυτόχρονα, στο επάνω μέρος της οθόνης, εναλλάσονται οι ονομασίες των ημερών, ανάλογα με την επιλογή έτους, μήνα ημέρας Σε κανονική λειτουργία το ρολόι προσαρμόζεται στις αλλαγές των δίσεκτων ετών της θερινής-χειμερινής ώρας Σελίδα από 8 7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF) Αν αμέσως μετά την εισαγωγή στις παραμέτρους του πιεστεί το πλήκτρο θα εμφανιστεί αναβοσβήνοντας το μήνυμα (Day) στο κάτω μέρος της οθόνης η λέξη DAY πάνω δεξιά Με την πίεση του πλήκτρου ENTER Το μήνυμα (Program 1) εμφανίζεται στη θέση του μηνύματος Στο κέντρο της οθόνης, εφόσον γίνεται ο προγραμματισμός για πρώτη φορά, εμφανίζεται το μήνυμα Με την πίεση του πλήκτρου ENTER οι ενδείξεις των ωρών αναβοσβήνουν μπορούμε να δώσουμε την επιθυμητή τιμή με τα πλήκτρα Πιέζοντας το πλήκτρο μπορούμε να ρυθμίσουμε τα λεπτά αμέσως μετά την επιθυμητή θερμοκρασία Με το πλήκτρο ESC, μπορούμε να επιστρέψουμε στην αρχική θέση με το να αναβοσβήνει Με αλεπάλληλες πιέσεις του πλήκτρου μπορούμε να επιλέξουμε τα υπόλοιπα προγράμματα του 24ώρου (10 συνολικά) να ορίσουμε τους επιθυμητούς χρόνους θερμοκρασίες, όπως περιγράφηκε πιο πάνω σ αυτή την παράγραφο Ας σημειωθεί ότι για κάθε πρόγραμμα ορίζουμε μόνο την αρχική ώρα, αφού η ώρα λήξης αυτού του προγράμματος είναι η αρχή του επόμενου Έτσι αν θέλουμε, για παράδειγμα, θερμοκρασία 20 ºC από τις 14:00 έως τις 18:00 στο πρόγραμμα 1, θα ορίσουμε σαν ώρα έναρξης την 14:00 στους 20 ºC ώρα έναρξης του 2ου προγράμματος την 18:00 στην επιθυμητή θερμοκρασία Σαν βοήθημα, αφού το 24ωρο αρχίζει με την ώρα 00:00 λήγει την 2:59', μπορεί να γίνει ένα προσχέδιο των επιθυμητών περιόδων θερμοκρασιών, ώστε να μπορούν να οριστούν εύκολα οι ώρες προγραμματισμού Η ώρα έναρξης του επόμενου προγράμματος πρέπει πάντα να είναι μεγαλύτερη από την ώρα έναρξης του προηγούμενου Αν δεν πρόκειται να κάνουμε άλλες αλλαγές, η πίεση του πλήκτρου ESC, όταν στο κάτω μέρος της οθόνης αναβοσβήνει κάποια ένδειξη προγράμματος (πχ ), ολοκληρώνει τη διαδικασία αποθηκεύοντας

4 τις αλλαγές στη μνήμη της συσκευής, ενώ στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται το μήνυμα Όσα από τα 10 προγράμματα δεν έχουν ρυθμιστεί, απλώς δεν λαμβάνονται υπ όψιν 8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF) Αν αμέσως μετά την εισαγωγή στις παραμέτρους του πιεστεί το πλήκτρο 2 φορές, θα εμφανιστεί α ν α β ο σ β ή ν ο ν τα ς το μ ή ν υ μ α, (7days) στο κάτω μέρος της οθόνης η λέξη WEEK στο ξεξιό-επάνω μέρος της Επάνω-αριστερά υπάρχει το μήνυμα ΜΟ (Monday) που προσδιορίζει την ημέρα για την οποία ισχύει ο προγραμματισμός που θα ακολουθήσει Πιέζοντας πάλι το πλήκτρο ENTER η οθόνη εμφανίζει την ένδειξηπππ αναβοσβήνοντας στο κάτω μέρος της οθόνης ορίζει το 1ο πρόγραμμα της Δευτέρας,του εβδομαδιαίου προγράμματος Η υπόλοιπη διαδικασία είναι όμοια με αυτή που περιγράφηκε στην παράγραφο 7 (επιλογές ημερήσιου προγράμματος) Ολοκληρώνοντας τον προγραμματισμό της 1ης ημέρας αν πιεστεί το πλήκτρο ESC,ενώ στο κάτω μέρος αναβοσβήνει η ένδειξη αριθμού προγράμματος (πχ ) θα εμφανιστεί το μήνυμα αναβοσβήνοντας Με το πλήκτρο μπορούμε να επιλέξουμε την ημέρα της οποίας τα προγράμματα θ έ λο υ μ ε ν α μ ε τα β ά λ λο υ μ ε, όπω ς περιγράφηκε πιο πάνω Αν δεν πρόκειται να κάνουμε άλλες αλλαγές η επόμενη πίεση του πλήκτρου ESC ολοκληρώνει την διαδικασία αποθηκεύοντας τις αλλαγές στην μνήμη της συσκευής, ενώ στο κέντρο της οθόνης υπάρχει το μήνημα Να τονιστεί ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί έστω ένα πρόγραμμα για κάθε ημέρα, διαφορετικά θα ισχύει η εργοστασιακή προεπιλογή θερμοκρασίας για όλο το 24ωρο, που είναι 20 ºC 9 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΟΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF) Με τις ανάλογες πιέσεις του πλήκτρου μετά την εισαγωγή στις παραμέτρους του, η οθόνη εμφανίζει στο κάτω μέρος Σελίδα 4 από 8 της το μήνυμα (High Temperature Limit) αρχική τιμή τους 00 ºC Πιέζοντας το πλήκτρο ENTER μπορούμε να εισάγουμε την επιθυμητή θερμοκρασία, που μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ της τιμής του κάτω ορίου των 00 ºC Πιέζοντας το πλήκτρο, στο ESC αμέσως μετά το πλήκτρο κάτω μέρος εμφανίζεται το μήνυμα (Low Temperature Limit) η αρχική τιμή των 60 ºC Με το πλήκτρο ENTER μπορούμε να ρυθμίσουμε την τιμή μεταξύ των 60 ºC της τιμής του πάνω ορίου Τα δύο όρια, λοιπόν, ορίζουν μία περιοχή μέσα στην οποία, μόνο, μπορεί να γίνει η επιλογή θερμοκρασίας από τον χρήστη Η επιλογή των ορίων επιδρά στην χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας ανεξάρτητα του τρόπου λειτουργίας της συσκευής (χειροκίνητος, ημερήσιος, εβδομαδιαίος) καί δεν έχει καμία επίδραση στα προγράματα ημερήσιας εβδομαδιαίας λειτουργίας 10ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ (θερμοστάτης σε κατάσταση OFF) Όλες οι επιλογές παραμέτρων που ακολουθούν προϋποθέτουν την εισαγωγή σ αυτές μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε στα προηγούμενα κεφάλαια την επιλογή της επιθυμητής παραμέτρου με το πλήκτρο Τα μηνύματα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης ως εξής: A (Mode) ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μπορεί να επιλεγεί ένας από τους τρεις τρόπους λειτουργίας: (User) χειροκίνητη λειτουργία (το σύμβολο ΜΑΝ εμφανίζεται στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης) (Day) ημερήσια λειτουργία (το σύμβολο DAY εμφανίζεται στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης (7 Days) εβδομαδιαίο πρόγραμμα (το σύμβολο WΕΕK εμφανίζεται στο πάνωδεξιά μέρος της οθόνης) Η εργοστασιακή τιμή είναι Β (Unit) ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Οι επιλογές ειναι οι: ή (Degree Celcius ή Degree Fahrenheit) αφορούν την απεικόνιση της θερμοκρασίας σε ºC ή ºF Oι τιμές ένδειξης αλλάζουν αναλόγως σε όλες τις θέσεις επιλογών Ταυτόχρονα στο

5 κέντρο δεξιά της οθόνης εμφανίζονται τα σύμβολα ºC ή ºF ανάλογα με την επιλογή Γ (Back Light) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ Η επιλογή αυτή μπορεί να απενεργοποιήσει μόνιμα τον φωτισμό της οθόνης, ώστε να μην καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίαςαν επιλεγεί (ΟΝ) ο φωτισμός θα ενεργοποιείται σε κάθε πίεση πλήκτρου, ενώ αν επιλέξουμε ο φωτισμός θα είναι μόνιμα ανενεργός Η εργοστασιακή τιμή είναι Δ (LED) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Η επιλογή αυτή μπορεί να απενεργοποιήσει μόνιμα το ενδεικτικό εξόδου καυστήρα, ώστε να μην καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας Αν επιλεγεί ΠΠ (ON), το ενδεικτικό, όταν η έξοδος προς τον καυστήρα είναι ενεργή, δίνει μία σύντομη αναλαμπή κάθε δευτερόλεπτο, ώστε ο χρήστης να έχει εικόνα της κατάστασης του θερμοστάτη από απόσταση Με επιλογή (OFF) το ενδεικτικό είναι μόνιμα ανενεργό Ε (Time Out) ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Με την επιλογή αυτή καθορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύει η χειροκίνητη επιλογή θερμοκρασίας Αν, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε εκτέλεση ημερήσιου ή εβδομαδιαίου προγράμματος, πιεστεί ένα από τα πλήκτρα ή, η χειροκίνητη επιλογή επικαλύπτει το ημερήσιο ή εβδομαδιαίο προγράμμα για το διάστημα που ορίζει ή επιλογή Οι τιμές της επιλογής ορίζονται σε ώρες μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ 10 ωρών Όταν ο χρόνος αυτός ολοκληρωθεί, η συσκευή επανέρχεται στο πρόγραμμα που εκτελούσε πριν την έναρξη του χρόνου Η εργοστασιακή τιμή είναι ώρες Ζ (Differential) ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Η επιλογή αυτή ορίζει το παράθυρο μεταξύ της ενεργοποίησης απενεργοποίησης της εξόδου προς τον καυστήρα, ώστε να υπάρχει σταθερότητα στην λειτουργία της συσκευής Αν, για παράδειγμα, επιλεγεί θερμοκρασία χώρου 20 C διαφορικό 05 C τότε, εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία θέρμανσης, η έξοδος καυστήρα θα απενεργοποιηθεί στους 20 Σελίδα 5 από 8 C θα ενεργοποιηθεί στους 225 C, ενώ αν έχει επιλεγεί η λειτουργία ψύξης, η έξοδος θα απενεργοποιηθεί στους 20 C θα ενεργοποιηθεί στους 25 C Η τιμή μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των 02 C 40 C Η εργοστασιακή τιμή είναι οι 05 C H (Heat/Cold) ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ Η επιλογή αυτή ορίζει τον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης ή ψύξης Με επιλογή η συσκευή ελέγχει συστήματα θέρμανσης (πχ καυστήρες πετρελαίου), ενώ με επιλογή ελέγχει συστήματα ψύξης (πχ κλιματιστικά) Θ (Factory settings) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Αν για κάποιο λόγο υπάρχει η ανάγκη επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων η συγκεκριμένη επιλογή θα τις επαναφέρει, αν επιλέγει στην κεντρική οθόνη αμέσως μετά πιεστεί το πλήκτρο ΠΠΠ ENTER Η διαδικασία δεν επηρεάζει την ώρα την ημερομηνία Η εργοστασιακή τιμή είναι 11 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο η συσκευή προειδοποιεί τον χρήστη ότι οι μπαταρίες έχουν περιορισμένη ενέργεια θα χρειαστούν αλλαγή μέσα στο διάστημα των επόμενων εβδομάδων Η αλλαγή τους γίνεται απλά αφαιρώντας το πλαίσιο (φωτο 2), οπότε εμφανίζεται το παράθυρο των μπαταριών Πρέπει να προσεχθεί η σωστή φορά τοποθέτησης, όπως φαίνεται στα προχαραγμένα σχήματα του πλαστικού της βάσης Η ανάστροφη τοποθέτηση των μπαταριών δεν μπορεί να καταστρέψει την συσκευή, απλώς αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει Η διάρκεια ζωής των μπαταριών έχει σχεδιαστεί να καλύπτει το διάστημα των ετών τουλάχιστον Παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι η συχνή χρήση του πληκτρολογίου της συσκευής με τον φωτισμό της οθόνης ενεργοποιημένο, οι χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με υψηλά ποσοστά υγρασίας η ποιότητα κατασκευής των μπαταριών Προτείνεται η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται

6 με μπαταρίες πολύ καλής ποιότητας γνωστών εταιρειών 12 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Αν η θερμοκρασία του χώρου ελέγχου της συσκευής γίνει χαμηλότερη των 5 C, η συσκευή ενεργοποιεί την έξοδο καυστήρα ανεξάρτητα από την κατάσταση λειτουργίας της είτε είναι ενεργή (ΟΝ) είτε ανενεργή (OFF) Έτσι προστατεύει την εγκατάσταση από σοβαρά προβλήματα καταστροφής λόγω παγετού Η εντολή παραμένει για όσο χρόνο η θερμοκρασία παραμένει κάτω από τους 5 C 12 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για τον καθαρισμό της συσκευής πρέπει να αποφεύγονται, αυστηρά, οι κάθε είδους διαλύτες επειδή μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη καταστροφή της επιφάνειας του παραθύρου της οθόνης Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ελαφρώς βρεγμένο μαλακό πανί με απαλές κινήσεις να αφαιρεθούν τυχόν λεκέδες της εξωτερικής επιφάνειάς της 1 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΟΘΟΝΗΣ Ακολουθεί η συγκεντρωτική επεξήγηση των συμπτηγμένων μηνυμάτων που ε μ φ α ν ί ζο ν τα ι σ τ η ν ο θ ό ν η μ ε τ η ν συνεχόμενη πίεση του πλήκτρου : = Set Time =Ρύθμιση ώρας / ημερομηνίας = Day = Επιλογή ημερήσιου προγράμματος = Week = Επιλογή εβδομαδιαίου προγράμματος = Mode = Επιλογή τρόπου λειτουργίας = Unit = Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας = Backlight = Οπίσθιος φωτισμός οθόνης = LED = Ενδεικτικό ενεργοποίησης καυστήρα = Time out = Χρόνος χειροκίνητης επιλογής = High Temperature Limit = Πάνω όριο χειροκίνητης επιλογής θερμοκρασίας = Low Temperature Limit = Κάτω όριο χειροκίνητης επιλογής θερμοκρασίας = Boiler Time = Χρόνος ενεργού Boiler = Differential = Διαφορικό Relay καυστήρα Σελίδα 6 από 8 = Absent = Πρόγραμμα απουσίας από χώρο = Night = Νυχτερινό πρόγραμμα = Heat/Cold = Τρόπος λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης = Factory = Εργοστασιακές επιλογές ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ = Lock = Κλείδωμα πληκτρολογίου = Unlock = Ξεκλείδωμα πληκτρολογ = Save = Αποθήκευση δεδομένων στην μνήμη = User = Χειροκίνητο πρόγραμμα = Degree Celcius = Μονάδα θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου = Degree Farhenheit = Μονάδα θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ = Program 1 to 10 = Πρόγραμμα 1 έως 10 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ Οι παρακάτω τιμές όλων των παραμέτρων αφορούν τις τιμές που ενσωματώνονται στην συσκευή κατά την διάρκεια της κατασκευής της: Κατάσταση θερμοστάτη= Ανενεργός (OFF) Προγράμματα ημέρας εβδομάδας = Κενά Τρόπος λειτουργίας = Χειροκίνητος (User) Τιμή επιλεγμένης θερμοκρασίας= 20 C Κανονικό ή νυχτερινό πρόγραμμα= Κανονικό Μονάδες ένδειξης θερμοκρασίας= Βαθμοί Κελσίου Οπίσθιος φωτισμός οθόνης= Ενεργός (On) Ενδεικτικό ενεργοποίησης καυστήρα= Ενεργό (On) Πρόγραμμα παρουσίας/απουσίας = Παρουσίας Χρόνος χειροκίνητης επιλογής= ώρες Πάνω όριο χειροκίνητης επιλογής= 00 C Κάτω όριο χειροκίνητης επιλογής= 60 C Χρόνος λειτουργίας Boiler= 0 λεπτά (BS81) Κατάσταση Boiler= Εκτός λειτουργίας (BS81) Διαφορικό εξόδου καυστήρα= 05 C Θερμοκρασία απουσίας από χώρο= 160 C Θερμοκρασία νυχτερινού προγράμματος=180 C Λειτουργία θέρμανσης/ψύξης= Θέρμανση Κατάσταση πληκτρολογίου= Ξεκλείδωτο

7 Διαδικασία εγκατάστασης της συσκευής Ηλεκτρολογικές συνδέσεις 20V~ BS-812 BS-81 N L L προς καυστήρα 20V~ BS-814 Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα (2,8KW μέγιστο) L προς Boiler (μόνον για BS-81) Σελίδα 7 από 8 N L (Η παρακάτω διαδικασία γίνεται με τα καλώδια εκτός δικτύου) 1 Για να εγκατασταθεί η συσκευή, τοποθετήστε ένα πλατύ κατσαβίδι (με πλάτος όσο είναι το άνοιγμα στην πλαστική υποδοχή) Πιέστε σηκώστε την πρόσοψη 2 Ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης αφαιρέστε το πλαστικό με τα πλήκτρα Τοποθετήστε τα παρεχόμενα πλαστικά παρεμβύσματα (ούπατ) αφού ανοίξετε τις απαιτούμενες οπές στην επιφάνεια στήριξης Τοποθετήστε το πίσω πλαστικό ευθυγραμμίστε το, χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο αλφάδι Σφίξτε τις παρεχόμενες βίδες συγκράτησης 4 Πιέστε αφαιρέστε την προχαραγμένη είσοδο των καλωδίων Πραγματοποιήστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα Συνδέστε την φάση L στην επαφή C του ρελέ του καυστήρα (Burner) (μόνον για το BS-81) γεφυρώστε με την επαφή C του ρελέ του Boiler Στις επαφές ΝΟ συνδέονται οι αντίστοιχες συσκευές (καυστήρας-boiler) O ουδέτερος Ν έχει συνδεθεί κατευθείαν στις συσκευές 5 Επανατοποθετήστε με προσοχή το πλαστικό με τα πλήκτρα βιδώστε τις βίδες συγκράτησης Μέγιστη ροπή στρέψης 0,5 N*m 6 Για να ενεργοποιηθεί η συσκευή αφαιρέστε την πλαστική ταινία μεταξύ των δύο μπαταριών 7 Τοποθετήστε πιέστε την πρόσοψη, ώστε να κουμπώσουν οι πλαστικοί γάντζοι η συσκευή είναι έτοιμη να ενεργοποιηθεί

8 Διαστάσεις σε χιλιοστά , 121,5 ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 27, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BS-812 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ANTOXH ΕΠΑΦΗΣ RELAY ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 5 έως 5 o C 0-90% RH ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Σελίδα 8 από 8 BS έως 00 o C 5Α - 250V AC1 2 x 5Α - 250V AC1 12Α - 250V AC1 IP 20 EN , EN , EN , EN ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (συσκευή + μπαταρίες) BS-81 2 Αλκαλικές ΑΑ 00 έως 999 o C ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ Διαστάσεις διάτρησης τοίχου 180gr 121,5 x 27, x 81,mm 190gr 185gr 2 χρόνια

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό. Επεξήγηση ενδείξεων ασύρματου θερμοστάτη RF Digi 2HF Εισαγωγή και εξαγωγή μπαταριών Ο θερμοστάτης έχει φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει πότε οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μόλις η φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU

Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU Γενικά Το πλήκτρο «on» χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του συνδυασμού όπως επίσης και για «enter», που το πατάμε μετά από κάθε μας εντολή.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100 Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1 Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή 2 2. Κύριο μενού 2 Ημερομηνία και ώρα 3 Οθόνη 3 Ήχος πλήκτρων 4 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

BT-TH02 RF. Οδηγιες Χρησης. Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη

BT-TH02 RF. Οδηγιες Χρησης. Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη BT-TH02 RF Οδηγιες Χρησης Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 1 Παρουσίαση - Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται κατά προτίμηση από εξειδικευμένο επαγγελματία. Υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Ο προγραμματιστής Rain Dial ακλουθώντας τις εξελίξεις αναβαθμίστηκε αποκτώντας νέες δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν σε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο χρήσης (V01_V-CBV_2014) Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 5,6 &

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου 2 211 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη αφής REV100 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Επεξηγούµενη οθόνη αφής Αυτοεκπαιδευόµενος ελεγκτής δύο θέσεων µε έλεγχο PID (πατέντα)

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΠΕ

ΧΡΙΣΤ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΠΕ 1 από / from / von 7 Τάση τροφοδοσίας Τυπική κατανάλωση Απαιτούµενη Ισχύς Θερµοκρασία λειτουργίας Τεχνικές πληροφορίες 110-230 VAC ±10%, 50-60 Hz 200 VA 200 VA -10 ο C έως +60 o C Υγρασία 20%-80% Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 24 240V AC/DC ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 24 240V AC/DC, 50/60Hz ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ: 0.1sec 999hrs ΕΞΟΔΟΣ: 8Α, 240V AC / 24V DC ΠΡΟΤΥΠΑ: IEC 61000,

Διαβάστε περισσότερα

BS-316. Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων. Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως

BS-316. Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων. Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως BS-316 Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα 1 Οδηγίες χρήσεως---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 104 1. Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

V-DCS3. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS3-2014) Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων

V-DCS3. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS3-2014) Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων V-DCS3 Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS3-2014) Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. από 3 έως 18 Εφαρμογές & Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφαλείας : Τοποθέτηση Εγκατάσταση :

Οδηγίες Ασφαλείας : Τοποθέτηση Εγκατάσταση : Οδηγίες Ασφαλείας :! Προσοχή : Η τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο η τεχνίτη καυστήρων.! Προσοχή : Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος 230Volts

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 RWB9 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και προγραµµατισµού, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον RWB9 σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων INTD1001 Key lock Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001 Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων Σελ. 2 Γενική Περιγραφή - Δυνατότητες Σελ. 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Συνδεσμολογία Σελ. 4, 5 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat. User Guide. Danfoss Heating

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat. User Guide. Danfoss Heating MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat Danfoss Heating User Guide Οδηγίες χρήσης Index 1.0 Οδηγίες χρήσης...18 1.1 Εισαγωγή στον προγραμματιζόμενο θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης Σύστημα momit Home Παρουσίαση προιόντων Χαρακτηριστικά Πιθανοί συνδυασμοί Εγκατάσταση Παρελκόμενα Μονάδα επικοινωνίας Θερμοστάτης Μονάδα ασύρματης λειτουργίας Εξατομίκευση θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 212 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος µε φωτιζόµενη οθόνη αφής REV200 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Ευκολονόητη, επεξηγούµενη οθόνη αφής Αυτοεκπαιδευόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER KB SERIES

CONTROLLER KB SERIES CONTROLLER KB SERIES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1. Οθόνη Έναρξης Αυτή είναι η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία. Μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λειτουργίας όταν το σύστημα βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

XTC45 universal timer

XTC45 universal timer XTC45 universal timer Περιγραφή Ο XTC45 είναι ένας χρονοδιακόπτης γενικής χρήσης ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί και να προγραμματιστεί με το λογισμικό που τον συνοδεύει, μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα